Þvottahúsið í boði ELKO

Page 1


ÞVO TT A HÚS


H V E R N I GP R E N T AÉ GÚ TMY N D ? Ti l a ðpr ent aútmy nds emþúf i nnurí þes s um bæk l i ngi þáþa r f t ua ðhl a ðahonumni ðurs em PDFmeðþv í a ðv el j a‘ Do wnl oa d’ . Þúg et urs v ov a l i ða ðpr ent aþás í ðu/ my nd s emþúv i l t .Mi ða ðerv i ðpr ent uní A4s t ær ð.


Sv o n ag e r umv i ðþe g ar v i ðþv o umo k k arþv o t t . Máþv o

Ger v i ef nas t i l l i ng

Ul l ar / s i l k i s t i l l i ng

Máþv o

Handþv ot t ur

Máek k i þv o

Hámar k s hi t as t i ger 30° C

Hámar k s hi t as t i ger 40° C

Hámar k s hi t as t i ger 60° C

Hámar k s hi t as t i ger 95° C

Amer í s k tk er f i

Máf ar aí þur r k ar a

Máf ar a íþur r k ar a

Vi ðl áganhi t a

Máf ar a íþur r k ar a

Vi ðmeðal hi t a

Máf ar a íþur r k ar a

Máek k i f ar a íþur r k ar a

Máhengj a t i l þer r i s

Leggi ð t i l þer r i s

Hengj at i l þer r i sþegar r ennbl aut

Máf ar aí þur r hr ei ns un

Máek k i f ar aí þur r hr ei ns un

Más t r auj a

Máek k i s t r auj a

Más t r auj a

Más et j a ík l ór

Máek k i s et j aík l ór

Máþv o

Ek k i not aguf u

Vi ðháanhi t a

Mun duaðt æmav as a.

1punk t ur=30° C 6punk t ar =95° CEi n h l e ypi r s o k k ar . . .

. . . í l e i taðf é l ag a


Þv o t t al e i ð b e i n i n g ar Máþvo

Ger v i ef nas t i l l i ng

Ul l ar / s i l k i s t i l l i ng

Máþvo

Handþvot t ur

Máekkiþvo

Hámar ks hi t ast i ger 30° C

Hámar ks hi t ast i ger 40° C

Hámar ks hi t ast i ger 60° C

Hámar ks hi t ast i ger 95° C

Amer í sktker f i

Máf ar aí þur r kar a

Máf ar a íþur r kar a

Vi ðl áganhi t a

Máf ar a íþur r kar a

Vi ðmeðal hi t a

Máf ar a íþur r kar a

Máekkif ar a íþur r kar a

Máhengj a t i lþer r i s

Leggi ð t i lþer r i s

Hengj at i l þer r i sþegar r ennbl aut

Máf ar aí þur r hr ei nsun

Máekkif ar aí þur r hr ei nsun

Mást r auj a

Máekki st r auj a

Mást r auj a

Máset j a íkl ór

Máekki set j aíkl ór

Máþvo

Ek k i not aguf u

Vi ðháanhi t a

Mun duaðt æmav as a.

1punk t ur=30° C 6punk t ar =95° CÞVO TT A HÚSÞVO TT A HÚSÞv o t t ah ús i ð Þvo al e i ðbe i ni ngar

Máþvo

Ger v i ef nas t i l l i ng

Ul l ar / s i l k i s t i l l i ng

Máþvo

Handþvot t ur

Máekkiþvo

Hámar ks hi t ast i ger 30° C

Hámar ks hi t ast i ger 40° C

Hámar ks hi t ast i ger 60° C

Hámar ks hi t ast i ger 95° C

Amer í sktker f i

Máf ar aí þur r kar a

Máf ar a íþur r kar a

Vi ðl áganhi t a

Máf ar a íþur r kar a

Vi ðmeðal hi t a

Máf ar a íþur r kar a

Máekkif ar a íþur r kar a

Máhengj a t i lþer r i s

Leggi ð t i lþer r i s

Hengj at i l þer r i sþegar r ennbl aut

Máf ar aí þur r hr ei nsun

Máekkif ar aí þur r hr ei nsun

Mást r auj a

Máekki st r auj a

Mást r auj a

Máset j a íkl ór

Máekki set j aíkl ór

Máþvo

Ek k i not aguf u

Vi ðháanhi t a

Mun duaðt æmav as a.

1punk t ur=30° C 6punk t ar =95° CEi n h l e ypi r s o k k ar . . .

. . . o gí l e i taðf é l ag aÞv o t t ah ús i ð Þvo al e i ðbe i ni ngar

Máþvo

Ger v i ef nas t i l l i ng

Ul l ar / s i l k i s t i l l i ng

Máþvo

Handþvot t ur

Máekkiþvo

Hámar ks hi t ast i ger 30° C

Hámar ks hi t ast i ger 40° C

Hámar ks hi t ast i ger 60° C

Hámar ks hi t ast i ger 95° C

Amer í sktker f i

Máf ar aí þur r kar a

Máf ar a íþur r kar a

Vi ðl áganhi t a

Máf ar a íþur r kar a

Vi ðmeðal hi t a

Máf ar a íþur r kar a

Máekkif ar a íþur r kar a

Máhengj a t i lþer r i s

Leggi ð t i lþer r i s

Hengj at i l þer r i sþegar r ennbl aut

Máf ar aí þur r hr ei nsun

Máekkif ar aí þur r hr ei nsun

Mást r auj a

Máekki st r auj a

Mást r auj a

Máset j a íkl ór

Máekki set j aíkl ór

Máþvo

Ek k i not aguf u

Vi ðháanhi t a

Mun duaðt æmav as a.

1punk t ur=30° C 6punk t ar =95° C


Skemmt i l egl ei ðt i l aðgeymaei nhl eypas okka. Hr áef ni :

-Ra mmi -L i t l a rþv ot t a k l emmur3eða5c m -S t er k tl í m -My ndt i l a ðs et j aí r a mma


Ei n h l e ypi r s o k k ar . . .

. . . í l e i taðs ál uf é l ag a


Ei n h l e ypi r s o k k ar . . .

. . . í l e i taðf é l ag a


Ei n h l e ypi r s o k k ar . . .

. . . í l e i taðf é l ag a


Ei nhl e ypi r s okka r . . .

. . . ogí l e i ta ðf é l a g a


Ei n h l e ypi r s o k k ar . . .
v I ÐT Ö K U MV E L ÁMÓ T I Þ É R ÁE L K O . I S