Page 1

STAGE VERSLAG

Engage, Empower, Advocate

20 juni, 2011 Dit document zal inzicht verschaffen in de werkzaamheden die ik tijdens mijn stage periode heb verricht. Bedrijf: MADE Advertising Ltd. 54 Marshall Street, W1F 9BH Londen

Geschreven door: Ellen Heinemann, 3e jaars student Kunst&Techniek


London’s skyline


Stageverslag

Engage, Empower, Advocate Ellen Heinemann

Plaats en datum van afronding:

Londen, 10 juni 2011 Stagebedrijf:

MADE Advertising Ltd. Afdeling:

Marketing, advertising, design, events Bedrijfsbegeleider:

Simon Sรก Feio Opleiding:

Kunst&Techniek, Saxion Enschede Stage begeleider:

Hans van Grol


VOORWOORD Dit is het verslag van mijn stageperiode in Londen. Ik heb 5 maanden lang mijn theoretische kennis in de praktijk kunnen toetsen bij het bedrijf MADE, in het hartje van Londen. Ik heb stage gelopen van januari tot medio juni 2011. In deze periode kon ik deelnemen aan diverse projecten binnen de marketing- en advertisingsector. Ik heb gekozen voor een stage in Londen, Engeland, omdat ik het gevoel had dat een wereldstad mij als persoon sterker zou maken en de Engelse branche in mijn ogen meer globaal en universeler is. Ik heb een half jaar in een zeer toeristisch gebied van Londen gewerkt, Soho. Mijn stage heeft ervoor gezorgd dat ik veel situaties voor het eerst heb ervaren, zoals: uit huis wonen, full time werken en mezelf zien te redden in een drukke wereldstad. Emotioneel was het erg zwaar, aangezien ik mijn vrienden en familie voor lange periodes moest missen. Alle moeite en het harde werk is het zeker waard gebleken en ik blik dan ook met trots terug op mijn succesvolle stage. Ik hoop dat dit document duidelijk maakt wat ik in die periode heb gedaan. Het zou een voldoening zijn als ik andere medestudenten wat kan meegeven van mijn ervaring.

Ik zou graag mijn stage begeleider Hans van Grol willen bedanken voor zijn bezoek aan het stagebedrijf en de leuke en leerzame periode onder zijn hoede. Graag zou ik ook mijn geweldige collega’s willen bedanken, Dean Dempsey, Simon Sá Feio, Rebecca Day en Greg Chambers voor alles wat ze mij hebben bijgebracht en de gezellige tijd.

Natuurlijk ook een grote dankbetuiging aan mijn ouders Gemma en Rene Heinemann voor hun financiële steun, alle overlevingspakketten en hun bezoekjes aan Londen om mij door deze emotioneel zware periode heen te sleuren. Ook bedank ik mijn zus Marleen Heinemann voor haar bezoek en voortdurende steun. Dit document is geschreven voor: alle 1e en 2e jaars Kunst&Techniek studenten die zich willen voorbereiden op hun stage leerkrachten die geïnteresseerd zijn in mijn stage bedrijf en mijn uitgevoerde taken algemeen geïnteresseerden in mijn ervaringen in het buitenland of mijn stage Oldenzaal, 27 Juni 2010 Ellen Heinemann


INHOUDSOPGAVE I SAMENVATTING

II BEGRIPPENLIJST EN AFKORTINGEN

1.0 INLEIDING

2.0 HET BEDRIJF MADE 2.1 Over MADE 2.2 Organogram 2.3 Historie 2.4 Afdeling

3.0 WERKZAAMHEDEN 3.1 Project activiteiten 3.2 Werk breakdown schema 3.3 Werk kwaliteit

1-2 3-6 3 4 5 6 9-12 11 12 12

4.0 PROJECTEN 14-21 4.1 MADE Brigade en database 14 4.2 Red Bull Flugtag 15-16 4.3 Christian Aid 17-18 4.4 Jamaican Tourist Board 19-20 4.5 Kung Fu Panda 2 21

5.0 EVALUATIE 5.1 Mijn competenties 5.2 Mijn goede en slechte punten 5.3 Voor, tijdens, na

23-29 23-27 28 28-29

6.0 CONLUSIE EN AANBEVELINGEN 6.1 Conclusie 6.2 Aanbevelingen

32-33 32 33

8.0 BIJLAGEN I Referentie brief II Beoordeling III Competenties

35-38 35 36 38

7.0 LITERATUURLIJST

34


I SAMENVATTING Begin januari 2011 ben ik begonnen met mijn stage periode, deze duurde tot medio juni. Ik heb stage gelopen bij een reclame bureau, MADE Advertising. MADE is gevestigd in Soho, in het hart van Londen.

Ik heb bij MADE 5 maanden lang mijn theoretische kennis in de praktijk kunnen toetsen. In deze periode heb ik deelgenomen aan diverse projecten binnen de marketing- en advertisingsector. Ik heb gekozen voor een stage in London, Engeland, omdat ik het gevoel had dat een wereldstad mij als persoon sterker zou maken en de Engelse branche in mijn ogen meer globaal en universeler is.

Mijn grootste opdracht was het runnen van een online- en printcampagne voor Red Bull Flugtag. Dit project was geheel mijn verantwoordelijkheid en heb het hele project dan ook zelf opgezet en uitgevoerd. Voor deze opdracht moest ik meer dan 200 advertenties plaatsen in meer dan 40 tijdschriften en kranten en op een aantal websites. De overige tijd heb ik besteed aan andere opdrachten in de rol van account executive.

De Red Bull Flugtag opdracht was geweldig, aangezien ik hier alle vrijheid kreeg van mijn bedrijfsbegeleider. Door deze opdracht heb ik ervaren hoe een project van begin tot eind moet worden uitgevoerd. Dit was een zeer leerzame opdracht waarin alle facetten van de door mij geambieerde werkrol aan bod kwamen.

De overige kleinere opdrachten waren natuurlijk ook zeer leerzaam en hebben ervoor gezorgd dat ik erg gevarieerd heb gewerkt binnen vier verschillende afdelingen; marketing, advertising, design en events. Ik heb altijd volledige vrijheid gekregen in hoe ik projecten aanpakte. Ik heb mijn creatieve kant goed naar boven laten komen wat resulteerde in goede eindproducten. Ik zou twee aanbevelingen hebben voor het bedrijf; 1. Het beter verdelen van de taken 2. Zorgen dat er een overzichtelijk schema wordt bijgehouden van alle projecten die live zijn

Zo weet iedereen wat er gaande is. Ik weet nu uit ervaring dat dit toch prettiger werkt. Af en toe werden er kleine taken vergeten (zoals het betalen van de congestieheffing, wat een boete oplevert). Dit omdat er niet duidelijk werd gecommuniceerd en er geen specifieke taken werden aangewezen. Ik had het gevoel dat mijn collega’s af en toe een beetje wazige antwoorden gaven zodat als er iets mis ging, ze de verantwoordelijkheid niet op zich hoefde nemen. Ook is het aan te bevelen om te weten welke projecten allemaal live zijn, zodat actuele informatie beschikbaar is als een klant belt. Ik denk dat dit professioneler overkomt op de klant in plaats van ‘sorry, wat was uw naam?’.


