Page 1

L’

espia

73 març 2011

escola pia calella

L’Pensem-hi


L’

Sumari

EDITORIAL: Pensem-hi

3

PUNT DE TROBADA: IV Assemblea de les institucions

4

Resultats de competències bàsiques a 6è 6 Parlem d’economia

8

ACTIVA’T: Apadrinament a la lectura

10

Nadal a l’escola

10

Mou-te amb les nostres activitats

11

Sant Josep de Calassanç

12

Fundació Mona

13

Escola Pia amb la MARATÓ

14

Projecte Atura’t

15

Jornada de portes obertes

16

Denip

17

LA GALERIA:

18

EL CRITICAIRE:

20

POSA UN PÍXEL A LA TEVA VIDA: La web de l’escola

22

TALLER DE L’ARTISTA:

24

ENGLISH CORNER:

25

SORTIM: Fotos de sortides

26

PÀGINA DE L’AMPA

30

CALAIX DE SASTRE: El nostre hort

33

L’ENTREVISTA:

34

març 2011

L’73

Impressió: SYL Disseny i Maquetació: Gemma Pont


L’

Editorial

JOSE A. MARTIN / DIRECTOR GERENT ESCOLA PIA CALELLA

EDITORIAL: PENSEM-HI Apreciats lectors de la nostra revista. Aquest curs iniciem una nova singladura amb un lema que dóna per molt: PENSEM-HI! No és pas agosarat afirmar que ens trobem davant d’un curs estratègicament important. Hem començat amb un nou calendari escolar aprovat amb polèmica a finals del curs passat i, paradoxalment, mesos més tard, s’ha esdevingut un canvi polític al nostre país que de ben segur acabarà tenint repercussió, de nou, al nostre sector educatiu. Immersos en aquests canvis polítics i socials, l’Escola Pia de Catalunya enceta el procediment d’una nova Assemblea que marcarà les línies de treball de la nostra Institució pels propers 4 anys. Aquest cop, tindrà lloc a l’Escola Pia de Terrassa els dies 26 i 27 del proper mes de març i, dins d’aquest marc, al voltant de 100 persones representants de tots els àmbits de la comunitat educativa de les Institucions Educatives i les Comunitats Escolàpies, aprovaran 2 polítiques d’un conjunt de propostes que el professorat, alumnat, pares i mares, personal d’administració i serveis han aportat al llarg d’aquests mesos. Es tracta d’un procés eminentment democràtic del qual podem estar ben orgullosos, ja que és un exemple de participació i aportació per part de tots els membres de la nostra Institució. L’Assemblea marcarà el com volem continuar treballant i quins reptes entomem. És una bona oportunitat per millorar, per avançar, amb la il·lusió i el compromís que demana treballar per l’educació del segle XXI. En definitiva, significa treballar per als nostres alumnes en la innovació pedagògica i la renovació, buscant les eines més adequades en cada moment. Alhora, des de la nostra escola de Calella, treballem el dia a dia per dur a terme

els nostres reptes i projectes educatius. És en aquest àmbit més local on aprofitem aquesta nova etapa marcada per l’Assemblea per redefinir el nostre projecte educatiu i potenciar amb il·lusió iniciatives que volem que siguin innovadores i eficients per a l’aprenentatge dels nostres alumnes. Som una escola rica i diversa en alumnat, professorat i iniciatives. Aquest actiu ha d’esdevenir un referent pedagògic a la nostra comarca per allò que a l’Escola Pia sempre ens ha agradat fer: ensenyar a saber ser i a saber fer. I per aconseguir-ho, el treball en xarxa esdevé clau; entre tots hi podem col·laborar per fer-lo realitat al llarg dels propers 4 anys. El nostre lema de Pastoral, ser reflexius, sembla que també incideixi en la importància del moment. Tots plegats, pares i mares, professorat i alumnes, necessitem, si volem créixer, moments de reflexió per aprendre, encertar les decisions i trobar la millor solució per fer un pas endavant.


L’

Punt de trobada

ESCOLA PIA DE CATALUNYA

VI ASSEMBLEA DE LES INSTITUCIONS EDUCATIVES L’ESCOLA PIA DE CATALUNYA El proper 25 i 26 de març de 2011 se celebrarà la VI Assemblea de les Institucions Educatives de l’Escola Pia de Catalunya, un moment clau per a les nostres escoles. Tots esteu convidats a participar-hi! fa?

Què és l’Assemblea i què

L’Assemblea és l’òrgan de representació de les 19 escoles i es reuneix cada quatre anys. La seva funció és avaluar el grau de compliment de les polítiques aprovades a l’anterior edició (V Assemblea, 2007) i el funcionament de cada escola durant aquest període de temps així com decidir les polítiques globals que la institució es compromet a aplicar els propers anys. Algunes de les millores aportades per les diferents assemblees són l’elaboració d’un estil metodològic, la incorporació de metodologies més adequades o el desplegament d’una política de RRHH pels treballadors.

representants ho són per càrrec -el secretari general, els directors, els representants de les associacions d’alumnes i el president de la Junta d’AMPA de cada escola o la persona que ell/ella designi-o per elecció directa - delegats d’alumnes o docents, per exemple-. Com és el procés? Aquest curs, entre setembre i novembre, alumnes, docents, pares i mares, personal d’administració i serveis i equips directius de cada escola celebren reunions per avaluar si es van complir els objectius marcats a la V Assemblea (2007) que els afecten directament. Els seus representants recullen les observacions i les fan arribar als equips directius de les seves escoles per realitzar una avaluació global. Paral·lelament, elaboren propostes de futur per desenvolupar els propers quatre anys. Des del Secretariat de les Institucions Educatives, durant el mes de febrer, s’elabora el document Polítiques, objectius i indicadors d’avaluació, que recull les propostes de totes les escoles . Es consulta sobre el seu contingut al Consell de les Institucions, òrgan de govern que vetlla per l’acompliment de les polítiques aprovades. Aquest serà el document que es debatrà a la VI Assemblea, on s’aprovaran les

iniciatives que es considerin més convenients per al futur. Quines són les polítiques que s’avaluen aquest curs? Arran de la V Assemblea, les institucions educatives es van comprometre a avançar en l’aplicació de les directrius de l’Estil Metodològic de l’Escola Pia de Catalunya i consolidar un pla institucional de recursos humans. Pares i mares, juntament amb la institució, es van comprometre a desenvolupar un projecte compartit de tota la comunitat educativa, adaptat operativament a cadascuna de les escoles (Escola i Família, un projecte compartit). Pel que fa a l’alumnat, es va acordar potenciar les relacions interpersonals, basades en el diàleg, per aconseguir una major participació en les activitats de la vida de l’escola.

ASSEM Qui en forma part? L’Assemblea, presidida pel Pare Provincial de l’Escola Pia de Catalunya, compta amb 150 representants de tots els estaments: alumnes, pares i mares, personal d’administració, docents, directors gerents i equips directius. Aquests

Com podeu participar en la VI Assemblea? El president de la Junta de l’AMPA de cada escola representa els pares i mares davant l’Assemblea. Si voleu fer alguna proposta de millora o donar la vostra opinió sobre la tasca feta els darrers quatre anys, podeu fer arribar les vostres aportacions als membres de la junta de l’AMPA per tal que les tinguin en compte.


