Page 1

De koekoekspraot: 31 jaargang (januari 2011) Redactieadres:

fam.Schonewille, Hoofdstraat 8, Elp

Telefoon:

0593-346351

E-mail:

koekoekskoerier@gmail.com

Uitgave:

Stichting Dorpsbelangen Elp-Zuidveld

Agenda Vrij 21 januari Ma 24 januari Wo 26 januari

Bingo in de Koekoekshof aanvang 20.00 uur Vrouwenvereniging Nico Jan Stijne: film over Elp Klaverjassen in de Koekoekshof aanvang 20.00 uur

Ma 7 februari Wo 9 februari Za 12 februari Za 19 februari Za 19 februari Ma 21 februari

Vrouwenvereniging, Henk Wichers over Staatsbosbeheer Klaverjassen in de Koekoekshof, aanvang 20.00 uur Revue in de Koekoekshof aanvang 20.00 uur Revue in de Koekoekshof aanvang 20.00 uur Oud Papier Vrouwenvereniging, Ron Jan Vorenholt over de Ziekte van Lyme Revue in de Koekoekshof aanvang 20.00 uur

Za 26 februari Za 5 maart

Ma 21 maart Wo 23 maart

Wijn en bier proeverij bij voldoende opgave, aanvang 20.00 uur in het dorpshuis. Vrouwenvereniging, Aaltje Oost over haar hobby Jaarvergadering Dorpsbelangen, in het Dorpshuis aanvang 20.00 uur Vrouwenvereniging, Dionne van Berkel over kruiden Soos, in de Koekoekshof aanvang 20.00 uur

Ma 4 april

Vrouwenvereniging ??

Ma 7 maart Ma 14 maart


Uitgave 2011 van de Koekoekspraot Week 11 Week 19 Week 27 Week 36 Week 45

Let op!

kopie inleveren voor woensdag 16 maart 2011 kopie inleveren voor woensdag 11 mei 2011 kopie inleveren voor woensdag 6 juli 2011 kopie inleveren voor woensdag 7 september 2011 kopie inleveren voor woensdag 9 november 2011

Let op! Let op! Let op! Let op! Let op! Let op! Let op! Let op!

Inleveren kopij voor de volgende dorpskrant voor woensdag 16 maart 2011 Lever u kopie op tijd in, te laat is echt te laat. Aanlevering het liefst digitaal op ons emailadres

Nieuws van de redactie 2011 is inmiddels alweer even aan de gang maar toch willen wij u van de redactie nog een goed jaar toewensen. Wij hopen op een jaar met veel kopij, en voor u, veel leesplezier en informatie. Na een oproep aan de inwoners van Zuidveld: als u de Koekoekspraot wilt blijven lezen wilt u dit even doorgeven aan de redactie, reageerden 11 gezinnen. Hieruit blijkt dat ook de Koekoekspraot in Zuidveld graag gelezen wordt. Helaas gaat een redactielid ons verlaten maar zij mag zelf aangeven waarom ze gaat: Zoals velen inmiddels weten heb ik een huis in Grolloo gekocht. Dit betekend dat ik na 23 jaar in Elp te hebben gewoond, Elp ga verlaten. Hierdoor heb ik besloten mij terug te trekken uit de redactie van de Koekoekspraot. De redactie zal nu verder gaan met Etty Bos en Roelien Schonewille. Bij deze wil ik jullie in de toekomst veel succes wensen met het maken van de Koekoekspraot. Ondanks dat ik nog maar kort in de redactie zat, heb ik dit met veel plezier gedaan.

Groeten Marleen Schonewille .


Dorpsbelangen Elp-Zuidveld Bestuur. Het dagelijks bestuur vergadert eens per maand (de eerste donderdag van elke maand) in het dorpshuis. Bewoners zijn dan vanaf 20.00 uur tot 21 uur welkom om zaken aan het bestuur voor te leggen. Zo mogelijk graag even een e-mail aan de secretaris om uw komst en eventueel onderwerp aan te kondigen. Secretaris e-mail: tdaling@online.nl Vergaderingen dagelijks bestuur in het jaar 2011: 3 februari 2011 3 maart 2011 7 april 2011 5 mei 2011 9 juni 2011 (i.v.m. Hemelvaartsdag 2e donderdag). 7 juli 2011

