Page 1

AZ EÖTVÖS-PONTOK HÁLÓZATÁNAK NEGYEDÉVENTE MEGJELENÔ LAPJA

PUNCTUM

II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

punctum 148x210 20old.indd 1

2/22/10 2:45:12 PM


www.eotvos-pontok.hu

Tankönyvek, jegyzetek széles választéka kapható folyamatos, jelentôs kedvezménnyel az alábbi Eötvös-pontokban! ELTE Egyetemi Könyvesbolt 1053 Budapest, Királyi Pál utca 18. Tel.: 267-0605 ELTE PPK Eötvös-pont 1064 Budapest, Izabella u. 46. Tel: 461-2600 / 5663 m. ELTE PPK PK Eötvös-pont 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. Tel.: 461-4500 / 3868 m.

ELTE BGGYK Jegyzetbolt (Krasznár és Társa) 1098 Budapest, Dési Huber u. 7. Tel.: 348-0480 ELTE Lágymányos Eötvös-pont 1117 Budapest, Pázmány Péter stny. 1/C Tel.: 372-2500 / 8142 m. ELTE TÓK Eötvös-pont 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Tel.: 487-8100 / 6945 m.

ELTE BTK Jegyzetbolt 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., Alagsor 112. Tel.: 411-6500 / 5281 m.

punctum 148x210 20old.indd 2

2/22/10 2:45:13 PM


Kedves Olvasó! Immár második alkalommal jelenik meg az Eötvös-pontok lapja, a Punctum. Ezúttal hagyományos tavaszi vásárunkat ajánljuk figyelmébe, melyet március második és harmadik hetében, 8-a és 19-e között rendezünk meg. Az akció keretében kedvezményesen vásárolható meg több felsôoktatási tankönyv- és szakkönyvkiadó – például az ELTE Eötvös Kiadó, az Osiris, a Typotex vagy a Balassi Kiadó – számos kötete. Nem csak most érdemes Eötvös-pontjainkat felkeresni. 2010 a tematikus akciók éve – havonta egy-egy aktuális témakörben nyújtunk jelentôs kedvezményeket. Ízelítôül néhány téma: a Távol-Kelet; politika; család pedagógus- és pszichológusszemmel; nyári agytorna; jog a mindennapokban; természettudományok hava; tudomány és vallás. Az aktuális információkért idôrôl idôre keresse fel honlapunkat vagy iratkozzon fel hírlevelünkre! Remélem, sikerült felkeltenem érdeklôdését, és rendszeres látogatója lesz Pontjainknak és webáruházunknak!

Fekete Hajnalka kereskedelmi vezetô

PUNCTUM Az Eötvös-pontok negyedévente megjelenô lapja II. évfolyam 1. szám Megjelenik 1 000 példányban E-mail: punctum@eotvoskiado.hu Felelôs szerkesztô: Sándor Viktória Kiadó: ELTE Eötvös Kiadó Kft.

TARTALOM állam- és jogtudomány

4

bölcsészettudomány

6

informatika és közgazdaságtan

8

pedagógia, gyógypedagógia

10

pszichológia

12

természettudomány

14

olvasmányok

16

3

punctum 148x210 20old.indd 3

2/22/10 2:45:17 PM


állam- és jogtudomány VARGA ISTVÁN (szerk): A polgári nemperes eljárások joga 6900 Ft helyett 4830 Ft

GÁRDOS PÉTER: Az engedményezés 5200 Ft helyett 3640 Ft

FILÓ MIHÁLY: Az eutanázia a büntetôjogi gondolkodásban 5200 Ft helyett 3640 Ft

HOFFMAN ISTVÁN: Önkormányzati közszolgáltatások szervezése és igazgatása 5200 Ft helyett 3640 Ft

HORVÁTH ATTILA – VÖLGYESI LEVENTE: Jogtörténeti atlasz 1200 Ft helyett 1060 Ft FÖLDI ANDRÁS – HAMZA GÁBOR: A római jog története és institúciói 5900 Ft helyett 4720 Ft

KUKORELLI ISTVÁN (szerk.): Alkotmánytan I. 4980 Ft helyett 3485 Ft BÁNÓCZI ROZÁLIA – RIHMER ZOLTÁN: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára. Kezdôknek 3250 Ft helyett 2600 Ft 4

punctum 148x210 20old.indd 4

2/22/10 2:45:17 PM


telefon: 06 1 267 0605 • info@eotvoskiado.hu • www.eotvos-pontok.hu

ELTE Egyetemi Könyvesbolt Cím: 1053 Budapest, Királyi Pál u. 18. Tel.: 267-0605 HAMZA GÁBOR: Enstehung und Entwicklung der Modernen Privatrechtsordnungen und die Römischrechtliche tradition

6600 Ft helyett 4620 Ft

MEZEY BARNA – NAGY JANKA TEODÓRA: Jogi néprajz – jogi kultúrtörténet

4800 Ft helyett 3360 Ft

BOROS ZSUZSANNA – SZABÓ DÁNIEL: Parlamentarizmus Magyarországon (1867-1944)

