Page 1

STIKkontakten Stikkontakten nr. 1 - 2013

Stadig gevinst ved solceller:

VARMEPUMPE EN BEDRE FORRETNING END OLIEFYR

Solcelleanlæg i Lemvig og Holstebro

side 3

noe tilbagebetaler millioner

side 4

Folketingsmedlem vælger noe

side 7

Frost sinker fiber i Resen

side 14


Gode resultater og gode budskaber Der er positive nyheder til NOE’s forbrugere. Bestyrelsen har besluttet at nedsætte tarifferne med et samlet beløb på 20 millioner kr. Det sker med baggrund i, at der er opnået gode resultater i NOE Net A/S og selskabets datterselskaber i 2012. Der er godt nok ikke aflagt regnskab endnu, men det tyder på, at vi kommer i hus med et godt resultat. Det skal NOE’s kunder selvfølgelig mærke. Hver kWh sættes ned med lidt over 7 øre. Bestyrelsen er selvfølgelig opmærksom på, at rabatten udgør en begrænset del af en strømregningen. Én kWh koster efterhånden op mod 2 kr. Derfor kan det være fristende at lade sig lokke af en mulig større besparelse. NOE’s bestyrelse bliver tit kontaktet af kunder om, hvem vi samarbejder med omkring el-salg. Folk fortæller, at de

på gaden møder sælgere, som påstår, de samarbejder med NOE Net A/S. Men NOE har ingen forbindelse til tilfældige sælgere. De lover noget, de ikke kan holde. Pas på den slags sælgere. Til gengæld skal alle nu på en civiliseret måde tage positiv stilling til den fremtidige elleverandør. Det er omtalt i dette blad. NOE stiller sig selvfølgelig til rådighed som kundernes eget selskab her i Nordvestjylland. Vores tilbud til kunderne hviler på de værdier, vi er født med. Gode vestjyske værdier om ordholdenhed og ærlighed – det kommer man længst med.

side

3 Flere planer om stor solcelleanlæg

side 4 20 millioner ryger retur til forbrugerne side

6 Nye regler for at melde flytning

side

7 Folketingsmand skifter til NOE på 2 min.

side 9 Malermester skifter til varmepumpe side 11 Erling snakker sig til pengene side 12 Kunde får 40.000 kr. retur! side 13 NOE donerer 10.000 kr. til sorggrupper til børn side 14 Frost forsinker fibernettet i at udbrede sig

Læs mere herom i bladet. God læselyst. Bestyrelsesformand Ebbe Ravn Sørensen

Læs mere på NOE’s hjemmeside www.noe.dk

NOE Amba

Skivevej 120 . 7500 Holstebro . T 97 42 14 88 www.noe.dk . noe@noe.dk NOE Amba er ejer af følgende selskaber: NOE Net A/S • NOE Energi A/S • NOE Service A/S NOE Energi Forsyning A/S • NOE Fibernet A/S • NOE Vind A/S

priser inkl. moms. der tages forbehold for evt. trykfejl og afgiftsændringer.

Udgiver: Ansvarshavende: Tekst: Layout/grafik: Tryk: Oplag:

NOE åbningstider: Mandag-onsdag kl. 8.00-15.00 • Torsdag kl. 8.00-17.00 • Fredag kl. 8.00-14.00 noe Amba - side 2

NOE Net A/S Flemming Poulsen Niels Stoktoft Overgaard Anne-Mette Andersen Berlingske Avistryk, Struer 47.500 eksemplarer


Solcelleanlægget i Trevæld-centret er på 48 kilowatt. Det er otte gange så meget, som de anlæg mange private husejere har sat op.

Flere planer om store solcelleanlæg Private forbrugere er holdt op med at købe solceller, men nu skal de stilles op på marker, og hele NOE’s reservekapacitet kan komme i brug Spejdernes Trevældcenter ved Herrup har netop taget områdets hidtil største solcelleanlæg i brug. Men det kan hurtigt blive overhalet. Både ved Holstebro og ved Lemvig er der planer om meget større installationer. El-firmaet Andersen i Holstebro søger i øjeblikket byggetilladelse til et solcelleanlæg nær Nørre Felding. Det skal være på 400 kilowatt. Samtidig undersøger Aarhus-firmaet Rasolar mulighederne ved Lemvig. De tænker på et anlæg, der fylder ikke mindre end 40 hektar.

Mange henvendelser Endnu flere er i gang med planer. Det mærker NOE. Folkene bag projekterne spørger, om de kan aflevere strømmen fra solcelleanlæggene på NOE’s transformatorstationer. De vil gerne reservere kapaciteten på forhånd. Hvis det bliver nødvendigt at bygge nye transformatorstationer for at aftage strømmen, så kan det vare 1 1/2 år. Opstillingen af store solcelleanlæg skal gerne i gang inden en bestemt dato, fordi de så kan sælge strømmen til en forhøjet pris. - Vi har i øjeblikket så mange forespørgsler

inde, at hvis de gennemføres alle sammen, så er resten af vores reserveeffekt brugt, fortæller teknisk chef Gert Otkjær fra NOE.

