Το αντίκτυπο του Κορονοϊού για τις επιχειρήσεις | Μάρτιος – Μάιος '20

Scroll for more

Page 1

Έρευνα Endeavor Greece

Μόλις το 15%

των επιχειρήσεων είναι ασφαλείς σε περίπτωση δεύτερου lockdown

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020


Εισαγωγή Λίγες μόλις μέρες μετά το ξέσπασμα του ΚορονοΪού στην Ελλάδα, η Endeavor Greece δημοσίευσε έρευνα αναφορικά με την επίδραση της πανδημίας στις ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες της χώρας. Η πρώτη αυτή έρευνα επικεντρώθηκε στην πορεία των πωλήσεων και της απασχόλησης, στην ετοιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και στην ικανότητα προσαρμογής τους στα νέα δεδομένα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 60% των επιχειρήσεων είχε ήδη αρχίσει να σημειώνει από μικρή έως και πολύ μεγάλη πτώση πωλήσεων, η οποία έδειχνε ότι θα επηρεάσει τα έσοδα όλης της χρονιάς. Λίγους μήνες αργότερα, στο διάστημα 25-27 Μαΐου, η Endeavor πραγματοποίησε το δεύτερο μέρος της έρευνας. Η παρούσα έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 100 επιχειρηματίες ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2019, από 15 διαφορετικούς κλάδους, εξετάζει την επίπτωση των 2 μηνών lockdown και το τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα για τις επιχειρήσεις. Η έρευνα αποτυπώνει την επίδραση της κρίσης του Κορονοϊού στην ανάπτυξη, το στρατηγικό σχεδιασμό και τις λειτουργίες των εταιρειών κατά το διάστημα 15 Μαρτίου – 15 Μαΐου, καθώς και το βαθμό αισιοδοξίας τόσο για τον κλάδο όσο και για την οικονομία συνολικά.


Οι επιπτώσεις των πρώτων ημερών

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ENDEAVOR GREECE: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

30%

αναμένεται

60% έχει πτώση

των εταιρειών αναμένει μείωση ανθρώπινου δυναμικού έως και 25%

- 50%

μείωση εσόδων

πωλήσεων

5%

των εταιρειών αναμένει μείωση ανθρώπινου δυναμικού έως και 50%

100

αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

70%

αντιμετωπίζει έλλειψη σε εισαγώμενες πρώτες ύλες

€80M τζίρος

68%

δεν προγραμματίζει μείωση ανθρώπινου δυναμικού

100%

ρυθμός ανάπτυξης για το 2019

60% των εταιρειών δεν έχει

σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας

1 στις 3

εταιρείες δεν μπορεί να υποστηρίξει την εξ αποστάσεως εργασία

6 στους 10 επιχειρηματίες

δεν είναι προετοιμασμένοι για την κρίση

7 στους 10

επιχειρηματίες έχουν >50% αυτοματοποιημένες λειτουργίες

4 στους 10

επιχειρηματίες θεωρούν ότι η κρίση θα σταματήσει σύντομα

>40%

4 στους 10

επιχειρηματίες θεωρούν ότι η κρίση θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2020

θεωρούν τη διαμόρφωση επιχειρηματικών δικτύων επιτακτική ανάγκη


Οι επιπτώσεις ύστερα από δύο μήνες

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην απόδοση των επιχειρήσεων (Μάρτιος-Μάιος 2020)

