Elgotech - karty katalogowe

Page 1

PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

prą

y

odu

10A

ow

e

z n ami o n

d

z n am i

on ow

napię

ój pr ze

2x1 mm2

OMY

c ie

kr

w

PVC

u

r od

j pr z ew od

za

prz

Zdjęcie poglądowe

250V~

Stop

y

rekt

kt ywa

re

a

Dy

w

klar

ń och

IP20

ny

LVD

ie

ro

RoHSII

ięcio

pejska

De

niskon

Eur

ap

wa

o

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

EPS-13-2

5902694553341

czarny

1

nie

nie

3

EPS-15-2

5902694553358

czarny

1

nie

nie

5

Symbol

Widok


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

prą

prz

10A

y

odu

2x1 mm2

z nami on

d

z n am i

ow

napię

ój prze

ow

kr

on

c ie

u

PVC H05VV-F

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

250V~

Stop

y

rekt

ktywa

re

a

Dy

w

klar

ń och

IP20

ny

LVD

ie

ro

RoHSII

ięcio

pejska

De

niskon

Eur

ap

wa

o

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

EPS-13

5902694565139

biały

1

nie

nie

3

EPS-15

5902694565153

biały

1

nie

nie

5

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

prą

e prz

y

napię

ow Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

ap

o ści

De

niskon

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

ma

ow

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne

10A

on

2500W

c ie

z n ami o n

d

odu

ni

b c i ąż e

ój pr ze

2x1 mm2

OMY

xo

kr

w

PVC

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

EPS-31,5-2

5902694553426

czarny

3

nie

nie

1,5

EPS-32-2

5902694553433

czarny

3

nie

nie

2

EPS-33-2

5902694553327

czarny

3

nie

nie

3

EPS-35-2

5902694553440

czarny

3

nie

nie

5

Symbol

Widok

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz Przedłużacz przenośny przenośny ECONOMIC ECONOMIC

prą

Stop

ktywa

re

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

ap

o ści

De

niskon

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

y

250V~

a

r od

ppr zrez ek napię

ow

ma

y

e z n ami ci

ac

Parametry techniczne

10A

on

2500W

2x1 mm2

z nami on

d

ow

b c i ąż e

ni

xo

u

PVC H05VV-F

odduu wo

ój jppr zrez ew kr ór

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość Długość [m] [m]

EPS-31,5

5902694650316

biały

3

nie

nie

1,5

EPS-32

5902694555321

biały

3

nie

nie

2

EPS-33

5902694555338

biały

3

nie

nie

3

EPS-35

5902694555352

biały

3

nie

nie

5

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

prą

e prz napię

ow Stop

ktywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

ap

o ści

De

niskon

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

ma

e z n ami

250V~

ac

Parametry techniczne

y

ci

10A

ow

2x1 mm2

z nami on

d

on

2500W

ój prze

odu

b c i ąż e

ni

xo

kr

w

PVC H05VV-F

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

EPS-41,5

5902694554157

biały

4

nie

nie

1,5

EPS-42

5902694554423

biały

4

nie

nie

2

EPS-43

5902694555437

biały

4

nie

nie

3

EPS-45

5902694555451

biały

4

nie

nie

5

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

prą

e prz napię

ow Stop

ktywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

ap

o ści

De

niskon

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

ma

e z n ami

250V~

ac

Parametry techniczne

y

ci

10A

ow

2x1 mm2

z nami on

d

on

2500W

ój prze

odu

b c i ąż e

ni

xo

kr

w

PVC H05VV-F

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

EPS-51,5

5902694555154

biały

5

nie

nie

1,5

EPS-53

5902694555536

biały

5

nie

nie

3

EPS-55

5902694555550

biały

5

nie

nie

5

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

Stop

e prz

prą

podś w ktywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

De

zn i k

napię

r od

ma

łąc ap

pejska

o ści

RoHSII

t l an y w y

niskon

Eur

o

dn

CE

wa

ie

y

ow

ja zgo

10A

ow

on

e z n ami

250V~

ac

Parametry techniczne

odu

ci

z nami on

d

w

2500W

ój prze

2x1 mm2

b c i ąż e

ni

xo

u

PVC H05VV-F

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

EPS-53W

5902694565535

biały

5

tak

nie

3

EPS-55W

5902694565559

biały

5

tak

nie

5

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

prą

e prz napię

ow Stop

ktywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

ap

o ści

De

niskon

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

ma

e z n ami

250V~

ac

Parametry techniczne

y

ci

10A

ow

2x1 mm2

z nami on

d

on

2500W

ój prze

odu

b c i ąż e

ni

xo

kr

w

PVC H05VV-F

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

EPS-63

5902694550630

biały

6

nie

nie

3

EPS-65

5902694550654

biały

6

nie

nie

5

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

Stop

e prz

prą

podś w ktywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

De

zn i k

napię

r od

ma

łąc ap

o ści

RoHSII

t l an y w y

niskon

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

ie

y

ow

250V~

10A

ow

e z n ami

on

ci

ac

Parametry techniczne

2x1 mm2

z nami on

d

odu

2500W

ój prze

w

b c i ąż e

ni

xo

u

PVC H05VV-F

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

EPS-63W

5902694565634

biały

6

tak

nie

3

EPS-65W

5902694565658

biały

6

tak

nie

5

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

prą

prz

10A

y

odu

3x1 mm2

z n ami o n

d

z n am i

ow

napię

ój pr ze

ow

kr

on

c ie

u

PVC OMY

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

250V~

Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

klar

Dy

Uziemienie

a

Wyłącznik napięcia

w

Ilość gniazd

IP20

Długość [m]

EPS-102-2

5902694553365

czarny

1

nie

tak

2

EPS-103-2

5902694553549

czarny

1

nie

tak

3

EPS-105-2

5902694553389

czarny

1

nie

tak

5

Widok

ń och

ny

Kolor

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

ap

De

niskon

Eur

pejska

Kod EAN

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

prą

prz

10A

y

odu

3x1 mm2

z nami on

d

z n am i

ow

napię

ój prze

ow

kr

on

c ie

u

PVC H05VV-F

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

Stop

ktywa

re

rekt

Dy

klar

Dy

Uziemienie

a

Wyłącznik napięcia

w

Ilość gniazd

ń och

IP20

ny

Kolor

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

ap

De

niskon

Eur

pejska

Kod EAN

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

y

250V~

Długość [m]

EPS-102

5902694551026

biały

1

nie

tak

2

EPS-103

5902694551033

biały

1

nie

tak

3

EPS-105

5902694551057

biały

1

nie

tak

5

EPS-107

5902694551149

biały

1

nie

tak

7


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

prą

e prz napię

Stop

kt ywa

y

r od

klar

rekt

Dy

re

a

Dy

Uziemienie

IP20

Długość [m]

EPS-203-2

5902694553402

czarny

2

nie

tak

3

EPS-205-2

5902694553419

czarny

2

nie

tak

5

Widok

ń och

ny

LVD

ie

ro

RoHSII

ięcio

De

niskon

Eur

ap

CE

wa

pejska

Wyłącznik napięcia

y

ja zgo

o

Ilość gniazd

ow

ow

250V~

o ści

Kolor

10A

z n am i

dn

Kod EAN

c ie

ac

Parametry techniczne Symbol

3x1 mm2

z n ami o n

d

on

2500W

ój pr ze

odu

b c i ąż e

ni

xo

kr

w

PVC OMY

u

ma

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

prą

e prz

y

napię

ow Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

ap

o ści

De

niskon

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

r od

ow

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne

10A

on

c ie

z n ami o n

d

odu

2500W

ój pr ze

3x1 mm2

b c i ąż e

ni

xo

kr

w

PVC OMY

u

ma

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

EPS-301,5-2

5902694653201

czarny

3

nie

tak

1,5

EPS-302-2

5902694553457

czarny

3

nie

tak

2

EPS-303-2

5902694530328

czarny

3

nie

tak

3

Symbol

EPS-305-2

5902694553464

czarny

3

nie

tak

5

EPS-3010-2

5902694341016

czarny

3

nie

tak

10

Widok

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

e prz

prą

e z n ami

napię

ow

250V~

Stop

ktywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

ap

o ści

De

niskon

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

r od

y

10A

ow

ci

ac

Parametry techniczne

3x1 mm2

z nami on

d

on

2500W

ój prze

odu

b c i ąż e

ni

xo

kr

w

PVC H05VV-F

u

ma

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

EPS-301,5

5902694653010

biały

3

nie

tak

1,5

EPS-302

5902694553020

biały

3

nie

tak

2

EPS-303

5902694553037

biały

3

nie

tak

3

Symbol

EPS-305

5902694553051

biały

3

nie

tak

5

EPS-307

5902694553068

biały

3

nie

tak

7

EPS-303-2

5902694530328

czarny

3

nie

tak

3


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

Stop

y

prą

po dś w kt ywa

klar

rekt

Dy

re

e prz napię

r od

ma

De

ń och

IP20

ny

ięcio

LVD

ie

ro

ap

pejska

o ści

RoHSII

zn i k

niskon

Eur

o

dn

CE

wa

t l an y w y ł ąc

ow

ja zgo

ie

y

on

250V~

10A

ow

z n am i

c ie

ac

Parametry techniczne

3x1 mm2

z n ami o n

d

odu

2500W

ój pr ze

w

b c i ąż e

ni

xo

u

PVC OMY

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

EPS-301,5W-2

5902694653089

czarny

3

tak

tak

1,5

EPS-303W-2

5902694653096

czarny

3

tak

tak

3

EPS-305W-2

5902694653102

czarny

3

tak

tak

5

Symbol

Widok

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

Stop

e prz

prą

podś w ktywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

De

zn i k

napię

r od

ma

łąc ap

o ści

RoHSII

t l an y w y

niskon

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

ie

y

ow

250V~

ac

Parametry techniczne

e z n ami

on

ci

10A

ow

3x1 mm2

z nami on

d

odu

2500W

ój prze

w

b c i ąż e

ni

xo

u

PVC H05VV-F

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

EPS-301,5W

5902694053018

biały

3

tak

tak

1,5

EPS-302W

5902694053209

biały

3

tak

tak

2

EPS-303W

5902694053032

biały

3

tak

tak

3

EPS-305W

5902694053056

biały

3

tak

tak

5

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

e prz napię

ow Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

ap

o ści

De

niskon

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

r od

prą

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne

y

c ie

10A

ow

3x1 mm2

z n ami o n

d

on

2500W

ój pr ze

odu

b c i ąż e

ni

xo

kr

w

PVC OMY

u

ma

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

EPS-401,5-2

5902694553471

czarny

4

nie

tak

1,5

EPS-402-2

5902694553488

czarny

4

nie

tak

2

EPS-403-2

5902694553495

czarny

4

nie

tak

3

Symbol

EPS-405-2

5902694553501

czarny

4

nie

tak

5

EPS-4010-2

5902694340125

czarny

4

nie

tak

10

Widok

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

e prz

prą

e z n ami

napię

ow

250V~

Stop

ktywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

ap

o ści

De

niskon

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

r od

y

10A

ow

ci

ac

Parametry techniczne

3x1 mm2

z nami on

d

on

2500W

ój prze

odu

b c i ąż e

ni

xo

kr

w

PVC H05VV-F

u

ma

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

EPS-401,5

5902694554010

biały

4

nie

tak

1,5

EPS-402

5902694554027

biały

4

nie

tak

2

EPS-403

5902694554034

biały

4

nie

tak

3

Symbol

EPS-405

5902694554058

biały

4

nie

tak

5

EPS-407

5902694554065

biały

4

nie

tak

7


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

Stop

y

prą

po dś w kt ywa

klar

rekt

Dy

re

e prz napię

r od

ma

De

ń och

IP20

ny

ięcio

LVD

ie

ro

ap

pejska

o ści

RoHSII

zn i k

niskon

Eur

o

dn

CE

wa

t l an y w y ł ąc

ow

ja zgo

ie

y

on

250V~

10A

ow

z n am i

c ie

ac

Parametry techniczne

3x1 mm2

z n ami o n

d

odu

2500W

ój pr ze

w

b c i ąż e

ni

xo

u

PVC OMY

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

EPS-401,5W-2

5902694653171

czarny

4

tak

tak

1,5

EPS-403W-2

5902694114450

czarny

4

tak

tak

3

EPS-405W-2

5902694653249

czarny

4

tak

tak

5

Symbol

Widok

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

Stop

e prz

prą

podś w ktywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

De

zn i k

napię

r od

ma

łąc ap

o ści

RoHSII

t l an y w y

niskon

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

ie

y

ow

250V~

10A

ow

e z n ami

on

ci

ac

Parametry techniczne

3x1 mm2

z nami on

d

odu

2500W

ój prze

w

b c i ąż e

ni

xo

u

PVC H05VV-F

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

EPS-401,5W

5902694054015

biały

4

tak

tak

1,5

EPS-402W

5902694054022

biały

4

tak

tak

2

EPS-403W

5902694054039

biały

4

tak

tak

3

EPS-405W

5902694054053

biały

4

tak

tak

5

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

e prz napię

ow Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

ap

o ści

De

niskon

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

r od

prą

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne

y

c ie

10A

ow

3x1 mm2

z n ami o n

d

on

2500W

ój pr ze

odu

b c i ąż e

ni

xo

kr

w

PVC OMY

u

ma

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

EPS-501,5-2

5902694553518

czarny

5

nie

tak

1,5

EPS-503-2

5902694553525

czarny

5

nie

tak

3

EPS-505-2

5902694553532

czarny

5

nie

tak

5

Symbol

Widok

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

prą

e prz napię

Stop

ktywa

re

y

rekt

klar

De

Dy

r od

Dy

Uziemienie

a

Wyłącznik napięcia

ń och

IP20

ny

LVD

ie

ro

RoHSII

ięcio

Ilość gniazd

y

niskon

Eur

pejska

CE

wa

ap

ja zgo

o

Kolor

ow

ow

250V~

o ści

Kod EAN

10A

e z n ami

dn

Symbol

ci

ac

Parametry techniczne

3x1 mm2

z nami on

d

on

2500W

ój prze

odu

b c i ąż e

ni

xo

kr

w

PVC H05VV-F

u

ma

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Długość [m]

EPS-502

5902694550166

biały

5

nie

tak

2

EPS-503

5902694555031

biały

5

nie

tak

3

EPS-505

5902694555055

biały

5

nie

tak

5

EPS-507

5902694555062

biały

5

nie

tak

7


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

prą

po dś w

Stop

kt ywa

re

e

r od

prz napię

y

rekt

ń och

IP20

ny

Dy

ie

ro

klar

zn i k

LVD

ięcio

De

ł ąc

ma

y

t l an y w y

Dy

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

czarny

5

tak

tak

1,5

czarny

5

tak

tak

2

EPS-503W-2

5902694550326

czarny

5

tak

tak

3

EPS-505W-2

5902694653034

czarny

5

tak

tak

5

Widok

ow

ie

ap

RoHSII

10A

niskon

Eur

pejska

CE

wa

o

5902694653263

ow

EPS-502W-2

on

EPS-501,5W-2

ja zgo

o ści

Kod EAN

250V~

dn

Symbol

z n am i

c ie

ac

Parametry techniczne

3x1 mm2

z n ami o n

d

odu

2500W

ój pr ze

w

b c i ąż e

ni

xo

u

PVC OMY

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

Stop

e prz

prą

podś w ktywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

De

zn i k

napię

r od

ma

łąc ap

o ści

RoHSII

t l an y w y

niskon

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

ie

y

ow

250V~

10A

ow

e z n ami

on

ci

ac

Parametry techniczne

3x1 mm2

z nami on

d

odu

2500W

ój prze

w

b c i ąż e

ni

xo

u

PVC H05VV-F

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

EPS-501,5W

5902694565894

biały

5

tak

tak

1,5

EPS-502W

5902694565023

biały

5

tak

tak

2

EPS-503W

5902694565030

biały

5

tak

tak

3

Symbol

EPS-505W EPS-503W-2

5902694565054 5902694550326

biały

5

tak

tak

5

czarny

5

tak

tak

3


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

e prz

prą

z n am i

napię

ow

250V~

Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

ap

o ści

De

niskon

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

r od

y

10A

ow

c ie

ac

Parametry techniczne

3x1 mm2

z n ami o n

d

on

2500W

ój pr ze

odu

b c i ąż e

ni

xo

kr

w

PVC OMY

u

ma

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

EPS-601,5-2

czarny

6

nie

tak

1,5

EPS-603-2

czarny

6

nie

tak

3

EPS-605-2

czarny

6

nie

tak

5

Symbol

Widok

Kod EAN

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

e prz

prą

e z n ami

napię

ow

250V~

Stop

ktywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

ap

o ści

De

niskon

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

r od

y

10A

ow

ci

ac

Parametry techniczne

3x1 mm2

z nami on

d

on

2500W

ój prze

odu

b c i ąż e

ni

xo

kr

w

PVC H05VV-F

u

ma

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

EPS-601,5

5902694565542

biały

6

nie

tak

1,5

EPS-602

5902694556045

biały

6

nie

tak

2

EPS-603

5902694556038

biały

6

nie

tak

3

EPS-605

5902694556052

biały

6

nie

tak

5

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

prą

po dś w

Stop

kt ywa

re

e

r od

prz napię

y

rekt

ny

Dy

ń och

IP20

Dy

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

czarny

6

tak

tak

1,5

EPS-603W-2

5902694653294

czarny

6

tak

tak

3

EPS-605W-2

5902694114788

czarny

6

tak

tak

5

Widok

ie

ro

klar

zn i k

LVD

ięcio

pejska

ap

o

De

ł ąc

ma

t l an y w y

niskon

Eur

RoHSII

ie

y

ow

CE

wa

10A

ow

on

EPS-601,5W-2

ja zgo

o ści

Kod EAN

250V~

dn

Symbol

z n am i

c ie

ac

Parametry techniczne

3x1 mm2

z n ami o n

d

odu

2500W

ój pr ze

w

b c i ąż e

ni

xo

u

PVC OMY

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

Stop

e prz

prą

podś w ktywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

De

zn i k

napię

r od

ma

łąc ap

o ści

RoHSII

t l an y w y

niskon

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

ie

y

ow

250V~

10A

ow

e z n ami

on

ci

ac

Parametry techniczne

3x1 mm2

z nami on

d

odu

2500W

ój prze

w

b c i ąż e

ni

xo

u

PVC H05VV-F

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

EPS-601,5W

5902694565528

biały

6

tak

tak

1,5

EPS-603W

5902694566037

biały

6

tak

tak

3

EPS-605W

5902694566051

biały

6

tak

tak

5

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

Stop

e prz

prą

podś w ktywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

De

zn i k

napię

r od

ma

łąc ap

o ści

RoHSII

t l an y w y

niskon

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

ie

y

ow

250V~

10A

ow

e z n ami

on

ci

ac

Parametry techniczne

3x1 mm2

z nami on

d

odu

2500W

ój prze

w

b c i ąż e

ni

xo

u

PVC H05VV-F

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

EPS-501,5W6

5902694053551

biały/kolorowy

5

tak x 6

tak

1,5

EPS-501,5W6-2

5902694053568

czarny

5

tak x 6

tak

1,5

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny ECONOMIC

Stop

e prz

prą

podś w ktywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

De

zn i k

napię

r od

ma

łąc ap

pejska

RoHSII

t l an y w y

niskon

Eur

o

CE

wa

ie

y

ow

ja zgo

10A

ow

on

250V~

o ści

Dy

EPU-303W

e z n ami

dn

Symbol

ci

ac

Parametry techniczne

3x1 mm2

z nami on

d

odu

2500W

ój prze

w

b c i ąż e

ni

xo

u

PVC H05VV-F

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

USB

5902694458608

biały

3

tak

tak

3

tak x 2


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazdo przemysłowe Zdjęcie poglądowe

