__MAIN_TEXT__

Page 1

Już od 20 lat wspieramy wspólne e

WARTOŚCI w miastach i regionach Europy


Kampania na rzecz wybor贸w do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.


Contents Jaką wartość dodaną wnosi UE w moje życie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Jesteśmy dumni z wartości wyznawanych przez Grupę EPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Wybory europejskie w skrócie

..............................................................................

6

Europa INNOWACYJNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Europa PRZEDSIĘBIORCZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Europa KONKURECYJNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 EUROPA ODPOWIEDZIALNA

..............................................................................

Europa SZANUJĄCA naszą planetę

...................................................................

11 12

EUROPA ZRÓWNOWAŻONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Europa SOLIDARNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Europa SZANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Europa bogata KULTUROWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Europa SPÓJNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Komitet Regionów jako zgromadzenie polityczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Czym zajmuje się Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Wzmocniona współpraca z Parlamentem Europejskim przed wyborami . . . . 20 Oczekiwania wobec przyszłości UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Informacje o projektach nadesłali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23


Jaką wartość dodaną wno wnosi moje życie? UE w moj

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, że pociągi szybkiej kolei nie muszą się zatrzymywać na granicach państw członkowskich UE? Albo dlaczego, mimo ograniczeń finansowych, coraz mniej osób zdanych jest na pastwę losu w chłodne zimy? Lub czemu łatwiej niż kiedyś można pracować i studiować za granicą czy podróżować? UE niestrudzenie szuka rozwiązań dla problemów społeczeństwa oraz pracuje nad działaniami na rzecz wzrostu i zatrudnienia, łącząc Europę, kierując się wiarą w jej mieszkańców i inwestując w europejskie regiony. Decyzje podejmowane w Parlamencie Europejskim i Radzie Europejskiej wpływają na nasze codzienne życie i naszą przyszłość. Przecież 70% unijnego prawodawstwa ma wpływ na regiony i gminy. Grupa EPL w KR-ze obchodzi w tym roku swoje dwudziestolecie, a niniejsza publikacja jest uhonorowaniem projektów, w które zaangażowane są europejskie regiony i miasta zarządzane przez polityków z EPL. UE jest ważna i przynosi nam wszystkim ogromne korzyści. Dlatego tak duże znaczenie ma Twój głos, który powinien zostać usłyszany w tegorocznych wyborach europejskich. Oddając głos na Europejską Partię Ludową, zagłosujesz na Europę, w której ważne są zaangażowanie, odpowiedzialność i solidarność. Grupa EPL osiąga konkretne wyniki w terenie, by nasze dzieci i przyszłe pokolenia mogły żyć w zdrowym i zrównoważonym świecie, ciesząc się wolnością i szczęściem. Michael Schneider przewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów

4/


Jesteśmy eśmy dumni z wartości wartoś wyznawanych przez Grupę EPL wyznawa

Europejska Partia Ludowa, będąca pionierem projektu integracji europejskiej od jego zarania, odziedziczyła po ojcach założycielach Unii Europejskiej wartości o ogromnym znaczeniu. Odwaga i siła moralna do przezwyciężania trudności są obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek. Zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, regionalnym i lokalnym musimy zapewnić, że nie powtórzy się kryzys finansowy, który od 2008 r. kładzie się cieniem na gospodarkach Europy. Opisane w tej broszurze projekty napawają nadzieją – nie tylko pokazują silne strony Unii Europejskiej, lecz również inwestycje, które wywarły pozytywny wpływ na jej ludność. Nadrzędnym celem politycznym UE jest utrzymanie pokoju dzięki szerokiej współpracy i wzajemnemu zrozumieniu. W takim kontekście osadzony jest projekt europejski. Zjednoczona w różnorodności i praworządnie zarządzana Europa jest dowodem na to, że długotrwały pokój jest możliwy wbrew wszelkim obawom i że nasz kontynent może mieć dobroczynny wpływ na resztę świata. Będziemy dalej angażować się w poprawę życia codziennego obywateli poprzez rozwijanie konkretnych działań na szczeblu europejskim. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych 20 lat współpracy z naszymi kolegami z Grupy EPL w Komitecie Regionów. Joseph Daul przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej

Kampania na rzecz wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. /5


Wybory eeuropejskie w skrócie Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniach 22–25 maja 2014 r., głosujący będą mieli okazję wpłynąć na przyszłość Unii Europejskiej, wybierając 751 członków Parlamentu Europejskiego, którzy będą reprezentować ich interesy przez najbliższe pięć lat.

Czym różnić się będą tegoroczne wybory od wcześniejszych? W 2014 r. po raz pierwszy zostaną w pełni wdrożone przepisy traktatu lizbońskiego dotyczące wyznaczania członków Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Komisji Europejskiej. Jeśli chodzi o wybory do PE, nie ma jednego wzorca postępowania. Wybory należy jednak przeprowadzić zgodnie z systemem proporcjonalnym. Liczba mandatów poszczególnych państw członkowskich w Parlamencie Europejskim DE

FR

UK

IT

ES

PL

RO

NL

EL

BE

PT

CZ

HU

SE

Liczba miejsc 96 w 2014 r

74

73

73

54

51

32

26

21

21

21

21

21

20

AT

BG

DK

SK

FI

IE

HR

LI

SI

LV

EE

CY

LU

MT

Liczba miejsc 18 w 2014 r

17

13

13

13

11

11

11

8

8

6

6

6

6

Rada Europejska, proponując kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej, musi uwzględnić wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ponadto, zgodnie z Traktatem, przewodniczący Komisji musi zostać zatwierdzony przez Parlament bezwzględną większością głosów.

