Balkon 2016_5

Page 1

20 16_ 5 r t a s

s i t t

880 Ft

á e r e

ISSN 1216-8890

k o r t m ű v é s z f o l y ó i B u d a p
|⅞ b o r í t ó

|

c o v e r

t a r t a l o m

|

c o n t e n t s

6

RAVASZ András Le patron est devenu fou (A főnök megbolondult) | The Boss Went Crazy, 1997–2001 (részlet | detail) felfújható objekt | inflatable object © Fotó: ELN Ferenc

RAVASZ András

8 SARKADI Péter

10 BERNÁTH(Y) Sándor ⅞ i n s i d e

11

e x p r e s s

VÁRNAI Gyula

KARSAI Dániel unscarred/dr. strangelove, 2014 installáció | installation © Fotók: ELN Ferenc

12 UGLÁR Csaba

13 KOMORÓCZKY Tamás – UGLÁR Csaba HAJAS Tibor

14 ÁDÁM Zoltán, ZUZU–VETŐ

16 GÁLDI VINKÓ Andrea

HU ISSN 1216-8890 Levélcím: Balkon, Kállai Ernő Művészeti Alapítvány 1024 Budapest, Fény u. 2. • balkon@c3.hu www.balkon.hu

Felelős kiadó: Hermann Péter Kiadja és terjeszti a Poligráf Könyvkiadó 2120 Dunakeszi, Keszthelyi István u. 5/a. Telefon / Fax: +36 27 347 825 e-mail: poligraf@invitel.hu


Fő s z e r k e s z t ő :

H A J D U I S T VÁ N i h a j d u @ c 3 . h u

18

S z e r k e s z t ő k :

Ágnes von URAY

20 SZABÓ Eszter Ágnes

21

SZ Á Z A D O S L Á SZLÓ s z a z a d o s l a s z l o @ g m a i l . c o m SZI P Ő C S K R I SZ T I N A s z k r i s z t a @ c 3 . h u L a p t e r v :

EL N FER EN C w w w. e l n f e r e n c . n e t Fo t ó :

R O S TA J ÓZ S EF j oz s e f. r o s t a @ g m a i l . c o m

PITTMANN Zsófi

23

32

RAVASZ András

GRUPPO TÖKMAG

25

34

NAGY Kriszta x-T

KOMORÓCZKY Tamás

26

35

KOSTIL Danila

FELSMANN István

27

36

CSISZÉR Zsuzsi

CSEH Tamás

30 BRÜCKNER János

t á m o g a t ó k

Terjesztés: Árusításban terjeszti a Lapker Rt. és alternatív terjesztők. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Üzleti és Logisztikai Központ (ÜLK). Előfizethető Budapesten az ÜLK kerületi ügyfélszolgálati irodáinál, a hírlapkézbesítőknél, a Hírlapelőfizetési Irodában (HELIR): Budapest VIII., Orczy tér 1. Levélcím: HELIR 1900 Budapest Előfizetési díj: egy évre: 7.080 Ft fél évre: 3.540 Ft • negyed évre: 1.770 Ft Árusítási ár: szimpla szám: 880 Ft • dupla szám: 1.080 Ft

Készült a Mester Nyomdában Arctic Volume White papírra. Borító: Arctic Volume White 300 gr Belív: Arctic Volume White 150 gr


ELN Ferenc 4

KÉSZMAN József Kordinátorok | Coordinators:

KÁLMÁN Borbála POPOVICS Viktória Kiállításgrafika | Graphic Design:

SZMOLKA Zoltán Grafikai kivitelezés | Graphical Execution:

Dessin Design Kiállítók | Artists:

ÁDÁM Zoltán BERNÁTH(Y) Sándor BRÜCKNER János CSEH Tamás CSISZÉR Zsuzsi FELSMANN István GÁLDI VINKÓ Andrea GRUPPO TÖKMAG KARSAI Dániel KOSTIL Danila KOMORÓCZKY Tamás NAGY Kriszta x-T PITTMANN Zsófi RAVASZ András SARKADI Péter SZABÓ Eszter Ágnes UGLÁR Csaba Ágnes von URAY VÁRNAI Gyula ZUZU-VETŐ

2 0 1 6 _ 4

2016. május 6 – június 26. | 6 May – 26 June 2016

Ludwig Múzeum – Kortárs művészeti Múzeum Ludwig Museum | Museum of Contemporary Art, Budapest

ROCK / TÉR / IDŐ � ROCK / SPACE / TIME

fotók | photos:

