Page 1

STIKkontakten Stikkontakten nr. 1 - 2011

Fra nordvestjysk til national:

Nu kører vi strøm ud til hele landet

Nyt tilskud fra NOE

side 3

Han er fan af varmepumper

side 4

Ventilation tørrer huset

side 6

Lavere priser på fiberbredbånd

side 10


Vi hjælper

med at dæmpe el-udgiften Alle danskere vil mærke, at el-prisen er steget fra nytår. Det skyldes specielt stigende afgifter. Men den samlede regning til energi behøver ikke blive dyrere. Hvis du med for eksempel et nyt køleskab eller på andre måder mindsker dit forbrug af el, så modvirker det stigningen. Hvis du isolerer dit hus, får nye vinduer, udskifter oliefyr eller gør andet, så falder varmeregningen. Og nu giver NOE oven i købet tilskud til energibesparelser! Selve strømprisen er faktisk kun steget 1 øre. Men en række forhøjelser af afgifter og andre omkostninger sætter prisen op med yderligere 18 øre. Det kunne være gået meget værre, hvis ikke NOE’s bestyrelse havde valgt at give en rabat til vore kunder. Det sker i form af en ekstraordinær tarifnedsættelse på samlet i alt 20 millioner kr. Det betyder for en familie med et årligt elforbrug på 4.500 kWh en besparelse i 2011 på 328 kr.

870 kr. om året. Det er stadig forholdsvis meget, men det er ikke noget, som NOE kan gøre noget ved. Vi er pålagt de større omkostninger udefra. Til gengæld bistår vi på en anden måde. NOE anbefaler vore kunder at se på, om de kan mindske deres forbrug af energi. Eventuelt tage tilbud hjem fra en håndværker, som kan udføre arbejdet. Det sænker ikke bare regningen, men øger husets komfort og forhøjer senere salgsværdien. Købere lægger i dag mere mærke til energiforbruget end tidligere, og huset skal være energimærket ved salg. NOE har indgået aftale med en række håndværkere om energibesparelser. Hvis du bruger en af dem til dit arbejde, så køber vi energibesparelsen af dem. Det betyder, at håndværkeren giver dig rabat på fakturaen. Den ordning indfører vi, fordi NOE er din garant for rigtig energi.

Dermed kan den samme familie slippe med en stigning i el-regningen på cirka

NOE giver tilskud til energibesparelser.

side 3

få tilskud til at spare energi

side 4-5

Et hus - fire varmepumper

side 6-7

fugten væk fra vindueskarmene

side 8-9

Mie fra Bremdal forsker i Venøs strøm

side 10

Markant lavere priser på fiberbredbånd

side 11 Altibox side 12-13 Fiberbredbånd til flere firmaer God læselyst Ebbe Ravn Sørensen Bestyrelsesformand ers@noe.dk

Nordvestjysk Elforsyning Amba

side 14-15 NOE dæmper prishop side 16

Fastelavn og børne konkurrence

Skivevej 120 . 7500 Holstebro . T 97 42 14 88 www.noe.dk . noe@noe.dk Nordvestjysk Elforsyning Amba er ejer af følgende selskaber: NOE Net A/S • NOE Energi A/S • NOE Service A/S NOE Energi Forsyning A/S • NOE Fibernet A/S • NOE Vind A/S

noe Net a/s - side 2

priser inkl. moms. der tages forbehold for evt. trykfejl og afgiftsændringer.

Udgiver: Ansvarshavende: Tekst: Layout/grafik: Tryk: Oplag:

Nordvestjysk Elforsyning Flemming Poulsen Niels Stoktoft Overgaard GIB, Dagbladet Bergske Avistryk, Struer 47.500 eksemplarer


få tilskud til at spare energi Nye vinduer, mere isolering, en varmepumpe eller noget fjerde? NOE indfører ny ordning sammen med lokale håndværkere

I mange huse er bedre isolering stadig den mest effektfulde besparelse. (Arkivfoto) Det er altid en god idé at spare på regningen for strøm og varme, og nu kan det blive en endnu bedre forretning. NOE indfører en ny ordning. Den betyder, at forbrugere kan få tilskud til at udføre arbejde i deres hus, hvis det mindsker forbruget af energi. Det vil sige, at forbrugeren får dobbelt gevinst. Først tilskud til energibesparelsen og dernæst en mindre regning til el og varme hvert år fremover. Ordningen indføres sammen med håndværkere. Det er dem, der modtager tilskuddet fra NOE. Samtidig trækker de beløbet fra på deres faktura til kunden. NOE har allerede indgået aftale med de første håndværkere. Alle har mulighed for at være med. Forbrugerne skal bare pege på ordningen over for deres tømrer, vvs-installatør eller hvem de nu bruger. Derefter kontakter håndværkeren NOE.

forbruget af energi. Alle el-selskaber er pålagt, at de skal finde besparelser ude hos deres forbrugere. I år skal NOE eksempelvis skære cirka 11 millioner kWh væk. Det er cirka 2,5 % af det totale salg. Med den nye ordning køber NOE så at sige energibesparelser hos håndværkerne. Når de udfører et stykke arbejde, som sparer energi, så får de 30 øre pr. kWh, der kan spares det første år. Håndværkeren giver pengene videre til kunden, som dermed får arbejdet udført til en lavere pris. Alle har gavn af ordningen – forbruger, håndværker og el-selskab. Beregningen af, hvor meget forskellige stykker arbejde giver i energibesparelse, sker ud fra et særligt katalog, som Energistyrelsen har udgivet. Hvis en forbruger for eksempel skifter fra oliefyr til varmepumpe, så kan det være nogle tusinde kroner.

