Folder Tre-Mek

Page 1

Din totalleverantรถr

avancerade svetsade och maskinbearbetade konstruktioner i rostfria material


Din partner på lång sikt Tre-Mek är en trygg och långsiktig partner. Sedan starten 1985 har fokus varit på livsmedelsindustrin och dess förpacknings- och fyllnadsmaskiner. Vi är cirka 30 anställda och verksamheten bedrivs i ljusa luftiga lokaler i västra Trelleborg med en välutvecklad distribution till kunderna. Tre-Mek är first in-mind hos kunder och andra intressegrupper i Sverige som efterfrågar kvalitativ finmekanik.

Tre-Mek är ett företag i tillväxt, som ligger i framkant med utveckling, tekniskt kunnande och modern maskinpark. Varumärket Tre-Mek borgar för kvalitet, kompetens, samarbete, flexibilitet och affärsmässighet. Vi har väldigt bra trivsel och stolta medarbetare som respekterar varandra och en ledning med korta beslutsvägar, som drivs av sunt förnuft och måluppfyllelse.


Vad erbjuder TreMek? Tre-Mek i Trelleborg AB är totalleverantör av avancerade svetsade och maskinbearbetade konstruktioner i rostfritt material (även andra material, kompositer etc.), där kundkrav på högsta kvalitet står i fokus. Vi är också din rådgivare kring de bästa ritnings- och konstruktionsidéerna för just dina behov. Vår moderna verkstad består av svarvar, fräsar, svetsning samt rörbockningsutrustning och vår kompletta maskinpark består av följande: Fräsar 1 st Hermle 5-axlig fleroperationsmaskin 1 st Bridgeport V1000 fleroperationsmaskin 1 st Bridgeport GX1600 fleroperationsmaskin 2 st Johnford fleroperationsmaskiner 1 st Hartford fleroperationsmaskin 2 st Värnamo fräsar 2 st Sajo fräsar 1 st TOS fräs 1 st Planslip och sågar

Svarvar 1 st Okuma LB4000EX II MY 1 st Okuma LB3000EX MY 2 st CMT-styrda svarvar 1 st Johnford CNC svarv 2 st Potisie svarvar Rörbockning 2 st Herber rörbockningsmaskiner Svetsning Manuell Tig-svetsning samt orbitalsvetsning


Varför välja TreMek som leverantör? Ständigt förbättrande åtgärder när det gäller flexibilitet och kvalitet. Både inom företaget och ut mot kunder. Ett företag i ständig utveckling. Högsta möjliga kvalitet. Problemlösning och rådgivning där vi finner optimal lösning på de kundkrav ni har. Hög teknisk kompetens bland personalen. Korta beslutsvägar inom företaget ger flexibilitet.

Vad tycker våra kunder? Kunderna är mycket nöjda med service, kompetens, engagemang, möjligheterna att utgå från kundernas behov, och att hålla löften. Vi är insatta i kundernas behov och det är enkelt att få kontakt. Kunderna är nöjda vad gäller att få kontakt och snabba svar på frågor. Kunderna är nöjda med kvalitet, utbud och anpassningsbarhet.


Tre-Mek − en generös arbetsgivare Tre-Mek är ett intressant företag med en tydlig ambition att växa vidare och för medlemmarna i Tre-Meks team har vi ett tydligt fokus.

- Alla anställda har spelat LEAN för att kunna jobba med ständiga förbättringar.

- Ergonomisk arbetsmiljö.

- Våra kompetenta medarbetare är den viktigaste tillgången.

- Ett företag i ständig utveckling.

- Tre-Mek är mån om sina anställda.

- Hänsyn och fokus på miljö och miljöaspekter.

- Tre-Mek är en generös arbetsgivare som satsar på gemenskap, friskvård och utbildning för medarbetarna.

- Strävar efter ständiga förbättringar med hjälp av anställdas synpunkter.


Spetskompetens med kvalitet Vår maskinpark är varierad på både fräs och svarvsidan. Vi kan arbeta med mycket snäva toleranser och våra operatörer är kunniga och kan tillverka såväl komplicerade som enklare detaljer med samma höga kvalitet.

Vi har WPQR och alla andra papper i ordning, då vi har regelbundna besök av Inspecta. Våra svetsade konstruktioner som ofta kommer i kontakt med livsmedel måste alltid hålla standarden.

Vi har erfarenhet av många olika material såsom olika plaster och aluminium, men vi arbetar huvudsakligen i rostfritt stål.

Att vi också har svetsning kombinerad med maskinbearbetningen gör att vi har mycket kunskap i företaget. Detta innebär att vi är konkurrenskraftiga på vitt skilda områden inom legotillverkning.

Vi är flexibla och jobbar gärna nära utvecklingsavdelningarna hos våra kunder och är prototypleverantör till bland annat Tetra Pak. Vår specialitet är mindre serier av detaljer med hög kvalitet. Företaget har satsat mycket på svetsavdelningen, och höjt standarden för att ligga i absoluta toppklassen.

Montering av komplicerade enheter kräver hög teknisk kompetens. Något som vi har gott om. Vi monterar inom mekanik, finmekanik, pneumatik, hydraulik, montage av el- och styrsystem. Dessutom levererar vi ofta direkt till slutkunden. Vi utför även slutkontroller och verifiering av de färdiga produkterna. När det gäller flödet i vår fabrik så är vi specialiserade på små volymer i form av enskilda komponenter eller små serier, men kan även köra större serier.


Utökad service Tre-Mek har en egen mycket erfaren servicetekniker. Vi erbjuder nu också service och förebyggande underhåll av maskinparken hos kundföretag i ett nytt affärsområde, något som vi vet är efterfrågat. Vi har också ett otroligt stort och kvalificerat nätverk av leverantörer i Sverige, för att alltid ha tillgång till material och service i rätt tid och med högsta kvalitet. Vi arbetar både nationellt och internationellt. Vi har kommit fram till samma sak som Benjamin Franklin och är övertygade om att det är kvalitet vi ska satsa på – rakt igenom: ”The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten”


Tre-Mek i Trelleborg AB är totalleverantör av avancerade svetsade och maskinbearbetade konstruktioner i rostfria material där kundkrav på högsta kvalitet står i fokus. Tre-Mek är ett stabilt företag som ligger i framkant avseende utveckling, tekniskt kunnande och med en modern maskinpark. Tre-Meks välkända varumärke borgar för kvalitet, kompetens, långsiktigt samarbete och affärsmässighet.

Tre-Mek AB | Genvägen 9 | 231 62 Trelleborg 0410 598 90 | info@tremek.se www.tremek.se