Page 1


10 Fakülte ve 4 Yüksekokul’da 76 programda lisans ve önlisans, 57 programda lisanüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi; • 68 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam • Tüm dünyada tanınan diploma • Çok az üniversitenin sahip olduğu uluslararası denklikler • 3000 dönüm alana yayılmış modern kampüs • Uluslararası standartlarda İngilizce eğitim • Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca, İtalyanca ve Yunanca gibi dilleri öğrenme imkanı • Öğrenci değişim programları

• 7000 m2’lik kapalı alana sahip, 140000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane • 30’u aşkın araştırma merkezi • Yurtlarda 5000 öğrenciye barınma imkanı • 3500 kişilik kapalı spor salonu, 5000 kişilik tartan zeminli atletizm pistine sahip stadyum ve 66500 m2’lik açık spor alanı • 50’yi aşkın öğrenci kulübü • 13 uzman doktorun görev yaptığı tam donanımlı Sağlık Merkezi

• Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Merkezi • Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkezi • Huzurlu, güvenli ve özgür ortamda eğitim • Mesleklerinde başarılı 34000’i aşkın mezun • Modern derslikler, laboratuvarlar, güçlü bilgisayar ve internet bağlantısı • Huzur dolu, güvenli ve özgür ortam • Tüm dünyadan 150’yi aşkın üniversite ile işbirliği anlaşması


H

UKUK” GÖNÜLLÜLERİNE... Bir Hint düşünürü, “gerçek eğitim insana düşünmeyi öğretir” demektedir. Öte yandan “düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir” der Konfüçyus. Hukuk öğretim ve eğitimine, bir önyargıyı yıkarak başlamak gerekmektedir. O da hukukun “ezber” olduğudur. Hukuk eğitiminin amacı bilgileri üst üste veya yan yana dizerek hukuk teknisyenleri yetiştirmek değildir. “Hukuk” okumak, “hukukçu” olmak isteyenlerin önünde zorlu, uzun, yorucu, deyim yerindeyse “dipsiz bir kuyu” vardır. Bu yolda amaç, kaynaklara, kurallara, kurumlara, ilkelere hâkim olabilen, analitik düşünen, muhakeme, sorgulama becerisi gelişmiş, öğrenmeyi öğrenen, etik değerleri özümsemiş, aydın hukukçuları topluma kazandırmaktır. Hukuk yolculuğuna Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başlayacakları, “etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula” diyen Konfüçyus’un sesi ve “hukuk tutkudan arınmış mantık”tır diyen Aristo’nun çağrısı karşılayacaktır.

Hukuk

Doç. Dr. Şema Taşpınar AYVAZ

Fakültesi

Hukuk Fakültesi Dekanı

PROGRAMLAR Hukuk Lisans Programı Adalet Önlisans Programı


HUKUK

Lisans Program覺


•Türk Hukuk Sistemine, Avrupa Birliği Hukukuna, Türkçe‘ye ve en az bir yabancı dile hâkim, analitik düşünme, muhakeme ve sorun çözme yetenekleri gelişmiş, sorgulayan ve öğrenmeyi öğrenmiş, • Dünyadaki güncel olay ve gelişmeleri takip ederek bunlardan çıkarsama yapabilen, • Hukuk formasyonu kazandıracak temel alanlar yanında; Tahkim Hukuku, AB Hukuku, Çokkültürlülük ve Hukuk, Hukuk ve Sinema, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri ve Kıbrıs, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Joint Venture (Ortak Girişim) ve Konsorsiyum Hukuku, Spor Hukuku, Modern Sözleşmeler Hukuku, Tüketici Hukuku gibi yeni gelişmekte olan alanlar ve Kıbrıs Hukuk Sistemine ilişkin seçmeli derslerle; • Hukuk eğitimi yanında, kültür, sanat ve edebiyat alanlarında da bilgi sahibi olan seçkin hukukçular yetiştirmektedir.