NOE køber besparelsen

Simpel ordning

Det nye tilskud hænger sammen med de gentagne krav om, at Danmark skal skære ned på

Ordningen er regelret. Der gives intet tilskud til gør-det-selv arbejde. Det skal gå gennem en

håndværker, og det er håndværkeren, der har kontakten til NOE. Dermed er der heller ikke fare for, at der går tilskud til sort arbejde. Håndværkeren indgår en kort aftale med NOE. - Men ordningen er meget simpel administrationsmæssigt, siger energirådgiver Hans Pedersen fra NOE. Både Vestforsyning og Struer Forsyning har indført tilsvarende ordninger. Derfor kan alle forbrugere i Holstebro Kommune og Struer Kommune også indgå aftaler med de to selskaber. NOE dækker folk i Lemvig Kommune og andre steder, som ellers ikke har mulighed for at få tilskud til energibesparelser.

Det giver tilskud • •

Læs mere

På www.noe.dk kan du under ”Privat” og dernæst ”Tilskud til Energibesparelser” læse mere om ordningen. Du kan også tale med din håndværker og bede vedkommende tage kontakt til NOE. Energirådgiver Hans Pedersen, NOE, 96 11 10 56. www.hp@noe.dk

• • • • • •

Efterisolering af lofter, vægge og andre dele af bygninger. Udskiftning af pumper, fyr og kedler. Nye vinduer og døre i en bedre energiklasse. Udskiftning til energibesparende belysning, foreksempel LED. Solvarme og solceller. Ny varmtvandsbeholder. Moderne termostatventiler. Plus en masse mere.

noe Net A/S - side 3


Et hus - fire varmepumper Bedre end pillefyr, brændeovn og jordvarme. Kørerlærer i Vejrum henter energi til både vand og varme fra vestenvinden

Vindmøllen kostede Ole Futtrup Brink 325.000 kr.

Efter lidt over 30 år var den gamle Mitsubishivarmpepumpe ved at være slidt op. Lejerne larmede, og det kneb, at den kunne levere kalorier nok. Nu har kørerlærer Ole Futtrup Brink udskiftet med et helt nyt anlæg bestående af ikke færre end fire moderne varmepumper. Han bor i et stort hus i Vejrum. En luft-vand varmepumpe opvarmer brugsvandet og gulvvarmen på 208 kvadratmeter. En luft-luft varmepumpe supplerer i det lokale, hvor han underviser elever i teori. Det bruges om sommeren til at køle lokalet, så hjernerne ikke koger over. Ole Futtrup Brink driver også en virksomhed med salg af reservedele til hvidevarer. Her bidrager en tredje luft-luft varmepumpe med opvarmning. Den fjerde hænger i den store stue. Den bruges tit til at lune om aftenen i stedet for at bøvle med brændeovnen. Om sommeren kan den også vende energien, så stuen får en komfortabel temperatur.

Klarer polarkulde Anlægget blev sat op for godt et år siden og har allerede fungeret upåklageligt i fire hårde vintermåneder. Det eneste, Ole Futtrup Brink, har opdaget, er, at der kan danne sig lidt is på ventilationsvingerne i udedelen en sjælden gang med slud og regn. Det giver en lille smule mere støj.

noe Net a/s - side 4

Varme fra luften i al slags vejr!

- Selv om det har frosset ned til 15-20 grader, har vi ikke haft de mindste problemer med at holde varmen. De fleste af udedelene står endda mod vest, hvor det blæser godt, fortæller Ole Futtrup Brink. Indendørs kan han heller ikke få øje på ulemper. Filtre i indedelen skal renses engang imellem. Det klarer han samtidig med støvsugningen.

konkurrere med jordvarme. Og så slipper man for at få gravet 300 meter rør ned på grunden. Ole Futtrup Brink er selv uddannet elektriker. Han tror, at mekanikken i de nye varmepumper nok skal holde lige så længe som i den gamle. I dag er der kommet mere elektronik også i udedelen, og det kan være udsat. - Men jeg føler mig sikker på, at varmepumperne nok skal holde i min tid i huset.

Nej til pillefyr Nogle af Ole Futtrup Brinks bekendte undrer sig over, at han ikke i stedet installerer et pillefyr. Det ville i indkøb være billigere. - Men så skulle jeg hele tiden holde øje med priserne på piller. Fyret skal også tit renses. Jeg bryder mig heller ikke om brandfaren. Vi har en søn på ti år, og jeg vil ikke køre rundt og tænke på, at han går alene hjemme med et fyr med ild i. - Det passer mig rigtig fint, at varmepumperne kører af sig selv, siger Ole Futtrup Brink

Støjsvag Gæster er overraskede over, hvor lidt varmepumperne støjer. Han anbefaler bekendte med oliefyr at vælge den samme løsning. - Der er sket en stor udvikling i teknikken de sidste ti år. Varmepumperne er blevet meget mere effektive. I dag kan luft-vand pumperne

Hus med egen vindmølle Ole Futtrup Brink opsatte for 13 år sin egen vindmølle. Den leverer 35.000 til 38.000 kWh om året. Dermed fremstiller kørelæreren totalt set mere strøm, end familien forbruger. Varmepumperne, lyset og alt det andet anvender cirka 26.000 kWh om året.


