851

Page 1

851 E M A Š Ú T O V C O VÁ 1 . r očník Katedr a f otogr af ie a nov ých m éd i í P r ípr av ný kur z f otogr af ie


158


MYŠLIENKY

Počas môjho života sa okruh mojich priateľov zmenil niekoľko krát. Niekedy musíme prejsť dlhú cestu, aby sme našli šťastný koniec. Petržalke som sa celý život vyhýbala. Nielen kôli rečiam iných, ale aj pre jej vlastnú povesť a tiež aj preto, že som sa tam nikdy nevyznala. Vždy mi tam všetko prišlo akoby na jedno kopyto, panelák za panelákom, sídlisko za sídliskom. Žijem v Bratislave v Starom meste a zriedkavo, skoro nikdy, som Petržalku nenavštevovala. Nemala som na to ani podstatný dôvod. Neskôr som však cestou životom stretla ľudí, ktorí sa stali mojimi najbližšími a pochádzali práve z tejto mestskej časti – kde celý svoj život žili, vyrastali, stretávali sa, behali po vonku a formovali sa ich osobnosti. Často sme sa ako banda mládežníkov stretávali v centre v rôznych krčmách a kluboch. Preto som nikdy nemala šancu nazrieť do ich osobných „zón”, a ak aj mala, bola veľmi ojedinelá. Akonáhle mi v hlave prebleskol nápad nafotiť dokument o tejto „druhej strane” a zároveň vystúpiť z mojej komfortnej zóny, prekonať averziu voči tomuto prostrediu a spoznať mestskú časť Petržalka, neváhala som ani sekundu. Vedela som, že toto bude ten správny smer, ktorým sa chcem uberať. Pamätám si, keď som tam prišla na prvé fotenie, do toho typického petržalského prostredia, kde mi všetko prišlo rovnaké a môj orientačný zmysel bol zrazu na bode mrazu. Cítila som sa stratene. Nevedela som kam ideme, načo tam ideme. Netvrdím, že som nikdy v Petržalke predtým nebola, no bola mi vždy rovnako neznáma ako teraz, keď som tam prišla. Vedela som však, že som v dobrých rukách a teraz si vychutnám tú pravú esenciu života v Petržke. Podstatné pre mňa bolo ukázať tú naozajstnú tvár bez akýchkoľvek prikrášlení. Prostredie, v ktorom naozaj moji blízki žijú. Tiež si pamätám, keď som im všetkým oznámila, že by som chcela urobiť takýto projekt... bez okolkov všetci súhlasili. Tešili sa, že mi napadlo niečo také a dávam im priestor a možnosť zoznámiť ma s neznámym, no im až intímne blízkym – ich domovom. Po rečiach, čo sa mi z ich prostredia dostali do uší, som mala rešpekt. Bolo to pre mňa akousi výzvou, ktorou

som zároveň chcela spevniť naše vzťahy a ukázať im, že napriek tomu, že som „buržoázna” staromešťanka, ako ma nazvala moja bývalá spolužiačka Gréta, otvorená spoznávať, akékoľvek prostredie v akýchkoľvek podmienkach. Už od samého začiatku som vedela, že projekt sa bude volať 851. Prečo? Je to pre nich akýsi symbol prostredia v ktorom vyrastali, kde zažili najlepšie zážitky, navštevovali školy či trávili čas s rodinou a voľný čas s kamošmi. Ten sídliskový sen. „851, BRÁŠKO”, „851, VAJKO”. Jednoduché pretvorenie poštového smerového čísla do symbolu života v Petržalke. Viacerí, tu žijúci ľudia sa rozhodli pre nich toto „posvätné” číslo dať si vytetovať, ako hrdosť na to, v akých podmienkach vyrastali, kde prežili svôj sídliskový sen, s čím všetkým sa tu stretli a čo sa tu naučili, aby mali na pamäti, prečo sú tým, kým sú.

Ema Šútovcová, 21 rokov„URČITE BY SOM NEBÝVAL NIKDE INDE, IBA V PETRŽALKE.”