Eğitim / Öğrenim

Hukuk eğitiminin amacı, hukuk formasyonu kazandırmaya yönelik kavramlara, kurallara, ilkelere, kaynaklara hâkim olabilen, sorgulayabilen, öğrenmeyi öğrenmiş, etik ilke ve değerlere sahip hukukçular yetiştirmektir. İyi hukukçular yetiştirmek yanında dil bilen hukukçu olmanın öneminin de farkında olan Fakültemiz, öğrencilerine yoğun bir İngilizce dil programı sunmaktadır. Ayrıca, teorik dersler yanında pratik çalışmalarla öğrencilere muhakeme ve yorum yapma becerisi kazandırarak, onların karmaşık hukuki sorunları çözebilecek yeteneğe kavuşturulması amaçlanmaktadır.

Olanaklar

Hukuk Fakültesi‘nde eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği amfiler ve sınıflar, öğrencilerin araştırma yaptıkları ve kendilerine verilen ödevleri hazırladıkları bilgisayar laboratuvarları, okuma salonu, öğrencilik statüleriyle ilgili her türlü konuyu danışabildikleri bir öğrenci danışma merkezi, öğretim elemanları ile idari personelin ofisleri ve öğrencilerin yiyecek - içecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir kafeterya bulunmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesinde, hukuk fakültesi öğrencilerinin gerek öğrenimleriyle ilgili ihtiyaç duydukları, gerekse derinlemesine araştırma yapmak istedikleri konulara ilişkin geniş bir hukuk kitabı ve dergi koleksiyonu ile e-veri tabanı mevcuttur. Ayrıca, Fakültemizde öğrencilerin temel kaynak gereksinimlerini karşılayabilecek kitap, kanun ve süreli yayınların bulunduğu Prof. Dr. Esin Konanç Kitaplığı ile Bilgisayar ve Çalışma Salonu da bulunmaktadır. 2010 -2011 Güz Döneminden itibaren uygulanmaya başlanan “Kültürlü Hukukçu Programı” ile her hafta, bir kitap, film ya da tiyatro eseriyle ilgili olarak, öğrencilerin aktif biçimde katıldığı tartışmalar düzenlenerek seçkin ve fark yaratan hukukçular yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Aktivitelerimiz / Başarılarımız

Fakültemizde, Türk hukuk sistemiyle KKTC hukuk sistemini bilimsel açıdan karşılaştırmak amacıyla Türkiye ’nin ve KKTC’nin önde gelen hukukçularının katıldığı “I. ve II. TC-KKTC Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumları“, Kurucu dekanımız Prof. Dr. Aydoğan Özman anısına gerçekleştirmiş olduğumuz “Kıbrıs Ekseninde Uluslararası Deniz Hukuku’nda Güncel Gelişmeler“ konulu sempozyum ile önceki dekanımız Prof. Dr. Esin Konanç anısına, ilk oturumunda “AHİM’nin KKTC ile İlgili Kararlarının ve İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi“ ile ikinci oturumunda “Ceza Hukuku’nda Kadın“ konularının tartışıldığı bir sempozyum ile “Çocuk İstismarı ve Çocuk Suçluluğu“ isimli bir Sempozyum düzenlenmiştir.

Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Hukuk Kulübü de düzenlemiş olduğu konferans, panel ve benzeri etkinliklerle özellikle güncel hukuki sorunların irdelenmesini ve öğrencilerimizin bu konularda bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Kulübün düzenlemiş olduğu etkinlikler arasında Ankara Barosu Başkanı Av. Vedat Ahsen Coşar’ın katılmış olduğu Avukatlık Stajına ilişkin bir konferans, Prof. Dr. Rona Aybay’ın Devletler Özel Hukuku Konferansı, Doç. Dr. Sultan Uzeltürk tarafından verilen Siyasi Partilerin Kapatılması Davalarına ilişkin seminer; Yrd. Doç. Dr. Mine Akkan’ın verdiği Elektronik İmza başlıklı seminer; Prof. Dr. Süheyl Batum tarafından verilen Anayasa Değişikliği’ne ilişkin Seminer; Yrd. Doç. Dr. Tufan Erhürman‘ın verdiği Kıbrıs Müzakerelerinde Son Durum konulu Seminer ile Eskişehir Barosu Başkan ve üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen Arabuluculuk ve AİHM’nin Yapısı isimli sertifikalı eğitim programı yer almaktadır.


