Odkaz žítkovských bohyní – Vlastimil Hela

Page 1

Vybrané tituly nakladatelství Eminent

Vlastimil Hela

Ty jsi moje vstupenka do nirvány

Tajemství bohyní na Žítkové Návrat žítkovských bohyní

Pavlína Brzáková

Dědeček Oge – Učení sibiřského šamana (kniha a audiokniha)

Stíny na kupecké stezce

Až odejdu za horu Modřínová duše Dva světy

Jaroslav Dušek, Pavlína Brzáková

Ze mě / Cesta blázna a vnitřní svět

Jaroslava Duška Tvarytmy První dotek

Vladimír Kafka, Irena Nováková Kafková Mistři života Život naživo

Clemens Kuby Mental Healing – Tajemství sebeléčení a uzdravení

Vladislava Mlada Jirásková

Léčivá domác(t)nost Receptář z barokní apatyky U svaté Alžběty

Wolf-Dieter Storl

Zahrada jako mikrokosmos

Marcela Zlatohlávková

Chiromancie Mudry www.eminent.cz

Kdo vládne slovem, vládne lidem. Antické přísloví

VYBRANÉ TITULY NAKLADATELSTVÍ EMINENT

Vlastimil Hela

TY JSI MOJE VSTUPENKA DO NIRVÁNY

TAJEMSTVÍ BOHYNÍ NA ŽÍTKOVÉ

NÁVRAT ŽÍTKOVSKÝCH BOHYNÍ

Stanislav Motl

STOPY – FAKTA – TAJEMSTVÍ / CESTY ZA OPONU ČASU 1—5

STRÁŽCE BRÁNY

Jiří Kuchař

ZJEVENÍ MATKY BOŽÍ V TURZOVCE

ESOTERICKÉ ČECHY, MORAVA A SLEZSKO 1—9

LÉČITELÉ, JASNOVIDCI A MÁGOVÉ

Josef Schrötter

SVĚT OČIMA PSYCHOTRONIKA

Václav Cílek

PODZEMNÍ PRAHA PODZEMNÍ ČECHY

Clemens Kuby

NA CESTĚ DO SOUSEDNÍ DIMENZE

LÉČENÍ – ZÁZRAK V NÁS

MENTAL HEALING – TAJEMSTVÍ SEBELÉČENÍ A UZDRAVENÍ

NAVIGÁTOR K SEBELÉČENÍ A UZDRAVENÍ

ZÁZRAČNÉ ZDRAVÍ – NÁVOD K JINÉMU MYŠLENÍ

ŽIJÍCÍ BUDDHA (kniha a DVD)

ŽITÁ REINKARNACE

Dagmar Kludská

VÝKLAD Z KARET PODLE DAGMAR KLUDSKÉ

Sallie Nichols

CARL GUSTAV JUNG A TAROT

Jana Štrausová

DĚTI NOVÉHO VĚKU

POSELSTVÍ DĚTÍ NOVÉHO VĚKU

Doporučené internetové adresy

WWW.EMINENT.CZ • WWW.REGENERACE.CZ

WWW.SPAGYRIA.CZ

VLASTIMIL HELA

ODKAZ

ŽÍTKOVSKÝCH BOHYNÍ EMINENT 2022

Obsah

I-ťing ........................................................................ 9

· I ·

Impuls .................................................................... 16

Ony vedzely 20 Očarování svobodou ................................................. 23 Prastaré vlivy 29 U bohyně ................................................................ 34 Lidová magie ........................................................... 38 Duševěda 43 Role mozku ............................................................. 52

· II ·

Choroboznalectví ..................................................... 62 Věštění ................................................................... 69 Rozšířené vnímání .................................................... 76 Vědomí ................................................................... 79

Informační pole 81 Jasnovidci ................................................................ 90 Čarování ................................................................. 95 Zaříkávání ............................................................... 99

Jezuité na Kopanicích .............................................. 106 Šeptuchy z polského Podlesí 123 Uhranutí (z očú neboli porobenie) ............................ 126 Polka ještě jednou .................................................. 132

Šaman 136

Lék na každou nemoc ............................................. 145 Magické a léčivé zeliny žítkovských bohyní 151 Úskalí léčitelského působení .................................... 209 · IV ·