4 augustus 2011 1 september 2011 6 oktober 2011 3 november 2011 1 december 2011

Aankondiging Jaarvergadering Dorpsbelangen Elp-Zuidveld. De jaarvergadering Dorpsbelangen Elp-Zuidveld zal worden gehouden op maandag 14 maart 2011 in het Dorpshuis, aanvang 20.00 uur. Voor de uitnodiging, agenda en meer informatie kunt u vanaf 1 maart 2011 kijken op www.elp-zuidveld.nl . De uitnodiging en agenda zullen de 1e week van maart 2011 ook verspreid worden en krijgen de inwoners de uitnodiging en agenda in de brievenbus. Heeft u agendapunten, ideeën of weet u een leuke spreker voor deze avond mail dan even naar secretaris: tdaling@online.nl ===================================================================

Help, waar is mijn aalscholver? Na mijn decembervakantie ontdekte ik dat de aalscholver uit mijn tuin verdwenen is. Een grote metalen vogel, een “bird of Zimbabwe”. Wellicht is hij ergens anders in Elp terecht gekomen. Ik ben er erg aan gehecht, hij heeft voor mij veel emotionele waarde. Beloning voor de vinder! Zie foto.

Rina Roelfs, Westerborkerstraat


PERSBERICHT 12-01-2011: ingezonden door Welzijn Midden Drenthe Zelf uw cursus aanmelden voor de Cursuswijzer Drenthe Met 2000 bezoekers tijdens de eerste dag maakte de Cursuswijzer Drenthe een goed begin. Inmiddels is de website ruim vier maanden online en veel cursusaanbieders in Midden-Drenthe vinden het een goed initiatief. De website werkt goed en is gebruiksvriendelijk en sinds kort kan aanmelden heel gemakkelijk via de website zelf. Cursussen aanmelden Cursussen kunt u aanmelden op de homepagina van www.cursuswijzerdrenthe.nl. Links in het menu vindt u een link „plaats hier uw cursus‟. Als u dit formulier invult en opstuurt verschijnt uw cursus binnen vijf dagen op de website. Na het versturen ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging met daarbij een korte handleiding en informatie over onder andere het wijzigen van gegevens en het toevoegen van afbeeldingen. Mocht u hierna nog vragen hebben, of lukt het helemaal niet, dan kunt u bellen met de helpdesk via 0592 381173. Over de Cursuswijzer Drenthe De digitale cursuswijzer is een provinciaal initiatief van De Bibliotheek Drenthe. In MiddenDrenthe werkt de bibliotheek samen met stichting Welzijn Midden-Drenthe om te zorgen voor een goed lopend cursusaanbod. Voordeel van de website is dat uw cursus gemakkelijk vindbaar is voor een groot publiek. Bezoekers van de website kunnen zoeken op locatie, onderwerp en periode. Wilt u meer weten over de cursuswijzer, neem dan contact op met Welzijn Midden-Drenthe (0593) 523450 of de bibliotheek Midden-Drenthe (0593) 540579. De handen uit de mouwen met NL Doet. Meld je aan als vrijwilliger voor NL Doet, de grootste landelijke vrijwilligersactie van het Oranjefonds, en steek op 18 en 19 maart 2011 de handen uit de mouwen. Samen sta je sterk Samen met uw familie, collega’s of sportclub kunt u zich aanmelden voor een klus. Meedoen met een groep levert niet alleen veel gezelligheid op, maar u kunt hiermee ook laten zien dat uw organisatie of club zich inzet voor een leefbare samenleving. Hoe doet u mee? U kunt zich via www.nldoet.nl aanmelden voor de klussen die allerlei organisaties hebben aangemeld. U ziet hier voor welke klussen bij u in de buurt nog vrijwilligers worden gezocht. Aanmelden kan heel eenvoudig via een formulier dat u vindt bij de klus die u wilt opknappen. U kiest zelf de activiteit uit die het beste bij u past. Zo kunt u meehelpen met het opknappen van natuurkampeerterrein Theyencamp in Hooghalen of u schildert de schutting van dorpshuis ’t Haolerhoes in Hooghalen. Waarom NL Doet? Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat met NL DOET zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NL DOET bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Lokale ondersteuning Voor informatie en ondersteuning kunnen alle vrijwilligers in Midden-Drenthe terecht bij Meedoen Midden-Drenthe. Als vrijwilligerssteunpunt zorgt ze in alle dorpen van Midden-Drenthe voor ondersteuning, promotie en informatie. Heeft u vragen, neem dan contact op met Meedoen Midden-Drenthe: Klaas Bouwman, coördinator, 0593-524007 info@meedoenmiddendrenthe.nl