5500 Ft helyett 3850 Ft

DEZSÔ MÁRTA – POZSÁR-SZENTMIKLÓSI ZOLTÁN: Alkotmányjogi alapok

2800 Ft helyett 1960 Ft

JORDÁN GYULA: Az ég magas, a császár messze van. Igazságszolgáltatás, jog és politika Kínában

2500 Ft helyett 1750 Ft

HAMZA GÁBOR (szerk.): Az antik városállam – Tanulmány a görög és római vallásról, jogról és intézményekrôl

4167 Ft helyett 2915 Ft

SÁRKÖZY TAMÁS (szerk.): Üzleti jog

2400 Ft helyett 1970 Ft

KISS GYÖRGY: Munkajog

4500 Ft helyett 3150 Ft

CSIZMADIA ANDOR – KOVÁCS KÁLMÁN – ASZTALOS LÁSZLÓ: Magyar állam- és jogtörténet

3850 Ft helyett 3080 Ft

KIRÁLY TIBOR: Büntetôeljárási jog

4980 Ft helyett 3485 Ft

TRÓCSÁNYI SÁRA: A kommunikáció jogi alapjai

2580 Ft helyett 1805 Ft

JAKAB ANDRÁS – TAKÁCS PÉTER (szerk.): A magyar jogrendszer átalakulása I.

4000 Ft helyett 3200 Ft

NOCHTA TIBOR – JUHÁSZ LÁSZLÓ – SZÉCSÉNYI LÁSZLÓ: A gazdaság jogi szabályozása I.

4280 Ft helyett 3765 Ft

MENYHÁRD ATTILA: A jó erkölcsbe ütközô szerzôdések

1690 Ft helyett 1355 Ft

POKOL BÉLA: Politológia

5390 Ft helyett 4315 Ft

KARÁCSONY ANDRÁS: Filozófia-társadalomelmélet

2700 Ft helyett 2160 Ft

BALOGH ÁGNES – KÔHALMI LÁSZLÓ: Büntetôjog I. Általános rész

5980 Ft helyett 5265 Ft

KENGYEL MIKLÓS – HARSÁGI VIKTÓRIA: Európa polgári eljárásjog

4280 Ft helyett 2995 Ft

ÔRY TAMÁS (szerk.): Az Európai Unió adójoga

4200 Ft helyett 2940 Ft

MEZEY BARNA: Magyar alkotmánytörténet

3980 Ft helyett 2785 Ft

ADLER, FREDA – MUELLER, GERHARD O. W. – LAUFER, WILLIAM S.: Kriminológia

3980 Ft helyett 2785 Ft

telefon: 06 1 267 0605 • info@eotvoskiado.hu • www.eotvos-pontok.hu

punctum 148x210 20old.indd 5

5

2/22/10 2:45:26 PM


bölcsészettudomány SZERDAHELYI ISTVÁN, WINTERMANTEL PÉTER (szerk.): Japanológiai körkép 3400 Ft helyett 2380 Ft HORVÁTH DÓRA: Das Testbuch ÖSD. Mittelstufe Deutsch B2 4400 Ft helyett 3080 Ft

ROMSICS IGNÁC (szerk.): Csonka Mihály élete és világképe 3980 Ft helyett 2785 Ft

XAVIER RUBERT DE VENTÓS: Minek filozofálni? 2500 Ft helyett 1750 Ft

VOIGT VILMOS (szerk.): Magyar folklór. Szöveggyûjtemény 4500 Ft helyett 3150 Ft KORPICS MÁRTA – P. SZILCZL DÓRA (szerk.): Szakrális kommunikáció 3200 Ft helyett 3650 Ft

BUDAI LÁSZLÓ: Élô angol nyelvtan – Kezdôknek és középhaladóknak 3980 Ft helyett 2785 Ft

DESGRAVES, LOUIS: Montesquieu 3800 Ft helyett 2660 Ft 6

punctum 148x210 20old.indd 6

2/22/10 2:45:29 PM


telefon: 06 1 267 0605 • info@eotvoskiado.hu • www.eotvos-pontok.hu

ELTE Egyetemi Könyvesbolt Cím: 1053 Budapest, Királyi Pál u. 18. Tel.: 267-0605

ELTE BTK Jegyzetbolt Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., Alagsor 112. Tel.: 411-6500 / 5281 m.

