Page 1

 www.huisaanhuisenschede.nl

W W W. E N S C H E D E . N L

EnschedeCentraal

RAADSCOMMISSIES

Op maandag 10 februari 2014 vergadert de stedelijke commissie vanaf 19:00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan de Langestraat 24. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen ter bespreking: ‘Kredietaanvraag aanvullend onderzoek NOEK’, ‘Ontwikkelingsplan gemeenschappelijk havenbeheer Twentekanalen’ en ‘Gewijzigd bestemmingsplan ’t Vaneker’. De vergadering van de stedelijke commissie is zowel live te volgen als achteraf te beluisteren via www.enschede.nl Gelijktijdig met de vergadering van de stedelijke commissie komen in het zogenaamde randprogramma de volgende onderwerpen aan de orde: ‘Toelichting op second opinion Bedrijventerreinvisie’ en ‘Welstandsarmoede’. Dit randprogramma vindt ook plaats in het stadhuis. Voor een volledige beschrijving van de onderdelen in het randprogramma: kijk op www. enschede.nl onder ‘gemeente’, ‘politiek en bestuur’ en vervolgens ‘agenda’s en vergaderstukken’. Op dinsdag 11 februari 2014 vergadert de stadsdeelcommissie West vanaf 19:00 uur in de Boei aan de Spinnerstraat 27 te Enschede. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen ter bespreking: ‘Bestemmingsplan Buitengebied Noord/ West’, ‘Realisatie-overeenkomst Oost Boswinkel’ en ‘Verantwoording wijkbudgetten 2013 en jaarplan 2014’. Belangstellenden zijn van harte welkom. In het informele ‘Opinie053 in de wijk’ (van 19:00 tot 20:00 uur) gaat het deze keer om ‘Aanpak (grond) wateroverlast en het vervolgproces in West’. De commissie en wijkraad Pathmos nodigen u uit aanwezig te zijn om samen in gesprek te gaan over de overlast van (grond) water in Pathmos. De agenda’s en eventueel achterliggende stukken van de raadscommissies liggen vanaf 2 werkdagen voor aanvang van de vergadering tijdens kantooruren ter inzage bij de receptie van het stadskantoor aan de Hengelosestraat 51 en bij de receptie van het servicecentrum van het desbetreffende stadsdeel. De agenda’s en achterliggende stukken van raads- en commissievergaderingen kunt u ook vinden op www. enschede.nl; onder ‘gemeente’ en vervolgens ‘politiek en bestuur’ kiest u dan voor ‘agenda’s en vergaderstukken’, waar u de meest actuele informatie van de eerstvolgende vergaderingen vindt. Tevens kunt u via de gemeentelijke website de vergaderingen achteraf naluisteren. spreekrecht publiek / agendering Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie of één van de stadsdeelcommissies? Meld dat dan uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering bij de secretaris van de betreffende commissie. Voor een stadsdeelcommissievergadering kunt u ook een vraag over een niet-geagendeerd onderwerp indienen. Ook die moet uiterlijk om 10:00 uur op de dag van die vergadering zijn gemeld bij de secretaris van de betreffende stadsdeelcommissie. Wanneer u wilt dat een bepaald onderwerp door de stadsdeelcommissie wordt besproken, dan kunt u daarover contact opnemen met de secretaris van de commissie of met de stadsdeelmanager. De secretarissen zijn als volgt te bereiken: Stedelijke commissie: tel. 14053 of email: a.vanloon@enschede.nl Stadsdeelcommissie West: tel. 14053 of email: k.grunder@enschede.nl Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053 of via Facebook: raad053

VERGUNNINGEN EN MELDINGEN

afd. Concerncommunicatie t.a.v. redactie gemeentepagina Postbus 20, 7500 AA Enschede redactie@enschede.nl Bezorgklachten Huis aan Huis: Telefoon: 053-4842446

enschede.nl

ALGEMEEN Inzien / afspraak maken Wilt u een van de aanvragen, vergunningen of meldingen inzien, dan moet u daarvoor een afspraak maken. U kunt dat doen via telefoonnummer 053 4817100. De stukken liggen ter inzage met ingang van de dag na de publicatiedatum. Als u op werkdagen voor 12.00 uur contact opneemt kunt u de stukken digitaal toegestuurd krijgen, of indien mogelijk het dossier de eerstvolgende werkdag op het Stadskantoor inzien. Bezwaren indienen Indien bezwaar kan worden ingediend, dan kunt u het bezwaarschrift richten aan het College van Burge-

mees¬ter en Wethouders, Postbus 20, 7500 AA te Enschede. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer, dat achter het adres staat, te vermelden. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel (Team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle). Beroep instellen Indien beroep kan worden ingesteld, dan kunt u het beroepschrift richten aan de Rechtbank Overijssel (Team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle). Door het instellen van beroep wordt de werking van de vergunning en ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel (Team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle). A INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT(EN):

STADSDEEL CENTRUM

- Blekerstraat achter nrs. 47, 51 en 61 (V-20140475): het vellen van 1 es (ingediend d.d. 26 januari 2014) - Buitenzorgplein 10 (V-2014-0425): het plaatsen van een dakkapel (ingediend d.d. 23 januari 2014) - Deurningerstraat 428 (V-2014-0480): het vellen van 1 eik (ingediend d.d. 27 januari 2014) - Hoogstraat 115 (V-2014-0467): het vellen van 1 ceder (ingediend d.d. 26 januari 2014) - M.H. Tromplaan 30 (V-2014-0442): het aanleggen van een uitrit (ingediend d.d. 23 januari 2014) - Raadhuisstraat 2 (V-2014-0509): het intern verbouwen van een kantoorpand naar appartementen (ingediend d.d. 24 januari 2014) - Reudinkstraat 55 (V-2014-0465): het plaatsen van een dakkapel (ingediend d.d. 25 januari 2014)

STADSDEEL NOORD

- Assinkskloosterweg 40 (V-2014-0513): het afzetten van een houtwal (ingediend d.d. 27 januari 2014) - Bergsveldweg 15 (V-2014-0539): het dunnen van een houtwal (ingediend d.d. 29 januari 2014) - Boshofweg 50 (V-2014-0514): het afzetten van 2 houtwallen (ingediend d.d. 27 januari 2014) - Deppenbroekstraat t.h.v. 84 (V-2014-0423): het vellen van 1 esdoorn (ingediend d.d. 23 januari 2014) - Lonnekeresweg t.h.v. nr. 53 (V-2014-0530): het vellen van 1 eik en 1 kastanje (ingediend d.d. 29 januari 2014) - Lonnekerspoorlaan 166 (V-2014-0466): het bouwen van een woonhuis (ingediend d.d. 26 januari 2014) - Stroinksbleekweg 56 (V-2014-0516): het verplaatsen van een schutting (ingediend d.d. 28 januari 2014)

STADSDEEL OOST

- Esmarkelaan 445 (V-2014-0471): het plaatsen van een dakopbouw (ingediend d.d. 27 januari 2014) - Franklinstraat 15 (V-2014-0462): herziening bestemmingsplan voor tijdelijke verhuur (ingediend d.d. 23 januari 2014) - Johannes Verhulststraat 22 (V-2014-0529): het vellen van 1 boom (ingediend d.d. 29 januari 2014) - Minkmaatstraat 125 (V-2014-0512): het vellen van 1 ceder (ingediend d.d. 24 januari 2014) - Najaarsweg 62 (V-2014-0496): het verhogen van de keerwanden (ingediend d.d. 28 januari 2014) - Vaarwerkhorst 13 (V-2014-0533): het vellen van 1 berk (ingediend d.d. 29 januari 2014) - Wallenbeekweg 20 (V-2014-0515): het verbouwen van een kapschuur tot woonhuis (ingediend d.d. 28 januari 2014)

STADSDEEL WEST

- Binnenhaven 111-115 (V-2014-0438): het aanleggen van een laad-en loskade (ingediend d.d. 23 januari 2014) - Binnenhaven 137-141 (V-2014-0440): het aanleggen van een laad- en loskade (ingediend d.d. 23 januari 2014) - Burg Van Veenlaan t.h.v. nrs. 57-69 (V-20140418): het vellen van 1 linde (ingediend d.d. 23 januari 2014)

Huis aan Huis • woensdag 5 februari 2014 • 16

- Dennenweg 219 (V-2014-0459): het vellen van 3 naaldbomen, 1 berk en 1 beuk (ingediend d.d. 24 januari 2014) - Haaksbergerstraat 701 (V-2014-0486): het vellen van 4 eiken en 1 berk (ingediend d.d. 28 januari 2014) - Harberinksweg 44 (V-2014-0458): het plaatsen van een propaan gastank (ingediend d.d. 23 januari 2014) - Ir. Schiffstraat 352 (V-2014-0432): het aanleggen van een laad- en loskade (ingediend d.d. 23 januari 2014) - Ir. Schiffstraat 246-250 (V-2014-0434): het aanleggen van een laad- en loskade (ingediend d.d. 23 januari 2014)

