Page 1

El feixisme Esquema de les causes de la crisi dels règims democràtics liberals i de l’ascens dels feixismes

Empar Gallego, professora d’Història i Geografia. http://historiaenpresent.blogspot.com


LES CAUSES DE LA CRISI DE LES DEMOCRÀCIES LIBERALS i L’ ASCENS DEL FEIXISME

EL EL CONTEXT CONTEXT(entre (entre 1919 1919i i1939) 1939)

LES CONSEQÜÈNCIES de la PRIMERA GUERRA MUNDIAL en la població

la crisi econòmica postguerra

es qüestiona la idea de progrés

EL TRIOMF de la REVOLUCIÓ RUSSA és percebuda pels règims liberals com una amenaça

les imposicions a Alemanya en el Tractat de Versalles el sentiment d’ Itàlia de país vençut

moviments ultranacionalistes

influència en el moviment obrer europeu creixement dels afiliats als sindicats obrers

LA GRAN DEPRESSIÓ Crack 1929

crisi econòmica tancament d’empreses atur sistema econòmic liberal en qüestió

moviments revolucionaris- vagues generalitzades a Europa


TEMOR DE LES CLASSES DIRIGENTS A LA DIFUSIÓ DE LES IDEES COMUNISTES I A LA REVOLUCIÓ SOCIAL recolzen i financen als grups feixistes i antidemocràtics per utilitzar-los contra els comunistes

Membres del partit nazi el 1922

els grans industrials recolçaran als feixistes per a que arriben al poder

Camises negres del partit feixista italià (Fasci di Combattimento)

Reunió del NSDAP anys 20


CONFIGURACIÓ EN EUROPA DE DOS BLOCS DE PAÏSOS REFORÇAMENT DE LA DEMOCRÀCIA LIBERAL

MOVIMENTS FEIXISTES

Sufragi universal masculí, permet la participació política de les classes populars i dels partits obrers

Marcadament antidemocràtics

Intervenció de l’Estat en l’economia (per la crisi)

Ultranacionalisme

Establiment de l’autoritat estatal sobre la massa

Discurs de la víctima propiciatòria


ENTRE 1919 I 1939, Europa queda dividida en

Règims democràtics Règims autoritaris Règims feixistes i el règim comunista en la URSS

Esquema causes feixisme  

Esquema crisi democràcies liberals i ascens del fexisme

Advertisement