Page 1

STIKkontakten Stikkontakten nr. 4 - 2010

Verdens største anlæg i Holstebro:

NOE tager imod el fra Biogas

STOR JULEKONKURRENCE

Elleve nordvestjyske huse i energitop

side 4

Webbureau MCB vælger fiber

side 5

Kabler under cykelsti til Hjerm

side 12

Kom til jul hos NOE

side 16


NOE

side 3 Nu skærer Venø ned på energien

klar til store investeringer Elforsyningen i Nordvestjylland er stærk og stabil, og sådan skal den fortsætte i fremtiden. Derfor har NOE en række planer om udbygninger og forandringer af nettet. De er blandt andet en følge af, at der kommer stadig flere og store vindmøller i vores landsdel. Vi budgetterer at investere i alt 40 millioner kr. i vores højspændingsanlæg. Heraf går knap halvdelen til moderniseringer og udvidelser af vore højspændings transformatorstationer. Den anden halvdel af pengene bruger vi på at flytte luftledninger ned i jorden, så de ikke længere blæser ned i stormvejr eller bliver overisede. I øjeblikket er der kendte projekter og planer om nye vindmøller i både Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. De vil kunne levere en samlet effekt på op til 240 MW, eller lige så meget strøm, som 200.000 husstande bruger. Det er tvivlsomt, om alle projekter gennemføres, men NOE er nødt til at tage højde for det mulige behov. Vi samarbejder med andre forsyningsselskaber om drift af nogle højspændings-transformatorstationer. Vestforsyning i Holstebro har varslet, at de vil renovere 60/10 kV stationen Holstebro Nord, og det betyder, at vi skal udskifte de afgange, vi ejer på stationen. På samme måde vil Struer Forsyning modernisere 60/10 kV station Struer, hvor NOE har to afgange. Byggeriet af Måbjerg Bioenergi stiller også krav til vores forsyningsnet. Videre skal NOE i gang med en hovedrenovering af stålkonstruktionerne på 60/10 kV Rønland. Der skal også etableres en såkaldt 60 kV slukkespole på station Ramme. NOE’s samlede budget omfatter desuden et beløb til nye bygninger for NOE’s administration. NOE’s repræsentantskabsmøde har for nylig på et møde accepteret rammerne for NOE’s drift og investeringer i 2011. Repræsentantskabets funktion er netop at godkende de vilkår, selskabet skal arbejde under. I den forbindelse er der grund til at gøre opmærksom på valgene til repræsentantskabet, hvor bestyrelsen opfordrer så mange som muligt til at møde op. Læs nærmere herom på side 8.

side 4

Elleve huse med energien i top

side 5

De er totalt afhængige af internetforbindelse

side 6

Biogas kan lyse hele Struer op

side 8

Han er med til at styre strømmen

side 9 NOE valget 2010 side 10

Konstruktørens egen energidrøm

side 12

Hjerm switcher til strøm fra Struer

side 14

Prisvindende teknik begrænser elforbrug

side 16

Jul med energi og kreativitet

God læselyst Ebbe Ravn Sørensen Bestyrelsesformand ers@noe.dk

Nordvestjysk Elforsyning Amba

Skivevej 120 . 7500 Holstebro . Telefon 97 42 14 88

www.noe.dk . e-mail:noe@noe.dk Nordvestjysk Elforsyning Amba er ejer af følgende selskaber:

NOE Net A/S • NOE Energi A/S • NOE Service A/S NOE Energi Forsyning A/S • NOE Fibernet A/S • NOE Vind A/S

noe Net a/s - side 2

priser inkl. moms. der tages forbehold for evt. trykfejl og afgiftsændringer.

Udgiver: Ansvarshavende: Tekst: Layout/grafik: Tryk: Oplag:

Nordvestjysk Elforsyning Flemming Poulsen Niels Stoktoft Overgaard GIB, Dagbladet Bergske Avistryk, Struer 48.000 eksemplarer


Nu skærer Venø ned på energien

Mange beboerne på Venø overvejer i øjeblikket, om de skal isolere ekstra eller gøre andet for at sænke deres forbrug af energi

Avanceret måler NOE leverer strømmen til Venø. Selskabet bistår derfor også beboerne i deres forsøg på at blive selvforsynende. I øjeblikket leder selskabet efter den store elmåler. Den slags sælges ikke i almindelige byggebutikker. Måleren skal registrere på højspænding. Det gør den helt speciel – og dyr. Men der ledes stadig efter en overkommelig løsning.

Måler i køkken Professor John Thøgersen følger projektet spændt. Han arbejder på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og har tidligere samarbejdet med NOE. Det var i et forsøg med at give folk skærme hjemme i deres køkken, hvor de hele tiden kunne se deres elforbrug. Det betød, at de typisk skar 10% af deres regning. - På en måde er det samme opskrift på Venø, bare i meget større stil og så med en gruppe af borgere. Derfor er det spændende, siger John Thøgersen. I det tidligere forsøg fik den enkelte direkte gevinst af at slukke apparater, men på Venø flytter det ikke ret meget på det samlede forbrug, hvis en enkelt husstand slukker deres tv på kontakten. - Men spørgsmålet er, om det ikke alligevel har en virkning, når lokale ildsjæle på den måde involverer beboerne. Samsø har tidligere skabt

store resultater ved at gå sammen omkring energi. Den lokale mobilisering kan få stor betydning, siger John Thøgersen.

