Page 1


11 Fakülte ve 5 Yüksekokul’da 82 programda lisans ve önlisans, 59 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin; • 75 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam • Tüm dünyada tanınan diploma • Çok az üniversitenin sahip olduğu uluslararası denklikler • 3000 dönüm alana yayılmış modern kampüs • Uluslararası standartlarda İngilizce eğitim • Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca, İtalyanca ve Yunanca gibi dilleri öğrenme imkanı • Öğrenci değişim programları

• 7000 m2’lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

• Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Merkezi

• 30’u aşkın araştırma merkezi

• Huzurlu, güvenli ve özgür ortamda eğitim

• Yurtlarda 5000 öğrenciye barınma imkânı • 3500 kişilik kapalı spor salonu, 5000 kişilik tartan zeminli atletizm pistine sahip stadyum ve 66500 m2’lik açık spor alanı • 50’yi aşkın öğrenci kulübü • 13 uzman doktorun görev yaptığı tam donanımlı Sağlık Merkezi

• Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkezi

• Mesleklerinde başarılı 37000’i aşkın mezun • Modern derslikler, laboratuvarlar, güçlü bilgisayar ve internet bağlantısı • Huzur dolu, güvenli ve özgür ortam • Tüm dünyadan 170’i aşkın üniversite ile işbirliği anlaşması vardır.


Prof. Dr. Şebnem Önal HOŞKARA

S

evgili Mimarlık Fakültesi Öğrenci Adayları, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Mimarlık Fakültesi’nde kurgulanmış toplam 9 farklı lisans ve lisans üstü programın (Mimarlık Lisans; İç Mimarlık Lisans; İç Mimarlık Türkçe Lisans; Mimarlık Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans; Kentsel Tasarım Yüksek Lisans, İç Mimarlık Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans; Mimarlık Doktora) ortak hedefi, mimarlık ve tasarım alanında, uluslararası standartları gözeten bir model oluşturarak öncü rolü oynamak; tasarım ve mimarlık eğitimi için çağdaş nirengi noktalarını oluşturmaktır. Farklılıkların birbirlerine esin kaynağı oluşturacak şekilde bütünleştirilmesinin hedeflendiği Fakültemiz’de, kuram ile uygulamayı karşılıklı olarak birbirine test ettirerek gündemde tutan dinamik bir ortam oluşturulmuştur. Bu anlamda, Fakültemiz bünyesinde benimsenen tasarım modelinde Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri için bu dinamik ortamın karşılığı olan atölye düzeni esastır. Fakültemizde, pratik problem tanımları üzerine kurgulanan atölye ortamları iki kaynaktan beslenerek işler: Anlatı ağırlıklı kuramsal dersler/ kurslar/seminerler (modern mimarlık tarihi ve kültürü; sosyal ve fiziksel bünyeler; çağdaş yapım teknolojileri vb.); ve gözlem ağırlıklı pratik temaslar/geziler/konferanslar (mevcut tasarım; malzeme ve ilgili sektörler; çağdaş bilgi işlem, temsil ve iletişim teknolojileri, vb.). Çağdaş normlarla bezeli, hep daha ileriyi hedefleyen durmak bilmez bir akademik ortamdan sizleri selamlar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde emin ellerde olacağınızı bildirmek isteriz.

Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Dekanı

MİAK: Mimarlık Akreditasyon Kurulu DAÜ Mimarlık Bölümü MİAK akreditasyonuna sahiptir.

PROGRAMLAR Mimarlık Lisans Programı İç Mimarlık Lisans Programı (İngilizce) İç Mimarlık Lisans Programı (Türkçe)


MİMARLIK

Lisans Programı

“Herhangi bir üniversitede değil; hayalini kurduğun üniversitede olmak istiyorsan, Doğu Akdeniz Üniversitesi seni bekliyor” Dilşat Aktekin Mimarlık Lisans Programı


Yaklaşık 600 lisans ve 100 yüksek lisans öğrencisi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin en büyük bölümlerinden biri olup, bölgedeki mimarlık bölümleri arasında en geniş olanaklara sahip olanıdır. Gerek Türkiye gerekse üçüncü ülkelerde giderek daha fazla tercih edilmesine bağlı olarak artan öğrenci sayısına rağmen, stüdyo ortamında öğrenci-öğretim elemanı arasında bire bir ilişki sürdürülebilmekte, ayni zamanda demokratik, tartışmaya dayalı ve yaratıcılığı teşvik eden bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortam, konferans, seminer vb. çeşitli akademik ve sosyal etkinliklerle zenginleştirilerek bölümün çok yönlü kişilik geliştirme amacına hizmet etmektedir.