6/


Termin wyborów w poszczególnych krajach 22 maja 2014 r.

Niderlandy, Wielka Brytania

23 maja 2014 r.

Republika Czeska (1. dzień), Irlandia

24 maja 2014 r.

Cypr, Republika Czeska (2. dzień), Francja (regiony zamorskie), Włochy (1. dzień), Łotwa, Malta, Słowacja

25 maja 2014 r.

Austria, Belgia, Bułgaria, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Włochy (2. dzień), Litwa, Luksemburg, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia

Dlaczego głosowanie jest tak ważne? Obywatelstwo UE nadaje wszystkim obywatelom Unii prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do władz lokalnych i do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim zamieszkania. Głosowanie jest kluczowym elementem europejskiej tkanki demokratycznej i jedną z najważniejszych wartości EPL. To prawo podstawowe, które należy wysoko cenić oraz inteligentnie i śmiało z niego korzystać. To najważniejsze wybory europejskie w historii – w chwili gdy Unia Europejska stara się przezwyciężyć kryzys gospodarczy, a unijni przywódcy zastanawiają się, jaki kierunek obrać w przyszłości. Unia Europejska ma bezpośredni wpływ na codzienne życie Europejczyków, o czym świadczą wybrane przykłady projektów.

Priorytety i wartości EPL Wierzymy w ludzi. EPL rozpoczęła kampanię wyborczą na kongresie w Dublinie w dniach 6–7 marca 2014 r. W kampanii kładzie się nacisk na pomaganie ludziom w osiąganiu sukcesu i wspieranie osób przechodzących trudności. Gospodarka Europy to ludzie – dlatego EPL będzie pomagać przedsiębiorstwom rodzinnym, małym firmom, osobom wprowadzającym innowacje, wynalazcom, naukowcom, badaczom i osobom samozatrudnionym, by propagowali innowacyjność i doskonałość w całej Europie i poza jej granicami. „Każde euro z unijnego budżetu powinno wnosić wartość dodaną do wspieranego w ten sposób projektu oraz do społeczności, w których wydaje się te środki. Należy tak wykorzystywać fundusze unijne, by jak najskuteczniej wpływać na poprawę konkurencyjności i tworzenie miejsc pracy w Europie”1. 1

Platforma EPL 2013-2020

Kampania na rzecz wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. /7


Europa INNOWACYJNA Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska  http://budowa.ki.agh.edu.pl/ Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego współfinansowano laboratoria i sale konferencyjne w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Są one wyposażone w najnowocześniejsze systemy telekonferencyjne, umożliwiające organizowanie wykładów z prelegentami z całego świata. To miejsce, w którym kształcić się będą przyszłe pokolenia informatyków.

Innowacyjne kompleksy biurowe, Rumunia  http://fidibe.eu/ Dzięki środkom UE, rada okręgu Harghita wzmacnia swój potencjał innowacji i konkurencyjności, wspierając małe i średnie przedsiębiorstwa oraz propagując innowacje i ducha przedsiębiorczości. Ten transnarodowy projekt rozwojowy jest finansowany z programu współpracy transnarodowej „Europa Południowo-Wschodnia”.

”Life Cycle Hub”, Austria  http://www.creebyrhomberg.com/lct1/index_en.php Projekt CREE (Creative Resource & Energy Efficiency) w kraju związkowym Vorarlberg to nie tylko firma budowlana, lecz również źródło pomysłów i inspiracji w szukaniu nowych strategii na rzecz zrównoważonego zarządzania przyrodą i jej zasobami.

”Climate Kic”, Hiszpania  http://www.climate-kic.org/regional-centres/valencia-spain/ Centrum „Climate-KIC” w Walencji ma na celu prowadzenie polityki innowacyjności i praktycznych działań na poziomie regionalnym w zakresie zmiany klimatu. W październiku 2014 r. w regionie Walencja odbędzie się Festiwal Innowacji, podczas którego przedsiębiorcy, decydenci polityczni i liderzy rynku dyskutować będą na temat zmiany klimatu.

