Page 1


10 Fakülte ve 4 Yüksekokul’da 76 programda lisans ve önlisans, 57 programda lisanüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesinde; • 68 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam • Tüm dünyada tanınan diploma • Çok az üniversitenin sahip olduğu uluslararası denklikler • 3000 dönüm alana yayılmış modern kampüs • Uluslararası standartlarda İngilizce eğitim • Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca, İtalyanca ve Yunanca gibi dilleri öğrenme imkanı • Öğrenci değişim programları

• 7000 m2’lik kapalı alana sahip, 140000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane • 30’u aşkın araştırma merkezi • Yurtlarda 5000 öğrenciye barınma imkanı • 3500 kişilik kapalı spor salonu, 5000 kişilik tartan zeminli atletizm pistine sahip stadyum ve 66500 m2’lik açık spor alanı • 50’yi aşkın öğrenci kulübü • 13 uzman doktorun görev yaptığı tam donanımlı Sağlık Merkezi

• Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Merkezi • Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkezi • Huzurlu, güvenli ve özgür ortamda eğitim • Mesleklerinde başarılı 34000’i aşkın mezun • Modern derslikler, laboratuvarlar, güçlü bilgisayar ve internet bağlantısı • Huzur dolu, güvenli ve özgür ortam • Tüm dünyadan 150’yi aşkın üniversite ile işbirliği anlaşması vardır.


Prof. Dr. Cem Tanova

H

oşgeldiniz... Bir devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi coğrafyamızın en prestijli üniversitelerinden biridir. Üniversitemiz Avrupa Üniversiteler Birliği ve Uluslararası Üniversiteler Birliği üyesidir. Fakültemiz ABD merkezli ve dünyanın en önemli işletme eğitimi kuruluşu olan Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ve Avrupa’da işletme eğitim kurumlarını bir araya getiren European Foundation for Management Development (EFMD) üyesidir. Fransa’da bir eğitim danışmanlık kuruluşu olan Eduniversal Fakültemizi son üç yıldır en iyi 1000 işletme fakültesi arasında göstermiştir. İşletme ve Ekonomi Fakültesi öncelikle Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerden öğrencilere yüksek kalitede eğitim sunma kararlılığındadır, bunun yanında bölgemizle ilgili konularda araştırmalar yapılması hedeflenmekte ve çalışmalarımız topluma hizmet anlayışı ile desteklenmektedir.

İşletme ve Ekonomi Fakültesi

İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı

PROGRAMLAR İktisat Lisans Programı İşletme Lisans Programı İşletme Lisans Programı (Türkçe) Siyaset Bilimi Lisans Programı Kamu Yönetimi Lisans Programı Uluslararası İlişkiler Lisans Programı


襤 k t i s at

Lisans Program覺


İktisat bilimi yaşamla bütünleşen sosyal bir bilimdir ve gerek şirketler gerekse toplumlar ve ülkeler bazında kısıtlı kaynakların en verimli şekilde kullanılarak bireylerin ve toplumun refahının sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlayacak bulguları araştırır ve buna uygun politikalar belirler. Bu bilimin öğretileri doğrultusunda, Doğu Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü’nün ana hedefi: Ekonomi bilimi ile ilgili alanlardaki en yeni bilgilerle donatılmış; analitik beceri, grup çalışması ve bağımsız çalışma yapabilecek; etkili ve sorumlu kararlar alan; kazandığı bilgi ve becerilerle çeşitli iş kollarında başarılı olabilecek; ve de ekonomik prensipleri, analitik düşünce ve ekip çalışmasıyla birleştirerek, küreselleşen dünyada yarışabilecek bireyler yetiştirmektir.

Eğitim / Öğrenim

3. Misyonuna uygun olarak, DAÜ İktisat Bölümü’nde eğitim en son teknolojiler (bilgisayar laboratuvarları, internet, multimedya odaları vb.) kullanılarak ve de İngilizce olarak verilmekte; program ve ders içerikleri, küresel değişimlere ve gelişen teknolojilere uygun olacak şekilde, periyodik olarak yenilenmekte, öğrenciler ekonomi bilimindeki en yeni bilgilerle donatılmaktadırlar. Dersler, öğrenci sayısı 35’i geçmeyen küçük sınıflar halinde verilmekte, böylelikle öğrencilerle öğretim elemanlarının birbirlerini tanımalarına fırsat veren bir atmosfer yaratılmaktadır. Gerek bölüm içerisinden gerekse diğer bölümlerden alınabilen çeşitli teorik ve bilgisayar uygulamalı derslerle, programımız, olaylara çeşitli açılardan bakabilen, analitik düşünen, çok yönlü ve de çeşitli iş kollarında başarılı olabilen elemanlar yetiştirmektedir.

