Page 1

S L O VÁ C K É S L AV N O S T I V Í N A A O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K

12. - 14. ZÁŘÍ 2014 UHERSKÉ HRADIŠTĚ Již podvanácté královské město Uherské Hradiště, srdce Slovácka, otevírá svou náruč všem milovníkům živého folkloru, vinařských tradic, lidové písně a tance. MA ŘA TICE - V INOH RA DS KÁ U LICE

VSTUP NA VŠECHNY AKCE JE ZDARMA!


VÍTEJTE V UHERSKÉM HRADIŠTI

Vážení čtenáři, milí přátelé slováckých slavností, máme za sebou intenzivní přípravy na událost, která v průběhu roku patří v našem městě k těm nejvýznamnějším. Připraven je další, v tomto případě už 12. ročník Slováckých slavností vína a otevřených památek. Taková přehlídka lidových tradic, folkloru, umu a historie celého regionu je svým rozsahem v České republice unikátní. A město Uherské Hradiště, přes to, že má za sebou už jedenáctery slavnosti, považuje stále za velkou čest, že může být nositelem a hostitelem této jedinečné akce. Dnes, po letech zkušeností, se již sice opíráme o prověřený a po všech stránkách připravený tým pořadatelů, nicméně ani to neubírá nic na skutečnosti, že nachystat, zorganizovat a zabezpečit tak obří akci - v podstatě největší přehlídku tradiční lidové kultury Slovácka - není jednoduché. Musíme totiž počítat nejen s účastí více než 4 tisíc krojovaných, kteří reprezentují přes sto měst a obcí z okolí Uherského Hradiště, ale také s ohromným náporem návštěvníků, jimž je nutné zajistit prvotřídní servis a přitom zachovat město funkční a bezpečnostně naprosto zajištěné. Letošní termín Slováckých slavností vína a otevřených památek připadne na víkend od 12. do 14. září. Hlavní sobotní program - tedy průvod městem - se bude jmenovat „Pro úrodu do Hradišťa“. Náplň slavností pak bude tradiční: prezentace lidových řemesel u Slováckého muzea a na Masarykově náměstí, slavnosti dětem, muzikantské lodě na Moravě, exhibice jednotlivých mikroregionů po celém městě, přehlídka dechovek, populární Putování Vinohradskou ulicí a další. Samozřejmě, jako každý rok, nebudou chybět otevřené památky - letos opět s možností navštívit bývalou věznici. Návštěvě památek je určena zejména klidnější neděle. Převratné novinky nebo překvapení letos nechystáme. Nevidíme smysl ani v honbě za co nejvyšším počtem návštěvníků, ani v přílivu novinek, jako spíše v kvalitním zajištění akce. Už zmíněné tisíce lidí se ve městě chtějí pobavit, najíst, napít, odpočinout si. A k tomu je zapotřebí špičkový servis a zázemí. Chyby se určitě najdou a nic nefunguje úplně dokonale, ale naše snaha je být připraven na 130 procent, aby ve výsledku aspoň 90 vyšlo. Chtěl bych ze srdce poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě letošního ročníku, včetně majitelů či správců památek na území města, a chtěl bych také všem popřát, aby Slavnosti vína a otevřených památek 2014 byly pro ně příjemným časem setkávání s přáteli, ale také s hudbou, tancem, zpěvem a lidovým veselím a v neposlední řadě dobrým vínem.   2

Květoslav Tichavský, starosta města Uherské Hradiště


SCHOLA LUDUS SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ POŘAD

PÁTEK 20.00 - 21.00 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

MAPA

B3

Letos poprvé budou Slovácké slavnosti vína a otevřených památek zahájeny přímo na Masarykově náměstí. Po oficiální části se krátce představí mikroregion Východní Slovácko v programu Vlastimila Ondry a Davida Pavlíčka. Z kraje J. A. Komenského se představí Folklorní soubor Kohútek a cimbálová muzika Strúček z Bánova, Bobkovníci z Bystřice pod Lopeníkem, manželé Věrní z Korytné, Ženský sboreček Nivnička a děti z Nivničky, ženský sbor Plkotnice ze Suché Loze a Folklorní soubor Vlčnovjan. Večerem provede Martin Rezek.

