Page 1


Misyonumuz: Uluslararası standartlarda, kaliteli, sürdürülebilir eğitim sunmak, araştırma yapmak, paydaşların beklentilerine yanıt vermek, çok kültürlü ortamda, uluslararası bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirmek.

Vizyonumuz:

Bölgesinde tercih edilen, katılımcı ve özerk çok kültürlü yapısı ile de örnek, değişim ve gelişime açık, bilim ve teknoloji üreten bir DAÜ.


Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak

Y

etenekleriniz doğrultusunda, size mutluluk verecek mesleği seçmek ve bu alanda iyi bir öğrenim görmek en doğal hakkınızdır. Ancak seçtiğiniz meslekte başarılı olmak ve iyi bir kariyer sahibi olabilmek için iyi bir öğrenim görmelisiniz. Sizi mesleğinizde başarılı kılacak üniversiteyi seçebilmek bu nedenle çok önemlidir. Geleceğinizi belirleyecek olan bu tercihi yaparken Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) tanımanızı sağlayacak bazı bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 1979 yılından beri eğitim veren DAÜ, tüm programları YÖK tarafından tanınan, bir çok programı uluslararası kuruluşlar tarafından da akredite edilmiş bir devlet üniversitesidir. DAÜ’de, geçen yıl eğitime başlayan Eczacılık Fakültesi ve 2012-2013 akademik yılından itibaren tekrar öğrenci kabulüne başlayacak olan Tıp Fakültesi ile birlikte 10 fakülte ve 4 yüksekokulda 76 programda lisans ve önlisans, 51 programda ise yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Gelişmiş altyapı olanakları, üstün nitelikli öğretim kadrosu ve mükemmel öğrenci öğretim üyesi iletişimi sayesinde DAÜ, kendine güvenen, yaratıcı, dünya gençliği ile rekabete hazır gençler yetiştirmektedir. DAÜ’de öğrenciler hem kendi danışmanlarını, hem diğer öğretim üyelerini, hem de her düzeydeki üniversite yöneticilerini serbestçe görebilme ayrıcalığına sahiptirler. Yetmişe yakın ülkeden gelen öğrencileri, 35 ülkeden öğretim elemanları ve küresel işbirliği anlaşmalarının sağladığı öğrenci değişim programları sayesinde DAÜ gerçek anlamda uluslararası bir üniversitedir. Bu nedenle DAÜ’de, kendi dilinizin konuşulduğu, tanıdık bir kültürel ortamda yaşarken dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençlerle tanışarak onların kültürlerini de öğrenme fırsatını bulacaksınız. İşte bu yüzden hepinizi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin huzur dolu, güvenli ve özgür ortamında ayrıcalıklı bir yüksek öğrenim hayatına davet ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla,


D İ K E Y G E Ç İ Ş S I N AV I P R O G R A M L A R I

TERCİH BURSLARI

1.Tercihle yerleşenlere % 50, 2. Tercihle yerleşenlere % 40, 3. Tercihle yerleşenlere %20 öğrenim ücreti bursu (tercih bursu) verilir.

DİĞER BURSLAR

Meslek (Eğitim alanında çalışan ailelerin çocuklarına yönelik), kardeş, TSK Mensubu, Sporcu indirimleri ile akademik başarılara burs imkanları mevcuttur.

DGS BURS SÜRESİ

Üniversitemizi 2012-2013 Akademik Yılında Dikey Geçiş Sınavı ile tercih edecek öğrencilere yönelik sağlanacak teşvik ve verilen indirimlerin süresi; Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık eğitimi gerektiren programlar için bir yıl hazırlık sınıfı, öğrencinin yerleştirildiği lisans programı için verilecek muafiyetlerden sonra lisans derecesini almak için gereken eğitim süresi kadar geçerlidir.

İNTİBAK YILI KALKTIĞINA DAİR BİLGİ

Öğrenciler yerleştirildikleri programda önlisans programında aldıkları derslerden uygun olanlarından muafiyet alarak normal öğrenci gibi akademik hayatlarına devam edecekler. Bu sistem DGS öğrencilerine diğer öğrencilerden farklı ek bir süre şartı koymuyor, 3. ve 4. Sınıflardan ders muafiyeti almalarını sağlıyor durumdadır. İntibak programı ve bu programın şartları olan süre ve başarı şartları da ortadan kalkmış oluyor.


DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI DGS BURSLARI

BURSLAR

Bölümler Eğitim Fakültesi

100%

TERCİHLER 1

50%

2

50%

3

40%

20%

Okul Öncesi Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Öğretmenliği

İşletme ve Ekonomi Fakültesi

İktisat

İşletme

İşletme (Türkçe)

Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi

Uluslararası İlişkiler

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Fen ve Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık

Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar

İç Mimarlık

İç Mimarlık (Türkçe)

Mimarlık

Hukuk Fakültesi Hukuk Mimarlık Fakültesi


İletişim Fakültesi Gazetecilik

Gazetecilik (Türkçe)

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Radyo, Televizyon ve Sinema

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Beslenme ve Diyetetik

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Spor Bilimleri Sağlık Yönetimi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Sigortacılık

İnsan Kaynakları Yönetimi

Pazarlama

Uluslararası Finans

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe)

Yönetim Bilişim Sistemleri Bilgisayar Teknoloji Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Turizm ve Otel İşletmeciliği

Ö N L İ S A N S P R O G R A M L A R I N DA N DAÜ L İ S A N S P R O G R A M L A R I N A G E Ç İ L M E S İ MÜMKÜN OLAN ALANLAR Alan Kodu

Ön Lisans Mezuniyet Alanı

Tercih Yapılabilecek Lisans Programları

9077

Ağırlama Hizmetleri

İşletme

1102

Adalet / Adalet Meslek Eğitimi

Hukuk

9149

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

5307

Avrupa Topluluğu

Avrupa Birliği İlişkileri

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler


5308

Banka ve Sigorta Yönetimi Aktüerya

Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Sigortacılık

1115

Bankacılık ve Sigortacılık

1114

Bankacılık

İktisat İşletme Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Sigortacılık İktisat İşletme Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

9010

Basım ve Yayın Teknolojileri Basın ve Yayın

Gazetecilik

4214

Basın ve Yayıncılık

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

5309

Beton Teknolojisi

İnşaat Mühendisliği

9104

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgisayar Mühendisliği

4217

Bilgi Teknolojileri

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

1850

Bilgisayar

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

1119

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar

1120

Bilg. Donanımı Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

Yazılım Mühendisliği

1121

Bilg. Operatörlüğü Bilg. ve Öğretim Teknolojileri Öğr.

9075

Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği

1122

Bilgisayar-Enformatik

1123

Bilgisayar Programcılığı Bilişim Sistemleri Mühend.

4224

Bilg. Teknolojisi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

9214

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Enformasyon Teknolojileri Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Fizik Bilişim ve İletişim Teknolojisi İstatistik Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Bilgisayar 4221

Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri

Bilgisayar Mühendisliği

4223

Bilgisayar Bilimleri

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

5311

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalıpçılık

Makine Mühendisliği

5312

Bilgisayar Destekli Makine

Makine Mühendisliği

5313

Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon

1117

Bilgisayar Destekli Muhasebe

İktisat

1124

Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama

İşletme

1118

Bilgisayar Destekli Tasarım

Endüstri Ürünleri Tasarımı

5058

Bilgisayar Destekli Teknik Çizim

Makine Mühendisliği

4219

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım

5314

Bilgisayar Destekli Yayıncılık

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Gazetecilik Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 508

Bilişim-Yönetim

Yönetim Bilişim Sistemleri

4225

Bina Koruma ve Yenileme

5316

Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama

Pazarlama

1127

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

5317

Borsa ve Finans Bankacılık

Bankacılık ve Finans

İşletme İç Mimarlık Mimarlık

Bankacılık ve Sigortacılık İktisat İşletme Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik


1129

Büro Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1130

Büro Yönetimi ve Sekreterlik

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

8510

Büro Yönetimi ve Yönetici

9074

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı

9101

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

9229

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği İşletme Yönetim Bilişim Sistemleri 5323

