Page 1

OKVAŠIVAČI


SILWET® L-77 OKVAŠIVAČ Univerzalni organosilikonski superokvašivač za pesticide i folijarna đubriva Hemijsko ime: Trisiloksan Način delovanja: Silwet® L-77 je okvašivač nove generacije i spata u grupu organosilikona, poznatijih kao „superokvašivači“. Silwet® L-77 smanjuje površinski napon vodenog rastvora na niže vrednosti u odnosu na konvencionalne okvašivače, te stoga omogućava bolje pokrivanje tretiranih površina biljaka. Prednosti Silweta: - Poboljšava pokrivenost - Omogućava smanjenje količine tečnosti - Poboljšava efikasnost fungicida, insekticida i herbicida–lako dospeva na teško ­pristupačna mesta - Poboljšava prodiranje preparata kroz krošnju/žbun useva Otpornost na spiranje/kišu: Silwet® obezbedjuje brzo usvajanje sistemičnih aktivnih ­ aterija u biljno tkivo, te čini tretiranje mnogo sigurnijim i otpornijim na spiranje kišom. m Primena: Preporučena koncentracija za Silwet® kreće se od 0,01%–0,15%, sa maksimalnom količinom primene od 0,3 l/ha. U ratarskim usevima najčešća količina primene je 0,1 l/ha uz upotrebu 100-200 l/ha vode. Veća količina Silweta ne poboljšava efekat, već postoji opasnost da se ­upotrebljeni pesticidni rastvor slije niz biljku. Žitarice: - bolesti prizemnog dela stabla i bolesti lista: 0,1 l Silwet® uz 150-200 l/ha vode - bolesti klasa–fuzarioze: 0,1 l Silwet® uz 150-200 l/ha vode Krompir–plamenjača: - visina biljaka 15-20cm: 25 – 50 ml Silwet® u 120 l/ha vode - visina biljaka 20-65cm: 25 – 50 ml Silwet® u 200 l/ha vode - visina biljaka preko 65cm: 0,075 – 0,1% Silwet® u 200 l/ha vode Uljana repica, suncokret, šećerna repa, soja: 0,1 l Silwet® uz 150-200 l/ha vode Voće i vinova loza: 50 – 100 ml na 1000 l/ha vode. Koristi se u količini 200 – 250 ml na 1000 l vode za suzbijanje psile (Psylla pyri) kada ima puno medne rose. Povrće: 15 ml Silwet® u 120 l/ha vode. Preparat Silwet® nalazi primenu i u plasteničkoj proizvodnji gde se koristi za sprečavanje formiranja kapljica tretmanom folija sa rastvorom 5 ml/10 l vode. Zemljišni herbicidi, insekticidi i fungicidi: 100 ml Silwet® po hektaru. Herbicidi na bazi glifosata (totalni herbicidi): 0,025 – 0,05% Silwet® u 200 l/ha vode Navedene količine vode su informativnog karaktera i treba ih prilagoditi uslovima na ­terenu (tip prskalice, rasprskivači, visina biljaka). Pakovanje: 5ml, 50ml, 100ml, 1l

37


EMULSON® OKVAŠIVAČ Pomoćno sredstvo (okvašivač) za primenu sa herbicidama Aktivna materija: izodecil alkohol etoksilat . . . . . . . . . . . . . 900 g/l Primena: Emulson® se koristi u sledećim koncentracijama: – uz herbicide –0,1% odnosno 100 ml u 100 l vode. – uz herbicid Apex® 50 WG–0,05% odnosno 5 ml u 10 l vode. Utrošak vode: 200-400 l/ha. Vreme primene Emulson® je određeno vremenom primene herbicida sa kojim se koristi. Emulson® mora uvek biti dodat poslednji. Pakovanje: 150 ml, 500 ml, 1 l

ATPLUS® 463 OKVAŠIVAČ Pomoćno sredstvo (okvašivač) za primenu sa herbicidama Callisto® i Casper® 55 WG za suzbijanje korova u kukuruzu Aktivna materija: polioksi sorbitol – oleat i polioksi tridecil alkohol u odnosu 2:1. . . . . . . . . . . . . 400 g/l parafinsko ulje (mineralno ulje). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 g/l Primena: Atplus® se koristi u sledećim koncentracijama: - uz herbicid Callisto® - 0,5% odnosno 500 ml u 100 l vode - uz herbicid Casper® 55 WG - 0,25% odnosno 250 ml u 100 l vode. Utrošak vode: 200-400 l/ha. Vreme primene Atplus® je određeno vremenom primene herbicida sa kojim se koristi. Atplus® se na istoj površini može upotrebiti najviše dva puta u toku godine. Atplus® mora uvek biti dodat poslednji. Pakovanje: 1 l

38

Okvašivači  

Agrimatco group Dipkom

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you