Ladi s l a v „ LAC KO ” Da n i š , 2 1 r o ko v
„PETRŽALKA PRE MŇA ZNAMENÁ ZAČIATOK, KEĎŽE SOM SA V NEJ NARODIL.”

Enr ico Hoger, 20 r okov
Čo pre teba znamená Petržalka? Je to veľká etapa môjho života a hlavne celé detstvo. Keby si mohol, býval by si v inej mestskej časti? Určite nie, Petržalka je ideal. Dá sa život v Petržalke špecifikovať ako subkultúra? Ak áno, prečo? Jednoznačne. Máme svoje zvyky a tradície. Čo je 851? Aký význam to pre teba má? Poštové smerovacie číslo Petržalky. Už dlhšie by som si to chcel dať ako prvé tetovanie. Väčšina chalanov z partie už to má. Na čo si hrdý, keď povieš, že si chlapec z Petržalky aka „ 851 represent”? Najviac som hrdý, že som si zažil ten pravý Petržalský hood lifestyle. Však, chápeme sa. Aký si myslíš, že by bol tvoj život, ak by si nevyrastal/nežil práve tu? Jednoznačne by som nemal takú partiu okolo seba a ľudia by ma vedeli ľahšie ovplyvňovať. 3 slová, ktoré sa ti spájajú s týmto prostredím: Paneláky, školák, kurivo Aký song pre teba reprezentuje Petržalku? L.U.Z.A. – Priamo z Petržalky Aký pocit/emóciu v tebe evokuje slovo sídlisko? Krásne kamarátstva a výborne zážitky. Najpoužívanjší slang: Bráško alebo Moreee

Karim „ KIMO” Alam, 24 rokov


Čo pre teba znamená Petržalka? Domov. Keby si mohol, býval by si v inej mestskej časti? Nie, pokiaľ bude na výber, určite chcem naďalej bývať v Petržalke. Dá sa život v Petržalke špecifikovať ako subkultúra? Ak áno, prečo? Podľa mňa áno, aj keď je pravda, že za posledných 10 rokov sa to v Petržalke dosť zmenilo a pôvodných petržalčanov, ktorí tu vyrastali a tvorili jej subkultúru, je rok od roku čoraz menej a moc tomu neprospieva ani fakt, že dnešné deti trávia viac času za počítačom ako vonku. Čo je 851? Aký význam to pre teba má? 851 sú prvé tri čísla PSČ petržalčanov a pripomínajú mi to, odkiaľ som, a z akých pomerov pochádzam. Na čo si hrdý, keď povieš, že si chlapec z Petržalky aka „ 851 represent”? Som hrdý, že som vyrastal v prostredí, ktoré zo mňa urobilo človeka, ktorý sa v živote nestratí, a takisto som hrdý aj na to, že Petržalka je kolískou slovenského rapu. Aký si myslíš, že by bol tvoj život, ak by si nevyrastal/nežil práve tu? Podľa mňa by bol zo mňa človek, ktorých ja osobne nazývam trubkami. 3 slová, ktoré sa ti spájajú s týmto prostredím: Drogy, jednotvárnosť, záložňa Aký song pre teba reprezentuje Petržalku? H16 – Staré časy Aký pocit/emóciu v tebe evokuje slovo sídlisko? Málo parkovacích miest. Najpoužívanjší slang: Soj de more!

