Page 1

H A É R T E N I A K A R O D A V I L Á G O T, H A J O B B H E L LY É T E N N É D A V I L Á G O T , J E L E N T K E Z Z A Z E LT E T Á T K KÉPZÉSEIRE!

K

!

ÉRDEKE

S

P

E

K

EL

PIACKÉ

VÁRU

N

ÉS

Eötvös Loránd Tudományegyetem TÁ R S A D A L O M T U D O M Á N Y I K A R

S

KÉPZÉSE

K


Az ELTE Társadalomtudományi Karon végzett hallgatók szakmai tudására hazai

és nemzetközi szinten egyaránt van

kereslet, hiszen Magyarország, sőt egész Európa olyan kihívások előtt áll, ame-

lyekre a társadalom- és gazdaságtudományok közreműködése nélkül nem születhetnek jó válaszok.

A diploma birtoklásánál azonban fontosabbnak gondolom azt, ami e papír

mögött rejlik, vagyis mindazt a tudást és készséget, amit az ELTE Társadalomtudományi Karon az oktatás folyamatában igyekszünk átadni a hallgatóknak.

Célunk a társadalmi folyamatokra nyitott, azokat megérteni és azokról önállóan gondolkodni képes szakemberek képzése. Nincs kétségem: rájuk mindig szükség lesz.

Juhász Gábor DÉKÁN


„Ha érteni akarod a világot”

Ez az ELTE TáTK mottója. Ami közös a Karon nyújtott képzésekben, az a világ megértéséhez és a világot megváltoztatni kívánó döntésekhez adott tudományos támogatás.

A TÁ R S A D A L O M TUDOMÁNYI KAR...

a legismertebb és legnépszerűbb magyar egyetem,

kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik FONTOS ÉRTÉKNEK T A R TJ U K . . .

Tudományegyetem egyik kara

az oktatók és hallgatók közötti partneri viszonyt,

a felvételizőknek kínált

a közös munkát

4 alap- és 12 mesterképzésével

a nyitottságot

a közel 400 éves Eötvös Loránd

teljes spektrumát

a sokszínű világ megismerésére

elméleti és gyakorlati

az önálló gondolkodást

tudást is ad hallgatóinak

és a kreatív ötleteket

belépőjegyet ad a

a társadalom-

hazai és a nemzetközi munkaerőpiacra

kritikai szemléletet

lefedi a társadalomtudományok

tudományokra jellemző

1


A Társadalomtudományi K A R R Ó L Az ELTE 8 kara közül a TáTK szakmai értelemben hosszú múltra tekint vissza, 2003-as alapítását tekintve viszont a fiatal és dinamikusan fejlődő karok közé tartozik.

A hazai felsőoktatás első társadalomtudományi műhelye az ELTE-n jelent meg: szociológiai kutatás már az 1960-as évektől, oktatás pedig a ‘70-es évektől folyt. A kétezres években értek célt a karalapítási törekvések, melyek eredményeként a különböző társadalomtudományi képzések egy karon belül, és egy modern épületben, az újbudai Lágymányosi Campuson kaptak helyet.

Jelenleg a Társadalomtudományi Kar 14 tanszékén körülbelül 100 − szakmailag felkészült − oktató tanít közel 2000 hallgatót. Képzési palettánkat a változó világ, a változó tudományok, illetve a változó hallgatói és munkaerőpiaci igények figyelembevételével folyamatosan bővítjük, hogy minden felvételiző megtalálja közülük azt, amelyik számára a legmegfelelőbb választás.

2


Azért választottam a nemzetközi tanulmányokat, mert be akartam járni a világot. A TáTK-n tanulva ennél többet kaptam: felnyílt a szemem a világra! A cserediák-

H E LT A I F A N N I a nemzetközi tanulmányok alapszak végzett hallgatója

ként külföldön töltött félévem alatt pedig megismertem egy másik ország kultúráját, gazdasági rendszerét.

A társadalmi jelenségekről mindenkinek van véleménye, viszont kevesebben vannak, akik a felmerülő problémákat rendszerező módon tudják megközelíteni. A közgazdaságtan viszont olyan szemüveg, amellyel a világ K AT O N A S Á N D O R az alkalmazott közgazdaságtan alapszak végzett hallgatója

bonyolult összefüggései átláthatóvá válnak, és amit az ember nem is szívesen vesz le többet.

A kezdeti bátortalanságom után mertem kérdezni és önálló véleményt megfogalmazni. Miközben természetesen felnéztem a kiváló kvalitású oktatói karra, partnerként vehettem részt a tanulási folyamatban. Mindez jelentős HUBAI LÁSZLÓ a szociálpolitika mesterszak végzett hallgatója, PhD hallgató

hatással bírt az életemre, munkám során legalább annyit profitáltam belő-

le, mint a tárgyi tudás elsajátításából.

Ma társadalmi riportokat író újságíró vagyok, és nap

mint nap hasznosítom az itt szerzett tudást, de ami még

ennél is jobb, hogy volt tanáraimhoz a mai napig bármi-

lyen ügyben fordulhatok és folyamatosan tanulok tőlük. MUNK VERA szociológus, médiakutató, az Index.hu Antistigma-díjas újságírója

A szociológia szak nekem az izgalmas emberek és témák terepe.

3


Végzett hallgatóink A M U N K A E R Ő P I A C O N A Társadalomtudományi Kar alapképzési szakjai bemenetet biztosítanak Karunk széles spektrumú mesterképzéseire, valamint PhD képzéseire, amelyek célja felkészült szakemberek képzése a közvélemény- és piackutatás, a politikai döntéshozás, a szociális ellátórendszer számára, az állami, az üzleti és a civil szférákban.