Olanaklar

Küreselleşen dünyada yarışabilecek bireyler yetiştirmeyi kendine hedef koyan Bölümümüz, bu hedef doğrultusunda hem eğitim dili olarak İngilizce’yi kullanmakta hem de verdiği eğitimde şu olanaklardan faydalanmaktadır: • İnternet bağlantılı 6 adet bilgisayar laboratuvarı • Video, projektör, bilgisayar ve İnternet gibi hizmetlerin sağlandığı tam donanımlı yedi adet Multimedya Odası • Master ve Doktora Öğrencileri için kurulan özel bilgisayar ve ekonomi araştırma odası • Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı kamu ve özel kuruluşlarına ve şirketlere danışmanlık ve özel araştırma hizmetleri sunan “Ekonomi Araştırmaları Merkezi”

• Öğrencileri ekonomi ile ilgili araştırmalara yöneltme doğrultusunda yenilenen Bölüm Web Sitesi (http://fbemoodle.emu.edu.tr) • Devlet Daireleri ve Bakanlıklar ile sivil toplum ve özel şirket temsilcilerinin de davetli ve/veya unucu olarak katıldığı Geleneksel Yıllık Ekonomi Sempozyumu • Öğrenci Sayısı ortalama 30 kişilik sınıflar

Aktivitelerimiz / Başarılarımız

Bölüm öğretim üyelerinin girişim ve katkıları ile Bölüm bünyesinde 2002 yılından itibaren Ekonomik Araştırmalar Merkezi kurulmuş ve bu merkez 2003-2004 yılında Ekonomi ve Turizm Bakanlığı’na yapmış olduğu proje yanı sıra Eğitim Bakanlığı’nın finanse ettiği çeşitli projeler üstlenmiştir. Ayrıca,

her dönem gerek yerel gerek bölgesel konferans ve çalıştaylar düzenlemektedir. Geleneksel olarak yapılan Yıllık Ekonomi Sempozyumu ile KKTC Resmi kurumları, ilgili Bakanlıklar ile sivil toplum ve özel şirket temsilcilerinin katılımı ile ülke ekonomisi ile ilgili analizler ve tartışmalara ortam yaratılmaktadır.

Program Hakkında Genel Bilgi

Programın ilk ve ikinci yılında fakültenin diğer programları ile ortak program yürütülmekte olup daha çok genel bilgiye ağırlık verilmektedir. Genelde dönem içinde ödevler ve kısa sınavlar bir ara sınav ve bir final sınavı ile dönem değerlendirmesi yapılmaktadır. Üçüncü ve son sınıfta proje ve uygulamalı ödevlere yer verilmektedir. Ayrıca programın ilk yılında diğer Fakültelerden de seçmeli dersler alınarak genel kültür ve bilginin artırılması sağlanmaktadır.


Farklı kültürlerden gelen birçok insanla eğitim almak, onlarla yaşamak bu kültürleri kitaplardan okumaktan çok farklı. Kseniia Murzina İşletme


Fakülte

İşletme ve Ekonomi

Program

İktisat

Derece

Lisans– (B.S.)

Süre

4 yıl

Eğitim Dili

İngilizce

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Master ve PhD

Tel

0 392 630 12 91

Faks

0 392 365 10 17

e-posta

economics@emu.edu.tr

Web

http://fbemoodle.emu.edu.tr

Kabul Koşulu

TM1 puanı gerekmektedir.

Daha fazla bilgi ve kayıt işlemleriniz için Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürolarımıza başvurabilirsiniz.

öğrencilerimizin sıklıkla görev aldıkları yerlerdir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar

PROGRAM

İktisat Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimiz, kazandıkları niteliklerle, hem özel sektörün hem de kamu sektörünün öncelikli olarak aradığı kişiler arasında yer almaktadırler. Ayrıca, ders programlarımızın küresel alandaki değişikliklere uyumlu olması ve İngilizce’nin öğretim dili olması nedeniyle, mezunlarımız, uluslararası kuruluş ve şirketlerde kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Birleşmiş Milletler (UNOPS, UNDP, vs.), Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları, çok uluslu şirketler ve danışmanlık büroları bunlardan birkaçıdır. Yurt içinde ise devlet daireleri, Merkez Bankası, ticari bankalar, Hazine, Borsa ve sivil toplum örgütleri de

1986-2009 yılları arasında Bölümümüz 36 farklı ülkeden 600’ün üzerinde mezun vermiştir. Mezunlarımız çoğunluğu kamu ve özel sektörde, uluslarası şirketler ve sivil toplum kuruluşlarında üst düzey dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlarda çalışmaktadırlar. Ayrıca, İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin uluslararsı akreditasyon andlaşmaları çerçevesinde uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Birliği organizasyonları ile akademik değişim programları yürütülmektedir. Son olarak İtalya’nın Roma Ver Torgata Üniversitesi ile öğrenci ve öğretim görevlisi değişim protokolü imzalanmış ve yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sunulmuş bulunmaktadır.