Návrat k symbolice ................................................. 212 Vše se vyvíjí ........................................................... 213 Úhly pohledu 216 Věk Býka ............................................................... 222 Kouzlo bohyně ....................................................... 226 Hledání duše ......................................................... 230 Všenáprava ............................................................ 234 •

Bibliografie ............................................................ 238 Jmenný rejstřík 240

· III ·

Věnuji památce svého dědečka Rudolfa Hely i jeho otce Ondřeje, který se v roce 1870 narodil na Žítkové. Děkuji nakladatelství Eminent za důvěru a podporu při psaní této knihy, Jiřímu Kuchařovi za některé podněty, pečlivé úpravy a doplnění textu. A také Adamu Friedrichovi, který z něj udělal knihu.

Autor

2022 Vlastimil Hela
© 2022 Eminent ISBN 978–80–7281–575–3
©
Edition

Oblíbeným rčením mnoha z nás je po návštěvě nového, dosud nepoznaného, ale i opakovaně navštěvovaného místa: Tady mi to učarovalo. Pozadí tohoto pocitu se většinou hlouběji nezkoumá. Stačí, když je přebývání na takovém místě příjemné. I Moravské Kopanice mají přídomek čarovné. Nejenom místa mají svá kouzla, kterými na nás působí. Mužům učarují ženy, aby jim podlehli, což se samozřejmě na druhé straně stává i pokračovatelkám bájné Evy. I ony tu a tam podlehnou magické moci „svého“ Adama. Obě popsané verze učarování jsou vcelku jasné, většina z nás je spontánně zažila nebo zažívá. Mnohdy to postrádá logické, racionální vysvětlení. A to je na tom krásné. Vždyť často i brutálně chladný rozum podléhá bezelstným citům. Ačkoliv se současní lidé považují za rozumné, věcné, materiálně zaměřené a odolné proti citům a emocím, stačí málo – změna situace, ztráta jistoty, blízkého člověka, aby se vykonstruovaný ideální svět mentálního paradigmatu zhroutil pod vlivem dříve nepoznaných emocí, které pohledem našich v pověrečnosti žijících předků mají sílu kouzel a magie. Dříve, ještě v 18. i v 19. století, byla míra pověrečnosti v našich zemích poměrně vysoká. Vypovídají o tom texty národopisců, etnografů i historiků. Nebyly to jenom inkviziční procesy, řešící obvinění z čarodějnictví, ale i ústní tradicí předávané zvěsti o čarodějích a bosorkách. Kolik jich nakonec skončilo na zapálených hranicích? Přitom jenom zaříkávali nemoci, sbírali byliny a pomáhali tam, kde si lidé neumě-

— 95 — Čarování

li pomoct sami. Tak, jako to dělali po celé epochy od chvíle, kdy se začali uvědomovat jako individuální osobnosti a učili se žít v rozsáhlejších společenstvech, která jim dávala větší společnou sílu a šanci na úspěch. Zažívali poznání užitečnosti takového začlenění, a snažili se proto k někomu patřit. Navíc nevnímali svět kolem sebe jenom jako cosi příjemného, spojeného s radostnými a šťastnými pocity, ale docházely jim hrozby a nástrahy přírody, která je obklopuje. Svět se stává přeludem, čímsi nebezpečným. Asi i proto se pokoušejí „očarovat“ a ovládnout přírodu, prostředí, jiné lidi i vše ostatní tak, aby to neovládalo a nezničilo je. Zdokonalují postupy, rituály, kouzla, zaříkávání a magické obřady. V klanech, příbuzenských společenstvích nebo v kmenech získávají mágové, šamani a medicinmani význačné postavení. Mezi prostředky na odvrácení nečistých sil všeho druhu, a tedy i působení bosorek, patří například mák. Sypal se ve stájích, obsypával se jím dobytek před vyháněním na první

Magická moc máku spočívá v tom, že rozsypaná malá zrnka není schopen posbírat nikdo, ani zlá démonická bytost.

