Page 1

DORPSKRANT ELP - ZUIDVELD D E

Editie: November 2012

K O E K O E K S P R A O T


Koekoekskoerier: 32e jaargang (november 2012)

Redactieadres: Etty Bos, Zwiggelterweg 4, 9442 TK, Elp telefoon:0593-346338 Roelien Schonewille, Hoofdstraat 8, 9442 PB Elp telefoon: 0593-346351 E-mail:

koekoekskoerier@gmail.com

Uitgave:

Stichting Dorpbelangen Elp-Zuidveld

NOVEMBER Woensdag 14 Nov. Donderdag 15 Nov. Zaterdag 17 Nov. Maandag 19 Nov. Vrijdag 23 Nov. Woensdag 28 Nov. Donderdag 29 Nov.

DECEMBER Zaterdag 1 Dec. Donderdag 6 Dec. Zaterdag 8 Dec. Donderdag 13 Dec. Woensdag 19 Dec. Vrijdag 21 Dec. Zondag 23 Dec. Donderdag 27 Dec.

Soos met dhr. Jacob Melissen St.Activiteiten Elp/Zuidveld:Klaverjassen in de Koekoekshof aanvang 20.00 uur St.Cecilea: Oud papier halen Vrouwenvereniging met fam.Essing met dia’s St.Activiteiten Elp/Zuidveld:Bingo in de Koekoekshof, aanvang 20.00 uur, Soos met Agnes van Boer zoekt Vrouw St.Activiteiten Elp/Zuidveld: Klaverjassen in de Koekoekshof aanvang 20.00 uur

St.Activiteiten Elp/Zuidveld: Sint in Elp aanvang 09.45 uur verzamelen bij het dorpshuis Inloopvergadering Dorpsbelangen Elp-Zuidveld in het dorpshuis 20.00-21.00 uur St.Cecilea muziekuitvoering, in de Koekoekshof aanvang 20.00 uur St.Activiteiten Elp/Zuidveld: Klaverjassen in de Koekoekshof aanvang 20.00 uur Soos, Kerstviering St.Activiteiten Elp/Zuidveld: Kerst Bingo in de Koekoekshof aanvang 20.00 uur Kerstfeest in Elp vertrek om 19.00uur vanaf de Koekoekshof St.Activiteiten Elp/Zuidveld: Klaverjassen in de Koekoekshof aanvang 20.00 uur


2013 JANUARI Woensdag Jan. Woensdag 9 Jan. Donderdag 10 Jan. Zaterdag 19 Jan. Woensdag 23 Jan. Donderdag 24 Jan. Vrijdag 25 Jan.

FEBRUARI Woensdag 6 Feb. Donderdag 7 Feb. Woensdag 20 Feb. Donderdag 21 Feb.

MAART Vrijdag 1 Mrt. Woensdag 6 Mrt. Woensdag 13 Mrt. Zaterdag 16 Mrt. Woensdag 20 Mrt. Vrijdag 29 Mrt.

Soos, Nijjoarsvisite met bingo Laatste dag kopij inleveren Koekoekspraot Januari St.Activiteiten Elp/Zuidveld: Klaverjassen in de Koekoekshof aanvang 20.00 uur St.Cecilea: Oud papier halen Soos: Jaarvergadering St.Activiteiten Elp/Zuidveld: Klaverjassen in de Koekoekshof aanvang 20.00 uur St.Activiteiten Elp/Zuidveld: Bingo in de Koekoekshof aanvang 20.00 uur

Soos: Diapresentatie van Friesland Campina ( Domo) St.Activiteiten Elp/Zuidveld: Klaverjassen in de Koekoekshof aanvang 20.00 uur Soos: Naar Annen, het WAD (Waterleiding Maatschappij Drenthe) St.Activiteiten Elp/Zuidveld: Klaverjassen in de Koekoekshof aanvang 20.00 uur

St.Activiteiten Elp/Zuidveld: Bingo in de Koekoekshof aanvang 20.00 uur Soos: Dhr Noord ( nu Elper) vertelt over zijn werk Laatste dag kopij inleveren Koekoekspraot Maart in de Koekoekshof aanvang 20.00 uur St.Cecilea: Oud papier halen Soos: Gezellige avond. St.Activiteiten Elp/Zuidveld: Paas Bingo In de Koekoekshof aanvang 20.00uur

APRIL Woensdag 10 April

Soos: Afsluiting seizoen met een etentje

MEI Woensdag 8 Mei Zaterdag 18 Mei

Laatste dag kopij inleveren Koekoekspraot Mei St.Cecilea: Oud papier halen

JUNI Zaterdag 15 Juni

St.Cecilea: Oud papier halen

JULI Woensdag 3 Juli

Laatste dag kopij inleveren Koekoekspraot Juli

SEPTEMBER Woensdag 4 Sept.

Laatse dag kopij inleveren Koekoekspraot September

NOVEMBER Woensdag 6 Nov.

Laatste dag kopij inleveren Koekoekspraot November


Uitgave 2013 van de Koekoekspraot Week 2 Week 11 Week 19 Week 27 Week 36 Week 45

kopie inleveren voor woensdag kopie inleveren voor woensdag kopie inleveren voor woensdag kopie inleveren voor woensdag kopie inleveren voor woensdag kopie inleveren voor woensdag

9 januari 2013 13 maart 2013 8 mei 2013 3 juli 2013 4 september 2013 6 november 2013

Inleveren kopij voor de volgende dorpskrant voor: Woensdag 9 januari 2013 Lever de kopij op tijd in, te laat is echt te laat. Aanlevering het liefst digitaal op ons e-mailadres: koekoekskoerier@gmail.com

Oud Papier opgehaald door muziekvereniging St.Cecilea Het oud papier zal worden opgehaald op: zaterdag 17 november as Data 2013: 19 Januari 16 Maart 18 Mei 15 Juni

Verzoek: graag de dozen met oud papier of los papier te bundelen ivm het uiteenvallen.

