9 minute read

Ekerö

Next Article

Boden

Genomtänkt och positiv villaservice

På Glad Villaservice erbjuder man kunderna servicejobb som gräsklippning, ogräsrensning, krattning, anläggning av grusgångar, rengöring av tak, hängrännor och mycket mer. Alltid med arbetsglädjen närvarande.

Advertisement

GLAD SERVICE MED Jörgen Reisig i spetsen ordnar det mesta som kunden behöver ha hjälp med. När uppdragen som är för stora eller kräver andra hantverkarkunskaper dyker upp tar Jörgen Reisig till sitt nätverk för att lösa uppgiften. – Då blir det proffs som utför jobben och givetvis rätt typ av hantverkare. Jag har bra personliga kontakter med snickare, elektriker, VVSinstallatörer, målare, plåtslagare, sotare, takläggare och har helheten klar för mig, säger Jörgen Reisig som tror att rätt person på rätt plats är formeln för ett lyckat uppdrag. – Jag tror inte att alla är experter på allt. Man ska veta vad man håller på med och göra det man är bra på, säger han bestämt.

YTTERLIGARE EN AV planerna är att ta hand om dödsbon och även här implementerar Jörgen Reisig tänket om att alla ska göra det som de är bra på. – Tanken är att sköta städning, flytt och att ta dit proffs på en gång. Det vill säga att samarbeta med en expert på antikviteter och design så att föremål säljs för det de är värda, förklarar han.

EN STOR DEL av Glad Villaservice kundkrets består av personer som själva nyttjar en eller flera av de rot och rutavdragsgilla tjänster som Glad Service erbjuder, men det finns även en annan grupp – de som ger bort tjänsterna till någon som behöver dem. Som sonen som ger sin 70årige far snöskottning till exempel. – Då slipper man själv åka och hjälpa till med skottningen också, man köper sig fri helt enkelt, säger Jörgen Reisig, som säkerligen förebygger både ett och två ryggskott under vinterhalvåret genom sin snöskottningstjänst.

Personlig ponny ridning på Ekerö

Hos Fågelängens ridskola får barnen utforska ridning och hästliv i mindre grupper. Platsen är Ekerö utanför Stockholm och läget nära stan gör det lätt att ta sig hit. Ändå är det här en ridskola som gärna förblir småskalig, för varje medlem ska bemötas på ett personligt vis.

I LANDSKAPET INTILL Fågelängens ridskola breder stora öppna ytor ut sig. Här kan ridskolans ponnys strosa fritt och man har både lösdrift och uppstallning. Sedan tre år har man ett lösdriftstall där djuren får stor möjlighet till rörelse och fri tillgång till mat. – Det funkar väldigt bra, konstatera Anna Kaiser som äger Fågelängens ridskola. Hästarna blir pigga och glada samtidigt som de känns mer fokuserade under själva ridlektionen. Och det i sin tur gör det till en trevligare ridupplevelse för eleven.

I VARJE GRUPP finns fyra till sex barn. Alla är välkomna hit och i det stora hela är det föräldern själv som bestämmer när barnet är redo att börja rida. – Visst är det bra att kunna gå först, skrattar Anna och tillägger att de haft elever som inte varit mer än två år när de börjat. – Förklaringen ligger i att vi håller det litet och personligt. Med de små grupper vi har fungerar det att mixa åldrarna. Vi välkomnar så klart även barn med funktionshinder. Även de kan vara med i de vanliga smågrupperna och ofta är vi två lärare på så få barn.

ÄVEN VUXNA ÄR välkomna. Då erbjuds privatlektioner. Fågelängens ridskola har också läger för barnen. Här finns plats för upp till tolv personer att sova över men de flesta barnen uppskattar dagläger. – I dag har vi hundra medlemmar och det är en storlek som känns bra för oss. Här tar vi emot varje ny elev på en provlektion och placerar in barnet i en grupp och ett sammanhang som passar. Det här ska vara en ridskola där man kan namnet på varandra!