Birinci Yıl / Güz Introduction to Economics - I English-I Mathematics for Business &Economics - I General Survey of Knowledge - I Physical and Natural Sciences - Elective Communication in Turkish

Birinci Yıl / Bahar Introduction to Economics-II English-II Mathematics - II Introduction to Information Technology - II Introduction to Global Politics

İkinci Yıl / Güz Introduction to Statistics - I University Elective - I Intermediate Microeconomics Business Communication Math III - Linear Algebra

İkinci Yıl / Bahar Introduction to Statistics - II Introduction to Political Science Intermediate Macroeconomics Introduction to Law University Elective - II

Üçüncü Yıl / Güz Econometric Theory - I Microeconomic Analysis Mathematical Economics Area Elective - I Area Elective - II

Üçüncü Yıl / Bahar Econometric Theory - II Money and Banking Macroeconomic Analysis Intermediate Mathematical Economics University Elective - III

Dördüncü Yıl / Güz Monetary Theory & Policy Time Series Analysis International Analysis Public Finance Area Elective - III Monetary Theory & Policy

Dördüncü Yıl / Bahar Economic Development Research Methods and Seminar in Economics Applied Microeconometrics Area Elective - IV Area Elective - V Economic Development

Akademik Kadro Prof. Dr. Glenn JENKİNS Yrd. Doç. Dr. Cem PAYASLİOĞLU Yrd. Doç. Dr. Çağay COŞKUNER Yrd. Doç. Dr. Danbala DANJU Yrd. Doç. Dr. Gülcay Tuna PAYASLIOĞLU Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜNGÖR Dr. Yenal SÜREÇ Doç. Dr. Eric LI Doç. Dr. Fatma G. LİSANİLER Doç. Dr. Mehmet BALCILAR Doç. Dr. Sevin UĞURAL Doç. Dr. Vedat YORUCU


İşletme

Lisans Programı

Doğu Akdeniz Üniversitesi iş dünyasının gereksinimlerine göre kendini sürekli güncelleyen bir üniversite. Kemal Kanöz Seyer İşletme

Küreselleşme sürecinin ve teknolojik gelişmelerin hız kazandığı günümüzde, DAÜ İşletme Bölümü öğrencilerine, analitik düşünme becerisi ve sorunlara karşı çözüm üretebilme yeteneği kazandırmaktadır. Bölüm, öğrencileri teknolojik becerilerle donatarak, mezunlara özel, devlet ve uluslararası organizasyonlarda çalışabilecek bilgi ve beceriler vermektedir. Bu çerçevede eğitim alan öğrenciler, iş yaşamında girişimci ve üretken olmaya teşvik edilmektedir. Bölüm tarafından sunulan programlar alan çalışmaları ve fakülte bünyesinde aktivitelerle desteklenmektedir.

Eğitim / Öğrenim

İşletme programının hedefi etkin iletişim kurabilen, ahlaki değerlendirmeler yaparak mantıklı kararlar verebilen, bilgi teknolojilerini kullanabilen, dünya gündemini takip eden, ve işletme disiplinine hakim bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimiz muhasebe, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, finans, ekonomi, yönetim bilişim sistemleri, ve stratejik yönetim alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirmektedirler. Genel eğitim felsefesi çerçevesinde, öğrencilerimiz sanat, edebiyat, fen bilimleri gibi alanlarda da bilgi sahibi olmaktadırlar. Bölümü bitiren öğrenciler gerek bilgi donanımlarıyla gerekse İngilizce ve bilişim teknolojileri yetkinlikleriyle çalıştıkları şirketlerin başarılı olmalarına katkıda bulunacaklardır. Gerek özel gerekse kamu sektöründe çalışanların çalıştıkları kurumlara yenilikler getirmesi ve iş verimliliğini artırmaları beklenir.

Olanaklar

• İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde teknolojik imkanlar ile donatılmış sınıflar ve laboratuarlar bulunmaktadır. Binanın çeşitli yerlerinde kablosuz internet bağlantısı vardır. • Her öğrencimize bir akademik danışman ders seçimi ve diğer akademik konularda tavsiyelerde bulunmakta ve yol göstermektedir • Üniversite kütüphanemizin İşletme konusunda geniş kitap, süreli yayın ve veritabanı erişimi bulunmaktadır.


Yüksekokul

İşletme ve Ekonomi

Program

İşletme

Derece

Lisans– BBA

Süre

4 yıl

Eğitim Dili

İngilizce veya Türkçe

Lisans Olanakları

MBA

Tel

0 392 630 1343

Faks

0 392 365 1017

e-posta

business@emu.edu.tr

Web

http:// business.emu.edu.tr

Kabul Koşulu

TM1 puanı gerekmektedir.

Daha fazla bilgi ve kayıt işlemleriniz için Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürolarımıza başvurabilirsiniz. • İş dünyası temsilcileri, düzenlenen etkinliklerde öğrencilerimizle bir araya gelmektedir. • Çeşitli öğrenci kulüpleri öğrencilerimize öğrendikleri yönetim ve organizasyon becerilerini uygulama fırsatları sağlamaktadır. • Mehmet Tahiroğlu Salonunda yıl içerisinde çok sayıda kültürel etkinlik düzenlenmektedir. • Üniversite kütüphanemizin İşletme konusunda geniş kitap, süreli yayın ve veritabanı erişimi bulunmaktadır).