Inloopdata Dorpsbelangen Elp-Zuidveld Elke 1e donderdag van de maand vanaf 20.00 uur tot 21.00 uur wordt er vergaderd door het dagelijks bestuur van Dorpsbelangen Elp-Zuidveld. Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt hier met specifieke vragen terecht. Zo mogelijk graag even een e-mail aan de Secretaris om uw komst en eventueel onderwerp aan te kondigen. Secretaris e-mail: tdaling@online. , 6 December 2012

===================================================================


Van de redactie Er is alweer een dorpskrantjaar voorbij. Een jaar met leuke verslagen van dorpsgenoten van hun vereniging en hun sport en een interview. Een jaar met kleurplaten en recepten, dus voor ieders wat wils. Wij als redactie hebben een leuk jaar gehad en willen dit ook het komend jaar met jullie gaan voortzetten. Wij hopen weer op veel reacties en ideeen. Rest ons nog iedereen een hele fijne jaarwisseling en een productief nieuw dorpskrantjaar toe te wensen. De redactie.

Hallo Dorpsgenoten, Binnenkort komt de jaarlijkse vrijwillige donatie aan de stichting Dorpsbelangen er weer aan. De dorpsgenoten die gekozen hebben voor de automatische incasso kunnen in december een afschrijving van 7,50 euro tegemoet zien. Daarnaast zijn er mensen die al per bank hebben betaald. Mocht u ook graag een donatie per bank willen overmaken dan kan dat op het volgende rekeningnummer ten name van Dorpsbelangen Elp-Zuidveld 3694.54.367.

Een contante bijdrage kan natuurlijk ook. Halverwege december zullen we ons jaarlijkse rondje weer doen. Uiteraard is er het afgelopen jaar weer veel gebeurd. Zo zijn we al een stuk verder met het onderkomen van ons dorpshuis. Hierover meer in 2013. Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd een kop koffie komen drinken in ons dorpshuis op de 1e donderdag van de maand tussen 20.00 en 21.00. Verder bent u natuurlijk ook van harte welkom bij onze ledenvergadering in het voorjaar waarbij we na het formele deel een boeiende spreker uitnodigen. Wij gaan er vanuit dat 2013 een jaar wordt waarbij we met elkaar de belangen van dorpsgenoten goed tot hun recht kunnen laten komen en we als dorpsgenoten veel plezier met elkaar beleven.

Een hartelijke groet van de Stichting Dorpsbelangen Elp-Zuidveld


Nierstichting

Nierstichting

Collecte 2012 De collecte dit jaar is weer goed verlopen we hadden weer een goede opbrengst en daarvoor wil ik de collectanten en de bewoners van Elp en Zuidveld weer hartelijk voor bedanken. De opbrengst in Elp was € 184,01 en in Zuidveld € 72,05 totaal € 256,06. Een mooi bedrag, nogmaals bedankt! De collecte coördinator, Gea Wolbers

.

Het wordt weer kouder! De zomer is weer voorbij, de winterjassen liggen alweer in de winkel, maar hoe zit het met de jas voor uw woning? Wilt u uw woning isoleren? Schrijf u nu in voor het project ‘Mijn Isolatie seizoen 2’ van de gemeente Midden-Drenthe. De uitvoering van dit project wordt verzorgd door Energiebesparing Noord-Nederland. Inschrijven kan tot uiterlijk 12 november 2012. Hoe eerder u inschrijft hoe sneller u er behaaglijk bij zit. Voor meer informatie, de voorwaarden voor deelname en inschrijving kunt u terecht op de website van ENN (www.energiebesparingnoordnederland.nl). Informatie staat ook op de website van de gemeente Midden-Drenthe (www.middendrenthe.nl) bij ‘Direct naar mijn zon, mijn isolatie’. Dit project is onderdeel van het programma ‘Aangenaam Duurzaam’ van de gemeente Midden-Drenthe en mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe.


Datum: 1 november 2012 Behandeld door: N.Bruins Ons kenmerk: Onderwerp: glasvezel

Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage: 1 Verzonden op:

Geachte heer/mevrouw Op 17 oktober bent u door beleidsmedewerker Economische Zaken, Nick Bruins bij gepraat over de stand van zaken rondom glasvezel. Wij hebben helaas op dit moment nog geen terugkoppeling over de kosten voor de kleine kernen van Reggefiber. Wel willen wij u via deze weg informeren over het volgende: Het college heeft afgelopen dinsdag het besluit genomen om: - De samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Reggefiber onder de voorwaarde dat we de geverifieerde gegevens over de kleine kernen hebben ontvangen. - In gesprek te gaan met Reggefiber om na te gaan of een financiële constructie mogelijk is die kans biedt op aanleg van glasvezel in de kleine kernen - In overleg met het dorpenoverleg een enquête op te zetten om de werkelijke interesse te beoordelen. Op basis van de Telecomwet moeten wij Reggefiber toestaan om hun glasvezelstructuur uit te rollen. Als de 5 kernen door Reggefiber worden aangesloten zal het moeilijker worden om de andere kernen en het buitengebied in de toekomst rendabel aan te sluiten. Om deze reden kiezen wij voor de aanpak om met Reggefiber in gesprek te gaan over wat zij noemen “het onrendabele gebied”. Reggefiber geeft aan € 850 per aansluiting te willen investeren. Wij hebben Reggefiber gevraagd inzichtelijk te maken wat de meerkosten gaan zijn per aansluiting, dit vertaald naar maandkosten en het daarbij behorende bundelingspercentage. Pas als dit bekend is gaan wij de overeenkomst met Reggefiber ondertekenen. Direct daarna gaan wij met het Dorpenoverleg Midden-Drenthe in overleg over de vervolgaanpak voor de kleine kernen. U krijgt hiervan natuurlijk een terugkoppeling. De overeenkomst die we met Reggefiber aangaan is een werkovereenkomst. We maken hierin afspraken over de communicatie met ons en de omgeving. Voor het over grote deel verwijzen wij naar onze bestaande legesverordening en ons beleid als het gaat om verkoop en/of pacht van gronden. Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Economische Zaken, Nick Bruins, Telefoon 06 46 44 80 68. Hoogachtend, Namens burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, H. van Hooft, Wethouder Postadres: Postbus 24, 9410 AA Beilen, telefoon (0593) 53 92 22, fax (0593) 53 93 90 • B.N.G.28.50.78.712 Bezoekadressen: Beilen, Raadhuisplein 1 • Smilde, Hoofdweg 24 • Westerbork, B.G. van Weezelplein 10 E-mail: gemeente@middendrenthe.nl, Internet: www.middendrenthe.nl