Eğitim / Öğrenim

Yenilikçi eğitim anlayışı ve uygulamaları ile çağdaş yaşam çevrelerini oluşturacak önder mimarlar yetiştirmektedir. Verdiği eğitim ile öğrencilerini insani değerlerin bilincinde, doğal ve tarihi çevre duyarlılığı ile mesleki yetkinliğe sahip, akılcı, dinamik, sorumluluk duygusu ve liderlik vasfı gelişmiş katılımcı bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezunlarımızın, hem kendi mesleklerinde, hem de ilgili diğer meslek dallarında, problemleri doğru saptayıp analiz eden, formül geliştirip yerinde kararlarla çözüm üreten, günümüz iş yaşamının doğal bir gereği olan grup çalışmalarında önemli roller alabilecek, kişilikli mimarlar olması amaçlanmaktadır. Görevleri arasında, gereksinime bağlı olarak, tasarım kararları, projelendirme ve detaylandırma ile uygulamaya yönelik işlevler de yer alır. Eğitim programı, mimari tasarım ve projelendirme çevresinde odaklanan, kuramsal bilgi ve servis dersleri ile desteklenen bütünleşik bir ders programı ile çok yönlü mimarlar olarak toplumlarına kazandırılmalarına yöneliktir.

Olanaklar

Üniversite kütüphanesinde sanat ve mimarlıkla ilgili çok zengin bir kitap ve dergi koleksiyonu yanı sıra, fakültenin birçok kitap ve dergiyi barındıran bir özel kütüphanesi bulunmaktadır. Öğrencilerimizin hizmetinde olan üç CAD laboratuarı ile birlikte malzeme, çevre, maket ve fotoğraf laboratuarları da bulunmaktadır. Mimarlık Bölümü’nde araştırmaya çok büyük önem verilmektedir. Bölüm öğrencilerinin gerek eğitim gerekse uygulama olanakları açısından yararlanabilecekleri fakülte bünyesinde Tasarım - Araştırma Merkezi (TASAR) ve Konut, Eğitim, Danışma,

Araştırma - Merkezi (KEDA-M), Rektörlük bünyesinde Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (Kent-AG) faaliyetlerini sürdürmektedir.

Aktivitelerimiz / Başarılarımız

Mimarlık Bölümü, Avrupa Birliği ülkelerindeki mimarlık okullarının çoğunluğunun üyeliği ile oluşan Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği (EAAE)’nin 2002 yılından beri üyesidir. Bölümün, Avrupa Konut Araştırmaları AğıEuropean Network Housing Research (ENHR) ve Uluslararası Yapı Araştırma ve Geliştirmeleri Konseyi- International Council for Research and Innovation

in Building and Construction (CIB) kurumsal üyelikleri de mevcuttur. Bölümümüz öğretim elemanları, bireysel ve/veya mevcut araştırma merkezleri bünyesinde ulusal ve uluslararası araştırma projeleri yürütmektedirler. Fakültemizde gerçekleştirilen konferans, seminer, sergi gibi etkinliklerde Mimarlık Bölümü öğretim elemanları aktif rol ve görev üstlenmektedir. Türkiye’de bulunan Mimarlık Bölümü Başkanlarının oluşturduğu bir bilgi ağı olan MOBBİG içinde de bölümümüz etkin roller üstlenmekte; Avrupa, Türkiye ve KKTC’deki Mimarlar Odalarıyla ortak etkinlikler ve işbirlikleri yapmaktadır.