Çocuk Gelişimi

Okul Öncesi Öğretmenliği

5324

Dekor Tasarımı

İç Mimarlık

8514

Demiryolu Araçları

Makine Mühendisliği

8515

Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliği

İnşaat Mühendisliği

1137

Deniz Elektroniği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1138

Deniz Haberleşme

4236

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi

9137

Deniz Ulaştırma ve İşletme

1139

Deniz ve Liman İşletme

9026

Deniz ve Liman İşletmeciliği

1145

Dış Ticaret

İşletme

Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Sigortacılık İktisat İşletme Uluslararası Finans Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

1146

Dış Ticaret ve Avrupa Birliği

Avrupa Birliği İlişkileri Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Sigortacılık İktisat İşletme Uluslararası Finans Uluslararası İlişkiler Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

8595

Doğal Taş Dekorasyonu

İç Mimarlık

9037

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Mimarlık

8597

Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi

Makine Mühendisliği

8520

Doğalgaz ve Isıtma

Makine Mühendisliği

1148

Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi

5332

e-Ticaret

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İşletme Pazarlama Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

4247

Eğitim Önlisans

Sınıf Öğretmenliği

1152

Elektrik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

9063

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

1153

Elektrik-Elektronik

8524

Elektrik-Elektronik Teknikerliği

1154

Elektronik

6155

Elektronik Haberleşme

9067

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

9068

Elektronik Teknolojisi

9065

Elektrikli Cihaz Teknolojisi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1156

Emlak ve Emlak Yönetimi

İşletme

1157

Emtia Borsası

İşletme

9016

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

1159

Endüstriyel Elektronik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

5329

Endüstriyel Kalıpçılık

Makine Mühendisliği

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik


5330

Endüstriyel Otomasyon

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği

4773

Endüstriyel Otomasyon (1996-1998 yılları arasında öğrenci alan Orta Doğu Teknik Üni. MYO Endüstriyel Otomasyon programından mezun olanların tercih yapabileceği lisans programları karşı sütunda gösterilmektedir.)

Makine Mühendisliği

6161

Endüstriyel Tasarım

Endüstri Ürünleri Tasarımı

1163

Endüstriyel Yönetim

İşletme

4256

Enerji

Makine Mühendisliği

9230

Enerji Tesisleri İşletmeciliği

Mekatronik Mühendisliği İşletme Pazarlama Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 1165

Ev Cihazları Teknolojisi

5333

Ev Gereçleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

9109

Eser Koruma

8526

Finans ve Muhasebe

Bankacılık ve Finans

5335

Finans

Bankacılık ve Sigortacılık

1170

Fotoğrafçılık

1171

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

8599

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Turizmi ve Otelcilik

9066

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

Makine Mühendisliği

4266

Gayrimenkul Yönetimi

İşletme

1173

Gemi İnşaatı

Makine Mühendisliği

1174

Gemi Makineleri

Makine Mühendisliği

1175

Gemi Makineleri İşletme

4269

Genel Çalışmalar

İşletme

6176

Genel İşletme

Bankacılık ve Finans

İç Mimarlık Mimarlık

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Radyo, Televizyon ve Sinema Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Radyo, Televizyon ve Sinema

Bankacılık Sigortacılık İşletme Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yönetim Bilişim Sistemleri 9036

Geoteknik

İnşaat Mühendisliği

8603

Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı

İşletme

8529

Görsel İletişim

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

8502

Grafik

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

9179

Grafik Tasarımı

9180

Grafik ve Reklamcılık

1178

Gümrük İşletme

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Sigortacılık Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik İşletme

1180

Haberleşme

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

1181

Haberleşme Teknolojisi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1185

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1186

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

8531

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

4278

Harekat

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

4279

Hava Lojistiği

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

1194

Hazır Beton Teknolojisi

İnşaat Mühendisliği

6197

Hidroelektrik Santralları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4283

