Programa 7forum

Page 1

escola oficial didi ´ omes


Benvingudes i benvinguts, Comença el VII Fòrum EOICAT de l’EOI de Viladecans. Un fòrum especial, no només per la seva temàtica sinó, sobretot, pel lloc que l’acull: l’EOI de Viladecans. Una escola jove, referent a la ciutat i a la comarca, amb voluntat de servei a la comunitat i que sap donar resposta a la demanda de l’alumnat potencial, amb la implantació de models pedagògics innovadors. Una escola on les paraules “canvi” i “aprenentatge” van lligades íntimament, i amb una visió docent que encaixa perfectament amb el lema i l’esperit del fòrum: Les EOI amb likes i followers. En el marc de l’era digital, en un món en xarxa, les EOI hem de saber aprofitar els vents de canvi que bufen i créixer amb aquests canvis. Així doncs, durant el VII Fòrum EOICAT, debatrem, reflexionarem i compartirem experiències que enllacen les nostres aules amb els entorns virtuals, no només des de la perspectiva pedagògica, com a oportunitats d’aprenentatge a les EOI, sinó també des d’una mirada més global, de la comunicació i de les relacions entre les persones. Reflexionarem, per exemple, sobre com ensenyar les llengües amb cap, cor i un mòbil o dels avantatges i perills de les xarxes socials en el seu aprenentatge. També posarem el contrapunt al món virtual, posant en valor els processos grupals dins l’aula, basats en la interacció cara a cara, les experiències i les emocions que vivim a l’escola i com tot plegat ens enriqueix i ens ajuda a aprendre. Parlarem de professors 2.0, de com donar el tomb a l’aula o de llengües, com l’amazic, que gràcies a les noves tecnologies troben noves formes de transmissió per seguir presents al món. Tindrem 24 tallers, amb propostes molt diverses, i reunirem professors i alumnes en una taula rodona per intercanviar diferents punts de vista sobre les EOI. Finalment, us presentarem el resultat d’un estudi que traça l’estat actual de les EOI de Catalunya, realitzat i participat per totes les escoles, i la creació d’una plataforma web per a la projecció de la xarxa d’escoles oficials d’idiomes de Catalunya. Aquesta serà, sens dubte, una eina puntal de cara a donar visibilitat a les EOI i a difondre millor l’oferta de cursos d’idiomes i serveis que els nostres centres ofereixen per tot Catalunya. Us hem preparat un fòrum perquè en gaudiu al 100%. No us perdeu res: cada moment, trobada, rialla, intercanvi, lliçó, projecte,... I, quan acabi, ens acomiadarem i tornarem a les nostres EOI amb ganes de créixer, de posar en pràctica aquella idea, de provar una nova experiència, però, sobretot, amb la il·lusió per retrobar-nos ben aviat en un nou fòrum. En nom de la junta de l’EOICAT, us desitjo un gran VII Fòrum EOICAT. Cristina Torrent Presidenta de l’EOICAT


DIVENDRES, 13 D’ABRIL HORA

LLOC

09.00-09.45

Acreditació i lliurament de la documentació

ATRIUM

09.45-10.15

Inauguració A càrrec del Sr. Carles Ruiz Novella, alcalde de Viladecans; Sra. Núria Vallduriola Calbó, directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat; Sr. Rafael Homet i Ventayol, Diputat d’Educació de la Diputació de Barcelona; Sr. Rodrigo Alonso, director EOI Viladecans, i Sra. Cristina Torrent, Presidenta de l’EOICAT.

ATRIUM

10.15-11.00

Conferència inaugural Enseñando lenguas con cabeza, corazón y un móvil Jon Andoni Duñabeitia. Doctor en Psicologia per la Universitat de La Laguna i expert en neurociència cognitiva del llenguatge. És Professor Director i Investigador Principal de la Facultad de Lenguas y Educación de la Universitat de Nebrija on actualment dirigeix el grup d’investigació LAELE. És científic associat al Basque Center on Cognition, Brainand Language (BCBL), on durant els darrers anys ha dirigit el grup d’investigació Multilingual Literacy. També és membre del conjunt de professors de màster de la Universitat del País Basc, i forma part de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Psicología Experimental. Des que va començar la seva carrera investigadora, ha publicat més de 80 articles a les principals revistes científiques internacionals, i ha demostrat la seva maduresa, solvència i independència científica. És membre del consell editorial de diverses revistes científiques amb impacte internacional i, en els darrers anys, ha escrit diversos capítols de llibres i ha publicat diversos articles en revistes no especialitzades de gran abast. Col·labora de manera assídua en mitjans de comunicació nacionals i autonòmics. Ha estat investigador principal de diferents projectes d’investigació finançats pel Govern Basc, el Govern Provincial de Guipúscoa i el Govern d’Espanya. A més, participa activament en l’equip d’investigació de diferents projectes internacionals finançats per diferents agències europees.

