Page 1

BR IDGE ‘‘connection to the world’’ DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

SAYI / Issue: 1

YIL / Year: 1

www.emu.edu.tr

http://mika.emu.edu.tr www.facebook.com/daumika

Eastern Mediterranean University - For your International Career


BRIDGE

connection to the world

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Sayı: 1

Yıl: 1

2 | Doğu Akdeniz Üniversitesi - Uluslararasi Kariyer İçin

http://mika.emu.edu.tr


connection to the world

BRIDGE

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Issue: 1

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü

Doğu Akdeniz Üniversitesi, 20122013 akademik yılına 75 farklı ülkeden yaklaşık 14000 öğrencisi ile başlamış bulunmaktadır. Üniversitemiz, Doğu Akdeniz bölgesinde uluslararası kimliği ile öne çıkan en önemli yükseköğretim kurumlarının başında gelmektedir. Kurulduğu günden bu yana siz değerli mezunlarımızın sayısı 94 farklı ülkeden 37000 sayısını aşmıştır. Üniversitemiz her geçen gün gelişerek büyümekte ve eğitim yelpazesine yeni yeni fakülte ve programlar ekleyerek gelişmektedir. Göreve başladığımız Ekim 2009 tarihinde 7 Fakülte, 3 Yüksekokul ve bir Hazırlık Okulu’nda eğitim sürdürmekte olan DAÜ’de şimdi 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul mevcuttur. Üniversitemiz, sağlık alanında da atılıma geçmiş, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile başlayan genişleme sürecine, Eczacılık ve yeni girdiğimiz akademik yılda Tıp Fakültesi’ni de dahil ederek önemli mesafeler almıştır. Turizm alanında doktora programı yürütülebilmesi için Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu, Turizm Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Yeni Fakülte açmanın yanında, bir çok yeni program açarak toplam 141 programda eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Rektörlüğümüzün en önemli hedeflerinden birisi de tüm programlarımıza uluslararası akreditasyon kazandırmaktır. İnanıyoruz ki, uluslararası akreditasyonlar, verilen eğitimin, uluslararası standartlarda verildiğinin en önemli göstergesidir. Bu nedenle, amaç, tüm programlarımıza uluslararası akreditasyon kazandırmaktır. Şu anda Mühendislik Fakültesi’nin bütün

Year: 1

bölümleri dünyada mühendislik ve teknoloji alanında en önemli akreditasyon kabul edilen ve merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan ABET tarafından akredite edilmiştir. Turizm Fakültemiz uluslararası Tedqual akreditasyonu, Mimarlık Fakülte’miz ulusal MİAK akreditasyonu, Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu’nun Bilgi Teknolojileri programı Alman ASIIN tarafından akredite edilmiştir. Üniversitemiz ile ilgili tüm bu olumlu gelişmeler ışığında DAÜ ailesinin üyesi siz değerli mezunlarımızla mevcut olan iletişimimizin daha da güçlendirilmesi için, Üniversitemiz bünyesinde bulunan MİKA (Mezunlarla iletişim ve Kariyer Araştırma) Müdürlüğü aracılığı ile birtakım yeni girişimler başlatılmış bulunmaktadır. Sizlere ulaşan bu e-dergi de bunlardan birisidir. Bu e-dergide DAÜ ile ilgili haberler ve önemli gelişmelerin aktarılacağı gibi, siz mezunlarımızdan gelecek olan bildirimlere de yer verilecektir. Bu sayede, Üniversite-mezun arasındaki iletişim ile mezunların kendi aralarındaki iletişimin daha da artacağı inancındayım. Siz mezunlarımızın dergisi olan bu e-dergi sizlerin katkıları ile şekillenecek değerli katkılarınız bizleri sevindirecektir. Bu vesile ile sizlere tekrar seslenmekten dolayı mutluluk duyduğumu belirtirken sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

Eastern Mediterranean University - For your International Career | 3

http://mika.emu.edu.tr


BRIDGE

connection to the world

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Sayı: 1

Yıl: 1

Prof. Dr. Ülker Vancı Osam Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı (Öğrenci Hizmetleri, Sosyal ve Kültürel İşler)

Değerli DAÜ Mezunları, 1979 yılından bu yana eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında üstüne düşeni yerine getirme çabası içinde olan Üniversitemiz, yıllar içinde hiç şüphe yok ki, gelişmiş, büyümüş ve anılarınızda kalan DAÜ’den daha farklı, daha ayrıcalıklı bir konuma ulaşmıştır. Asıl gurur kaynağımız ise, sizlerin mezun olduktan sonra meslek yaşamınızda ulaştığınız başarılardır. Çünkü biliyoruz ki, bir üniversitenin en güvenilir kalite göstergesi, mezunlarının iş yaşamındaki başarılarıdır. Bugüne kadar pek çoğunuzla iletişim içinde olduk; ama bu iletişim daha çok bireysel çabalarla gerçekleştirilmişti. Tüm DAÜ mezunlarına Üniversitemizden haberler vermek, gelişmeleri, projeleri anlatmak, karşılığında da siz mezunlarımızdan haberler almak, başarı öykülerinizi diğerleriyle paylaşmak için böyle bir e-dergiye gereksinim vardı. Bu dergiyle hem bizim sizlerle olan ilişkilerimizin ve iletişimimizin güçleneceğine, hem de tüm DAÜ mezunları arasındaki dayanışmanın artacağına inanıyorum. Bu e-dergiyi hazırlayan başta Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma (MİKA) Müdürlüğü yetkilileri olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Sizlerin ilgisi ve katkısı olmadan bu dergi sürdürülemez; o nedenle hepinizi dergi@emu.edu.tr adresine yazmaya, katkı koymaya davet ediyorum. En içten sevgi ve saygılarımla.

4 | Doğu Akdeniz Üniversitesi - Uluslararasi Kariyer İçin

http://mika.emu.edu.tr


connection to the world

BRIDGE

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Issue: 1

Yrd. Doç. Dr. Rasime Uyguroğlu

Rektörlük Koordinatörü Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü

Year: 1

Değerli Mezunlarımız, Bir Devlet Üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi, küresel ölçekte uluslararası akreditasyonları, uluslararası kimliği ile dünyadan ve Türkiye’den tercih edilen bir Üniversite olması, dünyanın birçok bölgesine yayılan 37,000 kişiyi aşan siz seçkin mezunları ile dünyada ve bölgede önemli bir konum edinmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Bu gelişmeler ışığında, siz seçkin mezunlarımız ile devamlı iletişim halinde bulunmak, Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma (MİKA) Müdürlüğü’nün en önemli hedef noktasını oluşturmaktadır. MİKA, mezunlarımızın DAÜ ile mevcut olan güçlü bağlarını daha da güçlendirmek için bir e-dergi hazırlamıştır. Bu e-dergi ile hedeflediğimiz, Üniversite’mizde yaşanan gelişmelerin mezunlarımız tarafından takip edilebilmesini kolaylaştırmak, siz mezunlarımızdan gelecek haberlere ve bilgilere de yer vermektir. Bu çerçevede sonraki sayılar için sizden gelecek iletileri dergi@emu.edu.tr adresine bekliyoruz. DAÜ ailesinin seçkin bir mensubu olarak, geleceğe yön vermek üzere hayata hazırlandığınız Üniversite’niz ile ilgili sağlayacağınız desteğe şimdiden teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Eastern Mediterranean University - For your International Career | 5

http://mika.emu.edu.tr


BRIDGE

connection to the world

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Sayı: 1

Yıl: 1

Rıza Çinkılıç Editör

Sevgili Mezunlarımız, Üniversitemiz, her zaman olduğu gibi son zamanlarda da ulusal ve uluslararası çapta birçok başarılara imza koymaya devam etmekte, bölgede ve dünyada adından söz ettirmeyi sürdürmektedir. Büyük DAÜ ailesi mensubu olmaktan her zaman övünç duyduğumuz Üniversite’mizin, elde ettiği başarılar hepimiz için mutluluk kaynağı olmaktadır. Mezunlarımızın Üniversitemizle ilgili önemli gelişmelerden daha sağlıklı bir biçimde haberdar olabilmeleri için, MİKA ilk kez bir e-dergi hazırlamıştır. Geçtiğimiz yakın tarihlerde elde edilen başarılar, düzenlenen birçok etkinlik, festival ve konferanslar bu ilk sayımızda içerik olarak derlenmiştir. Bu ilk sayının oluşturulmasında, öncelikle değerli katkılarını bizden esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’a, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ülker Vancı Osam’a, Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü’nden sorumlu Rektörlük Koordinatörümüz Yrd. Doç. Dr. Rasime Uyguroğlu’na, katkı koyan tüm mezunlarımıza, Cemal Kılıç’a, Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’ne içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük DAÜ ailesinin üyeleri olarak, siz sevgili mezunlarımızın e-dergimizin bundan sonraki sayılarının şekillenmesinde katkı ve desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Saygılarımla.

6 | Doğu Akdeniz Üniversitesi - Uluslararasi Kariyer İçin

http://mika.emu.edu.tr


connection to the world

BRIDGE

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Issue: 1

Year: 1

DAÜ ULUSLARARASI ALANDA YÜKSELİŞİNE DEVAM EDİYOR KKTC’deki diğer üniversiteler ise dünya sıralamasında 3382 ile 8093 sıraları arasında yer almışlardır.

2011 yılı sonu “Webometrics Dünya Üniversiteler Sıralaması (Webometrics Ranking of World Universities)’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) dünyada faaliyet gösteren 20 bini aşkın üniversite içerisinde sıralamaya alınan 12 bin üniversite arasında büyük bir yükseliş göstererek gurur verici bir başarıya imza attı. DAÜ DÜNYA SIRALAMASINDA 1023. SIRADA Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) KKTC Bayrağı ile 2010 yılı sonundaki başarısı yaklaşık 400 sıra birden yükselerek 1023. sıraya yerleşti. “Webometrics” merkezi İspanya’da bulunan ve İspanya’nın en büyük kamu araştırma kuruluşu olan Milli Araştırma Konseyi (CSIC) bünyesinde faaliyet gösteren merkez tarafından yürütülen ve dünyada faaliyet gösteren yaklaşık 20 bin üniversite üzerinde yapılan çalışma sonrasında DAÜ en iyi üniversiteler sıralamasında dünyada 1023. sırada yer aldı. Rum tarafında faaliyette bulunan 18 yüksek öğretim kurumunun yalnızca 13’ü sıralamada yer alırken bu yılki sıralamada DAÜ, 1057. sırada yer alan Rum tarafındaki Kıbrıs Üniversitesi’ni de geçerek tüm Kıbrıs’ta 1. üniversite durumuna yükselmiştir. Yapılan sıralamada DAÜ ve diğer KKTC Üniversiteleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı ile belirtilmiştir.

Webometrics Dünya Üniversiteler sıralamasının üniversiteler arasında referans olarak kabul edilen “Berlin Prensiplerine” (Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions) sıkı sıkıya bağlı kalarak, üniversitelerin internet sitelerini hacim (volume), görünürlülük (visibility) ve etkisini (impact) belirli bir metodoloji kullanarak ölçen ve bu ölçümü yaparken kurumun bilimsel üretimini (yayınlanan makaleler, konferanslar, tezler, raporlar, monograflar, vs.), destek materyallerini (ders materyalleri, veritabanları, dijital kütüphane, personel sayfaları, atölye çalışmaları, vs) ve kurum hakkında genel bilgileri dikkate alan bir sisteme dayalı çalışmaktadır. 2011 yılı içerisinde web görününürlüğünü yükselten Doğu Akdeniz Üniversitesi, bu yıl yapılan ölçümlerde, üniversitelerde yapılan yayın ve yayınlara yapılan atıflara ait yüzdeliğinin arttırılması ile kaliteli bilimsel üretiminin karşılığını almıştır. DAÜ elde ettiği başarı ile Avrupa Üniversiteleri arasında 426., Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren 180’i aşkın Devlet ve Vakıf Üniversiteleri arasında ise Tıp Fakültesi olan üniversiteler içerisinde 12., Tıp Fakültesi olmayan üniversiteler içerisinde 6., ücretli eğitim veren üniversiteler arasında ise 4. sırada yer almıştır. Bu başarı, üniversitemizi gururlandırması yanında, hedeflenen kaliteli eğitim ve uluslararası kariyer vizyonu ile önümüzdeki yıllarda daha iyi sıralarda yer alması açısından motive etmektedir.