Ole Futtrup Brink har købt sine varmepumper hos Bremdal Køleteknik, og de er af mærket Fujitsu.

9DUPHSXPSHU .OLPDDQO–J YDUPH WLOODQGV YDUPH WLOYDQGV

YDUPHIUDOXIWHQLDOVODJVYHMU

1<+(')XMLWVXQRUGLFD

KHOH'DQPDUNVYDUPHSXPSH

)OHVWEHKRYVVW\UHGHDQO–JSn(QHUJLVW\UHOVHQVOLVWH

RYHUJRGNHQGWHOXIWYDQGYDUPHSXPSHU 

(QHVWHEHKRYVVW\UHGHOXIWYDQGDQO–JSnJRHQHUJLGN &HQWHUIRU(QHUJLEHVSDUHOVHU

&23

,19(57(5 67<5,1*

63$5 

237,/

())(.7,9 1('7,/

0,/- 9(1/,*

t

ƒ&

ƒ&

9DUPHSXPSHQVSHFLHOWXGYLNOHWWLOGHW QRUGLVNHNOLPDPHGRSWLPDOYDUPH HQHUJLWLOGLJRJVnLGHNROGHVWH YLQWHUPnQHGHU

VnNRPPHUYHOY–UHQ

noe Fibernet A/S - side 5


fugten væk fra deres vindueskarme Ægtepar i Hjerm glæder sig over fordele ved at have fået ventilationsanlæg. Den mugne lugt er forsvundet fra værelset Lilly og Ernst Pedersen gav hinanden og sig selv en vedvarende julegave i december sidste år. De fik installeret et ventilationsanlæg i deres parcelhus i Hjerm. Siden har de opdaget den ene gevinst efter den anden. Ægteparret byttede i 2007 hus med deres søn og flyttede ind i Lindevænget. Her er der flotte maghonivinduer. Men fugten samlede sig i hjørnerne og gav nogle grimme, sorte plamager. Siden december har de ikke set en dråbe fugt. I juledagene, da mange familiemedlemmer var samlet, skruede de bare op til 2 på anlægget. De behøver ikke tørre vinduer af efter bad. I vaskehuset tørrer tøjet meget hurtigt. Den mugne

lugt er væk fra et værelse, selv om der ingen varme er sat på.

Annonce i NOE’s blad Ernst Pedersen havde et stykke tid tænkt på, om de skulle have et ventilationsanlæg. Sidste efterår så han en annonce her i ”Stikkontakten” fra El-Center Vest i Hjerm. Derefter ringede han til installatøren og bad om et tilbud. - Det var lidt dyrere, end vi gættede på. Men efter to-tre måneder kan vi allerede se, at beløbet er godt givet ud. Tidligere lukkede vi meget varme ud, når vi åbnede vinduerne for at lufte ud. Nu anvendes varmen i udblæsningsluften til at opvarme den friske luft, som kommer ind.

Jeg kan også se, at anlægget bruger meget lidt strøm, fortæller Ernst Pedersen. Prisen var 52.000 kr. inklusive montering og moms. Familien spurgte deres bank til råds og fik at vide, at det var en god idé. - Huset er garanteret mere værd den dag, det skal sælges, venter Ernst Pedersen.

Næsten lydløst En elektriker og en lærling arbejdede i huset i fire dage. Det gav ikke nævneværdige gener. Der skulle bores huller i lofter til ventiler, men det gik snildt.

De sorte hjørner lysner mere og mere.

Lilly Pedersen fik i sidste øjeblik også ventilationsanlægget ind i vaskehuset, og nu har hun ingen problemer med at klare sig uden tørretumbler.

noe Net a/s - side 6

Ventilationsanlægget kører meget automatisk, men kan også styres fra køkkenet.


I de første dage kunne Lilly Pedersen nærmest høre, hvordan huset tørrede. Det knagede. I entreen kan de se, at nogle af loftsbrædderne er gledet millimetre fra hinanden, fordi fugten er drevet ud af dem. Gæster lægger ikke mærke til det. - Anlægget er nærmest lydløst, når det kører på lav styrke, som vi gør det meste af tiden. Kun hvis vi skruer op, kan det høres. Når vi er i bad, så sørger styringen automatisk for at øge udsugningen, fortæller Lilly Pedersen. Ægteparrets søn og svigerdatter bygger i øjeblikket hus i Mejdal ved Holstebro. Her skal der også installeres ventilationsanlæg!

Sundere luft Ernst Pedersen har i mange år arbejdet som chauffør hos Arla i Holstebro. Lilly Pedersen var dagplejer. Nu er de pensionister og nyder ventilationsanlægget hele dagen. - Nogle af vores bekendte har været skeptiske og undret sig over, at vi ville bruge så mange penge på det. Men vi har fået en helt anden luft i huset. Hvis der har været noget skimmelsvamp, så er det i hvert fald udryddet nu. Luften er blevet sundere, tror Ernst Pedersen.

Lilly og Ernst Pedersen læste om ventilationsanlæg i ”Stikkontakten.”

