Page 1

Un equip humà professional, il·lusionat, estable, en contínua formació que valora i creu en la seva feina i que es planteja objectius de millora cada curs. PLA DE FORMACIÓ, POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS. L’alumnat és el protagonista del seu procés d’aprenentatge. Fomentem l’autoestima i la seguretat en un mateix, claus de l’èxit. Volem que tots els nostres alumnes donin el millor d’ells mateixos en tots els àmbits. Creem els mecanismes per descobrir-ho.

Comença el teu futur: confia en nosaltres Edifici Sant Pere

Edifici Jovara

PROJECTE D’EDUCACIÓ EMOCIONAL, PLA D’ACCIÓ TUTORIAL, EMPRENEDORIA. Una metodologia que respon a les necessitats del moment: Treball per Projectes, Aprenentatge Basat en Problemes (ABP), Aprenentatge-Servei (AS), Itineraris d’Aprenentatge (IA), que incorpora la tecnologia com una eina més del procés: aules tecnificades, chromebooks, aules d’informàtica, wifi.

Bons resultats assolits pels nostres alumnes: resultats proves de competències, personalització de l’aprenentatge, agrupaments diversos, treball cooperatiu, atenció individualitzada de suport o ampliació segons les necessitats de l’alumnat.

Creix amb nosaltres

El nostre projecte educatiu

Seguiment tutorial constant als alumnes i a les seves famílies. Els acompanyem en els canvis personals i d’etapa . Entrevistes personalitzades, coordinació amb serveis externs, orientació acadèmica.

C/ St Pere, 120 - Calella 08370 Telf: 93 766 06 71 Fax : 93 766 0888

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT i FORMACIÓ PROFESSIONAL C/ Jovara, 39 - Calella 08370 Telf: 93 769 04 55 Fax : 93 769 5411

Aprèn i Conviu

ESCOLA PIA DE CATALUNYA Balaguer - BCN Balmes - BCN Calassanci - BCN Luz Casanova BCN Nostra Senyora - BCN Sant Antoni - BCN Sarrià Caldes de Montbui - Calella - Granollers - Igualada - Sabadell - Salt Mataró - Moià - Olot - Sitges - Tàrrega - Terrassa - Vilanova i la Geltru

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya acreditat en la norma UNE EN-ISO 9001:2015 de Qualitat.

@EpiaCalella www.facebook.com/epiacalella http://calella.escolapia.cat

Una formació plurilingüe i pluricultural que possibilitarà la mobilitat dels estudiants en el futur: Escola Multilingüe i oberta a tothom.

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA


LA NOSTRA OFERTA EDUCATIVA Escola Integral de P3 a 2n de Batxillerat

EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA Infantil

cicle inicial

2n cicle

3

4

HORARI

5

6

7

I POST OBLIGATÒRIA BATXILLERAT

ESO

Primària

cicle mitjà

8

cicle superior

9

10 11

Matí: 9:00 a 13:00 Tarda: 15:00 a 17:00

Una escola acollidora, participativa i oberta a les famílies i a l’entorn que promou el sentiment de pertinença i que vol crear una comunitat educativa, que genera confiança entre les persones que en formen part: col·laboració amb entitats, participació en concursos, presència xarxes socials i mitjans de comunicació, projecte compartit.

1r cicle

2n cicle

12 13

14 15

8:00 a 13:30 15:00 a 17:00 (no dimecres i divendres tarda)

Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials

HORARI

Pertinença a una gran institució capdavantera i referent en el món educatiu. Aquest fet ens permet crear xarxes entre professionals molt diversos multiplicant exponencialment els recursos i les maneres de fer, possibilitant el diàleg pedagògic necessari per estar al dia: Àrea Pedagògica de l’Equip de gestió de l’EPC, Jornada Pedagògica dels docents, Pla de Formació conjunt.

Matí: 8:00 a 14:30

UNA ESCOLA DEL S. XXI AMB QUALITAT Unes instal·lacions adaptades per afavorir l’aprenentatge col·laboratiu i amb uns espais oberts i únics a la població.

