Puntuació final 11 02 2014 modificat

Page 1

Modificació de la puntuació final dels aspirants de la borsa de treball d’auxiliar administratiu de l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura. Les valoracions finals dels aspirants a la Borsa de Treball de l’Associació Leader segons el perfil d’Auxiliar Administratiu són les següents:

N. ORDRE

DNI

PUNTUACIÓ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

47170537K 43626140Q 43630000N 43634018M 43632035T 33957554D 47816220W 43633879G 77922250K 41530404V 43628394Q 43633071R 43627207W 43626692Q 45639800A 43633375Y

38,75 37,88 37,38 36,75 36,00 35,50 35,25 33,50 32,25 31,38 30,50 30,33 30,25 30,00 29,25 25,13

Ripoll, 10 de febrer de 2014