Page 1

s l o vá c k é s l av n o s t i v í n a a o t e v ř e n ýc h pa m át e k

12.–13. září 2015 uherské hradiště Královské město Uherské Hradiště, srdce Slovácka, otevírá svou náruč pro všechny milovníky vinařských tradic, lidových písní a tanců. MA ŘA TICE - V INOH RA DS KÁ U LICE

VSTUP NA VŠECHNY AKCE JE ZDARMA!


VÍTEJTE V UHERSKÉM HRADIŠTI Vážení čtenáři, milí přátelé a návštěvníci, dovolte mi, abych Vás jménem svým, a také jménem města Uherské Hradiště co nejsrdečněji přivítal na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek 2015. V roli starosty města se s Vámi na slavnostech setkávám poprvé, ale v průběhu celého tuctu uplynulých ročníků jsem nevynechal žádný, a proto dobře vím, v čem spočívá unikum těchto vzácných dnů a jakou atmosférou se celá akce může pochlubit. Loňský ročník slavností byl, navzdory historicky první nepřízni počasí, vydařený po všech stránkách. A já jsem přesvědčen o tom, že Slovácké slavnosti vína a otevřených památek také letos dokážou přinést návštěvníkům své výsostné atributy: především srdečnou atmosféru našeho regionu, úchvatný vhled do jedinečného, živého slováckého folkloru, či připomínku vinařských tradic a řemeslného umu. To všechno v prostředí úchvatných kulis - reálných historických památek našeho města. Při vzpomínkách na vznik této krásné tradice, a při srovnání s dneškem, je možné konstatovat, že Slovácké slavnosti vína a otevřených památek se za uplynulých 12 let změnily a nesmírně vyrostly. Z víceméně spontánní, živelné akce se z nich stala událost, která svým významem překračuje hranice regionu a dokonce i za hranice České republiky. I přes to se stále jedná o ryze nekomerční přehlídku kulturního dědictví našeho regionu, kterou spolu s městem Uherské Hradiště a jeho Klubem kultury spolupořádají mnohé mikroregiony a takřka stovka obcí a měst Slovácka, za podpory spoluzakladatele slavností, společnosti Synot. Letošní termín Slováckých slavností vína a otevřených památek připadne na víkend od 11. do 13. září. Hlavní sobotní program - tedy průvod městem - ponese název „Za vínem do Hradišťa“. V náplni slavností nebudou převratné novinky, naopak budeme se držet tradičního programu. Návštěvníci mohou očekávat prezentace lidových řemesel, slavnosti pro děti, muzikantské lodě na řece Moravě, přehlídky jednotlivých mikroregionů po celém městě, koncerty dechovek či přehlídky cimbálových muzik a pěveckých sborů. Masově bývá navštíveno populární Putování Vinohradskou ulicí a další. Samozřejmě že ani letos nepřijdou zkrátka všichni ti, kdo se chtějí zdarma podívat do prostor našich památek. Letos opět nabídneme možnost navštívit bývalou věznici, zúčastnit se komentovaných prohlídek města a dalších lákadel, která běžně dostupná nejsou. V této souvislosti bych rád vyslovil díky také majitelům a správcům památek, které nejsou v majetku města, za jejich vstřícný přístup a spolupráci. Asi před dvěma lety jsme si řekli, že si odpustíme hodnotit rozměr našich slavností skrze číselné údaje. Podstata slavností netkví jen v tisících krojovaných účastníků v ulicích města, ani v desítkách tisíc návštěvníků, jakkoli jsou nám všichni milí a rádi je vidíme. To hlavní prolnutí spatřujeme v hlubších historických souvislostech, v oslavě úrody a sklizně a ve vyjádření úcty k tradicím. Na této bázi je pak srdečnost v setkávání lidí jaksi samozřejmá. Proto bych chtěl poděkovat všem, kdo se aktivně zapojují do přípravy i běhu slavností, a popřát Vám, abyste setkání se svými známými, přáteli, ale i setkání s krásnou muzikou či písničkou nad sklenkou vína využili tak, jako kdysi naši předkové při tradičních velkých národopisných výstavách, na které Slovácké slavnosti vína a otevřených památek myšlenkově navazují. Buďte vítáni v Uherském Hradišti!  

Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště

s l ovác k é s l av n o s t i v í n a a o t e v ř e n ýc h pa m át e k 12.–13. září 2015 u h e r s k é h r a d i š t ě w w w . s l a v n o s t i v i n a u h . c z 2


POD JAVORINÚ, HORÚ ZELENÚ SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ POŘAD

PÁTEK 20.00 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

MAPA

B3

Letos podruhé zahájíme Slovácké slavnosti vína a otevřených památek přímo na Masarykově náměstí. * Slavnostní uvítání hostů * Přípitek Šampionem Slovácka přírodně sladkých vín 2014 * PŘEDSTAVENÍ MIKROREGIONU BÍLÉ KARPATY (Březová, Dolní Němčí, Horní Němčí, Lopeník, Slavkov, Starý Hrozenkov, Strání, Vápenice, Vyškovec) v programu s názvem Pod Javorinú, horú zelenú * Doprovodný program: promítání lidové balady ze Strání „Chodíval Matúšek“ Moderuje: Martin Rezek

SLAVNOSTNÍ KROJOVANÝ PRŮVOD ZA VÍNEM DO HRADIŠŤA

SOBOTA 9.00 VINOHRADSKÁ ULICE

MAPA

F2

Úvodní sobotní program Slováckých slavností vína a otevřených památek má velice neformální charakter. Volný program spočívá v „ladění“ hlasů i charakterů jednotlivých krojovaných chas přicházejících do Mařatic. To se pochopitelně neobejde bez sklenky vína v případě Dolňáků a štamprle slivovice u Horňáků a Kopaničárů. Jedním z hlavních programů slavností vína byl a zůstává průvod krojovaných, který je v každém ročníku tematicky věnován nějakému řemeslu, obchodu, zvyku apod. Letos má podtext Za vínem do Hradišťa. Průvod tvoří každoročně přes 4 000 krojovaných účastníků z bezmála stovky obcí a měst, a to nejen ze Slovácka, ale i z Podluží, Hané a Valašska. Jedná se o největší akci tohoto druhu v České republice. Trasa průvodu je téměř dva kilometry dlouhá. Když čelo průvodu zdraví diváky na Masarykově náměstí, účastníci řazení v závěru průvodu ještě ani nevychází ze sklepů v Mařaticích… Trvá vždy nejméně dvě a půl hodiny, než masa krojovaných symbolicky zaplaví město barevnou směsí krojů a muziky. Průvod je možné sledovat po celé jeho délce. Skvělá místa nabízí ulice Sokolovská od hlavní křižovatky až po kruhový objezd u zimního stadionu. Řazení průvodu 2015 UHERSKÉ HRADIŠTĚ - DOLNÍ POOLŠAVÍ * - UHERSKÝ BROD - BÍLÉ KARPATY - VÝCHODNÍ SLOVÁCKO - BUCHLOV - ZA MORAVÚ - OSTROŽSKO - VESELSKO - STAROMĚSTSKO * HOSTÉ SLAVNOSTÍ *  (* zařadí se u zimního stadionu) 3


NEPŘESTÁVÁM BÝT FASCINOVÁN ATMOSFÉROU SLAVNOSTÍ „LIDÉ ZE SLOVÁCKA JSOU SE SVÝM REGIONEM A TRADICEMI VELMI PEVNĚ SVÁZÁNI“ Rozhovor s podnikatelem a senátorem Ivo Valentou, iniciátorem a mecenášem Slováckých slavností vína a otevřených památek Slovácké slavnosti vína a otevřených památek vznikly Vaší zásluhou. Jak se na moment, kdy se tato myšlenka zrodila, zpětně díváte? Předně teď už se ani nechce věřit tomu, že jsme zpočátku skutečně neměli ambice položit základy takto velkolepé akce. Rozměry, do jakých se akce rozrostla, jsou pro mne samotného důkazem toho, že lidé ze Slovácka jsou s tímto regionem a jeho tradicemi skutečně velmi pevně svázáni a odkazu svých předků si váží. Když jsem se tehdy pozastavoval nad otázkou, proč Uherské Hradiště, známé svými vinařskými tradicemi, žádnou oslavu vinobraní nemá, nabídl jsem, že pokud město ve spolupráci s Klubem kultury tuto akci uspořádá, já se postarám o její financování. Počítal jsem tehdy s tím, že slavnosti osloví několik tisíc lidí, což bych samozřejmě považoval za velký úspěch. To, že se nakonec akce stala skutečnou národopisnou slavností, pro mne bylo velkým a velmi příjemným překvapením. Velice mi záleží na tom, aby si tato akce udržela svůj nekomerční charakter a mohl si ji užít úplně každý, proto jsem nikdy ani neuvažoval nad tím, že bych ji přestal podporovat. Slavnosti si každoročně nenechá ujít až 70 tisíc turistů, řada z nich přijíždí ze zahraničí. Dalších 5 tisíc osob se účastní krojovaného průvodu. Budete mezi nimi letos také Vy? Pokud mi to čas alespoň trochu dovolí, na slavnostech vína nikdy nechybím. Mám velice rád atmosféru, která slavnosti provází, oslovuje mne krása, rozmanitost a pestrost krojů a především nadšení místních lidí, kteří svou obec, město nebo mikroregion hrdě a spontánně prezentují v průvodu. Podobnu akci nikde na světě nenajdete. Vloni se na slavnostech poprvé v kroji objevily také mé dvě malé dcerky Alenka a Eliška a opravdu moc jim to slušelo. Letos se možná do kroje obleče i můj roční syn Ivošek. Takže si oslavy užijete společně s rodinou... To ano, čeká mne však i spousta dalších příjemných povinností. Především 4

