Page 1

Stikkontakten nr. 1– 2010

T KOM

SKR

IL

RÆ T S G OTNINNOE

F

HOS g den a d s Tor ebruar 18. f

• Sådan får du tilskud til at droppe oliefyret • Færre, men længere strømafbrydelser • Varmen kommer fra engen... Pandekagedag


NOE Net

STIKKONTAKTEN 2010

Vestjyder fortsætter kampen for klimaet Nordvestjysk Elforsyning Skivevej 120 . 7500 Holstebro

Tlf. 97 42 14 88 www.noe.dk e-mail:noe@noe.dk Nordvestjysk Elforsyning Amba er ejer af følgende selskaber: NOE Net A/S NOE Energi A/S NOE Service A/S NOE Energi Forsyning A/S NOE Fibernet A/S

Udgiver: Ansvarshavende: Tekst: Layout/grafik: Tryk: Oplag:

Nordvestjysk Elforsyning Flemming Poulsen Niels Stoktoft Overgaard GIB, Dagbladet Bergske Avistryk, Struer 48.000 eksemplarer

Også i Nordvestjylland kan vi ærgre os over, at klimatopmødet i København ikke hjælper vores truede klode. Det eneste, deltagerne kunne blive enige om, var, at temperaturen globalt ikke må stige mere end to grader. Mange eksperter og mange andre er dybt skuffede over resultatet. To ugers kaotisk og dramatisk topmøde viste, at verdens ledere lige nu ikke har mandatet, viljen eller evnen til at gøre noget ved den globale opvarmning. Der kunne ikke opnås enighed om, hvor meget hvert enkelt industriland skal reducere sin udledning af CO2. Landene skulle selv komme med frivillige forslag inden den 31. januar i år. Hvis de overhovedet vil skrive under på den såkaldte København-erklæring, der trods alt blev indgået. »En aftale handler om, at man bliver enige om nogle bestemte reduktioner, hvor man straffes økonomisk - nogle ville måske endda sige militært - hvis man ikke lever op til løfterne. Ellers har sådan nogle løfter ingen værdi,« siger professor Eigil Kaas fra Niels Bohr Instituttet i København til dagspressen. Man kan give enkeltpersoner skylden, men det er for let. Beslutninger som gavner klimaet vil influere dybt på vor velfærd, og vi kan i den vestlige verden måske tåle et fald. Men der findes befolkninger mange steder i verden, som endnu ikke er nået på det halve af vort niveau, og Kina viste med al tydelighed, at det store land ikke ønsker begrænsninger i udviklingen af den kinesiske økonomi. Klimatopmødet demonstrerede også, at de politiske ledere er valgt i demokratier, og de befolkninger, der har valgt dem, har forventninger om fremgang i deres velfærd. Derfor er politikerne bange for at komme hjem med regningen. Uanset klimatopmødet så arbejder vi hos NOE videre med målrettet at reducere vore kunders energiforbrug. Vi hjælper med at mindske nordvestjydernes påvirkning af klimaet. Derfor vil du også i dette nummer kunne finde råd om for eksempel energibesparende måder at opvarme dit hus på. Drop oliefyret og få statstilskud – med hjælp fra NOE. God læselyst.

Priser inkl. moms. Der tages forbehold for evt. trykfejl og afgiftsændringer.

Ebbe Ravn Sørensen Bestyrelsesformand ers@noe.dk

2

SIDE


NOE Energi

STIKKONTAKTEN 2010

NOE hjælper med at få statstilskud

3

Al ferie aflyst, energirådgivere klar med tilbud - kapløb om tilskud til skrotning af oliefyr Staten har afsat 400 millioner kr., der skal bruges som tilskud til de mennesker, der vil bytte et måske slidt oliefyr ud med jordvarme eller en anden fremtidssikret løsning. NOE sætter mange kræfter ind på at hjælpe sine kunder og alle andre i Nordvestjylland med at få del i pengene.

SIDE

Puljen frigives om 2 1/2 uge – mandag den 1. marts. Mange venter, at der bliver kamp om pengene, så det gælder om at være hurtig. Med ansøgningen skal der indsendes et tilbud fra en installatør, og papirerne skal altså gerne være klar inden 1. marts. NOE har aflyst al vinterferie for sine energirådgivere, og de er parate til overarbejde i de næste to uger. Alle interesserede skal have et tilbud på for eksempel jordvarme eller en anden varmepumpe.

Hvem kan få tilskud? • • •

Ejere af et hus eller en anden ejendom med et oliefyr, som de vil skrotte. Kun tilskud til helårsboliger – ikke til fritidshuse. Du må ikke sætte arbejdet i gang, før du har fået tilsagn fra Energistyrelsen om tilskud.

Det kan du få tilskud til Hvis oliefyret skrottes, kan der gives penge til • Jordvarme (såkaldt væske-vand varmepumpe). • Luft-vand varmepumpe. • Solvarmeanlæg. • Fjernvarme.

Sådan gøres det Mandag den 1. marts kan der søges elektronisk. NOE hjælper med, at alle oplysninger er klar, så alt er lige til at indtaste. Energistyrelsen vil helst have elektroniske ansøgninger, men fra den 1. marts kan der også bestilles et papiransøgningsskema.

SKRO

MØD

TNIN

HOS

OS T

IL

GSTR

NOE

Tors 18. f dag den ebru ar

ÆF

Så mange penge • • • •

Ved jordvarme ydes et tilskud på kr. 20.000 kr. Til luft-vand varmepumpe 15.000 kr. Solvarme 25 % af omkostningerne. Fjernvarme 10.000 kr.

Taksterne her er for énfamilieboliger. Der gælder lidt andre takster for flerfamilieboliger.

Ud med oliefyret, og ind med varme, der er billigere i drift og mere klimavenlig.