Stop for private solceller

Så store bliver de De store anlæg skal typisk efter planen opbygges af en række mindre anlæg på hver 400 kilowatt. De placeres ved siden af hinanden på samme mark. Prisen for el skifter nemlig ved 400 kW. Der tales om anlæg på samme mark fra 5 til 9 MW. Hvert solcelleanlæg vil dermed producere mere strøm end de fleste vindmøller. - Vi har i øjeblikket på vore transformatorstationer en samlet reserve på cirka 58 MW. Det kan alt sammen komme i spil, siger Gert Otkjær.

Bankgaranti Projektmagerne konkurrerer om at komme i gang med byggerier. NOE stiller alle lige. Ingen kan bare ringe og uden videre booke sig på en transformator. NOE kan først give tilsagn, når der foreligger skriftlig kontrakt. I nogle tilfælde skal NOE bygge om på sine anlæg. Derfor kan det også komme på tale, at der skal stilles bankgarantier.

Den 19. november udløb den hidtidige ordning, som private husejere kunne bruge til at opsætte solceller på deres tag eller i deres have. Siden den 20. november har NOE ikke modtaget en eneste tilmelding af sådan et nyt, mindre anlæg! I perioden op til ændringen af reglerne var der run på. Der kom adskillige tilmeldinger hver eneste dag. Økonomien i de mindre solcelleanlæg er forringet. Men det kan i nogle tilfælde stadig være en forretning. Navnlig hvis husstanden selv kan bruge det meste af strømmen til eksempelvis varmepumpe eller jordvarme.

noe Net A/S - side 3


El-prisen falder 3 øre hos NOE Også den årlige faste betaling til selskabet sættes ned Adskillige steder i landet vil prisen for strøm i år stige til over 2,00 kr. Også kunderne hos NOE kunne være nået over den grænse. Men nu har selskabets bestyrelse besluttet at tilbagebetale samlet 20 millioner. Dermed kan prisen holdes nede på lidt over 1,94 kr. Faktisk falder el-regningen her i 2013. I sidste kvartal af 2012 lå prisen på næsten 1,98 kr. Gennemsnittet for hele 2012 var knap 1,97 kr. I første omgang er det kun prisen for årets første kvartal, der er fastlagt. Elektriciteten købes på markedet, og den kan gå op – eller ned – senere på året.

Mindre i fast betaling

NOE ejede over 20 % af aktierne i Vestjyske Net, der er blevet solgt til staten for 653 millioner kr.

NOE sender 20 millioner retur til forbrugerne Hver husstand får i snit op mod 400 kr., fordi selskabets økonomi har udviklet sig gunstigt i 2012 Mange danskere vil opleve, at strømmen bliver dyrere i år, men sådan er det ikke hos NOE. Her falder prisen tværtimod. Det skyldes, at bestyrelsen har besluttet at sende et samlet beløb på 20 millioner kr. retur til forbrugerne. De får gevinsten gennem en rabat på regningen. Hver kilowatt-time sættes ned med 7,41 øre. Dertil kommer, at de også sparer momsen af det beløb. Derved overstiger besparelsen på hver kWh samlet 9 øre. En almindelig husstand bruger cirka 4.000 kWh om året. Dermed nærmer besparelsen for en familie sig 400 kr. om året.

Desuden har NOE solgt sine aktier i selskabet Vestjyske Net A/S til det statslige selskab Energinet.dk. Det har skaffet en ekstraordinær gevinst. Den får forbrugerne nu del i.

Har solgt aktier

De statslige afgifter på strøm stiger – igen – i 2013. Det betyder, at taksterne går op i mange andre selskaber. NOE’s forbrugere skal også af med højere afgifter. Men det modvirkes af den rabat, som NOE giver kunderne. Også i 2011 betalte NOE samlet 20 millioner kr. tilbage til forbrugerne.

Tilbagebetalingen af de 20 millioner skyldes, at det er gået godt for NOE i 2012. Regnskabet er ikke endeligt afsluttet endnu, men bestyrelsen har set på udviklingen frem til og med 30. september. Ledelsen har også opstillet forventningerne til årsregnskabet, og det ser godt ud.

Fine priser

Direktør Flemming Poulsen fra NOE glæder sig over, at det er muligt at give så stort et beløb retur til forbrugerne. - Vore kunder og dermed vore ejere er opmærksomme på, at vi skal skabe gode resultater. På den måde kan vi sælge strøm til fine priser, siger Flemming Poulsen.