Beste Mensen, Het uitrollen van het Glasvezelnetwerk door Reggefiber is begonnen. Kleine dorpen binnen de gemeente Midden Drenthe delen niet in deze vreugde. In samenwerking met Witteveen is een Initiatief gestart om de bewoners van alle kleine dorpen zonder uitzicht op glasvezel aansluiting in Midden-Drenthe te mobiliseren hun wens kenbaar te maken op een centraal verzamelpunt. ( glasvezelkleinedorpenmiddendr@gmail of het op de brief vermeldde postadres) Doel is natuurlijk zowel Reggefiber en de gemeente Midden-Drenthe bewust te maken van het enthousiasme dat juist in de kleine kernen en het bereikbare buitengebied voor een snelle internet aansluiting bestaat. Publicatie van het aanmeldingsformulier en affiche en verspreiding van het contactadres ( glasvezelkleinedorpenmiddendr@gmail )via uw dorpssite, uw netwerk of via Hyves, Twitter, Facebook, maar eventueel ook via een inlegvel in uw plaatselijke dorpskrant of door verspreiding via de brievenbus, brengt dit initiatief juist bij die mensen in de kleine kernen en het bereikbare buitengebied die behoefte hebben aan snel internet. Op de website van Zwiggelte www.Zwiggelte.info is een speciale pagina ( http://www.zwiggelte.info/index_bestanden/Actualiteiten;GlasvezelinitiatiefKleineDorpenMi ddenDrenthe.htm ) opgenomen waarop de aanmeldingsbrief kan worden gedownload. Op deze pagina wordt ook bijgehouden welke dorpen door ons zijn aangeschreven voor dit initiatief. Staat uw dorp er nog niet bij meld dit a.u.b. via webzwiggelte@zwiggelte.info Het aanmeldingsformulier en het Affiche zijn als bijlage toegevoegd. Voor verdere informatie webzwiggelte@zwiggelte.info Natuurlijk ook voor informatie over het verloop en reacties en aanmeldingen Vertrouwende op uw collegiale medewerking

Peter de Vries


Glasvezel netwerk ook voor kleinere dorpen In Midden Drenthe. In Midden Drenthe wordt het Glasvezelnetwerk uitgerold door Reggefiber. Met deze actie wordt slechts 80% van de inwoners van gem. Midden Drenthe voorzien van deze “nutsvoorziening�. Voor de resterende 20% komt die voorziening er ondanks vele particuliere initiatieven en pogingen van D.O.M. (dorpen Overleg Midden Drenthe) niet. Reggefiber en de Gemeente hebben ons in de kou laten staan. Leefbaarheid wordt in deze tijd mede bepaald door bereikbaarheid. Het Communicatieplatforum verschuift van de lokale Super; de post; de telefonie naar internet en internetservices. Maak ook het buitengebied en de kleinere kernen toegankelijk voor deelname aan de toekomstige ontwikkelingen van Social Media en Communicatieplatforum.

Uw benodigde stem samen met die van anderen maakt ons sterker. Ik wil ook kunnen profiteren van de voordelen aan het glasvezelnetwerk. Naam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Inzenden per mail naar GlasvezelkleinedorpenMiddenDr@gmail.com Initiatief, in samenwerking met de kleine dorpen, vanuit van zwiggelte.info. Per adres hoofdstraat 29, 9433 pa Zwiggelte


AAN ALLE INWONERS VAN ELP E.O. Via de Stichting Activiteiten Elp-Zuidveld heeft Sinterklaas te kennen gegeven Elp dit jaar weer te bezoeken. Op 1 december is het zover, dan viert de Sint zijn verjaardag in ons Dorpshuis. Iedereen; “kinderen, kleinkinderen, opa’s, oma’s ooms, tantes etc.” zijn van harte welkom op het Sinterklaasfeest. De regelpiet wil in verband met de organisatie, graag weten hoeveel kinderen Sint en Piet kunnen verwachten. Voor de kinderen tot en met groep 5 willen Sint en Piet graag een kado meenemen. Graag controleert de regelpiet de informatie in het grote boek met onderstaand opgaveformulier waar leuke anekdotes van de kinderen op kunnen staan. Sint en Piet hebben een zakje waarin een vrijwillige bijdrage kan worden gegeven. U kunt onderstaand strookje voor 24 november mailen naar of langsbrengen bij T. Dolfing, Hogebrinksweg 5a, taleadolfing@hotmail.com. De regelpiet ontvangt via dit adres de gegevens.

Naam: ……………………………………………………………….

Leeftijd:…………………………………………………………….

Sport: …………………………………………………………….

Hobby:……………………………………………………………..

Belevenissen: …………………………………………………..


SINTERKLAAS WEER IN ELP

Op 1 december komt de Goedheiligman met zijn Pieten weer op bezoek in Elp. We verzamelen bij het dorpshuis om 09.45 waarvandaan we vertrekken om de Sint op te wachten aan het eind van de Tipweg. Ons muziekkorps St. Cecilea zal jullie begeleiden. Na aankomst van de Sint zal er een rondje door Elp worden gemaakt samen met St. Cecilea en eindigt rond 10.30 bij het Dorpshuis. Daar zullen we de Sint hartelijk ontvangen en wie weet mogen er kinderen bij de Sint komen en krijgen ze wat lekkers. De Sint houdt het meest van tekeningen als kado voor zijn verjaardag. En … allemaal goed de Sinterklaasliedjes instuderen want dat vindt de Sint ook heel erg leuk. Iedereen, jong, oud kinderen, kleinkinderen, ouders, opa’s, oma’s, ooms en tantes etc. zijn van harte welkom. Tot 1 december!


Concert St.Cecilea Lokatie

Aanvang 20.00 uur

Hotel Restaurant De Koekoekshof Elp

Malletband en Fanfare orkest

Zaterdag 8 December Onder leiding van dirigenten Klaas IJkema en Jelke Meijer

www.cecilea.nl


ELPER KERSTFEEST 20129 Op zondag avond 23 december wordt het Elper kerstfeest op zeer leuke manier uitgebreid gevierd. Er staat een kerststal met echte schapen waarbij je wordt opgewarmd door vuurkorven, live muziek, gedichten en een groots ludiek kerstspel. Een leuk vermaak waarbij iets gegeten en gedronken kan worden.