II BEGRIPPENLIJST EN AFKORTINGEN Afkortingen

Begrippenlijst

MD Managing director

Blue chip clients Klanten met de hoogste marktwaarde (de blauwe fiches in het casino hebben de hoogste waarde, vandaar de naam).

Brand Ambassador Promotie medewerker

Desk research Het verzamelen van bestaande data en informatie uit diverse openbare bronnen. Wordt vaak gebruik om achtergrondinformatie te verkijgen.

3D video mapping Brengt gebouwen tot leven met behulp van 3D projectoren. Deze techniek wordt gebruikt voor promoties.

T&CS Terms and conditions

Am-dram Amateur dramaturgen P46 Belastingsformulier SE-form Formulier voor zelfstandigen

Footfall Het aantal bezoekers van een winkel in een bepaalde tijd periode (per dag/maand/jaar).

Field research Het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens waarvoor men zelf onderzoek moet verrichten. Deze gegevens zijn niet door middel van desk-research te achterhalen. Cold calling Het proces van het benaderen van potentiële klanten of cliënten, meestal bij telefoon, die een dergelijke interactie niet verwachten. MADE Brigade Alle promotie medewerkers van MADE.

Guerrilla stunt Deze stunts zijn onverwachts, onconventioneel en mogelijk interactief. Het doel is om een buzz te genereren zodat de actie viraal gaat. Meestal is hier geen officiële toestemming voor.

Whispering windows Interactieve (winkel)ruiten die worden gebruikt om de aandacht van bezoekers te trekken.


1.0 INLEIDING

Pagina 1

Dit verslag gaat over mijn stage ervaringen over de periode van begin januari 2011 tot medio juni 2011 in Engeland. Deze stage heb ik gedaan in het kader van mijn opleiding Kunst&Techniek aan het Saxion in Enschede. De stageperiode is een fase in mijn opleiding, aansluitend op de eerste twee studiejaren, waarbij ik een reĂŤle praktijktest moet ondergaan in een bedrijfsmatige omgeving. Deze fase is een verplicht onderdeel van mijn studie. In dit verslag staan de ervaringen en ontwikkelingen die ik tijdens mijn stage bij MADE Advertising heb doorgemaakt. MADE is een bedrijf dat zich specialiseert in outdoor en experiential advertising. MADE is een acroniem voor: Marketing Advertising Design en Events Hun kernwaarden zijn: engage, empower, advocate. Engage (of betrek) je klanten. Empower (of machtig/versterk) hun consumenten. Advocate (ofwel voorstander zijn van) je werknemers en partners.

MADE concentreert zich op vier verschillende afdelingen. Vandaar dat ik heb gekozen voor dit bedrijf. MADE is zeer gevarieerd en uitdagend en ze voeren elke stap van het project zelf uit, van het bedenken van een concept tot de uitvoering en de afronding. Ik heb dus stage gelopen op vier verschillende afdelingen: marketing, advertising, design, events. Voor mijn stage wilde ik graag ervaring opdoen in de advertising sector. Ik ben erg leergierig en wilde elke stap leren die cruciaal is om een goede reclame campagne op poten te zetten. Ik ben van mening dat ik door deze ervaring mijn beroep later beter zal kunnen uitoefenen. Tijdens mijn stage heb ik uiteraard ook minder plezierige dingen ervaren. Alhoewel dit meer met mezelf te maken had dan met de stage zelf. De heimwee en het missen van mijn vrienden en familie heeft het emotioneel wel moeilijk gemaakt. Natuurlijk zijn er nog kleine dingetjes zoals de Engelse humor en gespreksstof, maar hierover meer in de conclusie. De doelstellingen van de stageperiode zijn tweeledig: enerzijds heb ik een persoonlijk opleidingsplan (POP) geschreven, waarin specifieke doelstellingen vermeld staan die ik wilde realiseren tijdens mijn stage. Anderzijds moeten de opdrachten tijdens de stage worden voltooid.


INLEIDING In dit document zal ik uitgebreid ingaan op mijn werkzaamheden die ik tijdens mijn stage heb verricht. Meer informatie over mijn persoonlijk functioneren op de afdeling zal ook aan bod komen. Tevens zal ik de historie van het bedrijf beschrijven en hoe het is georganiseerd. Dit zal ik duidelijk maken met een organogram.

Pagina 2

In het eerste hoofdstuk zal ik de organisatie is beschrijven: hoe MADE is ontstaan en hoe de structuur van het bedrijf in elkaar zit. Het daaropvolgende hoofdstuk geeft een uitgebreide beschrijving van mijn project activiteiten en aan welke projecten ik voornamelijk heb gewerkt. Ik had ĂŠĂŠn hoofdproject met daaromheen allerlei kleinere projecten. In de conclusie zal ik onder andere ingaan op wat ik heb geleerd, wat ik verder van mijn stage heb gevonden en de doelstellingen die aan mijn stage waren verbonden. In het laatste hoofdstuk zal ik mijn stage en mijn doelstellingen evalueren. Aan het begin van ieder hoofdstuk zal ik een korte beschrijving geven over wat er zal worden behandeld in het hoofdstuk.


2.0 HET BEDRIJF MADE

Pagina 3

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het bedrijf georganiseerd is, welke historie het heeft, welke diensten het levert en in welke markt het opereert. Hoe het bedrijf is georganiseerd zal ik duidelijk maken met behulp van een organogram. Vervolgens zal ik aangeven op welke afdeling ik werkzaam ben geweest en welke plaats ik binnen het bedrijf heb aangenomen.

2.1 Over MADE MADE heeft één missie: de manier veranderen waarop merken direct communiceren met consumenten. Ze houden niet van verkooppraatjes, maar willen hun boodschap over brengen in een leuke, interactieve ervaring. Hun kernwaarden zijn: engage, empower en advocate. Engage (of betrek) je klanten. Empower (of machtig/versterk) hun consumenten. Advocate (ofwel voorstander zijn van) je werknemers en partners. Beide Simon en Dean zijn sterke spelers in de marketingbranche vanwege hun ervaring. Ze bieden vaak inspiratie sessies aan voor gerenommeerde merken en de grotere reclame bureaus. Hun aanpak is om te inspireren, innoveren en evalueren. MADE biedt onderzoek, promotie marketing, lifestyle marketing, direct marketing, buzz marketing (of word of mouth), influencer marketing en experiential marketing. Hun filosofie is om zich te binden met de doelgroep van hun klanten. Ze willen de doelgroep versterken met instrumenten zodat de consument een voorstander zal worden van het merk, en het product of de service zal aanbevelen in hun direct omgeving zoals, vrienden, familie of collega’s. MADE’s visie is om uit te groeien tot een toonaangevend, gespecialiseerd communicatie bureau met blue chip clients en partners. MADE’s doel is om de manier waarop merken direct met hun consumenten communiceren te veranderen.