Des de l'any 1819 l'Escola Pia de Calella ha estat al servei de l'educació a la nostra població i a tota la comarca. D'ençà fins als nostres dies, mirem de mantenir fidel l'esperit innovador i de servei de Sant Josep de Calassanç i aconseguir que els nostres alumnes siguin persones íntegres i responsables per tal de construir-se el seu futur, ser feliços i millorar la nostra societat.

MEDIATECA, PATIS, PAVELLÓ ESPORTIU

L’educació en valors com un dels eixos importants de l’educació integral que ofereix l’escola. Volem que els nostres alumnes esdevinguin ciutadans capaços de millorar el món i amb un profund respecte per les persones i l’entorn. Acció tutorial i pastoral, assemblees d’aula, formació dels delegats, activitats des de les àrees, “valor de l’any”, DENIP, campanyes, voluntariat.

Per tot això, tot l’equip humà de l’Escola Pia de Calella treballem per una escola:

1.ACOLLIDORA , promovem una relació propera entre les persones i un bon ambient que potenciï el creixement sa i feliç del nostre alumnat.

2.INTEGRADORA , ja que oferim un servei educatiu integral que atén la diversitat

positivament i respon al dret que tota persona té a l’educació, independentment de les seves creences, cultura o classe social.

3.INNOVADORA , perquè promou la reflexió sobre la pràctica educativa i permet introduir

PINETA

ON SOM?

PONT DE SUERT CLAVEROL OLOT

innovacions de forma coherent a totes les etapes.

4.PARTICIPATIVA , promovem la coresponsabilitat i implicació de les persones en la presa de decisions en la vida de l’escola, ja que entenem l’escola com un projecte compartit. Col·laborem amb les entitats públiques i privades del nostre entorn.

5.MOTIVADORA , per aconseguir el millor nivell d’implicació de l’alumnat per l’aprenentatge que asseguri els seus millors resultats acadèmics i personals. Informem d’una forma àgil del procés d'ensenyament-aprenentatge al propi alumnat i a les famílies. 6.RESPONSABLE , en definitiva, amb aquest compromís educatiu que ens motiva i ens implica en la política de qualitat del centre.

SALT

FORMEM PART D’UNA INSTITUCIÓ L'Escola Pia té prop de vint centres arreu de Catalunya. Amb un fort sentiment de col·lectiu que ajuda a potenciar projectes d’innovació comuns, activitats conjuntes i formació del professorat de qualitat. Una unitat d'Estil que ens caracteritza i unes polítiques comunes de treball que ens permeten avançar millor davant dels reptes educatius.

BALAGUER

MOIÀ CALDES DE MONTBUI

GRANOLLERS CALELLA SABADELL MATARÓ SANTA MARGARIDA DE MONTBUI SANT ADRIÀ DEL BESÒS BARCELONA TÀRREGA IGUALADA

TERRASSA

SITGES VILANOVA I LA GELTRÚ


Infantil

15

EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA Infantil

cicle inicial

3

4

HORARI

5

6

7

BATXILLERAT

ESO

Primària

2n cicle

I POST OBLIGATÒRIA

cicle mitjà

8

cicle superior

9

10 11

Matí: 9:00 a 13:00 Tarda: 15:00 a 17:00

1r cicle

2n cicle

12 13

14 15

8:00 a 13:30 15:00 a 17:00 (no dimecres i divendres tarda)

Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials

HORARI

Matí: 8:00 a 14:30


Volem que els nostres alumnes siguin feliços a l’Escola.

Confiem plenament en les capacitats dels infants i respectem el seu ritme maduratiu. Els acompanyem en la gestió de les emocions

Els ajudem a fer-se preguntes i, fomentant l’observació i l’experimentació, a cercar respostes. Vivim i celebrem les festes i tradicions del nostre país.

Oferim una educació totalment respectuosa cap a l’infant i les seves famílies. Creem situacions i espais que esdevinguin nous reptes i noves motivacions Acompanyem, orientem i oferim una seguretat física, afectiva i emocional als infants i les seves famílies. Establim les bases per a un bon desenvolupament de les etapes posteriors. Inciem els alumnes en la socialització i tenim cura de la seva integració en el grup d’iguals. Pel fet de ser una escola gran tenim el privilegi de poder aprendre i ser ajudat pels alumnes d’altres nivells. Convidem les famílies a participar del dia a dia de l’escola. Fomentem la creativitat.