VÆLG DEN RIGTIGE LØSNING

K C E H C I D R VÆ

Sådan overvejer du trin for trin afløseren for et oliefyr 1.

2.

Jordvarme. Den mest effektive type varmepumpe og velegnet til boligopvarmning og varmt vand. Kræver et jordareal af en vis størrelse til nedgravning af jordslanger. Luft til vand-varmpepumpe. Hvis du ikke kan finde en løsning på jord til slanger, eller du ikke vil have gravet, så er her alternativet. Ikke helt så effektiv som jordvarme. Velegnet til boligopvarmning og varmt vand. Anlægget leverer typisk over tre gange mere energi, end det bruger. Du kan spare op til halvdelen af dine varmeudgiften

FÅ TILSKUD

OP TIL

. R K 0 0 20.0


NOE Energi

De henter varmen Familie uden for Struer viser, hvordan jordvarme kan klares på en anderledes måde – og også ordne en hård vinter

Mange holder sig tilbage fra jordvarme, fordi de ikke bryder sig om at få gravet i deres jord, men der findes løsninger. Finn Pedersen uden for Struer var også bekymret, indtil hans 91-årige nabo kom med en idé: Du kan da lægge slangerne i min eng! Derfor henter familien Pedersen nu varmen nede fra naboens jord. Ovenpå traver deres tre ponyer. De har nemlig lejet naboens eng til græsning. Et vandløb skiller de to ejendomme, men NOE løste problemet ved at bore slangerne under åen. Jordvarme kan håndteres på mange snilde måder.

Sparer på CO2

Jordvarme…. Vores jord under os virker som et stort batteri, der dagligt opvarmes af solen. Denne tilførsel af gratis energi gør, at det er blevet oplagt at udnytte den via et jordvarmeanlæg – ikke mindst i en tid med stigende priser på fossile brændstoffer. Når du investerer i et jordvarmeanlæg, får du oplagte fordele: • Du halverer din varmeregning sammenlignet med f.eks. et oliefyr. • Du får en god varmeøkonomi og et minimum af pasning. • Du slipper for den daglige/ugentlige fyring, som man har ved et halm- eller stokerfyr. • Du får et meget støjsvagt og fremtidssikret varmeanlæg. • Lang levetid på en Bosch varmepumpe. • Utrolig kort tilbagebetalingstid på investeringen.

TILSKUDSBERETTIGET

skal efyret lg i l o r å N æ tes - v udskif de energi! e en vedvarudskiftes er dteat tbvåæd lge

ret e gtig Skal fy k og miljøri m jordvarm o is s å m s o i n o rg e øk n e s n e nd tide vedvare som frem sanlæg. ning rm a v p o

Finn Pedersen har boet i 15 år på den ældre ejendom tre km fra Struer mod Hjerm. Familien omfatter hans kone og deres to børn. Det gamle oliefyr var udtjent, og han kunne have skiftet ud med et nyt, men valgte jordvarmen. - Jeg undersøgte mulighederne. Jordvarmen sparer på CO2, og det er også en økonomisk fornuftig løsning, mener Finn Pedersen. Et nyt oliefyr kunne være købt billigere, men til gengæld ville driftsudgifterne blive større i de kommende år. Og nu kan familien Pedersen med god samvittighed kigge over på hestene og engen, hvor deres varme kommer fra.

Lavt forbrug Teknikken er tjekket grundigt. Finn Pedersen arbejder som maskiningeniør på Sjørring Maskinfabrik i Thy og kan derfor kigge bag om leverandørernes lovprisninger. Han er sikker på jordvarmen. Anlægget kom i drift i oktober sidste år, og den hårde vinter har betydet en omgående test af effektiviteten. Finn Pedersen følger el-måleren i sin lille notesbog, og han har regnet ud, at jordvarmen i den første halvdel af januar har forbrugt 60 kWh i gennemsnit i døgnet. Det er billigt i forhold til, hvad det ville have kostet med oliefyret. - Vi supplerer ved somme tider at fyre op i brændeovnen, men den kunne vi have klaret os uden. Hvis jordvarmen i ekstrem kulde ikke kan følge med, så tilslutter den automatisk et system, hvor elektriciteten direkte bruges til at varme op. Det registreres i systemet, og jeg kan se, at el-varmen slet ikke har været i brug endnu, heller ikke da det frøs omkring 15 grader, fortæller Finn Pedersen.

MØD OS TIL

GSTRÆF SKROTNHOIN S NOE Torsdag den 18. februar

Kontakt Energirådgiver Hans Pedersen fra NOE,

4

SIDE

på tlf. 96 11 10 56 eller hp@noe.dk og få en aftale om et uforpligtende møde om jeres muligheder for at gøre brug af naturens egen varmekilde


NOE Energi

STIKKONTAKTEN 2010

hos naboen En sikker kontrakt

Finn Pedersen tror, at han måske ved en efterforskning af markedet kunne have fundet jordvarme til en lidt lavere pris – i hvert fald i udgangspunktet. Men han så fordele i at handle med NOE. - Prisen er fast. Jeg får ingen af de her hovsa ekstraregninger. - Desuden har NOE klaret alt, også at koordinere de forskellige håndværkeres arbejde, fortæller Finn Pedersen.

5

HAN FIK OGSÅ TILSKUD Alle med oliefyr kan fra 1. marts få tilskud til at skifte ud, men Finn Pedersen ærgrer sig ikke over, han tog fat allerede sidste efterår. Han fik nemlig i stedet et bidrag fra renoveringspuljen på knap 20.000 kr. Jordvarmen er købt hos NOE. Tilbuddet lød på cirka 126.000 kr. Herfra skal trækkes tilskuddet, så omkostningen er på cirka 106.000 kr. Et tilbud på et nyt oliefyr lød på 43.000 kr. plus el-arbejde og plus måske mere. Jordvarmen er altså lidt dyrere, men for Finn Pedersen er det en investering, der tjener sig hjem de kommende år.