Tjen penge på et sundere indeklima! M E D

V A R M E G E N V I N D I N G S A N L Æ G

F R A

NILAN COMFORT-SERIEN

N I L A N

Ventilation med varmegenvinding

Hvordan?

på indeklima!

problemer

Nilan A/S Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, tel. +45 7675 2500, fax +45 7675 2525 CVR nr. 11 77 33 97, e-mail: nilan@nilan.dk

• Mulighed for pollenfiltre

tel. +45 7675 2500, fax +45 7675 2525 post@el-center-vest.dk CVR nr. 11 77 33 97, e-mail: nilan@nilan.dk

www.el-center-vest.dk

• Lang levetid • Miljøvenlig

• Lavere udgifter til energi • Bedre indeklima • Fjerner husstøvmider og skimmelsporer fra luften • Nedsætter risikoen for allergi problemer • Frisk luft ind i boligen • Afhjælper fugtproblemer • Mulighed for pollenfiltre • Lang levetid • Miljøvenlig

Fås også med køl

• Støjsvag grc.dk

• Afhjælper fugtproblemer

www.nilan.dk

Fordele for boligejere

Nilan A/S

( EL-INSTALLATION ( INTELLIGENT BOLIGINSTALLATION 2, DK-8722 Hedensted, ( VENTILATION Nilanvej OG VARMEPUMPER ( ALT I EL

• Frisk luft ind i boligen

• Let betjening via brugervenligt panel

Fås også med køl

• Støjsvag grc.dk

N

til boliger op til 600m².

Anlægget fungerer ved at suge den varme fugtige luft fra f.eks. køkkenet, badeværelset og bryggerset. Samtidig udnyttes energien i udsugningsluften til opvarmning af indblæsningsluften. Det kan mærkes på G S A COMFORT-SERIEN både indeklimaet og varmeregningen! Ventilation med varmegenvinding Dette undgås med varmegenvindingstil boliger op til 600m². anlæg fra Nilan. luften Anlægget fungerer ved at sugeAnlægget den varme renser Fordele for boligejere fugtige luft f.eks. køkkenet, badeværelogfra genvinder varmen i dit hus! Det en til energi • Lavereer udgifter set og bryggerset. Samtidig udnyttes ener• Bedre indeklima enkel løsning, der hjælper med at fjerne El-center Vest A/S gien i udsugningsluften til opvarmning af Christiansborgvej 10 • Fjerner husstøvmider og skim7560 Hjerm fugtproblemer, uønsket indblæsningsluften. Det kan mærkes på lugt og mindsker melsporer fra luften Telefon 97 46 43 00 både indeklimaet og varmeregningen! • Nedsætter risikoen for allergi Telefax 97 46 50 53 allergiproblemer. Når vi isolerer vores huse bedre og bedre, er det nødvendigt med daglig udluftninger for at undgå fugtskader, råd og skimmelsvampe. Du skal åbne vinduer flere gange NILAN Ndaglig L Æ GogFvarmen R A N lukkes I L A Nderved ud.

• Let betjening via brugervenligt panel

noe Net A/S - side 7


Mie fra Bremdal forsker i Venøs strøm Om kort tid opsættes ved færgen en tavle, der viser, hvor meget el øen anvender. To studerendes kandidatopgave vil vise, om det nedsætter forbruget

Mie Drejer kommer måske snart en tur til Venø sammen med Heini Mohr Hermansen.

24-årige Mie Drejer er opvokset i Bremdal og har tit, mens hun gik på gymnasiet i Struer, løbet ned til færgelejet til Venø og hjem igen. Hun har i Struer Kajakklub også roet rundt om øen. Nu hjælper hun folk på Venø med at se på, om de kan komme til at bruge mindre strøm. Et spændende projekt er ved at gå i gang. Ved færgelejet på Struer-siden skal der opsættes en elektronisk tavle. Den vil løbende vise, hvor meget el Venø bruger. Mens folk venter, kan de derfor tænke på, om der er apparater, de kan slukke, når de kommer hjem. Medarbejdere fra NOE har allerede forberedt opsætningen af tavlen. De har trukket kabler til den transformatorstation, der forsyner Venø. I et stykke tid er der også foregået registrering og måling af forbruget. De tal kan bruges til se, om der sker ændringer, når tavlen kommer op.

Fra Færøerne Mie Drejer bor i dag i Østjylland. Hun går på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Her læser hun erhvervsøkonomi (cand.merc.) og

noe Net a/s - side 8

Selve den store målertavle sættes op om få dage.

specialiserer sig i marketing. Venø-projektet er hendes afsluttende kandidatopgave. Hun skriver den sammen med studiekammeraten, 31-årige Heini Mohr Hermansen. Han kommer fra Færøerne og kender derfor til ø-samfunds vilkår. Markedsføring handler om meget andet end tvreklamer og annoncer. Det kan også dreje sig om at påvirke folk til at forbruge mindre. De to studerendes vejleder på opgaven er professor John Thøgersen. Han har i flere år beskæftiget sig med, hvordan man kan påvirke forbrugere, for eksempel omkring energi.

Afbrydelserne var, mens vi koblede fra el-nettet til generatoren, og da vi igen koblede øen på nettet. Tidspunktet for opsætning af tavlen er endnu ikke endeligt fastlagt, men det bliver formentlig her i starten af marts. Derefter kan Venø ikke længere holde det skjult, hvor meget strøm øen bruger.

Generator forsynede Forarbejdet til tavlen betød to korte strømafbrydelser på Venø, mens medarbejderne fra NOE foretog omkoblinger. De var på forhånd aftalt med efterskolen, Venø Fish Farm og andre større forbrugere. - Vi have en generator med, så øen fik strøm fra den, mens vi arbejdede, fortæller entreprenørchef Niels Peter Sørensen fra NOE.