Az ELTE 2016-os Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) felméréséből kiderül, hogy a Társadalomtudományi Karon 2011-ben, 2013-ban és 2015ben végzett válaszadók:

61%-a

70%-a

már a társadalomtudományi

a tanulmányai lezárása után

képzés alatt végzett

1 hónapon belül munkát talált,

szakmai jellegű munkát

30%-a pedig kis keresés után (azok közül, akik ekkor aktívan

87%-a

munkát kerestek)

jelenleg olyan munkakörben dolgozik, amely

főállásból származó

felsőfokú végzettséget igényel

átlagkeresete magasabb, mint az ELTE 174 ezer forintos

4

77%-a

átlaga (a karok közötti

elégedett vagy teljesen

rangsorban a TáTK-s

elégedett az aktuális munkahelyével

és az ELTE ÁJK után)

átlagkereset a 3., az ELTE IK


A Társadalomtudományi Kar K É P Z É S I K Í N Á L ATA Alapképzési szakok

Doktori programok

××

alkalmazott közgazdaságtan

××

××

nemzetközi tanulmányok

××

szociológia

××

szociális munka

××

társadalmi tanulmányok*

szociológia (magyar és angol nyelven is)

××

interdiszciplináris társadalomkutatások

××

szociálpolitika

Mesterképzési szakok

Szakirányú

××

egészségpolitika, tervezés és

továbbképzési szakok**

finanszírozás (angol nyelven)

××

nemzetközi emberi jogok

××

humánökológia

××

kisebbségpolitika

××

szociális minőség menedzser

(magyar és angol nyelven is)

××

szociális munka szupervíziója

××

közösségi és civil tanulmányok

××

közgazdasági elemző

××

kulturális antropológia

(angol nyelven)

(hamarosan angol nyelven is)

××

nemzetközi tanulmányok

××

survey statisztika

××

szociális munka

××

szociálpolitika

××

szociológia

××

társadalmi nemek tanulmánya

* a társadalmi tanulmányok alap-

képzési szak Magyarországon utoljára a 2016/17-es tanévben indítható, felvételizőknek a szociológia alapképzési szakot javasoljuk ** a szakirányú továbbképzési szakok

nem minden évben indulnak

5


Alkalmazott közgazdaságtan A L A P K É P Z É S I S Z A K Az alkalmazott közgazdaságtan alapszak olyan fiatal szakembereket kíván képezni, akik a társadalom legkülönbözőbb területein felmerülő jelenségeket és problémákat a közgazdaságtan megközelítésének és eszközeinek segítségével tudják elemezni. A képzésben a legmodernebb tananyagokat használják a hallgatók, olyan ismereteket szerezve ezzel, amelyeknek köszönhetően nemcsak itthon, de bárhol a világon megállják a helyüket.

Az alkalmazott közgazdaságtan alapszakot azoknak ajánljuk, akik ×× érdeklődnek a gazdasági előrejelzések iránt ×× meg akarják érteni a gazdaság és a piac működését ×× nemzetközi viszonylatban is versenyképes tudást szeretnének ×× a legmodernebb szemléletet kívánják megismerni ×× más társadalomtudományok iránt is érdeklődnek

„Nagyon sok diákunk megy olyan külföldi egyetemekre, olyan mesterképzésekre és PhD programokra, amelyek szemmel láthatólag elfogadják a mi alapképzésünket.” Pete Péter, tanszékvezető, szakigazgató

Diplomásaink minden olyan munkahelyre belépőjegyet váltanak, ahol komoly gazdasági elemző feladatok várják őket. A munkahely lehet az államigazgatás bármely szeglete, nagyvállalat, bank, illetve a politika, a tudomány, a kultúra vagy a média világa.

i

6

tatk.elte.hu/felvetelizoknek


Nemzetközi tanulmányok A L A P K É P Z É S I S Z A K A nemzetközi tanulmányok alapszak olyan képzést nyújt a hallgatóknak, amelyben egyszerre kapnak a történeti és elméleti alapok mellé világpolitikai és európai uniós ismereteket, valamint a világ legtöbb országában hasznosítható gyakorlati tudást.

A nemzetközi tanulmányok alapképzési szakot azoknak ajánljuk, akik ××

szívesen dolgoznának az Európai Unió intézményeiben

××

érdekelődnek a diplomácia világa iránt

××

szeretnék hasznosítani a nyelvtudásukat

××

Magyarországot más országokban vagy földrészeken szeretnék képviselni és segíteni

„A szak alapvetően három fajta ismeretet ötvöz: politikatudományit, közgazdaságtudományit és jogi alapismereteket. Ezen belül nyilván a nemzetközi ismeretek dominálnak.” Majtényi Balázs, a szak oktatója

A nemzetközi tanulmányok alapszak elsődleges célja, hogy kielégítse Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása miatt megnövekedett igényeket. A helyi önkormányzatoknál, a regionális intézményeknél, nemzetközi szervezeteknél, sőt a civil szférában is szükség van kellő mélységű, a nemzetközi alapszakon megszerezhető ismeretekkel, EU-s tudással felvértezett szakemberekre.

i

tatk.elte.hu/felvetelizoknek

7


Szociális munka A L A P K É P Z É S I S Z A K A szociális munka BA képzés elsődleges célja, hogy a szociális szektor minden területén használható elméleti és gyakorlati tudást biztosítson a hallgatóknak. Ezért a diákok a képzés során idejük mintegy harmadát terepen töltik, illetve a szakmára felkészítő, személyiségfejlesztő és készségfejlesztő csoportban dolgoznak.

A szociális munka alapképzést azoknak javasoljuk, akik ×× úgy gondolják, hogy mindenkinek van helye közöttünk ×× fontosnak tartják, hogy olyan országban éljünk, amelyik gondoskodik az elesettekről ×× tudni szeretnék, mit lehet tenni a szegénység és az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében

„Arra szeretnénk fókuszálni, hogy nagyon sok olyan kiscsoportos szemináriumon vehessenek részt a hallgatók, amelyeken meg tudjuk vitatni azt, amit felfedeznek a képzés során maguk körül.” Sík Dorottya, a szak oktatója

Az elmúlt években hallgatóink az alábbi területeken helyezkedtek el: gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok; gyermekvédelmi, oktatási és hajléktalanellátó intézmények; nevelési tanácsadók és gyermekotthonok; minisztériumok, önkormányzatok, valamint kutatóintézetek; egyházi, civil és nemzetközi nonprofit szervezetek; idősotthonok, kórházak, illetve drogambulanciák.

i

8

tatk.elte.hu/felvetelizoknek


Szociológia

ALAPKÉPZÉSI SZAK

A szociológus az emberek együttes viselkedését kutatja, társadalmi kapcsolatokat, folyamatokat, intézményeket vizsgál, mélyebb ismereteket kínál olyan jelenségekről, mint az előítélet, a deviancia és a mintakövetés, a társadalmi konfliktusok, a kulturális szokások változásai, a média hatása a közönségre, és így tovább.

