Page 1

Mere energi for pengene

ERHVERV


Aircondition - et bedre indeklima og et mere effektivt arbejdsmiljø

Derfor er aircondition en god idé overalt, hvor mennesker tilbringer dagen indendørs På vores breddegrader klager vi sjældent over varmen udendørs. Men for dem, som arbejder indendørs, er køling og frisk luft vigtigt. På kontoret eller i butikken. Et godt indeklima er nødvendigt for, at vi har det godt og kan præstere en god arbejdsindsats. Hos os får du hjælp til at finde lige netop det system, som passer til dine behov Det er ikke kun, når solen skinner ind gennem ruden, at der er behov for et behageligt indeklima. I lokaler med meget data udstyr, belysning eller der, hvor der er mange mennesker, stiger temperaturen let, og det bliver svært at holde hovedet koldt. Med det rette anlæg til aircondition opnår alle et bedre indeklima. 2

Kontakt os for tilbud på 9610 6671

Skivevej 120 | 7500 Holstebro | T 9742 1488 | salg@noe.dk | www.noe-energi.dk


Forord Du sidder nu med første udgave af NOE Energi’s nye erhvervsmagasin i hånden. Erhvervsmagasinet vil udkomme 2 gange om året, og formålet med den er at informere om, hvad der rør sig på el-markedet, og hvad virksomheden kan gøre for at spare både penge og kilowatt-timer. Vi hører meget gerne fra jer, hvis I har kommentarer til magasinet. I denne udgave kan I læse mere om de forskellige produkter, som NOE Energi kan tilbyde erhvervsvirksomheder. Vi har fået 2 af vores kunder til at fortælle om deres erfaringer med henholdsvis spotaftaler og Energiforvaltning+. Salgschef Svend Peter Vestergaard fortæller om udviklingen på el-markedet på nuværende tidspunkt. Udover ovennævnte produkter tilbyder NOE energirådgivning, hvor virksomheder kan få gode råd og ideer til energibesparende tiltag. Der vil i kommende udgaver være mulighed for at købe annonceplads i erhvervsmagasinet. Magasinet har et oplag på godt 20.000 eksemplarer, og udkommer til erhvervsvirksomheder i Midt og Vestjylland. 

God læselystFlemming Poulsen

Direktør

3


4

De viser vejen til

kæmp

danlind i Holstebro sender nyt vaskemiddel på markedet, der kan vaske tøjet rent i kold vand, og det er der endog meget store gevinster ved. Sammen med udvalgte leverandører har Holstebrovirksomheden danlind udviklet et nyt vaskemiddel, der kan ramme el-regningen lige i solar plexus. Der er tale om et koldtvands vaskepulver, der reelt giver forbrugerne mulighed for at vaske deres tøj rent i koldt vand, hvilket på vore breddegrader vil sige omkring 20 grader, når friktionsvarme fra vaskemaskinen, rumtemperaturen og så videre regnes ind. På den måde vil forbrugeren kunne spare 60 procent af den strøm, der bruges på en vask. Forestiller vi os, at vi alle i Danmark begynder at vaske i koldt vand, vil det give en CO2 besparelse på nationalt plan på cirka 100.000 tons. Kvalitets- og Miljøchef René Bitsch, danlind, betegner da også det nye produkt som et kæmpespring for virksomheden og for miljøet. Vaskepulveret, der netop er sendt på markedet, har allerede vundet EU’s miljøpris 2007/08. Det har samtidig været nomineret til ELFORSK PRISEN 2007.

