Page 1


11 Fakülte ve 5 Yüksekokul’da 88 programda lisans ve önlisans, 64 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin;

• 75 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam • Tüm dünyada tanınan diploma • Çok az üniversitenin sahip olduğu uluslararası denklikler • 3000 dönüm alana yayılmış modern kampüs • Uluslararası standartlarda İngilizce eğitim • Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca, İtalyanca ve Yunanca gibi dilleri öğrenme imkanı • Öğrenci değişim programları • 7000 m2’lik kapalı alana sahip,

150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane • 30’u aşkın araştırma merkezi • Yurtlarda 5000 öğrenciye barınma imkânı • 3500 kişilik kapalı spor salonu, 5000 kişilik tartan zeminli atletizm pistine sahip stadyum ve 66500 m2’lik açık spor alanı • 50’yi aşkın öğrenci kulübü • 13 uzman doktorun görev yaptığı tam donanımlı Sağlık Merkezi • Psikolojik Danışma, Rehberlik

ve Araştırma Merkezi • Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkezi • Huzurlu, güvenli ve özgür ortamda eğitim • Mesleklerinde başarılı 38000’i aşkın mezun • Modern derslikler, laboratuvarlar, güçlü bilgisayar ve internet bağlantısı • Huzur dolu, güvenli ve özgür ortam • Tüm dünyadan 170’i aşkın üniversite ile işbirliği anlaşması vardır.


Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak

Y

etenekleriniz doğrultusunda, size mutluluk verecek mesleği seçmek ve bu alanda iyi bir öğrenim görmek en doğal hakkınızdır. Ancak, seçtiğiniz meslekte başarılı olmak ve iyi bir kariyer sahibi olabilmek için iyi bir öğrenim görmelisiniz. Sizi mesleğinizde başarılı kılacak üniversiteyi seçebilmek bu nedenle çok önemlidir. Geleceğinizi belirleyecek olan bu tercihi yaparken Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) tanımanızı sağlayacak bazı bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 1979 yılından beri eğitim veren DAÜ, tüm programları YÖK tarafından tanınan, bir çok programı uluslararası kuruluşlar tarafından da akredite edilmiş bir devlet üniversitesidir. DAÜ’de, geçen yıl eğitime başlayan Eczacılık Fakültesi ve 2012-2013 Akademik Yılı’nda eğitime başlayan Tıp Fakültesi ile birlikte 11 fakülte ve 5 yüksekokulda yeni açılan programlar ile birlikte 88 programda lisans ve önlisans, 64 programda ise yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Gelişmiş altyapı olanakları, üstün nitelikli öğretim kadrosu ve mükemmel öğrenci öğretim üyesi iletişimi sayesinde DAÜ, kendine güvenen, yaratıcı, dünya gençliği ile rekabete hazır gençler yetiştirmektedir. DAÜ’de öğrenciler hem kendi danışmanlarını, hem diğer öğretim üyelerini, hem de her düzeydeki üniversite yöneticilerini serbestçe görebilme ayrıcalığına sahiptirler. 75 ülkeden gelen öğrencileri, 35 ülkeden öğretim elemanı ve küresel işbirliği anlaşmalarının sağladığı öğrenci değişim programları sayesinde DAÜ gerçek anlamda uluslararası bir üniversitedir. Bu nedenle, DAÜ’de kendi dilinizin konuşulduğu, tanıdık bir kültürel ortamda yaşarken, dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençlerle tanışarak onların kültürlerini de öğrenme fırsatını bulacaksınız. İşte bu yüzden hepinizi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin huzur dolu, güvenli ve özgür ortamında ayrıcalıklı bir yüksek öğrenim hayatına davet ediyorum. Sevgi ve saygılarımla,


Psikoloji

Lisans Programı

Hedefimiz, araştırmacı, eğitmen ve uygulayıcı olarak psikolojik hizmet sunma becerisine sahip, mesleki etiğe sadık ve bilimin standartlarını en üst düzeyde uygulayıp koruyabilen nesiller yetiştirmektir.

