Enterprise Magazine

Page 1

2

00

520 15

ENTERPRISEMAGAZINE.SE | JAN/FEB 2015

EMMA WIKLUND

EN SANN

ENTREPRENÖR

CECILIA

BODY & MIND INVESTERA I

LINDECRANTZ

UPPLEVELSER

STÖD BROTTSOFFER

AWALLÉ | R&R MARKENTREPRENAD | TOTALKROPP | SKÖNHETSGROTTAN THREADLIFTING.SE

|

DANA

PACK

|

SAVTEC

|

CITYFRISÖRERNA

EXPAND YOUR POTENTIAL | ELLENS GRYTA | CARCELL | COOMPANION LEGEVISITTEN

|

X-TRAVEL

|

BIRGITTA

ÖRNE

INTERIOR

DESIGN

NATURAL BEAUTY SPA | MAGGANS SALONGER | LENI ENTREPRENAD BERGFAST | CURVES | STOCKHOLMS SYNKLINIK | GERTRUDS HEALING

MÅNADENS ENTREPRENÖR

Jonas Gustafsson, före­l­äsaren som vill bestiga Kilimanjaro i rullstol.

SID 21


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.