součástí slavností bude v pátek také otevření Slovácké tržnice v areálu bývalých kasáren. Na tento projekt se sám moc těším. Dlouho jsme zvažovali několik možností využití areálu. Sama veřejnost se nakonec jednomyslně přiklonila k myšlence tržnice, kterou jsem díky inspiraci v zahraničí nabídl jako jednu z variant, a navrhla také její logo. Uherské Hradiště tak získá jedinečnou možnost nákupu kvalitních regionálních výrobků. Drobní živnostníci zde zase najdou odbyt svých produktů. Snažím se je maximálně podporovat, protože vím, jak to mají v současné době složité. Proto také budou mít zpočátku pouze symbolické, startovací nájmy a mohou tak lépe rozjet své podnikání. Atmosféra slavností bude pro start tržnice přímo ideální. Dříve jste uvedl, že na slavnosti pravidelně zvete také své přátele a obchodní partnery ze zahraničí, abyste je s tímto krajem seznámil a napomohl k posílení turistického ruchu v oblasti. Bude tomu tak i letos? Samozřejmě, tentokrát jsem navíc na Slovácko pozval kolegy senátory a poslance. Sám jsem se totiž několikrát zúčastnil tzv. výjezdních zasedání, proto jsem nabídl, že by se jedno z nich mělo uskutečnit také u nás, na Slovácku. Na 30 zákonodárců se tak seznámí s místním folklorem, možnostmi a rozvojem cestovního ruchu, situací zemědělců a živnostníků a také s problémy, které region sužují. Čeká je navíc malá „ochutnávka“ toho nejlepšího, co na Slovácku máme - podívají se tak například do parku Rochus, navštíví vesnici roku - Babice, dále obec Modrá, známou svým archeoskanzenem, a samozřejmě, že si nenechají ujít ani slavnostní krojovaný průvod a tradiční Putování Vinohradskou ulicí.

Tam to každým rokem doslova žije folklorem, který mimochodem dlouhodobě podporujete také prostřednictvím Nadace SYNOT. Ano, folklor je totiž jednou z oblastí, kde je velký nedostatek financí, a potřebné prostředky jednotlivé cimbálové muziky a soubory shánějí jen velmi obtížně. Přitom se jedná o naše nesmírné bohatství, které si musíme chránit a předávat dalším generacím. Proto také v letošním roce oblast kultury podpoříme dvoumilionovou částkou v rámci tzv. kulturního grantu. Ten bude vyhlášen současně se začátkem slavností - tedy v pátek 11. září. Kromě toho jsem si řekl, že když se nám podařilo založit dobře fungující fotbalovou akademii, proč nezkusit také folklorní akademii... Ta by měla být jakýmsi metodickým pomocníkem a vodítkem pro veřejnost a napomáhat k uchování lidových tradic. Projekt už získává konkrétní obrysy, intenzivně na něm pracuje několik odborníků. Já se upřímně těším na to, až ho budou moci využívat všichni příznivci našeho krásného, slováckého folkloru ...


SLOVÁCKÁ TRŽNICE OTVÍRÁ BRÁNY 11. ZÁŘÍ UNIKÁTNÍ PROJEKT PODPOŘÍ MÍSTNÍ DROBNÉ ŽIVNOSTNÍKY A JEJICH TRADIČNÍ PRODUKTY

PÁTEK 11. září 16.00 - 20.00 OTEVŘENÍ TRŽNICE PRO VEŘEJNOST - moderuje Franta Uher - vystupují FS Buchlovice a CM Radošov - prezentace prodejců na minipódiu pod lipou 18.30 - 19.00 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ TRŽNICE - slavnostní otevření tržnice za přítomnosti investorů, dodavatelů a VIP hostů DOPROVODNÉ AKTIVITY - rozdávání perníkových koníků dětem - presování vína + rozdávání vylisované šťávy divákům - mužský sbor FSB - stloukání másla - malování slováckých ornamentů na tělo - projíždky na koních - „Na trh na kole” - jízdy zručnosti na dobových kolech (např. jízda s košíkem vajec, s husou) s odměnou v cíli - velký dřevěný houpací kůň - pro děti i pro dospělé - sekáč s hraběnkou - maketa krojovaných s kosou a hráběmi s vyříznutým otvorem pro hlavu foceného - ukázky dobových bicyklů

Objekt bývalých uherskohradišťských kasáren - někdejší konírna - se změnil k nepoznání a již brzy znovu poslouží veřejnosti. Jeho slavnostní otevření bude součástí Slavností vína a otevřených památek. Atmosféra slavností totiž bude pro start tržnice přímo ideální. Lidé tak budou moci do konírny poprvé vyrazit v pátek 11. září v 16.00. A těšit se mohou na slavnostní, atraktivní program pro děti i dospělé. Chybět nebudou také soutěže a folklor. Slovácká tržnice veřejnosti nabídne to nejlepší z regionu. „Projekt má za úkol především podpořit místní drobné živnostníky a jejich tradiční produkty - ovoce, zeleninu, mléčné

nebo cukrářské výrobky, maso a uzeniny, pečivo, víno, med, marmelády, bylinky, koření a řadu dalších produktů - a na druhé straně tak nabídnout lidem kvalitní výrobky,“ uvedla tisková mluvčí skupiny SYNOT Magda Pekařová. Iniciátorem myšlenky vzniku Slovácké tržnice je senátor a podnikatel Ivo Valenta, který se s podobnými projekty několikrát setkal během svých zahraničních cest. Tržnice má dokonce i své logo. Na jeho tvorbě se podíleli sami lidé ze Slovácka. Samotná tržnice nabídne desítky ploch pro vnitřní i sezónní venkovní prodej. Ceny za nájmy budou v prvních letech spíše symbolické a podpoří tak rozvoj drobného podnikání v regionu. Každý nájemce si navíc sám může zvolit, jak velkou plochu bude využívat, případně svůj prodejní box přizpůsobit individuálním potřebám. „Vítáme zájem každého, ať jde o drobného živnostníka nebo lidového řemeslníka, poslední volná místa jsou stále ještě k dispozici. Snažíme se udělat maximum pro to, aby se toto místo stalo vyhledávaným cílem Hradišťanů, kteří zde najdou co nejpestřejší a především kvalitní sortiment regionálních produktů,“ doplnila Pekařová. Zájemci o pronájem prodejních ploch získají bližší informace na telefonu: 730 573 843 nebo e-mailu: slovackatrznice@synot.cz. LAHŮDKY ZE SLOVÁCKA SLOVÁCKÁ TRŽNICE, sobota 12. září Folklorní program se spoustou doprovodných aktivit 10.00 - 12.00 ukázky prodejců na minipódiu „pod lipou” 14.00 - 18.00 malování slováckých ornamentů na tělo (děti obličej, dospělí dle přání...), projížďky na koních, na trh na kole - jízdy zručnosti na dobových bicyklech, velký dřevěný houpací kůň - pro děti i pro dospělé, sekáč s hraběnkou - maketa krojovaných s kosou a hráběmi s vyříznutým otvorem pro hlavu foceného, vstupy F-Studia Buchlovice a CM Radošov 5


STŘEDOVĚKÉ MĚSTEČKO SLAVNOSTI PRO DĚTI

NEDĚLE 14.00 – 17.00, SMETANOVY SADY

MAPA

D4

Šermířská a divadelní společnost Memento mori z Uherského Ostrohu se historickému a scénickému šermu věnuje od roku 1992. Od této doby téměř nepřetržitě účinkují v Čechách a na Moravě, ale také v Německu, Maďarsku, na Slovensku, v Rakousku, Itálii a Polsku. Letos jsou pro vás na slavnosti vína opět připraveny různé atrakce a programy: - kolotoč a hry - řemesla - kovář, mincíř, hrnčíř, řezbář - historická kuchyně - středověká škola, tábor - šermířské souboje a výstavka zbraní HLAVNÍ PÓDIUM: 14.00 šerm stráží – Memento mori 14.30 ukázky tanců – Orient UH 15.00 dobová hudba – Weytora Brno 15.30 šermířská parodie Posel míru – Memento mori 16.00 žonglér – Křupíno 16.30 dobová hudba – Weytora Brno 17.00 gladiátorská show – Memento mori

DĚTSKÝ ATELIÉR

SLAVNOSTI PRO DĚTI SOBOTA 11.30 – 16.30 BASTION - kolotoč a soutěže - souboje šermířské a divadelní společnosti Memento mori - jízda na ponících - zábava pro děti

MAPA

C3

NEDĚLE 10.00 – 13.00 GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA

MAPA

A1

Výtvarná dílna pro děti a mládež. Společně budeme tvořit na téma Tradice a lidová řemesla. Obrázky, které děti nakreslí, budou vystaveny v dětském ateliéru Galerie Slováckého muzea.

VINAŘSKÝ VLÁČEK MAPA

C3

SOBOTA 13.30 – 18.30, PALACKÉ NÁMĚSTÍ – SLOVÁCKÁ TRŽNICE – VINOHRADSKÁ ULICE Jízdní řád na str. 23

NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ WI-FI ZDARMA! 6

MAPA

B3

MAPA

F2


TO NEJLEPŠÍ Z UH. HRADIŠTĚ SOBOTA 10.30 KOLEJNÍ NÁDVOŘÍ

MAPA

B3

Na Kolejním nádvoří se vám představí to nejlepší z Uherského Hradiště. Začátek programu je plánován na 10.30 hodin, vše však závisí na délce průvodu...