ATRIUM

Resum: Las lenguas maternas se adquieren en contextos familiares emocionalmente ricos, mientras que las lenguas extranjeras se han adquirido tradicionalmente en entornos académicos que muchas veces eran emocionalmente neutros. Como consecuencia de esta diferencia en el contexto afectivo en el que se adquieren las lenguas foráneas, muchas personas sienten un distanciamiento emocional respecto a esas lenguas extranjeras, y este distanciamiento puede dificultar no solamente su aprendizaje, sino también el modo en el que se relacionan con el entorno, haciendo realidad el constructo de “diglosia emocional”. Pero hoy en día tenemos a nuestra disposición recursos y plataformas basadas en las nuevas tecnologías que pueden ayudarnos a reducir esta distancia emocional, permitiendo tender puentes entre lenguas y culturas. Podemos y debemos hacer las cosas de otra manera, generando nuevos contextos de aprendizaje, nutriéndonos de los beneficios de las plataformas virtuales más extendidas en nuestra sociedad, y fomentando una interacción entre el alumno y el mundo que le rodea a través de plataformas digitales en la lengua target. Hoy sabemos, gracias a estudios recientes del campo de la ciencia cognitiva, que el uso correcto de Facebook, Twitter e Instagram, entre otros, no repercute de un modo negativo en el plano psicológico de nuestro alumnado y, por tanto, podemos beneficiarnos de estas herramientas pedagógicas en la enseñanza de lenguas.

11.00-11.45 11.45-12.45

Cafè Exposició de materials didàctics Sessió plenària L’ètica de les xarxes socials Joan Canimas i Brugué. Doctor en filosofia, Màster en bioètica i dret i Màster en ètica aplicada a l’acció social. Professor de la Universitat de Girona, en la qual imparteix classes d’ètica aplicada als Graus d’Educació Social, Treball Social i Pedagogia. Professor col· laborador de la Universitat Oberta de Catalunya i del Máster de Ética Aplicada a la Acción Social de la Universitat Pública de Navarra. Vocal del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya i del Comitè d’Ètica i de la Recerca i la Bioseguretat de la Universitat de Girona, entre d’altres. Autor de Quina mena de laïcitat han de practicar els centres educatius?, Com resoldre problemàtiques ètiques? i coordinador de Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres educatius de Catalunya, entre d’altres. Resum: Sempre hem dit que la comunicació és important. Fins i tot ens agrada recórrer a Aristòtil per assenyalar que allò que caracteritza l’ésser humà és la sociabilitat. Però vet aquí que, quan s’ha iniciat –només iniciat– la possibilitat d’estar permanentment comunicats, s’encenen els senyals d’alarma. Allà on creix el perill, va dir Hölderlin, creix també el que ens salva. O potser hauríem de dir que allà on creix el que ens salva creix també el perill? Quines reflexions es poden fer, des de l’ètica, de la utilització de les xarxes socials al món de l’ensenyament?

HALL ATRIUM ATRIUM


DIVENDRES, 13 D’ABRIL HORA 12.45-14.00

LLOC Sessió plenària Lo que haces y dices y lo que pasa en la clase: ideas para un aula no virtual José Angel Medina. Psicòleg Social i Doctor en Psicologia. Imparteix classes al Departament de Psicologia Social de la Universitat Complutense de Madrid. És soci i treballador de la Cooperativa d’Intervenció Social IC-Iniciativas de Madrid, on desenvolupa la seva tasca en l’àmbit de la dinàmica de grups i col·lectius. Forma part de la coordinació del Grupo Cooperativo Tangente. És autor, entre d’altres escrits, del llibre Grupos Inteligentes, juntament amb Fernando Cembranos.

ATRIUM

Resum: La idea principal de la ponencia es poner en valor los procesos de grupo dentro del aula basados en la interacción cara a cara, que afectan a la dinámica de la clase y al aprendizaje y, por extensión, aludir a algunas ideas que permitan al profesorado convertir ese conocimiento en instrumentos y herramientas que le permitan poner a su favor los procesos y fenómenos grupales.