Aktivitelerimiz / Başarılarımız

PROGRAM

İşletme ve Ekonomi Fakültesi ABD’nin işletme akreditasyon kurumu AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) ve Avrupa’daki işletme akreditasyon kurumu EFMD (European Foundation for Management Development) üyesidir. Fakülte AACSB tarafından akreditasyon sürecine uygun bulunmuştur ve bu Birinci Yıl / Güz İşletmeye Giriş - I İngilizce - I Matematik - I Bilgi Teknolojilerine Giriş I Türkçe İletişim İkinci Yıl / Güz Ekonomiye Giriş I Küresel Siyasete Giriş İstatistik Muhasebe İlkeleri - I Yönetim İlkeleri Üçüncü Yıl / Güz Pazarlama Finans Yönetimi Örgütsel Davranış İş Hukuku Dördüncü Yıl / Güz Yönetim Ekonomisi Yönetim Bilgi Sistemleri Üretim Yönetimi Seçmeli Ders (Sosyal Bilimler) Alan Seçmeli Dersi - II

süreci başlatmıştır. 2008 yılında Paris’te Sorbonne Üniversitesinde düzenlenen bir törenle dünyanın en iyi 1000 İşletme Fakültesi arasına giren fakültemize bölgesel ve uluslararası başarıları için ödül verilmiştir. Son iki yıldır Kıbrıs’ta düzenlenen Girişimcilik / İşletme Planı Yarışmalarında öğrenci ekiplerimiz birinci olmuştur. İşletme Bölümü ECSB (Avrupa Küçük İşletmeler Konseyi) üyesidir. Öğretim elemanlarımız yaptıkları araştırmalar ile akademik alanlarının önde gelen akademik dergilerinde yayınlar yapmaktadır.

Program Hakkında Genel Bilgi İşletme bölümü, fakültemizin öğrenci sayısı en yüksek olan bölümüdür. Öğrencilerimizin farklı kültürlerden gelmesi, DAÜ kampus yaşamına ve eğitimine renk katmaktadır. İşletme Bölümü kurulduğu 1986 yılından beri yönetim bilimleri konusunda yapılan bir çok araştırma ve konferansa ev sahipliği yapmaktadır. Bölümdeki Birinci Yıl / Bahar İşletmeye Giriş - II İngilizce - II Matematik - II Bilgi ve Savlar - II Bilgi Teknolojilerine Giriş - II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi İkinci Yıl / Bahar Ekonomiye Giriş - II Siyaset Bilimine Giriş Muhasebe İlkeleri - II Seçmeli Ders (Beşeri Bilimler) İşletmelerde İletişim Üçüncü Yıl / Bahar Sayısal Analiz İnsan Kaynakları Yönetimi Uluslararası İşletme Para ve Banka Seçmeli Ders (Beşeri Bilimler) Dördüncü Yıl / Bahar İşletme Politikası Alan Seçmeli Dersi - III Alan Seçmeli Dersi - IV Alan Seçmeli Dersi - V Alan Seçmeli Dersi - VI

öğretim üyelerinin ve dışardan katılan konuşmacıların bilgi ve birikimlerinden bu konferanslara katılan öğrenciler de yararlanmaktadır. Ayrıca üniversitede sayıları 50’yi aşan kulüplere üye olan öğrenciler ilgi ve isteklerine göre sosyal çevrelerde etkin olabilmektedirler. Satranç, halk oyunları, radyo, kitap kulüplerine ek olarak işletme öğrencileri bölümleriyle bağlantılı olan işletme kulübünden ve finans ve borsa kulübünden de yararlanabilmektedirler.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar DAÜ İşletme Bölümü mezunları hem devlet hem de özel sektörde çok geniş iş imkanlarına sahiptirler. Bunlar ana başlıklarla pazarlama, finans, muhasebe, yönetim, ticaret, ekonomi olarak sıralanabilir. Çok sayıda mezunumuz dünyanın önde gelen kuruluşlarında yönetici ve uzman kadrolarında yer almaktadır. Bunun yanında çok sayıda mezunumuz başarı ile kendi işini kurmuştur.

Akademik Kadro

Prof.Dr. Cem TANOVA (Dekan) Prof.Dr. Halil NADİRİ (Rektör Yrd) Prof.Dr. Hüseyin ARASLI Prof. Dr. Serhan ÇİFTÇİOĞLU Doç. Dr. Mustafa TÜMER Doç. Dr. Sami FETHİ Doç. Dr. Şule AKER Yard. Doç. Dr. Doğan ÜNLÜCAN Yard. Doç. Dr. İlhan DALCI Yard. Doç. Dr. Mehmet İSLAMOĞLU Yard. Doç. Dr. Salime SMADİ Yard. Doç. Dr. Selcan TİMUR Yard. Doç. Dr. Tarık TİMUR Yard. Doç. Dr. Turhan Çetin KAYMAK


Si ya s e t B i l i m i

Lisans Programı

Siyaset Bilimi Lisans Programı, öğrencilerin, devlet, siyasal iktidar, egemenlik siyasi rejimler ve demokrasi, siyasal düşüncelerin tarih içindeki gelişimi ve değişimi, siyasi partiler, seçim sistemleri, kamuoyu vb. kavramlarla ilgili bilgiler kazanmaları, bu kavram ve öğreti ile ilgili eleştirel düşünceler geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Program, bu hizmetleri sunan yerel, ulusal ve uluslararası bürokratik yapıların ortaya çıkmasında etkili olan yasalar, yapılar, inançlar, kültürler, tarihsel süreçler ve yaşanmış deneyimler üzerinde odaklanmaktadır. Böylece, program çeşitli siyasal sistemlerdeki farklılıkları da karşılaştırmalı olarak incelemekte ve değerlendirmektedir.