STADSDEEL ZUID

- Beldershoekweg t.h.v. nummer 43, langs de sloot (V-2014-0482): het vellen van 2 essen en 2 eiken (ingediend d.d. 27 januari 2014) - Eggelmorsweg 35 A (V-2014-0443): het bouwen van een opslagruimte (ingediend d.d. 23 januari 2014) - Geessinkweg 403 (V-2014-0511): het slopen van een schuur met asbesthoudende materialen en het vellen van 5 eiken (ingediend d.d. 24 januari 2014) - Jacobsrietweg 175 (V-2014-0470): het plaatsen van een flowrider, een unit t.b.v. kleedruimte en het vellen van 3 beuken en 10 berken (ingediend d.d. 25 januari 2014) A1 INGEDIENDE SLOOPMELDING

STADSDEEL CENTRUM

- H.J. van Heekplein 90 (V-2014-0424): het slopen van binnenwanden en plafonds (ingediend d.d. 23 januari 2014)

STADSDEEL NOORD

- Ranonkelstraat 27 (V-2014-0427): het verwijderen van een asbesthoudende gevelplaat (ingediend d.d. 23 januari 2014) - Waalstraat 104 (V-2014-0461): het verwijderen van asbesthoudende lijm (ingediend d.d. 24 januari 2014)

STADSDEEL WEST

- Haaksbergerstraat 319 (V-2014-0510): het verwijderen van asbesthoudend zeil (ingediend d.d. 28 januari 2014) - Remorsstraat 29 (V-2014-0422): het verwijderen van een asbesthoudende AC koker (ingediend d.d. 23 januari 2014) - Schipholtstraat 330 (V-2014-0441): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 23 januari 2014) - Tuinbouwstraat 27 (V-2014-0464): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 24 januari 2014) - Veldbeekweg 5 (V-2014-0444): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 23 januari 2014)

STADSDEEL ZUID

- Lappenpad 125 (V-2014-0531): het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van de loopstal (ingediend d.d. 29 januari 2014) - Nutterbrink 31 (V-2014-0437): het verwijderen van asbesthoudende zeil en lambrisering (ingediend d.d. 23 januari 2014) A1.1 INGEDIENDE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT

STADSDEEL WEST

- Binnenhaven 111a (V-2014-0483): het veranderen van de inrichting Metaal Recycling Twente (M.R.T.) B.V. (ingediend d.d. 27 januari 2014) A1.2 INGEDIENDE MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK

STADSDEEL OOST

- Bultsbeekweg 35 te Enschede (V-2014-0535): melding brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur (ingediend d.d. 29 januari 2014) De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend en er wordt geen correspondentie over gevoerd. Vervolg op pagina 17


W W W. E N S C H E D E . N L

 www.huisaanhuisenschede.nl

Huis aan Huis • woensdag 5 februari 2014 • 17

Enschede timmert aan de weg! In verband met de uitvoering van werkzaamheden zijn de volgende straten geheel of gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen, behalve voor voetgangers, gedurende de daarbij vermoedelijke periode; op enkele straten blijft bedieningsverkeer op gedeelten ervan en met enige beperking mogelijk.

Wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen

1  Auke Vleerstraat, het westelijk fietspad tussen de Hengelosestraat en Het Capitool, t/m december 2014. 2 Gerststraat, kruising boekweitstraat t/m kruising Wicher Nijkampstraat, t/m 14 maart 2014. 3 Beltstraat, tussen Koningsstraat en Edo Bergmalaan, wel bereikbaar voor fietsers en voetgangers, t/m 23 mei 2014. 4 Brinkstraat, minder parkeervoorzienigen beschikbaar nabij Mooienhof, t/m 28 februari 2014

1

5 3 4

5 Snelliusstraat, gedeelte tussen de Faradaystraat en de Velveweg, t/m 28 februari 2014.

2

Voor meer informatie over de meest recente wegwerkzaamheden verwijzen we u naar www.enschede.nl B VERLEENDE OMGEVINGS VERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE

STADSDEEL CENTRUM:

- Hoog en Droog t.h.v. nr. 37 (V-2013-6155): het vellen van 1 berk (verleend d.d. 31 januari 2014) - Leliestraat (V-2013-6006): het bouwen van 20 woonhuizen (verleend d.d. 29 januari 2014) - Oosterstraat tegenover 11 (V-2013-6157): het vellen van 1 zomereik (verleend d.d. 31 januari 2014) - Van Galenstraat tegenover nummer 19 (V-2013-6108): het vellen van 1 kastanje (verleend d.d. 29 januari 2014)

STADSDEEL NOORD:

- Assinksweg t.h.v. nr. 25 en Landweerweg hoek Kloosterhuizenweg (V-2013-6104): het afzetten van houtwallen en vellen van 4 eiken (verleend d.d. 29 januari 2014) - De Braakweg voorbij huisnr. 22 (V-20136134): het vellen van 1 acacia (verleend d.d. 31 januari 2014) - Deppenbroekstraat t.h.v. nr. 4 (V-20136132): het vellen van 1 acacia (verleend d.d. 31 januari 2014) - Oldenzaalsestraat 626 (V-2013-5917): het vergroten van een boerderij (verleend d.d. 28 januari 2014) - Oldenzaalsestraat naast nr. 1159 (V-20136116): het afzetten van een houtwal (verleend d.d. 29 januari 2014) - Park de Kotten t.h.v. nrs. 125-132 (V-20136133): het vellen van 1 Amerikaanse eik (verleend d.d. 31 januari 2014) - Roessinghsbleekweg t.h.v. nr. 20 (Walhofpark) (V-2013-6002): het vellen van 2 eiken (verleend d.d. 27 januari 2014)

STADSDEEL OOST:

- Esstraat 97 (V-2013-5449): het vergroten van een dakkapel (verleend d.d. 30 januari 2014) - Kuipersdijk 412 (V-2013-5818): het vellen van 2 kastanjes, 1 beuk en 2 eiken (verleend d.d. 29 januari 2014) - Najaarsweg 29, 29a en 29b (Bedrijventerrein Euregiopark blok H kavel 4) (V-20135661): het bouwen van een bedrijfshal en twee bedrijfsunits (verleend d.d. 30 januari 2014)

STADSDEEL WEST:

- Bruggertstraat 350 (V-2013-5918): het vellen van 1 eik (verleend d.d. 27 januari 2014) - Nieuwe Kampweg 103 (V-2013-6034): het inkorten van 4 dennen en vellen van 1 berk (verleend d.d. 27 januari 2014) - Roelof Blokzijlstraat 34 (V-2014-0211): het bouwen van een carport (verleend d.d. 27 januari 2014) - Wethouder Nijhuisstraat t.h.v. nummers 133-225 (V-2013-6098): het vellen van 18 esdoorns (verleend d.d. 28 januari 2014)

STADSDEEL ZUID:

- Buursebrink 64 (V-2014-0303): het aanleggen van een uitweg (verleend d.d. 27 januari 2014) - Buurserstraat 450 (V-2013-6135): het vellen van 8 eiken en 1 es (verleend d.d. 29 januari 2014) Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van verlening een bezwaarschrift indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en beroep onder de kop Algemeen)

B1 GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

STADSDEEL CENTRUM:

- Brinkstraat 83 (V-2013-2489): het vergroten van een restaurant (geweigerd d.d. 30 januari 2014) Tegen bovengenoemde geweigerde vergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van weigering een bezwaarschrift indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en beroep onder de kop Algemeen) C1 ACCEPTATIE SLOOPMELDING

STADSDEEL CENTRUM

- Raadhuisstraat 2 (V-2014-0381): het gedeeltelijk inpandig slopen van een kantoorpand en verwijderen van asbesthoudende materialen (geaccepteerd d.d. 28 januari 2014)

STADSDEEL NOORD

- P.A. van Deldenstraat 80 (V-2014-0357): het verwijderen van asbesthoudende colovinyltegels, lijmlaag en plafondplaat (geaccepteerd d.d. 27 januari 2014) - Hunzestraat 49 (V-2014-0408): het verwijderen van asbesthoudend plaat (geaccepteerd d.d. 27 januari 2014) - Maatmanweg 17 (V-2014-0362): het verwijderen van asbesthoudende materialen (geaccepteerd d.d. 27 januari 2014) - Ranonkelstraat 27 (V-2014-0427): het verwijderen van een asbesthoudende gevelplaat (geaccepteerd d.d. 28 januari 2014) - Waalstraat 122 (V-2014-0380): het verwijderen van asbesthoudende materialen (geaccepteerd d.d. 27 januari 2014)