DE VERENIGING VERTELD toneelvereniging E.L.P.E.R. De toneelvereniging E.L.P.E.R. wat staat voor Eendrachtig Leren Praten en Redeneren bestaat dit jaar alweer 61 jaar!! Men is begonnen met 25 jaar lang een toneelstuk op het toneel te brengen, men ging toen ook nog naar andere plaatsen om daar een toneelstuk op te voeren met drie bedrijven, maar op een gegeven moment was het te lastig om alle decorstukken en kleding te vervoeren en bleef men alleen nog in eigen dorp optreden. Daarna is besloten om eens een revue op te voeren. Dit bleek een groot succes te zijn. De mensen wisten Elp wel te vinden, want men trok volle zalen, en toen wel voor 6 zaterdagen achtereen. Dit jaar brengen we dan ook voor de 41ste keer een revue op de planken. Het is een vaste groep mensen die bij de revue zijn, sommige leden zijn dan ook al meer dan 30 en 40 jaar actief bij de E.L.P.E.R. De club bestaat op dit ogenblik uit 15 leden: Zwanet Dilling : speelster en zang Janneke Oosting : speelster Henk Wolbers : speler/ regisseur Liesbeth Wolbers: speelster en zang Roeland Wolbers: speler Lucas Dolfing : gordijnen Etty Bos: Grimeur Rik Breij: geluid

Robert Naber : speler Willem Spiekman: speler en zang Ria Wolbers : speelster en zang Roelof Wolbers: speler en zang Gert Oosting; toneelmeester Engbert Wolbers: souffleur Jan Reinds: licht


De sketches, liedjes een gedeelte van de kleding en decors worden door de leden zelf bedacht, ontworpen en gemaakt. In de revue zit geen rode draad, het zijn allemaal stukjes los van elkaar, wat zorgt voor een gevarieerd programma, dus voor elk wat wils! We komen na de zomervakantie bij elkaar om te bespreken wat we gaan doen en wie eventueel al iets op het papier heeft. Daarna word het meer uitgewerkt en als het programma klaar is worden de rollen verdeeld. Vanaf september komen we één keer in de twee weken bij elkaar om de stukken door te lezen, en ideeën over de titel en decors uit te wisselen. Vanaf november beginnen we met één keer in de week te repeteren, en vanaf december gaan we het toneel op en dan twee keer per week. De zangers doen er soms dan nog een middag bij om de zang apart door te nemen. Ook word er hard gewerkt door de heren aan de decors, er word dan veel gezaagd, getimmerd en geverfd bij Naber in de schuur. Dit jaar staan wij met z’n allen dan ook weer vier zaterdagen op de planken met als titel: VEUR DE POELEGRAP! Wij hopen dan ook weer op volle zalen met mensen uit alle windstreken, want de mensen komen niet alleen uit de gemeente Midden Drenthe, maar zelfs uit de provincies Groningen, Friesland en Overijsel is er belangstelling. De voorstellingen zijn op de volgende data’s: 5, 12, 19 en 26 februari 2011. Aanvang van de voorstelling is 20.00 uur. Kaarten á €8,50 kan men reserveren bij café/hotel de Koekoeshof tel: 0593-346279. Men kan het ook terug vinden op onze eigen website www.elperrevue.nl die het afgelopen jaar is gemaakt en word bijgehouden door Nico Jan Stijne. Hierop is alles te vinden van het heden en verleden van de toneel vereniging E.L.P.E.R.


VAN DE IJSVERENIGING Op de ijsbaan stonden een aantal oranje pionnen Tussen kerst en oud en nieuw zijn een aantal van deze pionnen verdwenen Graag zou het bestuur deze terug willen hebben. Wil degene die weet waar deze pionnen zijn gebleven dit melden aan iemand van het bestuur of bellen met L Dolfing 0593-346400 Namens de ijsvereniging bedankt ===================================================================