Eğitim / Öğrenim

Siyaset Bilimi programında tüm dersler ve sınavlar İngilizce olarak verilmektedir. Bu özellik, öğrencilerin yabancı dil yeteneklerini hızla geliştirmelerine ve kendi alanlarında olduğu kadar sosyal etkinliklere de aktif olarak katılmalarına hizmet etmektedir. Öğretim faaliyetlerinin küçük sınıflarda yapılması ve her öğrenciye bire-bir akademik diyalog geliştirme ve etkin akademik danışman hizmetinden yararlanma olanağının sunulması programın başlıca özelliklerindendir. Böylece öğrencilerin kendine güvenen, katılımcı ve eleştirel bireyler olarak akademik donanımlarını geliştirmelerine yardımcı olan bir ortam sunulmaktadır. Öğretim faaliyetleri, öğrencilerin zorlu eğitim hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamaya istekli olan kozmopolit bir yapıya sahip yetenekli bir akademik kadro tarafından yürütülmektedir.

Olanaklar

Siyaset Bilimi öğrencileri internet bağlantısı bulunan 6 bilgisayar laboratuvarından ücretsiz yararlanma olanağına sahiptirler. Derslerin video, projektör, bilgisayar ve internet bağlantısıyla donatılmış multi-medya dersliklerde yapılması öğrencilere daha etkin bir öğrenme ve yaratıcılıklarını geliştirme olanağı sunmaktadır. Ders planları ve ders kitapları günün ihtiyaçlarına göre yenilenerek öğrencilere ilgi alanlarındaki gelişmeleri yakından izleme olanağı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra üniversite, aralarında tam teşekküllü bir sağlık


Fakülte

İşletme ve Ekonomi

Program

Siyaset Bilimi

Derece

Lisans– (B.A.)

Süre

4 yıl

Eğitim Dili

İngilizce

Lisansüstü Eğitim Olanakları Tel

0 392 630 1129

Faks

0 392 630 1017

e-posta

pol.info@emu.edu.tr

Web

http://pol.emu.edu.tr

Kabul Koşulu

TM2 puanı gerekmektedir

Daha fazla bilgi ve kayıt işlemleriniz için Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürolarımıza başvurabilirsiniz.

merkezi, modern öğrenci yurtları, spor merkezi, yüzme havuzu, tenis kortları, restoranlar ve bir kitapevi aracılığıyla öğrencilere hizmet sunmaktadır. Kampüs içinde ayrıca banka ve posta hizmetleri sunulmaktadır.

Program Hakkında Genel Bilgi

PROGRAM

Siyaset Bilimi Lisans Programın temel amacı, bölüm öğrencilerine bir taraftan siyaset biliminin bütün alt dallarında bilgilenmelerini sağlamak diğer taraftan da genel bir formasyon kazandırmaktır. Bunun için Siyaset Bilimi Lisans Programı, birinci ve ikinci yılında fakültenin diğer bölüm ve programları ile ortak olarak yürütülmekte; diğer

Birinci Yıl / Güz Ekonomiye Giriş - I İngilizce’de İletişim- I Sanat ve Sosyal Bilimler için Matematik Siyaset Bilimine Giriş Bilgi ve Savlar I İkinci Dil Olarak Türkçe Türkçeye Giriş İkinci Yıl / Güz Kamu Yönetimine Giriş İstatistik - I Bilgi Teknolojilerine Giriş - I İşletmeye Giriş - I Türk Hukukunun Temel Kavramları Üçüncü Yıl / Güz Türk Siyasal Hayatı Siyasal Düşünceler Tarihi Sosyal Psikoloji İşletmelerde İletişim Seçmeli Ders Dördüncü Yıl / Güz Kent Ekonomisi Çağdaş Siyasal İdeolojiler Üniversite Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders

fakültelerden de seçmeli dersler alınarak genel kültür ve bilginin artırılması sağlanmaktadır. Genelde dönem içinde ödevler ve kısa sınavlar, bir ara sınav ve bir final sınavı ile dönem değerlendirmesi yapılmaktadır. Üçüncü ve son sınıfta teorik ve uygulamalı projelere ağırlık verilerek öğrencilerin analitik ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Bölümden mezun olan en başarılı öğrenciler eğitimlerine lisans üstü programlarda devam etme olanağı elde edeceklerdir. Ayrıca, program, mezunların siyasal bilim alanındaki

Birinci Yıl / Bahar Ekonomiye Giriş - II İngilizce`de İletişim - II Küresel Siyasete Giriş Bilgi ve Savlar - II Üniversite Seçmeli Ders İkinci Yıl / Bahar İnsan Hakları Karşılaştırmalı Siyasal Analiz Araştırma Yöntemleri Istatistik I Bilgi Teknolojilerine Giriş - II Üçüncü Yıl / Bahar Çevre ve Siyaset Türk Siyasetinin Güncel Sorunları Yerel Yönetim ve Kentsel Siyaset Etnik Siyasallaşma ve Milliyetçilik Para ve Banka Dördüncü Yıl / Bahar Siyasal Katılım ve Seçimsel Politika Seçmeli Ders Seçmeli Ders Secçmeli Ders Üniversite Seçmeli Ders Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

eğitim çalışmalarında görev almalarını, bilimsel araştırma yürütmelerini, kamu görevlisi olarak istihdam edilmelerini, siyasal etkinliklere katılmalarını veya genel anlamda küreselleşme sürecinin gerekliliklerini karşılamalarını sağlayan bir ortam sunmaktadır. Yukarıdakilere ek olarak, Siyaset Bilimi Programı, öğrencilerin okuma, yazma, sunuş yapma, analiz etme, tartışma, organize etme, internet kullanma ve eleştirme gibi yeteneklerini geliştirmeye yönelik bir formasyon kazandırmakta ve bu nedenle özel sektörde de istihdam edilmelerini kolaylaştırmaktadır.