SIDE

Jordvarme for alle generationer

Finn Pedersen var egentlig ved at droppe at få jordvarme, fordi han syntes, det kneb med plads til slanger på hans jord, men han fandt ud af, ingen selv skal give op uden at involvere omverdenen. Først sagde han til sin 91-årige nabo, Hans Jakobsen, at det nok ikke blev til noget. Et par dage efter kom Hans Jakobsen over til ham.

- Du må gerne lægge slangerne hos mig! Men så var der vandløbet. Det kunne også have fået folk til at give op, men Finn Pedersen spurgte hos NOE. - Vi borer da slangerne under, svarede energirådgiver Hans Pedersen hos NOE. 91-årige Hans Jakobsen har familie, der har fået installeret jordvarme, og han har sat sig ind i teknikken. Nu giver energien nede i hans jord varme.

Danmarkspumpen luft til vand

MØD OS TIL

SKROTNINGSTRÆF HOS NOE

Torsdag den 18. februar

- er et naturligt alternativ når du har oliefyr at anlægget har en høj virkningsgrad selv om vinteren med lave udetemperaturer.

Nogle oliefyrskunder er kede af at få haven gravet op eller deres have er ikke stor nok til jordslangen. Her er et luft til vandanlæg et godt og billigt alternativ. En luft til vandvarmepumpe optager varmen fra udeluften via fordamperen i udedelen, og afleverer den inde i indedelens varmeveksler, hvor alle vandbårne varmesystemer kan tilsluttes. Danmarkspumpen Luft-Vand anvender kølemidlet R-410A, som er velegnet til at optage energi ved lave temperaturer. Det bevirker,

Danmarkspumpen Luft-Vand bliver kontinuerligt testet i huse både i Sverige og Danmark. Dette gør vi for at få en pålidelig effekt af driftsresultaterne i selv de koldeste egne af norden. Resultatet viser, at Danmarkspumpen opfylder de strengeste krav, som forventes af et moderne varmesystem. DanmarksPumpen installeres kun af NOE’s certificerede montører.

Sommerhus med pool NOE leverer en særdeles økonomisk løsning til Pool-huse, der kan tjenes hjem på få år og gøre Pool-huset mere atraktivt

Kontakt salgsleder Poul Erik Nielsen fra NOE på tlf. 96 11 10 39 eller pen@noe.dk og få en aftale om et uforpligtende møde om jeres muligheder for at gøre brug af naturens egen varmekilde

TILSKUDSBERETTIGET


noe fibernet

INTERNET

TV

TELEFONI

FILMLEJE

Alt i én og lige til at gennemskue

Altibox StandardPakke Internet

Onlinearkiv

TV basis-pakke

Optag TV

30/30

5 GB

21

320 GB

Mbit

Til backup

Digitale kanaler

Fastnettelefoni

Mobiltelefoni

Mobilt bredbånd

Filmleje

Ring billigt

op til abonnementer

Dagsabonnement, betal kun pr. dag, du er online

Adgang til over 500 film

abonnement

5

Ring billigt i familien

S EPRI PAKKKR.

599,d.

pr. m

Harddisk

StandardPakken forudsætter en aktiv fiberforbindelse.

KLIK IND PÅ WWW.ALTIBOX.DK OG LÆS MERE OM VORES ANDRE PRODUKTER OG PRISER.

INTERNET TV TELEFONI FILMLEJE

Altibox er den nye udbyder af internet, tv og telefoni. Vi har 170.000 privat- og erhvervskunder i Danmark og Norge, hvilket gør os til den største udbyder af fiberbåret kommunikation i Norden. Vi tilbyder produktpakker til konkurrencedygtige priser, og vores målsætning er at give kunderne den letteste vej til de største oplevelser.

10729_Annoncer_A4_REN.indd 1

22-12-2009 10:15:08


NOE Service

SÅDAN FÅR DU TILSKUD TIL AT SKIFTE OLIEFYRET! Har du lyst til at spare på varmeregningen? Vil du gerne opvarme dit hus på en klimavenlig måde?

liefyr

o tte dit o r k s t la

kud ti s l i t s e t a få st hedern u g i d l u n a m ! k r. e marts 000 k g hør om all . 0 2 l Fra 1. i t o nte op ræf hos NOE e 0 h n g 17.0 o Du ka skrotningst 0 0 . l kl. 14 tebro Kom ti forpligtende m e l l e ls

ruar m ej 120 i Ho pumper fungerer b e f . e 8 v den 1 E på Skive e og luft/vand-varm g a d m Tors os NO se, hvordan jordvar t? h u ffektiv d g og ten ine s in r kan n o k d r s l o å in

Det er

helt u

e den ny

SKR

gerer d m til din ke fun s e å høre o ll a M r. Kom r ? tjent svare ær kla tank? d e e V dig u . b li t o e r E e r e s O y t r en n at væ græn iver N e e d g v Ekspe b e , a v t r h e e r l r y se en lief t ska og pulj du er interes er dit o u snar marts, . is Måske eglerne, at d 1 v H n . e dig dd n. rr rbered r tilsku Kræve gninge bner fo s NOE og fo r med ansø å onic. n e t lpe Sta f ho Panas jæ æ g r h o t s g h g o c in os skrotn onkret tilbud både B . . tk er” fra år g g n e r la dit hus s fo også e h. netop nger n jord c e å la s d p s : o u d e g B r e s nin f jo g rm fra Kom o varmeløsning som er ”jordva m udlægning a bejde en bereg r , o rd a g s o d n J in u t • løsn n skå lar til a ft/vand m hvordan e r står k e • Lu iv o g ing til g d stillin ar så r ergirå d u n r U e b e e f n . • ar 18 E’s erf e den • NO e komm 14 88 k ik u unkt. 2 Kan d tlf. 97 4 t andet tidsp os på e l og afta gsm e spør

TA’ BØRNENE MED? Lav en flot tegning og få en lille overraskelse med hjem. Du får popkorn og saftevand. Altibox underholder med Disney Channel

MØD

OS TI

L

Æ GSTR N I N T E O NO

F

HOS

n ag de Torsd ebruar 18. f

7

SIDE

STIKKONTAKTEN 2010

NOE HOLDER SKROTNINGSTRÆF


NOE Net

Færre afbrydelser, Mandskab fra NOE reparerer kabelfejl på Fjordvejen i Struer.