İç Mekan Koruma ve Yenileme

İç Mimar Mimarlık


1200

İklimlendirme-Soğutma

9064

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

Makine Mühendisliği

4285

İkmal

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

4286

İlkokul Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

4287

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

5337

İletişim ve Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

4289

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

5338

İnsan Kaynakları

İşletme

9073

İnsan Kaynakları Yönetimi

Kamu Yönetimi

1201

İnşaat

İnşaat Mühendisliği

8535

İnşaat Teknikerliği

Mimarlık

9052

İnşaat Teknolojisi

8605

İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı

Siyaset Bilimi

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yönetim Bilişim Sistemleri

8536

İnternet ile Pazarlama

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Pazarlama Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

4291

İnternet ve Ağ Teknolojileri

Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Yazılım Mühendisliği Matematik-Bilgisayar

1204

İş Makineleri

9227

İş Makineleri Operatörlüğü

Makine Mühendisliği

8607

İş Sağlığı ve Güvenliği

1205

İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği

5339

İş İdaresi

Bankacılık ve Finans

5341

İşletme

Bankacılık ve Sigortacılık

1207

İşletmecilik

İşletme

4296

İşletme Yönetim

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

1206

İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi

İşletme

1209

İthalat-İhracat

Bankacılık ve Finans

İşletme

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bankacılık ve Sigortacılık İktisat İşletme Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 1213

Kalıpçılık

Makine Mühendisliği

2377

Kalite Kontrol

Makine Mühendisliği

1216

Karayolu Ulaşımı ve Trafik

İnşaat Mühendisliği

1221

Kontrol Sistemleri Teknolojisi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

9069

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Metakronik Mühendisliği

1222

Kooperatifçilik

İşletme

9134

Kültürel Miras ve Turizm

İşletme

4311

Levazım

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

5346

Lojistik

İşletme

4312

Lojistik Yönetimi

İşletme

1230

Mahalli İdareler

Kamu Yönetim

1229

Mağaza İşletmeciliği

Turizm ve Otelcilik

iSiyaset Bilimi İşletme Pazarlama Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 1232

Makine

Makine Mühendisliği

1233

Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi

Makine Mühendisliği

1234

Makine, Resim ve Konstrüksiyon / Makine-Resim-Konstrüksiyon

Makine Mühendisliği


1235

Maliye / Maliye-Meslek Y.O.-Gümrük İşletme

Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Sigortacılık İktisat Kamu Yönetimi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

9226

Marina İşletmeciliği

İşletme

4318

Marka İletişimi

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

5348

Masaüstü Yayıncılık

1237

Matbaacılık

5349

Matbaacılık ve Baskı Teknikleri

9133

Medya ve İletişim

6238

Mekatronik

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Radyo, Televizyon ve Sinema Elektrik-Elektronik Mühendisliği Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği 8611

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Sigortacılık İktisat İşletme

1239

Mermer Teknolojisi

İç Mimarlık

1240

Mermercilik

8613

Mimari Restorasyon

İç Mimarlık

1245

Mobilya ve Dekorasyon

Endüstri Ürünleri Tasarımı

8545

Motor

Makine Mühendisliği

4321

Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1249

Muhasebe

İktisat

9032

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

İşletme

Mimarlık İç Mimarlık Mimarlık

İç Mimarlık

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yönetim Bilişim Sistemleri 5351

Ofis Teknolojileri ve Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1254

Orta Kademe Yöneticilik

İşletme Pazarlama Siyaset Bilimi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

1255

Otel Yöneticiliği

Turizm ve Otelcilik

1257

Oto Elektrik-Elektronik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1258

Oto Motor Teknolojileri

Makine Mühendisliği

8551

Otomasyon

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1261

Otomotiv

Makine Mühendisliği

1263

Otomotiv Tasarım ve İmalat

9043

Otomotiv Teknolojisi

1262

Otomotiv Satış Sonrası Hizmet

Makine Mühendisliği

5355

Para ve Sermaye Yönetimi

Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Sigortacılık İşletme Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

8553

Pazarlama ve Satış

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Pazarlama Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik


1269

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Pazarlama Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

1270

Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Pazarlama Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