37%

διέκοψε τμήμα της εμπορικής τους δραστηριότητας

50%

συνέχισε κανονικά

1

13%

διέκοψε εντελώς

10%

>50%

εχει προχωρήσει σε απολύσεις και περικοπές

έχουν θέσει μέρος ή σύνολο του προσωπικού σε αναστολή

30%

σκέφτεται να προχωρήσει σε απολύσεις και περικοπές μέχρι το τέλος του 2020

28%

δεν έχει καθόλου ρευστότητα

31%

έχει ρευστότητα για κάτω από 6 μήνες

15% €

έχει ρευστότητα για πάνω από 1 χρόνο

26%

έχει ρευστότητα από 6 μηνες έως 1 χρόνο

53

Η ύφε συνεχιστ το τέλ 20


Επίπτωση στην Επίδοση των Επιχειρήσεων Η πανδημία είχε σημαντική επίπτωση στα οικονομικά στοιχεία των ελληνικών επιχειρήσεων. Στο διάστημα των τελευταίων δύο μηνών, οι μισές επιχειρήσεις διέκοψαν εντελώς ή τμήμα της εμπορικής τους δραστηριότητας, ενώ το 13% διέκοψε εντελώς. Το 57% των επιχειρήσεων σημείωσε μείωση των ετήσιων εσόδων τους, με το 17% αυτών να έχει καταγράψει πτώση ύψους 60-100%. Ωστόσο, το 24% των συμμετεχόντων σημείωσε ανάπτυξη Επίπτωση στην επίδοση των επιχειρήσεων κατά την ίδια περίοδο. Εμπορική Δραστηριότητα (Μάρτιος-Μάιος 2020)

Ετήσια Έσοδα

37%

διέκοψε τμήμα της εμπορικής τους δραστηριότητας

50%

συνέχισε κανονικά

13%

διέκοψε εντελώς

24%

αύξηση εσόδων >5%

19%

καμία μεταβολή

24%

πτώση εσόδων <30%

16% 17%

πτώση εσόδων 30-60% πτώση εσόδων 60-100%

Περικοπές και Απολύσεις Πάνω από τις μισές εταιρείες του δείγματος έχουν θέσει μέρος ή σύνολο του προσωπικού τους σε αναστολή. Μέχρι στιγμής, μόνο το 10% των επιχειρήσεων έχει προχωρήσει σε απολύσεις και περικοπές, ποσοστό που όμως αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς το 30% των επιχειρηματιών δηλώνει ότι θα των προχωρήσει σε μειώσεις μισθών και Επίπτωση στην επίδοση επιχειρήσεων προσωπικού, έως και 20% μεχρι το τέλος το 2020. Μισθοί και Προσωπικό

10% >50%

έχουν θέσει μέρος ή σύνολο του προσωπικού τους σε αναστολή

εχει προχωρήσει σε απολύσεις και περικοπές

30%

σκέφτεται να προχωρήσει σε απολύσεις και περικοπές μέχρι το τέλος του 2020


Αξιοποίηση Σχεδίων Στήριξης Οι ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποίησαν διαφορετικά μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της κρίσης.Το 51% των επιχειρήσεων δήλωσαν πως έχουν προχωρήσει σε αναστολή εργασίας σημαντικού τμήματος του προσωπικού τους, ενώ 35% έχουν λάβει την έκπτωση του 40% του επαγγελματικού τους ενοικίου. Ταυτόχρονα, το 46% των ερωτηθέντων έχει προχωρήσει σε αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων, ενώ το 55% έχει ακολουθήσει μέτρα Επίπτωση στην επίδοση επιχειρήσεων διεύρυνσης της χρηματοδότησής τους. Τοτων 20% των επιχειρήσεων δεν έχει αξιοποιήσει κανένα μέτροΑξιοποίηση στήριξης. Σχεδίων Στήριξης Έχουν προχωρήσει σε αναστολή εργασίας σημαντικού τμήματος του προσωπικού τους 51%

Έχουν λάβει την έκπτωση του 40% του επαγγελματικού τους ενοικίου

35%

Έχουν προχωρήσει σε αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων 46% €

Έχουν ακολουθήσει μέτρα διευρυνσης της χρηματοδότησής τους 55%

20% δεν έχουν αξιοποιήσει κανένα μέτρο στήριξης.

Βιωσιμότητα Η κρίση επηρεάζει σημαντικά τη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, 6/10 επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας, με ταμειακά διαθέσιμα που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να λειτουργούν για Επίπτωση επίδοση διάστημα μικρότερο των 6στην μηνών, ενώ οι των μισές επιχειρήσεων εξ αυτών (3/10) δηλώνουν μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα. Μόνο το 15% έχει εξασφαλισμένη ρευστότητα Βιωσιμότητα για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