NOE går ikke hjem, før lyset brænder igen – fygesne kortslutter ny transformatorstation Husejere ved, at der kan blæse fygesne ind i et ellers lukket loftsrum, og det samme kan ske i de huse, der beskytter transformatorstationer. Det hændte en kold og blæsende januar-dag i år i Mejrup og kortsluttede anlægget. Et par hundrede forbrugere var derefter uden el i op til fire timer.

Summen er konstant

Sikkerheden for strømmen er efterhånden 99,99 %, men de sidste 0,01 % svarer til i gennemsnit knap én time om året uden el. Den vil driftsleder Kaj Pedersen fra NOE også gerne fjerne, men han tvivler på, det nogen sinde lykkes.

Strømafbrydelserne bliver færre og færre, men til gengæld er der en tendens til, at de tilbageværende bliver længere. Mange luftledninger er lagt i jorden, så de ikke blæser ned, og det er en fordel. Til gengæld var det langt nemmere at finde et overrevet luftkabel end at hitte bruddet på et jordkabel. Derfor bliver enkelte afbrydelser længere. Strømmen løber normalt uden problemer i jordkabler, men stadig er der sårbarheder, for eksempel kan lyn slå ned i dem. De kan også blive gravet over.

- Så skal alle forsyningsveje dubleres med automatisk omkobling, hvis der sker noget. Det er utopi, mener Kaj Pedersen. Ingen husejere vil for eksempel bede om to separate kabler ind til deres ejendom.

- Transformatorhuset i Mejrup var nyt og lige kommet fra Sverige, men tilsyneladende har det sprækker. Det er også godt, fordi hvis det var komplet tæt, risikerede vi, at teknikken brænder sammen under en hedebølge, siger entreprenørchef Niels Peter Sørensen fra NOE.

SIDE

FIK HJÆLP AF RENDEGRAVER

Kaj Pedersen: - Med en forsyningssikkerhed på 99,99 %, kan vi godt gøre os afhængige af elektricitet, og NOE kæmper for, hullerne skal blive få og korte.

ENERGI

NOE har masser af terrængående lastbiler og andre køretøjer, men de forcerer ikke hvad som helst. I januar opstod der en fejl på en luftledning i Stausholm ved Harboøre, en forbindelse til afbryderen på masten var knækket. Det var nødvendigt at leje en rendegraver for at komme igennem sneen til transformatorstationen. Vognmanden var parat til at køre – han havde heller ingen strøm.

8

- Under gravearbejdet kom vi forbi en mand, der havde været spærret ind af sneen i to dage. Ham fik vi så også ud, fortæller Niels Peter Sørensen.

Ser du skarpt ? Med en Triax digital tv-box 405 har du mulighed for at få de skarpeste tv-billeder, selv på de største fladskærme.

Triaxmodtageren er certificeret til Boxers platform, og giver dig mulighed for at se digital-tv via stueantenne. Samtidig anbefales den af Elsparefonden, som garanterer et lavt strømforbrug.

Er du fristet – så klik forbi vores e-shop (www.noe.dk) og bestil en Triax lige nu til en superfavourabel pris på bare kr. inkl. moms.

1100

00

Nærmeste konkurrent på Pricerunner sælger den til 1.299 kr.


NOE Net

men de undgås aldrig helt

Niels Peter Sørensen: - NOE har fået meget nyt materiel, siden det sidst var vinter for alvor, og det har nu været gennem en kold og blæsende test.

9

SIDE

Beredskabet

Afhængig af el

Teknikerne hos NOE forsøger hele tiden at lære af afbrydelserne, så de ikke gentager sig. Er der svage steder på et anlæg, så skiftes de tilsvarende komponenter ud andre steder. Desuden har selskabet et omfattende beredskab døgnet rundt.

Kaj Pedersen har arbejdet med el-forsyning i en menneskealder, og han kan mærke, at kunderne forståeligt er mere utålmodige end tidligere. I dag er vi meget afhængige af el. Nu er det ikke bare lyset og fjernsynet, der forsvinder, men også computere og internet.

Altid er tre medarbejdere på vagt fra deres hjem. Den ene tager mod opringninger fra kunder om strømafbrydelser, og de andre to er klar til at køre ud at reparere.

Niels Peter Sørensen har et løfte til forbrugerne:

Når sneen blæser og piver, kan der trækkes på ekstra mandskab. NOE råder samlet over 20 medarbejdere til at rykke ud. Med års mellemrum er det også nødvendigt at tilkalde el-installatører, som bistår med deres elektrikere.

- Vi går ikke hjem, før lyset brænder igen alle steder. Hvis der er mange problemer, så sender vi måske medarbejdere hjem at sove et par timer og indkalder afløsere, men vi bliver ved uafbrudt, til alt fungerer igen.