Avrupa Psikoloji Diploması (EuroPsy) ile uyumlu, uluslararası düzeyde çağdaş bir psikoloji eğitimi vermek, Psikoloji’nin farklı dallarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve yayınlamaktır. Bu sayede toplumda Psikoloji’nin saygın bir yer kazanmasını sağlamaktır. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) standartlarında, psikoloji alanında araştırma ve uygulamalar gerçekleştirebilecek yeni nesil psikologlar yetiştirmektir. Dört yıllık psikoloji lisansını tamamlayan öğrenciler ‘psikoloji mezunu’; yüksek lisansı tamamlayıp bir yıl supervizyon alanlar ise ‘psikolog’ ünvanını kullanmaya hak kazanmaktadırlar. Psikoloji Bölümü’nde yüksek öğrenimlerini tamamlayarak lisans diploması alanlar, eğitim kurumlarında, endüstride, insan kaynakları ofislerinde, danışma merkezlerinde ve Psikolojik hizmet veren özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Psikologların verdiği hizmetler arasında psikoterapi, test uygulama, araştırma danışmanlığı, personel seçimi, işletme içi iletişim geliştirme, sosyal-duygusal, bilişsel davranış ölçme araçları geliştirme ve buna benzer psikolojik hizmetler sayılabilir.


Olanaklar

Kuzey Kıbrıs üniversiteleri içindeki ilk ve tek Psiko-Biyoloji laboratuvarına sahip olan DAÜ Psikoloji Bölümü, bu laboratuvar sayesinde öğrencilere çeşitli dersler ve araştırmalar için deney yapma fırsatı sağlamaktadır. Ayrıca, Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin bilgisayar ve görsel - işitsel teknoloji olanakları ve DAÜ Kütüphanesi’ndeki veri tabanları, öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. DAÜ Psikoloji Öğrencileri Kulübü, Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu etkinliklerine katılmakta ve gelenekselleşen DAÜ Psikoloji Günleri’ni düzenlemektedir.

Eğitim / Öğrenim

Öğrenci merkezli bir yapıya sahip olan Psikoloji Bölümü’nde öğrenciler öğretim elemanlarına istedikleri zaman danışabilmekte ve öğretim etkileşimsel bir ortamda sürdürülmektedir. Öğrencilerin hem kişisel hem de sosyal olarak kendilerini geliştirmelerine önem veren Psikoloji Bölümü; gerek ders gereklilikleri olarak hazırlanan projelerle ve sunumlarla gerekse öğrencilerin kendi girişimleriyle hazırlayıp sundukları forum ve tartışma

Fakülte

Fen ve Edebiyat

Program

Psikoloji

Derece

Lisans

Süre

4 yıl

Eğitim Dili

Türkçe

Lisansüstü Eğitim Olanakları Tel

0 392 630 1389

Faks

0 392 365 1604

e-posta

psychology@emu.edu.tr

Web

http:// emu.edu.tr/psychology

Kabul Koşulu

TM 3 Puan Türü gerekmektedir

gruplarıyla, Psikoloji öğrencilerini desteklemektedir. Psikoloji öğrencileri aynı zamanda öğretim elemanlarının araştırma projelerine katılabilmekte ve Psikoloji’nin uygulama alanlarında da bilgi sahibi olabilmektedirler. Psikoloji Bölümü’nün lisans programı, öğrenciye; çağdaş psikolojinin temel kuramları, yöntemleri ve teknikleri konusunda sağlam bir temel vererek, alanın çeşitli alt dallarına ilişkin genel bir tanışıklık sağlamayı ve kapsamlı bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

“Bölümümüzde birçok diğer üniversitede bulunmayan teknoloji harikası bir laboratuvar bulunmaktadır. Burada teorik anlamda öğrendiklerimizi pratiğe dökme imkanı buluyoruz.” Salih Ceran Psikoloji Lisans Programı


Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans Programı

Programın amacı ,kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulması için; diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapan veya yapılmasını sağlayan sağlık teknikerlerini yetiştirmektir.