Azoknak javasoljuk a szociológia szakot, akik ×× többet akarnak tudni a társadalomról, mint amit az újságban megírnak ×× érzékenyek a társadalomban lévő különbségekre ×× a kutatáshoz is van kedvük, sőt, aktívan részt vállalnának a problémák megoldásában is

A képzés a 2017/18-as tanévtől a korábbinál is gyakorlat-orientáltabb lesz. „A projektmunka során a diákok megtanulnak módszeresen adatokat gyűjteni, kutatási tervet készíteni, az eredményeket lényeglátóan elemezni és értelmezni, önállóan gondolkodni, hatékonyan együttműködni. Ezeket a képességeket a munkaerőpiac nagyra értékeli.” Rényi Ágnes, szakigazgató

A végzett hallgatók alkalmassá válnak a legkülönbözőbb elemzési, szervezési, kutatói feladatok ellátására. Lehet belőlük például piackutató, közvélemény-kutató, demográfus, városszociológus, oktatásszociológus, médiakutató, kutatásszervező, tanácsadó vagy éppen riporter.

i

tatk.elte.hu/felvetelizoknek

9


Az alapképzésektől A M E S T E R K É P Z É S E K I G Azoknak, akik szeretnék elmélyíteni a tudásukat és növelni munkaerőpiaci lehetőségeiket, ezért az alapképzés elvégzése után mesterképzésre is szeretnének jelentkezni, érdemes tudniuk, hogy a megcélzott szakra milyen BA/BSc diplomákkal lehet a teljes kreditérték beszámításával − egyéb feltételek teljesítése nélkül − jelentkezni. Az alábbi ábra

H E A LT H P O L I C Y , P L A N N I N G A N D FINANCING / EGÉSZSÉGPOLITIKA , TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS H U M ÁNÖKOLÓG I A KISEBBSÉGPOLITIKA / ETHNIC AND MINORITY STUDIES KÖZG A ZDASÁG I E LE MZŐ KÖZ Ö S S É G I É S C I V I L TA N U L M Á N YO K

A L K A L M A Z O T T KÖZ G A Z DA S ÁG TA N

SZOCIOLÓGIA

(középen a mesterképzésekkel) segítséget nyújthat a szakválasztásban.

N E M Z E T KÖZ I TA N U L M Á N YO K

SZOCIÁLIS MUNKA

S U R V E Y S TAT I S Z T I K A

10

SZOCIÁLIS MUNKA SZOCIÁLPOLITIKA SZOCIOLÓGIA TÁ R S A DA L M I N E M E K TA N U L M Á N YA

N E M Z E T KÖZ I TA N U L M Á N YO K

K U LT U R Á L I S A N T R O P O L Ó G I A


Az volt az érzésem, hogy itt nem az a cél, hogy szerezzünk egy papírt, hanem hogy mindenki találjon számára inspiráló témákat, utakat. Ezt a folyamatot segítette

K A D E R J Á K A N I TA a közgazdasági elemző mesterszak végzett hallgatója

a szak beágyazódása a Karba, a betekintési lehetőség más tudományterületekbe, és a színes egyetemi közösség.

Különösen tetszett a mesterszakban az oktatás kiscsoportos jellege, ami mind a hatékonyság, mind a közösség szempontjából előnyös volt. A viszonylag alacsony óraszám és a sok otthoni feladat segítette az önálló munkaSÉD LEVENTE a survey statisztika mesterszak végzett hallgatója

végzésre való képesség fejlődését, de azt is lehetővé tette, hogy munkát vállaljunk az egyetem mellett.

Fokról fokra állt össze bennem, hogy mivel szeretnék foglalkozni: a közösségfejlesztés és fogyatékosügy metszete a képzés vége felé kirajzolódott, miközben egy nemzetközi kutatásba is bekapcsolódhattam, valamint testköCSABAI LUCIA a közösségi és civil tanulmányok mesterszak végzett hallgatója

zelből ismerkedtem meg a hazai civil szférával. Közben észrevétlenül egy

erős kapcsolati háló épült ki körülöttem.

Számomra leginkább az attitűd hasznosítható, amit az

egyetemtől kaptam: a rendszerszintű és kritikai gondolko-

dás, valamint a változtatásra való törekvés. Utóbbit valóban csak a mesterszaknak köszönhetem. Elég csak arra B O D Ó Z O LT Á N a szociális munka mesterszak végzett hallgatója

gondolni, hogy a területemen próbáljam elérni a legjobbat, amit lehet, mind

a kliensek, mind a szervezetem számára.

11


Health Policy, Planning and Financing EGÉSZSÉGPOLITIK A , TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZ ÁS MESTERSZ AK Az angol nyelvű mesterképzési szak célja olyan széles látókörű, multidiszciplináris ismeretekkel és problémaorientált szemlélettel rendelkező szakemberek képzése, akik az egészségügy bármely területén képesek önálló egészségpolitikai és egészség-gazdaságtani tervezési és finanszírozási (elemző, tervező-fejlesztő, programmenedzseri stb.) feladatok ellátására.

A magyar egészségügy folyamatos szervezeti és finanszírozási változásai fokozott igényt támasztanak egészségpolitikai elemző-tervező, az egészségügy finanszírozási, minőségügyi kérdéseihez és a technológiák gazdasági értékeléséhez értő szakemberek iránt a közszolgálatban és a magánszektorban, intézményi, térségi és országos szinten egyaránt.