Også tilbagebetaling i 2011

NOE’s forbrugere får flere gevinster. Den årlige faste betaling for abonnement falder. Hidtil har prisen været 750 kr. inklusive moms. Den falder nu til 703 kr. Samlet falder den årlige strømbetaling for en almindelig familie cirka 200 kr. Hvis ikke NOE havde tilbagebetalt 20 millioner til forbrugerne, ville den årlige pris i stedet være steget omkring 200 kr. Net og systemtarif

NOE tarif

13.50% 5,12% Markedsel

24% 57,38,%

På www.noe.dk kan du under NOE Net under ”Elpriser og serviceydelser” se en mere detaljeret oversigt over prisforholdene. Sådan falder den samlede pris for strøm 1. kvartal 2013 4. kvartal 2012 Indkøb af el 37,33 37,21 PSO-betaling til vedvarende energi mv. 17,40 16,60 Netbetaling 8,85 9,56 NOE transport af el 17,36 14,25 NOE rabat -7,41 Energiafgift mv. til staten 65,30 64,10 Eldistributionsbidrag 4,00 4,00 Tillægsafgift 6,20 6,10 Energispareafgift 6,50 6,40 Moms 38,88 39,55 Samlet el-pris pr. kWh 194,41 197,77 Alle priser i øre pr. kWh.

NOE Net - side 4

Afgifter og moms til staten


SYNES DU OGSÅ DIN VARMEREGNING SLUGER FOR MEGET AF BUDGETTET? ...og det bliver ikke billigere i fremtiden. skift til en varmepumpe hvis du har elvarme eller oliefyr og sænk din varmeregning med 50%. hør om mulighederne for at opnå yderligere 51 øre i rabat på det elforbrug, der overstiger 4000 Kwh.

PRIS FRA: 11.995,-

excl. montage

Christiansborgvej 10, 7560 Hjerm www.el-center-vest.dk Ring for råd og vejledning på tlf. 97 46 43 00

ØNSKER DU DIG OGSÅ ET BEDRE INDEKLIMA?

KOM AF MED FUGTEN MED ET VENTILATIONSANLÆG OP TIL 95% AF VARMEN OVERFØRES TIL DEN NYE FRISKE LUFT OG DU SLIPPER FOR: - AT TØRRE VINDUER AF - AT LUFTE UD FLERE GANGE DAGLIGT - DET VARMETAB DAGLIG UDLUFTNING MEDFØRER

PRIS FRA: 18.750,excl. montage og fittings

Christiansborgvej 10, 7560 Hjerm www.el-center-vest.dk Ring for råd og vejledning på tlf. 97 46 43 00

Annonce - side 5


Nye regler for at melde flytning Myndighederne gennefører mange Ìndringer af el-reglerne i øjeblikket. Nu kommer der ogsü nye bestemmelser for, nür forbrugere flytter. Hidtil har alle i NOE’s forsyningsomrüde skullet kontakte NOE, nür de flyttede til eller fra en adresse i landsdelen. Det skal de fleste ogsü stadig – men kun kunder der er tilmeldt og für strøm fra NOE – se artiklen (andetsteds), sü her er der endnu en grund til at købe strøm fra NOE. Sü kunder, som har valgt at købe selve strømmen hos et andet firma. De skal nu kontakte det pügÌldende firma. Sü für NOE besked fra dem.

Solceller og grøn energi Fü rüd og vejledning hos os.... Vi udfører energi vejledning og energi optimerings gennemgang af huse og bygninger.

SOLCELLEANLÆG Et effektivt solcelleanlÌg omdanner ca. 20% af solens strüler til elektrisk strøm SolcelleanlÌg er et effektivt, forureningsfrit supplement til husstandens samlede el-forbrug. Dels er der – i modsÌtning til de fordomme, man ofte hører udtalt – rigeligt med sollys i Danmark, til at udnytte anlÌggene effektivt, dels er anlÌggene med tiden blevet sü produktive, at man selv med anlÌg helt ned til ca. 13 m2, kan producere mere end 2.000 kWh om üret. Med et gennemsnitligt forbrug i en dansk husstand pü ca. 3.800 kWh pa., vil et solcelleanlÌg pü blot 13 m2 altsü mere end halvere husstandens forbrugsudgift, nür anlÌgget er betalt i løbet af fü ür.

Velkommen til Pinholt El-installationer ApS – en god forbindELse siden 1938

KommunikationsanlĂŚg:

SikringsanlĂŚg:

StÌrkstrømsanlÌg:

> > > > > > > > >

> > > > > > >

> > > > > > > > > > >

DATA-anlĂŚg IP-netvĂŚrk TELE-netvĂŚrk TelefonanlĂŚg OmstillingsanlĂŚg Telefoner Telefax AntenneanlĂŚg FjernovervĂĽgning

Tyverialarm Brandalarm Adgangskontrol TV-overvügning Mekanisk sikring NødstrømsanlÌg Godkendt af Rigspolitiet F og P

El-installationer Industri-installation ProcesanlÌg El-varme VentilationsanlÌg Energi-spareanlÌg Varmepumper JordvarmeanlÌg SolcelleanlÌg Husstandsmøller Hvidevaresalg og -service

El-installationer ApS Tlf. 9783 6500

*;$14?08', L ˜ .+0-$; ˜ KJFN '/8+) info@pinholt-elinstallationer.dk www.pinholt-elinstallationer.dk