„SOLAR RACE” – Region Murcja, Hiszpania  www.murciasolarrace.com „Solar race” polega na badaniu efektywności i wytrzymałości pojazdów, które opracowali i zbudowali studenci. Wykorzystują one energię fotowoltaiczną lub elektryczną, biopaliwa czy wodór. Pojazdy muszą zużyć jak najmniej energii, poruszając się z minimalną średnią prędkością 25 km/h. Współfinansowany z funduszy europejskich projekt został uhonorowany nagrodą Unii Europejskiej za innowacyjność w administracji publicznej. 8/


Europa PRZEDSIĘBIORCZA „Urban Mill”, Finlandia  www.urbanmill.org „Urban Mill” to przestrzeń innowacji i współtworzenia oparta na kreatywnym połączeniu wymiaru fizycznego, wirtualnego i społecznego. Działa na terenie kampusu Uniwersytetu Aalto i jest w większości prywatną inicjatywą przedsiębiorczości o pewnym stopniu ryzyka i wymiarze międzynarodowym. „Urban Mill” oferuje przestrzeń i usługi operacyjne na rzecz innowacyjności i przedsiębiorstw rozpoczynających działalność. Projekt otrzymuje wsparcie z funduszy strukturalnych UE.

Plurilingua, Belgia  http://www.commart.eu/en/home/ Plurilingua pomaga przedsiębiorstwom w skutecznym negocjowaniu ofert, zarządzaniu reklamacjami oraz przygotowaniu opisów technicznych produktów. Firma oferuje również szkolenia językowe i wsparcie w zakresie interpretacji różnic kulturowych, uwzględniające niuanse znaczeń w językach obcych i informacje zawarte „między wierszami”. Firma została nominowana do miana najlepszego produktu „Leonardo da Vinci”.

Ogród innowacji w Espoo, Finlandia  www.aalto.fi Uniwersytet Aalto, który jest kluczowym podmiotem badawczym w ramach „ogrodu innowacji” w Espoo, był aktywnym partnerem około 150 projektów objętych siódmym programem ramowym UE. Szeroko zakrojona współpraca uniwersytetu i przedsiębiorstw, a także nowatorskie pomysły w dziedzinie przedsiębiorczości i atmosfera przyjazna nowo powstałym przedsiębiorstwom są silnymi fundamentami „ogrodu innowacji” w Espoo, jednego z finalistów konkursu UE na innowacyjną stolicę.

Krajowa rezerwa interwencyjna, Grecja Grecki wszechstronny program działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości, przedsiębiorstw i pracowników w terenie poprzez szkolenia i doradztwo, a także poprzez wsparcie w zakresie zatrudnienia na obszarach dotkniętych kryzysem gospodarczym.

Liège Trilogiport, Belgia  http://www.portdeliege.be/en/trilogiport Głównym celem tej wielofunkcyjnej platformy jest zapewnienie przedsiębiorstwom europejskim dostępu do 56 mln konsumentów. Trilogiport będzie magnesem dla firm skupiających swoją działalność na żegludze przynosząc wiele możliwości i nowych miejsc pracy w regionie. Kampania na rzecz wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. /9


Europa KONKURECYJNA Budowa Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie  http://www.muzeumlotnictwa.pl/ Krakowskie Muzeum Lotnictwa Polskiego przyciąga zwiedzających zarówno ze względów architektonicznych, jak i dzięki bogatym zbiorom. Budynek został nagrodzony nagrodą dla budownictwa CEMEX w 2011 r. za najlepszy budynek z betonu w kategorii budynków publicznych i przemysłowych.

Promocja produktów seklerskich, Rumunia  www.szekelytermek.ro Rada okręgu Harghita opracowała wspólnotowy znak towarowy produktów seklerskich, który skutecznie reprezentuje i chroni interesy lokalnych producentów. Dzięki targom i międzynarodowym wystawom nawiązano udane partnerstwa międzynarodowe, np. z węgierskim supermarketem Auchan. Teraz również Węgrzy mogą spróbować tradycyjnych produktów.

Sieć turystyki winiarskiej, Chorwacja i Czarnogóra  www.www.dubrovnikfestiwine.com Transgraniczny program finansowany z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, prowadzony przez Chorwację i Czarnogórę, umożliwia żupanii dubrownicko-neretwiańskiej skuteczniejszą promocję wina i produktów lokalnych oraz zwiększa ich sprzedaż. Zorganizowany w Dubrowniku festiwal „FestiWine” ukazał mocne strony regionu i przyciągnął do niego odwiedzających.

Rozwój kultury w dzielnicach, Irlandia  http://www.athloneartandheritage.ie/luan-gallery/art-gallery Irlandzki region Border, Midland i West wykorzystał pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do promowania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w centrum miast. Region skorzystał gospodarczo na poprawie atrakcyjności tych obszarów z punktu widzenia mieszkańców, pracowników, inwestorów i odwiedzających. Jednym z projektów jest galeria sztuki „Luan”.

Polsko–niemiecko–francuskie forum młodzieży Mazowsze było w 2009 r. gospodarzem polsko–niemiecko–francuskiego forum młodzieży. Siły połączyło w sumie sześciu partnerów, którzy pracowali nad innowacyjnymi sposobami aktywnego zaangażowania młodych ludzi w życie społeczne, w ramach Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. Projekt został zrealizowany z pomocą finansową z programu UE „Młodzież w działaniu” i umożliwił młodym uczestnikom zdobycie nowych umiejętności, które pomogą im w funkcjonowaniu na rynku pracy. 10/


EUROPA ODPOWIEDZIALNA „FloodResilienCity”, Gerry Breen, Dublin, Irlandia  http://www.floodresiliencity.eu Program „FloodResilienCity” propaguje innowacyjne podejście do ryzyka powodziowego i do prewencji, oparte na czterech filarach: świadomości, zapobieganiu, łagodzeniu i pomocy (ang. „4 A”: Awareness, Avoidance, Alleviation, Assistance). Dzięki tej inicjatywie rada miejska Dublina opracowała trójwymiarowy model miasta i ograniczyła potencjalne szkody powodziowe.