Bosch Luft/vand varmepumper til huset Hele året rundt - også om vinteren når solens stråler er næsten væk - er miljøet en gigantisk energikilde. Selv ved lave udendørstemperature indeholder jorden og luften tilstrækkelig varme til at kunne bruges til opvarmning. Varmepumper udnytter denne energikilde til brugsvands- og centralvarmeopvarmning. Bosch varmepumper arbejder så effektivt, at du har behagelig varme 365 dage om året. Luft/vand- varmepumpen er beregnet til opvarmning og produktion af varmtvand i enfamilieshuse. Luft/vand- varmepumpen er et system, der består af en ude- og en indedel. Udedelen består af bl.a. af kompressor og ventilator. Indedelen indeholder bl.a. en 160 l. varmtvandsbeholder og styring til anlægget Fordelene: • Energieffektiv pga. høj COP-værdi på op til 4 • Lavt strømforbrug pga. kraftig, ny Scrollkompressorteknik • Stort anvendelsesområde og høj varmt vandskomfort pga. maks. fremløbstemperatur på 65 °C • Nem og hurtig installation pga. komplet system med indvendig og udvendig del, hvor alle systemkomponenter er integreret; ingen huller og gravearbejde • Enkel betjening pga. klartekststøttet dialog

TILSKUDSBERETTIGET

• •

Støjsvag, idet kompressorskiverne kører uden berøring, og den udvendige del er ekstra lydisoleret Meget effektiv og driftssikker også ved ekstremt lave udendørstemperaturer En fremtid uden bekymringer, fordi Bosch varmepumper har lang levetid og næsten ikke kræver vedligeholdelse

Kontakt Salgsleder Poul Erik Nielsen fra NOE

MØD OS TIL

GS SKROTNHOIN S NOE

TRÆF

Torsdag den 18. februar

på tlf. 96 11 10 39 eller pen@noe.dk og få en aftale om et uforpligtende møde om jeres muligheder for at gøre brug af naturens egen varmekilde


NOE Energi

Kunder med fastlåste priser sparer penge – snart kan flere indgå kontrakt for næste vinter

STIKKONTAKTEN 2010

El-priser i voldsomme hop spring – op og ned. Kulde betyder større forbrug blandt andet i de mange svenske huse, der opvarmes med el – og dermed presses prisen opad. En anden faktor er, at flere af de svenske atomkraftværker har kørt med lavere produktion eller helt været stoppet, blandt andet på grund af reparationer. Dermed er strøm blevet en mangelvare – og så ryger prisen i top.

Ikke kun varmen bliver dyrere i den danske dybfryservinter. Mange forbrugere kan også se frem til en højere el-regning, fordi strømmen i flere perioder er sprunget meget langt op i pris. For eksempel lå taksten den 17. december over 10 kr. pr. kWh – det er ikke mindre end 30 gange det normale og ny rekord! Det skete mellem kl. 17 og 19, men heldigvis kun i Østdanmark.

Olien spiller med El-priserne svinger desuden med olieprisen, og den har haft tendens opad et stykke tid, men er nu måske stabiliseret. I 2009 lå prisen for rå strøm, uden afgifter, moms eller andet, på omkring 25-35 øre pr. kWh. I januar i år var den normale pris tæt på 40 øre, men nu kravler den på ny nedad.

Men flere tusinde kunder hos NOE behøver ikke bekymre sig om de aktuelle priser. De har nemlig låst deres el-pris fast for en periode, og det har været en rigtig god idé. De sparer virkelig penge i øjeblikket.

NOE har kunder i hele landet, som køber strømmen hos selskabet, og de er i øjeblikket meget glade for deres fastpriskontrakt med salgschef Svend Peter Vestergaard.

Det er både forbrugere i NOE’s eget forsyningsområde og kunder udefra, der fastlåser prisen ved at indgå en kontrakt med selskabet. I de kommende uger og måneder får endnu flere muligheden for at låse fast til en gunstig pris – inden næste vinter.

Elastikspring Engang lå el-prisen næsten helt fast og varierede kun ganske lidt, men det er fortid. De seneste år har taksten gjort elastik-

10

SIDE

Tørt, frisk fritidshus med gratis SolarVenti ® drift STRØM TIL MIN US-PRIS

Man kender det alt for godt: Huset bliver klamt og fugtigt af at stå vinteren over.

Siden november sidste år har strømprisen også kunnet svinge ned under 0 kr., så vindmølleejere og andre el-producenter skal betale for at komme af med deres kWh. Det er faktisk allerede sket. 2. juledag om natten mellem kl. 2 og 6 lå prisen på minus 89 øre pr. kWh i Vestdanmark

Nu kan man få tør, frisk og lun luft blæst ind - uden en krone i driftsomkostninger - år efter år. Og virkningen er fantastisk. Den klamme lugt forsvinder, og det dufter frisk og dejligt - vel at mærke af naturens egen medicin.

Solar Venti Godt for møbler, inventar og beboere. - ventilation, styret og drevet af solen

SKRO

MØD

TNIN

HOS

OS T

IL

GSTR

NOE

Tors 18. f dag den ebru ar

ÆF

Hver gang solen skinner, bliver luften i SolarVenti’en varmet op. Ventilatoren går i gang, startet af solcellen, og trækker den lune, tørre luft ind i hus, garage, kælder m.m. Ventilatoren har en kapacitet på min. 60m 3 i timen (SV14), som varmes ca. 30 grader op over udetemperaturen, så al luften i huset bliver hurtigt skiftet ud. Velegnet for selvmontage. Kvalitet siden 1981. Over 22.000 anlæg i drift.