“Shakespeare’ in Otello tragedyasının Gazimağusa’ da geçtiğini biliyormuydunuz? Tarihi antik çağlara dayanan Gazimağusa, zengin tarihi dokusuyla İç Mimarlık eğitimi alan öğrencilerin yaratıcılıklarını besleyen bir şehir.” Biray Demiray İç Mimarlık Lisans Programı


Mimarlık Lisans programı, teorik derslere ek olarak yapılaşmış çevreyi tartışma, tasarlama, inşa etme, kısaca yaşamın mekansal boyutunun canlandırılmasına ilişkin etkinliklerin yer aldığı modern proje stüdyolarında gerçekleşmektedir. Sürekli olarak güncelleştirilmesine özen gösterilen esnek ders programı, öğrencilerin hem Mimarlık Fakültesi’nin diğer programlarından hem de farklı bölümlerden seçmeli dersler alarak ufuklarını genişletmelerine olanak tanımaktadır.

PROGRAM

Eğitim; tasarım ve mimari projelendirme çevresinde odaklanmakta, kuramsal bilgi ve servis dersleri ile desteklenerek öğrencilerin araştırma, özgür düşünme, yaratıcılık ve karar oluşturma süreci renkli stüdyo çalışmaları ve çeşitli uygulamalarla, akılcı, sanatsal ve sonuçta haz ve gurur duyulan bir mimari ürüne dönüştürülmektedir. Ders programı sürekli olarak gözden geçirilmekte ve günümüz koşullarının gereği olan değişiklikler yapılarak güncelleştirilmektedir. Mimarlık Programı, MIAK (Mimarlık Akreditasyon Kurulu) tarafından “3.yılda özelleşmiş değerlendirme yapılan altı yıl süre” ile akredite edilmiştir. DAÜ Mimarlık Bölümü, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta bulunan 60’ı aşkın mimarlık programı arasında ulusal akreditasyonu başarıyla tamamlanan 4. program, vakıf üniversitelerinde bulunan programlar arasında 6 yılla akredite edilen ilk ve tek program olma özelliğine sahiptir. Aynı zamanda, Kuzey Kıbrıs’taki mimarlık programları arasında da ilk ve tek akredite edilmiş programdır. Uluslarararası akreditasyon çalışmaları RIBA (Royal

Fakülte

Mimarlık

Program

Mimarlık

Derece

Lisans – B.Arch

Süre

4 yıl

Eğitim Dili

İngilizce

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Mimarlıkta Yüksek Lisans (MS in Architecture) Mimarlıkta Tezsiz Yüksek Lisans (M.Arch) Kentsel Tasarımda Yüksek Lisans (MS in Urban Design) Mimarlıkta Doktora (Ph.D. in Architecture)

Tel

0 392 630 1049

Faks

0 392 630 2365

e-posta

arch@emu.edu.tr

Web

http://arch.emu.edu.tr

Kabul Koşulu

LYS’den MF4 puanı gerekmektedir.

Daha fazla bilgi ve kayıt işlemleriniz için Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürolarımıza başvurabilirsiniz.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar

Institute of British Architects) ve NAAB (The National Architectural Accrediting Board) süreci devam etmektedir.

Birinci Yıl / Güz Temel Tasarım Stüdyosu Grafik Anlatım - I Sanat ve Tasarıma Giriş İngilizce - I Tasarımcılar için Matematik ve Geometri Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Birinci Yıl / Bahar Tasarıma Giriş Stüdyosu Grafik Anlatım - II Tasarım Teknolojisine Giriş İngilizce - II Bilgisayar - I Tasarımda İnsan ve Sosyo-Kültürel Faktörler Yaz Stajı - I

İkinci Yıl / Güz Mimari Tasarım Stüdyosu - I Mimarlık Ve Ekoloji Mimarlık Tarihi ve Kuramları - I Taşıyıcı Sistemlerin Tektoniğine Giriş Mimarlıkta Konstrüksiyon ve Malzeme - I Bilgisayar Destekli Tasarım - I

İkinci Yıl / Bahar Mimari Tasarım Stüdyosu - II Mimarlık Tarihi ve Kuramları - II Eğilme Dayanımlı Taşıyıcı Sistemlerin Tektoniği Mimarlıkta Konstrüksiyon ve Malzeme - II Tasarımda Enerji ve Fiziksel Çevre Sorunları Kentsel Tasarım Kuramı Yaz Stajı - II

Üçüncü Yıl / Güz Mimari Tasarım Stüdyosu - III Koruma ve Restorasyon Prensipleri Form Dirençli Taşıyıcı Sistemlerin Tektoniği Mimari Yapı ve Malzemeler - III Kentsel Tasarım Süreci 3D Dijital Grafik