Derslerde teorik ve pratiği birarada görebildiğimiz için mezuniyet sonrasında mesleğe bir adım daha önde başlıyoruz. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesine gelerek çok doğru bir karar verdim. Akın Çekiç Hukuk


Fakülte

Hukuk

Program

Hukuk

Derece

Lisans – BL.B.

Süre

4 yıl

Eğitim Dili

Türkçe

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Master

Tel

0 392 630 1171

Faks

0 392 365 4910

e-posta

info@hukuk.emu.edu.tr

Web

http://hukuk.emu.edu.tr

Kabul Koşulu

TM2 Puan türü gerekmektedir.

Daha fazla bilgi ve kayıt işlemleriniz için Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürolarımıza başvurabilirsiniz.

PROGRAM

Eğitim esas olarak “Türk Hukuk Sistemi”ne dayalı bulunmakta; Türkiye’deki Hukuk Fakülteleri’nin eğitim programları ile büyük benzerlikler göstermekte; öğrencilerimiz herhangi bir fark dersi vermek zorunda kalmaksızın YÖK nezdinde diplomalarının denkliğini sağlayabilmektedirler. Hukuk Fakültesi, mesleğin icrasında faydalı olacak ve öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre değişen birçok seçmeli dersi de öğrencilerine sunmaktadır. Ayrıca, KKTC’de hukuk mesleğini icra etmeyi planlayan öğrenciler için de seçmeli

derslerle Kıbrıs Hukuk Sistemi ile ilgili gerekli bilgiler verilmektedir.Günümüzde yabancı dilin, özellikle İngilizce’nin önemi yadsınamaz. Bu nedenle öğrencilerimiz, lisans programı süresince, gerek zorunlu gerekse seçmeli ders olarak, Mesleki İngilizce dersi almaktadırlar. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu amaçla Kıbrıs’ta bir ilke imza atarak, üçüncü sınıfta İngilizce bilgisi ileri düzeydeki öğrencilerimizin uluslararası bir sınav olan ve İngilizce konuşulan ülkelerde zorunlu bulunan TOLES sınavına hazırlanmalarını sağlayan bir seçmeli ders sunmaktadır.

Birinci Yıl / Güz Hukuka Giriş Medeni Hukuk I Roma Hukuku I Anayasa Hukuku I Temel İngilizce Hukuk Başlangıcı Ekonomiye Giriş I

Birinci Yıl / Bahar Medeni Hukuk II Roma Hukuku II Anayasa Hukuku II Hukuk İngilizcesi I Bilgisayar ve Hukuk Ekonomiye Giriş II

İkinci Yıl / Güz Borçlar Hukuku I (Genel Hükümler) Ceza Hukuku I (Genel Hükümler) İdare Hukuku I Uluslararası Hukuk I Kamu Maliyesi Hukuk İngilizcesi II Seçmeli Ders Seçmeli Ders

İkinci Yıl / Bahar Borçlar Hukuku II (Genel Hükümler) Ceza Hukuku II (Genel Hükümler) İdare Hukuku II Uluslararası Hukuk II Vergi Hukuku Hukuk İngilizcesi III Seçmeli Ders Seçmeli Ders

Üçüncü Yıl / Güz Eşya Hukuku I Borçlar Hukuku I (Özel Hükümler) Medeni Usul Hukuku I Ceza Hukuku I (Özel Hükümler) Ticaret Hukuku I Avrupa Toplulukları Hukuku Hukuk Sosyolojisi Seçmeli Ders Seçmeli Ders