Ağız ve diş sağlığı teknikerliği programının amacı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir. Bu program ile diş hekimi kliniklerinde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlayacak, hasta tedavisi sırasında yardımcı olacak, bunun yanı sıra hasta kabulünde de sorumluluk alabilecek ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri

Program

Ağız ve diş sağlığı

Derece

Önlisans

Süre

2 yıl

Eğitim Dili

Türkçe

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Eğitim / Öğrenim

İki yıl süren ön lisans programı boyunca öğrenciler; konunun uzmanı öğretim üyeleri tarafından eğitilmekte ve mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve donanımı en güvenilir kaynaklardan edinmektedirler. Eğitim süreci hem teorik hem de pratik uygulamaları içeren bir dönem olacaktır. Öğrencilerin iş yerlerindeki uygulama ve stajları, üniversitemizin işbirliği içerisinde olduğu üniversitelerde ve çeşitli sağlık kurumlarında belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır. Hacettepe, Marmara, Dokuz Eylül, Yeditepe ve İstanbul Üniversitesi gibi köklü üniversitelerle olan ilişkiler sayesinde, bu okullardan konularında uzman çok değerli akademisyenler bölüme hem danışmanlık görevi yapacak hem de aktif ders anlatımı aşamasında destek vereceklerdir.

Tel

0 392 630 3939

Faks

0 392 630 3940

e-posta

sbf@emu.edu.tr

Web

http://sbf.emu.edu.tr

Kabul Koşulu

YGS2 Puan Türü gerekmektedir

Olanaklar

• Bu program için güçlü akademik ve fiziksel alt yapı hazırlanmıştır. • Öğrencilere meslekleri ile ilgili yıl içi uygulamalarının yanında yaz stajları da yaptırılmaktadır. Öğrencilere staj yapabilme konusunda geniş olanaklar sağlamak için birçok seçkin sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır. • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Anatomi Laboratuvarı, Mesleki Beceri Laboratuvarı, Antropometri Laboratuvarı, çeşitli vücut analiz cihazları ve metabolizma ölçüm cihazlarını bünyesinde barındıran Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin mevcut bulunması öğrenciler için sunulan bir ayrıcalıktır. • DAÜ kampüs alanında öğrenciler sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerini destekleyen olanaklardan yararlanırlar. Tartan zeminli atletizm pistine sahip 5000 kişilik stadyum, kardiyo merkezi, spinning salonu,TRX salonu ve 66,500 m²’lik açık spor alanı ile kapalı alanda yapılan her türlü spor etkinliğinin gerçekleştirilebileceği 3500 kişilik Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı ve 67,000 m² açık spor alanı DAÜ öğrencilerinin kullanımındadır.


Diyaliz Teknikerliği Önlisans Programı

Programın amacı, sürekli böbrek yetmezliği bulunan hastalarda gerekli olan diyaliz tedavisi işlemlerinin sürdürülmesinde kalifiye sağlık elemanını yetiştirmektir.

Diyaliz teknikerliği önlisans programının amacı, böbrek yetmezliği olan kişilerin tedavisi için yürütülen diyaliz çalışmalarında ihtiyaç duyulan yardımcı sağlık elemanını yetiştirmektir. Bu programdan mezun olacak olan öğrenciler için kamu ve özel hastanelerin diyaliz üniteleriyle özel diyaliz merkezlerinde çalışabilecekleri geniş bir istihdam alanı bulunmaktadır.


Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri

Program

Diyaliz teknikerliği

Derece

Önlisans

Süre

2 yıl

Eğitim Dili

Türkçe

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Eğitim / Öğrenim

Dersleri yürütecek olan öğretim elemanlarımız eğitim ve alan bilgisi bakımından güçlü ve açılması düşünülen programla ilgili zengin bir kurum kültürüne sahiptirler. Öğrenciler temel tıp bilimleri ve mesleki teorik derslerin yanında diyaliz ünitelerinde klinik uygulama dersleri alacaklardır. Hacettepe, Marmara, Dokuz Eylül, Yeditepe ve İstanbul Üniversitesi gibi köklü üniversitelerle olan ilişkiler sayesinde bu okullardan konularında uzman çok değerli akademisyenler bölüme hem danışmanlık görevi yapacak hem de aktif ders anlatımı aşamasında destek vereceklerdir. Eğitim süreci hem teorik ve hem de pratik uygulamaları içeren bir dönem olacaktır. Öğrencilerin iş yerlerindeki uygulama ve stajları, üniversitemizin işbirliği içerisinde olduğu üniversitelerde ve çeşitli sağlık kurumlarında ile belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır.