Påvirke adfærd Han tvivler på, det vil nytte ret meget at sætte sådan en stor elmåler op ved indkørslen til Århus, Holstebro eller Struer og vise hele byens forbrug. Det bliver i for stor stil. - Men Venø er så tilpas lille, at det måske vil have en effekt. Jeg vil høre nogle af mine studerende, om de ikke kunne tænke sig at undersøge effekten, når projektet er kommet i gang, siger John Thøgersen. Han beskæftiger sig med det, han kalder ”social marketing”. Hvordan gruppers adfærd kan påvirkes. Det handler tit om at få os til at leve sundere. - Men det kan også bruges i forhold til energiforbruget, mener John Thøgersen.

Professor John Thøgersen kalder projektet på Venø ”spændende og ambitiøst”

De godt 200 borgere på Venø indleder nu bestræbelser på at blive selvforsynende med energi. I første omgang prøver de at nedsætte deres forbrug. Det gør det nemmere at nå målet. Energirådgiver Hans Pedersen fra NOE har i den sidste tid besøgt omkring 30 husstande på øen og set på deres installationer og vaner. Han har givet dem gode råd om, hvordan de kan skære ned på el og varme. Hvordan de kan isolere og gøre andre foranstaltninger. Samtidig begynder indsatsen på Venø at vække opmærksomhed. Det gælder ikke mindst en kæmpemæssig elmåler, som der er planer om at sætte op ved færgelejet. Den skal vise, hvor meget strøm øen bruger – og hele tiden gøre beboerne opmærksomme på, om de måske kan køre hjem og spare lidt ekstra.

Professor John Thøgersen overvejer forskningsprojekt om effekten af kæmpe el-måler lysskilt, ved færgelejet

noe Net A/S - side 3


Energikonsulent Claus Pedersen forbereder sig til energimærkning af et hus. (Arkivfoto)

ELLEVE huse med energien i top I Holstebro er der forholdsvis mange af de bedste A-mærkede boliger til salg

Hidtil har der været tre punkter, som betyder noget for prisen på et hus: Beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed. Men nu kommer der en ny faktor ind i billedet, og den vil få tiltagende betydning: Energimærkning. Ejendomme kategoriseres fremover med et A, B, C, D, E, F eller G afhængig af, hvor gode de er til at holde på energien og spare på den. Siden 1. juli i år skal ejendomsmæglere offentliggøre, hvilket energimærke en ejendom har. Det er svært at få den bedste karakter – A. På landsplan er det under 1% af huse til salg, som har opnået højeste mærkning. I Lemvig, Struer og Holstebro Kommune er der, mens dette skrives, elleve Aejendomme til salg. Boligkøbere i Holstebro er godt stillet. Kommunen er et af de steder i landet, hvor der forholdsvis er flest ejendomme med A-mærkning til salg. Kun i Århus findes der flere.

Forslag til besparelser Energimærkningen har fungeret i det stille i flere år, men siden sommer er der kommet tryk på. Der har i flere år været mulighed for, at boligsælgere kan få en energikonsulent til at gennemgå deres bolig. Det resulterer i en rapport med forslag til besparelser – og en kategorisering af ejendommen med en energi-karakter. Men hidtil har mange sparet pengene. Nu stiller nye regler krav om, at energimærkningen skal foreligge, inden ejendomsmægleren begynder på salgsprocessen. Og den skal offentliggøres for eksempel på mæglerens hjemmeside.

Hitlisten Boligsiden Boliga.dk har undersøgt de boligmærker, som indtil nu er udstedt. De fleste huse med det eftertragtede A-mærke er bygget efter år 2000. Omvendt har boliger opført før 1940 typisk den dårligste mærkning med et G. Men isolering og andre foranstaltninger kan få dem til at rykke op. Det mest udbredte mærke på landsplan er D.

Register med mærker Energikonsulenterne tildeler karakterer efter bestemte retningslinjer. De putter en række oplysninger om ejendommen og deres egne undersøgelser i et edb-program. Det beregner mærkningen. Er hussælgeren utilfreds med karakteren, kan han klage til myndig-

NOE Net A/S - side 4

hederne. Ordningen vil betyde, at der efterhånden kommer mærkning på rigtig mange huse, og det bliver muligt at slå op i et register, hvilken karakter en ejendom har. Offentliggørelse af energimærke gælder i første omgang for de huse, ejendomsmæglere har fået til salg siden sommer. De huse, der har været til salg længe, kan stadig fremstå uden en karakter.

De elleve boliger med energimærke A Type

Adresse

Kommune

Villa Villa Villa Villa Villa Rækkehus Rækkehus Rækkehus Rækkehus Andelsbolig Andelsbolig

Tingagervænget 1 Helgolandsgade 62 Ewaldsvej 48 Ewaldsvej 44 Damtoften 4 Under Egen 8 Under Egen 10 Under Egen 12 Under Egen 14 Thorshammer 193 Smedegade 5, 1 D

Holstebro Holstebro Holstebro Holstebro Struer Holstebro Holstebro Holstebro Holstebro Holstebro Struer

Kontantpris 3.650.000 3.495.000 2.430.000 2.341.000 2.195.000 1.585.000 1.585.000 1.585.000 1.585.000 435.000 260.000 Kilde: Boliga.dk

Den karakter får de A B C D E F G I alt

Holstebro

Lemvig

Struer

8 19 48 54 38 17 31 215

0 1 6 18 13 16 31 85

2 3 19 30 14 15 15 98 Kilde: Boliga.dk


MCB får på sit nye hjemsted også kursuslokaler og vil undervise i for eksempel søgemaskineoptimering, siger Thomas Kragelund

DE er totalt afhængige af internetforbindelse

Holstebro-virksomheden MCB konstruerer hundredvis af hjemmesider gennem fibernet fra NOE

Hvis deres kontakt til internettet afbrydes, så kan de 25 medarbejdere kun drikke kaffe. Webbureauet MCB A/S i Holstebro hører til de firmaer, som er mest sårbare, hvis et kabel graves over. Udviklingschef og medejer Thomas Kragelund tror på fibernettet fra NOE og har nu i tre år været tilfreds med den løsning. MCB er netop flyttet fra det gamle avistrykkeri på skråningen i Enghaven til Nykredits tidligere lokaler i Enghaven. NOE Fibernet følger med, efter at der var indhentet tilbud også hos andre leverandører.