Není divu, že oheň je základem magických rituálů. V naší historické paměti má tak silné místo, že se bez něj neobejdou žádný šaman, vědma ani šeptucha. Zdůrazňuje to i bohyně: „Bez ohňa, moja milá, ništ něbudze.“

jarní pastvu pro ochranu před ještě nevyzrálou energií rozkvétající krajiny. Sypal se kolem truhly nebožtíka i cestou na hřbitov. Magická moc máku spočívá v tom, že jeho rozsypaná malá zrnka není schopen nikdo zcela vysbírat. Je to nesplnitelný úkol i pro démonickou bytost. Podobných nesplnitelných úkolů, třeba pro zlé čerty, je v pohádkách i pověstech celá řada. Prvním jarním dnem člověk symbolicky rozhrnuje temné závěsy, které halily jeho duši, otvírají se mu oči a vidí svět vcelku, integrálně. Podle některých badatelů se v průběhu jarních rituálů hojně zapalovaly ohně kvůli očistě pastvin od zlých sil a temných zimních démonů. Pravděpodobně hlavně na kopcích. Oheň má pro alchymisty božskou sílu. Jeho elementární

— 97 —

bytost, salamandr, je schopna zničit organické látky, takže má moc nad životem a smrtí a má schopnost tavit kovy, a tak je očišťovat. Je nepřímým důkazem pomíjivosti těla. Z hořících předmětů, které se vyhazovaly do vzduchu, aby tak odehnaly nevlídné duchy a zlé bytosti, nám zbyli třeba papíroví draci, thajské létající lampiony nebo ohňostroje.

Dnešní lidé si zvykli na vodovod, takřka bezchybný, nevysychající zdroj vody, zásadní podmínky pro život. A jako ke všemu, co je jaksi samozřejmé, ztratili pradávnou úctu, spojovanou se studánkami, prameny a potůčky. Každé posvátné místo v krajině, také pradávná svatyně, měly pramen s uctívanou vodou, jíž byla přisuzována magická moc a léčivé účinky. Ostatně je tomu tak i na většině mariánských poutních míst. Voda se vozí z francouzských Lurd, slovenské Turzovky, moravského Provodova a Svatého Hostýna, anglického Chalice Well. Očarovanou vodu zmiňuje už římský básník Publius Ovidius Naso.

— 98 —

Magické a léčivé zeliny žítkovských bohyní

Evangelický farář a botanik z Bošácké doliny Ľudovít Holuby, rodák z Pozlovic poblíž Luhačovic, etnograf a folklorista Antonín Václavík anebo vizovický národopisec, znalec lidového lékařství, pověr a zvyklostí Josef Čižmář koncem 19. a začátkem 20. století zkoumali život v oblasti širšího moravsko-slovenského pomezí a také na Moravských Kopanicích. Popisují stovky bylin, které se tady používaly pro léčení, k magickým účelům i jako běžná potrava. Svým klientům je doporučovaly i žítkovské bohyně. Patrně jich měly v repertoáru dvacet třicet. Ale k léčení to stačilo. Z více jak tří stovek magických a léčivých bylin, historicky připisovaných na Moravské Kopanice, jsem sestavil následující výběr nejčastěji užívaných „zelin“. Obsahuje pouze orientační popisy a lidové názvy, které pro ně kopaničáři používali. Latinské názvy zůstaly dobové. Podrobně se jim budeme věnovat v samostatné publikaci o bylinách žítkovských bohyní, kterou připravuji s Vláďou Vytáskem.

Árón východní

ARUM CYLINDRACEUM

Tato v čerstvém stavu jedovatá bylina zvaná áronka se v lidové magii pokládala poblíž dveří stavení, aby jej chránila před zlými duchy a nadpřirozenými silami. Z podobných důvodů se vkládala do postýlek novorozenců. Své místo měla i v milost-

— 151 —

né magii pro získání lásky partnera. Jedovaté látky se z ní odstraní sušením nebo vařením. Odvar se pil při souchotinách. Mattioli doporučoval při dušnosti přidávat prášek z usušeného kořene do mouky na pečení chleba, což se někdy dělalo i na Kopanicích.