28%

15%

δεν έχει καθόλου ρευστότητα

έχει ρευστότητα για πάνω από 1 χρόνο

31%

έχει ρευστότητα για κάτω από 6 μήνες

26%

έχει ρευστότητα από 6 μηνες έως 1 χρόνο


Επίπτωση στον Στρατηγικό Σχεδιασμό Η πανδημία επαναπροσδιορίζει σημαντικά τα σενάρια βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις καθορίζουν και υλοποιούν το στρατηγικό τους σχεδιασμό. Το 53% των επιχειρήσεων λειτουργεί υπο το σενάριο πως η ύφεση θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2020, το 10% μέχρι το τέλος 2021 και το 3% μέχρι το 2022. Ένα 34% λειτουργεί με το σενάριο επιστροφής στην ανάπτυξη ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι 2020. Όσον αφορά το διάστημα που θα χρειαστεί ο κλάδος τους να ανακάμψει, το 27% πιστεύει πως θα βρίσκεται στα επίπεδα του 2019 στο τέλος του 2020, το 46% εκτιμά ότι κάτι τέτοιο θα γίνει μέσα στο 2021, ενώ το 17% δεν αναμένει επιστροφή στην κανονικότητα πριν το 2022.

Επίπτωση στον Στρατηγικό Σχεδιασμό Απαισιόδοξοι

Ουδέτεροι

Επιστροφή του κλάδου στα επίπεδα του 2019

Αισιόδοξοι

10%

δεν έχει βιώσει πτώση

27%

στο τέλος του 2020 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Για την πορεία της ύφεσης:

53%

Η ύφεση θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2020

10%

Η ύφεση θα συνεχιστεί μέχρι το 2021

3%

Η ύφεση θα συνεχιστεί μέχρι το 2022

34%

Η ανάπτυξη θα επιστρέψει πριν το τέλος του 2020

17%

όχι πριν το τέλος του 2022

10

46%

μέσα στο 2021


Η Νέα Πραγματικότητα Ικανοποιημένοι με το επίπεδο αυτοματοποίησης των λειτουργιών τους δήλωσαν 7/10 επιχειρηματίες. Στο ίδιο πλαίσιο, ποσοστό μεγαλύτερο του 60% σκοπεύει να συνεχίσει ή να ξεκινήσει να προσφέρει τη δυνατότητα της τηλεργασίας και μετά το πέρας της κρίσης. Όσον αφορά στη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων, μόνο 2/10 σκοπεύουν να επαναδιαπραγματευτούν το επαγγελματικό τους ενοίκιο ή να μειώσουν τα κόστη των γραφείων τους. Τέλος, οι τομείς στους οποίους θα χρειαστούν βοήθεια στη φάση της επανεκκίνησης με σειρά προτεραιότητας είναι: η στρατηγική και ο σχεδιασμός, η κατανόηση της αλλαγής συμπεριφοράς των καταναλωτών, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η μείωση των εξόδων, η βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας.

Η νέα πραγματικότητα Λειτουργίες επιχείρησης

Τομείς στους οποίους θα χρειαστούν βοήθεια

53% στη στρατηγική

70%

και το σχεδιασμό

των επιχειρηματιών δηλώνουν ικανοποιημένοι με την αυτοματοποίηση των λειτουργιών τους

47% στην κατανόηση της αλλαγής ΤΗ

ΤΑ

Σ

συμπεριφοράς των καταναλωτών

ΡΑ ΤΕ ΡΟ Π Α ΙΡ

80%

δεν σκοπεύουν να επαναδιαπρεγματευτούν το επαγγελματικό τους ενοίκιο

του ανθρώπινου δυναμικού

33% στο ψηφιακό μετασχηματισμό

ΣΕ

σκοπεύουν να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν να προσφέρουν τη δυνατότητα της τηλεργασίας και μετά το πέρας της κρίσης

ΙΟ

60%

47% στη διαχείριση

33% στη μείωση των εξόδων 33% στη βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας

30% στο σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας


Η Endeavor Greece ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2012 και αποτελεί μέλος του διεθνούς δικτύου της Endeavor. Πρόκειται για έναν διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό που επιλέγει και στηρίζει ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, με την υποστήριξη κορυφαίων επιχειρηματιών και επενδυτών παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υποστηρίζει 35 επιχειρηματίες, από 26 εταιρείες: Blueground, Centaur , CHB – Christodoulou Brothers, Dust & Cream, Ergon , FrezyDerm, Green Cola, Hellas Direct, HotelBrain, InstaShop, Konva, NumberAI, Nova Credit, Matternet , MTI, Orfium, Oseven Telematics, Papadimitriou, Pnoe, Pollfish, Raymetrics, Softomotive, SYCHEM, Think Digital Group (TDG), Workable, Vivante Health.