En computer samler målingerne af strømforbruget på Venø.


Nedsæt dit energiforbrug, i samarbejde med naturen

Vores energiløsninger henter energien fra jorden, vandet, luften eller direkte fra solens stråler. Ved at anvende vedvarende energi og løbende forbedre teknikken, sparer vi på naturens ressourcer. Indtil videre har vores arbejde bl.a. resulteret i Danmarks eneste Svanemærkede varmepumper og energiløsninger, som sænker dine varmeomkostninger med helt op til 60 procent.

Din

lo

orh IV T f kale

and

www.ivt.dk

ler:

Østerbyvej 13 · 6980 Tim Tlf. 70 20 19 97 · www.brocon.dk

Nye i NOE’s repræsentantskab fra november 2010 Kreds 1 Distrikt 1, Mejrup Kristian Langergaard , Skovstjernen 23, Mejrup Distrikt 19, Vind Lars Gammelvind, Ørnhøjvej 12, Vind Distrikt 20, Nr. Felding Robert Poulsen, Sognstrupvej 8, Nr. Felding

Kreds 3 Distrikt 41, Lemvig Niels Stidsen, Mattrupsvej 5, Lemvig Distrikt 5, Nr. Nissum Trols Skovmose, Fabjergstad 71, Fabjerg Se mere på www.noe.dk/repraesentantskab

Monteringen af udstyret gav en kort strømafbrydelse på Venø.

noe Net A/S - side 9


Markant lavere priser på fiberbredbånd Stine fra Klitmøller gør NOE’s samarbejdspartner, Altibox, mere lokal Det skal være ekstra godt at bo i Nordvestjylland. Derfor har selskabet Altibox sænket priserne markant. Dermed kan kunderne nu få en hel pakke med bredbånd, tv og telefoni for stort set den samme pris, som konkurrenterne tager for bare tv-kanalerne. Altibox leverer gennem det fibernet, som NOE har lagt ned og driver. Priserne er justeret på baggrund af en kundeundersøgelse i efteråret: - Vi havde hidtil troet, at folk gerne ville betale lidt ekstra for en fiberforbindelse, men det viste sig, at de ikke tænker så meget på teknikken. Derfor har vi sænket priserne, fortæller Søren Harding, der er ny salgs- og marketingdirektør i Altibox. De nye priser trådte i kraft ved årsskiftet og har allerede resulteret i nye kunder.

Nyt reklameunivers Altibox har samtidig ændret sin markedsføring. Da selskabet kun dækker Midt- og Vestjylland, er alle reklamer nu blevet tilpasset landsdelen. Det betyder, at alle personer i reklamerne er lokale. Billeder stammer også fra landsdelen, for eksempel Vesterhavet. - Vi ønsker at blive opfattet som den lokale leverandør af bredbånd og tv i modsætning til de store landsdækkende selskaber, der typisk ligger i Købehavn, siger Søren Harding.

Stine fra Klitmøller I en ny tv-reklame optræder kvinden Stine. Reklamebureauet havde ved et tilfælde fundet

et billede af hende på nettet og brugte det i et oplæg til Altibox. - Undervejs forelskede vi os i hendes ansigt og foreslog, at hun skulle være med. Men reklamebureauet anede ikke, hvem hun var, fortæller Søren Harding. Efter adskillige opringninger lykkedes det bureauet at finde frem til hende. Og så viste det sig faktisk, at hun bor i Klitmøller og heldigvis gerne ville medvirke, fortæller Søren Harding.

Kunderne vil have fart

Den er blevet en familietelefon, som bedsteforældre, onkler og tanter ringer på: - Mange har stadig et fastnetabonnement hos et teleselskab og betaler måned efter måned et stort beløb i abonnement. Hvis de skifter til os, kan besparelsen på telefonen stort set betale bredbåndsabonnementet, forklarer Søren Harding.

Se om du kan få Altibox – indtast din adresse på www.altibox.dk og få straks besked.

Selv om Altibox leverer bredbånd fra 5/5 Mbit, har over 80 % af kunderne valgt 15/15 Mbit eller mere. De ønsker høj hastighed. Det er nemlig vigtigt, når de for eksempel sender billeder til fremkaldelse eller henter musik og film og andre tunge dokumenter. Fordelen ved fiberbredbånd er, at hastigheden er ens begge veje. I mange andre selskaber er sendehastigheden væsentlig lavere end modtagehastigheden. Det betyder, at det tager lang tid, for eksempel at sende billeder. En anden fordel er, at kunderne altid får den båndbredde, de betaler for: - Og det er uanset, om man bor på landet, eller om naboen også er på nettet. Det betyder ingenting, siger Søren Harding.

Familietelefonen I mange år har der været snak om, at fastnettelefonen er død, men hos Altibox beholder knap 80 % af kunderne fastnet-forbindelsen.

Stine Røberg fra tv-reklamen er faktisk nordmand, men bor nu med sin danske familie i Klitmøller, hvor de er aktive surfere.

Klar til boligselskaber Lejere skal nu også have glæde af Altibox. Selskabet vil i den kommende tid kontakte boligselskaber og give dem fordelagtige tilbud på fiberbredbånd, tv og telefoni. - Fiberen ligger allerede i jorden tæt på de store boligejendomme i Nordvestjylland. Derfor kan vi forholdsvis nemt koble dem til nettet, fortæller Søren Harding. Han opfordrer lejere til at kontakte boligselskabet, hvis de er interesserede i at høre mere. Søren Harding: - Alting i vores samfund er efterhånden baseret på bredbånd – også tv, film og telefoni.