(*) Els indicadors que s’avaluen de la tasca feta aquests quatre anys amb la participació de l’AMPA, són: • Elaboració i aplicació d’un programa de comunicació i informació, que inclou sessions, distribució de documentació, documents publicats a la web... • Elaboració i aplicació d’un programa de formació a cada escola, adreçat a pares i mares, però també a altres membres de la comunitat educativa. • Elaboració i aplicació d’un programa d’acció social de foment de la convivència i la cohesió social . • Elaboració i aplicació d’un programa d’acció pastoral,que doni nou sentit a les diferents accions i inclogui altres possibilitats com celebracions, grups de família i de reflexió etc

MBLEA


RESULTATS DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE 6È D COMPRENSIÓ LECTORA

EXPRESSIÓ ESCRITA

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

COMPRENSIÓ LECTORA

EXPRESSIÓ ESCRITA

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

COMPRENSIÓ ORAL

COMPRENSIÓ LECTORA

LLENGUA ESTRANGERA :

CASTELLÀ :

CATALÀ :

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA


MATEMÀTIQUES :

DE PRIMÀRIA COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

NUMERACIÓ I CÀLCUL

ESPAI FORMA I MESURA

RELACIONS I CANVI

100% D’APROVATS A LA SELECTIVITAT 2010

En la convocatòria de la selectivitat del juny de 2010, l’Escola Pia va presentar el 85% de l’alumnat matriculat a 2n de batxillerat. Tots ells, el 100% per tant, van superar la prova d’accés a la universitat. És més: el nostre centre va obtenir una nota mitjana superior a la nota mitjana dels estudiants catalans.


L’

Punt de trobada

JOSE A. MARTÍN / DIRECTOR GERENT ESCOLA PIA CALELLA

PARLEM D’ECONOMIA Quan parlem de l’economia de l’escola, cal tenir present que el seu pressupost se sosté gràcies a tres grans partides d’ingressos: la subvenció del Departament d’Educació (concert educatiu); el pagament de la quota del rebut escolar; i l’aportació a la Fundació.

INGRESSOS PRESSUPOST ESCOLAR Com es pot observar, en el cas concret del nostre centre, al voltant del 33% del pressupost general és possible gràcies a les aportacions econòmiques de les famílies. Anem a desgranar quines despeses s’assumeixen des dels diferents conceptes. La subvenció de l’administració contempla les nòmines al professorat de pagament delegat i una part de les despeses de funcionament que comentarem més endavant. La quota del rebut escolar inclou conceptes com: • el cost de l’hora complementària tant a l’Educació Infantil i Primària com a la Secundària, • la quota del servei psicopedagògic, • l’assegurança escolar, • el material escolar, • conceptes particulars com poden ser les sortides escolars o altres esporàdics. Les aportacions voluntàries a la Fundació, permeten a l’escola assumir les despeses del nostre pressupost que no es poden cobrir amb l’aportació de l’administració, ja que la dotació del concert és insuficient. Aquestes despeses inclouen tant les apostes de millora pedagògica a l’aula com les de funcionament general del centre. • Pel que fa a les apostes pedagògiques: els agrupaments flexibles i desdoblaments, amb major dotació de professorat en determinades matèries i que ens permeten atendre millor la diversitat i aprendre més i amb més qualitat. • Pel que fa al funcionament general del centre: cal tenir en compte que el Departament ens aporta una subvenció per aquest concepte que suposa un 27% del cost real de la nostra escola per aquest apartat. Per tant s’assumeixen amb les aportacions dels pares bona part d’aquestes despeses en conceptes com ara: - despeses de subministraments, - personal d’administració i serveis, - manteniment general dels dos edificis, - inversions per adaptació a la normativa (ascensor, mesures contraincendis i de mobilitat...) - tecnificació de les aules, accés a internet...


Hom pot comprovar que aquesta aportació és necessària pel sosteniment econòmic del centre. El model d’escola que oferim, amb elements que milloren la qualitat del servei i l’aprenentatge del nostre alumnat, lligat al nostre projecte educatiu, només és possible gràcies a aquesta corresponsabilitat de les famílies. D’aquesta manera, podrem afrontar amb capacitat econòmica projectes tan importants pels nostres alumnes com són: - la potent adequació tecnològica a les aules de tots els cursos i totes les etapes, - La renovació progressiva del mobiliari de determinats cursos de primària. - L’activació d’un servei de biblioteca als dos edificis. - Agrupaments de conversa en la matèria de llengua anglesa a totes les etapes. - Augment dels recursos del servei psicopedagògic de l’escola per la millora de l’atenció i seguiment de l’alumnat. - Moltes altres iniciatives valorades des de l’equip directiu, equips educatius i consell escolar. Us agraïm la vostra implicació per tal de poder fer-les realitat.


L’

Activa’t

L’APADRINAMENT A LA LECTURA: Nuri Bosch Aquest curs hem engegat a l’escola l’apadrinament de la lectura. L’activitat consisteix en fer que els alumnes de 6è siguin padrins i padrines dels nens i nenes de 1r. Això vol dir que cada alumne de 6è ajudarà a aprendre a llegir a un de 1r. Aquesta activitat es fa un cop per setmana i dura uns 20 minuts. Aquest apadrinament consta de tres passos: 1- Els padrins i padrines llegeixen amb el seu fillol/a un text preparat per la mestra o bé un llibre adaptat al seu nivell. 2- Aquest text o llibre l’alumne se l’emporta a casa i el llegeix amb la família. 3- La lectura retorna a l’escola el dilluns i la mestra en fa un seguiment. La idea no és només compartir la lectura, sinó que s’estableixin vincles entre

els grans i els petits. En moments de Nadal o Pasqua hi haurà intercanvi de petits obsequis elaborats a l’escola. Pensem que és una bona tasca que estan fent aquests alumnes de 6è i els encoratgem a seguir endavant.

NADAL A L’ESCOLA : Cristina Santos Un any més, els petits de l’Escola Pia han gaudit de la màgia del Nadal! Ens han vingut a veure els patges reials, als quals cada infant va entregar la seva carta; també vam fer cagar el tió, que estava molt tip de

tot el menjar que li havien portat els nens i nenes. Per acabar la festa, vam fer gaudir d’aquest esperit nadalenc a totes les famílies amb un meravellós Festival de Nadal, a la Sala Mozart!!


MOU-TE AMB LES NOSTRES ACTIVITATS : Mariceli Santarén / monitora de MOU-TE Dividir-nos en grups, aprendre a posar-nos d’acord i escoltar-nos els uns als altres; i un resultat final que tots, tard o d’hora, agrairem. Marxem a classe i decidim tots junts on seure, per tal de veure’ns les cares i poder mirar-nos fixament i decidir coses que ens ajudaran a avançar, a entendre’ns i a continuar endavant. Ens hem de posar d’acord en certs aspectes i hi haurà moltes qüestions que marcaran el grup que estem formant. Necessitem un nom i un logotip que ens marqui com a grup, i amb el qual ens sentim identificats. Hi ha dies que no ens posem d’acord i que creiem que no arribarem

a un final, però ho intentem i al final ho aconseguim. Molts noms estan dins el nostre cap, i molts logotips se’ns passen per la ment. Alguns són millors, d’altres menys originals; n’hi ha que són autèntics disbarats, però gràcies a això passem uns moments de riures i de confusió genials. Tard o d’hora tot arriba al seu final, i encara que ens ha costat, hem arribat a una conclusió final: un nom i un logotip que farem nostre i amb el qual ens sentirem identificats. Perquè a tots ens agrada tenir persones amb qui compartir certs moments, amics amb els quals jugar a totes hores quan som petits, persones amb qui comptar en els bons moments

i que ens acompanyin en el nostre camí, que és la vida. Ells fan pinya, juguen, comparteixen bons moments i s’ajuden quan ho necessiten. Encara que moltes vegades no ho facin de la millor manera possible, ells ho intenten, ells volen créixer i tenir al seu voltant un grup que vulgui fer el mateix que ells. Per això fem MOU-TE!.