STADSDEEL OOST

- Dotterbloemstraat 35 (V-2014-0356): het verwijderen van asbesthoudende koker en dakplaat (geaccepteerd d.d. 27 januari 2014)

STADSDEEL WEST

- Kotmanlaan 1 (V-2014-0360): het verwijderen van asbesthoudende AC-kokers (geaccepteerd d.d. 27 januari 2014) - Remorsstraat 29 (V-2014-0422): het verwijderen van een asbesthoudende AC koker (geaccepteerd d.d. 27 januari 2014) - Topaasstraat 14 (V-2014-0405): het verwijderen van asbesthoudend zeil (geaccepteerd d.d. 27 januari) - Veldbeekweg 5 (V-2014-0444): het verwijderen van asbesthoudende materialen (golfplaten) (geaccepteerd d.d. 28 januari 2014)

STADSDEEL ZUID

- Nutterbrink 31 (V-2014-0437): het verwijderen van asbesthoudende zeil en lambrisering (geaccepteerd d.d. 29 januari 2014) C1.1 ACCEPTATIE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT

STADSDEEL CENTRUM

- H.J. van Heekplein 63 (V-2014-0270): het veranderen van de inrichting Albert Heijn (geaccepteerd d.d. 28 januari 2014)

STADSDEEL ZUID

- Arendsweg 55 (V-2014-0054): het veranderen van de melkveehouderij Wargerink (geaccepteerd d.d. 31 januari 2014)

Vervolg op pagina 18


W W W. E N S C H E D E . N L

 www.huisaanhuisenschede.nl

Huis aan Huis • woensdag 5 februari 2014 • 18

Vervolg van pagina XX.

C1.2 ACCEPTATIE MELDING BRANDVEILIGGEBRUIK

STADSDEEL CENTRUM

- Langestraat 24 (V-2013-5563): melding brandveilig gebruik t.b.v. Stadhuis (geaccepteerd d.d. 30 januari 2014)

STADSDEEL WEST

- Akkerstraat (V-2013-2934): melding brandveilig gebruik t.b.v. EMTE (geaccepteerd d.d. 28 januari 2014) Tegen vorenstaande meldingen staat geen bezwaar en/of beroep open. D VERKEERSBESLUITEN

STADSDEEL WEST

- Het instellen van een stopverbod aan beide zijden van de Binnenhaven (V-20134703): (besluit genomen d.d. 10 januari 2013) Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van verlening een bezwaarschrift indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en beroep onder de kop Algemeen) E INSTEMMINGSBESLUITEN VOOR HET LEGGEN VAN KABELS EN LEIDINGEN

STADSDEEL CENTRUM

- H.J. van Heekplein 90 - Enexis, (1400046120) (verleend d.d. 30 januari 2014) - Haaksbergerstraat-Koningsstraat – VolkerWessels Telekom infra - KPN, (1400046124) (verleend d.d. 30 januari 2014)

STADSDEEL NOORD

- Auke Vleerstraat - Enexis, (1400046104) (verleend d.d. 30 januari 2014)

STADSDEEL OOST

- Daalweg 73a – NEM-Siers, (1400046136) (verleend d.d. 30 januari 2014) - Leijdsweg 75a – NEM-Siers, (1400046161) (verleend d.d. 30 januari 2014) - Oliemolensingel 179 – Ziggo-VIB, (1400046084) (verleend d.d. 30 januari 2014) - Ribbelerbrinkstraat e.o. - Enexis, (1400046106) (verleend d.d. 30 januari 2014)

STADSDEEL WEST

- Ir. Schiffstraat boring onder kanaal – VolkerWessels Telekom infra - KPN, (1400046059) (verleend d.d. 30 januari 2014) Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van verlening een bezwaarschrift indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en beroep onder de kop Algemeen) F WET BODEMBESCHERMING (WBB) - Oldenzaalsestraat km 5.95-6.10, kadastraal gemeente Lonneker, sectie Y, nummer 182.(H-2013-2310) Beschikking instemmen BUS sanering - Sanering NS-emplacement, kadastraal aangeduid als gemeente Enschede, sectie I , nummers 1869 en 1702 en sectie B, nummer 7920 (H-2013-2300), De beschikking betreft het instemmen met een uitgevoerde sanering op grond van Wet bodembescherming (wbb) Tegen bovengenoemde besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van verlening een bezwaarschrift indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en beroep onder de kop Algemeen)

G TERRASVERGUNNINGEN De volgende terrasvergunning is verleend:

STADSDEEL NOORD

- Maatmanweg 27 (V-2014-0068): terrasvergunning t.b.v. Golfclub Prinses Wilhelmina (verleend d.d. 31 januari 2014) Tegen bovengenoemde vergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van verlening een bezwaarschrift indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en beroep onder de kop Algemeen)

RUIMTELIJKE PLANNEN ALGEMEEN Onder Ruimtelijke plannen worden verstaan de hierna genoemde plannen als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening: a. Structuurvisie; b. Bestemmingsplan (inclusief Nadere Uitwerking, Wijzigingsplan en herziening); c. Beheersverordening; d. Voorbereidingsbesluit; e. Exploitatieplan. Onder ruimtelijke plannen worden hier tevens verstaan: de hierna genoemde met een bestemmingsplan samenhangende andere plannen en besluiten: f. Wijziging Welstandsnota, al dan niet in combinatie met een Beeldkwaliteitplan; g. Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder. Inzien / afspraak maken Ruimtelijke plannen liggen met de daarbij behorende stukken gedurende de bij het betreffende ruimtelijke plan genoemde periode ter inzage in de centrale hal of bij de balies van de afdeling Publieksdienstverlening Frontoffice in het stadskantoor, Hengelosestraat 51 in Enschede. Het stadskantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur en op donderdagavond tot 19.30 uur. Wilt u een nadere toelichting op een plan, dan kunt u daarvoor in het Stadskantoor terecht bij de afdeling Publieksdienstverlening Frontoffice. Openingstijden: maandag alleen op afspraak van 11:00 - 16:00 uur, dinsdag t/m vrijdag vrije inloop en op afspraak van 08.30 - 12.00 uur. Donderdagavond vrije inloop van 17.00 - 19.30 uur. Een afspraak kunt u telefonisch maken via 14053. Ruimtelijke plannen als hiervoor bedoeld onder a t/m d kunnen met de daarbij behorende stukken digitaal worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (voor de directe links wordt verwezen naar de betreffende ruimtelijke plannen) of op de gemeentelijke website www.geobrowser.enschede.nl. De bronbestanden kunnen worden gedownload via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl. Indien ook de hiervoor onder e, f of g bedoelde ruimtelijke plannen digitaal op de gemeentelijke website kunnen worden ingezien wordt dat bij het betreffende ruimtelijke plan vermeld. Procedures Bij elk ruimtelijk plan wordt vermeld welke juridische procedure van toepassing is, of de procedure alleen voor belanghebbenden of voor een ieder open staat en tot welk bestuurs- of beroepsorgaan (gemeenteraad, burgemeester en wethouders of Raad van State) u zich daarbij kunt richten. Er zijn twee soorten procedures: “zienswijzen naar voren brengen” en “beroep instellen”. Zienswijzen naar voren brengen Indien tegen het ontwerp van een ruimtelijk plan een zienswijze naar voren kan worden gebracht kan dat naar keuze schriftelijk, digitaal of mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad of aan burgemeester en wethouders (welke van toepassing is staat vermeld bij het ruimtelijk plan), Postbus 20, 7500 AA Enschede. U wordt verzocht in uw brief te

vermelden: ‘zienswijze ontwerp- <soort en naam ruimtelijk plan> (bijvoorbeeld: zienswijze ontwerp-bestemmingsplan <naam plan> of zienswijze ontwerp-besluit hogere grenswaarden <naam besluit>), kenmerk: xxxxxxx’. Indien u mondeling uw zienswijze ten aanzien van een ruimtelijk plan naar voren wenst te brengen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling bestemmingsplannen (bereikbaar via het telefoonnummer 14053). Tegen het ontwerp van een bestemmingsplan (inclusief herziening, nadere uitwerking of wijzigingsplan) kan tevens digitaal een zienswijze naar voren worden gebracht. Digitale zienswijzen kunnen uitsluitend worden ingediend via het digitaal loket van de gemeente Enschede, bereikbaar via de website van de gemeente Enschede. Beroep instellen Indien tegen een besluit tot vaststelling van een ruimtelijk plan beroep kan worden ingesteld dan kan dat alleen schriftelijk. Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. In het beroepschrift moet in ieder geval staan: uw naam en adres, de dagtekening, tegen welk besluit u beroep instelt, de motivering van uw beroepschrift (waarom u beroep instelt) en uw handtekening. Indien het ruimtelijk plan ten opzichte van het ontwerpplan of ontwerp-besluit bij de vaststelling niet is gewijzigd kan geen beroep worden ingesteld door de belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerp-plan of ontwerp-besluit naar voren heeft gebracht. Door het instellen van beroep wordt de werking van het ruimtelijk plan niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