- Dětský folklorní soubor Hradišťánek - CM Cifra a Folklorní soubor Kalina - CM Jaroslava Čecha - Dětský folklorní soubor Omladinka - Folklorní soubor Cifra Lenky Kraváčkové s CM Ohnica - Folklorní sdružení Míkovice - Folklorní soubor Kunovjan

VÍTEJTE V UHERSKÉM HRADIŠTI SOBOTA 13.30 – 15.00 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

MAPA

B3

V Uherském Hradišti vás opět přivítají soubory ze Slovácka, ale poprvé i hosté ze zahraničí. Letos to budou Národopisný soubor Včelaran z Topolné, Folklorní soubor Pentla z Boršic a Folklorny súbor Skaličan ze Skalice (Slovensko). Pořadem provází: Martin Rezek. 13.30 Národopisný soubor Včelaran z Topolné 14.00 Folklorní soubor Pentla z Boršic 14.30 Folklorny súbor Skaličan ze Skalice

7


NA SLAVNOSTECH ZA NIC NEPLATÍTE, KROMĚ SVÝCH POŽITKŮ „PROGRAM SLAVNOSTÍ JE BOHATÝ A PŘIPRAVENÝ TAK, ABY SI KAŽDÝ VYBRAL TO SVÉ“ Antonín Mach, ředitel Klubu kultury v Uherském Hradišti, hlavní pořadatel Slováckých slavností vína a otevřených památek Slavnosti vína se konají každý rok druhý zářijový víkend. Kdy je v Klubu kultury začínáte připravovat? Slavnosti připravujeme v podstatě po celý rok. Hned po skončení jednoho ročníku se mi v hlavě rodí plán, jak bude vypadat další. Stále se vyvíjí. Je to živý organismus, který má za ta léta už svůj základní tvar.

Slavnosti narostly do velkých rozměrů, narážíte na problémy? Slavnosti jsou sice všelidové, ale kultivované, nikdy jsme nezaznamenali nějaké nepříjemné opilství nebo rvačky. Když se na lidi při slavnostech podíváte, vidíte, že jsou šťastní, že si to užívají. I účinkující, kteří jsou najatí a zaplacení. Těm se často z města nechce odejít. Už jen tak volně plují městem, tu a tam se zastaví někde na Co je vaším hlavním úkolem? rožku, kde cimbálové muziky hrají z Protože na slavnostech návštěvníci radosti klidně do rána. Lidi nevázaně za nic neplatí – kromě svých požitků, tančí a zpívají. O tom slavnosti jsou. musíme v prvé řadě sehnat dostatek Ano a jsou stále větší. finančních prostředků. Pak můžeme Slavnosti samozřejmě rostou. Už dávzachovat takovou úroveň a podobu slavností, jakou si návštěvníci přejí a jakou no nejsou jen na Masarykově náměstí. od nás dostávají. Náklady na slavnosti, Je třeba stále více zázemí pro návštěvníjak je dnes znáte, se pohybují přes dva ky i účinkující. Vždyť za dva dny Hradiša půl milionu korun. S takovou částkou těm projde šedesát tisíc lidí. Nechceme vystačíme jen díky tomu, že jsme Klub přetížit centrum města, posilujeme pokultury, příspěvková organizace města. řady na Mariánském náměstí, kulturu Vkládáme samozřejmě svou práci, své přinášíme i do okrajů města – třeba na prostory, prostředky. Jako soukromá přístaviště… Pak máme Vinohradskou firma bychom s takovým rozpočtem roz- ulici, průsečík mezi Vinohradskou hodně nemohli zachovat tak příjemné a centrem města jsou Smetanovy sady – úžasný přírodní prostor a pohodové slavnosti bez vstupného. pro lidová řemesla i posezení u Řekněme, že finance jsou se- Slovácké búdy. hnány, co se děje poté? Člověk může chvilku posedět Vytvořím scénář. Všechen program a jít zase do města a užívat si to. zajišťuje naše organizace, kromě věcí, Všude je dostatek občerstvení, zákteré jsou nám externě dodávány. bavy i sociálního zázemí. Celá sobota V tom komunikujeme s garanty jed- graduje večerním putováním za notlivých pořadů. Dáme jim časové vínem a zpěvem – večerními mantinely, téma, které se nese celými pořady nejen ve sklepech. slavnostmi, a jinak mají v podstatě To nám v jeden okamžik v volné ruce. Něco vzniká na naší půdě, Hradišti hraje téměř třinapř. kolega David Pavlíček připravuje cet cimbálových muzik. pořad Vítejte v Uherském Hradišti, Jan Každé zákoutí nabízí Maděrič vybírá účinkující pro hudbu v jiné víno, jinou cimpamátkách, Útvar městského architekbálovku, a to často ta se zabývá památkovou složkou slavdo brzkých ranních ností. Oslovujeme také další odborníky hodin. – např. při tvorbě pořadu Slovácká Večerní prokřídlovka Antonína Koníčka, Ludmila Tarcalová nám vytváří koncepci pořadů gram skončí a o lidových krojích, moderování průvo- co dál? du zase svěřujeme do nejlepších rukou Pak nastoupí etnografů Slováckého muzea atd. Na- naše „šedá arjímáme si odborníky, kterým věříme a máda“, která to se kterými se nám dobře pracuje. Pak vše musí uklidit vše dopadne, jak má. a naleštit na slav8

nostní neděli, která je pokornější – je o památkách a hudbě v nich, ale stále v ní cítíte náboj slavností. Kde najdou návštěvníci při slavnostech užitečné informace? Informace se průběžně vkládají na webové stránky slavností. Potom samozřejmě mohou hledat podrobnosti v této příloze nebo v informačním centru na Masarykově náměstí. Dále každé stanoviště má svůj poutač s harmonogramem daného pořadu, které najdete rozmístěny různě po městě. Připravili jsme také malou kapesní programovou skládačku, která je na slavnosti velmi užitečná. Který pořad slavností byste doporučil návštěvníkům? Zkuste se zeptat matky, které dítě má radši. Program slavností je bohatý a připravený tak, aby si každý vybral to své. Já se ale velmi těším na Oslavu vína v Redutě – prezentaci vinařů z nejbližšího okolí. Je to malinko jinak pojatý nedělní košt v krásném barokním prostoru Reduty. Bude tam čas na zamyšlení a popovídání si s člověkem, který o daném víně ví opravdu nejvíc.


UVÁŽU SI ŠÁTEK, ČERVENÝ JAK PLAMEŇ NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ZPŮSOBY UVÁZÁNÍ ŠATEK A TIŠTĚNÝCH ŠÁTKŮ

NEDĚLE 13.00 KOLEJNÍ NÁDVOŘÍ Kombinace úvazů šátků a tance vybraných lokalit či národopisných oblastí za doprovodu CM Mladí Burčáci z Míkovic. V letošním roce o slavnostech vína se příznivci krojové přehlídky mohou těšit na poněkud odlišný typ přehlídkového programu. Připravili jsme ukázku nejzajímavějších způsobů uvázání šatek a tištěných šátků z pěti národopisných oblastí – Horňácka, Veselska, Strážnicka, Kyjovska a Uherskohradišťska. Hlavní pozornost bude soustředěna na jeden úvaz z každé oblasti, který bude během programu přímo na pódiu vázat některá z žen, jež dodnes toto umění ovládá. Další dva až tři typy úvazů šátků ze stejné oblasti budou na jevišti předvedeny v

MAPA

B3

rámci celkového krojového ustrojení s odborným výkladem. Zde diváci uslyší vše o úpravě a pokrývkách hlavy, různém způsobu uvázání jako rozlišovacím znaku svobodné či vdané, o typech šatek a šátků nošených k různým příležitostem. Předvedeny budou typy tištěných šátků, které se ještě v současnosti váží – barvířský, barvenický, lipský, turecký, tolarový apod. Různé typy kroje spolu s charakteristickým úvazem šátku doplní na závěr každého bloku přehlídky typický párový tanec dané oblasti – horňácká sedlácká, veselská a staroměstská sedlcká, strážnický danaj a kyjovská skočná. Celou přehlídku bude doprovázet cimbálová muzika Mladí Burčáci.

ZPÍVÁNÍ S CIMBÁLEM SOBOTA 16.20 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

MAPA

B3

Mužské sbory vám přináší již několik let dobrou pohodu i kvalitní prožitek z velmi příjemného spojení malebného doprovodného tónu cimbálu a mnohohlasého zpěvu mužských sborů. Toto propojení se jeví jako velmi lahodné a charakteristické pro písničky jak z Podluží, tak Kyjovska i hradišťského Dolňácka - jejichž vynikající představitelé se vám v tomto programu budou prezentovat. Na cimbál hraje Jan Káčer. Obohacením pořadu bude i zpívané pásmo Milockého sboru Zaražení hory. Autor pořadu: Pavel Bartošík. 9


JEZ A PIJ, DUŠE MOJE, CO HRDLO RÁČÍ... O JÍDLE A VÍNĚ V PODÁNÍ ŠPIČKOVÝCH SOUBORŮ, MUZIK A SÓLISTŮ

SOBOTA 16.00 – 18.00, U SLOVÁCKÉ BÚDY Tradiční jídlo a pití našeho kraje se stále setkává s větším a větším zájmem a Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti se tak stávají jedinečnou příležitostí, kde se můžete setkat s velmi originálně připravenou tradiční gastronomií, a to neopomíjíme pochutiny i tekutiny všeho druhu nejen v regionálním, ale dokonce v lokálním pojetí, se specifickými chutěmi a vůněmi… Každý z návštěvníků si tak v nejrůznějších zákoutích královského města Uherského Hradiště může ochutnat, co hrdlo ráčí … a vychutnávat plnými doušky… Dnes si znovu uvědomujeme, že tradiční strava a kuchařské

MAPA

D4

umění našich babiček není jakýmsi přežitkem či nostalgickou vzpomínkou na časy dávno minulé, ale díky odbornému studiu a dokumentaci v terénu se znovu stává živou součástí našeho svátečního i každodenního života s upozorněním na to, o co jsme naše stravování a chutě tolik šidili. Zveme Vás, vážení návštěvníci jedinečných slováckých slavností a velkého svátku vína a památek v Uherském Hradišti, do příjemného zákoutí parku ve Smetanových sadech - ke Slovácké búdě, kde se představí folklorní soubory, muziky a zpěváci, kteří si pro svá vystoupení vybrali téma o jídle a pití!