Ook de Kerstman komt nog langs en zal de kinderen een leuk kerstverhaal voorlezen in het dorpshuis. 19:00 Verstrek van de Kerstman vanaf de Koekoekshof naar het dorpshuis. 19:30 Kerstman leest voor 20:00 ‌. Het Kerstfeest vindt plaats in en nabij het dorpshuis.

Oproep Tijdens het kerstfeest staan er een aantal kerstbomen gepland. Deze kerstbomen willen wij graag versieren met de gebruikelijke kerstboomversiering . Wij willen u vragen om uw overtollige Kerstboomversiering te schenken aan stichting Activiteiten Elp/Zuidveld. U kunt daarvoor contact opnemen met Marcel Folkerts. (06 250 42 650)

Oproep Tijdens het kerstfeest staat een kerstspel gepland waarvan de voorbereiding nog in volle gang is. Mocht u een leuk aanvullend / verfrissend idee hebben of mee willen doen kunt u contact opnemen met Marcel Folkerts. (06 250 42 650)

Oproep Tijdens het kerstfeest worden wederom cake en knieperties aangeboden. De Vrouwenvereniging zoekt nog vrijwilligers om te bakken. kunt daarvoor contact opnemen met Marcel Folkerts. (06 250 42 650


SOOS Woensdag 3 oktober onze eerste bijeenkomst in het dorpshuis. Elly heette ons welkom en we bespraken samen het nieuwe programma. Het jaarlijkse reisje kwam aan de orde,. Is er animo genoeg voor om dit te blijven organiseren? De notulen werden voorgelezen en nog een verhaaltje van Jans Polling getiteld “Peerdrieden. Na de koffie hebben we een paar spelletjes bingo gespeeld. Heel gezellig. Op 17 oktober hadden we een nieuw lid . Lammie Beuving heeft zich weer aangemeld. Ze was vele jaren lid van onze club, maar door de verhuizing naar Westerbork werd ze lid af. Maar ze miste het toch. Ze werd natuurlijk hartelijk welkom geheten. Er kwamen wat huishoudelijke mededelingen naar voren. Het bestuur van de soos uit Zwiggelte nodigt ons uit voor een gezellige avond op 9 november.Het uitstapje naar het klompenmuseum en het vliegveld in Eelde kwam aan de orde. Op woensdag 24 oktober etentje in Zuidveld.Er kwamen enkele mededelingen van het Dorpsbelangen binnen. Na de koffie of thee kwam de heer Veenstra uit Weststellingwerf aan het woord. Hij is schrijver van streekromans,korte verhalen en gedichten. Hij doet dat in zijn dialect en kreeg de lachers op zijn hand, met de verhalen over Wietske en Minne, dansles, het vieren van een veertigjarige bruiloft bij Catherine Keyl enz. Hij werd dan ook hartelijk door onze voorzitster bedankt .Elly sloot deze middag af en wenste ons allen een welthuis. Met 23 personen gingen we 31 oktober naar Eelde, waar we het klompenmuseum van de gebroedersWietzes zullen bekijken.[1916-1977] We kregen eerst een film te zien waarop we konden zien hoe de klomp gemaakt werd. Eerst alles met de hand, later machinaal. Het beste hout voor het maken van de klomp komt van de wilg of populier. Na deze film kwamen we in een volledig ingerichte werkplaats. Oude machines van ongeveer 1920 van Duits, Frans en Nederlands fabrikaat. Daarna de toonzaal. Rondom klompen. Ook uit het buitenland. Het Klompenmuseum van de gebroeders Wietzes is het grootste museum op dit gebied in Europa. In het restaurant van vliegveld Eelde hebben we een kop koffie gedronken en nog wat nagepraat en tegen 17.00 uur stapten we weer in de auto en reden we terug naar Elp. Een mooie middag.


VROUWENVERENIGING Notulen 24 sept 2012 Lammy opende de eerste avond van dit seizoen en kan 17 dames verwelkomen waar onder een nieuw lid. Hennie Koster verteld iets over zich zelf ze hebben 7 maanden naar een huis gezocht en wonen nu aan de westerkampen. Geertje Pepping heeft opgezegd. De inleiding van Lammy gaat over de wonderen zijn de wereld nog niet uit, we zingen uit alles Stemm saam lied 21. De notulen van de vorige bijeenkomst worden voorgelezen en getekend en dan is er een koffie of thee pauze. Dan hebben we een quiz even tussendoor een kop koffie of thee en tegen tienen is het tijd om te stoppen Lammy wenst de dames welthuis en tot de volgende bijeenkomst.

Notulen 8 oktober 2012 Lammy kan 18 leden verwelkomen en mevr v d Wall die ons vanavond zal vertellen over poppen en hun historie. De inleiding van de voorzitster is uit de klokkenklank over vriendinnen dan zingen we met elkaar ” Zolang er mensen zijn op aarde” De notulen worden voorgelezen Sonja doet verslag van het zomerreisje naar Vledder Ruinen en Echten en Albertje van het fietsen. Alle dames bedankt voor de verslagen en dan is er tijd koffie of thee de traktatie is van Lammy Dan is het woord aan mevr v d Wall in het kort vertelde ze eerst wat over zich zelf ze is geboren Breda is lerares geweest oa in gym en handenarbeid in1986 in de poppen verder gegaan. In 1999 zijn ze verhuisd naar Tweede Exloermond waar ze een winkel begonnen met poppen speelgoed serviesjes en reparaties. Ze schrijft ook nog in een blad over poppen en beren, haar eerste poppetje heeft ze gekocht van haar zakcentjes voor de vakantie. Een pop is antiek als die ouder is als 50 jaar, na de oorlog kwamen er de wildebras poppen die we allemaal we kennen. Ze had klederdracht poppen uit China Canada Brussel Leger des Heils poppen Engelse hooggesloten Nederlandse met reverkraagje verder uit Ghana Estland Letland Litouwen Rusland en Egypte ze ko er prachtig over vertellen. We houden even weer een korte pauze en dan verteld ze over de poppen die de dames mee hadden genomen, schildpad is ook een merk dat is heel hard materiaal wat vlug smelt bij hitte. Tot slot liet ze prinses Juliana als popje op een kussen gemaakt van porselein en een oude France pop van 1910 ongeveer een waarde van 1000 euro gespoten porselein later geschilderd. Lammy bedankt mevr v d Wall en gefeliciteerd met de kleindochter die net was geboren vanavond We besluiten met het zingen van” Ik stond laats voor een poppenkraam” en allemaal welthuis.