Üçüncü Yıl / Bahar Mimari Tasarım Stüdyosu - IV Mimarlık ve Tasarım Kuramları Depreme Dayanıklı Mimari Tasarım Uygulama Projesi Çizimleri Mimaride Yapı ve Çevre Sistemleri Alan Seçmeli Dersi - I Yaz Stajı - III

Dördüncü Yıl / Güz Mimari Tasarım Stüdyosu - V Mimarlıkta Ekonomik ve Yönetimsel Konular Alan Seçmeli Dersi - II Alan Seçmeli Dersi - III Üniversite Seçmeli Dersi - I

Dördüncü Yıl / Bahar Mimarlık Mezuniyet Projesi Meslek Sorunları ve Portfolyo Hazırlama Alan Seçmeli Dersi - IV Üniversite Seçmeli Dersi - II

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, EAAE üyesi bir mimarlık okulundan mezun olma ayrıcalığını taşımaktadırlar. Mimarlık Bölümü mezunları mimarlıkla ilgili çeşitli resmi ve özel kuruluşlarda görev almakta veya serbest olarak çalışmaktadırlar. Bireysel olarak geniş bir yelpazeye yayılan, ilgili diğer meslek dallarını da içeren tasarım, kontrol ve uygulama alanlarının tümünde çalışma olanağı bulabilmektedirler. Akademik hayatı seçen mezunlarımız DAÜ’de ve Türkiye’de olduğu kadar Amerika ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli üniversitelerde araştırma görevliliği, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini başarıyla sürdürme olanağı bulmaktadırlar.

Akademik Kadro

Prof. Dr. Derya OKTAY Prof. Dr. Naciye DORATLI Prof. Dr. Şebnem Önal HOŞKARA (Dekan) Doç. Dr. Beser Oktay VEHBİ Doç. Dr. Hıfsiye PULHAN Doç. Dr. Mukaddes FASLI Doç. Dr. Netice YILDIZ Doç. Dr. Özgür DİNÇYÜREK Doç. Dr. Resmiye Alpar ATUN Doç. Dr. Türkan U. URAZ Doç. Dr. Yonca HÜROL Yrd. Doç. Dr. Beril Özmen MAYER Yrd. Doç. Dr. Ceren BOĞAÇ Yrd. Doç. Dr. Ercan HOŞKARA Yrd. Doç. Dr. Halil ALİBABA Yrd. Doç. Dr. Harun SEVİNÇ Yrd. Doç. Dr. Hülya YÜCEER Yrd. Doç. Dr. Isaac LERNER Yrd. Doç. Dr. Nazife ÖZAY Yrd. Doç. Dr. Polat HANÇER Yrd. Doç. Dr. Rafooneh M. SANİ Yrd. Doç. Dr. S. Müjdem VURAL

*Yarı Zamanlı

Program Hakkında Genel Bilgi


İÇ MİMARLIK

Lisans Programı (İngilizce) Lisans Programı (Türkçe)

İç mimarlık mesleği, yapılaşmış çevrenin iç mekan tasarımı konusunda yoğunlaşan çok yönlü bir uzmanlık dalıdır. İç mimarın görevi, gereksinimler doğrultusunda alan analizi, tasarım kararları, projelendirme, malzeme kararları ve detaylandırma, modelleme, sunma, uygulama ve üretim konularına yönelik bir çalışmayla, doğru mekanlar ortaya koymaktır. Mekan, içinde yaşayanların gereksinimlerini karşılayabildiği ve en temel biyolojik ihtiyaçlarından en üst düzeydeki hazlarına kadar geniş bir yelpazeyi oluşturabildiği oranda değer kazanmaktadır. Bu bağlamda, insanca yaşanılası mekanlar, değişik açıların göz önünde bulundurulup değerlendirilmesiyle, mimari mekan verilerine ek olarak mekan algısında büyük önem taşıyan tüm etkenlerin kurgulanmasıyla yapılır.