L’

Activa’t

SANT JOSEP DE CALASSANÇ A 1R D’ESO Per celebrar Sant Josep de Calassanç, ens vam reunir tots els alumnes de 1r d’ESO al pavelló de l’escola. Per començar ens vam posar en grups classe i vam fer unes rotllanes. Cada tutor ens va explicar quines activitats faríem aquest dia. La primera activitat va ser una prova que consistia en veure quina classe aguantava més parlant del tema Barça-Madrid. Després vàrem fer una activitat de castellers estirats al terra. Seguidament, i també des del terra, vam haver de formar amb els nostres cossos la paraula esforç. Tot seguit vam fer moltes més proves, tot rient. Finalment, cinc noies de batxillerat ens van ensenyar una coreografia amb la

cançó de Florida i David Guetta (Club can’t handle me). Ens ho vam passar genial, va ser molt divertit i va ser un dia molt especial on vam aprendre moltes coses.

JUDICI A LA NIKE. ACTIVITAT DE 3R D’ESO : Albert Gómez i Eduard Vila, 3r B ESO El dia de Sant Josep de Calassanç, l’alumnat de 3r d’ESO vam realitzar una activitat que consistia en un judici a una empresa molt coneguda. El judici a la Nike va ser emocionant, les proves que van presentar els defensors i els afectats eren molt bones, però es van considerar insuficients. Al final van guanyar els defensors de l’empresa (tot i que en el cas real va guanyar l’acusació). La majoria de nosaltres ens vam prendre el judici molt seriosament, vam buscar informació i la vam treballar per intentar que cada una de les nostres parts guanyés. Al cap i a la fi tots ens vam divertir.


CAMINADA PER LA PAU A MATARÓ, Aysetu Sahoneh i Sara El Maalam, 4t B ESO El 26 de novembre de 2010, els alumnes de 4t d’ESO, vam anar a fer una caminada per la Pau a Mataró. Vam quedar a les 9 del matí davant de l’hotel Montrosa per agafar l’autobús, i vam arribar a Mataró al cap de mitja hora. Llavors, els nostres acompanyants, en Pere i en Joan Mercader, ens van repartir unes targetes que deien el grup amb el qual ens tocaria anar. Després vam anar a esmorzar a un parc. Allà havíem d’esperar a altres alumnes de les diferents escoles de Catalunya, com Barcelona, Olot, Sabadell, Granollers, Badalona i d’altres llocs. Després

ens vam reunir tots i vam anar cada un amb el grup que li tocava. Hi havia els blaus, els taronges i els verds. I vam anar fent diferents proves al llarg del trajecte. Les proves les van organitzar i preparar els alumnes de l’Escola Pia de Mataró. Hi havia 4 o 5 proves diferents que consistien en coses relacionades amb la Pau. Al final de les proves ens van fer un concert, vam ballar, jugar i al final ens vam acomiadar de tothom. Vam anar a buscar el bus i cap allà les 4 vam arribar a casa.

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE MÒBILS FUNDACIÓ MONA, Pilar Tiers La Fundació Mona és un centre de recuperació de primats, prop de Girona, envoltat de natura. Serveix de llar a primats rescatats i treballa per comprendre i respectar els animals salvatges. La Fundació, sense ànim de lucre, depèn de l’ajuda de persones i entitats sensibilitzades amb la problemàtica del tràfic il·legal de primats i la seva utilització amb finalitats comercials, així com amb la supervivència dels primats en llibertat. Ja fa un parell d’anys que van començar una campanya de recollida i reciclatge de telèfons mòbils. Reciclant els mòbils vells s’està ajudant a la reutilització del coltan, un aliatge que es fa servir en les bateries d’aquests aparells i d’altres electrodomèstics, que s’obté de les explotacions mineres de les zones on viuen els goril·les de muntanya. En els últims anys, l’augment de la demanda de coltan ha produït una reducció dràstica de l’hàbitat d’aquests primats en greu perill d’extinció. L’escola Pia de Calella ha volgut col·laborar en aquesta campanya durant el mes de desembre i els primers dies de gener. Des de les tutories s’ha intentat conscienciar a

l’alumnat de la necessitat de respectar els drets d’aquests primats, qüestionant l’explotació comercial dels animals i impulsant el respecte per la vida i la llibertat. Hem aconseguit recollir al voltant d’uns cinquanta mòbils, i encara que només sembli una petita contribució, de ben segur ajudarà a mantenir el projecte de Fundació Mona. Moltes gràcies per la vostra col·laboració desinteressada. Aquests petits gestos són mostra d’una bonica generositat. http://www.fundacionmona.org/ca/


L’

Activa’t

ESCOLA PIA CALELLA AMB LA MARATÓ L’equip de la USEE, amb els nostres alumnes i altres companys de l’escola, vam decidir gravar un flashmob: grup de persones que es reuneix en un espai públic per realitzar quelcom inusual i que després es dispersa ràpidament. La convocatòria té lloc mitjançant mitjans telemàtics (mòbils i internet) i l’objectiu és l’entreteniment, tot i que es pot convocar per qüestions polítiques o reinvidicatives. Des de l’escola preteníem solidaritzar-nos amb

la causa i mostrar a tothom que les incapacitats del nostre alumnat no els limiten a fer coses. Aquesta gravació ha estat una mostra de la il·lusió, l’esforç i la dedicació d’alguns d’ells per superar els límits que ells mateixos creien que tenien. Volem agrair la col·laboració desinteressada de Foto-Film Calella (gravació i muntatge) i del supermercat Orangutan (va tenir l’amabilitat de regalar-nos els guants). Marató, ens veiem el curs vinent!


PROJECTES INNOVADORS DE PASTORAL: PROJECTE ATURA’T Marta Garcia / mestre de primària Al llarg del primer trimestre hem començat les classes del projecte Atura’t, que duem a terme al cicle superior de l’Educació Primària. Es tracta d’un projecte Institucional que cerca com objectiu principal treballar la dimensió interior dels nostres alumnes per tal d’ajudarlos a prendre decisions des de la tranquil·litat i la reflexió. En una societat tan accelerada i on rebem tants estímuls de tota mena, volem proposar-nos una escola amb un ritme més lent que permeti un aprenentatge de

qualitat. Al llarg del trimestre hem dut a terme reflexions, coneixement de les qualitats de les persones, introducció al ioga, exercicis d’autoconeixement, contes amb reflexió, relaxació per imaginació, massatges, resolucions de conflictes, treball d’emocions i sentiments, mandales, estiraments i meditacions... Estem segurs que aquestes dinàmiques ens han ajudat a conèixer-nos una mica millor i faran que ens Aturem i pensem, abans de reaccionar.