NOE Fibernet A/S - side 10


Gør det ekstra godt at bo i Vestjylland

En pakkE mEd alt dEt bEdstE

Her er et tilbud, der vil få hele Danmark til at ønske, at de boede i Midt- og Vestjylland. De bedste tv-kanaler, fiberbredbånd og telefoni til nedsat pris. Altibox er i dit lokalområde. Vi samarbejder med de lokale el-selskaber. Det betyder, at du får tv, fiberbredbånd og telefoni fra nogen, du kan stole på og som har leveret strøm til dig sikkert og godt i mange år. læs mere på altibox.dk

bestil på 70 300 600 se mere på altibox.dk tv, fiberbredbånd og telefoni

10/10 mbit

telefoni

34 tv-kanaler

Onlinearkiv

299,-

md.

199,-

md.

De første 3 mdr.

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

BasisBox

Halvårlig boksleje kr. 399,- | Mindstepris 6 mdr. kr. 1.893,Evt. oprettelsesgebyr hos dit lokale el-selskab

til os i midt- og vestjylland

NOE Net A/S - side 11


Flere virksomheder kan få fiberbredbånd Altibox tilbyder flere virksomheder fiber - mange fordele

Medarbejdere og brugere har nu glæde af fiberbredbånd.

Scanplast i Mejrup, KFUMs Soldaterhjem i Holstebro og Fenskær Efterskole i Nørre Nissum. Det er blot nogle få af de mange mindre virksomheder, som allerede nu er tilsluttet fiberbredbånd fra Altibox. De får signalet gennem den fiber, som NOE har gravet ned og driver. Endnu flere firmaer får nu chancen. Altibox har hidtil kun leveret bredbånd lige omkring, hvor fiberen er lagt ned. Men nu kan mindre virksomheder få tilbud, også selv om de ligger lidt væk.

Telefoni til virksomhederne

Hurtige data

Som et nyt tiltag kan Altibox nu også levere medarbejderbredbånd til alle virksomheder. Før var selskabet begrænset af, at mange virksomheder kun ønskede én leverandør, der kunne levere bredbånd til alle medarbejdere. Den udfordring har Altibox løst ved at indgå en aftale med en samarbejdspartner: - På den måde kan vi levere ADSL-forbindelser til alle de medarbejdere, der ikke kan få fiber. Pointen er, virksomhederne nu kan nøjes med at lave en samlet aftale med os, siger Carsten Nygaard Henze. Inden for NOE’s område har Altibox erhvervskunder i alle større bysamfund.

Mange firmaer har i dag stadig en ADSL-forbindelse, hvor de kan modtage med en rimelig hastighed, men hvor sendehastigheden er meget lavere. Det kan hurtigt være til irritation i hverdagen. Fordelen ved fiberbredbånd er, at kunderne får en lynhurtig forbindelse.

Ingen spildtid Modtage- og sendehastigheden er den samme. Dermed kan man sende store filer mange gange hurtigere. Det er især noget som grafiske virksomheder værdsætter. - Alle forretningsgange i virksomhederne bliver mere og mere baseret på internet, og så bliver såvel hastighed som stabilitet afgørende, siger Carsten Nygaard Henze.

noe Net a/s - side 12

Hidtil har Altibox kun leveret internet til erhverv. Men grundet efterspørgsmål fra kunderne har Altibox netop introduceret telefoni-produkter. En af de helt store fordele er, at virksomhederne kan ringe til fordelagtige priser via deres fiberforbindelser. - Men det handler også om, at vores kunder nu kan få samlet alle deres kommunikations-tjenester ét sted. Det er nemmere for dem, forklarer Carsten Nygaard Henze.

Medarbejderbredbånd

Carsten Nygaard Henze kører hver dag ud fra sit hjem ved Holstebro for at betjene erhvervskunder.


NOE din garant for rigtig energi Selskabet har i dag langt den største del af salget uden for Nordvestjylland og sætter nyt slogan på sine biler

Rigtig energi får smil frem i en kold tid

Gennem de sidste år har NOE fået en række meget store kunder uden for landsdelen. For eksempel køber Region Syddanmark en stor del af sin strøm hos selskabet. Det betyder, at elektriciteten til et af Danmarks største hospitaler i Odense nu leveres på en kontrakt fra Nordvestjylland. Efterhånden er det kun cirka 25 % af strømmen, som NOE afsætter i sit eget forsyningsområde. Langt den største del går til kunder uden for landsdelen. På hjemmebanen fordeler NOE cirka 400 millioner kWh om året. Til andre dele af landet afsættes tre gange så meget - 1,2 milliarder kWh. Udviklingen fører nu til, at NOE ændrer slogan på sine biler. Hidtil har der stået ”El

Visionen er klar: Kunderne skal have rigtig energi

købes lokalt” på dem. Nu skiftes der til ”Din garant for rigtig energi”. - El-handel i dag handler meget om personlig service og rådgivning, siger salgs- og marketingchef Svend Peter Vestergaard fra NOE. Vi er garanter for, at kunderne får energien på den rigtige måde. - Vi ved noget om strøm, og vi driver et af landets mest effektive forsyningsselskaber. Vi ved, hvad vi taler om.