Akademik Kadro Doç. Dr. Yücel VURAL Yard. Doç. Dr. Birol ERTAN Yard. Doç. Dr. Haldun ÇANCI Yard. Doç. Dr. Seymen ATASOY


K a m u Yö n e t i m i

Lisans Programı

Siyasal bilim alanında belirli bir uzmanlık alanını oluşturan Kamu Yönetimi Lisans Programı, öğrencilerin, çağdaş kamu hizmetlerinin niteliğini kavramalarına ve bu hizmetlerin sunumuyla ilgili eleştirel düşünceler geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Program, bu hizmetleri sunan yerel, ulusal ve uluslararası bürokratik yapıların ortaya çıkmasında etkili olan yasalar, yapılar, inançlar, kültürler, tarihsel süreçler ve yaşanmış deneyimler üzerinde odaklaşmaktadır. Böylece, program çeşitli siyasal sistemlerdeki farklı yönetsel yapıları karşılaştırmalı olarak incelemekte ve değerlendirmektedir.

Eğitim / Öğrenim

Kamu Yönetimi programında tüm dersler ve sınavlar İngilizce olarak verilmektedir. Bu özellik, öğrencilerin yabancı dil yeteneklerini hızla geliştirmelerine ve kendi alanlarında olduğu kadar sosyal etkinliklere de aktif olarak katılmalarına hizmet etmektedir. Öğretim faaliyetlerinin küçük sınıflarda yapılması ve her öğrenciye bire-bir akademik diyalog geliştirme ve etkin akademik danışman hizmetinden yararlanma olanağının sunulması programın başlıca özelliklerindendir. Böylece öğrencilerin kendine güvenen, katılımcı ve eleştirel bireyler olarak akademik donanımlarını geliştirmelerine yardımcı olan bir ortam sunulmaktadır. Öğretim faaliyetleri, öğrencilerin zorlu eğitim hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamaya istekli olan kozmopolit bir yapıya sahip yetenekli bir akademik kadro tarafından yürütülmektedir.

Olanaklar

Kamu Yönetimi öğrencileri internet bağlantısı bulunan 6 bilgisayar laboratuvarından ücretsiz yararlanma olanağına sahiptirler. Derslerin video, projektör, bilgisayar ve internet bağlantısıyla donatılmış multimedya dersliklerde yapılması öğrencilere daha etkin bir


Fakülte

İşletme ve Ekonomi

Program

Kamu Yönetimi

Derece

Lisans– (B.A.)

Süre

4 yıl

Eğitim Dili

İngilizce

Lisansüstü Eğitim Olanakları Tel

0 392 630 1129

Faks

0 392 630 1017

e-posta

pol.info@emu.edu.tr

Web

http://pol.emu.edu.tr

Kabul Koşulu

TM2 puanı gerekmektedir

Daha fazla bilgi ve kayıt işlemleriniz için Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürolarımıza başvurabilirsiniz. öğrenme ve yaratıcılıklarını geliştirme olanağı sunmaktadır. Ders planları ve ders kitapları günün ihtiyaçlarına göre yenilenerek öğrencilere ilgi alanlarındaki gelişmeleri yakından izleme olanağı sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra üniversite, aralarında tam teşekküllü bir sağlık merkezi, modern öğrenci yurtları, spor merkezi, yüzme havuzu, tenis kortları, restoranlar ve bir kitapevi aracılığıyla öğrencilere hizmet sunmaktadır. Kampüs içinde ayrıca banka ve posta hizmetleri sunulmaktadır.

Aktivitelerimiz / Başarılarımız

PROGRAM

Mezunlarımız gerek Türkiye’de gerek yurt dışında seçkin üniversitelerin, lisans üstü programlarına kabul edilmektedir. Buna ek olarak, gerek kamu kesiminde gerek özel sektörde ve akademik yaşamda başarılarını yükselerek kanıtlamış çok sayıda mezunumuzdan söz etmek olanaklıdır. Birinci Yıl / Güz Ekonomiye Giriş - I İngilizce’de İletişim- I Beşeri ve Sosyal Bilimler için Matematik Siyaset Bilimine Giriş Bilgi ve Savlar I İkinci Dil Olarak Türkçe Türkçeye Giriş İkinci Yıl / Güz Kamu Yönetimine Giriş Küresel Siyasete Giriş Bilgi Teknolojilerine Giriş - I İşletmeye Giriş - I Karşılaştırmalı Siyasal Analiz Üçüncü Yıl / Güz Kamu Personel Yönetimi İnsan Hakları Bürokrasi ve Türkiye’de Bürokrasi Siyasal Düşünceler Tarihi Yerel Yönetim ve Kentsel Siyaset Dördüncü Yıl / Güz Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Türk Kamu Yönetiminin Güncel Sorunları Üniversite Seçmeli Ders İşletmelerde İletişim Sosyal Psikoloji