René Bitsch, Kvalitets- og Miljøchef, danlind


mpebesparelser danlind er i øvrigt også aktuel med et andet vaskeprodukt. Her ligger nyheden mere i emballagen, idet vaskepulveret, Xact, markedsføres i en karton, der har indbygget doseringsbæger. Miljø- og energi spiller en central rolle i virksomhedens værdier. danlind har de senere år gennemført en række tiltag, der skal nedbringe el-regningen og CO2 belastningen. I flere lagerlokaler er det end ikke muligt at tænde for kunstigt

En fastprisaftale kunne også være en løsning, men så

lys, hvis en lux-måler har registreret, at det naturlige

afskærer vi os fuldstændigt fra at gøre attraktive ind-

lysindfald udefra er tilstrækkelig.

køb på elsiden, forklarer René Bitsch, der er glad for besparelsen, selv om den i øjeblikket fylder utroligt

Men el skal der trods alt til. Her har danlind valgt en

lidt ved siden af de enorme prisstigninger på råvarer,

model hos NOE, der kaldes Energiforvaltning+. Et

der i disse tider skyller ind over branchen.

langt stykke ad vejen er virksomheden på denne måde sikret en fast pris de næste par år, men modellen rummer imidlertid mulighed for at hente gevinster ud af markedsudviklingen. En del af den samlede mængde el, danlind skal bruge i 2009, købes således ind i bidder

danlind

hen over året, når prisen taler for det. Sidst på året kender man så el-regningen for næste år helt præcis. På årsplan har danlind sparet 60.000 kr. ved at gå over

Virksomheden, der beskæftiger 210 medarbejdere på tre fabrikker i

til denne model. Indkøbsmodellen er baseret på por-

Holstebro, Hjerm og Hammel, udvikler og fremstiller vaske- og ren-

tefølje forvaltning som ved aktiehandel, hvor der kø-

gøringsmidler. Den blev grundlagt i 1928 under navnet Linds Kemiske

bes og sælges løbende for at få det bedste afkast.

Fabrikker, men hedder altså i dag danlind.

- Vi har valgt denne mellemløsning af budgethensyn. 5


Energi Forvaltning+ Vær fremsynet - køb langsigtet ind De fleste virksomheder er afhængige af el til deres

fordelagtig. Desværre har det vist sig, at der efterføl-

produktion og administration. For at få den billigste

gende kan komme nedbør som aldrig før, vinden kan

el-pris er det vigtigt at følge prisen på fastprisaftaler

blæse meget i perioder og olien kan falde i pris igen.

for de forskellige år. Prisen er afhængig af olie, gas,

Med andre ord – alle kan tage en ærgerlig beslutning.

kul, CO2, vand, varme, kulde og vind. Når priserne på de råvarer er i bund, bør man låse en fastprisaftale for

For at undgå disse bekymringer, har vi udviklet et

en længere periode.

produkt, som vi kalder Energi Forvaltning+. Produktet stiller en fastpris til rådighed hvert år, før årets

Men da de fleste ikke har én investeringsrådgiver an-

begyndelse. Prisen kan budgetteres langt ud i frem-

sat til at overvåge prisudsving, tager de en rask be-

tiden, da man kan påbegynde indkøb op til 5 år ude i

slutning, når en spekulant ringer og siger elprisen er

fremtiden.

Pris

Fast pris

Energi+

6

Indgåelse af aftale

NOE indkøber el på dagsbasis

Prisen låses fast for det kommende år

* Billedet illustrerer hvordan 3 års indkøb, kombineret med Aktiv forvaltning belønnes med lave priser.


Aktiv forvaltning Energi Forvaltning+ består af daglige indkøb på elbør-

to milliarder og kan med deres analytiske baggrunds-

sen, på den måde spredes handlerne og vi undgår den

viden fra kontorer i Skandinavien og Tyskland, handle

åbne risiko ved at købe den fulde mængde på én gang.

sig frem til bedre priser. Gennemsnitlig har de tjent

Dernæst består den af Aktiv forvaltning, hvor 4 øre/

42% gennem de sidste syv år, hvilket gør dem til nogle

kWh omregnes og bruges til spekulation. Med den ka-

af de bedste inden for deres felt.

pital forvalter Markedskrafts børsmæglere i dag op til

94%

%

56%

Figuren illustrerer hvor stort et afkast Markedskrafts forvaltningsafdeling har tjent år efter år.