Tel

0 392 630 3939

Faks

0 392 630 3940

e-posta

sbf@emu.edu.tr

Web

http://sbf.emu.edu.tr

Kabul Koşulu

YGS2 Puan Türü gerekmektedir

Olanaklar

• Bu program için güçlü akademik ve fiziksel alt yapı hazırlanmıştır. • Öğrencilere meslekleri ile ilgili yıl içi uygulamalarının yanında yaz stajları da yaptırılmaktadır. Öğrencilere staj yapabilme konusunda geniş olanaklar sağlamak için birçok seçkin sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır. • DAÜ kampüs alanında öğrenciler sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerini destekleyen olanaklardan yararlanırlar. Tartan zeminli atletizm pistine sahip 5000 kişilik stadyum, kardiyo merkezi, spinning salonu,TRX salonu ve 66,500 m²’lik açık spor alanı ile kapalı alanda yapılan her türlü spor etkinliğinin gerçekleştirilebileceği 3500 kişilik Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı ve 67,000 m² açık spor alanı DAÜ öğrencilerinin kullanımındadır. • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Protez-Ortez Biyomekanik Merkezi, Anatomi Laboratuvarı, Mesleki Beceri Laboratuvarı, Antropometri Laboratuvarı, çeşitli vücut analiz cihazları ve metabolizma ölçüm cihazlarını bünyesinde barındıran Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin mevcut bulunması önemli bir ayrılacalıktır.


Fizyoterapi Teknikerliği Önlisans Programı

Programın amacı, sürekli gelişen ve yenilenen fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında insan sağlığına önem veren, çağdaş bilgi ve becerilerle donanmış fizyoterapiste yardım eden nitelikli teknikerleri yetiştirmektir.

Ülkemizde ve dünyada beklenen yaşam süresinin artışına paralel olarak toplumlar giderek yaşlanmaktadırlar. Gerek yaşlanma ve gerekse trafik ve endüstriyel kazaların artışı, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Ülkemizde ve Türkiye Cumhuriyeti’nde, rehabilitasyon ekibinin en önemli elemanlarından biri olan fizyoterapistlerin sayıca az oluşu, yeterli ve kaliteli hizmet sunumunda sorunlara neden olmaktadır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Fizyoterapi Teknikerliği Programı; KKTC ve TC’de yer alan devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Klinikleri ve özel merkezlerde eksikliği yoğun olarak hissedilen yardımcı sağlık teknikerlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri

Program

Fizyoterapi Teknikerliği

Derece

Önlisans

Süre

2 yıl

Eğitim Dili

Türkçe

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Eğitim / Öğrenim

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde KKTC’de ilk kez Fizyoterapi Teknikerliği Programı kurulacak olması önemli bir ihtiyaca cevap verecektir. Ayrıca üniversitemizde bulunan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün Fizyoterapi Teknikerliği Programı üzerine olacak katkısı nitelikli elemanların yetiştirilmesini sağlayacaktır. Hacettepe, Marmara, Dokuz Eylül, Yeditepe ve İstanbul Üniversitesi gibi köklü üniversitelerle üniversitemiz arasında işbirliği protokolü bulunmaktadır. TC’deki üniversitelerden konularında uzman akademisyenler programa hem danışmanlık yapmayı hem de aktif ders anlatımı aşamasında destek vermeyi kabul etmişlerdir. Böylece öğrencilerin nitelikli öğretim üyelerinden ders alabilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca dersleri yürütecek olan öğretim elemanlarımızın eğitim ve alan bilgisi bakımından güçlü olmaları ve açılması düşünülen programla ilgili zengin bir kurum kültürüne sahip olmaları önemli bir avantajdır.