HET BEDRIJF MADE 2.2 Organogram

Pagina 4


HET BEDRIJF MADE 2.3 Historie

Pagina 5

MADE Advertising is een creatief bureau gevestigd in Soho, London en is oorspronkelijk gestart in het jaar 2000 (eerder bekend als Madmedia Limited). MADE biedt klanten narketing, advertising, design en events door consumenten het merk te laten ervaren met behulp van interactie. Ze verkopen oplossingen die enthousiasmeren, prikkelen en die consumenten stimuleren om over te gaan tot actie. MADE is oorspronkelijk opgericht door Dean Dempsey en Anthony Maciocia. Doordat ze dezelfde passie deelden, waagden ze zich in de wereld van ambient media, guerrilla marketing en PR stunts met klanten zoals KLP, Euro en RSCG. Dit ging allemaal onder de naam MADmedia (Maciocia And Dempsey). In September 2010 veranderden ze deze naar MADE en werden ze vergezeld door Simon Sá Feio, een Portugees met 15 jaar ervaring in marketing en sponsorship. Van verbrande auto’s onder gekladderd met graffiti voor de Observer Newspaper tot 3D hologrammen van Sir Richard Branson (Virgin Digital), Girls Aloud (Sunsilk) en nog recenter, Pixie Lott, N-Dubz en Tinchy Strider voor Orange. Grote outdoor banners op gashouder stations voor Pepsi Max, tot live evenementen en ervaringen voor Microsoft (over heel Europa) en on-line campagnes voor Nestle en Tetley. MADE heeft altijd uitgeblonken in het creëren en leveren van first media campagnes die mond tot mond reclame genereren. Ze hebben het vermogen om consumenten van houding te laten veranderen ten opzichte van een merk, door opwinding te genereren. In 2010 heeft MADE een zilveren award gewonnen voor Brand Experience Campaign of the Decade voor hun werk voor Fab Ice Lollies met de langlopende ‘Design a Fab Den’ ctiviteit, die momenteel in het 5e jaar zit.


HET BEDRIJF MADE 2.4 Afdeling

Pagina 6

Het werk dat ik dagelijks verrichte viel onder vier verschillende afdelingen: Marketing Advertising Design en Events

Marketing Binnen deze afdeling heb ik me vooral bezig gehouden met markt onderzoek. Hiervoor voerde ik onderzoek uit dat de marketingactiviteiten ondersteunde. Vervolgens gebruikten mijn superieuren deze informatie om hun marketingactiviteiten te plannen. Voorbeelden van zulke taken zijn: Onderzoek doen naar hoge footfall locaties voor promoties Vinden van populaire hotspots om de betreffende doelgroep te bereiken Doelgroep segmentatie Achterhalen welke locale activiteiten er plaats vinden voor maximum blootstelling van de promotie Routes uitstippelen voor onze promos langs key areas Advertising Ik heb me bezig gehouden met online advertising, outdoor advertising en advertising via traditionele media zoals kranten en tijdschriften. Werkzaamheden die ik hiervoor heb uitgevoerd zijn: Online advertentie ruimte zoeken Onderzoek doen naar websites met een hoog bezoekersaantal Boeken van advertenties (zowel online als in kranten en tijdschriften) Geschikte promo’s uitzoeken voor het betreffende merk Promotie teams samenstellen die bij het merken passen Briefing formulieren schrijven Promo’s briefen Promo’s begeleiden gedurende de activiteit Resultaten verzamelen en verwerken Resultaten doorsturen naar de klant Geschikte media zoeken voor bepaalde promoties Onderhandelen over kosten van de advertenties


HET BEDRIJF MADE

Pagina 7

Design Binnen deze afdeling heb ik niet veel gewerkt. Ik heb voor het grote project van Red Bull al het design werk gedaan en daarnaast heb ik regelmatig aan een aantal kleine opdrachten gewerkt. Werkzaamheden die ik hiervoor heb uitgevoerd zijn (allemaal in Photoshop): Online advertenties ontwerpen Print advertenties ontwerpen Flyers bijwerken Missende details toevoegen aan gescande tekeningen Moodboards samenstellen Foto’s croppen en resizen Events Deze afdeling valt eigenlijk onder advertising en marketing. Ik voerde hiervoor taken uit zoals: Boeken van promotie medewerkers Communicatie met de promotie medewerkers Boekingsformulieren opstellen Organiseren van evenementen Tijdsplanningen maken Gantschema’s maken Benodigde attributen bestellen Field en desk research

Ik heb voor alle vier de afdelingen ook vergaderingen bijgewoond over onderwerpen zoals: 3D video mapping Lollibop festival Projecties Draagbare en snoerloze printers (ideaal voor festivals) Inspiratie sessies Whispering windows Hologrammen Software (Paprika en Pearlfinders) Display advertising (JCDecaux) En nog over vele andere meest recente technische ontwikkelingen, relevant voor de advertising industrie.


Pagina 15

Soho square


3.0 WERKZAAMHEDEN

Pagina 9

In dit hoofdstuk zal ik proberen duidelijk te maken wat voor werkzaamheden ik tijdens mijn stage heb verricht. Dit zal ik proberen uit te leggen met behulp van een zo compleet mogelijke lijst met activiteiten en een werk breakdown schema. Ook zal ik ingaan op hoe de kwaliteit van mijn werk werd beoordeeld.

3.1 Project activiteiten Tijdens mijn stage heb ik mij bezig vooral bezig gehouden met de volgende activiteiten, in willekeurige volgorde: Promoties Promo’s vinden die passen bij het merk Promo’s briefen en informeren over de betreffende opdracht Promo’s besturen en begeleiden Contactpersoon voor alle promo’s tijdens de activiteit Facturen verzamelen voor betalingen Geld zaken regelen voor promos (zoals vergoedingen, voorschotten, congestieheffing etc.) Papierwerk verzorgen en verzamelen (P46, SE-forms, T&CS) Individuele beoordelingen schrijven (voor volgende promoties) Uniformen sorteren en tassen labellen Bestellingen plaatsen voor attributen Onderhandelen over prijzen Schrijven van rapport formulieren Uniforms samenstellen passend bij de opdracht Promos portfolio’s samenstellen Portfolio’s opsturen naar de klant voor goedkeuring Hotels boeken

Database Alle gegevens uit onze oude database overzetten in een totaal nieuwe (Excel) Gegevens checken bij promo’s Database continu updaten Zoveel mogelijk gegevens aanvullen en achterhalen van onze promo’s Inverviews afnemen met potentiële promotie medewerkers Rollen spel Project management Gantplanningen maken Tijd schema’s bijhouden Budgetteren Status rapporten schrijven en voorbereiden Vergaderingen organiseren Licenties en vergunningen regelen Opdracht bonnen opstellen Kosten verzamelen Kosten samenstellen