NOE Net A/S - side 6


Folketingsmand skifter til NOE på to minutter Thomas Danielsen prøver www.elpristavlen.dk og vælger nyt selskab Folketingsmedlem Thomas Danielsen bor i en ejerlejlighed i Brogården tæt ved Musikteatret Holstebro. Her har han hidtil fået strømmen automatisk uden at tænke nærmere over det. Men nu har Thomas Danielsen foretaget et aktivt valg. Han får fremover elektricitet fra NOE. Han har valgt produktet MånedsEl. Her svinger prisen med markedet. Over de sidste fem år har det givet en besparelse på 10-15 %. Thomas Danielsen er næstformand i Folketingets Energiudvalg. Nyhedsbladet Dansk Energi udfordrede ham. Hvor hurtigt kan han skifte el-selskab? Hurtig sms Til testen benyttede han hjemmesiden www.elpristavlen.dk. Her kan alle se, hvad strømmen koster hos forskellige selskaber. Thomas Danielsen klarede at skifte selskab på 1 minut og 45 sekunder. Det var mere smidigt, end han havde regnet med. - Inden jeg fik rejst mig fra stolen, fik jeg en sms fra NOE med tak for, at jeg havde valgt selskabet.

Thomas Danielsen håber, at andre vil gøre det samme: Skifte elselskab, så der bliver mere konkurrence.

Gå ind her: www.elpristavlen.dk

Støtter det lokale Thomas Danielsen har hidtil fået strømmen fra det selskab, der leverer i Holstebros bykerne til de forbrugere, der ikke selv tager stilling af valg af selskab. For folketingsmedlemmet er det afgørende med et lokalt selskab. - NOE er også lokal. Og selv om jeg er uddannet i et pengeinstitut, så tror jeg ikke, at jeg kan slå markedet ved at vælge en fast pris over en længere periode. Derfor har jeg valgt MånedsEl, fortæller Thomas Danielsen.

De vinder delikatesser NOE har igen udtrukket vindere blandt de, der afleverer aflæsning af deres el-måler elektronisk. To forbrugere har hver vundet en delikatesse-kurv til en værdi af 500 kr. Lodtrækningerne fortsætter. Vinderne er: • Ebba Ottosen, Lemvig. • Gunnar Beck Jørgensen, Mejrup, Holstebro.

NOE Energi A/S - side 7


Nu bliver varmepumper en bedre forretning Større rabat til de, der bruger elektricitet til opvarmning Flere tusinde i Nordvestjylland fyrer stadig i et oliefyr. Men nu bliver der endnu mere grund til, at de tænker på en varmepumpe i stedet. De kan nemlig få en væsentlig større rabat på el end hidtil. Helårshuse med varmepumpe regnes som el-opvarmede. Dermed kan de købe en stor del af deres strøm til kun cirka 1,43 kr. Andre skal betale 1,94 kr. Hidtil har rabatten for elvarme kun været på 19 øre. Nu er den sat op til 52 øre.

Konkurrerer med fjernvarme Dermed bliver varmepumper en god investering. Mange af dem producerer 3-4 kWh varme for hver kWh strøm, der bliver puttet i dem. Med den nye forstørrede rabat vil prisen for varme fra en varmepumpe, kunne levere på niveau med fjernvarmepriser.

I et stykke tid har mange forbrugere interesseret sig for solceller. Nye regler har bremset det boom. Men nu kommer der her for mange en ny mulighed. Varmepumper kan med de nye regler blive det næste boom.

Kravene Der stilles en række krav for at kunne få strømmen til el-opvarmning til lav pris. Det er kun muligt, når boligen ifølge BBR (Bygnings- og Boligregistret) er registreret som en helårsbeboelse, der opvarmes ved elektricitet. Herunder kommer også varmepumper. Er du i tvivl om denne registrering kontakt da din kommune. Send et eksemplar af BBRoversigten til NOE hvis du ikke tidligere har fået registreret hos NOE. BBR-oversigten er en forudsætning for, at

NOE må give nedslag i elafgiften. Rabatten fremgår af din el regning ved at der beregnes to satser for henholdsvis over og under et årligt forbrug på 4.000 kWh. (Man regner med, at cirka 4.000 kWh går til lys, køleskab, komfur og den slags, mens resten bruges til varme).

Sådan er priserne Med en varmepumpe er det ikke usædvanligt, at en husstand forbruger samlet 10.000 kWh. Den større rabat betyder en besparelse på cirka 2.000 kr. om året. Helt præcist er den samlede el-pris inklusive afgifter ved elvarme for forbrug op til 4.000 kWh årligt: 194,41 øre. Den samlede el-pris inklusive afgifter ved elvarme udgør for forbruget over 4.000 kWh årligt 142,66 øre.

Papiruld

- enkel og effektivt miljørigtig isolering

✦ Lofter ✦ Hulrum ✦ Skunkrum ✦ Etageadskillelser Ingen kuldebroer - højeste brandmodstand ✦ Billig, ingen spild

www.mvi.dk

MidtVest-isolering Kenneth Boysen · Telefon Annonce - side 8

22 45 35 36


Solcelleanlægget i Nørre Felding fungerer efter de gamle regler, men også i dag kan det være en god forretning, hvis husstanden samtidig har for eksempel en varmepumpe.