VOORBEREIDINGSBESLUIT

STADSDEEL ZUID VOORBEREIDINGSBESLUIT ‘DIVERSE WOONGEBIEDEN 2014’ (NL.IMRO.0153. VB00011-0003) De Raad heeft -met toepassing van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening- in zijn vergadering van 3 februari 2014 verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor diverse woongebieden (voorbereidingsbesluit ‘Diverse Woongebieden 2014’). Het betreft gedeelten van de buurten Wesselerbrink-Noordoost, Wesselerbrink-Noordwest en Stroinkslanden-Zuid. Met het voorbereidingsbesluit wordt beoogd de verbouw van woonpanden tot zelfstandige woonstudio’s in bovengenoemde woongebieden tegen te gaan. Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking op 6 februari 2014 en ligt van 6 februari 2014 tot en met 19 maart 2014 voor een ieder ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Hengelosestraat 51 in Enschede. (zie Ruimtelijke plannen Algemeen, inzien/ afspraak maken) Het voorbereidingsbesluit kan met de daarbij behorende stukken digitaal worden ingezien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.VB00011-0003 Tegen het voorbereidingsbesluit ‘Diverse Woongebieden 2014’ staat geen bezwaar of beroep open.

COMMISSIE VAN BEHEER G.J. VAN HEEKPARK Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark zoekt nieuwe leden Het G.J. van Heekpark is in 1918 geschonken aan de inwoners van de gemeente Enschede. Het park is in 1995 als Rijksmonument aangewezen. Het beheer van het park is opgedragen aan een commissie, die de belangen behartigt van het park, de vaste huurders en de overige gebruikers. De Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark bestaat uit vijf door de Gemeenteraad benoemde onbezoldigde leden, die voor minimaal een periode van 4 jaren beschikbaar zijn. Mede in verband met de continuïteit heeft de commissie toestemming om de termijn incidenteel te verlengen, wat door de voorbereiding en gedeeltelijke uitvoering van fase 5 van de renovaties ook het geval is geweest. Bij de uitvoering van de taken wordt de commissie gesteund door ambtelijke adviseurs en een administrateur. De commissie wenst in de komende maanden een van de aftredende leden te kunnen vervangen. In dat verband wordt geïnteresseerden verzocht om zich aan te melden als kandidaat lid. Ook in het volgende jaar zal naar verwachting nog een vacature kunnen ontstaan. De voorkeur gaat uit naar personen die een academische opleiding of een vergelijkbaar denk/werkniveau hebben. Affiniteit met deze groene parel midden in de stad, waarin ook sportaccommodaties liggen, wordt als vanzelfsprekend geacht. Kandidaten moeten in de gemeente Enschede wonen en bereid zijn om regelmatig voor de belangen van het park feitelijk beschikbaar te zijn. Ook wordt verwacht dat gegadigden over bestuurlijke ervaring beschikken en in staat zijn te verbinden en te enthousiasmeren. Wilt u daarom ook aangeven welke ervaring u hebt in het besturen van soortgelijke of vergelijkbare organisaties. De commissie wil ook graag weten of u in dat verband ook de secretaris en/of voorzittersrol hebt vervuld. Belangstellenden kunnen tot en met 21 februari 2014 schriftelijk aanmelden als gegadigden voor het lidmaatschap van de Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark, p/a Postbus 6085, 7503 GB Enschede. Inzenden van de brief per e-mail naar de administrateur is eveneens mogelijk. De commissie zal uit de aanmeldingen, na gesprekken met geselecteerden, een voordracht tot benoeming doen aan de Gemeenteraad. Voor eventuele vragen kunt u desgewenst contact opnemen met: • de voorzitter, dhr. Jos van der Eijk (tel 053-4341913 en e-mail jbvdeijk@kpnmail.nl) • of met de administrateur, dhr. Gerard Oude Vrielink (tel 053-4617147 en e-mail oudevrielinkgerard@gmail.com)

VERKEERSSPREEKUUR Verkeersproblemen? Bezoek het verkeersspreekuur. Heeft u een vraag of klacht over een verkeersprobleem op de openbare weg, dan horen wij dat graag. Iedere eerste donderdag van de maand is er een van 17.30 tot 19.00 uur een verkeersspreekuur in het Stadskantoor, Hengelosestraat 51. U bent van harte welkom, een afspraak is niet nodig. U kunt zich die avond melden bij de receptie. Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 6 februari. U kunt uw vraag ook digitaal stellen: www.enschede.nl/contact.


 www.huisaanhuisenschede.nl

Huis aan Huis • woensdag 5 februari 2014 • 14

enschede ‘Lang zult u wonen’ herhaald op RTV Oost Sinds zaterdag 25 januari herhaalt RTV Oost op acht achtereenvolgende zaterdagen de acht-delige tv-serie ‘Lang zult u wonen’. De uitzendingen beginnen iedere zaterdag om 16.39 uur en wordt ieder uur herhaald. De laatste herhaling start om 20.39 uur. U maakt kennis met verschillende families die hun woningen comfortabeler en veiliger willen maken. In de volgende afleveringen ziet u zij hun bouwplannen uitvoeren en wat daarbij komt kijken. Wat is Lang zult u wonen? Met Lang zult u wonen worden huiseigenaren gestimuleerd om hun woning vroegtijdig aan te passen. Als u dat doet, is er een grote kans dat u langer op een aangename manier in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Website Denkt u er ook over om uw huis veiliger en comfortabeler te maken? Niet alleen de tv-uitzendingen bieden informatie, maar kijk ook eens op de website www.langzultuwonen.nl. Op deze site vindt u veel informatie over kleine en grote aanpassingen die voor meer gemak en veiligheid zorgen.

Oorlog langs de lijn: het is echt niet nodig Vrijdag 31 januari vond een bijzondere editie van het gemeentelijke sportcafé plaats. De bijeenkomst stond geheel in het teken van het boek “Oorlog langs de lijn” van journalist Wesley Meijer. Hij schreef het naar aanleiding van de gewelddadige dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen eind 2012 Zijn boek gaat over geweld op het amateurvoetbalveld, geeft een analyse van het geweld en gaat in op de vraag wat er aan het probleem gedaan kan worden. Naast de besturen van alle Enschedese sportverenigingen waren dit keer ook een aantal jeugd(voetbal)teams met hun leiders, de Scheidsrechtersvereniging Enschede en Omstreken (SEO) en de federatie van Enschedese voetbalverenigingen (FEV) uitgenodigd. Eerst naar jezelf kijken Een panel bestaande uit de schrijver, journalist Marco Timmer (Voetbal International), de Enschedese profvoetballer Deniz Türüç, (Go Ahead Eagles) en Andreas David (speler Excelsior ‘31 en oud-trainer FC Aramea) ging in discussie met elkaar en de zaal over thema’s die in het boek aan de orde worden gesteld. Het panel was het er al snel over eens dat agressie op en om het voetbalveld van alle tijden is en nooit helemaal uitgebannen

Deze pagina’s worden vervaardigd door de afdeling concerncommunicatie van de gemeente Enschede in samenwerking met Huis aan Huis.

straffing leidt bijna altijd tot discussie aldus een van de aanwezige scheidsrechters: “Maar scheids, ik speelde de bal!”.