WERKZAAMHEDEN Advertising Advertenties online plaatsten Advertentie ruimte zoeken Advertentie ruimte boeken Onderhandelen over kosten advertentie ruimte Marketing Vooronderzoek doen naar locaties Field en desk research Locaties duidelijk in beeld brengen Geschikte routes uitstippelen Markt onderzoek Doelgroepen segmenteren Design Foto’s croppen Advertenties ontwerpen Print werk copy-ready maken Copy’s afleveren bij printer Flyers bijwerken Software Excel 2010 Powerpoint 2010 Word 2010 Outlook Express 2010 Photoshop CS3 InDesign CS3 Paprika

Telefoon Telefoon beantwoorden Gesprekken doorschakelen Klanten te woord staan Cold calling

Onderzoek Voordelen onderzoeken van bepaalde software Markt onderzoek uitvoeren Resultaten verzamelen Resultaten verwerken Resultaten uitwerken tot een korte presentatie Informatie verzamelen Vergaderingen Notulen bijhouden Notulen verwerken tot een beknopt rapport

Pagina 10


WERKZAAMHEDEN 3.2 Werk breakdown schema Dit werkoverzicht geeft een indicatie van de tijdsplanning van de grotere projecten waaraan ik heb gewerkt.

Pagina 11


WERKZAAMHEDEN 3.3 Werk kwaliteit Naast de kwaliteit van mijn tussenproducten en werkwijze, gaat het uiteindelijk om het eindproduct. De kwaliteit van mijn werk werd beoordeeld door mijn werkgever Simon. Om ervoor te zorgen dat al mijn producten van voldoende kwaliteit waren, heb ik gebruik gemaakt van de volgende technieken: Bewaking kwaliteit tussenproducten Tijdens mijn werk hield ik Simon gerustgesteld door vroegtijdig – al tijdens het project – tussenproducten te laten zien. Op deze manier kon hij dan veranderingen aanbrengen om de kwaliteit te verbeteren en mijn vooruitgang bij te houden. De tussenproducten waren vooral: overzicht schema’s, tijdsplanningen, rapporten en schetsen. Controles Simon vertrouwde op zijn ervaring bij controles waarbij ik bijvoorbeeld aantallen moest zien te achterhalen van bijvoorbeeld het aantal jaarlijkse bezoekers van het Manchester Arndale center. Op basis van zijn ervaring en met de hulp van een beetje logica, gaf hij uiteindelijk zijn fiat.

Terugkoppelen Elke week hadden alle betrokkenen van een project een ‘team status update’. Dit spreekt voor zich; in deze vergadering konden we elkaar updaten over de gang van zaken en wat de status van onze taken was. Hierna moest ik altijd een team status rapport schrijven, zodat iedereen kon nalezen wat er was gezegd en welke af spraken er zijn gemaakt. Hier koppelde ik vaak naar terug en zo kon ik zo de kwaliteit van mijn werk vverbeteren.

Pagina 12


Pagina 20

Marble arch


4.0 PROJECTEN In dit hoofdstuk zal ik een duidelijke beschrijving geven van een aantal interessante projecten waaraan ik heb gewerkt. Hierbij komt het volgende aan bod: een opdracht omschrijving, het proces, het resultaat en wat wel en niet goed ging.

Pagina14

4.1 MADE Brigade en database Opdracht omschrijving Creëer een nieuwe database voor MADE Brigade. De database van MADE Brigade was slecht onderhouden en er waren niet voldoende promotie medewerkers. Mijn eerste taak was om een compleet nieuwe database te ontwerpen en aan te vullen met nieuwe promotie medewerkers.

Proces Elke promo moet een aantal formulieren invullen zodat we al hun details hebben, zoals: oogkleur, maten, haarkleur, lengte etc. Deze formulieren worden opgeslagen in een electronische map, maar de informatie wordt niet gebruikt in de database. Onze eerste database had dus niet veel informatie beschikbaar, alleen een naam, telefoonnummer en email adres. Om in de toekomst efficiënter te kunnen werken, heb ik allerlei informatie toegevoegd aan onze nieuwe database, zoals: woongebied, zelfstandig of op de loonlijst, SE-nummer, etniciteit, geboortedatum, man/vrouw, specialisatie en een digitale foto. Hierdoor kon er makkelijk op allerlei verschillende niveaus worden gesorteerd, op jonge of oude promo’s, mannelijke/vrouwelijk, etniciteit, gebied etc. Het toevoegen van een digitale foto bleek een groot succes, iedereen was ervan onder de indruk. Hier haddnen ze zelf nog niet aan gedacht en wisten ook niet dat het mogelijk was. MADE was ook tevreden over de extra onmiddelijk beschikbare informatie. Met deze vernieuwde database kunnen we nu zeer snel geschikte promos vinden. Om de database uit te breiden heb ik op tientallen websites gezocht naar freelancers die werk zochten. Deze heb ik uitgenodigd voor een interview. De gesprekken namen iets minder dan 2 weken in beslag en heeft tot een zeer groot aantal extra promo’s geleid. Resultaat Een zeer uitgebreide en efficiëntere database met een geweldige zoekfunctie die uitermate veel is gebruikt na voltooiing. Een aangevulde database. Begonnen met 122 promos, en geëindigd met 218 (bijna het dubbele). Wat ging er goed: Opzetten database Interviews Werken met Excel

Wat ging er fout: Excel crashte regelmatig en wiste dan alle foto’s Oplossing: Regelmatig back-ups maken


PROJECTEN 4.2 Red Bull Flugtag

Pagina 15

Opdracht omschrijving Plaats voor Red Bull Flugtag 5 advertenties in minimaal 40 verschillende tijdschriften met een minimum budget. Red Bull Flugtag komt voor de derde keer terug naar de UK. Mijn taak was om ervoor te zorgen dat er voor een minimaal budget, een maximaal aantal advertenties online en in print verschenen om potentiĂŤle deelnemers te werven. Red Bull had minimaal 400 deelnemers nodig, waaruit ze vervolgens de beste 40 zou kiezen. Red Bull had vier specifieke doelgroepen die ze wilden bereiken: Theater / am-dram verenigingen Technicus / luchtvaart fans Doe-het-zelvers / constructie enthousiastelingen Studenten

Proces Ik heb voor dit project alles verwerkt in Excel zodat ik een goed overzicht kon houden van alle zaken. Het plan was om 5 advertenties in 40 tijdschriften te plaatsen en vervolgens een aantal online. Ik ben begonnen met een marketing onderzoek voor de vier verschillende doelgroepen.