Peter „ PEŤULO” Kmeťo, 24 rokov
Čo pre teba znamená Petržalka? Petržalka pre mňa znamená začiatok, keďže som sa v nej narodil. Keby si mohol, býval by si v inej mestskej časti? Nikdy som neľutoval, že bývam v Petržalke. Zažil som tam veľa dobrých vecí, na ktoré mám pekné spomienky, a veľa zlých, z ktorých som sa musel ponaučiť. Nemal by som problém sa presťahovať do inej mestskej časti, ale môj doterajší prežitý život v Petržalke by som vymeniť nechcel. Dá sa život v Petržalke špecifikovať ako subkultúra? Ak áno, prečo? Myslím si, že Petržalka je rozdelená na rôzne skupiny, a preto by som to nešpecifikoval ako subkultúru – keďže každá z komunít má svoje individuálne vlastnosti a zvyky. Čo je 851? Aký význam to pre teba má? Myslím si, že v Petržalke pod trojčíslom 851 každý z nás vidí to svoje… či to je len PSČ alebo identita skupiny, ale pre mňa je to symbol, ktorý poukazuje na skúsenosti načerpané zo života na petržalskom sídlisku. Na čo si hrdý, keď povieš, že si chlapec z Petržalky aka „ 851 represent”? Nepovedal by som, že pociťujem hrdosť na Petržalku konkrétne, ale som hrdý na seba, a na všetko, čo som sa bol schopný naučit v nie ľahkých situáciach. Aký si myslíš, že by bol tvoj život, ak by si nevyrastal/nežil práve tu? Nemyslím si, že ma až natoľko definuje miesto, kde som sa narodil. Ale na druhej strane ma ovplyvnil kruh ľudí, s ktorými som sa tu stretával. 3 slová, ktoré sa ti spájajú s týmto prostredím: Model, 21tka, školák Aký song pre teba reprezentuje Petržalku? Rytmus – Do sce jebat Aký pocit/emóciu v tebe evokuje slovo sídlisko? Sídlisko vo mne evokuje pocit detsva, vyvoláva to vo mne pocit celku a bezpečia. Najpoužívanjší slang: daj lóve, zachvíľu som tam, tak to je čistý extrém, zlepíme to, neni o čom

Enrico Hoger, 20 rokov
„SOM HRDÝ SÁM NA SEBA. KEĎ ČLOVEK STRÁVI VÄČŠINU DETSTVA VONKU NA SÍDLISKU, TAK HO MÔŽE ŽIVOT NAVIESŤ NA RÔZNE CHODNÍČKY. ČLOVEK DOKÁŽE ZAŽIŤ VEĽA TOHO TAM VONKU. A DÁ SA Z TOHO ČERPAŤ AJ ĎALEJ V ŽIVOTE. PETRŽALKA UŽ STIAHLA MNOŽSTVO ĽUDÍ NADOL, A TÝCH SILNÝCH POSIELA ĎALEJ.”

Ad a m „ MU R KO ” Mur ko, 23 r okov


Čo pre teba znamená Petržalka? Petržalka je mestká časť, v ktorej som sa narodil a kde som trávil väčšinu rokov, počas ktorých som sa osobnostne formoval. Je to moja domovina. Keby si mohol, býval by si v inej mestskej časti? Nie. Dá sa život v Petržalke špecifikovať ako subkultúra? Ak áno, prečo? Určite áno, Petržalka má mnoho vrstiev a nie každý sa do každej dostane. Je to okres, v ktorom sa nachádza veľa kmeňov, majú vlastný slang, svoj vlastný spoločenský kódex. Všetkých spája množstvo stráveného času na sídlisku. Čo je 851? Aký význam to pre teba má? 851 je začiatočné trojčísle z poštového smerovacieho čísla Petržalky. To číslo má teda reprezentovať Petržalku, je to jej symbolom. Na čo si hrdý, keď povieš, že si chlapec z Petržalky aka „ 851 represent”? Som hrdý sám na seba. Keď človek strávi väčšinu detstva vonku na sídlisku, tak ho môže život naviesť na rôzne chodníčky. Človek dokáže zažiť veľa toho tam vonku. A dá sa z toho čerpať aj ďalej v živote. Petržalka už stiahla množstvo ľudí nadol, a tých silných posiela ďalej. Aký si myslíš, že by bol tvoj život, ak by si nevyrastal/nežil práve tu? Bol by som ozaj milučký človek. Vždy nápomocný, priateľskejší, viac dôverčivý. A bolo by naozaj veľmi ľahké ma „ zapáliť” – využiť ma. Nebol by som schopný vidieť tie hadie úmysly. Bol by som náchylnejší vyšlapnúť na zlé chodníčky. Vonku má človek možnosť veľa toho vidieť a veľa sa toho naučiť, byť „ streetsmart”. 3 slová, ktoré sa ti spájajú s týmto prostredím: Fono, školák, špekulanti Aký song pre teba reprezentuje Petržalku? Miky Mora – Sedím na lavičke Aký pocit/emóciu v tebe evokuje slovo sídlisko? Ja som sídlisko, more. Najpoužívanjší slang: More, šak si to sekol. Adam „ MURKO” Murko, 23 rokov
„TU TO VŠETKO ZAČALO. PETRŽALSKÁ KULTÚRA JE PIKO A RAP!”