L’

Activa’t

JORNADA DE PORTES OBERTES: David Domínguez El passat mes de Gener, les portes de l’Escola Pia de Calella van obrir-se de bat a bat per atendre totes aquelles famílies interessades a conèixer el nostre projecte educatiu i per oferir als alumnes, pares i mares que ja en formen part, l’oportunitat de vistar l’escola i veure in situ la nostra manera de treballar. Va ser una jornada molt intensa: els dos edificis de l’escola van lluir les seves millors gales i van preparar-se a fons per oferir un grapat d’activitats, exposicions, vídeos i ensenyar la feina que dia a dia anem realitzant. Des de les 11 de matí (vam tenir sort i el temps ens va acompanyar) i fins al migdia, moltes famílies i alumnes van visitar les nostres instal·lacions i van poder exercir allò que podríem anomenar l’escola de la proximitat. I és que, personalment, a més a més de moltes altres coses, m’atrau la idea d’imaginar la Jornada de Portes Obertes com una festa de la proximitat que ens permet parlar de tu a tu a les famílies, als exalumnes que ens tornen a visitar buscant escola pels seus fills i filles o que guarden un bon record de la

seva estada entre nosaltres, a la gent de Calella i de tota la comarca que ens vol conèixer... D’aquesta manera, la diada es converteix en quelcom més que el dia per atendre futurs alumnes i futures famílies: es converteix en una celebració. Tots els que hi vau participar i en vau gaudir a fons de ben segur ja enteneu a què em refereixo; i per a tots els altres un consell: no deixeu escapar l’oportunitat de venir a visitar-nos. Les nostres portes estan obertes, d’una o altra manera, tot l’any.


DENIP: Carles Puertas / Fotografia: Maria Puig El passat divendres 4 de febrer vam celebrar a l’escola el dia del DENIP (Dia Escolar de la No-violència i la Pau). Sempre es celebra el 30 de gener per recordar l’assassinat d’un lluitador de la pau, Gandhi. Teníem previst de realitzar l’acte pel divendres anterior, el 28 de gener, però el temps va fer que l’ajornéssim una setmana. A les dotze del migdia ens vam trobar tota l’escola al pati del carrer St. Pere, per fer un acte conjunt. L’espai estava coronat per una sèrie de banderoles que prèviament havíem fet a classe escrivint cadascú damunt

d’elles un desig de pau. Les banderoles anaven d’una banda a l’altra del pati, com en els temples budistes; en fer-les voleiar, el vent va pujar els nostres desitjos al cel per tal que es compleixin. L’acte va consistir en cantar un parell de cançons, una cantada per part d’uns alumnes de segon d’ESO, un ball de tota la primària, la lectura d’alguns dels desitjos i la lectura d’un manifest per la pau. Amb actes com aquests volem simbolitzar el nostre compromís envers la pau i sensibilitzar l’alumnat.


La Galeria


L’

El Criticaire

ELS I LES ALUMNES DE 4t D’ESO

LA NOIA DE LA PERLA : COMPARACIÓ DE LA NOVEL.LA I LA PEL.LÍCULA / Rebecca Vega 4tC La noia de la perla és una novel·la de Tracy Chevalier, inspirada en el famós quadre que rep el mateix nom, ens narra la història de Griet, la minyona de la família de Johannes Vermeer. Aquesta novel·la es va adaptar per tal de fer La jove de la perla, un llargmetratge anglès dirigit per Peter Webber, estrenat el 2003. Com a personatges principals, trobem Griet (Scarlett Johansson), el seu amo (Colin Firth), en Pieter, el carnisser (Cillian Murphy), la sogra d’en Vermeer (Judy Parfitt), Tanneke, l’altra minyona (Joanna Scanlan), la dona d’en Vermeer (Essie Davis), entre d’altres. La pel·lícula té, sens dubte, grans actors, però des del meu punt de vista entre el llibre i la pel·lícula no hi ha color. Comencem analitzant la novel·la: aquest llibre, situat a Delft, Holanda, ens explica la història de Griet, una noia de setze anys, que ha d’entrar a treballar de minyona a casa del famós pintor Vermeer, ja que el seu pare, pintor de rajoles, va quedar-se cec en un accident i, per tant, no podia mantenir la seva família. Aviat, Griet, a la seva nova feina, secretament enamorada del seu amo, crida especialment l’atenció dels membres de la família i del seu entorn. La novel·la està escrita en primera persona, de manera que la Griet, la nostra protagonista, ens ho explica des del seu punt de vista i podem saber així en tot moment què és el que pensa i quins són els sentiments de la jove. A mi, personalment, el llibre m’ha agradat molt, tot i que m’esperava una altra cosa. És una obra que recomanaria a la gent pacient que gaudeix de la lectura. Ara, comentant la pel·lícula, compararé els fets narrats al llargmetratge i al llibre. La pel·lícula està molt ben ambientada, els espais on passen les accions estan molt ben recreats i contrastats amb les descripcions que el llibre dóna, al igual que les vestimentes de cada personatge. Scarlett Johansson (Griet), capta perfectament la personalitat del seu paper: es manté callada, pacient, segura de ella mateixa, respectuosa i vigilant molt les seves paraules, cosa que li dóna un

toc de maduresa, però que també la fa freda i distant, la deshumanitza. És un altre dels punts forts que veig a l’adaptació cinematogràfica. El detall que falta és saber què pensa i què sent el personatge, que és el punt de vista interessant i emocionant de la història, perquè per molt bons que siguin els actors, amb mirades no es pot transmetre tot el que el llibre ens explica. De vegades, una imatge no val més que mil paraules. Un altre punt feble que li trobo a la pel·lícula, és que moltes parts detallades al llibre, a la pel·lícula les tallen o directament no les mostren. Tampoc fan referència a la família de la Griet, una part molt important per a la protagonista que la fa patir molt. A part d’això, arriben al final ràpidament i tallen una bona part de la història que a mi em sembla força interessant i important. I finalment, l’última cosa que no m’acaba d’agradar és que si no has llegit el llibre, no acabes d’entendre gaire la pel·lícula, ja que el que es veu són les mirades entre la Griet i en Vermeer mentre aquest pinta el quadre, però, com ja he dit, perd bastant el sentit perquè l’interessant són els pensaments i els sentiments de la jove. Personalment recomanaria llegir la novel·la i recopilar qualsevol informació del quadre real. La pel·lícula fa perdre interès per aquesta entretinguda història.


REMEMBER ME / Esther Bachs 4tB FITXA TÈCNICA: Títol Original: “Remember Me”. Any: 2010 Duració: 113 minuts País: Estats Units Director: Allen Cowlter Guió: Will Fetters, Jenny Lumet. Música: Marcelo Zarvos Fotografia: Jonathan Freeman Actors: Robert Pattinson, Emile De Ravin, Chris Cooper, Lena Olin, Pierce Brosnan, Martha Pimpton... Productora: Summit Entertaintments Gènere: Drama Romàntic. SINOPSI: La pel·lícula tracta la vida de Tyler Roth (Robert Pattinson) i de com aquest intenta superar el suïcidi del seu germà i el divorci dels seus pares. Enmig, apareixen altres trames, com per exemple la relació del protagonista ( Tyler ) amb una companya d’universitat que l’ajuda a donar sentit a la seva vida.