Om alle informatie duidelijk in beeld te krijgen heb ik profielen geschetst van elke specifieke doelgroep. Wat voor tijdschriften lezen ze, waar zou je ze kunnen vinden, welke websites bezoeken ze, hoe oud zijn ze gemiddeld, wat doen ze in het weekend, hoe wonen ze etc. Door deze vragen kon ik duidelijke profielen samenstellen van de doelgroepen. Pas wanneer je een goed profiel hebt, kun je ze bereiken met de print/online campagne. Met behulp van deze profielschetsen heb ik een groot aantal tijdschriften opgebeld om mijn onderzoek te laten bevestigen. Vervolgens heb ik per doelgroep een tijdschriften top 40 gemaakt en een website top 10. Daarna heb ik per onderdeel naar de goedkoopste opties gekeken en natuurlijk geprobeerd de beste tijdschriften voor een minimale prijs te krijgen. Na het onderhandelen en boeken van alle advertenties was het tijd voor de volgende stap: het creĂŤren van de advertenties. In eerste instantie zou onze designer Eddie er mee bezig gaan. Van hem kreeg ik een aantal advertenties terug die niet bij ons concept paste. Na een gesprek om hem duidelijk te maken wat de bedoeling was, kreeg ik een tweede lading terug, die wederom niet voldeed.


PROJECTEN

Pagina 16

Om te laten zien dat ik het zelf wel snapte, en creatief genoeg ben om het uit te voeren, ben ik zelf begonnen met de advertenties. Ik had 6 voorbeelden gemaakt en ben hiermee naar Simon gestapt. Hij vond ze geweldig. Vanaf dat moment was ik ook verantwoordelijk voor het ontwerpen van alle advertenties (waar ik uiteraard ontzettend enthousiast over was). Vervolgens moesten de advertenties opgestuurd worden naar de uitgeverij en de betalingen afgerond worden. Hier was ik ook verantwoordelijk voor. Het hele project heeft bijna 5 maand in beslag genomen. Resultaat Een succesvolle print en online campagne voor Red Bull Flugtag met een minimaal budget. Meer dan 200 geprinte advertenties en iets minder dan 40 online advertenties. 738 inschrijvingen voor Red Bull Flugtag. Wat ging er goed: Onderzoek Onderhandelen prijzen Ontwerpen advertenties Profiel schetsen

Wat ging er fout: Designer had een slechte houding met betrekking tot dit project Oplossing: Simon wees mij de taak toe zodat Eddie met andere dingen bezig kon Budget was te laag voor Red Bull’s wensen Oplossing: Het budget moest uiteindelijk worden verhoogd en ik moest een aantal goede tijdschriften laten schieten vanwege te hoge prijzen

Cricket field


PROJECTEN 4.3 Christian Aid

Pagina 17

Opdracht omschrijving Verspreid 800 displays voor Christian Aid. Er moesten 800 displays worden verspreid voor Christian Aid. Elk display bevatte 100 flyers. Onze promotie medewerkers hadden 2 weken de tijd om deze af te leveren in London bij: Huisartsen praktijken Post kantoren Reis bureaus Wisselkantoren Camping/reis winkels

Proces Ik had de controle over het hele project en mijn taken waren onder andere het boeken van de promotie medewerkers het opzoeken van meer dan 800 geschikte locaties. De eerste stap was het boeken van de promo’s en vervolgens het uitrekenen van de benodigde tijd en het vinden van locaties. Er moesten 800 displays verspreid worden, dat betekent 400 per persoon, dus ongeveer 25-30 per dag over een periode van 14 dagen. London is opgedeeld in verschillende wijken, zoals Soho, het gebied waar ik werkte, Marylebone, West End, St. Johns Wood, Bloomsbury, Mayfair en nog vele andere. Hier heb ik gebruik van gemaakt om het project overzichtelijk te houden. Ik heb per wijk geschikte locaties opgezocht. Ook dit heb ik allemaal in Excel uitgewerkt. Excel hield mooi voor mij bij hoeveel geschikte locaties ik per categorie had, dit was zeer tijdbesparend. Na alle locaties te hebben opgezocht ben ik bezig gegaan met het creëren van overzichtelijke kaarten waarop onze promos goed konden zien waar ze precies moesten zijn. De locaties dekten meer dan 30 gebieden in totaal en ik heb voor elk gebied een aparte kaart gemaakt met een uitgestippelde route. Zo konden de promos efficiënt aan het werk. Vervolgens hebben mijn collega Rebecca en ik de 2 promo’s, Jamie en Iain, gebriefd over de opdracht. Ze wisten precies wat hun te doen stond en ze hadden hier precies 2 weken de tijd voor. Het maakte ons niet uit of het hun in 1 week lukte of in 2, zolang alles maar werd verspreid. 2 Dagen na de briefing heb ik de promo’s opgebeld om hun vooruitgang te checken. Het bleek dat ze allebei nog niet waren begonnen. Ik moest ze er wederom op wijzen dat deze opdracht veel tijdrovender is dan het in eerste instantie leek. Beiden beloofden ze de volgende dag te beginnen.


PROJECTEN

Pagina 18

De dag na de preek was Jamie inderdaad begonnen, maar Iain had meerdere excuses waardoor hij nog niet was begonnen. Ondertussen was er al een halve week voorbij en ik begon me zorgen te maken of we ons doel nog wel konden halen. Jamie bleek het de volgende dag keurig te doen en had het doel zelfs overschreden. Iain vertelde mij dat hij was begonnen, wat later niet zo bleek te zijn. Op dat moment had Iain nog maar een week om 400 winkels te bezoeken. Fysiek is dit niet mogelijk en Iain kreeg dit ook in de gaten, hij belde mij op om me te vertellen dat hij er niet mee ging beginnen en wilde stoppen. Ik moest hem zien te kalmeren en aan het werk zien te krijgen, anders zouden we helemaal in de aap zouden zijn gelogeerd. Ik heb vervolgens voorgesteld om hem dan maar te helpen, aangezien we voor onze klant het doel moesten bereiken; 800 displays verspreiden. Hij ging hiermee akkoord en beide zijn wij de laatste week elke dag 8 uur op pad geweest. Ik heb toen met mijn collega Rebecca overlegd of we zijn loon in mindering konden brengen, maar volgens haar was dat niet mogelijk omdat het loon al was afgesproken. Dit ergerde mij wel een beetje omdat het niet eerlijk was tegenover Jamie en Iain verdiende het ook niet. Uiteindelijk hebben we ons doel wel bereikt, al dan niet volgens plan. Wat ging er goed: Locaties zoeken Kaarten creĂŤren Routes uitstippelen

Wat ging er fout: Slechte houding van Iain Oplossing: In het vervolg op de boekingsformulieren vermelden dat als ze niet naar behoren functioneren, we hun loon in mindering zullen brengen