16A z n am i

ow

napię

GUMA

on

c ie

y

prą

z nami on ow

d

e

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

5902694103386

czarny

1

nie

tak

Stop

y

rekt

Dy

klar

ywa

kt

Dyr

De

a

Ilość gniazd

ń och

IP44

ny

Kolor

RoHSII

ie

ro

Kod EAN

Eur

pejska

LVD

wa

o

ona ęciow

G-10GU

isk

pi

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

n

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda Zdjęcie poglądowe

16A

ow

napię

z n am i

on

c ie

y

prą

z n ami o n ow

d

ykrteykwt ay rDe

klar

De

Dy

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

G-1

5902694100019

biały

1

nie

nie

G-1-2

5902694100071

czarny

1

nie

nie

a

Kod EAN

ń och

IP20

ny

o ści

Symbol

ie

ro

sEku wnai o rn

RoHSII LVD w

ja zgo

CE

ęc ppei j s ki oa oa

ac

dn

Parametry techniczne

Stop

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda z uziemieniem Zdjęcie poglądowe

16A

ow

napię

z n am i

on

c ie

y

prą

z n ami o n ow

d

G-10

5902694100101

biały

1

nie

tak

G-10-2

5902694100125

czarny

1

nie

tak

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda Zdjęcie poglądowe

16A

ow

napię

z n am i

on

c ie

y

prą

z n ami o n ow

d

5902694100026

biały

2

nie

nie

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

GN-2

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda

zn i k

z n am i

ow

napię

t l an y w y

on

c ie

ie

ł ąc

16A

y

prą

z n ami o n ow

d

po dś w

Zdjęcie poglądowe

5902694000210

biały

2

tak

nie

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

GN-2W

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda Zdjęcie poglądowe

16A

ow

napię

z n am i

on

c ie

y

prą

z n ami o n ow

d

GN-3

5902694100033

biały

3

nie

nie

GN-3-2

5902694100446

czarny

3

nie

nie

GN-3-7

5902694100590

zielony

3

nie

nie

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda

zn i k

z n am i

ow

napię

t l an y w y

on

c ie

ie

ł ąc

16A

y

prą

z n ami o n ow

d

po dś w

Zdjęcie poglądowe

5902694140039

biały

3

tak

nie

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

GN-3W

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda Zdjęcie poglądowe

16A

ow

napię

z n am i

on

c ie

y

prą

z n ami o n ow

d

5902694100149

biały

4

nie

nie

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

GN-4

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda

zn i k

z n am i

ow

napię

t l an y w y

on

c ie

ie

ł ąc

16A

y

prą

z n ami o n ow

d

po dś w

Zdjęcie poglądowe

5902694140046

biały

4

tak

nie

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

GN-4W

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda Zdjęcie poglądowe

16A

ow

napię

z n am i

on

c ie

y

prą

z n ami o n ow

d

5902694100057

biały

5

nie

nie

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

GN-5

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda

zn i k

z n am i

ow

napię

t l an y w y

on

c ie

ie

ł ąc

16A

y

prą

z n ami o n ow

d

po dś w

Zdjęcie poglądowe

5902694140053

biały

5

tak

nie

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

GN-5W

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda Zdjęcie poglądowe

16A

ow

napię

z n am i

on

c ie

y

prą

z n ami o n ow

d

5902694100064

biały

6

nie

nie

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

GN-6

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda z uziemieniem z wyłącznikiem

zn i k

z n am i

ow

napię

t l an y w y

on

c ie

ie

łąc

16A

y

prą

z n ami o n ow

d

podś w

Zdjęcie poglądowe

250V~

5902694656448

biały

1

tak

tak

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu

Stop

y

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

GN-10W

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda z uziemieniem Zdjęcie poglądowe

16A

ow

napię

z n am i

on

c ie

y

prą

z n ami o n ow

d

GN-20

5902694786916

biały

2

nie

tak

GN-20-2

5902694102020

czarny

2

nie

tak

GN-20-3

5902694102044

brązowy

2

nie

tak

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda z uziemieniem z wyłącznikiem

zn i k

z n am i

ow

napię

t l an y w y

on

c ie

ie

łąc

16A

y

prą

z n ami o n ow

d

podś w

Zdjęcie poglądowe

250V~

5902694681549

biały

2

tak

tak

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu

Stop

y

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

GN-20W

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda z uziemieniem Zdjęcie poglądowe

16A

ow

napię

z n am i

on

c ie

y

prą

z n ami o n ow

d

GN-30

5902694100309

biały

3

nie

tak

GN-30-2

5902694103027

czarny

3

nie

tak

GN-30-3

5902694100583

brązowy

3

nie

tak

GN-30-9

5902694100255

szary

3

nie

tak

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda z uziemieniem z wyłącznikiem

zn i k

z n am i

ow

napię

t l an y w y

on

c ie

ie

łąc

16A

y

prą

z n ami o n ow

d

podś w

Zdjęcie poglądowe

250V~

GN-30W

5902694142309

biały

3

tak

tak

GN-30W-2

5902694143023

czarny

3

tak

tak

GN-30W-3

5902694143030

brązowy

3

tak

tak

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu

Stop

y

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda z uziemieniem Zdjęcie poglądowe

16A

ow

napię

z n am i

on

c ie

y

prą

z n ami o n ow

d

GN-40

5902694100408

biały

4

nie

tak

GN-40-2

5902694100460

czarny

4

nie

tak

GN-40-3

5902694104031

brązowy

4

nie

tak

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

195,5 cm

61,2 cm

m

4

c 2,5

otwory do montażu

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda z uziemieniem z wyłącznikiem

zn i k

z n am i

ow

napię

t l an y w y

on

c ie

ie

łąc

16A

y

prą

z n ami o n ow

d

podś w

Zdjęcie poglądowe

250V~

GN-40W

5902694140404

biały

4

tak

tak

GN-40W-2

5902694144020

czarny

4

tak

tak

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu

Stop

y

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda z uziemieniem Zdjęcie poglądowe

16A

ow

napię

z n am i

on

c ie

y

prą

z n ami o n ow

d

GN-50

5902694100507

biały

5

nie

tak

GN-50-2

5902694105021

czarny

5

nie

tak

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda z uziemieniem z wyłącznikiem

zn i k

z n am i

ow

napię

t l an y w y

on

c ie

ie

łąc

16A

y

prą

z n ami o n ow

d

podś w

Zdjęcie poglądowe

GN-50W

5902694140503

biały

5

tak

tak

GN-50W-2

5902694145027

czarny

5

tak

tak

GN-50W-9

5902694100897

szary

5

tak

tak

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda z uziemieniem Zdjęcie poglądowe

16A

ow

napię

z n am i

on

c ie

y

prą

z n ami o n ow

d

GN-60

5902694100606

biały

6

nie

tak

GN-60-2

5902694106028

czarny

6

nie

tak

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda z uziemieniem z wyłącznikiem

zn i k

z n am i

ow

napię

t l an y w y

on

c ie

ie

łąc

16A

y

prą

z n ami o n ow

d

podś w

Zdjęcie poglądowe

250V~

GN-60W

5902694146000

biały

6

tak

tak

GN-60W-2

5902694146024

czarny

6

tak

tak

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu

Stop

y

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda Zdjęcie poglądowe

16A

ow

napię

z n am i

on

c ie

y

prą

z n ami o n ow

d

5902694600038

biały

3

nie

nie

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

GO-3

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda Zdjęcie poglądowe

16A

ow

napię

z n am i

on

c ie

y

prą

z n ami o n ow

d

5902694600045

biały

4

nie

nie

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

GO-4

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda z uziemieniem Zdjęcie poglądowe

16A

ow

napię

z n am i

on

c ie

y

prą

z n ami o n ow

d

5902694600304

biały

3

nie

tak

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

GO-30

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda z uziemieniem Zdjęcie poglądowe

16A

ow

napię

z n am i

on

c ie

y

prą

z n ami o n ow

d

5902694600403

biały

4

nie

tak

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

GO-40

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazdo ogrodowe Zdjęcie poglądowe prą

y

16A e z n ami

on

ci

ow

napię

z nami on ow

d

250V~

Uziemienie

5902694010004

czerwony

2

nie

tak

Stop

y

rekt

Dy

klar

De

Wyłącznik napięcia

ń och

IP20

ny

Ilość gniazd

RoHSII

ie

ro

Kolor

Eur

pejska

GOS-20-44

Kod EAN

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda Zdjęcie poglądowe

2,5A

ow

napię

z n am i

on

c ie

y

prą

z n ami o n ow

d

GP2C

5902694653218

biały

1

nie

nie

GP2C-2

5902694653225

czarny

1

nie

nie

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda Schuko Zdjęcie poglądowe

16A

ow

napię

z n am i

on

c ie

y

prą

z n ami o n ow

d

5902694400300

biały

3

nie

tak

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

GS-30

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda Schuko

zn i k

z n am i

ow

napię

t l an y w y

on

c ie

ie

łąc

16A

y

prą

z n ami o n ow

d

podś w

Zdjęcie poglądowe

5902694440306

biały

3

tak

tak

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

GS-30W

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda Schuko Zdjęcie poglądowe

16A

ow

napię

z n am i

on

c ie

y

prą

z n ami o n ow

d

5902694400409

biały

4

nie

tak

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

GS-40

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda Schuko

zn i k

z n am i

ow

napię

t l an y w y

on

c ie

ie

łąc

16A

y

prą

z n ami o n ow

d

podś w

Zdjęcie poglądowe

5902694440405

biały

4

tak

tak

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

GS-40W

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda Schuko Zdjęcie poglądowe

16A

ow

napię

z n am i

on

c ie

y

prą

z n ami o n ow

d

5902694400508

biały

5

nie

tak

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

GS-50

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda Schuko

zn i k

z n am i

ow

napię

t l an y w y

on

c ie

ie

łąc

16A

y

prą

z n ami o n ow

d

podś w

Zdjęcie poglądowe

5902694440504

biały

5

tak

tak

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

GS-50W

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda Schuko Zdjęcie poglądowe

16A

ow

napię

z n am i

on

c ie

y

prą

z n ami o n ow

d

5902694400607

biały

6

nie

tak

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

GS-60

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Gniazda Schuko

zn i k

z n am i

ow

napię

t l an y w y

on

c ie

ie

łąc

16A

y

prą

z n ami o n ow

d

podś w

Zdjęcie poglądowe

5902694440603

biały

6

tak

tak

Stop

rekt

Dy

klar

De

Uziemienie

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik napięcia

RoHSII

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kolor

wa

o

GS-60W

Kod EAN

ja zgo

CE

o ści

Symbol

ac

dn

Parametry techniczne

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Lampka wtyczkowa z czujnikiem zmierzchowym

xo

b c i ąż e

ni

ma

Zdjęcie poglądowe

0,9W

ow

napię

z n am i

on

c ie

kt ywa

re

y

rekt

Dy

klar

De

Dy

Wtyczka

-

płaska

ń och

IP20

ny

Kolor

ięcio

LVD

ie

ro

ap

RoHSII

niskon

a w

Eur

pejska

Kod EAN 5902694007158

Dostępne wzory

wa

o

Symbol LDA-1

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

Stop

230V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Lampka wtyczkowa z czujnikiem zmierzchowym

xo

1W z n am i

on

c ie

ow

napię

b c i ąż e

ni

ma

Zdjęcie poglądowe

kt ywa

re

y

rekt

Dy

klar

De

Dy

5902694007301

płaska, obrotowa

a w

Wtyczka

ń och

IP20

ny

Kolor niebieski, różowy, zielony, biały

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon

ap

Kod EAN

Dostępne kolory

Eur

pejska

LDB-1

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

Stop

230V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny MODERN

prą

e prz

y

napię

ow Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

ma

ow

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne

10A

on

2500W

c ie

z n ami o n

d

odu

ni

b c i ąż e

ój pr ze

3x1 mm2

H05VV

xo

kr

w

PVC OMY lub

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

MPS-301,5

5902694500031

biały

3

nie

tak

1,5

MPS-303

5902694500048

biały

3

nie

tak

3

MPS-305

5902694500055

biały

3

nie

tak

5

Symbol

• Dostępne również z przewodem 3x1,5mm² • Uchwyt umożliwiający umieszczenie nadmiaru przewodu i poprowadzenie przewodów • Otwór umożliwiający przymocowanie przedłużacza do np.: nogi biurka za pomocą opaski • Otwór pozwalający przykręcić przedłużacz do biurka czy ściany

Widok

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny MODERN

prą

Stop

e

r od

prz napię

po dś w kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

LVD

ie

ro

klar

zn i k

niskon ięcio

De

ł ąc

ma

t l an y w y

ap

o ści

RoHSII

ie

y

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

10A

ow

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

ow

2500W

c ie

on

ni

b c i ąż e

z n ami o n

d

odu

3x1 mm2

H05VV

xo

ój pr ze

w

u

PVC OMY lub

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

MPS-301,5W

5902694500017

biały

3

tak

tak

1,5

MPS-303W

5902694500024

biały

3

tak

tak

3

MPS-305W

5902694500062

biały

3

tak

tak

5

Symbol

• Dostępne również z przewodem 3x1,5mm² • Uchwyt umożliwiający umieszczenie nadmiaru przewodu i poprowadzenie przewodów • Otwór umożliwiający przymocowanie przedłużacza do np.: nogi biurka za pomocą opaski • Otwór pozwalający przykręcić przedłużacz do biurka czy ściany

Widok

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacze uniwersalne (ogrodowe)

ój pr ze

prą

y

16A

ow

prz

z n ami o n

d

2x1,5 mm2

H05VV-F

z n am i

ow

napię

on

c ie

kr

odu

u

PVC OMY lub

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

Długość [m]

PK-1010-1,5

5902694551897

pomarańczowy

1

nie

10

PK-1015-1,5

5902694515158

pomarańczowy

1

nie

15

PK-1020-1,5

5902694515202

pomarańczowy

1

nie

20

PK-1025-1,5

5902694551262

pomarańczowy

1

nie

25

PK-1030-1,5

5902694515301

pomarańczowy

1

nie

30

Stop

kt ywa

re

rekt

Dy

klar

Dy

Uziemienie

a

Ilość gniazd

w

Kolor

ie

ń och

IP20

ny

LVD

ięcio

De

niskon ap

pejska

RoHSII

Kod EAN

Widok

Eur

ro

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacze uniwersalne (ogrodowe)

prą

prz

podświ Długość [m]

PK-1010N

5902694551101

pomarańczowy

1

nie

10

PK-1015N

5902694551453

pomarańczowy

1

nie

15

PK-1020N

5902694551286

pomarańczowy

1

nie

20

PK-1025N

5902694551606

pomarańczowy

1

nie

25

PK-1030N

5902694551521

pomarańczowy

1

nie

30

Stop

y

kt ywa

klar

rekt

Dy

re

napię

Dy

Uziemienie

a

Ilość gniazd

ń och

IP20

ny

Kolor

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

niazdo

ow ac

Kod EAN

Widok

y

odu

on

250V~

Symbol

10A

an etl e g

z n am i

Parametry techniczne

z n ami o n

d

ow

e

ój pr ze

2x1 mm2

H05VV-F

c ie

kr

w

PVC OMY lub

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacze uniwersalne (ogrodowe)

ój pr ze

prą

10A

y

prz

z n ami o n

d

ow

2x1 mm2

H05VV-F

ow

napię

z n am i

on

c ie

kr

odu

u

PVC OMY lub

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

Uziemienie

Długość [m]

1

nie

10

PK-1015

5902694551156

pomarańczowy

1

nie

15

PK-1020

5902694551200

pomarańczowy

1

nie

20

PK-1025

5902694551255

pomarańczowy

1

nie

25

PK-1030

5902694551309

pomarańczowy

1

nie

30

PK-1020-7

5902694551750

zielony

1

nie

20

Stop

kt ywa

re

rekt

Dy

klar

Dy

Ilość gniazd

a

Kolor pomarańczowy

w

Kod EAN 5902694551231

ie

ń och

IP20

ny

LVD

ięcio

De

niskon ap

pejska

RoHSII

PK-1010

Widok

Eur

ro

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacze uniwersalne (ogrodowe)

prą

e prz

y

napię

ow

Ilość gniazd

Uziemienie

Długość [m]

PO-205-444

5902694444502

pomarńczowy/ czerwony

2

tak

5

PO-2015-444

5902694444151

pomarńczowy/ czerwony

2

tak

15

PO-2020-444

5902694444205

pomarńczowy/ czerwony

2

tak

20

PO-2025-444

5902694444250

pomarńczowy/ czerwony

2

tak

25

PO-2030-444

5902694444304

pomarńczowy/ czerwony

2

tak

30

Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

klar

Dy

Kolor

ń och

IP44

ny

Kod EAN

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

De

Eur

pejska

o ści

CE

wa

o

ja zgo

dn

ac

a

ma

ow

z n am i

250V~

Parametry techniczne Symbol

10A

on

2500W

c ie

z n ami o n

d

odu

ni

b c i ąż e

ój pr ze

3x1 mm2

H05VV-F

xo

kr

w

PVC OMY lub

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz zwijany na bębnie

e prz

meta

ca ł kow

230V~

Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP44

ny

LVD

ie

ro

RoHSII

ięcio

pejska

klar

niskon

Eur

ap

wa

o

o ści

CE

dn

De

ja zgo

a

całk

3600W

ac

Parametry techniczne

lowy s

e rozw

jak to

ici

EXTREME

ię t

230V~

3x2,5 mm2

in

ęt

1100W

ój pr ze

odu

i c i e z wi

ni

ow

u

GUMA H07RN

kr

w

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Ilość gniazd

Uziemienie

Wyłącznik termiczny

Długość [m]