DAÜ DÜNYANIN SAYGIN TURİZM PORTALI “LIFE BEYOND TOURISM’E” ÜYE OLDU Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) dünyanın saygın turizm portalları arasında ön sıralarda yer alan “Life Beyond Tourism” (LBT) adlı portala üye oldu. DAÜ ve Gazimağusa Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü proje ile DAÜ dünyadaki en önemli kültürel ve turistik destinasyonlarla birlikte anılacak. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Gazimağusa Belediya Başkanı Oktay Kayalp’ın katıldığı üyelik sözleşmesi 3 Mart 2012 tarihinde İtalya’nın Floransa kentinde imzalandı. Prof. Dr. Öztoprak ve Kayalp Floransa’da bulundukları süre zarfında Life Beyond Tourism üyesi diğer kent ve üniversite yetkilileri, Romualdo Del Bianco Vakfı yöneticileri ve diğer uluslararası kuruluş temsilcileriyle bir dizi temaslarda bulundular. Romualdo Del Bianco Vakfı tarafından 2008 yılından beridir faaliyet gösteren Life Beyond Tourism (LBT) portalı, üye olan kentlerin kültürel mirasının, turistik yerlerinin ve olanaklarının tanıtıldığı bir kaynak olarak hizmet veriyor. UNESCO’nun, Avrupa Komisyonu’nun, ICOMOS’un destek verdiği portal, üye kentler arasındaki kültürel diyaloğun da gelişmesi için önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Eastern Mediterranean University - For your International Career | 7

http://mika.emu.edu.tr


BRIDGE

connection to the world

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Sayı: 1

Yıl: 1

DAÜ`DE “3. GİRİŞİMCİLİK GÜNLERİ” DÜZENLENDİ

D

oğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) IEEE Kulübü tarafından organize edilen ve 3 gün süren “3. Girişimcilik Günleri” adlı etkinlik 28-29-30 Mart 2012 tarihleri arasında DAÜ Aktivite Salonu`nda gerçekleştirildi. “Fark Yaratmaya Hazır mısın?” temasıyla hazırlanan etkinliğe öğrencilerin ilgisi yoğundu. IEEE Kulüp Başkanı İbrahim Demir`den alınan bilgiye göre etkinlik kapsamında başarılı genç girişimciler DAÜ`lü öğrencilerle buluş-

DAÜ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

D

oğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2012- 2013 Akademik Yılı’nda eğitime başlayacak olan İngilizce Uluslararası Tıp Programı’na ek olarak 3 lisans ve 3 ön lisans programına öğrenci almak üzere de Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim, Planlama, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) onayını aldı. Bu bağlamda yeni açılacak olan li-

sans programları; Eğitim Fakültesi çatısı altında ilk kez eğitim vermeye başlayacak olan ve eğitim dili Türkçe olan “Zihinsel Engelliler Öğretmenliği” programı ile, İletişim Fakültesi çatısı altında mevcut İngilizce dilinde eğitim veren “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık” programının Türkçesi ve Mühendislik Fakültesi’ne bağlı İngilizce dilinde eğitim veren “İnşaat Mühendisliği” programının Türkçesi olacak.

turuldu. İş dünyasını ve genç iş adamlarını DAÜ öğrencilerine tanıtmak ve özellikle öğrencileri girişimci, yenilikçi ve inovatif düşünceye açık hale getirip girişimciliğe özendirmek gibi başlıca hedefleri olan etkinlikte bu yıl `İnovasyon ve Girişimcilik`, `Kariyer, Yaratıcılık`, `Y Kuşağı, Satış, Perakendecilik, Takım Ruhu, Kişisel Gelişim Motivasyon ve Stres Yönetimi`, `Rekabet - Yoğun Bir Sektörde Start-Up`, `Genç Girişimci Başarı Adımları` gibi konular işlendi. DAÜ, eğitime başlayacak lisans programlarına ilaveten yeni Türkçe önlisans programlarına da öğrenci kabul etmeye hazırlanıyor. Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu çatısı altında eğitim verecek olan “Anestezi” ve “İlk ve Acil Yardım” programları ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu’na bağlı “Harita ve Kadastro” programlarına da öğrenci kabul edilecek. Bu açılan yeni programlar sonrasında DAÜ birçok alanda uzmanlaşma fırsatı tanıyan bir yüksek öğretim kurumu haline gelmiş ve bünyesinde 11 Fakülte ve 5 Yüksek Okul’da eğitim veren bölgenin önemli yüksek öğretim kurumlarından biri olmuştur. 82 lisans – ön lisans ve 59 yüksek lisans – doktora programında eğitim veren DAÜ, yeni açılacak olan programlara 2012-13 Akademik Yılında öğrenci kabul edecek. DAÜ çatısı altında açılacak olan yeni programlarla ilgili detaylı bilgiye ilgili akademik birimlerden, DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden, DAÜ Tanıtım Ofisi’nden ve www.emu.edu.tr resmi internet sayfasından ulaşılabilir.

8 | Doğu Akdeniz Üniversitesi - Uluslararasi Kariyer İçin

http://mika.emu.edu.tr


connection to the world

BRIDGE

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Issue: 1

Year: 1

çevesinde katılımcılar iş dünyasını tanıtıp, iş dünyasının yeni mezun adaylarından neler beklediklerini ve onları iş yaşantısına hazırlamak üzere deneyimlerini ve öngörülerini öğrencilere aktardı ve bu amaç için çeşitli aktiviteler düzenlendi.

DAÜ’DE 12. KARİYER GÜNLERİ YAPILDI

D

oğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ MİKA), 25-27 Nisan tarihleri arasında 12. Kariyer Günleri’ni düzenledi. DAÜ Kariyer Günleri 2012 kapsamındaki ilk oturumlar Avrupa Birliği Proje Sorumlusu Hollandalı Willem Kolthof’un saat 11:30’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’ndaki konferansı ve aynı saatte Turizm Fakültesi TH 108 numaralı salonda Swiss Hotel Ankara Müdür Yardımcısı Atilla Aytun’un sunumu ile başladı. Kolthof tarafından İngilizce gerçekleştirilen “Geliştirilebilir Yetenekler ve Kutunun Dışında Düşünebilme” konulu görsel konferansta, dünyadaki işsizlik oranı bağlamında üniversite mezunlarının işsizlik oranı ve nedenlerinin bazıları masaya yatırıldı. Kolthof, mezun adayları DAÜ öğrencilerine özellikle “kim olmak istedikleri” ve “gelecekteki iş alanınızı ve işinizi seçin” tavsiyesinde bulundu. Kolthof, “işgücü piyasasını araştırın, piyasadaki hedef şirketlerle ilgili mümkün olduğunca bilgi toplayın ve faaliyetler alanında hareketli olun” dedi.

“Turizm Sektöründe Kariyer Gelişimi”ni anlatan Swiss Hotel Ankara Müdür Yardımcısı Atilla Aytun ise, turizm sektöründeki kariyer aşamalarına dair önemli ipuçları verdi. Ankara Hilton’un kurucu personelinden olan Aytun, sektöre giriş günlerini ve otelcilik deneyimlerini paylaştığı anlar farklı bölümlerden gelip salonu dolduran öğrenciler arasında ilgi uyandırdı. Swiss Hotel’in dünya çapındaki macerasını dile getiren Aytun, öğrencilerin Swiss Hotel’de işe başlamak için ne yapmaları gerektiğini ifade etti ve Swiss Hotel’in öğrencilerin iş başvurusu için CV havuzu bıraktığını sözlerine ekledi. 25 Nisan 2012 Çarşamba günü ayrıca, Hospitality Consulting International Kurucu Müdürü Uluç Aklar “Ortadoğu’da İş İmkanları ve Farklı Olabilmek”, Kariyer.Net Anadolu Satış Direktörü Cihan Okan ile Kariyer. Net Pazarlama İletişimi Yöneticisi Nuran Rona ise “İyi Bir CV Nasıl Hazırlanır?” konularında öğrencilerle bilgi birikimlerini paylaştılar.

DAÜ MİKA Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü’nün mezunlar ile üniversite arasındaki bağları güçlendirmek amacı ile çalışmalar yaptığı belirtildi. Öğrencilere kariyer planlama danışmanlığı hizmeti verildiğini ve iş dünyası ile üniversiteyi bir araya getirdikleri ifade edildi. MİKA’nın mezun adaylarına staj ve iş olanakları sağlamanın yanı sıra ufuklarının gelişmesine de yardımcı oldukları vurguladı. DAÜ Mezunu Milletvekili Mehmet MUŞ da Kariyer Günleri’ne Katıldı 37 binin üzerinde mezunu ile adanın en büyük devlet üniversitesi olan DAÜ, mezun ettiği öğrencileri de unutmadı ve Kariyer Günleri’ne davet etti. Kariyerlerinde başarılı olan DAÜ mezunları, öğrencilerin mezun olmadan sektöre hazırlanmasını sağladı. Bu isimlerden biri olan DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Mezunu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet MUŞ da 27 Nisan 2012 günü, DAÜ Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda öğrencilerle biraraya gelerek “Üniversite Eğitimi, Kariyer ve Başarıya Götüren Unsurlar” konusunda bir konferans verdi.

Kariyer Günleri – 2012 ile ilgiDAÜ MİKA tarafından gelenek- li tüm detaylara http://mika.emu. sel hale getirilen Kariyer Günleri’nde edu.tr adresinden ulaşılabiliyor. bu yıl “Dandelion” konsepti işlenirken, DAÜ’de üç gün sürecek etkinlikler çer-

Eastern Mediterranean University - For your International Career | 9

http://mika.emu.edu.tr


BRIDGE

connection to the world

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Sayı: 1

Yıl: 1

DAÜ’DE ALTINCI ULUSLARARASI YÖRESEL YERLEŞİMLER KONFERANSI DÜZENLENDİ

D

oğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi HERA-C: Konut Eğitim, Araştırma, Danışma Merkezi tarafından organize edilen “Günümüz Yöresel Yerleşimleri: Ortamlar: Süreçler, Bildirimler” temalı Altıncı Uluslararası Yöresel Yerleşimler Konferansı-2012 (ISVS) Gazimağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM) .19 Nisan 2012 Perşembe günü başlayan uluslararası konferans üç gün sürdü, 31 farklı ülkeden 120’yi aşkın akademisyen “Geçmişten Bugüne Yöresel Yerleşimler” ve “Çağdaş Yerleşimler” başlıkları altında sunumlar gerçekleştirdiler. Katılımcılar 22 ve 23 Nisan 2012 tarihlerinde ise ülkemizi tanıtıcı gezilere katıldılar.

da Bakan Dürüst bir konuşma gerçekleştirerek, organizasyonun anlamından ve geniş bir kitleye hitap etmesinden ötürü DAÜ’yü kutladı. Bakan Dürüst, DAÜ’de seçkin akademisyenlerle birlikte farklı ülkelerin getirdiği dünya ruhunu deneyimlemenin heyecan verici bir duygu olduğunu dile getirdi ve gittikçe büyüyen böylesi önemli bir organizasyonun altıncısının KKTC’de gerçekleşmesinin gurur verici olduğunu ifade etti.

KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst’ün de katıldığı uluslararası konferansın açılışın-

Deneyimlerin paylaşılıp daha güzeli yakalamak için ilim ve bilimin masaya yatırılacağı ortamlarda sürdürülen ilerlemenin doğru bir yol olduğunun altını çizen Bakan, farklı kültürlerin kaynaşmaları ve birbirlerinden haberdar olabilmelerinin ise konferansın diğer anlamlı yönü olduğunu anımsattı. Bakan Dürüst, “Endonzeya’da başlayan bu organizasyonun KKTC vası-

Doc.Dr.Hıfsiye Pulhan

Gunawan Tjahjono

tasıyla daha fazla ülkeye ulaşması” temennisiyle sözlerini noktaladı. Konferans Organizasyon Komitesi adına konuşan Konferans Başkanı Doç. Dr. Hıfsiye Pulhan, altıncı ISVS etkinliğinin doğu ve batı arasında kendine özgü bir coğrafyada bulunan Kıbrıs adasında yapılmasından duyduğu heyecanı dile getirdi. Yöresel yerleşimlere dair farkındalık uyandırmak ve araştırmaları desteklemek amacı güden ISVS’nin fevkalade bir olay olduğunu kaydeden Doç. Dr. Pulhan, DAÜ’nün ‘‘Günümüz Yöresel Yerleşimleri: Ortamlar: Süreçler, Bildirimler” teması altında bilgi birikimi, araştırma ve uygulamaya dönük koyduğu katkının önemini vurguladı. ISVS Kurucusu Endonezyalı Prof. Dr. Gunawan Tjahjono, yaptığı konuşmada ISVS’nin ilk kez 1999’da Endo-

Kemal Dürüst

10 | Doğu Akdeniz Üniversitesi - Uluslararasi Kariyer İçin

http://mika.emu.edu.tr


connection to the world

BRIDGE

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Issue: 1

Year: 1

Prof. Dr. Şebnem Hoşkara

Prof. Dr. Zafer Ertürk

Prof. Dr. Ülker Vancı Osam

nezya’da hayata geçtiğini, daha önce Endonezya, Hindistan ve Srilanka’da gerçekleştirilen ISVS konferanslarının altıncısının bu yıl DAÜ’de organize edilmesinden memnun olduğunu belirtti ve organizatörler ve katılımcılara teşekkür etti. Hızla gelişen şehirleşme, teknoloji, medya olgularından bahseden Prof. Dr. Tjahjono, Endonezya tarihi ve coğrafyasından örnekler verdikten sonra günümüz yöresel yerleşimleri ve mimari miras bütünü içerisinde sürdürülebilir gelişimin ve yapının hassasiyetine dikkat çekti. Prof. Dr. Tjahjono, farklı uluslar ve deneyimlerden gelip konferansa katkıda bulunan akademisyenlere duyduğu minneti dile getirdi.

leşimleri irdeleyen konferansın hayata geçirilmesinde büyük rol oynadığını belirtti. Prof. Dr. Şebnem Önal Hoşkara, konferansın organize edilmesindeki yardımlarından dolayı Üniversite Rektörlüğü, konferans komitesi ve katılımcılara teşekkürlerini sundu ve konferansın başarılı ve verimli geçmesi dileğinde bulundu.

kültürlü bir kampüs ortamı ile ve üniversitenin dünya üniversiteler arası sıralamada yakaladığı çıkışa dair bilgiler verdi.