PRO ÚRODU DO HRADIŠŤA SLAVNOSTNÍ KROJOVANÝ PRŮVOD

SOBOTA 9.00 VINOHRADSKÁ ULICE

MAPA

F2

Úvodní sobotní program Slováckých slavností vína a otevřených památek má velice neformální charakter, o který se již tradičně starají Folklorní studio z Buchlovic a Mužský pěvecký sbor z Míkovic. Volný program spočívá v „ladění“ hlasů i charakterů jednotlivých krojovaných chas přicházejících do Mařatic. To se pochopitelně neobejde bez sklenky vína v případě Dolňáků a štamprle slivovice u Horňáků a Kopaničárů. Jedním z hlavních programů slavností vína byl a zůstává průvod krojovaných, který je v každém ročníku tematicky věnován nějakému řemeslu, obchodu, zvyku apod. Letos má podtext Pro úrodu do Hradišťa. Průvod tvoří každoročně přes 4 000 krojovaných účastníků z bezmála stovky obcí a měst, a to nejen ze Slovácka, ale i z Podluží, Hané a Valašska. Jedná se o největší akci tohoto druhu v České republice. Trasa průvodu je téměř dva kilometry dlouhá. Když čelo průvodu zdraví diváky na Masarykově náměstí, účastníci řazení v závěru průvodu ještě ani nevychází ze sklepů v Mařaticích… Trvá vždy nejméně dvě a půl hodiny, než masa krojovaných symbolicky zaplaví město barevnou směsí krojů a muziky. Průvod je možné sledovat po celé jeho délce. Skvělá místa nabízí ulice Sokolovská od hlavní křižovatky až po kruhový objezd u zimního stadionu. Řazení průvodu 2014 Uherské Hradiště - Uherský Brod - obce a města mikroregionů Bílé Karpaty - Východní Slovácko - Buchlov - Za Moravú - Ostrožsko - Staroměstsko* - Dolní Poolšaví* a hosté slavností*  (*zařadí se u zimního stadionu) 3


SLOVÁCKO SI PŘECE MUSÍ ZAMILOVAT KAŽDÝ „NÁŠ REGION JE SKUTEČNOU PERLOU, KTERÁ SI CELOSVĚTOVOU POZORNOST PRÁVEM ZASLOUŽÍ.“

Zakladatel Nadace SYNOT a podnikatel Ivo Valenta, iniciátor a mecenáš Slováckých slavností vína a otevřených památek Vzpomenete si, jak se zrodily Slovácké slavnosti vína a otevřených památek? Právě vás často označují jako iniciátora zrodu této akce. Jak to tenkrát bylo? Vždycky jsem měl velkou slabost pro folklor, lidové tradice a vinařské umění. A Slovácko je místem, ke kterému všechny zmíněné oblasti patří, a nejen to, může se jimi hrdě chlubit. Proto jsem jednou, při společném setkání se zástupci města ve sklípku ve Vinohradské ulici, toto téma nadhodil. Ptal jsem se, proč Uherské Hradiště nemá žádnou oslavu vinobraní, když by si ji právem zasloužilo. A myšlenka byla na světě. Samozřejmě že podobná akce stojí spoustu peněz, proto jsem nabídl, že se stanu mecenášem této akce. Zanedlouho byl „na světě“ první ročník Slováckých slavností vína a otevřených památek. Když se dnes zpětně ohlédnete za uplynulými ročníky, splnily slavnosti vaše tehdejší očekávání? Čekal jste, že se akce rozroste do dnešních rozměrů? Takový zájem jsme rozhodně nepředpokládali. Už první, „testovací“ ročník, kterého se zúčastnily tisíce lidí, pro nás byl velkým překvapením. Tehdy nás vůbec nenapadlo, že si akce může získat zájem až 70 000 lidí. Nadšení místních lidí mne nepřestává fascinovat. Nemyslím si, že by kdekoliv jinde u nás a vlastně nejen u nás, ale na celém světě bylo možné, aby se na 5 000 lidí z desítek obcí naprosto spontánně obleklo do lidového kroje a hrdě šlo tuto krásu ukazovat všem. To je možné jen u nás na Slovácku. Nadace SYNOT akci podporuje od samého vzniku až dodnes. Proč? Neměl jste někdy chuť nechat slavnosti jen na bedrech organizátorů? Tak to ani v nejmenším. Slovácké slavnosti jsou mou srdeční záležitostí. Byli jsme u jejich zrodu, byli jsme tu každý rok a budeme tu i nadále. Několik let jsme finančně podporovali také krojované účastníky průvodu, aby měli možnost 4

si svůj tradiční lidový oděv udržovat a spravovat. Jde nám ale především o to, aby si slavnosti mohly i nadále udržet svůj nekomerční charakter a nikdo z jejich návštěvníků nemusel platit vstupné na akci samotnou ani jakýkoliv bod z doprovodného programu. Prostě slavnosti patří všem - dětem i seniorům, a to bez ohledu na to, jaká je jejich finanční situace. Proto jsem nikdy ani neuvažoval o tom, že tuto akci nepodpořím. Díky slavnostem vína se dostala do povědomí veřejnosti také Vinohradská ulice… Ano, Vinohradskou ulici osobně nazývám „Zlatou uličkou“ Uherského Hradiště. Má bohatou historii, jedinečnou atmosféru a už podle názvu je naprosto logické, že se slavnostmi vína velmi úzce souvisí. Proto se zde každoročně během slavností otevírají vinné sklepy, lidé mohou degustovat víno, ochutnávat tradiční místní gastronomii, pozorovat při práci lidové řemeslníky, poslouchat cimbálové muziky a folklorní soubory. Nezapomínáme ani na nejmenší návštěvníky slavností, pro které je zde vždy připraven bohatý program včetně soutěží a her. Jaká je vaše představa o budoucnosti slavností? Určitě bych byl rád, kdyby se o akci ve větší míře dozvěděli také zahraniční turisté, kteří o Slovácku třeba nikdy ani neslyšeli. Jsem si jistý, že právě slavnosti by napomohly tomu, aby poznali krásy tohoto regionu a rádi se sem vraceli. Slovácko si