25 i Holstebro kreative personer. Alt det hårdt tekniske med hardware overdrager de til andre. NOE’s samarbejdspartner, Nianet, styrer trafikken på fibernettet. Desuden ejer og driver Nianet de servere, hvor MCB’s kunder har deres internetindhold liggende. De står i Skanderborg. - Vi er glade for at samle løsningerne. I dag køber vi også strømmen hos NOE, fortæller Thomas Kragelund.

To veje

De har travlt MCB er godt ti år gammelt. Virksomheden konstruerer hjemmesider for firmaer i hele landet. Det bliver til ikke færre end 250 om året. Som noget af det seneste har MCB også designet NOE’s nye hjemmeside. Mange virksomheder satser på at sælge deres varer over nettet. Derfor opbygger MCB i øjeblikket den ene webshop efter den anden. - Vi har faktisk slet ikke mærket til finanskrisen i vores eget firma, fortæller Thomas Kragelund. Mange af vore kunder har set på deres markedsføring og fundet ud af, at internettet er en billig mulighed.

Også el fra NOE MCB har i dag også ti medarbejdere i Vietnam. De er sammen med de

Salgskonsulent Anja Lynggaard, abl@noe.dk

Men Thomas Kragelund garderer sig. Han får nu en antenne sat op på gavlen, så medarbejderne i nødsfald også kan komme på internettet gennem luften. - Nu får vi to adgange. Ingen kan fuldstændig gardere sig mod, at en entreprenør ødelægger et kabel, men så kobler vi fremover om til den luftbårne forbindelse. Det er en forsikring, forklarer Thomas Kragelund. - Andre virksomheder bliver også stadig mere afhængige af internet. Fremover kommer økonomisystemer, kontorpakker og andre programmer til at fungere over nettet. Derfor er stabilt fibernet så afgørende, understreger Thomas Kragelund.

Internet til erhvervslivet Både store og små virksomheder kan få fibernet fra NOE. Hvis firmaet beskæftiger mere end 15 ansatte, så er det Nianet, der leverer indholdet på nettet. Hos de mindre sørger firmaet Altibox for løsningen

NOE Fibernet A/S - side 5


Fakta om Maabjerg BioEnergy Biogas-projektet prÌges af store tal. BiogasanlÌgget kommer til at koste 375 millioner kr. - Men det bliver samfundsøkonomisk en god investering, lover udviklingschef Poul Lyhne fra Vestforsyning. Klimabelastningen reduceres med 50.000 tons CO2 om üret. Der kommer mindre kvÌlstof og fosfor i vores vande. LandmÌndene kan have flere dyr end ellers. Poul Lyhne har arbejdet med biogas i mange ür og vÌret med i byggeri af anlÌg i blandt andet büde Herning og Lemvig.

BIOGAS kan

lyse hele Struer op

â–ź

Bedst i test og nu ogsĂĽ SvanemĂŚrket

Maabjerg BioEnergy ligger ved siden af MaabjergvĂŚrket, som ogsĂĽ skal have leveret biogas og afbrĂŚnde faste rester fra anlĂŚgget

Alle vore pumper er effektive Men den her har lidt mere

IVT Nordic Inverter 09 FR-N, 12 FR-N og 12 KHR-N

359001

Den nye IVT Nordic Inverter er den første luft/luftvarmepumpe, som er SvanemÌrket og dermed har klaret de hürde miljø- og kvalitetskrav. Varmepumpen har klaret sig bedst i test udført af Energimyndigheten i Sverige og kan halvere dine varmeudgifter. Desuden tilbyder vi dig, som de eneste pü markedet, vores populÌre 5 ürs Tryghedsgaranti.

Vores nyeste jord-, bjerg- og søvarmepumpe IVT Greenline HE er udstyret med den seneste generations A-mÌrkede lavenergicirkulationspumpe. Det betyder en yderligere reduktion af elforbruget og dermed endnu lavere varmeudgifter.

www.ivt.dk

‘VWHUE\YHM‡7LP‡ZZZEURFRQGN

NOE Net A/S - side 6

Ud over at spare penge, hjÌlper du med at beskytte miljøet ved at genanvende den lagrede solenergi, som findes pü din grund. Desuden für du altid vores 5 ürs Tryghedsgaranti, som giver ekstra sikkerhed.

www.ivt.dk


Det er en af Jyllands største byggepladser i øjeblikket. Og om godt et år begynder anlægget at køre. Så vil gylle og anden biomasse blive omdannet til el og varme. Maabjerg BioEnergy kommer til at producere så megen biogas, at der kan produceres strøm til i alt 12.500 husstande. Det svarer til, at alle beboere i hele Struer Kommune kan få deres elektricitet fra anlægget. Godt og vel. Det nye anlæg bygges i fællesskab af Vestforsyning og Struer Forsyning, men det opføres geografisk i NOE’s dækningsområde. Derfor gør NOE nu klar til at tage imod de store mængder strøm. I første omgang har selskabet etableret byggestrøm til pladsen, og det er også en usædvanlig stor installation.

