Page 1

Oi que no creuaries mai en vermell? No te la juguis i assegura’t que no corres cap risc! Vetlla per la teva tranquil·litat. No esperis que sigui massa tard.

www.eic.cat


Oi que no creuaries mai el semàfor en vermell? O que et posaries sempre el cinturó per conduir? Oi que no et banyaries a la platja amb bandera vermella?

2


Saps ja de què t’estem parlant?

3


Des de l’octubre del 2010 ha deixat de ser obligatori visar els projectes. Aquesta nova situació posa en risc molts aspectes que se’ns poden passar per alt com, per exemple, la competència de l’enginyer que signa el treball, la cobertura de responsabilitat professional, la qualitat del contingut del projecte i la correctesa formal i normativa. Per aquest motiu, tenim una alternativa per a tu, una nova forma d’estalviar-te maldecaps, d’oblidar-te de qualsevol problema i d’assegurar-te que estem aquí per cobrir-te el 100%: el nou Certificat d’Actuació Professional (CAP), que suposa grans avantatges no només per als enginyers, sinó per als clients i l’Administració. 4


5


Certificat d’Actuació Professional Avantatges a tres nivells

6


Enginyer Client Administraci贸 7


Avantatges Enginyer · Li pot aportar garanties al seu client davant d’un possible intrusisme. · Li permet aportar a l’Administració garanties de la qualitat del projecte. · Li garanteix la cobertura de RCP amb la pòlissa del COEIC, amb una franquícia més baixa. 8


9


Avantatges Client · Li assegura la qualificació de l’enginyer, la no-inhabilitació i la seva cobertura de RCP. · Li assegura la qualitat del projecte i del treball de l’enginyer. · Compta amb una institució a la qual pot recórrer davant de possibles conflictes. 10


11


Avantatges Administració · Li soluciona el problema d’haver de validar que un enginyer està qualificat, no inhabilitat i que té suficient cobertura de RCP. · Li assegura la qualitat del projecte: un contingut segons guió establert d’acord amb la Norma-Projecte d’AENOR i segons la normativa legal aplicable. 12


13


Estalvia’t maldecaps! Tant si ets enginyer, com client o Administració, certifica els teus projectes i estalvia’t complicacions i problemes! 14


15


Preus del Certificat d’Actuació Professional 2011 TIPUS DE TREBALL · Projecte i direcció d’activitats. Annexos II i III de la LPCA · Projecte i direcció d’activitats. Annex I de la LPCA

PREU (€) 90 210

· Projecte d’instal·lació contra incendis per a activitats de l’annex I de la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

130

· Projectes i direccions d’instal·lacions de BT BT - Locals, oficines, aparcaments, activitats i instal.lacions temporals d’obra

90

BT - Habitatges i enllaç

90

BT - Distribució BT

90

BT - Grups electrògens

130

BT - Enllumenat públic, ornamental, piscines...

130

BT - Edificis industrials, de serveis i comercials. Escoles, grans superfícies comercials, hospitals, centres de formació, teatres, cinemes, centres esportius, hotels BT - Fotovoltaiques

210 210

· Projectes i direccions d’instal·lacions d’AT

130

· Projectes i direccions d’instal·lacions del RITE

130

· Projectes i direccions d’instal·lacions d’APQ

130

· Projectes i direccions d’instal·lacions d’aire comprimit

130

· Projecte i direcció d’instal·lacions de la resta de reglaments de seguretat

130

· Projectes executius d’instal·lacions (incloses les reformes i les ampliacions). No estan incloses les legalitzacions · Obres menors, ascensors, piscines, bastides i rehabilitacions de façanes · Projecte i direcció d’obres de visat no obligatori

16

350 90 210


TIPUS DE TREBALL

PREU (€)

· Projectes d’obres de la tipologia de visat obligatori segons RD 1000/2010

350

· Direcció d’obra de projectes d’obres de la tipologia de visat obligatori segons RD 1000/2010

350

· Documentació de coordinació de seguretat i salut (inclou l’estudi de seguretat, l’assumpció de coordinació, l’acta d’aprovació del pla, el pla de seguretat i salut i el llibre d’incidències)

55

· Planejament urbanístic (plans de delimitacions, compensacions...)

210

· Projectes d’urbanització

900

· Direcció d’obra de projectes d’urbanització

900

· Projectes de grans instal.lacions i projectes amb

% del pressupost mínim: 900 Màxim 1.500

un PEM entre 800.000 € i 10.000.000 € · Direcció d’obra de projectes de grans instal.lacions

Cost certificat: 847,83 + 0,000065

i projectes amb un PEM entre 800.000 € i 10.000.000 € · Avantprojectes o projectes bàsics

30% segons quotes del projecte

· Projecte i CFO de reforma de vehicles i de grues d’obra

55

· Projectes/estudis i CFO d’instal·lacions de captació d’energia solar

55

· Estudis, informes, peritatges judicials, certificats firals, certificats diversos, i altres documents · Marcatge CE

35 35

· Actuació professional visada per un col·legi d’enginyers industrials dels que formen part del Consejo. Per obtenir el CAP s’haurà d’aportar el document visat per l’altre col·legi

90

17


No te la juguis i assegura’t que no corres cap risc! Vetlla per la teva tranquil·litat. No esperis que sigui massa tard.

18


www.eic.cat

19


CATALUNYA CENTRAL Pompeu Fabra, 13, 2n 4a 08240 Manresa Tel. 938 724 923

LLEIDA Ramon i Cajal, 4 25003 Lleida Tel. 973 288 011

GIRONA Narcís Blanch, 39, baixos 17003 Girona Tel. 972 211 912

SABADELL Advocat Cirera, 8, 2n, porta 23 08201 Sabadell Tel. 937 255 066 / 937 255 737

BARCELONA Via Laietana 39 08003 Barcelona Tel. 933 192 300 TARRAGONA Ntra. Senyora del Claustre, s/n 43003 Tarragona Tel. 977 238 012

Entra a www.eic.cat o truca al telèfon 935 029 088 i informa-te’n. També ens pots enviar un correu electrònic a areaprofessional@eic.cat

Certificat d'Actuació Professional  

Consulta el nou Certificat d'Actuació Professional