Kom og se SolarVenti til Kom og se SolarVenti til NOE’s torsdag NOE klimatræf s skrotningstræf den 19. november og gør’og en torsdag den 18. februar klima-handel gørgod en god klima handel i henhold til NOE s prisliste SV2 fra 3.150 kr SV3 fra 3.350 kr SV7 fra 4.500 kr SV14 fra 6.900 kr SV30 fra 11.500 kr. Tagmontagesæt SV3-14 1.880 kr Tagmontagesæt SV30 2.180 kr Afhentet og inkl. moms

I FEBRUAR OG MARTS

10%RABAT


noe energi

STIKKONTAKTEN 2009

Vind billetter

til vigtig håndboldkamp - med spisning! Skal Team Tvis-Holstebro med i slutspillet i håndbold i år? Vind to VIP-billetter til en afgørende ligakamp. onsdag d. 3. marts kl. 18.00 på Idrætscenter Vest, Holstebro – bemærk tidspunktet! Team Tvis Holstebro - Kolding Billetterne inkluderer gratis spisning før kampen i sponsorlokalet på Idrætscenter Vest.

Hvilken dato afholder noe ”Skrotningsdag”? Mandag d. 3. maj 2010 Torsdag d. 18. februar 2010 Send svaret på kuponen eller send en e- mail til salg@noe.dk senest tirsdag d. 23. februar 2010 Navn: Adresse: Postnr.: og by: Tlf. og evt. e-mail: Kuponen sendes til NOE, Skivevej 120, 7500 Holstebro Vinderen får direkte besked NOE medarbejdere og deres husstand kan ikke deltage i konkurrencen.

11

SIDE

Stort Salg kræver ny medarbejder NOE Energi A/S har i den sidste del af 2009 solgt 20% flere kWh end på samme tid året før, og fremgangen er så voldsom, at det nu er nødvendigt at opruste for at følge med. Derfor er Martin Johansen ansat som Account Manager. Han skal servicere både nuværende og nye kunder, navnlig inden for erhvervslivet.

Martin Johansen kender på forhånd el-branchen særdeles godt. Han har beskæftiget sig med området tidligere. NOE er parat til at besøge alle virksomheder og give tilbud. Kontakt selskabet på 97 42 14 88 eller salg@noe.dk.


NOE Net

Selskabet sænker tarifferne mere, end afgifterne til staten stiger Mange danskere kommer i år til at betale væsentlig mere for elektricitet, fordi el-afgiften til staten stiger drastisk, men hos Nordvestjysk Elforsyning vil de fleste forbrugere samlet slippe billigere. Det skyldes, at selskabets bestyrelse har besluttet at sænke sine tariffer – betalingen for at transportere strømmen. Det er samlet 20 millioner kr., som dermed deles ud til kunderne. NOE har haft en positiv udvikling i driften og økonomien i 2009, og det kommer nu forbrugerne til gavn. En almindelig husstand med et forbrug på 4.000 kWh vil med de ændrede tariffer spare 360 kr. årligt i tarifbetalingen til Nordvestjysk Elforsyning.

Mere til staten

STIKKONTAKTEN 2010

NOE deler 20 millioner ud til forbrugerne går ned for den almindelige forbruger. Derudover kommer betalingen for selve elektriciteten, og den vil svinge fra kvartal til kvartal afhængig af blandt andet oliepriserne.

Ekstra nedsættelse Den samlede nedsættelse på 20 millioner kr. kommer oveni, at NOE i 2010 af andre årsager nedsætter sine tariffer med i alt cirka 6 millioner kr. Finanskrisen har gjort, at el-leverancerne til ikke mindst industrien er gået ned, og så siger lovgivningen, at selskaberne skal sænke deres tariffer. Alt i alt har forbrugerne hos NOE været begunstigede de seneste år. I 2008 tilbage betalte selskabet 18 millioner.

12

SIDE

Til gengæld skal der afleveres mere til staten på grund af skattereformen. Den almindelige familie med 4.000 kWh forbrug kommer til at betale cirka 240 kr. mere i elafgift i 2010 end i år. El-regningen fra NOE kommer altså til at se anderledes ud: Større afgifter til staten, men mindre betaling til selskabet – og den samlede udgift til de to poster

SNYD STATEN – SPAR FORBRUGET!

BILLIGERE PÅ NETTET Hvornår har du sidst hørt om folk eller virksomheder, som har sat gang i et nyt byggeri? Aktiviteten er næsten gået i stå, men nu hjælper NOE. Bestyrelsen har besluttet at sænke prisen for at blive sluttet til nettet. Betalingen falder 10 %.

El-afgiten til staten stiger i de næste fem år med ikke mindre end 30 %, og det betyder en ekstra udgift for en almindelig husstand på over 900 kr. Men forhøjelsen kan undgås. Hvis en familie kan skære 500 kWh af deres forbrug, så slipper de for at betale mere. Øvelsen er ikke umulig. Det er halvanden kWh i døgnet, der skal spares. En gennemsnitlig husstand bruger 4.000 kWh om året. Kan de i tiden frem til 2015 trinvist komme ned på 3.500 kWh, så undgår de at betale ekstra for strømmen, selv om staten forlanger mere. Sådan stiger el-afgiften: År 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Med moms 74,5 øre/kwh 82,4 91,3 92,8 94,4 95,9 -

2015

97,5

-


NOE Net

STIKKONTAKTEN 2010

11-årige Cecilie Støjberg Andersen og 8-årige Mikkel Støjberg Andersen smager på pandekagerne med fuldkorn.

Hold pandekagedag på tirsdag!

FULDKORNSPANDEKAGER

Udenlandsk tradition breder sig til Vestjylland – tirsdag den 16. februar skal være hvid som mel På søndag den 14. februar fejrer vi fastelavn og spiser fastelavnsboller. Den tradition kender alle, og nu er en ny ved at brede sig. Tirsdag efter fastelavn er den årlige pandekagedag, og det bliver dermed i år på tirsdag den 16. februar.

