__MAIN_TEXT__

Page 122

FÖRETAG & TJÄNSTER

SÖKHUNDAR SOM FÖREBYGGER BROTT Genom att söka efter narkotika och vapen kan man många gånger förhindra att platsen blir attraktiv för olaglig verksamhet. Maria Delin, som driver Watson Detective Dogs AB, utför narkotika- och vapensök med specialdresserade hundar i brottsförebyggande syfte.

M

aria Delin har jobbat med hundar i stort sett i hela sitt yrkesverksamma liv. Både som hundförare inom försvarsmakten, med vapen- och ammunitionssök och som hundförare på Tullverket. – När vi hade uppvisningar var det alltid människor som kom fram och frågade om jag kunde komma och söka hos dem. Det ingår inte i Tullverkets uppdrag så det var inte möjligt, men det fick mig att förstå att det finns ett stort behov av den här typen av tjänster, säger Maria som äger och driver Watson Detective Dogs. Medan Tullverket och polisen ofta kommer till en plats när ett brott redan har begåtts och håller på att utredas, kan Maria jobba mer förebyggande. – Det finns mycket att vinna på att göra detta i förebyggande syfte. Det är många som skulle vinna på att anlita den här typen av tjänst i ett tidigare skede. Innan det har gått för långt och olyckor har börjat ske, narkotikaproblematiken för med sig både personliga tragedier och kostnader förklarar Maria. Watson Detective Dogs kunder består bland annat av skolor, bostadsrättsföreningar, behandlingshem och kommuner, men anlitas även av privata företag. När man utför ett uppdrag kan det ske på olika sätt och av olika anledningar.

122 | ENTERPRISEMAGAZINE.SE

Ibland åker Maria ut till ett företag för att se om det finns några spår hos de anställda. Medan hon andra gånger söker av område där det är mycket människor i rörelse och man kan misstänka att den typen av verksamhet pågår på platsen. – Något som är effektivare är att teckna en prenumeration av mina tjänster. Då återkommer jag med ett intermittent tidsintervall och söker igenom området, vilket minskar attraktionen för platsen för den här typen av klientel. Det blir då inte lika intressant att bruka, förvara och sälja just där. I prenumerationen ingår även en föreläsning i narkotikakännedom, som är mycket uppskattad. Om man utför sök på arbetsplatser, förklarar Maria att man som arbetsgivare ger ett tydligt budskap. – Man visar att man tagit ställning och det blir då automatiskt en oattraktiv arbetsplats för olagligheter. Narkotika luktar mycket, så även om man inte har något med sig men har hanterat det, kan hundarna markera och då öppnar det för en diskussion. Det är lika viktigt att fria som att fälla. När hundarna markerar och jag misstänker att det är narkotika eller vapen överlämnas ärendet till polisen, antingen att uppdragsgivaren kontaktar dem själv eller att jag gör det. Watson Detective Dogs får också i uppdrag att besöka platser utanför verksamhetens ordinarie arbetstider. – Platser där knarkhandel kan äga rum mer ostört, till exempel utanför förskolor och skolor. Det har hänt mer än en gång att barn har hittat saker på skolgårdarna och det är direkt livsfarligt. Där sitter folk och hänger och kan dolt syssla med skumma affärer under kvällar och helger. Det är inte alltid att personalen ser vad som gömts i buskarna. Men för hundarna tar det bara några minuter att söka igenom.

FAKTARUTA Watson Detective Dogs föreläsningar ger en övergripande insikt i olika droger ur ett brottsbekämpningsperspektiv. Hur man ser tecknen på missbruk och vad som händer i kroppen. Maria Delin visar då också hur ett sök med hund går till. Målgruppen är föräldrar, de som arbetar med ungdomar eller personer som omger riskpersoner. Föreläsningen ska förenkla processen att kunna snappa upp tecken på missbruk. Samt hur man kan gå vidare ur en sådan situation.

Profile for RDS Förlag

Enterprise Magazine 4-2020  

Enterprise Magazine har träffat skådespelerskan Ruth Vega Fernandez. Tema: Bygg, miljö & inredning Tema: Konsulter i fokus

Enterprise Magazine 4-2020  

Enterprise Magazine har träffat skådespelerskan Ruth Vega Fernandez. Tema: Bygg, miljö & inredning Tema: Konsulter i fokus

Advertisement