Notulen 22 oktober 2012

Deze avond kan Lammy maar 14 dames verwelkomen die we met elkaar zullen vullen, ze leest een stukje voor uit Kronkels van Simon Carmiggel “Alleen thuis met de kleinzoon” We zingen lied 64 Zonnetje schijnt zo heerlijk schoon de notulen van de vorige bijeenkomst worden voorgelezen en dan is er koffie de traktatie is van Elly. Bep mag beginnen ze heeft een zelf geschreven verhaaltje over ,,Ik en mijn hond”. Rieki heeft een gedicht :Levensloop” Liesbeth geeft uitleg over haar meegebrachte spullen die ze vroeger heeft gemaakt en waar ze nu mee bezig is. Geesje heeft een geborduurd schilderij met 3 paarden er op waar ze ongeveer 3 jaar aan heeft gewerkt heel mooi ,ze leest nog een verhaal over winkelen. Roeli heeft een gedicht over champions eten en toont een bal gemaakt van allemaal kleine stukjes stof aan elkaar genaaid opgevuld en weer aan elkaar genaaid. Geeske een verhaal in het Fries en uitleg over haar mee gebrachte spulletjes en dat van Ank. Jantje Loof uitleg over haar geborduurde werkstukken en de envelopjes van behangpapier ze gaat verder met een verhaaltje over 2 erwten en over old dominee. Jantje Weurding nam mee kleine kaartjes leuk voor aan een bosje bloemen of kadootje ze vervolgde met een gedicht over eerpels en een stukje over amen. Dan is er even een pauze voor een tweede kopje koffie met lekkere knieperties van Matje na de pauze gaat ze verder met een gedicht over Adam. Mientje showt een heel mooi hesje door haar zelf gemaakt ze doet aan patswork en quilten met meer dames hebben ze al 15 jaar een clubje ze heeft heel wat werkstukken laten zien heel mooi. Wemmy heeft een verhaal over eerpel krabben en over Herfst. Dan is Lammy aan bod die heeft zoveel dingen gemaakt heel mooie wandkleden doosjes kleedjes verschillende proeflapjes waar ze uitleg bij gaf, quilten deden ze Engeland al in 1680 en bij de Amys in Amerika word het nu ook nog gedaan. Rieki heeft kussens van vilt gemaakt en met grof garen kleedjes motief gehaakt en er op genaaid helemaal in tegenwoordig ze besluit met een gedicht Roekersgoed. We zingen tot slot Vogelnestje En Lammy wenst ons welthuis.

Notulen 5 nov 2012 De voorzitster kan deze avond 21 leden en Marjan Beumer en haar moeder verwelkomen, ze begint met een verhaaltje van Huub Oosterhuis ;Wat mensen gaande houdt” We zingen ;Voor al wat groeit en bloeit en leeft”uit alles stemm”saam,de notulen worden voorgelezen en Ank doet verslag van de dorpsbelangen vergadering. We houden even koffie pauze de traktatie is van Lien Schenkel die deze avond voor het laatst is wegens vertrek uit Elp. Dan is het woord aan Marjan ze verteld in het kort waar ze woont haar gezin en werkt samen met haar man in t Forum in Assen waar hun winkel Roma Opticiens is gevestigd. Voor de gezondheid van uw ogen is de optometrist het eerste aanspreekpunt. De optometrist is makkelijk toegankelijk u kunt er zonder verwijs-brief naartoe. Hij of zij kan u gericht adviseren of doorverwijzen naar de oogarts. Via de beamer laat ze verschillende beelden van oog problemen zien en legt uit wat je dan ziet.


Herkent u een van deze klachten? -Wazig of dubbel zien. -Vermoeide ,jeukende of geïrriteerde ogen. -Last van de ogen bij lezen of beeldschermwerk. -Hoofdpijn. -Moeite met scherpstellen. -Pijn in of rond de ogen. -Lichtflitsen. -Vlekjes of draadjes die voor het beeld drijven. De optometrist kan uw ogen onderzoeken, adviseren over een passende oplossing en indien nodig ,via de huisarts naar de oogarts doorverwijzen. Heeft u een van deze aandoeningen? -Diaetis mellitus (suikerziekte)? -Hypertensie (hoge bloeddruk)? -Maculadegeneratie (netvliesprobleem met afnemende gezichtsscherpte). -Of komt maculadegeneratie in de familie voor? -Glaucoom (afwijking aan de oogzenuw die leidt tot gezichtsuitval)? -Of komt glaucoom in de familie voor? Dan is het verstandig uw ogen te laten onderzoeken bij de optometrist, ook als u nog geen problemen ervaart met het zien. De optometrist kan(verdere) achteruitgang van de ogen in veel gevallen helpen tegengaan. We houden even weer een pauze en ze verteld nog over staar en laat zien hoe dat behandeld wordt tussen door kon men vragen stellen waar goed gebruik van werd gemaakt. Lammy bedankte haar voor haar mooie duidelijke presentatie en we zongen tot slot “De paden op, de lanen in” Secr.Rieki Bos

BINGO Voor de echte geluksvogels onder ons of gewoon voor de gezelligheid de volgende data mogen niet in je agenda ontbreken;

23nov, 21dec (KerstBingo), 25jan, 1mrt en 29mrt (PaasBingo)

De Bingo vind plaats in de Koekoekshof en start vanaf 20:00


Slagwerkers en trommelaars gezocht !! Bij muziekvereniging St.Cecilea in Elp zijn muzikanten en leerling muzikanten (jong en oud) van harte welkom ! Met name zijn wij op zoek naar slagwerkers. (M/V) Plaatsen voor gestemd (bells, xylofoon, marimba) en ongestemd slagwerk (drumstel/snare drum) zijn binnen de Malletband ruim beschikbaar. In een orkest waar jong en oud met veel plezier elke dinsdagavond 19.30 in het dorpshuis in Elp repeteren. Als lid van St.Cecilea zijn er ruimschoots mogelijkheden in het dorpshuis muzieklessen en begeleiding voor slagwerk te volgen, en een heus slagwerkdiploma te behalen. Binnen het Fanfare orkest van St.Cecilea zijn wij ook op zoek naar Slagwerkers (drums/percussion) M/V Het repertoire van St.Cecilea is zeer breed, van volksmuziek tot en met moderne “klassiekers�. Als slagwerker kun je je hierin zeker naar volle hartelust uitleven. Kom eens langs op dinsdagavond vanaf 19.30 uur in het dorpshuis en uiteraard op ons eindejaars concert 8 december om 20.00 uur in de Koekoekshof. Onze website geeft meer informatie over St.Cecilea. www.cecilea.nl Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Yvonne van Driel , secretaris , telefoon 06-22245656