„High V.LO-City”, Belgia  http://highvlocity.eu/ Projekt „High V.LO-City” polega na włączeniu do parku transportu publicznego we Flandrii wysokowydajnych autobusów napędzanych wodorem. W ramach projektu podkreśla się odpowiednie cechy techniczne i finansowe autobusów oraz rozwiązania w zakresie inteligentnej infrastruktury.

Nagroda „Europa Nostra”, Rumunia  http://www.epitettorokseg.ro/ Zastanawiając się nad wyborem między tradycją a nowoczesnością, rada okręgu Harghita zainicjowała program mający na celu ochronę i zachowanie tradycyjnego wiejskiego wizerunku swoich wsi i społeczności. Konserwacja tradycyjnych rzeźbionych drewnianych bram, tzw. bram seklerskich, została uhonorowana w 2012 r. Nagrodą Unii Europejskiej w dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego.

„Civitas Mimosa”: innowacje w dziedzinie mobilności, Polska  http://www.civitas-mimosa.eu Gdańsk jest jednym z pięciu europejskich miast biorącym udział w projekcie promującym styl życia bez samochodu, zarządzanie mobilnością i zwiększanie bezpieczeństwa na obszarach miejskich. Miasto wprowadziło „rowerowe piątki”, by zwiększyć świadomość korzystania z alternatywnych środków transportu dzięki rozdawaniu rowerzystom niewielkich podarunków na strategicznych skrzyżowaniach miasta.

Kampania na rzecz wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. /11


Europa SZANUJĄCA naszą planetę Zakład przetwarzania bioodpadów „Han Bogrov”, Bułgaria Zintegrowany system gospodarki odpadów komunalnych w Sofii został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu z programu operacyjnego „Środowisko” na lata 2007–2013 oraz dzięki pożyczce z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Część projektu, mającego na celu budowę zintegrowanego systemu czystego przetwarzania odpadów w Sofii, stanowią kompostownie.

Średniowieczne nagrobki w Bałkanach Zachodnich  www.hercul-project.eu Żupania dubrownicko-neretwiańska, wraz z licznymi partnerami, zajmuje się konserwowaniem i odnawianiem zniszczonych podczas wojny cennych obiektów kultury. Odnowiono m.in. średniowieczne nagrobki ƒ„stećci” w dwóch lokalizacjach objętych projektem pilotażowym.

Sieć fińskich burmistrzów w zakresie klimatu  http://www.espoo.fi Sześć największych miast w Finlandii połączyło siły, by aktywnie urzeczywistniać projekty w zakresie klimatu. Współpraca ma na celu opracowanie nowych inicjatyw, ściślejszą współpracę i dzielenie się sprawdzonymi rozwiązaniami w dziedzinie ochrony środowiska oraz włączenie ich do miejskich budżetów.

Respect@Environment.eu  http://elearn.pi.ac.cy/respect-environment/ Szkoła podstawowa im. C Makedonitissa w Nikozji wraz ze szkolą Milagros w Castilla i León biorą udział w projekcie Commenius, który zachęca dzieci do ochrony środowiska oraz promuje jego różnorodność. W projekcie uczestniczy również pięć innych szkół z różnych krajów.

12/


EUROPA ZRÓWNOWAŻONA „STEP-UP”, Belgia  http://www.vito.be Od grudnia 2012 r. do połowy 2015 r. w ramach projektu „STEP-UP” trwają prace nad zintegrowanym i ulepszonym planem działania w zakresie zrównoważonej energii dla miasta Gandawy. Przygotowuje się realistyczne projekty pilotażowe w dziedzinie planowania energii w inteligentnych miastach. Dodatkowo tworzy się flamandzkie sieci wymiany doświadczeń w zakresie inteligentnego gospodarowania energią w miastach. Projekt jest prowadzony w ramach siódmego programu ramowego UE w zakresie badań naukowych.

Abruzja i Porozumienie Burmistrzów, Włochy  http://www.regione.abruzzo.it Wszystkie 305 gmin w Abruzji przystąpiło do Porozumienia Burmistrzów, a władze czterech prowincji tego regionu wspólnie zadeklarowały swoje poparcie. Władze Abruzji przeprowadziły prace o wartości 26 mln EUR i przedstawiły swoje doświadczenia i sprawdzone rozwiązania na konferencji ONZ nt. zmiany klimatu w czerwcu 2012 r. w Rio de Janeiro.

GNIEWINO – Gmina z energią, Polska  Strona internetowa: http://sgpeo.pl/ Najważniejszą cechą rozwiązań gminy Gniewino w dziedzinie energetyki jest ich trwały i zrównoważony charakter. Dla przykładu, na dachu szkoły i basenu zainstalowano kolektory słoneczne; gmina wykorzystuje też zrębki pozyskiwane z plantacji wierzby energetycznej. Największa w Polsce elektrownia wodna znajduje się w Czymanowie, a duża farma wiatrowa w Lisewie.