Účinkují: - Vlasta Grycová, Strání - CM Vlasty Grycové, Strání - Jasénčanky a Rudko Danajovič, Vsetín - CM Pramínky, Kopřivnice - Pútnice z Blatnice, Blatnice pod Sv. Antonínkem - CM Kunovjan, Uherské Hradiště - FS Kunovjan, Uherské Hradiště - Vlčnovské búdové umělkyně, Vlčnov - CM Čardáš - Folklorní soubor Cifra, Uherské Hradiště - CM Cifra, Uherské Hradiště

MUZIKANTSKÉ LODĚ SOBOTA 12.30 – 17.00 a NEDĚLE 10.00 – 14.00 PŘÍSTAVIŠTĚ UH. HRADIŠTĚ A1 MAPA

K vyhledávaným programům uplynulých ročníků Slováckých slavností vína a otevřených památek vždy patřily MUZIKANTSKÉ LODĚ a MUZICÍROVÁNÍ V PŘÍSTAVIŠTI. Ani letos o ně nebudete ochuzeni. K výletu na trase Baťův kanál – Jarošov můžete využít muzikantských lodí DANAJ a MORAVA, které poplují dle pevně stanoveného plavebního řádu. Muzicírování v přístavišti vám pak jistě zpříjemní gastronomický zážitek z ochutnávky rybích specialit. V přístavišti hrají: Sobota: MTMB - MICHAL TUČNÝ MEMORY BAND Neděle: Staroměstská kapela Na muzikantské lodi Morava hrají Děvčice Na muzikantské lodi Danaj hraje kapela Fragment (jen v sobotu) Lodní lístek stojí 20 Kč. 10


HRAJTE NĚ, HUSLIČKY PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH CIMBÁLOVÝCH MUZIK ZUŠ

SOBOTA 13.00 – 15.00, SLOVÁCKÁ BÚDA

MAPA

D4

- Malá CM ZUŠ Smetanova, Brno, umělecký vedoucí Dušan Kovařík - Mladší CM ZUŠ Velká nad Veličkou, umělecký vedoucí Martin Slovák - CM Husličky a písničky ZUŠ Uh. Hradiště, umělecký vedoucí Pavel Štulír - CM ZUŠ Hluk, umělecký vedoucí František Říha - Velká CM ZUŠ Smetanova, Brno umělecký vedoucí Dušan Kovařík Pořadem budou provázet Šimon Ludvíček a Ester Kocábová, žáci literárně-dramatického oddělení ZUŠ Uh. Hradiště - pobočka Kunovice, pod vedením Olgy Strašákové.

KMOTRIČKY POSEZENÍ A ZPÍVÁNÍ S ŽENSKÝM SBOREM A MUZIČKOU

SOBOTA 16.30, KOLEJNÍ NÁDVOŘÍ

MAPA

B3

Kmotričky jsou především dobré kamarádky, kterým se líbí autentické, nestylizované podání lidových písní. Pro jevištní formu využívají autentické archivní materiály a záznamy z různých regionů Moravy a Slovenska, přičemž se snaží zachovávat stylovou čistotu regionů i zpěváckých osobností. Vzhledem k tomu, že většina Kmotriček studovala etnologii, etnochoreologii, etnomuzikologii či pedagogiku lidového tance, využívají autentické zvukové a taneční záznamy pro svůj odborný růst. Zpívají většinou bez hudby, za doprovodu archaických i novějších hudebních nástrojů, ale spolupracují i s různými lidovými hudbami a osobnostmi. 11


TEN HRUBÝ BOR SLAVNOSTNÍ VYSTOUPENÍ K 55. VÝROČÍ FS VČELARAN

NEDĚLE 16.15 – 18.00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ „Ten Hrubý bor, vysoký jak věža, jak věža tam statečné srdcá svoboděnku střežá…“ Těmito verši ve své písni oslavoval Mojmír Vlkojan, první primáš muziky Včelaranu, mohutnou borovici, která podle pověsti pamatuje prohranou bitvu uherského krále Matyáše Korvína u Bílovic v roce 1469… Kdo z Vás se vypraví z Bílovic přes Včelary a Mistřice k památnému stro-

mu, Hrubému boru, na chvíli se zastaví, rozhlédne a zaposlouchá, možná uslyší bílovské hudce, kousek vpravo, za lesem, zpěváky ze Zálesí a ještě dál mu zavoní žmolkovica a písničky z Kopanic. Podívá-li se na druhou stranu, uvidí malebný, však pestrý kraj, sílu a moc buchlovských vrchů, krásu dědin vyzpívanou v nejedné bílovské písni - tam všude se vypraví soubor Včelaran ve svém vystoupení věnovaném 55. výročí založení souboru.

Účinkují: CM Včelaran s primášem Jaroslavem Hubáčkem C-tým Včelaranu (věková kategorie 37+) B-tým Včelaranu (věková kategorie 25+) A-tým Včelaranu (věková kategorie 15+)

TÓNY DECHOVÉ HUDBY SOBOTA 12. ZÁŘÍ 09.00 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

DOBRÉ RÁNO S DH BLATNIČKA

MAPA

B3

koncert dechové hudby

15.00 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

HRAJÍ VÁM HROZENČANÉ

MAPA

B3

koncert dechové hudby

18.00 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

SLOVÁCKÁ KŘÍDLOVKA SOBOTA 14.00 - 17.00 RESTAURACE KORUNA

MAPA

B3

ORCHESTR SÁRVÁR

koncert dechové hudby z partnerského města 15.30 MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

MAPA

B2

TRACHTENKAPELLE TODTNAUBERG koncert dechové hudby z Německa

NEDĚLE 13. ZÁŘÍ 09.00 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

MAPA

B3

SNÍDÁME S DH BORŠIČANKA A. KONÍČKA koncert dechové hudby

14.30 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

MORAVANKA JANA SLABÁKA koncert dechové hudby

12

MAPA

B3

14.00 Staroměstská kapela 15.00 DH Nivničanka 16.00 DH Blatnička

MAPA

B1

MAPA

B3


OSLAVA VÍNA V REDUTĚ PREZENTACE REGIONÁLNÍCH VINAŘSTVÍ S CM OHNICA

NEDĚLE 9.30 – 14.30, REDUTA

MAPA

B3

Oslava vína v Redutě je novou a jedinečnou součástí nedělního programu Slováckých slavností vína a otevřených památek. Účastníci obdrží katalog a upomínkovou skleničku ke slavnostem vína. Pojďte si užít vybraná vína přímo od vinaře v krásném barokním objektu uherskohradišťské Reduty za doprovodu libých tónů cimbálové muziky OHNICA. Těšit se můžete na degustační vzorky z těchto vinařství: Víno Hruška ŠSV Polešovice Víno Blatel a.s. Víno Zlomek-Vávra Vinařství Bunža Víno Jakubík a.s.

Vinařství U Kostela Vinařství Maňák Štěpán Vinařství Dufek AGRO Zlechov a.s. Vinaři Mařatice o.s. Vinařství Rochůz s.r.o.

Degustační vzorek získáte za 1 minci „REDUTA“ (cena mince: 10 Kč, ke koupi v pokladně na místě). Vstupné 100 Kč. V Redutě se bude lisovat čerstvá šťáva z hroznů na replice historického lisu.

VINNÝ STAN VINAŘŮ SADY

PÁTEK 16.00 – 23.00, SOBOTA 9.00 – 01.00, NEDĚLE 9.00 – 17.00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Letos už poosmé budou Vinaři Sady jako odborný garant ve Vinném stanu nabízet k ochutnání i zakoupení přes 30 vybraných vzorků vín ze Slovácké vinařské podoblasti přibližně od 15 vinařství. Vína budou chlazená a bude je nejenom možné ochutnat, ale také se o nich i ledaco dozvědět. Laické i odborné dotazy k vínu budou připraveni zodpovědět zkušení vinaři i degustátoři v řadách obsluhy. Páteční i sobotní večer zpříjemní návštěvníkům cimbálová muzika. Vinný stan najdete jako každý rok na Masarykově náměstí mezi kašnou a hlavním pódiem.

HRADIŠŤSKÝ JARMARK SOBOTA A NEDĚLE 8.00 – 17.00 MASARYKOVO B3 A MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ MAPA

MAPA

B2

MAPA

B3

Doprovodný program: pátek 17.00 - 23.00 CM OHNICA sobota 21.30 - 01.00 CM BÁLEŠÁCI

PREZENTACE LIDOVÝCH ŘEMESEL SOBOTA 10.00 – 17.00 SMETANOVY SADY D4

MAPA

13


ŽIDOVSKÁ SVATBA UKÁZKY OBŘADU, LIDOVÝCH KOSTÝMŮ I TANCE

NEDĚLE 10.30 – 11.30, PŘED SYNAGOGOU

MAPA

B2

Vystoupení taneční skupiny RUT z Prostějova, která představí tradiční židovskou svatbu, včetně obřadu v hebrejštině, kostýmů a typického svatebního tance. Ochutnávka košer vín, která vyrábí ortodoxní Židé tak, aby splňovala požadavky judaismu. Znamená to mimo jiné, že od zpracování hroznů až po zátkování láhví se celého výrobního procesu mohou účastnit pouze Židé světící šabat (sobotu). Celá výroba košer vína je plně oddělena od výroby ostatních vín. Do košer vín je možné přidávat pouze košer přísady. Pořádá Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana.

CYRIL A METODĚJ PO STOPÁCH STRHUJÍCÍHO PŘÍBĚHU

NEDĚLE 14.00 – 19.00, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

MAPA

B2

Bohatý program pro celou rodinu ve formě ukázek slovanských řemesel (kovář, mincíř, zbrojíř, šperkař), soutěží a kvízů pro malé i velké. Hlavním bodem programu je zábavné divadelní představení, které vtipnou formou líčí příběhy slovanských věrozvěstů.