Üçüncü Yıl / Bahar Eşya Hukuku II Borçlar Hukuku II (Özel Hükümler) Medeni Usul Hukuku II Ceza Hukuku II (Özel Hükümler) İdari Yargı Ticaret Hukuku II Hukuk Felsefesi Seçmeli Ders Seçmeli Ders

Dördüncü Yıl / Güz Miras Hukuku I İcra Hukuku Ceza Usul Hukuku I İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I Devletler Özel Hukuku I Kamu Hukuku I Ticaret Hukuku III Adli Tıp Seçmeli Ders Seçmeli Ders

Dördüncü Yıl / Bahar Miras Hukuku II İflas Hukuku Ceza Usul Hukuku II ve Sosyal Güvenlik Hukuku II Devletler Özel Hukuku II Kamu Hukuku II Ticaret Hukuku IV Atatürk İlkeleri ve Inkılâp Tarihi Seçmeli Ders Seçmeli Ders Seçmeli Ders

Kariyer Olanakları ve Mezunlar

Mezunlarımız, avukatlık, hâkimliksavcılık, noterlik gibi münhasıran hukuk fakültesi mezunlarına açık alanları sınav, staj vb. koşulları sağlayarak seçebilirler. Ayrıca, valilik, kaymakamlık, müfettişlik, uzmanlık gibi idari görevler alabilirler; öte yandan bankacılık ve finans sektörlerinde ve özel sektörün diğer alanlarında hukuk fakültesi mezunlarına açık tüm kapılardan girme şansını yakalayabileceklerdir. Mezunlarına çok geniş bir yelpazede çalışabilme ve görev üstlenebilme ayrıcalığı, prestijli bir gelecek kurma olanağı sağlayan ender alanlardan birisidir.

Akademik Kadro

Prof. Dr. A. Lâle SİRMEN * Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU * Prof. Dr. Ali ERTEN * Prof. Dr. Aynur YONGALIK Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR * Prof. Dr. Füsun ARSAVA * Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR * Prof. Dr. Metin GÜRKANLAR Prof. Dr. Mustafa AKKAYA* Prof. Dr. Ramazan ARSLAN * Prof. Dr. Turgut TURHAN Doç. Dr. Gülriz UYGUR* Doç. Dr. Levent AKIN * Doç. Dr. Nevin Ünal ÖZKORKUT * Doç. Dr. Nuri ERİŞGİN * Doç. Dr. Sema Taşpınar AYVAZ (Dekan) Doç. Dr. Sultan ÜZELTÜRK * Doç. Dr. Türkân Yalçın SANCAR * Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA Yrd. Doç. Dr. Can AZER (Dekan Yardımcısı) Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI Yrd. Doç. Dr. Hacer Soykan ADAOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nazime BEYSAN Yrd. Doç. Dr. Pervin A. İPEKÇİOĞLU Yrd. Doç. Dr. Seda Orbay YÜCEL Yrd. Doç. Dr. Şölen Külahçı SERENGİL Yrd. Doç. Dr. Timuçin KÖPRÜLÜ * Yrd. Doç. Dr. Tufan ERHÜRMAN (Dekan Yrd.) Yrd. Doç. Dr. Ulaş GÜNDÜZLER Dr. İsmail BAŞARIR * Öğr. Gör. Halide KOCA*

*Yarı Zamanlı

Program Hakkında Genel Bilgi


ADALET

Önlisans Programı

• Değişik kademelerde ve birçok alanda verilen adalet hizmetlerinde

• Yargı yetkisinin kullanılmasına doğrudan hizmet

özellikle yargı hizmetinde, temel hukuk bilgisi almış,

eder nitelikteki yargı görevlilerinin bilgili, donanımlı ve

• Uygulamaya dönük bilgilere sahip, nitelikli,

teknolojiyi iyi kullanan kişiler olarak yetişmesi

• Türkçe’ye, klavye bilgisine, hukuk diline ve terminolojisine hâkim,

• Kazandıkları nitelikler, bilgi ve becerilerle, tüm yargı çeşitlerinde (anayasa yargısı, adlî, idarî, askerî yargı, hesap yargısı, uyuşmazlık yargısı, seçim yargısı gibi) ve avukatlık, noterlik büroları, bankalar, kurumların hukuk birimleri ve özel sektörün hukukla ilgili tüm alanlarında tercih edilen kişiler yetiştirmektedir.