Charakterystyka

PPZB-1111-20

5902694004379

4

tak

tak

20

przedłużacz przemysłowy

PPZB-1111-25

5902694004362

4

tak

tak

25

przedłużacz przemysłowy

PPZB-1111-30

5902694004300

4

tak

tak

30

przedłużacz przemysłowy

PPZB-1111-40

5902694004317

4

tak

tak

40

przedłużacz przemysłowy

PPZB-1111-50

5902694004324

4

tak

tak

50

przedłużacz przemysłowy

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

prą

y

10A

ow

prz

z n ami o n

d

z n am i

on ow

napię

ój pr ze

2x1 mm2

OMY lub H05VV

c ie

kr

odu

u

PVC

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

Stop

rekt

kt ywa

re

a

Dy

w

klar

ń och

IP20

ny

LVD

ie

ro

RoHSII

niskon ięcio

pejska

De

Eur

ap

wa

o

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

y

250V~

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PS-12

5902694300129

biały

1

nie

nie

2

PS-13

5902694300136

biały

1

nie

nie

3

PS-14

5902694300143

biały

1

nie

nie

4

PS-15

5902694300150

biały

1

nie

nie

5

PS-16

5902694300167

biały

1

nie

nie

6

PS-110

5902694310104

biały

1

nie

nie

10

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacze w izolacji gumowej

prz

10A

y

odu

2x1 mm2

z n ami o n

d

ow

e

ój pr ze

ow

napię

z n am i

on

c ie

u

GUMA H05RR-F

kr

prą

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

250V~

PS-110G

5902694310005

czarny

1

nie

10

PS-115G

5902694551699

czarny

1

nie

15

PS-120G

5902694315451

czarny

1

nie

20

PS-125G

5902694315475

czarny

1

nie

25

PS-130G

5902694315789

czarny

1

nie

30

Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

klar

Dy

Długość [m]

a

Uziemienie

w

Ilość gniazd

ń och

IP20

ny

Kolor

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

ap

De

niskon

Eur

pejska

Kod EAN

Widok

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacze w izolacji gumowej

ój pr ze

y

16A

e

ow

u

odu

prz

z n ami o n

d

2x1,5 mm2

GUMA H05RR-F

ow

napię

z n am i

on

c ie

kr

prą

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

250V~

PS-110G-1,5

5902694316045

czarny

1

nie

10

PS-115G-1,5

5902694315420

czarny

1

nie

15

PS-120G-1,5

5902694315871

czarny

1

nie

20

PS-125G-1,5

5902694315529

czarny

1

nie

25

PS-130G-1,5

5902694315239

czarny

1

nie

30

Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

klar

Dy

Długość [m]

a

Uziemienie

w

Ilość gniazd

ń och

IP20

ny

Kolor

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

ap

De

niskon

Eur

pejska

Kod EAN

Widok

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacze w izolacji gumowej

prą

e prz

y

napię

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

5902694004232

czarny

3

nie

tak

5

PS3-3010G

5902694004157

czarny

3

nie

tak

10

PS3-3015G

5902694113378

czarny

3

nie

tak

15

PS3-3020G

5902694113361

czarny

3

nie

tak

20

Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

klar

De

Dy

Kolor

ń och

IP44

ny

Kod EAN

ie

ro

LVD

ięcio

pejska

RoHSII

niskon

a

ma

ow

Eur

ap

wa

o

CE

o ści

PS3-305G

ja zgo

dn

Symbol

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne

16A

ow

4000W

3x1,5 mm2

c ie

z n ami o n

d

on

b c i ąż e

ni

xo

ój pr ze

odu

u

GUMA H05RR-F

kr

w

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

Stop

y

rekt

e prz napię

ma

prą kt ywa

re

a

Dy

ń och

IP20

Dy

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

PS-41

5902694300419

biały

4

nie

nie

1

PS-41,5

5902694350414

biały

4

nie

nie

1,5

PS-42

5902694300426

biały

4

nie

nie

2

PS-43

5902694300433

biały

4

nie

nie

3

PS-44

5902694300440

biały

4

nie

nie

4

PS-45

5902694300457

biały

4

nie

nie

5

PS-46

5902694300464

biały

4

nie

nie

6

PS-410

5902694304103

biały

4

nie

nie

10

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

pejska

o ści

De

Eur

o

dn

CE

wa

Kolor

Widok

y

ow

ja zgo

Kod EAN

Symbol

ow

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne

10A

on

2500W

c ie

z n ami o n

d

odu

ni

b c i ąż e

ój pr ze

2x1 mm2

OMY lub H05VV

xo

kr

w

PVC

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Długość [m]

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwór do montażu

otwór do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

prą

3x1 mm2

10A

y

prz

z n ami o n

d

z n am i

on ow

napię

ój pr ze

ow

H05VV

c ie

kr

odu

u

PVC OMY lub

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

Stop

kt ywa

re

rekt

Dy

klar

Dy

Uziemienie

a

Wyłącznik napięcia

w

Ilość gniazd

ń och

IP20

ny

Kolor

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

De

Eur

pejska

Kod EAN

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

y

250V~

Długość [m]

PS-102

5902694301027

biały

1

nie

tak

2

PS-103

5902694301034

biały

1

nie

tak

3

PS-104

5902694301041

biały

1

nie

tak

4

PS-105

5902694301058

biały

1

nie

tak

5

PS-106

5902694301065

biały

1

nie

tak

6

PS-107

5902694271580

biały

1

nie

tak

7


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacze uniwersalne (ogrodowe)

ój pr ze

prą

10A

y

prz

z n ami o n

d

ow

3x1 mm2

H05VV-F

ow

napię

z n am i

on

c ie

kr

odu

u

PVC OMY lub

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

Uziemienie

Długość [m]

PS-1010-5

5902694315109

pomarańczowy

1

tak

10

PS-1015-5

5902694310159

pomarańczowy

1

tak

15

PS-1020-5

5902694315208

pomarańczowy

1

tak

20

PS-1025-5

5902694315253

pomarańczowy

1

tak

25

PS-1030-5

5902694315307

pomarańczowy

1

tak

30

Stop

kt ywa

re

rekt

Dy

klar

Dy

Ilość gniazd

a

Kolor

w

Kod EAN

ń och

IP20

ny

LVD

ie

ro

RoHSII

niskon ięcio

pejska

De

Eur

ap

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacze uniwersalne (ogrodowe)

prą

3x1,5 mm2

16A

y

prz

z n ami o n

d

ow

napię

z n am i

on

c ie

ój pr ze

ow

H05VV-F

kr

odu

u

PVC OMY lub

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

Uziemienie

Długość [m]

PS-1010-5-1,5

5902694315321

pomarańczowy

1

tak

10

PS-1015-5-1,5

5902694316151

pomarańczowy

1

tak

15

PS-1020-5-1,5

5902694316205

pomarańczowy

1

tak

20

PS-1025-5-1,5

5902694316656

pomarańczowy

1

tak

25

PS-1030-5-1,5

5902694316304

pomarańczowy

1

tak

30

Stop

kt ywa

re

rekt

Dy

klar

Dy

Ilość gniazd

a

Kolor

w

Kod EAN

ń och

IP20

ny

LVD

ie

ro

RoHSII

niskon ięcio

pejska

De

Eur

ap

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacze w izolacji gumowej

e

prą

y

10A

ow

3x1 mm2

z n ami o n

d

ow

napię

z n am i

on

c ie

ój pr ze

odu

u

GUMA H05RR-F

kr

w

r od

j pr z ew od

za

prz

Zdjęcie poglądowe

5902694316052

czarny

1

tak

10

PS-1015G

5902694551699

czarny

1

tak

15

5902694551040

czarny

1

tak

20

PS-1025G

5902694551064

czarny

1

tak

25

PS-1030G

5902694551071

czarny

1

tak

30

Stop

kt ywa

re

rekt

Dy

klar

De

Dy

Długość [m]

a

Uziemienie

w

Ilość gniazd

ń och

IP44

ny

Kolor

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

ap

Kod EAN

PS-1020G

Widok

niskon

Eur

pejska

PS-1010G

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacze w izolacji gumowej

z n ami o n

16A

y

odu

u

prą

d

ow

e

ój pr ze

3x1,5 mm2

GUMA H05RR-F

ow

napię

z n am i

on

c ie

kr

w

r od

j pr z ew od

za

prz

Zdjęcie poglądowe

czarny

1

tak

10

czarny

1

tak

15

PS-1020G-1,5

5902694316175

czarny

1

tak

20

PS-1025G-1,5

5902694316137

czarny

1

tak

25

PS-1030G-1,5

5902694316182

czarny

1

tak

30

Stop

kt ywa

re

rekt

Dy

klar

De

Dy

5902694316168 5902694316144

a

PS-1010G-1,5

w

Długość [m]

ń och

IP44

ny

Uziemienie

ie

ro

LVD

ięcio

Ilość gniazd

PS-1015G-1,5

Widok

RoHSII

ap

Kolor

niskon

Eur

pejska

Kod EAN

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacze w izolacji gumowej

z n ami o n

16A

y

odu

u

prą

d

ow

e

ój pr ze

3x2,5 mm2

GUMA H05RR-F

ow

napię

z n am i

on

c ie

kr

w

r od

j pr z ew od

za

prz

Zdjęcie poglądowe

10

PS-1015G-2,5

5902694315048

czarny

1

tak

15

PS-1020G-2,5

5902694315055

czarny

1

tak

20

PS-1025G-2,5

5902694315031

czarny

1

tak

25

PS-1030G-2,5

5902694315093

czarny

1

tak

30

Stop

kt ywa

re

rekt

Dy

klar

Dy

Długość [m]

tak

a

Uziemienie

1

w

Ilość gniazd

czarny

ń och

IP44

ny

Kolor

5902694315017

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

ap

De

niskon

Eur

pejska

Kod EAN

PS-1010G-2,5

Widok

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

y

250V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny SCHUKO

prą

e prz

y

napię

ow Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

ma

ow

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne

10A

on

2500W

c ie

z n ami o n

d

odu

ni

b c i ąż e

ój pr ze

3x1 mm2

H05VV

xo

kr

w

PVC OMY lub

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PSCH-301,5

5902694223015

biały

3

nie

tak

1,5

PSCH-302

5902694223022

biały

3

nie

tak

2

PSCH-303

5902694223039

biały

3

nie

tak

3

PSCH-305

5902694223053

biały

3

nie

tak

5

Symbol

Widok


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny SCHUKO

prą

Stop

e

r od

prz napię

podś w kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

LVD

ie

ro

klar

zn i k

niskon ięcio

De

łąc

ma

t l an y w y

ap

o ści

RoHSII

ie

y

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

10A

ow

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

ow

2500W

c ie

on

ni

b c i ąż e

z n ami o n

d

odu

3x1 mm2

H05VV

xo

ój pr ze

w

u

PVC OMY lub

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PSCH-301,5W

5902694233014

biały

3

tak

tak

1,5

PSCH-302W

5902694233021

biały

3

tak

tak

2

PSCH-303W

5902694233038

biały

3

tak

tak

3

PSCH-305W

5902694233052

biały

3

tak

tak

5

Symbol

Widok


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny SCHUKO

prą

e prz

y

napię

ow Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

ma

ow

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne

10A

on

2500W

c ie

z n ami o n

d

odu

ni

b c i ąż e

ój pr ze

3x1 mm2

H05VV

xo

kr

w

PVC OMY lub

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PSCH-401,5

5902694224012

biały

4

nie

tak

1,5

PSCH-402

5902694224029

biały

4

nie

tak

2

PSCH-403

5902694224036

biały

4

nie

tak

3

PSCH-405

5902694224050

biały

4

nie

tak

5

Symbol

Widok


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny SCHUKO

prą

Stop

e

r od

prz napię

podś w kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

LVD

ie

ro

klar

zn i k

niskon ięcio

De

łąc

ma

t l an y w y

ap

o ści

RoHSII

ie

y

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

10A

ow

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

ow

2500W

c ie

on

ni

b c i ąż e

z n ami o n

d

odu

3x1 mm2

H05VV

xo

ój pr ze

w

u

PVC OMY lub

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PSCH-401,5W

5902694234011

biały

4

tak

tak

1,5

PSCH-402W

5902694234028

biały

4

tak

tak

2

PSCH-403W

5902694234035

biały

4

tak

tak

3

PSCH-405W

5902694234059

biały

4

tak

tak

5

Symbol

Widok


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny SCHUKO

prą

e prz

y

napię

ow Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

ma

ow

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne

10A

on

2500W

c ie

z n ami o n

d

odu

ni

b c i ąż e

ój pr ze

3x1 mm2

H05VV

xo

kr

w

PVC OMY lub

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PSCH-501,5

5902694225019

biały

5

nie

tak

1,5

PSCH-502

5902694215027

biały

5

nie

tak

2

PSCH-503

5902694215034

biały

5

nie

tak

3

PSCH-505

5902694215058

biały

5

nie

tak

5

Symbol

Widok


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny SCHUKO

prą

Stop

e

r od

prz napię

podś w kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

LVD

ie

ro

klar

zn i k

niskon ięcio

De

łąc

ma

t l an y w y

ap

o ści

RoHSII

ie

y

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

10A

ow

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

ow

2500W

c ie

on

ni

b c i ąż e

z n ami o n

d

odu

3x1 mm2

H05VV

xo

ój pr ze

w

u

PVC OMY lub

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PSCH-501,5W

5902694235018

biały

5

tak

tak

1,5

PSCH-502W

5902694235025

biały

5

tak

tak

2

PSCH-503W

5902694235032

biały

5

tak

tak

3

PSCH-505W

5902694235056

biały

5

tak

tak

5

Symbol

Widok


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny SCHUKO

prą

e prz

y

napię

ow Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

ma

ow

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne

10A

on

2500W

c ie

z n ami o n

d

odu

ni

b c i ąż e

ój pr ze

3x1 mm2

H05VV

xo

kr

w

PVC OMY lub

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PSCH-601,5

5902694226016

biały

6

nie

tak

1,5

PSCH-602

5902694226023

biały

6

nie

tak

2

PSCH-603

5902694226030

biały

6

nie

tak

3

PSCH-605

5902694226054

biały

6

nie

tak

5

Symbol

Widok


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny SCHUKO

prą

Stop

e

r od

prz napię

podś w kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

LVD

ie

ro

klar

zn i k

niskon ięcio

De

łąc

ma

t l an y w y

ap

o ści

RoHSII

ie

y

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

10A

ow

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

ow

2500W

c ie

on

ni

b c i ąż e

z n ami o n

d

odu

3x1 mm2

H05VV

xo

ój pr ze

w

u

PVC OMY lub

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PSCH-601,5W

5902694236015

biały

6

tak

tak

1,5

PSCH-602W

5902694236022

biały

6

tak

tak

2

PSCH-603W

5902694236039

biały

6

tak

tak

3

PSCH-605W

5902694236053

biały

6

tak

tak

5

Symbol

Widok


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Przedłużacze przeciwprzepięciowe PSF2

ma

prze

prą

a bs

4500A

udar 8/20µs

t l an y w y

Stop

rekt

kt ywa

re

a

Dy

w

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

Bezpiecznik

PSF2-401

5902694924011

szary

4

tak

tak

1,5

tak

nie

tak

PSF2-403

5902694924035

szary

4

tak

tak

3

tak

nie

tak

PSF2-405

5902694924059

szary

4

tak

tak

5

tak

nie

tak

Widok

ie

ń och

IP20

ny

LVD

ięcio

klar

niskon ap

pejska

o ści

De

Eur

RoHSII

ro

wa

o

dn

Parametry techniczne

ja zgo

CE

y

zn i k ac

Symbol

u

i

napię

p r ą d i mp

łąc

podś w

x

uls

pc j a ene

140J

a s r e a kc

<15ns

rg i

ow

250V~

10A

or

cz

y

e z n am i

z n ami o n

ji

d

ow

ni

ci

2500W ie

3x1 mm2

on

b c i ąż e

ó j p r z ew

u

PVC OMY xo

kr

u

ma

j pr z ew

od

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

Filtr Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowy antyprzepięciowe

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory montażowe


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Przedłużacze przeciwprzepięciowe PSF2

ma

prze

prą

a bs

4500A

udar 8/20µs

t l an y w y

Stop

rekt

kt ywa

re

a

Dy

w

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

Bezpiecznik

PSF2-501

5902694925018

szary

5

tak

tak

1,5

tak

nie

tak

PSF2-503

5902694925032

szary

5

tak

tak

3

tak

nie

tak

PSF2-505

5902694925056

szary

5

tak

tak

5

tak

nie

tak

PSF2-503-2

5902694930036

czarny

5

tak

tak

3

tak

nie

tak

PSF2-505-2

5902694930531

czarny

5

tak

tak

5

tak

nie

tak

Widok

ie

ń och

IP20

ny

LVD

ięcio

klar

niskon ap

pejska

o ści

De

Eur

RoHSII

ro

wa

o

dn

Parametry techniczne

ja zgo

CE

y

zn i k ac

Symbol

u

i

napię

p r ą d i mp

łąc

podś w

x

uls

pc j a ene

140J

a s r e a kc

<15ns

rg i

ow

250V~

10A

or

cz

y

e z n am i

z n ami o n

ji

d

ow

ni

ci

2500W ie

3x1 mm2

on

b c i ąż e

ó j p r z ew

u

PVC OMY xo

kr

u

ma

j pr z ew

od

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

Filtr Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowy antyprzepięciowe

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory montażowe


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Przedłużacze przeciwprzepięciowe PSF2

ma

4500A

udar 8/20µs

prą

prze

t l an y w y

Dy

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

Bezpiecznik

PSF2-601

5902694926015

szary

6

tak

tak

1,5

tak

nie

tak

PSF2-603

5902694926039

szary

6

tak

tak

3

tak

nie

tak

PSF2-605

5902694926053

szary

6

tak

tak

5

tak

nie

tak

PSF2-605-2

5902694936052

czarny

6

tak

tak

5

tak

nie

tak

Widok

Stop

y

rekt

kt ywa

re

a

Dy

w

Kod EAN

ie

ń och

IP20

Filtr Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowy antyprzepięciowe

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory montażowe

ny

LVD

ięcio

klar

niskon ap

pejska

De

Eur

RoHSII

ro

wa

o

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

CE

dn

ac

Symbol

u

i

napię

ma

p r ą d i mp uls

x

zn i k

podś w

ji

pc j a ene

140J

a s r e a kc

<15ns

rg i

ow

250V~

10A

or

cz

y

e z n am i

z n ami o n

ow

ci

d

łąc

ie

3x1 mm2

on

2500W

ó j p r z ew

u

b c i ąż e

ni

xo

u

PVC OMY

kr

a bs

j pr z ew

od

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Przedłużacze przeciwprzepięciowe PSF3

ma

prze

prą

a bs

4500A

udar 8/20µs

t l an y w y

Dy

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

Bezpiecznik

PSF3-501

5902694923014

szary

5

tak

tak

1,5

nie

nie

tak

PSF3-503

5902694923021

szary

5

tak

tak

3

nie

nie

tak

PSF3-505

5902694923052

szary

5

tak

tak

5

nie

nie

tak

PSF3-501-2

5902694923113

czarny

5

tak

tak

1,5

nie

nie

tak

PSF3-503-2

5902694923120

czarny

5

tak

tak

3

nie

nie

tak

PSF3-505-2

5902694923137

czarny

5

tak

tak

5

nie

nie

tak

Widok

Stop

rekt

kt ywa

re

a

Dy

w

Kod EAN

ie

ń och

IP20

ny

LVD

ięcio

klar

niskon ap

pejska

o ści

De

Eur

RoHSII

ro

wa

o

dn

Parametry techniczne

ja zgo

CE

y

zn i k ac

Symbol

u

i

napię

p r ą d i mp

łąc

podś w

x

uls

pc j a ene

140J

a s r e a kc

<15ns

rg i

ow

250V~

10A

or

cz

y

e z n am i

z n ami o n

ji

d

ow

ni

ci

2500W ie

3x1 mm2

on

b c i ąż e

ó j p r z ew

u

PVC OMY xo

kr

u

ma

j pr z ew

od

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

Filtr Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowy antyprzepięciowe

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory montażowe


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Przedłużacze przeciwprzepięciowe i przeciwzakłóceniowe PSF