GÁBOR BOROS, HERMAN DE DIJN, MARTIN MOORS: The Concept of Love in 17th and 18th Century Philosophy

2400 Ft helyett 1680 Ft

ORMOS MÁRIA: A gazdasági világválság magyar visszhangja

3167 Ft helyett 2217 Ft

KRÁSZ LILLA – OBORNI TERÉZIA (szerk.): Redite ad cor. Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére

4200 Ft helyett 2940 Ft

RING ÉVA: Lengyelországot az anarchia tartja fenn? A nemesi köztársaság válságán

4166 Ft helyett 2000 Ft

MAÁR JUDIT: Mallarmé. De l'oeuvre parfaite au fragment

2200 Ft helyett 1540 Ft

LAMMEL ANNAMÁRIA – NAGY ILONA: Parasztbiblia

3480 Ft helyett 2435 Ft

SZIKSZAINÉ NAGY IRMA: Magyar stilisztika

4800 Ft helyett 3360 Ft

BUDAI LÁSZLÓ: Élô angol nyelvtan – Gyakorlókönyv

2480 Ft helyett 1735 Ft

HERNÁDI SÁNDOR: Beszédmûvelés

3180 Ft helyett 2225 Ft

NÉMETH GYÖRGY – RITOÓK ZSIGMOND – SARKADY JÁNOS – SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: Görög mûvelôdéstörténet

7980 Ft helyett 5585 Ft

ALESINA, ALBERTO – GIAVAZZI, FRANCESCO: Európa jövôje – reform vagy hanyatlás

2390 Ft helyett 1910 Ft

GRÜLL TIBOR: Az utolsó birodalom

3200 Ft helyett 2650 Ft

POÓR JÁNOS (szerk.): A kora újkor története

4980 Ft helyett 3485 Ft

ACZEL, RICHARD: Hogyan írjunk esszét?

680 Ft helyett 476 Ft

BOLLOBÁS ENIKÔ: Az amerikai irodalom története

4980 Ft helyett 3485 Ft

MADARÁSZ TIBORNÉ – PÓLOS LÁSZLÓ – RUZSA IMRE: A logika elemei

2980 Ft helyett 2085 Ft

ALFRED NORTH WHITEHEAD: A természet fogalma

2900 Ft helyett 2400 Ft

MAARTEN DOORMAN: A romantikus rend

2800 Ft helyett 2300 Ft

telefon: 06 1 267 0605 • info@eotvoskiado.hu • www.eotvos-pontok.hu

punctum 148x210 20old.indd 7

7

2/22/10 2:45:35 PM


informatika és közgazdaságtan JÁRAI ANTAL (szerk): Bevezetés a matematikába – informatikai alkalmazásokkal 4200 Ft helyett 2940 Ft

SZILI LÁSZLÓ: Analízis feladatokban I. 2975 Ft helyett 2080 Ft

FREUD RÓBERT: Lineáris algebra 4167 Ft helyett 2915 Ft

KURTÁN LAJOS: Piacgazdaságtan 3500 Ft helyett 2450 Ft

PATARICZA ANDRÁS (szerk.): Formális módszerek az informatikában 3800 Ft helyett 3120 Ft SZEREDI PÉTER, LUKÁCSY GERGELY, BENKÔ TAMÁS: A szemantikus világháló elmélete és gyakorlata 4400 Ft helyett 3610 Ft

CSÖRNYEI ZOLTÁN: Lambda- kalkulus 3500 Ft helyett 2890 Ft

HEYNE-BOETTKE-PRYCHITKO: A közgazdasági gondolkodás alapjai 5990 Ft helyett 4795 Ft 8

punctum 148x210 20old.indd 8

2/22/10 2:45:38 PM


telefon: 06 1 267 0605 • info@eotvoskiado.hu • www.eotvos-pontok.hu

ELTE Lágymányos Eötvös-pont Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter stny. 1/C Tel.: 372-2500 / 8142 m.

KOZMA LÁSZLÓ, VARGA LÁSZLÓ : A szoftvertechnológia elméleti kérdései IVÁNYI ANTAL (szerk.): Informatikai algoritmusok II. IVÁNYI ANTAL: Párhuzamos algoritmusok SIKE SÁNDOR, VARGA LÁSZLÓ: Szoftvertechnológia és UML ELEK ISTVÁN (szerk.): Térinformatikai gyakorlatok NYÉKYNÉ GAIZLER JUDIT (szerk.): Az ADA95 programozási nyelv KURTÁN LAJOS: Vállalkozás(élet)tan KURTÁN LAJOS: Közgazdaságtan SIMON PÉTER: Fejezetek az analízisbôl CSÖRGÔ ISTVÁN: Fejezetek a lineáris algebrából FEKETE I. – GREGORICS T. – NAGY S.: Bevezetés a mesterséges intelligenciába KAUFMAN, ROGER T.: Makroökonómiai munkafüzet és feladatgyûjtemény HIRSHLEIFER, JACK – GLAZER, AMIHAI – HIRSHLEIFER, DAVID: Mikroökonómia – Árelmélet és alkalmazásai – Döntések, piacok és információ STEPHEN D. WILLIAMSON: Makroökonómia FRIEDL KATALIN, RECSKI ANDRÁS, SIMONYI GÁBOR: Gráfelméleti feladatok TIKK DOMONKOS (szerk.) : Szövegbányászat GÁSPÁR LÁSZLÓ – TEMESI JÓZSEF: Lineáris programozási gyakorlatok DÉSI IMRE – NAGY IMRE (szerk.): Informatikai fogalmak kisszótára RÓNYAI LAJOS – IVANYOS GÁBOR – SZABÓ RÉKA: Algoritmusok HALASSY BÉLA: Adatmodellezés KATONA GYULA Y. – RECSKI ANDRÁS – SZABÓ CSABA: A számítástudomány alapjai STOYAN GISBERT: Numerikus matematika VIZVÁRI BÉLA: Egészértékû programozás CSÔKE LAJOS – GARAMHEGYI GÁBOR: A számítógép-programozás logikai alapjai. Algoritmusok és elemi adatsz CSÖRNYEI ZOLTÁN: Fordítóprogramok PAUL HEYNE – PETER BOETTKE – DAVID PRYCHITKO: A közgazdasági gondolkodás alapjai – munkafüzet