Aprèn i Conviu Projecte per a la Interdisciplinarietat a l’Aula


INICIATIVA, DEDICACIÓ, ESFORÇ I PASSIÓ

Batxillerat EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA Infantil

cicle inicial

3

4

HORARI

5

6

7

BATXILLERAT

ESO

Primària

2n cicle

I POST OBLIGATÒRIA

cicle mitjà

8

cicle superior

9

10 11

Matí: 9:00 a 13:00 Tarda: 15:00 a 17:00

1r cicle

2n cicle

12 13

14 15

8:00 a 13:30 15:00 a 17:00 (no dimecres i divendres tarda)

Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials

HORARI

Matí: 8:00 a 14:30


INVERSIÓ DE FUTUR

DEDICACIÓ, ESFORÇ I PASSIÓ

RESPONSABLES DEL TEU ÈXIT

ESTEM PER TU, ESTEM PER A TU (SEGUIMENT TUTORIAL)

CADASCÚ AL SEU RITME /INDIVIDUALITAT

ACADÈMICAMENT BEN PREPARATS

ENS ESFORCEM PER FORMAR PERSONES AMB INICIATIVA

CONFIANÇA, PACIÈNCIA I ESPAI PER A DECIDIR EL PROPI CAMÍ

Aprèn i Conviu Projecte per a la Interdisciplinarietat a l’Aula


Atenció personalitzada Cada persona aprèn i es desenvolupa a un ritme diferent. Atendre aquesta diversitat amb èxit és cabdal per potenciar al màxim les capacitats individuals.


Disposem d’un servei de detecció i seguiment de dificultats en el procés d’aprenentatge, format per un equip psicopedagògic que intervé en: . L’orientació personal, acadèmica i professional dels nostres alumnes

. Proves de seguiment a totes les etapes . Coordinació amb els professionals de serveis externs que atenen al nostre alumnat.

. Assessorament a les famílies

Infantil i Primària: Detecció precoç Seguiment tutorial Suport dins l’aula Desdoblaments a les àrees lingüístiques Agrupaments flexibles a l’àrea de matemàtiques Aula d’Educació Especial Itineraris personalitzats Plans individualitzats (Activitats de suport i/o ampliació)

Secundària i Batxillerat: Seguiment tutorial Suport dins l’aula Desdoblaments a l’àrea de llengua catalana i ciències naturals Agrupaments flexibles a l’àrea de llengua anglesa i matemàtiques

Aprèn i Conviu Projecte per a la Interdisciplinarietat a l’Aula


.cc.

. . Què és SUMMEM? És un nou camí, un nou projecte pedagògic que ens permet, des de la coherència amb el nostre Estil Metodològic, donar respostes educatives reals als reptes actuals de la societat del segle XXI, trencant motlles i apostant per l’aprenentatge interdisciplinari, per competències i cooperatiu. Està previst que en 4 cursos els 1.000 alumnes que estudien a l’Escola Pia de Calella treballin ja amb aquesta nova eina.

. . Què defineix SUMMEM?

Aprenentatge interdisciplinari i contextualitzat. Busquem solucions i propostes a problemes o reptes interessants i reals, tot treballant-los globalment amb els Itineraris d’Aprenentatge des de diferents àrees. Ajudem l’alumnat a buscar solucions i aplicar allò que ha après en altres situacions. Aprenentatge per competències: actituds i habilitats. Preparem els alumnes per entendre millor el món i poder-hi actuar de manera útil i pràctica, aprenent a usar les eines al seu abast. Aprenentatge cooperatiu. Fomentem l’aprenentatge cooperatiu per aprendre a aprendre, aprendre a cooperar, a assumir responsabilitats i ajudar a l’altre, i a esforçar-se i treballar en equip per a aconseguir l’objectiu comú. Garantim el progrés de tots i cada un dels alumnes.

. . Què ens aportarà el SUMMEM?