Tijdens het sportcafé ging een panel in discussie met elkaar en de zaal over thema’s die in het boek ‘Oorlog langs de lijn’ van journalist Wesley Meijer aan de orde worden gesteld.

zal kunnen worden. Maar ook dat voetballers, trainers en leiders veel kunnen doen om de agressie binnen de perken te houden. Zo heb-

voetbalwereld kan veel leren van andere sporten ben ze altijd de neiging de schuld bij anderen te leggen. Vooral bij de scheidsrechter en de tegenstanders. En kijken veel te weinig naar zichzelf. Een scheidsrech-

ter: ‘Spelers moeten accepteren dat ook scheidsrechters fouten maken. Spelers missen kansen voor open doel, maar als een scheidsrechter een fout maakt is de wereld te klein’ Schokkende feiten Tijdens de bijeenkomst kwam een aantal schokkende feiten naar voren. Het in discussie gaan met en protesteren bij de scheidsrechter is in het voetbal de normaalste zaak van de wereld. Zowel in het veld als van langs de lijn moet een

scheidsrechter zich heel wat laten welgevallen. Het aantal officiële KNVB-scheidsrechters is de afgelopen 10 jaar teruggelopen van 15.000 naar 6000. Dat betekent dat veel van de wekelijks gespeelde 33.000 wedstrijden door clubscheidsrechters worden geleid. Die over het algemeen minder goed zijn opgeleid en eerder als partijdig worden gezien. Daarnaast blijkt de kennis van de spelregels bij de spelers klein. Een tackel met twee gestrekte benen is bijvoorbeeld verboden, maar be-

Voorbeeldfunctie Topvoetballers Türüç en David bleken zich zeer bewust van hun voorbeeldfunctie, maar ook van het feit dat zij zelf ook af en toe over de schreef gaan. Türüç weet dit vooral aan de grote belangen in het betaalde voetbal en David aan zijn temperament. Vooral als trainer had hij daar last van. Beide zijn spelers met een allochtone achtergrond. En worden regelmatig geprovoceerd. Türüç: ‘Je moet je volwassen opstellen, er boven staan. Ik probeer altijd mijn voeten te laten spreken” Verbazing Dat het voetbal veel kan leren van andere sporten bleek wel uit de reactie van een bestuurslid uit het waterpolo: “Daarmag je niet tegen een scheidsrechter praten. Je krijgt de rode kaart als je dat doet. Ook na afloop verhaal halen is not done. De bond legt je een schorsing op. En een club is verplicht voor elk team dat ze voor de competitie inschrijft ook een scheidsrechter te leveren. Als deze niet minimaal 15 wedstrijden per seizoen fluit, wordt het team uit de competitie geschrapt’.

Campagne: Roken en drinken voor je 18e is niet normaal! Vanaf 2014 mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcohol bij zich hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen. Dit is het gevolg van een verandering in de Drank- en Horecawet. Doen ze dat wel, dan riskeren ze een boete. Ook mogen verkopers geen alcohol meer verkopen aan jongeren onder de 18. Ook de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak is naar 18 jaar gegaan. Verkopers worden strafbaar als zij tabak aan jongeren onder de 18 jaar verkopen. Jongeren zelf zijn niet strafbaar als ze op straat roken. Er is een nationale campagne gestart met als doel om duidelijk te ma-

ken dat ‘het normaal is om tot je 18e niet te roken en te drinken.’ Alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid van jongeren. Ook leidt drankgebruik door jongeren tot veel overlast. De wet stelt daarom strengere regels voor de verkopers van alcohol, en wil stimuleren dat ouders zelf voorkomen dat jongeren gaan drinken. Tot slot gaat de wet uit van de eigen verantwoordelijkheid van jongeren. Daarom is in de nieuwe wet geregeld dat jongeren die drank in de openbare ruimte in hun bezit hebben strafbaar zijn. De hoogte van de boete is

Vanaf 2014 mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcohol bij zich hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen.

vastgesteld op 45,- euro voor jongeren tot 16 jaar en 90,voor 16- en 17 jarigen. De

gemeente Enschede heeft twee controleurs in dienst die gespecialiseerd zijn op

het gebied van handhaving op dit punt. De gemeente heeft gesproken met een vertegenwoordiging van winkeliers en horeca en afspraken gemaakt dat zij in eerste instantie nauwkeurig toezien op de leeftijdgrens. Verkopers van alcohol aan jongeren onder de 18 zijn immers ook strafbaar. Alcohol- of tabaksgebruik in huiselijke kring is niet verboden. Maar het is al langer bekend dat alcoholgebruik door jongeren voor hen te veel gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Het kan de ontwikkeling van de hersenen verstoren en kan leiden tot slechtere school-

prestaties. Jong tabaksgebruik is slecht voor longen en het hart, en de verslaving is sterker als roken op jonge leeftijd begint. U kunt een gezonde ontwikkeling van uw kind bevorderen door alcoholgebruik en roken niet toe te staan, ook thuis niet. Voor adviezen hierover kunt u kijken op diverse websites. Als uw kind al gewend is om te drinken of te roken, vindt u hierover ook adviezen. www.nix18.nl www.hoepakjijdataan.nl www.trimbos.nl www.alcoholinfo.nl www.uwkindenalcohol.nl www.uwkindenroken.nl

Er is maar één omroep voor en door Enschedeërs! Met het meeste nieuws en informatie over uw stad. www.tvenschedefm.nl Wilt u adverteren via TV Enschede FM? Mail naar reclame@tvenschedefm.nl voor meer informatie.

TV Enschede: kanaal 40 (Ziggo digitaal), kanaal 6, 182.25 Mhz (Ziggo analoog), kanaal 50 op KPN Glasnet en kanaal 553 bij KPN IPTV Enschede FM: 105.1 FM in de ether, 104.1 FM (Ziggo analoog), kanaal 780 (Ziggo digitaal), 94.3 FM op Glasnet en kanaal 953 bij KPN IPTV


 www.huisaanhuisenschede.nl

Huis aan Huis • woensdag 5 februari 2014 • 15

ENSCHEDE NOORD/CENTRUM

Ook een goed idee voor jouw buurt? Dien het in via ‘Jij maakt de buurt’! Met ‘Jij maakt de buurt!’ kan jouw eigen idee bijdragen aan een betere en leukere buurt om in te wonen. Sinds 2011 stelt de gemeente elk jaar geld beschikbaar voor de wijken en dorpen in Enschede. Het geld is bedoeld voor goede en/of leuke ideeen voor de buurt of wijk. Bewoners beslissen zelf wat goede ideeën zijn en waar geld aan wordt toegekend.

In stadsdeel Noord zijn zo de afgelopen jaren al een aantal mooie initiatieven uitgevoerd, zoals: de Jeugdtuinen van Noord; S-nugger een idee op gebied van arbeidsparticipatie met een netwerk ter ondersteuning van werkzoekende niet-uitkeringsgerechtigden; een techniekwerkplaats voor kinderen; de Droom voor Roombeek, (buurtmaaltijd

en ontmoeting) op het gebied van sociale samenhang; Wijkschoonmaakaktie in Deppenbroek; het opfleuren van grijze electriciteitskasten; en diverse wijkactiviteiten van kerstmarkten tot kunst & culturenmarkt tot zomerfestivals. Dit jaar is er ook weer geld beschikbaar! Dus heeft u een goed idee? Kijk dan op www.jijmaaktdebuurt.nl en dien het in!

Twekkelerveld vierde warme kerst

De kerstengelen van Twekkelerveld: kerstpakketten werden samengesteld voor mensen die het erg hard konden gebruiken.

Wijkverkeersplan Een bewonerswerkgroep presenteerde, onder begeleiding van verkeerskundige Nico Molenaar, op 29 janauri voor ruim 100 bewoners een wijkverkeersplan voor Hogeland Noord en Getfert Perik. Over de voorgestelde maatregelen, met name over de verkeerscirculatie, ontstond een goede discussie. Alle opmerkingen worden meegenomen voor het definitieve plan. Als dat klaar is, biedt de werkgroep het aan het college van B&W aan voor de bestuurlijke besluitvorming. Het plan is te zien op de site van de wijkraad. http://wijkraadzuidoostenschede.nl Foto: Ben Meijer-Hof

Sloop coffeeshop De Molen gestart Afgelopen week zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van coffeeshop ‘De Molen’ gestart. Het werk moet rond 15 maart zijn afgerond. Over het verplaatsen van IOK de Globe en het Leger des Heils verwacht wethouder Welman binnenkort meer duidelijkheid te geven. “Ik hoop dat we de komende weken stappen kunnen zetten in het ontwikkelen van het gebied ten noorden van de Molenstraat. Het is nog steeds de ambitie van Proper Stok, Woonplaats en gemeente om hier een eigentijds, kleinschalig en stedelijk woonwijkje te realiseren.”

In december zijn 45 huishoudens in Twekkelerveld op een geweldige manier verrast dankzij een enorm sympathiek kerstinitiatief van de winkeliersvereniging. Ondernemer Roy ten Vergert vertelt: “Zoals elk jaar wilden wij een kerstboom bij het winkelcentrum. Andere jaren betaalden de winkeliers het gezamenlijk en dit jaar hadden wij een aanvraag ingediend bij de wijkbudgetten voor een vergoeding. De aanvraag werd goedgekeurd met het verzoek om een tegenprestatie. Het idee werd geboren om kerstpakketten samen te stellen voor mensen die het heel erg hard kunnen gebruiken. In overleg met collega-winkeliers is het kerstboombudget uiteindelijk verviervou-

digd! Zodoende konden we op een zondag bij de Albert Heijn 45 pakketten met een waarde van ruim 50 euro inpakken.” Dimie Blanken van Power vult aan: “En toen heeft Power iedereen die actief is in Twekkelerveld, zoals de corporaties, maatschappelijk werk en de speeltuinverenigingen, benaderd voor adressen van mensen die een hart onder de riem kunnen gebruiken. Wij hebben de dinsdag voor Kerst op die adressen een briefje rondgebracht met de melding dat we op een bepaald tijdstip langskomen met een kerstverrassing. De reacties van de mensen waren hartverwarmend. Net als een veelzeggende reactie op facebook: “De kerstengel is langs geweest!”