4500 Ft helyett 3150 Ft 5250 Ft helyett 3675 Ft 3500 Ft helyett 2450 Ft 3500 Ft helyett 2450 Ft 4500 Ft helyett 3150 Ft 2850 Ft helyett 1995 Ft 4714 Ft helyett 3300 Ft 4800 Ft helyett 3360 Ft 3071 Ft helyett 2150 Ft 2820 Ft helyett 1975 Ft 3571 Ft helyett 2500 Ft

3480 Ft helyett 2435Ft 5980 Ft helyett 4185 Ft 5980 Ft helyett 4185 Ft 3400 Ft helyett 2800 Ft 3700 Ft helyett 3070 Ft 2987 Ft helyett 2390 Ft 1990 Ft helyett 1600 Ft 3600 Ft helyett 2950 Ft 2540 Ft helyett 2030 Ft 2900 Ft helyett 2380 Ft 3200 Ft helyett 2630 Ft 2975 Ft helyett 2380 Ft 2490 Ft helyett 1990 Ft 3600 Ft helyett 2930 Ft 2500 Ft helyett 2000 Ft

telefon: 06 1 267 0605 • info@eotvoskiado.hu • www.eotvos-pontok.hu

punctum 148x210 20old.indd 9

9

2/22/10 2:45:41 PM


pedagógia, gyógypedagógia M. NÁDASI MÁRIA: Adaptivitás az oktatásban 2000 Ft helyett 1400 Ft

M. TAMÁS MÁRTA (szerk): Fejlesztôpedagógia 4200 Ft helyett 2940 Ft

MIKONYA GYÖRGY – SZARKA EMESE (szerk): Új vallásos mozgalmak és a pedagógia 4400 Ft helyett 3080 Ft

GERARD EGAN: A segítô készségek fejlesztése 2950 Ft helyett 2065 Ft

TURMEZEYNÉ HELLER ERIKA – BALOGH LÁSZLÓ: Zenei tehetséggondozás és képességfejlesztés 1440 Ft helyett 1350 Ft OROSZLÁNY PÉTER: A tanulás tanítása 3520 Ft helyett 2560 Ft ASZALAI ANETT – HORVÁTH JUDIT – HORVÁTHNÉ CSAUCHA KLÁRA – DR. RÓNÁNÉ FALUS JÚLIA: Amit az óvónônek észre kell venni (2009-es) 2980 Ft helyett 2385 Ft KLEIN SÁNDOR: Gyerekközpontú iskola 1980 Ft helyett 1620 Ft 10

punctum 148x210 20old.indd 10

2/22/10 2:45:42 PM


telefon: 06 1 267 0605 • info@eotvoskiado.hu • www.eotvos-pontok.hu

ELTE PPK PK Eötvös-pont Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. Tel.: 461-4500 / 3868 m. ELTE TÓK Eötvös-pont Cím: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Tel.: 487-8100 / 6945 m. ELTE BGGYK Jegyzetbolt (Krasznár és Társa) Cím: 1098 Budapest, Dési Huber u. 7. Tel.: 348-0480 KULCSÁR ÉVA: Tanácsadás és terápia MIKONYA GYÖRGY: Rend a rendetlenségben GYARMATHY ÉVA: A tehetség – Fogalma GYARMATHY ÉVA: A tehetség – Háttere ERDÉLYI ANDREA: A gesztusnyelv kommunikációelméleti alapjaI

3500 Ft helyett 2450 Ft 3900 Ft helyett 2730 Ft 2950 Ft helyett 2065 Ft 2950 Ft helyett 2065 Ft 2500 Ft helyett 1750 Ft

MOHAI PÉTER: Közösségformáló játékok tizenéveseknek LÉNÁRT KRISZTINA: Kincsesládám játékai – Fejlesztô ötletek, játékok és versek 2–5 éves gyerekek számára DEMETER LÁZÁR KATALIN: Játszótárs. Drámajátékok és kreativitás a fejlesztôpedagógiában 5–10 éveseknek LUKÁCS JÓZSEFNÉ – FERENCZ ÉVA: Elmúlt a nyár, itt az ôsz, kampósbottal jár a csôsz – Óvodai játékos... GÔBEL ORSOLYA: Mozgás a képzelet szárnyán – Varázsjátékok 1. FORRAI KATALIN: Ének a bölcsôdében BÁLVÁNYOS HUBA: Esztétikai-mûvészeti ismeretek, esztétikai-mûvészeti nevelés

