ERA BOSSUYT - ImmoZien - December 2022

Page 1

UITGAVE VAN ERA BOSSUYT ONTMOET HET ERA BOSSUYT -TEAM • GRATIS EPC • NIEUW IN 2023 N° 6 DECEMBER 2022 IMMOZIEN WIJ VERHUIZEN! MAGAZINE OVER VASTGOED IN EIGEN STREEK

BOSSUYT

Een nieuw jaar!

De jaarwisseling is een moment om stil te staan bij wat was, is en nog komt. Dat 2022 als een bewogen jaar de geschiedenis ingaat, is het minste wat we kunnen zeggen. Corona, Oekraïne, energie … het laat zich raden dat opeenvolgende crisissen ook de vastgoedmarkt beïnvloeden en er zijn veranderingen merkbaar op verschillende domeinen.

Jonge mensen kiezen opnieuw bewust voor een huis met tuin en willen liefst een instapklare woning. Renovatieprojecten staan niet meer bovenaan de lijst. Jongeren blijven graag wat langer thuis wonen en sparen eerst een mooi startbudget bij elkaar, al zijn er ook kandidaatkopers die net sneller beslissen om op die manier stijgende rentes te snel af te zijn.

Ook de huurmarkt past zich aan. Betaalbare huurwoningen worden schaarser en ook de huurder is selectiever in zijn of haar zoektocht naar een eigen stekje. De EPC-score is iets waarmee rekening gehouden wordt en dat heeft natuurlijk alles te maken met de huidige hoge energieprijzen.

De vastgoedmarkt beweegt mee met de ‘grote’ gebeurtenissen. Die vinden een weg naar wat er in onze huizen, straten en steden gebeurt en er komen nog een pak concrete veranderingen op ons af: het asbestattest, de huurindexaties, de renovatieverplichting … Je leest er verderop in deze Immozien alles over.

Gelukkig warmen we ons op aan heel wat positieve zaken. We mochten een nieuwe ERA Bronze Award op onze schouw zetten en behoren dus tot de 25 beste ERA kantoren van België. De tevreden klanten zetten die award dagelijks in de praktijk om en zijn de belangrijkste reden om ook in 2023 service en perfectie na te streven. Zeker nu we dat in Zulte vanuit een nieuw kantoor kunnen en mogen doen!

We wensen je veel leesplezier, Veerle en Dirk

VOORWOORD

KANTOOR IN DE KIJKER

Meet & greet

Ken jij alle gezichten van het ERA Bossuyt-team? Na vandaag wel, want we stellen onszelf nog eens voor. Samen streven we naar een optelsom die meer is dan de afzonderlijke delen, en naar een maximale klantenservice.

Veerle

bestuurder en erkend vastgoedbemiddelaar, staat garant voor een goede kantoorwerking

Dirk

bestuurder en erkend vastgoedbemiddelaar, coacht het team en deelt zijn ‘bijna 30 jaar’-ervaring met de vastgoedmakelaars

Jérôme vastgoedbemiddelaar

Lukas vastgoedbemiddelaar

Vicky bediende afdeling verkoop – marketing

Maddy

bediende afdeling verhuur

Thomas vastgoedbemiddelaar

Leuk weetje: vorig jaar noteerden we een gemiddelde klantentevredenheidsscore van 9,5/10.

Heb jij vastgoedvragen? Overweeg je de aan- of verkoop van een eigendom, of wens je te verhuren? Spring binnen bij ons op kantoor of neem vrijblijvend contact met ons op.

Guillaume vastgoedbemiddelaar

Het vastgoedkantoor verhuist

Af en toe doen we zelf waar we eerder al zoveel mensen mee mochten helpen: verhuizen. Het vertrouwde ERA Bossuyt-kantoor naast de Waregemse hippodroom kreeg in 2015 versterking in Zulte. Nu, acht jaar later, ruilen we daar de Grote Steenweg 71a in voor de Centrumstraat 22 en verwelkomen we jullie met enthousiasme en vooral veel plezier op die nieuwe locatie!

Een nieuw decor luidt soms nieuwe voornemens in. Wij willen jullie vooral blijven bijstaan tijdens alle vastgoedmo menten in het leven en we helpen jullie met plezier bij … • de aan- en verkoop van een eigendom • huur of verhuur van een eigendom • gratis schatting • huurindexatie • vastgoedadvies

Ter info: aan de Centrumstraat 22 staat een laadpaal. Wie elektrisch rijdt, kan zijn of haar wagen aan ons kantoor komen opladen.