Eğitim / Öğrenim

Bölümümüz, çağdaş yöntemlerle yürütülmekte olan lisans ve lisansüstü programlar yanında birçok sanatsal, akademik ve sosyal etkinlikleri de bir arada yürütmektedir. Düzenlenen bu etkinliklerle, öğrenciler hayata ve mesleğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmakta ve dünyaya daha geniş bir vizyondan bakabilen bireyler yetiştirilmektedir. Öğrencilerin İç mimarlık mesleği alanında donanımlı bir şekilde yetişebilmelerine ilişkin, böylesi sosyal bir mesleğin eğitim sürecinde salt derslere dayalı bir eğitimin yeterli olmayacağı ve öğrencilerin vizyonlarını geliştirecek faaliyetlerde bulunmaları konusunda özendirildikleri bir anlayış hakimdir.

Olanaklar

İyi donatılmış stüdyolar, derslikler ve bilgisayar laboratuvarları yanında fotoğraf, maket, seramik ve yapı-malzeme laboratuarları, kablosuz internet, ve zengin kütüphane kaynakları eğitimdeki başarıyı sağlama yolunda gerekli zemini oluşturmaktadır. Her geçen gün artan öğrenci sayısına rağmen, stüdyo çalışmalarında, öğrenci-öğretim elemanı arasında bire bir diyalog kurulabilecek bir düzen yaratılmış ve sürdürülmektedir.

Aktivitelerimiz / Başarılarımız

İç Mimarlık Bölümü ‘Uluslararası İç Mimarlık Tasarım Kurumu’ – IIDA (International Interior Design Association) tarafından “Uluslararası Tasarım Okulu” kategorisinde, üyeliğe kabul edilmiştir. Ayrıca,

bu alanda en saygın kuruluş olan ‘Uluslararası İç Mimarlar Federasyonu’ – IFI (International Federation of Interior Architects/ Designers) tarafından da ‘’Eğitimsel Üyelik’’ kategorisinde kabul almıştır. İç Mimarlık Bölümü’nde yaz stajları çerçevesinde, öğrencilerimizin yurtdışı veya yurtiçi teknik / kültürel / mesleki gezilere gidebilmeleri için organizasyonlar yapılmaktadır. Ayrıca Uluslararası Sanat Buluşmaları (kağıt yapımı, baskı, seramik, cam üretimi), Uluslararası Sempozyumlar ve Uluslararası Yaz Okulu çerçevesinde, farklı okullardan öğretim üyeleri ve öğrencilerle bilgi paylaşımı ve topluma hizmet sağlanmaktadır. Bölümümüz, mobilya tasarımı dersinde üretilen öğrenci tasarımlarını sergilemek üzere, Milano’da her yıl düzenlenen Salon Satellite’a davet almıştır.


Fakülte

Mimarlık

Program

İç Mimarlık (İngilizce) İç Mimarlık (Türkçe)

Derece

B.Int.Arch

Süre

4 yıl

Eğitim Dili

İngilizce / Türkçe

Lisansüstü Eğitim Olanakları

İç Mimarlıkta Yüksek Lisans (M.Sc.in Interior Architecture) İç Mimarlıkta Tezsiz Yüksek Lisans (M.Int.Arch.)

Tel

0 392 630 1139

Faks

0 392 630 1127

e-posta

inar@emu.edu.tr

Web

http://inar.emu.edu.tr

Kabul Koşulu

YGS’den 140 puan ve üzeri ile yetenek sınavı gerekmektedir.

Daha fazla bilgi ve kayıt işlemleriniz için Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürolarımıza başvurabilirsiniz.

PROGRAM

İç mimarlık bölümü bünyesinde eğitim dili Türkçe ve İngilizce olan iki ayrı İç Mimarlık Programı bulunmaktadır. İç mimarlık bölümü dört yıllık eğitim programları, stüdyo dersleri ve teorik derslerle donanımlı iç mimarlar yetiştirmek üzere şekillendirilmiştir. İç Mimarlık (İngilizce Program), İç Mimarlık (Türkçe Program) ve Mimarlık bölümlerinden oluşan Mimarlık Fakültesi öğretim kadrosu, dört bölümün eğitimsel aktivitelerinde bütünlüğü ve kaliteyi sağlamak için ortak bir biçimde çalışmaktadır. Bu çeşitlilik sayesinde İç mimarlık veya diğer bölümlerin belirli ana dallarında ilerlemek isteyen