SUMMEM farà que l’alumne aprengui més, millor i que es prepari per a la vida real, sobretot en tres sentits Motivació: que trobi més sentit i utilitat al que es treballa a l’escola per a lavida real, actual i futura. Dóna sentit al per a què serveix el que aprèn i fa a l’escola. Saber treballar en equips cooperatius: Assumir responsabilitats individuals i contribuir al fet que aprenguin els seus companys d’equip (CORESPONSABILITAT). D’aquesta forma assolirem els continguts curriculars de les matèries alhora que aprendrem a treballar cooperativament com un contingut més.

. . Summem

Aprendre a aprendre i a pensar: que adquireixi l’hàbit de pensar i buscar solucions a diferents tipus de problemes.

Projecte per a la Interdisciplinarietat a l’Aula


L’alumnat desenvolupa les capacitats individuals per poder afrontar reptes col•lectius. Fins ara...

Amb SUMMEM

Les matèries o assignatures eren independents entre elles.

Es treballa per Reptes o Projectes en què hi intervé més d’una matèria.

El professorat explica; l’alumnat escolta i aprèn.

El professorat planteja reptes i preguntes; l’alumnat pensa, busca i proposa solucions.

Treball individual.

Treball cooperatiu: individual i en grup.

L’aprenentatge sovint queda centrat a estudiar continguts.

L’aprenentatge se centra en el procés d’entendre, pensar i aprendre nous coneixements i ser capaç d’utilitzar-los en situacions específiques.

L’aprenentatge es fa en una aula. L’avaluació està centrada en exàmens i exercicis escrits amb l’objectiu de posar una nota.

Diversos espais oberts per a l’aprenentatge. L’avaluació és un element més de l’aprenentatge. S’avalua tot el procés amb l’objectiu de millorar i aprendre, no només per posar una nota.

Com ho estem desplegant a l’Escola Pia de Calella?

. Cada curs tindrà el seu primer any d’experiència pilot per preparar a l’alumnat i desplegar el projecte a partir del segon any al llarg de tot el curs. . Cada trimestre, en general els alumnes treballaran dos Itineraris d’Aprenentatge. . SUMMEM estarà implementat en totes les etapes i en tots els cursos el curs 2019-2020, arribant a més de 20.000 nenes i nens de tots els centres de l’Escola Pia de Catalunya.

Més informació al Web: http://www.summem.cat

Aprèn i Conviu Projecte per a la Interdisciplinarietat a l’Aula


.cc.

Pre-school and Primary School: Students in P3, P4 i P5 take 3 hours of English class a week. Students in First, Second, Third and Fourth of Primary School take 5.5 hours of English class a week: 3h of English classes, 2h of Arts in English and 1h of Speaking once every fortnight in small groups. Students in Fifth and Sixth of Primary School take 6 hours of English a week: 4 hours of English and 2 hours of Arts in English.

Secondary School and Baccalaureate (Batxillerat): Students in ESO can take between 5 and 6 hours of English a week: 3 hours of curricular English class, some subjects taught in English and we also offer several 2-hour optional subjects focusing on review, extension or preparation for the official Cambridge Certificates: KET, PET and FIRST CERTIFICATE. Students in 1st and 2nd Batxillerat can take up to 7 hours of English a week, 3 hours of curricular English class and 4 hours preparing to take the official exam for FIRST CERTIFICATE in an optional subject. We help our students to develop listening, writing, speaking and reading skills. How do we do it? Working and playing in groups allows us to speak, read and help each other. Singing songs in English, Tongue Twisters, watching short documentaries, reading articles and watching and analyzing breaking news, and debating different current topics which catch their attention and interest. New technologies applied to the classroom allow us to teach more varied and dynamic classes, where learning grammar and vocabulary become something other than doing exercises in a book.

Spoken English From First to Sixth course in Primary School, students work on spoken English and are assessed individually. These marks appear in the school report. How do we manage this? Working in small groups, performing plays, playing games and with activities specially designed to develop speaking skills. In Secondary School and Batxillerat we practice with pair work, group work and small groups work. We use a wide range of activities such as role-plays, games, oral expositions, debates......We assess speaking skills with an oral test every term.