990 Ft helyett 795 Ft 1980 Ft helyett 1585 Ft 2700 Ft helyett 2215 Ft 2680 Ft helyett 2145 Ft 2200 Ft helyett 1805 Ft 1100 Ft helyett 950 Ft 2500 Ft helyett 2050 Ft

BÁLVÁNYOS HUBA: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció

2500 Ft helyett 2050 Ft

PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN – BALÁZSNÉ SZÛCS JUDIT – SZAITZNÉ GREGORITS ANNA: Komplex prevenciós óvodai program SZEKSZÁRDI JÚLIA: Új utak és módok M. COLE: Fejlôdéslélektan GYARMATHY ÉVA: Diszlexia, a specifikus tanítási zavar FALUS IVÁN: Didaktika N. KOLLÁR KATALIN: Pszichológia pedagógusoknak LACZI JÚLIA – SZERI ISTVÁNNÉ – VARJASI GYULA (szerk.): Énekeljünk, játsszunk együtt! Mondókák, gyermekjátékok, gyermekdalok gyûjteménye BÁBOSIK ISTVÁN: A nevelés elmélete és gyakorlata LÉNÁRD S. – RAPOS M.: Fejlesztô értékelés

2900 Ft helyett 2320 Ft 1780 Ft helyett 1600 Ft 5980 Ft helyett 4185 Ft 4800 Ft helyett 3940 Ft 4500 Ft helyett 3600 Ft 4980 Ft helyett 3485 Ft 1315 Ft helyett 1275 Ft 2100 Ft helyett 1680 Ft 1100 Ft helyett 880 Ft

telefon: 06 1 267 0605 • info@eotvoskiado.hu • www.eotvos-pontok.hu

punctum 148x210 20old.indd 11

11

2/22/10 2:45:48 PM


pszichológia MAARIT JOHNSON: Önbecsülés és alkalmazkodás 2200 Ft helyett 1540 Ft

MÉSZÁROS ARANKA (szerk): Kommunikáció és konfliktusok kezelése a munkahelyen 3200 Ft helyett 2240 Ft

BÁNYAI ÉVA – BENCZÚR LILLA (szerk.): A hipnózis és hipnoterápia alapjai 5500 Ft helyett 3850 Ft

BERT HELLINGER: Maradandó boldogság. A harmonikus kapcsolat 2200 Ft helyett 1700 Ft

ANDREA M. HESSE: Árnyék a lelkemen – Kivezetô út a depresszióból és a szorongásból 2200 Ft helyett 1760 Ft BARBARA SOMERS – IAN GORDON-BROW: A gyógyító utazás – Transzperszonális pszichoterápia 3900 Ft helyett 3120 Ft

KLEIN SÁNDOR: Munkapszichológia 5290 Ft helyett 4340 Ft

JEAN-CHARLES ILLE-MAISANI: Az írás pszichológiája 3750 Ft helyett 3000 Ft 12

punctum 148x210 20old.indd 12

2/22/10 2:45:53 PM


telefon: 06 1 267 0605 • info@eotvoskiado.hu • www.eotvos-pontok.hu

ELTE PPK Eötvös-pont Cím: 1064 Budapest, Izabella u. 46. Tel: 461-2600 / 5663 m. ELTE PPK PK Eötvös-pont Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4500 / 3868 m. KULCSÁR ZSUZSANNA – RÓZSA SÁNDOR – KÖKÖNYEI GYÖNGYI: Megmagyarázhatatlan testi tünetek. Szomatizáció és funkcionális stresszbetegségek I–II. (szöveggyûjtemény)

6825 Ft helyett 4775 Ft

DEMETROVICS ZSOLT (szerk.): Az addiktológia alapjai 1.

4500 Ft helyett 3150 Ft

DEMETROVICS ZSOLT (szerk.): Az addiktológia alapjai 2.

4500 Ft helyett 3150 Ft

DEMETROVICS ZSOLT (szerk.): Az addiktológia alapjai 3.