CRÍTICA: Aquesta pel·lícula comença essent una de tantes, amb arguments molt repetitius en el món cinematogràfic, com poden ser, pares divorciats, rics que no fan cas als seus fills, adolescents rebels, amor que comença amb una aposta i acaba essent real... La pel·lícula no té sentit fins al final, quan hi ha un gir radical en l’argument monòton per a convertir-lo en un final impactant. També cal destacar una molt bona banda sonora i algunes frases contundents del guió com per exemple: “ Casi todo lo que realices será insignificante, pero es muy importante que lo hagas” de Ghandi. El film no és impressionant, però té alguna cosa que el fa especial, diferent, i que deixa una empremta al teu record.

EL FACEBOOK, UNA XARXA SOCIAL / Marc Riudavets 4t A La xarxa social més utilitzada actualment és el Facebook. Com a totes les xarxes socials hi ha aspectes negatius i aspectes positius Al Facebook, quan et registres, has de crear el teu perfil i privatitzar els aspectes que tu vols. És molt important saber què vols que els altres coneguin de tu i què no. També és important el cercle de persones/amistats a qui et vols dirigir. Una cosa interessant del Facebook és que pots retrobar-hi antigues amistats o mantenir contacte instantani amb familiars o amics que poden estar en altres països o a molts quilòmetres de distància. El problema de molts adolescents

és que no saben que tota aquesta informació se’ls por girar en contra en funció de qui la llegeixi, per això és molt important conèixer i saber utilitzar aquesta xarxa correctament.


L’

Posa

un píxel a la teva vida

WWW FELIP SANTARÉN / RESPONSABLE D’INFORMÀTICA DE L’ESCOLA

LA WEB DE L’ESCOLA

La pàgina web de l’escola es divideix en diversos apartats:

Qui som: apartat on podem trobar una mica d’història sobre la nostra escola, l’estil i metodologia que ens identifica com a escola... Informació Escolar : lloc on surt tota la informació sobre les diferents etapes que hi ha a la nostra escola..

Informació General : podem trobar-hi telèfons de contacte, horaris de secretaria, els diferents serveis que es fan al centre....

@

Comunicacions: aquí s’hi pengen les circulars que s’entreguen a l’alumnat, un resum mensual del calendari d’activitats, els menús dels dos centres, la revista de l’escola i les activitats de pastoral. Projecte educatiu: enllaços als diferents blogs que el professorat utilitza en diferents àrees.

Entitats : enllaços d’interès relacionats amb l’escola o la institució ( AMPA, Escola Pia Catalunya, arxiu provincial...)

Agenda: s’hi pot veure la informació de les diferents activitats que es fan a l’escola. Part central notícies : lloc on es van penjant les activitats realitzades. En molts casos, amb recull de fotos.


W


L’

Taller de l’artista

CHRISTIAN NEGRE VISUAL I PLÀSTICA

PREMI AL MILLOR BLOC DE PROFESSOR La STIC (la Societat de Tecnologia i Coneixement Catalana) ens va concedir un premi al millor Bloc de Professor dels Blocs Escolars del Maresme, dins els Premis Blocs de Catalunya que es van celebrar el dia 1 d’octubre de 2010 al TecnoCampus de Mataró, un nou espai que vam estrenar aquell mateix dia. Tot i que sóc jo qui dissenyo i administro el bloc, parlo en plural, ja que els veritables protagonistes del bloc són els alumnes (típic tòpic, però realitat). Vam sortejar les 25 localitats que ens van oferir entre els 75 alumnes i vam enfilar-nos a un autocar amb l’esmorzar a la bossa i algunes males cares entre els que s’havien de quedar a l’escola. El TecnoCampus és un espai espectacular situat a la nova zona Universitària de Mataró, amb una sala de conferències que va fer que quedéssim bocabadats només d’entrar-hi. Després de seure en unes impecables butaques vermelles va començar la cerimònia amb força retard. Vam anar escoltant nerviosos els premis de les altres categories fins

al darrer, que va ser el nostre! Quan vaig sortir a recollir el títol tots els nens i nenes van cridar i aplaudir mentre els saludava des de l’escenari. Al cap de pocs minuts ja s’havien enfilat i ens estàvem fent unes fotos tots plegats. Va ser un moment emocionant. Per acabar, una anècdota. Suposo que la crisi arriba a tot arreu. Fins i tot a la STIC i a Toshiba, patrocinador de l’esdeveniment i soci del Departament d’Educació. A tota la informació dels premis es parlava d’uns ordinadors portàtils pels guanyadors. La sorpresa fou quan vaig descobrir, a l’escenari mateix, que era una càmera amb (molt) poquetes prestacions. De totes maneres, ja l’estem esprement al màxim; seguim treballant amb molta il·lusió i amb l’esperança que algun dia ens toqui de veritat. Fins llavors, bona feina! Enllaços relacionats: o Arts: http://englishplastica.blogspot.com o TecnoCampus: www.tecnocampus.cat o STIC: www.stic.cat


L’

English Corner

DEPARTAMENTS D’ANGLÈS

JOKES / 6th Grade The children of 6th grade invented jokes in English. Now you can read some of them; they are very funny!

Mum, mum, at the school the children ignore me! MUM, MUUUM??!! By: Hicham Boulahfa, Bryan Jama

There is a snail and it skids By: Gerard Boada, Pate Boiro, Sohaib El Ass-Ass

Two trafficlights are in love with each other and one says to the other: “don’t look at me because I blush...” By: Mireia Barceló, Alejandro Martos, Albert Mir

Pedro can’t say “r”. One day he goes to the doctor. Pedro: Doctor, doctor! I have got a problem! Doctor: What problem have you got? By the way, what is your name? Pedro: “Pedo”. By: Ismael Benktib, Marina Gambín, Fatoumata Sumaray A grain of sand falls on an ant and the grain says: “I’m sorry!” And the ant says: “I’m formigui!. By: Bernat Colomer, Marc Gallo, David Marín

MUSICAL REVIEW: ANDREA MOTIS IN CONCERT by Maria Luco 4th ESO The last 30 December, in Calella, there was a jazz concert. It was coordinated by Juan Carlos Narzekian, the saxophone teacher in Escola de Música de Can Llobet. Joan Chamorro is a teacher in Escola Municipal de Música in St. Andreu. He is a very good musician who played with Steve Wonder and more famous musicians. He plays saxophone, clarinet, and more instruments, but in the concert he played the bass. He wanted to announce Andrea Motis. Andrea Motis release a CD this year with only 15 years old. She is a fantastic singer and she plays the saxophone and trumpet very well. She plays in St. Andrew Jazz Band where Joan Chamorro is leading the training. The performance begun at 22h and it finished about 1am. Sala Mozart Café was full and everybody was impressed. It was a fantastic jazz concert to finished the year.


L’

Sortim

SORTIDA A GIRONA, 6è de primària El 12 de novembre, els alumnes de sisè vam anar a Girona a visitar aquesta preciosa ciutat: les muralles, els banys àrabs, la Catedral, el barri d’artesans, el casc antic, el Call Jueu medieval, etc. de manera que vam veure com havia estat la convivència entre jueus, moriscos i cristians antigament. Però el que tampoc no oblidarem són els moments de joc, confidències i rialles que vam viure tots plegats.