„Transdanube” Â www.transdanube.eu Projekt „Transdanube” to połączenie zrównoważonej mobilności z turystyką w regionie Dunaju, gdzie poziom współpracy jest na razie niski. Projekt, finansowany z funduszy europejskich (EFRR i SEE), ma na celu podniesienie świadomości, poszerzanie wiedzy i upowszechnianie zrównoważonej mobilności w turystyce. Kampania na rzecz wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. /13


Europa SOLIDARNA Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej, Polska  http://www.oskdabrowa.pl/ Unikalna w skali europejskiej dziewiętnastowieczna synagoga została zmodernizowana dzięki unijnym funduszom. Służy ona zachowaniu pamięci o chasydach w Polsce, a także spełnia funkcje sali wystawowej oraz ośrodka kultury i edukacji.

Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu, Polska  http://mbp-oswiecim.pl/ Oświęcimska biblioteka przypomina galerię sztuki. W salach multimedialnych można skorzystać z gier edukacyjnych oraz oglądać zbiory muzealne i filmowe, dostępne również dla osób niedowidzących i niedosłyszących. W 2012 r. biblioteka została wpisana na listę najlepszych bibliotek w Europie przez World Architecture News.

Park orientacji przestrzennej, Polska  http://www.harpo.com.pl/ Jedyny w Europie park orientacji przestrzennej dla dzieci niewidomych znajduje się w wielkopolskich Owińskach koło Poznania. W parku znajduje się biblioteka dźwięków, specjalne laboratorium oraz równoważnie i huśtawki, a niedowidzące dzieci mogą czuć się w nim bezpiecznie. Park otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozwój zasobów ludzkich, Grecja Dzięki wsparciu UE projekt „Egaleo” świadczy wszechstronne usługi dla osób bezdomnych i żyjących w ubóstwie. Celem projektu jest poprawa sytuacji grup społecznych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Służą temu działania z zakresu wsparcia psychospołecznego i zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Obecnie projekt ma szczególne znaczenie, ponieważ znaczna część ludności boryka się ze skutkami kryzysu gospodarczego.

14/


Europa SZANS „GOEUROPE!” – Europejskie młodzieżowe centrum doskonałości kraju związkowego Saksonia-Anhalt, Niemcy  http://www.goeurope-lsa.de/goeurope/ „GOEUROPE!” – Europejskie młodzieżowe centrum doskonałości kraju związkowego Saksonia-Anhalt to centrum doradztwa dla ludzi młodych, do którego można się zwrócić z pytaniami dotyczącymi mobilności w Europie i programów wsparcia, a także kwestii europejskich i umiejętności dla młodzieży w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Centrum jest finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków kraju związkowego Saksonia-Anhalt, a jego celem jest zwiększenie liczby ofert pracy dla ludzi młodych oraz ich szans na zatrudnienie.

Pierwsza podróż po Europie, Belgia  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/calypso/activities/documents_calypso/fete_summary_en.pdf Program Calypso umożliwia wymiany, poza sezonem turystycznym, między młodymi ludźmi, którzy nigdy jeszcze nie podróżowali bądź podróżowali bardzo mało. To przykład dobrej praktyki mogącej zainspirować inne międzynarodowe wymiany turystyczne w Europie.

Regionalny ośrodek badań i rozwoju w dziedzinie biotechnologii  http://www.ss-mareljkovica-sb.skole.hr/ Celem finansowanego przez UE ośrodka, otwartego w listopadzie 2013 r.w żupanii brodzko-posawskiej w Chorwacji, jest pobudzanie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności poprzez wsparcie badań i rozwoju w dziedzinie rolnictwa. Producenci rolni uzyskają darmowe szkolenia i pomoc na rzecz rozwoju w dziedzinie technologii rolnej.

„Youth and Brussels Based Regions” Â http://yBBregions.eu.org/ Ten projekt europejski, promowany przez region Abruzja we współpracy z żupanią dubrownicko-neretwiańską, województwem lubuskim i krajem preszowskim, jest realizowany w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Działania odbędą się w każdym z tych czterech krajów w okresie od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Symulacja prac Komisji Europejskiej, Łotwa  www.jaunpils.lv W ramach tego projektu, wspófinansowanego przez radę gminy Jaunpils wspólnie z partnerami z Hiszpanii i Włoch, młodzi ludzie mogą lepiej zrozumieć pracę Komisji Europejskiej i dyskutować na bliskie młodzieży tematy. Projekt uzyskał wsparcie z programu „Młodzież w działaniu”. Kampania na rzecz wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. /15


Europa bogata KULTUROWO VIA SAVARIA: ścieżka kulturowa śladami św. Marcina  www.viasanctimartini.eu Ścieżka kulturowa śladami św. Marcina to transgraniczny projekt turystyczny, łączący ofertę sektora turystyki z regionów partnerskich. Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest niezwykle ważne, jako że współpraca tego rodzaju wymaga skoordynowanych prac wszystkich partnerów ponad granicami państw. Dzięki wspólnemu dziedzictwu historycznemu, kulturowemu i przyrodniczemu wzmacnia się również świadomość kulturalną.