A végzettek számára széles körű munkalehetőséget nyújthatnak az egészségügyi igazgatás központi és területi szervezetei, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az egészségügyi szolgáltató intézmények (elsősorban kórházak, és a várhatóan sokasodó komplex szolgáltatói szervezetek), gyógyszer- és orvosiműszer-gyártó és -forgalmazó cégek, egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, önkéntes egészségbiztosítási pénztárak, üzleti biztosítók, nonprofit szervezetek, oktató-, kutatóhelyek, és a média.

Specializáció: egészség-gazdaságtan

12

i

tatk.elte.hu/felvetelizoknek


Humánökológia M E S T E R K É P Z É S I S Z A K Ezen a szakon a természeti és társadalmi rendszerek közötti kölcsönhatások feltárására, a környezeti problémák társadalmi dimenziójának vizsgálatára, a szociokulturális folyamatok ökológiai szemléletű értelmezésére képzünk szakembereket.

„Miért fontos a humánökológia? Egyrészt azért fontos, mert a jelenleginél jóval többet kellene tudnunk a környezeti problémák társadalmi hátteréről. Másrészt pedig azért, mert jó válaszokat kellene adnunk az ökológiai válságra Fontos a jelenlegi helyzetünk minél jobb megértése, de nem süppedünk el a problémák mocsarában, hanem megpróbálunk kiutakat keresni, megpróbáljuk az ökológiai értelemben fenntartható társadalom körvonalait felvázolni.” Takács-Sánta András, a humánökológia mesterszak szakigazgatója

A szak oktatói nagy hangsúlyt fektetnek a terepmunkára, számos kutatószeminárium indul annak érdekében, hogy az itt tanulók gyakorlati ismereteket is szerezzenek. A hallgatók a képzésen olyan jártasságot szereznek a helyi társadalomban zajló folyamatok elemzésében, menedzselésében, fejlesztési stratégiák kidolgozásában, amely iránt érezhetően növekvő igény mutatkozik a kutatásban, a közigazgatásban, a civil és nonprofitszférában, valamint a médiumokban.

i

tatk.elte.hu/felvetelizoknek

13


Kisebbségpolitika M E S T E R K É P Z É S I S Z A K A kisebbségpolitika mesterszak a nemzetiségi, etnikai, felekezeti és szociális kisebbségek mellett az adott tulajdonságuk miatt megkülönböztetett, és ennek következtében szubkulturálissá, marginálissá tett csoportok tok általános elméleti és hazai szakpolitikai vonatkozásairól nyújt ismeretelméleti keretet. A hallgatók gyakorlati készségeinek fejlesztését az elméleti képzéshez illeszkedő terepkutatások és műhelymunkák segítik.

„Ha körülnézünk, Európában és Magyarországon nagyon súlyos kihívások vannak. Ha megnézzük a migrációs válságot, a gazdasági válságokat, a leszakadás kérdését − ezeket a jelenségeket kisebbségi perspektíva nélkül megérteni képtelenség.” Örkény Antal intézetigazgató, egyetemi tanár

A mesterszakon végzett hallgatókból olyan elemzők, kutatók, oktatók, valamint önkormányzati, tömegkommunikációs, szociálpolitikai, jogi és politikával foglalkozó szakemberek kerülnek ki, akik átlátják a közép-kelet-európai térség kisebbségi problémáit, és mintegy személyükben is garanciát nyújtanak az előítéletmentes, bizalomteli, a nemzeti és kisebbségi kategóriákat keresztbe metsző szakmai identitás kialakítására.

A mesterszak angolul is indul Ethnic and Minority Policy néven.

i

14

tatk.elte.hu/felvetelizoknek


Közgazdasági elemző

MESTERKÉPZÉSI SZAK

A közgazdasági elemző mesterképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti ismereteiket képesek alkalmazott közgazdasági problémák megoldásához hatékonyan felhasználni.

„Úgy építettük fel a tantervet, hogy megkérdeztük a potenciális munkaadókat, hogy milyen tudásra, milyen képességekre van szüksége egy olyan elemzőnek, akit éppen akkor szívesen felvennének. Az ő tanácsaikat figyelembe véve alakítottuk ki a második év magas szintű alkalmazott ismereteket tartalmazó tantárgyait, és utána ennek fényében alakítottuk ki az első év elméleti alapozását.” Kőhegyi Gergely, a mesterszak tantervért felelős oktatója

Az oktatás kiscsoportos szemináriumjellegű formában történik, az órákra való felkészülés a hallgatók részéről folyamatos és igen intenzív egyéni, valamint csoportos munkát igényel.

A mesterszakon végzett hallgatók felkészülten jelentkezhetnek hazai vagy külföldi PhD programokra, de arra is készen állnak, hogy nagyvállalatnál, pénzügyi intézménynél vagy irányító hatóságnál, illetve egyéb közigazgatási szervnél elhelyezkedve, az ott igényelt elemzői munkába azonnal be tudjanak kapcsolódni.

i

tatk.elte.hu/felvetelizoknek

15


Közösségi és civil tanulmányok MESTERKÉPZÉSI SZAK A közösségi és civil tanulmányok mesterszak ötvözi a közösségfejlesztést, a közösségi munkát és a civil társadalomhoz kapcsolódó ismereteket. A mesterszak praktikus, gyakorlati megközelítéseket alkalmaz, és olyan szakembereket képez, akik a civil társadalom és benne a nonprofit szektor nemzeti, európai és globális szerepének ismeretében képesek a civil szervezeti életben, a hazai és nemzetközi hálózatok működtetésében, a menedzsmentben és a támogatásszervezésben eredményesen tevékenykedni.