Rørledninger

forbindelse til Maabjerg BioEnergy. Anlægget får selv to motorer, der bruger biogas til at fremstille strøm. Det kan eventuelt udvides med en tredje motor. Effekten er i første omgang 4 MW eller lige så meget som to store moderne vindmøller. Omvendt har anlægget i en startfase brug for at kunne trække strøm fra nettet. Dimensionerne bliver store. Måske ny station Maabjerg BioEnergy kan godt tilsluttes det nuværende net – enten til transformationen Holstebro Øst ved Færch Plast eller Holstebro Nord ved Nørre Boulevard. Men teknisk chef Gert Otkjær fra NOE overvejer at bygge en helt ny station ved siden af anlægget. - Den vil samtidig kunne forsyne det nye erhvervsområde og det nye boligområde ved Viborgvej og Lægaardvej i Holstebro, siger han. En ny transformatorstation koster op mod 20 millioner kr. Der træffes beslutning om eventuelt byggeri inden jul. Opførelsen kan tage op mod et år, fordi der er ventetid på komponenter.

Der har været talt om Maabjerg BioEnergy i mange år, men nu sker der noget. Inden længe begynder også byggeriet af rørledninger. For at mindske transporten med biler, så opføres der modtagestationer i både Skave og Nørre Felding. Herfra pumpes gyllen til Maabjerg. Omvendt skal der også biogas væk fra anlægget. Der skal bygges rørledninger blandt andet til Vinderup Varmeværk. Her skal gassen bruges til at producere både el og varme. Maabjerg BioEnergy indgår en byttehandel med rensningsanlægget i Holstebro. Herfra kommer der slam, som kan bruges til fremstillingen af biogas, og der sendes gas ned til spildevandsanlæggets eget forbrug af varme og el.

Teknisk chef Gert Otkjær go@noe.dk

NOE gør klar til at modtage den strøm, som produceres på verdens største anlæg i Maabjerg

Stor produktion Byggestrømmen på byggepladsen måler 900 ampere. Det er næsten 40 gange så meget, som der bruges ved opførelsen af et parcelhus. Samtidig er NOE’s tekniske afdeling i gang med at forberede den faste

Tjen penge på et sundere indeklima! M E D

V A R M E G E N V I N D I N G S A N L Æ G

F R A

NILAN COMFORT-SERIEN

N I L A N

Ventilation med varmegenvinding

Hvordan?

på indeklima!

problemer

Nilan A/S Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, tel. +45 7675 2500, fax +45 7675 2525 CVR nr. 11 77 33 97, e-mail: nilan@nilan.dk

• Mulighed for pollenfiltre

tel. +45 7675 2500, fax +45 7675 2525 post@el-center-vest.dk CVR nr. 11 77 33 97, e-mail: nilan@nilan.dk

www.el-center-vest.dk

• Lang levetid • Miljøvenlig

• Lavere udgifter til energi • Bedre indeklima • Fjerner husstøvmider og skimmelsporer fra luften • Nedsætter risikoen for allergi problemer • Frisk luft ind i boligen • Afhjælper fugtproblemer • Mulighed for pollenfiltre • Lang levetid • Miljøvenlig

Fås også med køl

• Støjsvag grc.dk

• Afhjælper fugtproblemer

www.nilan.dk

Fordele for boligejere

Nilan A/S

( EL-INSTALLATION ( INTELLIGENT BOLIGINSTALLATION 2, DK-8722 Hedensted, ( VENTILATION Nilanvej OG VARMEPUMPER ( ALT I EL

• Frisk luft ind i boligen

• Let betjening via brugervenligt panel

Fås også med køl

• Støjsvag grc.dk

N

til boliger op til 600m².

Anlægget fungerer ved at suge den varme fugtige luft fra f.eks. køkkenet, badeværelset og bryggerset. Samtidig udnyttes energien i udsugningsluften til opvarmning af indblæsningsluften. Det kan mærkes på G S A COMFORT-SERIEN både indeklimaet og varmeregningen! Ventilation med varmegenvinding Dette undgås med varmegenvindingstil boliger op til 600m². anlæg fra Nilan. luften Anlægget fungerer ved at sugeAnlægget den varme renser Fordele for boligejere fugtige luft f.eks. køkkenet, badeværelogfra genvinder varmen i dit hus! Det en til energi • Lavereer udgifter set og bryggerset. Samtidig udnyttes ener• Bedre indeklima enkel løsning, der hjælper med at fjerne El-center Vest A/S gien i udsugningsluften til opvarmning af Christiansborgvej 10 • Fjerner husstøvmider og skim7560 Hjerm fugtproblemer, uønsket indblæsningsluften. Det kan mærkes på lugt og mindsker melsporer fra luften Telefon 97 46 43 00 både indeklimaet og varmeregningen! • Nedsætter risikoen for allergi Telefax 97 46 50 53 allergiproblemer. Når vi isolerer vores huse bedre og bedre, er det nødvendigt med daglig udluftninger for at undgå fugtskader, råd og skimmelsvampe. Du skal åbne vinduer flere gange NILAN Ndaglig L Æ GogFvarmen R A N lukkes I L A Nderved ud.