14.00-16.00

DINAR

16.00-17.00

TALLERS From Trump to Warhol: Increasing student motivation through meaningful gamification Birgitt Ferran,professora d’anglès a l’EOI de L’Hospitalet de Llobregat

EOI Aula 1

Resum: All too often when incorporating gamification, there is a tendency to focus exclusively on external rewards such as points and leaderboards. While these may be useful in the shortterm, studies have shown that they may damage internal motivation in the long run. This session will look at two examples of using current events to create a compelling narrative within which to incorporate student-centered tasks that combine face-to-face and online elements of gamification in a way that is meaningful to students, in order to increase their intrinsic motivation and engagement. Com aprenem els professors? Anàlisi del procés de formació d’un grup de professors d’escoles oficials d’idiomes Núria Bastons, responsable de l’Àrea d’EOI del Departament d’Ensenyament

EOI Aula 2

Resum: Tradicionalment, l’estudi de la construcció del coneixement a partir de la interacció en el món educatiu s’ha centrat en les interaccions entre professor i alumne o entre alumnes. D’altra banda, les tendències en formació de professorat en les últimes dècades han canviat en benefici de les accions més reflexives i participatives, amb formats que propicien el treball en equip. Aquest taller presenta un estudi sobre una situació d’aprenentatge col·laboratiu entre diferents professors d’EOI amb l’objectiu de copsar com els docents han construït el coneixement a través de les seves intervencions escrites en un fòrum de discussió. A partir d’aquesta premissa, s’han analitzat els processos reflexius individuals i grupals, el tipus de discurs generat en les discussions, i també les estratègies socials i metacognitives que han propiciat la construcció del coneixement, a més del paper dels mediadors en tot aquest recorregut. Es tracta, doncs, d’evidenciar com aprenen els docents i de detectar els entrebancs que sorgeixen en tot el procés. S’ha acabat corregir creuetes! Millorem els nostres dispositius d’avaluació! Pep Montcada, professor d’anglès a l’EOI de Sant Feliu de Guíxols Resum: En aquest taller es presentarà un mètode per recollir respostes de proves formals d’avaluació a través de l’eina Socrative, automatitzar-ne la correcció i alhora analitzar-ne els resultats des d’una vessant estadística amb l’objectiu de millorar la prova mateixa. És un mètode que ens permet reflexionar sobre la validesa i la fiabilitat dels nostres dispositius d’avaluació amb dades obtingudes directament de l’aula. Aquest mètode és igualment aplicable a l’anàlisi de resultats acadèmics, tant per als departaments com per als equips directius.

EOI Aula 3


DIVENDRES, 13 D’ABRIL HORA

LLOC Presentació del Projecte Europeu ERASMUS+ KA2 - “Speaking for yourself” Elisabeth Codern, professora d’anglès a l’EOI de Girona Maite Maneu, professora d’anglès i directora de l’EOI de Girona

EOI Aula 4

Resum: Com podem ajudar els nostres alumnes a millorar l’expressió oral d’una manera autònoma? Resposta: Amb el producte que hem elaborat i que consisteix en una “digital toolbox” (caixa d’eines digital) que posa a l’abast del professorat un banc de recursos totalment adaptables per apoderar els alumnes a l’hora de millorar l’expressió oral. Google Classroom: entorn virtual d’aprenentatge col·laboratiu Carmen Portolés, professora d’anglès a l’EOI de Lleida

EOI Aula 5

Resum: En aquest taller veurem les possibilitats que l’entorn virtual d’aprenentatge de Google (Google Classroom) ofereix com a eina de comunicació, així com diferents activitats que permeten als alumnes treballar col·laborativament i interactuar online. Tanmateix, farem unes pinzellades de les possibilitats de Google Classroom com a plataforma per gestionar i avaluar l’aprenentatge de l’alumnat, així com de les apps de Google per facilitar la gestió d’espais i el treball col·laboratiu del professorat. Travel Explorer, un projecte per presumir de país Dolors Farran, professora d’anglès a l’EOI de Lleida

EOI Aula 6

Resum: Travel Explorer és una experiència educativa internacional protagonitzada per un grup d’alumnes de quart d’anglès de l’EOI de Lleida amb tres objectius ben diferenciats. L’objectiu principal va ser crear un context real de comunicació entre alumnes de diferents països per tal d’intercanviar informació sobre aspectes del país que podien ser d’interès per a ells. Els continguts tractats van ser de tipus econòmic, turístic, científic, geogràfic, artístic i cultural. Els dos objectius secundaris que es deriven de l’anterior són la millora de la competència lingüística en la llengua objecte d’estudi, l’anglès, i la millora de les competències digitals, creació i edició d’un blog amb continguts multimèdia elaborats pels mateixos alumnes. L’aula exterior, que no et limitin les parets August Falcó, professor d’anglès a l’EOI de Cornellà de Llobregat Marc Julià, professor d’anglès i de francès a l’EOI de Cornellà de Llobregat