Ahogy egy végzett hallgató fogalmaz: „egy közösségfejlesztő alapvetően nem a közösséget fejleszti, hanem abban segít, hogy a közösség önmagát hogyan tudja megtalálni.” A segítésben és fejlesztésben érintett szakmák képviselői tehát a közösségi megoldások alkalmazásával támogathatják azt, hogy a települési közösségek és régiók aktív szerepet vállaljanak saját fejlesztésükben.

„Olyan hallgatók érdeklődését várjuk, akiket nem idegesít az, hogy nem mondják meg nekik konkrétan, hogy mit kell tenni, hanem képesek mozgásba hozni a saját képességeiket, tudásukat, ismereteiket, és alkalmazkodni ahhoz a helyzethez, amelybe éppen belekerültek, és alkotó módon tudnak megoldásokat, alternatívákat kínálni a helyi közösségnek.” Vercseg Ilona, címzetes egyetemi tanár

i

16

tatk.elte.hu/felvetelizoknek


Kulturális antropológia

MESTERKÉPZÉSI SZAK

Az antropológiai megközelítés a kultúra belülről való leírására, a cselekvő ember saját nézőpontjának feltárására törekszik annak a társadalomnak a viszonyrendszerében, amelynek részese. Az érintettek szemszögéből való vizsgálódás a kultúrának olyan jelentés-összefüggéseit tárja fel, amelyek alapján más tudományok által meg nem rajzolt, mélyebb, hitelesebb képet kap a kívülálló.

„Sokunkat foglalkoztat az a kérdés, hogy vajon mi különbözteti meg a különböző népek szokásait egymástól, a fényképező amerikai turistát a Kalahári sivatag vadászaitól. Van-e valami a kultúrájukban, ami hasonlóvá teszi őket, és van-e valami, ami az emberi kultúrákat általánosságban jellemezheti? Ennek megismerése az antropológia feladata, és ehhez a legfontosabb eszköz a terepmunka. A diákjaink önálló terepmunkát végeznek, és a gyakorlatban sajátítják el a kulturális antropológia módszerét.” Tesfay Sába, a mesterszak oktatója

A végzett hallgatók jó eséllyel találnak munkát a társadalomirányítás felsőszintű adminisztrációs, igazgatási, területi igazgatási feladatokat ellátó szervezeteiben és intézményeiben, a civil-nonprofit szektorban (egyesületek, alapítványok), kulturális, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi és tömegkommunikációs területen.

i

tatk.elte.hu/felvetelizoknek

17


Nemzetközi tanulmányok M E S T E R K É P Z É S I S Z A K A mesterképzési szak célja a nemzetközi tanulmányok terén az alapszakon szerzett ismeretek tudományos elmélyítése, specifikálása.

Az európai fejlesztéspolitika specializációt elvégző hallgatók elhelyezkedhetnek állami intézmények, minisztériumok, önkormányzatok, régiók EU-referenseiként, országos és regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél, nemzetközi és európai uniós gazdasági vagy civil szervezeteknél. A képzés során szerzett széles körű ismeretanyag alkalmassá teszi a hallgatókat, hogy képzettségüket tömegtájékoztatással és hírközléssel foglalkozó intézményeknél, az oktatás-kutatás területén vagy a politikai szférában kamatoztassák.

A nemzetközi emberi jogok specializáció a társadalomtudományok számos területén végzett jelentkezőkre számít, hiszen a jogvédő szemlélet mindenhol egyre fontosabbá válik. A mesterszak hallgatói a megszerzett ismeretek birtokában tisztában lesznek a hatékony fellépés lehetőségeivel az oktatásban, az egészségügyben, a kormányzati és versenyszférában, a médiában előforduló jogsértésekkel kapcsolatban, és ezáltal társadalmi szinten is megindulhat egy olyan szemléletmód kialakulása, amely nagy hangsúlyt fektet az emberi jogok tiszteletben tartására.

i

18

tatk.elte.hu/felvetelizoknek


Survey statisztika

MESTERKÉPZÉSI SZAK

A statisztika az adatok gyűjtésének, elemzésének és értelmezésének tudománya. Sem bizonyítékokon alapuló gyógyítás, sem meglapozott közpolitikai döntések meghozatala, sem a társadalom vagy természet alapvető jelenségeinek megértése nem lehetséges statisztikai elemzés nélkül.

A statisztikus által gyűjtött adatokon túlmenően egyre nagyobb mennyiségben keletkeznek – és kívánnak elemzést – digitális adatok az élet minden területén. Az internetes oldalak látogatóiról, a mobiltelefonok közötti hívásokról, a megvásárolt termékekről rendelkezésre álló adatok és az ezek elemzése alapján meghozható üzleti döntések csak a legnyilvánvalóbb példák.

A szakon végzettek képesek a megszerzett matematikai, statisztikai, számítástechnikai ismeretek gyakorlati alkalmazására (adatgyűjtések lebonyolítása, komplex adatelemzés), új elemzési módszerek elsajátítására, és a gyakorlat igényei szerint új eszközök és módszerek kifejlesztésére. A program a survey módszerrel, azaz a mintavételen alapuló megkérdezéssel gyűjthető adatok elemzésén túl bevezetést nyújt a „big data”val érintkező területekbe, például az adatbányászatba is.

A survey statisztika szakra járó hallgatók többsége már a képzés alatt több állásajánlatot kap, és dolgozni kezd.

i

tatk.elte.hu/felvetelizoknek

19


Szociális munka

MESTERKÉPZÉSI SZAK

A szociális munka mesterszak célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik tudatosan elkötelezik magukat a demokrácia, a társadalmi igazságosság és a társadalmi szolidaritás ügye mellett, a korszerű szemléletek és módszerek alkalmazására a szociális munka gyakorlatában, megfelelő rálátással bírnak ezek rendszerszintű összefüggéseire, az egyének és közösségek öntevékenységére, valamint az autonómiára való képesség kibontakoztatását tartják legfőbb hivatásuknak.

A képzés során a hallgatóknak interaktív módon, kis létszámú csoportokban dolgozva nyílik lehetőségük a képzés ismeretanyagának hasznosítására, saját projektek kidolgozására és végrehajtására. A szociális munka mesterszak támaszkodik a hallgatók önállóságára, az oktatókkal szakmai partnerségi viszonyban történő együttműködésére.