• Let betjening via brugervenligt panel

noe Net A/S - side 7


at styre strømmen

Han er med til

Bestyrelsesmedlem Finn Westergaard fw@noe.dk

Familiefar fra Mejrup var først med til at drive en mindre vindmølle, og nu sidder han i bestyrelsen for NOE

Finn Westergaard kan godt lide princippet i, at en gruppe borgere deles om at løse en opgave gennem et andelsselskab. For godt ti år siden var han med til at oprette Mejrup-Hindkær Vindmøllelaug. Sammen med 80 andre personer købte og drev han en Vestas-mølle. I dag sidder han i bestyrelsen for NOE, hvor den fælles opgave er at levere billig og stabil strøm til borgerne. 46-årige Finn Westergaard bor med sin familie i Mejrup. Her har han selv bygget hus, og strømmen kommer fra NOE. - Da der kom en invitation til et valgmøde i el-selskabet, blev jeg nysgerrig og tog til det, fortæller Finn Westergaard. Jeg kom igen de næste år, og pludselig blev jeg spurgt, om jeg ville stille op til repræsentantskabet. Siden er han af repræsentantskabet valgt til selskabets ledelse – bestyrelsen. Her har han siddet i seks år.

blandt andet i gang med at projektere installationerne i en udvidelse af rådhuset i Skive. Hans baggrund gør, at han kan stille mere tekniske spørgsmål til ledelsen. Omvendt får han også oplysninger om el-forsyning, som er nyttige for ham på jobbet. - Sådan har alle en baggrund, som kan være nyttig i et repræsentantskab eller en bestyrelse. Nogle arbejder for eksempel med regnskaber til daglig og kan spørge dybere ind omkring økonomi.

Investering i fremtiden NOE har en betydelig formue, og den vil Finn Westergaard også gerne være med til at passe på. Det er hans og de andre forbrugeres penge. - Derfor er det vigtigt, at vi investerer pengene bedst muligt. Det er vi også med til at bestemme, siger Finn Westergaard.

Også for yngre Finn Westergaard er yngste medlem af bestyrelsen, kun 40 år da han kom ind. I mange år har ledelserne i forsyningsselskaber været domineret af ældre mænd, men som andre steder i samfundet ændrer tendensen sig også her. Flere yngre viser interesse for at få indflydelse. - Jeg har for eksempel været med til at beslutte, at NOE skal bruge flere penge på at erstatte luftledninger med jordkabler. Det giver en mere stabil forsyning og er god investering, siger Finn Westergaard. Bestyrelsesarbejdet er også en form for hobby for ham. Noget andet end hans daglige arbejde, en afveksling. En lejlighed til at møde andre mennesker. - Nogle dage løber jeg ti kilometer, andre dage spiller jeg badminton, og så er der de dage, hvor jeg skal til møde hos NOE, siger Finn Westergaard.

Fællesskab Repræsentantskabet i et energiselskab er for alle forbrugere, også de der har glemt fysikundervisningen om watt, volt og ampere. Fagudtrykkene bliver forklaret, så alle kan forstå sammenhængene. Finn Westergaard har en særlig tilgang til at blande sig. Han er uddannet maskinmester og el-installatør. Han arbejder i dag som el-ingeniør i rådgivningsfirmaet Rambøll i Herning og Holstebro. Lige nu er han

noe Net a/s - side 8

Fakta om bestyrelsesarbejdet hos NOE NOE holder hvert år en fest for repræsentantskabet, hvor de 112 repræsentantskabsmedlemmer kan tage deres ledsager med. I år foregik det i slutningen af oktober i Mejrup-Hallen. Desuden inviteres repræsentantskabsmedlemmerne cirka hvert andet år på en studietur. I år fik den grundig orientering om bølgeenergi i Hanstholm. Repræsentantskabet vælger de syv medlemmer af bestyrelsen. De deltager i 15-20 årlige møder. Medlemmerne modtager mødediæter, som dækker både selve bestyrelsesmødet og den tid, de bruger på forberedelse. - Bestyrelsesmøderne begynder typisk kl. 14, så jeg tager nogle timer fri hver gang, fortæller Finn Westergaard. Om eftermiddagen kan lederne af de forskellige afdelinger i NOE også deltage, når vi har sager fra deres område. Møderne varer typisk tre-fire timer.


NOE valget 2010 Kom til valgmøde, hør om el-forsyningen – og vær med til at vælge selskabets repræsentantskab NOE ejes af de omkring 28.000 forbrugere i selskabets forsyningsområde. Det er deres selskab, og de kan få indflydelse på driften. Snart holdes der møder i to af delområderne. Her bliver der også lejlighed til at høre, hvad der aktuelt rører sig omkring el. Har du en mening om, hvad der kunne foregå i fremtiden? Valgmøderne holdes i de enkelte kredse hvert andet år. Her bliver der orienteret bredt om de forhold, som vedrører Nordvestjysk Elforsyning. Du kan komme med din mening om, hvordan NOE skal udvikle elforsyningen i dit lokalområde. Du er også medbestemmende via det valg til repræsentantskabet, som foregår på valgmødet.

I år er der valg i kreds 1 og kreds 3

Husk Valgkortet Der er fra NOE udsendt et valgkort til kredsens andelshavere. Det skal medbringes på valgmødet! I år holdes der valg i følgende valgkredse

Kreds 1

Mandag d. 22. november 2010 kl.19.00, NOE, Skivevej 120, Holstebro For distrikterne: Mejrup, Tvis/Mejdal, Skave, Handbjerg, Idom, Vinding/Vind og Nr. Felding

Kreds 3

Tirsdag d. 23. november 2010 kl. 19.00, Lemvig Idræts- og Kulturcenter For distrikterne: Nr. Nissum, Gudum, Humlum og Lemvig by.

Læs mere på www.noe.dk/valg

Rådgivning om energi og forsyning Indenfor energi- og forsyningsområdet assisterer vi med udarbejdelse af årsrapporter og revision, ligesom vi blandt andet yder rådgivning om investering, selskabsetablering og -strukturering, løbende drift og økonomisk rapportering samt assistance med revisions annonce af særlige overholdelse og rapportering lovgivningsmæssige krav på området.

færdig annonce kommer

For yderligere information, kontakt Henrik Bjerre eller Ole Tang.