Malermester på landet dropper oliefyret Ny varmepumpe laver både varme og varmt vand og har bestået eksamen under vinterens kulde Karl Andersen har tit travlt i sit firma. Det har betydet, at han ikke fik puttet træ i sit fastbrændselsfyr. I stedet kørte oliefyret, og det har været dyrt! Men nu har Karl Andersen i stedet fået installeret en varmepumpe. Den er af typen luft-vand. Den laver både varme og varmt forbrugsvand til huset ved Nørre Felding. Anlægget kom op i oktober. Det har bestået eksamen i december og januar. Familien Andersen har i den grad holdt varmen og uden det mindste besvær med at skulle fyre.

Stadig fidus i solceller Varmepumpen er af typen Panasonic. En 16 kW model. Den er opsat af el-firmaet Andersen fra Holstebro. Installatør Kris Andersen siger, at solceller stadig kan være en særdeles god forretning, også efter nye regler. Hvis en husstand selv kan forbruge næsten al strømmen til jordvarme eller varmepumpe, så får de stadig bingo.

Karl Andersen glæder sig over, at han nu får varme og varmt vand helt automatisk uden at skulle fyre.

Fortrinlig økonomi

Også solceller Karl Andersen er malermester. Hans og hans kone overtog hendes fødehjem for syv år siden. De kom inde fra Holstebro, hvor de var vant til bekvemmeligheden ved fjernvarme. Men nu har de noget, der er næsten lige så godt og nemt. Økonomien har Karl Andersen endnu ikke beregninger på. Men den skulle også blive fornuftig. Han har nemlig samtidig opsat solceller. wDe leverer den strøm, som varmepumpen skal bruge. Dermed er familien nærmest selvforsynende med energi.

Karl Andersen har hidtil brugt 35.000 kr. om året til olie og 10.000 kr. til el. Nu sparer han altså 45.000 årligt. Investeringen i solceller og varmepumpe løber op i samlet cirka 350.000 kr. Der er gunstige muligheder for at afskrive på solcellerne. Dermed kan anlægget være betalt tilbage i løbet af seks-syv år.

NOE Energi - side 9


HALVÉR DIN HALVÉR DINVARMEREGNING VARMEREGNING og fåog grundvarme i bonus! få grundvarme i bonus!

DD EE YH NN YH LG FRFA RA LG

Nyhed frafra LG:LG: Nordic Prestige Nyhed Nordic Prestige09 09 LG har gennem de de seneste årår arbejdet LG har gennem seneste arbejdetmålmålrettet på at optimere deres varmepumper rettet på at optimere deres varmepumpertil til detdet skiftende nordiske klima. skiftende nordiske klima. Nu kan vi med stolthed præsentere: Nu kan vi med stolthed præsentere: NORDICNORDIC PRESTIGE 09 PRESTIGE 09 • Varmeeffekt ved udetemperaturer ned tilned -25tilgrader • Varmeeffekt ved udetemperaturer -25 grader • Verdens lavestelaveste lydniveau på 17 på db 17 db • Verdens lydniveau • Grundvarmefunktion, der sikrer 9-13 grader • Grundvarmefunktion, der sikrer 9-13 grader • COP værdi 5,6 og værdi ved 0 ved grader på 4,0 • COPpå værdi på COP 5,6 og COP værdi 0 grader på 4,0 TM TM -behandling • Anti Corrosion Gold • Anti Corrosion Gold -behandling DD EE MM A R F E A • Høj varmekapacitet ved lave udetemperatuer R M F M E • Høj varmekapacitet ved lave udetemperatuer M JE NEH EM N HJEM ARVM V R • Fjerner dårlig lugt og støv, renser luften for R A O F • Fjerner dårlig lugt og støv, renser luften for OR SEASPAPPP TÆNTD EN ÆNDRFTPHON O næsten næsten alle bakterier mere H A P T alle bakterier R SM og læs s mere DIN D IN SMA Scan ckaondekond, epn, og læ S ap ne p om doemndenne ap

Kontakt Kontakt Kinnan Kinnan A/S forA/S nærmeste forhandler på tlf. 8700 for nærmeste forhandler på8617 tlf. 8617 8700 eller se mere på www.lgv.dk. eller se mere på www.lgv.dk.

Tlf. 6133 4714 www.andersenel.dk

Annonce - side 10


Erling Brask ved, hvor kabelskabene står, hvis han ikke finder en løsning sammen med folk.

Erling snakker sig til mange penge Erling Brask er en venlig og rar mand. Men ingen bryder sig om, at han ringer på deres dør. Erling Brask kører nemlig rundt til de forbrugere hos NOE, som er kommet bagud med at betale. Først kommer posten med en rykker. Så yderligere en rykker. Hjælper det heller ikke, så får folk i et brev varsel om, at nu bliver der lukket for strømmen. Men først kommer Erling Brask forbi. Og han finder tit ud af en ordning sammen med skyldnerne. Kan de betale for eksempel 1.000 kr. kontant her og nu og andre 1.000 i næste uge, så beholder de strømmen i stikkontakterne.