A kiállítás kurátora | Curated by:


5


2 0 1 6 _ 4

RAVASZ András Le patron est devenu fou (A főnök megbolondult) | The Boss Went Crazy, 1997–2001 felfújható objekt | inflatable object � Comics puzzle, 2001, C-print � 100% dB, 2000, videó | video

6


RAVASZ András „Az életemben kedvelt valamennyi zenei előadót gyűjtöttem össze, melyek véletlenszerű sorrendben jelennek meg. Érdekes konstellációk alakulnak ki, ahogy az időben és stílusban távol eső előadók egymás mellé kerülve eddig nem gondolt zenei hatásokat sejtetnek.” (R. A.) “I collected every musical performer I have ever liked, and they appear randomly, giving rise to interesting constellations, as the juxtaposition of performers distant in time and style creates musical impressions never before considered possible.” (A. R.) 7


2 0 1 6 _ 4

SARKADI Péter VIP, 1981 ceruza, papír | pencil on paper, 35 × 40 cm � Neon Galéria, Budapest

8


SARKADI Péter Stullwerk Magazin, ’79 I. negyedévi kiadása Stullwerk Magazine 1979/I. színes ceruza, akvarell, papír | coloured pencil and aquarelle on paper, 30 × 22 cm Neon Galéria, Budapest

SARKADI Péter Dokumentumok ’80 | Documents ’80, 1980 tus, papír | ink on paper, 28 × 40 cm � Neon Galéria, Budapest

SARKADI Péter Champion, 1980 vegyes technika, matrica, papír | mixed media, sticker on paper, 35 × 50 cm

9


2 0 1 6 _ 4

SARKADI Péter LSD, 1967 � olaj, kollázs, farost | oil and collage on wood fiber, 60 × 100 cm � Neon Galéria, Budapest

BERNÁTH(Y) Sándor Esztrád II. | Variety Show II., 1980 olaj, vászon | oil on canvas, 100 × 100 cm � Barta Péter gyűjtemény | Collection of Péter Barna 10


VÁRNAI Gyula A szajha útja (W.H.) | A Harlot’s Progress (W.H.), 1999 hanginstalláció | sound installation; aplikált kazettásmagnó asztal | tape recorder, table

VÁRNAI Gyula Átfedés | Overlap, 2008 � 2 db diavetítő | 2 slide projectors

11


2 0 1 6 _ 4

UGLÁR Csaba Darabok Warhol Aczél-szériájából | Pieces of Warhol’s Aczél-series, 2010 C-print, vászon | C-print on canvas, 120 × 230 cm � Irokéz Gyűjtemény | Irokéz Collection, Szombathely

12


HAJAS Tibor Öndivatbemutató | Self Fashion Show, 1976 videó | video, 14 min

KOMORÓCZKY Tamás – UGLÁR Csaba My Heart is Gun, 1999 videó | video, 17 min Irokéz Gyűjtemény | Irokéz Collection, Szombathely

13


2 0 1 6 _ 4

ÁDÁM Zoltán Van van | Is Is, 1988, vegyes technika, üveg | mixed media on glass, 50 × 40 cm Neon Galéria, Budapest

14

ZUZU –VETŐ (MÉHES Lóránt – VETŐ János) Trabant zenekar | Trabant Band, 1982, filctoll, xerox, papír | Xerox, felt-tip pen on paper, 30 × 21 cm � Neon Galéria, Budapest


ANDORKA Tímea Zenei tendenciák, infografika | Music Time Line, infographic

15


16

2 0 1 6 _ 4

GÁLDI VINKÓ Andrea Inside Out, 2008–2013 kiállítási példányok | exhibition prints


17


18

2 0 1 6 _ 4

Ágnes von URAY Saját hang | Own Voice, 2016 fatábla, rajzszén, vízfesték, 27 db | aquarelle and charcoal on wooden panel, 27 pcs, 33 × 33 cm


19


20

2 0 1 6 _ 4

SZABÓ Eszter Ágnes Nagymamám Zalai Imréné találkozása David Bowieval | My Grandma, Mrs Imre Zalai Meeting David Bowie, 1999 vászon, hímzés | embroidered textile, 74 × 98 cm Somlói Zsolt és Spengler Katalin gyűjteménye | Collection of Zsolt Somlói and Katalin Spengler Amikor nagymamám, Zalai Imréné találkozott David Bowieval | When My Grandma, Mrs Imre Zalai Met David Bowie, 2016 vászon, hímzés | embroidered textile, 70 × 96 cm