EOI Aula 7

Resum: El taller proposa una sèrie d’eines per fomentar l’autonomia de l’alumne fora de l’aula. L’autonomia no es limita a l’aula. Una part important de la consciència lingüística i d’aprenentatge en el cas de les llengües és el reconeixement que gran part de l’aprenentatge té lloc fora de l’aula, i això és positiu. Els estudiants sovint es sorprenen al principi quan emfatitzem la importància d’emprar la llengua en el món exterior. Creiem que així els augmenta la motivació i se’ls desenvolupa la consciència pel que fa a l’aprenentatge de llengües. Si acceptem la visió d’Holec que l’autonomia en aprenentatge de llengües no és innata, llavors podem desenvolupar un sistema i unes tècniques que ajudaran els aprenents a aprendre a aprendre. Segons Little (1991), l’autonomia és una capacitat per al distanciament, la reflexió crítica, la presa de decisions i l’acció independent. Això pressuposa (però també comporta) que l’aprenent desenvoluparà un tipus particular de relació psicològica envers el procés i el contingut del seu aprenentatge. Què li preguntaries a una ampolla? Això passa a la nostra aula Àngels Bosacoma, professora d’alemany a l’EOI de Viladecans Marta Rius, professora d’anglès a l’EOI de Viladecans Resum: En aquest taller es presentarà una sèrie d’activitats relacionades amb la creativitat. S’entén la creativitat com a font generadora de coneixement i que permet que l’alumne faci servir la llengua d’estudi en situacions autèntiques i, per tant, de manera competent. D’aquesta manera, l’alumne es converteix en un gestor autònom del seu propi aprenentatge.

EOI Aula d’informàtica


DIVENDRES, 13 D’ABRIL HORA 17.00-18.00

LLOC TALLERS Fancy a trip to the Emerald Isle? Enhancing listening and speaking skills through Irish history and culture Crystal Fernández, professora d’anglès a l’EOI d’Amposta

EOI Aula 1

Resum: Fancy a trip to the Emerald Isle? is an advanced training course born from the need B2 students have of furthering their speaking and listening practice outside the ordinary class. This workshop aims at sharing my experience of helping my students prepare for their B2 oral and listening exams through Irish history and culture. In this workshop, participants will have the chance to examine engaging cultural-based content activities and experiment with games, songs, and digital technology. Participants will also have the opportunity to learn a few things about Ireland, including Hiberno-English and snippets of Irish history and popular culture. La mediació a la prova d’EOI de nivell B1 Núria Bastons, responsable de l’Àrea d’EOI del Departament d’Ensenyament Montse Cañada, responsable de l’Àrea d’EOI del Departament d’Ensenyament Stefania Fantauzzi, responsable de l’Àrea d’EOI del Departament d’Ensenyament Maria Trullàs, responsable de l’Àrea d’EOI del Departament d’Ensenyament

EOI Aula 2

Resum: La mediació és un aspecte a tenir en compte en l’ensenyament, aprenentatge i avaluació de les llengües estrangeres, sobretot arran del desenvolupament de descriptors que s’ha fet en l’última actualització del MECR i del pes específic que hi dona la LOMCE. Però què entenem per mediació? En aquest taller presentarem els resultats de l’anàlisi d’algunes mostres de proves d’EOI de nivell B1, en relació amb les estratègies de mediació utilitzades entre parelles d’alumnes en situació d’examen, i intentarem donar eines i proposar activitats de classe per millorar aquesta estratègia. Screencasting and Pronunciation Sidney Martin, professor d’anglès a l’EOI de Tarragona

EOI Aula 3

Resum: The use of technology in learning has enabled teachers and students to communicate in different ways, especially in online and blearning environments. Screencasting, also known as screen capture software, is explored in order to provide asynchronous as well as personalized feedback to our students, paying special attention to feedback about pronunciation in speaking activities. Stargate 2017. Gamificant la comprensió oral Charo Colubi, professora d’anglès a l’EOI de Barcelona Vall d’Hebron Gemma Florensa, professora d’anglès a l’EOI del Garraf Isabel Minguell, professora d’anglès a l’EOI de Barcelona Vall d’Hebron Joan-Tomàs Pujolà, doctor en lingüística aplicada per la Universitat d’Edimburg. Professor titular de la Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona José L. Rodríguez, professor d’anglès a l’EOI del Garraf

EOI Aula 4

Resum: L’objectiu d’aquesta proposta de gamificació és la millora de la comprensió oral en llengua anglesa familiaritzant els alumnes en la creació d’activitats de comprensió. La intenció és reduir els nivells de frustració quan s’enfronten a textos audiovisuals autèntics en els exàmens finals de curs. La gamificació consistia a crear activitats de comprensió oral per enviar a un altre planeta amb l’objectiu de donar a conèixer aspectes del planeta terra. Vàrem treballar la retroalimentació, l’avaluació entre iguals i el treball col·laboratiu. En aquesta presentació s’explicarà la proposta gamificada i els elements que la componen i com es va cedir el protagonisme a l’alumne i se’n va augmentar així la implicació en els processos d’ensenyament-aprenentatge. Si t’ha agradat el vídeo, dona-li al like i subscriu-te al meu canal Joana Hernández, professora d’àrab a l’EOI de Tarragona Resum: De vegades, els/les professors/es no trobem el material extra que doni resposta a les necessitats dels nostres alumnes d’anar més enllà de les classes o, simplement, per repassar allò que hem fet a classe i que no ha quedat prou clar. Aquests alumnes, cada vegada, més creuen que al youtube s’hi troba de tot, de qualsevol tema, i els fa menys mandra mirar un vídeo que agafar els apunts o els llibres recomanats. Llavors, per què no crear el nostre propi canal?