Program Hakkında Genel Bilgi

Kamu Yönetimi Lisans Programının temel amacı, bölüm öğrencilerine bir taraftan kamu yönetiminin bütün alt dallarında bilgilenmelerini sağlamak diğer taraftan da genel bir formasyon kazandırmaktır. Bunun için Kamu Yönetimi Lisans Programı, birinci ve ikinci yılında fakültenin diğer bölüm ve programları ile ortak olarak yürütülmekte; diğer fakültelerden de seçmeli dersler alınarak genel kültür ve bilginin artırılması sağlanmaktadır. Genelde dönem içinde ödevler ve kısa sınavlar, bir ara sınav ve bir final sınavı ile dönem değerlendirmesi yapılmaktadır. Üçüncü ve son sınıfta teorik ve uygulamalı projelere ağırlık verilerek öğrencilerin analitik ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca programın ikinci yarısında, alan seçmeli derslerinin fakültedeki diğer bölümlerden de seçilebilmesi ile öğrencilerin benzer Birinci Yıl / Bahar Ekonomiye Giriş - II İngilizce`de İletişim - II İstatistik - I Bilgi ve Savlar II Üniversite Seçmeli Ders İkinci Yıl / Bahar Türk Hukukunun Temel Kavramları Yönetim Bilimi Araştırma Yöntemleri Türk Anayasal Sistemi Bilgi Teknolojilerine Giriş – II Üçüncü Yıl / Bahar İdare Hukuku Kamu Politikaları Türk Siyasal Hayatı Para ve Bankacılık Çevre ve Siyaset Dördüncü Yıl / Bahar Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders Üniversite Seçmeli Dersi Seçmeli Ders Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

alanlarda da bilgilenmelerine olanak sağlanmaktadır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Bölümden mezun olan en başarılı öğrenciler eğitimlerine lisansüstü programlarda devam etme olanağı elde edeceklerdir. Ayrıca, program, mezunların siyasal bilim alanındaki eğitim çalışmalarında görev almalarını, bilimsel araştırma yürütmelerini, kamu görevlisi olarak istihdam edilmelerini, siyasal etkinliklere katılmalarını veya genel anlamda küreselleşme sürecinin gerekliliklerini karşılamalarını sağlayan bir ortam sunmaktadır. Yukarıdakilere ek olarak, Kamu Yönetimi Programı, öğrencilerin okuma, yazma, sunuş yapma, analiz etme, tartışma, organize etme, internet kullanma ve eleştirme gibi yeteneklerini geliştirmekte ve bu nedenle özel sektörde de istihdam edilmelerini kolaylaştırmaktadır.

Akademik Kadro Doç. Dr. Yücel VURAL Yard. Doç. Dr. Birol ERTAN Yard. Doç. Dr. Haldun ÇANCI Yard. Doç. Dr. Seymen ATASOY


Uluslar ar ası İlişkiler

Lisans Programı

Uluslararası İlişkiler Lisans Programı, öğrencilerine, hızla değişen dünyamızdaki olguları anlama ve onları etkileme yetisi kazandırmaya çalışmaktadır. Bu program, öğrencileri hem kendilerine hem de toplumlarına katkı sağlayabilecekleri bilgi birikimi ve kabiliyetlerle donatmak üzere dizayn edilmiştir. Bölümümüz, özgün araştırma ve yayınlarla, uluslararası akademik ortama katkı yapma çabası içerisindedir.

Eğitim / Öğrenim

Dünya Siyaseti üzerine kuramsal ve uygulamalı düşünme yetisi kazandırmaktadır. Program; Uluslararası İlişkiler Kuramı, Uluslararası Siyasal Ekonomi, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Güvenlik, Dış Siyaset Analizi ve Alan Çalışmaları gibi geniş bir spektrumda sunulan derslerden oluşmaktadır. Küresel siyaset üzerinde yapılan çağdaş tartışmaların yaygın temalarını oluşturan küreselleşme, uluslar üstü bütünleşmeler ve ayrışmalar üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin, Avrupa Birliği ve Orta Doğu konularında çok sayıda seçmeli ders alabilme olanakları vardır. Öğrencilerimiz, bünyemizde bulunan çeşitli merkezler vasıtasıyla, çeşitli uluslararası bilim insanlarıyla etkileşim içerisine girebilmekte ve konferanslara katılabilmektedirler..

Olanaklar

• Uluslararası İlişkiler Programı, uluslararası düzeyde değer bulan Lisans ve Yüksek Lisans dereceleri sunmaktadır. • Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin kurmuş olduğu ‘Uluslararası İlişkiler Kulübü’, akademik personel ile öğrenciler arasında güçlü bir bağ niteliği taşımaktadır. Kulüp, aynı zamanda konferans, panel, seminer gibi sosyal ve bilimsel aktiviteler organize etmektedir. • Bölümümüz, başarılı öğrencilere burs imkanları sağlamaktadır.