Andrupsgade 7 . 7620 Lemvig . Havnegade 62 . 7680 Thyborøn Telefon 96 900 300 . kontakt@vestjyskrevision.dk . www.vestjyskrevision.dk

noe Net A/S - side 9


KONSTRUKTØRENS ▼

egen energi-drøm

Villaen er allerede nu energimærket 30 % under de krav, som indføres til nybyggerier om fem år.

Nyt panserisoleret hus i Mejdal med solvarme, jordvarme, sommerkøling og intelligent el-system. Kan opvarmes for 2.500 kr. om året

Alt i Entreprenørarbejde Jord, vej og kloakarbejde

Filshugning af træ

Alt dræning, oprensning af grøfter

Kompressor udlejes med lufthammer

Kloakservice, spuling af dræn

Anlægsarbejde, grubning og fræsning

TV-inspektion i farver

Fliser sælges og nedlægges

Rørunderføring med jordraketter

Vedligeholdelse af græsarealer

Grundvandssænkning med sugespidser

Levering af sand,grus og muldjord

Hydraulikhammer, opbrydning af beton

Tilbud og overslag gives uforbindende

Vinderup Entreprenørforretning A/S Toften 24 - 7830 Vinderup Aut. kloakmester

E-mail: ovesnielsen@mail.tele.dk NOE Net A/S - side 10

Tlf. 97 44 12 05 Bil. 20 14 26 05 Fax. 97 44 27 55

41-årige Peter Kjær tegner på sit arbejde villaer til andre mennesker, og i lang tid har han tænkt på, hvordan energi-forbruget kan dykkes helt ned. Nu har han udført sine planer i et hus, som han selv har opført i Mejdal. Det rummer stort set al den teknologi, der er til rådighed i dag. Resultatet er en villa, der ifølge energikonsulenten kan opvarmes for kun cirka 2.500 kr. om året. Huset er slet ikke tilsluttet fjernvarme, så der er ingen faste afgifter. El-styringen i huset er avanceret, og det betyder, at strømforbruget til belysning også kan skrues helt ned. Udendørs lamperne er af den moderne LED-type med et minimalt forbrug, og halogenpærerne indendørs kan også skiftes ud til LED.

Pansrede mure Bygningskonstruktør Peter Kjær har i 15 år arbejdet hos A2 Arkitekterne i Holstebro. Han følger på sit arbejde udviklingen i energi-løsninger, men det er ikke altid, han kan overtale bygherrer til de mest sparsommelige foranstaltninger. I det nye hus på Tingagervænget har han selv bestemt det hele. Isoleringen i murene måler op til en halv meter. Vinduerne af 3-lags glas er integreret i facaden, så der ikke findes kuldebroer. Desuden er huset dobbelt så tæt, som myndighederne stiller krav om. Et jordvarmeanlæg leverer den smule kalorier, der skal bruges til opvarmning. Solvarme på taget supplerer med energi til opvarmningen af brugsvand. Der skal lidt strøm til at få anlæggene til at fungere, men ifølge energikonsulenten under 1.300 kWh om året.


Fremtiden

Jord-køling om sommeren Ejere af mange moderne huse døjer med, at de bliver alt for varme om sommeren. Det har Peter Kjær også løst. Kølingen sker via jordvarmen og genveks-anlægget, der hele tiden sørger for at skifte luften ud. Stikkontakterne og hele el-systemet i huset kan styres via et simpelt edbprogram på en bærbar computer. På det kan Peter Kjær styre, hvilke kontakter der regulerer hvilket lys, hvornår det skal tænde og meget mere. Han kan få en enkelt kontakt ved hoveddøren til at afbryde alt, når familien tager af sted. - Vi er ikke bundet af, hvad elektrikerne har installeret, men kan hele tiden ændre efter vores behov, fortæller han.

Peter Kjær er overbevist om, at huset totaløkonomisk betaler sig. Han hører til de få, der næsten glæder sig over, at energiafgifterne stiger drastisk de kommende år. Det betyder ikke ret mange kroner ekstra i det nye hus. - Huset kan hurtigt gøres helt selvforsynende med energi. Det kræver nogle solceller på taget til at producere strøm. Dem sker der i øjeblikket store tekniske fremskridt med. Der skal ikke mange solceller til, før huset i stedet for at forbruge strøm kan levere el til NOE’s ledningsnet. Egentlig var det planen, at Peter Kjær og hans familie ville flytte ind i huset, men de bor i forvejen godt på Sletten i Holstebro, og børnene er kede af at rykke væk fra deres kammerater. Derfor har han sat huset til salg til en familie, der deler hans energi-drømme.

Peter Kjær er både blikkenslager og bygningskonstruktør og kan såvel tegne som udføre sine ideer.

Skru ned for elregningen med solceller - CO2 Neutral - Grøn energi - Afregning 1 : 1 - Nettoafregning - Tagløsning - Facadeløsning - Glasløsning

September 2010 . 1434.2010

- Solafskærmning

– Fremtidens ELEKTRIKER

Lægårdvej 91 7500 Holstebro Tlf. 97 42 07 99 hs@hs-el.dk www.hs-el.dk

noe Net A/S - side 11


HJERM switcher

Tages i brug etapevis

til strøm fra Struer

Bygning af ny cykelsti benyttes til at nedgrave kabler, skifte transformatorstation og sikre forsyning

Hjerm vender mod Struer, og det kommer elektriciteten nu også til at gøre. Fremover vil byen få strøm fra en transformatorstation i Gimsing i stedet for fra Holstebro. Afstanden er kortere, og det betyder mindre tab i ledningsnettet og mere stabil spænding. Elektriciteten kommer til at løbe om kap med cykler. Hovedkablet er gravet ned sammen med byggeriet af en ny cykelsti mellem Struer og Hjerm. Projektet vil give mere sikker forsyning i stormvejr og ved vintertide. Den hidtidige forbindelse til Holstebro har hængt på master og kunne blæse ned eller blive overiset. Ud over hovedkablet kommer mange af luftledningerne i og omkring Hjerm nu også ned i jorden.