83%

54%

25% 14%

12%

2003

2004

17% 4%

2000

2001

2002

2005

2006

2007

Budget

* Billedet illustrerer hvor stort et afkast Markedskrafts forvaltningsafdeling har tjent år efter år.

Der findes ingen hurtige løsninger Markedskraft er en stor Norsk analyse og mægler

priser til de største norske selskaber gennem mange

virksomhed med mange års erfaring i el-markedet.

år. Nu kan metoden komme Jeres virksomhed til gavn

Deres forvaltnings metoder har sikret gode stabile

– uden unødig tidsspilde og usikkerhed!

2003

2004

2005

2006

2007

START 08

Laveste fastpris

13,14

13,41

15,69

17,09

19,32

19,90

Højeste fastpris

35,34

26,94

26,11

28,59

43,85

40,20

Energi Forvaltning+

5,25

10,52

16,81

19,98

22,62

26,20

Spot pris

27,00

21,50

21,90

36,30

20,80

33,80

* Skemaet viser udviklingen i den nordiske systempris siden 2003 med 3 års indkøb.

7


Landmand Johannes Dyrvig

8

10-12 øre kan godt løbe op Landmandsparret Bente og Johannes Dyrvig ved

Nogen guldrandet forretning er kyllingeproduktion

Skjern har ikke fortrudt, at de begyndte at købe el

ikke. Konkurrencen er benhård. Derfor tæller næsten

på det internationale spotmarked. Herregud! Bety-

et hvilket som helst skridt, der kan løfte indtjenings-

der elprisen noget, når det blot koster 10 til 12 øre at

marginalen en smule. Foderpriserne og foderforbru-

opdrætte en kylling? Spørgsmålet kan virke næsten

get er det svært at gøre noget ved. Til gengæld kan

meningsløst, men ikke hvis man på årsplan opdræt-

der snildt være noget at hente på energiforbruget.

ter 500.000 slagtekyllinger.

For to år siden kvittede Johannes Dyrvig sit oliefyr til fordel for et kulfyr. Det gav en mærkbar besparelse.

Det var præcis virkeligheden for landmandsparret Bente og Johannes Dyrvig ved Skjern. Skulle man

For godt et år siden kom turen til el. Her kom den

have hang til lørdagskylling, er det ikke usandsynligt,

vestjyske landmand i kontakt med NOE Energi via sin

at man har smagt en af de vestjyske kyllinger, for de to

svigersøn, der mente, svigerforældrene kunne spare

gange Dyrvig er en af Danpo’s leverandører.

en del ved at vælge en anden forsyningsform end den


Johannes Dyrvig er oprindeligt uddannet lastbilmekaniker, men landbrugshvervet har altid ligget i blodet. I 1970 købte han sit nuværende traditionelle. De valgte NOE Spot, der giver de lavest

landbrug, og i 1988 kastede han sig over kyllingeproduktion samtidig

mulige dagspriser, men omvendt også rummer et

med, at Bente Dyrvig kvittede sit pædagogjob til fordel for at blive

element af risiko, fordi prisen, akkurat som på aktie-

medhjælpende hustru på gården. Parret har nu indledt en langsom

markedet, kan svinge temmelig meget fra dag til dag.

afvikling af landbruget. En stor del af jorden er solgt fra. Det samme

Johannes Dyrvig afviser, at han er speciel risikovillig

gælder ét af tre kyllingehuse.

eller spekulativ af natur, men han siger: 9

- Jeg blev lidt overrasket over, hvor meget vi kunne spare på elregningen her og nu. Naturligvis kan prisen svinge, men min vurdering var, at det ikke kunne gå helt galt. Og så hører det jo med til historien, at det er temmelig enkelt og hurtigt at komme ud af spotmarkedet, hvis man ønsker det. I oktober-november fik vi faktisk et lille minus i forhold til en fastprisaftale, men det er blevet opvejet af gode måneder. Det tør nok antydes, at der har været gode måneder. I løbet af bare ét år har landbruget sparet 10.000 kr. på sin elregning som følge af overgangen til spotmarkedet. Selv om prisen svinger fra dag til dag følger Johannes Dyrvig ikke specielt meget med i prisudviklingen. - Det kunne man da godt vælge at gøre, men så længe udviklingen er gunstig, har jeg ikke planer om at ofre så megen opmærksomhed på det. I øvrigt snakker vi da med NOE, siger han.