Dra ner på köttet

för hälsans och naturens skull

Vi svenskar får i genomsnitt i oss cirka 800 kilo mat och dryck per år (vilket motsvarar vikten av två fullvuxna älgtjurar). En tiondel av detta är kött. Enligt Livsmedelsverket kommer cirka en fjärdedel av den klimatpåverkan som svenska hushåll orsakar från maten vi äter, och där är kött en stor miljöbov. Genom att göra miljösmarta matval och ändra på våra köttvanor skulle vi kunna halvera utsläppen av växthusgaser – och samtidigt få ett bättre näringsintag.

tt sätt att jämföra hur miljöpåverkan skiljer sig mellan olika produkter är att mäta andelen växthusgasutsläpp per kilo producerad produkt. När man gör det hamnar nötkött på en solklar förstaplats, följt av lamm, ost och fläsk.

Kött är ett livsmedel djupt förankrad i vår matkultur som vi förtärt i urminnes tider. Det bidrar också med viktiga näringsämnen till våra kroppar. Men under de senaste 20 åren har konsumtionen av kött i Sverige ökat med 50 procent och ligger i dag på cirka 80 kilo per person och år. Alltså drygt tio procent av all mat och dryck som vi får i oss under ett år är kött.

Vi äter faktiskt betydligt mer kött än vad som är nyttigt för oss och som rekommenderas av hälsoskäl. Köttet står dessutom för drygt hälften av växthusgaserna från det vi svenskar äter. Eftersom köttproduktionen påverkar vår omgivning så negativt har det blivit ett infekterat ämne i miljödebatten.

Sedan är det skillnad på kött och kött. Inom ekologisk produktion används exempelvis inte kemiska bekämpningsmedel, vilket minskar spridningen av naturfrämmande ämnen. Kravmärkt djurhållning håller dessutom (enligt Krav själva) våra landskap öppna och berikar den biologiska mångfladen så att fåglar och insekter fortsätter att trivas i vår natur. Väljer du Kravmärkt kött är du försäkrad bra kött från djur som fått leva ett naturligare liv. Det handlar om att djuren serveras ekologiskt foder utan antibiotika, tillväxthormon eller GMO. Fodret är även fritt från kemiska bekämpningsmedel och kommer ofta från den egna gården. Djuren får dessutom vara ute under sommarhalvåret för att beta och böka.

Men även om produktionen av ekologiskt kött är mycket bättre för miljön (och säkert även hälsan) än kommersiell produktion släpper den ut mycket växthusgaser. Det finns därför inget enkelt svar på vilket kött som är bäst för oss, våra djur och vår natur.

Förutom utsläpp av växthusgaser påverkar maten miljön även på andra sätt, till exempel genom övergödning, utfiskning och användning av växtskyddsmedel. En del mat har stor påverkan på miljön, en del har mindre. Därför spelar de val vi gör i matbutiken stor roll. Och det finns mycket vi kan göra för att minska matens miljöpåverkan.

Om du vill vara miljösmart när du handlar mat ska du tänka på två saker – välj mycket ekologiskt och välj mycket vegetariskt. Dra därför ner på köttkonsumtionen för både din och naturens skull.

Miljösmarta mattips

• Ät mindre kött och välj i stället vegetariska alternativ. Pröva att byta ut rätter av nöt, lamm, gris eller kyckling mot vegetariska rätter. Du kan även minska själva köttportionerna av kött eller sluta med kött helt.

• Välj fisk som är fiskad eller odlad på ett hållbart sätt, till exempel miljömärkt fisk. • Välj frukt och grönt som tål att lagras (till exempel grova grönsaker) och välj känsliga frukter och grönsaker efter säsong. • Dra ner på godis, snacks, bakverk och läsk – de påverkar miljön utan att bidra med så mycket näring.

• Minska svinnet. Förvara maten rätt, planera dina inköp och ta hand om resterna.

Text: Gustaf Andersson

Lär dig handla

miljövänligt

I takt med att miljökraven ökar i samhället ökar också antalet miljömärkningar på våra vardagsprodukter. Som konsument kan det därmed vara svårt att hålla koll på vad alla symboler står för och vilka som är seriösa. För att vara säker på att en produkt är miljöanpassad kan du ta hjälp av dessa fem miljömärken som följer här.