Adam „ M URKO” M ur ko, 23 r o ko v


Čo pre teba znamená Petržalka? Petržalka pre mňa znamená môj domov. Keby si mohol, býval by si v inej mestskej časti? Určite by som nebýval nikde inde, iba v Petržalke. Dá sa život v Petržalke špecifikovať ako subkultúra? Ak áno, prečo? Áno, podľa mňa je Petržalka vo fáze, kedy je schopná pripraviť pre deti a mládež aj gerontov rôzne podujatia vhodné pre ich kultúrne vyžitie, tak vzniká subkultúra. Čo je 851? Aký význam to pre teba má? 851 pre mňa znamená spomienka na všetko, čo som zažil v Petržalke. Spomienka na všetkých ľudí, ktorých som spoznal. Na čo si hrdý, keď povieš, že si chlapec z Petržalky aka „ 851 represent”? Som hrdý na život v Petržalke, pretože v Petržalke je život pre všetky generácie vhodný, nakoľko je tu zabezpečené dostatok zelene, kultúry a sociálnych zabezpečení. Aký si myslíš, že by bol tvoj život, ak by si nevyrastal/nežil práve tu? Keby som nežil v Petržalke, by bol môj život nudný podľa mňa, lebo len v Petržalke sa dejú tie ozajstné zverstvá. 3 slová, ktoré sa ti spájajú s týmto prostredím: Teplý Jožko, japan, Halová street Aký song pre teba reprezentuje Petržalku? Jednoznačne L.U.Z.A. – Priamo z Petržalky Aký pocit/emóciu v tebe evokuje slovo sídlisko? Slovo sídlisko vo mne evokuje všetky tie preslopané noci na Hálovej, všetky tie retardované hádky medzi nami všetkými, tie bongá, čo sme mali všetci, tie zápalky, čo sa tam diali. Najpoužívanjší slang: jednoznačne fono

Ladislav „ LACKO” Daniš, 21 rokov
„KEBY SOM NEŽIL V PETRŽALKE, BY BOL MÔJ ŽIVOT NUDNÝ PODĽA MŇA, LEBO LEN V PETRŽALKE SA DEJÚ TIE OZAJSTNÉ ZVERSTVÁ.”

La d i sl a v „ LACKO ” D aniš, 21 r okov


Čo pre teba znamená Petržalka? Petržalka je pre mňa domov. Je to komfort, je to miesto, kde mi je všetko známe a je to miesto, kam sa vždy rád vraciam. Petržalka je pre mňa tým známym a zároveň aj každodennou inšpiráciou. Keby si mohol, býval by si v inej mestskej časti? Ak by som mohol, tak jediná možnosť okrem Petržalky je pre mňa asi len Staré mesto. Nevidím však dôvod, prečo by som mal ísť preč z Petržalky, keďže tu mám všetko. Dá sa život v Petržalke špecifikovať ako subkultúra? Ak áno, prečo? Skôr ako subkultúra by som skôr povedal, že ide o určitú komunitu. Mám pocit, že ľudia v Petržalke sú práveže súčasťou rôznych subkultúr, ale práve život na jednom sídlisku ich spája a vytvára komunitu, ktorá na toto nepozerá. Čo je 851? Aký význam to pre teba má? 851 bola pre mňa vždy značka toho odkiaľ som, a taká symbolika vytvorená práve tou komunitou. Na čo si hrdý, keď povieš, že si chlapec z Petržalky aka „ 851 represent”? Asi na to, že som to tu zvládol vydržať 20 rokov, hahaha. Ale tak zároveň považujem Petržalku za celkom veľký unikát, a preto je celkom prirodzené, že som hrdý, že som mohol stráviť mladosť na takomto mieste. Aký si myslíš, že by bol tvoj život, ak by si nevyrastal/nežil práve tu? Je možné, že by bol pokojnejší, ale zároveň si myslím, že by bol nudnejší. Všetkému čomu sa v živote venujem, má práve určitý pôvod v Petržalke, či už priamy alebo nepriamy, takže asi by som bol niekde úplne inde ako som teraz. 3 slová, ktoré sa ti spájajú s týmto prostredím: Špina, ulica a jedinečnosť... je to reálne slovo? Aký song pre teba reprezentuje Petržalku? H16 – Nech vidia Aký pocit/emóciu v tebe evokuje slovo sídlisko? Chladný, ale zároveň známy. Najpoužívanjší slang: Asi „ vajo” hahaha