A végzett hallgatók olyan szakemberekké válnak, akik képesek a különböző jóléti rendszerek elemeit összehangoló gyakorlat megvalósítására, valamint a szakon szerzett ismeretek, tapasztalatok és az ezek mentén született javaslatok igazgatásba és döntéshozásba történő becsatornázására. Jó eséllyel találhatnak munkát az állami, egyházi és civil intézmények hátterét, koncepcióját, gyakorlatát kialakító szervezeteknél, államigazgatási és közigazgatási intézményeknél.

i

20

tatk.elte.hu/felvetelizoknek


Szociálpolitika MESTERKÉPZÉSI SZAK A szociálpolitika olyan interdiszciplináris, alkalmazott társadalomtudományi ág, melynek elsődleges célja a társadalmi szükségletekre adott társadalmi válaszok elemzése. Ezért a szociálpolitika − mint problémaorientált diszciplína és tevékenység − művelése során elsősorban a szociológiai, közgazdaságtani, jogi és a szociális munkára vonatkozó ismeretek együttes alkalmazásából építkezik.

A mesterszak célja olyan szociálpolitikai szakemberek képzése, akik a megszerzett elméleti és módszertani ismeretek birtokában képesek a társadalom- és szociálpolitika területén a szakpolitika alkotásában való részvételre, az ellátórendszer működtetésében való közreműködésre, a társadalmi érdekek képviseletére, valamint a társadalom- és szociálpolitika elméleti művelésére, kutatására és oktatására.

A végzett hallgatók elsősorban az államigazgatás központi szerveinél, önkormányzatoknál, közigazgatási hivataloknál, nemzetközi szervezeteknél, szociális intézményekben, a nonprofit és a piaci szociális szektorban, valamint vállalatoknál a humánerőforrás-menedzsment területén, oktatásban és kutatóintézetekben helyezkedhetnek el.

i

tatk.elte.hu/felvetelizoknek

21


Szociológia MESTERKÉPZÉSI SZAK A társadalom mindenütt jelen van. Még legszemélyesebb vágyaink, törekvéseink sem függetlenek a környezeti hatásoktól, amelyek felnőtté válásunkat kísérték. Ott van családi, baráti és munkahelyi kapcsolatainkban, közösségi viszonyainkban is. E jelenlét és hatás milyensége azonban nem magától értetődő. A modern társadalmak bonyolultak, társas világunk megértése ezért izgalmas rejtvényfejtés, és a szociológia e megértés szellemi kalandját nyújtja. A szakra ezért olyanok jelentkezését várjuk, akikben megvan a kíváncsiság és az igény a körülöttünk lévő társadalmi világ megértésére, és hajlandók jelentős munkát befektetni az ehhez szükséges tudás megszerzésébe.

„Aki hozzánk jön tanulni, az a témák és a kutatási módszerek közül a lehető legszélesebb kínálattal találkozik, és már az első félévben elkezdheti az önálló kutatómunkát.” Pál Eszter, intézetigazgató, a szak oktatója

A mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik a társadalmi élet különböző területein (például politika, kultúra, tudomány, média, oktatás, gazdasági élet, egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás) önállóan vagy teamben végzendő döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, szakértői és kutatási feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek.

i

22

tatk.elte.hu/felvetelizoknek


Társadalmi nemek tanulmánya MESTERKÉPZÉSI SZAK A 2017-ben először induló társadalmi nemek tanulmánya (gender studies) társadalomtudományi alapokon nyugvó interdiszciplináris képzés, melynek középpontjában a társadalmi nemek közötti viszonyok és a társadalmi struktúra közötti kölcsönhatások problémaorientált vizsgálata áll. A képzés kiemelt figyelmet fordít a társadalmi nemi egyenlőtlenségek magyarországi és kelet-közép-európai megjelenési formáira, a régióspecifikus elméletekre, megközelítésekre.

A kurzusok különböző tudományterületek oldaláról adnak megalapozást ahhoz, hogy a hallgatók az egymást keresztbe metsző társadalmi egyenlőtlenség-rendszerek (pl. kor, osztály, etnicitás, szexualitás) mentén a társadalmi nemek szempontját állítsák fókuszba, és képesek legyenek szakmai megoldási javaslatokat, terveket felvázolni.

A megszerezhető ismeretekre igény van a témával foglalkozó civil szervezetek felől, az állami szakpolitikai döntéshozó és döntéselőkészítő intézmények, illetve az oktatás és az akadémiai szféra részéről, illetve egyre több más profilú szervezet ismeri fel a nemek közötti egyenlőség fontosságát, és keres olyan szakértőket, akik képesek a szervezet ilyen szempontból történő komplex és szisztematikus vizsgálatára, tréningek tartására és policy javaslatok megfogalmazására.

i

tatk.elte.hu/felvetelizoknek

23


A tanulás alatt igénybe vehető ÖSZTÖNDÍJAK Az állami ösztöndíjas alap- és mesterképzési szakokra járó hallgatók alapvetően kétféle típusú juttatásból részesülhetnek:

S Z O C I Á L I S J U T T A T Á S O K , például: alaptámogatás az első tanulmányi félévre, rendszeres (fél évre pályázható) és rendkívüli szociális támogatás, kollégiumi elhelyezés, szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj, külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja

T E L J E S Í T M É N Y A L A P J Á N J Á R Ó J U T T A T Á S O K , például: tanulmányi ösztöndíj, köztársasági ösztöndíj, Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíj, Erasmus+ kiegészítő támogatás, közéleti ösztöndíj, párhuzamos képzés kompenzációja, sportösztöndíj és kulturális ösztöndíj, tudományos és szakmai ösztöndíj, tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása

A juttatások igénybe vételéhez − a tanulmányi ösztöndíjat kivéve − minden esetben pályázatot kell benyújtani.