140J

d ii m mpp p r ąą d xx p r

mmaa

prą

ja rp pcc j a ee nn ee oor

aabbss

prze napię

<15ns

uu uul sl s

ma

a s r e a kc

4500A 4500A

udar8/20µs 8/20s udar

t l an y w y łąc

zn i k

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

Bezpiecznik

PSF-401

5902694904013

szary

4

tak

tak

1,5

tak

tak

tak

PSF-403

5902694904037

szary

4

tak

tak

3

tak

tak

tak

PSF-405

5902694904051

szary

4

tak

tak

5

tak

tak

tak

Widok

Stop

kt ywa

y

rekt

klar

De

re

Dy

Dy

a

Kod EAN

Symbol

ie

ń och

IP20

ny

ięcio

pejska

RoHSII

niskon

LVD

ro

Eur

ap

wa

o

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

CE

dn

ac

w

podś w

10A

i rrggi i

ow

250V~

cz

ji

e z n am i

z n ami o n

y

ci

2500W ie

3x1 mm2

on

b c i ąż e

ni

xo

u

PVC OMY

d

ow

ó j p r z ew kr

j pr z ew

u od

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

Filtr Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowy antyprzepięciowe

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory montażowe


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Przedłużacze przeciwprzepięciowe i przeciwzakłóceniowe PSF

x

ma

prze

prą

140J

p r ą d i mp

4500A

udar 8/20µs

t l an y w y

zn i k

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

Bezpiecznik

PSF-501

5902694905010

szary

5

tak

tak

1,5

tak

tak

tak

PSF-503

5902694905034

szary

5

tak

tak

3

tak

tak

tak

PSF-505

5902694905058

szary

5

tak

tak

5

tak

tak

tak

Widok

Stop

y

rekt

klar

kt ywa

re

Dy

Dy

a

De

w

Kod EAN

ie

ń och

IP20

ny

ięcio

pejska

RoHSII

niskon

LVD

ro

Eur

ap

wa

o

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

CE

dn

ac

Symbol

u

napię

ma

pc j a ene

łąc

podś w

<15ns

uls

or

a s r e a kc

ji

250V~

10A

i

ow

2500W ie

e z n am i

cz

rg i

ci

on

b c i ąż e

ni

xo

3x1 mm2

z n ami o n

d

y

OMY

u

u

PVC

ó j p r z ew

ow

kr

a bs

j pr z ew

od

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

Filtr Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowy antyprzepięciowe

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory montażowe


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Przedłużacze przeciwprzepięciowe i przeciwzakłóceniowe PSF

p r ą d i mp

ma

x

4500A

udar 8/20µs

d prą

prze

t l an y w y

zn i k

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

Bezpiecznik

PSF-601

5902694906017

szary

6

tak

tak

1,5

tak

tak

tak

PSF-603

5902694000159

szary

6

tak

tak

3

tak

tak

tak

PSF-605

5902694906055

szary

6

tak

tak

5

tak

tak

tak

Widok

Stop

y

rekt

klar

kt ywa

re

Dy

Dy

a

De

w

Kod EAN

ie

ń och

IP20

ny

ięcio

pejska

RoHSII

niskon

LVD

ro

Eur

ap

wa

o

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

CE

dn

ac

Symbol

u

napię

ma

<15ns

pc j a ene

140J

a s r e a kc

łąc

podś w

or

cz

uls

250V~

10A

o

i

ow

2500W ie

e z n am i

mi on

rg i

ci

on

b c i ąż e

ni

xo

3x1 mm2

zna

ji

OMY

u

u

PVC

ó j p r z ew

wy

kr

a bs

j pr z ew

od

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

Filtr Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowy antyprzepięciowe

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory montażowe


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Przedłużacze przeciwprzepięciowe SCHUKO

ma

prą

a bs

prze napię

p r ą d i mp

4500A

udar 8/20µs

t l an y w y

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

Bezpiecznik

PSFCH2-401

5902694955145

szary

4

tak

tak

1,5

tak

nie

tak

PSFCH2-403

5902694955589

szary

4

tak

tak

3

tak

nie

tak

PSFCH2-405

5902694955480

szary

4

tak

tak

5

tak

nie

tak

Stop

rekt

kt ywa

re

a

Dy

w

Symbol

ie

ń och

IP20

ny

LVD

ięcio

klar

niskon ap

pejska

o ści

De

Eur

RoHSII

ro

wa

o

dn

Parametry techniczne

ja zgo

CE

y

zn i k ac

Widok

u

i

ow

140J

x

uls

pc j a ene

rg i

or

<15ns

łąc

podś w

10A

a s r e a kc

ji

cz

y

e z n am i

250V~

z n ami o n

d

ow

ni

ci

2500W ie

3x1 mm2

on

b c i ąż e

ó j p r z ew

u

PVC OMY xo

kr

u

ma

j pr z ew

od

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

Filtr Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowy antyprzepięciowe


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Przedłużacze przeciwprzepięciowe SCHUKO

ma

prą

a bs

prze napię

p r ą d i mp

4500A

udar 8/20µs

t l an y w y

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

Bezpiecznik

PSFCH2-501

5902694955015

szary

5

tak

tak

1,5

tak

nie

tak

PSFCH2-503

5902694955039

szary

5

tak

tak

3

tak

nie

tak

PSFCH2-505

5902694955053

szary

5

tak

tak

5

tak

nie

tak

Stop

rekt

kt ywa

re

a

Dy

w

Symbol

ie

ń och

IP20

ny

LVD

ięcio

klar

niskon ap

pejska

o ści

De

Eur

RoHSII

ro

wa

o

dn

Parametry techniczne

ja zgo

CE

y

zn i k ac

Widok

u

i

ow

140J

x

uls

pc j a ene

rg i

or

<15ns

łąc

podś w

10A

a s r e a kc

ji

cz

y

e z n am i

250V~

z n ami o n

d

ow

ni

ci

2500W ie

3x1 mm2

on

b c i ąż e

ó j p r z ew

u

PVC OMY xo

kr

u

ma

j pr z ew

od

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

Filtr Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowy antyprzepięciowe


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Przedłużacze przeciwprzepięciowe SCHUKO

ma

prą

a bs

prze napię

p r ą d i mp

4500A

udar 8/20µs

t l an y w y

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

Bezpiecznik

PSFCH2-601

5902694955121

szary

6

tak

tak

1,5

tak

nie

tak

PSFCH2-603

5902694955367

szary

6

tak

tak

3

tak

nie

tak

PSFCH2-605

5902694955176

szary

6

tak

tak

5

tak

nie

tak

Stop

rekt

kt ywa

re

a

Dy

w

Symbol

ie

ń och

IP20

ny

LVD

ięcio

klar

niskon ap

pejska

o ści

De

Eur

RoHSII

ro

wa

o

dn

Parametry techniczne

ja zgo

CE

y

zn i k ac

Widok

u

i

ow

140J

x

uls

pc j a ene

rg i

or

<15ns

łąc

podś w

10A

a s r e a kc

ji

cz

y

e z n am i

250V~

z n ami o n

d

ow

ni

ci

2500W ie

3x1 mm2

on

b c i ąż e

ó j p r z ew

u

PVC OMY xo

kr

u

ma

j pr z ew

od

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

Filtr Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowy antyprzepięciowe


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

Stop

y

rekt

e prz napię

ma

prą kt ywa

re

a

Dy

ń och

IP20

Dy

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

PSN-21

5902694291120

biały

2

nie

nie

1

PSN-21,5

5902694290215

biały

2

nie

nie

1,5

PSN-22

5902694290222

biały

2

nie

nie

2

PSN-23

5902694290239

biały

2

nie

nie

3

PSN-24

5902694290420

biały

2

nie

nie

4

PSN-25

5902694290253

biały

2

nie

nie

5

PSN-26

5902694290260

biały

2

nie

nie

6

PSN-210

5902694291212

biały

2

nie

nie

10

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

pejska

o ści

De

Eur

o

dn

CE

wa

Kolor

Widok

y

ow

ja zgo

Kod EAN

Symbol

ow

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne

10A

on

2500W

c ie

z n ami o n

d

odu

ni

b c i ąż e

ój pr ze

2x1 mm2

OMY lub H05VV

xo

kr

w

PVC

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Długość [m]

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

prą

Stop

e

r od

prz napię

po dś w kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

LVD

ie

ro

klar

zn i k

niskon ięcio

De

ł ąc

ma

t l an y w y

ap

o ści

RoHSII

ie

y

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

10A

ow

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

ow

2500W

c ie

on

ni

b c i ąż e

z n ami o n

d

odu

2x1 mm2

H05VV

xo

ój pr ze

w

u

PVC OMY lub

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PSN-21,5W

5902694002719

biały

2

tak

nie

1,5

PSN-22W

5902694280223

biały

2

tak

nie

2

PSN-23W

5902694280230

biały

2

tak

nie

3

PSN-25W

5902694280254

biały

2

tak

nie

5

Symbol

Widok

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

prą

e prz

y

napię

ow Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

ma

ow

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne

10A

on

2500W

c ie

z n ami o n

d

odu

ni

b c i ąż e

ój pr ze

2x1 mm2

OMY lub H05VV

xo

kr

w

PVC

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PSN-31,5

5902694500314

biały

3

nie

nie

1,5

PSN-32

5902694300327

biały

3

nie

nie

2

PSN-33

5902694300334

biały

3

nie

nie

3

PSN-34

5902694300341

biały

3

nie

nie

4

PSN-35

5902694300358

biały

3

nie

nie

5

PSN-36

5902694300365

biały

3

nie

nie

6

PSN-310

5902694303106

biały

3

nie

nie

10

PSN-31,5-7

5902694503179

zielony

3

nie

nie

1,5

PSN-33-7

5902694554379

zielony

3

nie

nie

3

PSN-35-7

5902694503575

zielony

3

nie

nie

5

Symbol

Widok

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

prą

Stop

e

r od

prz napię

po dś w kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

LVD

ie

ro

klar

zn i k

niskon ięcio

De

ł ąc

ma

t l an y w y

ap

o ści

RoHSII

ie

y

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

10A

ow

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

ow

2500W

c ie

on

ni

b c i ąż e

z n ami o n

d

odu

2x1 mm2

H05VV

xo

ój pr ze

w

u

PVC OMY lub

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PSN-32W

5902694340323

biały

3

tak

nie

2

PSN-33W

5902694340330

biały

3

tak

nie

3

PSN-34W

5902694340347

biały

3

tak

nie

4

PSN-35W

5902694340354

biały

3

tak

nie

5

PSN-36W

5902694340361

biały

3

tak

nie

6

PSN-310W

5902694343102

biały

3

tak

nie

10

Symbol

Widok

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

prą

Stop

e

r od

prz napię

po dś w kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

LVD

ie

ro

klar

zn i k

niskon ięcio

De

ł ąc

ma

t l an y w y

ap

o ści

RoHSII

ie

y

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

10A

ow

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

ow

2500W

c ie

on

ni

b c i ąż e

z n ami o n

d

odu

2x1 mm2

H05VV

xo

ój pr ze

w

u

PVC OMY lub

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PSN-42W

5902694940424

biały

4

tak

nie

2

PSN-43W

5902694940431

biały

4

tak

nie

3

PSN-44W

5902694940448

biały

4

tak

nie

4

PSN-45W

5902694940455

biały

4

tak

nie

5

PSN-46W

5902694940462

biały

4

tak

nie

6

Symbol

Widok

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

prą

e prz

y

napię

ow Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

ma

ow

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne

10A

on

2500W

c ie

z n ami o n

d

odu

ni

b c i ąż e

ój pr ze

2x1 mm2

OMY lub H05VV

xo

kr

w

PVC

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PSN-52

5902694800520

biały

5

nie

nie

2

PSN-53

5902694800544

biały

5

nie

nie

3

PSN-54

5902694800537

biały

5

nie

nie

4

PSN-55

5902694800551

biały

5

nie

nie

5

PSN-56

5902694800568

biały

5

nie

nie

6

PSN-510

5902694805105

biały

5

nie

nie

10

Symbol

Widok

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

prą

Stop

e

r od

prz napię

po dś w kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

LVD

ie

ro

klar

zn i k

niskon ięcio

De

ł ąc

ma

t l an y w y

ap

o ści

RoHSII

ie

y

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

10A

ow

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

ow

2500W

c ie

on

ni

b c i ąż e

z n ami o n

d

odu

2x1 mm2

H05VV

xo

ój pr ze

w

u

PVC OMY lub

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PSN-52W

5902694940523

biały

5

tak

nie

2

PSN-53W

5902694045303

biały

5

tak

nie

3

PSN-54W

5902694045402

biały

5

tak

nie

4

PSN-55W

5902694045501

biały

5

tak

nie

5

PSN-56W

5902694045600

biały

5

tak

nie

6

Symbol

Widok

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

prą

e prz

y

napię

ow Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

ma

ow

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne

10A

on

2500W

c ie

z n ami o n

d

odu

ni

b c i ąż e

ój pr ze

2x1 mm2

OMY lub H05VV

xo

kr

w

PVC

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PSN-61,5

5902694800612

biały

6

nie

nie

1,5

PSN-62

5902694800629

biały

6

nie

nie

2

PSN-63

5902694800636

biały

6

nie

nie

3

PSN-64

5902694800643

biały

6

nie

nie

4

PSN-65

5902694800650

biały

6

nie

nie

5

PSN-66

5902694800667

biały

6

nie

nie

6

PSN-610

5902694806102

biały

6

nie

nie

10

Symbol

Widok

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

prą

Stop

e

r od

prz napię

po dś w kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

LVD

ie

ro

klar

zn i k

niskon ięcio

De

ł ąc

ma

t l an y w y

ap

o ści

RoHSII

ie

y

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

10A

ow

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

ow

2500W

c ie

on

ni

b c i ąż e

z n ami o n

d

odu

2x1 mm2

H05VV

xo

ój pr ze

w

u

PVC OMY lub

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PSN-62W

5902694026029

biały

6

tak

nie

2

PSN-63W

5902694946303

biały

6

tak

nie

3

PSN-64W

5902694946402

biały

6

tak

nie

4

PSN-65W

5902694946501

biały

6

tak

nie

5

PSN-66W

5902694946600

biały

6

tak

nie

6

Symbol

Widok

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

prą

e prz napię

Stop

kt ywa

re

y

rekt

klar

De

Dy

ma

Dy

Uziemienie

a

Wyłącznik napięcia

IP20

Długość [m]

PSN-201

5902694292004

biały

2

nie

tak

1

PSN-201,5

5902694292011

biały

2

nie

tak

1,5

PSN-202

5902694292028

biały

2

nie

tak

2

PSN-203

5902694292035

biały

2

nie

tak

3

PSN-204

5902694292042

biały

2

nie

tak

4

PSN-205

5902694292059

biały

2

nie

tak

5

PSN-206

5902694292066

biały

2

nie

tak

6

PSN-2010

5902694272204

biały

2

nie

tak

10

Widok

ń och

ny

LVD

ie

ro

Ilość gniazd

y

RoHSII

niskon ięcio

pejska

Kolor

ow

Eur

ap

wa

o

CE

o ści

Kod EAN

ja zgo

dn

Symbol

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne

10A

ow

2500W

3x1 mm2

c ie

z n ami o n

d

on

ni

b c i ąż e

ój pr ze

odu

H05VV

xo

kr

w

PVC OMY lub

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

prą

Stop

e

r od

prz

napię

po dś w kt ywa

re

y

rekt

Dy

IP20

Dy

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

biały

2

tak

tak

1,5

PSN-202W-1,5

5902694947171

biały

2

tak

tak

2

PSN-203W-1,5

5902694947232

biały

2

tak

tak

3

PSN-205W-1,5

5902694947249

biały

2

tak

tak

5

PSN-2010W-1,5

5902694947287

biały

2

tak

tak

10

Widok

ń och

ny

LVD

ie

ro

klar

zn i k

niskon ięcio

De

ł ąc

ma

t l an y w y

ap

pejska

RoHSII

ie

y

Eur

o

wa

16A

ow

ow

CE

o ści

PSN-201,5W-1,5

ja zgo

dn

Kod EAN

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne Symbol

c ie

on

2500W

odu

ni

b c i ąż e

z n ami o n

d

3x1,5 mm2

H05VV

xo

ój pr ze

w

u

PVC OMY lub

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

prą

e prz napię

Stop

y

kt ywa

klar

rekt

Dy

ma

De

re

a

Dy

Uziemienie

IP20

Długość [m]