HET INTERVIEW Deze keer in het interview Jan en Liesbeth Essink. Ze reizen voor hun hobby “de orchidee” heel Europa door. Jan en Liesbeth: Even iets in het algemeen. Orchideeën behoren tot de grootste plantenfamilie ter wereld, met meer dan 50.000 soorten, ondersoorten niet mee geteld. En ze komen ook vrijwel overal ter wereld voor, op de meest uiteenlopende groeiplaatsen. Zo zijn ze tot in de toendra gebieden van het noorden en het zuiden te vinden maar ook in meer gematigde gebieden en in de tropen. In gematigde streken gaat het meestal om aardorchideeën, veel van de tropische orchideeën leven in regenwouden en daar groeien ze in bomen, dus zonder in aarde te wortelen. Alle in het wild groeiende orchideeën zijn wettelijk beschermd. Zo is handel in orchideeën strafbaar, maar ook het plukken en uitgraven. Dit geldt niet alleen voor de Europese soorten maar is wereldwijd van kracht. Wij houden ons alleen bezig met de Europese orchideeën, dat zijn er zo’n 900 soorten. Om die allemaal op hun natuurlijke groeiplaats te kunnen zien zouden we aan één leven niet genoeg hebben. Dus zolang onze benen ons nog dragen willen…. 1. Hoe zijn jullie aan deze hobby gekomen. In 1975 maakten we een vakantie reisje naar St. Aygulf in Zuid-Frankrijk. In een naburig plaatsje had ook de chef van Liesbeth een vakantie verblijf gehuurd. Hij kwam ons een paar maal voor een tochtje halen en wist ons in twee weken tijd razend enthousiast voor orchideeën te maken. Hij leerde ons de speciale kenmerken van deze plantengroep te herkennen en op welke plaatsen we daarnaar zouden moeten zoeken. Hij bracht ons ook de eerste beginselen van macrofotografie bij. 2. Zijn jullie lid van een speciale orchideeën vereniging? Ja. Wij zijn lid van de Werkgroep Europese Orchideeën (WEO) in Nederland, ook zijn wij lid van een Belgische (Vlaamse) vereniging en van enkele Duitse verenigingen. Verder hebben we veel internationale contacten via internet, vooral met Duitse-, Italiaanse, Griekse- en Turkse orchideeënvrienden. 3. Hebben jullie ook een ontmoetingsdag met andere mensen met dezelfde hobby om ervaringen en gegevens uit te wisselen? In Nederland komt de WEO 2x per jaar bijeen om met elkaar over onze gezamenlijke hobby te praten. Verder komen onze Belgische vrienden 1x per jaar bij elkaar en gaan wij ook naar bijeenkomsten in Duitsland.

4. Hoe lang zijn jullie al bezig met deze hobby. Vanaf 1975, dus al meer dan 35 jaar. 5. Jullie reizen heel erg veel voor het vinden van een bijzondere of nieuwe soort orchidee. Waar gaan de reizen allemaal naar toe.


In principe naar elk Europees land waar orchideeën groeien die we nog niet eerder op een natuurlijke groeiplaats tegenkwamen. Daarbij is het aantal nieuwe soorten dat we in een bepaald land of een gebied zouden kunnen zien van belang. De laatste jaren gaan we bij voorkeur voor een lange periode naar zo’n gebied, zodat we vanaf het begin van de bloei van de vroegste soorten tot het einde van de bloei van de laatste, alle soorten daar gezien hebben. Verder “jagen” we niet op ons onbekende soorten, maar proberen we alle voorkomende soorten van een land of gebied in kaart te brengen. Zo bezochten we op Rhodos meer dan 250 groeiplaatsen en registreerden we er bijna 100 soorten. 6. Kunnen jullie in het kort vertellen hoe een “zoek” dag in jullie vakantie eruit ziet. Voordat we op reis gaan hebben we al heel wat voorwerk gedaan, zo weten we via onze netwerken welke orchideeën er te vinden zijn, wanneer ze ongeveer in bloei komen en voor de speciale soorten ook waar we ze kunnen vinden. Zo kunnen we alvast een planning maken welke gebieden we als eerste moeten bezoeken. Na ons ochtendritueel van bus rijklaar maken, koffie en thee zetten voor de hele dag en ontbijten, stellen we ‘s-morgens vast waarheen we zullen gaan, vaak een route met meerdere reeds bekende groeiplaatsen. Onderweg wordt die dan aangevuld met gebieden die ons interessant lijken. Dat gaat dan zo: ” Jan, stop, ik zie wat”. Liesbeth rent het terrein in en verdwijnt. Jan nog even niet, hij zet de auto aan de kant, registreert in een boekje de plek (GPS coördinaten, vindplaatsnummer, dichtstbijzijnde dorp enz.)en beschrijft de plek bv. bos, beekbedding, wegkant, ruig terrein enz. Vervolgens gaat hij op zoek naar Liesbeth, die ligt ondertussen op haar buik tussen de struiken, ze heeft het een en ander gevonden wat gefotografeerd moet worden. Ook die zaken worden genoteerd, opname volgnummer, naam van de plant e.d. Gezamenlijk lopen we het terrein af, fotograferen en registreren de soorten die we zien en tellen de aantallen per soort, of maken een schatting. Wanneer we er planten vinden die nog in knop zijn, noteren we dat ook, die plek wordt dan na ca. 10 dagen nogmaals bezocht. Vervolgens zetten we onze tocht voort. We maken een korte stop voor koffie of lunch, soms in de auto, maar als het even kan op een leuk plekje in de zon. Na ca. . 3 of 4 grote terreinen is onze dag wel vol en zoeken we een plekje waar we overnachten kunnen. Dan schrijven we ons verslag, drinken een wijntje en zorgt Liesbeth er voor dat we wat te eten krijgen. Overigens kijken we niet alleen naar orchideeën, maar ook andere bloemen, insecten, kikkers, schildpadden, kortom naar alles wat ons pad kruist en natuurlijk het landschap waarin zich dat alles bevindt. 7. Worden alle nieuwe planten ook geregistreerd? Zo ja, op welke manier? Als wij weer thuis zijn worden de gegevens uit ons opschrijfboekje overgezet in een vindplaatsenarchief. Bij de soorten komt nog te staan hoe de status van de bloemen van de plant was. Bv in knop, bloeiend of uitgebloeid, het aantal en de datum. Al deze gegevens worden doorgegeven aan een vindplaatsenarchief van onze vereniging. Hierdoor kunnen ook anderen deze gegevens inzien en gebruiken voor hun reizen. Geheel nieuwe soorten moeten beschreven worden. Die naam voering is pas geldig wanneer er van de plant herbarium gemaakt is, er een Latijnse wetenschappelijke beschrijving van is gemaakt en de vindplaats (locus classicus) is vastgelegd. Binnen bepaalde spelregels mag de vinder de naam zelf bepalen. Zo hebben wij tot nu toe 5 nieuwe soorten gevonden en beschreven.