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Önal Hoşkara, fakültenin kentsel planlama ve yöresel yer-

DAÜ Öğrenci Hizmetleri ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, “Oldukça anlamlı akademik bir etkinlik” nitelemesinde bulunduğu konferans için dünyanın çeşitli ülkelerinden ve farklı disiplinlerden katılan akademisyenlere teşekkür etti. Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, DAÜ’ye ilişkin konferans katılımcılarına öğrenci sayısı, uluslararası ABET ve ASIIN akreditasyonları yanısıra DAÜ’nün çok

Açılış konuşmalarının ardından konferansın Ana Konuşmacısı Prof. Dr. Zafer Ertürk ise konferansa yeni bir perspektif getirdiği Anadolu Renkleri ve Kavram Üretimi başlıklı sunumunda 15 dakikalık bir film gösterimi sundu. “Düş” ve “Garagura” olmak üzere iki ayrı bölümden oluşan görsel sunumdan önce Prof. Dr. Zafer Ertürk, büyük ve zengin Anadolu kültürünü kısa sürede anlamanın kolay olmadığını belirtti ve Anadolu bağlamından örnekler verirken Garagura’nın Doğu Anadolu kesiminde kötü rüya anlamına geldiğini belirtti.

STAJ İÇİN FRANSA’DAN DAÜ’YÜ SEÇTİ

F

ransa’nın “National Polytechnic Institute of Chemical and Industrial Engineering and Technology (ENSIACET)” üniversitesinde ikinci sınıfını tamamlayan Anaïs Le Floch Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Enerji Araştırma Merkezinde yaz stajını yapmak üzere KKTC’ye geldi. Anaïs Le Floch, DAÜ’de staj şansı yakalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAÜ’nün bir dünya üniversitesi olduğunu ve staj eğitimini burada tamamlamanın kendisine avantaj sağlayacağına inandığını dile getirdi.

tarihleri arasında gelen Le Floch, ileriki yıllarda eğitiminin bir bölümünü DAÜ’de tamamlamak istediğini de sözlerine ekledi. DAÜ Enerji Araştırma Merkezinde en çok ilgisini çeken çalışmaların güneş enerjisi üzerine yapılan çalışmalar olduğunu belirten Le Floch, ileride bu alanda ilerlemek istediğini kaydetti. Gelecek yıl yüksek lisans programını da mühendislik alanında yapmayı hedeflediğini belirterek güneş enerjisi alanında çalışmayı ve doktora için DAÜ’ye gelmeyi düşündüğünü de vurguladı.

DAÜ’ye 3 Temmuz -13 Eylül 2012

Staj döneminde güneş enerjisi ko-

nusunda yeni bilgiler depoladığını belirten Fransız öğrenci bu vesile ile DAÜ Makine Mühendisliği Bölümü’ndeki öğretim kadrosuna tek tek teşekkürlerini sundu. DAÜ’den ayrılmak istemediğini sözlerine ekleyen Le Floch, DAÜ’nün uluslararası bir üniversite olduğunu, öğrencisine teorik bilgiyi verirken diğer yandan da deneyim ve tecrübe kazandırarak mezunlarını uluslararası kariyere hazırladığını aktararak burada geçirdiği süre zarfında kurduğu dostluk ve samimiyeti ilerleyen zamanda da devam ettireceğini sözlerine ekledi.

Eastern Mediterranean University - For your International Career | 11

http://mika.emu.edu.tr


BRIDGE

connection to the world

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Sayı: 1

Yıl: 1

DAÜ- MİMARLIK FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TASARIM HAFTASI DÜZENLEDİ

B

u Yılki Tema: Deneysel Tasarım / Tasarımda Deneysellik

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Üniversitenin Tasarım Kulübü ile ortaklaşa olarak geçtiğimiz yıl birincisini düzenlediği Tasarım Haftası’nın ikincisini bu yıl 16-18 Mayıs 2012 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Tasarım haftaları, tasarım alanına dahil tüm paydaşların, profesyonel ya da tasarım alanında eğitim gören öğrencilerin, zamanın getirdiklerine yön veren tasarımın odaklandığı bir ortamın yaratılması bakımından özellikle de alanda yetişen yaratıcı bireylerin vizyon gelişimine önemli katkı yapan etkinliklerin başında gelmektedir. Bu vizyonla, DAÜ-Mimarlık Fakültesi’nde kurgulanmış bu türdeki etkinlikler eğitim programlarının önemli yapı taşlarını oluşturmaktadır. Öğrenciler teorik olarak edindikleri kuramsal bilgileri, tasarım stüdyolarında uygulayarak deneyimlerken aynı zamanda bu gibi etkinliklere katılarak farklı görüşler ile daha da pekiştirmektedirler. Tasarım odaklı eğitim farklı deneyimler ve deneyimlemeler ile güçlenmekte ve tasarımcı adayının vizyonu çeşitli deneyimler sonucunda ivme kazanmaktadır. Bu gibi etkinliklerin eğitime heyecan ve ivme kazandırması ve motivasyonu artırması gerçeği ile süreklilik kazanması önem taşımaktadır. 2011’de tasarımın çok boyutluluğunu ve DAÜ Mimarlık Fakültesi vizyonunda benimsenen çok boyutluluğun/

çeşitliliğin zenginliğine vurgu yapan “Rengarenk” teması ile gerçekleşen etkinlik aralarında dünyaca ünlü tasarımcı Kengo Kuma’nın da bulunduğu yerli-yabancı birçok tasarımcının katkılarıyla başarılı sonuçlar getirmiştir. Bu yıl Uluslararası Tasarım Haftası 2012’nin teması “Deneysel Tasarım/ Deneysellik-Experimental Design/Experimentality” olarak belirlendi. Burada amaç tasarımın aslında doğasında bulunan ve hatta özünü oluşturan deneyerek yaratma sürecine vurgu yaparak, farklı deneyimler ve deneyimlemeler aracılığı ile öğrenim sürecine katkı koymak olacaktır. Bu bağlamda, tasarım haftasının ilk ayağı poster tasarım yarışması ile başlatıldı. Deneysel Tasarım ana teması kapsamında Uluslararası Tasarım Haftasının tanıtım posteri DAÜ öğrencileri arasında açılan yarışma sonucunda belirlendi. 14 Şubat’ta başlayan yarışmaya 64 poster tasarımı ile öğrenciler etkinliğe sahip çıktılar. 19 Mart’ta gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerinden Arash Sepahi ve Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinden Shiva Parhizkari’nin birlikte tasarladıkları poster Uluslararası Tasarım Haftasının ana posteri olarak seçildi. Son 6 aydır organizasyonu geçen yılda olduğu gibi başarılı kılmak için yoğun ve özverili bir çaba ile çalışan DAÜ Mimarlık Fakültesi Uluslararası Tasarım Haftası 2012 organizasyon

komitesi bu yıl Banu Tevfikler Çavuşoğlu, Beşer Oktay Vehbi, Mukaddes Faslı, Nil Paşaoğulları Şahin, ve Seyit Ermiyagil’den oluşmakta ve sekreterya işlerini de Mohsen Far yürütmektedir. Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ile yurt içi ve yurt dışından davet edilen partnerlerinin kurguladığı birbirinden ilginç atölye çalışmaları bu yılki tasarım haftasının çok renkli geçmesini sağlamıştır. Atölye çalışmalarının yanısıra davetli konuşmacılar, yarışmalar, sergiler, sosyal etkinlikler vb. ile şekillenen Uluslararası Tasarım Haftası 2012’nin içeriğine yönelik detaylı bilgiye www.

farc.emu.edu.tr/designweek2012/index.html adresinden ulaşılabilir.

12 | Doğu Akdeniz Üniversitesi - Uluslararasi Kariyer İçin

http://mika.emu.edu.tr


connection to the world

BRIDGE

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Issue: 1

Year: 1

DAÜ’DE 8. SUALTI FİLM FESTİVALİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 8. Sualtı Film Festivali 27 Nisan 2012 tarihinde düzenlendi. Dünyanın 12 ülkesinden 15 sualtı filmi ve belgeseli DAÜ Kütüphanesi Oditoryumu’nda izleyiciyle buluştu. DAÜ Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Başkanı Dr. Burak Ali Çiçek ve Başkan Yardımcısı ve Sualtı Arkeoloğu Dr. Hakan Öniz tarafından organize edilen festivali özel yapan ise, Profesyonel Sualtı Belgesel Kategorisi’nde Leonardo Sergiani Giancarlo Demartino’nun ödüllü “Palau, When The Forest Meets The Sea” (Palau, Orman Denizle Buluştuğunda) adlı filmin ilk kez DAÜ’de gösterime girmiş olmasıdır.

İki gün süren renkli festivalde, Türkiye’nin tanınmış sualtı film yapımcısı Tahsin Ceylan’a Türkiye’nin tanıtımı için koymuş olduğu katkılardan ötürü DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak tarafından Jüri Onur Ödülü verilirken, En İyi Profesyonel Sualtı Belgesel Ödülü TRT Mavi Tutku programındaki “Gökova’yı Korumak” isimli programıyla yapımcı Hakan Aslan’a verildi. DAÜ 8. Sualtı Film Festivali’nde Tubitak’tan Dr. Bülent Gözcelioğlu’na Tahsin Ceylan’la birlikte yazdıkları “Denizlerimizin Sakinleri” isimli kitaplarından dolayı Bilimsel Başarı Ödülü verildi.

Film Gösterimleri bölümünde ise sırayla TRT Mavi Tutku’nun sunacağı Gökova’yı Korumak, Jaroslav Blasko’nun Kralovna Karpati, Zsolt Sasdi’nin The Blue Eden (Mavi Cennet), Peter Schneider’in “Ai Futaký” ve “Cry For Love”(Sevgi Özlemi), Karin Pointner’in Blue Motion (Mavi Hareket), Eva Lopez Merino’nun Nadir, A. Schumacher’in Thailand the Andaman Sea, Pierre Laboute’nin Se Nourrir, Vivre Et Rourir, Carlos Virgili’nin Light Screen (Işık Ekranı), Dominique Portal’ın Etang de Thau Emerald Realm ve son olarak Milorad Djuknic, Bruno Bratovic ve Danilo Mijajlovic’in Montenegro Coastal Survey (Montonegro Kıyı Araştırmaları) gösterildi.

Eastern Mediterranean University - For your International Career | 13

http://mika.emu.edu.tr


BRIDGE

connection to the world

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Sayı: 1

Yıl: 1

Prof. Dr. Necdet Osam

DAÜ’NÜN EN ÖZEL MERKEZLERİNDEN RAUF RAİF DENKTAŞ KIBRIS TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

D

oğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), temel misyonu Kıbrıs Türk toplumunun tarihsel bağlamda vermiş olduğu varoluş mücadelesi ile hayatı boyunca Kıbrıs Türk Toplumu’na hizmet eden Rauf Raif Denktaş’ın yaptığı çalışmaları incelemek ve bunları evrensel boyuta tüm yalınlığı ile taşımak olan Rauf Raif Denktaş Kıbrıs Türk Tarihi Araştırma Merkezi’ni (DAÜ-RRDAM) hayata geçirdi.

yor. Merkezin ilk Yönetim Kurulu ise, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Necdet Osam (Merkez Başkanı), İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Doratlı ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanımızın oğlu Serdar Denktaş’tan oluşuyor.

la merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş adına söz konusu anlamlı merkezi kurmaktan ötürü büyük bir onur duyduğu dile getirildi.

Temelini Kıbrıs Türk tarihi ve Rauf Raif Denktaş isminden alan ve konusu itibariyle çok önemli bir boşluğu dolduracak RRDAM, bu çerçevede KKTC’de de bir tarihsel ilk olma özelliğine de sahip.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre isme özel merkezlerin dünya genelinde çeşitli bağımsız kurumlar ve üniversiteler bünyesinde yer alması ve bu özel merkezlerin özellikle toplumsal düzeyde hizmet etmiş, tarihsel niteliği en üst düzeyde olan ender liderler adına kurulduğu ifade edildi.

Merkezin Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bazı resmi kurumlarından gönderilecek birer temsilci ile danışma kurulu oluşurken, bunun yanında bir yeni anlayışın göstergesi olarak yurt içi ve yurt dışında, özellikle Kıbrıs Türk Tarihi, politikaları ve siyaseti ile ilgili nitelikli çalışmalarda bulunmuş kişilere onursal üyelik verilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede, yönetim kurulunun çalışmalarında niteliksel donanımın en üst düzeye çekilmesi de ön plana çıkarılıyor.