AQUÀRIUM DE BARCELONA, 1r ESO El dia 12 de novembre, els companys de 1r d’ESO ens vam trobar tots davant de l’hotel Mont-rosa per anar a fer una excursió a l’Aquàrium de Barcelona. Tan bon punt vam arribar ens van deixar una mica d’estona per esmorzar i fer unes quantes fotos, i després vam fer 3 grups i unes monitores ens van explicar moltes coses dels diferents

aquàriums i peixos mediterranis i tropicals que hi ha. La part dels taurons va ser molt interessant, i en finalitzar la visita guiada vam poder estar a l’apartat de l’Explora o veure com donaven de menjar als taurons. Va ser una excursió molt maca i ens ho vam passar molt bé.


MUSEU D’HISTÒRIA, 2n ESO / Bernat Camps, Gerard Maynegre i Feliu Torras L´autocar ens va passar a buscar a les 7:45 h. Amb puntualitat britànica vam començar a fer camí cap a Barcelona a les 8:00 h. A les 10.00 h ja érem al museu. Ens vam dividir en tres grups. Primer els va tocar entrar als de segon B, després d´haver esmorzat una mica. Al cap de 20 minuts vam entrar nosaltres, els de l´A. I al cap d´una estona, els va tocar entrar als de segon C. El nostre guia es deia Daniel, un noi jove i motivat, amb ganes d´explicar-nos tots els continguts de l´exposició i amb la bona predisposició per a deixar-nos interaccionar amb tot el material exposat. Ens ho va explicar tot molt bé i de manera molt detallada. La sensació és que no és el mateix

llegir-ho i treballar-ho teòricament a classe, que veure-ho i tenir la sensació en directe de com vivien en aquella època. El museu era molt gran, només vam tenir temps de veure la segona planta, la dedicada a Catalunya en l´etapa del feudalisme dins l´Edat Mitjana. Estava tot molt ben representat i estructurat, per temes i per èpoques. És important constatar que hi havia molts d´espais per a poder interaccionar amb l´entorn. Al final, vam anar a comprar a la botiga de baix, dins del museu. Tot seguit vam marxar amb l´autocar i arribàrem a Calella entre les dues i les tres de la tarda, tots contents i cofois, amb ganes de començar el cap de setmana.

VISITA AL CAMP DEL BARÇA I PATINATGE SOBRE GEL, 3r ESO El divendres 12 de novembre, a les 8h. del matí, els alumnes de 3r d’ESO vam anar de sortida cultural a Barcelona, a visitar el Museu i el Camp del Barça i després a patinar sobre gel. Una vegada allà vam esmorzar, vam recollir les entrades i vam visitar el Museu on vam veure les sis copes que l’any passat va guanyar el Barça; les fotos dels seus presidents; vídeos dels partits i dels jugadors; el vestidor dels visitants; les sales de premsa i el camp. Ens va agradar molt els locutoris des d’on els periodistes esportius

retransmeten els partits. Però tot i que va anar molt bé, hi va haver un petit incident a destacar: les instal·lacions del Barça no estan adaptades per poder rebre a persones amb cadira de rodes i això ens va saber greu perquè un company nostre no hi va poder accedir. A les 12h. vam anar a patinar, aproximadament durant una hora. Va ser molt divertit. Alguns van córrer i van fer giravolts i d’altres van caure unes quantes vegades. Aquesta sortida ens va agradar molt i ens ho vam passar molt bé!


L’

Sortim

ANTIGA CIUTAT D’ILURO, 4t ESO Els alumnes de 4t d’ESO que estan cursant el crèdit de Cultura clàssica van visitar l’antiga ciutat d’Iluro (Mataró) i la vila romana de Torre Llauder. L’excursió va tenir lloc el passat 19 de gener i va permetre

veure in situ com extreuen conclusions els arqueòlegs, com realitzen la seva feina i com, gràcies a la seva tasca, coneixem millor els nostres orígens.

COSMOCAIXA, 4t ESO / Judit Grau i Queralt Torrent 4tC El dia 12 de novembre, els alumnes de quart vam gaudir d’una sortida cultural al Cosmocaixa. Al arribar vam fer una pausa per esmorzar. Tant bon punt vam entrar ens van portar al planetari, on un noi especialitzat en aquest tema ens va passar un vídeo i va fer breus explicacions. Vam poder fer preguntes a les quals ell va respondre amablement. En acabar del planetari, ens van deixar temps lliure i vam poder gaudir de les instal·lacions del museu: el bosc inundat i els diversos experiments que sempre hi ha. Hi havia dues exposicions que ens van cridar molt l’atenció, una sobre reciclatge i l’altre sobre el món de la màgia.

En acabar el temps lliure, vam dividirnos en dos grups. A un grup els van fer un espectacle de màgia i a l’altre un taller sobre temes relacionats amb l’electricitat on ens van mostrar diversos experiments. En fi, va ser un dia diferent i molt divertit.


SORTIDES DE BATXILLERAT Aquest any, l’alumnat de batxillerat ha pogut gaudir de diverses sortides culturals del màxim interès. Al llarg del primer trimestre de l’any hem visitat les instal·lacions de TV3 i Catalunya Ràdio, hem conegut la planta industrial de l’empresa Damm, hem assistit a la representació de l’obra de teatre “L’hort

dels cirerers”, i hem treballat en els laboratoris de la Universitat de Vic. Amb tot aquest seguit d’activitats, ara queda fixar-nos en el segon trimestre i en totes les sorpreses i activitats que ens esperen.


L’

Pàgina de l’AMPA

NÚRIA MÓRA / PRESIDENTA DE L’AMPA

ASSEMBLEA I FEDERACIÓ D’AMPA L’associació de Pares i Mares d’Alumnes som una entitat jurídica i com a tal estem reglats per uns estatuts. El dimarts 30 de novembre, durant l’assemblea general, vam aprovar la renovació d’aquests estatuts per tal d’adaptar-los a la nova Llei d’Associacions, inclosa al llibre IIIr del Codi Civil Català. Si entreu al web de l’AMPA podreu llegir els nous estatuts, l’actualització dels quals inclou col·laborar, participar i donar a conèixer la Federació d’AMPA. M’agradaria explicar-vos com treballem a la Federació. Al llarg del curs escolar es convoquen tres reunions, una per trimestre, que es realitzen a una de les divuit Escola Pia que hi ha al territori. A les reunions ens basem en el Projecte Compartit Escola i Família, l’eina que ens permet treballar conjuntament a totes les AMPA. La seva Política, aprovada a la V assemblea, és treballar en base a quatre Objectius, cadascun d’ells amb el seu Indicador corresponent. Objectiu 1. Comunicació: ajudar a millorar el coneixement de la institució, millorant la informació i la comunicació institucional amb les famílies. Indicador: elaboració/aplicació d’un programa de comunicació i informació de cada escola amb participació de les AMPA, que inclogui sessions informatives organitzades per l’escola i per les AMPA, distribució de documentació, documents que han de ser al web, etc. Resum del curs 2008/09: - Participació amb un espai fix a la revista de l’escola L’ESPIA. - Obertura del despatx i horari de secretaria (dijous de 4 a 5h tarda) - Taulell d’anuncis (plafó) : notícies, informació i documents. - Creació de la pàgina web pròpia de l’AMPA: www.ampaepcalella.cat - Es crea una comissió mixta entre AMPA i escola sobre economia, per tal de debatre aspectes relacionats amb les quotes, el pressupost, etc. Objectiu 2. Implicació educativa: ajudar a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge, millorant la implicació de les famílies. Indicador:elaboració/aplicació d’un programa de formació a cada escola, amb participació de les AMPA, adreçat a pares i mares i altres membres de la comunitat educativa, que inclogui xerrades, conferències, sessions orientatives dels tutors als pares, escoles de pares, butlletins i publicacions, recursos didàctics i propostes de millora. - Els Projectes: El Laboratori de Medi a Primària. TAC. Tecnologia de l’Aprenentatge i la Comunicació. - El reciclatge de llibres, inicialment amb els de lectura. - Cursos per a pares ( anglès, informàtica, fotografia) - Conferències: Aprendre amb tu, de la Generalitat. - Comissió Mixta Educativa entre AMPA i escola per: - apropar-nos i conèixer l’àmbit educatiu segons el Caràcter Propi del Centre. - difondre el web entre els mestres i professorat, entre els alumnes a l’hora d’informàtica, i entre els pares. - conèixer l’informe extern sobre les Competències Bàsiques i sobre la valoració del centre. - organitzar activitats conjuntes i coordinades com; a Primària, concurs de dibuix i manualitats, concurs familiar del pòster de St.Jordi; a Secundària: concurs de fotografia. - Fi de curs pels de 6è de primària i 2n de batxillerat. - preparar el proper curs 10/11 amb el nou calendari escolar.