Rok 2016 rokiem Hieronima Boscha, Holandia  http://www.bosch500.nl/en Po upływie prawie 500 lat od śmierci Hieronima Boscha niezrównany talent malarza zostanie uczczony w wielkim stylu dzięki nowatorskiemu wieloletniemu programowi społeczno-kulturalnemu, naukowemu i artystycznemu. Wydarzenie wesprze kandydaturę BrabantStad na europejską stolicę kultury w 2018 r.

Obywatel europejski z regionu La Rioja, Hiszpania  www.larioja.org W ramach obchodzonego w 2013 r. Europejskiego Roku Obywatelstwa, region La Rioja opracował projekt, którego celem jest znalezienie obywateli europejskich w regionie. Co miesiąc nagradzano osoby lub organizacje z regionu La Rioja za ich świadomość europejskich wartości lub za uczestnictwo w unijnych programach.

Miesiąc Europy w Alzacji, Francja  www.region-alsace.eu/mois-europe Miesiąc Europy w Alzacji ma na celu informowanie obywateli o Europie i jej historii, instytucjach, strategiach politycznych, wartościach, symbolach itp. Pokazuje on obywatelom wpływ integracji europejskiej na ich codzienne życie. Podczas zorganizowanych wydarzeń udzielano informacji na temat Unii Europejskiej, pokazywano różnorodność Europy i podkreślano wspólne wartości i wspólną kulturę. Projekt jest współfinansowany z funduszy unijnych.

Ja, obywatel europejski, Hiszpania  http://europedirectregiondemurcia.blogspot.be/ Organizatorzy kampanii promowali znaczenie praw związanych z obywatelstwem europejskim oraz informowali o tym, co Europa zrobiła dla regionu Murcja w 2013 roku, Europejskim Roku Obywatelstwa. W projekcie mogło wziąć udział 15 gmin oraz ponad 3 tys. obywateli w szkołach i wyższych szkołach technicznych. Inicjatywę współfinansowała Komisja Europejska. 16/


Europa SPÓJNA Metro w Sofii, Bułgaria  http://www.sofia.bg/en/index_en.asp W ostatnich dwóch latach Sofia oddała do użytku 12,7 km linii metra, 13 stacji i 3 parkingi podziemne. Dostarczono 18 pociągów metra, ponadto każda stacja została przygotowana pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. A wszystko dzięki wsparciu UE.

Projekt szerokopasmowego internetu w Górnej Austrii  www.bereitband.at Dzięki wsparciu z unijnych funduszy wszyscy mieszkańcy Górnej Austrii mogą korzystać z szerokopasmowego internetu po przystępnych cenach. Wsparcie jest szczególnie istotne ze względu na liczbę obszarów wiejskich w regionie.

Ośrodek dla telepracowników w Laulasmaa, Estonia  www.kaugtookeskus.ee Ośrodek dla telepracowników to biuro w gminie wiejskiej Keila, z którego mogą korzystać małe przedsiębiorstwa i osoby pracujące na własny rachunek. Takie wirtualne połączenie telepracowników z obszarów wiejskich ze stolicą zmniejsza potrzebę dojazdów i przyczynia się do większej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Lotnisko w Lublinie, Polska  http://mapa.rpo.lubelskie.pl/pl/projekt-4241/rozbudowaregionalnego-portu-lotniczego-port-lotniczy-lublin-sa-swidnik Lubelskie od wielu lat czekało na inwestycję w lotnisko. To marzenie ziściło się w 2012 r., kiedy to ze Świdnika wystartował pierwszy samolot do Londynu. Samoloty z lubelskiego lotniska latają również do Liverpoolu, Dublina, Oslo i Gdańska.

Autostrada regionalna Ex A1 Navalmoral-Plasencia- Portugal, Portugalia  http://fomento.gobex.es/fomento/live/index.htm Ta nowa autostrada transgraniczna jest kluczowa dla Półwyspu Iberyjskiego gdyż poprawia jego konkurencyjność regionalna oraz dostęp do Półwyspu. Wpływa również na rozwój turystyki, przemysłu i biznesu. Korzyści z tej infrastruktury maja wymiar ponad regionalny i przekraczają granice państwowe. Kampania na rzecz wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. /17