8. Jullie maken ontzettend veel foto’s van de gevonden planten. Houden jullie een eigen “bibliotheek” bij of wordt er ook door andere mensen gebruik van gemaakt? Ja, daarbij zijn alle opnamen voorzien van de gegevens die we in het veld al geregistreerd hadden. Alleen zo is het mogelijk om met 60 dia rolletjes van elk 36 opnamen of 2500 digitale opnamen thuis te komen zonder er een rommeltje van te maken. Met deze gegevens is het mogelijk om iedere opname, ook dia’s van 20 jaar of langer geleden terug te vinden. De computer is wat dat betreft een prachtig hulp middel. Zo kunnen ook andere mensen van onze gegevens gebruik maken. Zo staan onze digitale foto’s op meerdere internationale sites. 9. Hebben jullie die ene plant, die je al jaren hebt gezocht al gevonden? Nee, want we weten niet hoe die plant eruit zal zien. Ja, want iedere soort die wij vinden en die we nog eerder niet gezien hadden, is voor een belevenis en daar zijn wij altijd heel blij mee. 10. Wil je nog iets aan de lezer meegeven? Ja, kijk om je heen en geniet van alles wat de natuur je bied. Dat zijn in het voorjaar en zomer misschien de orchideeën, (ook in de omgeving van Elp) maar nu zijn het de overdonderende kleuren van de herfst en de vele tientallen paddenstoelen die net zo fascinerend zijn.

Jan & Liesbeth Essink


Roessinghkamplaan 1

9431 CH Westerbork Telefoon: 0593-370477 bluehouse@home.nl Geachte heer/mevrouw, De WereldWinkel in Westerbork zit aan de Roessinghkamplaan 1 en wordt helemaal gerund door vrijwilligers. Wij besteden veel aandacht aan het inrichten van de winkel vaak helemaal aangepast op het seizoen. De tijd van Sinterklaas en feestdagen zit er weer aan te komen, sta dan ook eens even stil bij mensen in de Derde Wereld landen. Wij hebben een ruim aanbod in onze winkel waar wij trots op zijn. De nonfood producten (bv aardewerk, glaswerk, tassen, manden, speelgoed, sieraden, enz.) zijn afkomstig uit Derde Wereld landen en in de meeste gevallen met heel veel liefde gemaakt. Voor een verjaardags- of beterschapskaart of een kaars van Unicef kunt u ook terecht in de winkel. Ook een ruim aanbod van kleding. Er is kleding uit verschillende landen van shirt’s van hennep en mooie vesten van Alpaca wol uit Peru en prachtige kleding uit Nepal. Ook beelden van hout, leisteen en zelfs van blik zijn de mooiste voorwerpen gemaakt. Onze afdeling food producten is ruim vertegenwoordigd in de winkel. Wij verkopen verschillende producten voor in de keuken van pandanrijst, pepermolens tot koffie en thee. Maar ook jam, chocopasta of hagelslag voor op de boterham allemaal pure producten met zorg bereid. Ook zijn er cadeaubonnen van de WereldWinkel te verkrijgen leuk om te geven en zeker ook leuk om te ontvangen. Wij bezoeken ook scholen en staan soms op markten, tijdens fairs of bij vergaderingen in de pauze kunnen wij ook een leuke invulling bieden. Tijdens de Kerst kun je bij de WereldWinkel terecht voor kerstpakketten zo hebben we ook dit jaar weer een eigen folder met een gevarieerd aanbod. We bieden aan wijn-,food-,keukenen Beauty pakketten. Een leuk ingepakte fles wijn of een door u samen gesteld pakket het is allemaal mogelijk. Een grote groep vrijwilligers heeft dagelijks de deuren van de WereldWinkel aan de Roessinghkamplaan 1 in Westerbork open van 10.00 uur tot 17.00 uur, ‘s maandags van half 2 tot 17.00 uur. Kom rustig een keer langs om een kijkje nemen. Bent u geïnteresseerd om zelf een dagdeel per 2 weken bij de WereldWinkel te werken dan bent u van harte welkom voor een oriënterend gesprek. Ingrid Dolfing PR werkgroep WereldWinkel Westerbork ingridlambert@hetnet.nl Kromme 44 – 9431 HM Westerbork - 0593 331983


Gouden medaille voor Lucas Dolfing tijdens ISDE 2012 Duitsland.

In de week van 24 september ging Lucas van start tijdens de 6 daagse ISDE 2012. De 6 daagse vond plaats in Sachsen (Duitsland). Lucas wist zijn eerste gouden medaille te behalen, de vorige 6 daagse had hij een zilveren plak. Lucas wist in zijn klasse op een 24e plaats te eindigen en in de scratch wist hij 87e te worden. Het Nederlands Trophy team eindigde op een 10e plaats. Het ging Lucas goed af. Lucas zelf vond het leuk maar toch een zware en moeilijke 6 daagse. Er waren veel verschillende soorten proeven. Dag 1 Dag 1 van de 6-days enduro in Duitsland is goed verlopen voor Lucas Dolfing. Lucas is vanmorgen als eerste Nederlander gestart en wel om 7.47 uur, dus vroeg uit de veren! Het weer in Duitsland was mooi vandaag (beter dan de storm en regen in Nederland). Lucas had vandaag niks aparts meegemaakt tijdens de wedstrijd. Hij gaf aan dat die helling na proef 2 wel moeilijk was, maar het ging wel. Na de lange enduroproef en dan dat lange stuk route (1.23 uur) kreeg hij wel honger. Na de eerste dag staat Lucas in de totaalstand op een 86e plaats en in zijn klasse (E1) werd hij 28e.