Konfrontation Erling Brask er uddannet elektriker. Det er en stor fordel i hans arbejde. Hvis det bliver nødvendigt, kan han gå i kabelskabet ude på vejen og afbryde sikringerne til et hus. Han er også en myndig herre. Erling Brask lade sig ikke snik-snakke. - Når jeg trykker på ringeklokken, ved jeg, at det hver gang kan ende med en konfrontation. Folk går måske op i en spids, når jeg forklarer mit ærinde. Men de fleste falder ned, og så får vi snakket på en fornuftig måde om en løsning, fortæller Erling Brask.

Banken får skylden Som regel er det forholdsvis små beløb, folk skylder. De skyder tit skylden på banken. - Men så kan vi jo i fællesskab prøve at ringe til pengeinstituttet og høre, hvordan vi får det løst. De låner pengene eller finder dem et andet sted, fortæller Erling Brask. Nogle klager over, at madvarerne i deres fryser tør, hvis der lukkes for strømmen. Det kan Erling Brask ikke gøre noget ved. Men hvis det er et landbrug eller et andet sted med dyr, så skal han på forhånd varsle politiet.

Fremtiden NOE har så få skyldnere, at Erling Brask er gået på tre-dages uge. Til sommer fylder han 65 og stopper helt. - Selvfølgelig er det ikke det allersjoveste arbejde at skulle besøge skyldnere. Men det er nødvendigt at prøve at få pengene hjem. Ellers kommer de andre forbrugere jo til at betale. I fremtiden kan en del af inkassatorarbejdet klares fra kontoret. NOE har som andre forsyningsselskaber planer om at installere fjernaflæsning af målere. Så vil kontoret kunne afbryde strømmen med et tryk på tastaturet.

Faste kunder Mange el-selskaber og vandværker klager over, at de må lukke for forsyningen til rigtig mange forbrugere. De siger, det er blevet slemt efter finanskrisen. Hos NOE står det meget bedre til. Erling Brask løser mange problemer. Han lytter til folk. Han har bemyndigelse til at indgå en aftale med dem, hvordan de får betalt gælden. Erling Brask har faktisk også en gruppe helt faste kunder. Mennesker som han har en aftale med, om at han kommer hver måned og får betalingen. De er klar over, at de ellers ikke får betalt.

NOE er sjældnere end andre forsyningsselskaber nødt til at lukke for strømmen, fordi erfaren inkassator finder løsninger sammen med skyldnerne

NOE’s rullende kontor. Erling Brask har også computerforbindelse, når han kører rundt.

noe Net A/S - side 11


Kunde får 40.000 kr. retur! Havde aflæst fjernvarmemåleren i stedet for el-måleren En kunde henvendte sig til NOE, fordi hans el-forbrug var steget voldsomt over et par år. Han kunne ikke forstå det og syntes, at udgiften var blevet høj. Kundecentret hos NOE begyndte at tale med ham om, hvor han måske kunne spare. Men pludselig viste det sig, at årsagen til stigningen fandtes et helt andet sted. Manden havde aflæst fjernvarmemåleren i stedet for el-måleren og indberettet forkerte tal til NOE. Begge målere tæller kWh. Henholdsvis varme og el. Et almindeligt hus med fjernevarme kan bruge måske 20.000 kWh varme om året. En gennemsnitlig husstand anvender 4.000 kWh strøm.

Resultatet var, at NOE kunne sende 40.000 kr. retur til forbrugeren. Alle de penge han havde betalt for meget. Men spørgsmålet er så, om han måske skal aflevere nogle af dem til fjernvarmeselskabet? Hvis han har sendt dem aflæsningen fra el-måleren i stedet for den fra fjernvarmemåleren. Kundecentret hos NOE hjælper ikke kun med at finde ud af, hvor strømmen bliver af, men tilbyder også energirådgivning til private og el-tjek som et obligatorisk eftersyn ved bolighandler.

❄ ❄ ❄ Det er så koldt derude... - så kom da ind i varmen!

H U S K! E N FT E E N RG IADAG S R TO 28. F E B. K L. 18-21

ECOTECK VISER ET STORT UDVALG AF PILLEOVNE, SOM KAN GIVE DIG DEJLIG, NEM OG BILLIG VARME

SPAR 50-70% PÅ VARMEREGNINGEN noe net - side 12

OPVARMER DIT HJEM MED:

KONVEKTION VARMEFLYTNING CENTRALVARME

home energicenter . nybovej 5 . holstebro . 50 94 90 98 . www.homeenergicenter.dk


Hjælp til efterladte børn gør indtryk hos NOE

Rie Staghøj og Jette Børlum modtager pengene af NOE.