Oplichting / Babbeltrucs De laatste weken is het goed raak. Met regelmaat verschijnen in de media verhalen over babbeltrucs en oplichting. Het tv programma Opsporing Verzocht liet onlangs wel vijftien oplichters en dieven zien die het vooral gemunt hadden op oudere mensen. Vaak in de buurt van pinautomaten, maar ook met een smoes om toegang te krijgen tot de woning. Met mooie praatjes en afleiding maakten ze pinpassen buit. Vooraf was het ze gelukt de pincode te bemachtigen. Het resultaat was te raden, binnen enkele uren was bankrekening geplunderd. Walgelijk hoe ze misbruik maakten van goedheid van ouderen. De impact bij slachtoffers is groot. Het zal je vader of moeder maar zijn. In de maanden februari en maart 2014 gaat de politie op locatie voorlichting geven over deze praktijken, met tips om ze te voorkomen. We komen al bij zorgcentra, bewonerscommissies en de twee speeltuinverenigingen “Hoogeland” en de “Zuiderspeeltuin”. Wilt u aansluiten bij een van deze bijeenkomsten of heeft u zelf een locatie voorhanden? Laat het ons weten. Bennie Visschedijk Wijkagent Bothoven / Hogeland-Noord Twitter: @B_Visschedijk

Loes Enschede is 5 jaar en gaat de wijken in Loes Enschede is vijf jaar en slaat haar vleugels uit. Loes heeft jaren vanuit de bibliotheek gewerkt. In 2014 gaat Loes de wijken in, dichter bij de ouders. Namelijk de consultatiebureaus van GGD Twente. Vanaf 3 februari kunnen ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar, naast het meten en wegen van jonge kinderen, bij de Loes-inlooppunten terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. De Loes-inlooppunten zijn er elke donderdag, van 13.00 tot 13.30 uur. Voor Noord is dit inlooppunt in Servicecentrum

Noord (Zaanstraat 12). Voor Centrum is dat De Lippink’s Hof (Bleekhofstraat 357). De JGZ en Loes staan beide dicht bij ouders en bundelen daarom hun krachten via de Loes inlooppunten binnen de consultatiebureaus. Vanuit deze bureaus en het onderwijs komen alle ouders in aanraking met de JGZ. Samen met ouders houdt de JGZ vanaf de geboorte de ontwikkeling en gezondheid van het kind in de gaten. Vanaf februari 2014 kunnen ouders bij het Loes-inlooppunt in het consultatiebureau met hun opgroei- en opvoedvragen terecht.

Eindelijk sparen! zonder grenzen

Loes opvoedondersteuning slaat haar vleugels uit: de verschillende Loes-inlooppunten zijn vanaf dit jaar te vinden binnen de consultatiebureaus van GGD Twente in alle stadsdelen.

Bij ons is minder meer Wij verkopen onze dierenvoeding aan slechts 7 % btw Op een verkoopoppervlakte van 1000 m² bieden we u een grote keuze aan artikelen van topkwaliteit aan een gunstige prijs: van selecte dierenvoeding over speelgoed en verzorgingsproducten tot onze afdeling levende dieren. Bij ons vindt u alles wat u voor uw huisdier nodig hebt.

Fressnapf Gronau XXL, Düppelstraße 2, naast Roller, D-48599 Gronau, Tel. +49 (0) 2562 96 58 01


 www.huisaanhuisenschede.nl

Huis aan Huis • woensdag 5 februari 2014 • 15

ENSCHEDE OOST

Stadsdeelcommissie Oost zwaait af De stadsdeelcommissie Oost vergadert op dinsdag 18 februari voor de laatste keer vóór de verkiezingen. Een bijzonder moment omdat de nieuwe stadsdeelcommissie Oost er ongetwijfeld anders uit zal zien. Dat hangt natuurlijk af van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. U doet overigens de commissieleden geen groter plezier dan uw betrokkenheid bij de buurt en de stad te tonen door te

gaan te gaan stemmen op 19 maart. Wijkprogramma’s Op 18 februari gaat de stadsdeelcommissie praten over het jaarplan stadsdeel Oost en over de concept-wijkprogramma’s Varvik-Diekman, Eschmarke, Glanerbrug en Schreurserve-Ribbelt. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het opstellen ervan, samen met bewoners (vertegenwoordigers)

en partners in de wijken. De doelen voor de komende paar jaar zijn benoemd rond werk, talentontwikkeling, zorg, veiligheid en duurzaamheid.

Loes is 5 jaar en gaat de wijken in

Ook dit jaar wordt in Enschede weer meegedaan aan de Nationale Boomplantdag. Rond deze feestelijke dag planten kinderen van de openbare basisschool ’t Wooldrik onder begeleiding van stadsdeelbeheer Oost diverse fruitbomen en rozenstruiken op een braakliggend stuk grond in het Wooldrikpark. Zo ontstaat er nog meer diversiteit voor de vogels en insecten.

Welkom Aanwezig zijn? Dat kan! U bent, zoals altijd, van harte welkom bij de vergadering van de stadsdeelcommissie Oost. Locatie is Servicecentrum Oost, Gronausestraat 300. Aanvang is 19.30 uur.

De Loes-inlooppunten zijn vanaf 2014 te vinden binnen de consultatiebureaus van GGD Twente in alle stadsdelen.

Loes Enschede is vijf jaar en slaat haar vleugels uit. Loes heeft jaren vanuit de bibliotheek gewerkt. In 2014 gaat Loes de wijken in, dichter bij de ouders. Met vijf Loes-inlooppunten op vijf verschillende locaties in Enschede. Voor ouders bekende locaties. Namelijk de consultatiebureaus van GGD Twente.

Huiskamer Op donderdagmiddag 23 januari is in speeltuin Het Lindenhof in de wijk Velve-Lindenhof de ‘Huiskamer van de buurt’ geopend. In verschillende Enschedese wijken is al een ‘Huiskamer’ gevestigd. Nu dus ook in Velve-Lindenhof. De Huiskamers zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken waar bewoners elkaar kunnen treffen. En daar voldoet de speeltuin Het Lindenhof helemaal aan. Onder het toeziend oog van speeltuinbeheerder Hannes Kiel, spijkerde stadsdeelmanager Wim Waninge het bijbehorend bordje ‘Huiskamer van de Buurt’ op de buitenmuur bij de ingang.

Nationale Boomplantdag op 14 maart 2014

Elke donderdag inlopen! Vanaf 3 februari kunnen ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar, naast het meten en wegen van jonge kinderen, bij de Loes-inlooppunten terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. Opa’s en oma’s en andere verzorgers zijn ook welkom. De Loesinlooppunten zijn er elke

donderdag, van 13.00 tot 13.30 uur. In stadsdeel Oost vind u de inlooppunten op de consultatiebureaus in Servicecentrum Oost (Gronausestraat 300) en in het gebouw van Fysioteam Glanerbrug (Schoolstraat 17). Krachtenbundeling De JGZ en Loes staan beide dicht bij ouders en bundelen daarom hun krachten via de Loes inlooppunten. Vanuit deze bureaus en het onderwijs komen alle ouders in aanraking met de JGZ. Samen met ouders houdt de JGZ vanaf de geboorte de ontwikkeling van het kind in de gaten. Vanaf 2014 kunnen ouders bij het Loes-inlooppunt in het consultatiebureau met hun opgroei- en opvoedvragen terecht.

