Page 1


VI Beca Fotografia i Societat Amb la finalitat de promoure la creació i la difusió de la fotografia com a element de coneixement i divulgació cultural, el Centre Cívic Jardins de la Pau convoca una beca de projectes fotogràfics inèdits. El termini de presentació dels projectes comença el dia 17 de gener de 2011 fins el 28 de febrer de 2011.

BASES El Centre Cívic Jardins de la Pau, Ajuntament del Prat de Llobregat, convida a tots els fotògrafs residents a Catalunya a participar en la convocatòria de la sisena beca. L’objectiu d’aquesta beca és donar l’oportunitat a fotògrafs per proposar, desenvolupar, produir i exposar un projecte fotogràfic. A més, pretén estimular la creació fotogràfica dins l’àmbit de la fotografia documental i social aplicada al coneixement del medi local del Prat de Llobregat. La beca s’adreça tant a fotògrafs professionals com amateurs, de qualsevol nacionalitat, residents a Catalunya. S’atorgarà una beca, amb una dotació de 1.300 €. S’abonarà un 25% quan se signi l’acord, un altre 25% quan es presentin les imatges i el 50% restant el dia de la inauguració de l’exposició. L’empresa encarregada de la gestió econòmica del Centre Cívic Jardins de la Pau, Trànsit Projectes SL, signarà un acord amb la persona becada, on constaran les condicions econòmiques, els terminis per realitzar el projecte i les condicions per a la cessió del dret d’utilització de les imatges. Del projecte es valorarà especialment: La realització del projecte a l’entorn social i geogràfic del Prat de Llobregat i la participació del teixit associatiu de la ciutat. La qualitat tècnica i la creativitat. La capacitat de captar, des de la pròpia mirada, aspectes de la realitat que ens envolta i generar coneixement i opinió sobre els temes d’actualitat dins del medi local del Prat de Llobregat. L’argumentació coherent del projecte. Caldrà presentar una memòria digital detallada del projecte on s’especifiqui: els objectius, un resum del projecte, la calendarització, el tipus de material que s’utilitzarà a l’exposició i un currículum acadèmic i professional de l’autor on s’especifiquin les dades de contacte. S’haurà d’adjuntar un dossier digital amb imatges que mostrin la trajectòria professional de l’autor.

Si el projecte està en curs, s’adjuntarà un dossier amb les fotografies que el fotògraf consideri més representatives del treball proposat. En tots dos casos, el nombre d’imatges s’haurà de limitar a un mínim de 10 i un màxim de 15. Les fotografies podran lliurar-se en suport paper (18 x 24 cm), en transparència o en CD-ROM (format JPEG, resolució mínima de 3 megapíxels); en aquest últim cas, caldrà identificar el CD correctament amb el nom i cognoms del fotògraf. Els projectes s’hauran d’enviar per correu o portar-los presencialment, dins dels terminis previstos a: Centre Cívic Jardins de la Pau Jardins de la Pau, s/n 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) El límit de recepció dels projectes serà el dia 28 de febrer de 2011. Només s’admetran projectes que portin segell de correus amb data anterior o igual a 28 de febrer. El veredicte sobre el projecte guanyador es realitzarà abans del 29 de març. El jurat estarà format per la direcció del Centre Cívic Jardins de la Pau, un representant del Departament de cultura de l’Ajuntament del Prat, un representant de l’Agrupació Fotogràfica Prat i un professional reconegut del món de la fotografia. Si el jurat ho considera oportú, l’ import de la beca podrà ser compartit per més d’un projecte. El premi implica l’exposició del projecte guanyador al Centre Cívic Jardins de la Pau sense que impliqui cap cost econòmic per a l’organització. El projecte guanyador s’exposarà el mes de setembre - octubre de 2011, durant un període d’exhibició de tres setmanes. La decisió del jurat serà inapel·lable i estaran facultats a resoldre qualsevol contingència a aquestes bases. El jurat podrà declarar el premi desert. El material exposat quedarà en propietat del Centre Cívic Jardins de la Pau. Si l’artista vol exposar el projecte a altres sales, el Centre Cívic li cedirà l’obra en la seva totalitat. Els projectes no becats començaran a ser retornats a partir del 30 de març de 2011 per correu ordinari. L’organització no assumirà responsabilitats per pèrdues o danys causats durant la tramesa. La participació implica l’acceptació d’aquestes bases i de les resolucions que es prenguin davant imprevistos. Els candidats renuncien expressament a possibles accions judicials i/o extrajudicials, i reconeixen el caràcter inapel·lable de la decisió del jurat. Pel sol fet de participar els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de les seves fotografies i en conseqüència tenir els drets d’autor i els drets d’imatge. Pel sol fet de prendre part en aquesta beca fotogràfica, els participants es comprometen a no reivindicar els drets d’autor i d’imatge per a la reproducció de les seves obres en catàlegs, cartells, dossiers de premsa, reportatges, mitjans audiovisuals i informàtics. L’organització de la beca fotogràfica s’eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l’obra.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

El Centre Cívic Jardins de la Pau i l’Ajuntament del Prat de Llobregat convidem a tots els fotògrafs residents a Catalunya a participar en la convocatòria d’aquesta beca. Per participar-hi, haureu d’omplir i enviar el següent formulari. NOM COGNOMS ADREÇA TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

DNI SIGNATURA I DATA

/

/

En compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal i especialment en allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades facilitades seran incloses en la base de dades del Centre Cívic Jardins de la Pau.

6a Beca fotografia i societat  

6a edició de la beca fotografia i societat que organitza el Centre Cívic Jardins de la Pau

6a Beca fotografia i societat  

6a edició de la beca fotografia i societat que organitza el Centre Cívic Jardins de la Pau

Advertisement