EOI Aula 5


DIVENDRES, 13 D’ABRIL HORA

LLOC Però que bé que estan aquests textos! Començant a valorar la creativitat en la producció escrita al nivell A1 més enllà dels descriptors clàssics Eva Surribas, professora d’alemany a l’EOI de Barcelona Drassanes

EOI Aula 6

Resum: Segurament hem experimentat alguna vegada, corregint les produccions escrites d’aprenents d’A1, que hi ha textos que ens sorprenen per la capacitat que ha tingut l’autor de crear, a partir de molt pocs recursos lingüístics, un univers de comunicació autèntica. Presentarem una petita experiència de recerca a l’aula centrada en l’EE d’aprenents principiants, que dona compte d’algunes pràctiques pedagògiques que afavoreixen la creativitat i l’autenticitat en la comunicació. Kahoot for all skills: beyond grammar and vocabulary Fernando Romeu, professor d’anglès a l’EOI de Tortosa

EOI Aula 7

Resum: Kahoot is usually associated with quick and fun revision activities for grammar and vocabulary. However, English teachers can use it to boost student interest, motivation and engagement in all skills. Be it individually or in groups, students can enjoy competition to check their understanding of written texts, their command of phonetic transcription, their skills at finding mistakes in sentences or their memory after watching a video. Let’s Netflix and teach! Xavier Ortín, professor d’anglès a l’EOI de Santa Coloma de Gramenet Resum: Netflix provides teachers with the opportunity to showcase a diverse worldview and develop critical thinking skills as a way to foster student engagement and ethical citizenship at the same time they learn authentic English from all over the world. Come join us if you are interested in learning how to connect Netflix with your syllabus. HBO, Wuaki, and Movistar fans are also welcome.

18.00-19.00

EOI Aula d’informàtica

TALLERS Listening comprehension: how can we help learners overcome their frustrations? Alan Murray, professor d’anglès a l’EOI del Maresme Natalia Nefedova, professora d’anglès a l’EOI de Mollet del Vallès

EOI Aula 1

Resum: In this workshop we set out to share solutions to some of the problems L2 learners encounter when trying to engage in listening comprehension tasks; among these problems, we would include poor implementation of strategies, difficulties in decoding lexical chunks and learner frustration over their inability to accomplish the LC goals inhand. That is why we stress the importance of offering affective and cognitive support to the learner through classroom dialogue and social networking. Our basic tenet is that we should be teaching LC and not testing it and we should preferably engage in both top-down and bottom-up processing tasks. Gamificar: una visió de l’aprenentatge més enllà del joc Montse Cañada, responsable de l’Àrea d’EOI del Departament d’Ensenyament Maria Teresa Domingo, professora d’anglès a l’EOI de Barcelona Vall d’Hebron Stefania Fantauzzi, responsable de l’Àrea d’EOI del Departament d’Ensenyament Maria Feijóo, professora de francès a l’EOI de Blanes Guénola Moreau, professora de francès a l’EOI de La Seu d’Urgell Resum: Arran del curs “Gamelex: la gamificación en la enseñanza de lenguas extranjeras”, organitzat per l’ICE de la UB, va sorgir el nostre interès per explorar les possibilitats que ofereix la gamificació: què és exactament, en què és diferent de l’aprenentatge basat en jocs, quins en són els elements fonamentals, i com es pot aplicar al nostre ensenyament. En aquest taller abordarem aquestes qüestions i veurem alguns exemples concrets que ja s’han pilotat a classe amb alumnes de diferents idiomes (anglès, francès i italià) i nivells.