Ook worden er ruim 60 nestkastjes voor vogels opgehangen. Variërend van uilenkasten voor uilen tot huisjes voor roodborstjes en mezen. Een groot deel van de nestkastjes wordt beschikbaar gesteld door de kinderboerderij ‘t Wooldrik. De kastjes moeten nog wel getimmerd en geschilderd worden. Kinderen die hier graag aan mee willen helpen kunnen zich tot 3 maart 2014 melden bij de Kinderboerderij in het Wooldrikpark. Heb jij ideeën voor de wijk of voor het Wooldrikspark? Stuur deze ideeën dan per mail naar de wijkbeheerder van de gemeente Enschede, Barry Langkamp. Hij is te bereiken via het mailadres: b.langkamp@enschede.nl

Kick-off Beroepsvizier: Jong Ondernemen Rick Ardesch (projectmedewerker Talentontwikkeling gemeente Enschede) trapte 23 januari – in het kader van Beroepsvizier - interactief af, met een interessant thema: Jong ondernemen. De jonge ondernemers Joep, 11 jaar (‘Tornado Joep’) en Marijke, 17 jaar (‘Bij oma op de thee’) werden door wethouder Talentonwikkeling Jeroen Hatenboer aan de tand gevoeld. Met de vragen ‘Wie ben je als individu en waar liggen je kwaliteiten?’ als basis, worden vanuit Oog voor Talent en Beroepsvizier sinds 2011 excursies voor leerlingen van 10-14 jaar en hun ouders georganiseerd. Omdat de aanslui-

ting tussen onderwijs en arbeidsmarkt een belangrijk thema is, gaat Beroepsvizier door en wordt het initiatief Enschede breed uitgerold. Het op jonge leeftijd beginnen met ondernemerschap en beroepenoriëntatie is belangrijk om ondernemerschap te stimuleren. Zie voor meer info: www. beroepsvizier.nl. Rick Ardesch: “We zijn gestart met bedrijfs- en beroepenexcursies op basis van interesse. Een ontmoeting met een voorbeeld of een rolmodel geeft een realistisch beeld, waar een leerling mee verder kan. De onlangs georganiseerde rolmodellenmarkt bevestigde dit. De komende

periode gaan we de excursies Enschede-breed aanbieden. We koppelen ook maatschappelijke vraagstukken aan de excursies om zo nog een extra verdieping aan te brengen. Ook willen we een platform starten waarbij jongeren vragen kunnen stellen over werk/beroep.” Beroepsvizier is een middel om beroepsoriëntatie concreter te maken door excursies en bij te dragen aan bewustwording van een beroepsbeeld. Het is zaak om aan te sluiten bij initiatieven in de stadsdelen en in samenwerking met bedrijven tot maatwerk te komen. In Oost nemen de scholen De Kubus en De Lipper deel aan Beroepsvizier.

Eindelijk sparen! zonder grenzen

Jonge ondernemers werden tijdens de Kick-off door wethouder Talentonwikkeling Jeroen Hatenboer aan de tand gevoeld over hun ondernemerskwaliteiten en talenten.

Bij ons is minder meer Wij verkopen onze dierenvoeding aan slechts 7 % btw Op een verkoopoppervlakte van 1000 m² bieden we u een grote keuze aan artikelen van topkwaliteit aan een gunstige prijs: van selecte dierenvoeding over speelgoed en verzorgingsproducten tot onze afdeling levende dieren. Bij ons vindt u alles wat u voor uw huisdier nodig hebt.

Fressnapf Gronau XXL, Düppelstraße 2, naast Roller, D-48599 Gronau, Tel. +49 (0) 2562 96 58 01


 www.huisaanhuisenschede.nl

Huis aan Huis • woensdag 5 februari 2014 • 15

ENSCHEDE WEST

Informatieavond over nieuw op te stellen wijkverkeersplan Stadsveld De wijkraad en de gemeente Enschede laten voor Stadsveld een wijkverkeersplan opstellen. Het plan wordt door bewoners en belanghebbenden opgesteld onder leiding van een onafhankelijke deskundige. Op dinsdag 25 februari wordt in het gebouw van speeltuin Stadsveld, Plataanstraat 50 een informatieavond georganiseerd. De avond is van 19.30

tot 21.30 uur. Vanaf 19.00 staat de koffie klaar. Tijdens de avond wordt het proces van het plan toegelicht: hoe het gemaakt wordt en aan welke randvoorwaarden het moet voldoen. Op de avond kunt u uw verkeersproblemen kenbaar maken. Ook wordt op de avond de werkgroep samengesteld die het wijkverkeersplan gaat opstellen. Daarvoor is nog een

aantal plaatsen beschikbaar waarvoor u zich dan kunt opgeven. Via een bewonersbrief worden formulieren verspreid waarop u tot twee weken na de informatieavond uw verkeersproblemen aan de werkgroep kunt meegeven. We verwelkomen u graag op 25 februari aanstaande. Uw vragen kunt u vooraf stellen aan nico@molenaar-advies.com

Loes is 5 jaar en gaat de wijken in

Twee leerlingen uit groep 6 van OBS Het Pathmos doen mee aan Super Symphonic Leerorkest Enschede, een project van Kaliber Kunstenschool.

De Loes-inlooppunten zijn vanaf 2014 te vinden binnen de consultatiebureaus van GGD Twente in alle stadsdelen.

Loes Enschede is vijf jaar en slaat haar vleugels uit. Loes heeft jaren vanuit de bibliotheek gewerkt. In 2014 gaat Loes de wijken in, dichter bij de ouders. Met vijf Loes-inlooppunten op vijf verschillende locaties in Enschede. Voor ouders bekende locaties. Namelijk de consultatiebureaus van GGD Twente.

Kickoff Op 23 januari werd interactief afgetrapt met een interessant thema: zelfstandig ondernemen. Er waren piepjonge ondernemers aan het woord en in gesprek met Jeroen Hatenboer. “Iedereen heeft talent”, aldus de wethouder Talentonwikkeling. De jonge ondernemers Joep (‘Tornado Joep’) en Marijke (‘Bij oma op de thee’) werden aan de tand gevoeld over hun ondernemerskwaliteiten en talenten. Het doel is om zoveel mogelijk jongeren (10-14 jaar) te bereiken om mee te doen aan Beroepsvizier. Zie voor meer info: www.beroepsvizier.nl

Motor van de wijk De winkeliersvereniging Hart van Stadsveld heeft op 22 januari 2014 een nieuwe impuls gekregen. De ondernemers stonden in een bijeenkomst stil bij het geheel vernieuwde winkelcentrum Hart van Stadsveld. De vereniging wil zich sterk maken voor een verdere doorontwikkeling als sociaal-economische motor van de wijk. Het enthousiasme heeft geresulteerd in liefst 13 nieuwe aanmeldingen. Een aantal aanmeldingen is van ondernemers die zich nieuw in Stadsveld hebben gevestigd. Binnenkort praten de ondernemers verder, bepalen ze hun speerpunten vormen werkgroepen voor een aantal activiteiten.

Het Pathmos in Super Symphonic

Elke donderdag inlopen! Vanaf 3 februari kunnen ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar, naast het meten en wegen van jonge kinderen, bij de Loes-inlooppunten terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. Opa’s en oma’s en andere verzorgers zijn ook welkom. De Loes-inlooppunten zijn er elke don-

derdag, van 13.00 tot 13.30 uur. In stadsdeel West vindt u dit inlooppunt op het consultatiebureau De Lippink’s Hof aan de Bleekhofstraat 357. Krachtenbundeling De JGZ en Loes staan beide dicht bij ouders en bundelen daarom hun krachten via de Loes inlooppunten binnen de consultatiebureaus. Vanuit deze bureaus en het onderwijs komen alle ouders in aanraking met de JGZ. Samen met ouders houdt de JGZ vanaf de geboorte de ontwikkeling en gezondheid van het kind in de gaten. Vanaf februari 2014 kunnen ouders bij het Loes-inlooppunt in het consultatiebureau met hun opgroei- en opvoedvragen terecht.

In dit project leren kinderen van de groepen 6 tot en met 8 een instrument te bespelen en maken zij met alle deelnemers muziek in een orkest. Het initiatief komt voort uit het programma Kinderen Maken Muziek, gesteund door Koningin Máxima. Kennismaking De afgelopen weken hebben de kinderen kennisgemaakt met hun instrument. Vanaf deze week is er de ene week les op het instrument en de andere week orkestrepetitie. Eerste optreden Nieuwsgierig wat de kinderen geleerd hebben? Op woensdag 26 maart van 13.15-14.15 uur is hun eerste optreden in OBS Het Pathmos. Het project wordt afgesloten tijdens Kunst in het Volkspark op zondag 8 juni. Super Symponic wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Robinia, speeltuin met veel diverse activiteiten In 2006 is de speeltuin Robinia in een geheel nieuw gebouw aan de Berkstraat getrokken. Een nieuwe naam, een nieuw gebouw op vertrouwde grond. Want speeltuin Robinia bestond natuurlijk al langer, maar tot 2006 onder de naam Acacia. Het woord Robinia komt uit het Latijn en betekent Acacia. Het speeltuingebouw Robinia is de gehele week van maandag t/m vrijdag geopend. De activiteiten zijn bijzonder divers. Elke week is er een kinderdisco op de dinsdag en de vrijdagavond. Op maandagmiddag van 15.30 – 16.30 uur geven juf

Imke en juf Jannieke dansles voor de kinderen in de leeftijd vanaf 6 jaar tot 12 jaar. Op dinsdagavond is een spelletjesavond en op de woensdag krijgen de kinderen uit onze wijk een gezonde lunch. Vervolgens kunnen zij zich creatief uitleven met knutselen. Iedere eerste woensdag van de maand is er een grandioze kinderbingo. Buiten alle georganiseerde activiteiten kunnen de kinderen zich ook amuseren op de buitenspelvoorziening. Het volledige programma kunt u maandelijks lezen in wijkkrant de Zuidwester.