PSN-301

5902694313013

biały

3

nie

tak

1

PSN-301,5

5902694503018

biały

3

nie

tak

1,5

PSN-302

5902694303021

biały

3

nie

tak

2

PSN-303

5902694303038

biały

3

nie

tak

3

PSN-304

5902694013043

biały

3

nie

tak

4

PSN-305

5902694303052

biały

3

nie

tak

5

PSN-306

5902694303069

biały

3

nie

tak

6

PSN-307

5902694304080

biały

3

nie

tak

7

PSN-3010

5902694330102

biały

3

nie

tak

10

PSN-301,5-9

5902694357055

szary

3

nie

tak

1,5

PSN-302-9

5902694503056

szary

3

nie

tak

2

PSN-303-9

5902694353057

szary

3

nie

tak

3

PSN-307-9

5902694114122

szary

3

nie

tak

7

PSN-301,5-3

5902694333011

brązowy

3

nie

tak

1,5

PSN-302-3

5902694333028

brązowy

3

nie

tak

2

PSN-303-3

5902694333073

brązowy

3

nie

tak

3

Widok

ń och

ny

Wyłącznik napięcia

ie

ro

Ilość gniazd

y

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

Kolor

ow

Eur

pejska

CE

wa

o

ja zgo

o ści

Kod EAN

250V~

dn

Symbol

10A

z n am i

c ie

ac

Parametry techniczne

3x1 mm2

ow

2500W

z n ami o n

d

on

ni

b c i ąż e

ój pr ze

odu

H05VV

xo

kr

w

PVC OMY lub

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

prą

Stop

e prz

r od

napię

ma

po dś w kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

De

zn i k

niskon ap

o ści

RoHSII

t l an y w y ł ąc

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

ie

y

ow

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

16A

ow

c ie

on

2500W

odu

ni

b c i ąż e

z n ami o n

d

3x1,5 mm2

H05VV

xo

ój pr ze

w

u

PVC OMY lub

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Symbol

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PSN-301,5W-1,5

5902694947164

biały

3

tak

tak

1,5

PSN-302W-1,5

5902694343072

biały

3

tak

tak

2

PSN-303W-1,5

5902694886753

biały

3

tak

tak

3

PSN-305W-1,5

5902694303779

biały

3

tak

tak

5

PSN-3010W-1,5

5902694947300

biały

3

tak

tak

10

Widok

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

prą

e prz napię

kt ywa

re

Stop

y

rekt

klar

De

Dy

ma

Dy

Uziemienie

a

Wyłącznik napięcia

IP20

Długość [m]

PSN-401

5902694314010

biały

4

nie

tak

1

PSN-401,5

5902694504015

biay

4

nie

tak

1,5

PSN-402

5902694304028

biały

4

nie

tak

2

PSN-403

5902694304035

biały

4

nie

tak

3

PSN-404

5902694304042

biały

4

nie

tak

4

PSN-405

5902694304059

biały

4

nie

tak

5

PSN-406

5902694314065

biały

4

nie

tak

6

PSN-407

5902694304073

biały

4

nie

tak

7

PSN-4010

5902694340101

biały

4

nie

tak

10

PSN-401,5-1,5-2

5902694114306

czarny

4

nie

tak

1,5

PSN-403-1,5-2

5902694314034

czarny

4

nie

tak

3

PSN-405-1,5-2

5902694303656

czarny

4

nie

tak

5

PSN-403-3

5902694334032

brązowy

4

nie

tak

3

Widok

ń och

ny

Ilość gniazd

ie

ro

Kolor

y

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

Kod EAN

ow

Eur

pejska

o ści

CE

wa

o

ja zgo

dn

Symbol

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne

10A

ow

2500W

3x1 mm2

c ie

z n ami o n

d

on

ni

b c i ąż e

ój pr ze

odu

H05VV

xo

kr

w

PVC OMY lub

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

prą

Stop

e prz

r od

napię

ma

po dś w kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

De

zn i k

niskon ap

o ści

RoHSII

t l an y w y ł ąc

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

ie

y

ow

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

16A

ow

c ie

on

2500W

odu

ni

b c i ąż e

z n ami o n

d

3x1,5 mm2

H05VV

xo

ój pr ze

w

u

PVC OMY lub

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Symbol

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PSN-401,5W-1,5

5902694947379

biały

4

tak

tak

1,5

PSN-402W-1,5

5902694947317

biały

4

tak

tak

2

PSN-403W-1,5

5902694947362

biały

4

tak

tak

3

PSN-405W-1,5

5902694947096

biały

4

tak

tak

5

PSN-4010W-1,5

5902694947324

biały

4

tak

tak

10

Widok

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

prą

p rpzrez ke

y

Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

napię klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

ma

ow

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

ow

2500W

c ie

16A

on

b c i ąż e

ni

xo

udu

3x1,5 3x1 mm2 mm2

H05VV

z n ami o n

d

do wo

PVC OMY lub

u

r od

ó jppr zrezw e krór j

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PSN-501,5-1,5

5902694303854

biały

5

nie

tak

1,5

PSN-502-1,5

5902694805129

biały

5

nie

tak

2

PSN-503-1,5

5902694303755

biały

5

nie

tak

3

Symbol

PSN-505-1,5

5902694805006

biały

5

nie

tak

5

PSN-503-2-1,5

5902694303786

czarny

5

nie

tak

3

PSN-505-2-1,5

5902694805228

czarny

5

nie

tak

5

Widok

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

Stop

y

rekt

Dy

prą

po dś w kt ywa

napię klar

De

re

e prz

r od

ma

Dy

Uziemienie

IP20

Długość [m]

PSN-502W-1,5

5902694805136

biały

5

tak

tak

2

PSN-503W-1,5

5902694947034

biały

5

tak

tak

3

PSN-505W-1,5

5902694947041

biały

5

tak

tak

5

PSN-5010W-1,5

5902694947331

biały

5

tak

tak

10

PSN-503W-9

5902694550999

szary

5

tak

tak

3

PSN-503W-3

5902694550333

brązowy

5

tak

tak

3

Widok

ń och

ny

LVD

ie

ro

Wyłącznik napięcia

zn i k

Ilość gniazd

ł ąc

niskon ięcio

Kolor

t l an y w y

ap

pejska

RoHSII

ie

y

Eur

o

o ści

CE

wa

16A

ow

ow

ja zgo

dn

Kod EAN

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne Symbol

c ie

on

2500W

odu

ni

b c i ąż e

z n ami o n

d

3x1,5 mm2

H05VV

xo

ój pr ze

w

u

PVC OMY lub

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

prą

ke napię

Stop

kt ywa

re

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

y

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

ow

2500W

c ie

a

r od

ppr zrez

b c i ąż e

on

xo

ni

ma

H05VV

16A

y

3x1,5 3x1 mm2 mm2

z n ami o n

d

ow

u

PVC OMY lub

oudu wod

j pj rpzrezwe rkóró

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PSN-601,5-1,5

5902694506255

biały

6

nie

tak

1,5

PSN-602-1,5

5902694303199

biały

6

nie

tak

2

PSN-603-1,5

5902694303908

biały

6

nie

tak

3

Symbol

PSN-605-1,5

5902694303984

biały

6

nie

tak

5

PSN-6010-1,5

5902694303991

biały

6

nie

tak

10

Widok

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

Stop

y

rekt

Dy

prą

po dś w kt ywa

napię klar

De

re

e prz

r od

ma

Dy

Uziemienie

IP20

Długość [m]

PSN-602W-1,5

5902694947348

biały

6

tak

tak

2

PSN-603W-1,5

5902694946112

biały

6

tak

tak

3

PSN-605W-1,5

5902694946129

biały

6

tak

tak

5

PSN-6010W-1,5

5902694947355

biały

6

tak

tak

10

Widok

ń och

ny

LVD

ie

ro

Wyłącznik napięcia

zn i k

Ilość gniazd

ł ąc

niskon ięcio

Kolor

t l an y w y

ap

pejska

RoHSII

ie

y

Eur

o

o ści

CE

wa

16A

ow

ow

ja zgo

dn

Kod EAN

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne Symbol

c ie

on

2500W

odu

ni

b c i ąż e

z n ami o n

d

3x1,5 mm2

H05VV

xo

ój pr ze

w

u

PVC OMY lub

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Gniazdo z otworami do szybkiego montażu

otwory do montażu


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

prą

e prz

y

napię

ow Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

ma

ow

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne

10A

on

2500W

c ie

z n ami o n

d

odu

ni

b c i ąż e

ój pr ze

2x1 mm2

OMY lub H05VV

xo

kr

w

PVC

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PSO-32

5902694600328

biały

3

nie

nie

2

PSO-33

5902694600335

biały

3

nie

nie

3

PSO-34

5902694600342

biały

3

nie

nie

4

PSO-35

5902694600359

biały

3

nie

nie

5

PSO-36

5902694600366

biały

3

nie

nie

6

PSO-310

5902694603107

biały

3

nie

nie

10

Symbol

Widok


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

prą

e prz

y

napię

ow Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

ma

ow

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne

10A

on

2500W

c ie

z n ami o n

d

odu

ni

b c i ąż e

ój pr ze

2x1 mm2

OMY lub H05VV

xo

kr

w

PVC

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Wyłącznik napięcia

Uziemienie

Długość [m]

PSO-42

5902694600595

biały

4

nie

nie

2

PSO-43

5902694600786

biały

4

nie

nie

3

PSO-44

5902694600984

biały

4

nie

nie

4

PSO-45

5902694600458

biały

4

nie

nie

5

PSO-46

5902694600236

biały

4

nie

nie

6

PSO-410

5902694600489

biały

4

nie

nie

10

Symbol

Widok


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

prą

e prz napię

Stop

kt ywa

re

y

rekt

klar

De

Dy

ma

Dy

Uziemienie

a

Wyłącznik napięcia

IP20

Długość [m]

PSO-302

5902694603022

biały

3

nie

tak

2

PSO-303

5902694603039

biały

3

nie

tak

3

PSO-304

5902694603046

biały

3

nie

tak

4

PSO-305

5902694603053

biały

3

nie

tak

5

PSO-306

5902694603060

biały

3

nie

tak

6

PSO-3010

5902694630103

biały

3

nie

tak

10

Widok

ń och

ny

LVD

ie

ro

Ilość gniazd

y

RoHSII

niskon ięcio

pejska

Kolor

ow

Eur

ap

wa

o

CE

o ści

Kod EAN

ja zgo

dn

Symbol

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne

10A

ow

2500W

3x1 mm2

c ie

z n ami o n

d

on

ni

b c i ąż e

ój pr ze

odu

H05VV

xo

kr

w

PVC OMY lub

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przenośny CLASSIC

prą

e prz napię

Stop

kt ywa

re

y

rekt

klar

De

Dy

ma

Dy

Uziemienie

a

Wyłącznik napięcia

IP20

Długość [m]

PSO-402

5902694604029

biały

4

nie

tak

2

PSO-403

5902694604104

biały

4

nie

tak

3

PSO-404

5902694604180

biały

4

nie

tak

4

PSO-405

5902694604050

biały

4

nie

tak

5

PSO-406

5902694604890

biały

4

nie

tak

6

PSO-4010

5902694600489

biały

4

nie

tak

10

Widok

ń och

ny

LVD

ie

ro

Ilość gniazd

y

RoHSII

niskon ięcio

pejska

Kolor

ow

Eur

ap

wa

o

CE

o ści

Kod EAN

ja zgo

dn

Symbol

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne

10A

ow

2500W

3x1 mm2

c ie

z n ami o n

d

on

ni

b c i ąż e

ój pr ze

odu

H05VV

xo

kr

w

PVC OMY lub

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacze w izolacji gumowej

prą

podś w

PW-503W

5902694103348

czerwony

5

tak

tak

3

PW-505W

5902694103331

czerwony

5

tak

tak

5

Stop

kt ywa

y

rekt

Dy

klar

De

re

e prz napię

r od

ma

Dy

Długość [m]

ń och

IP44

ny

LVD

ie

ro

Uziemienie

zn i k

Wyłącznik napięcia

łąc

niskon ięcio

Ilość gniazd

t l an y w y

ap

pejska

RoHSII

ie

y

Eur

o

wa

16A

ow

ow

Kolor

CE

o ści

Kod EAN

ja zgo

dn

Symbol

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

on

4000W

3x1,5 mm2

c ie

z n ami o n

d

odu

b c i ąż e

ni

xo

ój pr ze

w

u

GUMA H07RN-F

kr

a

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz warsztatowy

ój pr ze

prą

prz

16A

y

5x1,5 mm2

z n ami o n

d

ow

kr

odu

u

GUMA H07RN-F

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

n a pmi ę a

iow onn

ozbncai ąmżie cxi e

250V~ 2500W 400V~

Dy

Kolor

Ilość gniazd

Długość [m]

Rodzaj

PWG-113W-1,5

5902694103119

czarny/ czerwony

3

1,5

głębokie dwustronne trójfazowe mieszane z wyłącznikiem

PWG-113W-3

5902694103126

czarny/ czerwony

3

3

głębokie dwustronne trójfazowe mieszane z wyłącznikiem

PWG-113W-5

5902694103133

czarny/ czerwony

3

5

głębokie dwustronne trójfazowe mieszane z wyłącznikiem

Widok

Stop

y

rekt

klar

kt ywa

re

a

Dy

w

Kod EAN

ń och

IP44

ny

LVD

ie

ro

RoHSII

ięcio

pejska

De

niskon

Eur

ap

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz warsztatowy

prą

prz

10A

y

5x1,5 mm2

z n ami o n

d

ow

napię

ój pr ze

z n am i

on

c ie

kr

odu

u

GUMA H07RN-F

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

ow

250V~ 400V~

Dy

Kolor

Ilość gniazd

Długość [m]

Rodzaj

PWG-1133-1,5

5902694102099

czarny/ czerwony

4

1,5

głębokie dwustronne trójfazowe mieszane

PWG-1133-3

5902694103065

czarny/ czerwony

4

3

głębokie dwustronne trójfazowe mieszane

PWG-1133-5

5902694103072

czarny/ czerwony

4

5

głębokie dwustronne trójfazowe mieszane

Widok

Stop

y

rekt

klar

kt ywa

re

a

Dy

w

Kod EAN

ń och

IP44

ny

LVD

ie

ro

RoHSII

ięcio

pejska

De

niskon

Eur

ap

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz warsztatowy

prą

16A

y

5x1,5 mm2

prz

z n ami o n

d

ow

napię

ój pr ze

z n am i

on

c ie

kr

odu

u

GUMA H07RN-F

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

ow

250V~ 400V~

Dy

Kolor

Ilość gniazd

Długość [m]

Rodzaj

PWG-11113-1,5

5902694102068

czarny/ czerwony

5

1,5

głębokie dwustronne trójfazowe mieszane

PWG-11113-3

5902694102075

czarny/ czerwony

5

3

głębokie dwustronne trójfazowe mieszane

PWG-11113-5

5902694102082

czarny/ czerwony

5

5

głębokie dwustronne trójfazowe mieszane

Widok

Stop

y

rekt

klar

kt ywa

re

a

Dy

w

Kod EAN

ń och

IP44

ny

LVD

ie

ro

RoHSII

ięcio

pejska

De

niskon

Eur

ap

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz warsztatowy

prą

prz

16A

y

5x1,5 mm2

z n ami o n

d

ow

napię

ój pr ze

z n am i

on

c ie

kr

odu

u

GUMA H07RN-F

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

ow

250V~ 400V~

Dy

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

Długość [m]

Rodzaj

PWG-111133-1,5

5902694103089

czarny/ czerwony

6

1,5

głębokie dwustronne trójfazowe mieszane

PWG-111133-3

5902694103096

czarny/ czerwony

6

3

głębokie dwustronne trójfazowe mieszane

PWG-111133-5

5902694103102

czarny/ czerwony

6

5

głębokie dwustronne trójfazowe mieszane

Widok

Stop

y

rekt

klar

kt ywa

re

a

Dy

w

Symbol

ń och

IP44

ny

LVD

ie

ro

RoHSII

ięcio

pejska

De

niskon

Eur

ap

wa

o

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz warsztatowy

ój pr ze

prą

y

16A

ow

3x1,5 mm2

prz

z n ami o n

d

z n am i

ow

napię

on

c ie

kr

odu

u

GUMA H07RN-F

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

250V~

Dy

Ilość gniazd

Długość [m]

Rodzaj

PWP-11-1,5

5902694100095

czarny/ czerwony

2

1,5

płaskie jednostronne

PWP-11-3

5902694100088

czarny/ czerwony

2

3

płaskie jednostronne

PWP-11-5

5902694101023

czarny/ czerwony

2

5

płaskie jednostronne

Widok

Stop

y

rekt

klar

kt ywa

re

a

Dy

w

Kolor

ń och

IP44

ny

Kod EAN

ie

ro

LVD

ięcio

pejska

De

niskon

Eur

RoHSII

ap

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz warsztatowy

ój pr ze

prą

prz

y

16A

ow

5x1,5 mm2

z n ami o n

d

z n am i

ow

napię

on

c ie

kr

odu

u

GUMA H07RN-F

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

400V~

Dy

Ilość gniazd

Długość [m]

Rodzaj

PWP-33-1,5

5902694101054

czarny/ czerwony

2

1,5

płaskie jednostronne

PWP-33-3

5902694101061

czarny/ czerwony

2

3

płaskie jednostronne

PWP-33-5

5902694101078

czarny/ czerwony

2

5

płaskie jednostronne

Widok

Stop

y

rekt

klar

kt ywa

re

a

Dy

w

Kolor

ń och

IP44

ny

Kod EAN

ie

ro

LVD

ięcio

pejska

De

niskon

Eur

RoHSII

ap

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz warsztatowy

ój pr ze

prą

prz

16A

y

5x1,5 mm2

z n ami o n

d

ow

kr

odu

u

GUMA H07RN-F

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

n a pmi ęa

ow onni

ż ei o bz cniaąm cxi e

250V~ 2500W 400V~

Dy

Ilość gniazd

Długość [m]