4QBS

10PWFS QlFOFSHJGPSCSVHFU

QSQžSF

60 Watt

11 Watt

*SVLERHPIV

2]XIORMOKMZIVFIHVIFIP]WRMRKXMPH]VIZIPJ—VHSKMRHYWXVM 1EOWMQEPFIWTEVIPWIToWXV˜QSKZIHPMKILSPHIPWI  8VMRP˜WH—QTRMRKJVE  4EXIRXIVIXTVSGIWWSVXIORSPSKM  ,˜NPIZIXMH XMQIVMJ˜PKI-)'  7TMVEPJSVQIRWMOVIVHIRQIWXSTXMQEPIFIP]WRMRK  9FIKV—RWIXERXEPWPYOX—RHMLIPIPIZIXMHIR  /ERFVYKIWMXIQTIVEXYVQIPPIQ„„  *EVZIXIQTIVEXYV„/IPZMR  ,˜NP]WIJJIOX PQ;

124 mm

J-09%*.TQBSFMBNQF

62 mm 54 mm

2]F]I·-RHYWXVMZIN·%YPYQ·8PJ


NOE’s Markedskommentar Engrosprisen for en kilowatt-time er steget betydeligt de sidste 6-8 måneder. Usikkerheden påvirker mange forbrugere og har næsten taget pusten ud af fastprismarkedet. Men du behøver ikke vente med at handle til boblen brister. Dem som høster gevinsten i dette marked, har været på spot eller låst prisen fast for over 12 måneder siden. Men nåede I ikke at låse frem til 2012, så findes der andre måder at få en stabil elpris – med Energi Forvaltning+. Anbefalingerne for fremtiden er baseret på forventningerne til olie, kul, regn og blæst. Tidligere var det et gæt, om det blev en tør sommer, men nu er kul og olie blevet investeringsmarkeder, i mangel på sikre aktieinvesteringer. I dag spreder man sine aktiver, og det skal man også gøre med elindkøb. Udnyt investeringsmulighederne! Vi tilbyder forvaltningsløsninger, som går ud over det almindelige fastprisprincip. Mange har skiftet strategi efter sidste års lave spotpriser. Har du ikke det, er tiden kommet til et eftersyn. For der er mange penge at hente med den optimale løsning. Følg prisudviklingen på www.noe-energi.dk, du kan endda benytte vores prisvarsling via e-mail. Tilmelder du dig samtidig vores nyhedsbrev, er du sikker på at være opdateret. 

Svend Peter VestergaardSalgschef

11


Afsender: NOE Energi A/S · Skivevej 120 · 7500 Holstebro

NOE tilbyder et attraktivt produktprogram og kompetent rådgivning NOE Energi er et elhandelsselskab i Holstebro i sidste ende ejet af 28.000 andelshavere. Siden elpriserne blev lagt ud i fri konkurrence, har NOE konstant været med i toppen, når det handler om pris og effektivitet. Vi køber el på den største børs i norden, og forsøger hele tiden at udvikle os, så vi opfylder vores egen ambition om, at levere mere energi for pengene. NOE er bevidste om miljøet, og i bestræbelserne på at udvikle vores produkter i en ”grøn” retning, udvider vi med certificeret grøn el. Det betyder, at virksomheden kan vælge at købe el, som vi garanterer udelukkende produceres af vedvarende energikilder.

NOE Energi A/S | Skivevej 120 | 7500 Holstebro | T 9742 1488 | salg@noe.dk | www.noe-energi.dk

NOE Energi Erhvervsmagasin  

NOE's erhvervsmagasin til virksomheder i Danmark, med fokus på elektricitet og energibesparelser.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you