Nationalt NOE satser på hele Danmark, men vil stadig være lokalt forankret i Nordvestjylland og med hovedsæde i Holstebro. Tilknytningen er nær. - Vi kan også mærke, at virksomheder og

private forbrugere i Nordvestjylland gerne vil holde fast i deres lokale el-selskab. Vi har mange trofaste kunder i nærområdet, siger Svend Peter Vestergaard.

Fokus på målet I gadebilledet vil NOE fortsat være mest synlig i Nordvestjylland. Det er her, selskabet driver nettet i sit forsyningsområde. Strømmen til kunder uden for landsdelen leveres gennem de forsyningsselskaber, som opererer i de pågældende områder. NOE har 22 køretøjer, og mange ser dem i trafikken. Den nye påmaling synliggør selskabets vision.

noe Net A/S - side 13


NOE dæmper pris-hop med million-rabat Større afgifter gør strømmen dyrere, men hos NOE holdes stigningen for en familie under 1.000 kr. årligt Det bliver dyrere at bruge strøm, men prisen stiger ikke lige meget overalt. Afgifterne til staten hopper i vejret, men kunderne i Nordvestjysk Elforsynings område slipper billigere. Egentlig skulle prisen have været sat op med 26 øre pr. kWh, men takststigningen bliver kun på 19 øre. Det skyldes, at NOE har besluttet at give en ekstraordinær tarifnedsættelse. Det er samlet cirka 20 millioner kr., som på den måde deles ud til forbrugerne. For en almindelig familie betyder forhøjelsen af el-prisen, at den årlige udgift til strøm stiger med cirka 900 kr. - Men hvis vi ikke havde givet tarifnedsættel-

sen, var den ekstra omkostning blevet 1.200 kr., fortæller økonomichef Mads Johnsen fra NOE. Rabatten giver en besparelse på 300 om året. Den rå pris for strømmen er kun sat op med cirka 1 øre. Det er staten, der render med det meste af forhøjelsen. Inklusive moms cirka 11 øre. Desuden bliver kunderne i Vestdanmark ramt af, at transportprisen for strøm på det overordnede net nu udlignes på landsplan. Hidtil har østdanskerne betalt mere. Udjævningen betyder ekstra 4 øre pr. kWh i den vestlige del af landet. Forbrugerne skal desuden nu være med til at

NOE’s rabat betyder, at hver familie får en besparelse på 300 kr. om året. dække en regning fra finanskrisens hærgen i 2009. Da faldt afsætningen af strøm markant til blandt andet industrien, og dermed blev der opkrævet for lidt i transportbetaling til NOE’s net. Det giver nu en ekstraregning i 2011 på 5 øre pr. kWh. En enkelt kolonne på fakturaen går ned. Det er den såkaldte PSO-tarif. Den mindskes med cirka 1,5 øre. PSO-tariffen benyttes blandt andet til at give tilskud til vedvarende energi og andre foranstaltninger.

Billig varme i sommerhuset Ideel varmepumpe til sommerhuset Et miljørigtig valg der er tilpasset det nordiske klima. Spar over 66% på din varme og få et bedre indeklima i sommerhuset. Varmepumpen kan styres fra din telefon, så dit sommerhus altid har den rette temperatur til rette tid.

Luftvarmepumpen tilpasset danske krav.

Køreklar Danmarkspumpen køber du altid installeret og køreklar. Vi hjælper dig med modelvalg og placering, så du altid får en optimal udnyttelse af din varmepumpe.

inkl. 5-års totalgaranti

t Kontak

Din genvej til billig, miljørigtig varme og godt indeklima i dit sommerhus TM

0e0 3 4 6 97– og4få uforpnliinggtend

– PRIMA SCROLL fra PANASONIC

NOE Net A/S - side 14

os på

El-center Vest A/S Christiansborgvej 10 7560 Hjerm Telefon Telefax 97 46 50 53

97 46 43 00

vejled

( EL-INSTALLATION ( INTELLIGENT BOLIGINSTALLATION ( VENTILATION OG VARMEPUMPER ( ALT I EL www.el-center-vest.dk

post@el-center-vest.dk


Din regning - brug energi på at forstå den og skab overskud Da vi ønsker at give dig som forbruger en god forståelse af din el-regning og svar på dine spørgsmål, har vi på vores hjemmeside et væld af information og gode råd om din regning fra NOE. Vind med selvaflæsning Hvert år modtager du på samme tidspunkt et aflæsningskort. Hvornår afhænger af hvor du bor.

Erland Kristiansen, 7600 Struer. Cobb Grill -K. Andreasen, 7650 Bøvlingbjerg. To Eva solo vandkarafler.

Betal din regning til tiden Hvis kunder ikke betaler deres el-regning, sender vi en rykker for manglende betaling. Det er også forbundet med ekstra arbejde, og derfor er der påført et rykkergebyr og morarenter. Har du problemer med at betale en regning til tiden, er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter NOE’s Kundeservice på telefon 97 42 14 88. Dermed begrænses de ekstra omkostninger.

Gå ind på vores hjemmeside www.noe.dk og vælg kundeservice under Noe Net A/S. Husk at indsende aflæsningen til os til tiden. Ellers koster det ekstra arbejde i NOE’s administration. Derfor er der indført et gebyr ved for sen aflevering på 81,25 kr. Hvis vi slet ikke modtager aflæsningen, så er det nødvendigt at sende en NOE-medarbejder ud for at notere tallene. Prisen for det er 337,50 kr. Har du modtaget et selvaflæsningskort for nyligt så husk at du kan indberette dit forbrug for den seneste periode på vores hjemmeside. Vi udlodder som altid gode præmier til de kunder, som klarer indberetningen selv. Gå ind på hjemmesiden vælg rubrikken selvbetjening i øverste højre hjørne – indtast dit kundenummer og din adgangskode (står i den nederste del af dit aflæsningskort).