öğrencilerimize, alan seçmelileri sayesinde esnek bir eğitim olanağı sunulmaktadır. İç mimarlık eğitiminin belkemiğini oluşturan tasarım derslerinde görsel ve sözlü sunuma dayalı bir değerlendirme yapılırken, öğrencilerin özgüvenlerinin ve sunum yeteneklerinin gelişmesi hedeflenmekte; ayrıca, takım çalışması eğitim sistemimizin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Kazandıkları mesleki görgü, bilgi, dünya görüşü ve vizyonla öğrencilerimiz firmalar tarafından aranılan iç mimarlar/ tasarımcılar olmaktadırlar. Binaların değişen gereksinimleri ve sık, hızlı

Birinci Yıl / Güz Temel Tasarım Atölyesi Grafik Anlatım - I Sanat ve Tasarıma Giriş İngilizce İletişim - I Tasarımcılar için Matematik ve Geometri Türk İnkılap Tarihi

Birinci Yıl / Bahar Tasarıma Giriş Atölyesi Grafik Anlatım - II Serbest El Çizim Tasarım Teknolojisine Giriş İngilizce İletişim - II Bilgisayara Giriş

İkinci Yıl / Güz İç Mimarlık Atölyesi - I İnsan ve Toplumsal Etmenler Sunuş Teknikleri Tasarım ve Sanat Tarihi Strüktür Kavramları Bilgisayar Destekli Tasarım Yaz Stajı - I

İkinci Yıl / Bahar İç Mimarlık Atölyesi - II Röleve İç Mekanlarda Renk ve Aydınlatma Stiller ve Moda İç Mekanda Yapı ve Malzeme Yaz Stajı II

Üçüncü Yıl / Güz İç Mimarlık Atölyesi - III Tasarım ve Sanat Felsefesi İç Mekan Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları Entegre Sistemler Bilgisayar Destekli Sunum Seçmelisi

Üçüncü Yıl / Bahar İç Mimarlık Atölyesi - IV İnce Yapı ve Detayları Alan Seçmelisi Mesleki İngilizce Üniversite Seçmelisi

Dördüncü Yıl / Güz İç Mimarlık Atölyesi - V Mobilya ve Donanımları Mezuniyet Projesi Araştırması Alan Seçmeli Alan Seçmeli Yaz Stajı - III

Dördüncü Yıl / Bahar İç Mimarlık Bitirme Projesi Mesleki Konular ve Portfolyo Hazırlama Üniversite Seçmelisi Alan Seçmelisi

eskimeleri nedeniyle iç mimarlık mesleğinin geniş bir uygulama alanı vardır. İç mimarlar, mimarlık bürolarında, mimar-iç mimarinşaat mühendisi ve ilgili mesleklerden oluşan bir grupta takım çalışması yapmanın yanında, var olan mekanların yenilenmesi, ya da işlev değişikliği gerektiren tasarımlarda, bireysel olarak da çalışma olanağı bulabilmektedirler. Örneğin, vitrin; fuar – sergi; mağaza; sahne-ekran; yat, uçak veya benzer iç mekan tasarımı; mobilya tasarımı yanında; modüler inşaat ve bitirme malzemesi veya mobilya üreten firmalarda tasarımcı, kontrolör ve/ veya uygulamacı olarak çalışabilmektedirler. Mezunlarımıza YÖK ve EAAE – Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği denklik vermektedir.

Akademik Kadro

Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK Doç. Dr. Özlem Olgaç TÜRKER Doç. Dr. Uğur Ulaş DAĞLI Yrd. Doç. Dr. Asu TOZAN Yrd. Doç. Dr. Banu ÇAVUŞOĞLU (Dekan Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Guita FARİVARSADRİ Yrd. Doç. Dr. Kağan GÜNÇE Yrd. Doç. Dr. Münevver Özgür ÖZERSAY Yrd. Doç. Dr. Nil Paşaoğluları ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Zehra ÖNGÜL Dr. Betül BİLGE Dr. Hacer BAŞARIR

*Yarı Zamanlı

Program Hakkında Genel Bilgi


“Güvenli ve uluslararası ortamda eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi bizlere mutlu bir öğrencilik hayatı sunuyor.” Daliya Abd Elrahman İç Mimarlık Lisans Programı


NOT


Tasarım&Baskı: DAÜ Basımevi, Fotoğraf: İsmail Gökçe, Erhan Yavuz, 01-2012, TN:

Mimarlık Fakültesi  

Mimarlık Fakültesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you