Rodzaj

PWP-113-1,5

5902694101085

czarny/ czerwony

3

1,5

płaskie jednostronne

PWP-113-3

5902694101092

czarny/ czerwony

3

3

płaskie jednostronne

PWP-113-5

5902694100156

czarny/ czerwony

3

5

płaskie jednostronne

Widok

Stop

y

rekt

klar

kt ywa

re

a

Dy

w

Kolor

ń och

IP44

ny

Kod EAN

ie

ro

LVD

ięcio

pejska

De

niskon

Eur

RoHSII

ap

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz warsztatowy

ój pr ze

prą

prz

y

10A

ow

3x1,5 mm2

z n ami o n

d

z n am i

ow

napię

on

c ie

kr

odu

u

GUMA H07RN-F

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

250V~

Dy

Ilość gniazd

Długość [m]

Rodzaj

PWP-1111-1,5

5902694101009

czarny/ czerwony

4

1,5

płaskie jednostronne

PWP-1111-3

5902694101030

czarny/ czerwony

4

3

płaskie jednostronne

PWP-1111-5

5902694101047

czarny/ czerwony

4

5

płaskie jednostronne

Widok

Stop

y

rekt

klar

kt ywa

re

a

Dy

w

Kolor

ń och

IP44

ny

Kod EAN

ie

ro

LVD

ięcio

pejska

De

niskon

Eur

RoHSII

ap

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przewody przyłączeniowe

e prz

ow Stop

kt ywa

re

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

y

250V~

a

y

napię

on

ow

prą

z n am i

c ie

ac

Parametry techniczne

odu

z n ami o n

6A

ój pr ze

3x0,75 mm2

H05VV-F

d

kr

w

PVC OMY lub

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Rodzaj wtyczki

Przełącznik ręczny

Uziemienie

Długość [m]

PZ0,75-01-1

5902694007516

biały

zalewana kątowa

nie

tak

1

PZ0,75-02-1

5902694007523

biały

zalewana kątowa

nie

tak

2

PZ0,75-03-1

5902694007530

biały

zalewana kątowa

nie

tak

3

PZ0,75-04-1

5902694007547

biały

zalewana kątowa

nie

tak

4

PZ0,75-05-1

5902694007554

biały

zalewana kątowa

nie

tak

5

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przewody przyłączeniowe

e prz

ow Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

y

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

napię

c ie

on

ow

prą

odu

z n ami o n

6A

ój pr ze

2x0,75 mm2

H05VV-F

d

kr

w

PVC OMY lub

u

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Rodzaj wtyczki

Przełącznik ręczny

Uziemienie

Długość [m]

PZ0,75-1-1

5902694401253

biały

zalewana kątowa

nie

nie

1

PZ0,75-2-1

5902694401260

biały

zalewana kątowa

nie

nie

2

PZ0,75-3-1

5902694401277

biały

zalewana kątowa

nie

nie

3

PZ0,75-4-1

5902694401222

biały

zalewana kątowa

nie

nie

4

PZ0,75-5-1

5902694401246

biały

zalewana kątowa

nie

nie

5

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przewody przyłączeniowe

e

z n ami o n

c ie

odu

napię

ow Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

y

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

on

ow

16A

prz

H05VV-F

u

r od

ój pr ze

w

kr

3x1,5 mm2

PVC OMY lub

d

prą

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Rodzaj wtyczki

Przełącznik ręczny

Uziemienie

PZ1,5-01-1

5902694015016

biały

zalewana kątowa

nie

tak

1

PZ1,5-01,5-1

5902694015115

biały

zalewana kątowa

nie

tak

1,5

PZ1,5-02-1

5902694015023

biały

zalewana kątowa

nie

tak

2

PZ1,5-03-1

5902694015030

biały

zalewana kątowa

nie

tak

3

PZ1,5-04-1

5902694015047

biały

zalewana kątowa

nie

tak

4

PZ1,5-05-1

5902694015054

biały

zalewana kątowa

nie

tak

5

PZ1,5-06-1

5902694015061

biały

zalewana kątowa

nie

tak

6

Symbol

Długość [m]


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przewody przyłączeniowe

e prz

Stop

rekt

kt ywa

re

a

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

y

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

napię

c ie

ow

prą

3x1,5 mm2

on

y

16A

ój pr ze

odu

z n ami o n ow

d

u

GUMA H05RR-F

kr

w

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Rodzaj wtyczki

Przełącznik ręczny

Uziemienie

PZ1,5-01-G

5902694012053

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

1

PZ1,5-01,5-G

5902694011100

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

1,5

PZ1,5-02-G

5902694011094

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

2

PZ1,5-03-G

5902694011056

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

3

PZ1,5-04-G

5902694012046

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

4

PZ1,5-05-G

5902694011063

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

5

PZ1,5-06-G

5902694011155

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

6

PZ1,5-010-G

5902694011117

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

10

Symbol

Długość [m]


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przewody przyłączeniowe

e

c ie

napię

ow

250V~

Stop

y

rekt

kt ywa

re

a

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

De

Eur

pejska

o ści

CE

wa

o

ja zgo

dn

ac

Parametry techniczne

z n am i

on

y

16A

prz

z n ami o n

odu

r od

H05VV-F

ow

prą

ój pr ze

w

kr

2x1,5 mm2

PVC OMY lub

u

d

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Rodzaj wtyczki

Przełącznik ręczny

Uziemienie

Długość [m]

PZ1,5-1-1

5902694010691

biały

zalewana kątowa

nie

nie

1

PZ1,5-2-1

5902694010875

biały

zalewana kątowa

nie

nie

2

PZ1,5-3-1

5902694010486

biały

zalewana kątowa

nie

nie

3

PZ1,5-4-1

5902694010783

biały

zalewana kątowa

nie

nie

4

PZ1,5-5-1

5902694010455

biały

zalewana kątowa

nie

nie

5

PZ1,5-6-1

5902694010646

biały

zalewana kątowa

nie

nie

6

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przewody przyłączeniowe

e prz

ow

250V~

Stop

y

rekt

kt ywa

re

a

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

De

Eur

pejska

o ści

CE

wa

o

ja zgo

dn

ac

Parametry techniczne

z n am i

napię

c ie

on

16A

y

prą

2x1,5 mm2

z n ami o n ow

d

ój pr ze

odu

u

GUMA H05RR-F

kr

w

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Rodzaj wtyczki

Przełącznik ręczny

Uziemienie

PZ1,5-1-G

5902694015504

czarny

zalewana kątowa

nie

nie

1

PZ1,5-1,5-G

5902694015498

czarny

zalewana kątowa

nie

nie

1,5

PZ1,5-2-G

5902694015245

czarny

zalewana kątowa

nie

nie

2

PZ1,5-3-G

5902694011537

czarny

zalewana kątowa

nie

nie

3

PZ1,5-4-G

5902694015382

czarny

zalewana kątowa

nie

nie

4

PZ1,5-5-G

5902694015238

czarny

zalewana kątowa

nie

nie

5

PZ1,5-6-G

5902694015986

czarny

zalewana kątowa

nie

nie

6

Symbol

Długość [m]


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przewody przyłączeniowe

e

ój pr ze

c ie

napię

ow Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

y

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

on

ow

10A

prz

z n ami o n

odu

H05VV-F

3x1 mm2

u

r od

kr

w

PVC OMY lub

d

prą

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Rodzaj wtyczki

Przełącznik ręczny

Uziemienie

PZ1-01-1

5902694010011

biały

zalewana kątowa

nie

tak

1

PZ1-01,5-1

5902694010158

biały

zalewana kątowa

nie

tak

1,5

PZ1-02-1

5902694010028

biały

zalewana kątowa

nie

tak

2

PZ1-03-1

5902694010035

biały

zalewana kątowa

nie

tak

3

PZ1-04-1

5902694010042

biały

zalewana kątowa

nie

tak

4

PZ1-05-1

5902694010059

biały

zalewana kątowa

nie

tak

5

PZ1-06-1

5902694010066

biały

zalewana kątowa

nie

tak

6

Symbol

Długość [m]


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przewody przyłączeniowe

z n am i

e prz napię

ow

250V~

Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

prą

c ie

ac

Parametry techniczne

3x1 mm2

on

y

10A

ój pr ze

odu

z n ami o n ow

d

u

GUMA H05RR-F

kr

w

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Rodzaj wtyczki

Przełącznik ręczny

Uziemienie

PZ1-01-G

5902694011070

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

1

PZ1-01,5-G

5902694015078

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

1,5

PZ1-02-G

5902694011087

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

2

PZ1-03-G

5902694011032

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

3

PZ1-04-G

5902694015085

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

4

PZ1-05-G

5902694015092

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

5

PZ1-06-G

5902694015351

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

6

Symbol

Długość [m]


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przewody przyłączeniowe

e

ój pr ze

c ie

napię

ow Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

y

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

on

ow

10A

prz

z n ami o n

odu

H05VV-F

2x1 mm2

u

r od

kr

w

PVC OMY lub

d

prą

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Rodzaj wtyczki

Przełącznik ręczny

Uziemienie

PZ1-1-1

5902694007950

biały

zalewana kątowa

nie

nie

1

PZ1-1,5-1

5902694700592

biały

zalewana kątowa

nie

nie

1,5

PZ1-2-1

5902694700585

biały

zalewana kątowa

nie

nie

2

PZ1-3-1

5902694500598

biały

zalewana kątowa

nie

nie

3

PZ1-4-1

5902694700523

biały

zalewana kątowa

nie

nie

4

PZ1-5-1

5902694700561

biały

zalewana kątowa

nie

nie

5

PZ1-6-1

5902694700547

biały

zalewana kątowa

nie

nie

6

Symbol

Długość [m]


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przewody przyłączeniowe

z n am i

ow

e napię

on Stop

kt ywa

re

rekt

klar

ie

ń och

IP20

Dy

Kod EAN

Kolor

Rodzaj wtyczki

Przełącznik ręczny

Uziemienie

PZ1P-1-1

5902694007103

biały

zalewana prosta

nie

nie

1

PZ1P-1,5-1

5902694007271

biały

zalewana prosta

nie

nie

1,5

PZ1P-2-1

5902694007110

biały

zalewana prosta

nie

nie

2

PZ1P-3-1

5902694007172

biały

zalewana prosta

nie

nie

3

PZ1P-4-1

5902694007202

biały

zalewana prosta

nie

nie

4

PZ1P-5-1

5902694007219

biały

zalewana prosta

nie

nie

5

PZ1P-6-1

5902694007226

biały

zalewana prosta

nie

nie

6

Symbol

ny

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

pejska

De

Eur

ro

wa

o

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

y

250V~

Dy

y

10A

prz

c ie

a

r od

z n ami o n

odu

H05VV-F

ow

prą

ój pr ze

w

kr

2x1 mm2

PVC OMY lub

u

d

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Długość [m]


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przewody przyłączeniowe

e prz

Stop

rekt

kt ywa

re

a

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

y

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

napię

c ie

ow

prą

2x1 mm2

odu

y

10A

ój pr ze

on

z n ami o n ow

d

u

GUMA H05RR-F

kr

w

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Rodzaj wtyczki

Przełącznik ręczny

Uziemienie

PZ1P-1-G

5902694007349

czarny

zalewana prosta

nie

nie

1

PZ1P-1,5-G

5902694007233

czarny

zalewana prosta

nie

nie

1,5

PZ1P-2-G

5902694007356

czarny

zalewana prosta

nie

nie

2

PZ1P-3-G

5902694007240

czarny

zalewana prosta

nie

nie

3

PZ1P-4-G

5902694007257

czarny

zalewana prosta

nie

nie

4

PZ1P-5-G

5902694007264

czarny

zalewana prosta

nie

nie

5

PZ1P-6-G

5902694007288

czarny

zalewana prosta

nie

nie

6

Symbol

Długość [m]


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przewody przyłączeniowe

e prz napię

Przełącznik ręczny

Uziemienie

Stop

y

kt ywa

re

klar

rekt

Dy

prą

Dy

Rodzaj wtyczki

a

Kolor

ie

ń och

IP20

ny

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

pejska

De

Eur

ro

wa

o

CE

o ści

PZ1-1-G

ja zgo

dn

Kod EAN

z n am i

250V~

ac

Parametry techniczne Symbol

c ie

ow

y

10A

2x1 mm2

on

z n ami o n ow

d

ój pr ze

odu

u

GUMA H05RR-F

kr

w

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Długość [m]

czarny

zalewana kątowa

nie

nie

1

PZ1-1,5-G

5902694015894

czarny

zalewana kątowa

nie

nie

1,5

PZ1-2-G

5902694010141

czarny

zalewana kątowa

nie

nie

2

PZ1-3-G

5902694010134

czarny

zalewana kątowa

nie

nie

3

PZ1-4-G

5902694015689

czarny

zalewana kątowa

nie

nie

4

PZ1-5-G

5902694015801

czarny

zalewana kątowa

nie

nie

5

PZ1-6-G

5902694015450

czarny

zalewana kątowa

nie

nie

6


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przewody przyłączeniowe

e prz

ow Stop

rekt

kt ywa

re

a

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

y

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

napię

c ie

on

prą

odu

y

16A

ój pr ze

3x2,5 mm2

z n ami o n ow

d

u

GUMA H05RR-F

kr

w

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kod EAN

Kolor

Rodzaj wtyczki

Przełącznik ręczny

Uziemienie

PZ2,5-01-G

5902694011025

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

1

PZ2,5-01.5-G

5902694011896

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

1,5

PZ2,5-02-G

5902694011124

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

2

PZ2,5-03-G

5902694011780

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

3

PZ2,5-04-G

5902694011018

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

4

PZ2,5-05-G

5902694011049

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

5

PZ2,5-06-G

5902694011261

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

6

PZ2,5-010-G

5902694011131

czarny

zalewana kątowa

nie

tak

10

Symbol

Długość [m]


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz zwijany na bębnie

o

w

rozw

230V~

ię t

całk

icie

3600W

1100W

ęt

prz

c i e z wi

in

3x1,5 mm2

wi

ca ł ko

ój prze

ni

kr

odu

u

GUMA H05RR

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

230V~

meta Stop

y

rekt

Dy

re

a

klar

ń och

IP20

ny

De

ie

ro

LVD

ięcio

pejska

RoHSII

niskon

w

Eur

ap

wa

o

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

ktywa

STRONG

Dy

Kod EAN

Ilość gniazd

Uziemienie

Wyłącznik termiczny

Długość [m]

Charakterystyka

PZB1-40-10G

5902694041077

4

tak

tak

10

mały bęben

PZB1-40-15G

5902694041015

4

tak

tak

15

mały bęben

PZB1-40-20G

5902694041060

4

tak

tak

20

mały bęben

Symbol

jak to

lowy s


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz zwijany na bębnie

700W

icie

rozw

2300W

ca ł ko

o

w

230V~

ię t

całk

c i e z wi

in

3x1 mm2

wi

ęt

prz

ój prze

ni

kr

odu

u

GUMA H05RR

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

230V~

meta Stop

y

rekt

Dy

re

a

klar

ń och

IP20

ny

De

ie

ro

LVD

ięcio

pejska

RoHSII

niskon

w

Eur

ap

wa

o

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

ktywa

LIGHT

Dy

Kod EAN

Ilość gniazd

Uziemienie

Wyłącznik termiczny

Długość [m]

Charakterystyka

PZB1-40-10G/1

5902694041053

4

tak

tak

10

mały bęben

PZB1-40-15G/1

5902694041091

4

tak

tak

15

mały bęben

PZB1-40-20G/1

5902694041022

4

tak

tak

20

mały bęben

PZB1-40-25G/1

5902694041046

4

tak

tak

25

mały bęben

Symbol

jak to

lowy s


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz zwijany na bębnie

o

całk

icie

rozw

3600W

1100W

230V~

ię t

prz

w

in

3x1,5 mm2

c i e z wi

ęt

u

OMY lub H05VV-F

wi

ca ł ko

ój prze

ni

kr

odu

PVC

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

230V~

Stop

y

meta a

rekt

kt ywa

re

w

Dy

ń och

IP44

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

pejska

De

niskon

Eur

RoHSII

ap

wa

o

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

Dy

Kod EAN

Ilość gniazd

Uziemienie

Wyłącznik termiczny

Długość [m]

Charakterystyka

PZB1-40-10Y

5902694041213

4

tak

tak

10

mały bęben

PZB1-40-15Y

5902694041190

4

tak

tak

15

mały bęben

PZB1-40-20Y

5902694041039

4

tak

tak

20

mały bęben

PZB1-40-25Y

5902694041084

4

tak

tak

25

mały bęben

Symbol

jak to

lowy s


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz zwijany na bębnie

700W

icie

rozw

2300W

ca ł ko

o

w

230V~

ię t

całk

c i e z wi

in

3x1 mm2

wi

ęt

prz

ój prze

ni

u

OMY lub H05VV-F

kr

odu

PVC

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

230V~

meta a

Stop

y

rekt

kt ywa

re

w

Dy

ń och

IP44

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

pejska

De

niskon

Eur

RoHSII

ap

wa

o

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

Dy

Kod EAN

Ilość gniazd

Uziemienie

Wyłącznik termiczny

Długość [m]

Charakterystyka

PZB1-40-10Y/1

5902694041268

4

tak

tak

10

mały bęben

PZB1-40-15Y/1

5902694041244

4

tak

tak

15

mały bęben

PZB1-40-20Y/1

5902694041237

4

tak

tak

20

mały bęben

PZB1-40-25Y/1

5902694041220

4

tak

tak

25

mały bęben

Symbol

jak to

lowy s


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz zwijany na bębnie

icie

rozw

2300W

250V~

ię t

700W

całk

w

ca ł ko

o

c i e z wi

in

2x1 mm2

wi

ęt

prz

ój pr ze

ni

H05VV-F

kr

odu

u

PVC OMY lub

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

250V~

meta Stop

IP20

Dy

Charakterystyka

PZB-4-25Y/1

5902694104253

4

nie

tak

25

-

PZB-4-40Y/1

5902694104321

4

nie

tak

40

-

o

e

icie

rozw

3600W

1100W

250V~

ię t

prz

w

ęt

H05VV-F

c i e z wi

in

2x1,5 mm2

wi

ni

rod

ój pr ze

odu

u

PVC OMY OMY lub (H05VV-F)

kr

w

od

j pr z ew za

całk

Zdjęcie poglądowe

ca ł ko

y

kt ywa

klar

rekt

Dy

re

a

De

w

Długość [m]

ń och

ny

Wyłącznik termiczny

Uziemienie

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

Ilość gniazd

Eur

pejska

Kod EAN

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

jak to

lowy s

250V~

meta a

Stop

y

kt ywa

re

w

rekt

ń och

IP20

ny

Dy

ie

ro

klar

niskon

LVD

ięcio

pejska

De

Eur

RoHSII

ap

wa

o

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

CE

dn

ac

Dy

Kod EAN

Ilość gniazd

Uziemienie

Wyłącznik termiczny

Długość [m]