14.00 - 15.00 Kvízy a hry se soluňskými bratry a ukázka řemesel 15.00 - 15.30 Jak se žilo na Moravě před příchodem slovanských věrozvěstů - divadelní představení 15.30 - 16.00 Cyril a Metoděj na Velké Moravě - divadelní představení 16.00 - 16.30 Historický průvod městem 16.30 - 19.00 Kvízy a hry se soluňskými bratry a ukázka řemesel 14


s l o vá c k é s l av n o s t i v í n a a o t e v ř e n ýc h pa m át e k

S o B o ta 12 . Z á ř Í 2 015 MAŘATICE – VINOHRADSKÁ ULICE 09:00 14:00

MIKROREGIONY SE PŘEDSTAVUjÍ

SLAVNOSTNÍ PRŮVOD „Za vínem do Hradišťa“ PUTOVÁNÍ VINOHRADSKOU ULICÍ

TO NEjLEPŠÍ Z REGIONU SLOVÁCKO OSTROŽSKO-VESELSKO Reduta ZA MORAVÚ Smetanovy sady DOLNÍ POOLŠAVÍ Jezuitská zahrada BUCHLOV Františkánský klášter VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Justiční palác (SUPŠ) STAROMěSTSKO nádvoří Staré radnice BÍLé KARPATY Galerie Slováckého muzea (Podrobnosti v programovém materiálu slavností.)

PALACKéHO NÁMěSTÍ 08:00–17:00

SLOVÁCKÁ jÍDELNA gastronomické speciality

MASARYKOVO NÁMěSTÍ 08:00–17:00 09:00–01:00 09:00 13:30 15:00 16:20 18:00 20:00–21:30

HRADIŠŤSKÝ jARMARK VINNÝ STAN (Od 21:30 hraje CM Bálešáci.) DOBRé RÁNO S DH BLATNIČKA VÍTEjTE V UHERSKéM HRADIŠTI medailony nejen slováckých souborů HRAjÍ VÁM HROZENČANé ZPÍVÁNÍ S CIMBÁLEM mužské pěvecké sbory ORCHESTR SÁRVÁR HRDZA koncert slovenské world music kapely

17:00–18:30

HRADIŠŤSKÝ jARMARK UHERSKÝ BROD medailony souborů TRACHTENKAPELLE TODTNAUBERG koncert dechové hudby z Německa PODVEČER SE SKUPINOU HELEMESE

15:00 16:30

BASTION PRO DěTI zábavné atrakce, hry a soutěže pro nejmenší

PŘÍSTAVIŠTě UHERSKé HRADIŠTě MUZIKANTSKé LODě plavby lodí DANAj a MORAVA MTM Band, Fragment a Děvčice

RESTAURACE KORUNA 14:00 18:00–22:00

KOLEjNÍ NÁDVOŘÍ 10:30

11:30–16:30

12:30–17:00

MARIÁNSKé NÁMěSTÍ 08:00–17:00 13:30 15:30

BASTION

TO NEjLEPŠÍ Z UHERSKéHO HRADIŠTě vystoupení hradišťských souborů a skupin VERE GRATIA historické tance středověku i renesance KMOTRIČKY posezení a zpívání s ženským sborem a muzičkou

VINNé SKLEPY A DALŠÍ OBjEKTY 19:00

VEČERNÍ POŘADY NEjEN VE SKLEPECH HARAFICA Slovácká búda CM KUNOVjAN U Musilů CM SUDOVjAN Hotel a restaurace Koníček CM VČELARAN Vinný sklep U Koruny CM PENTLA Atrium Domu U Hroznu CM j. ČECHA Vinotéka Hruška CM OHNICA Kolejní nádvoří CM OLŠAVA Atrium Havlíčkova CM LINTAVA Galerie slováckých vín

SMETANOVY SADY 10:00–17:00 13:00 16:00–18:00

PREZENTACE LIDOVÝCH ŘEMESEL HRAjTE Ně, HUSLIČKY přehlídka dětských cimbálových muzik ZUŠ jEZ A PIj, DUŠE MOjE, CO HRDLO RÁČÍ... o jídle a víně v podání špičkových souborů, muzik a sólistů

SLOVÁCKÁ TRŽNICE – AREÁL KASÁREN 10:00–18:00

SLOVÁCKÁ KŘÍDLOVKA tradiční pořad s DH regionu a hosty COUNTRY VEČER NA KORUNě hraje country kapela Podjezd

HISTORICKé PAMÁTKOVé OBjEKTY 09:00–17:00

OTEVŘENé PAMÁTKY MěSTA

LAHŮDKY ZE SLOVÁCKA

W W W. S l av n o S t I v I n aU h . c Z Změna programu v yhrazena.

15


s lovác k é s l av n os t i v í n a a ot e A

C

B

15

14

13

1

12

D

16 17 19

18 20

10 11

2

6

8

40 9

I1 37

3

35

I-

7

24 39

21 23

3

POLICE

5

22

2

4

29

25

26

27

27 28

4 1

JEZUITSKÁ KOLEJ  

11 MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 

2

REDUTA 

12 VINOTÉKA HRUŠKA 

3

KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO 

13 GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA  

4 JEZUITSKÁ ZAHRADA 

14 RESTAURACE KORUNA 

5 RADNICE 

15 VINNÝ SKLEP U KORUNY 

6 FARA – FARNÍ ZAHRADA 

16 KAPLE SVATÉ ALŽBĚTY 

7

17 FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER  

HOTEL A PASÁŽ SLUNCE 

8 LÉKÁRNA U ZLATÉ KORUNY  9 DŮM KNIHY PORTAL 

18 KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE 

16 10 ATRIUM STARÉ RADNICE 

19 GYMNÁZIUM 

20 SYNAGOGA (KNIHOVNA BBB)  21 OBJEKT SPECIÁLNÍ ŠKOLY  22 KAPLE SVATÉHO ŠEBESTIÁNA  23 JUSTIČNÍ PALÁC (SUŠP)   24 BÝVALÁ VĚZNICE  25 SLOVÁCKÉ MUZEUM  26 KINO HVĚZDA  27 SMETANOVY SADY 


v ř e n ýc h pa m át e k 12 .–13. z á ř í 2 015 E

G

F

H 34

31

32

33

36 30

38

28 SLOVÁCKÁ BÚDA  29 BASTION  30 HOTEL A RESTAURACE KONÍČEK  31 VINNÝ SKLEP U LISU  32 VINNÝ SKLEP U VČELKY  33 VINNÝ SKLEP SYNOT  34 KAPLE SV. ROCHA  35 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ  36 VINNÝ SKLEP U MUSILŮ 

37 GALERIE SLOVÁCKÝCH VÍN  38 KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE  39 ATRIUM HAVLÍČKOVA 

 ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ  STANOVIŠTĚ MIKROREGIONU  OSTATNÍ MÍSTA

40 ATRIUM DOMU U HROZNU 

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE Mimo mapu (k. ú. Sady) 

VÝŠINA SVATÉHO METODĚJE (mimo mapu) 

INFORMAČNÍ CENTRUM PŘÍSTAVIŠTĚ – PLAVBA LODÍ TOALETY

POLICE

STANOVIŠTĚ PRVNÍ POMOCI MĚSTSKÁ POLICIE ( 156)


s l o vá c k é s l av n o s t i v í n a a o t e v ř e n ýc h pa m át e k

n e d ě l e 13 . Z á ř Í 2 015 Palackého náměstí 08:00–17:00

kostel sv. Františka Xaverského

slovácká jídelna gastronomické speciality

masarykovo náměstí 08:00–17:00

hradišťský jarmark

09:00

snídáme s dh Boršičanka a. koníčka koncert dechové hudby

10:00

mše svatá

11:15

ave maria – varhany a zPěv koncert stanislava halody a ivany zámečníkové

kolejní nádvoří

09:00–17:00

vinný stan přehlídka a prodej regionálních vín

12:00

tomáš kočko a orchestr koncert word music

14:30

moravanka jana slaBáka koncert dechové hudby

16:15

Fs včelaran – ten hruBý Bor vystoupení k 55. výročí souboru

18:00–20:00

Písnička na rozloučenou

13:00

uvážu si šátek, červený jak Plameň přehlídka úvazů šátků s cm mladí Burčáci

Františkánský klášter 14:00

michal hromek consort koncert – tradiční témata z Irska a Čech

smetanovy sady 14:00–17:00

08:00–17:00

hradišťský jarmark

09:30

Gajdošku s Gajdama vystoupení Gajdošů z kopanic a hostů

14:00–19:00

synaGoGa 10:30

mariánské náměstí

židovská svatBa (Knihovna B. B. Buchlovana) ukázky obřadu, lidových kostýmů a tance

Přístaviště uherské hradiště 12:00–16:00

cyril a metoděj po stopách strhujícího příběhu

oslava vína v redutě prezentace regionálních vinařství s cm ohnica

09:00–17:00

otevření vyBraných Památek

10:00

Putování za historií města i. okruh městem

14:00

Putování za historií města ii. kostel Zvěstování P. M. (františkánský kostel)

15:00

Putování za historií města iii. synagoga (Knihovna BBB)

16:00

Putování za historií města iv. okruh městem

kostel zvěstování Panny marie 10:30

hradišťan koncert cm hradišťan s jiřim Pavlicou

Galerie slováckého muzea 10:00–13:00

dětský ateliér výtvarná dílna na téma lidových řemesel

W W W. S l av n o S t I v I n aU h . c Z Změna programu v yhrazena.