Komitet itet Regionów jako zgromadzenie polityczne zgromadz Komitet Regionów (KR) jest zgromadzeniem politycznym składającym się z przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Jego członkowie są ambasadorami Europy w regionach, miastach i gminach oraz przedstawicielami obywateli Europy w debacie europejskiej. Biorąc pod uwagę, iż ok. 2/3 prawodawstwa UE jest wdrażana przez władze lokalne i regionalne, ich doświadczenie oraz wiedza wnoszą istotną wartość do procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Misją Komitetu jest: „Zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych w europejskim procesie decyzyjnym i zachęcanie obywateli do większego w nim udziału”. Politycy lokalni i regionalni są również idealnie pozycjonowani by podtrzymywać i bliskie więzi i kontakty z obywatelami Europy. Z każdym nowym traktatem europejskim, Komitet Regionów zwiększał swoją rolę w podejmowaniu decyzji i uzyskiwał większe kompetencje. Dziś KR monitoruje stosowanie zasady pomocniczości w koordynacji z władzami lokalnymi i regionalnymi, by zapewnić, że decyzje są podejmowane na najbardziej odpowiednim poziomie zarządzania. Komitet ma prawo do wniesienia skargi do Trybunału Sprawiedliwości w związku z jej ewentualnym naruszeniem. Komitet Regionów monitoruje także wydatkowanie funduszy europejskich i wpływa na kształt polityk unijnych na poziomie regionalnym i lokalnym poprzez ocenę oddziaływania terytorialnego propozycji legislacyjnych UE. Rada UE, Parlament Europejski i Komisja Europejska są zobowiązane do zasięgnięcia konsultacji Komitetu Regionów podczas tworzenia propozycji legislacyjnych w następujących dziedzinach:

 Ochrona ludności

 Edukacja

 Turystyka

 Zmiany klimatu

 Zatrudnienie

 Sieci trans-europejskie

 Kultura

 Energia

 Transport

 Spójność

 Środowisko

 Młodzież

gospodarcza, społeczna i terytorialna 18/

 Zdrowie publiczne  Sprawy społeczne

 Kształcenie

zawodowe


Czym m zajmuje się Grupa Europejskiej E w Komitecie Regionów? Partii Ludowej Lud Działania polityczne Grupy EPL są oparte na przekonaniu, że współpraca między poziomami: europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym jest niezbędna zarówno dla coraz bardziej zintegrowanej i silniejszej Europy, jak i w odpowiedzi na wyzwania globalizacji. Jednocześnie europejskie bogactwo przejawiające się w jej różnorodności musi być nadal wzmacniane. Różnice terytorialne, kulturowe oraz językowe są źródłem siły i stanowią istotne podstawy dla postaw obywatelskich Europejczyków. Grupa EPL/KR stoi przede wszystkim na straży przestrzegania zasady pomocniczości i proporcjonalności w Unii Europejskiej. W ten sposób dbamy o to, by decyzje były podejmowane i wykonywane tak blisko obywateli, jak to tylko możliwe i na najbardziej odpowiednim do tego poziomie. Postulujemy również, by przy tworzeniu i wdrażaniu nowego i skutecznego prawodawstwa na obszarze całej Europy, jednocześnie promować zasady dobrego zarządzania, zachęcając do decentralizacji. Grupa EPL/KR działa na rzecz silniejszej Europy, która stoi na straży pokoju i dobrobytu dla wszystkich swoich obywateli. Te przekonania i wartości nie są bliskie jedynie Grupie EPL w Komitecie Regionów. Wraz z Europejską Partią Ludową i jej przedstawicielami w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej oraz Radzie Europejskiej, jesteśmy dla siebie bliskimi partnerami i wspieramy się w promowaniu naszych wartości przy tworzeniu europejskiego prawodawstwa. Pod koniec 2013 roku Michael Schneider, przewodniczący grupy EPL/KR z radością przyjął przyjęcie wieloletnich ram finansowych oraz pakietu legislacyjnego dla polityki spójności. Otworzyły one szanse na inwestycje w regionach europejskich w wysokiej jakości projekty na rzecz konkurencyjności, infrastruktury transportowej, w sieciach cyfrowych i energetycznych, w edukacji oraz innowacji. Przyjęcie tych pakietów powinno zachęcić przywódców europejskich do skoncentrowania swojej energii na wsparciu beneficjentów polityk UE poprzez szybkie wdrażanie inwestycji, które przyczynią się do stymulacji wzrostu gospodarczego w Europie.

Kampania na rzecz wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. /19


Wzmocniona mocniona współpraca z Parlamentem Europejskim Parlamen przed wyborami Komitet Regionów podpisał 5 lutego 2014 r. umowę o współpracy z Parlamentem Europejskim, która wzmacnia stosunki polityczne pomiędzy dwoma instytucjami UE. Wzmacnia również polityczną i konsultacyjną rolę Komitetu Regionów w procesie legislacyjnym oraz procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej, w szczególności poprzez silniejsze zaangażowanie członków sprawozdawców KR. Członkowie KR będą mogli korzystać z ekspertyz nowego Centrum Badawczego Parlamentu Europejskiego. Będą również mogli brać udział w pracach nad europejskim semestrem na rzecz koordynacji polityki gospodarczej Parlamentu, włączając w to udział delegacji Komitetu Regionów w ramach Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego. Ta współpraca pokazuje wspólne zaangażowanie obu instytucji na rzecz zwiększenia demokratycznej legitymizacji UE.