Charakterystyka

PZB-4-40Y

5902694004409

4

nie

tak

40

-

PZB-4-50Y

5902694004508

4

nie

tak

50

-

Symbol

jak to

lowy s


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz zwijany na bębnie icie

rozw

3600W 2300W

ca ł ko

o

w

1100W 700W

230V~ 250V~

ię t

całk

c i e z wi

in

3x1,5 3x1 mm2

wi

ęt

prz

ój prze

ni

H05RR-F

kr

odu

u

GUMA H05RR-F

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

230V~ 250V~

meta Stop

y

rekt

Dy

re

a

klar

ń och

IP20

ny

De

ie

ro

LVD

ięcio

pejska

RoHSII

niskon

w

Eur

ap

wa

o

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

ktywa

STRONG LIGHT

Dy

Kod EAN

Ilość gniazd

Uziemienie

Wyłącznik termiczny

Długość [m]

Charakterystyka

PZB-40-20G

5902694041008

4

tak

tak

20

-

PZB-40-25G

5902694041121

4

tak

tak

25

-

PZB-40-30G

5902694041107

4

tak

tak

30

-

PZB-40-35G

5902694041169

4

tak

tak

35

-

PZB-40-40G

5902694041114

4

tak

tak

40

-

PZB-40-50G

5902694042135

4

tak

tak

50

-

Symbol

jak to

lowy s


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz zwijany na bębnie

700W

icie

rozw

2300W

ca ł ko

o

w

250V~ 230V~

ię t

całk

c i e z wi

in

3x1 mm2

wi

ęt

prz

ój prze

ni

kr

odu

u

GUMA H05RR-F

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

230V~ 250V~

meta Stop

y

rekt

Dy

re

a

klar

ń och

IP20

ny

De

ie

ro

LVD

ięcio

pejska

RoHSII

niskon

w

Eur

ap

wa

o

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

ktywa

LIGHT

Dy

Kod EAN

Ilość gniazd

Uziemienie

Wyłącznik termiczny

Długość [m]

Charakterystyka

PZB-40-20G/1

5902694041206

4

tak

tak

20

-

PZB-40-25G/1

5902694041251

4

tak

tak

25

-

PZB-40-30G/1

5902694041305

4

tak

tak

30

-

PZB-40-35G/1

5902694041350

4

tak

tak

35

-

PZB-40-40G/1

5902694041404

4

tak

tak

40

-

Symbol

jak to

lowy s


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz zwijany na bębnie

250V~ 230V~

230V~ 250V~

meta

lowy s

Stop

y

rekt

ktywa

re

a

Dy

w

klar

ń och

IP20

ny

De

ie

ro

LVD

ięcio

pejska

RoHSII

niskon

Dy

Kod EAN

Ilość gniazd

Uziemienie

Wyłącznik termiczny

Długość [m]

Charakterystyka

PZB-40-20G/2,5

5902694041138

4

tak

tak

20

-

PZB-40-25G/2,5

5902694041145

4

tak

tak

25

-

PZB-40-30G/2,5

5902694041152

4

tak

tak

30

-

Symbol

jak to

Eur

ap

wa

o

o ści

CE

dn

Parametry techniczne

ja zgo

rozw

3600W 2300W

1100W 700W

HARD

ac

icie

ca ł ko

o

w

ię t

całk

c i e z wi

in

3x2,5 3x1 mm2

wi

ęt

prz

ój prze

ni

kr

odu

u

GUMA H05RR-F

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz zwijany na bębnie

o

całk

icie

rozw

3600W

1100W

250V~

ię t

prz

w

in

3x1,5 mm2

c i e z wi

ęt

u

OMY lub H05VV-F

wi

ca ł ko

ój prze

ni

kr

odu

PVC

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

250V~

meta Stop

y

rekt

kt ywa

re

a

Dy

w

klar

ń och

IP20

ny

LVD

ie

ro

RoHSII

ięcio

pejska

De

niskon

Eur

ap

wa

o

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

Dy

Kod EAN

Ilość gniazd

Uziemienie

Wyłącznik termiczny

Długość [m]

Charakterystyka

PZB-40-20Y

5902694040209

4

tak

tak

20

-

PZB-40-25Y

5902694040254

4

tak

tak

25

-

PZB-40-30Y

5902694040308

4

tak

tak

30

-

Symbol

PZB-40-35Y

5902694040353

4

tak

tak

35

-

PZB-40-40Y

5902694040407

4

tak

tak

40

-

PZB-40-50Y

5902694040506

4

tak

tak

50

-

jak to

lowy s


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz zwijany na bębnie z uziemieniem

700W

icie

rozw

2300W

ca ł ko

o

w

250V~

ię t

całk

c i e z wi

in

3x1 mm2

wi

ęt

prz

ój prze

ni

u

OMY lub H05VV-F

kr

odu

PVC

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

250V~

meta Stop

y

rekt

ktywa

re

a

Dy

w

klar

ń och

IP20

ny

LVD

ie

ro

RoHSII

ięcio

pejska

De

niskon

Eur

ap

wa

o

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

Dy

Kod EAN

Ilość gniazd

Uziemienie

Wyłącznik termiczny

Długość [m]

Charakterystyka

PZB-40-20Y/1

5902694140251

4

tak

tak

20

-

PZB-40-25Y/1

5902694140206

4

tak

tak

25

-

PZB-40-30Y/1

5902694140305

4

tak

tak

30

-

PZB-40-35Y/1

5902694040377

4

tak

tak

35

-

PZB-40-40Y/1

5902694240401

4

tak

tak

40

-

Symbol

jak to

lowy s


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz zwijany na bębnie

o

icie

rozw

3600W 2300W

1100W 700W

250V~ 230V~

ię t

całk

w

ęt

prz

c i e z wi

in

3x1,5 3x1 mm2

wi

ca ł ko

ój prze

ni

kr

odu

u

GUMA H05RR-F

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

230V~ 250V~

meta Stop

y

rekt

Dy

re

a

klar

ń och

IP20

ny

De

ie

ro

LVD

ięcio

pejska

RoHSII

niskon

w

Eur

ap

wa

o

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

ktywa

STRONG

Dy

Kod EAN

Ilość gniazd

Uziemienie

Wyłącznik termiczny

Długość [m]

Charakterystyka

PZB-111-20G

5902694757206

3

tak

tak

20

-

PZB-111-25G

5902694757251

3

tak

tak

25

-

PZB-111-30G

5902694757305

3

tak

tak

30

-

PZB-111-35G

5902694757367

3

tak

tak

35

-

PZB-111-40G

5902694757404

3

tak

tak

40

-

PZB-111-50G

5902694757220

3

tak

tak

50

-

Symbol

jak to

lowy s


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz zwijany na bębnie

700W

icie

rozw

2300W

ca ł ko

o

w

250V~ 230V~

ię t

całk

c i e z wi

in

3x1 mm2

wi

ęt

prz

ój prze

ni

kr

odu

u

GUMA H05RR-F

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

230V~ 250V~

meta Stop

y

rekt

Dy

re

a

klar

ń och

IP20

ny

De

ie

ro

LVD

ięcio

pejska

RoHSII

niskon

w

Eur

ap

wa

o

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

ktywa

LIGHT

Dy

Kod EAN

Ilość gniazd

Uziemienie

Wyłącznik termiczny

Długość [m]

Charakterystyka

PZB-111-20G/1

5902694757282

3

tak

tak

20

-

PZB-111-25G/1

5902694757268

3

tak

tak

25

-

PZB-111-30G/1

5902694757312

3

tak

tak

30

-

PZB-111-35G/1

5902694757459

3

tak

tak

35

-

PZB-111-40G/1

5902694757411

3

tak

tak

40

-

Symbol

jak to

lowy s


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz zwijany na bębnie

o

icie

rozw

3600W 2300W

1100W 700W

250V~ 230V~

ię t

całk

w

ęt

prz

c i e z wi

in

3x2,5 3x1 mm2

wi

ca ł ko

ój prze

ni

kr

odu

u

GUMA H05RR-F

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

230V~ 250V~

meta Stop

y

rekt

Dy

re

a

klar

ń och

IP20

ny

De

ie

ro

LVD

ięcio

pejska

RoHSII

niskon

w

Eur

ap

wa

o

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

ktywa

HARD

Dy

Symbol

Kod EAN

Ilość gniazd

Uziemienie

Wyłącznik termiczny

Długość [m]

Charakterystyka

PZB-111-20G/2,5

5902694757053

3

tak

tak

20

-

PZB-111-25G/2,5

5902694757022

3

tak

tak

25

-

PZB-111-30G/2,5

5902694757046

3

tak

tak

30

-

jak to

lowy s


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz zwijany na bębnie z uziemieniem

o

całk

icie

rozw

3600W

1100W

250V~

ię t

prz

w

in

3x1,5 mm2

c i e z wi

ęt

u

OMY lub H05VV-F

wi

ca ł ko

ój prze

ni

kr

odu

PVC

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

250V~

meta Stop

y

rekt

kt ywa

re

a

Dy

w

klar

ń och

IP20

ny

LVD

ie

ro

RoHSII

ięcio

pejska

De

niskon

Eur

ap

wa

o

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

Dy

Kod EAN

Ilość gniazd

Uziemienie

Wyłącznik termiczny

Długość [m]

Charakterystyka

PZB-111-20Y

5902694111213

3

tak

tak

20

-

PZB-111-25Y

5902694727254

3

tak

tak

25

-

PZB-111-30Y

5902694727308

3

tak

tak

30

-

PZB-111-35Y

5902694111350

3

tak

tak

35

-

PZB-111-40Y

5902694727407

3

tak

tak

40

-

PZB-111-50Y

5902694727506

3

tak

tak

50

-

Symbol

jak to

lowy s


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz zwijany na bębnie z uziemieniem

700W

icie

rozw

2300W

ca ł ko

o

w

250V~

ię t

całk

c i e z wi

in

3x1 mm2

wi

ęt

prz

ój pr ze

ni

u

OMY lub H05VV-F

kr

odu

PVC

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

250V~

meta a

Stop

y

kt ywa

re

w

rekt

ń och

IP20

ny

Dy

ie

ro

LVD

ięcio

pejska

kl D e ar

niskon

Eur

RoHSII

ap

wa

o

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

Dy

Kod EAN

Ilość gniazd

Uziemienie

Wyłącznik termiczny

Długość [m]

Charakterystyka

PZB-111-20Y/1

5902694727209

3

tak

tak

20

-

PZB-111-25Y/1

5902694737253

3

tak

tak

25

-

PZB-111-40Y/1

5902694737857

3

tak

tak

40

-

Symbol

jak to

lowy s


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz zwijany na bębnie

o

icie

rozw

3600W 2300W

1100W 700W

230V~

ię t

całk

w

ęt

prz

c i e z wi

in

3x1,5 3x1 mm2

wi

ca ł ko

ój prze

ni

kr

odu

u

GUMA H05RR-F

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

230V~

meta Stop

y

rekt

Dy

re

a

klar

ń och

IP44

ny

De

ie

ro

LVD

ięcio

pejska

RoHSII

niskon

w

Eur

ap

wa

o

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

ktywa

STRONG

Dy

Kod EAN

Ilość gniazd

Uziemienie

Wyłącznik termiczny

Długość [m]

Charakterystyka

PZB-1111-20G

5902694004027

4

tak

tak

20

-

PZB-1111-25G

5902694757435

4

tak

tak

25

-

PZB-1111-30G

5902694004041

4

tak

tak

30

-

PZB-1111-40G

5902694004065

4

tak

tak

40

-

PZB-1111-50G

5902694004010

4

tak

tak

50

-

Symbol

jak to

lowy s


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz zwijany na bębnie

o

icie

rozw

3600W 2300W

1100W 700W

230V~

ię t

całk

w

ęt

prz

c i e z wi

in

3x2,5 3x1 mm2

wi

ca ł ko

ój prze

ni

kr

odu

u

GUMA H05RR-F

e

j pr z ew

w

za

od

r od

Zdjęcie poglądowe

230V~

meta Stop

y

rekt

Dy

re

a

klar

ń och

IP44

ny

De

ie

ro

LVD

ięcio

pejska

RoHSII

niskon

w

Eur

ap

wa

o

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

ktywa

HARD

Dy

Symbol

Kod EAN

Ilość gniazd

Uziemienie

Wyłącznik termiczny

Długość [m]

Charakterystyka

PZB-1111-20G/2,5

5902694727667

4

tak

tak

20

-

PZB-1111-25G/2,5

5902694727452

4

tak

tak

25

-

PZB-1111-30G/2,5

5902694727162

4

tak

tak

30

-

PZB-1111-40G/2,5

5902694727483

4

tak

tak

40

-

PZB-1111-50G/2,5

5902694727650

4

tak

tak

50

-

jak to

lowy s


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Zwijaki bębnowe

met

ęben

ow

napię

z n am i

on

c ie

wy alo b

jak to

16A

lowy s

y

prą

z n ami o n ow

d

meta

Zdjęcie poglądowe

230V~

tak

tak

Stop

y

rekt

Dy

n ywa

kt

klar

De

e

4

Dyr

5902694004003

a

Wyłącznik termiczny

ń och

IP44

ny

Uziemienie

RoHSII

ie

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

LVD

wa

o

Kod EAN

ona ęciow

PZB-1111

isk

pi

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Rozgałęźniki z uziemieniem, bez wyłącznika Zdjęcie poglądowe

Parametry techniczne Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

R-21

5902694400218

biały

3

R-21-2

5902694400256

czarny

3

y

rekt

Dy

klar

De

napię

ń och

IP20

ny

RoHSII

ie

ro

prą

Eur

pejska

CE

wa

o

ja zgo

o ści

250V~

ac

dn

Zdjęcie poglądowe

z n am i

ow

y

16A

c ie

on

z n ami o n ow

d

Stop

Symbol

Parametry techniczne Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

R-201

5902694652013

biały

3

R-201-2

5902694652037

czarny

3

Stop

y

rekt

Dy

klar

ie

ń och

IP20

ny

RoHSII

ro

napię

Eur

pejska

CE

wa

o

prą

ja zgo

o ści

250V~

ac

dn

Zdjęcie poglądowe

z n am i

ow

y

16A

c ie

on

z n ami o n ow

d

De

Symbol

Parametry techniczne 3

Stop

rekt

Dy

ie

ń och

IP20

ny

pejska

o ści

klar

Eur

RoHSII

ro

wa

o

ja zgo

CE

dn

250V~

ac

De

z n am i

ow

16A

c ie

on

z n ami o n

y

Ilość gniazd

biały

y

prą

Kolor

ow

d

Kod EAN 5902694650606

napię

Symbol R-30


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Rozgałęźniki bez uziemienia, bez wyłącznika Zdjęcie poglądowe

Parametry techniczne Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

R-12

5902694400126

biały

3

R-12-2

5902694401147

czarny

3

y

rekt

Dy

klar

De

ie

ń och

IP20

ny

RoHSII

ro

napię

Eur

pejska

CE

wa

o

ja zgo

o ści

250V~

ac

dn

prą

z n am i

ow

y

16A

c ie

on

z n ami o n ow

d

Stop

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Rozgałęźniki przeciwprzepięciowy z uziemieniem Zdjęcie poglądowe

Parametry techniczne Symbol R-20F

Kod EAN

Kolor

Ilość gniazd

5902694922000

biały

2

• Podwójny warystor • Sygnalizatory optyczne (diody LED): 2x

cz

Stop

rekt

kt ywa

re

Dy

Dy

ń och

IP44

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

ap

De

niskon

Eur

pejska

o ści

CE

wa

o

ja zgo

dn

ac

y

<25ns

prą

napię

udar 8/20µs

a

5000A

a s r e a kc

w

ma

d pr ą i mp

ji

x

u

a bs

250V~

uls

i

140J

e z n ami

ow

pc j a ene

rg i

or

y

16A

ci

on

z nami on ow

d


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Rozgałęźniki z uziemieniem, z wyłącznikiem Zdjęcie poglądowe

Parametry techniczne 1

Stop

rekt

Dy

ie

ń och

IP20

ny

pejska

napię

Eur

RoHSII

ro

wa

o

ja zgo

CE

o ści

250V~

ac

dn

ow

prą

z n am i

on

c ie

y

biały

y

t l an y w y łąc

zn i k

podś w

5902694400423

z n ami o n

16A

ie

Ilość gniazd

ow

d

Kolor

klar

RC-10W

Kod EAN

De

Symbol

Zdjęcie poglądowe

Parametry techniczne

Stop

y

Dy

ie

ń och

IP20

ny

RoHSII

ro

rekt

Eur

pejska

o ści

klar

wa

o

ja zgo

CE

dn

250V~

ac

De

z n am i

ow

t l an y w y

c ie

on

prą

2

y

łąc

zn i k

podś w

Ilość gniazd

biały

z n ami o n

16A ie

Kolor

ow

d

Kod EAN 5926944005237

napię

Symbol RC-20W


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Rozgałęźniki z uziemieniem, bez wyłącznika Zdjęcie poglądowe

Parametry techniczne 5902694650309

biały

3

Stop

rekt

Dy

klar

ie

ń och

IP20

ny

pejska

prą

Eur

RoHSII

ro

wa

o

ja zgo

CE

o ści

250V~

ac

dn

Zdjęcie poglądowe

z n am i

ow

y

16A

c ie

on

z n ami o n

y

Ilość gniazd

ow

d

Kolor

napię

RO-30

Kod EAN

De

Symbol

Parametry techniczne Ilość gniazd

biały

3

Stop

y

rekt

Dy

ie

ń och

IP20

ny

pejska

klar

Eur

RoHSII

ro

wa

o

napię

ja zgo

CE

o ści

250V~

ac

dn

Zdjęcie poglądowe

z n am i

ow

16A

c ie

on

z n ami o n y

prą

Kolor

ow

d

Kod EAN 5902694650217

De

Symbol RO-21N

Parametry techniczne 4

Stop

rekt

Dy

ie

ń och

IP20

ny

pejska

o ści

klar

Eur

RoHSII

ro

wa

o

ja zgo

CE

dn

250V~

ac

De

z n am i

ow

16A

c ie

on

z n ami o n

y

Ilość gniazd

biały

y

prą

Kolor

ow

d

Kod EAN 5902694651405

napię

Symbol RO-40


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Rozgałęźniki z uziemieniem, bez wyłącznika Zdjęcie poglądowe