Beş kişiden oluşan bir yönetim kuruluna sahip merkez yönetim kurulu başkanı ve üç üyesi Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri arasından seçilirken, bir üye de Denktaş ailesi tarafından Yönetim Kurulu’na önerili-

Bu bakımdan DAÜ’de her zaman olduğu gibi, toplumsal sorumluluklarının yanında, evrensel boyutlarda hareket etmesini bildiği vurgulanan açıklamada, üniversitenin özel vefa duygusunu esirgemeyen bir anlayış-

İleriye yönelik planlanan etkinlikler uyarınca, DAÜ-RRDAM çalışmalarını çok hassas ve nitelikli araştırma, yuvarlak masa ve bilimsel yayın gibi faaliyetlerle sürdürmeyi planlıyor. Bu bağlamdaysa, Merkez, ulusal ve ulus-

14 | Doğu Akdeniz Üniversitesi - Uluslararasi Kariyer İçin

http://mika.emu.edu.tr


connection to the world

BRIDGE

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Issue: 1 lararası platformda Rauf Raif Denktaş’ın yapmış olduğu çalışmalar yanısıra, yurt içi ve yurt dışında Kıbrıs Türk Tarihi, politikaları, siyaseti ve konu bağımlı araştırma projeleri ile faaliyetlerini çalışma alanı içinde belirlemiştir. Merhum liderin şahsına ait eserlerin, adına özel merkezde korunması, bahse konu eserlerin koruma amaçlı kopyalanıp dijital ortama aktarılması ve araştırmacılara açılması ise merkezin bir diğer çalışma alanı olarak belirtilmiştir. DAÜ-RRDAM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını Kıbrıs davasına adamış olan merhum lidere ait eserlerin korunması konusuna ilişkin Rauf Raif Dektaş’la vefatından önce bir protokolün imzalandığına Merkez tarafından dikkat çekildi. Merkezi benzerlerinden ve diğer merkezlerden ayrı ve özel konuma taşıyan etkenlerin başında da düzenlenecek nitelikli aktivitelere paralel olarak, Kıbrıs Türk tarihinin bilimsel anlamda

incelenip akademik dünya ile paylaşılması ve bu uğraşların politik çalışmalara ışık tutması gelmekte. Bilimsel-akademik etkinliklerin sonrasında yapılacak yayımlar ve bildiriler sayesinde gelecek nesillerle iletişim kurma açısından merkezin varoluş sebebinin “manidar” şeklinde nitelendirilmesinin yanısıra, bir toplumun geleceğinin, demokratik gelişimi ve kimliğinin ancak tarihsel bir bilinçle varolabileceği vurgulandı. Bilineceği üzere, Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi merhum liderimiz Dr. Fazıl Küçük’le başlamış, onun etrafında toplanan bir grup vatansever genç ile çok önemli bir direniş gücüne dönüşmüştü. Bu noktadaysa, resmi görevinden ayrılan merhum Rauf Raif Denktaş Milli Mücadeleye merhum liderimiz Dr. Küçük’ün yanında yer alarak katılmış ve Milli Mücadele’nin efsanevi avukatı olmuş, böylece merhum Rauf Raif Denktaş’ın mücadeleye merhum Dr. Küçük’ün yanında yer alması

Year: 1

ile birlikte davanın Türkiye nezdindeki etkisinin artması ve ardından uluslararası boyuta taşınması sağlanmış oldu. Merkezin faaliyetleri konusunda hassas davranılacağını yineleyen Merkez Başkanı Prof. Dr. Necdet Osam, böylesine özel bir merkezin belirli ölçütler dışında, sadece etkinlik olsun diye bir faaliyet yapmayacağının altını çizdi. Bildiride, bu bakımdan merkez tarafından yapılması planlanan etkinliklerin de zaman içinde toplumumuzun bilgisine sunulacağı vurgulandı. Prof. Dr. Osam “Halkımızın merhum lider ile ilgili anılarını veya belgeye dayalı sahip oldukları bilgileri DAÜ Rauf Raif Denktaş Kıbrıs Türk Tarihi Araştırma Merkezi ile paylaşmaları Kıbrıs Türk Tarihi’ne konacak anlamlı bir katkı olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

DAÜ TURİZM GÜNLERİ 25-26 NİSAN 2012 TARİHLERİNDE DÜZENLENDİ Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi’nin düzenlediği 14. Turizm Günleri başarıyla gerçekleştirildi. İki gün süren etkinlikte öğrenciler farklı kültürleri daha yakından tanıma fırsatı buldular. Sınav haftalarının hemen ardından düzenlenen Turizm Günleri öğrenciler için hem sınav yorgunluğunu atmalarına hem de farklı ülkelerden gelen sınıf arkadaşlarının kültürlerini daha yakından tanıma fırsatı oldu.

standlarda 200’den fazla öğrencinin görev aldığı organizasyonun ilk günü çeşitli dans ve müzik gösterilerine sahne olurken rekreasyon kulübü öğrencilerinin yaptığı yağlı güreş gösterisi de büyük ilgi topladı. Organizasyonun ikinci günü DAÜ Beach Club’ta düzenlenen geleneksel okul pikniği ile devam etti. Öğrenciler ve öğretim görevlileri mangal keyfinin ardından farklı ülkelerin müzikleri eşliğinde gün boyu dans ederek yorgunluklarını attılar.

Turizm Fakültesi bahçesinde açılan

Eastern Mediterranean University - For your International Career | 15

http://mika.emu.edu.tr


BRIDGE

connection to the world

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Sayı: 1

Yıl: 1

DAÜ 19. BAHAR FESTİVALİ 17-20 MAYIS 2012 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ “19. Bahar Festivali” 17-20 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirildi. “Retro EMU” konseptinde belirlenen bu seneki Bahar Festivali birbirinden renkli etkinlik ve organizasyonlarla hem öğrencilere hem personele hem de bölge halkına eğlenceli saatler yaşattı. Günümüz sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yaşama vermiş olduğu yönlendirme ile öncü olan DAÜ, geçmişin ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak o dönemi şimdinin gençleri ile buluşturmak amacı ile geçmişe gidişin temasını hazırlamıştır.

son çıkardığı albümü ile önemli satış rakamlarına ulaşan Kıraç konseri ile devam etmiştir. 20 Mayıs 2012 tarihinde sahne alan KKTC`nin sevilen müzik gruplarından Gommalar`ın verdiği konser ile Festival son bulmuştur.

da Fener Alayı DAÜ 19. Bahar Festivali kapsamında, Atatürk’ün gençliğe hediye ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda, saat 20:00’de festival alanına Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirilmiştir.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramın-

DAÜ’nün uzun soluklu bir yoldan gelerek hem akademik alanda hem de öğrencilerine sunduğu sosyal, kültürel ve sportif alanlarda ismini yazdıran bir üniversite olması bu sene 19.’su düzenlenen Bahar Festivali’nin konseptinin belirlenmesinde önemli rol oynamıştır. Amacın Festivali festival gibi yaşamak olduğu organizasyonda düzenlenen etkinlikler gün içerisine yayılarak coşku ile yaşanması sağlanmıştır. 17 Mayıs 2012 tarihinde Sakarya’dan başlayarak Üniversite Festival alanına kadar devam eden ve tüm akademik, yönetsel birimlerin ve tüm öğrenci kulüplerinin katılarak bölge halkının şenliklere davet edildiği kortej yürüyüşü ile 19. Bahar Festivali başlatılmıştır.

Konserler DAÜ Stadyumunda Öğrencilere Ücretsiz Olarak Düzenlenmiştir 19. Bahar Festivali, 17 Mayıs 2012 tarihinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Murat Boz’un verdiği konser ile başladı. Festivalin 2. günü olan 18 Mayıs 2012 tarihinde yabancı öğrenci kulüplerinin etkinlikleri yer almıştır. Festival 19 Mayıs 2012 tarihinde

16 | Doğu Akdeniz Üniversitesi - Uluslararasi Kariyer İçin

http://mika.emu.edu.tr


connection to the world

BRIDGE

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Issue: 1

Year: 1

DAÜ FUTSAL Bu yıl 3. düzenlenen DAÜ Uluslarası Futsal Turnuvası gerçekleştirildi.

Erkeklerde 1.Nijerya, 2.İran, 3.KKTC ve 4.Azerbaycan olurken kızlarda 1. KKTC, 2.Kamerun, 3.Nijerya ve 4. Rusya oldu.

3 yıldır yapılan erkekler turnuvasında ilk yıl KKTC ve 2.yıl TC şampiyon olurken 2 yıldır yapılan kızlar turnuvasında ise üst üste 2 yıl KKTC şampiyon oldu. Maçlar sonrasında organizasyon komiteleri olan DAÜ Spor İşleri ve DAÜ Sosyal Kültürel Aktiviteler Merkezi ile hakemlere madalya plaket ve hediyeler verilirken gol kral ve kraliçesine, yine en centilmen ve en iyi bay ve bayan oyunculara da hediyeler verildi. Oyuncular adına da rektör Öztoprak’a organizasyona destek verdiği için teşekkür plaketi verildi Final maçını oynayan Nijerya ile İran oyuncu ve taraftarları sonuçta birbirlerine sarılarak tebrikte bulundular. Ödüller Rektör Öztoprak, yabancı öğrencilerden sorumlu rektör yardımcısı Hashemeipour, basın ve halkla ilişkiler müdürü Ekşici, sosyal ve kültürel etkinlikler sorumlusu ve rektörlük koordinatörü Tuncergil, spor işleri müdürü Gonnolu, öğrenci konseyi başkanı Soyşen tarafından takdim edildi. 67 ülke bayrağı altında oynanan ve 2 bin kadar seyirci tarafından izlenen maçlar ve sonuçta bu bayraklar altında çekilen fotoğraflar DAÜ, KKTC, TC ve tüm dünya için anlamlı bir mesaj veriyordu.

Eastern Mediterranean University - For your International Career | 17

http://mika.emu.edu.tr


BRIDGE

connection to the world

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Sayı: 1

Yıl: 1

DAÜ`DE ŞEBNEM FERAH KONSERİ İLE YER YERİNDEN OYNADI Türkiye`nin güçlü seslerinden Şebnem Ferah 16 Mayıs 2012 gecesi, DAÜ Stadyumu`nda muhteşem bir konser ile sahne aldı. Adanın dört bir tarafından gelen Şebnem Ferah hayranları DAÜ Stadyumu`nu hınca hınç doldurdu. Konseri yaklaşık 30.000 kişi izledi. Konser alanına sığmayan Şebnem Ferah hayranları ise çareyi konseri tribünlerden izlemekte buldu. DAÜ ev sahipliğinde gerçekleşen konser hem organizasyon hem de müzikal anlamda

dört dörtlüktü. Eski ve yeni şarkılarından oluşan bir repertuarla sevenlerinin karşısına çıkan Şebnem Ferah ve ekibi, konser boyunca sergiledikleri canlı sahne performansıyla izleyenleri kendilerine hayran bıraktılar. Konser boyunca hemen hemen tüm şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Şebnem Ferah, gördüğü yoğun ilgi karşısında sahnede coştu ve hayranlarını coşturdu.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Şebnem Ferah`a plaketi DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak tarafından takdim edildi. Prof. Dr. Öztoprak, sanatçının plaketini takdim ederken kendisini üniversitemizde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam ise sanatçıya teşekkürlerini ifade ederken, DAÜ`lü öğrenciler adına kendisine çiçek takdim etti.

18 | Doğu Akdeniz Üniversitesi - Uluslararasi Kariyer İçin

http://mika.emu.edu.tr


connection to the world

BRIDGE

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Issue: 1

Year: 1

ÇİN’İN DÜNYACA ÜNLÜ TANINMIŞ GÖSTERİ GRUBU DAÜ’NÜN KONUĞU OLDU

D

AÜ’nün misafir ettiği Çin Halk Cumhuriyeti’nin dünyaca ünlü Guizhou Dushan Ulusal Fener ve Sanatçılar Grubu DAÜ’nün organizatörlüğünde Salamis Antik Anfitiyatro’da sahne aldı.

eğitimciler Tai Chi, Kung Fu, Çin müziği ve dansı ve Mandarin Çin dili üzerine verdikleri kurslarla 2012 Çin Kültür Yılı’na renk kattılar. Kurslar yaz mevsimi süresince Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin dünyaca prestijli gösteri grubu Guizhou Dushan Ulusal Fener ve Sanatçılar Grubu 2012 Türkiye Çin Kültür Yılı çerçevesinde KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından misafir edildi.

Guizhou Dushan Ulusal Fener ve Sanatçılar Grubu kimdir?

Dans Gösterisi Sunuldu Guizhou Dushan Ulusal Fener ve Sanatçılar Grubu’nun en büyük gösterisi 29 Temmuz 2012’de Salamis Anfitiyatrosu’nda saat 20.00’de gerçekleştirildi. Özel Kurslar Verilecek Bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti’nin Guizhou bölgesinden uzman

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Guizhou bölgesi hayranlık verici renkli halk dansları ve müzik çeşitliliğiyle tanınmaktadır. Guizhou Dushan Ulusal Fener ve Sanatçılar Grubu 1982 yılından beri dünyayı dolaşmakta ve kendilerine has eşsiz performanslarını ve kültürlerini farklı ülkelerde yaşayan binlerce izleyiciye sunmaktadır. Grup, dansları, müzikleri ve ulusal fener sanatı gösterileriyle Golden Hall of Vienna da dahil olmak üzere birçok seçkin yerde performanslarını sergileyip sayısız uluslararası ve ulusal ödüle hak kazanmışlardır.