Dag 2 Lucas Dolfing: de eerste ronde ging lekker. Tweede ronde in de enduroproef twee keer er af. De crossproef Zwonitz ging de hele dag niet lekker. De motor is heel goed en ikzelf voel me ook prima. Die helling ging prima. Morgen twee van zulke? Mooi. Lucas staat na 2 dagen op een 87e plaats, in zijn klasse staat hij 24e. Morgen rijdt Lucas een nieuwe route, aanrijden via de Metzelertest naar Zschopau en daar twee keer rond over drie nieuwe proeven: eerst enduroproef Venusberg, dan enduroproef Bornichen en daarna crossproef Zschopau op een stoppelveld. Bornichen heet bij de jongens het “takkenbos”! In de route twee toeschouwerspunten; eerst de Weberhang bij het dorp Venusberg en later de “afgezwakte” Teufelsberg. Allebei zwaarder dan de helling bij Hormersdorf van dag 1/2. Dag 3 De 3e dag van de 6 daagse in Duitsland zit erop. De rijders zijn op de helft. Vandaag was het een zware dag voor de rijders. Veel hoogte verschillen en steile stukken. Voor Lucas Dolfing ging het vandaag goed, het was wel erg vermoeiend vandaag. Lucas staat na 3 dagen op een 88e plaats en 26e in zijn klassement. Dag 4 Vannacht van 03.00 uur tot vanmorgen 08.00 uur veel regen gehad. De route had gisteren al geleden maar was nu dus ook nog nat. Opnieuw een zware dag dus. Zoals elke dag reed Lucas Dolfing weer makkelijk zijn rondjes. Het pakje veel schoner als dat van de andere rijders. In de 4e special test zette Lucas de 24e tijd neer. Erg goed. Het gaat hem makkelijk af, als je hem ziet rijden. Lucas Dolfing heeft toch een jaartje meer ervaring en afgelopen jaar veel ervaring op gedaan bij het EK. Dat komt nu tot zijn recht. Aan het einde van de dag is er geen commentaar van hem op iemand of iets. Hij doet professioneel zijn ding tijdens de controles en gaat weer. Zoals dat hoort. Klasse Lucas! Weer plaatsen gewonnen in de totaalstand: 83e (22e E1), was 88e. Dag 5 Na een droge nacht nu ook droog weer en op pad voor een nieuwe en volgens de Trophy rijders saaie route met drie nieuwe en volgens mij Nederlandse proeven. Lucas Dolfing ging vandaan de 5e dag van de 6 daagse in. Een begeleider van het Nederlands Trophy team zij dat Lucas heel, heel erg gegroeid is vergeleken met zijn vorige 6 daagse in Finland. Lucas reed een goeie wedstrijd en heeft weinig meegemaakt. Lucas staat nu op een 88e plaats algemeen en in zijn klasse op een 24e plaats. Morgen gaat Lucas om 09.23 van start en zal rond 14.30 klaar zijn. Aan het einde van de dag heeft Lucas nog een slotcross. Dag 6 Vandaag alweer de laatste dag van de ISDE 6 daagse in Duitsland. Er was geen verbindingsroute naar de slotcross, dus de rijders konden nog 10 minuten sleutelen en daarna de motor inleveren. Lucas"klasse ging om 14.00 van start en dit duurde ongeveer 15 minuten. Lucas wist in de slotcross rond de 22e plaats te eindigden. In het algemeen klassement eindigde hij op een 87e plaats en in zijn klasse werd hij 24e. Lucas wist minder dan 10% van de 1e rijder te finishen en dat betekende dat hij GOUD heeft behaald. Een vooruitgang met de vorige 6 daagse in Finland. www.lucasdolfing.nl www.enduro.nl


HET RECEPT Stoofpotje met bonen en ham.

Ingrediënten - zout - peper - 1 ham - 1 kg tuinbonen - 150 g zilveruien - 1 blaadje laurier - 100 g spekblokjes - 1 l runderbouillon - 2 chorizoworsten (klein)

Bereidingswijze: 1. Stoof de zilveruitjes in een gietijzeren pan. Voeg de tuinbonen toe en roer om. Stoven: Heel langzaam, op een heel zacht vuur én onder een deksel gaar laten worden in weinig vloeistof. Wel opletten en eventueel tussendoor wat water of bouillon bijschenken, zeker als de stooftijd erg lang is (zoals voor vlees). Sudderen lijkt erop, maar bij sudderen is er iets meer vloeistof in de pan en die vloeistof mag net niet koken. 2. Doe er het hammetje, de chorizoworstjes in plakjes en de spekblokjes bij. Kruid met peper en zout en 1 laurierblaadje. 3. Voeg de runderbouillon toe en laat ± 1 uur op een zacht vuurtje garen.

EET SMAKELIJK


HET KINDERRECEPT Stroopappels Ingrediënten      

olie of boter 12 kleine rode harde appels 4 kopjes suiker 2 kopjes water 2 eetlepels natuurazijn 12 houten stokjes

Bereidingswijze 2 grote bakplaten met folie bekleden en licht met olie of gesmolten boter bestrijken. De appels met een schone doek schoonvegen en een houten ijsstokje of dikke satéprikker stevig in de appel prikken. Suiker, water en azijn in een hoge pan met dikke bodem boven matig vuur zonder koken roeren tot de suiker is opgelost. Mengsel aan de kook brengen en vervolggens het vuur iets lager zetten en zonder roeren 15 minuten laten koken. (1 theelepel van het mengsel wat je in koud water laat vallen moet een balletje vormen. ) Pan dan direct van het vuur halen. Appels een voor een in het suikermengsel onderdompelen en er meteen weer uit halen Draai de appeltjes snel zodat ze geheel door het suikerstroop-mengsel bedekt worden. (pas op: mengsel is heet!). Elke appel laten uitlekken en op de bakplaat hard laten worden bij kamertemperatuur. Maximaal 2 dagen bewaren.


KLEURPLAAT

Dorpskrant Elp-Zuidveld - november 2012  

De Dorpskrant van Elp en Zuidveld

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you