Önköltséges hallgatóinak az ELTE TáTK kari ösztöndíjat is hirdet, melynek elbírálásánál a szociális helyzet mellett az elért felvételi pontot (felsőbb éveseknél a tanulmányi eredményt) is figyelembe veszi.

24


Külföldi ösztöndíj L E H E T Ő S É G E K A felsőoktatásban eltöltött néhány év talán a legszabadabb és legmobilabb időszak egy ember életében. Mi a Társadalomtudományi Karon úgy gondoljuk, hogy a külföldi tanulmányok szerves részét kell, hogy képezzék egy hallgató egyetemi pályafutásának, ezért azon dolgozunk, hogy minél több hallgatónk végezhessen szakmai gyakorlatot, illetve tanulhasson vendéghallgatóként Európa neves egyetemein. TA M P E R E R E Y KJAV Í K

OSLO

TURKU

TA L L I N N

BERGEN VILNIUS AMSTERDAM

BERLIN

GENT VARSÓ BRÜSSZEL PRÁGA FRANKFURT

HEIDELBERG PÁRIZS

KR AKKÓ

POZSONY

STRASSBURG BÉCS BUDA PEST

BARCELONA

VELENCE

KOLOZSVÁR

ZÁGRÁB

MADRID LISSZABON

TIRANA

IZMIT

THESALONIKI MALAGA

25 pályázható ország 75-80 felsőoktatási intézmény

AT H É N

NICOSIA

25


Közösségi É L E T Az egyetem több, mint pusztán oktatási intézmény: egy kreatív közösség, amely meghatározó az ember pályafutása szempontjából. Karunk a jövő társadalomtudományi szakembereit aktív, gondolkodó és cselekvő egyénekként képzeli el. Azt szeretnénk, hogy hallgatóink ne csupán hallgassanak, hanem hallassák hangjukat az egyetem falain belül és kívül. Ezt tükrözi a Karon folyó aktív közösségi élet is.

A Társadalomtudományi Kar hallgatói és oktatói rendszeresen szerveznek közösen workshopokat, filmklubokat, szakmai beszélgetéseket, vitákat; gyakran hívnak meg neves hazai és külföldi kutatókat, közéleti személyiségeket.

A kari Hallgatói Önkormányzat gondoskodik arról, hogy a szakmai programokban sűrű heteket jó hangulatú bulik zárják az egyetem falain kívül.

„Azért szeretem a TáTK-t, mert itt nem csak egy egyetemre, egy munkahelyre jön az ember, hanem a barátai közé „haza”, egy pörgős, szabad, családi légkörbe, amit szeretni lehet.” Takács Bence, a TáTK Hallgatói Önkormányzat korábbi elnöke, Health Policy, Planning and Financing mesterképzés

26


Bekapcsolódási lehetőség

A T U D O M Á N YOS É LE T B E

A Társadalomtudományi Kar fontosnak tartja, hogy munkatársai az egyetem falain túlra nyúló − hazai és nemzetközi − projektekben vegyenek részt, és hogy ezekbe a kutatásokba és együttműködésekbe a hallgatókat is bevonják a tanszékek révén, és a karon működő kutatóközpontok által.

A tudományos pálya iránt érdeklődő hallgatók számára lehetőség nyílik arra is, hogy...

a TáTK mentorrendszerének

támogatást kapjanak

segítségével

kutatási terveikre az ELTE

személyre szabott szakmai támogatást

Tehetséggondozási Tanács illetve

kapjanak egy oktatótól

pályázatainak keretében

a kari Hallgatói Önkormányzat

bekapcsolódjanak

cikkeikkel megjelenjenek a

az ELTE Angelusz Róbert

kari hallgatói lap,

Társadalomtudományi

a TátKontúr hasábjain

Szakkollégiumban folyó kiscsoportos szakmai

tanulmányaikkal megjelenjenek

munkába

a Kar által kiadott

részt vegyenek a kari

folyóiratokban és kötetekben

Tudományos Diákkör ülésein és TDK dolgozattal

prezentációikkal részt vegyenek

képviseljék magukat az

az évente megrendezett „Kulcskér-

Országos Tudományos Diákköri

dések a társadalomkutatásban”

Konferencián

konferencián

27


PhD képzések A S ZO C I O LÓ G I A D O K T O R I I S KO L Á B A N A doktori képzés középpontjában a hallgatók felkészítése áll a tudományos fokozat megszerzésére, magas színvonalú elemzési-oktatási tevékenység folytatására − mindezt tartalmi és formai összhangban a tudományos képzés nemzetközi rendszerével.

„A Doktori Iskola egy tudományos közösség, amelyben tudós-jelöltek vannak. Őket tanárok segítik abban, hogy elindulhassanak a tudományos pályán. Egy közösség, amelynek az a célja, hogy gondolkozzunk és beszélgessünk, és mindenki megpróbáljon valami olyat végigvinni egy kutatással, amellyel egy ismeretlen világot tud fölfedezni.” Örkény Antal, a Doktori Iskola vezetője

A leendő végzetteknek bizonyítaniuk kell, hogy képesek önállóan végzett, innovatív megoldásokat eredményező kutatásra, valamint annak a nemzetközi tudományos kommunikációs térben történő megjelenítésére (konferencia részvétel, publikációk). Miközben a programok nagy súlyt helyeznek az egyéni képzésre és tanulásra, cél az is, hogy a hallgatók megtanuljanak hatékonyan együttműködni, hiszen enélkül nem lehetséges hatékony részvétel a tudományos életben.

28


A Szociológia Doktori Iskola 2000-ben jött létre Némedi Dénes vezetésével, integrálva az 1993-ban Huszár Tibor által indított szociológia doktori képzést, illetve az 1995-ben, az országban elsőként megalakult, Ferge Zsuzsa által vezetett szociálpolitika doktori képzést.