Husk at fristen næste gang er den 4. marts 2011. Vinderne ved lodtrækning for aflæsning pr. 30. november 2010 var:

For at der ikke opstår tvivl om hvem der skal betale hvad, kan du eventuelt udfylde en blanket, hvor fraflytter og tilflytter skriver under på, at aflæsningerne er korrekte. Du kan finde flytteblanketten på vores hjemmesiden under kundeservice (vælg NOE Net og derefter kundeservice).

Hvordan kan jeg ændre mit forbrug? Hvis du mener, at dit forbrug enten er sat for højt eller for lavt, skal du kontakte os, for at få det lavet om – du kan altid henvende dig på kundeservice@noe.dk (husk at anføre dit kundenummer).

I enkelte tilfælde sker det, at kunder ikke reagerer på rykkerbreve. Så kan det blive nødvendigt for NOE at afbryde strømmen. Husk at du altid via din bank eller via vores indtastningsmodul har mulighed for at tilmelde regninger til Betalingsservice.

Hvis jeg flytter – hvad gør jeg så? Når du flytter fra din bolig, skal du sørge for at aflæse dine målere. Vi udarbejder herefter en opgørelse over det faktiske forbrug, inden den nye ejer eller lejer overtager kundeforholdet. Du skal melde fraflytning med mindst tre dages varsel. Tilflytning skal ligeledes meldes med tre dages varsel. Alt kan gøres via vores hjemmeside.

Spar på el-regningen

N

N

Højkvalitets solcellemoduler med dokumenteret effekt 25 kvm. solceller sparer miljøet for ca. 3 tons CO2 om året

N

N

Individuelt tilpassede løsninger

70 20 19 97

70 20 19 Østerbyvej 13, 97 Tim Østerbyvej 13, Tim www.brocon.dk www.brocon.dk noe Net A/S - side 15


Nu er det snart fastelavn NOE vil gerne inspirere med en god opskrift på fastelavnsboller, som også er bagt på den energirigtige måde. Som billedet viser, elsker børn fastelavnsboller. Fastelavnsboller 16 stk. Dej 1 dl. mælk 50 g gær 125 g blødt smør 1 æg 4 spsk. sukker 375 g hvedeme Remonce: 50 g blødt smør 50 g sukker 1 tsk. hvedemel 20 g marcipan, revet Creme: 1 æg 1 spsk. sukker 2 dl mælk 1 ½ spsk. hvedemel Korn af ½ vaniljestang Glasur: 100 g flormelis 1 spsk. kakao Ca 3 spsk. vand

Fremgangsmåde: Dej: Lun mælken og opløs gæren heri. Tilsæt de øvrige ingredienser(hold evt. lidt hvedemel tilbage) og ælt dejen til den er ensartet i ca. 5 min. på røremaskinen. Dæk skålen med et låg ell. lign. og stil dejen til hævning et lunt sted i ca. 1 time. Remonce: Rør alle ingredienser sammen til en ensartet masse. Creme: Pisk alle ingredienserne sammen i en grydeBring blandingen i kog

under piskning, og kog den godt igennem i nogle minutter. Afkøles og røres igennem af og til. Tag dejen ud på et meldrysset bord og ælt den godt igennem. Tilsæt evt. resten af melet. Rul dejen ud til en firkant (min. 40 x 40 cm) Del dejen i 16 lige store dele. Læg først 1 tsk. remonce på hvert dejstykke og herefter 1 tsk. creme, og luk dejstykkerne godt sammen om fyldet. Sæt dem på en bageplade med lukningen nedad. Lad bollerene

efterhæve tildækket i ca. 45 min. Sæt dem ind i en kold ovn ved 200° C varmluft og bag i dem i ca. 15 min. til de er gyldne. Afkøles og pyntes med glasur. Sparetips: Fyld ovnen helt op – bag derfor altid 2 plader ad gangen. Det er en god idé at bage dobbelt portion. Nybagte boller smager dejligt, og resten kan fint lægges i fryseren.

KONKURRENCE FOR BØRN: Tegn strømmen! Elektricitet er usynlig, men den får en masse til at ske. Nu inviterer NOE alle børn til at deltage i en konkurrence. Tegn en flot tegning,der handler om strøm. Gevinsten er Brunch og bowling for hele familien (max 5 pers.) hos Bowl `N`Fun i Holstebro Tegningen skal fortælle om el. Den kan for eksempel handle om vindmøller, el-biler, computer, vaskemaskine, lys og alt det andet, som har med strømmen at gøre.

NOE Net A/S - side 16

Konkurrencen er for alle børn til og med 14 år. NOE vil bruge tegningerne til en collage med temaet ”strøm”, derfor må der kun anvendes farveblyanter til at tegne med. Send tegningen til NOE, Skivevej 120, 7500 Holstebro, mærket konkurrence, senest fredag den 25. marts 2011. Husk at skrive navn, adresse og alder bag på tegningen.

STIKkontakten nr. 1 - 2011  

STIKkontakten nr. 1 - 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you