Eastern Mediterranean University - For your International Career | 19

http://mika.emu.edu.tr


BRIDGE

connection to the world

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Sayı: 1

Yıl: 1

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NE İNGİLTERE MERKEZLİ QS’DEN ÜÇ YILDIZ

Dünya üniversiteler sıralaması konusunda uluslararası yüksek öğrenim alanında tartışmasız bir üne sahip İngiltere merkezli QS isimli kuruluş, 12 Eylül 2012 tarihinde İrlanda’nın başkenti Dublin’de 2012 yılı dünya üniversiteler sıralaması sonuçları ile eş zamanlı olarak QS Stars isimli değerlendirme programının sonuçlarını da açıkladı. Değerlendirmeye alınan üniversiteler arasında yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ), beş üzerinden üç yıldız verildi. DAÜ, bu sonuçla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında bir ilke imza attı. Amerika Birleşik Devletleri (MIT, Harvard, Princeton ve Yale), İngiltere (Oxford ve Cambridge), Avustralya (Australian National University ve Monash University), Kanada (University of Montreal), Yeni Zellanda (Massey University ve The University of

Canterbury), Ürdün (Jordan University of Science and Technology), Suudi Arabistan ( King Abdulaziz University ve King Fahd University of Petroleum and Minerals), İsveç (Lund University ve KTH Royal Institute of Technology), gibi yaklaşık 30 farklı ülkeden köklü geçmişe ve uluslararası üne sahip 130 üniversitenin katıldığı değerlendirme programına dahil olan DAÜ, QS’in belirlediği ve üniverstelerin performanslarını ortaya çıkarmaya yönelik olarak kullanılan sekiz ayrı parametreye göre değerlendirmeye tabi tutuldu ve özellikle üç parametrede 5 yıldız üzerinden tam puan alarak uluslararası standartlarda eğitim veren bir üniversite olduğunu ispatladı.

edildiği bir yüksek öğrenim kurumu olduğunu bir kez daha uluslararası bir kuruluşa onaylattı. QS Stars değerlendirmesinin DAÜ’nün uluslararası alanda tanıtımına ve başvuracağı uluslararası akreditasyon programlarına büyük katkı koyması bekleniyor. DAÜ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretim sektöründe öncü Üniversite olduğu konusunda attığı adımlara bir yenisini daha eklemenin haklı gururunu yaşamaktadır.

DAÜ, almış olduğu üç yıldızla QS’in belirlediği standartlara göre uluslararası nitelik kazanmış, öğretim ve araştırmanın gelişmiş olduğu ve mezunlarının işverenler tarafından tercih

20 | Doğu Akdeniz Üniversitesi - Uluslararasi Kariyer İçin

http://mika.emu.edu.tr


connection to the world

BRIDGE

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Issue: 1

Year: 1

DAÜ`LÜ ÖĞRENCİLER “MUSIC EXPRESS ROCK’N EMU –III” FESTİVALİ`NDE ATATÜRK MEYDANI`NA SIĞMADI Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Music Express Rock’n EMU-III” etkinliği 20 - 21 Nisan 2012 tarihlerinde DAÜ Atatürk Meydanı`nı dolduran büyük bir öğrenci kitlesinin katılımıyla gerçekleştirildi. Festivalin ilk akşamında Türkiye’nin en iyi gitaristlerini aynı sahnede buluşturan `Gitarizma` adlı rock müzik grubu sahne aldı. Türk rock sahnesinin şahsına münhasır gitaristleri Gür Akad ve Cem Köksal ile rock veteranları Alpay Şalt, Çağatay Ateş, ve Bülent Güven’den oluşan grup verdiği her konserde farklı konuk gitaristler ile sahne alıyor. Music Express Rock’n EMU-III festivali kapsamında ise Gitarizma grubu dünyaca ünlü gitar virtüözü `Okan Ersan` ile birlikte aynı sahneyi paylaştı.

Festivalin ikinci akşamı ise yapmış olduğu albümleri ve müziğinin yanı sıra her performansında sergilemiş olduğu dikkat çekici sahne şovları ile müzik severlerin beğenisini kazanan `Hayko Cepkin`, Atatürk Meydanı`nı dolduran DAÜ`lü öğrencilere tam anlamıyla bir rock müziği ziyafeti sundu. Muhteşem bir repertuarla sahne alan Hayko Cepkin hazırlamış olduğu rock, arabesk ve elektronik altyapılı şarkılarıyla rock severleri coşturdu. Konser boyunca hemen hemen tüm şarkılara eşlik eden kalabalık izleyici kitlesi özellikle Hayko Cepkin`in seslendirdiği `Aşkın Kitabı` adlı şarkıda tam anlamıyla kendinden geçti. Büyük konserden önce sırasıyla Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü ve DAÜ`nin müzik kulüpleri sahne alarak geceye renk kattılar.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Gitarizma ve Okan Ersan sergiledikleri sahne performansları ile hayranlarını büyüledi. Muhteşem konser öncesinde DAÜ Müzik Kulübü, Lefke Avrupa Üniversitesi Müzik Kulübü ve son olarak yerel rock grubu `Grup Unreal` sahne aldı.

Eastern Mediterranean University - For your International Career | 21

http://mika.emu.edu.tr


BRIDGE

connection to the world

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Sayı: 1

Yıl: 1

“DAÜ, KKTC’NİN EN BÜYÜK BAŞARISIDIR”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) toplam 35 ülkeden yaklaşık 1700 öğrenciye diploma vererek bir kez daha yeni mezunlar vermenin gururunu yaşadı. 26 Haziran 2012 tarihinde DAÜ Stadyumunda gerçekleştirilen 2011-2012 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreninin ardından DAÜ’nün bugüne dek toplam mezun sayısı 92 ülkeden olmak üzere 37 bine yükseldi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Der-

viş Eroğlu, Türkiye Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst, Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Erşat Hürmüzlü, YÖDAK Başkanı, Gazimağusa Kaymakamı Beran Bertuğ, DAÜ Vakıf Yöneticiler kurulu başkanı ve üyelerinin yanısıra birçok milletvekilleri, üniversite rektörleri ve yabancı temsil-

ciler de gerçekleşen mezuniyet törenine katıldı.

“Öğrencilerimizi Uluslararası Standartlarda Yetiştiriyoruz” Prof. Dr. Abdullah Öztoprak, “mezunlarımızın değerli aileleri birer fidan olarak emanet ettiğiniz gözbebeklerinizi uluslararası standartlarda yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi ve DAÜ tıp fakültesinin başlayacak olan

22 | Doğu Akdeniz Üniversitesi - Uluslararasi Kariyer İçin

http://mika.emu.edu.tr


connection to the world

BRIDGE

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Issue: 1 eğitim ve öğretim faaliyetlerinin müjdesini verdi. YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ise, DAÜ’de kaliteli eğitim verildiğini belirterek, “Kaliteli eğitim rastgele değil, zekice çabanın ürünüdür” dedi. Prof. Dr. Bıçak’ın ardından konuşan KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst DAÜ’nün kurulduğu 1979 yılından beri Kıbrıs Türk eğitim sistemine çok büyük katkılar koyduğunu ifade ederek 71 ülkeden öğrencisi ve verdiği mezunlarla DAÜ’nün KKTC’nin tanıtımına da büyük katkı sağladığını kaydetti. “DAÜ, KKTC’nin en büyük başarısıdır” Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça DAÜ’nün KKTC’nin en büyük başarısı olduğunu belirterek DAÜ’nün Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin “gözbebeği” oldu-

Year: 1

ğunu ve DAÜ’nün KKTC’nin bugüne kadar başardığı en önemli aşamalardan birisi ve en büyük başarısı olduğuna dikkat çekti.

“DAÜ gözbebeğimiz” Akça’nın ardından konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu “göz bebeğimiz ve ilk üniversitemiz” şeklinde nitelediği DAÜ’ye nice mezuniyet törenleri dilediği konuşmasında, DAÜ’nün anavatan ve diğer ülkelerden gelerek izolasyon ve ambargolara karşı direncimize güç katan bütün DAÜ öğrencilerine teşekkürlerini iletti. Tören Türkiye’nin önde gelen pop sanatçılarından İzel’in verdiği konser, söylenen geleneksel ayrılık şarkısı, mezuniyet keplerinin havaya fırlatması ve havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.

DAÜ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN BAHAR DÖNEMİ MEZUNLARINA ÖZEL “MEZUNİYET BALOSU”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2011- 2012 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunlarına özel mezuniyet balosu düzenledi. 24 Haziran 2012 Pazar günü, saat 20:00’de, DAÜ Deniz Tesisleri’nde düzenlenen baloya gece kıyafetleri ve takım elbiseleriyle katılan mezunların heyecanı ve mutluluğu yüzlerinden okundu. Geceye, mezun-

ların yanı sıra Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Bölüm Başkanları, müdürler ve öğretim görevlilerinden bazıları ile bazı öğrenci velileri de katılarak mezunların mutluluğunu ve coşkusunu paylaştılar.

Y. Öztoprak gecede yaptığı konuşmada mezunların kalplerinin ve gönüllerinin DAÜ, Gazimağusa ve KKTC’de kalacağını bildiğini dile getirerek öğrencilik hayatları boyunca yaşadıkları acı tatlı anıları hatırlayacaklarına inandığını da sözlerine ekledi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah

Eastern Mediterranean University - For your International Career | 23

http://mika.emu.edu.tr


BRIDGE

connection to the world

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Sayı: 1

Yıl: 1

DAÜ KİMYA BÖLÜMÜ AR-GE ÇALIŞMASINA ULUSLARARASI YARIŞMADAN BÜYÜK ÖDÜL 2023 yılına kadar katma değerli yüksek teknoloji ürünlerini artırmayı hedefleyen Türkiye’de ihracatta otomotivden sonra ikinci sırada olan Kimya sektörünün ihracatının artırılması amacı ile Türkiye Ekonomi Bakanlığı ve İhracatçılar Birliği Meclisi tarafından desteklenen ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından ilki Dünya Kimya Yılı olan 2011 yılında düzenlenen Kimya Arge Proje Pazarı bu yıl uluslararası katılımlı olarak 18-19 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleştirildi. Proje pazarına Türkiye’nin önde gelen ODTÜ, Sabancı, Koç, Gazi gibi üniversitelerinin yanında Amerika, Fransa ve Almanya üniversitelerinden de katılımlar oldu. İlaç ve Eczacılık, Boya ve Yapıştırıcılar, Plastik ve Kauçuk, KozmetikSabun ve Temizlik Ürünleri ve Diğer Kimyevi Maddeler olarak 5 ayrı kategorinin yer aldığı Kimya Arge Proje Pazarı’na, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kimya Bölümü’nden Prof. Dr. Huriye İcil ve ekibi, Boya kategorisinde 2 proje ile katıldılar. Bu etkinlikte Türkiye’de ve yurtdışında faaliyet gösteren ve Kimya Sanayii ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten üniversiteler, enstitüler, özel ve kamu araştırma kurumlarının bünyelerinde görev yapan bilim insanları, kısa sürede katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülebilecek veya mevcut üretim maliyetlerini düşürerek katma değeri artırabilecek, uygulanabilir buluş ve projeleri ile tüm kategorilerde 98 proje yarışmıştır. DAÜ Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Huriye İcil, Dr. Duygu Uzun, Dr. Süleyman Aşır, Dr. Jagadeesh B. Bodapati, Dr. Hürmüs Refiker ve İlke

Yücekan’dan oluşan ilgili konudaki araştırma grubu ile birlikte Boyalar ve Yapıştırıcılar kategorisinde iki ayrı proje ile yarışmaya katılmıştır. (Kırmızı Floresans Tabela Projesi ve Beşparmak Dağlarında Kırmızı Işıldayan KKTC Bayrağı Projesi). Etkinliğe katılan projeler Türkiye Kimya sanayisinin önde gelen meslek kuruluşlarının uzmanları, yenilikçi sanayiciler ve sanayiye yönelik Ar-Ge konusunda bilinçli akademisyenlerden oluşan bir değerlendirme kurulu süzgecinden geçirilerek sanayiye uygulanabilirliği garanti altına alınacak şekilde değerlendirilmiştir. Kimya sektörünün hammadde ve ara mal ithalatının azaltılmasında ARGE ve inovasyon çalışmalarının önemli bir gereklilik olduğuna inanarak kimya ihracatçıları tarafından gerçekleştirilen ve katılan projelerle sanayicilerin buluştuğu 2. AR-GE Proje Pazarı’na boyadan kozmetiğe, plastikten ilaca kadar farklı alanlarda hazırlanan 98 proje arasından 5 kategori birinci ve 1 kategoriler üstü özel ödül 19 Eylül 2012, Çarşamba akşamı düzenlenen ödül töreni ile sahiplerini buldu. DAÜ’den Prof. Dr. İcil ve ekibinin sunmuş olduğu proje hem kendi dalı olan Boya ve Yapıştırıcılar kategorisinde, hem de tüm kategorilerin üstü olan özel ödüle layık görülmüştür. Prof. Dr. İcil ve araştırma grubu böylesi büyük, uluslararası katılımlı özellikle Kimya sektörüne damga vurmuş Türkiye ve yurtdışındaki toplam 98 üniversite, araştırma/geliştirme Merkezi arasından birinci gelmenin hem kendileri hem de DAÜ açısından bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, destek verildiği takdirde Kuzey Kıbrıs’ta üniversite-sanayi işbirliği güçlendirilerek sağlam bir bilgi ekonomisinin geliştirilebileceğini belirtmiştir.