Bazalka pravá

OCIMUM BASILICUM

Bazalka není vyhledávaná jenom v čerstvé formě pro využití v kuchyni, v níž se používala i na Kopanicích, ale také jako významná bylina s vysokým obsahem celé řady účinných látek. Odvar z ní se dříve doporučoval pro léčení ušních zánětů. Suché listí se dávalo do nosu proti rýmě. Ve formě nálevu účinně pomáhá k tlumení bolestí v trávicím traktu, odstraňuje nadýmání a má protizánětlivé účinky. Ve spojení s dalšími bylinami, například meduňkou, pozitivně působí na nervový systém, uklidňuje a pomáhá zvládnout životní stres.

Bedrník obecný

Z letitých popisů účinků bedrníku zvaného ochvat by se dalo zvolat: „Není nad bedrník!“ Patrně ne nadarmo si lidé v Čechách i na Moravě pozpěvovali: „Pijme pivo s bobkem, jezme bedrník, nebudeme stonat, nebudeme mřít.“ Na Moravě víly zpívaly: „Bedrníku bedrný, jak jsi ty peprný! Kdyby lidé věděli, rádi by tě jídali, ani by tak nemřeli.“ A když byl mor, zvony samy zvonily: „Cendelia, bedrník, od nemoci dobrý lík.“ Bedrník chrání nejen od moru, ale také od učarování a slouží proti otrávení. Kdo u sebe nosí jeho kořen dříve naložený v alkoholu, je chráněn před nakažlivými nemocemi. Bedrník

— 152 —

obecný se užívá proti kolice, choleře a proti krvotoku. Vařil se dobytku, když se „ochvátí“. Tak se říkalo, když se kráva přepila. Používá se k rozpouštění ledvinových kamenů, na podporu imunity a k detoxikaci organismu. Je účinný i při onemocnění horních cest dýchacích.

Bez černý SAMBUCUS NIGRA

Bez černý čili kozičky nebo pukač je keř se širokým využitím v léčitelství i jako potravina. Na venkově je považovaný za kompletní domácí lékárnu. K léčbě se užívá květu bezinek, dřeně čili duše, kůry, lýčí, dříví, kořene.

Je lékem proti devadesáti devíti nemocem a je považován za bylinu magickou, u polabských Slovanů za posvátnou: Před kozičkou* smekni, před heřmánkem klekni!

Kdo by zničil bez do kořene, tomu následkem ďábelské pomsty buď ruka opuchne, nebo dostane hostec neboli dnu. Kdo pálí na ohništi bezové dřevo, toho budou zuby bolet. Pod bez vylévali kopaničáři vodu upotřebenou po léčení, zakopávali tam klůcky a použité obvazy, aby je čarodějnice nemohly upotřebit k čarování. Nepříjemný zápach bezu je vysvětlován tím, že na jeho větvích se prý oběsil Jidáš. Odtud byla cizopasná houba, rostoucí na bezu, lidem nazvána „uchem Jidášovým“. Povidla uvařená ze zralých plodů pomáhají od kašle, záduchy a vůbec při prsních chorobách. Lýko z letošních výrůstků se paří na mléce, natře na čistý konopný hadřík a zvenčí přikládá na zanícené, zapuchlé nebo zatvrdlé hrdlo.

* bezem černým

— 153 —

Bílojetel pětilistý neboli pjaceraká zacelina měl přilákat ženě muže.

— 154 —

Návrat k symbolice

Když jsem se před lety pustil do psaní textů na téma žítkovské bohyně, snažil jsem se porozumět širším souvislostem a pochopit, proč se zvyšuje zájem o vše, co přesahuje náš fyzický a rozumový svět. Kromě jiného o magii, o lidovou magii. Na první knihu Tajemství bohyní na Žítkové jsem navázal titulem Návrat žítkovských bohyní. V obou publikacích naznačuji, že pro další směřování lidstva bude důležité, jak se podaří integrovat do našich životů zkušenosti předků. V příběhu kopaničářských bohyní vnímám jistou symboliku, důležitou v době, kdy se světové paradigma posunuje do další fáze a kdy to, co prožíváme, vypadá jako podivuhodné přechodové období. Ta bývají provázena zmatky a chaosem a bohužel i násilím a válkami.

V dalším běhu času, jak se zdá, bude hrát významnou roli právě symbolika Bohyně.