18

muzicírování u vody staroměstská kapela v přístavišti a děvčice na lodi Morava

den otevřených Památek

reduta 09:30–14:30

středověké městečko shš memento mori


MIKROREGIONY SE PŘEDSTAVUJÍ Sedm sdružení obcí a dvě města, Uherské Hradiště a Uherský Brod, ukáží každému návštěvníkovi své kouzlo. Od Chřibů po Bílé Karpaty žije bodrý slovácký lid, který věří v Boha, tradice a um předávaný po několik pokolení. Na tomto uzemí najdete zámky Buchlovice a Nový Světlov v Bojkovicích, středověký hrad Buchlov, velkomoravské hradisko Starého Města i poutní místo Velehrad. Narodil se zde učitel národů Komenský. Po staletí se zde udržují jízdy králů ve Vlčnově, Kunovicích a Hluku, téměř ve všech obcích slovácké hody s právem, košty vín nebo masopustní veselí. Úrodný úval lemují vinohrady, protíná technická památka Baťův kanál a nespočet kilometrů cyklostezek. A hlavně, náš kraj je znám svou pohostinností a dobrými lidmi.

BUCHLOV SOBOTA 10.00 – 15.00, NÁDVOŘÍ A SKLEPY FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA

MAPA

B2

17

Boršice, Buchlovice, Břestek, Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany, Salaš, Staré Hutě, Stříbrnice, Stupava, Tupesy, Velehrad, Zlechov Před klášterem: 12.00 přivítání dechových hudeb DH Boršičanka z Boršic DH Buchlovjané z Buchlovic 13.05 Slovácký kroužek Zlechov 13.25 Omlazená CM, Osvětimany 13.45 Děcka z Buchlovic, Buchlovice 14.10 Čutora – dětský folklorní soubor z Tupes Tupeské parádnice, Tupesy Mužský pěvecký sbor Tupešané, Tupesy 14.55 FS Pentlička z Boršic Na nádvoří: 10.00 – 14.00 Bastafidli, Medlovice Doprovodný program: 10.00 – 15.00 ochutnávka regionálních pochutin, řemesla z regionu, výstava hub, Mykologický klub Salaš a vaření trnek, obec Břestek

BÍLÉ KARPATY SOBOTA 12.20 – 14.45, GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA

MAPA

A1

13

Dolní Němčí, Horní Němčí, Slavkov, Strání, Březová, Lopeník, Vyškovec, Vápenice, Starý Hrozenkov 12.20 12.40 12.45 13.05 13.25 13.45 14.05 14.25

FS Javorina, Strání zahájení za účasti všech starostů Národopisný krúžek Dolněmčan, D. Němčí Smíšený pěvecký sbor, Horní Němčí Harmonikáři z Vápenic Ženský pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí, Dolní Němčí Mužský pěvecký sbor Dolněmčané, Dolní Němčí Host - FS ze Srbska Češka Beseda Bela Crkva

Dechová hudba Březovjané bude koncertovat před Galerií Slováckého muzea 19


STAROMĚSTSKO SOBOTA 11.30 – 16.00, NÁDVOŘÍ STARÉ RADNICE

MAPA

B2

10

Babice, Boršice, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kostelany nad Moravou, Kudlovice, Nedakonice, Ořechov, Polešovice, Spytihněv, Staré Město, Sušice, Traplice, Tučapy, Újezdec, Vážany, Zlechov 11.30 12.00 12.25 12.40 12.55 13.10 13.30 13.45 14.00 14.15 14.20 14.45 15.00 15.15 15.25 15.45

CM St. Gabriela a mužský pěvecký sbor Kudlovice DH Nedakoňanka a Ženský a mužský sbor z Nedakonic Drmolice z Polešovic, Polešovjánek FS Kalina a dívčí sbor Kalinka z Babic Staroměstská kapela Chasa z Ořechova, DFS Děcka z Ořechova a CM Oskoruša Slovácký kroužek, Řemesla Zlechov Dechová hudba Boršičanka DFS Pentlička z Boršic Mužský sbor, Doliňáci a CM Bálešáci Dolina, Dolinečka a CM Bálešáci ze Starého Města Mužský pěvecký sbor Chlapčiska, ženský sbor Babčice ze Spytihněvi a Lajbl z Kostelan n. Mor. Společné zpívání starostů a místostarostů s CM Bálešáci Mužský pěvecký sbor Chlapi z Vážan FS Pentla z Boršic FS Lipuše z Jankovic

DOLNÍ POOLŠAVÍ SOBOTA 11.00 – 16.00, JEZUITSKÁ ZAHRADA (PARK PŘED OA)

MAPA

B4

4

Kunovice, Popovice, Podolí, Veletiny, Hradčovice, Drslavice, Míkovice, Sady, Vésky 11.00 zahájení s CM Vinár 11.30 Vítají Vás starostové obcí Mikroregionu Dolní Poolšaví 11.40 – 13.00 Děcka, poďte si hrát vystoupí: DFS Veleťánek s CM Vinár, Podolské Frišky s dětmi a CM Vinár, MŠ Drslavice, Kunovjánek s CM Kunovjánek, Malý Handrláček s CM Lintavěnka, Handrláček s CM ZUŠ Strážnice a Děcka z Kunovic 13.05 – 14.30 Tak sa u nás zpívá aj tancuje vystoupí: MPS Kunovice, Tetičky Kunovice, Podolští Sekáči, TS Popovjánek s CM Hora, FS Popovjan s CM Hora, ŽPS Kunovice s CM Lintava a FS Lintava s CM Lintava 14.30 - 15.00 Verbuňk aneb Pozvání do Areálu Jízdy králů Verbíři z Kunovic za doprovodu CM Lintava - Radovan Siman, Petr Polách 15.00 - 16.00 DH Hradčovjanka + MS Hradčovice Po celou dobu ochutnávky místních specialit a bohatá nabídka vín 20


OSTROŽSKO-VESELSKO MAPA

SOBOTA 12.15 – 16.00, NÁDVOŘÍ REDUTY

B3

2

Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Boršice u Blatnice, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh a Hluk 12.15 13.15 13.25 13.40 13.50 14.10 14.45

Dětský folklorní soubor Štěpnička z Veselí nad Moravou Dětský folklorní soubor Vavřínek z Blatnice pod Svatým Antonínkem Mužský pěvecký sbor z Hluku CM Višňa z Ostrožské Lhoty Foklorní soubor Dolňácko z Hluku + CM Višňa Zpívání starostů + CM Višňa Dechová hudba Novovešťanka

12.00 - 16.00 Řemesla a speciality z Ostrožska - Veselska Burčák - Vinotéka Na Zámku Uh. Ostroh - Jiří Buráň; burčák, víno - prodej burčáku a vína z Blatničky - Michal Janás; víno - prodej vína z Boršic u Blatnice - Víno Zlomek & Vávra; víno - prodej vína z Blatničky - Stanislav Hruška; krajové speciality - regionální speciality z Ostrožska-Veselska a Horňácka - Tetičky z Louky a Blatnice pod Svatým Antonínkem; prezentace mikroregion Ostrožsko-Veselsko, Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves

MĚSTO UHERSKÝ BROD SOBOTA 13.30 – 15.00, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

MAPA

B2

11

13.30 Dětský folklorní soubor Olšavěnka s cimbálovou muzikou Uherský Brod 14.30 Folklorní soubor Rozmarýn s cimbálovou muzikou Uherský Brod

21


VÝCHODNÍ SLOVÁCKO SOBOTA 12.30 – 16.00, NÁDVOŘÍ JUSTIČNÍHO PALÁCE

MAPA

C3

23

Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Korytná, Nivnice, Suchá Loz a Vlčnov 12.30 Slatinka, dětský folklórní soubor ZŠ a MŠ - Suchá Loz 12.45 Folklórní soubor Šohajek s cimbálovou muzikou Vlčci - Vlčnov 13.00 Folklórní soubor Kohútek - Bánov 13.20 Ženský sbor Plkotnice - Suchá Loz 13.35 Folklórní soubor Bobkovníci - Bystřice pod Lopeníkem 13.50 Folklórní soubor Vlčnovjan + cimbálová muzika 14.10 Mužský pěvecký sbor Mužáci - Korytná 14.25 Bánovské zpěvule - Bánov 14.40 Vlčnovské búdové umělkyně 15.00 Dechovečka mladých - Nivnice 15.20 Mužský pěvecký sbor - Vlčnov

ZA MORAVÚ SOBOTA 12.30 – 16.00, ALTÁN VE SMETANOVÝCH SADECH

MAPA

D4

27

Bílovice, Březolupy, Částkov, Kněžpole, Mistřice, Nedachlebice, Pašovice, Svárov, Topolná, Zlámanec, Prakšice a Šarovy 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30

22

DH Topolanka DH Kněžpolanka Kněžpolský mužský pěvecký sbor Pěvecký sbor Děvčice z Kněžpola FS Holomňa - Prakšice Nedachlebjan - pěvecký sbor CM Včelaran


PUTOVÁNÍ VINOHRADSKOU ULICÍ SOBOTA 14.00 – 02.00, VINOHRADSKÁ ULICE

MAPA

F2

Objevte pohádkovou uličku královského města Uherského Hradiště s jedinečnými měšťanskými sklepy i starobylou vinařskou tradicí. Poznejte nezaměnitelnou atmosféru otevřených vinných sklepů, slovácké pohostinnosti a folkloru. Také v rámci letošních Slováckých slavností vína a otevřených památek proběhne již poosmé Putování Vinohradskou ulicí. Letošní ročník nabídne program nejen pro milovníky vína a slováckých gurmánských specialit, ale i pro děti a zájemce o jedinečnou atmosféru mařatské Vinohradské ulice.

NEJLEPŠÍ VÍNA ZE SLOVÁCKA

GURMÁNSKÉ SPECIALITY

Brána Vinohradské ulice se pro návštěvníky otevře již tradičně v sobotu ve 14.00. V nabídce odpoledního rodinného programu si vybere každý. Milovníci vína si určitě nenechají ujít Národní nominační výstavu Slovácké vinařské podoblasti (hlavní stan na parkovišti Office centra SYNOT), která nabídne 347 nejlepších vín, jež se urodila na Slovácku. Během programu budou také vyhlášeny výsledky výstavy a předána ocenění nejlepším vinařům.