Projelerin sunumu sırasında, proje ürününü sergileyen tek katılımcı olan Prof. Huriye İcil ve ekibi, bu açıdan da yoğun ilgi görmüştür. 2. Ar-Ge Proje Pazarında elde edilen başarıdan sonra düzenlenen ödül töreninde yapılan açıklamaya göre; Üniversite - sanayi işbirliğinin gerçekleşmesinde önemli bir adım niteliğinde olan etkinliğin bir sonraki hedefi Aralık ayında bir çok firmanın CEO’larının (en üst düzey genel yönetici) katılacağı ve yarışmalarda birinci gelen projelerin sergileneceği büyük bir organizasyonun düzenlenerek Kimya sektörünün hammadde ve ara mal ithalatının azaltılmasında AR-GE ve inovasyon çalışmalarının önemine vurgu yapmaya devam edileceği belirtildi. Bu amaçla, en büyük iki ödülü alan Prof. Dr. Huriye İcil ve araştırma grubu düzenlenecek yeni etkinliğe davet edilmiştir. Kırmızı Floresans Tabela Projesi kapsamında Prof. Huriye İcil’in yönettiği projede mor lamba ışınımına duyarlı yeni bir floresan boya (florofor) sentezlenmiştir. Gün ışığında da katı hal emisyonu olması nedeniyle parlayan boya siyah ışık altında ise çok güç-

24 | Doğu Akdeniz Üniversitesi - Uluslararasi Kariyer İçin

http://mika.emu.edu.tr


connection to the world

BRIDGE

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Issue: 1

lü biçimde kırmızı renkte bir lamba gibi ışıldamaktadır. Boya mükemmel kararlılık ve çözünürlüktedir.

İcil ile temas halindedirler. Uygun bulunan kuruluş ile işbirliği protokolüne gidilecektir.

Suda çözünmemesi nedeniyle dış mekan uygulamaları için idealdir. Mor ışık altında ışıyan boyalar endüstride para ve antika sahtekarlık denetimleri, floresans boya sızmaları, diğer sahtekarlık denetlemeleri gibi uygulamalarda yoğunlukla kullanılmaktadırlar.

Yarışma sonucunda 2. Ar-Ge Proje Pazarı’nda elde edilen büyük başarı sonrası Prof. Dr. Huriye İcil etkinlikle ve elde edilen başarı ile ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: Gerek ekibim olarak ve gerekse üniversite üyesi olarak mutlu ve gururluyuz. Başarımızda yüksek düzeyde bilimsel işbirliklerimizin ve mobilitenin katkısı büyüktür.

Katı halde floroforların kırmızı ışımasının çok nadir olması nedeniyle ilgili araştırmalar son derece önemlidir ve daha yüksek performans ve düşük maliyetle sentezlenecek yeni ürünlerin endüstride yer alması kaçınılmazdır. Kırmızı Floresans Tabela Projesinde önerilen boyamız sanayide birçok alana uygulama alanı bulabilme potansiyelde olması bakımından ticari kıymete sahiptir ve etkinlikte büyük ilgi uyandırmıştır. Boya sanayisi kuruluşları Prof.

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak: “Kimya Bölümümüz ile Gurur Duyuyoruz.” Öte yandan aldıkları ödüller ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ı makamında ziyaret eden Prof. Dr. Huriye İcil ve ekibi, yarışma hakkında Rektör Prof. Dr. Öztoprak’a detaylı bilgi aktardılar. Ziyarette ekibi tebrik eden Prof. Dr. Öztoprak, bilim

Year: 1

yuvası olan Üniversitelerde Ar-Ge çalışmalarının önemine değinerek, teknolojisini kendisi geliştiren ülkelerin tam olarak bağımsız olduklarını, dolayısıyla gelecekte var olabilmenin gerek devlet ve kurum gerekse bireyler olarak Ar-Ge’ye gereken önemin verilebilmesiyle mümkün olabileceğini belirtti. Bu bağlamda KKTC’nin öncü Üniversitesi konumunda bulunan DAÜ’nün Ar-Ge çalışmalarında da öncü olduğunu ve topluma ve bilime ışık tutacak her türlü bilimsel çalışmayı desteklediklerini kaydetti. Prof. Dr. Öztoprak, Prof. Dr. Huriye İcil ve ekibini tebrik ederek “Kimya Bölümümüz ile gurur duyuyoruz. Büyük bir başarıya imza atmışlardır. Başarılı çalışmalarının devam edeceğine inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

Eastern Mediterranean University - For your International Career | 25

http://mika.emu.edu.tr


BRIDGE

connection to the world

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Sayı: 1

Yıl: 1

DAÜ MEZUNUNA TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ’NDEN ÖDÜL

Ahmet Can Şit

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2010 yılı mezunu Ahmet Can Şit Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2011 yılı Haber Ekonomi Dalında Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülüne layık görüldü. Şit, eğitimi boyunca yaz tatillerinde Doğan Yayın Holding bünyesindeki farklı dergi ve gazetelerde staj yaptığını belirterek ekonomi sektörünü içinden öğrenmek için Sütaş şirketinin Kurumsal İletişim Bölümü’nde proje bazlı çalışmalara katıldığını ve mezun olduktan sonra da meslek hayatına Radikal Gazetesi’nde başladığını belirtti. Radikal Ekonomi Servisi’ndeki görevi süresince bilişim sektörü ağırlıklı olmak üzere muhabir olarak görev aldığını aktaran Şit, şu anda Teknoloji ve yeni ekonomi sitesi www.webrazzi. com’da yazar olarak çalıştığını aktardı. DAÜ’de almış olduğu eğitim ile özellikle gazetecilik disiplini açısından diğer meslektaşları arasında farklılaştığını ifade eden Şit, DAÜ İletişim Fakültesi’ndeki ders içerikleri ve birçok öğretim görevlisinin öğrencilerin ufuklarını açtığını sözlerine ekledi. Şit, Türkiye’de sadece birkaç üniversitede olan derslerin DAÜ’de olmasının son derece önemli olduğuna dikkat çekerek bunun çok da önemli bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2011 yılı Haber Ekonomi Dalında Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülünü aldığını belirten Şit, ödül alan haberinin 26 Ağustos 2011 tarihinde yayımlanan “Herkesin Telefon Bilgileri İnternetten Satılıyor” haber başlığı altında olduğunu belirtti. Aldığı ödülün Türkiye’deki en değerli gazetecilik ödüllerinden biri olduğunu aktaran Şit, meslek kariyerimin henüz başındayken böyle değerli bir ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Şit, ödülü almanın üzerinden çok zaman geçmemesine rağmen birkaç gazeteden teklif geldiğini aktararak aldığı ödülün kariyeri üzerindeki etkilerini ileride daha net bir şekilde göreceğini vurguladı. Elde etmiş olduğu başarıda DAÜ’nün ve almış olduğu eğitimin çok büyük bir rolü olduğunu belirten Şit, DAÜ İletişim Fakültesi’ndeki ders içeriklerinin mesleki ve eğitim kariyerini tartışılmaz derecede olumlu etkilediğini vurguladı. DAÜ’de verilen İngilizce eğitim ve sunduğu imkanlarla Türkiye’deki birçok okuldan farklılaştığını dile getirdi. Şit, yeni mezun olacak öğrencilere bir an önce iş hayatına atılmaları tavsiyesinde bulunarak mezun oldukları bölümde öğrendiklerini iş hayatlarına aktararak, başarıyı yakalayabileceklerini düşündüğünü belirtti.

26 | Doğu Akdeniz Üniversitesi - Uluslararasi Kariyer İçin

http://mika.emu.edu.tr


connection to the world

BRIDGE

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Issue: 1

Year: 1

DAÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ’NDE DEVİR-TESLİM

D

oğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) geçtiğimiz günlerde tamamlanan Öğrenci Konseyi seçimleri sonrasında, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen tanıtım ve devir teslim töreninde önceki yılın Öğrenci Konseyi üyelerine teşekkür plaketleri verilirken, bu yıl görev yapacak olan Öğrenci Konseyi de tanıtıldı. Törende DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Rektör Yardımcıları, Rektör Koordinatörleri, bazı fakülte dekanları, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler de hazır bulundular. 2012-2013 Akademik Yılı`nda görev yapacak olan DAÜ Öğrenci Konseyi`nde görev alan öğrencilerin isimleri şöyle: •

Soner ÖZTÜRK (ÖYK Başkanı)

Hasan DOĞAN (ÖYK Başkan Yardımcısı)

Melik FIRAT (ÖK Kantin ve Kafeteryalar Sorumlu Yardımcısı)

Çağrı ÇETİN (ÖYK Genel Sekreter)

Mehmet Ali AKSOY (ÖK Disiplin Kurulu Sorumlusu)

Doğukan DEMİR (ÖYK Mali İşler Sorumlusu)

Erdal YAZGÜLÜ (ÖK Disiplin Kurulu Sorumlu Yardımcısı)

İsmail AKDENİZ (ÖK Sosyal İşler Sorumlusu)

Gurban BAYRAMLI (ÖK Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu)

Mehmet Ali AKIL (ÖK Sosyal İşler Sorumlu Yardımcısı)

Reha Sertaç İLHAN (ÖK Eğitim Sorumlusu)

Subhi N. S. Abu HUSSIN (ÖK Dış İlişkiler Sorumlusu)

Abubakar M. SALEH (ÖK Yabancı Öğrencilerle İletişim ve Koordinasyon Sorumlusu)

Ufuk ÖZEL (ÖK Kantin ve Kafetaryalar Sorumlusu)

Eastern Mediterranean University - For your International Career | 27

http://mika.emu.edu.tr


BRIDGE

connection to the world

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Sayı: 1

Yıl: 1

KONUK YAZAR

“ BİR EKONOMİDE ANA KAYNAK ve SERMAYE BEYİN GÜCÜ’DÜR “ “BİLİŞİM ve İNOVASYONA DAYALI BİR EKONOMİDE ANA KAYNAK ve SERMAYE BEYİN GÜCÜ’dür. 21. Yüzyılda ülkelerin en önemli sermayesi İnsan Kaynaklarıdır. Ancak Sürekli Eğitim Politikaları Sermaye’nin gelişmesine ve sürdürülebilir sağlıklı büyümesine süreklilik sağlar.” “Gerçekleşmesi Muhtemel Senaryo”

Cüneyt Çerkez

Yönetim Kurulu Başkanı KKTC Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 1996 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Mezunu,DAÜ

Yeni bir araba satınalacağınız için bugün çok heyecanlısınız. Araba Galerisine doğru yola çıktınız, kapıda sizi satış danışmanı karşılıyor. Ne istediğinizi çok iyi biliyorsunuz, zira son zamanlarda Internet’ten araştıma yapmışsınız, zihninizi sürekli bu işle meşgul etmişsiniz ama hiç de şikayetçi değilsiniz. Tam aksine, geçici de olsa, bedeniniz sürekli mutluluk hormonu serotonin salgılıyor. Satış Danışmanı ile görüşmeler sürerken aslında sonsuz seçenek içerisinde olduğunuzu farketmeniz çok sürmüyor. Zira artık motor performans ayarları istekleriniz doğrultusunda anında ayarlanabiliyor, maksimum hız, 0-100 Km hızlanma, yakıt tüketimi, maksimum güç, maksimum tork, vb. performans ayarları araç bilgisayarına download edilebiliyor. Arabanızı genelde şehir içi kullandığınız için ihtiyacınız olan daha düşük performans ayarlarını download edip ilk satınalma, vergi, sigorta vb. maliyetleri de azaltmak istiyorsunuz. Fakat, daha sonrası için wireless üzerinden arzu ettiğiniz zaman performans değerlerini arttırabilmek için hızlıca download yapabileceğinizi biliyorsunuz. Aklınıza geliyor, gelecek hafta şehirlerarası uzun yolculuklar planladığınızdan daha fazla sürat ve performansa ihtiyacınız olacağından anında yeni

ayarları hızlıca download yapabileceğinizi de çok iyi biliyorsunuz. Satış Danışmanınız, maliyetin istediğiniz performans değerlerine ve bu değerleri ne kadar süre kullanacağınıza göre değişeceğini aktarıyor, zaten siz de bunun farkındasınız. Daha çok Neyi, Ne zaman ve Nasıl kullanacaksın mantığı ile öde (what you use, when you use it and how you use it) buradaki hizmette de öne çıkıyor. Ödeyeceğiniz miktarın bir kısmı araba üreticisine, bir kısmı vergiye, bir kısmı sigortaya ve bir kısmı da araba bayisine gidecektir. Bu arada araba sürüş alışkanlığınızın gerçek zamanlı (online) sigorta şirketine aktarılmasını kabul ettiğiniz zaman sigortaya ödeyeceğiniz maliyetin de azalacağını iletiyor satış danışmanı. Oğlunuz yeni sürüş ehliyeti aldı, ve sık sık sizin arabanızı kullanıyor. Bu noktada sigorta şirketine daha az ödemeniz için satış danışmanı size oğlunuzun arabayı kullanmadan önce otomatik hız ve performans limitlerini düşürmeyi teklif ediyor. Sonunda tüm bu seçenekler yeni arabanıza download yapılıyor. Siz de yeni arabanızla evinizin yolunu tutuyorsunuz. Yukarıda anlattığımız 2020 yılında gerçekleşmesi muhtemel senaryo neden önemli?. Çünkü ürünler artık hizmetlere (veya servislere) dönüşüyor. İnsanlar, artık arka planda hangi ürünlerin kullanıldığını sorgulamıyorlar, alacakları hizmetin kalitesine ve maliyetine odaklanmış durumdalar. Günümüzde, konumdan bağım-