Jelenleg a Szociológia Doktori Iskolában három képzési program működik: ×× Szociológia doktori program (magyar és angol nyelven) ×× Szociálpolitika doktori program ×× Interdiszciplináris társadalomkutatások doktori program

A Doktori Iskola a 2016/17-es tanévtől kezdődően új, 4 éves képzési rendszerben működik, melynek célja a kutatómunka és disszertációkészítés minél hatékonyabb támogatása. Az első két év a képzési és kutatási szakasz, ezalatt a képzés tanórákkal zajlik. A második két év a kutatási és disszertációs szakasz, klasszikus tanórák nélkül. A két szakaszt a komplex vizsga választja el, ennek tematikája személyre szabott, célja a disszertáció támogatása. A kurzusok a komplex vizsga sikeres teljesítését szolgálják, folyamatosan segítik a hallgatók kutatását, és azt, hogy az eredmények tanulmányokban öltsenek testet. Mindebben a tutor szerepe kiemelkedő, felügyeli a kutatómunkát és támogatja a tanulmányok elkészültét.

i

tatk.elte.hu/tudomany/doktori

29


Szakirányú T OVÁ B B K É P Z É S I S Z A KO K N E M Z E T K Ö Z I E M B E R I J O G O K ( A N G O L N Y E LV E N ) ××

a megszerezhető szakképzettség neve: nemzetközi emberi jogi elemző

××

a részvétel feltétele: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, államtudományi, gazdaságtudományok vagy pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett diploma

SZOCIÁLIS MINŐSÉG MENEDZSER ××

a megszerezhető szakképzettség neve: szociális minőség menedzser

××

a részvétel feltétele: legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő területek valamelyikén: bölcsészettudomány, gazdaságtudomáányok, hitéleti, jogi, orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány

SZOCIÁLIS MUNKA SZUPERVÍZIÓJA ××

a megszerezhető szakképzettség neve: szociális munka szupervízora

××

a részvétel feltétele: szociális munka vagy szociálpedagógia alapképzési szakon (a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolai szintű szociális munka képzésben) szerzett oklevél, és ötéves, szociális szolgáltatásban szerzett szakmai gyakorlat

Jelentkezés: a szakirányú továbbképzési szakokra a kari honlapon megjelölt online felületen van lehetőség jelentkezni

i

30

tatk.elte.hu/felvetelizoknek/egyeb


Hallgatók által igénybe vehető szolgáltatások

A L ÁGY M Á N YOS I CA M PU S O N

A Társadalomtudományi Kar hallgatóinak rendelkezésére áll... ×× a Némedi Dénes Kari Könyvtár kölcsönzési és helyben olvasási lehetőséggel, online elérhető tudományos folyóiratokkal ×× a Kar által üzemeltetett hallgatói számítógépterem interneteléréssel ×× az ELTE BEAC sportegyesülete, több mint 40 választható sportággal ×× a Lágymányosi Campuson működő életvezetési tanácsadás ×× tanulást támogató eszközök kölcsönzési lehetősége speciális szükségletű és fogyatékossággal élő hallgatók számára ×× a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda (diákigazolvány ügyintézés) ×× több büfé széles hideg- és melegétel kínálattal ×× parkolási és kerékpártárolási lehetőség

A Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának irodája (Északi Tömb, -1.68) a szorgalmi időszak minden hétköznapján nyitva áll a hallgatók előtt: a HÖK tagjai a tanulmányi problémáktól kezdve az ösztöndíjpályázatokon át a kollégiumi lakhatásig bármilyen témakörben szívesen nyújtanak segítséget a hozzájuk fordulóknak.

31


A Lágymányosi Campus M E G K Ö Z E L Í T H E T Ő S É G E A Lágymányosi Campus két épületből áll: a Társadalomtudományi Kar szervezeti egységei az Északi Tömbben (Pázmány Péter sétány 1/A) vannak, társadalomtudományi oktatás pedig mindkét épületben folyik. Az épületek akadálymentesítettek; hétköznap 6 és 22 óra között, szombaton pedig 6 és 18 óra között vannak nyitva.

10

1

Északi Tömb

2

Északi bejárat

3

Dunai bejárat

4

Déli bejárat

5

Déli Tömb

6

Északi bejárat

7

Dunai bejárat

8

Nyugati bejárat

9

Budapesti Egyetemi

11

Atlétikai Club (BEAC)

2

10

4-es és 6-os villamos;

11

153-as, 154-es vagy 212-es busz

3

1

12

153-as / 154-es busz

4

Tömegközlekedés a Lágymányosi Campusra: 12

4-es és 6-os villamossal (Petőfi híd - budai hídfő)

6

5 9

153-as vagy 154-es busszal

7

(Petőfi híd - budai hídfő / Egyetemváros)

8 12

212-es busszal (Petőfi híd - budai hídfő) D11, D12, D13 hajóval (A38 hajóállomás)

32


E LT E T Á R S A D A L O M T U D O M Á N Y I K A R ( E LT E T á T K ) Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

I N F O R M Á C I Ó F E LV É T E L I Z Ő K N E K Email: felveteli@tatk.elte.hu Telefon: +36-1-372-2921 Honlap: tatk.elte.hu/felvetelizoknek Facebook: facebook.com/ELTETaTKFelveteli/

Á LT A L Á N O S I N F O R M Á C I Ó Email: titkarsag@tatk.elte.hu Telefon: +36-1-372-2500/6820 Honlap: tatk.elte.hu Facebook: facebook.com/ELTEtatk


Layout: Balla Csönge; Fotók: Horzsa Gergely, Lőrincz Dalma, Tóth Ágnes, Zsámbok Máté, Posztós János, Bakró-Nagy Ferenc, Poósz Patrik; Nyomdai munkálatok: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.; Felelős kiadó: Juhász Gábor, dékán; Kiadó: ELTE Társadalomtudományi Kar, 2017. január

ELTE TáTK bemutatkozó felvételizőknek (2017)  

Az ELTE Társadalomtudományi Kar friss tájékoztató füzetében részletesen bemutatjuk a Kart és a különböző (alap-, mester- és PhD) képzéseket.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you