Na stanovištích si s pohárkem skvělého vína můžete pochutnat i na slováckých specialitách. Čekají na vás dobroty od regionálních výrobců. Při putování Vinohradskou ulicí ochutnáte grilované speciality z mnoha druhů mas a spoustu dalších skvělých specialit. Nabídka bude letos rozšířena o dvě velké jídelny, v nichž si pochutnáte například na husí roládě, pečeném jehněčím mase či pravém slováckém guláši.

VINAŘSKÁ ZAHRADA, NOVÉ STANOVIŠTĚ

Pro děti bude připraven dětský koutek s velmi atraktivním programem. V tvůrčí dílně na parkovišti před Office centrem SYNOT objevíte příjemné zákoutí plné aktivit a prostor, kde si malý návštěvník bude moci na vlastní kůži vyzkoušet řemesla našich babiček a dědečků. Tvůrčí dílna se bude skládat z několika stanovišť, kdy na každém z nich se děti nejen dozvědí spoustu zajímavých informací o daném řemesle, ale budou si jej moci také vyzkoušet. Půjde například o pletení náramků, práci s vinařským lisem, mletí a lisování hroznů a výrobu hroznové šťávy s ochutnávkou. Děti, ale i dospělí, si mohou vyzkoušet stloukání másla nebo dlabání dýní, nebo se dozvědí, jak se dobře starat o vinohrad.

Při putování malebnou Vinohradskou uličkou najdete v jednotlivých vinných sklepích a venkovních stanovištích nabídku nejlepších vinařství z celého Slovácka. Můžete ochutnat ta nejlepší vína z produkce Víno Hruška, Vinařství Bunža, Vinařství Dvůr pod starýma horama, Vinařství Volařík, Galerie Slováckých vín nabídne ta nejlepší vína od třinácti vinařů a na stanovišti Ráje vína okoštujete vína z Vinařství Modrý Hrozen, nebo z Malého vinařství z Velkých Němčic. Na novém stanovišti s poetickým názvem Vinařská zahrada si nenechejte ujít možnost ochutnat výborná vína od Vinařství Modrá, Vinařství Janás a Vinařství Fryšták. Od 17.00 se otevřou historické vinné sklepy U Lisu, Včelka U Masaříků, Jahoda a SYNOT, v nichž se rozezní cimbálové muziky a zavoní lahodné místní speciality a další slovácké gurmánské pochoutky. Na jednom kilometru, který je lemován jedinečnými měšťanskými vinnými sklepy, tak zažijete nejen největší koncentraci vína a burčáku, ale také cimbálových muzik.

ZÁBAVA PRO DĚTI

NEJKRÁSNĚJŠÍ SLOVÁCKÝ KROJ Sobotní podvečer bude ve velkém stanu na parkovišti Office centra SYNOT patřit nejen vyhlášení vítězů Národní výstavy vín Slovácké podoblasti v 17.30, ale od 19.00 také vyhlášení ankety slováckého týdeníku DOBRÝ DEN S KURÝREM, v níž čtenáři hlasovali pro nejkrásnější slovácký kroj. Hraje CM Falešnica, vítěz Hvězdy slováckého folkloru 2013 v kategorii cimbálových muzik, a finalisté letošního ročníku. Moderuje Tereza Habartová.

VLÁČEK Z CENTRA DO VINOHRAD V sobotu budete moci pro přepravu do Vinohradské ulice a zpět využít jedinečný vinařský vláček, který bude zdarma v pravidelných intervalech jezdit mezi Palackého náměstím a Vinohradskou ulicí. Zastávka vláčku bude i v nově otevřené Slovácké tržnici. Odjezdy z Palackého náměstí směrem do Vinohradské ulice (se zástavkou ve Slovácké tržnici): 13.30/14.30/ 15.30/16.30/17.30/18.30. Odjezdy z Vinohradské ulice směrem na Palackého náměstí (se zastávkou ve Slovácké tržnici): 14.00/15.00/16.00/17.00/18.00

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ Neděle 13. září bude patřit tradičně Dnu otevřených památek, mezi které patří hned několik historických vinných sklepů ve Vinohradské ulici. Sklepy Včelka, Synot, U Dvořáků a U Masaříků budou otevřené od 14.00 do 18.00. 23


DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V České republice se letos konají Dny evropského dědictví v termínu 5. až 13. září. Uherské Hradiště zvolilo tradičně pro konání této celoevropské akce druhý zářijový víkend. A tradice trvá už čtvrtstoletí. Ve dnech 12. a 13. září se pro návštěvníky bezplatně otevře 26 památek. Protože od roku 2003 se v tomto termínu konají Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, dochází k výjimečné symbióze tradic, folklóru a vína v prostředí památkových objektů, které vytváří jedinečnou kulisu a v sobotu nabídnou prostor pro prezentaci jednotlivých mikroregionů. I v letošním roce budete mít díky vstřícnému přístupu správce objektu, kterým je Okresní soud, možnost prohlídky autentických prostor vězeňské kaple a několika cel - samotek. Občanské sdružení Memoria přislíbilo připravit do prostor výstavní panely, tematické texty, výpovědi pamětníků. Prohlídky budou probíhat v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne. V rámci prohlídky bývalé jezuitské koleje (nově nazývané Slovácké centrum kultury a tradic) si udělejte čas na prohlídku Stálé expozice dějin města, která je trvale zdarma, a prohlédněte si díla v Galerii Joži Uprky, která pro vás v tyto dny připravila snížené vstupné. Pokud využijete k prohlídkám památek o poznání klidnější neděli, určitě vás mile překvapí připravený program. Například v 10.30 začne v kostele Zvěstování Panny Marie koncert Hradišťanu. V kostele sv. Františka Xaverského proběhne koncert v podání Ivany Zámečníkové (soprán) a Stanislava Halody (varhany), začátek v 11.15. Příjemný zážitek si určitě odnesete také z rajského dvora bývalého františkánského kláštera, kde ve 14.00

vystoupí Michal Hromek Consort. Putování za historií města letos dostane nový rozměr. V neděli 13. září v 10.00 a v 16.00 hodin mají průvodci připraven okruh městem, během něhož se dozvíte řadu zajímavostí o prostorách a domech, které jsou důležitou součástí historie města. Vychází se vždy od radnice na Masarykově náměstí. Novinkou budou podrobné prohlídky dvou zpřístupněných památek. Zájemci o historii kostela Zvěstování Panny Marie (františkánský) se sejdou na Mariánském náměstí před kostelem v 14.00 hodin. Odpoledne v 15.00 hodin proběhne organizovaná prohlídka Knihovny B. B. Buchlovana, zájemci se opět shromáždí před vstupem. I touto drobnou akcí si

připomínáme výročí 140 let od postavení této bývalé synagogy a 130. výročí narození Bedřicha Beneše Buchlovana, osobnosti, jejíž jméno knihovna nese. V rámci židovského roku můžete v 10.30 před knihovnou zhlédnout vystoupení Taneční skupiny RUT z Prostějova nazvané Židovská svatba. Pokud se rozhodnete pro prohlídku odlehlejších, tedy klidnějších lokalit, nabízí se kostel Narození Panny Marie v Sadech, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích na hřbitově, kaple sv. Rocha na Rochusu nebo sklepy na Vinohradské ulici. V tomto případě věnujte velkou pozornost době zpřístupnění, protože je odlišná od otevření památek ve městě. KONCERTY V PAMÁTKÁCH

HRADIŠŤAN Neděle 10.30, kostel Zvěstování Panny Marie 24

MICHAL HROMEK CONSORT Neděle 14.00, františkánský klášter


s l o vá c k é s l av n o s t i v í n a a o t e v ř e n ýc h pa m át e k D n Y e v R o p S k É h o D Ě D I c t v Í 12 . a 13 . Z á ř Í S e Z n a m o t e v ř e n ýc h pa m át e k Název památky

MAPA

Františkánský klášter

ulice

otevřeNo

17

Velehradská třída

so, ne 09:00–17:00

Jezuitská kolej

1

Masarykovo náměstí

so, ne 09:00–17:00

kostel sv. Fr. Xaverského

3

Masarykovo náměstí

so

09:00–17:00

ne

13:00–17:00

kostel zvěstování p. m.

18

Františkánská ulice

so, ne 09:00–17:00

kaple sv. Šebestiána

22

Palackého náměstí

so, ne 09:00–17:00

kaple sv. alžběty

16

Vodní

so, ne 09:00–17:00

lékárna u zlaté koruny

8

Masarykovo náměstí

so, ne 09:00–17:00

Radnice

5

Masarykovo náměstí

so, ne 09:00–17:00

portal

9

Masarykovo náměstí

so, ne 09:00–17:00

Hotel a pasáž Slunce

7

Masarykovo náměstí

so, ne 09:00–17:00

Justiční palác

23

Všehrdova

so, ne 09:00–17:00

Bývalá věznice

24

Politických vězňů

so

13:00–17:00 10:00–14:00

ne

Slovácké muzeum

25

Smetanovy sady

so, ne 09:00–17:00

Galerie Sm

13

Otakarova

so, ne 09:00–17:00

Fara – farní zahrada

6

Masarykovo náměstí

so, ne 09:00–17:00

Synagoga (knihovna BBB)

20

Velehradská třída

so, ne 09:00–17:00

kino Hvězda

26

náměstí Míru

so, ne 09:00–17:00

objekt speciální školy

21

Palackého náměstí

so, ne 10:00–16:00

Gymnázium

19

Velehradská třída

so, ne 09:00–17:00

kostel Nanebevzetí p. m.