Eğitim / Öğrenim

Adalet Meslek Yüksekokulun öncelikli amacı, mahkemelere yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, yazı işleri memuru, icra-iflâs dairesi müdürü ve memuru, cezaevi ve infaz koruma müdürü ve memuru yetiştirmektir. Bu amaçla, iki yıllık önlisans programında öğrencilerimiz, temel hukuk bilgisi almakta, bilgisayar kullanımı ve büro yönetimi tekniklerini de öğrenmektedirler. Ayrıca, yoğun ve nitelikli bilgisayar eğitiminin yabancı dil ile desteklenmesi sayesinde, mezunlarımız hem kolay iş bulma, hem de çalıştıkları alanda hızla yükselme şansına sahip olacaklardır.

Olanaklar

Adalet Meslek Yüksekokulu‘nda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği sınıflar, öğrencilerin mesleki alanda yetişmesini sağlayan bilgisayar laboratuvarları, öğrencilik statüleriyle ilgili her türlü konuyu danışabildikleri bir öğrenci danışma merkezi, öğretim elemanları ile idari personelin ofisleri ve öğrencilerin yiyecek - içecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir kafeterya bulunmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesinde, Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin gerek öğrenimleriyle ilgili ihtiyaç duydukları, gerekse derinlemesine araştırma yapmak istedikleri konulara ilişkin geniş bir kitap ve dergi koleksiyonu ile e-veri tabanı mevcuttur. Ayrıca, öğrencilerimizin hepsine tahsis edilebilecek sayıda, teknolojik nitelikleri yüksek bilgisayarlarımız da mevcuttur.


Yüksekokul

Adalet Meslek Yüksek Okulu

Program

Adalet

Derece

Önlisans

Süre

2 yıl

Eğitim Dili

Türkçe

Lisans Olanakları

Hukuk Lisans

Tel

0 392 630 1171

Faks

0 392 365 4910

e-posta

info@hukuk.emu.edu.tr

Web

http://hukuk.emu.edu.tr

Kabul Koşulu

YGS3 Puan türü gerekmektedir.

Daha fazla bilgi ve kayıt işlemleriniz için Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürolarımıza başvurabilirsiniz.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar

Program Hakkında Genel Bilgi

Türkiye’de 5235 sayılı Kanunla Bölge Adliye Mahkemeleri’nin kurulması, adalet hizmetlerinde doğrudan aranan ve hizmet veren ara kademedeki meslek memuru ihtiyacı artmıştır. Bunun yanı sıra, özel sektörde, kamu yönetiminde yer alan bakanlıklar, diğer kamu kuruluşları, bankalar ve finans kurumlarının da hukuki konularda ara eleman ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu çerçevede, mezun öğrenciler gerek kamu, gerekse özel sektörde iş imkânına sahip olmaktadır. Tüm yargı çeşitleri içerisinde mahkemelere yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, yazı işleri memuru, icra-iflâs dairesi müdürü ve memuru, cezaevi ve infaz koruma müdürü ve memuru olmak yanında noterlerde, avukat bürolarında özellikle Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları tercih edilmektedir. Mezunlar Dikey Geçiş Sınavı ile Hukuk Fakültelerinde öğrenim görme olanağı da programın önemli bir avantajıdır.