4500 Ft helyett 3150 Ft

KALMÁR MAGDA: Az intelligencia alakulásának elôrejelezhetôsége és váratlan fordulatai

1800 Ft helyett 1260 Ft

J. O. PROCHASKA – J. C. NORCROSS – C. C. DICLEMENT: Valódi újrakezdés. Hatlépcsôs program ártalmas szokásaink leküzdésére és életünk jobbá tételére

3900 Ft helyett 3120 Ft

SONJA LYUBOMIRSKY: Hogyan legyünk boldogok? – Életünk átalakításának útjai tudományos megközelítésben

4300 Ft helyett 3440 Ft

TIM KASSE: Az anyagiasság súlyos ára

2850 Ft helyett 2280 Ft

VIRGINIA SATIR – JOHN BANMEN – JANE GERBER – GÖMÖRI MÁRI: A Satir-modell – Családterápia és ami azon túl van

3900 Ft helyett 3120 Ft

KAREN HORNEY: A neurotikus személyiség napjainkban

2850 Ft helyett 2280 Ft

ELI JAXON-BEAR: A megszabadulás enneagramja – A fixációtól a szabadságig

2850 Ft helyett 2280 Ft

ABRAHAM MASLO: A lét pszichológiája felé – Bevezetés a humanisztikus pszichológiába

3200 Ft helyett 2560 Ft

FRITZ PERL: A Gestalt-terápia alapvetése – Terápia testközelben

2850 Ft helyett 2880 Ft

MÉREI FERENC: A Rorschach-próba

5700 Ft helyett 4700 Ft

SUSAN T. FISKE: Társas alapmotívumok

4880 Ft helyett 3416 Ft

TRINGER LÁSZLÓ: A gyógyító beszélgetés

2600 Ft helyett 2150 Ft

IDENTITY – Pszichológiai társasjáték

9900 Ft helyett 8500 Ft

AUGUSTUS Y. NAPIER: A törékeny kapcsolat

3200 Ft helyett 2700 Ft

RUDAS JÁNOS: Delfi örökösei

3600 Ft helyett 2880 Ft

SZÔNYI GÁBOR: A pszichoterápia tankönyve

6200 Ft helyett 5100 Ft

VARGA KATALIN: Pszichológus etika

4700 Ft helyett 3850 Ft

RITA L. ATKINSON et al: Pszichológia

5980 Ft helyett 4185 Ft

telefon: 06 1 267 0605 • info@eotvoskiado.hu • www.eotvos-pontok.hu

punctum 148x210 20old.indd 13

13

2/22/10 2:45:57 PM


természettudomány MARTON LAJOS: Alkalmazott hidrogeológia 4500 Ft helyett 3150 Ft

KAJTÁR MÁRTON: Változatok négy elemre 8000 Ft helyett 5600 Ft

SÓLYOM JENÔ: A modern szilárdtest-fizika alapjai I. Szerkezet és dinamika 5500 Ft helyett 3850 Ft

PODANI JÁNOS: A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana 3400 Ft helyett 2380 Ft

HORVÁTH GÁBOR: Biomechanika 4200 Ft helyett 2940 Ft

BARCZA LAJOS – BUVÁRI ÁGNES: A minôségi kémiai analízis 4800 Ft helyett 3940 Ft LAJOS TAMÁS: Az áramlástan alapjai 9000 Ft helyett 4500 Ft

HEVESI IMRE: Elektromosságtan 4200 Ft helyett 3360 Ft 14

punctum 148x210 20old.indd 14

2/22/10 2:45:58 PM


telefon: 06 1 267 0605 • info@eotvoskiado.hu • www.eotvos-pontok.hu

ELTE Lágymányos Eötvös-pont Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter stny. 1/C Tel.: 372-2500 / 8142 m.

CSANÁDY ANDRÁSNÉ – KÁLMÁN ERIKA – KONCZOS GÉZA (szerk.): Bevezetés a nanoszerkezetû anyagok világába

5500 Ft helyett 3850 Ft

HORVÁTH GÁBOR: A mechanika biológiai alkalmazása

3200 Ft helyett 2240 Ft

POZSGAI IMRE: A pásztázó elektronmikroszkópia és az elektronsugaras mikroanalízis alapjai

995 Ft helyett 695 Ft

JAKUCS ERZSÉBET: A mikológia alapjai

3500 Ft helyett 2450 Ft

KIS KÁROLY: Magnetic Methods of Applied Geophysics

3500 Ft helyett 2450 Ft

PODANI JÁNOS: Földindulás a szárazföldi növények osztályozásában BODZSÁR ÉVA: Humánbiológia. Fejlôdés: növekedés és érés

990 Ft helyett 690 Ft 3000 Ft helyett 2100 Ft

BODZSÁR ÉVA: Humánbiológia. Életkorok biológiája: a pubertáskor

2500 Ft helyett 1750 Ft

VIDÉKI IMRE: Fejezetek ipar- és közlekedésföldrajzból

3600 Ft helyett 2520 Ft

KIS KÁROLY: Általános geofizikai alapismeretek

6605 Ft helyett 4625 Ft

HORVÁTH GERGELY – PROBÁLD FERENC – SZABÓ PÁL (szerk.): Ázsia regionális földrajza

6000 Ft helyett 4200 Ft

GÁBRIS GYULA – PROBÁLD FERENC – SZABÓ PÁL (szerk.): Európa regionális földrajza

6000 Ft helyett 4200 Ft

GÁBRIS GYULA: Földfelszín és éghajlat

4150 Ft helyett 2905 Ft

LÁNG FERENC: Növényélettan. A növényi anyagcsere I–II.