PROJECTEN 4.4 Jamaican Tourist Board

Pagina 19

Opdracht omschrijving Promoot Jamaica op Victoria Station. Het Jamaicaanse Toeristen Bureau wilde meer mensen naar Jamaica trekken. Hiervoor wilden ze promo’s in Victoria Station plaatsen die met grote ansichtkaarten Jamaica zouden promoten en flyers uit zouden delen. Mijn taak was om 12 Brand Ambassadors te boeken en 1 Event Manager. Vervolgens moest ik ervoor zorgen dat de campagne goed verliep en de klant te woord staan in Victoria Station. Proces Deze campagne was 3 dagen live. Het meeste werk zat hem in de voorbereiding en het verwerken van de resultaten. Veel van onze promotie medewerkers konden geen 3 aaneengesloten dagen werken, dus het vinden van geschikte promo’s duurde langer dan gedacht. Nadat alle promo’s en de Event Manager waren geboekt moest ik het briefing- en boekingsformulier schrijven. Vervolgens hebben we al onze promo’s ontmoet in het hoofdkantoor van DRAFTFCB, onze klant. Hier hebben we de briefing gehouden. Zo was het voor iedereen duidelijk wat er ging gebeuren. Er moesten met veel gezondheids- en veiligheidsregels rekening gehouden worden aangezien we onze promotie medewerkers zouden moeten rondlopen terwijl ze de grote (2.5 m x 1 m) ansichtkaarten omhoog hielden. Ik had de route die iedereen moest lopen met de ansichtkaarten uitgestippeld en de promo’s in groepen verdeeld (dit in verband met de pauzes en het wisselen van posities). De dag voordat de activiteit live ging heb ik Victoria Station bezocht met de Event Manager om te kijken of hij precies wist wat er moest gebeuren en waar iedereen hoorde te staan. Ook hebben we ons voorgesteld aan de stations manager.

De eerste dag dat de activiteit live was informeerde Michael, onze Event Manager, mij dat de promo’s niet mochten rondlopen van de stations manager in verband met gezondheids- en veiligheidsregels. Mijn collega Rebecca had het hier eerder met de stations manager over gehad, maar blijkbaar had hij niet gesnapt dat de promos ermee rond zouden lopen. Het was te gevaarlijk aangezien de borden op iemand zouden kunnen vallen en diegene kunnen verwonden. Helaas hebben we toen moeten besluiten om niet met de borden te gaan lopen. Ook was er een gigantische ansichtkaart (4 m x 3.5 m) die zelfstandig had moeten kunnen staan. Dit was het ‘parade paardje’ van de hele campagne. Echter, die kon dat niet. De Event Manager kwam toen op het idee om de ansichtkaart tegen een gesloten kiosk aan te leunen, zodat mensen het indrukwekkende bord alsnog zouden opmerken. Helaas werd dit ook niet toegestaan van de stations manager aangezien iemand het zou kunnen omstoten.


PROJECTEN

Pagina 20

Het was toen aan mij de taak om iets voor de grootste ansichtkaart te regelen. Ik heb toen het productiebedrijf opgebeld en gevraagd of hun iets beschikbaar hadden, wat ze zonder kosten zouden kunnen leveren. De volgende dag hebben ze de ansichtkaart ondersteund met 2 palen. Dit werkte prima, en de grote ansichtkaart stond eindelijk op zichzelf! Resultaat Een campagne met veel positieve reacties van de consumenten en veel blootstelling (ookal verliep de campagne niet zoals het had moeten gaan). Wat ging er goed: Goede hardwerkende promo’s Contact met EM Uitdelen flyers Bepalen route Boeken van promo’s

Wat ging er fout: Afspraken met stations manager Oplossing: Op de dag zelf zijn er nog veel afspraken veranderd om de station manager tevreden te houden. In het vervolg afspraken van anderen zelf nachecken. Productiebedrijf had moeten aangeven dat de ansichtkaart niet zelfstandig zou kunnen staan Oplossing: Vanwege het gebrek aan communicatie van het productiebedrijf, hebben ze ons een oplossing aangeboden. De 2 palen die ervoor zorgde dat de grootste ansichtkaart ook op zichzelf kon staan.

Oxford Circus


PROJECTEN

Pagina 21

4.5 Kung Fu Panda 2

Opdracht omschrijving Deel zoveel mogelijk periscopen uit tijdens de Royal Wedding. Op de dag van het Koninklijk huwelijk van Kate en William, wilde onze klant een guerrilla stunt uitvoeren zodat hun promotie maximale blootstelling zou krijgen. Ze wilden dat er 20,000 periscopen uitgedeeld werden met een Kung Fu panda 2 afbeelding erop. Hiermee konden de oeschouwers over het publiek heen kijken en zou de nieuwe film tegelijkertijd gepromoot worden. Mijn taak was om de promo’s voor te lichten en te boeken.

Proces Deze stunt moest binnen één week worden geregeld en er moesten veel regels voor worden overtreden (aangezien een guerrilla stunt officieel niet is toegestaan). We hadden een hele bus vol met periscopen en die moesten we zo dicht mogelijk bij het Koninklijke huwelijk zien te krijgen. Zodoende hoefde de promo’s niet al te ver terug te lopen voor het aanvullen van de periscopen. Ik had een Event Manager gekozen die London als zijn broekzak kent. Dit heeft zich later zeer geloond aangezien hij alle achterstraatjes wist te liggen. De grote straten waren afgezet rond de route van het Koninklijke huwelijk, maar hij wist er zeer dicht in de buurt te komen door gebruik te maken van kleine straatjes. Een dag voordat de activiteit live ging moest ik alle promo’s inlichten over het gevaar om opgepakt te worden en hoe ze in dit geval moesten handelen. Resultaat Een zeer succesvolle guerrilla stunt waarbij alle 20,000 periscopen zijn uitgedeeld en zelfs op televisie te zien waren. Geen enkele promo is gearresteerd. Wat ging er goed: Promos handelden goed Periscopen waren populairder dan gedacht Vinden van geschikte promo’s

Wat ging er fout: Congestieheffing vergeten te betalen (boete van £90) Oplossing: Duidelijke taken toewijzen in de toekomst wie er nou precies verantwoordelijk voor is


Pagina 29

London Eye


5.0 EVALUATIE

Pagina 23

Dit hoofdstuk kunt u zien als de nabeschouwing van mijn stage. Ik zal per persoonlijke doelstelling uitleggen met wat voor situatie uit mijn stage periode ik denk deze competentie te hebben verbeterd. Ik zal aangeven welke competentie het betreft, wat mijn einddoel was en hoe ik deze vervolgens denk te hebben behaald, allemaal vanuit de rol als kunsttechnisch ingenieur. Ook komen mijn goede en slechte punten aan bod en evalueer ik hoe ik alles voor, tijdens en na mijn stage heb ervaren en wat ik hieruit heb geleerd. U kunt bijlage III bekijken voor een uitgebreidere toelichting per competentie.

5.1 Mijn competenties Competentie 1 De beginnende beroepsbeoefenaar toont zich in staat om teamleden aan te sturen. Einddoel Een team goed leiden.

Situatie Sturen en begeleiden van promotie medewerkers. Competentie 2 De beginnende beroepsbeoefenaar toont zich in staat om met een opdrachtgever te kunnen komen tot een realistische en haalbare projectdefinitie. Einddoel Goede communicatie met opdrachtgever.