- a l’inici de curs, presentar-nos, a l’escola, a les reunions de pares. - Propostes de millora: - donar major informació als pares a l’inici de curs sobre disponibilitat horària dels tutors, horaris, ús de l’agenda escolar al primer cicle. - informació del quadre de mestres. - consells bàsics i pràctics per als primers dies de classe. Objectiu 3.Cohesió social : Ajudar a millorar la sensibilitat social i la solidaritat millorant la participació de les famílies en l’àmbit de l’escola i el seu entorn comunitari. Indicador: elaboració/aplicació d’un programa d’acció social de foment de la convivència i de la cohesió social, amb la participació de les Ampa, que inclogui sortides familiars, sortides culturals, festes, esports escolars, grups d’escola de pares i altres activitats organitzades per la pròpia escola i les AMPA, de forma complementària i en col·laboració amb altres escoles i institucions cíviques de la població (esplais, escoltisme, clubs, associacions solidàries). - Finals de curs 08-09 i festa de les 12h d’esport. - Proposta de crèdit per als alumnes de secundària (no es va realitzar) - Concurs de Sant Jordi i concurs familiar de cartells de Sant Jordi. - Festa de fi de curs familiar: amb la participació dels Geganters de Calella. - noves propostes : crear tallers per a les extraescolars (d’arts, de cuina…) piscina: aprendre a nedar (no es va dur a terme) fer activitats lúdiques. − vam assistir a la conferència del professorat de la USEE per tal de conèixer l’activitat, els recursos i les accions (per exemple, l’hort escolar a l’escola de Primària). Objectiu 4.Compartir Valors: ajudar a millorar l’estil de vida de les persones i famílies, tot millorant les oportunitats de compartir espais de creixement personal i valors. Indicador: elaboració/aplicació d’un programa d’acció pastoral amb participació de l’AMPA, que doni nou sentit a les diferents accions i inclogui altres possibilitats com celebracions, grups de famílies de pregària, de reflexió i participació en comunitats cristianes o altres… - crear un enllaç entre AMPA i els responsables de la Pastoral - conèixer i col·laborar amb el grup Mou-te - repensar l’espai d’escola de pares a secundària A la fi del curs escolar es fa una trobada anual sobre el Projecte Compartit, amb les direccions de les escoles i de l’AMPA. Enguany també es celebra la VI Assemblea de les Institucions Escolars que es convoca cada quatre anys; el seu president és el P. Provincial de l’Escola Pia de Catalunya. Un apunt.: tots portem els nostres fills a l’escola i tots volem que millori, però de qui depèn, fer-ho? Si ens sentim implicats i si, en bona mesura, cadascú pot aportar el seu granet, de ben segur que ens aproparem més a construir i a fer possible que l’escola creixi. Parlar amb nosaltres, participar de les xerrades, anar a l’Assemblea General, suggerir idees, fomentar la col·laboració en les festes i actes… Això ens ajuda a tirar endavant. Tu, amb els teus actes, ens pots motivar a seguir o no. Espero trobar-te aquest any 2011. Cordialment, Núria Móra / Presidenta de l’Ampa.


L’

Pàgina de l’AMPA

NÚRIA MÓRA / AMPA

PARES, ENS POSEM EN MARXA!! Aquest darrer curs, des de l’AMPA i l’escola, us proposem col·laborar en algunes de les festes que es preparen durant el curs escolar. Així doncs, hem pensat d’institucionalitzar les festes per cicles, treballant plegats pares i professors, en allò que els som útils. Alguns pares ja us heu estrenat durant la Castanyada i sembla que la valoració ha estat molt positiva. La nostra intenció és que a mesura que el vostre fill canvia de cicle vosaltres pugueu participar molt més de l’escola. Doncs bé, aquí teniu les festes on participar. Som-hi! Cicle Inicial (1r i 2n) : la Castanyada Cicle Mitjà (3r i 4t): Sant Jordi Cicle Superior (5è i 6è) i ESO: Festa FamíliaEscola (últim dissabte de maig) Infantil (P3, P4, P5) : Nadal. Podreu trobar la informació de les Festes i veure les fotos a la nostra pàgina web www.ampaepcalella. cat on també estareu al corrent de les activitats i tallers

que organitzem aquest segon trimestre, com són els Microtallers en Noves Tecnologies impartides per en Christian Negre. Contacteu amb nosaltres!

EXTRAESCOLARS / TAEKWONDO, Ani Juarez Aquest curs hem inclòs dins de les extraescolars una nova activitat que ara per ara està tenint molt d’èxit. És el taekwondo. S’ha de dir que està adreçat a alumnes de totes les edats ja siguin nens o nenes. Animeu-vos a practicar algun tipus d’esport, sigui el que sigui, que això és salut. I des d’aquí l’Espia, vull felicitar l’equip de voleibol infantil mixt perquè a data d’avui anaven primers de la classificació. Moltes felicitats i continueu així.


