Erein argitaletxea

Donostia, ES

Erein argitaletxea 1976. urtean sortu zen Donostian, euskal kultura sustatzeko eta bultzatzeko xedearekin. Gure produkzioak, literaturaz gainera, derrigorrezko hezkuntzara bideraturiko eskola-materiala ere hartzen du bere baitan. Lehen Hezkuntzatik Batxilergoraino, ikasketaren eremu gehien-gehienak lantzen ditugularik. Tarteka, unibertsitate mailako ildo jakin batzuei ere heltzen diegu, hala nola, Psikologia, Enpresa Ikasketak, Pedagogia eta abarri. ___________________ La editorial Erein nació en diciembre de 1976 en Donostia (Gipuzkoa), con la vocación de fomentar e impulsar la cultura vasca. Nuestra producción, además de la literatura, abarca también el material escolar dirigido a la enseñanza obligatoria. Desde la Primaria hasta el Bachillerato, cubrimos prácticamente todas las áreas de aprendizaje. Esporádicamente, incluso tocamos ciertas líneas de nivel universitario, como puede ser Psicología, Empresariales, Pedagogía, etc.

https://www.erein.eus

Publications