Berichtje vanuit de werkgroep AED en Reanimatie: In de vorige dorpskrant heeft u het een en ander van de voorzitter van de Stichting Dorpsbelangen Elp-Zuidveld over AED en Reanimatie kunnen lezen. Om te kijken of het systeem van de AED-locator ook daadwerkelijk functioneert hebben we onlangs in Elp een testmelding georganiseerd in overleg met de regiocoĂśrdinator van de Vereniging Hartveilig Drenthe, met wie ik regelmatig contact heb. Deze testmelding verliep als volgt: Vanuit de meldkamer UMCG zijn op dinsdag 14 december om 16.00 10 smsjes verstuurd naar 10 verschillende hulpverleners uit Elp. Deze datum en tijdstip evenals het adres zijn van te voren afgesproken. De hulpverleners waren hier van op de hoogte gesteld en hoefden er niet voor thuis te blijven. Alleen hulpverleners die binnen een straal van 1 kilometer wonen vanwaar het slachtoffer zich bevindt zijn opgeroepen. De AED-locator kijkt naar de postcode van de hulpverlener en kan niet zien waar je op dat moment bent. Een aantal hulpverleners kreeg de melding om eerst de AED te halen en daarna naar het slachtoffer te gaan, met vermelding van het adres en een aantal kreeg de melding om direct naar het slachtoffer te gaan en te starten met reanimatie. (Een paar mensen kregen dus de melding thuis en andere op hun werk of elders.) Dit alles precies om 16.00. Kortom, het systeem werkt! Nu maar hopen dat we het niet nodig zullen hebben. We hebben nu zoâ€&#x;n 13 hulpverleners in Elp, maar een paar extra vrijwilligers zijn van harte welkom. Immers niet iedereen is altijd thuis of in de gelegenheid om gehoor te geven aan een eventuele oproep. Heeft U belangstelling voor deze goede zaak dan horen we dat graag. Ook voor verdere informatie en vragen over bv. een cursus reanimatie of herhalingslessen kunt u contact opnemen met de werkgroep. De volgende sites zijn de moeite waard om eens te bezoeken: www.aedlocator.eu en www.hartveiligdrenthe.nl. U kunt zich ook gratis abonneren op de digitale nieuwsbrief van deze sites. Namens de werkgroep AED en Reanimatie, Rina Naber 0593-346233 familienaber@planet.nl


Vrouwenvereniging Verslag van 22 november Er zijn 19 leden aanwezig en Wiannes Enting die ons deze avond iets gaat vertellen over de ANWB. Lammy heet iedereen welkom en opent met een verhaal over blad in de herfst en het donker worden der dagen. We zingen Heer wij staan nu hand in hand en vervolgens worden de notulen van de vorige bijeenkomst voorgelezen en dan is er koffie. Daarna is het woord aan dhr Enting hij is al 15 jaar werkzaam bij de A N W B in Drenthe de meeste klussen zijn startprobleem lekke band electronica pech en verkeerd tanken. Hij toont ons eerst een film over hulp met oa auteur Frits Lambrechts, Het opleidingscentrum is gevestigd in Arnhem in drenthe zijn 160 medewerkers en zomers nog 60 meer,deze moeten ieder jaar herhalingscursus reanimatie doen en E H B O is verplicht soms ook AED. De grote bussen van de A N W B kunnen niet in de parkeergarages wat wel eens lastig is de volkswagen Touran is de meest gebruikte. In Assen is de meldkamer gemiddeld per dag 7300 telefoontjes vorig jaar 20 December 15.000.70 en over een heel jaar 4,4 miljoen aanvraag voor hulp. Men kan per lid met 2 kentekens hulp krijgen,met verkeerd tanken wordt een bijdrage gevraagd van â‚Ź 35,= de A N W B stort het op lokatie wat â‚Ź2,70 per liter kost. Verder liet hij nog beelden zien hoe een auto ingedeeld was met alles wat ze nodig hadden onderweg aan materiaal en bereikbaarheid met mobiel en navigatie en waar anderen bezig zijn op dat moment. Lammy bedankt hem voor de mooie leerzame uitleg en overhandigd hem een attentie,we zingen tot slot Een karretje op de zandweg reed,en iedereen welthuis.

Verslag vrouwenvereniging van de Sinterklaasavond op 6 december er zijn 19 leden aanwezig. Lammy opent deze avond met een hartelijk welkom en we zingen Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht en dan heeft ze een mooi verhaal uit de krant van Lambert Kieft over Sinterklaas bij de dokter. Dan zingen we Hoor de wind waait door de bomen,de notulen van de vorige keer worden voorgelezen en verder ingekomen stukken en overleg knijpertjes bakken voor de kerst. En dan is er tijd voor chocolade melk en iets lekkers erbij. We gaan weer luisteren naar een verhaal van dezelfde schrijver 3 halen 4 betalen op is op. De Sinterklaas zakken werden gehaald die vol zaten met mooie pakjes en we begonnen met Bingo wie bingo had mocht een kado uitzoeken en het gedicht voorlezen wie vervolgens weer bingo had mocht iemand aanwijzen voor het volgend kado we gaan net zolang door tot iedereen een pakje heeft. Ondertussen zijn we weer voorzien van alle lekkers wat hoort bij een Sinterklaas avond. Tot slot zingen we O kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vindt en welthuis en tot de kerstviering met de soos op dinsdagmiddag 21 december. Secr;Rieki Bos