PITTMANN Zsófi Nem vagyok én apáca | I’m no nun...* (Zalatnay Sarolta), 2003, 56 × 88 cm Mondd mért szeretsz te mást.. | Tell Me Why Love Someone Else...* (Máté Péter), 2003, 61 × 84 cm Őszintén akarok élni... | I Want to Live Honestly...* (Piramis band), 2003, 50 × 81 cm Kőbányán születtem | I Was Born in Kőbánya...* (Deák Bill Gyula), 2003, 64 × 83 cm * hímzett textilvászon | embroidered textile

PITTMANN Zsófi Make Love Not War * (John Lennon – Yoko Ono), 2004, 63 × 82 cm Like a Virgin* (Madonna), 2013, 61 ×78 cm Cherie, Cherie Lady * (Modern Talking), 2003, 60 × 80 cm Oynama...* (Tarkan), 2005, 53 ×77 cm * hímzett textilvászon | embroidered textile 21


2 0 1 6 _ 4

Lemezborítók a Hungaroton Records archívumából | Album Covers from the Collection of Hungaroton Records

Koncertplakátok az Artpool Művészetkutató Központ gyűjteményéből Concert Posters from the Collection of Artpool Art Research Center

22


KOSZITS Attila magánarchívuma | Private Archive Fotó | Photo: ROSTA József

SZŐNYEI Tamás magánarchívuma | Private Archive Fotó | Photo: BENEDEK Gábor

RAVASZ András Music Box, 2003 interaktív hanginstalláció | interactive sound installation 23


2 0 1 6 _ 4

Archívum | Archive Artpool Művészetkutató Központ, Magyar Rádió – Hangarchívum, Budapest Art Music Center – Zenei Könyvtár, Rockmúzeum

24


NAGY Kriszta x-T Testreírás | Writing on Body, 2015 30 db fotóprint, változó méret | 30 photos, various dimensions

25


2 0 1 6 _ 4

KOSTIL Danila Upside Down, 2011 � zene | music: Spider Sense � videó | video: 4 min

26


CSISZÉR Zsuzsi All We Need Is Love, 2016 � vegyes technika (zenei újságkivágások, olaj, vászon) mixed media (music magazine cuts and oil on canvas � részletek | details

27


28 2 0 1 6 _ 4


CSISZÉR Zsuzsi All We Need Is Love, 2016 � vegyes technika (zenei újságkivágások, olaj, vászon) mixed media (music magazine cuts and oil on canvas) 29


2 0 1 6 _ 4

BRÜCKNER János Erózió | Erosion, 2016 vegyes technika, papír | mixed media on paper, 267 × 302 cm

30


31


2 0 1 6 _ 4

GRUPPO TÖKMAG Wu, 2012 pamut | cotton, 63 × 53 cm 32

GRUPPO TÖKMAG Rap, 2012 pamut | cotton, 63 × 53 cm


GRUPPO TÖKMAG Nem hivatalos jelek | Unofficial Signs, 2011 fa, gumi, papír | wood and rubber on paper, 65 × 45 cm

GRUPPO TÖKMAG Kaiser strasse, 2012 pamut | cotton, 150 × 170 cm 33


2 0 1 6 _ 4

KOMORร CZKY Tamรกs Schkitz #2, 2008 videรณ | video, 10 min

34


FELSMANN Istvรกn Britney dolgozz | Work Britney, 2014 videรณ | video, 2 min

35


2 0 1 6 _ 4

INDIÁNOK VAGYUNK | WE ARE INDIANS

CSEH Tamás

Cseh Tamás Archívum 36


37


38 2 0 1 6 _ 4


i n s i d e

e x p r e s s

� CSISZÉR Zsuzsi All We Need Is Love, 2016 zenei újságkivágások | music magazine cuts részlet | detail � CSISZÉR Zsuzsi All We Need Is Love, 2016 olaj, vászon | oil on canvas részlet | detail © Fotók: ELN Ferenc

39
P RÓF É TA PA R Á DÉ A Łódź Kaliska csoport Marek Janiak, Andrzej Wielogórski, Andrzej Świetlik, Adam Rzepecki művészeti projektje

ÚJ BUDAPEST GALÉRIA 2016. október 5 – 2017. január 8.

Megtekinthető hétfő kivételével 10–18 óráig. Új Budapest Galéria 1093 Budapest, Fővám tér 11—12. (Bálna) www.budapestgaleria.hu/uj/ info@budapestgaleria.hu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.