Medarbejderne og selskabet giver 10.000 kr. til sorggrupper, efter at ansat mistede sin ægtefælle og børn deres mor Hvert år mister over 2.000 danske børn enten deres far eller mor. Dødsfaldene står i tal fra Danmarks Statistik, og de kan pludselig komme tæt på. Det oplevede de ansatte hos NOE for tre år siden. En af deres kolleger mistede pludselig sin kone, og to børn på 8 og 11 år stod uden deres mor. Familien har fået stor hjælp fra ”Børn og unge i sorg” i Holstebro. Her har børnene mødt andre i samme alder, som også har mistet forældre eller andre familiemedlemmer. Kollegerne hos NOE har fulgt familien, og arbejdet i ”Børn og unge i sorg” har gjort stort indtryk på dem. Derfor har selskabet og de ansatte givet i alt 10.000 kr. til indsatsen.

Derfor kommer de Nogle af børnene i sorggrupperne har mistet søskende. Andre måske en bedsteforælder eller en onkel. De to børn på 8 og 11 mistede deres mor meget pludseligt og helt uvarslet. Hun blev fundet død en morgen efter en blodprop. Andre i ”Børn og unge i sorg” har mistet en nær ved ulykker eller længerevarende sygdom. Det kan også være selvmord. Dødsfaldet kan være sket for kort tid siden. Men det kan også være flere år siden.

Hver anden uge

Frivillige bidrag

Børnene samles hver anden uge på Aktivitetscentret i Holstebro. De er fordelt i en gruppe for 8-12-årige og 13-17-årige. I nogle timer taler de med hinanden. Frivillige voksne kommer og deltager, i øjeblikket en pædagog og en sygeplejerske. Pædagog og familieterapeut Jette Børlum er ansat i projektet. Holstebro Kommune involverer sig. Blandt andet ved at sundhedsplejerske Rie Staghøj er tilknyttet. Hun virker som kontaktperson, når nye kommer ind i grupperne.

Samværs- og samtalegrupperne for børn, der har mistet, fungerer som et selvstændigt projekt. Derfor skal der hele tiden skaffes penge. Pengene fra NOE kom helt af sig selv. En pludselig opringning. - Det er dejligt, når vi får midler på den måde, siger Jette Børlum.

Ud af isolation Mange børn, som har mistet, tror, at de er alene og de eneste. I grupperne finder de ud af, at andre har oplevet det samme. - Nogle synes, at det er endnu værre for de andre, og derved lettes deres egen sorg, siger Jette Børlum. Hun har hørt børn fortælle, at grupperne har ændret deres liv. For nyligt fortalte en ung, at hun aldrig havde klaret at gennemføre HF uden møderne.

Sådan skaffede de pengene Mange firmaer modtager julegaver fra leverandører og forretningsforbindelser. I år samlede NOE alle de ting sammen til et lotteri. Blandt medarbejderne blev der solgt 200 lodder a 25 kr. Det gav 5.000 kr. Desuden valgte NOE i år ikke at bruge penge på at trykke og poste julekort. Forretningsforbindelserne fik i stedet en elektronisk julehilsen. Det skaffede andre 5.000 kr. til ”Børn og unge i sorg”.

noe Amba - side 13


Entreprenør klar til fremstød, når tøvejr løsner jorden, og forfrosne rør ikke længere bremser

Frost forsinker fibernettet i at udbrede sig En række kunder har fået udsat deres tilslutning til fibernettet. Vintervejret generer arbejdet i jorden. Men efter et par måneders stilstand står entreprenørfirmaet Søren Knudsen nu klar med både mandskab og maskiner. De har så småt været i gang, men så kom der frost på ny. Straks når solen og tøvejret får magten, sætter de fuld kraft på. Forsinkelserne er blandt andet gået ud over Resen. Her har folk fået chancen for at komme på fibernettet, og mange har benyttet sig af tilbuddet. Omkring halvdelen af husstandene har foreløbig tilsluttet sig.

- Med store gravemaskiner kan vi godt brække fliser og andet op. Men vi kan ikke få tingene ned igen, forklarer Børge Jensen.

Lang stilstand

Blandt de tilmeldte i Resen er tre erhverv, deriblandt friskolen og naturbørnehaven. Tidligere har det et par gange været tilløb til, at Resen skulle med på fibernettet - Derfor er det fantastisk dejligt, at det nu lykkes, siger salgskoordinator Vinni Sørensen fra NOE. Enkelte har været skeptiske overfor, om det nogen sinde blev til noget.

Også i de områder, hvor der har ligget fibernet et stykke tid, venter nye kunder på at blive tilsluttet. Under to måneders stilstand har ordrerne samlet sig. Det ærgrer ikke mindst formand Børge Jensen. Han leder arbejdet hos NOE’s entreprenør, Søren Knudsen. - Men der er mange problemer forbundet med frosten, fortæller Børge Jensen. Vi har ingen muligheder for at forcere arbejdet, når temperaturerne ligger så lavt.

Fliser binder Det første problem for mandskabet er at tage eksempelvis fortovsfliser op. De binder så hårdt i jorden. Også på steder med grus kan der være problemer. Her gik frosten 30 centimeter ned i slutningen af januar.

noe Fibernet A/S - side 14

Indblæsning driller Entreprenøren lægger plastrør i jorden. Derefter blæses selve fiberforbindelsen ind i røret. Her driller frosten også. Der dannes krystaller inde i røret. Det bremser indblæsningen af fiber. - På græsarealer kan vi måske godt teknisk set udføre noget arbejde. Men omkostningerne bliver for store, siger Børge Jensen.