Nasim Badawy, 20 rokov

„POŠTOVÉ SMEROVACIE ČÍSLO PETRŽALKY. UŽ DLHŠIE BY SOM SI TO CHCEL DAŤ AKO PRVÉ TETOVANIE. VÄČŠINA CHALANOV Z PARTIE UŽ TO MÁ.”

Kar im „ KIM O” Alam , 24 r okov„AK ŽIJEŠ V PETRŽALKE, NIČ ŤA NEPREKVAPÍ.”

Peter „ P EŤULO” Km eťo, 24 r okov


S LOV N Í K

PETRŽALSKÝ HOOD LIFESTYLE

Nadnesený výraz pre život vonku na sídlisku „uličnícky životný štýl"

KURIVO

Marihuana

SOJ DE MORE

Rómsky pozdrav, používa sa na uvítanie alebo pri rozlúčke

ZAPÁLIŤ

Obohatiť sa na úkor niekoho iného

STREETSMART

Skúsenosti nadobudnuté vonku „sedliacky rozum z ulice"

FONO

Nástroj na užívanie marihuany. V Petržalke viac ako častý, medzi užívateľmi veľmi obľúbený, na ulici ľahko dostupný

MORE ŠAK SI TO SEKOL

Veta, ktorou sa vyjadruje podozrenie, že ide o zápal – podvod, najmä pri drogách

MODEL

Výraz pre marihuany

21TKA

Hra, pri ktorej sa kope lopta na jednu bránku a brankár sa strieda

ZLEPÍME TO

Ponuka na spoločné zakúpenie niečoho a následne sa podelenie

TEPLÝ JOŽKO

Jedna konkrétna večierka fungujúca už vyšše 25 rokov, v ktorej sa vie každý vždy dohodnúť,

kultová večierka známa celej Petržalke a jej občanom

JAPAN

Archetyp pouličného stokára – není problém niekoho vybrať, okradnúť, není problém hocikomu

hocičo zobrať, není problém hocikomu hocičo predať

HALOVÁ STREET

Ulica, na ktorej sa nachádza jeden z najznámejších školákov (školských dvorov) v Petržalke