Eindelijk sparen! zonder grenzen

Speeltuin Robinia (voorheen speeltuin Acacia) organiseert regelmatig verschillende activiteiten. Daarnaast kunnen kinderen zich prima amuseren op de buitenspelvoorziening.

Bij ons is minder meer Wij verkopen onze dierenvoeding aan slechts 7 % btw Op een verkoopoppervlakte van 1000 m² bieden we u een grote keuze aan artikelen van topkwaliteit aan een gunstige prijs: van selecte dierenvoeding over speelgoed en verzorgingsproducten tot onze afdeling levende dieren. Bij ons vindt u alles wat u voor uw huisdier nodig hebt.

Fressnapf Gronau XXL, Düppelstraße 2, naast Roller, D-48599 Gronau, Tel. +49 (0) 2562 96 58 01


 www.huisaanhuisenschede.nl

Huis aan Huis • woensdag 5 februari 2014 • 15

ENSCHEDE ZUID

Bijeenkomst voor kunstopdracht: ‘Beschilderen fietstunnels Enschede-zuid’ De fietstunnels onder de RW35 bij de Oude Dijk en Boswinkel willen we aantrekkelijker en sociaal veiliger maken door de tunnels te beschilderen. TETEM kunstruimte organiseert samen met de gemeente Enschede een informatiebijeenkomst waarbij de kunstopdracht wordt toegelicht. Kunstenaars en jongerengroepen worden

uitgenodigd om met ideeën te komen. Tijdens de avond wordt meer informatie gegeven om te komen tot de uitvoering van zo’n kunstopdracht. Wat moet je doen, hoe kunnen kunstenaars en jongeren samenwerken en hoe worden de schetsontwerpen beoordeeld? Afgestudeerde kunstenaars en jongeren uit Enschede Zuid die willen meehelpen zijn

welkom om deze bijeenkomst bij te wonen en zich aan te melden. Meer informatie en de opdracht zijn te vinden op www.tetem.nl. De bijeenkomst is op maandag 17 februari van 19.3021.00 (inloop vanaf 19.00) in TETEM kunstruimte, Stroinksbleekweg 16. Deelname is gratis. Aanmelden is gewenst voor 16 februari via receptie@tetem.nl.

Loes is 5 jaar en gaat de wijken in

Op dinsdag 4 februari organiseert SV Dr. Max Euwe een Spaanse thema-avond. De opzet is dat de avond zowel leuk als leerzaam is.

De Loes-inlooppunten zijn vanaf 2014 te vinden binnen de consultatiebureaus van GGD Twente in alle stadsdelen.

Loes Enschede is vijf jaar en slaat haar vleugels uit. Loes heeft jaren vanuit de bibliotheek gewerkt. In 2014 gaat Loes de wijken in, dichter bij de ouders. Met vijf Loes-inlooppunten op vijf verschillende locaties in Enschede. Voor ouders bekende locaties. Het zijn namelijk de consultatiebureaus van GGD Twente.

Duofiets Vanaf nu kunnen bewoners van de Posten gebruikmaken van een luxe duofiets. De fiets is mogelijk gemaakt door een donatie van het Stimuleringsfonds van de Rabobank en de Vrienden van de Posten. Met deze duofiets kunnen bewoners van de Posten en De Lorenborch erop uit, samen met een familielid of een kennis. De fiets heeft een optionele schakelbare vrijloop, waarmee zelf wordt bepaald of de bijrijder meefietst. Door de trapondersteuning is het mogelijk om een flinke fietstocht te maken. Vorige week is de duofiets officieel in gebruik genomen.

Spaanse themaavond Schaken, Tapas en Wijn

Elke donderdag inlopen! Vanaf 3 februari kunnen ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar, naast het meten en wegen van jonge kinderen, bij de Loesinlooppunten terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. Opa’s en oma’s en andere verzorgers zijn ook welkom. De Loes-inlooppunten zijn er elke donder-

dag, van 13.00 tot 13.30 uur. In stadsdeel Zuid vindt u dit inlooppunt op het consultatiebureau van Zorgcentrum Zuid aan de Wesselernering 60-7. Krachtenbundeling De JGZ en Loes staan beide dicht bij ouders en bundelen daarom hun krachten via de Loes inlooppunten binnen de consultatiebureaus in uw stadsdeel. Vanuit deze bureaus en het onderwijs komen alle ouders in aanraking met de JGZ. Samen met ouders houdt de JGZ vanaf de geboorte de ontwikkeling en de gezondheid van het kind in de gaten. Vanaf februari 2014 kunnen ouders bij het Loes-inlooppunt met hun opgroei- en opvoedvragen terecht.

Leuk omdat er in een informele sfeer wordt geschaakt, onder het genot van zelfgemaakte tapas en Spaanse wijn. Leerzaam omdat er uitleg wordt gegeven over de Spaanse opening, waarbij je dus precies leert waar je in het begin van de partij zelf niet in moet trappen, en waar je je tegenstanders wel in kunt laten trappen! Huisschakers De avond is ideaal voor huisschakers die eens willen kijken op een schaakvereniging, maar niet meteen aan een serieuze competitie mee willen doen. Het begint om 20:00 in buurtcentrum het Ni-je terphoes in Enschede. De avond is geheel gratis, en vooraanmelden is niet nodig. Meer informatie Meer weten over SV Dr. Max Euwe? Kijk dan op: www.svdrmaxeuwe.nl

De stadsdeelcommissie zwaait af: ‘Trots op Zuid, maar we zijn er nog niet’ Na de stadsdeelcommissievergadering Zuid op dinsdag 28 januari was er een informeel moment waarbij alle politieke fracties in een korte ‘pitch’ hun terugblik op de afgelopen vier jaar of een wens voor de komende vier jaar mochten presenteren. Een goed moment, want alle wijkraden en werkgroepen van de wijkbudgetten waren aanwezig. Een bijzonder moment ook, want alle partijen namen ook gelijk min of meer afscheid van het stadsdeel. Van de huidige 15 commissieleden keren er zeker 7 niet meer terug na de gemeenteraads-

verkiezingen van 19 maart, waaronder voorzitter Eelco Eerenberg. Over één ding waren alle commissieleden het eens: er is ontzettend veel en goed werk verricht de afgelopen vier jaar en de band tussen politiek en buurtbewoner is in Zuid gelukkig sterker geworden. Vooral de wijkbudgetten en de inzet van de bewoners zijn een succes en bewijzen hoe dit stadsdeel vooruit is gesprongen. “Trots op zuid, maar we zijn er nog niet”, zo concluderen veel partijen. Er blijft echter veel groot en klein werk te verzetten en daarbij is de inzet van de

bewoners onmisbaar. Maar de afgelopen vier jaar bewezen dat ondanks soms felle discussies en moeizame processen, ook de pijnlijke (Bijvank) en weerbarstige (jeugd)onderwerpen uiteindelijk in goed vaarwater terecht komen. Die lijn én de band met de bewoners willen alle partijen graag voortzetten na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart, ongeacht de uitslag van verkiezingen. De vele onderwerpen en aandachtspunten die de commissieleden hebben genoemd, worden meegenomen in de wijkprogramma’s 2014-2018.

Eindelijk sparen! zonder grenzen

Alle politieke fracties mochten in een korte ‘pitch’ hun terugblik op de afgelopen vier jaar of een wens voor de komende vier jaar presenteren. Foto: Robert Hoetink

Bij ons is minder meer Wij verkopen onze dierenvoeding aan slechts 7 % btw Op een verkoopoppervlakte van 1000 m² bieden we u een grote keuze aan artikelen van topkwaliteit aan een gunstige prijs: van selecte dierenvoeding over speelgoed en verzorgingsproducten tot onze afdeling levende dieren. Bij ons vindt u alles wat u voor uw huisdier nodig hebt.

Fressnapf Gronau XXL, Düppelstraße 2, naast Roller, D-48599 Gronau, Tel. +49 (0) 2562 96 58 01

Enschede Centraal 5 februari  
Advertisement