4332

Personel

İnsan Kaynakları Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi

6271

Personel Yönetimi

İnsan Kaynakları Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi

1276

Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1277

Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık

9099

Posta Hizmetleri

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

1282

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

4340

Radyo ve Televizyon Yayımcılığı

Radyo, Televizyon ve Sinema

Pazarlama Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Pazarlama

Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1283

Radyo ve Televizyon Tekniği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

9070

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Radyo, Televizyon ve Sinema

8621

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

8625

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

Makine Mühendisliği

9147

Raylı Sistemler Makinistliği

1288

Raylı Sistemler Teknolojisi

8627

Raylı Sistemler Yol Raylı Sistemler

9055

Yol Teknolojisi

1289

Reklamcılık Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1290

Restorasyon

İç Mimarlık

1291

Restorasyon ve Konservasyon

Mimarlık

2110

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

İşletme

4343

Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknolojisi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4344

Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknolojisi

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

9015

Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi

Radyo TV Sinema

5357

Sahne Tasarımı

İç Mimarlık

9017

Sahne ve Dekor Tasarımı

6292

Satış ve Reklam Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1293

Satış Yönetimi

İşletme

İnşaat Mühendisliği

Pazarlama Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 8560

Sekreterlik

Halkla İlşkiler ve Reklamcılık

4351

Sevk ve İdare

Kamu Yönetimi

1304

Sıhhi Tesisat

Makine Mühendisliği

8563

Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz

1303

Sigortacılık

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bankacılık ve Finans İşletme Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

8567

Tapu Kadastro/Tapu ve Kadastro

Kamu Yönetimi

8635

Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama

İşletme

1314

Tarımsal Kooperatifçilik

İşletme

5366

Tarımsal İşletmecilik

İşletme

1316

Tarımsal Pazarlama

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Pazarlama

Pazarlama İşletme


639

Tasarım ve Basım-Yayımcılık

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Gazetecilik

6327

Telekomünikasyon

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

8643

Televizyon Yapım ve Yönetimi

Gazetecilik

8541

Televizyon ve Radyo Programcılığı

Görsel İletişim ve Görsel Sanatlar

4364

Termik Motorlar ve Otomotiv

Makine Mühendisliği

8570

Termik Santral Makineleri

Makine Mühendisliği

8571

Termik Santrallerde Enerji Üretimi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1328

Tesisat Teknolojisi

Makine Mühendisliği

1329

Tıbbi Dökümantasyon Sekreterlik

İşletme

4366

Tıbbi İstatistik ve Bilgisayar

1331

Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama

Pazarlama

9089

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

1333

Ticaret ve Yönetim

Bankacılık ve Finans

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Radyo Tv Sinema

Bankacılık ve Sigortacılık İşletme Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 8573

Turizm

İşletme

1335

Turizm İşletmeciliği

Turizm ve Otelcilik

5368

Turizm ve Otel İşletmeciliği

1338

Turizm ve Otelcilik

8575

Turizm, Konaklama ve Otel İşletmeciliği

1339

Turizm Yönetimi

4374

Turizm ve Konaklama İşletmeciliği

9078

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

5370

Turizm ve Seyahat İşletmeciliği

5371

Uçak Elektriği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4378

Uçak Elektrik ve Elektroniği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

5372

Uçak Elektroniği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4379

Uçak Gövde Bakım

5373

Uçak Gövdesi

5374

Uçak Motoru

4380

Uçak Yer Destek Sistemleri

9146

Uçak Teknolojisi

1341

Ulaştırma

9011

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

4385

Ulaştırma ve Otomotiv

İşletme

Makine Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Makine Mühendisliği İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği

Uluslararası Lojistik

İşletme

Uluslararası Taşımacılık Yönetimi Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik 5376

Uluslararası Ticaret

Bankacılık ve Finans

1343

Uluslararası Ticaret Yönetimi

Bankacılık ve Sigortacılık İktisat İşletme Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

1345

Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik

9198

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

1214

Üretimde Kalite Kontrol

Makine Mühendisliği

4399

Web Teknolojileri ve Programlama

Bilgisayar Mühendisliği

4400

Yapı

8645

Yapı Denetim Yardımcılığı

9039

Yapı Denetimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği İnşaat Mühendisliği


Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Büroları

ANKARA dau.ankara@emu.edu.tr

Tel: 0312 427 72 25 0312 427 18 39 Fax: 0312 426 16 63 Atatürk Bulvarı, Katip Çelebi Sokak, No: 1, D: 3 Kavaklıdere 06680 ANKARA