BONGÁ

Nástroje na fajčenie marihuany

ZÁPALKY

Pofidérne kšefty

TRUBKA

Najväčšia urážka na ulici, jedná sa o slabého jedinca

TEN JE RIADNE POROBENÝ

Človek, ktorý je evidentne na drogách

PIKO

Pervitín

DAJ LÓVE

Daj peniaze


F I L M Y A P L AY L I S T

851


E X P L I K ÁC I A

Petržalka bola po roku 1989 známa mierne vyššou kriminalitou ako ostatné mestské časti Bratislavy. Podľa istých názorov bola Petržalka rajom drogových dílerov, čo bolo zapríčinené vekovým zložením obyvateľstva. Petržalka bola budovaná ako sídlisko, nemá teda jasne definované centrum. Od roku 1920 je Petržalka aj oficiálny názov a platí dodnes. Petržalka je jednou z najhustejšie obývaných oblastí na Slovensku i v strednej Európe. Na tému 100 m2 som si vybrala miesto Petržalka, pretože vo mne evokuje niečo ohraničené, rovnako ako 100 m2. Niečo, čo je síce rozlohou väčšie, no prostredie je repetujúce a často sa v ňom vieme stratiť, ak sme tu nežili. Niečo, čo je pre mňa veľmi depresívne až úzkostné, niečo, čo mi je neznáme a všade to vo mne vyvoláva pocit samoty a rovnakosti. Niečo, čo ľuďom ovplyvnilo životy a práve to, kde vyrastali a kde sa mohli pohybovať. Petržalka je pre mňa akýmsi labyrintom. Ak by si ma vysadil kdekoľvek, vždy by to tam pre moje oči vyzeralo rovnako. Ak by som si vyhradila 100 m2, mohlo by to byť kdekoľvek v tejto mestskej časti, a stále by som si myslela, že som na rovnakom mieste. Niečo, kde nechcem žiť, ani nemám nutkavú potrebu toto miesto spoznať, pretože na mňa pôsobí priam klaustrofobicky. Ako pojem 100 m2. Rozhodla som sa však averziu a strach prekonať, aby som toto miesto lepšie spoznala. Či chcem, či nechcem, je veľkou súčasťou mesta, v ktorom žijem, a v ktorom som vyrastala. Chcem tak preskúmať toto miesto a tiež aj ľudí, s ktorými som sa za svoj život stretla, ktorí žijú práve tu a sú súčasťou obrovskej nátury petržalskej strany. Petržalku vnímam ako ostrov, ako niečo, čo je odrezané od zbytku mesta, ak by neexistovali mosty, len ťažko by sme sa sem vedeli dostať. Preto je tu vybudovaná určitá kultúra, na ktorú som sa pomocou tohto

projektu snažila poukázať. Zviditeľniť ľudí vyrastajúcich na sídlisku ohraničenom panelákmi, ako by oni boli v klietke veľkej 100 m2 a strávili tu celé svoje životy. Miesto, na ktorom máš všetko. Fotografie sprevádza sociálny výskum v podobe rozhovorov s mládežníkmi žijúcimi a vyrastajúcimi na „druhej strane” – v pre mňa strašidelných podmienkach, no pre nich sladký domov. Niečo, čo z nich vyformovalo osobnosti akými sú teraz, ten pravý pouličný lifestyle, chlapci zo sídliska s tými najdesivejšími príbehmi. Zároveň som im aspoň raz v živote chcela dať pocit, že nie sú obyčajní, že práve toto miesto z nich vytvorilo silné personality. Pocit, že sa o nich niekto zaujíma a nie sú len stratenými Petržalčanmi v dave, tými odsúdenými spoločnosťou. Dať im najavo, že aj oni sú veľkou súčasťou a subkultúrou mesta Bratislavy, no hlavne, že sú časťou môjho života. Dokument je vytvorený analógovým fotografickým postupom. Vzniklo asi 300 fotiek, z ktorých užší výber v tejto knihe približuje príbeh života v Petržalke.


P O Ď A KO VA N I E

Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí tento projekt podporili, všetkým, bez ktorých by nikdy nevznikol. Mojim rodičom, ktorí ma každý deň podporujú v kreatívnej činnosti a v mojich prácach. Samozrejme veľké poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí boli ochotní ma sprevádzať týmto miestom a dovoliť mi ho spoznať v plnej kráse: Petrovi Kmeťovi, Adamovi Murkovi, Karimovi Alamovi, Nasimovi Badawému, ďakujem aj Enricovi Hogerovi a Ladislavovi Danišovi za poskytnuté rozhovory a priblíženie esencie prostredia. Veľká vďaka patrí aj mojim priateľom, ktorí so mnou tému rozoberali a rozprávali sa o nej, zdielali so mnou radosti aj starosti. V neposlednej rade patrí obrovské poďakovanie Dominike Jackuliakovej, ktorá mi počas konzultácií s projektom poskytovala rady odborníčky a pomocnú ruku.


851 © 2021 by Ema Šútovcová VŠVU/AFAD BRATISLAVA DESIGN © by Ema Šútovcová Všetky práva sú vyhradené.