38

Mařatice – hřbitov

ne

13:00–17:00

kaple sv. Rocha

34

Nad vinohrady

ne

13:00–17:00

Sady

so

09:00–17:00 13:00–17:00

kostel Narození p. m.

ne

36

1. máje

so

14:00–17:00

vinný sklep u lisu

31

Vinohradská

so

14:00–24:00

vinný sklep u včelky

32

Vinohradská

ne

14:00–18:00

vinný sklep Synot

33

Vinohradská

ne

14:00–18:00

Sokolovna

B1

Tyršovo náměstí

so

09:00–17:00

vinný sklep u musilů

putováNí za HiStoRií neděle 10:00 hodin – okruh městem (sraz před radnicí na Masarykově náměstí) 14:00 hodin – komentovaná prohlídka kostela Zvěstování Panny Marie (Františkánský kostel) 15:00 hodin – komentovaná prohlídka bývalé synagogy (Knihovna B. B. Buchlovana) 16:00 hodin – okruh městem (sraz před radnicí na Masarykově náměstí)


HRDZA KONCERT ŠPIČKOVÉ SLOVENSKÉ WORLD MUSIC KAPELY

SOBOTA 20.00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

MAPA

B3

Kapela, která vaří v jednom hrnci slovenské lidové kořeny, folkovou něhu a rockovou dravost, kterou ochucuje něžnou melodikou a jazzovou rytmikou. Zemité kořeny východoslovenského folkloru upravené do moderní podoby strhnou jakékoliv publikum k tanci a úsměvu. Skupina úspěšně koncertuje hlavně jako miláček festivalů na Slovensku a v Čechách, ale také v Polsku a Německu. Od roku 2012 Hrdza účinkuje v šestičlenné sestavě. V roce 2014 oslavila Hrdza na festivalu ve Východné 15 let své existence. Letos kapela v obci Štefanovce u Prešova natočila klip na píseň Zbojnícka. Aktuální sestava: Veronika Šoltysová-Rabadová - zpěv, Slavomír Gibarti - zpěv, akustická a elektrická kytara, koncovka,Michal Brandys - housle, vokály, Pavol Boleš - basová kytara, vokály, Michal Lörinc bicí, perkusy, Matej Palidrab - akordeón, vokály

TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR KONCERT WORLD MUSIC KAPELY S MORAVSKÝMI KOŘENY

NEDĚLE 12.00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Dvojnásobní držitelé ceny Anděl za album roku, jejich album „Poplór“ bodovalo v prestižní TOP 20 Europian World Music Charts, album „Do kamene tesané aneb Ondráš“ se stalo předobrazem polského divadelního představení Ondraszek - pan Łysej Góry... Se svou muzikou inspirovanou tradiční moravskou hudbou objíždějí Evropu od Ruska až po Irsko, hrají na festivalech folklórních, folkových, rockových i metalových. Zatímco jejich první album - „Horní chlapci“ - je folkovým holdem valašskému básníkovi Ladislavu Nezdařilovi, aktuální CD „Cestou na jih“ - je etnorockovým putováním folklórními regiony Moravy ze severu na jih. A v rozpětí mezi těmito alby najdete hudbu Tomáše Kočka a jeho Orchestru. World music s moravskými kořeny.

MAPA

B3

Nástrojové obsazení: Tomáš Kočko - kytara, mandolína, koncovka, zpěv, Helenka Vyvozilová - zobcové flétny, dvojačka, housle, cimbál, vokály, Libuška Černá - viola, housle, vokály, zpěv, Pavel Bongo Plch - perkuse, cimbál, vokály, Kamil „Medvěd“ Tománek - kontrabas, vokály, Stanislav Pliska - bicí, perkuse

OZVĚNY SLOVÁCKÝCH SLAVNOSTÍ VÍNA

26


INZERTNÍ PŘÍLOHA DOBRÉHO DNE

Ů J O R K Ě T E L NA PA a otevřených památek na ví tí os vn sla ch ký ác dárek a vzpomínka ze Slov

Po dobu konání . a 13. září) 2 (1 A ÍN V Í T S O SLAVN it si knihu můžete koup u ve stánku u obchod Chocomania ěstí na Masarykově nám ALŠÍ D ti iš d v Uherském Hra DOTISoKdeji r opět v p Kč! 9 za 28

V KROJI NA LIGU ZDARMA! SOBOTA 12. ZÁŘÍ V 17.00, MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ STADION MIROSLAVA VALENTY V letošním roce se sešel los nejvyšší fotbalové soutěže s termínem Slováckých slavností vína a tak 1.FC Slovácko připravil pro své fanoušky, ale i návštěvníky slavností jedinečnou příležitost navštívit ligový fotbal ve folklorním „balení“. V sobotu 12. září v 17.00 hodin nastoupí na Městském fotbalovém stadionu Miroslava Valenty fotbalisté 1.FC Slovácko proti vítězi Českého poháru Slovanu Liberec. Klub pro tuto příležitost připravil unikátní sadu dresů s folklorními motivy, jehož repliku si budou moci fanoušci zakoupit přímo na utkání. „V mé kariéře to bude zvláštní zápas, ale na Slovácku jsem už pět let a tak se tak trochu cítím součástí tohoto regionu, proto bude pro mě skutečně zvláštní příležitost nastoupit v den slováckých slavností, kdy je město plné folkloru a dobré nálady, v dresu se slováckými motivy. Každopádně

se na výjimečnou atmosféru a určitě krásný zápas těším,“ řekl za všechny hráče kapitán týmu Libor Došek. Zároveň připravil majitel klubu Zdeněk Zemek pro všechny krojované milé překvapení. Kdo přijde na toto utkání v kroji, bude mít vstup do sektoru D zdarma. „Bylo by krásné, kdybychom zaplnili sektor za brankou krojovanými, pro které může být tento zápas příležitostí navštívit třeba i prvně ligový fotbal. Snad se jim u nás zalíbí a stanou se našimi fanoušky,“ vyslovil své přání majitel 1.FC Slovácko Zdeněk Zemek, který krojovaným fanouškům přidal i volný vstup do Galerie Joži Úprky, která je v areálu Jezuitské koleje na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. 6. kolo Synot ligy: 1.FC SLOVÁCKO - SLOVAN LIBEREC Krojovaní mají vstup na tribunu D zdarma

27


INZERTNÍ PŘÍLOHA DOBRÉHO DNE

28


INZERTNÍ PŘÍLOHA DOBRÉHO DNE

FANDÍME SLOVÁCKÝM TRADICÍM! Podporujeme: „PUTOVÁNÍ VINOHRADSKOU ULICÍ UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2015“

3.400.000 Kč PENB

C

2.579.000 Kč PENB

G

PUTOVÁNÍ Nové byty UHERSKÉ HRADIŠTĚ - NOVÉ ŠTĚPNICE PENB

Ořechov u Uh. Hradiště, okres UH Novostavba cihlového RD 4+1 s garáží, venkovní terasa, podlahové topení, vlastní studna, zahrada 586 m 2. Tel.: 603 246 680

B

7. a 8. září 2013 Uherské Hradiště Mařatice

Uherský Brod, okres UH Cihlový, celopodsklepený rodinný dům s garáží poblíž centra města, ve velmi dobrém stavu, ústřední plynové topení.

N10343 Tel.: 603 246 680

1.250.000 Kč PENB

VINOHRADSKOU ULICÍ 2013

N10658

2.350.000 Kč

G

PRO MIMOŘÁDNÝ ZÁJEM

Objevte pohádkovou uličku královského města Uherského Hradiště s jedinečnými měšťanskými sklepy i starobylou vinařskou tradicí. Poznejte nezaměnitelnou atmosféru otevřených vinných sklepů, slovácké pohostinnosti a folkloru.

ZAHAJUJEME

PRODEJ BYTŮ V B2/B3!

VÝHRADNÍ PRODEJCE:

INVESTOR:

Program a všechny podrobnosti na development, a.s. www.vinohradskaulice.cz

• nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk • lokalita Nové Štěpnice, ul. Zahrádky, 5 minut chůze od centra města • každý byt má prostornou terasu, moderní dispozice, výtah • DOKONČENÍ: A2 - JARO 2016, B2/B3 - ZIMA 2016 Za POdPOry:

Hlavní Partner:

PartneŘI:

sPOlUPracUjí:

přírodní mošty

Občanské sdrUžení kUnOvjan

Staré Město, okres UH Cihlový RD 3+1 se zahrádkou v klidné části města, dům je napojen na kanalizaci, plyn, obecní vodovod, ihned volný. Tel.: 603 246 680

2+kk Uh. Hradiště - Kasárna, okres UH Hezký a prostorný cihlový byt 2+kk v novostavbě, plocha 74 m 2, 1.p/3, balkon, možnost garáže, OV.

N10004 Tel.: 603 246 680

N10732

Infolinka: 603 246 680

www.zvonek.cz

Prodáme výhodně i váš byt, dům, chatu nebo pozemek!  603 246 680

29


INZERTNÍ PŘÍLOHA DOBRÉHO DNE

30


ČTĚTE KAŽDÉ PONDĚLÍ

SLOVÁCKÝ TÝDENÍK www.idobryden.cz MOBILNÍ APLIKACE

E-NOVINY

TIŠTĚNÉ NOVINY

OBSÁHLOU REPORTÁŽ ZE SLAVNOSTÍ VÍNA, VČETNĚ BOHATÝCH FOTOGALERIÍ NAJDETE V DOBRÉM DNU JIŽ V PONDĚLÍ 14. ZÁŘÍ 2015


Oficiální brožura XIII. Slováckých slavností vína a otevřených památek 2015. Připravila redakce DOBRÉHO DNE ve spolupráci s Klubem kultury Uherské Hradiště. Osvit a tisk: Samab Brno Group, a. s. SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ!

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek - 2015  

Uh. Hradiště, 12. - 13. září 2015

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek - 2015  

Uh. Hradiště, 12. - 13. září 2015

Advertisement