Parametry techniczne Ilość gniazd

5902694401314

biały

2

Stop

y

rekt

Dy

napię

ie

ń och

IP20

ny

RoHSII

ro

prą

Eur

pejska

CE

wa

o

ja zgo

o ści

250V~

ac

dn

Zdjęcie poglądowe

z n am i

ow

y

16A

c ie

on

z n ami o n ow

d

Kolor

klar

R-20CA

Kod EAN

De

Symbol

Parametry techniczne 5902694401321

biały

3

Stop

y

rekt

Dy

ie

ń och

IP20

ny

RoHSII

ro

napię

Eur

pejska

CE

wa

o

ja zgo

o ści

250V~

ac

dn

Zdjęcie poglądowe

z n am i

ow

16A

c ie

on

z n ami o n y

prą

Ilość gniazd

ow

d

Kolor

klar

R-30CA

Kod EAN

De

Symbol

Parametry techniczne 5902694401338

biały

4

Dy

Stop

ie

ń och

IP20

ny

pejska

rekt

y

Eur

RoHSII

ro

wa

o

napię

ja zgo

CE

o ści

250V~

ac

dn

Zdjęcie poglądowe

z n am i

ow

16A

c ie

on

z n ami o n y

prą

Ilość gniazd

ow

d

Kolor

klar

R-40CA

Kod EAN

De

Symbol

Parametry techniczne 5902694401307

biały

3

Stop

y

Dy

ie

ń och

IP20

ny

pejska

o ści

rekt

Eur

RoHSII

ro

wa

o

ja zgo

CE

dn

250V~

ac

klar

z n am i

ow

16A

c ie

on

z n ami o n y

prą

Ilość gniazd

ow

d

Kolor

De

RT-30CA

Kod EAN

napię

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Rozgałęźniki bez uziemienia, bez wyłącznika Zdjęcie poglądowe

Parametry techniczne 5902694400027

biały

2

z n am i

napię

ow y

RoHSII

ie

Stop

klar

Eur

ń och

IP20

ny

De

wa

ro

CE

o ści

Zdjęcie poglądowe

ja zgo

pejska

ac

o

250V~

dn

5A

c ie

on

z n ami o n y

prą

Ilość gniazd

ow

d

Kolor

rekt

R-2PC

Kod EAN

Dy

Symbol

Parametry techniczne Ilość gniazd

biały

3

rekt

o c hr

IP20

y

Dy

Sto pi

Eur

RoHSII

on

klar

wa

pejska

napię

ja zgo

CE

o

250V~

ac

o ści

Zdjęcie poglądowe

ow

y

7,5A

z n am i

dn

c ie

ow

prą

z n ami o n

y

Kolor

on

d

Kod EAN 5902694400034

De

Symbol R-3PC

Parametry techniczne 4

Sto pi

Dy

o c hr

IP20

y

RoHSII

on

rekt

Eur

pejska

o ści

klar

wa

o

ja zgo

CE

dn

250V~

ac

De

z n am i

ow

10A

c ie

on

z n ami o n

y

Ilość gniazd

biały

y

prą

Kolor

ow

d

Kod EAN 5902694400041

napię

Symbol R-4PC


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przewody przyłączeniowe

e

ój pr ze

c ie

napię

ow Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

ń och

IP20

ny

klar

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

niskon ap

o ści

De

Eur

pejska

dn

CE

wa

o

ja zgo

a

y

250V~

ac

Parametry techniczne

z n am i

on

ow

2,5A

prz

z n ami o n

prą

H05VV-F

2x0,5 mm2

odu

r od

kr

w

PVC OMY lub

u

d

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe

Dy

Kolor

Rodzaj wtyczki

Przełącznik ręczny

Uziemienie

Długość [m]

S-13-0,5-1,9-1

biały

płaska

nie

nie

1,9

S-13-0,5-1,9-2

czarny

płaska

nie

nie

1,9

S-13-0,5-1,9-3

brązowy

płaska

nie

nie

1,9

S-13-0,5-1,9-14

srebrny

płaska

nie

nie

1,9

S-13-0,5-1,9-15

złoty

płaska

nie

nie

1,9

S-13-0,5-1,9-16

transparentny

płaska

nie

nie

1,9

Symbol

Kod EAN


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przemysłowy - siłowy

prą

e prz

16A

y

5x1,5 mm2

z n am i

ow

napię

z n ami o n

d

on

c ie

ój pr ze

ow

u

GUMA H07RN

kr

odu

r od

j pr z ew

w

za

od

Zdjęcie poglądowe

400V~

Stop

kt ywa

re

rekt

20

Dy

1

klar

czarny/ szary/ czerwony

De

5902694100163

Dy

SP5-16-1,5-20

a

10

niskon

LVD w

1

Eur

ie

ń och

IP44

ny

czarny/ szary/ czerwony

wa

RoHSII

ięcio

5902694103164

ja zgo

CE

o ści

SP5-16-1,5-10

ac

ro

Długość [m]

ap

Ilość gniazd

pejska

Kolor

o

Kod EAN

dn

Symbol

y

Parametry techniczne


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przemysłowy - siłowy

prą

e prz

32A

y

5x2,5 mm2

z n ami o n

z n am i

ow

napię

d

on

c ie

ój pr ze

ow

u

GUMA (GUMA) H07RN

H07RN-F5G

kr

odu

r od

j pr z ew

w

za

od

Zdjęcie poglądowe

400V~

Parametry techniczne Stop

ktywa

re

20

rekt y Dy

1

klar

czarny/ szary/ czerwony

De

5902694100224

Dy

SP5-32-2,5-20

a

10

LVD w

1

niskon

Eur

ie

ń och

IP44

ny

czarny/ szary/ czerwony

wa

RoHSII

ięcio

5902694100217

ja zgo

CE

o ści

SP5-32-2,5-10

ac

ro

Długość [m]

ap

Ilość gniazd

pejska

Kolor

o

Kod EAN

dn

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz przemysłowy - siłowy

prą

e prz

16A

y

5x2,5 mm2

z n am i

ow

napię

z n ami o n

d

on

c ie

ój pr ze

ow

u

GUMA (GUMA) H07RN

H07RN-F5G

kr

odu

r od

j pr z ew

w

za

od

Zdjęcie poglądowe

400V~

Parametry techniczne Stop

ktywa

LVD

re

y

rekt

20

Dy

1

klar

czarny/ szary/ czerwony

De

5902694100194

RoHSII

Dy

SP5-16-2,5-20

CE

a

10

w

1

niskon

Eur

ie

ń och

IP44

ny

czarny/ szary/ czerwony

wa

ro

5902694100187

ja zgo

ięcio

SP5-16-2,5-10

ac

ap

Długość [m]

pejska

Ilość gniazd

o

Kolor

o ści

Kod EAN

dn

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz zwijany na bębnie

e

meta

m a xc acłakłok

Stop

kt ywa

re

y

rekt

klar

ń och

IP44

ny

LVD

ie

ro

RoHSII

ięcio

pejska

De

niskon

Eur

ap

wa

o

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

400V~ 230V~

Dy

prz

m i nc acłakłok

całk o

230V~

6000W 2300W

a

3600W 2300W

lowy s

i c i ec i er orzow wow

Dy

Symbol

Kod EAN

Ilość gniazd

Uziemienie

Wyłącznik termiczny

Długość [m]

Charakterystyka

SPZ1-12-1,5-20G

5902694004102

3

tak

tak

20

-

SPZ1-12-1,5-25G

5902694004225

3

tak

tak

25

-

SPZ1-12-1,5-30G

5902694004140

3

tak

tak

30

-

SPZ1-12-1,5-40G

5902694004164

3

tak

tak

40

-

SPZ1-12-1,5-50G

5902694004119

3

tak

tak

50

-

jak to

230V~ 400V~

i ciicei er orzowz ow w

ę itę t in ziwn

1100W

5x1,5 mm2

nęitę t inii w

ęt ni

c i e z wi wi

ój prze

odu

u

GUMA H05RR-F

kr

w

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz zwijany na bębnie

e prz

meta

m acxacłakoł k

Stop

kt ywa

re

y

rekt

klar

ń och

IP44

ny

LVD

ie

ro

RoHSII

ięcio

pejska

De

niskon

Eur

ap

wa

o

CE

o ści

Parametry techniczne

230V~ 400V~

ja zgo

dn

ac

2300W 6000W

Dy

m i nc acłakłok

o

całk

230V~

lowy s

i ec i er orzow

a

2300W 3600W

wc wo i

Dy

Symbol

Kod EAN

Ilość gniazd

Uziemienie

Wyłącznik termiczny

Długość [m]

Charakterystyka

SPZ1-12-2,5-20G

5902694005314

3

tak

tak

20

-

SPZ1-12-2,5-25G

5902694004188

3

tak

tak

25

-

SPZ1-12-2,5-30G

5902694004126

3

tak

tak

30

-

jak to

ie i ciice r orzowz ow w

nęitę t inii zw

230V~ 400V~

5x2,5 mm2

nęitę t winii

ęt

1100W

ój prze

odu

c i e z wi

ni

wi

u

GUMA H05RR-F

kr

w

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Zwijaki bębnowe Zdjęcie poglądowe

meta

jak to

16A

lowy s

y ow

pr ą

z n ami o n d

3

tak

tak

Stop

y

rekt

Dy

n ywa

kt

klar

De

e

5902694004195

Dyr

Wyłącznik termiczny

ń och

IP44

ny

Uziemienie

RoHSII

ie

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

LVD

wa

o

Kod EAN

ona ęciow

SPZ1

isk

pi

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

a

230/ 400V~

w

n a pi ę

o on

e z n ami ci


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz zwijany na bębnie

e prz

meta

ca ł ko

Stop

kt ywa

rekt

Dy

ń och

IP44

ny

LVD

ięcio

pejska

RoHSII

ie

ro

y

niskon

Eur

ap

wa

re

ca ł ko

400V~

a

o

6000W

o

Parametry techniczne

lowy s

ci e rozw

Dy

Symbol

Kod EAN

Ilość gniazd

Uziemienie

Wyłącznik termiczny

Długość [m]

Charakterystyka

SPZD1-12-1,5-30G

5902694005000

3

tak

tak

30

-

SPZD1-12-1,5-40G

5902694005017

3

tak

tak

40

-

SPZD1-12-1,5-50G

5902694005024

3

tak

tak

50

-

jak to

230V~

wi

ęt

3600W

ęt

całk

ci e rozw

in i

wi

in i

230V~ 400V~

odu

ęt

1100W

ój pr ze

5x1,5 mm2

c i e z wi

ni

wi

u

GUMA H05RR-F

kr

w

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Przedłużacz zwijany na bębnie

e prz

kt ywa

re

rekt

Dy

ie

ń och

IP44

ny

LVD

ięcio

pejska

RoHSII

Stop

niskon

Eur

ro

wa

ap

y

400V~

o

Parametry techniczne

meta

ca ł ko

ca ł ko

6000W

ęt

230V~

a

o

3600W

lowy s

ci e rozw

Dy

Symbol

Kod EAN

Ilość gniazd

Uziemienie

Wyłącznik termiczny

Długość [m]

Charakterystyka

SPZD1-12-2,5-30G

5902694005031

3

tak

tak

30

-

SPZD1-12-2,5-40G

5902694005048

3

tak

tak

40

-

SPZD1-12-2,5-50G

5902694005055

3

tak

tak

50

-

jak to

wi

ęt

całk

ci e rozw

in i

wi

in i

230V~ 400V~

odu

ęt

1100W

ój pr ze

5x2,5 mm2

c i e z wi

ni

wi

u

GUMA H05RR-F

kr

w

r od

j pr z ew od

za

w

Zdjęcie poglądowe


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Zwijaki bębnowe Zdjęcie poglądowe

16A

napię

z n am i

on

c ie

y

prą

z n ami o n ow

d

tak

Stop

y

rekt

Dy

n ywa

kt

klar

De

e

tak

Dyr

3

a

5902694004058

ie

ń och

IP44

ny

Wyłącznik termiczny

Eur

RoHSII

ro

Uziemienie

wa

pejska

Ilość gniazd

ęciow

Kod EAN

ona

LVD

o

isk

pi

o ści

SPZD1

ja zgo

CE

dn

ac

Parametry techniczne Symbol

ow

230/ 400V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Wtyczki z uziemieniem Zdjęcie poglądowe

Parametry techniczne Kolor

Rodzaj wtyczki

5902694000203

biały

kątowa

WT-20-2

5902694402229

czarny

kątowa

Stop

rekt

Dy

klar

De

ie

ń och

IP20

ny

prą

Eur

RoHSII

ro

wa

pejska

o ści

250V~

ja zgo

CE

o

ac

dn

z n am i

ow

y

16A

c ie

on

z n ami o n ow

d

napię

Symbol

y

Kod EAN

WT-20


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Wtyczki z uziemieniem Zdjęcie poglądowe

Parametry techniczne Kod EAN

Kolor

Rodzaj wtyczki

WT-20S

5902694556168

biały

kątowa

WT-20S-2

5902694556175

czarny

kątowa Stop

y

rekt

Dy

klar

RoHSII

ie

ń och

IP20

ny

De

Eur

ro

prą

wa

pejska

CE

o ści

ow

250V~

ja zgo

o

ac

n am i

dn

z c ie

on

y

16A

ow

d

z n ami o n

napię

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Wtyczki z uziemieniem Zdjęcie poglądowe

Parametry techniczne Symbol

Kod EAN

Kolor

Rodzaj wtyczki

5902694002221

biały

kątowa

5902694002238

czarny

kątowa

Stop

rekt

Dy

klar

De

napię

ie

ń och

IP20

ny

pejska

prą

Eur

RoHSII

ro

wa

o

ja zgo

CE

o ści

250V~

ac

dn

z n am i

ow

y

16A

c ie

on

z n ami o n ow

d

y

WT-30 WT-30-2


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Wtyczka Zdjęcie poglądowe prą

y

16A e z n ami

on

ci

ow

napię

z nami on ow

d

250V~

Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

klar

Dy

czarny

a

5902694103355

w

Kolor

ń och

IP44

ny

Kod EAN

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

ap

De

niskon

Eur

pejska

WT-30G

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Wtyczka Zdjęcie poglądowe prą

y

16A e z n ami

on

ci

ow

napię

z nami on ow

d

250V~

Stop

kt ywa

re

y

rekt

Dy

klar

Dy

czarny

a

5902694103379

w

Kolor

ń och

IP44

ny

Kod EAN

ie

ro

LVD

ięcio

RoHSII

ap

De

niskon

Eur

pejska

WT-30GU

wa

o

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Wtyczki z uziemieniem Zdjęcie poglądowe

Parametry techniczne Symbol

Kod EAN

Kolor

Rodzaj wtyczki

5902694002528

biały

kątowa

5902694002535

czarny

kątowa

Stop

rekt

Dy

klar

De

napię

ie

ń och

IP20

ny

prą

Eur

RoHSII

ro

wa

pejska

CE

o ści

250V~

ja zgo

o

ac

dn

z n am i

ow

y

16A

c ie

on

z n ami o n ow

d

y

WT-35 WT-35-2


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Wtyczki z uziemieniem Zdjęcie poglądowe

Parametry techniczne Kolor

Rodzaj wtyczki

WT-40

5902694002597

biały

kątowa z uchwytem

WT-40-2

5902684002507

czarny

kątowa z uchwytem

Stop

rekt

Dy

klar

De

ie

ń och

IP20

ny

prą

Eur

RoHSII

ro

wa

pejska

o ści

250V~

ja zgo

CE

o

ac

dn

z n am i

ow

y

16A

c ie

on

z n ami o n ow

d

y

Kod EAN

napię

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Wtyczki z uziemieniem Zdjęcie poglądowe

Parametry techniczne

biały

z gniazdem 1-krotna Stop

rekt

Dy

RoHSII

ie

ń och

IP20

ny

klar

Eur

ro

wa

pejska

CE

o ści

250V~

ja zgo

o

ac

dn

z n am i

ow

16A

c ie

on

z n ami o n

y

5902694002689

y

prą

Rodzaj wtyczki

ow

d

Kolor

De

WTG-10

Kod EAN

napię

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Wtyczki bez uziemienia Zdjęcie poglądowe

Parametry techniczne Kolor

Rodzaj wtyczki

WTP2C

5902694001231

biały

płaska z uchwytem

WTP2C-2

5902694001323

czarny

płaska z uchwytem

Stop

rekt

Dy

klar

ń och

IP20

ny

RoHSII

ie

ro

De

Eur

pejska

CE

wa

o

ja zgo

o ści

250V~

ac

dn

prą

z n am i

ow

y

2,5A

c ie

on

z n ami o n ow

d

y

Kod EAN

napię

Symbol


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Zwijaki bębnowe

ow

napię

z n am i

on

c ie

jak to

16A

lowy s

y

prą

z n ami o n ow

d

meta

Zdjęcie poglądowe

tak

tak

Stop

y

rekt

Dy

ywa

kt

klar

De

e

4

Dyr

5902694777761

a

Wyłącznik termiczny

ń och

IP20

ny

Uziemienie

RoHSII

ie

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

LVD

wa

o

Kod EAN

ona ęciow

ZB1-40

isk

pi

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac

n

230V~


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Zwijaki bębnowe

ow

napię

z n am i

on

c ie

jak to

16A

lowy s

y

prą

z n ami o n ow

d

meta

Zdjęcie poglądowe

250V~

tak

tak

Stop

y

rekt

Dy

n ywa

kt

klar

De

e

4

Dyr

5902694777747

a

Wyłącznik termiczny

ń och

IP20

ny

Uziemienie

RoHSII

ie

ro

Ilość gniazd

Eur

pejska

LVD

wa

o

Kod EAN

ona ęciow

ZB-40

isk

pi

Symbol

CE

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

dn

ac


PPHU ELGOTECH ul. Józefa Jedynaka 2 32-020 Wieliczka

tel. +48 12 285 08 58 +48 12 285 08 59 sprzedaz@elgotech.pl marketing@elgotech.pl

Karta katalogowa Zwijaki bębnowe

ow

napię

z n am i

on

c ie

jak to

16A

lowy s

y

prą

z n ami o n ow

d

meta

Zdjęcie poglądowe

250V~

tak

Stop

y

rekt

Dy

n ywa

kt

klar

De

e

tak

Dyr

3

a

5902694788880

ie

ń och

IP20

ny

Wyłącznik termiczny

RoHSII

ro

Uziemienie

Eur

pejska

Ilość gniazd

wa

o

Kod EAN

ona

LVD

ęciow

ZB-111

isk

pi

Symbol

o ści

Parametry techniczne

ja zgo

CE

dn

ac