EOI Aula 2


DIVENDRES, 13 D’ABRIL HORA

LLOC Habilitats per al segle xxi: repensant el rol d’alumnes i professors dins i fora de l’aula Silvia Díaz de Alda, professora d’anglès a l’EOI de Lleida

EOI Aula 3

Resum: El taller pretén ser un lloc per reflexionar sobre el nostre rol com a professors de llengües i com aquest rol ha canviat en els últims 10 anys. El segle xxi exigeix un seguit de noves habilitats per a la vida, i aquestes habilitats es poden desenvolupar i utilitzar a l’aula. Què podem demanar i exigir als alumnes? Com canvia un rol actiu de l’alumne en l’organització de la classe? Com ens ajuden les noves tecnologies a dinamitzar l’aula i aconseguir objectius? El taller presentarà, primer, una part teòrica per tal de poder reflexionar després sobre la nostra pràctica d’aula i repensar l’organització i seqüenciació d’activitats. Aprenem a argumentar Anne Sitri, professora de francès a l’EOI de Terrassa

EOI Aula 4

Resum: Partint d’observacions a l’aula, em vaig adonar que als alumnes de nivell avançat els costa argumentar. Aleshores em vaig plantejar com els podia proporcionar les eines necessàries i motivar-los per fer una bona argumentació escrita. Aquesta observació-reflexió em va obligar a fer-me una sèrie de preguntes: com es fa una argumentació?, quins en són els elements distintius?, que té d’específica aquesta tipologia textual? Aquest plantejament em va animar a fer tot un treball i unes reflexions sobre l’argumentació, que voldria compartir amb altres professors durant aquest taller. Técnicas de yoga en el aula de idiomas Sònia Carrasco, professora d’anglès a l’EOI del Prat de Llobregat

EOI Aula 5

Resum: Presentación de una selección de técnicas de yoga aplicadas a la educación que contribuyen a la mejora de la atención, concentración, memoria y creatividad en el aula de idiomas. Estas sencillas técnicas de yoga favorecen el aprendizaje de calidad de una lengua extranjera y a su vez aportan cohesión de grupo y bienestar tanto para el alumnado como para el docente. El professor “follower” dels seus alumnes? El portfoli com a eina de treball de l’expressió escrita Jennifer Esteban, professora de francès a l’EOI de Tarragona Cecilia Martínez,professora de francès a l’EOI de Tarragona

EOI Aula 6

Resum: Presentació del portfoli, una eina de treball i avaluació de l’expressió escrita creat i implementat a l’EOI de Tarragona. Es tracta d’un portfoli o dossier d’expressió escrita que recull tots els temes de les expressions escrites del curs, els criteris d’avaluació específics per a cadascuna que després troben la seva rèplica a les rúbriques de Moodle, els espais per a les evidències i les apreciacions d’assoliment de la tasca, el carnet d’errors amb les pertinents explicacions i una enquesta inicial i final sobre la relació de l’alumne amb l’escriptura. Es tracta d’una eina que fa que l’alumne prengui consciència del seu aprenentatge, de la seva evolució i de la importància de fer els deures! El mètode ha estat provat, implementat i divulgat en sessions de bones pràctiques al centre i adoptat per altres companys de departaments diferents. Som conscients que d’altres professionals ja han presentat eines similars. Nosaltres hem partit dels seus exemples, els hem adaptat a la utilització amb el Moodle i hem insistit de manera diferent en l’adquisició de nou lèxic i noves estructures, i la correcció de l’error. Escriptura col·laborativa digital i classe inversa Vicent Revert, professor d’anglès a l’EOI de Badalona Resum: En aquesta sessió es presentarà l’experiència d’aula a l’hora de realitzar expressió escrita col·laborativa digital amb alumnat de nivell avançat. L’objectiu d’aquest plantejament didàctic és oferir un marc de treball en què s’aplica un model influït pels principis de la classe inversa mitjançant diverses eines digitals (Google Docs, Symbaloo Learning Paths, Wizer…). Aquest marc permet incidir en el procés d’escriptura i donar feedback ‘en directe’ per tal de reorientar la producció escrita i millorar la qualitat del text final. També es tractarà com s’ha anat adaptant aquest treball partint de l’experiència d’aula, quins aspectes es poden flexibilitzar i quines eines s’hi poden aprofitar.

EOI Aula 7


DIVENDRES, 13 D’ABRIL HORA

LLOC L’expressió oral a C1 Sílvia Milian, professora d’anglès a l’EOI del Prat de Llobregat Resum: Aquesta ponència té com a objectiu presentar les experiències com a grup de treball que ha investigat el tractament de l’expressió oral en el nivell C1 al voltant de tres grans eixos: la pronúncia, les presentacions orals i els debats. Es presentaran una sèrie d’activitats per a la millora de l’expressió escrita a C1, les quals han estat pilotades amb els nostres alumnes, i les conclusions a què hem arribat en acabar la nostra tasca com a grup de treball. Presentació de pòsters Experiència “job-shadowing” a Brussel·les i Finlàndia Angela Carretero, professora d’alemany i coordinadora pedagògica a l’EOI de Barcelona Drassanes

EOI Aula d’informàtica

EOI Biblioteca

Resum: Des de l’EOIBD vam demanar 7 mobilitats per fer un període d’observació a dos centres educatius d’ensenyament d’idiomes per a adults. Amb el pòster que presentem, volem mostrar les necessitats de què partíem i les idees i estratègies de funcionament que vàrem aprendre i que estem integrant al nostre centre. 19.00 19.30-20.15