Den lige vej

Fibernettet følger med Cykelstiens undergrund kommer til at rumme endnu mere end et elkabel. NOE har også fået skudt et rør ind hele vejen. Det kan indeholde for eksempel et fiberkabel. Dermed kan fibernettet nå ud til endnu flere forbrugere med internet, tv og telefoni. - Vi har fiberforbindelser til kunder i Hjerm, og nu kommer vi også til Struer Øst, siger Bo Koch. Samtidig binder vi vores egen styring af transformatorstationerne sammen via fiberkablet.

NOE Net A/S - side 12

Gravning og pløjning - Samlet set er det ikke billigere at anlægge forbindelsen samtidig med cykelstien, men det giver andre fordele. Det bliver nemmere for os at komme til ledningen fremover, siger Bo Koch. Den ligger ved en offentlig vej. - Vi slipper også for at genere landmænd med at grave på deres grund. Jorden er meget lerholdig mellem Hjerm og Struer. Det kunne have givet problemer. Vi har før været nødt til at lade et bæltekøretøj køre foran kabelploven for at komme frem.

NOE lejer sig ind på en transformatorstation, som Vestforsyning driver ved Nørre Boulevard i Holstebro. På samme måde med stationen i Gimsing, der ejes af Struer Forsyning. Hidtil har NOE kun brugt stationen i Gimsing som forbindelse til vindmølleparken i Vejrum. Men fremover øges fragten betragtelig med strømmen til Hjerm. - Det er en oplagt mulighed at benytte byggeriet af cykelstien til et transformatorskifte, siger linjeassistent Bo Koch fra NOE. Ruten fra Gimsing til Hjerm er en fin lige vej.

Linjeassistent Bo Koch, bk@noe.dk

Hele den nye el-forsyning i Hjerm skulle være færdig efter nytår, men den er allerede ved at blive taget i brug etapevis. To montører fra NOE slutter til, efterhånden som projektet graver sig frem. En af de største el-forbrugere i Hjerm er Humlum Brød, der hver dag fremstiller tusindvis af tarteletter. Virksomheden kan ikke undvære el ret længe, og derfor var overgangen grundigt planlagt. - Den enkelte forbruger vil næppe mærke meget til, at de skifter transformatorstation, men det er en fordel for alle, at forsyningen bliver mere stabil, siger linjeassistent Bo Koch.

Kablet i jorden er tre gange så tyk som den hidtidige luftledning.


FIBERBREDBÅND

TV

TELEFONI

FILMLEJE

Mere båndbredde for pengene og nye pakker til fordelagtige priser

BasisBox INTERNET

TV BASIS

TELEFONI

FILMLEJE

TILVALG

Lynhurtigt fiberbredbånd 10/10Mbit. Til dig med det mindre behov. Perfekt til e-mail og surf på nettet.

Den totale tv-oplevelse 34 digitale tv-kanaler, tv-portal

Billig fastnet

199,-

pr. md.

de første 3 mdr. Derefter 299,-/mdr. Kr. 399,-/halvårlig (boksleje)

Ţ 10/10 Mbit fiberbredbånd Ţ TV basis med 34 kanaler Ţ Telefoni

Forbrugsafregnet. Fri samtale til alle kunder hos Altibox med fastnet.

Lej film direkte på dit tv Slip for turen hen på tanken. Du kan nemt leje film direkte på dit tv. Vi har over 800 film, du kan vælge imellem.

Fyld mere i boxen

RING 70 300 600 eller gå ind på www.altibox.dk

Du kan altid supplere med eks. flere tv-pakker og tjenester. Læs mere på www.altibox.dk eller ring på 70 300 600

Abonnementet kan ikke opsiges de første 6 mdr. Mindstepris er kr. 1.893,-. Forudsætter en fibertilslutning hos det lokale fiberselskab. Telefoni-takster og øvrige priser kan ses på www.altibox.dk. Tilbuddet gælder til og med. d. 31. januar 2011.

noe Net A/S - side 13


Firmaet GridManager havde tidligere hjemsted i Nupark i Holstebro, men i dag bor Mogens Birkelund og hans kolleger i Viborg

Med simple målere kan virksomheder afsløre strømtyve blandt maskiner og udstyr – og fjernstyre, hvornår anlæg skal køre

PRISVINDENDE

teknik begrænser elforbrug Hvorfor skal en el-truck stå og lade fra fyraften til næsten morgen og bruge måske 100 W gennem alle timerne? Hvorfor ikke kun tænde i de fire-fem timer, det er nødvendigt og så gøre det om natten, når strømmen er billigst? Mogens Birkelund har mange ideer til, hvordan virksomheder kan spare el. Han har også udstyret og et edb-program, som kan hjælpe dem. Teknikken er så smart, at den netop er tildelt IBM’s Innovationspris for 2010. Nu vil NOE brede inspirationen ud til virksomheder i hele Nordvestjylland. Derfor har selskabet indgået et samarbejde med Mogens Birkelund og hans firma GridManager. Dermed får alle landsdelens firmaer adgang til den teknik, som IBM altså lovpriser.

også kører om natten – og hvor der ikke bruges så meget strøm. Derfor vil el-priserne komme til at variere mere hen over døgnet. - Så bliver en varmepumpe måske billigere i drift end et brændselsfyr, siger Mogens Birkelund. Vi har teknikken til at sætte spot på mulighederne, og så derefter kommer NOE ind i billedet med deres forskellige prismodeller. Mogens Birkelund har erfaring for, at virksomheder typisk sparer ti procent på elregningen. Har de et forbrug på for eksempel 400.000 kr. om året, så svarer 10% omtrentlig til, hvad GridManager skal have for udstyr og licenser. - Vi ser jævnligt tilbagebetalingstider på spareprojekter på kun ét år. Derefter er resten overskud, frister Mogens Birkelund.