Situatie Veel in contact geweest met klanten en opdrachtgevers. Veel projecten zelfstandig uitgevoerd.


EVALUATIE

Pagina 24

Competentie 3 De beginnende beroepsbeoefenaar toont zich in staat om projecten te kunnen aannemen, opzetten en uitvoeren, al of niet in samenwerking met anderen in teamverband.

Competentie 4 De beginnende beroepsbeoefenaar toont zich in staat om met een opdrachtgever te kunnen communiceren over keuzes en voortgang in het ontwerptraject.

Situatie Veel met design team gewerkt. Taken werden normaliter onderling verdeeld.

Situatie Kwaliteits bewaking door werk te laten controleren. Getoond bij Jamaican Tourist Board met problemen borden.

Einddoel Projecten in teamverband uitvoeren.

Competentie 5 De beginnende beroepsbeoefenaar toont zich een ‘reflective practitioner’ door voortdurend haar eigen handelen te analyseren en bij te stellen, gevoed door feedback van anderen. Einddoel Goed leren omgaan met feedback.

Situatie Ontwerpen Red Bull Flugtag aangepast tot voldoende Data sheet uitgebreid met meer, aangevraagde, informatie

Einddoel Goede feedback leveren aan de opdrachtgever.

Competentie 6 De beginnende beroepsbeoefenaar toont zich bewust van ethische vraagstukken in haar rol als ontwerper en kan dergelijke afwegingen expliciet maken bij het motiveren van keuzes in het ontwerpproces. Einddoel Weten wat ethiek in houdt

Situatie Promo’s werden afgewezen op huidskleur


EVALUATIE

Pagina 25

Competentie 7 De beginnende beroepsbeoefenaar toont dat zij in staat is om op systematische wijze ontwerptechnische en conceptuele problemen te analyseren en helder te definiĂŤren.

Competentie 8 De beginnend beroepsbeoefenaar beschikt over gedegen basisvaardigheden in de vigerende software applicaties binnen het deel van het werkveld waar de opleiding zich op richt.

Situatie Onduidelijke afspraken opgelost. Christiain Aid opgelost door bij te springen.

Situatie Veel gewerkt met Photoshop, InDesign en Excel.

Einddoel Op systematische wijze problemen analyseren.

Competentie 9 Toont in haar gedrag in staat te zijn bij te kunnen blijven met relevante ontwikkelingen in het vakgebied. Einddoel Up to date blijven met relevante ontwikkelingen in mijn vakgebied.

Situatie Vergaderingen bijgewoond over laatste ontwikkelingen.

Einddoel Relevante software beheersen relevant in mijn vakgebied.

Competentie 10 Toont probleemoplossend vermogen doordat zij in staat is om ontwerptechnische problemen zelf op te lossen of anderen zodanig aan te sturen dat deze het probleem kunnen oplossen. Einddoel Problemen goed kunnen definiĂŤren.

Situatie Bespreken van problemen tijdens vergaderingen.


EVALUATIE

Competentie 11 Toont een proactieve onderzoekende houding door een ontwerpopdracht te onderbouwen middels vooronderzoek en evaluatie, binnen de randvoorwaarden in de beroepspraktijk. Einddoel Leren werken met bepaalde voorwaarden.

Situatie Gewertk aan een groot aantal diverse opdrachten, allemaal onder verschillende voorwaarden.

Competentie 13 De beginnend beroepsbeoefenaar toont visie, innovatie en creativiteit in conceptvorming en vrije experimenten. Einddoel Tonen van visie en creativiteit.

Situatie Verschillende moodboards gemaakt voor hoofd directeur. Red Bull advertenties ontwerpen. Werk zag er altijd professioneel en verzorgd uit.

Pagina 26 Competentie 12 De beginnende beroepsbeoefenaar toont in haar onderzoeksactiviteiten te beschikken over een repertoire aan relevante onderzoeksvaardigheden en kan uit dit repertoire de juiste methoden selecteren gegeven de onderzoeksomstandigheden. Einddoel Goed onderzoek doen.

Situatie Veel markt- en achtergrond onderzoek verricht.

Competentie 14 Geeft blijk van een innoverende, creatieve houding bij het definiĂŤren, ontwerpen en uitwerken van een opdrachtstelling op de grenzen van het technisch en creatief haalbare. Einddoel Een opdracht op zijn creatiefst ontwerpen en uitwerken.

Situatie Veel ideeĂŤn naar voren gebracht tijdens verschillende briefings. Out of the box leren denken.


EVALUATIE

Pagina 27

Competentie 15 De beginnend beroepsbeoefenaar demonstreert een kunstzinnige eigen positionering in de producten die zij bedenkt en ontwerpt.

Competentie 16 Toont dat zij in staat is om in een team samen te werken waarbij zij een goede balans treft tussen het inbrengen van eigen expertise en vertrouwen op complementaire expertise van anderen.

Situatie Handtekening voor Outlook ontworpen uit eigen initiatief.

Situatie In de team vergaderingen werd mijn werk beoordeeld. Ik vertrouwde op hun expertise en luisterde graag.

Einddoel Eigen producten bedenken en ontwerpen.

Competentie 17 De beginnende beroepsbeoefenaar toont zich in staat om zowel haar persoon als haar werk professioneel en goed verzorgd te presenteren aan derden.

Einddoel Werk professioneel en goed verzorgd presenteren aan anderen. Situatie Was erg ambitieus en zorgde dat al mijn werk er professioneel en verzorgd uitzag.

Einddoel Leren luisteren en vertrouwen op anderen.


EVALUATIE

Pagina 35

Buckingham Palace


EVALUATIE

Pagina 29

5.2 Mijn goede en slechte punten Goede punten: Toont initiatief Niet bang om verantwoordelijkheid op zich te nemen Betrokken Snel Goede planner Flexibel Creatief Goed omgaan met stress en druk Overredingskrachtig Perfectionistisch

Slechte punten: Stelt niet veel vragen Vertrouwd moeilijk op anderen

5.3 Voor, tijdens, na

Voor mijn stage Voordat ik aan deze stage begon wist ik niet precies wat ik kon verwachten van de advertising branche. Ik had het gevoel dat ik nergens echt goed in was, en was erg benieuwd wat het stage bedrijf voor mij in petto had en hoe ik kon worden uitgedaagd. In mijn POP staat beschreven dat ik tijdens mijn stage graag gevarieerd wilde werken. Tevens moesten deze opdrachten een zeker uitdaging bevatten.

Tijdens mijn stage De 17 competenties uit mijn POP heb ik tijdens mijn stage stuk voor stuk kunnen verbeteren. Ik heb veel te maken gehad met project management en advertising opdrachten, gepaard met korte deadlines wat veel druk opleverde. Ik vind dat ik goed heb kunnen handelen en merk dat ik steeds zelfverzekerde word met mijn werk. Ik ga steeds kritischer en nauwkeuriger te werk. Ik bleek erg perfectionistisch te zijn, vooral met het design werk. Zelfs nadat mijn werk al goed was beoordeeld had ik nog steeds de neiging om kleine aanpassingen te maken.