KERSTVIERING IN ELP. Op donderdagavond 23 december was het weer zover: Kerstviering in Elp. Al dagen van te voren werd door een enthousiaste groep vrijwilligers een aanvang gemaakt met de voorbereiding. Om te beginnen werd een grote kerstboom bij het dorpshuis geplaatst welke werd versierd met verlichting en ballen. Ook de Kinder Activiteiten Club heeft een knutselmiddag gehouden met als resultaat nog wat extra versiering in de kerstboom. De Jeugdsoos JEZ was al druk aan het repeteren met hun bijdrage en er werden door een aantal dames de nodige koeken en knieperties gebakken. Donderdag werd het dorpshuis versierd, de tent voor de catering opgezet en een decor gemaakt voor het kerstspel van de jeugdsoos. Alles met elkaar een sfeervol geheel inclusief vuurkorven, schapen en herder. Zo tegen half acht kwam de Kersman, gevolgd door een aantal kinderen, aan na een rondje door het dorp in een mooie open koets welke in verband met de gladheid getrokken werd dooreen trekker. Onder de muzikale klanken van een viertal meiden van St. Cecilia werd de Kerstman ontvangen. Na binnenkomst werden er door de kinderen een aantal kerstliedjes gezongen en daarna vertelde de Kerstman een mooi verhaal. Er was koffie met koek, er waren knieperties te koop en ook stond er een loodjesboom waar leuke prijsjes waren te winnen. Het programma ging buiten verder met de opvoering van een ludiek kerstspel door leden van de JEZ waarin het Kerstkind werd bezorgd door de pakket bezorger van TNT post. Op het eind van de avond kon men de krachten nog beproeven met een wedstrijdje kerstboomgooien. Ook in de aanwezige tent was het gezellig druk en genoot men van de chocolademelk, een drankje en/of de rookworst. Al met al een geslaagde avond waarvan ik denk dat zowel publiek als vrijwilligers genoten hebben. Het duurt nog even, maar ook voor dit jaar is de kerstviering wederom gepland op 23 december. Met dank aan alle mensen die deze avond tot een succes hebben gemaakt. Jan Reinds.


SOOSNIEUWS Op 17 november hadden we de heer de Vries, apotheker te Westerbork uitgenodigd. Hij vertelde ons over het gebruik van medicijnen. Er werden nog vragen gesteld over het bestellen van de medicijnen. Velen vinden dat moeilijk. Hij was hiervan op de hoogte en er wordt aan gewerkt om het op te lossen. Elly bedankte hem voor het verzorgen van deze middag. 8 december. Wegens de slechte weersomstandigheden was de excursie naar Stal Boreel afgelast. Ank en Gabe hadden samen een mooie kwis samengesteld. Hiermee hebben we ons prima vermaakt. Dank aan Ank en Gabe. 21 december. Deze keer de kerstmiddag op de Dinsdag, samen met de vrouwenvereniging. De zaal was weer mooi in kerstsfeer gebracht. Elly opende de middag Na de koffie was het aan Marjan en Gea Spiekman om voor ons deze middag te verzorgen. Ze vertelden en zongen op een mooie manier het scheppingsverhaal. De traditionele appelbol was niet vergeten in de pauze. Daarna gingen ze verder met een kerstverhaal en mooie liedjes, die allemaal met Kerst hadden te maken. Lammie bedankte hen hartelijk voor deze mooie middag. We werden door haar goede kerstdagen en een gezond 2011 toegewenst. Na het zingen van Ere Zij God gingen we naar huis. 5 januari 2011. Nieuwjaarsvisite. Deze middag vullen we ieder jaar op dezelfde manier in. We wensen elkaar een gezond nieuwjaar . We drinken koffie met een plak krentenbrood, spelen een paar spelletjes bingo, drinken wat en er worden een paar hartige hapjes geserveerd. We hebben ons prima vermaakt en nu maar weer afwachten wat 2011 weer voor ons in petto heeft. Onze gezellige avond is dit jaar op 23 maart om 20.00 uur in de `Koekoekshof`` In de volgende schoolkrant kom ik hier op terug Matje Wolbers Secr.Soos.