— 212 —
WWW.REGENERACE.CZ
Je
Informace o předplatném najdete na webových stránkách časopisu Regenerace. Pavlína BRZÁKOVÁ • Milan CALÁBEK Václav CÍLEK • Jaroslav DUŠEK • David FREJ Valdemar GREŠÍK • Vlastimil HELA • Igor CHAUN Jiří JANČA • Marian JELÍNEK • Vladislava JIRÁSKOVÁ Josef JONÁŠ • Clemens KUBY • Jiří KUCHAŘ • Matěj KUČERA Beáta a Július PATAKYOVI • Josef SCHRÖTTER Jitka VODŇANSKÁ • Vláďa VYTÁSEK… Regenerace Speciály podrobně rozvádějí dané aktuální téma. Vycházejí 4× ročně.
Každý měsíc na novinových stáncích můžete najít časopis, který se od svého založení v roce 1993 stal uznávanou autoritou ve svém oboru. Přináší nejen informace, které si jinde nepřečtete, ale i neotřelé pohledy odborníků na svět kolem nás. REGENERACE je časopis, který svým čtenářům otevírá brány nového poznání.
připravován předními experty, jako jsou

Radomír Socha, Aleš Vít Houby z Boží lékárny

Kniha je věnována jak zájemcům o alternativní přístupy k léčení nemocí s pomocí hub, tak milovníkům houbařských pokrmů. Zahrnuje popisy, místa výskytu a barevné fotografie stovky druhů převážně u nás rostoucích hub s léčivými účinky, rozšířené o nejnovější údaje o bioaktivních látkách v nich obsažených, hlavních typech jejich zdravotních účinků a způsobu použití v léčitelství i v kuchyni. Všechny v knize popsané druhy doplňují fotorecepty na přípravu chutných houbových specialit nebo léčivých přípravků. V obsáhlém rejstříku se čtenář dozví, u kterých onemocnění je možné léčivé druhy hub v praxi využít. Kniha obsahuje více než 450 doprovodných barevných fotografií.

Vláďa Vytásek Můj bylinkový svět

Knihu napsal známý bylinář s přáním, aby ti z vás, kteří chtějí poznat svět bylin a jejich léčivých vlastností, získali do začátku svého bádání co nejvíc znalostí, které použijete na své další cestě. V bylinkovém světě najdete velké množství pomocníků, protože rostliny jsou naši přátelé. Autor učí vnímat bylinky a snaží se, aby si lidé recepty vytvářeli podle vlastní intuice a příliš je nekopírovali. Každý je totiž jedinečná bytost.

VYBRANÉ TITULY NAKLADATELSTVÍ EMINENT WWW.EMINENT.CZ 4 KNIHY ZA CENU 2

Jiří Kuchař Ayahuasca aneb Tanec s bohy

Kniha o jihoamerickém halucinogenním šamanství napsaná na základě osobních zkušeností. Obrazová příloha obsahuje dokumentární fotografie Roberta Nebřenského a obrazy Otto Plachta a Pabla Amaringa.

Pavlína Brzáková Dědeček Oge (kniha a audiokniha)

V tomto bestselleru zachycuje známá etnoložka proměnu obyčejného člověka v léčitele a přibližuje praktiky sibiřských šamanů. Vyprávění o životě dědečka Ogeho od řeky Podkamenné Tunguzky je okénkem do světa přírodního národa, který jen těžce odolává současným vlivům globalizace.

Jaroslav Dušek, Pavlína Brzáková První dotek

Systém ovlivňuje každého z nás. Na někoho působí méně, na někoho více, ale jeho vliv se dotýká naprosto každého. Jak se s tím vyrovnat, jak zabránit, aby nám Systém odebíral naši vnitřní sílu i energii a jak v tom všem správně vychovávat děti? To vše a ještě mnohem víc se dozvíte v této knize.

VYBRANÉ TITULY NAKLADATELSTVÍ EMINENT WWW.EMINENT.CZ 4 KNIHY ZA CENU 2

Zdeněk Rejdák Páter František Ferda

Přepracované a doplněné vydání knihy receptů, rad a životních příběhů legendárního sušického léčitele přináší to nejlepší z toho, co doporučoval během svojí letité úspěšné praxe. Autor publikace s páterem Ferdou dlouhodobě experimentoval u nás i v zahraničí a před odbornými komisemi v řadě zemí prokázal jeho jasnovidecké i léčitelské schopnosti.