Europa Przyszłości W zmieniającej się zjednoczonej Europie, która poszukuje nowych możliwości zbliżenia się do swoich obywateli i wzmocnienia demokratycznej legitymizacji, przyszła rola Komitetu Regionów wymaga dalszego doprecyzowania. Oczywistym wydaje się stwierdzenie, iż Komitet Regionów powinien być silniej włączony w cykl formowania polityk UE. Ze swojej strony, Grupa EPL będzie nadal dążyć do wzmocnienia roli Komitetu Regionów, jako zgromadzenia politycznego. Co więcej, w swej działalności w KR nadal będzie kontynuować swą doradczą i uzupełniająca rolę w stosunku do bezpośrednio wybranych przedstawicieli Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicieli rządów krajowych w Radzie UE. Publikacja ta stanowi wkład w podkreślenie roli, jaką Komitet Regionów może zaoferować europejskim ustawodawcom, poprzez swą bliskość swoich członków wobec obywateli Europy oraz ich szeroką wiedzę na temat jak istniejące przepisy prawne i fundusze europejskie działają skutecznie w terenie. Czas pokaże, czy nastąpią zmiany traktatowe i rozwój działalności Komitetu Regionów. Grupa EPL będzie w tym procesie stać na straży wartości promujących Europę o nie tylko coraz większej wydajności, ale i bliskości wobec swoich obywateli i wzmocnionej legitymizacji działań UE.

20/


Oczekiwania wobec przyszłości UE Oczekiwa Opinie studentów

„W 2020 r. sporo już osiągniemy. Państwa i regiony skutecznie zrealizują plan rozwijania zrównoważonej gospodarki i osiągną cele wytyczone w strategii „Europa 2020”. Chociaż każde państwo i region ma własne cele, wciąż możliwe jest zrealizowanie celów całej UE”. Sonata Grusniute, Litwa

„Raczej optymistycznie podchodzę do integracji europejskiej i wierzę w jej poszerzanie i pogłębianie w przyszłości. Do 2020 r. do UE zdecydowanie powinny przystąpić państwa bałkańskie i Islandia. Jeśli chodzi o pogłębianie integracji, to wydaje mi się, że tożsamość obywateli UE będzie ewoluować i ludzie coraz częściej będą uważać się za Europejczyków.” Konrad Jagodziński, Polska

„Nieważne, że region jest słabo zaludniony lub ma tylko jedną gałąź gospodarki – turystykę, rolnictwo, wiatraki lub coś innego. Odpowiedzią na 2020 r. jest wola regionów, by wspólnie poszukiwać rozwiązań.” Jenny-Katariina Hasu, Finlandia

Kampania na rzecz wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. /21


15/ 10/ 20/

8/

9/ 2/

24/ 25/ 26/ 22/

19/

11/

28/ 14/

16/

7/

23/ 18/ 29/

17/

5/ 21/ 4/

30/ 1/ 27/

22/

6/ 13/


Informacje macje o projektach nadesłali

3/

12/

1/ Alberto Fabra Part Walencja Hiszpania

2/ Gerry Breen Dublin Irlandia

3/ Csaba Borboly gmina Harghita Rumunia

4/ Giovanni Chiodi Abruzja Włochy

5/ Nikola Dobroslavić ż żupania dubrownickoneretwiańska, Chorwacja

6/ Malina Edrewa Łazarowa gmina Sofia Bułgaria

Kampania na rzecz wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. /23


24/

7/ Pavol Frešo region Bratysława Słowacja

8/ Ligita Gintere gmina Jaunpils Łotwa

9/ Constance Hanniffy gmina Offaly Irlandia

10/ Sirpa Hertell Espoo Finlandia

11/ Krzysztof Hetman województwo lubelskie Polska

12/ Dimitiros Kalogeropoulos Egaleo, Grecja

13/ Władimir Kisiow gmina Sofia Bułgaria

14/ Michel Lebrun Walonia Belgia

15/ Markku Markkula region Helsinki Finlandia

16/ Pascal Mangin Alzacja Francja

17/ Danijel Marušić żupania brodzkoposawska, Chorwacja

18/ Erwin Mohr Wolfurt Austria


19/ Anton Rombouts ‚s Hertogenbosch Niderlandy

20/ Kadri Tilleman Keila Estonia

21/ Pedro Sanz Alonso La Rioja Hiszpania

22/ Michael Schneider Saksonia-Anhalt Niemcy

23/ Viktor Sigl Górna Austria Austria

24/ Mieczysław Struk województwo pomorskie Polska

25/ Adam Struzik województwo mazowieckie, Polska

26/ Marek Woźniak województwo wielkopolskie, Polska

27/ Ramón Luis Valcárcel Siso Murcja, Hiszpania

28/ Luc Van den Brande Flandria Belgia

29/ Ivan Zagar Słoweńska Bystrzyca Słowenia

30/ José Antonio Monago Terraza Extremadura, Hiszpania

Kampania na rzecz wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. /25


漏 2014 Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Region贸w


CDR_2201/04-2014/PL

Grupa EPL w Komitecie Region贸w Rue Belliard/Belliardstraat 101; 1040 Bruksela; BELGIA Tel. +32 2 282 2250 _ epp@cor.europa.eu www.epp.cor.europa.eu @EPP_CoR

Profile for EPP_CoR

Już od dwudziestu lat wyznajemy wspólne WARTOŚCI w miastach i regionach Europy  

Już od dwudziestu lat wyznajemy wspólne WARTOŚCI w miastach i regionach Europy  

Profile for eppcor
Advertisement