İSTANBUL dau.istanbul@emu.edu.tr

Tel: 0216 550 09 00 0216 550 09 02 Fax: 0216 550 14 10 Bağdat Caddesi, Nusret Bey Apt. No: 117, Kat:1/8 Feneryolu Kadıköy, İSTANBUL

İZMİR

dau.izmir@emu.edu.tr Tel: 0232 464 44 75 Fax: 0232 464 41 67 Atatürk Caddesi, Manolya Apt. No: 308, Kat:1, D:1 Alsancak, İZMİR

ANTALYA

dau.antalya@emu.edu.tr Tel: 0242 244 13 27 0242 248 60 65 Fax: 0242 244 13 28 Bahçelievler Mah., Konyaaltı Cad., Akdeniz Apt., Kat: 3/10, ANTALYA

ADANA

dau.adana@emu.edu.tr Tel: 0322 232 79 11 0322 232 79 12 Fax: 0322 232 79 00 Güzelyalı Mahallesi, 100. Sk. Alize Apt. Seyhan, ADANA

SAMSUN

dau.samsun@emu.edu.tr Tel: 0362 433 16 44 Fax: 0362 433 16 00 Hürriyet Mahallesi, Talimhane Cad., Ekol Apt. No: 52/2, SAMSUN

ŞANLIURFA dau.urfa@emu.edu.tr Tel. 0414 316 98 21 Fax. 0414 316 98 22 Atatürk Bulvarı Emirgan Apt. No.8 ŞANLIURFA


Eda Bildiricioğlu

Şahin Ali Gökçelik

TAV İşletme Müdürü 1992 İşletme Bölümü Mezunu

Unilever Uzakdoğu Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi 1989 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mezunu

A

D

tatürk Havalimanı TAV İşletme Hizmetleri’nin Genel Müdürü olarak çalışmaktayım. DAÜ mezunu olmaktan çok büyük onur duyuyorum. Beni yetiştiren ve bugün bu pozisyonda olmamı sağlayan DAÜ ailesine teşekkür ediyorum.

oğu Akdeniz Üniversitesi, İngilizce eğitimindeki kalitesi, uluslararası akreditasyonları ve öğrenci değişim programları ile çok uluslu büyük bir kurumda üst düzey yönetici olarak görev almamda önemli rol oynamıştır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi,

uluslararası kariyere sahip seçkin mezunlar yetiştirir.

F. Aslın Yetiştirici

Dağhan Fellahoğlu

Nike Inc. Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü 1996 İşletme-Ekonomi Fakültesi Mezunu

KKTCELL Genel Müdürü 1995 Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunu

N

K

ike İstanbul İrtibat Bürosu’nda 11 yıldır İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü olarak çalışmaktayım. Aldığım kaliteli eğitim, üniversitenin altyapı imkanları, öğrenci ve öğretim üyelerininin farklı kültür ve medeniyetlerden olması beni global bir firmada başarıya götüren en büyük etkendir. DAÜ’nün sizin kariyer yolunuzu da açacağından eminim.

uzey Kıbrıs Turkcell’in Genel Müdürüyüm. DAÜ benim hem kişisel gelişimimde hem de mesleki gelişimimde çok önemli yere sahiptir. DAÜ’deki eğitimin önemli avantajlarından biri de, kalabalık olmayan sınıflarda bizimle yakından ilgilenen, öğretilerini, bilgilerini bize aktaran kariyerli öğretim üyeleri ile çalışma fırsatımız olmasıydı.


Gazimağusa / KKTC Tel: 0 392 630 23 23 Faks: 0 392 630 29 29 e-posta: tanitim@emu.edu.tr

Tasarım&Baskı: DAÜ Basımevi, Serkan Saçıldı, Fotoğraf: İsmail Gökçe, Erhan Yavuz, 03-2012

Dikey Gecis Sinavi ile Ogrenci kabulu  

Dikey Gecis Sinavi ile Ogrenci kabulu

Dikey Gecis Sinavi ile Ogrenci kabulu  

Dikey Gecis Sinavi ile Ogrenci kabulu

Advertisement