5625 Ft helyett 3935 Ft

GEORGE B. THOMAS – MAURICE D.WEIR – JOEL HASS – FRANK R. GIORDANO: Thomas-féle kalkulus 1.

4200 Ft helyett 3445 Ft

HRASKÓ PÉTER: A relativitáselmélet alapjai

2500 Ft helyett 2050 Ft

VARGHA ANDRÁS: Matematika statisztika – Pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal

3900 Ft helyett 3200 Ft

EROSTYÁK JÁNOS – LITZ JÓZSEF (szerk.): A fizika alapjai

6000 Ft helyett 4800 Ft

JÁRAI ANTAL: Modern alkalmazott analízis

6500 Ft helyett 5330 Ft

PROBÁLD FERENC: Amerika regionális földrajza

3800 Ft helyett 3040 Ft

KARÁTSON DÁVID: A börzsönytôl a Hargitáig – Vulkanológia, felszínfejlôdés, ôsföldrajz

8500 Ft helyett 6970 Ft

NEMES NAGY JÓZSEF: Terek, helyek, régiók. A regionális tudomány alapjai

5250 Ft helyett 4620 Ft

FALUS ANDRÁS, BUZÁS EDIT, RAJNAVÖLGYI ÉVA (szerk.): Az immunológia alapjai

7800 Ft helyett 6400 Ft

P. J. HORE: Mágneses magrezonancia

2000 Ft helyett 1600 Ft

telefon: 06 1 267 0605 • info@eotvoskiado.hu • www.eotvos-pontok.hu

punctum 148x210 20old.indd 15

15

2/22/10 2:46:01 PM


olvasmányok CSOMA MÓZES: Magyarok Koreában 2500 Ft helyett 1750 Ft

SEBESTYÉN ÉVA: Kaland és kutatás Afrikában – Magyar László életrajza 3200 Ft helyett 2240 Ft

ENTZ GÉZA ANTAL (szerk.): Székesfehérvár 4980 Ft helyett 3485 Ft

JORIS LUYENDIJK: Elkendôzött valóság. Közelkép a Közel-keletrôl 2980 Ft helyett 2445 Ft PIOTR KLODKOWSKI: A Kelet csodálatos zamata 2300 Ft helyett 1885 Ft

SZEMJON GRIGORJEVICS GINGYIKIN: Történetek fizikusokról és matematikusokról 3900 Ft helyett 3200 Ft CARL DJERASSI: A tabletta 2800 Ft helyett 2295 Ft

SZALÓCZY PÉTER: Elfeledett zeneszerzôk 2500 Ft helyett 2050 Ft 16

punctum 148x210 20old.indd 16

2/22/10 2:46:01 PM


telefon: 06 1 267 0605 • info@eotvoskiado.hu • www.eotvos-pontok.hu

ELTE Egyetemi Könyvesbolt Cím: 1053 Budapest, Királyi Pál u. 18. Tel.: 267-0605

PÉCZELY PÉTER: A Tisza füzeseitôl a Brahmaputráig

7500 Ft helyett 4000 Ft

ROBERT GUTTMANN: Szétzúzott hegedû

2480 Ft helyett 1736 Ft

SZÖGI LÁSZLÓ (szerk.): Az Egyetemi Könyvtár története és gyûjteményei

2200 Ft helyett 1540 Ft

PUSZTAHÁZINÉ GAZDAG ILONA: Más világ

1500 Ft helyett 1050 Ft

GERÔ ANDRÁS: Képzelt történelem

6500 Ft helyett 3500 Ft

MAARTEN DOORMAN: A romantikus rend

2800 Ft helyett 2295 Ft

ERDÔS MÁRTA: A nyelvben élô kapcsolat

2500 Ft helyett 2050 Ft

ELIADE, MIRCEA: Vallási hiedelmek és eszmék története

6500 Ft helyett 4550 Ft

DANIEL ARASSE: Festménytörténetek

2900 Ft helyett 2380 Ft

JOHN NORTH: A követek titka

3600 Ft helyett 2955 Ft

STEMLERNÉ BALOG ILONA: Történelem és fotográfia

4980 Ft helyett 3485 Ft

ENTZ GÉZA ANTAL (szerk.): Székesfehérvár

4980 Ft helyett 3485 Ft

MARK TWAIN: Egy jenki Arthur király udvarában

980 Ft helyett 685 Ft

MÓRICZ ZSIGMOND: Novellák I– II.

