2 minute read

Danderyd

Next Article

Huddinge

Advertisement

Pålning för alla behov

Efter att ha arbetat med pålning i bergiga Bohuslän valde Fredrik Åberg att fortsätta på samma område när kärleken tog honom till Stockholm. Han insåg att det saknades företag som pålade för mindre företag och privatpersoner och startade därför en egen verksamhet med en mobil kran och en hammare på en 17 meter lång arm.

– PÅ SÅ SÄTT slipper vi köra in på tomterna. Vi kan därför komma in närsomhelst i processen entreprenören önskar, även om markarbetet redan är gjort. Det är en fördel eftersom det sparar mycket tid för alla, förklarar Fredrik Åberg som driver Villapålning i Stockholm AB.

KONCEPTET HANDLAR OM att en kran och en hammare har monterats på en lastbil som han åker runt med till olika platser där det ska pålas. Det blir som ett stort multiverktyg där han alltid har allt som behövs med sig. Även om de allra största pålarna bör göras av någon som är specialiserad på just det, kan Fredrik och hans anställda ta uppdrag såväl för villor som för stora industrihallar. – Vi jobbar bara med pålar upp till en viss dimension, men ändå handlar det inte om några småjobb. Vårt koncept med att ha allting på lastbilen gör dels att det blir billigare för kunderna men även att de kan vara mer flexibla med när det passar att ta in oss i bygget, jag tror att det är en stor fördel för många, menar Fredrik.

FÖRETAGET ÄR ÄVEN snabba, såväl när det gäller utförandet som att ta sig till jobbet. Inom några dagar kan de utföra uppdraget som beställs. Alla jobb börjar med en geologisk undersökning för att se hur marken ser ut och om den verkligen behöver pålas innan en fastighet byggs på den. Eftersom många nya tomter, särskilt i storstäderna, nuförtiden ligger långt utanför annan bebyggelse är fallet oftast så. – Det mesta som byggs i dag sker på lös mark som måste pålas för att huset inte ska sätta sig. Numera gör alla som bygger hus det, ingen vill sova i ett hus som inte står säkert på marken. Vi gör även grundförstärkningar av gamla hus som ligger på opålad lös mark, förklarar han.

GRUNDFÖRSTÄRKNING AV ETT befintligt hus görs oftast när man sett sprickor i huset som orsakats av att huset satt sig i den lösa marken det står på. Jobbet går då ut på att Fredrik eller hans kollegor går in i huset och slår i mikropålar inifrån. Detta är dock något som endast görs i yttersta nödfall. – Vid minsta tvekan ska kunden kontakta oss så att vi kan komma ut och titta på hur huset ser ut. Vi undersöker då om det är meningsfullt att grundförstärka det. I många fall behövs det inte och då säger vi det. I de fall det behövs är det bra att tänka på att ta in oss innan någon renovering ska göras eftersom vi måste riva ut mycket för att komma åt, förklarar Fredrik.

FÖRETAGET TAR PÅ sig alltifrån totalentreprenader till att gå in som underentreprenörer vid andras byggen. De ser alla kunder som lika viktiga och är noggranna i allt jobb som utförs. – Hus för flera miljoner ska stå på marken som vi pålar, då är det viktigt att se till att alltid påla ända ner i berget. Det gör vi alltid.