English Projecte per a la Interdisciplinarietat a l’Aula


AICLE Project

(Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) Arts in English EP i 3r ESO We teach Arts in English in Primary School and in 3rd of ESO. This subject combines the encouragement of creativity through experience with the development of the English language. Religious culture in English 1r ESO We teach 1 hour of Religious culture in English. Teaching values, making oral presentations and creating debates in English in order to boost oral competency. Music in English 2n ESO The idea is to link music with the English language and culture. The main activities deal with vocabulary, history through Beatles songs, creating and editing an English radio program, dancing with the Wii game “Just Dance”, etc.

Official Exams Students in ESO prepare for the internationally recognized Cambridge Exams KET, PET and First Certificate. Students in Sixth of Primary School also have the option of taking the Cambridge “Movers” exam. All the exams are taken in the school, achieving a high number of certificates every year.

Key competence results (competències bàsiques) Key competence (Competències Bàsiques) is an indicator which shows the ranking of our school in Catalonia. In recent years, 80% of our students have achieved a medium-high to high level over the average in Catalonia.

Cooperative reading Teamwork, support, cooperation, effort, sympathy, reading enjoyment…..the objective is to boost all these abilities while we read the classics of English literature in a cooperative way. Who said reading was boring?

Let’s go abroad Our students in Secondary school have the opportunity to enjoy a unique experience in order to learn about Irish culture first hand! They will test their ability to communicate in English, getting to know new people. With these trips, they give more value to their learning and can apply what they have already learnt. Students always travel together with teachers from our school on this big trip! In Secondary school, we also offer the opportunity to choose German as a second foreign language.

Aprèn i Conviu Projecte per a la Interdisciplinarietat a l’Aula


Serveis

15


Acollida matinal.

Servei de 8 a 9 del matí a l’edifici d’Infantil i Primària.

Menjador amb cuina pròpia

Per a tots els alumnes. Menjar elaborat en la cuina del centre. Sala de descans i monitoria contractadaper l’escola pel seguiment del servei i les activitats posteriors.

Comunicació.

La nostra WEB on trobareu tota la informació que necessiteu: circulars, organització, menús, blocs educatius, noticiari de les activitats de la setmana...

http://calella.escolapia Xarxes socials.

Facebook i Twitter que ens permet mantenir informada a la comunitat educativa de l’activitat setmanal més rellevant.

https://www.facebook.com/epiacalella/ https://twitter.com/EpiaCalella

Blocs educatius de diferents matèries

Les nostres “finestres” del treball a l’aula. Permet interactuar a l’alumnat i al professorat i que els pares coneguin què treballem a l’aula.

Activitats Extraescolars Culturals

Oferta cultural adaptada a les diferents etapes: manualitats, ballet, English time, Arts, música… Les activitats poden ser d’un o dos dies de 17:00 a 18:30h. Consultar el WEB de l’escola amb l’oferta actualitzada per aquest curs.

Activitats Extraescolars Esportives:

Secció Esportiva Escola PIA Amb més de 140 esportistes de totes les edats, potenciem les especialitats esportives de multiesport, pels més petits, volei i futbol sala. Disposem d’un fantàstic pavelló esportiu a l’edifici de Jovara on es concentra la majoria de l’activitat esportiva de la secció.

Casal d’estiu

Amb més de 350 participants, organitzem cada estiu el nostre Casal des de finals de juny fins al setembre. Amb un projecte educatiu molt engrescador on es barreja activitats educatives i del lleure. Coordinat personal qualificat i titulat en direcció del Lleure, i molts d’ells, exalumnes del nostre centre

Grups Mou-te

A partir de 3r de primària, tots els dijous de 17:00 a 18:30h els grups Mou-te treballen l’amistat, el compromís i l’enriquiment personal i cristià amb activitats diverses i adaptades a l’edat. Una iniciativa institucional pensada pel creixement personal i del compromís solidari viscut en grup.

Revista l’Espia

Dos butlletins digitals anuals i l’anuari de final de curs, amb la participació de l’alumnat, professorat i entitats lligades al centre. Una bona forma de conèixer la vida de l’escola.

http://calella.escolapia.cat/

Aprèn i Conviu Projecte per a la Interdisciplinarietat a l’Aula

Publicitat Escola Pia Calella 2017  

Centre concertat, educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat

Publicitat Escola Pia Calella 2017  

Centre concertat, educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat

Advertisement