RECEPT VAN DE REDACTIE Erwtensoep (eerste versie) Nodig: 500 gram spliterwten ongeveer 3 liter water 1 pond krabbetjes in niet te grote stukken (=varkensvlees) 250 gram in dobbelsteentjes gesneden vers spek 2 (of meer) grote preien 1 grote winterpeen 1 selderijknol 1 bosje bladselderij eventueel een paar aardappelen 1 rookworst Bereiding: De spliterwten wassen en 1 uur koken in 3 liter water. Dan de krabbetjes en het vers spek erbij doen. Als het kookt even af-schuimen. Alles weer 1 uur laten doorkoken. Ondertussen de groente zo klein mogelijk snijden. De bladselderij snipperen. Al deze groenten bij de soep doen (na twee uur koken dus) en het geheel nog ruim een half uur laten koken. Neem de krabbetjes uit de soep, verwijder de botjes en snijd het vlees klein. Roer de soep glad door een passe-vite (roerzeef) en breng hem zo nodig nog op de juiste dikte met kokend water of bouillon. Laat de rookworst even in heet water wellen en voeg hem daarna in plakjes gesneden op het laatst toe. Uiteraard ook het vlees toevoegen. Eventueel nog op smaak brengen met zout en peper. Eten met (bruin) brood. Als men dit gerecht in de snelkookpan wil klaarmaken alles tesamen 40 à 50 minuten onder druk koken (behalve de rookworst). Erwtensoep (tweede versie) Bereiding: Spoel 500 gram spliterwten af onder de kraan (dit gaat het gemakkelijkst in een grote zeef). Gebruik een pan met dikke bodem en doe daar 2½ liter water in, de spliterwten, 5 bouillonblokjes, 900 gram erwtensoepgroente (in pakketten verkrijgbaar) en twee hamschijven (=varkensvlees). Breng dit alles aan de kook en laat het geheel op zacht vuur ongeveer 3 uur pruttelen tot het vlees goed gaar is. (In de snelkookpan 2¼ liter water gebruiken en 50 minuten onder druk koken). Haal daarna het vlees uit de pan, verwijder het vet en snijd het vlees klein. Stamp de erwtensoep of roer hem door een roerzeef of gebruik een staafmixer. Voeg daarna het vlees en een in schijfjes gesneden rookworst aan de soep toe. Eventueel nog verdunnen met water naar wens.

Eet er bruin brood of stokbrood bij.


HET KINDERRECEPT

EITJES IN EEN JASJE IngrediĂŤnten voor 4 personen 4 middelgrote gave aardappels in de schil 4 eieren 1/2 theel zout 1/2 theel peper 1 theel peterselie Hulpmiddelen Een lepeltje een mesje Bereidingswijze De oven moet worden aangezet en voorverwarmd tot 180 Gr C. Was en borstel de aardappels goed schoon. Leg de gewassen en gedroogde aardappels in de voorverwarmde oven en pof ze gaar in ongeveer 30 minuten. Voor het volgende karwei moet je een ovenwant aantrekken. Haal de aardappels uit de oven. De oven niet uitdoen! Want we zijn nog niet klaar. Haal nu aan de bovenkant van de aardappels de schil eraf. Als je de schil eraf kan trekken zijn de aardappels gaar. Maak met een lepeltje een holletje in de aardappels. Vul deze holletjes met de rauwe eieren. Strooi het zout, de peper en de peterselie erover. Zet de gevulde aardappels voorzichtig terug in de oven en laat ze dan staan totdat het eiwit hard is geworden. Dan zijn ze klaar.


DE KINDERPUZZEL

1.

Waar gebruik je je hersenen voor?

2.

Waarmee kan je je IQ-testen ?

3.

Een ander woord voor hersenen is .....................

4.

Zo ................ als een vos !

5.

Je oren, ogen, neus en mond zijn ......................

6.

Sommige kinderen zijn heel slim. Dan ben je ........................

7.

Je hersenen voelen aan als een ...........................

8.

Als je heel slim bent, dan heb je een goede ...........................


HET INTERVIEW Beste mensen, Deze keer geen interview. We hebben de afgelopen weken kunnen zien wat de jeugd in Elp allemaal teweeg kan brengen. Natuurlijk doelen wij op het kerstspel wat de jongeren met elkaar en in hun vrije tijd en met heel veel plezier ingestudeerd hebben. Hierbij wat fotoâ€&#x;s . Volgende keer krijgt u weer een interview van een kind, of meerdere kinderen uit Elp. De redactie


WINTERKLEURPLAAT

Dorpskrant - januari 2011  

De Dorpskrant van Elp

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you