David Frej, Miloš Kozumplík, Jiří Kuchař Svět přírodních antivirotik

Viry nás společně s bakteriemi, kvasinkami, plísněmi a dalšími mikroorganismy obklopují neustále a jsou příčinou řady nemocí; pro děti jsou nebezpečné třeba rotavirové průjmy, ale virového původu jsou i bradavice, jež mají pro většinu z nás především estetický význam. Tato kniha nabízí desítky léty osvědčených receptů a postupů. Je určena pro preventivní užívání přírodních prostředků s antivirovým posláním, pro celkové zvýšení imunity a také pro terapii konkrétních nemocí a problémů spojených s viry. Autoři v ní přibližují mnoho rostlin a hub, jež si můžete sami nasbírat a jednoduše připravit, aby se staly součástí vaší domácí, kdykoli použitelné lékárny.

VYBRANÉ TITULY NAKLADATELSTVÍ EMINENT WWW.EMINENT.CZ 4 KNIHY ZA CENU 2

Vlastimil Hela Odkaz žítkovských

bohyní

Foto autor, Wikimedia a archivy Obálka, grafická úprava a typo Adam Friedrich Tisk Finidr, s. r. o., Český Těšín

Vydalo nakladatelství Eminent, P. O. Box 298, 111 21 Praha 1 www.eminent.cz 22/11/22 ISBN 978–80–7281–575–3

Vlastimil Hela (1956)

Pochází z Bojkovic ležících poblíž Moravských Kopanic, kde se na Žítkové narodil jeho pradědeček. Příběhy z moravsko-slovenského pomezí i tamní bohyně ho přitahovaly od mládí a jeho prvními nesmělými literárními díly byly povídky o kopaničářích. Je autorem řady regionálních historických monografií a také publikací TAJEMSTVÍ BOHYNÍ NA ŽÍTKOVÉ, NÁVRAT ŽÍTKOVSKÝCH BOHYNÍ, TY JSI MOJE VSTUPENKA DO NIRVÁNY, UMÍRALI I ZA NAŠI SVOBODU, NEZAPOMÍNÁME a HEY JOE! Působí jako mentální kouč a lektor, vede semináře o leadershipu, zvládání času a stresu a o komunikaci se zákazníky. Využívá při tom nových poznatků z psychologie, výzkumů lidského mozku a dlouholetých osobních zkušeností. Publikuje v časopisu REGENERACE a je hlavním koordinátorem Keltského telegrafu (www.keltskytelegraf.cz).

Foto Libor Velan

U stařenky Krasňákové, vyhlášené žítkovské bohyně, je teplo, ale těsno. Jsou u ní dvě děvčata na poradě, zřejmě velmi intimní. Chalupa je zařízena prostě, trocha běžného nábytku, pár barvotiskových obrázků, hlavně svatých, kříž, růženec, petrolejová lampa, tranzistorové rádio. Nic nepřipomíná, že jsme ve svatyni kopaničářské vědmy a že budeme účastníky jejího rituálu.

Krajina na Moravských Kopanicích, stejně jako jiné podobné, nabízí lidem pocit svobody těla i ducha. Otisklo se to do každé louky, stromu, lesa, potoka,

WWW.EMINENT.CZ
zachovány déle
bohyní. V této třetí části volné trilogie TAJEMSTVÍ BOHYNÍ NA ŽÍTKOVÉ a  NÁVRAT ŽÍTKOVSKÝCH BOHYNÍ se autor zamýšlí nad tím, jaký odkaz nám zanechaly a co si z jejich příběhu může odnést dnešní člověk, který se v běhu světa přestal vracet k minulosti a opomíjí fenomény, jež byly součástí života našich předků.
studánky, kopce i výhledu z něj. Lidová magie a pověrečnost tady zůstaly
než jinde. Až do konce 20. století tady působily bohyně, lidové vědmy, které lidem pomáhaly uzdravovat tělo i mysl. V jejich původní autentické podobě je už na Kopanicích nenajdete. Objevují se snahy oživit prastaré poznání jako cestu k přežití lidské civilizace. V tom je naděje do budoucnosti. Snad i proto se opět vynořila takřka zapomenutá legenda žítkovských
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.