L’

Calaix de sastre

EL NOSTRE HORT: UN FANTÀSTIC LABORATORI A L’AIRE LLIURE Sabeu? El curs passat vam fer molta feina per tenir el nostre petit-gran Hort a l’escola. Sí, sí, no us en recordeu? Vam plantar, regar, observar, aprendre i collir moltes plantes...i algunes d’elles, fins i tot, van acabar al plat i a la nostra panxeta! Després d’aquesta gran experiència, aquest curs hem tornat a la càrrega i amb la Carme Brossa al capdavant i la col·laboració d’alumnes de 6è, també de secundària, de mestres i d’una colla de pares molt trempats, hem preparat de nou la terra, l’hem adobada i marcada per deixar-la llesta per la nova collita. I aquest curs, ho farem des de tots els cicles d’Infantil a 6è de

primària! Prepararem cada curs el nostre projecte i estudiarem tot el que passi en aquest petit laboratori a l’aire lliure. Jo vetllaré perquè tot vagi molt bé i us aconsellaré si veig que els enciams, les maduixeres o les bledes necessiten més aigua o més adob. Recordeu que cal acaronar-les i estimar-les perquè creixin molt i molt bé. Que qui sóc jo dieu? Un nan que viu a l’Hort! Serà dificil que em veieu, però de pistes, us en deixaré! I a vosaltres pares i mares, estigueu molt atents, que ja us explicarem els nostres descobriments! El Follet de l’Hort


L’

Entrevista

FRANCESC SERRA / PSICÒLEG DE L’ESCOLA

ENTREVISTA AL DIRECTOR GERENT D’ESCOLA PIA CALELLA Jose Martín Aguilera. La persona. Jose: l’Escola Pia i tu, quan entreu en contacte? I quan comença la teva trajectòria a l’institució? L’Escola Pia i jo entrem en contacte d’una forma molt curiosa. Jo formava part d’una comunitat cristiana on hi havia l’Eduard Pini, un escolapi que ara està treballant a Cuba, i que aleshores treballava amb l’equip directiu de l’Escola Pia de Sabadell. En generar-se una plaça, em va dir si m’interessava entrar-hi a fer ciències. Vam fer una entrevista i, com que feia poc que havia arribat de Madrid, jo patia, perquè encara no dominava el català... Riu. I mira: ja fa 14 anys. Pel que fa a la trajectòria, doncs entro a Sabadell i m’hi estic 13 anys. Faig de tutor a partir del segon any a 3er i 4t d’ESO; passo a ser coordinador del departament d’experimentals i, després, em proposen la direcció, que exerceixo durant 6 anys; finalment, aterro a Calella el juny passat. I la teva formació acadèmica què? En què et vas llicenciar? Em vaig llicenciar en Ciències Biològiques en l’especialitat de Zoologia i Biologia Marina. Vaig començar la carrera a Madrid, però com que m’agradava molt el mar i volia fer l’especialitat de biologia marina, vaig començar a pensar en marxar a alguna destinació marítima. Finalment em vaig decantar per Barcelona: hi tenia amics, coneixia la universitat... Ara que ja has aterrat a Calella, com definiries, en tres o quatre paraules, l’experiència, fins ara? Hi ha molts adjetius per posar a Calella. Diria: sorpresa positiva, molt potencial i un projecte en camí per portar a terme. Quins són els teus tres valors principals, pels quals penses que val la pena lluitar? La justícia, l’amor i l’amistat. Com a professor de cultura religiosa, com creus que influeix en el jovent d’avui en dia? Jo penso que aquesta assignatura té moltes possibilitats. Els joves que fan cultura religiosa poden tenir una visió bastant més àmplia i objectiva de tot el fet religiós i cultural, que els que no la cursen. Respecte al teu ideal d’escola: una escola ha de ser...? Oberta, innovadora i acollidora. Un lloc on els nens siguin feliços i tinguin ganes d’aprendre. I això, òbviament, s’ha d’aconseguir amb la responsabilitat que ens pertoca com a mestres. Som nosaltres els qui hem d’incentivar aquestes ganes d’aprendre. Aquí hi ha la clau de tot plegat. Dues o tres persones o personatges que t’hagin inspirat en la teva vida? Jesús, Ghandi i la meva dona i els meus fills. Una de les teves millors experiències a la vida ha estat...? Ja sé que sóc repetitiu... Riu. Conèixer la meva dona i tenir els meus fills. Digue’ns un parell de les teves principals aficions. L’esport, la muntanya i llegir.


Defineix-te amb quatre adjectius? Sóc una persona oberta, sincera, compromesa i m’agradaria ser molt humil. L’última millor pel·lícula que t’ha marcat ha estat....? Invictus i 5 minuts, que vaig treballar l’altre dia a l’escola i que tracta sobre el conflicte a Irlanda del Nord. És molt colpidora. Si haguessis de passar la resta de la teva vida sol en una illa deserta i poguessis triar tres coses per endur-te’n, què viatjaria amb tu? Es posa a riure. No m’ho imagino. Riu més, encara, Res material podria suplir les persones. Tu eres o ets de Cola-Cao o de Nesquick? Era, sóc i seré de Nesquick. Riu. Quan vas a la platja, banyador-pantaló o slip? Atac de riure. Banyador-pantaló. L’esport que més t’agrada és...? El submarinisme; i després et diria que la bici de muntanya. El millor viatge que has fet a la teva vida és....? El meu viatge de noces, a l’Equador. Vam estar a la selva quatre dies i la meva dona quasi em deixa. Riu. Després vam anar una setmana a les illes Galàpagos, que per un biòleg és el somni més gran. Una de les teves més grans decepcions ha estat...? He tingut la sort de no tenir cap gran decepció. Potser algun desencís, per qüestions d’expectatives sobre coses de la feina, però no et sabria dir res significatiu. El millor moment del dia per tu és....? Quan arribo a casa i estic amb els meus fills, sopo amb ells i després descanso amb la meva dona. Astèrix i Obèlix o Tintin? Jo era més de Tintin. T’agrada la música? Què escoltes habitualment? M’agrada molt i escolto de tot: pop, rock, heavy... Quin és un dels llibres que més t’ha ensenyat i i que més t’ha agradat a la vida? Los Pilares de la tierra. I també et diria l’últim que he llegit, Sonrisas de Bombay, que explica l’experiència d’un barceloní que crea una ong a Bombay. És increïble. Un moment de silenci... Es queda en silenci. Ja l’estic fent. Torna a riure. Al capvespre, quan torno cap a casa i paro amb el cotxe a l’alçada de Sant Pol o per allà les roques i miro el mar.


L’ESPIA HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A: Jose A. Martín, Marisa Romero, Mercè Pedemonte, Nuri Bosch, Cristina Santos, Mariceli Santarén, Melani Gómez, Albert Gómez, Eduard Vila, Aysetu Sahoneh, Sara El Maalam, Pilar Tiers, Assum Coll, Núria Gasol, Marta Garcia, David Domínguez, Carles Puertas, Rebecca Vega, Esther Bachs, Marc Riudavets, Glòria Arnijas, Paco Carrilero, Felip Santarén, Christian Negre, Gerard Boada, Pete Boiro, Sohaib El Ass-Ass, Ismael Benktib, Marina Gambín, Fatoumata Sumaray, Bernat Colomer, Marc Gallo, David Marín, Hicham Boulahfa, Bryan Jama, Mireia Barceló, Alejandro Martos, Albert Mir, Maria Luco, Quim Marès, Bernat Camps, Gerard Maynegre, Feliu Torras, Judit Grau, Queralt Torrent, Núria Móra, Ani Juàrez, El follet de l’hort, Francesc Serra, Maria Puig, Laura Domínguez, Anna Sitjà, Gemma Pont, Joan Gallart i molts d’altres que d’una manera o altra també hi han col.laborat.

Per a informació sobre places disponibles 93 769 04 55 C/ Jovara 39, o C/ Sant Pere 120, 08370 Calella http://calella.escolapia.cat calella@escolapia.cat

Espia num.73 Escola Pia Calella  

Revista de l'escola.

Advertisement