Agnete Støjberg bruger ikke den traditionelle hvedemel til sine pandekager, men i stedet fuldkorn, fordi de mætter godt og er en nem måde at få den sunde fuldkorn på. Ca. 10 stk.

Derfor pandekagedag

200 g hvid hvedemel (fuldkorn) 3 dl vand 1 dl mørk hvidtøl 3 æg 25 g smør - smeltet 1 spsk rørsukker 1 tsk groft salt

Skemaet er det samme fra år til år. Pandekagedagen ligger altid to dage efter fastelavnssøndag – som vi fejrer syv uger inden påskesøndag.

Tilbehør: Rørsukker og evt. syltetøj

I gamle dage skulle kristne faste i 40 dage op til påsken, og fastelavnssøndag var den sidste fridag inden fasten. Den skulle fejres.

Fremgangsmåde:

Navnlig engelsktalende lande har længe fejret Pancake Day, og det skal vestjyderne også. Husholdningskonsulent Agnete Støjberg fra NOE vil gerne overføre traditionen, og hun har derfor skabt en særlig opskrift på pandekager.

To dage senere, om tirsdagen, var dagen inden fastens start. Her skulle spisekammeret tømmes for de madvarer, som ikke måtte spises under fasten og ikke kunne holde sig. Det var blandt andet hvidt mel, æg, mælk og smør. Ingredienserne blev brugt til at lave pandekager af, og derfor kom dagen til at hedde ”pandekagedagen”.

Hvide tirsdag I Danmark er Pandekagedagen også blevet kaldt”hvide tirsdag”, fordi hvidt mel og mælk var blandt de ting, folk skulle holde sig langt væk fra i fasteperioden. Her stod menuen nemlig kun på fisk, grød og grovbrød. I dag er det ikke længere en del af kristendommen at faste i 40 dage, men Pandekagedagen er blevet hængende – ligesom fastelavn.

SPARERÅD NÅR DU BRUGER PANDEN Stegepandens bund skal være plan. Hvis bunden er skæv, bruges der mere el Hæld aldrig kold vand på en helt varm pande! Den kan blive skæv og bulet. Det er vigtigt at stegepanden passer til kogezonens størrelse. Der spares el ved at indstille kogepladen rigtig. Steg ved højeste trin og skru ned på lavest mulige trin for viderestegning af f.eks. frikadeller.

• •

Bland mel, rørsukker og salt. Rør mælk, øl og smeltet smør i lidt af gangen til en klumpfri jævning. Pisk æggene i dejen. Lad dejen hvile ca. en ½ time i køleskabet. Lad en pande (ca. 18 cm i diameter) blive godt varm og pensl evt. med lidt smeltet smør. Kom ca. ½ dl. pandekagedej på panden og fordel den i et tyndt lag. Bag pandekagen ved jævn til kraftig varme ca. 1 min. på hver side. Bag resten af pandekagerne og server dem lune sammen med rørsukker og syltetøj.

13

SIDE


NOE Fibernet

Nu sælger hun billetter til højhastigheds-internet DET SER HUN PÅ TV Anja Bred Lynggaard bor i Asp og ærgrer sig over, at hun her ikke har mulighed for at få fibernet. Det afskærer familien fra nogle muligheder. Hendes tv-forbrug styres af, at hun har tre børn på 2, 8 og 10 år. Anja Bred Lynggaard vil gerne se dokumentar- og haveprogrammer. ”Bonderøven” og ”Friland” på DR2 er et par af hendes favoritter. Desuden ser Anja Bred Lynggaard nyheder og ”let underholdning”, gerne programmer som ”Desperate Housewives”.

Anja Bred Lynggaard vil gerne hjælpe kunderne med meget, men hun er ikke tekniker. Derfor kan hverken hun eller NOE hjælpe med teknisk support. Det klares af Altibox.

Billig varme i sommerhuset inkl. 5-års totalgaranti Din genvej til billig, miljørigtig varme og godt indeklima i dit sommerhus

– PRIMA SCROLL fra PANASONIC

TM

SKRO

Luftvarmepumpen tilpasset danske krav.

MØD

TNIN

HOS

Ideel varmepumpe til sommerhuset

N

OS T

IL

GSTR

OE Tors 18. f dag den ebru ar

ÆF

Et miljørigtig valg der er tilpasset det nordiske klima. Spar over 66 % på din varme og få et bedre indeklima i sommerhuset. Varmepumpen kan styres fra din telefon, så dit sommerhus altid har den rette temperatur til rette tid.

Køreklar s Få gratis sm fjernstyring 90,værdi kr. 21 ar Kun i febru 010 og marts 2

Danmarkspumpen køber du altid installeret og køreklar. Vi hjælper dig med modelvalg og placering, så du altid får en optimal udnyttelse af din varmepumpe.

Kontakt salgsleder Poul Erik Nielsen fra NOE på tlf. 96 11 10 39 eller pen@noe.dk og få en aftale om et uforpligtende møde om jeres muligheder for at gøre brug af naturens egen varmekilde


NOE Fibernet

En af hendes seneste opgaver har været at udlevere 400 avancerede harddiskoptagere til forbrugere. De er så smarte, at de også kan sættes til at optage via mobiltelefonen. Befinder folk sig et andet sted i landet, kan de fjernbetjene optageren.

ler, hvad NOE’s samarbejdspartner, Altibox, kan levere. NOE sørger for, fiberen kommer i jorden, mens det er Altibox, der leverer selve signalet til tv, internet og telefoni. Det var den 1. oktober, Anja Bred Lynggaard begyndte hos NOE, men hun følte sig ikke helt fremmed. Tre andre medarbejdere fra MidtVest Bredbånd arbejder nu hos NOE. En teknisk designer, en landmålingstekniker og en kabelmester, og de fortsætter ligesom Anja Bred Lynggaard med at beskæftige sig med fibernettet.