28 | Doğu Akdeniz Üniversitesi - Uluslararasi Kariyer İçin

http://mika.emu.edu.tr


connection to the world

BRIDGE

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Issue: 1 sız hizmet sektörünün altın çağı yaşanmaktadır. Özellikle KKTC gibi küçük ölçekli ekonomiler için Hizmet Sektörü kritik bir sektördür. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) 2011 Bilişim Gerçekleri (ICT Facts) Raporuna göre; Dünyada 2006 yılında 6,5 Milyar olan dünya nüfusunun yaklaşık %82’si Internet kullanmıyordu. 2011 verilerine göre 7 milyar olan dünya nüfusunun yaklaşık %65’i Internet kullanmıyor. Bu da yaklaşık olarak 4,5 milyar nüfus halen Internet kullanmıyor. Son 5 yıla baktığımız zaman gelişmekte olan ülkelerin Internet Pazar payı 2006’da %44’ten 2011’de %62’ye ulaşmıştır. Internet kullanıcı profiline baktığımız zaman 25 yaş altının Internet’i çok daha yoğun bir şekilde kullandığını bu rakamın 1,1 milyar kullanıcıya (toplam 2,5 milyar Internet kullanıcısı olduğunu düşündüğümüz zaman) denk geldiğini görmekteyiz. Bu da bizlere aslında, dünyanın ileriki dönemde nasıl şekillendirileceği ve yönetileceğine dair net göstergeler ortaya koymaktadır. Fırsatlar açısından bakıldığı zaman, halen 25 yaş altı nüfusun %70’i, ki bu da 1,9 milyar gencimizin Internet’ten yoksun olduğunu ortaya koymaktadır. Bu da bize özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki fırsatları göstermektedir. 2011 sonu itibarı ile dünyada hemen hemen 6 milyar cep telefonu abonesi bulunmaktadır. Dünya cep telefonu penetrasyon oranı %87’ye ulaşmıştır. Dünya, gelişmekte olan ülkelerde de %79’lar seviyesine ulaşan bir penetrasyon oranına sahiptir. Dünyanın en büyük bağımsız araştırma şirketlerinden Gartner’in tah-

minlerine göre 2013 yılı itibarı ile Bilişim ekosisteminin hacminin 3.7 Trilyon USD olması beklenmektedir. Daha somut bir çerçeveden baktığımız zaman ise, Bilişim Gelişmişlik Endeksi (The ICT Development Index (IDI)) özellikle ülkelerin Bilgi Toplumu olabilmeleri sürecinde oldukça etkin bir göstergedir. IDI, Erişim, Kullanım ve Yetkinlik başlıklarında toplamda 11 alt başlık ile ölçülmektedir. Bilişim Gelişmişlik Endeksi sıralamasında ilk 10 Ekonomiye baktığımızda; Güney Kore İsveç İrlanda Danimarka Finlandiya Hong Kong (Çin) Lüksemburg İsviçre Hollanda İngiltere’yi görmekteyiz. İlk 10’un enbüyük ortak yanları yüksek hızlı Internet Erişim ve Kullanımı. Elbette, IDI ve Gayri Safi Milli Hasıla arasında çok yüksek bir ilişki olduğunu da gözden kaçırmamak lazım. Telekomünikasyon sektöründe son yıllarda ses ve verinin yanı sıra özellikle video, TV gibi uygulamaların birlikte kullanılmaya başlanmasıyla genişbant erişim altyapılarına olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Dünya Bankası tarafından 19802006 yılları arasında 120 ülkeden alınan verilerin kullanılmasıyla yapılan analizde genişbantın ülke ekonomisine katkısının sabit ve mobilden daha yüksek olduğu ve genişbant hizmetlerindeki her %10’luk artışın gelişmekte olan ülkelerin ekonomisinde %1,3 oranında kalkınma sağladığı görülmüştür. Genişbantın gelişimiyle ortaya çı-

Year: 1

kan e-öğrenme, e-iş, e-devlet gibi uygulamalar maliyetleri düşürmekte, etkinliği yükseltmekte ve rahatlık ve kolaylık getirmektedir. Yeni nesil erişim şebekeleri dünya genelinde yaşanan finansal krize rağmen gelişmeye devam etmektedir. Günümüzde, bilgi ve iletişim teknolojileri, ekonomik ve modern hayatın en önemli itici güçleri olarak kabul edilmekte, bu kapsamda internet ve genişbant önemli araçlar olarak görülmektedir. Diğer ülke örneklerine bakıldığında en üst düzeyde bir genişbant yol haritasının ortaya konduğu ve yıllar itibariyle hedefler belirlendiği görülmektedir. Örneğin Avustralya hükümeti Nisan 2009’da “Ulusal Genişbant Şebekesi” için planlarını açıklamıştır. 8 yıl içerisinde evlerin ve işyerlerinin %90’ına 100 Mbit indirme hızında genişbant götürülmesi hedeflenmektedir. Avustralya’nın 11 milyon bakır santral hattı bu plan kapsamında eve kadar fiber hattına dönüştürülecektir. Hizmet verilemeyen %10’luk kesim ise karasal telsiz ya da uydu gibi diğer araçlarla en az 12 Mbit hızında genişbant hizmeti alacaktır. Diğer bir örnek olarak, Danimarka’daki genişbant gelişmeleri Danimarka Hükümeti tarafından 2001 yılında yayınlanan bir plan doğrultusunda gerçekleşmektedir. Plan “Danimarka’nın dünyanın en önde gelen bilgi teknolojileri toplumu olması” gibi iddialı bir amaç tasarlamıştır. Planda açıkça belirtilen amaçlardan bir tanesi de “Danimarka toplumunun refahının artırılması ve daha fazla gelişmesi için daha hızlı, ucuz ve güvenli bir internete sahip olmak”tır. Alman hükümeti ise ülkedeki her hanenin 2010 yılı sonuna kadar genişbant erişimine sahip olmasını amaçlayan yüksek düzey bir genişbant

Eastern Mediterranean University - For your International Career | 29

http://mika.emu.edu.tr


BRIDGE

connection to the world

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Sayı: 1

Yıl: 1

stratejisini, 2009 yılı Şubat ayında yayımlamıştır. Hükümet ayrıca 2014 yılına kadar Almanya’daki hanelerin %75’inin en az 50 Mbit hızla iletim yapabilmesini hedeflemektedir. “YAZILIM SEKTÖRÜ’NÜN ÖNEMİ ” Bilişim Sektörü içerisinde bir Alt Sektör olan YAZILIM SEKTÖRÜ en düşük yatırımla en yüksek istihdamı ve en fazla katma değeri yaratan bir sektör olması itibariyle ekonominin yeni kalkınma gücü olarak nitelendiriliyor. Ekonominin tüm kollarını etkileyen bu sektör sayısal uçurumu kapatarak bilgi toplumu olmayı kolaylaştırırken ulusal güvenliğin de en önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Yazılımı üretmek için en önemli girdi, akıl ve yaratıcı güç iken, bu üretimde hiçbir ithal girdi ya da yüksek enerji tüketimi söz konusu olmuyor. Bu özellikleriyle tüm gelişmekte olan ülkelere bir fırsat penceresi sunan yazılım alanının ekonominin gelişmesi, toplumsal refahın sağlanması, işsizliğin azalması, güvenilir ve sürdürülebilir ekonomik dinamiklerin yakalanması, dijital uçurumdan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi ve bilgi toplumuna yetişilmesi açısından KKTC’de de üretim ve yatırım yapılması zorunlu bir alan olduğuna inanıyorum.

Yazılım sektörü, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü içerisinde istihdam oranı en yüksek olan sektördür. 2007 yılı sonu verileri itibariyle Avrupa Birliği Bilişim teknolojileri sektöründeki iş gücünün % 55’i yazılım sektöründe istihdam edilmektedir. Yazılım sektöründe istihdam edilen kişilerin sayısı 4,3 milyon kişi olmakla birlikte bu sayı her yıl % 5 artmaktadır. Yazılım sektörü içerisinde çalışan kişilerin maaşları da ülkelerinin milli

gelirlerinin hayli üzerindedir. İstihdam edilen kişi başına en fazla gelir getiren sektör de yazılım sektörüdür. Avrupa Birliği ortalamasına göre, yazılım sektöründe istihdam edilen bir yazılım geliştiricinin işverenine kazandırdığı gelir, kişi başı yıllık ortalama 100.000 Avro civarındadır. Yazılım sektöründeki gelişmenin istihdama olan yansımasının en çarpıcı örneklerinden biri de Hindistan’dır. Yazılım sektörüne yönelik girişimlerin başladığı yıllar olan 80’li yılların ikinci yarısında yazılım sektöründeki iş gücü 6800 kişi iken bu rakam 2000’li yılların başında yaklaşık 48 kat artarak 284.000 kişiye ulaşmıştır. Yazılım sektörünün hızlı bir gelişme gösterdiği 2000’li yıllarda ise yazılım sektöründeki istihdam ortalama yıllık % 40 artarak 2004 yılında 850.000 kişiye ulaşmıştır. Yazılım sektöründe yazılım geliştirici olarak istihdam edilen işgücünün nitelikli ve inovatif kapasitesi yüksek bir işgücü olması, yazılım sektörü işgücü piyasasını diğer sektörlere nazaran farklılaştırmaktadır. Yazılım sektöründeki işgücünün inovatif kapasitesi yeni girişimlerin doğuşuna ve bu alandaki işgücü piyasasının ve sektörün yenilikçi ve rekabetçi olmasına sebebiyet vermektedir. Yazılım sektöründe istihdam edilen programcı, analist ve geliştirmecilerin yazılım sektörünün rekabet gücünü yükseltecek şekilde nitelikli olarak yetişmesi kritik önemdedir. Bu nedenle yazılım sektöründe nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için akademi ve özel eğitim kurumlarının işbirliği ile hayata geçirilen ve devletin desteklediği girişimlerde de bulunulmaktadır. Yazılım sektöründe yetenekli çalışana olan ihtiyaç yazılımın kendi doğasının bir gereğidir. Zira yazılım, fiziksel bir aktivite sonucu değil yaratıcı insan düşüncesi sonucu oluşturulmaktadır. Bir yazılım geliştiricisinin kendi-

sine verilen ayrıntılı ve sofistike görevi anlayabilecek ve ona uygun yazılım modellemesini geliştirebilecek yetenekte olması gerekmektedir. Yazılım geliştiricisi kendisine verilen bu görevi yazılım geliştirme faaliyetinin birçok detayıyla aynı anda uğraşarak ve soyut düşünce yeteneği ile gerçekleştirmektedir. Yazılım geliştiricileri işin doğası gereği birçok projede takımlar halinde çalışmaktadır. Yazılım geliştiricilerin, diğer birlikte iş üreten ve geliştiren iş kollarına nazaran takım halinde öğrenme ve iletişim becerileri mükemmele yakındır. Yazılım geliştiriciler birlikte çalışarak uygun iş paylaşımında bulunurlar ve değişik uzmanlık alanları ile bu çalışma biçimini iyi bir şekilde birleştirirler. Yazılım geliştirme faaliyetindeki bu kolektif ve eş güdümlü çalışma biçimi, coğrafi olarak farklı yerlerden müşterek çalışma sistemleri vasıtasıyla ortak ürün geliştirmeyi, hizmet sunmayı ve Ar-Ge faaliyetleri yürütmeyi mümkün kılmaktadır. Bu kolektif çalışma biçimi açık kaynak kodlu yazılım topluluklarında olduğu gibi, profesyonel yazılım geliştirme ekiplerine de kendi kendilerini organize etme ve motive olarak çalışabilme kültürü kazandırmaktadır. Son yıllarda yazılım sektörü yalnızca nitelikli insan gücünün istihdam edildiği bir sektör olmaktan çıkmış, sektörün de gelişmesiyle birlikte, özellikle daha düşük profilde olan veya farklı niteliklere sahip insan gücünün hızlı bir eğitim aldırılarak yoğun bir şekilde istihdam edilebileceği bir sektör haline de dönüşmüştür. Kadınların ve engellilerin istihdamında da yazılım sektörü önemli imkânlar sunmaktadır. Yazılım sektörü diğer sektörlerle karşılaştırıldığında en fazla genç nüfusun istihdam edildiği sektör olarak da karşımıza çıkmaktadır. Dünya örnekleri incelendiğinde, yazılım sektörüne devlet tarafından sağlanan katkıların üç ana başlıkta gruplandırılabildiği görülmektedir. Bu gruplar:

30 | Doğu Akdeniz Üniversitesi - Uluslararasi Kariyer İçin

http://mika.emu.edu.tr


connection to the world

BRIDGE

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Issue: 1 Devlet Doğrudan Destekleri Devlet Teşvikleri Devlet Dolaylı Destekleri olarak sıralanabilir. Devletin yazılım sektörüne yapmış olduğu bu katkıların boyutu ve çerçevesi o ülkenin politik yaklaşım bakımından yazılım sektörüne gösterdiği önemi belirtmesi bakımından da önemlidir. İrlanda’nın, dünya genelinde “bir başarı öyküsü” olarak nitelendirilen ekonomik gelişiminin en önemli unsurlarından birini yazılım sektörü oluşturmaktadır. Bugün İrlanda, yazılım alanında dünyanın lider ülkelerinden biri konumundadır. 500’den fazla şirketten oluşan yazılım endüstrisi 10.000’den fazla kişiye istihdam sağlamakta, çoğunluğu ihracat gelirleri olmak üzere 1,4 milyar Avro’dan fazla satış geliri elde etmektedir. Bu hedeflere yönelik olarak ülkemizin genç, nitelikli ve teknolojiye yatkın bir nüfusa sahip olması, yeni açılacak üniversite kampüsleri ile birlikte toplam öğrenci sayımızın kısa bir gelecekte 50 bine ulaşacak olması, KKTC’deki yükseköğretim oranının %76, İşgücü katılımın %49, cep telefonu kullanımın %95, Abonelik ve nüfus oranları söz konusu olduğunda da mobil iletişimde penetrasyon oranı %150’nin üzerinde olması avantajlarımız olarak öne çıkmaktadır. “Beyin Göçü’nün yeni adı Beyin Kazanımı’dır.” 1950’lerde beyin göçüydü, daha sonra ‘beyin kazanımı’ dendi. Şimdi ise adı ‘beyin dolaşımı’. Ana sorun, gelişmekte olan ülkelerde zar zor yetişen, akın akın gelişmiş ülkelere göçen ve geri döndürülmesi hiç de kolay olmayan nitelikli insan gücünden ‘verici’ ülke lehine nasıl yararlanılacağı.