6500 Ft helyett 4550 Ft

ADY ENDRE: Ady Endre összes versei

5480 Ft helyett 3835 Ft

GÁRDONYI GÉZA: Az egri csillagok LÁZÁR ERVIN: A Négyszögletû Kerek Erdô

980 Ft helyett 685 Ft 2280 Ft helyett 1595 Ft

BABITS MIHÁLY: A gólyakalifa

680 Ft helyett 475 Ft

KOROMPAY H. JÁNOS: Petôfi és Arany levelezése

820 Ft helyett 575 Ft

KORMOS ISTVÁN: Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról

2180 Ft helyett 1525 Ft

BETSY UDINK: Allah és Éva

2980 Ft helyett 2385 Ft

LÁNG BENEDEK: Mágia a középkorban

1950 Ft helyett 1600 Ft

BART ISTVÁN: A könyvkiadás mestersége

3480 Ft helyett 2435 Ft

MÓRA FERENC: Aranykoporsó

980 Ft helyett 685 Ft

JOHN WELEMIN: Az ügyfél szolgálatában

1200 Ft helyett 980 Ft

SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: Egy közép-európai mérnöksors: Benedikt Ottó

1400 Ft helyett 1100 Ft

telefon: 06 1 267 0605 • info@eotvoskiado.hu • www.eotvos-pontok.hu

punctum 148x210 20old.indd 17

17

2/22/10 2:46:05 PM


ELTE-termékek az ajándékboltból

Böngészéshez keresd: bolt.elte.hu

Minden hallgató elôtt megnyílt a lehetôség, hogy önmagának vagy másnak ELTE-s pólót, pulóvert, párnát, pénztárcát és más kuriózumnak számító ajándéktárgyat vásároljon a Hallgatói Bolt kínálatából. A termékek átvételét ráadásul az is megkönnyíti, hogy interneten keresztül azokat elôre lefoglalhatod!

Sportolási lehetôség az Egyetemen

Bôvebben: sport.elte.hu

Nem jutottál be a szimpatikus sportkurzusra? Többre vágysz, mint heti egy foglalkozás? Várunk csarnokainkban labdarúgásra, röplabdára, kosárra és falmászásra is! Az ELTE Polythlon Klub bevezetést és edzéslehetôséget kínál, ha a triatlon iránt érdeklôdsz. Az ELTE SE szakosztályaiban kiemelkedô sportolók vezetésével kaphatsz ízelítôt a legkülönbözôbb sportágakból, egy igazi csapat társaságában. Evezési és pecázási lehetôségek is adódnak a soroksári Vizi Telepen. Pályabérlésért sem kell messzire menned, nálunk minden információt megtalálsz.

IV. Havas Nap

Bôvebben: www.elteonline.hu/havasnap

Február 24-én egy délután rendelkezésedre áll, hogy talán utoljára lécet akassz a lábadra, és csúszkálj egy feledhetetlent az ELTE szervezésében. Eplényben hangulatos hüttével, zenékkel és havas játékokkal garantálunk felhôtlen sportolást. A Nordica Skiarena 32 ágyúja a havat, mi az utazást és bérletet garantáljuk, mindössze 1990 Ft-os áron. Oktatás, sí- és snowboard-felszerelés bérlése biztosított a helyszínen.

Színház jelentôs kedvezménnyel

Bôvebben: www.elteonline.hu

Kövesd az ELTE Online címlapját, ha hallgatóbarát áron és jó közösségben a kultúra fellegvárait szeretnéd egy-egy estére felkeresni. Kínálatunkban a Nemzet Színház, a Bárka és a Centrál Színház (volt Vidám Színpad) repertoárjából szemezgetünk.

Egyetemi közélet? Akkor ELTE ONLINE!

Bôvebben: www.elteonline.hu

Információt keresel bulikról, konferenciáról vagy kulturális hírekrôl? A telitalálat számodra az ELTE Online.hu lesz, ahol mindezt egy helyen, rendszerbe szedve felleled. Ráadásul egy kattintás, hogy megnézd, miként örökítettek meg téged vagy ismerôseidet az Kori Murin, az Eötvös Bálon, az ELTE SE mérkôzésein, vagy még a vizsgafeledô bulikon. Ha írni vagy fényképezni szeretnél, jelentkezz honlapunkon.

punctum 148x210 20old.indd 18

2/22/10 2:46:05 PM


Karrier Központ színes hirdetése (Reiber Gabriella)

19

punctum 148x210 20old.indd 19

2/22/10 2:46:06 PM


Tavaszi vásár

Hónap a Távol-Kelet jegyében

K Ó

I C K

A politika p ka hava h

A S U

K I T

30 napos Ünnepi Könyvhét

A család, pedagógusés pszichológusszemmel

A

A

E V É

M E T

Nyári agytorna Jog a mindennapokban Ôszi árhullás Természetttudományokk hava

punctum 148x210 20old.indd 20

Tudomány és vallás

2/22/10 2:46:08 PM

Punctum II_2  

Az Eotvos-pontok lapja

Punctum II_2  

Az Eotvos-pontok lapja

Advertisement