Copa de cava Junta General de socis de l’EOICAT

EOI Hall EOI Aula 5

DISSABTE, 14 D’ABRIL HORA 09.00-10.00

LLOC Sessió plenària “Flipped Learning 3.0 e idiomas”: transforma el aprendizaje de tus estudiantes Raúl Santiago. Doctor en Ciències de l’Educació per la Universitat de Navarra. Actualment, és professor de l’Àrea de Didàctica i Organització Escolar en la Universitat de La Rioja. Ha estat Director de l’Àrea de Recursos Multimèdia de la Fundació de la UR i Director del Centre Superior d’Idiomes de la Universitat Pública de Navarra. Ha participat com a assessor en projectes nacionals i europeus sobre aplicacions de les TIC en l’educació. És director del màster “Máster en Metodologías y Tecnologías Emergentes Aplicadas a la Educación”. És autor i coautor, entre d’altres, de “Formación online guía para profesores universitarios”, “The flipped classroom, como convertir la escuela en un lugar de aprendizaje” “Metodologías Inductivas: El desafío de enseñar mediante el cuestionamiento y los retos”, “Tecnología móvil e innovación en educación: nuevos retos y realidades en el aula”, “Learning Analytics: La narración del aprendizaje a través de los datos”, i “Flipped Classroom: 33 experiencias que ponen patas arriba el aprendizaje”. Resum: El “Flipped Classroom” (FC) o “aula inversa” (también aprendizaje inverso) es un modelo pedagógico en el que el docente propone al alumnado transferir el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula con la intención de potenciar otros procesos de adquisición y práctica con el grupo-clase, aprovechando así mejor el tiempo de trabajo dentro del aula. En esta ponencia explicaremos como poder “dar la vuelta” al trabajo que hace el alumnado en el centro educativo y fuera de éste y al papel del docente en ambos casos. Analizaremos herramientas, aplicaciones 2.0 y otros recursos abiertos, que pueden proporcionarnos un marco tecnológico adecuado para el diseño, desarrollo e implementación de nuestro “Flipped Classroom” orientado al aprendizaje de un idioma.

ATRIUM


DISSABTE, 14 D’ABRIL HORA 10.00-11.00

LLOC Sessió plenària Una llengua viva Najat El Hachmi. Nascuda al Marroc, resideix a Catalunya des dels 8 anys. És llicenciada en Filologia àrab per la Universitat de Barcelona. Col·labora habitualment amb la premsa i a diferents emissores radiofòniques. La raresa de sentir-se part de dos llocs i la seva voluntat d’acostar els dos mons a què sentia que pertanyia la van portar a escriure el seu primer llibre Jo també sóc catalana (Columna, 2004). La seva primera novel·la, L’últim patriarca (Planeta, 2008),va rebre el Premi Ramon Llull 2008, el Prix Ulysse i va ser finalista del Prix Méditerranée étranger 2009. La seva segona novel·la, La caçadora de cossos, va ser publicada simultàniament el 2011 per Columna i Planeta en català i castellà, respectivament. Posteriorment va publicar la seva edició i traducció de l’antologia Cuentos libertinos del Magreb (Planeta, 2012). El seu darrer treball ha estat La filla estrangera (Edicions 62, 2015), guanyadora del premi BBVA Sant Joan de novel·la i Ciutat de Barcelona de ficció.

ATRIUM

Resum: L’amazic és un idioma parlat per milions de persones al món, sobretot al nord d’Àfrica, però també en molts països on s’han instal·lat els immigrants que la tenen com a llengua principal. Es calcula que a Catalunya és la tercera llengua materna i, en canvi, és desconeguda per a la majoria de ciutadans. El fet de ser de transmissió oral, emprada en l’àmbit domèstic i considerada de segona pels estaments oficials ha contribuït a la seva invisibilització, però què caracteritza aquest idioma aparentment ocult? Quines són les seves dificultats i les seves fortaleses? Com s’expressen els seus parlant tant en origen com en migració? Tractaré aquestes qüestions des de l’observació del meu entorn immediat per constatar que l’amazic és ben viu, compta amb un corpus oral riquíssim i es beneficia de les noves tecnologies per trobar noves formes de transmetre’s i seguir present al món. 11.00-11.45 11.45-12.45