STIKKONTAKTEN 2010

Fra togskinner til fibernet. Sporskiftet har egentlig ikke været så stort for Anja Bred Lynggaard. Før sad hun på stationen i Holstebro og solgte billetter til Skanderborg og Sorø, og nu arbejder hun hos NOE, hvor hun giver kunder adgang til tv, internet og telefoni gennem det moderne fibernet.

Fibernettet rulles ud 34-årige Anja Bred Lynggaard har forinden i næsten tre år arbejdet i kundecentret hos MidtVest Bredbånd i Holstebro og kender derfor på forhånd en masse til fibernettet. Hun servicerer nu de kunder, som bredbåndsselskabet havde i NOE’s område, og hun hjælper nye med at komme på.

- Kan vi få fibernet? Sådan spørger mange mennesker Anja Bred Lynggaard i telefonen. Så undersøger hun, om der findes fiber i deres område, og hvor meget der eventuelt skal graves. Fibernettet fortsætter med at blive udrullet.

15

Borgermøder

SIDE

Anja Bred Lynggaard tager også ud til borgermøder og beretter om mulighederne. Hun fortæl-

Kan vi få fiber – ny medarbejder hos NOE hjælper kunder med fremtidens net

Slip for dug på ruderne! Et ventilationsanlæg fra NOE kan hjælpe dig og din familie af med fugten i jeres hus.

SKRO

Med et ventilationsanlæg får du frisk luft og et bedre indeklima.

TNIN

HOS

OS T

Sådan fungerer et ventilationsanlæg Køkkener, badeværelser, bryggerser og soveværelser er normalt boligens mest fugtige rum. Et ventilationsanlæg suger den fugtige luft ud og puster frisk luft så effektivt ind i boligen, at hele 80 procent af varmeenergien i den brugte luft overføres til den nye luft. Kontakt NOE på tlf. 96 11 10 39 eller pen@noe.dk for et uforpligtende konsulentbesøg om hvordan du får et bedre indeklima i dit hus.

IL

GSTR

NOE

Tors 18. f dag den ebru ar

Og så slipper du for: at vinduer, karme og murværk opsuger fugt røg, mados og anden dårlig luft at lufte ud flere gange dagligt at åbne vinduer frister indbrudstyve til at aflægge dit hjem et besøg træk fra de åbne vinduer varmetab ved udluftning

MØD

ÆF


NOE Energi

Hvor får kartoffelavleren energien fra? Stort stuehus i Naur får både varme og varmt vand fra stor varmepumpe Skorstenen duede ikke ordentlig, og fastbrændselsfyret var gammelt, så Hans Jacobsen i Naur overvejede at skifte til jordvarme. Men han var bekymret for områdets høje grundvand og har i stedet valgt en anden og lidt utraditionel løsning. Nu får familien varme og varmt vand fra en varmepumpe, der henter energien ud af luften udenfor. Dermed er han sluppet for at få gravet slanger ned. I stedet står der i haven en udendørsdel til luft-vand-varmepumpen. Den summer lavmælt, næsten som et køleskab. - Jeg kunne ikke se, hvor meget varme der kunne hives ud af det høje grundvand. Hos NOE sagde de godt nok, at det ikke var noget problem, men jeg synes, varmepumpen er mere interessant, forklarer Hans Jacobsen. Drillemusen Han er imponeret af, hvordan anlægget har klaret sig i vinterens frost, og mens vinden har piftet over det flade landskab. Hans kone plages af gigt og har derfor brug for meget varme. En dag var det for køligt i huset, syntes hun, men det var et spørgsmål om indregulering. Det klarede energirådgiver Hans Pedersen fra NOE. Hans Jacobsen slipper nu for at skulle putte brændsel i fyret to gange om dagen. Familien kan tage på ferie uden at skulle ulejlige naboer med, at de skal over at fyre. - Vi var i USA i efteråret, og da vi kom hjem, var der koldt, fordi anlægget var gået i stå. En mus havde sneget sig ind og kortsluttet en printplade. Den døde på stedet. Nu er teknikken pakket ind, så ingen mus længere ryger i den elektriske stol. Dermed fungerer pumpen også uden afbrydelser

Varmepumpen fungerer fantastisk, synes Hans Jacobsen.

Prisen Trykket i varmeanlægget er højere end tidligere, og derfor har Hans Jacobsen udskiftet er par af de ældste og skrøbeligste radiatorer. Hele anlægget med luft-vand varmepumpen koster lidt mere, end han kunne have købt jordvarme til. Cirka 25.000 kr. ekstra. 57-årige Hans Jacobsen har i mange år dyrket læggekartofler, men solgte jorden for fem år siden og hjælper nu til hos en kartoffelavler

HAN HAR OGSÅ EN VINDMØLLE Hans Jacobsen i Naur har før prøvet at investere i grøn energi og med fornuftigt resultat. I 2002 stillede han en vindmølle op på sin jord, og han ”klager ikke”. Hvis han ikke var gammel landmand, ville han have kaldt det en god forretning! I alt står der 12 vindmøller i området. Hans Jacobsen rejste sin i 2002, og det er en 750 kW fra daværende Micon. Den kostede fem millioner kr., men det har været en god investering. Det tror Hans Jacobsen på, at varmepumpen også bliver. Nu får Hans Jacobsen energi fra luften på to forskellige måder.

For Hans Jacobsen er luft-vand varmepumpen ikke fremmed – det minder om løsningen i mange sommerhuse, hvor energien i luften udenfor opvarmen luften indenfor.

16

SIDE

STIKkontakten nr. 1 - 2010  

Kvartalsmagasin fra NOE

STIKkontakten nr. 1 - 2010  

Kvartalsmagasin fra NOE

Advertisement