Tel

0 392 630 3939

Faks

0 392 630 3940

e-posta

sbf@emu.edu.tr

Web

http://sbf.emu.edu.tr

Kabul Koşulu

YGS2 Puan Türü gerekmektedir

Olanaklar

• Bu program için güçlü akademik ve fiziksel alt yapı hazırlanmıştır. • Öğrencilere meslekleri ile ilgili yıl içi uygulamalarının yanında yaz stajları da yaptırılmaktadır. Öğrencilere staj yapabilme konusunda geniş olanaklar sağlamak için birçok seçkin sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır. • Üniversitemizin kampüs alanında öğrencilerin yararlanabileceği sosyal, kültürel ve sportif aktiviteleri destekleyen birçok kulüp ve tesis bulunmaktadır. • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Protez-Ortez-Biyomekanik Merkezi, Anatomi Laboratuvarı, Mesleki Beceri Laboratuvarı, Antropometri Laboratuvarı, çeşitli vücut analiz cihazları ve metabolizma ölçüm cihazlarını bünyesinde barındıran Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin bulunması öğrencilere önemli bir ayrıcalık kazandırmaktadır.


Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans Programı

Tıbbi Görüntüleme teknikerliği programının amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarında X-ışınlarıyla hastalığın tanısı için yürütülen çalışmalarda, hekim tarafından belirlenen şekilde filmlerini çeken sağlık teknikerini yetiştirmektir.

Çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, PET-BT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoloji teknikerleri yetiştirilecektir.


Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri

Program

Tıbbi görüntüleme teknikleri

Derece

Önlisans

Süre

2 yıl

Eğitim Dili

Türkçe

Lisansüstü Eğitim Olanak.

Eğitim / Öğrenim

Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği bölümünde öğrenciler eğitimleri boyunca temel tıp bilimlerinden yoğun bir eğitim almaktadırlar. Bu eğitim öğrencilerin meslek derslerinin alt yapısını oluşturmaktadır. Meslek dersleri olarak radyasyon (X ışınları) ve radyasyondan korunma, Tıbbi Görüntüleme cihazlarının yapısı ve kullanımı, cihaz başı uygulamalı eğitim ve değerlendirme ve karşılaşabilecekleri hastalıklar hakkında bilgi verilirken, radyoloji bölümlerinde hasta karşılama ve hastaya yaklaşım gibi konularda da eğitim verilmektedir. Bunun yanı sıra radyoloji bölümlerinde yüksek teknolojiye sahip sistemleri kullanırken, bu sistemlerde radyasyon güvenliğini sağlayarak en düşük radyasyon dozunda, yüksek kalitede görüntü oluşturma yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim almaktadırlar. Ayrıca üniversitemizin işbirliği içerisinde olduğu üniversiteler, hastaneler ve tıp merkezlerinde öğrencilerimizin yaz stajları yaparak pratik bilgi kazanmaları ve mesleki gelişimlerini tamamlamaları sağlanacaktır.

Tel

0 392 630 3939

Faks

0 392 630 3940

e-posta

sbf@emu.edu.tr

Web

http://sbf.emu.edu.tr

Kabul Koşulu

YGS2 Puan Türü gerekmektedir

Olanaklar

• Bu program için güçlü akademik ve fiziksel alt yapı hazırlanmıştır. • Öğrencilere meslekleri ile ilgili yıl içi uygulamalarının yanında yaz stajları da yaptırılmaktadır. Öğrencilere staj yapabilme konusunda geniş olanaklar sağlamak için birçok seçkin sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır. • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Anatomi Laboratuvarı, Mesleki Beceri Laboratuvarı, Antropometri Laboratuvarı, çeşitli vücut analiz cihazları ve metabolizma ölçüm cihazlarını bünyesinde barındıran Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin bulunması öğrenciler için sunulan bir ayrıcalıktır. • DAÜ öğrencileri çok geniş spor olanaklarından yararlanırlar. Tartan zeminli atletizm pistine sahip 5000 kişilik stadyum, kardiyo merkezi, spinning salonu,TRX salonu ve 66,500 m²’lik açık spor alanı ile kapalı alanda yapılan her türlü spor etkinliğinin gerçekleştirilebileceği 3500 kişilik Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı ve 67,000 m² açık spor alanı DAÜ öğrencilerinin kullanımındadır. • Kendilerine ait Sosyal ve Kültürel Aktivite Merkezi’nde özel ofisleri bulunan 50’yi aşkın öğrenci kulübü ile Uluslararası Merkez altında faaliyet gösteren Uluslararası Öğrenci Birlikleri, kampüsteki yaşamı renkli, nitelikli ve zengin kılan çok sayıda sosyal ve kültürel etkinliğin düzenleyicisidirler.


Yaşlı Bakımı Önlisans Programı

Programın amacı, ülkemizde ve dünyada ortalama yaşam süresinin artışına paralel olarak önem kazanan yaşlı bakımında hizmet sunan nitelikli sağlık elemanlarının yetiştirilmesini sağlamaktır.

Yaşlı Bakımı Programı ile bakıma gereksinimi olan ya da olmayan bütün yaşlı bireylerin bakım ve rehabilitasyonunu yapacak ve onların yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlayacak profesyonel ara elemanlar yetişecektir. Bu program; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) açılan ilk Yaşlı Bakımı Programı olacak olması, dünyada yaşlı nüfusunun giderek artıyor olması nedeni ile yaşlı nüfusun yaşam kalitesinin arttırılması ve yaşayabileceği her türlü sorun ve zorluklarla başa çıkabilme kapasitelerinin artırılması açısından büyük önem teşkil etmektedir.


Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri

Program

Yaşlı Bakımı

Derece

Önlisans

Süre

2 yıl

Eğitim Dili

Türkçe

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Eğitim / Öğrenim

Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve KKTC’de yaşlı bakımı elemanına olan ihtiyacın karşılanması açısından önemli bir bölüm olacağı öngörülmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde KKTC’de ilk kez Yaşlı Bakımı Programı’nın kurulacak olması önemli bir ihtiyaca cevap verebilecektir. TC’deki üniversitelerden konularında uzman akademisyenler programa hem danışmanlık yapmayı hem de aktif ders anlatımı aşamasında destek vermeyi kabul etmişlerdir. Böylece öğrencilerin nitelikli öğretim üyelerinden ders alabilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca dersleri yürütecek olan öğretim elemanlarımızın eğitim ve alan bilgisi bakımından güçlü olmaları ve açılması düşünülen programla ilgili zengin bir kurum kültürüne sahip olmaları önemli bir avantajdır.

Tel

0 392 630 3939

Faks

0 392 630 3940

e-posta

sbf@emu.edu.tr

Web

http://sbf.emu.edu.tr

Kabul Koşulu

YGS2 Puan Türü gerekmektedir

Olanaklar

• Bu program için güçlü akademik ve fiziksel alt yapı hazırlanmıştır. • Öğrencilere meslekleri ile ilgili yıl içi uygulamalarının yanında yaz stajları da yaptırılmaktadır. Öğrencilere staj yapabilme konusunda geniş olanaklar sağlamak için birçok seçkin sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır. • Üniversitemizin kampüs alanında öğrencilerin yararlanabileceği sosyal, kültürel ve sportif aktiviteleri destekleyen birçok kulüp ve tesis bulunmaktadır. • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Anatomi Laboratuvarı, Mesleki Beceri Laboratuvarı, Antropometri Laboratuvarı, çeşitli vücut analiz cihazları ve metabolizma ölçüm cihazlarını bünyesinde barındıran Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin bulunması önemli bir ayrılacalıktır.


Tasarım&Baskı: DAÜ Basımevi, Serkan Saçıldı, 05-2013, TN: 527317

2013 DAU Yeni Programlar  

2013 DAU Yeni Programlar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you