EVALUATIE

Pagina 30

Na mijn stage (conclusie) De beroepsgeoriĂŤnteerde stage die ik bij MADE heb mogen lopen heeft er voor gezorgd dat ik een juist beeld heb gekregen van de advertising wereld. MADE is op meerdere gebieden actief en voert uiteenlopende marketingactiviteiten uit voor klanten uit verschillende branches. Ook heb ik mijn noodzakelijk competenties die ik volgens mijn POP wilde verbeteren voor mijn toekomst tijdens mijn stage kunnen ontwikkelen. Hieruit kan ik concluderen dat ik meer inzicht heb gekregen in de advertising branche. Ik heb een geweldig tijd gehad bij MADE en heb vele verschillende takken van de branche leren kennen. Ook heb ik veel bijgeleerd over de benodigde software en technieken. De Red Bull opdracht heeft mij ontzettend veel geleerd over de benodigde stappen van begin tot eind binnen een project.

Het bleek toch wel moeilijker te zijn dan gedacht om zo lang in een andere cultuur te leven. Ik vond het in het begin erg moeilijk om de Engelse humor en hun sarcasme te begrijpen. Ook kon ik over vele Engelse beroemdheden niet meepraten, zoals Lee Evans en Peter Kay. Hier had ik eerder nog nooit van gehoord, nu weet ik dat het twee goede komedianten zijn, en dat bijna iedere Engelsman wel gek op ze is!

Het enige minpuntje was dat ik niet aan al te veel design werk heb gewerkt. Dit vond ik wel jammer aangezien ik hier juist graag iets over bij wilde leren. Door alle andere projecten ben ik wel zeer zelfverzekerd geworden in mijn kunnen. Hier twijfelde ik voor mijn stage echt over. Ze hebben mij een baan aangeboden voor na mijn afstuderen, daardoor ben ik er zeker van dat mijn werk meer dan voldoende was. Ik ben van mening dat ik door deze hele ervaring mijn beroep later beter zal kunnen uitoefenen. Ik zou maar al te graag in de toekomst opnieuw met MADE willen werken.


Pagina 38

Oxford street


6.0 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 6.1 Conclusie

Pagina 32

De beroepsgeoriënteerde stage die ik bij MADE heb mogen lopen heeft er voor gezorgd dat ik een juist beeld heb gekregen van de advertising wereld. MADE is op meerdere gebieden actief en voert uiteenlopende marketingactiviteiten uit voor klanten uit verschillende branches. Op deze manier heb ik veel aspecten uit de praktijk geleerd en mijn persoonlijke doelstellingen gehaald. Ik heb een geweldig tijd gehad bij MADE en heb vele verschillende takken van de branche leren kennen. Ook heb ik veel bijgeleerd over de benodigde software en technieken. De Red Bull opdracht heeft mij ontzettend veel geleerd over de benodigde stappen van begin tot eind binnen een project.

Het bleek toch wel moeilijker te zijn dan gedacht om zo lang in een andere cultuur te leven. Ik vond het in het begin erg moeilijk om de Engelse humor en hun sarcasme te begrijpen. Ook kon ik over vele Engelse beroemdheden niet meepraten, zoals Lee Evans en Peter Kay. Hier had ik eerder nog nooit van gehoord, nu weet ik dat het twee goede komedianten zijn, en dat bijna iedere Engelsman wel gek op ze is!

Ook heb ik meegemaakt dat het werken met promotie medewerkers erg moeilijk kan zijn. Ik kende natuurlijk geen één promotie medewerker die in onze oude database stond. Toen ik Iain hieruit had geboekt, heb ik toch wel een hele goede les geleerd; zorg er altijd voor dat je je promotie medewerkers kent voordat je ze boekt, of tenminste hebt ontmoet. Uit deze ervaring zul je te weten komen of diegene betrouwbaar is of niet en of je er graag mee zou willen werken. Ik ben van mening dat ik door al mijn ervaringen bij MADE mijn beroep later beter zal kunnen uitoefenen. Ik zou dan ook graag in de toekomst weer met MADE willen werken.

Ik heb een goede indruk bij ze achtergelaten en al een uitnodiging gekregen om na mijn afstuderen terug te komen. Dat aanbod zal ik waarschijnlijk niet afslaan in de toekomst. (Voor Simon’s beoordeling, zie a.u.b. bijlage I, voor zijn referentie brief, zie a.u.b. bijlage II).


CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 6.2 Aanbevelingen

Pagina 33

Ik zou twee aanbevelingen hebben voor het bedrijf; 1. het beter verdelen van de taken

2. zorgen dat er een overzichtelijk schema wordt bijgehouden van alle projecten die live zijn.

Zo weet iedereen wat er gaande is. Ik weet nu uit ervaring dat dit toch prettiger werkt. Af en toe werden er kleine taken vergeten (zoals het betalen van de congestieheffing, wat een boete oplevert). Dit omdat er niet duidelijk werd gecommuniceerd en er geen specifieke taken werden aangewezen. Ik had het gevoel dat mijn collega’s af en toe een beetje wazige antwoorden gaven, zodat, als er iets mis ging, ze er niet verantwoordelijk voor wilden zijn. Ook is het aan te bevelen om te weten welke projecten allemaal live zijn, zodat actuele informatie beschikbaar is als een klant belt. Ik denk dat dit professioneler overkomt op de klant in plaats van ‘sorry, wat was uw naam?’


7.0 LITERATUURLIJST

Pagina 34

Hier vindt u een overzicht van de gebruikte literatuur voor dit verslag. Hoe je van een probleemstelling tot een conceptinhoudsopgave komt. (2006). IVLOS, Centrum voor Academische Vorming Handleiding voor het schrijven van het stageverslag. Enschede Jansen, C., Steehouder, M. & Gijsen, M. (Red.). (2004). Professioneel communiceren: Taal- en communicatiegids. Groningen: Martinus Nijhoff Janssen D. (Red.). (2002). Zakelijke communicatie. 4e herz. Dr. Wolters-Noordhoff: Groningen Renkema J. (2000). Schrijfwijzer, Handboek voor duidelijk taalgebruik. Den Haag Roel, G. (2005). Project management (4e dr.). Wolters-Noordhoff: Groningen


8.0 BIJLAGEN I Referentie brief

Pagina 35


BIJLAGEN II Beoordeling

Pagina 36


Pagina 44


BIJLAGEN 8.3 Competenties Z.o.z. a.u.b

Pagina 38

stage-verslag-final  
stage-verslag-final  

Engage, Empower, Advocate Bedrijf: MADE Advertising Ltd. 54 Marshall Street, W1F 9BH Londen Geschreven door: Ellen Heinemann, 3e jaars stude...

Advertisement