Cafè Exposició de materials didàctics Sessió plenària Realitat 2.0: professors 2.0 Laura Borràs Castanyer. Llicenciada en Filologia Catalana i doctora cum laude en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, amb títol de Doctorat Europeu i Premi Extraordinari de la Divisió de Ciències Humanes i Socials de la Universitat de Barcelona. És professora a la Universitat de Barcelona on ensenya Teoria de la Literatura i Literatura Comparada i també és professora del Màster de Formació del Professorat del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Els darrers anys ha combinat aquesta docència amb l’e-learning i el blended learning de literatura com a professora agregada de la UOC en les llicenciatures d’Humanitats i Filologia i als Estudis d’Arts i Humanitats, desenvolupant-hi el terreny de l’Open and Distance Learning (ODL). Des del 2007 és la Directora Acadèmica del Máster en Literatura en l’era digital de la Universitat de Barcelona. El gener de 2013 va ser nomenada Directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Ha publicat nombrosos llibres, articles i treballs sobre literatura contemporània, teatre, cinema i literatura, molts dels quals inclouen, de manera destacada, una reflexió sobre l’escriptura i la lectura en l’era digital i l’estudi de les noves textualitats electròniques. S’ha especialitzat en la difusió de la literatura en entorns digitals, particularment les xarxes 2.0 i en la docència amb l’ús de tecnologies digitals. Ha pronunciat conferències en diferents universitats del món. Resum: Els canvis socioculturals que internet ha promogut i la societat de la informació en què vivim ens obliguen a repensar algunes premisses que afecten la manera com ensenyem i aprenem, i als docents ens obliguen a considerar nous espais i noves possibilitats que cal saber generar en el marc de l’era digital. En un context d’excés d’informació, també amb el risc de la desinformació generalitzada, la tasca del professor universitari ja no pot ser només la transmissió d’informació, sinó que ha de contribuir a generar coneixement, dotant els estudiants de les eines intel·lectuals necessàries que els permetran de pensar críticament, amb criteri. Aquesta reflexió necessària sobre el fet educatiu i els seus actors principals –estudiants i professors– ha estat fins ara pràcticament absent dels discursos acadèmics no específics i les xarxes socials obren tot un escenari que cal considerar. A partir d’experiències desenvolupades a Facebook i a Twitter en l’àmbit universitari i en la difusió de la literatura al capdavant de @lletres, reflexionarem sobre pràctiques susceptibles de ser dutes a les aules per optimitzar el fet d’ensenyar.

HALL ATRIUM ATRIUM


DISSABTE, 14 D’ABRIL HORA 12.45-13.45

LLOC Taula rodona: alumnes i professors d’EOI Sabrem ensenyar sota la pressió dels likes i followers? Natalia Nefedova, professora i cap d’estudis de l’EOI de Mollet del Vallès Virgínia Aragonés, professora d’Anglès a l’EOI de Barcelona Sants M. Carmen Jiménez, alumna de l’EOI de Viladecans Olga Díaz, alumna de l’EOI de Viladecans Modera: Joan Ramon Zaballos, vicepresident de l’EOICAT

ATRIUM

Resum Les xarxes socials faran canviar les nostres classes i l’actitud a l’aula? El mòbil serà el segon professor/a a l’aula? Si no ens adaptem ràpid a les noves tendències socials, tenim futur com a EOI? 13.45-14.30

14.30-16.00

Presentació de l’estudi i plataforma web per a la difusió de la xarxa d’escoles oficials d’idiomes de Catalunya Rodrigo Alonso, director de l’EOI de Viladecans Cristina Torrent, presidenta de l’EOICAT Dinar de clausura, patrocinat per l’EOICAT Actuació musical a càrrec de Núria Almazán

ATRIUM

HALL ATRIUM


LOCALITZACIÓ

ATRIUM Av. de Josep Tarradellas, 17 08840 Viladecans EOI Viladecans Mare de Déu de Montserrat, 132 08840 Viladecans

SOCIS PROTECTORS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

EOI Alt Penedès EOI Amposta EOI Badalona EOI Banyoles EOI Barcelona – Drassanes EOI Barcelona - Guinardó EOI Barcelona - La Pau EOI Barcelona - Sant Gervasi EOI Barcelona - Sants EOI Barcelona - Vall d’Hebron EOI Berguedà EOI Blanes EOI Calella EOI Cornellà EOI El Prat del Llobregat EOI Esplugues

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

EOI Figueres EOI Garraf EOI Girona EOI Igualada EOI L’Hospitalet EOI La Seu d’Urgell EOI Lleida EOI Manresa EOI Maresme EOI Martorell EOI Mollet EOI Olot EOI Reus EOI Osona EOI Ribera d’Ebre EOI Rubí

33. EOI Sabadell 34. EOI Salou 35. EOI Sant Cugat 36. EOI Sant Feliu de Guíxols 37. EOI Sta. Coloma de Gramenet 38. EOI Tarragona 39. EOI Tàrrega 40. EOI Terrassa 41. EOI Tortosa 42. EOI Vallès Oriental 43. EOI Valls 44. EOI Vendrell 45. EOI Viladecans 46. IOC


COL·LABORADORS

Editorials:

Altres col·laboradors: