Page 1

1


2


Mütercim - Tercümanlık İngilizce Öğretmenliği

..........................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

1 2

MF1

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği

............................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

3 4

MF3

Moleküler Biyoloji ve Genetik Beslenme ve Diyetetik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tıp Eczacılık

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5 6 7 8 9

MF4

Bilgisayar Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Elektrik - Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği İnşaat Mühendisliği İşletme Mühendisliği Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Mimarlık

...........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TM1

İktisat (Ekonomi) İşletme Sağlık Yönetimi

.......................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................

20 21 22

TM2

Sınıf Öğretmenliği Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Uluslararası İlişkiler Hukuk

..................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

23 24 25 26 27

TM3

Psikoloji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................

28 29

TS1

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Gazetecilik Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Radyo Televizyon ve Sinema

.......................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

30 31 32 33 34

İçindekiler

DİL1


İçindekiler

TS2

Türk Dili ve Edebiyatı Türkçe Öğretmenliği

........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

35 36

YGS

Müzik Öğretmenliği İç Mimarlık Spor Bilimleri

............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................

37 38 39

YGS1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bilgisayar Programcılığı Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Elektrik ve Elektronik Teknolojisi İnşaat Teknolojisi Harita ve Kadastro Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği

............................................................................................................

.........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

40 41 42 43 44 45 46 47

YGS2

Anestezi İlk ve Acil Yardım Ağız ve Diş Sağlığı Diyaliz Teknikerliği Fizyoterapi Teknikerliği Yaşlı Bakımı Hemşirelik

............................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

48 49 50 51 52 53 54

YGS3

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Adalet

.................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

55 56

YGS4

Zihin Engelliler Öğretmenliği

..................................................................................................................................................................................................

57

..................................................................................................................................................................................................................

58

YGS5

Okul Öncesi Öğretmenliği

YGS6

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Sigortacılık İnsan Kaynakları Yönetimi Pazarlama Uluslararası Finans Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yönetim Bilişim Sistemleri Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik Aşçılık

...............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

İletişim Bilgileri Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Büroları

...............................................................................................................................................

70


Program Hakkında Genel Bilgi Müfredat, alan derslerinden ve genel kültür derslerinden oluşmakta olup, Türkçe- İngilizce Mütercim Tercümanlık Programı’dır. İkinci dil olarak bütün öğrencilerimize 7 dönem Fransızca verilmektedir. Öğrencilerimiz Fransızca’nın yanı sıra üniversite seçmeli dersleri olarak Rusça, Almanca, İtalyanca, Yunanca gibi farklı dillerin eğitimini de alabilmektedirler. Bazı derslerimiz uygulama ağırlıklı olup, çeviri alanında halen kullanılmakta olan çeşitli yazılımlar tanıtılmakta, ve daha sonra kullanacakları şekilde uygulamalı olarak öğretilmektedir. Öğrencilerin mesleki hayatta karşılaşabilecekleri problemler öngörülerek derslerde de bu problemlerin çözümü olabilecek uygulamalara yer verilmektedir. 8. dönemde uzmanlaşma amacıyla, öğrencilerimiz Yazılı Çeviri ya da Sözlü Çeviri Alan Seçmeli derslerine devam etmektedir. Yazılı Çeviride uzmanlaşmak isteyen öğrenciler; Edebi Çeviri, Seslendirme ve Dublaj Çevirisi için Kayıt Teknolojileri ve Bilgisiyar Destekli Çeviri ve Lokalizasyon derslerini, Sözlü Çeviride Uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimiz Eşzamanlı Çeviri, Konferans Çevirisi ve Kültürlerarası İletişim derslerini almaktadırlar. Sınavlar, dersin içeriğine ve gereğine göre yazılı, sözlü, proje ve sunum şeklinde olmaktadır.

Fen ve Edebiyat Fakültesi

MÜTERCİM - TERCÜMANLIK (Lisans)

Eğitim / Öğrenim Öğrencilerin, yazılı ve sözlü çeviri mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerileri edinmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmiş olan müfredatımızdaki dersler, sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle işlenmekte ve uygulamalı olarak verilmektedir. Öğrencilerimiz; gerek kültürel ve uluslararası ilişkiler gerekse de teknoloji, siyaset bilimi, sosyal bilimler, ekonomi, edebiyat, iletişim ve medya gibi farklı alanlarda yetiştirilmektedir. Bölümümüz çağdaş bir mütercim tercümanın ihtiyacı olan terminolojilere ve teknolojilere hakim olmaları için tasarlanmış bir program çerçevesinde eğitim vermektedir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Mütercim-Tercümanlık diplomasına sahip olmak bir ayrıcalık olup, bu meslek için sağlam bir zemin oluşturur. Mezunlarımız, alanlarında akademik kariyer yapabilecekleri gibi, kamu, görsel medya, basın ve yayın organları, uluslararası şirketler, bakanlıklar, Avrupa Komisyonu gibi uluslararası komisyonlar, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar, turizm sektörü, bankalar, üniversiteler, ithalat-ihracat sektörleri, serbest mütercim-tercümanlık ve yeminli tercümanlık gibi çok geniş bir yelpazede iş olanağına sahiptirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Mütercim - Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)

5479

Mütercim - Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)

27492

Tel : 0392 630 13 12 e-posta : tercuman@emu.edu.tr http://tercuman.emu.edu.tr

1


Eğitim Fakültesi

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (Lisans) Program Hakkında Genel Bilgi Birinci yıl büyük ölçüde dil geliştirme, pekiştirme, dil bilgisi ve becerilerini iyileştirmeye yönelik dersler içermektedir. İkinci ve üçüncü yıllarda öğrenciler kuramsal ve pratik altyapıya yönelik alan dersleri yanında öğretim yöntemleri, eğitim ve edebiyatla ilgili dersler almaktadır. Dördüncü yılda ise öğretmen adayları zorunlu ve seçmeli alan derslerine ek olarak okul deneyimi ve uygulama dersleri almaktadırlar. Bu dersler sayesinde, daha önce edinmiş oldukları kuramsal bilgi ve pratik deneyimlerini birleştirerek hayata geçirme fırsatı bulmaktadırlar. Özellikle son yılda aldıkları derslerin bir parçası niteliğinde öğretim deneyimi edinmelerini sağlayacak birçok faaliyette de bulunmaktadırlar.

Eğitim / Öğrenim İngiliz Dili Eğitimi Bölümü kuramsal bilgiyle deneyimi birleştiren bir yaklaşımla öğretmen yetiştirmektedir. Sunulmakta olan dil eğitimi katılımcılık ve etkileşime dayalı dersler yanında, sınıf içi ve sınıf dışında uygulanan bireysel ve grup çalışmalarıyla desteklenmektedir. İngiliz Dili Eğitimi Bölümünün müfredatı öğrencilerin dil yetilerini ve becerilerini artırmayı, ve onlara etkin öğretim yöntemleri, teknikleri ve stratejilerinden oluşan uygulanabilir bir donanım kazandırmayı amaçlamaktadır. Kuramsal bilgi, deneyim ve üst düzeydeki dil becerileriyle donatılmış öğretmen adayları sınıf içinde veya benzer koşullara haiz ortamlardaki görevlerini etkin bir biçimde yerine getireceklerdir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Mezunlarımız, İngiliz Dili Eğitimi Bölümünün sunduğu kaliteli eğitim sayesinde işe girmek için önkoşul olan sınavlarda üstün başarı göstermekte ve meslek hayatlarında ve ilgili çalışmalarında tercih edilmektedirler. Mezunlarımız hem Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her kademede ve özel kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Ayrıca, gerekli kriterleri yerine getiren mezunlar gerek bölümümüzde gerekse yurtdışında lisansüstü eğitimlerine devam edebilmektedirler. Mezunlarımız çeşitli kamu veya özel kurumda çevirmen, iletişim uzmanı ve öğretim danışmanı olarak da görev alabilmektedirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli)

2

23961

İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Tam Burslu)

4578

İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 Burslu)

34203

Tel : 0392 630 14 67 e-posta : eltinfo@emu.edu.tr http://elt.emu.edu.tr


MF1 (Lisans)

Program Hakkında Genel Bilgi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Programı, öğrencilerine Matematik ve Bilgisayar Bilimleri olmak üzere iki dalda eğitim imkanı sağlamaktadır. Ortak program sunma eğilimi yaklaşık olarak çeyrek asır önce ortaya çıkmıştır ve mezunlarına özel ve kamu sektörlerinde hemen hemen her alanda iş bulma konusunda iyi bir imkan sağladığından - çok tercih edilen bir program türüdür. Matematik Bölümü, dünyanın önde gelen üniversitelerinin öğrencilerine sağladığı imkanları, kendi öğrencilerine de sağlamaktadır. Bu alandaki gelişmeleri ve eğilimleri takip etmekte ve müfredatını güncellemektedir.

Eğitim / Öğrenim Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Programı’nda lisans öğrenimi gören başarılı öğrenciler; ağırlıklı olarak alacağı Matematik ve Bilgisayar derslerinin yanında, Ekonomi veya Bankacılık ve Finans Bölümleri’nde yandal yapma şansına sahiptirler. Yandal programı kapsamında alınması gereken üçü zorunlu ve üçü seçmeli olan toplam altı dersten başarılı olması halinde öğrenciler; İdari Ekonomi ve Finans Yönetimi alanlarında sertifika belgesi almaya hak kazanırlar. Bu programda lisans öğrenimi gören her başarılı öğrenci Pedagojik Formasyon alarak Matematik veya Matematik / Bilgisayar öğretmeni olabilir.

Fen ve Edebiyat Fakültesi

MATEMATİK ve BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz; Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, Türkiye, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın önde gelen üniversitelerinde başarı ile yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilmektedirler. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Programı’ndan mezun olanlar aşağıdaki alanlarda kariyer yapabilmektedirler: Bilimsel Araştırma, Dizayn ve Geliştirme Uzmanlığı / Akademisyenlik-Öğretmenlik / İstatistik / Risk Yönetimi / Finans Yönetimi / İdari Ekonomi /Yönetim Hizmetleri / Yazılım Gelişimi / Vergi Müfettişliği / Bankacılık / Muhasebecilik. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Tam Burslu)

230865

Tel : 0392 630 1227 e-posta : math@emu.edu.tr http://math.emu.edu.tr

3


MF1 Eğitim Fakültesi

İLKOĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (Türkçe) (Lisans) Program Hakkında Genel Bilgi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı İlköğretim Bölümünün kurulması ile birlikte 2007 yılından itibaren faaliyet göstermeye başlamıştır. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4yıllık bir programdır.Bu programda, alan ve meslek bilgisi derslerinin yanısıra genel kültür ve pedagojik formasyon derslerine de yer verilmektedir. Programın ilk yıllarında teorik bilgiye ağırlık verilirken, özellikle beşinci yarıyıldan itibaren uygulama dersleri, araştırma projeleri ve topluma hizmet uygulamaları dersleri ile, öğrencilerimiz hem eğitim ve öğretim ile ilgili konularda doğrudan deneyim sahibi olmakta hem de topluma hizmet konusunda tecrübeler edinmektedirler. Uygulama dersleri dışında genel olarak dönem içinde ödevler, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılabilmelerine aracı olabilecek birçok öğretim yöntem ve tekniklerin geliştirilebileceği çeşitli araştırma projeleri, bir veya iki ara sınav ve bir final sınavı ile dönem değerlendirmesi yapılmaktadır.

Eğitim / Öğrenim Bölümümüzde teknik ve teknolojik araç-gereçlerle donatılmış ortamları sayesinde öğrencilerimizin teorik bilgilerini uygulama alanına taşımasına olanak sağlayan öğrenme ortamları bulunmaktadır. Amacımız çocukların gelişimlerine uygun öğretim yöntemlerini kullanarak matematiği çocuklara sevdirecek, üstün nitelikli öğretmenler yetiştirmektedir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar

Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı bağlı resmi ve özel okullarda Matematik Öğretmeni olarak görev almaktadır. Bunun yanısıra mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü ilgili projelerinde aktif olarak görev almaktadırlar. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program İlkoğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu)

Başarı Sırası 172017

Tel : 0392 630 4034 e-posta: ilkogretim.bolumu@emu.edu.tr http://fedu.emu.edu.tr

4


MF3 Program Hakkında Genel Bilgi Biyolojik Bilimler Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı’nın dört yıllık müfredatı ABD ve TC üniversitelerinin Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarına paralel olarak hazırlanmıştır. Geniş kapsamlı bu müfredatla, öğrenciler genetik ve moleküler biyoloji temel olmak üzere, biyolojinin çeşitli alt dallarından dersler almaktadırlar. Müfredat eğitimi yanında öğrenciler, öğretim elemanlarının araştırma projelerinde de çalışma fırsatı bulabilmektedirler. Biyolojik Bilimler Bölümü özellikle güncel biyomedikal araştırmaların takip edilip, derslerde öğrencilere aktarılmasına önem vermektedir.

Eğitim / Öğrenim Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı kapsamında verilen eğitim; temel biyoloji derslerinin yanı sıra, öğrencilerin uygulamaya yönelik altyapısını güçlendirmek açısından Matematik, Uygulamalı Matematik, Bilgisayar, Kimya ve Fizik derslerini de içermektedir. Lisans programının hedefleri şu şekildedir: • Biyolojik bilimlerin kuramları ile birlikte tarihsel ve felsefi açıdan gelişimini irdelemek. • Biyolojik bilimlerin dahil olduğu araştırma konularını incelemek. • Teknoloji ve bilimin ışığında şekillenmiş farklı disiplinlerin etkilerini incelemek. • Biyolojik bilimlerde yayınlanmış olan araştırmaları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmek. • Laboratuvar ve teknolojinin kullanımına yönelik becerileri geliştirerek, öğrencilerin alanla ilgili uygulama temelli altyapısını güçlendirmek.

Fen ve Edebiyat Fakültesi

MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK (Lisans)

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Dört yıllık lisansını tamamlayan öğrenciler “Biyolojik Bilimler Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik” programı diploması alacaklardır. Biyolojik Bilimler Bölümü’nde yüksek öğrenimlerini tamamlayarak lisans diploması alanlar, kariyerlerine üniversite ve enstitülerde araştırmacı - akademisyen olarak devam edebilmekte; ayrıca eğitim kurumları ile tıbbi bilimler (tıp, eczacılık, medikal), çevre, endüstri, tarım gibi sektörlerde hizmet veren özel ve kamu kuruluşlarının değişik kademelerinde çalışabilmektedirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu)

81259

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu)

229833

Tel : 0392 630 1251 e-posta : mbg@emu.edu.tr http://brahms.emu.edu.tr

5


MF3 Sağlık Bilimleri Fakültesi

BESLENME ve DİYETETİK (Türkçe)(Lisans) Program Hakkında Genel Bilgi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün misyonu; evrensel nitelikte bilgi üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak; mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı, beslenme ve yiyeceklerle ilgili kanıta dayalı bilimsel ilkelerin doğrultusunda insan sağlığının korunması ve hastalıkların iyileştirilmesiyle ilgili alanlarda çalışacak profesyonel meslek adamı yetiştirmektir. Mesleki hizmette, bilimsel verilerin önderliğinde ve etik kuralların benimsendiği, çevreye saygılı, sağlık hizmeti veren, nitelikli, üst düzey mesleki donanıma sahip, ülke gereksinimlerine yönelik sağlık profesyonelleri, eğitimciler ve araştırmacılar yetiştirerek topluma katkıda bulunmaktır.

Eğitim / Öğrenim Bölümümüz her türlü altyapısı tamamlanmış, çağdaş ve teknolojik olanaklara sahip bir ortamda öğrenci odaklı eğitim verilmek üzere kurulmuştur. Öğrencilerimize sağlıklı bir eğitim sunmak için üniversitemiz ile Marmara ve Gazi Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü yapılmıştır. Ayrıca, Türkiye?deki birçok üniversitenin deneyimli akademisyenlerinden destek alınmaktadır. Öğrencilerin analiz yapma, problem çözme, mantık yürütme, sonuca varma, yaratıcı ve eleştirel düşünme, takım çalışması yapabilme, iletişim kurabilme gibi temel becerilerini geliştirip programlı ve sistematik olarak mesleki bilgiyle birleştirebilecekleri bir eğitim programı tasarlanmıştır. Öğrencilere staj olanakları sağlamak için birçok saygın sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Diyetisyen, Beslenme ve Diyetetik dalında en az dört yıl yüksek öğrenim görerek Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması ile Diyetisyen ünvanı alarak diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir. Lisans eğitiminin ardından diyetisyenler yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak Uzman Diyetisyen ve Doktor Diyetisyen ünvanlarını alabilirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)

33656

Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)

77680

Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu)

177960

Tel : 0392 630 3939 e-posta : sbf@emu.edu.tr http://sbf.emu.edu.tr

6

224791


MF3 FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON (Türkçe) (Lisans) Program Hakkında Genel Bilgi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün misyonu; erdemli, bilgili, çağdaş, etik değerlere bağlı, yapıcı, yaratıcı, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin fizyoterapist ve bilim adamı yetiştirmek, multidisipliner çalışmalar yürütmek, fizyoterapi-rehabilitasyon hizmetini, kanıta dayalı bilimi ve ileri teknolojiyi toplum yararına sunmak, Türkiye ve KKTC’nin evrensel ve kültürel değerlere saygılı profesyonel bilim ve meslek adamı ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Eğitim / Öğrenim Başarılı, çağdaş fizyoterapistler yetiştirmek için disiplinlerarası dinamizmi sağlamak amacıyla, üniversitemiz ile Dokuz Eylül, Marmara ve Gazi Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü yapılmıştır. Derslerin yürütülmesi için Türkiye’ deki birçok seçkin akademik kurumun, akademik ve mesleki alanda deneyimli ve birikimli eğitim-öğretim kadrolarından, profesyonel destek alınmaktadır. Öğrencilerin eğitimi için analiz yapma, problem çözme, sonuca varma, yaratıcı ve eleştirel düşünme, takım çalışması yapabilme, iletişim kurabilme gibi becerilerin derslere yayılarak, programlı ve sistematik olarak mesleki bilgiyle harmanlanarak verildiği bir program tasarlanmıştır. Ayrıca, öğrencilere staj yapabilme olanakları sağlamak için birçok saygın sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Fizyoterapi ve Rehabilitasyon dalında en az dört yıl yüksek öğrenim görerek Fizyoterapist ünvanı alarak Fizyoterapistlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir. Lisans eğitiminin ardından Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak Uzman Fizyoterapist ve Doktor Fizyoterapist ünvanlarını alabilirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)

158587

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)

24623

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)

39674

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu)

74034

Tel : 0392 630 3939 e-posta : sbf@emu.edu.tr http://sbf.emu.edu.tr

7


MF3 Tıp Fakültesi

TIP (Lisans) Program Hakkında Genel Bilgi Eğitim süresinin hazırlık sınıfı dışında kalan ilk üç yılı Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsünde tamamlanacaktır. Eğitimin son üç yılı ise WHO’ nun (Dünya sağlık örgütü) olumlu görüş bildirdiği UTEAK (Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu) tarafından tıp eğitimi akredite edilmiş olan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlanacaktır. İngilizce hazırlık sınıfı 1 yıl olacaktır. Türkçe dil eğitimi yabancı uyruklu öğrencilere ilk üç yıla yayılmış şekilde uygulanacaktır. Eğitim dili İngilizce’ dir. Eğitim programı içinde ilk üç yılda, temel bilimler ve klinik tıp teorik ve laboratuvar derslerine ek olarak, gurur duyduğumuz klinik uygulamaya giriş dersleri yer almaktadır. Birinci sınıftan itibaren verilen klinik uygulamaya giriş dersi iletişim becerileri temelinde tasarlanmış, mesleksel becerilerin, ilk yardım ve muayene becerilerinin kazandırılacağı, etik ve profesyonel değerlerin tartışılacağı, tıpta insan bilimleri ilişkilerinin araştırılacağı ve kanıta dayalı tıp çalışmalarının değerlendirileceği uygulamalarla desteklenip temel bilimler müfredatını klinik uygulamalar ile zenginleştirilen bir programdır.

Eğitim / Öğrenim Eğitim süresinin hazırlık sınıfı dışında kalan ilk üç yılı Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsünde tamamlanacaktır. Eğitimin son üç yılı ise WHO’ nun (Dünya sağlık örgütü) olumlu görüş bildirdiği UTEAK (Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu) tarafından tıp eğitimi akredite edilmiş olan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlanacaktır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Diploma denklik: Fakültemizin eğitim programı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile paralel şekilde sürdürülecek, eğitim sonunda diploma ortak olarak verilecektir. Bu nedenle, mezunlarımız denklik için herhangi bir fark dersi vermeksizin, Türkiye Cumhuriyeti’nde de hekimlik, pratisyen hekimlik yapabileceklerdir. Kariyer olanakları: Mezunlarımız; dünyanın her yerinde hekimlik yapabilirler. Ayrıca, tıpta uzmanlık eğitimlerine devam edebilir ya da bilim insanı olabilmek için doktora programlarına katılabilirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

8

Başarı Sırası

Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Tam Burslu)

12940

Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 Burslu)

17091

Tel : 0392 630 1570 e-posta : medicine@emu.edu.tr http://medicine.emu.edu.tr


MF3 Program Hakkında Genel Bilgi DAÜ Eczacılık Fakültesi olarak misyonumuz; eczacılık mesleğinin ilkelerini ve etik anlayışını kavramış, toplum sağlığında ilk basamak sağlık danışmanlığı hizmetini verebilecek üst düzey uluslararası donanıma sahip, meslekteki son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme özelliği kazandırılmış nitelikli eczacılar ve bilim adamları yetiştirmek; alanımızdaki bilimsel araştırmalara evrensel ve bölgesel düzeyde katkıda bulunmak; elde edilen bilgileri eczacılık hizmeti yoluyla toplumun yararı için kullanmak; uluslararası ilaç endüstrisinde ve mesleğin diğer dallarında çalışmak için gerekli bilgi birikimini aktarabilecek bir fakülte çatısı altında bölgemizin en iyi ve saygın eczacılık fakültesi olmaktır. DAÜ Eczacılık Fakültesi olarak vizyonumuz; eczacılık mesleğinin evrensel kriterlerine uygun, mesleğine saygılı, dürüst, topluma faydalı, analitik düşünceye sahip ve grup çalışmasına yatkın, eczacılık alanında uluslararası üst düzey eğitim ve öğretim almış üstün bireyler yetiştirmenin yanısıra toplum sağlığı ve pozitif bilime hizmet etmektir.

Eczacılık Fakültesi

ECZACILIK (Lisans)

Eğitim / Öğrenim Eğitim programında ağırlıklı olarak laboratuvar uygulaması yer alan DAÜ Eczacılık Fakültesi, aşağıdaki bölüm ve birimlerden oluşmaktadır: -Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Bölümü -Farmakoloji Bölümü -Farmasötik Kimya Bölümü -Farmasötik Toksikoloji Bölümü -Farmasötik Teknoloji Bölümü 5 yıllık eğitim kapsamında, mezun olmak için öğrencilerin en az 6 ay olmak üzere; eczane eczacılığı, hastane eczacılığı ve endüstri eczacılığı alanında stajlarını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Eczacıların çoğunluğu, eczane eczacılığı yapmak suretiyle sağlık hizmeti verirken, hastanelerde, ilaç sanayinde, ilaç, aşı, serum ve diğer biyolojik ürünlerin üretim, kalite kontrol ve satış aşamaları ile Ar-Ge laboratuvarlarında, ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda veya Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı ve eşdeğer kurumlarda kamu eczacısı olarak çalışabilirler. Ayrıca, kozmetik alanında en donanımlı eğitimin verildiği eczacılar için, kozmetik endüstrisi de ilaç endüstrisi kadar istihdam yaratabilmektedir. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Ücretli)

Başarı Sırası 62271

Tel : 0392 630 2401 e-posta : pharmacy@emu.edu.tr http://pharmacy.emu.edu.tr

9


MF4 Mühendislik Fakültesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (Türkçe) (İngilizce) (Lisans)

Program Hakkında Genel Bilgi Bilgisayar Mühendisliği Programı Lisans öğrencilerine dört yıllık öğrenimleri süresince, güncelleştirilen yeni eğitim programlarıyla, uluslararası standartlara uyumlu, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı ve bilgisayar ağları kapsamına giren temel derslerin yanında öğrenimlerini zenginleştiren matematik, fizik, İngilizce, ekonomi, işletme alanlarında çeşitli dersler ile sosyal bilimlerin çeşitli konularında seçmeli dersler verilmektedir.

Eğitim / Öğrenim Programın amacı, öğrencilere bilgisayar mühendisliği alanındaki son gelişmeleri tanıtmak ve onları ömür boyu öğrenmeye istekli olmaya hazırlamaktır Programda verilen eğitim, kaliteli bilgisayar mühendisleri yetiştirmeye yönelik olup, öğrencilerine bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım konularında yeterli temel teorik bilgiye sahip olarak, bunu uygulamaya aktarabilme ve yeni tasarımlar üretebilme yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir. Program, bilgisayar mühendisliğinin çok hızlı gelişen ve hemen hemen hergün yeniliklerin olduğu bir alan olduğunu da göz önüne alarak, öğrencilerini teknolojinin temel prensiplerini, teorik olarak ve laboratuvarlarda edindikleri tecrübeyi de katarak, en iyi şekilde eğitmektedir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Bilgisayar Mühendisliği Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler “Bilgisayar Mühendisi” ünvanı alırlar. Bilgisayar Mühendisliği programı mezunları endüstrinin aradığı ve cömertçe ödüllendirdiği niteliklere sahiptirler. Dolayısı ile birçok mezunumuz halen yurt içinde ve yurt dışında seçkin şirketlerde çalışmaktadırlar. Öğrenimine devam etmek isteyenler için ise yüksek lisans ve doktora yolu açıktır. Önemli sayıda öğrencimiz, yüksek lisans ve doktora yapmak üzere bölümde kalmış veya yurt dışında diğer seçkin öğrenim kurumlarına gitmiştir. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)

111365

Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)

200959

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)

68427

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)

212093

Tel : 0392 630 1484 e-posta : cmpe.info@emu.edu.tr http://cmpe.emu.edu.tr

10


MF4 Program Hakkında Genel Bilgi Bölümümüzün öğrencilere sunduğu iki program vardır. Bunlar Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği programlarıdır. Bilişim Sistemleri Mühendisliği lisans programı, 21. yüzyıla ismini vermiş olan Bilişim Çağına girerken bu sahadaki insan gücü eksikliğini karşılamak amacını taşımaktadır. Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği programları sırası ile elektronik mühendisliği ve bilgisayar donanımı ile yazılımı üzerine uzmanlaşma sağlamaktadırlar. Bilişim Sistemleri Mühendisliği programı, bilginin elde edilmesi, saklanması, iletilmesi, modellenmesi, işlenmesi, ve kullanımına ait temel ve ileri kuramlar ile bunların uygulamalarına ait mühendislik dalını kapsar. Bu nedenle, dünyadaki örnekleri gibi bu program, elektronik mühendisliği temeline dayanan güçlü bir temel bilimler ve matematik bilgisi üzerine inşa edilen sinyal ve sistem kuramı ve uygulamaları, çoklu-ortam, elektronik, iletişim ve bilgisayar alanlarına odaklanır.

Mühendislik Fakültesi

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (Lisans)

Eğitim / Öğrenim Bölümümüzde eğitim en son teknolojileri içeren araç gereçlerle donatılmış laboratuvarlarda ve bilgisayarla ders işlemeye olanak sağlayan çokluortam projeksiyon sistemli ve internet bağlantılı sınıflarda yürütülmektedir. Bünyesinde dünyanın en nitelikli ve tanınmış üniversitelerinden yüksek lisans ve doktora eğitimi almış 8 profesör, 4 doçent, 3 yardımcı doçent bulunan bölümümüz, deneyimli, alanlarında uzman ve tanınmış bilim adamlarından oluşan kadrosuyla Türkiye ve çevre ülke üniversiteleri arasında lider olmaya adaydır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Mezunlar, bilgi teknolojilerinin uygulandığı, tasarlandığı ve geliştirildiği kamu ve özel sektör kuruluşları ile, bu teknolojilerin kullanıldığı sistemler ve uygulamalarının planlanma, uygulanma, yürütülme ve idaresinde istihdam edilebileceklerdir. Yine aynı alanlarda özel olarak çalışmak isteyenler bilişim sistemleri hakkında danışmanlık ve mesleki mühendislik hizmetlerini yerine getirebileceklerdir. Piyasada halen Bilgi Teknolojileri (IT) sektörü en süratle gelişen sektör olup, Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunları bu ve yan sektörlerde tercih edileceklerdir. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)

131107

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)

172315

Tel : 0392 630 1301 e-posta : ee.info@emu.edu.tr http://ee.emu.edu.tr

11


MF4 Mühendislik Fakültesi

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (Lisans) Program Hakkında Genel Bilgi Bölümümüzün öğrencilere sunduğu iki program vardır. Bunlar Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği programlarıdır. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans programımız, ABET (Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu) tarafından akredite edilmiş olan programımızdır. Lisans eğitimi almakta olan öğrencilerimiz, günümüz gereksinim ve beklentilerine göre düzenlenmiş olan Haberleşme ve İşaret İşleme, Güç ve Kontrol Sistemleri, Entegre Devreler, Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı ile Bilişim Mühendisliği gibi alanlarda uzmanlaşma olanağına sahip olabilmektedirler.

Eğitim / Öğrenim Bölümümüzde eğitim en son teknolojileri içeren araç gereçlerle donatılmış laboratuvarlarda ve bilgisayarla ders işlemeye olanak sağlayan çokluortam projeksiyon sistemli ve internet bağlantılı sınıflarda yürütülmektedir. Bünyesinde dünyanın en nitelikli ve tanınmış üniversitelerinden yüksek lisans ve doktora eğitimi almış 8 profesör, 5 doçent, 2 yardımcı doçent bulunan bölümümüz, deneyimli, alanlarında uzman ve tanınmış bilim adamlarından oluşan kadrosuyla Türkiye ve çevre ülke üniversiteleri arasında lider olmaya adaydır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Sanayi ve akademi dünyasının gereksinim duyduğu kuramsal bilgiye sahip, en son teknolojiyi kullanabilen, çok iyi derecede yabancı dil ve bilgisayar kullanabilen, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde lisans programlarından mezun olan öğrenciler, ülkelerinde kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Buna ek olarak, gerek akademik kariyer yapmak, gerekse belli konularda daha da uzmanlaşmak isteyen mezunlarımız eğitimlerini lisansüstü düzeyde bölümümüzde veya dünyaca tanınmış üniversitelerde rahatlıkla sürdürebilmektedirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)

74017

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)

203664

Tel : 0392 630 1484 e-posta : cmpe.info@emu.edu.tr http://cmpe.emu.edu.tr

12


MF4 Program Hakkında Genel Bilgi Endüstri Mühendisliği programı dünyanın en saygın değerlendirme kurumu olan ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) tarafından akredite edilmiştir. Bu sayede mezunlarımız dünyanın herhangi bir ülkesinde iş ya da master /doktora başvurularında büyük avantaja sahip olmaktadırlar. Makine Mühendisliği ve İşletme Bölümleri ile birlikte geliştirdiğimiz Çift Anadal Programları (Double Major Programs) sayesinde genel not ortalaması 3.00’ın üzerinde olan öğrencilerimize Çift Anadal Programlarından birine kayıt yaptırabilirle ve Endüstri Mühendisliğine ek olarak Makine Mühendisliği ya da İşletme diplomalarını alabilme olanağını sunmaktayız. Mezunlarla İletişim Ağımız sayesinde hem mezunlarımız kendi aralarında mesleksel paylaşımlar yapabilmekte hem de müfredatımız hakkında bizlere geri bildirimde bulunabilmektedirler. Bu ağ sayesinde günümüz rekabetçi dünyasının gereksinimlerini ve genç mühendislerin sahip olmaları beklenen bilgi ve becerileri birinci elden takip etmekte ve mezunlarımızın liderlik yönlerinin ortaya çıkmasına katkı koyucu dersleri müfredatımıza eklemekteyiz.

Mühendislik Fakültesi

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (Lisans)

Eğitim / Öğrenim Endüstri Mühendislerince tasarlanan sistemler: Üretim süreçlerinin tümü, malzemeler, makina ve donatılar, işçilerin çalışma yöntemleri, tesis içi yerleşim ve malzeme akışları, malzeme taşıma donatı ve yöntemleri, çalışma yerlerinin tasarımı, envanter sistemleri, iş güvenliği yöntemleri vb.. Misyonumuz dünya çapında bir akademik araştırma ortamı sağlayarak bütün bu işlevleri başarıyla yerine getirebilecek, toplum yararına yeni bilgi ve teknolojik yenilikler üretebilecek, tasarım yeteneklerine sahip, çoklu kültür ve disiplinlerden oluşmuş takımlarda çalışabilme ve liderlik yapabilme özellikleri kazanmış, öğrenmeyi öğrenmiş ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığını kazanmış, insanlık onuruna, gelecek nesillere, dünyamıza, ve meslek etik kurallarına saygılı endüstri mühendisleri yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Öğrencilerimiz henüz mezun olmadan tanınmış firmalarla yüksek maaşlı sözleşme imzalamakta ve kısa sürede yönetici pozisyonuna gelmektedirler. Çalıştıkları yerler arasında Microsoft UK, Toyota, Ford, Ernst&Young USA, Danone UK, Reckitt Benckiser UK, Petrol Ofisi, THY, SunExpress Airlines, Arçelik, Roketsan, Pirelli, Acıbadem Sağlık Grubu, İstanbul Göz Hastanesi, Sabancı-Alarko-Doğan Holding, Birleşmiş Milletler, TSK, Philips&Morris, Procter&Gamble gibi kuruluşlar bulunmaktadır. Mezunlarımız dünyanın en saygın üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini yüksek başarı ile tamamlamaktadırlar. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)

87259

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)

227324

Tel : 0392 630 1484 e-posta : cmpe.info@emu.edu.tr http://cmpe.emu.edu.tr

13


MF4 Mühendislik Fakültesi

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Türkçe) (İngilizce) (Lisans)

Program Hakkında Genel Bilgi Programın ilk yılında öğrenciler mühendislik eğitiminde gerekli olan Fizik, Kimya, Matematik ve İngilizce derslerini, İnşaat Mühendisliği Çizimi ve İnşaat Mühendisliğine giriş dersini almaktadırlar. İkinci sınıfta inşaat mühendisliğinin temelini oluşturan dersler yoğunluktadır. Üçüncü ve son sınıfta inşaat mühendisliğinin farklı anabilim dallarına ait dersler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi duyduğu ve kendisini daha da geliştirmek istediği alan ile ilgili teknik seçmeli dersler de alabilmektedir.

Eğitim / Öğrenim İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans (BS), yüksek lisans (MS), ve doktora (PhD) programlarını sunmaktadır. Lisans programı, öğrencileri profesyonel iş hayatına hazırlamakta, ileriki meslek hayatlarında problemleri çözebilmelerinde gerekli bilgi ve beceri ile donatmaktadır. Dört yıllık lisans programında başarılı olmak için matematik, mühendislik, bilgisayar ve çevre gibi konulara ilgi duymak ve yaratıcı olmak gerekmektedir. Yüksek lisans programı en az 21 kredi-saatlik ders ile yüksek lisans programı çalışmasına dayanır. Doktora programı ise en az 21 kredi-saatlik ders ile yeterlilik sınavından sonra bir doktora tezi hazırlanmasına dayanır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Eğitim dilinin İngilizce olması, mezunlarımıza yalnızca kendi ülkelerinde değil, tüm dünyada çalışma ve lisansüstü programlara devam edebilme olanağını sağlamaktadır İnşaat mühendisliği eğitimi öğrencilerine farklı alanlarda çalışabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve deneyimi vermektedir. Mezunlarımızın bir bölümü değişik ülkelerde seçkin üniversitelerde Lisans Üstü Eğitime devam ederken diğer bölümü de seçkin firmalarda kendi alanlarında görev almış bulunmaktadırlar. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program İnşaat Mühendisliği (Ücretli)

Başarı Sırası 227513

İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)

97492

İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)

223586

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)

102195

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)

225137

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)

224054

Tel : 0392 630 1231 e-posta : civil.dept@emu.edu.tr http://civil.emu.edu.tr

14


MF4 Program Hakkında Genel Bilgi İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilere iki adet lisans programı olanağı sunmaktadır. Dünyanın en saygın Mühendislik akreditasyon kurumu olan ABET (Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu) tarafından akreditasyonu bulunan Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde yeni açılmış olan İşletme Mühendisliği programının lisans müfredatı, ilk iki yılda öğrencilerin mühendislik eğitiminde gerekli olan Fizik, Kimya, Matematik ve İngilizce dersleriyle, İşletme Mühendisliğine giriş ve temel İşletme derslerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Üçüncü ve dördüncü yıllardaki dersler ise öğrencilere analitik düşünme, gözlem ve tasarım yapabilme becerilerini kazandıracak mühendislik modelleme, yönetim ve işletme derslerinin karışımından oluşmaktadır.

Eğitim / Öğrenim İşletme Mühendisliği Programı teknik konulara odaklanmanın yanısıra yönetim ilkelerinde de derinlik kazanma olanağını sunmaktadır. Mezunları; üretim, ürün geliştirme ve hizmet sunumu için karmaşık yönetim ve mühendislik bilgilerini kullanarak çözümler tasarlarlar. Programın amacı; bütün bu işlevleri başarıyla yerine getirebilecek, toplum yararına yeni bilgi ve teknolojik yenilikler üretebilecek, çözümleme, sentez, tasarım ve uygulama yeteneklerine sahip, farklı disiplinlerden oluşmuş takımlarda çalışabilme becerilerini edinmiş, öğrenmeyi öğrenmiş ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığını kazanmış, kendine güvenen, hızlı ve koşullara uygun en doğru kararları verebilen, insanlık onuruna, gelecek nesillere ve dünyamıza saygılı geleceğin işletme mühendislerini yetiştirmeye devam etmektir.

Mühendislik Fakültesi

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (Lisans)

Kariyer Olanakları ve Mezunlar İşletme Mühendisliği Programı mezunları; insan, malzeme, sermaye, bilgi ve teknolojik süreçleri içeren bütünleşik ve karmaşık sistemleri tasarlarlar, geliştirirler ve yönetirler. Böylesine geniş alanda bilgi ve becerilerle donatılmış mezunlar imalattan telekominikasyona, bankacılıktan sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar her alanda çalışıp danışmanlık yapabilirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)

102067

Tel : 0392 630 1318 e-posta : iedept@emu.edu.tr http://ie.emu.edu.tr

15


MF4 Mühendislik Fakültesi

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (Lisans) Program Hakkında Genel Bilgi Makine Mühendisliği, dört yıllık lisans programı sunuyor. Lisans programı süresince öğrencilerin aldıkları mühendislik derslerinden yola çıkılarak, kendi tasarım ve üretimlerini gerçekleştirebilecekleri bir eğitim sistemi takip edilmektedir. Makine Mühendisliği lisans programı, mezunlara profesyonel mühendislik uygulamalarına veya yüksek lisans eğitimine hazırlanma fırsatı vermektedir. Lisans eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan staj programı, öğrencilerin endüstride fiilen çalışmalarına ve mühendislik bilgilerini pekiştirmelerine büyük katkı sağlamaktadır. Endüstriyel ihtiyaçlara ve mühendislik problemlerine çözüm aramak, varolan bilim ve teknolojinin takip edilerek, bilime katkıda bulunmak da Makine Mühendisliği programlarının temel ilkelerindendir.

Eğitim / Öğrenim Makine Mühendisliği lisans programında temel mühendisliği öğretmenin yanında, öğrencileri yüksek lisans programlarına hazırlayarak, bilim ve teknolojiye katkı sağlamalarını destekleyecek bir eğitim sunmaktadır. Programa katılan öğrencilerin %50’ sinin uluslararası ülkelerden olması, iletişim dilinin İngilizce olmasını da zorunlu hale getirmektedir. Makine Mühendisliği programında temel olarak verilen teorik makine mühendisliği eğitiminin yanında, pratik çalışmalar da sürdürmek üzere modern laboratuvarlar bulunmaktadır. Bölümdeki mevcut laboratuvarlar olan Otomotiv, Termodinamik, Katı Cisim Dinamiği ve daha birçok laboratuvar, teknolojik gelişmeleri sürekli yakından takip etmektedir. Lisans programındaki mezuniyet projesi, günümüzün tasarım problemlerinin öğrenciler tarafından takım çalışmaları ile irdelenmekte ve çözümler üretilmektedir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Dört yıllık temel Makine Mühendisliği lisans eğitimi sonunda öğrencilere lisans (B.S) diploması verilmektedir. Mezunlarımızın büyük bir kısmı lisans eğitimleri sonrası iş bulmakta veya yüksek lisans çalışmalarına başlamaktadır. Makine Mühendisleri, özel ve kamu sektörlerinde geniş bir çalışma alanına sahiptir. Yapılan araştırmalar sonucunda, mezunlarımızın büyük bir bölümünün idari konumda çalıştıkları tespit edilmiştir. Mezunlarımız, Makine Mühendisliği ile ilgili alanlarda aldıkları görevlerin yanında işletme, finans alanlarında ve danışmanlık hizmetlerinde de görev almaktadır. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)

107672

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)

163612

Tel : 0392 630 1210 e-posta : medept@emu.edu.tr http://me.emu.edu.tr

16


MF4 Program Hakkında Genel Bilgi Mekatronik Mühendisliği Programını yürüten Makine Mühendisliği ve Elektrik&Elektronik Mühendisliği programları ABET (Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu) tarafından uluslararası denklik alan iki programdır. Mekatronik Mühendisliği programı mezunları, Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisine, deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisine sahip mühendisler olacaklardır. Mezunlarımız, sistem, eleman ve prosesi, istenilen ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlama becerisine, çok disiplinli takım çalışması yürütebilme, mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisine de sahip olacaklardır. Mekatronik Mühendislerinin aldıkları eğitim onların, mesleki ve etik sorumlulukları kavrayan, yaşam boyu öğrenme ihtiyacını kavramış ve bu yeteneği kazanmış mühendisler olmalarını sağlamaktadır. Modern mühendislik aygıtlarını kullanabilme becerisine sahip, araştırmacı ve yaratıcı mühendisler yetiştirmek de eğitimin bir parçasıdır.

Mühendislik Fakültesi

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (Lisans)

Eğitim / Öğrenim Mekatronik Mühendisliği programının hedefi, mühendislik biliminin temellerini aktarmanın yanında, öğrencilerin ekonomi, çevre, etik, politik, sosyal ve kültürel konuların mühendisliğe yaptığı etkiyi anlamalarına yardımcı olmaktır. Bu konuların mühendislik üzerindeki etkilerini anlayarak, etik sorumluluk çerçevesinde, endüstriyel ve toplumsal problemlere çözüm üretebilmek de programın hedeflerindendir. Mekatronik Mühendisliği programı, hayat boyu öğrenmeyi, araştırmayı, üretmeyi ve yaratıcılığı hedef alan, topluma karşı sorumluluk sahibi olan mühendisler yetiştiren bir eğitim sunmaktadır. Öğrencilere mühendislik problemlerini çözme yeteneği kazandırmak, takım çalışması yapabilmeleri ve liderlik vasıflarını geliştirmelerini sağlamak da temel ilkelerimizdendir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Mezunların endüstride çok geniş iş olanakları vardır. Mekatronik mühendisi olarak çalışabilecekleri gibi birçok iş alanlarında çalışmaları mümkündür Bunun yanında, ileri teknolojinin kullanıldığı, her türlü makine ve alet tasarımı ve üretiminde, biomedikal ve tıp alanlarında, enerji üretimi, madencilik, ve tarım alanlarında bile kolaylıkla iş bulma imkanına sahiptir. Mühendislik alanları dışında, proje planlayıcısı, yöneticilik ve liderlik yapabilecekleri alanlarda da iş olanaklarına da sahiptirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)

102726

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)

158774

Tel : 0392 630 1210 e-posta : medept@emu.edu.tr http://me.emu.edu.tr

17


MF4 Mühendislik Fakültesi

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

(Lisans)

Program Hakkında Genel Bilgi Yazılım Mühendisliği Lisans Programında temel derslere ek olarak, modern toplumun gereksinimlerinden olan, geniş kapsamlı yazılımlar üretebilmek için gerekli bilgisayar yazılımı derslerine ağırlık verilmektedir. Yazılım Mühendisliği mezunları aldıkları kaliteli eğitimle üretimin her safhasında yazılım çözümleri üretebilme becerisine sahip olurlar. Bu programda mezuniyet yılındaki öğrenciler, seçtikleri teknik derslere ek olarak mezuniyet projesi hazırlamaktadırlar.

Eğitim / Öğrenim Yazılım Mühendisliği Programının amacı, öğrencilere yazılım mühendisliği alanındaki son gelişmeleri tanıtmak ve onları ömür boyu öğrenmeye istekli olmaya hazırlamaktır. Programda verilen eğitim, kaliteli bilgisayar yazılım mühendisleri yetiştirmeye yönelik olup, öğrencilerine bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım konularında yeterli temel teorik bilgiye sahip olarak, bunu uygulamaya aktarabilme ve geniş çaplı yeni tasarımlar üretebilme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. Yazılım Mühendisliği Programı öğrencilerini teknolojinin temel prensiplerini, teorik olarak ve laboratuvarlarda edindikleri tecrübeyi de katarak, en iyi şekilde eğitmektedir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Yazılım Mühendisliği programı mezunları endüstrinin aradığı ve cömertçe ödüllendirdiği niteliklere sahiptirler Tasarlama, uygulama, sınama, konuşlandırma ve takibi gereken geniş kapsamlı karmaşık yazılım sistemlerin hayata geçirilmesinde yazılım mühendislerinin bilgi ve becerisine gereksinim vardır. Günümüz dünyasında birçok iş geniş kapsamlı yazılım sistemlerine bağlı olduğu için kaliteli yazılım mühendislerine olan talebin artacağı aşikardır. Mezunlar bankalarda, büyük şirketlerin bilgi teknolojileri bölümlerinde, kamuda ve üniversitelerde çalışma imkanına sahiptirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)

68385

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)

188598

Tel : 0392 630 1484 e-posta : cmse.info@emu.edu.tr http://cmse.emu.edu.tr

18


MF4 Program Hakkında Genel Bilgi Mimarlık Lisans programı, teorik derslere ek olarak yapılaşmış çevreyi tartışma, tasarlama, inşa etme, kısaca yaşamın mekansal boyutunun canlandırılmasına ilişkin etkinliklerin yer aldığı modern proje stüdyolarında gerçekleşmektedir. Sürekli olarak güncelleştirilmesine özen gösterilen esnek ders programı, öğrencilerin hem Mimarlık Fakültesi’nin diğer programlarından hem de farklı bölümlerden seçmeli dersler alarak ufuklarını genişletmelerine olanak tanımaktadır. Eğitim; tasarım odaklı mimari proje geliştirme çevresinde odaklanmakta, kuramsal bilgi ve servis dersleri ile desteklenerek öğrencilerin araştırma, özgür düşünme, yaratıcılık ve karar oluşturma süreci renkli stüdyo çalışmaları ve çeşitli uygulamalarla, akılcı, sanatsal ve sonuçta haz ve gurur duyulan bir mimari ürüne dönüştürülmektedir

Mimarlık Fakültesi

MİMARLIK (Lisans)

Eğitim / Öğrenim Yenilikçi eğitim anlayışı ve uygulamaları ile çağdaş yaşam çevrelerini oluşturacak önder mimarlar yetiştirmektedir. Verdiği eğitim ile öğrencilerini insani değerlerin bilincinde, doğal ve tarihi çevre duyarlılığı ile mesleki yetkinliğe sahip, akılcı, dinamik, sorumluluk duygusu ve liderlik vasfı gelişmiş katılımcı bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezunlarımızın; hem kendi mesleklerinde hem de ilgili diğer meslek dallarında, problemleri doğru saptayıp analiz eden, formül geliştirip yerinde kararlarla çözüm üreten, günümüz iş yaşamının doğal bir gereği olan grup çalışmalarında önemli roller alabilecek mimarlar olması amaçlanmaktadır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, EAAE üyesi bir mimarlık okulundan mezun olma ayrıcalığını taşımaktadırlar. Mimarlık Bölümü mezunları mimarlıkla ilgili çeşitli resmi ve özel kuruluşlarda görev almakta veya serbest olarak çalışmaktadırlar. Bireysel olarak geniş bir yelpazeye yayılan, ilgili diğer meslek dallarını da içeren tasarım, kontrol ve uygulama alanlarının tümünde çalışma olanağı bulabilmektedirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)

218576

Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)

46002

Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)

205405

Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)

227757

Tel : 0392 630 1049 e-posta : arch@emu.edu.tr http://arch.emu.edu.tr

19


TM1 İşletme ve Ekonomi Fakültesi

İKTİSAT (EKONOMİ) (Lisans) Program Hakkında Genel Bilgi Programın ilk ve ikinci yılında fakültenin diğer programları ile ortak program yürütülmekte olup daha çok genel bilgiye ağırlık verilmektedir. Genelde dönem içinde ödevler ve kısa sınavlar bir ara sınav ve bir final sınavı ile dönem değerlendirmesi yapılmaktadır. Üçüncü ve son sınıfta proje ve uygulamalı ödevlere yer verilmektedir. Ayrıca programın ilk yılında diğer fakültelerden de seçmeli dersler alınarak genel kültür ve bilginin artırılması sağlanmaktadır.

Eğitim / Öğrenim Misyonuna uygun olarak, DAÜ İktisat Bölümü’nde eğitim en son teknolojiler kullanılarak ve de İngilizce olarak verilmekte; program ve ders içerikleri, küresel değişimlere ve gelişen teknolojilere uygun olacak şekilde, periyodik olarak yenilenmekte, öğrenciler ekonomi bilimindeki en yeni bilgilerle donatılmaktadırlar. Dersler, öğrenci sayısı 35’i geçmeyen küçük sınıflar halinde verilmekte, böylelikle öğrencilerle öğretim elemanlarının birbirlerini tanımalarına fırsat veren bir atmosfer yaratılmaktadır. Gerek bölüm içerisinden gerekse diğer bölümlerden alınabilen çeşitli teorik ve bilgisayar uygulamalı derslerle programımız;olaylara çeşitli açılardan bakabilen, analitik düşünen, çok yönlü ve de çeşitli iş kollarında başarılı olabilen elemanlar yetiştirmektedir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Ekonomi Bölümü Yüksek Lisans Programı, küresel düzeyde yüksek lisans programlarını değerlendiren uluslararası derecelendirme kuruluşu “Eduniversal” tarafından 2011 ve 2012 yıllarında dünyadaki en iyi ilk 200 ekonomi yüksek lisans programı listesine girmeyi başarmıştır. Bölüm öğretim üyelerinin girişim ve katkıları ile Bölüm bünyesinde 2002 yılından itibaren Ekonomik Araştırmalar Merkezi kurulmuş ve bu merkez çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ilaveten Maliye Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı’nın katkı koyduğu çeşitli projeler üstlenmiştir. Ayrıca her dönem gerek yerel gerek bölgesel konferans ve çalıştaylar düzenlemektedir. Geleneksel olarak yapılan Yıllık Ekonomi Sempozyumu ile KKTC Resmi kurumları, ilgili Bakanlıklar ile sivil toplum ve özel şirket temsilcilerinin katılımı ile ülke ekonomisi ile ilgili analizler ve tartışmalara ortam yaratılmaktadır. Ayrıca 2012 yılında 26 ülkeden yaklaşık 700 kişinin katılımıyla gerçekleşen ve Prof. James MacKinnon gibi bilim dünyasının önemli temsilcileriyle gerçekleşen Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı (ICEOS 2012) DAÜ Ekonomi Bölümün’nün ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

20

Başarı Sırası

İktisat (İngilizce) (Tam Burslu)

199681

İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)

345477

Tel : 0392 630 1291 e-posta : economics@emu.edu.tr http://economics.emu.edu.tr


TM1 Program Hakkında Genel Bilgi İşletme bölümü, fakültemizin öğrenci sayısı en yüksek olan bölümüdür. Öğrencilerimizin farklı kültürlerden gelmesi, DAÜ kampus yaşamına ve eğitimine renk katmaktadır. İşletme Bölümü kurulduğu 1986 yılından beri yönetim bilimleri konusunda yapılan bir çok araştırma ve konferansa ev sahipliği yapmaktadır. Bölümdeki öğretim üyelerinin ve dışardan katılan konuşmacıların bilgi ve birikimlerinden bu konferanslara katılan öğrenciler de yararlanmaktadır. Ayrıca üniversitede sayıları 50’yi aşan kulüplere üye olan öğrenciler ilgi ve isteklerine göre sosyal çevrelerde etkin olabilmektedirler. Satranç, halk oyunları, radyo, kitap kulüplerine ek olarak işletme öğrencileri bölümleriyle bağlantılı olan işletme kulübünden ve finans ve borsa kulübünden de yararlanabilmektedirler.

Eğitim / Öğrenim İşletme programının hedefi etkin iletişim kurabilen, ahlaki değerlendirmeler yaparak mantıklı kararlar verebilen, bilgi teknolojilerini kullanabilen, dünya gündemini takip eden, ve işletme disiplinine hakim bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimiz muhasebe, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, finans, ekonomi, yönetim bilişim sistemleri, ve stratejik yönetim alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirmektedirler. Genel eğitim felsefesi çerçevesinde, öğrencilerimiz sanat, edebiyat, fen bilimleri gibi alanlarda da bilgi sahibi olmaktadırlar. Bölümü bitiren öğrenciler gerek bilgi donanımlarıyla gerekse İngilizce ve bilişim teknolojileri yetkinlikleriyle çalıştıkları şirketlerin başarılı olmalarına katkıda bulunacaklardır. Gerek özel gerekse kamu sektöründe çalışanların çalıştıkları kurumlara yenilikler getirmesi ve iş verimliliğini artırmaları beklenir. İşletme Bölümü öğrencileri girişimci yaklaşımlarıyla ve yaratıcı eğitimleriyle çalıştıkları alanları dünya çapında en iyilerle rekabet edebilecek seviyeye getirmek üzere yetiştirilmektedirler. İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde eğitim dili Türkçe ve İngilizce olan iki ayrı İşletme programı bulunmaktadır.

İşletme ve Ekonomi Fakültesi

İŞLETME (Türkçe) (İngilizce) (Lisans)

Kariyer Olanakları ve Mezunlar DAÜ İşletme Bölümü mezunları hem devlet hem de özel sektörde çok geniş iş imkanlarına sahiptirler. Bunlar ana başlıklarla pazarlama, finans, muhasebe, yönetim, ticaret, ekonomi olarak sıralanabilir. Çok sayıda mezunumuz dünyanın önde gelen kuruluşlarında yönetici ve uzman kadrolarında yer almaktadır. Bunun yanında çok sayıda mezunumuz başarı ile kendi işini kurmuştur. Eğitim dilinin İngilizce olması ve bilgisayar eğitimi ile desteklenmesi sayesinde, mezunlarımız hem kolay iş bulmakta hem de çalıştıkları alanda hızla yükselmektedirler. Üniversitemizde Kariyer Günleri ve diğer etkinlikler çerçevesinde iş dünyası temsilcileri ile öğrencilerimizin bir araya getirilmesi için fırsatlar yaratılmaktadır. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

İşletme (Tam Burslu)

230751

İşletme (%50 Burslu)

410106

İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)

203548

İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)

355061

Tel : 0392 630 1343 e-posta : business@emu.edu.tr http://business.emu.edu.tr

21


TM1 Sağlık Bilimleri Fakültesi

SAĞLIK YÖNETİMİ (Türkçe) (Lisans) Program Hakkında Genel Bilgi Sağlık Yönetimi Bölümü’ nün misyonu; çağdaş eğitim teknik ve yöntemlerini kullanmak, evrensel değerler ışığında sağlık yönetimi bilimine katkıda bulunmak ve bu alandaki bilgi birikimini ülkenin sağlık sistemine, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetim süreçlerine yansıtmak; kaliteli, verimli ve etkili sağlık hizmeti sunumu için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunarak, ülkenin geleceği için üstün nitelikli sağlık yöneticileri yetiştirmek, öğrencilerine ve çalışanlarına geleceğe güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi, beceri, donatılmış bir kurumun üyesi olmanın gururunu yaratmak ve yaşatmaktır.

Eğitim / Öğrenim Bu bölümde sunulan dersler; öğrencilere, yöneticiliğin temel ilke, kural ve uygulamalarını, ekonomik prensiplerini, aynı zamanda analitik düşünce ve ekip çalışması becerilerini öğretmektedir. Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle, mesleki ilke ve standartlarıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim vermeyi amaçlayan bölümümüzden mezun olacak nitelikli insan gücü KKTC ve TC’nin ihtiyacına cevap verecektir. Dünyada ve Türkiye’deki birçok üniversitede bulunan bu program, öğrencilerimize Türkçe olarak eğitim imkanı tanıyacaktır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar İdari bilimlerden farklı olarak sağlık alanına özel; sağlık sigortacılığı, sağlık ekonomisi, sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlıkta stratejik yönetim, sağlıkta iletişim, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi gibi bir çok uzmanlık alanını kapsayan hizmetlerin organizasyonu, yönetimi konusunda geniş kapsamlı eğitim programlarını içeren Sağlık Yönetimi Bölümü’nün mezunlarına, YÖK Yürütme Kurulu’nun 26.08.1998 tarihli kararı uyarınca ‘‘Sağlık Yöneticisi’’ ünvanı verilmektedir. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Sağlık Yönetimi (Ücretli)

355886

Sağlık Yönetimi (Tam Burslu)

114279

Sağlık Yönetimi (%50 Burslu)

407559

Tel : 0392 630 3939 e-posta : sbf@emu.edu.tr http://sbf.emu.edu.tr

22


TM2 Program Hakkında Genel Bilgi Programın ilk yıllarında teorik bilgiye ağırlık verilirken, özellikle beşinci yarıyıldan itibaren uygulama dersleri, araştırma projeleri ve topluma hizmet uygulamaları dersleri ile, öğrencilerimiz hem eğitim ve öğretim ile ilgili konularda doğrudan deneyim sahibi olmakta hem de topluma hizmet konusunda tecrübeler edinmektedirler. Uygulama dersleri dışında genel olarak dönem içinde ödevler, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılabilmelerine aracı olabilecek birçok öğretim yöntem ve tekniklerin geliştirilebileceği çeşitli araştırma projeleri, bir veya iki ara sınav ve bir final sınavı ile dönem değerlendirmesi yapılmaktadır.

Eğitim Fakültesi

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (Türkçe) (Lisans)

Eğitim / Öğrenim Amacımız öğrenciyi tanıyan, öğretme ve öğrenme sürecini etkili kullanan, çevreyi tanıyan ve toplum okul ve aile işbirliğini düzenleyen, bilimsel ve teknolojik gelişimi yakından takip eden çok yönlü örnek öğretmenler yetiştirmektir. Bunun yanında öğrencilerimizin mesleki deneyimlerini artıracak onları mesleğe aşamalı bir şekilde hazırlayacak teorik dersleri, pratikte pekiştirebilecekleri uygulam fırsatlarını da sağlamaya özen göstermekteyiz.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda Sınıf Öğretmeni olarak görev almaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının toplum içinde okuma, yazma oranının artırılması, zorunlu eğitime katılımın yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalara mezunlarımız aktif olarak katılmaktadır. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)

380382

Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu)

280522

Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)

410079

Tel : 0392 630 4034 e-posta : fedu@emu.edu.tr http://fedu.emu.edu.tr

23


TM2 İşletme ve Ekonomi Fakültesi

SİYASET BİLİMİ (Lisans) Program Hakkında Genel Bilgi Siyaset Bilimi Lisans Programın’nın temel amacı, bölüm öğrencilerine bir taraftan siyaset biliminin bütün alt dallarında bilgilenmelerini sağlamak diğer taraftan da genel bir formasyon kazandırmaktır. Bunun için Siyaset Bilimi Lisans Programı, birinci ve ikinci yılında fakültenin diğer bölüm ve programları ile ortak olarak yürütülmekte; diğer fakültelerden de seçmeli dersler alınarak genel kültür ve bilginin artırılması sağlanmaktadır. Genelde dönem içinde ödevler ve kısa sınavlar, bir ara sınav ve bir final sınavı ile dönem değerlendirmesi yapılmaktadır. Üçüncü ve son sınıfta teorik ve uygulamalı projelere ağırlık verilerek öğrencilerin analitik ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Eğitim / Öğrenim Siyaset Bilimi programında tüm dersler ve sınavlar İngilizce olarak verilmektedir. Bu özellik öğrencilerin yabancı dil yeteneklerini hızla geliştirmelerine ve kendi alanlarında olduğu kadar sosyal etkinliklere de aktif olarak katılmalarına hizmet etmektedir. Öğretim faaliyetlerinin küçük sınıflarda yapılması ve her öğrenciye bire bir akademik diyalog geliştirme ve etkin akademik danışman hizmetinden yararlanma olanağının sunulması programın başlıca özelliklerindendir. Böylece öğrencilerin kendine güvenen, katılımcı ve eleştirel bireyler olarak akademik donanımlarını geliştirmelerine yardımcı olan bir ortam sunulmaktadır. Öğretim faaliyetleri, öğrencilerin zorlu eğitim hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamaya istekli olan kozmopolit bir yapıya sahip yetenekli bir akademik kadro tarafından yürütülmektedir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Bölümden mezun olan en başarılı öğrenciler eğitimlerine lisans üstü programlarda devam etme olanağı elde edeceklerdir. Ayrıca program; mezunların siyasal bilim alanındaki eğitim çalışmalarında görev almalarını, bilimsel araştırma yürütmelerini, kamu görevlisi olarak istihdam edilmelerini, siyasal etkinliklere katılmalarını veya genel anlamda küreselleşme sürecinin gerekliliklerini karşılamalarını sağlayan bir ortam sunmaktadır. Yukarıdakilere ek olarak Siyaset Bilimi Programı, öğrencilerin okuma, yazma, sunuş yapma, analiz etme, tartışma, organize etme, internet kullanma ve eleştirme gibi yeteneklerini geliştirmeye yönelik bir formasyon kazandırmakta ve bu nedenle özel sektörde de istihdam edilmelerini kolaylaştırmaktadır. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

24

Başarı Sırası

Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu)

168155

Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu)

377759

Tel : 0392 630 1401 e-posta : ir@emu.edu.tr http://ir.emu.edu.tr


TM2 Program Hakkında Genel Bilgi Kamu Yönetimi Lisans Programı’nın temel amacı, bölüm öğrencilerine bir taraftan kamu yönetiminin bütün alt dallarında bilgilenmelerini sağlamak diğer taraftan da genel bir formasyon kazandırmaktır. Bunun için Kamu Yönetimi Lisans Programı, birinci ve ikinci yılında fakültenin diğer bölüm ve programları ile ortak olarak yürütülmekte; diğer fakültelerden de seçmeli dersler alınarak genel kültür ve bilginin artırılması sağlanmaktadır. Genelde dönem içinde ödevler ve kısa sınavlar, bir ara sınav ve bir final sınavı ile dönem değerlendirmesi yapılmaktadır. Üçüncü ve son sınıfta teorik ve uygulamalı projelere ağırlık verilerek öğrencilerin analitik ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca programın ikinci yarısında, alan seçmeli derslerinin fakültedeki diğer bölümlerden de seçilebilmesi ile öğrencilerin benzer alanlarda da bilgilenmelerine olanak sağlanmaktadır.

Eğitim / Öğrenim Kamu Yönetimi programında tüm dersler ve sınavlar İngilizce olarak verilmektedir. Bu özellik, öğrencilerin yabancı dil yeteneklerini hızla geliştirmelerine ve kendi alanlarında olduğu kadar sosyal etkinliklere de aktif olarak katılmalarına hizmet etmektedir. Öğretim faaliyetlerinin küçük sınıflarda yapılması ve her öğrenciye bire-bir akademik diyalog geliştirme ve etkin akademik danışman hizmetinden yararlanma olanağının sunulması programın başlıca özelliklerindendir. Böylece öğrencilerin kendine güvenen, katılımcı ve eleştirel bireyler olarak akademik donanımlarını geliştirmelerine yardımcı olan bir ortam sunulmaktadır. Öğretim faaliyetleri, öğrencilerin zorlu eğitim hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamaya istekli olan kozmopolit bir yapıya sahip yetenekli bir akademik kadro tarafından yürütülmektedir.

İşletme ve Ekonomi Fakültesi

KAMU YÖNETİMİ (Lisans)

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Bölümden mezun olan en başarılı öğrenciler eğitimlerine lisans üstü programlarda devam etme olanağı elde edeceklerdir. Ayrıca program; mezunların siyasal bilim alanındaki eğitim çalışmalarında görev almalarını, bilimsel araştırma yürütmelerini, kamu görevlisi olarak istihdam edilmelerini, siyasal etkinliklere katılmalarını veya genel anlamda küreselleşme sürecinin gerekliliklerini karşılamalarını sağlayan bir ortam sunmaktadır. Yukarıdakilere ek olarak Kamu Yönetimi Programı, öğrencilerin okuma, yazma, sunuş yapma, analiz etme, tartışma, organize etme, internet kullanma ve eleştirme gibi yeteneklerini geliştirmekte ve bu nedenle özel sektörde de istihdam edilmelerini kolaylaştırmaktadır. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)

198063

Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)

415091

Tel : 0392 630 1343 e-posta : business@emu.edu.tr http://business.emu.edu.tr

25


TM2 İşletme ve Ekonomi Fakültesi

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Lisans) Program Hakkında Genel Bilgi Programın ilk yılında fakültenin diğer programları ile ortak program yürütülmekte olup daha çok teorik bilgiye ağırlık verilmektedir. Genelde dönem içinde ödevler, bir ara sınav ve bir final sınavı ile dönem değerlendirmesi yapılmaktadır. İkinci sınıfta teorik bilgi yanında projeler yapılmaktadır. Her ülke vatandaşı öğrencinin katılması özendirilen gruplarda öğrenciler farklı kültürlerin bakış açıları ile zenginleştirilmiş, yabancı dilin etkin kullanıldığı projelerde yer alarak dünya ile rekabet etmeye hazırlanmaktadırlar.

Eğitim / Öğrenim Dünya Siyaseti üzerine kuramsal ve uygulamalı düşünme yetisi kazandırmaktadır. Program; Uluslararası İlişkiler Kuramı, Uluslararası Siyasal Ekonomi, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Güvenlik, Dış Siyaset Analizi ve Alan Çalışmaları gibi geniş bir spektrumda sunulan derslerden oluşmaktadır. Küresel siyaset üzerinde yapılan çağdaş tartışmaların yaygın temalarını oluşturan küreselleşme, uluslar üstü bütünleşmeler ve ayrışmalar üzerinde durulmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin, Avrupa Birliği ve Orta Doğu konularında çok sayıda seçmeli ders alabilme olanakları vardır. Öğrencilerimiz, bünyemizde bulunan çeşitli merkezler vasıtasıyla, çeşitli uluslararası bilim insanlarıyla etkileşim içerisine girebilmekte ve konferanslara katılabilmektedirler.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Uluslararası ilişkiler Bölümü mezunları için, hem kamu hem de özel sektörde, çeşitli kariyer olanakları bulunmaktadır. Türkiye ve KKTC Dışişleri teşkilatlarında, kariyerlerini diplomat olarak sürdüren başarılı mezunlarımız bulunmaktadır. Bunların dışında, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Arnavutluk Adalet Bakanı Aldo Bumci ve KKTC Yüksek Adalet Mahkemesi Üyesi Gönül Erönen bölümümüzden mezun olmuşlardır. Dışişleri bakanlıklarının yanı sıra, birçok kamu kuruluşu, özel sektörde ise medya, iletişim ve bankacılık dalları başta olmak üzere uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarında mezunlarımız için pek çok iş imkanı mevcuttur. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)

378095

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)

129774

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)

417012

Tel : 0392 630 1401 e-posta : ir@emu.edu.tr http://ir.emu.edu.tr

26

Başarı Sırası


TM2 Program Hakkında Genel Bilgi Eğitim esas olarak “Türk Hukuk Sistemi’ne dayalı bulunmakta; Türkiye’deki hukuk fakültelerinin eğitim programları ile büyük benzerlikler göstermektedir. Öğrencilerimiz herhangi bir fark dersi vermek zorunda kalmaksızın YÖK nezdinde diplomalarının denkliğini sağlayabilmektedirler. Hukuk Fakültesi, mesleğin icrasında faydalı olacak ve öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre değişen birçok seçmeli dersi de öğrencilerine sunmaktadır.

Eğitim / Öğrenim Hukuk eğitiminin amacı, hukuk formasyonu kazandırmaya yönelik kavramlara, kurallara, ilkelere, kaynaklara hâkim olabilen, sorgulayabilen, etik ilke ve değerlere sahip hukukçular yetiştirmektir. İyi hukukçular yetiştirmek yanında dil bilen hukukçu olmanın öneminin de farkında olan Fakültemiz, öğrencilerine yoğun bir İngilizce dil programı sunmaktadır. Ayrıca, teorik dersler yanında pratik çalışmalarla öğrencilere muhakeme ve yorum yapma becerisi kazandırarak, onların karmaşık hukuki sorunları çözebilecek yeteneğe kavuşturulması amaçlanmaktadır.

Hukuk Fakültesi

HUKUK (Türkçe) (Lisans)

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Mezunlarımız, avukatlık, hâkimlik-savcılık, noterlik gibi münhasıran hukuk fakültesi mezunlarına açık alanları sınav, staj vb. koşulları sağlayarak seçebilirler. Ayrıca valilik, kaymakamlık, müfettişlik, uzmanlık gibi idari görevler alabilirler; öte yandan bankacılık ve finans sektörlerinde ve özel sektörün diğer alanlarında hukuk fakültesi mezunlarına açık tüm kapılardan girme şansını yakalayabilirler. Hukuk alanı, mezunlarına çok geniş bir yelpazede çalışabilme ve görev üstlenebilme ayrıcalığı, prestijli bir gelecek kurma olanağı sağlayan ender temel alanlardan birisidir. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program Hukuk (Ücretli)

Başarı Sırası 148156

Hukuk (Tam Burslu)

29910

Hukuk (%50 Burslu)

40142

Hukuk (%25 Burslu)

63088

Tel : 0392 630 1171 e-posta : indo@hukuk.emu.edu.tr http://hukuk.emu.edu.tr

27


TM3 Fen ve Edebiyat Fakültesi

PSİKOLOJİ (Türkçe) (İngilizce) (Lisans) Program Hakkında Genel Bilgi Psikoloji Bölümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Kanada, Avusturalya ve ABD’den gelen öğretim elemanları ve dünyanın birçok ülkesinden öğrencileri ile uluslararası bir akademik ortama sahiptir. Bu ortam hem bilimsel hem de sosyal anlamda zengin bir bilgi alışverişi sağlamaktadır. Öğrenci merkezli bir yapıya sahip olan Psikoloji Bölümü’nde öğrenciler öğretim elemanlarına istedikleri zaman danışabilmekte ve öğretim etkileşimsel bir ortamda sürdürülmektedir.

Eğitim / Öğrenim Psikoloji Bölümü Lisans Programı’nda öğrencilerine; Sosyal, Endüstri, Adli, Eğitim, Sağlık, Klinik gibi Psikolojinin çeşitli alt dallarında yüksek lisans yapabilmeleri için gerekli temel psikoloji eğitimi vermektedir. Lisans Programı’nın hedefleri şu şekildedir: • Kuramsal ve uygulamalı çalışmalar arasındaki ilişkiyi incelemek. • Psikoloji kuramlarının tarihsel gelişimini, felsefi ve toplumsal açılımları yönünden irdelemek. • Psikolojik süreçlerin etkinliğinin ölçüldüğü farklı alt dallardaki araştırmaları incelemek. • Çağdaş psikolojik yaklaşım ve araştırmalarla şekillenmiş farklı disiplinlerin etkilerini incelemek. • Psikoloji disiplininde yayınlanmış olan araştırmaları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmek. DAÜ Psikoloji Bölümü, Lisans eğitiminin yanı sıra 2010-2011 akademik yılından itibaren Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans programına da öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Böylelikle Psikoloji öğrencileri 5 yıllık formal eğitimlerini tamamlayıp, Avrupa Psikoloji Diplomasına denk bir diploma sahibi olma şansına sahip olmaktadırlar.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Dört yıllık psikoloji lisansını tamamlayan öğrenciler psikoloji mezunu; yüksek lisansı tamamlayıp bir yıl süpervizyon alanlar ise, psikolog ünvanını kullanmaya hak kazanmaktadırlar. Psikoloji Bölümü’nde yüksek öğrenimlerini tamamlayarak lisans diploması alanlar, eğitim kurumlarında, endüstride, insan kaynakları ofislerinde, danışma merkezlerinde ve Psikolojik hizmet veren özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilmektedirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

28

Başarı Sırası

Psikoloji (Ücretli)

261132

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

414442

Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)

31901

Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)

58784

Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)

231442

Tel : 0392 630 1312 e-posta : psychology@emu.edu.tr http://emu.edu.tr/psychology


TM3 Program Hakkında Genel Bilgi Program Hakkında Genel Bilgi Bölümümüz öğrencileri hem kişisel hem de profesyonel alanlarda gelişip uzmanlaşmaları için kuram ve uygulama odaklı bilgiye ağırlık vermektedir Öğrencilerin başarı değerlendirmesi, dönem içinde verilen ödevler, iki ara sınavı ve bir dönem sonu sınavı ile yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin araştırma ve problem çözme becerilerini geliştirmek için takım çalışmalarıyla desteklenen projeler verilmektedir Üçüncü ve son sınıflarda öğrenciler gerçek okul ortamına dahil edilerek kendilerini profesyonel alanda geliştirmeleri için ürün dosyaları hazırlamaktadırlar.

Eğitim Fakültesi

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (Türkçe) (Lisans)

Eğitim / Öğrenim Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında öğrenim gören öğrenciler rehber ve psikolojik danışman olarak yetiştirilmektedir Öğrenimleri süresince mesleki bilginin yanı sıra, öğretim konularına ve günlük yaşamda olup bitenlere çevresel ve evrensel yaklaşabilmeleri için analitik düşünme becerileri de kazandırılmaktadır. Öğrencilerimizin uygulama derslerinde öğretim, rehberlik hizmetleri ve eğitim yönetimi ile ilgili konularda doğrudan deneyim sahibi olmalarını sağlamak için KKTC MEKB ile doğrudan iletişim kurmaktadır. Böylece, öğrencilerimizin kuramsal bilgilerini gerçek sınıf ortamında uygulamaya koymaları sağlanmaktadır. Lisansüstü programlarımızdan mezun olan öğrencilerimiz ise çağdaş dünyanın gerektirdiği akademik özelliklere sahip öğretmenler, eğitim bilimciler ve araştırmacılar olarak mezun olmaktadırlar.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Eğitim bilimlerinin güncelliği ve gerekliliği dolayısı ile bölümümüzün gerek lisans, gerek yüksek lisans, gerekse eğitim sertifikası programlarını başarı ile bitiren mezunlarımız kendi alanlarında kolayca iş bulabilmektedirler Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programından mezun olan öğrencilerimiz okullarda temel rehberlik hizmetleri verebilmektedirler. Bölümümüzün gerek lisans, gerek yüksek lisans, gerekse eğitim sertifikası programlarını başarı ile bitiren mezunlarımız meslek sınavlarında ve kendi bireysel girişimlerinde üstün başarı göstermektedirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)

273547

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)

34914

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu)

66353

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu)

102295

Tel : 0392 630 2430 e-posta : educ@emu.edu.tr http://educ.emu.edu.tr

29


TS1 Eğitim Fakültesi

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ (Türkçe) (Lisans) Program Hakkında Genel Bilgi Programın ilk yıllarında teorik bilgiye ağırlık verilirken, özellikle beşinci yarıyıldan itibaren uygulama dersleri, araştırma projeleri ve topluma hizmet uygulamaları dersleri ile, öğrencilerimiz hem eğitim ve öğretim ile ilgili konularda doğrudan deneyim sahibi olmakta hem de topluma hizmet konusunda tecrübeler edinmektedirler. Uygulama dersleri dışında genel olarak dönem içinde ödevler, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılabilmelerine aracı olabilecek birçok öğretim yöntem ve tekniklerin geliştirilebileceği çeşitli araştırma projeleri, bir veya iki ara sınav ve bir final sınavı ile dönem değerlendirmesi yapılmaktadır.

Eğitim / Öğrenim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı dört yıllık bir programdır. Programda alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslere yer verilmektedir. Değişen günümüz koşullarında öğretmenin yeni rol ve sorumlulukları da farklılaşmıştır. Amacımız ise giden dünya koşullarına uygun yöneten, düzenleyen, organize eden, öğrencilerimize rehber olan alanında yetkin öğretmen yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev almaktadır. Bunun yanında okullarda vatandaşlık, Demokrasi Eğitim, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri de vermektedir. Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev almaktadır. Bunun yanında okullarda vatandaşlık, Demokrasi Eğitim, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri de vermektedir. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Tam Burslu)

51989

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 Burslu)

296441

Tel : 0392 630 4034 e-posta : ilkogretim.bolumu@emu.edu.tr http://fedu.emu.edu.tr

30


TS1 Program Hakkında Genel Bilgi Gazetecilik Bölümünde dört yıllık eğitim, temelde üç ayak üzerine oturtulmuştur: Bir yandan gazetecilik alanında teorik ve pratik bilgiler verilirken, öte yandan eleştirel yeteneklerini geliştirmek amacıyla kendilerine teorik iletişim dersleri verilmektedir. Ayrıca öğrencilere genel eğitim çizgisinde dersler alma olanağı tanınmaktadır. Özellikle son iki yılda, iletişim ve gazetecilik derslerine ağırlık verilmektedir. Fotoğrafçılık zorunlu, sualtı fotoğrafçılığı seçmeli ders olarak verilmektedir. Bölümde teorik derslerin yanı sıra öğrencilere pratik bilgilerini geliştirecek olanaklar sunulmaktadır. Saygın gazetelerden birinde yapılması gereken 40 günlük staj zorunludur Lisans programının son döneminde, her öğrencinin altı sayfalık bir gazete hazırlaması gerekmektedir.

İletişim Fakültesi

GAZETECİLİK (Türkçe) (Lisans)

Eğitim / Öğrenim Medya kuruluşlarına, çağdaş düşünceli, gözlemci, sorumlu, “araştırmacı gazeteci” adayları yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda düzenlenen ders programı çerçevesinde, derslerde verilen kuramsal bilgilerin yanı sıra, uygulama ağırlıklı bir eğitim de verilmektedir. Üniversite bünyesinde kurulan Medya Merkezi, Gazetecilik Bölümü öğrencilerine, günümüzün gazetecilik anlayışının gerektirdiği esneklik ve bütünsellik ile birden fazla medyaya yönelik haber hazırlama deneyimi kazandırmaktadır. Böylelikle, öğrencilerin çalışmaları, Gündem ve GündemNet gazetelerinin yanı sıra, Radyo Doğu Akdeniz ve DAÜ TV’de de değerlendirilmektedir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Gazetecilik Bölümü öğrencileri, kendi alanlarında uzman yerli ve yabancı öğretim elemanlarından aldıkları derslerle kendilerini geleceğe en iyi biçimde hazırlama olanağına sahiptirler. Dolayısıyla, Gazetecilik Bölümünden mezun olan öğrenciler, yerel ve ulusal gazetelerde; haber muhabiri, spor muhabiri, foto muhabiri, fotoğraf editörü, genel yayın yönetmeni, yazı işleri sorumlusu, haber müdürü, haber koordinatörü, yayın koordinatörü, magazin haberleri sorumlusu, spor, dış haberler ya da ekonomi sorumlusu gibi görevlerde çalışabilirler. Mezunlar ayrıca radyo ve televizyon kuruluşlarında haber yayın ve yönetim görevlerini üstlenebilir, gazetelerin temsilci bürolarında ve hızla gelişen internet gazeteciliği sektöründe de çalışabilirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Gazetecilik (Tam Burslu)

101625

Gazetecilik (%50 Burslu)

287105

Tel : 0392 630 2006 e-posta : jour@emu.edu.tr http://fcms.emu.edu.tr

31


TS1 İletişim Fakültesi

GÖRSEL SANATLAR ve GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (Lisans) Program Hakkında Genel Bilgi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı programı, 4 yıllık bir programdır. Programda toplam 125 kredilik 36 ders bulunmaktadır. Öğrenciler, İletişim Fakültesinden 5 fakülte zorunlu dersi, Üniversitenin farklı bölümlerinden 3 üniversite seçmeli ders ve alandan kendilerinin belirleyeceği 7 alan seçmeli ders almaktadırlar. Çoğu uygulamalı derslerden oluşan bölüm derslerinin kapsam ve içerikleri Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün esas kurgusu olan Grafik Animasyon- Web Tasarımı-Grafik Tasarım olarak üç alt dalda yürütülmektedir. Ayrıca, fotoğrafçılık, deneysel film, video, ses tasarımı v.b. gibi sürekli yenilenen,geliştirilen ve güncellenen birçok farklı ders, bilgisayar laboratuarları (Mac Lab), Televizyon stüdyosu (DAÜ-TV), fotoğraf ve ses stüdyolarında birebir uygulama yapılarak yürütülmektedir. 4 yıllık eğitimin ardından, başarılı öğrencilerimiz programın Tezsiz Yüksek Lisans’ına devam ederek alanda uzmanlaşabilmektedir.

Eğitim / Öğrenim Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü; adına uygun olarak, sanatsal ve teknik eğitim/yaratım kaygılarını, iletişim alanının disiplinlerarası olma niteliğinin sağladığı avantajla bir araya getirmek iddiasını taşımaktadır. Öğrenciler, Fakülte bünyesinde yer alan diğer programların temel (kuramsal) derslerini ve bunların yanı sıra, Bölüme özel dersleri de almaktadırlar. Bölüm dersleri çerçevesinde; günümüzün yeni iletişim teknolojilerinin imkânlarını yaratıcı/ sanatsal süreçlere dönüştürebilen, TV, video, sinema, animasyon gibi uzmanlık alanlarında sayısal ortamları kullanabilen, özgün ve nitelikli yapıtlar/ projeler üretebilen, etik olarak sorumluluk sahibi olan ve söz konusu üretimler üzerine çözümlemeler yapabilen bir öğrenci profili hedeflenmektedir. Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün farkı, özetle, çok boyutlu ve birbirini tamamlayan becerilere sahip, alanın disiplinlerarası niteliğinin zenginliğini taşıyan mezunlar vermektir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden mezun olan öğrenciler, kazandıkları disiplinlerarası düşünsel ve yaratıcı beceriler ve yeni iletişim teknolojilerine hakim nitelikleriyle iletişim sektörünün pek çok alanında çalışma olanağı kazanabilirler. Film ve video yapım şirketlerinde kamera ya da kurgu gibi alanlarla ilgili çeşitli görevler alabilirler, çoklu ortam,animasyon ve grafik tasarım şirketlerinde tasarımcı olarak çalışabilirler, ses tasarım şirketlerinde ses tasarımı yapabilirler, web siteleri geliştirebilirler, etkileşimli CD ve DVD tasarlayabilirler, profesyonel fotoğrafçılık yapabilirler, reklam şirketlerinde yaratıcı yönetmenlik ya da sanat yönetmenliği yapabilirler. Ayrıca öğrenciler, diledikleri takdirde kendilerini akademik alana da yöneltebilirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

32

Başarı Sırası

Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı(İngilizce)(Tam Burslu)

83137

Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı(İngilizce)(%50 Burslu)

236663

Tel : 0392 630 2006 e-posta : vacd@emu.edu.tr http://fcms.emu.edu.tr


TS1 Program Hakkında Genel Bilgi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü İngilizce ve Türkçe dillerinde eğitim veren iki ayrı programa sahiptir. Bölüm öğrencilerinin kendilerine sunulan ders programları arasından hedefleri doğrultusunda bir seçim yaparak, Halkla İlişkiler veya Reklamcılık alanlarının herhangi birinde uzmanlaşmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Öğrenciler, beşinci akademik dönemin başında kendilerine sunulan alan seçmeli derslerden Halkla İlişkiler ya da Reklamcılık alanına ait olanları seçmekte ve bu seçimleri doğrultusunda bir bitirme projesi sunmaktadırlar.

İletişim Fakültesi

HALKLA İLİŞKİLER ve REKLAMCILIK (Türkçe) (İngilizce) (Lisans)

Eğitim / Öğrenim Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü; öğrencilerine sağlam bir kuramsal temel vermenin yanı sıra, ürettikleri halkla ilişkiler ve reklam projeleriyle öğrendiklerini uygulamaya koyma şansını da vermekte ve böylece yaratıcı metin yazarlığı, masaüstü yayıncılık, bilgisayarda grafik tasarımı, pazar araştırması, müşteri temsilciliği, kamuoyu oluşturma, siyasal kampanya tasarlama, pazarlama odaklı halkla ilişkiler kampanyası tasarlama gibi, temel çalışma alanlarını bizzat uygulayarak öğrenme olanağı sunmaktadır. Ayrıca öğrenciler, İletişim Fakültesinin diğer bölümlerinden aldıkları seçmeli dersler aracılığıyla iletişim alanının gerektirdiği çok yönlü beceri ve bakış açısını da kazanmaktadırlar.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden mezun olan öğrenciler özel şirketlerin halkla ilişkiler ve reklam departmanlarında, tanıtım ofislerinde, sivil toplum örgütlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışabildikleri gibi, iletişim danışmanı olarak da görev yapabilmektedirler. Bölümden mezun olan öğrenciler, gazete, radyo, televizyon ve dergi gibi farklı medya kuruluşlarının tanıtım birimlerinde de çalışabiliyorlar. Ayrıca halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında da iş olanağı bularak; strateji oluşturma, yaratıcılık, grafik tasarım, pazar araştırması, medya planlama, müşteri ilişkileri gibi değişik departmanlarda görevler üstlenebilmektedirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli)

275834

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu)

38514

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu)

289626

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu)

71769

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu)

292614

Tel : 0392 630 2006 e-posta : prad@emu.edu.tr http://fcms.emu.edu.tr

33


TS1 İletişim Fakültesi

RADYO TELEVİZYON ve SİNEMA (Türkçe) (İngilizce) (Lisans) Program Hakkında Genel Bilgi Radyo-TV ve Sinema Bölümü İngilizce ve Türkçe dillerinde eğitim veren iki ayrı programa sahiptir. Dört Bölümdeki eğitim, sosyal bilimlerde genel kuramsal bilgilerle, iletişim çalışmaları ve medya pratiklerini bir araya getirmektedir. İlk yıllardaki formasyon dersleri, öğrencilere orta ve ileri düzeyde medya pratikleri için gerekli olan yaratıcı ve düşünsel temeli kazandırmayı amaçlamaktadır. Üçüncü yıl, ileri düzeyde medya pratikleri ile etik, estetik, profesyonel öğeleri dikkate alan medya çalışmaları dersleri için gerekli olan orta seviyede medya pratikleri ve becerileri üzerinde odaklanılmaktadır. Dördüncü yılda düşünsel aşamadan kurgu ve sunum aşamasına kadar öğrencilerin bireysel yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri bağımsız projeler üzerinde yoğunlaşılmaktadır.

Eğitim / Öğrenim Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, edindikleri iletişim ve medya sanatlarına yönelik eleştirel ve yaratıcı bilgiyle dünyaya açıklık anlamında önemli bir ayrıcalık kazanmaktadırlar. Bu geniş bakış açısıyla sosyal ve kültürel ufuklarını birleştirebilen öğrencilerimiz, bunu hayata geçirdikleri proje ve programlarının yapım ve üretim aşamalarında kullanabilmektedirler. Radyo-Televizyon ve Sinema öğrencileri, video ve fotoğraf projeleriyle, uluslararası düzeyde yarışmalara, konferanslara ve festivallere katılarak, yaptıkları çalışmaları sergileme ve ödül kazanma olanağı bulmaktadırlar.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Radyo-TV ve Sinema Bölümü mezunu, öncelikle yaşam boyu öğrenmeyi sürdürmeyi bilen biri olacaktır. Amaç ister televizyon, ister sinema endüstrisinde, isterse de bağımsız bir radyo ya da video belgesel üretiminde kariyer yapmak olsun, günümüz dünyasındaki sürekli ve hızlı değişim, hayat boyu öğrenme kapasitesini ve sürekli değişmekte olan dinamik dünyaya eleştirel bakma becerisini gerektirmektedir. Bölüm mezunlarımız, medya endüstrilerinde edinecekleri kariyer için gerekli pratik, profesyonel ve teorik bilgi yanında, medya alanındaki hızlı değişimlere ayak uydurabilecek şekilde yetiştirilmektedirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)

34

275798

Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu)

76906

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu)

282362

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)(Tam Burslu)

29711

Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce)(%50 Burslu)

269262

Tel : 0392 630 2006 e-posta : rtvf@emu.edu.tr http://fcms.emu.edu.tr


TS2 (Türkçe) (Lisans)

Program Hakkında Genel Bilgi Programdaki zorunlu derslerde; edebiyat, dilbilgisi ve dilbilim alanındaki kuramlar, çağdaş araştırma ve inceleme yöntemleri tanıtılmakta, Türkçe’nin tarihi dönemler içindeki gelişimi, dilbilgisi ve dilbilim ile ilgili çeşitli konular, Türk edebiyatının çeşitli dönemleri ve türleri ele alınıp incelenerek öğrencilerin araştırmacı kimlikleri geliştirilmektedir.

Eğitim / Öğrenim Bölümde ezberciliğe kaçmayan, yenilikçi, bilimsel gelişmelere açık bir eğitim anlayışı benimsenmiştir. Bölüm farklı ülkelerde yetişen öğretim üyeleriyle çalışmaktadır. Öğrenci yetiştirmenin yanı sıra araştırma faaliyetlerine de büyük önem verilmekte, bu amaçla yoğun şekilde konferans ve seminerler düzenlenmektedir. Öğrencilere yakın ve sıcak bir iletişim ortamı ve kendilerini geliştirmeleri için her türlü destek sağlanmaktadır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Mezunların çalışabilecekleri iş alanları çok geniştir. Lisansüstü öğrenimlerini sürdürüp, akademisyen olabilmekte, değişik üniversitelerden formasyon dersleri alarak öğretmenlik yapabilmektedirler. Ayrıca kütüphane ve devlet arşivleri gibi kurumlar yanında halkla ilişkiler alanında iş sahibi olabilmektedirler. Mezunlarımız bunların dışında radyo, televizyon; gazete gibi yayın ve basın kuruluşlarında programcı, gazeteci, düzeltmen, metin yazarı, sunucu ve reklam yazarı olarak da çalışabilmektedirler.

Fen ve Edebiyat Fakültesi

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)

110113

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)

355541

Tel : 0392 630 1208 e-posta : tdh@emu.edu.tr http://brahms.emu.edu.tr

35


TS2 Eğitim Fakültesi

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (Türkçe) (Lisans)

Program Hakkında Genel Bilgi Programımızdaki öğrenciler hem kişisel hem de profesyonel alanlarda gelişip uzmanlaşmaları için kuram ve uygulama odaklı bilgiye ağırlık vermektedir. Öğrencilerin başarı değerlendirmesi, dönem içinde verilen ödevler, iki ara sınavı ve bir dönem sonu sınavı ile yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin araştırma ve problem çözme becerilerini geliştirmek için takım çalışmalarıyla desteklenen projeler verilmektedir Üçüncü ve son sınıflarda öğrenciler gerçek okul ortamına dahil edilerek kendilerini profesyonel alanda geliştirmeleri için ürün dosyaları hazırlamaktadırlar.

Eğitim / Öğrenim Türkçe Eğitimi Bölümü, çağdaş eğitimciler yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Derslerin yanı sıra konferans, seminer ve atölye çalışmalarına katılan öğretmen adayları, bir yandan yeni gözlemler edinirken, bir yandan da farklı gruplar içerisinde yeni bilgilere ulaşabilmektedirler. Bölümde; öğrencilerin Türkçe öğretmenliğini öğrenirken, öğrendikleri bilgiler doğrultusunda düşünmelerine, düşüncelerini paylaşmalarına, yorum yapabilmelerine olanak tanıyan, modern bir eğitim anlayışının gerçekleştirilmesine özen gösterilmektedir. Öğrenciler, hem bilgilerini geliştirecek araştırmalara yönlendirilmekte hem de araştırmalarının sonuçlarını sunabilecekleri uygulamalarla bilgi aktarma yeteneklerini geliştirirken, öğretme konusunda deneyim kazanmaktadırlar. Öğrencilere kendilerini ve kazandıkları bilgileri doğru ifade edebilmeleri esasına dayanan, çağdaş bir eğitim anlayışı uygulanmaktadır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Türkçe Eğitimi Bölümü mezunları; KKTC ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlıklarına bağlı devlet okullarında Türkçe öğretmeni, özel eğitim Türkçe eğitmeni, yurt dışındaki Türk okullarında Türkçe okutmanı, Eğitim Fakültelerinin Türkçe Eğitimi Bölümlerinde ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde Türkçe Eğitimi alanında akademisyen olarak görev alabilmektedir. Bununla birlikte, dershane ve etüt merkezleri gibi eğitim kurumlarında Türkçe öğretmenliği; enstitü ve araştırma merkezlerinde uzmanlık; yayınevi, gazete ve dergilerde editörlük görevlerini üstlenebilmektedirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)

36

354160

Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu)

22085

Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu)

343410

Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu)

345954

Tel : 0392 630 4011 e-posta : teb@emu.edu.tr http://teb.emu.edu.tr


YGS (Türkçe) (Lisans)

Program Hakkında Genel Bilgi Özel yetenek sınavına girebilmenin ön koşulu, T.C. uyruklu adayların, Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi bir dalından ÖSYM’nin belirlediği baraj puanını veya daha üzerini almaktır. Böylece, Müzik Öğretmenliği Programının düzenlediği özel yetenek sınavına girme hakkı kazanır. KKTC uyruklu adaylar ise Müzik Öğretmenliği Programı özel yetenek sınavı ve ayrıca YÖDAK sınavında başarılı olma kriterini yerine getirmelidir. Müzik Öğretmenliği Programı özel yetenek sınavı ve YÖDAK sınavı birleşik puanlama sistemindedir. Türkiye ve KKTC dışından gelecek öğrenciler içinde ön koşul, YGS veya YÖS sınavlarının puan türlerinin herhangi birinden, ÖSYM’nin belirlediği baraj puanını veya daha üzerini almak ve Müzik Öğretmenliği Programı özel yetenek sınavından başarılı olmaktır. Ayrıca, çok iyi derecede Türkçe bilmek ön koşuldur.

Eğitim Fakültesi

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

Eğitim / Öğrenim Müzik Öğretmenliği Programı, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylı akademik programı, seçkin öğretim üyesi kadrosu, çeşitli ulusal ve uluslararası akademik etkinlikleri ve çağdaş teknolojik olanakları ile, tüm müzik öğretmeni adaylarını bilgi dünyası ile bütünleştirmek için kucak açmaktadır Ayrıca, bölümümüz öğrencileri, işbirliği anlaşmaları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, CAKA, diğer bazı bölümler, orkestra ve bandolarla kapsamlı çalışmalar yapabilme imkanı da bulmaktadır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Amacımız, mezunlarımızın, ilk günden iş dünyasına değer yaratacak bir donanımla atılmaları, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eğitim sistemleri içerisinde etkin ve başarılı olabilecek bir bilgi birikimi ve tecrübeyle yetişmeleridir. Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki devlet okullarında ve özel okullarda öğretmen olabilecekleri gibi, üniversite kadrolarında da görev alabileceklerdir. Ayrıca, Kültür Bakanlığı ve Belediyelere bağlı orkestra ve korolarda çalışabilme imkanına sahip olabileceklerdir. Tel : 0392 630 1467 e-posta : muzik@emu.edu.tr http://fedu.emu.edu.tr

(Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir.)

37


YGS Mimarlık Fakültesi

İÇ MİMARLIK (Türkçe) (İngilizce) (Lisans) Program Hakkında Genel Bilgi İç mimarlık bölümü bünyesinde eğitim dili Türkçe ve İngilizce olan iki ayrı İç Mimarlık Programı bulunmaktadır. İç mimarlık bölümü dört yıllık eğitim programları, stüdyo dersleri ve teorik derslerle donanımlı iç mimarlar yetiştirmek üzere şekillendirilmiştir. İç Mimarlık (İngilizce Program), İç Mimarlık (Türkçe Program) ve Mimarlık bölümlerinden oluşan Mimarlık Fakültesi öğretim kadrosu, dört bölümün eğitimsel aktivitelerinde bütünlüğü ve kaliteyi sağlamak için ortak bir biçimde çalışmaktadır. Bu çeşitlilik sayesinde İç mimarlık veya diğer bölümlerin belirli ana dallarında ilerlemek isteyen öğrencilerimize, alan seçmelileri sayesinde esnek bir eğitim olanağı sunulmaktadır. İç mimarlık eğitiminin belkemiğini oluşturan tasarım derslerinde görsel ve sözlü sunuma dayalı bir değerlendirme yapılırken, öğrencilerin özgüvenlerinin ve sunum yeteneklerinin gelişmesi hedeflenmekte; ayrıca, takım çalışması eğitim sistemimizin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Eğitim / Öğrenim Bölümümüz, çağdaş yöntemlerle yürütülmekte olan lisans ve lisans üstü programlar yanında birçok sanatsal, akademik ve sosyal etkinlikleri de bir arada yürütmektedir. Düzenlenen bu etkinliklerle öğrenciler; hayata ve mesleğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmakta ve dünyaya daha geniş bir vizyondan bakabilen bireyler olarak yetiştirilmektedir. Öğrencilerin İç mimarlık mesleği alanında donanımlı bir şekilde yetişebilmelerine ilişkin, böylesi sosyal bir mesleğin eğitim sürecinde salt derslere dayalı bir eğitimin yeterli olmayacağı ve öğrencilerin vizyonlarını geliştirecek faaliyetlerde bulunmaları konusunda özendirildikleri bir anlayış hâkimdir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Kazandıkları mesleki görgü, bilgi, dünya görüşü ve vizyonla öğrencilerimiz firmalar tarafından aranılan iç mimarlar/ tasarımcılar olmaktadırlar. Binaların değişen gereksinimleri ve sık, hızlı eskimeleri nedeniyle iç mimarlık mesleğinin geniş bir uygulama alanı vardır. İç mimarlar, mimarlık bürolarında, mimar-iç mimar-inşaat mühendisi ve ilgili mesleklerden oluşan bir grupta takım çalışması yapmanın yanında, var olan mekânların yenilenmesi, ya da işlev değişikliği gerektiren tasarımlarda, bireysel olarak da çalışma olanağı bulabilmektedirler. Örneğin, vitrin; fuar - sergi; mağaza; sahne-ekran; yat, uçak veya benzer iç mekân tasarımı; mobilya tasarımı yanında; modüler inşaat ve bitirme malzemesi veya mobilya üreten firmalarda tasarımcı, kontrolör ve/ veya uygulamacı olarak çalışabilmektedirler. Mezunlarımıza YÖK ve EAAE - Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği denklik vermektedir. Tel : 0392 630 1139 e-posta : inar@emu.edu.tr http://inar.emu.edu.tr

38

(Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir.)


YGS Program Hakkında Genel Bilgi Spor Bilimleri Bölümü’ nün misyonu; araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, çağdaş eğitim ve öğretim standartlarına ulaşmak ve çeşitli spor dallarının yanında, sporun biyolojik, sağlık bilimleri, davranış bilimleri, eğitim bilimleri, yönetim ve organizasyon yönleri konusunda yeterli bilgilerle donatılmış nitelikli ve profesyonel antrenör ve spor yöneticileri yetiştirmektir.

Eğitim / Öğrenim Spor Bilimleri Programı her türlü altyapısı tamamlanmış, çağdaş teknolojik olanaklara sahip, demokratik bir ortamda öğrenci odaklı eğitim verilmek üzere kurulmuştur. Programın yürütülmesinde Türkiye’ deki birçok seçkin üniversitenin akademik ve mesleki olarak ulusal ve uluslararası alanda deneyimli ve birikimli, profesyonel eğitimcilerinden destek alınmaktadır. Öğrencilerin eğitimi için analiz yapma, problem çözme, mantık yürütme, sonuca varma, yaratıcı ve eleştirel düşünme, takım çalışması yapabilme, iletişim kurabilme gibi becerilerin derslere yayılarak, programlı ve sistematik olarak mesleki bilgiyle birleştirilerek verildiği bir program tasarlanmıştır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

SPOR BİLİMLERİ (Türkçe) (Lisans)

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Programdan mezun olacak olan öğrenciler ‘Spor Bilimcisi, Antrenör, Spor Uzmanı, Spor Yöneticisi, Spor animatörü’ gibi çalışma alanlarında farklı ünvanlar alabileceklerdir. • Turizm sektöründe yer alan turistik işletmelerde rekreasyon yöneticisi ve organizatörü, • Özel fitnes merkezlerinde fitness uzmanı ve lideri, • Fitness merkezlerinde etkinlik koordinatörü ve yöneticisi, • Kamplarda lider, • Üniversitelerde akademisyen, • Spor Eleştirmeni, • Spor Yazarı, • Kamu kuruluşlarının spor merkezlerinde spor uzmanı ve fitness lideri, • Antrenörlük gibi ünvanlara sahip olabilirler. Tel : 0392 630 3939 e-posta : sbf@emu.edu.tr http://sbf.emu.edu.tr

(Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir.)

39


YGS1 Eğitim Fakültesi

BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM (Lisans) TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ Program Hakkında Genel Bilgi Bölümümüzün Lisans Programı, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylıdır.Bu bakımdan, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Lisans Programı diğer üniversitelerin Eğitim Fakültelerindeki muadili lisans programlarına her bakımdan denktir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Lisans Programının söz konusu bu Yüksek Öğretim Kurulu denklik onayının devam edebilmesi için program uygulamaları hassasiyetle yerine getirilmekte ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından zaman zaman programda yapılan güncellemeler günü gününe hayata geçirilmektedir.

Eğitim / Öğrenim Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin en önemli özelliği, çok yönlü öğretmenler olarak yetiştirilmeleridir. Öğrenimleri süresince mesleki bilginin yanı sıra, eğitim-öğretim konularına ve günlük yaşamda olup bitenlere çevresel ve küresel yaklaşabilmeleri için analitik düşünme becerileri de kazandırılmaktadır. Öğrenciler çağdaş dünyanın gerektirdiği akademik özelliklerle donatılmış olarak mezun olacaklardır. Bölüm öğrencilerinin uygulama derslerinde; eğitim, öğretim, rehberlik hizmetleri ve eğitim yönetimi ile ilgili konularda doğrudan deneyim sahibi olmalarını sağlamak için, KKTC MEKB ile kurulan iletişim sayesinde kuramsal olarak öğrendiklerini gerçek sınıf ortamında uygulayabilmektedirler. Dolayısı ile mezunlar uygulama alanlarında zorluk çekmeyecek şekilde yetiştirileceklerdir. öğrencilerimizin mesleki deneyimlerini artıracak onları mesleğe aşamalı bir şekilde hazırlayacak teorik dersleri, pratikte pekiştirebilecekleri uygulama fırsatlarını da sağlamaya özen göstermekteyiz.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Farklı disiplinleri içerisinde barındıran çağdaş program yapısı ve son yıllarda bu alanda yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyacın artması sebebiyle, mezuniyet sonrasında öğrencilerimiz birçok farklı iş imkânlarına sahip olmaktadırlar. Bu iş imkânlarından bazıları: Bilgisayar Öğretmeni, Öğretim Tasarımcısı, Uzaktan Eğitim Geliştiricisi, E-Öğrenme Uzmanı, Bilgi-İşlem Merkezi Yöneticiliği Danışmanı, Web ve Çoklu Ortam Tasarımcısı Ağ Yöneticisi/Miman,YazlımTasarım Geliştirme Uzmanı, Bilgisayar Programcısı, Teknoloji Destek Uzmanı, Veri Tabanı Yöneticisi, Bilgisayar Sistemleri Tasarımcısı. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

40

Başarı Sırası

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)

466141

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)

17007

Tel : 0392 630 3123 e-posta : cite@emu.edu.tr http://fedu.emu.edu.tr (Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir.)


YGS1 Program Hakkında Genel Bilgi Birinci yıl dersleri, öğrencilerin İngilizce dilini geliştirmelerine ve Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri alanında ihtiyaç duyacakları matematik, işletme ve programlama konularındaki altyapıyı edinmelerine olanak sağlayan derslerdir. İkinci ve üçüncü yıllarda uygulama ağırlıklı bilgisayar ağları, işletim sistemleri, internet programcılığı, veritabanı ve sistem analiz ve tasarımı, yazılım mühendisliği gibi derslerin yanı sıra sosyal ve doğal bilimler gibi konuları içeren çeşitli seçmeli dersler verilmektedir. Dördüncü yıldaki yoğun alan seçmeli dersleri, öğrencilere ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme ve uzmanlaşma fırsatı vermektedir. İki dönemlik bir süreye yayılmış olan mezuniyet projesi dersi ise öğrencilerin 4 yıllık bir eğitim süresince kazandıkları bilgi ve becerilerini grup çalışması yöntemiyle profesyonel bir uygulamada kullanmalarına olanak sağlamaktadır.

Eğitim / Öğrenim • BTBS programı uluslarası ASIIN akreditasyonu alarak mezunlarının tüm dünya ve özellikle Avrupa’da serbest dolaşımını sağlamış ve eğitim kalitesini de EQAINE tarafından verilen EuroInf label alarak tescillemiştir. • Ders programları, bilişim alanındaki yenilik ve gelişmelere ve piyasanın ihtiyaçlarına göre sürekli olarak güncellenmektedir • Ders konularının işlenişi kuram ile uygulama arasındaki dengeyi sağlama esasına bağlı olarak ders, laboratuvar uygulaması ve takım olarak proje geliştirme ve/veya öğretim elemanı rehberliğinde sınıf çalışmalarışeklinde düzenlenmiştir. • Yaşam boyu öğrenim becerilerini kazanmak ve geliştirmek için derslerde araştırma ve bağımsız öğrenme aktivitelerine önem verilir. • Üçüncü yılın sonundan itibaren yapılan staj ve takım çalışması ile tamamlanan mezuniyet projesi öğrencileri meslek hayatlarına hazırlar.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar

Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ve BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Lisans)

BTBS mezunları, bilgi teknolojileri sektöründe ve ilgili tüm alanlarda çeşitli görevlerde çalışma yeterliliğine sahiptirler. Bilgi Teknolojilerinin değişik dallarında, Bilgisayar Mühendisliği veya İşletme alanında yüksek lisans eğitimi yapma şansına sahiptirler. BTBS mezunlarının çalışma alanlarından bazıları şunlardır: • Web Tasarlama/Programlama/Yönetimi; • Bilgisayar Programcılığı; • Veri Tabanı Tasarımı / Yönetimi; • Sistem Denetimi; • Yazılım Mühendisliği; • Proje Ekip Yönetimi; • Sistem Mimarlığı; • Bilgisayar Ağları Kurumu / Yönetimi; • Sistem Analizi / Tasarımı; • Bilgisayar Öğretmenliği. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Bilgisayar Tek. ve Bilişim Sistemleri(İngilizce)(Ücretli)

466141

Bilgisayar Tek. ve Bilişim Sistemleri(İngilizce)(Tam Burslu)

17007

Bilgisayar Tek. ve Bilişim Sistemleri(İngilizce)(%50 Burslu)

Tel : 0392 630 1245 e-posta : btyo.bilgi@emu.edu.tr http://sct.emu.edu.tr

41


YGS1 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (Türkçe) (Ön Lisans)

Program Hakkında Genel Bilgi Birinci yıl dersleri, öğrencilerin ağırlıklı olarak İngilizce dilini geliştirmelerine ve bilgisayar programcılığı alanında ihtiyaç duyacakları matematik, bilgisayar donanım/yazılım konularındaki altyapıyı öğrenmelerine olanak sağlayan derslerdir. Birinci yılın sonunda öğrencilerimiz bilgi teknolojilerinin uygulandığı iş yerlerinde mezuniyet öncesi iş tecrübesi kazanmak amacıyla yaz stajı yapacak seviyeye ulaşırlar. İkinci yılda ise bilgisayar ağları, internet programlama, nesneye yönelik programlama, veri tabanı programlama/ yönetimi gibi dersler alarak ve üçüncü yılda ise ilk dönem 5 ders alıp sonraki dönem ise piyasada çalışarak bilgi teknolojileri konusunda bilgi ve becerilerini geliştirip bir dönem projesi hazırlarlar.

Eğitim / Öğrenim Bilgi teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri yakından izleyen okulumuz, devamlı olarak ders programını gözden geçirerek güncelleştirir. Bu bağlamda ders uygulamalarındaki teori ile pratik arasındaki denge korunmasına özen gösterilir. • Program ile ilgili dersler, iki saat ders ve iki saat laboratuvardan oluşur, laboratuvarlarda pratik uygulamalara ağırlık verilir; • Problem tabanlı öğrenim yaklaşımı sayesinde öğrencilere bağımsız öğrenme becerisi kazanma olanağı sağlanır; • Öğretim görevlilerinin denetimi altında derslerle ilgili örnek olaylar incelenir; • Piyasa deneyimi ve piyasa ile bağlantısı olan öğretim kadrosu, bilgi ve deneyimlerini öğrencilere aktarır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Okulumuzun 4 yıllık Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (BTBS) (BS) programına devam etme olanağı sağlanmaktadır. Mezunlarımızın bilgisayar ve bilgi teknolojileri sektöründe çalışabilecekleri alanların bazıları şunlardır: • Bilgisayar programcılığı; • Web tasarlama / programlama; • Bilgisayar kurma ve bakımı; • Masaüstü yayıncılık; • Bilgisayar ağları bakımı; • Küçük çapta sistem geliştirme ve uygulama; • Küçük çapta veri tabanı geliştirme. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)

Tel : 0392 630 1245 e-posta : btyo.bilgi@emu.edu.tr http://sct.emu.edu.tr

42

942226


YGS1 Program Hakkında Genel Bilgi Birinci yıl büyük ölçüde yabancı dil geliştirme, meslek içerisinde bulunan alanları tanıma ve bu alanları sahalarında inceleme imkanları bulan, temel elektrik, elektronik,sayısal elektronik ve biyolojik işaretlerin oluşumu, EEG, EMG ve EKG işaretlerinin ölçülmesi ile bilgisayar uygulama becerilerini iyileştirmeye yönelik dersler içermektedir. İkinci yılda öğrenciler, kuramsal ve uygulamalı alt yapıya yönelik geliştirilmiş tıbbi enstrümantasyon, biyomedikal sistemlerde arıza, tıbbi görüntüleme sistemleri ve son dönemde bulunan tıbbi uygulama ile özel veya kamuya ait hastahanelerdeki uygulamaları ile okuldaki deneyimlerini birleştirerek hayata geçirme fırsatı bulmaktadırlar.

Eğitim / Öğrenim Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı’nın eğitim süresi 2 yıldır. Programın eğitim dili Türkçe’dir. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programındaki eğitim “Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı öğrenirim” atasözüne bağlı olarak az kuramsal ve çok uygulamalara bağlı, diğer programlara göre farklı bir yapıya sahiptir. Ders sınama sisteminde, her bir ders içerisinde laboratuvar ağırlıkları diğer sınamalara göre üst düzeyde tutulmaktadır. Buna bağlı olarak, her bir ders içerisinde öğrencilere ayrı proje ödevleri de verilerek, öğrencilerimizin öğrenme ve becerilerindeki özgüvenleri artırılmaktadır. Öğrencilerimize iş bulmanın yanında, iş kurma mentalitesini geliştirecek motivasyon ve üretim teknikleri ile mesleki oryantasyon programları verilmektedir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar

Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (Türkçe) (Ön Lisans)

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programından mezun olan öğrencilerimizin bazı istihdam alanları şunlardır: • Kamu veya özel hastahanelerde laboratuvarlarda veya tıp cihazı satan veya servis veren şirketlerde teknisyenlik; • Bilgisayar montaj, bakım ve onarım hizmetleri; • Devlet veya Özel Sektörde teknisyenlik; • Devlet veya özel okullarda laboratuvar teknik öğretmenliği; • Mikroişlemci uygulamaları. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu)

Başarı Sırası 1228780

Tel : 0392 630 1245 e-posta : btyo.bilgi@emu.edu.tr http://sct.emu.edu.tr

43


YGS1 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu

ELEKTRİK ve ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (Türkçe) (Ön Lisans) Program Hakkında Genel Bilgi Birinci yıl büyük ölçüde yabancı dil geliştirme, meslek içerisinde bulunan alanları tanıma ve bu alanları sahalarında inceleme imkanları bulan, temel elektrik, elektronik ve sayısal elektronik ile bilgisayar uygulama becerilerini iyileştirmeye yönelik dersler içermektedir. İkinci yılda öğrenciler kuramsal ve uygulamalı altyapıya yönelik mikroişlemcilerin mimarisini, programlamasını ve uygulamalarını, bir ev ve/veya sanayide elektrik alanlarındaki tesisat tasarımı, elektronik alanı ile ilgili yeni teknolojiler dersleri alır. Bu dersler sayesinde edinmiş oldukları kuramsal bilgilerini, elektronik, mikroişlemciler ve elektrik tesisat ve ev aletleri laboratuvarlarında uygulamaya yönelik deneyimlerini birleştirerek hayata geçirme fırsatı bulmaktadırlar.

Eğitim / Öğrenim Elekronik Teknolojisi Programı, eğitim süresi 2 yıl veya 3 yıl olarak ikiye ayrılır Programın eğitim dili Türkçe’dir. Elekronik Teknolojisindeki eğitim “Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı öğrenirim” atasözüne bağlı olarak az kuramsal ve çok uygulamalara bağlı, diğer programlara göre farklı bir yapıya sahiptir. Ders sınama sisteminde, herbir ders içerisinde laboratuvar ağırlıkları diğer sınamalara göre üst düzeyde tutulmaktadır. Buna bağlı olarak, her bir ders içerisinde öğrencilere ayrı proje ödevleri de verilerek, öğrencilerimizin öğrenme ve becerilerindeki özgüvenleri artırılmaktadır. Öğrencilerimize iş bulmadan çok, iş kurma mentalitesini geliştirecek motivasyon ve üretim teknikleri ile mesleki oryantasyon programları verilmektedir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Elektronik Teknolojisi Programı’ndan mezun olan öğrencilerimiz için bazı istihdam alanları şunlardır: • Bina ve sanayi elektrik tesisatlarının projelendirilmesi, tesisat uygulamaları ve kontrolörlüğü; • Elektrik makinaları ve ev aletlerinin bakım ve onarım hizmetleri; • Bilgisayar montaj, bakım ve onarım hizmetleri; • Devlet veya Özel Sektörde teknisyenlik; • Devlet veya özel okullarda laboratuvar teknik öğretmenliği; • Mikroişlemci uygulamaları; • Elektronik devre tasarım ve üretimi; • Motor kumanda ve sarım işleri. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Elektronik Teknolojisi (Ücretli) Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu)

44

Tel : 0392 630 1245 e-posta : btyo.bilgi@emu.edu.tr http://sct.emu.edu.tr


YGS1 (Türkçe) (Ön Lisans)

Program Hakkında Genel Bilgi İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Programı’nın müfredatı uygulama prensipleri üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, eğitimin %40’ı teorik, %60’ı ise verilen konuların uygulamalarına yöneliktir. Uygulama konuları İnşaat Sektöründe kullanılan ve tatbik edilen aktiviteler olduğundan öğrencilerin mesleki konulara daha yakın olmasını ve motivasyonunu kazanmasını sağlar. Programda, öğrencilerin verilen projeleri, İnşaat Teknisyeni olarak mezun olurken yapabileceği ve hayatını idame ettirebilecek konuları kendisinin seçmesine özen gösterilir.

Eğitim / Öğrenim İki yıllık İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Programı sonucunda, mezun olan öğrencilerimizin aşağıda belirtilen vasıflarla donatılmış olmasına özen göstermekteyiz: • İyi derecede bilgisayar kullanmak; • El ve Auto-CAD ile çizim yapmak; • Mimari ve statik projelerini uygulamaya koyabilmek; • Yapı yöneticiliği yapabilmek; • Arazi ölçme metodlarını bilmek ve aletlerini kullanabilmek; • Bina metraj ve keşif raporu hazırlayabilmek; • Yapı laboratuvarlarında yapı malzemeleri ile ilgili deneyler yapabilmek; • Yol yapımı ve parselasyon işleri yapmak; • Yapı malzemelerini tanımak.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar

Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Programı’ndan mezun olan öğrencilerin bazı istihdam alanları şunlardır: • Şantiye yöneticiliği; • Yapı teknisyenliği bürosu açma; • Klasik proje ve Auto CAD ile proje çizimi; • Arazi ölçüm ve haritaların hazırlanması; • Bina metraj ve keşif raporlarının hazırlanması; • Devlet, özel okullar ve inşaat sektöründe yapı labovatuvarı teknisyenliği; 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program İnşaat Teknolojisi (Ücretli)

Başarı Sırası 1202715

İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu)

657080

İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu)

1240037

Tel : 0392 630 1245 e-posta : btyo.bilgi@emu.edu.tr http://sct.emu.edu.tr

45


YGS1 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu

HARİTA ve KADASTRO (Türkçe) (Ön Lisans)

Program Hakkında Genel Bilgi Harita ve Kadastro Programı’nın müfredatı uygulama prensipleri üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, eğitimin %40’ı teorik, %60’ı ise verilen konuların uygulamalarına yöneliktir. Uygulama konuları Tapu ölçümlerinde kullanılan ve tatbik edilen aktiviteler olduğundan, öğrencilerin mesleki konulara daha yakın olmasını ve motivasyonunu kazanmasını sağlar.

Eğitim / Öğrenim İki yıllık Harita ve Kadastro Programı sonucunda mezun olan öğrencilerimizin aşağıda belirtilen vasıflarla donatılmış olmasına özen göstermekteyiz: • Arazi ölçümü yapabilen; • Yapılan ölçümleri haritaya taşıyabilen; • Ekip çalışmalarına katılabilen; • Harita çizebilen; • Son teknoloji ölçüm araçlarını kurabilen ve kullanabilen; • Sektörün ihtiyaçlarını iyi algılayabilen ve bu ihtiyaçlara istenen çözümler üretebilen kişiler yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Harita ve Kadastro Programı’ndan mezun olan öğrenciler, inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye, profesyonel, disiplini olan, çalışma ortamında karşılıklı saygıya dayanan, yabancı dil olarak İngilizce’yi mesleğinde kullanabilen ve kalite kontrolü yapabilen ara eleman gücünü oluşturan kişilerdir. Bazı istihdam alanları şunlardır: • Tapu teknik elemanı; • Arazi ölçüm elemanı. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Harita ve Kadastro (Tam Burslu)

Tel : 0392 630 1245 e-posta : btyo.bilgi@emu.edu.tr http://sct.emu.edu.tr

46

541801


YGS1 Program Hakkında Genel Bilgi Bu programda; temel olarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike uygun olarak hazırlayıp, pozisyonlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, mamografi, gama kamera, PET-CT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile kaliteli görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, radyoterapi teknikleri, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoloji teknikeri yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Eğitim / Öğrenim Programımızda; güncel bilgi ve çağdaş teknolojiler ışığında, yenilikçi, girişimci, vizyon ve sorumluluk sahibi, ahlaki değerlere ve küresel bilgi düzeyine sahip, kendini sürekli geliştiren, bilgi üreten ve üretilen bilgiyi uygulamaya geçirerek katma değer meydana getirebilecek öğrenciler yetiştirmek için, kendi üniversite kadromuzla birlikte Türkiye’deki diğer seçkin üniversitelerin akademik ve mesleki alanda uzmanlaşmış, deneyimli eğitimcilerinden ders ve staj konularında profesyonel destek alınacaktır. Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle, mesleki ilke ve standartlarıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim vermeyi amaçlayan programımızdan mezun olacak nitelikli sağlık elemanı KKTC ve TC’nin ihtiyacına cevap verecektir.

Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERLİĞİ (Türkçe) (Ön Lisans)

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’nı tamamlayanlara önlisans diploması ile birlikte ‘Sağlık Teknikeri’ (Radyoloji Teknikeri) ünvanı verilir. Mezunlar devlet, özel hastaneler ve görüntüleme merkezleri ile muayenehanelerde hekim tarafından belirlenen şekilde film çekebilir, ışın tedavisi gören hastaların cihazlarını hazırlayıp, uygulayabilirler. Bugün gerek KKTC’de gerekse TC’de sağlık sektörünün öneminin artmasına paralel olarak, açılan hastane ve özel görüntüleme merkezi sayısı da artmaktadır. Bu nedenle hastanelerde ve özel görüntüleme merkezlerinde eğitilmiş eleman ihtiyacı da artmakta ve bu program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)

982133

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu)

190159

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu)

666308

Tel : 0392 630 1245 e-posta : btyo.bilgi@emu.edu.tr http://sct.emu.edu.tr

47


YGS2 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu

ANESTEZİ (Türkçe) (Ön Lisans)

Program Hakkında Genel Bilgi Anestezi önlisans programını tamamlayacak olan öğrenciler anatomi, fizyoloji, farmakoloji, özel tedavi yöntemleri ve anesteziyoloji gibi meslek derslerini almış nitelikli, profesyonel, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, anestezi teknikerleri olarak, - KKTC, TC ve diğer ülkelerde sağlık alanında topluma kaliteli hizmetler verebilecektir.

Eğitim / Öğrenim KKTC ve TC’de - anestezi teknikerine olan ihtiyacın karşılanması açısından önemli bir bölüm olduğu öngörülmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde KKTC’de ilk kez Anestezi Programı’nın kurulmuş olması önemli bir ihtiyaca cevap verebilecektir. TC’deki üniversitelerden konularında uzman akademisyenler programa hem danışmanlık yapmayı, hem de aktif ders anlatımı aşamasında destek vermeyi kabul etmişlerdir. Böylece öğrencilerin nitelikli öğretim üyelerinden ders alabilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca dersleri yürütecek olan öğretim elemanlarımızın eğitim ve alan bilgisi bakımından güçlü olmaları ve açılması düşünülen programla ilgili zengin bir kurum kültürüne sahip olmaları önemli bir avantajdır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Mezunlar, tüm resmi ve özel hastanelerin ameliyathane birimlerinde görev alabilirler. Günümüzde KKTC ve -TC’de bulunan hastanelerin ameliyathane bölümü bulunmaktadır. Bu nedenle hastanelerde eğitilmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe artmaktadır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda, devlet ve sosyal sigorta hastaneleri, Üniversite hastanelerinde, anestezi teknikerlerine ihtiyaç duyulmakta, ayrıca kamu kurumları dışında özel hastane ve poliklinikler bu program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Anestezi (Ücretli)

630279

Anestezi (Tam Burslu)

333724

Tel : 0392 630 3939 e-posta : sbf@emu.edu.tr http://sbf.emu.edu.tr

48


YGS2 Program Hakkında Genel Bilgi İlk ve Acil Yardım Programı’nın misyonu; çalışma alanının insan sağlığı olduğu göz önünde bulundurularak, sağlık teknikerliğinde tüm sorunları öngörebilen, araştıran, bilgi üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek gösterilen ve mensubu olmaktan onur duyulan bir Yüksekokul olmaktır. Bu programda temel olarak özellikle acil durumlarda hayatı kurtarma, ilk ve acil yardım hizmetlerini verebilecek eğitimden geçmiş, profesyonel doğrultuda eğitim almış, tekniker düzeyde sağlık personeli yetiştirmektir.

Eğitim / Öğrenim Programımızda; güncel bilgi ve çağdaş teknolojiler ışığında, yenilikçi,girişimci, vizyon ve sorumluluk sahibi, ahlaki değerlere ve küresel bilgi düzeyine sahip, kendini sürekli geliştiren, bilgi üreten ve üretilen bilgiyi uygulamaya geçirerek katma değer meydana getirebilecek öğrenciler yetiştirmek için; kendi üniversite kadromuzla birlikte Türkiye’deki diğer seçkin üniversitelerin akademik ve mesleki alanda uzmanlaşmış, deneyimli eğitimcilerinden ders ve staj konularında profesyonel destek alınacaktır. Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle, mesleki ilke ve standartlarıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim vermeyi amaçlayan programımızdan mezun olacak nitelikli sağlık elemanı; KKTC ve TC’nin ihtiyacına cevap verecektir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar

Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu

İLK ve ACİL YARDIM

(Türkçe) (Ön Lisans)

Mezunlar üniversite, devlet ve özel hastanelerin acil servislerinde ve ambulans hizmetlerinde, hızır acil servislerinde tekniker olarak çalıştırılabilirler. Bugün gerek KKTC’de gerekse TC’de sağlık sektörünün öneminin artmasına paralel olarak açılan hastane, ambulans hizmetleri ve hızır acil servislerinin sayısı da artmaktadır. Bu nedenle hastanelerde ve hızır acil servislerinde eğitilmiş eleman ihtiyacı da artmakta ve bu program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

İlk ve Acil Yardım (Ücretli)

712118

İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)

367449

Tel : 0392 630 3939 e-posta : sbf@emu.edu.tr http://sbf.emu.edu.tr

49


YGS2 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI (Türkçe) (Ön Lisans)

Program Hakkında Genel Bilgi Ağız ve Diş Sağlığı Programı’nın misyonu; nitelikli, yetkin, çağdaş, mesleki bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak, ağız ve diş sağlığı bilincinin geliştirilmesi için gerekli temel bilgilerin hastaya aktarılmasının yanı sıra diş hekimi gözetiminde, koruyucu diş hekimliği uygulamaları yapmaya yetkili, ağız boşluğu ve çene rahatsızlıklarının tedavisi esnasında diş hekimine yardımcı olan ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek teknik elemanlar yetiştirmektir.

Eğitim / Öğrenim Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle, mesleki ilke ve standartlarıyla ulusal ve uluslar-arası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim vermek amacıyla, üniversitemiz ile Dokuz Eylül, Marmara ve Gazi Üniveristesi arasında akademik işbirliği protokolü yapılmıştır. Bunun yanında, Türkiye’deki diğer seçkin üniversitelerin akademik ve mesleki alanda uzmanlaşmış, deneyimli eğitimcilerinden ders ve staj konularında profesyonel destek alınmaktadır. Öğrencilere, staj yapabilme konusunda geniş olanaklar sağlamak için birçok seçkin sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Eğitim süresi 2 yıl olan programdan mezun olacak öğrenciler “ Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri “ ünvanı alacaktır. Bu programı tamamlayacak öğrenciler,Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) uygun gördüğü üst programlara geçiş yapılabilmektedir. Program’dan mezun olanlar diş laboratuvarlarında, diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde ve diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu)

246166

Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu)

1184450

Tel : 0392 630 3939 e-posta : sbf@emu.edu.tr http://sbf.emu.edu.tr

50

1211863


YGS2 Program Hakkında Genel Bilgi Diyaliz önlisans programını tamamlayacak olan öğrenciler anatomi, fizyoloji, nefroloji, diyaliz, patoloji gibi meslek dersleri almış nitelikli, profesyonel, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, el-göz koordinasyonu gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, diyaliz teknikeri profesyonelleri olarak, KKTC, -TC ve diğer ülkelerde sağlık alanında topluma kaliteli hizmetler verebilecektir.

Eğitim / Öğrenim KKTC ve TC’de -diyaliz teknikerine olan ihtiyacın karşılanması açısından önemli bir bölüm olacağı öngörülmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde KKTC’de ilk kez Diyaliz Programı’nın kurulacak olması önemli bir ihtiyaca cevap verebilecektir. TC’deki üniversitelerden konularında uzman akademisyenler programa hem danışmanlık yapmayı, hem de aktif ders anlatımı aşamasında destek vermeyi kabul etmişlerdir. Böylece öğrencilerin nitelikli öğretim üyelerinden ders alabilmeleri sağlanacaktır. Ayrıca dersleri yürütecek olan öğretim elemanlarımızın eğitim ve alan bilgisi bakımından güçlü olmaları ve açılması düşünülen programla ilgili zengin bir kurum kültürüne sahip olmaları önemli bir avantaj olacaktır.

Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu

DİYALİZ TEKNİKERLİĞİ

(Türkçe) (Ön Lisans)

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Mezunlar, tüm resmi ve özel hastanelerin diyaliz birimlerinde görev alabilirler. Günümüzde KKTC ve -TC’de bulunan hastanelerin diyaliz bölümü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra özel diyaliz merkezlerinin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle hastanelerde ve özel diyaliz merkezlerinde eğitilmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe artmaktadır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda, devlet ve sosyal sigorta hastaneleri, üniversite hastanelerinde, diyaliz teknikerlerine ihtiyaç duyulmakta, ayrıca kamu kurumları dışında özel hastane ve poliklinikler bu program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Diyaliz (Ücretli)

1121789

Diyaliz (%50 Burslu)

1022366

Tel : 0392 630 3939 e-posta : sbf@emu.edu.tr http://sbf.emu.edu.tr

51


YGS2 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu

FİZYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ (Türkçe) (Ön Lisans)

Program Hakkında Genel Bilgi Fizyoterapi Teknikerliği Programı’nın amacı; iki yıllık önlisans eğitim sürecinde devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde eksikliği yoğun olarak hissedilen çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren fizyoterapi teknikeri yetiştirmektir.

Eğitim / Öğrenim Fizik Tedavi sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir sektör olduğundan bu alandaki kalifiye eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Doğuştan veya sonradan kazanılmış engele sahip birey sayısının giderek artışı rehabilitasyon alanında fizyoterapiste yardımcı olacak kalifiye elemana ihtiyacı da artmıştır. Bu bakış açısıyla günümüzde dünyada fizyoterapi teknikerliği önlisans programları giderek artmaktadır. Program eğitim süreci boyunca yeniliklere ve çağın gereklerine entegre bir şekilde hareket edecektir. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde var olan donanımlar ve gelişen teknolojiye uygun olarak alınacak diğer ekipmanlarla eğitim kalitesi desteklenecektir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Fizyoterapi Teknikerliği Programı’nı tamamlayanlara önlisans diploması ile birlikte Fizyoterapi Teknikeri ünvanı verilir. Mezunlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelere bağlı yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde, huzur evlerinde, kaplıca-kür merkezlerinde, sağlık turizmine yönelik otellerde görev yapabilmektedirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Fizyoterapi (Ücretli)

938447

Fizyoterapi (%50 Burslu)

695873

Tel : 0392 630 3939 e-posta : sbf@emu.edu.tr http://sbf.emu.edu.tr

52


YGS2 Program Hakkında Genel Bilgi Yaşlı Bakımı Önlisans Programı’nı tamamlayacak olan öğrenciler anatomi, fizyoloji, beslenme, yaşlı bakımı ilkeleri esasları ve temel gerontoloji gibi meslek dersleri almış nitelikli, profesyonel, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, yaşlı bakım profesyonelleri olarak, KKTC, TC ve diğer ülkelerde sağlık alanında topluma kaliteli hizmetler verebilecektir.

Eğitim / Öğrenim KKTC ve TC’de yaşlı bakımı elemanına olan ihtiyacın karşılanması açısından önemli bir bölüm olacağı öngörülmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde KKTC’de ilk kez Yaşlı Bakımı Programı’nın kurulacak olması önemli bir ihtiyaca cevap verebilecektir. TC’deki üniversitelerden konularında uzman akademisyenler programa hem danışmanlık yapmayı, hem de aktif ders anlatımı aşamasında destek vermeyi kabul etmişlerdir. Böylece öğrencilerin nitelikli öğretim üyelerinden ders alabilmeleri sağlanacaktır. Ayrıca dersleri yürütecek olan öğretim elemanlarımızın eğitim ve alan bilgisi bakımından güçlü olmaları ve açılması düşünülen programla ilgili zengin bir kurum kültürüne sahip olmaları önemli bir avantaj olacaktır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar

Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu

YAŞLI BAKIMI (Türkçe) (Ön Lisans)

Yaşlı bakım elemanının çalıştığı ortamlar genellikle bakım hizmeti veren kurumlar ve evlerdir. Bunlar: • Huzurevleri, • Bakımevleri, • Evde bakım, • Yaşlı dinlenme evleri, • Hastaneler, • Geronto-psikiyatri klinikleri Bu elamanlar koruyucu bakım, rehabilite etme ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla, yaşlı, hasta ve engelliye bakım hizmeti verirler. Bu alandaki meslek elemanları; kamu ve özel sektöre ait huzurevleri, bakımevleri ile yaşlı dinlenme evleri, hastaneler, polikliniklerde istihdam imkânları bulmaktadır. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program Yaşlı Bakımı (Ücretli)

Başarı Sırası 1223238

Yaşlı Bakımı (Tam Burslu)

894636

Yaşlı Bakımı (%50 Burslu)

1203814

Tel : 0392 630 3939 e-posta : sbf@emu.edu.tr http://sbf.emu.edu.tr

53


YGS2 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu

HEMŞİRELİK (Türkçe) (Lisans) Program Hakkında Genel Bilgi Hemşirelik Lisans Programı’nı tamamlayacak olan öğrenciler; anatomi, fizyoloji, dahiliye, cerrahi, psikiyatri, halk sağlığı, kadın doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, patoloji gibi meslek dersleri almış nitelikli, profesyonel, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, el-göz koordinasyonu gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, hemşireler olarak, KKTC, TC ve diğer ülkelerde sağlık alanında topluma kaliteli hizmetler verebilecektir.

Eğitim / Öğrenim Hemşirelik Programı’nın KKTC ve TC de önemli bir ihtiyaca cevap verecek olması ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde açılmış olması önemli bir avantajdır. TC’deki üniversitelerden konularında uzman akademisyenler programa hem danışmanlık yapmayı, hem de aktif ders anlatımı aşamasında destek vermeyi kabul etmişlerdir. Böylece öğrencilerin nitelikli öğretim üyelerinden ders alabilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca dersleri yürütecek olan öğretim elemanlarımızın eğitim ve alan bilgisi bakımından güçlü olmaları ve programla ilgili zengin bir kurum kültürüne sahip olmaları önemli bir avantajdır. Bunlara ek olarak bölüm için planlanan akademik ve fiziksel alt yapının uygunluğu öğrencilere kaliteli bir hemşirelik eğitimi verilebilmesi açısından önem taşımaktadır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Günümüzde Hemşire; lisans ve lisansüstü eğitimlerle donanım kazanmış, yüksek teknolojiyi çalışması sırasında kullanabilen, kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları ile bakım etkinliğini, hasta ve çalışan güvenliğini hedefleyen, araştırmacı, sürekli kendini geliştiren, uygulama alanlarında branşlaşarak, kazandığı profesyonel tecrübesini sağlık hizmeti kalitesini yükseltici çalışmalarda kullanan, sağlık ekibi içinde önemli ve vazgeçilmez bir yeri olan sağlık ekibi üyesidir. 4 yıllık hemşirelik lisans programını tamamlayanlara “Hemşire” unvanı verilir. Hemşireler; özel veya resmi hizmet veren hastanelerin yanı sıra temel sağlık hizmetleri kapsamında verilen koruyucu ve rehabilite edici hizmetlerde de etkin rolü olan bir sağlık profesyonelidir. Tedavi edici sağlık kuruluşlarında servis hemşiresi, servis başhemşiresi, hastane başhemşiresi ve hemşirelik hizmetleri müdürü olarak görev aldıkları gibi eğitim hemşiresi, enfeksiyon kontrol hemşiresi, diyabet hemşiresi olarak da hizmet vermektedirler. Koruyucu ve rehabilite edici hizmetler de ise iş sağlığı hemşiresi, okul sağlığı hemşiresi, evde bakım hemşiresi, toplum psikiyatri hemşiresi ve halk sağlığı hemşiresi olarak hizmet verirler. Ayrıca hemşireler Türkiye’ de de dünyadaki meslek üyeleri gibi mezuniyet sonrası bilim uzmanlığı ve doktora çalışmaları yapmakta, doçent, profesör olabilmekte ve hemşirelik bölümlerinde öğretim elemanı olarak görev yapabilmektedirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Hemşirelik (%50 Burslu)

54

Tel : 0392 630 3939 e-posta : sbf@emu.edu.tr http://sbf.emu.edu.tr

613167


YGS3 Program Hakkında Genel Bilgi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının dersleri bilgisayar, büro yönetimi, tıbbi dokümantasyon, İngilizce, Türkçe, sağlık işletmeciliği, araştırma yöntemleri ve tıp dersleri olarak sekiz kategoriye ayrılmaktadır. Birinci yıl, birinci dönemde büro yönetimi mesleği, tıbbi dokümantasyon ve tıp ile ilgili temel dersler verilmektedir. Teorik bilgilerin yoğun olduğu bu dönemde büro yönetimi ve bilgisayar derslerinde pratik uygulama yapılmaktadır. Birinci yılın ikinci döneminde bir önceki dönemde alınan derslerin üzerine devam ederek, konuların daha derini işlenmekte ve sağlık ile ilgili işletme dersleri eklenmektedir. Bu dönemde derslerde uygulamaya daha da fazla önem verilmektedir. İkinci yıl, birinci yılda işlenen mesleki derslerin üzerine inşa edilmeye devam ederken, öğrenciler araştırma teknikleri ve biyoistatistik ile ilgili derslerini üçüncü dönemde görmektedirler. Üç dönemi tamamlayan öğrenciler bilgilerini pekiştirmek ve beceriye döndürmek için son dönemin tümünü staj yaparak geçirmektedirler.

Eğitim / Öğrenim Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, teorik bilgilerin yanında uygulamalara da ağırlık vermektedir. Uygun olan dersler, proje tabanlı öğretimle yürütülür ve öğrencinin mesleki araştırma, inceleme, değerlendirme ve karar verme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenci, araştırma ve analiz çalışma sonuçlarını rapor olarak sunmaya yönlendirilmektedir ve işyeri ahlakı ve disiplinine uyma prensiplerini de benimseyip uygulamaktadır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar

Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu

TIBBİ DOKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK (Ön Lisans)

Bu programın mezunları doktor ve hasta arasındaki köprüyü hasta psikolojisinden anlayarak, ve hasta memnuniyeti getirecek şekilde sağlayabilecek, ön büro, dosya hazırlama, arşivleme ve randevu alma işlemlerini yerine getirebilecek, doktor ve hastane yöneticilerin toplantılarını profesyonelce hazırlayabilecek ve tutanak, hasta raporlarını ve tıpla ilgili her türlü dokümantasyonlarını profesyonelce yazabilecek, doktor ve hastane/ sağlık kuruluşları yöneticilerinin sağ kolu olarak yüklerini azaltabileceklerdir. Mezunlarımız sağlık sektöründeki kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebileceklerdir. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)

Başarı Sırası 1522252

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu)

647798

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu)

1334474

Tel : 0392 630 1245 e-posta : btyo.bilgi@emu.edu.tr http://sct.emu.edu.tr

55


YGS3 Adalet Meslek Yüksekokulu

ADALET (Türkçe) (Ön Lisans) Program Hakkında Genel Bilgi Eğitim esas olarak Türk Hukuk Sistemi’ne dayalı bulunmakta; Türkiye’deki Adalet Meslek Yüksekokullarının eğitim programları ile büyük benzerlikler göstermektedir. Ancak mesleğin icrasında faydalı birçok ders yanında uygulamalı bilgisayar dersleri de verilerek öğrencilerin iş hayatında avantaj sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Günümüzde yabancı dilin, özellikle İngilizce’nin önemi yadsınamaz. Bu nedenle öğrencilerimiz, Türkiye’deki Adalet Meslek Yüksekokullarından farklı olarak yoğun bir İngilizce programına tâbi tutulmaktadırlar. Böylece günümüz koşullarında rekabet edebilecek, nitelikli adalet personeli ve ara eleman yetiştirilmiş olacaktır.

Eğitim / Öğrenim

Adalet Meslek Yüksekokulunun öncelikli amacı, mahkemelere yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, yazı işleri memuru, icra-iflâs dairesi müdürü ve memuru, cezaevi ve infaz koruma müdürü ve memuru yetiştirmektir. Bu amaçla, iki yıllık ön lisans programında öğrencilerimiz temel hukuk bilgisi almakta, bilgisayar kullanımı ve büro yönetimi tekniklerini de öğrenmektedirler. Ayrıca yoğun ve nitelikli bilgisayar eğitiminin yabancı dil ile desteklenmesi sayesinde, mezunlarımız hem kolay iş bulma hem de çalıştıkları alanda hızla yükselme şansına sahip olacaklardır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Türkiye’de 5235 sayılı Kanunla Bölge Adliye Mahkemeleri’nin kurulması, adalet hizmetlerinde doğrudan aranan ve hizmet veren ara kademedeki meslek memuru ihtiyacını artırmıştır. Bunun yanı sıra özel sektörde, kamu yönetiminde yer alan bakanlıklar, diğer kamu kuruluşları, bankalar ve finans kurumlarının da hukuki konularda ara eleman ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu çerçevede mezun öğrenciler gerek kamu gerekse özel sektörde iş imkânına sahip olmaktadır. Tüm yargı çeşitleri içerisinde mahkemelere yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, yazı işleri memuru, icra-iflâs dairesi müdürü ve memuru, cezaevi ve infaz koruma müdürü ve memuru olmak yanında noterlerde, avukat bürolarında özellikle Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları tercih edilmektedir. Mezunların Dikey Geçiş Sınavı ile hukuk fakültelerinde öğrenim görme olanağına sahip olmaları programın önemli bir avantajıdır. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program Adalet (Ücretli)

56

Başarı Sırası 1315485

Adalet (Tam Burslu)

314320

Adalet (%50 Burslu)

1528242

Tel : 0392 630 1171 e-posta : info@hukuk.emu.edu.tr http://hukuk.emu.edu.tr


YGS4 Program Hakkında Genel Bilgi Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı, 2012-2013 akademik yılı güz döneminde öğrenci almaya başlamıştır. Program 4 yıllık olup, öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için toplam 147 kredi/saatlik ders (54 ders) almaları gerekmektedir.

Eğitim / Öğrenim Programın amacı, zihin engelli bireylere bireysel ya da grup eğitimi verebilecek, özel eğitim ve ilgili hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinde görev alabilecek özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmektir. Öğretmen yetiştirme amacına ek olarak; özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine destek hizmetlerini sağlamak, özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim hizmetleri hakkında toplumu bilgilendirmek, özel eğitim politikalarını belirleme sürecine aktif olarak katılmak, özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini sağlamak, özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerinin en az kısıtlayıcı ortamlarda karşılanmasını sağlamak, özel eğitimin her alanında yürütülecek araştırmalara öncülük etme hizmetlerini de sunarak özel eğitim alanında farklılık yaratmayı amaçlamaktadır.

Eğitim Fakültesi

ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ (Türkçe) (Lisans)

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Programı bitiren öğretmen adayları Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki özel ve devlet ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, özel eğitim okulları, rehabilitasyon merkezleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde “özel eğitim öğretmeni” olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca SHÇEK’e bağlı özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de çalışma olanakları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra mezunlarımız lisansüstü alanlarda uzman ve akademisyen olarak çalışabilmektedir. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli)

959741

Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu)

73579

Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu)

107590

Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu)

304792

Tel : 0392 630 4044 e-posta : educ@emu.edu.tr http://educ.emu.edu.tr

57


YGS5 Eğitim Fakültesi

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (Türkçe) (Lisans) Program Hakkında Genel Bilgi Programın ilk yıllarında teorik bilgiye ağırlık verilirken, özellikle beşinci yarıyıldan itibaren uygulama dersleri, araştırma projeleri ve topluma hizmet uygulamaları dersleri ile, öğrencilerimiz hem eğitim ve öğretim ile ilgili konularda doğrudan deneyim sahibi olmakta hem de topluma hizmet konusunda tecrübeler edinmektedirler. Uygulama dersleri dışında genel olarak dönem içinde ödevler, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılabilmelerine aracı olabilecek birçok öğretim yöntem ve tekniklerin geliştirilebileceği çeşitli araştırma projeleri, bir veya iki ara sınav ve bir final sınavı ile dönem değerlendirmesi yapılmaktadır.

Eğitim / Öğrenim

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 4 yıllık bir programclır.Programda drama,sanat,müzik,oyun gibi teorik hem de pratik derslere yer verilmekle birlikte pedagojik formasyon dersleri de yer almaktadır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetlere bağlı resmi ve özel anaokulları, ilköğretime bağlı anasınıfları kreş ve gündüz bakımevlerinde okul öncesi öğretmeni olarak görev almaktadır. Ayrıca okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması ile ilgili projelerde mezunlarımız aktif görev almaktadır. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)

Başarı Sırası 1169312

Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)

149529

Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)

469774

Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu)

825011

Tel : 0392 630 4034 e-posta : ilkogretim.bolumu@hukuk.emu.edu.tr http://fedu.emu.edu.tr

58


YGS6 Program Hakkında Genel Bilgi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans programı 2 yıllık olup, amacı muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren, muhasebe veya müşavirlik bürolarının ve ticari firmaların muhasebe ve finans bölümlerinin ihtiyacını karşılayacak elemanları yetiştirmektir. Birinci yılda, muhasebe alanındaki temel bilgileri kavrayabilme, muhasebeninfonksiyonlarını ve önemini kavrayabilme, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edilebilme, muhasebe kayıtlarını oluşturabilme becerisi, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme sürecinde finansal değerleri kullanabilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. İkinci yıl ise muhasebe belgelerini tanıyabilme, finansal tablolardan bilânço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme, bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme, muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme amacını taşımaktadır. Ayrıca vergi hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yerini, kaynakların uygulanmasını kavrayabilme, vergiye ilişkin temel kavramları, vergilendirme sürecini nasıl olabileceği konularını öğretmektedir.

Eğitim / Öğrenim • Alanı ile ilgili bilgisayar paket programları yapabilen; • İş hayatında kullanılan matbu evrakların bir çoğunu tanıyan ve düzenleyebilen; • İş hayatında kullanılan defterleri (yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri, işletme defteri vb.) Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre; klasik ve/ veya bilgisayar ortamında işlemek suretiyle düzenleme becerisi kazanan; • Muhasebecilik mesleğinin temel ilkelerini ve bilgisayar teknolojisinin önemini kavrayan; • İş hayatında meslek ahlâkının önemini bilen; • Üst kademe yöneticiler ile alt kademe çalışanlar arasında meslek elemanı olarak önemli bir sorumluluk yüklendiğini bilen elemanlar yetiştirir.

Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu

MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI (Türkçe) (Ön Lisans)

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Bugün piyasalarımızda muhasebeyi bilgisayar ortamında tutmak artık gereksinim haline gelmiştir. Bu nedenden dolayı muhasebe işlemlerini bilgisayar ortamında yapan kalifiye elemanlar iş dünyası tarafından talep edilmektedir. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu)

Başarı Sırası 1337186

Tel : 0392 630 1245 e-posta : btyo.bilgi@emu.edu.tr http://sct.emu.edu.tr

59


YGS6 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

BANKACILIK ve FİNANS (Lisans)

Program Hakkında Genel Bilgi Bankacılık ve Finans Lisans Programı’nın amacı, öğrencileri gerek teorik gerekse uygulamaya yönelik finansal analiz teknikleri ile donatmaktır. Bunun yanında, program öğrencilere finansal kurumlar ve piyasalarda kullanılan bilişim teknolojilerini nasıl kullanacaklarını öğretmektedir.

Eğitim / Öğrenim

Öğrencilerimiz eğitimleri süresince edindikleri engin teorik bilginin yanında öğrendiklerini pratiğe aktarmayı bilen kişiler olarak mezun olmaktadırlar. Bunun yanında öğrenciler hızla gelişen ve bankacılık ve finans sektörü tarafından yaygın olarak kullanılan bilişim teknolojilerini en üst seviyede kullanma becerisi ile donanarak mezun olurlar. Mezunlarımız, banka ve diğer finans kurumlarında kolaylıkla iş bulabilmekte ve kısa sürede önemli pozisyonlara yükselebilmektedirler. Mezunlarımızın başta Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde göstermiş olduğu başarılar, verdiğimiz eğitim seviyesinin en güvenilir göstergesidir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, başta finans sektörü olmak üzere çok çeşitli sektörlerde iş bulma imkanına sahiptirler. Teknik finans bilgileri ile donanımlı, iyi derecede İngilizce ve bilgisayar bilgisine sahip olan mezunlarımız, gerek özel gerekse kamu bankacılık ve finans kuruluşlarında en çok aranan elemanlardır. Mezunlarımızın tercih ettiği iş dallarının başında bankacılık, finans danışmanlığı, borsa, muhasebe, sigortacılık, yöneticilik ve öğretim üyeliği gelmektedir. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)

341814

Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)

951261

Tel : 0392 630 1475 e-posta : banking.finance@hukuk.emu.edu.tr http://bank.emu.edu.tr

60


YGS6 (Lisans)

Program Hakkında Genel Bilgi Bankacılık ve Sigortacılık Programı’nın amacı, sigortacılık sektörüne teorik ve uygulamaya yönelik bilgilerle donanmış uzmanlar yetiştirmektir. Bu bağlamda Bankacılık ve Sigortacılık Lisans Programı, bankacılık ve finans bilgilerinin yanı sıra sigortacılık alanında güncel bilgilerle donanmış, bilgisayar ve yabancı dile hakim bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitim / Öğrenim Öğrencilerimiz eğitimleri süresince edindikleri engin teorik bilginin yanında öğrendiklerini pratiğe aktarmayı bilen kişiler olarak mezun olmaktadırlar. Bunun yanında öğrenciler hızla gelişen ve bankacılık ve finans sektörü tarafından yaygın olarak kullanılan bilişim teknolojilerini en üst seviyede kullanma becerisi ile donanarak mezun olurlar. Mezunlarımız, banka ve diğer finans kurumlarında kolaylıkla iş bulabilmekte ve kısa sürede önemli pozisyonlara yükselebilmektedirler. Mezunlarımızın başta Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde göstermiş olduğu başarılar verdiğimiz eğitim seviyesinin en güvenilir göstergesidir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz başta finans sektörü olmak üzere çok çeşitli sektörlerde iş bulma imkanına sahiptirler. Teknik finans bilgileri ile donanımlı, iyi derecede İngilizce ve bilgisayar bilgisine sahip olan mezunlarımız gerek özel gerekse kamu bankacılık ve finans kuruluşlarında en çok aranan elemanlardır. Mezunlarımızın tercih ettiği iş dallarının başında bankacılık, finans danışmanlığı, borsa, muhasebe, sigortacılık, yöneticilik ve öğretim üyeliği gelmektedir.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

BANKACILIK ve SİGORTACILIK

2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Ücretli)

579209

Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Tam Burslu)

380765

Tel : 0392 630 1475 e-posta : banking.finance@hukuk.emu.edu.tr http://bank.emu.edu.tr

61


YGS6 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (Lisans) Program Hakkında Genel Bilgi Öğrencilerimizin problem çözme ve iletişim becerilerini yükseltecek, yaratıcı ve araştırmacı olmalarını teşvik edecek bir eğitim programı sunan İnsan Kaynakları Yönetimi Programı’ndan mezun olanlar, bilgisayar ve diğer teknolojiler hakkında en son gelişmeleri takip ederek iş yaşamına atılmaktadırlar. Öğrencilerin kendilerini rahatça ifade eden, girişimci, yaratıcı bir kimlik kazanmaları da programın amaçları arasındadır.

Eğitim / Öğrenim

İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda güncel gelişmelerin ışığında ve iş dünyasından yöneticilerin görüşleri alınarak derslerin içerikleri sürekli yenilenmektedir. Dersler kuramsal ve uygulamaya dönük olarak planlanmıştır. Derslerde ekip çalışmaları, projeler, alan çalışmaları ve öğrencinin eğitim sürecine etkin katılımını sağlayan yöntemler kullanılmaktadır. Bilgisayar teknolojisinin kullanıldığı derslerin uygulama kısımları bilgisayar laboratuvarlarında yapılmaktadır. Çok disiplinli bir yaklaşımla öğrencilerimiz insan kaynakları ve işletme alanı dışında da dersler almakta ve mezunlarımızın çok yönlü, kültürel düzeyleri yüksek bireyler olarak iş dünyasına katılmaları sağlanmaktadır. Eğitim kadromuz; yurtiçi ve yurtdışında bilimsel yayınlar ve projeler üretmiş, uygulamada iş dünyasına katkıda bulunmuş, öğrenci odaklı eğitim felsefesine inanmış, başarılı ve tanınmış akademisyenlerden oluşmaktadır. Eğitim kadromuz, araştırma ve projelerle bilime ve iş dünyasına katkı yaparak, öğrencilerimize derslerinde sürekli güncel bilgiler sunmaktadır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar • Teknolojik imkanlar ile donatılmış sınıflar. • Geniş bilgisayar olanakları ve internet bağlantısı. • Çeşitli konularda oluşturulmuş öğrenci kulüpleri. • Her öğrenciye akademik danışman. • Üniversite kütüphanesinde insan kaynakları yönetimi ile ilgili çok sayıda kitap, bilimsel dergi ve veritabanına erişim. • Profesyonel yöneticilerin öğrencilerle buluşmasını sağlayan etkinlikler. Kariyer Olanakları ve Mezunlar İnsan Kaynakları Yönetimi Programı mezunları hem özel hem de kamu sektörü kurumlarında personel yönetimi veya insan kaynakları yönetimi birimlerinde ve işletme alanında diğer konulardan da aldıkları dersler sayesinde işletme mezunlarının görev aldığı tüm pozisyonlarda görev alabileceklerdir. İnsan unsurunun kurumlarda rekabet unsuru olarak öneminin arttığı günümüzde insan kaynakları konusunda yetişmiş personel ihtiyacı gittikçe artacaktır. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

62

Başarı Sırası

İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)

466654

İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)

379259

Tel : 0392 630 1343 e-posta :sad@hukuk.emu.edu.tr http://sad.emu.edu.tr


YGS6 Program Hakkında Genel Bilgi Öğrencilerimizin analiz ve sentez yapma yeteneklerini arttıran, iletişim becerilerini geliştiren, yaratıcı ve araştırmacı bireyler olarak yetiştirmeyi hedef alan Pazarlama Yönetimi Programı, bilgisayar ve diğer eğitim teknolojilerini de öğrencilerin hizmetine sunmaktadır. Uluslararası pazarların talep ettiği, özgüveni tam, kendini rahatça ifade eden, girişimci ruhlu öğrenciler yetiştirmek programın temel amacını oluşturmaktadır.

Eğitim / Öğrenim Pazarlama konusunda güncel gelişmelerin takip edilerek ve iş dünyasından yöneticilerin görüşleri alınarak derslerin içerikleri sürekli yenilenmektedir. Derslerin kuramsal ve uygulamaya dönük boyutlarının desteklenmesi ve öğrencilerin en etkin bir şekilde eğitim alabilmesi için ekip çalışmaları, projeler, alan çalışmaları ve öğrencinin eğitim sürecine etkin katılımını sağlayan yöntemler kullanılmaktadır. Derslerimizde üniversitemizin, güçlü bilgisayar teknolojisinin altyapısı etkin olarak kullanılmaktadır. Çok disiplinli bir yaklaşımla öğrencilerimiz pazarlama alanı dışında da dersler almakta ve mezunlarımızın çok yönlü, kültürel düzeyleri yüksek bireyler olarak iş dünyasına katılmaları sağlanmaktadır. Eğitim kadromuz; yurtiçi ve yurtdışında bilimsel yayınlar ve projeler üretmiş, uygulamada iş dünyasına katkıda bulunmuş, öğrenci odaklı eğitim felsefesine inanmış, başarılı ve tanınmış akademisyenlerden oluşmaktadır. Araştırma ve projelerle bilime ve iş dünyasına yapılan katkılar, eğitim kadromuzun öğrencilerimize derslerinde sürekli güncel bilgiler sunmasını sağlamaktadır.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

PAZARLAMA (Lisans)

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Müşteri memnuniyetine verilen önem özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarını müşterinin ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermek için ürün ve hizmet geliştirmeye yönlendirmektedir. Bu gelişim Pazarlama Yönetimi mezunlarının kurumlarda hizmetlerine ihtiyacın artmasına yol açmaktadır. Çok sayıda özel sektör kuruluşunun yanında, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan kamu kesimi için de pazarlama çok önemli bir fonksiyondur. Pazarlama Yönetimi Programı, her iki alanda ihtiyaç duyulan, etkin ve verimli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program Pazarlama (İngilizce) (Tam Burslu)

Başarı Sırası 1177036

Tel : 0392 630 1343 e-posta :sad@hukuk.emu.edu.tr http://sad.emu.edu.tr

63


YGS6 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ULUSLARARASI FİNANS (Lisans)

Program Hakkında Genel Bilgi Uluslararası Finans Lisans Programı’nın amacı, öğrencilere küreselleşmiş finansal piyasalar, internet bankacılığı, döviz politikaları ve uluslararası muhasebe gibi konularda çok iyi bir eğitim sağlamaktır. Finans bilgisi yanında, bilişim teknolojilerini bu alanda kullanmayı çok iyi bilen program mezunları, uluslararası finans kuruluşlarında ve finansal merkezlerinde görev alabilmektedirler.

Eğitim / Öğrenim

Program öğrencileri eğitimleri süresince edindikleri engin teorik bilginin yanında öğrendiklerini pratiğe aktarmayı bilen kişiler olarak mezun olmaktadırlar. Bunun yanında öğrenciler hızla gelişen ve bankacılık ve finans sektörü tarafından yaygın olarak kullanılan bilişim teknolojilerini en üst seviyede kullanma becerisi ile donanarak mezun olurlar. Öğrencilerimiz uluslararası bankacılık ve finans kurumlarında herhangi bir engelle karşılaşmadan iş bulabilmekte ve kısa sürede önemli pozisyonlara yükselebilmektedirler. Mezunlarımızın başta Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde göstermiş olduğu başarılar verdiğimiz eğitim kalitesinin bir göstergesidir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz başta finans sektörü olmak üzere çok çeşitli sektörlerde iş bulma imkanına sahiptirler. Teknik finans bilgileri ile donanımlı, iyi derecede İngilizce ve bilgisayar bilgisine sahip olan mezunlarımız gerek özel gerekse kamu bankacılık ve finans kuruluşlarında en çok aranan elemanlardır. Mezunlarımızın tercih ettiği iş dallarının başında bankacılık, finans danışmanlığı, borsa, muhasebe, sigortacılık, yöneticilik ve öğretim üyeliği gelmektedir. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli)

506430

Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu)

387990

Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu)

990315

Tel : 0392 630 1475 e-posta :banking.finance@hukuk.emu.edu.tr http://bank.emu.edu.tr

64


YGS6 Program Hakkında Genel Bilgi Uluslararası Ticaret ve İşletmeciliği bitiren öğrenciler, uluslararası ticaret ve uluslararası iş yapmak isteyen tüm kurumlar tarafından aranmaktadır. Dünyaya yeni açılan Türkiye’de, bu açılımı gerçekleştirecek elemanlara gereksinim büyüktür. Gerek yabancı dil gerekse bilgi ve donanım açısından Program mezunları Türkiye’nin bu dönemde en çok gereksinim duyduğu elemanlar olma özelliğine sahiptir. Bu yönüyle programı bitiren öğrencilerin değeri büyüktür ve Türkiye’nin henüz başında bulunduğu küreselleşme hamlesinde bu programdan mezun olacak elemanlara ihtiyaç vardır.

Eğitim / Öğrenim Program, öğrencilerini değişik ülkelerdeki ticaret ve iş yapma ortamlarına hazırlamaktadır. Bu şekilde programdan mezun olan öğrenciler değişik ülkelerde ve değişik kültürlerde rahatlıkla çalışabilmekte ve iletişim kurabilmektedirler. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda eğitim dili Türkçe ve İngilizce olan iki ayrı Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı bulunmaktadır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Uluslararası Ticaret ve İşletme Programı’ndan mezun olan öğrencilerin iş olanakları çok geniştir. Yabancı ülkelerle ekonomik, politik, sosyal ve kültürel ilişkiler kurmak isteyebilecek her türlü özel ve kamu kurum ve kuruluşlarda programın mezunlarına gereksinim duyulmaktadır. Doğal olarak ithalatihracat ve/veya yabancı ülkelerde yatırım yapan şirketler programın mezunlarına iş alanı yaratmaktadır. Ayrıca yabancı şirketler Uluslararası Ticaret ve İşletme Programı mezunlarına ilgi duymaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler kendi işlerini açabilmekte ve/ veya kendi aile şirketlerinde etkin ve başarılı olmaktadırlar. Kamu sektöründe uluslararası ticaret ve işletme konularıyla görevli olan daireler mezunlar için iş alanları olarak sıralanabilmektedir.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK (Türkçe) (İngilizce) (Lisans)

2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli)

Başarı Sırası 817769

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu)

296062

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu)

1084931

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli)

866239

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İngilizce)(Tam Burslu)

385047

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İngilizce)(%50 Burslu)

955059

Tel : 0392 630 1343 e-posta :sad@hukuk.emu.edu.tr http://sad.emu.edu.tr

65


YGS6 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Lisans)

Program Hakkında Genel Bilgi Yönetim bilişim sistemleri programı içerisinde işletme ve yönetim bilimleri eğitimi ile bilgi teknolojileri eğitimi yaklaşık olarak eşit ağırlıktadır. Pazarlama, üretim, muhasebe, finans, insan kaynakları, ve stratejik planlama gibi konular yanında bilgisayar mimarisi, programlama dilleri, veritabanları, ağlar, güvenlik, ve internet programcılığı alanlarında da bilgi ve becerilerle donatılan öğrencilerimiz, bilgi teknolojilerinin organizasyonun bilgi ihtiyaçlarını en etkin nasıl karşılayacağı konusunda uzmanlaşırlar ve çalıştıkları kurumlarda işletme ve teknoloji profesyonelleri arasında kritik bir köprü görevi görürler. Mezunlarımızın üstlendiği görevler arasında en yaygın olanlar, bilgi teknolojisi çözümleri üreten firmalarda müşteri ihtiyaçları belirlenmesi ve ürün pazarlaması, işletmeler ve kamu kuruluşlarında ise organizasyonun bilgi teknolojileri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve en etkin şekilde karşılanmasıdır.

Eğitim / Öğrenim

Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencilerini diğer öğrencilerden ayıran özellik, birbirinden oldukça farklı birçok akademik alandan ders almalarıdır. Bir yandan proje yönetimi, insan kaynakları yönetimi, iletişim gibi insan odaklı dersler, diğer yandan da iş süreçleri analizi, bilgisayar mimarisi ve internet programcılığı gibi teknik konularda eğitim alırlar. Böyle bir disiplinler arası eğitimde, öğrencilerin daha fazla bireysel ilgiye ve yönlendirmeye ihtiyaçları vardır. DAÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri, hem büyük bir üniversitenin sahip olduğu imkanlardan faydalanmakta, hem de İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde eğitim kadrosu ve öğrenciler arasında var olan yakın ve samimi ortam sayesinde ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadırlar.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları, gerek kamu, gerekse özel sektörde olsun bilişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı her organizasyona katkıda bulunabilirler. Bilişim teknolojisine dayalı ürün ve çözümler tasarlayan ve pazarlayan firmalarda müşteri ihtiyaç ve önceliklerinin tanımlanması ve karşılanmasında, veya çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletme ve organizasyonlarda bilişim teknolojilerinden nerede, ne zaman ve nasıl en etkin şekilde yararlanılacağı konularında araştırma ve incelemeler yapar, bu konularda değişen piyasa koşulları, gelişen teknolojiler, rakipler, maliyetler ve diğer ilgili faktörleri de dikkate alarak bilişim teknolojileri kullanılarak elde edilecek en uygun kazanımları belirler ve sağlarlar. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)

66

Başarı Sırası 606437

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu)

51304

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu)

928982

Tel : 0392 630 1343 e-posta :sad@hukuk.emu.edu.tr http://sad.emu.edu.tr


YGS6 Program Hakkında Genel Bilgi Eğitim dili İngilizce’dir. Ayrıca öğrencilerimiz, sektöre özgü kavramları öğrenmek ve İngilizce dil bilgilerini geliştirebilmek amacıyla programların tümünde eğitimlerinin ilk 2 yılında İngilizce dersleri almaktadırlar. İngilizce dışında, turizm sektörü için son derece önemli olan ikinci bir yabancı dil programlarımıza dahil edilmiştir. Akdeniz çanağındaki ülkelerin turizm potansiyeli dikkate alınarak öğrencilerimize Almanca, Fransızca ya da Rusça dillerinden birisini seçerek kendilerini geliştirmeleri teşvik edilmektedir. Seçmeli dersleri aracılığıyla üçüncü bir dili de öğrenme şansına sahiptirler. Derslerimizde ülkemizin seçkin otellerinde ve kurumlarında uygulama imkanları da sunulmaktadır.

Turizm Fakültesi

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ (Lisans)

Eğitim / Öğrenim Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans programımız; bölgemizde ve dünyada önde gelen turizm işletmelerinin ihtiyaç duyduğu, konusunda bilgili, lider ve dünyadaki konaklama sektörünü takip eden pek çok beceri ve yeteneklerle donanımlı üst, orta ve alt kademe yönetici adaylarını yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sunduğumuz lisans programımız, seçkin akademisyen ve uzman kadrolarımız ile öğrencilerimizi geleceğin turizm sektörüne hazırlamaktadır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Mezunlarımız turizm sektörünün farklı alanlarında iş bulma imkanına sahiptirler. Ulaştırma şirketlerinde, özellikle havayolları (kabin memurluğu, yer hostesliği) ve deniz işletmelerinde (kruvaziyer gemilerde), uluslararası zincir otellerde, tur operatörleri ve acentelerde çalışabilirler. Öğrencilerimiz, öğrenimleri sırasında 5 veya 4 yıldızlı konaklama işletmeleriyle, ulaştırma şirketlerinde gerçekleştirecekleri stajları ile, işletmeleri yerinde tanıma fırsatı bulmaktadırlar. Arzu eden öğrencilerimiz için, yurt dışındakikonaklama işletmelerinde staj yapma olanağı mevcuttur. Üniversitemize ait Deniz Kulübü tesisleri de öğrencilerimizin staj yapabileceği işletmeler arasında yer almaktadır. Yüksekokulumuz’dan Fakültemizden stajyer kabul eden işletmeler arasında; Hilton, Sheraton, Swissotel, Marriott, Kempinski, Radisson SAS, Holiday Inn, Merit, Dedeman, Kaya Hotels, Noah’s Ark, Arkın Group Hotels gibi konaklama işletmeleriyle Türk Hava Yolları, AtlasJet, ETS Tur, Puzzle Travel gibi havayolu ve seyahat işletmeleri bulunmakta ve mezun öğrencilerimiz staj yaptıkları bu işletmelerden iş teklifleri almaktadırlar. Mezunlarımız aynı zamanda, akademik kariyerlerine fakültemizin yüksek lisans programına katılarak devam edebilmektedirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)

935178

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)

265759

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)

887597

Tel : 0392 630 1269 e-posta: info.tourism@hukuk.emu.edu.tr http://tourism.emu.edu.tr

67


YGS6 Turizm Fakültesi

TURİZM ve OTELCİLİK (Ön Lisans)

Program Hakkında Genel Bilgi Eğitim dili İngilizce’dir. Ayrıca öğrencilerimiz, sektöre özgü kavramları öğrenmek ve İngilizce dil bilgilerini geliştirebilmek amacıyla programların tümünde eğitimleri süresince İngilizce dersleri almaktadırlar. İngilizce dışında, turizm sektörü için son derece önemli olan ikinci bir yabancı dil programlarımıza dahil edilmiştir. Akdeniz çanağındaki ülkelerin turizm potansiyeli göz önüne alınarak öğrencilerimize Almanca, Fransızca ya da Rusça dillerinden birisini seçerek kendilerini geliştirmeleri teşvik edilmektedir. Seçmeli dersleri aracılığıyla üçüncü bir dili de öğrenme şansına sahiptirler. Derslerimizde ülkemizin seçkin otellerinde ve kurumlarında uygulama imkanları da sunulmaktadır.

Eğitim / Öğrenim

Programımız; bölgemizde ve dünyada önde gelen otel işletmelerinin ihtiyaç duyduğu, konusunda bilgili, lider ve dünyadaki otel sektörünü takip eden pek çok beceri ve yeteneklerle donanımlı orta ve alt kademe yönetici adaylarını yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sunduğumuz lisans ve ön lisans eğitim programlarımız, seçkin akademisyen ve uzman kadrolarımız ile öğrencilerimizi geleceğin turizm sektörüne hazırlamaktadır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Mezunlarımız turizm sektörünün farklı alanlarında iş bulma imkanına sahip olmaktadırlar. Ulaştırma şirketlerinde özellikle havayolları (kabin memurluğu, yer hostesliği) ve deniz işletmelerinde (kruvaziyer gemilerde), uluslararası zincir otellerde, tur operatörleri ve acentelerde çalışabilirler. Öğrencilerimiz, öğrenimleri sırasında 5 veya 4 yıldızlı konaklama işletmeleriyle, ulaştırma şirketlerinde gerçekleştirecekleri sektör stajları ile, işletmeleri yerinde tanıma fırsatı bulmaktadırlar. Arzu eden öğrencilerimiz için, yurt dışındaki konaklama işletmelerinde staj yapma olanağı mevcuttur. Üniversitemize ait Deniz Kulübü tesisleri de öğrencilerimizin staj yapabileceği işletmeler arasında yer almaktadır. Yüksekokulumuzdan stajyer kabul eden işletmeler arasında; Hilton, Sheraton, Swissotel, Marriott, Kempinski, Radisson SAS, Holiday Inn, Merit, Dedeman, Kaya Hotels, Noahs Ark, Arkın Group Hotels gibi konaklama işletmeleriyle Türk Hava Yolları, AtlasJet, ETS Tur, Puzzle Travel gibi havayolu ve seyahat işletmeleri bulunmakta ve mezun öğrencilerimiz staj yaptıkları bu işletmelerden iş teklifleri almaktadırlar. Mezunlarımız aynı zamanda, akademik kariyerlerine fakültemizin lisans programına katılarak devam edebilmektedirler. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)

68

Başarı Sırası 1151898

Tel : 0392 630 1269 e-posta: info.tourism@hukuk.emu.edu.tr http://tourism.emu.edu.tr


YGS6 (Türkçe) (Ön Lisans)

Program Hakkında Genel Bilgi Eğitim dili Türkçe’dir. Öğrencilere İngilizce seçmeli olarak verilmektedir Derslerde mutfak sanatları ve kültürüne yönelik teorik alt yapının yanı sıra ülkemizin seçkin otellerinde ve kurumlarında uygulama imkanları da sunulmaktadır. Akademik kadromuzda seçkin akademisyenler ve sektörün önde gelen isimleri yer almaktadır. Derslerin yanı sıra öğrencilerimiz çeşitli konularda seminer ve çalıştaylar vasıtasıyla sektörle eş zamanlı olarak bilgi ve beceri kazanmaktadırlar.

Eğitim / Öğrenim

Turizm Fakültesi

AŞÇILIK

Programımız; bölgemizde ve dünyada önde gelen otel işletmelerinin ihtiyaç duyduğu, dünya mutfakları ve yerel mutfaklar konusunda donanımlı aşçı adayları yetiştirmektedir. Programımızın eğitim dili Türkçe olmakla beraber, teorik ve pratik dersler öğrencilerimize deneyimli ve sektör tecrübesi olan kadrolar tarafından verilmektedir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Mezunlarımız turizm sektörünün yiyecek ve içecek alt sektöründe iş bulma imkanına sahip olmaktadırlar. Öğrencilerimiz, öğrenimleri sırasında 5 veya 4 yıldızlı konaklama işletmelerinde gerçekleştirecekleri sektör stajları ile, işletmeleri yerinde tanıma fırsatı bulmaktadırlar. Arzu eden öğrencilerimiz için, yurt dışındaki konaklama işletmelerinde staj yapma olanağı mevcuttur. Üniversitemize ait Deniz Kulübü tesisleri de öğrencilerimizin staj yapabileceği işletmeler arasında yer almaktadır. Yüksekokulumuzdan stajyer kabul eden işletmeler arasında; Hilton, Sheraton, Swissotel, Marriott, Kempinski, Radisson SAS, Holiday Inn, Merit Otelleri, Dedeman, Kaya Hotels, Golden Tulip, Noah’s Ark, Arkın Group Hotels gibi konaklama işletmeleri bulunmakta ve mezun öğrencilerimiz staj yaptıkları bu işletmelerden iş teklifleri almaktadırlar. 2013 Yılı ÖSYS Başarı Sırası Program

Başarı Sırası

Aşçılık (Ücretli)

1261551

Aşçılık (%50 Burslu)

1432846

Tel : 0392 630 1269 e-posta: info.tourism@hukuk.emu.edu.tr http://tourism.emu.edu.tr

69


İletişim Bilgileri DAÜ TANITIM OFİSİ Tel: 0392 630 2323 - Fax: 0392 630 2929 - tanitim@emu.edu.tr 70

TÜRKİYE TANITIM, İRTİBAT VE KAYIT BÜROLARI ANKARA

Tel: 0312 427 72 25 / 0312 427 18 39 - Fax: 0312 426 16 63 Atatürk Bulvarı, Katip Çelebi Sokak, No: 1, D: 3, Kavaklıdere 06680, ANKARA dau.ankara@emu.edu.tr

İSTANBUL

Tel: 0212 356 20 22 / 0212 356 20 24 - Fax: 0212 356 20 26 Balmumcu Mahallesi, Barbaros Bulvarı, Dilek Apt., No: 56, Kat: 2, D: 5, Beşiktaş, İSTANBUL dau.istanbul@emu.edu.tr

İZMİR

Tel: 0232 464 44 75 - Fax: 0232 464 41 67 Atatürk Caddesi, Manolya Apt. No: 308, Kat:1, D:1, Alsancak, İZMİR dau.izmir@emu.edu.tr

ANTALYA

Tel: 0242 244 13 27 / 0242 248 60 65 - Fax: 0242 244 13 28 Bahçelievler Mah., Konyaaltı Cad., Akdeniz Apt., Kat: 3/10, ANTALYA dau.antalya@emu.edu.tr

ADANA

Tel: 0322 232 79 11 / 0322 232 79 12 - Fax: 0322 232 79 00 Güzelyalı Mahallesi, 100. Sk. Alize Apt., Seyhan, ADANA dau.adana@emu.edu.tr

SAMSUN

Tel: 0362 433 16 44 - Fax: 0362 433 16 00 Hürriyet Mahallesi, Talimhane Cad., Ekol Apt., No: 52/2, SAMSUN dau.samsun@emu.edu.tr

ŞANLIURFA

Tel: 0414 316 98 21 - Fax: 0414 316 98 22 Atatürk Bulvarı, Emirgan Apartmanı, No: 8, ŞANLIURFA dau.urfa@emu.edu.tr


71


72

Puan Türüne Göre Programlar (2013-14)  

Doğu Akdeniz Üniversitesi Puan Türüne Göre Programlar broşürü (2013-14)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you