Fakülte

İşletme ve Ekonomi

Program

Uluslararası İlişkiler

Derece

Lisans– (B.A.)

Süre

4 yıl

Eğitim Dili

İngilizce

Lisansüstü Eğitim Olanakları Tel

0 392 630 1401

Faks

0 392 630 1017

e-posta

ir@emu.edu.tr

Web

http://ir.emu.edu.tr

Kabul Koşulu

TM2 puanı gerekmektedir

Daha fazla bilgi ve kayıt işlemleriniz için Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürolarımıza başvurabilirsiniz.

• Bölümümüzün elektronik web adresi http://ir.emu.edu. tr olup öğrencilere bölüm ve dersler hakkında gerekli bilgiyi verebilmek için tasarlanmıştır. Programın ilk yıllarında, Sosyoloji, İktisat ve Beşeri Bilimler gibi alanlardan seçilmiş derslerin okutulduğu bir genel eğitim programı takip edilmektedir. Daha sonraki dönemlerde alınan alan dersleri ise, bu temeller üzerine kurulmakta ve öğrencilere sunulmaktadır.

Program Hakkında Genel Bilgi

PROGRAM

Programın ilk yılında fakültenin diğer programları ile ortak program yürütülmekte olup daha çok teorik bilgiye ağırlık verilmektedir. Genelde

Birinci Yıl / Güz Küresel Siyasete Giriş Ekonomiye Giriş - I Eleştirel Düşünce - I Bilgi Teknolojilerine Giriş - I İngilizce’de İletişim - I Türkçe’de İletişim İkinci Yıl / Güz Uluslararası İlişkiler Hukuka Giriş Uluslararası İlişkiler’de Normatif Teoriler Avrupa Siyasi Tarihi - I Matematik Üçüncü Yıl / Güz Uluslararası İlişkiler Kuramları Ortadoğu’da Uluslararası İlişkiler İşletmeye Giriş - I İletişim Becerileri Para ve Banka Dördüncü Yıl / Güz Uluslararası Hukuk Kıbrıs Politikası Uluslararası Siyasal Ekonomi Seçmeli Ders Seçmeli Ders (Edebiyat ve Beşeri Bilimler)

dönem içinde ödevler, bir ara sınav ve bir final sınavı ile dönem değerlendirmesi yapılmaktadır. İkinci sınıfta teorik bilgi yanında projeler yapılmaktadır. Her ülke vatandaşı öğrencinin katılması özendirilen gruplarda öğrenciler farklı kültürlerin bakış açıları ile zenginleştirilmiş, yabancı dilin etkin kullanıldığı projelerde yer alarak dünya ile rekabet etmeye hazırlanmaktadırlar.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları için, hem kamu hem de özel sektörde, çeşitli kariyer olanakları bulunmaktadır. Türkiye ve KKTC Dışişleri teşkilatlarında, kariyerlerini

Birinci Yıl / Bahar Ekonomiye Giriş - II Siyaset Bilimine Giriş Eleştirel Düşünce - II BilgiTeknolojilerine Giriş - II İngilizce’de İletişim - II İkinci Yıl / Bahar Uluslararası Örgütler Sosyoloji Avrupa Siyasi Tarihi - II Seçmeli ders (Fen Bilimleri) Statistik-I Üçüncü Yıl / Bahar Kalkınma Politikaları Seçmeli Ders Karşılaştırmalı Siyaset: Avrupa Dış Siyaset Analizi Türkiye’nin Siyasal Hayatı Dördüncü Yıl / Bahar Çatışma, Barış ve Güvenlik Dünya Siyasetinden Seçme Konular Seçmeli ders Seçmeli ders Dünya Siyasetinden Seçme Konular

diplomat olarak sürdüren başarılı mezunlarımız bulunmaktadır. Bunların dışında, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Arnavutluk Adalet Bakanı Aldo Bumci ve KKTC Yüksek Adalet Mahkemesi Üyesi Gönül Erönen bölümümüzden mezun olmuşlardır. Dışişleri Bakanlıklarının yanı sıra, birçok kamu kuruluşu, özel sektörde ise medya, iletişim ve bankacılık dalları başta olmak üzere uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarında mezunlarımız için pek çok iş imkanı mevcuttur.

Akademik Kadro Doç. Dr. Ahmet SÖZEN Doç. Dr. Erik L. KNUDSEN Doç. Dr. Erol KAYMAK Doç. Dr. Kudret ÖZERSAY Doç. Dr. M. Moncef KHADDAR Doç. Dr. WoJciech FORYSİNSKİ Yard. Doç. Dr. Altay NEVZAT (Dekan Yrd) Yard. Doç. Dr. Erhan İÇENER


Gazimağusa / KKTC Tel: 0 392 630 12 81 Faks: 0 392 365 10 17 e-posta: business@emu.edu.tr

Tasarım&Baskı: DAÜ Basımevi, Serkan Saçıldı, Fotoğraf: İsmail Gökçe, Erhan Yavuz, 01-2012, TN: 521406

DAU Isletme ve Ekonomi Fakultesi Programlari  
DAU Isletme ve Ekonomi Fakultesi Programlari  

DAU Isletme ve Ekonomi Fakultesi Programlari

Advertisement