Skepsis væk

Mange muligheder Dermed får folk i Resen de samme muligheder som naboerne i for eksempel Humlum: Ekstremt hurtigt internet, tv og billig telefoni leveret fra Altibox gennem samme kabel. Julen varer lige til påske, men det gør frostvejret forhåbentlig ikke. De tilmeldte i Resen og andre steder kobles på så hurtigt, som vejret tillader.

Landområder kommer med Flere og flere erhvervsdrivende kommer på fibernettet, blandt andet landbrug. Snart er der mulighed i store dele af området fra Skave og Hogager og til Mejrup. Også inde i byerne kobler flere og flere sig på. En af de seneste er revisionsfirmaet Krøyer Pedersen, der ligger ved Ringvejen i Holstebro.


mobiltelefoni

nu også Billig moBiltelefoni Bestil nu

ring 70 300 600 eller skriv til info@ altibox.dk www.altibox.dk

1 times tale

49,-

md.

3 timers tale

79,-

md.

6 timers tale

129,-

md.

11 timers tale

179,-

md.

Tilvalgspakke Gælder 3, 6, 11 timers tale

40,-

md.

+ Fri sms og mms + 1 GB data + Fri samtale Altibox til Altibox-kunder

Oprettelse kr. 99,- for alle pakker.

altibox tilbyder i samarbejde med dit energiselskab noe lynhurtigt fiberbredbånd, digitalt tv og billig telefoni. du kan vælge internetforbindelser lige fra 15/15 til 90/90 mbit med priser startende ved 199,-/md. bestil på altibox.dk

tv, fiberbredbånd og telefoni

til os i midt- og vestjylland

Annonce - side 15


NOE udlodder et gavekort til Bravo Tours for at gøre ekstra opmærksom på denne vigtige ændring og få folk til at tage stilling.

Tilmeld levering fra NOE og vind et rejsegavekort NOEs kunder får i begyndelsen af marts et brev fra selskabet. Heri skal de aktivt tage stilling til deres forsyningsselskab i fremtiden. De kan hurtigt og nemt tilmelde sig Aftale Strøm fra NOE. Derved får de den ekstra gevinst, at de deltager i lodtrækningen om et rejsegavekort til 10.000 kr. Hidtil har strøm for mange været noget, der kom af sig selv - helt uden at de behøvede gøre noget. Men både EU og Folketinget ønsker ændringer. NOE’s daglige forretning, som NOE har haft med sine kunder i snart 90 år, skal splittes op og noget af den skal ud i licitation. Det gælder for alle el-selskaber.. Det betyder, at forbrugere, som ikke gør noget, pludselig kan risikere at havne i et helt fremmed selskab. Det kan de nu undgå ved at tilmelde sig hos NOE.

kunde få lyst til noget andet, så kan han eller hun komme ud af aftalen igen med det samme. - Men de nye regler skaber et behov for en nærmere tilknytning mellem el-selskab og kunder. Det er det, vi nu løser med den nye mulighed for at tilmelde sig NOE, siger markedschef Svend Peter Vestergaard fra NOE.

Større tilknytning Priser på strøm er forskellige fra selskab til selskab. Flere undersøgelser har vist, at NOE ligger i den billige ende. Nu har selskabet oven i købet sat prisen ned med over 7 øre plus moms i 2013. Tilmelding til NOE koster ikke noget. Der er heller ikke noget med at blive bundet til et eller andet i lang tid fremover. Skulle en

Stadig kun én regning Følgen af licitationerne mellem el-selskaberne vil nogle steder være, at folk, der er vant til at modtage én samlet el-regning, pludselig skal til at betale to forskellige steder. Det vil ikke ske for de, som tilmelder sig Aftale Strøm hos NOE. De fortsætter med én samlet regning.

noe Energi - side 16

Stabil leverance fortsat Mange vil måske studse over, at de nu skal til at forholde sig til noget, som de gennem 90 år har været tilfredse med kom helt automatisk. Men sådan forlanger politikerne det. Det kan NOE ikke ændre på. - Men med tilmeldingsordningen kan vi sikre, at kunderne får den samme service som hidtil hos NOE. Leverancen vil være lige så stabil som hidtil for de, der slutter sig til hos os, siger Svend Peter Vestergaard.

Nye regler om elforsyning giver større behov for nær forbindelse mellem forbrugere og el-selskab

Sådan gør du I brevet fra NOE er der en kupon. Den indsendes til NOE.

Så deltager du også i lodtræKningen

om et gavekort på 10.000 kr. til Bravo Tours. Tilmelding skal ske inden 1. april 2013. Kunderne vil så fremover komme på den ordning, som NOE kalder Aftale Strøm.

Stikkontakten nr. 1 - 2013  

20 millioner kroner ryger retur til forbrugerne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you