Eğitim esas olarak “Türk Hukuk Sistemi”ne dayalı bulunmakta; Türkiye’deki Adalet Meslek Yüksekokullarının eğitim programları ile büyük benzerlikler göstermektedir. Ancak, mesleğin icrasında faydalı birçok ders yanında uygulamalı bilgisayar dersleri de verilerek öğrencilerin iş hayatında avantaj sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Günümüzde yabancı dilin, özellikle İngilizce’nin önemi yadsınamaz. Bu nedenle öğrencilerimiz, Türkiye’deki Adalet Meslek Yüksekokullarından farklı olarak yoğun bir İngilizce programına tâbi tutulmaktadırlar. Böylece günümüz koşullarında rekabet edebilecek, nitelikli adalet personeli ve ara eleman yetiştirilmiş olacaktır.

İkinci Yarıyıl Bilgisayar-I (Klavye Kullanımı-2) Bilgisayar-II (Bilgisayar İşletmenliği-2) Kamu Hukuku Bilgisi-II (İdare H.) Özel Hukuk Bilgisi-II (Aile/Eşya/Miras H.) Medeni Usul Hukuku Bilgisi Genel Muhasebe Büro Yönetim Teknikleri

Üçüncü Yarıyıl Bilgisayar-I (Klavye Kullanımı-3) Bilgisayar-III (Mesleki Bilgisayar-1) Tebligat Hukuku Bilgisi İcra Hukuku Bilgisi Hukuk Dili ve Adli Yazışma Ceza Hukuku Bilgisi Özel Hukuk Bilgisi-III(Tic.İşl./Şt./Kıy.Evr.H.) Kamu Hukuku Bilgisi-III (İdari Yargı) Mali Hukuk Bilgisi-I(K.Eko./K.Mal./Gn. Vergi H.) Avrupa Birliği Hukuku Bilgisi Yazı İşleri Mevzuatı

Dördüncü Yarıyıl Bilgisayar-I (Klavye Kullanımı-4) Bilgisayar-III (Mesleki Bilgisayar-2) Adalet Meslek Etiği Halkla İlişkiler ve Mesleki İletişim Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku Bilgisi Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi İflas Hukuku Bilgisi Ceza Usul Hukuku Bilgisi Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Banka Hukuku Bilgisi Sigorta Hukuku Bilgisi

Prof. Dr. Aynur YONGALIK Prof. Dr. Metin GÜRKANLAR Prof. Dr. Mustafa AKKAYA* Prof. Dr. Turgut TURHAN Doç. Dr. Sema Taşpınar AYVAZ ( Müdür) Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA Yrd. Doç. Dr. Can AZER (Müdür Yardımcısı) Yrd. Doç. Dr. Hacer S. ADAOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nazime BEYSAN Yrd. Doç. Dr. Pervin Aksoy İPEKÇİOĞLU Yrd. Doç. Dr. Seda Orbay YÜCEL Yrd. Doç. Dr. Şölen Külahçı SERENGİL Yrd. Doç. Dr. Tufan ERHÜRMAN (Md. Yrd.) Yrd. Doç. Dr. Ulaş GÜNDÜZLER Öğr. Gör. Meral GÜNEŞ Ar. Gör. Demet Çelik ULUSOY Ar. Gör. Emine Gülşen GÜNDÜZ Ar. Gör. Hakan BİLGEÇ Ar. Gör. Nurcan GÜNDÜZ Ar. Gör. Seyhan SELÇUK

*Yarı Zamanlı

Akademik Kadro Birinci Yarıyıl Bilgisayar-I (Klavye Kullanımı-1) Bilgisayar-II (Bilgisayar İşletmenliği-1) Hukuk Başlangıcı Yargı Örgütü Kamu Hukuku Bilgisi-I (Anayasa H.) Özel Hukuk Bilgisi-I (Bşl.Hük./Kşl./Borç.H.) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Türk Dili İngilizce I


NOT


Gazimağusa / KKTC Tel: 0 392 630 12 51 Faks: 0 392 365 1604 e-posta: fas@emu.edu.tr

Tasarım&Baskı: DAÜ Basımevi, Serkan Saçıldı, Fotoğraf: İsmail Gökçe, Erhan Yavuz, 01-2012, TN: 521389

DAU Hukuk Fakultesi Programlari  

Dogu Akdeniz Universitesi Hukuk Fakultesi Programlari 2012