Kompliceret på en nem måde

Kapacitet til landbruget Mange landmænd er også mulige kunder. Når de udvider eller køber flere og nye maskiner, så stiger deres behov for elkapacitet. Måske rækker det ikke længere med deres for eksempel 63 A, og så skal der graves ekstra kobberkabler ned. Det er dyrt. - Vi kan fjernovervåge deres forbrug og sende dem en mail eller en sms, når de for eksempel overstiger et forbrug på 60 A. Måske kan vi regulere ind, hvornår deres maskiner kører, så de aldrig kommer i nærheden af grænsen.

Mogens Birkelund er en nørd, men hans system er faktisk simpelt. GridManager opsætter små bi-elmålere på de maskiner og andet udstyr, som er under mistanke for at bruge meget strøm. Via radiosendere kan de fjernovervåges. Ikke noget med kabler eller andre besværligheder.

Brug strømmen, når den er billigst Mogens Birkelund forudser, at planlægning af elforbrug bliver stadig mere interessant de kommende år. Vi får flere og flere vindmøller, som

NOE Net A/S - side 14


Billig varme i sommerhuset inkl. 5-års totalgaranti Din genvej til billig, miljørigtig varme og godt indeklima i dit sommerhus

– PRIMA SCROLL fra PANASONIC

Luftvarmepumpen tilpasset danske krav.

Ideel varmepumpe til sommerhuset TM

Et miljørigtig valg der er tilpasset det nordiske klima. Spar over 66% på din varme og få et bedre indeklima i sommerhuset. Varmepumpen kan styres fra din telefon, så dit sommerhus altid har den rette temperatur til rette tid.

Køreklar Danmarkspumpen køber du altid installeret og køreklar. Vi hjælper dig med modelvalg og placering, så du altid får en optimal udnyttelse af din varmepumpe.

Kontakt os på

97 46 43 00 – og få uforpligtende vejledning

El-center Vest A/S Christiansborgvej 10 7560 Hjerm Telefon Telefax 97 46 50 53

97 46 43 00

( EL-INSTALLATION ( INTELLIGENT BOLIGINSTALLATION ( VENTILATION OG VARMEPUMPER ( ALT I EL

Ledende energirådgiver Henrik Adler Nielsen, han@noe.dk

post@el-center-vest.dk

www.el-center-vest.dk

Se NOE’s nye hjemmeside på www.noe.dk

Specifik rådgivning GridManager arbejder på et udvikle et system, så NOE kan få specificeret adgang til virksomheders elforbrug – med firmaernes tilladelse. Dermed kan energirådgiver Henrik Adler Nielsen og hans kolleger i endnu bedre grad vejlede virksomhederne

NOE Net A/S - side 15


JUL med energi og kreativitet Kom og vær med til en hyggelig aften med fokus på jul. NOE har inviteret kreative piger til at komme og give masser af inspiration til en kreativ december måned

Onsdag den 1. december kl. 19.00 NOE, Skivevej 120 i Holstebro

KREATIV PIGE fra Holstebro virksomheden Creativ Company giver tips til en rigtig kreativ jul med mange sjove ideer til både julepynt og julekort. Creativ Company inspirerer tusindvis af danskere til at bruge deres skabende evner. Træd ind i VIVI GADES univers af smukke og harmoniske farver, uanset om det drejer sig om papirklip, scrapbooking eller gaveindpakning.

BLOMSTERDEKORATØR JETTE HØEGH giver kreative idéer til både traditionelle og utraditionelle juledekorationer og slutter af med en spændende julebuket. Jette Høegh driver blomsterværksted på Sletten i Holstebro og har egen shop i Dagli’ Brugsen i Mejrup.

HUSHOLDNINGSKONSULENT AGNETE STØJBERG, NOE giver ideer til at spare på juleenergien og serverer smagsprøver på julelækkerier.

Gå ikke glip af denne juleinspirationsaften hos NOE, så skynd dig at tilmelde dig på www.noe.dk/tilmelding Pris: 50,- kr. pr. deltager, som betales ved indgangen. Antallet af pladser er begrænset.

KONKURRENCE Vind kreativt materiale til hjemmelavede julekort Vær med i NOE´s julekonkurrence om 10 kreative pakker med materiale til at fremstille sjove julekort. Det eneste du skal gøre, er at tælle, hvor mange nisser der gemmer sig her i bladet – tæl også den med her på siden.

Jeg fandt

nisser

Navn: Adresse: Postnr.:

By:

Telefon: Send kuponen til NOE, Skivevej 120, 7500 Holstebro, mrk. konkurrence, eller send svaret elektronisk til asa@noe.dk. Sidste frist for at være med er fredag den 3.december 2010 kl. 12.00.

NOE Net A/S - side 16

Stikkontakten nr. 4 2010  

Stikkontakten nr. 4 2010

Advertisement