KANTOOR ZULTE VERHUIST
VERHUIS ACTIE! GRATIS EPC-ATTEST! Wie vóór 11 maart 2023 beslist om met ERA Bossuyt te verkopen, krijgt het verplichte EPC-attest GRATIS van ons.
“In Zulte ruilen we de Grote Steenweg 71a in voor de Centrumstraat 22.”

A NEW ERA IS LOADING

VERKOOP JE WONING MET ERA BOSSUYT EN ONTDEK WELKE TROEVEN WIJ DAARBIJ OP TAFEL LEGGEN!
JAAROVERZICHT 2022 ERA Bossuyt in cijfers De troeven van ERA Bossuyt • ERA Netwerk • ERA Koperwachtzaal • ERA Comfortgarantie • ERA Open Huizen Dagen • ERA gedetailleerde schatting en VMA (vergelijkende marktanalyse) • Overlijdensdekking • Doordachte marketing • Professionele presentatie van je eigendom (fotograaf/luxebrochure) Zo ziet een jaar eruit als we het enkel en alleen in cijfers gieten. Mooi en overzichtelijk,
ERA
lijk om veel meer dan louter de cijfers. We werken elke dag met en voor
we
14.147 Panden TE
of TE
5592 Reeds VERKOCHT in 2022. 7426 panden verkocht in 2021 130 + VASTGOED-
9,5/10
52.510
SOLD VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT
maar het gaat bij
Bossuyt natuur
mensen en
gooien daarbij al onze troeven op tafel.
KOOP
HUUR
KANTOREN in heel België
Ontdek hoe TEVREDEN onze klanten zijn
Kandidaat kopers in de ERA KOPERWACHTZAAL

Wat brengt 2023?

Een glazen bol hebben we niet maar van een aantal nieu we vastgoedzaken zijn we ondertussen helemaal zeker. We lijsten op wat je in 2023 best in het oog houdt.

De btw-verlaging voor sloop en heropbouw blijft nog tot het eind van 2023 geldig. Die btw-verlaging van 21 naar 6% kwam er na de coronapandemie en stimuleert eventu ele verbouw- en renovatieplannen. Vanaf 1 januari 2023 start de renovatieverplichting voor residentiële gebou wen. Alle woningen en appartementen die in of na 2023 zijn aangekocht met een EPC-label E of F moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen 5 jaar na de aankoop.

Dat er de komende jaren volop ingezet wordt op renove ren, mag duidelijk zijn. In 2023 kan je beschikken over een renovatiekrediet met rentesubsi die voor een maximaal bedrag van 60.000 euro.

Wie een net-aangekochte woning grondig renoveert, krijgt drie jaar de tijd om zijn of haar oude woning of bouwgrond te verkopen aan het verlaagde tarief van 1% registratie rechten. Tot nu toe was dit maar twee jaar.

Check zeker ook welke premies je ge niet bij de renovatie van je woning. Particulieren en bedrijven kunnen via één online loket een premie aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen. ‘Mijn VerbouwPremie’ geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.

Sinds 23 november 2022 moet elke verkochte woning, gebouwd voor 2001, over een asbestattest beschikken. Dat houdt geen asbestverwijdering in, enkel de melding of er al dan niet asbest aanwezig is. Bij verhuur van een eigendom is een asbestattest niet nodig. Beschik je als ver huurder over een asbestattest, dan is het wel verplicht om daarvan een kopie te bezorgen aan je huurder.

Vanaf 1 oktober 2022 mogen verhuurde, niet-energiezui nige woningen niet langer geïndexeerd worden.

• EPC A tot C mag 100% geïndexeerd worden

• EPC E-F mag niet geïndexeerd worden

• EPC D mag maximaal 50% geïndexeerd worden

Heb je hierover vragen, kom zeker eens langs bij ons op kantoor of neem vrijblijvend contact met ons op!

NIEUWIGHEDEN 2023
era-bossuyt erabossuyt Volg ERA Bossuyt op social media ERA Bossuyt erabossuyt ERA BOSSUYT WAREGEM Holstraat 86 • 8790 Waregem +32 56 61 10 10 ERA BOSSUYT ZULTE Centrumstraat 22 • 9870 Zulte +32 9 278 01 00 BOSSUYT bossuyt@era.be 11 MAART Noteer de ERA OPEN HUIZEN DAG(EN) in 2023 nu al met stip in je agenda en koop of verkoop je woning op één dag! 10 JUNI 23 SEPTEMBER 2 DECEMBER SCHRIJF NU IN voor deelname aan de ERA OPEN HUIZEN DAG van 11 maart 2023 en ONTVANG een GRATIS EPCATTEST ASBEST ATTEST
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.