Nitelikli beyinlerin yılda yaklaşık yüzde 50’si ABD’ye, yüzde 20’si Kanada ve Avusturalya’ya, yüzde 15 ise Avrupa Birliği’nin üç büyük ülkesine (İngiltere, Fransa ve Almanya) gidiyor. OECD verilerine göre, 1990’ların başından 2007 başına kadar geçen sürede Hindistan, Çin ve Rusya Federasyonu’ndan ABD’ye 900 bin yüksek nitelikli insan kaynağı göç etmiş. En çok gönderenler, Afrika ve Asya ülkeleri. Örneğin, Güney Afrika ve Pakistan’da yetişen doktorların yüzde 50’si gelişmiş ülkelere göçüyor. Bu şartlar altında, bugünün dünyasında insan kaynağının ne anlama geldiğini iyi bilen gelişmekte olan ülkeler, başka ülkelerde yaşasalar da yetişmiş beyinlerinden yararlanmanın yollarını aramaktan vazgeçmiyorlar. Beyin kazanımının bir yere kadar mümkün olduğunu, beyin dolaşımının ise aslında ülke için daha yararlı bir çözüm olduğunu farkedenlerin başlattığı yeni akım, ‘diasporanın etkin kullanımı’ olarak karşımıza çıkıyor. “BİLİŞİM ADASI KKTC” Martin Luther King, belki de en çok 1963 yılında “İş ve Özgürlük İçin Washington’a Yürüyüş” sırasında Lincoln Anıtı önünde yaptığı “Bir Hayalim Var” konuşmasıyla ünlüdür. King, ‘’Bir gün, dört küçük çocuğumun da derilerinin rengi ile değil de kişilikleri ile yargılanacağı bir ülkede yaşayacaklarına dair bir hayalim var’’, diyordu. ‘’Bir gün, Ülkemizin ‘’Bilişim Adası’’ Ekonomisi olarak anılacağına dair bir hayalimiz var’’. Biz tam 3 yıl önce ‘’Bilişim Adası’’ vizyonu ile yola çıktık, bugün baktığımızda bu hayalimize sadece 3 yıl daha yakınız. King’in hayali ile bizim hayalimiz arasında ilk başta bakıldığında birçok farklılıklar içerdiği sanılmaktadır, fa-

Year: 1

kat daha derin incelendiği zaman hayallerimizin birçok ortak zeminde birleştiği anlaşılmaktadır. Peki, Neden Bilişim Adası?. Daha Fazla Demokrasi, Daha Fazla Sosyal Eşitlik, Daha Refah Bir Gelecek, Daha Fazla İnsan Hakları, Daha Sürdürülebilir Bir Ekonomik Büyüme ve Daha Yaşanabilir Bir Çevre için ‘’Bilişim Adası’’. Ülkemiz sınırları içerisinde ve dışarısında ele aldığımız her konuya, Bilişim Adası Vizyonu dahil, parçacı bir bakış açısı yerine bütünsel bir perspektiften bakmalıyız. Bugün yaşadığımız sıkıntılar, Küresel Finansal Krizi dahil, parçacı bakış açımızdan değil midir?. Belki sihirli bir değneğimiz yok ama, unutmayalım ki ‘’Dünyada yapılmış olan her şey umutla yapılmıştır’’. Yaşamımız, önem verdiğimiz olaylara karşı sessiz kaldığımız gün son bulmaya başlar. Bu yüzden her günümüz değer verdiğimiz vizyonlara, hedeflere ulaşabilmek mücadelesi ile geçmelidir. “Bilişim Adası” vizyonunun hayata daha sağlam bir altyapıda geçirilmesi için öncelik; bu vizyona uygun ekonomik ortamın yaratılmasıdır. Bu ekonomik ortamın yaratılması farklı düzeydeki enstrümanların kurumsal yapılanma modeli içerisinde somutlaştırılmasıyla mümkün olacaktır. Bunlar Altyapı, Hukuksal Mevzuat, Teşvik ve Destek Düzenlemeleridir.

KKTC’de de artık BİLİŞİM SEKTÖRÜ ve özellikle Yazılım Alt Sektörü KRİTİK SEKTÖR OLARAK KONUMLANDIRILMALIDIR. Kaynakça:http://www.itu.int/net/pressoff ice/backgrounders/general/pdf/5.pdf

Eastern Mediterranean University - For your International Career | 31

http://mika.emu.edu.tr


BRIDGE

connection to the world

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Sayı: 1

Yıl: 1

MEZUNLARIMIZ EMRE UYGUROĞLU Bilgi Ürünleri ve Servis Yöneticisi VODAFONE

Emre Uyguroğlu 2005 yılında onur öğrencisi olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Öğrenciliği sırasında Üniversite’de Bilgi İşlem Merkezi ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde Web Yazılım Uzmanı olarak yarı zamanlı çalışmış, buna ek olarak açık kaynak kodlu uluslararası projelere gönüllü katkı koymuştur. Mezuniyet sonrası bir süre Web Yazılım Uzmanı olarak çalıştıktan sonra, yerel

görev yapmış, bu sırada fiber optik altyapının geliştirilmesi ve ADSL hizmetinin başlatılması gibi projeleri yönetmiştir. Daha sonra Vodafone’da Katma Değerli Servisler Mühendisi olarak çalışmaya başlayarak, 6 Milyon dolarlık altyapı yenilemesinde proje yöneticiliği yapmıştır. Vodafone’da Ürün ve Servis Yöneticisi görevine terfi eden Emre Uyguroğlu, Bilgi Ürünleri Proje Yöneticisi olarak görevine devam etmektedir.

bir internet servis sağlayıcıda yönetici olarak

HANYA AMR Haber Kanalı BAE Haber Program Yapımcısı AL ARABIA ğim konusunda ihtiyacım olan gerekli bilgileri sağlamakla kalmayıp mezuniyet sonrası bu yüksek prestijli işi bulmamda yardımcı oldu. Şu anda en büyük Arap televizyon kanalı olan Al Arabia’da Kariyer Programları röportaj Prodüktörü olarak görev yapmaktayım.

Kim olduğumu ve hayattan beklentilerimi keşfettiğim yer olan DAÜ’de yüksek kaliteli ve uluslararası standartlarda eğitim aldım. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nün eşsiz müfredatı bana mesle-

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne ve profösörlerime bana sağladıkları kaliteli eğitim için minnetarım. Bazen üniversitede geçen dört yılımın hiç bitmemiş olmasını diliyorum. Bana verdiğiniz bu fırsattan yararlanarak şu anda DAÜ’de eğitim gören veya gelecekte görmeyi planlayan öğrencilere üniversitede bulundukları her

dakikayı dolu dolu yaşamalarını, tüm derslerini dikkatle takip etmelerini, kütüphanede daha çok zaman geçirmelerini ve edinilebilecekleri her türlü bilgiyi edinmelerini tavsiye ederim. Derslerinize dikkat edin ve öğretim elemanlarından alabileceğiniz her türlü bilgiyi edinin. Unutmayın onlar sadece size kaliteli bilgi vermeyi amaçlıyorlar. Mutlu ve başarılı bir üniversite hayatı geçirmeniz dileğiyle. Bol şanslar, Saygılarımla, Hanya Amr

32 | Doğu Akdeniz Üniversitesi - Uluslararasi Kariyer İçin

http://mika.emu.edu.tr


connection to the world

BRIDGE

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Issue: 1

Year: 1

MEZUNLARIMIZ ALİ KURALKAN

Uluslararası Satış, Başkan Yardımcısı NETAŞ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Ali Kuralkan Netaş Uluslararası Satış Başkan Yardımcılığı görevini başarı ile yürütmektedir. Uluslararası yönetim alanında MBA derecesi olan Ali Kuralkan’ın ayrıca INSEAD/Fransa’dan telekomünikasyon pazarlama derecesi bulunmaktadır. Cisco’ya katılmadan önce, Belçika’da bulunan AlcatelLucent’in bölümü olan Next Generation Networks’te ticari yönetim direktörlüğü görevinide sürdürmüştür. Ali Kuralkan, Temmuz 2008’den Temmuz 2011’e kadar Başta İstanbul olmak üzere, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’daki iş faaliyetlerinden sorumlu, Cisco’nun Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde Servis Sağlayıcılığı ve Genel Müdürlük görevindeydi. Netaş Uluslararası Satış Başkan Yardımcısı olarak atanmadan önce, Türkiye’de FTTx Servis Sağlayıcı Metronet COO’su oldu.

konusunda 20 yıldan fazla BIT deneyimleri bulunan mezunumuz, müşteriler, ekip üyeleri, tedarikçiler ve müteahhitler ile karlı ilişkiler kurmak ve sürdürmek için doğal bir yeteneğe sahiptir. Fiyatlandırma stratejileri, maliyet yapılarını optimize modelleri, müşteri hizmetleri fiyatlandırma ve uluslararası çalışma konularında yetenek sahibi olduğu otoriteler tarafından kabul edilmektedir. DAÜ’nün, bugün tüm Türkiye çapında öğrenci yetiştirme konusundaki yeterliliğinin çok iyi bilindiğini belirten Ali Kuralkan, edindiği mesleki bilgi ve eğitimin yanı sıra, çok kültürlü ve çok uluslu ortamlarda daha iyi duruş sergileyebilmesini ve olaylara yaklaşımındaki esnekliğini DAÜ’den elde ettiği en önemli beceri ve kazanımlar olarak gördüğünü belirtmiştir. Kuralkan, yeni mezun olmuş veya olacak olan öğrencilere iş ağı kurma ve bilgiye ulaşmakta gösterecekleri direnç ve ısrarın, bir işi çok iyi yapmaya çalışmalarının onları başarıya götürecek en önemli unsurlar olduğunu aktararak, DAÜ’lü olmaktan herzaman mutlu ve gururlu olduğunu sözlerine eklemiştir.

Stratejik ticari yönetim de dahil olmak üzere yeni market ve ürün geliştirme, global olarak güçlü iş ortaklıkları kurma

Eastern Mediterranean University - For your International Career | 33

http://mika.emu.edu.tr


BRIDGE

connection to the world

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Sayı: 1

Yıl: 1

YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD Doğu Akdeniz Üniversitesi Adına Sahibi Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak Rektör Sorumlu Prof. Dr. Ülker Vancı Osam Rektör Yrd. (Öğrenci Hizmetleri,Sosyal ve Kültürel İşler) Hazırlandığı Yer Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü E-Posta: mezun@emu.edu.tr Yönetim Yeri Doğu Akdeniz Üniversitesi Gazimağusa / KKTC Genel Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Rasime Uyguroğlu Editör Rıza Çinkılıç Haber Koordinatörü Cemal Kılıç Çeviri ve Düzeltme Öğr. Gör. Şerife Özyahyalar İletişim Tel: 0392 630 2802 Faks: 0392 630 1615 email: mezun@emu.edu.tr

34 | Doğu Akdeniz Üniversitesi - Uluslararasi Kariyer İçin

http://mika.emu.edu.tr


connection to the world

BRIDGE

DAÜ MEZUN DERGİSİ / EMU ALUMNI MAGAZINE

Issue: 1

Year: 1

Eastern Mediterranean University - For your International Career | 35

http://mika.emu.edu.tr

EMU Alumni Magazine Year 1 Issue 1  
EMU Alumni Magazine Year 1 Issue 1  

EMU Alumni Magazine Year 1 Issue 1

Advertisement