Krav

Som Sveriges mest kända miljömärkning för mat är Krav uppbyggd på en ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Märkningen betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en bättre arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO. I dag finns cirka 4 000 lantbrukare och 550 förädlingsföretag med Kravcertifiering, samt 800 Kravmärkta butiker och 800 Kravgodkända restauranger. Om en produkt bär på Kravmärket innebär att den uppfyller Kravs regler och kontrolleras minst en gång per år.

Svanen

Det välkända märket Svanen är en seriös och oberoende symbol som under drygt 20 år blivit Nordens officiella miljömärke.Svanen ställer hårda miljö- och klimatkrav inom 62 produktkategorier.I dag finns i Sverige fler än 1 000 företag som tillsammans marknadsför cirka 8 000 Svanenmärkta produkter. Svanen bedömer vilken miljöbelastning en produktgrupp har i form av bland annat energianvändning, vattenförbrukning, kemikalier och avfall. Både varor och tjänster kan få miljömärket, allt från hotell och restauranger till rengöringsmedel och butiker.

Bra Miljöval

Bra miljöval är ett av Naturskyddsföreningens verktyg för att nå målet om ett samhälle i balans med naturen. Märkningen gör att konsumenten kan välja de produkter som är minst skadliga för miljön och på så sätt hjälper till att rädda hotade djur, växter och naturtyper. För att en produkt ska få bära märkningen måste företaget leva upp till de hårda krav som ställs av Naturskyddsföreningen. Dessa krav skärps efter hand och produkterna måste successivt utvecklas och bli mindre skadliga för miljön. Bra Miljöval gäller aldrig ett företag utan alltid en produkt eller en tjänst som till exempel papper, tvättmedel, el, transporter eller försäljning av livsmedel i butik.

MSC

MSC, Marine Stewardship Council, är en internationell miljömärkning för fisk- och skaldjursprodukter. Visionen är att skydda livet i våra hav för framtida generationer genom att belöna hållbara fångstmetoder, påverka människors val av fisk och skaldjur samt att tillsammans med olika partnerorganisationer förvandla fisk- och skaldjursmarknaden till en hållbar marknad. MSC driver ett välkänt och omfattande certifiering- och miljömärkningsprogram och arbetar tillsammans med olika organisationer och företag för att främja hållbara fiskemetoder.

EU:s ekologiska märkning

Enligt EU-förordningen ska ekologisk produktion ha som mål att införa ett hållbart förvaltningssystem för jordbruk, bidra till hög grad av biologisk mångfald, respektera naturens system och cykler samt upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord och vatten och uppfylla djurskyddskrav. Viktiga faktorer är valet av arter och sorter, fleråriga växtföljder, kretslopp av organiskt material samt odlingsteknik. Ekologiskt jordbruk bör i första hand förlita sig på förnyelsebara resurser inom lokalt organiserade jordbrukssystem.

Övriga miljöanpassade märkningar

• EU Ecolabel är EU:s officiella miljömärke och var tidigare känd som EU-blomman.

Miljömärket fungerar på samma sätt som Svanen och produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. • Energimärkning av främst vitvaror, lampor och tv-apparater är gemensam för alla EUländer och går från låg förbrukning (grönt ”A”) till hög förbrukning (rött ”G”). • TCO Certified omfattar IT-utrustning som datorer, bildskärmar, headsets och projektorer och har miljökrav som låg energiförbrukning, minimala nivåer av miljöfarliga ämnen och att produkten måste kunna återvinnas. • FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell organisation som tagit fram riktlinjer för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk och omfattar därmed trä och andra skogsprodukter. • GOTS, Global Organic Textile Standard, är en internationell märkning för tyg och ställer krav på att tyget ska innehålla minst 95 procent ekologiskt material samt att miljömässigt och socialt ansvar tagits vid produktionen.

Källa: Konsumentverket, Svanen, Medveten konsumtion och Miljömärkningar.se