přece musí zamilovat každý. Kromě toho cestovní ruch znamená nové pracovní příležitosti - tedy vyšší zaměstnanost a další peníze pro region i místní živnostníky. Náš region je skutečnou perlou, která si celosvětovou pozornost právem zaslouží. Máte svůj vlastní kroj? Přestože jsem milovníkem folkloru a krojů, svůj vlastní kroj nemám. Rád se ale dívám na lidi, kteří kroj mají, umí ho nosit a přidávají k tomu navíc „duši“ regionu, který reprezentují. Letos plánuji do kroje poprvé obléknout i své malé dcerky. Už teď se moc těším, jak jim to bude v průvodu slušet, a doufám, že mne neodmítnou…


TO NEJLEPŠÍ Z UH. HRADIŠTĚ SOBOTA OD 10.30 KOLEJNÍ NÁDVOŘÍ

MAPA

B3

Na Kolejním nádvoří se vám představí to nejlepší z Uherského Hradiště. Začátek programu je plánován na 10.30, vše však závisí na délce průvodu... FS Kunovjan FS Cifra a FS Kalina Folklorní sdružení Míkovjan CM Jaroslava Čecha MPS Old Stars Hradišťanu FS Cifra Lenky Kraváčkové Po dobu prezentace města Uherské Hradiště bude probíhat veřejné presování čerstvé hroznové šťávy. Ukázka starého regionálního řemesla se uskuteční na replice tradičního vřetenového lisu, jehož „velkého bratra“ lze spatřit ve Vinohradské ulici U Lisu. Vylisovaná šťava bude zdarma k ochutnání.

VÍTEJTE V UHERSKÉM HRADIŠTI

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

SOBOTA 13.30 - 15.00 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ UHERSKÉ HRADIŠTĚ

ISBN 978-80-87589-04-5

MAPA

B3

Již potřetí slavnosti přivítají soubory různých mikroregionů. Letos to budou Folklorní soubor Kunovjan, který si tento rok připomíná 45. výročí svého založení, Národopisný krúžek Dolněmčan z Dolního Němčí a Folklorní soubor Javorina ze Strání a ženský sbor Netáta.

9 788087 589045

Nová obrazová publikace o historii a současnosti města ve třech jazykových mutacích s vloženým DVD. Cena 199 Kč, v prodeji v Městském informačním centru, Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště.

13.30 FS Kunovjan z Uherského Hradiště 13.55 NK Dolněmčan z Dolního Němčí 14.20 FS Javorina a ŽS Netáta ze Strání

5


STŘEDOVĚKÉ MĚSTEČKO SLAVNOSTI PRO DĚTI

SOBOTA 11.30 - 16.30 a NEDĚLE 10.30 - 18.00 Šermířská a divadelní společnost Memento mori z Uherského Ostrohu připravila pro děti a hravé dospělé nejrůznější interaktivní aktivity s historickou tematikou. V kostýmech se objeví kovář, hrnčíř, řezbář, ... Návštěvníci uvidí ražení mincí, pečení placek, vaření šermířské večeře v kotli, střelnice s luky, kušemi a nejrůznější hry. Děti se mohou vyfotit ve zbroji nebo kostýmu, zkusit um v malé dílničce. Vedle ležení bude výstava zbraní a zbrojí s výkladem, možnost jízdy na koni i skákací hrad. Turnaje ukončí módní přehlídka historických kostýmů. Diváci uvidí kostýmy od dob Římanů až po dobu Napoleona. SOBOTA MAPA Bastion C4 11.30 - 16.30 soutěže, kolotoč, kovárna 12.30 - 15.00 soutěže, souboje MAPA Kolejní nádvoří B3 15.00 VERE GRATIA - historické tance NEDĚLE MAPA Havlíčkova ulice B3 10.30 - 11.30 souboje Smetanovy sady MAPA 14.00 - 17.00 STŘEDOVĚKÉ MĚSTEČKO D4 - kolotoč, hry, řemesla, tábor, středověká škola, mincovna, kovárna, historická kuchyně, souboje 14.00 rytířský turnaj 14.30 ukázky tanců 15.00 dobová hudba pohádka 15.30 16.00 rytířský turnaj 16.30 dobová hudba 17.00 módní přehlídka DALŠÍ AKCE PRO DĚTI

DĚTSKÝ ATELIÉR MAPA

NEDĚLE 10.00 - 15.00, GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA

A1

Letošním tématem dětského ateliéru jsou tradice a lidová řemesla. Obrázky, které děti nakreslí, budou vystaveny v dětském ateliéru Galerie Slováckého muzea.

SY-NOTOVÁNÍ S DĚTMI TENTOKRÁTE O ZVÍŘATECH

NEDĚLE 10.00 - 12.00, ATRIUM STARÉ RADNICE

MAPA

B2

Písničky, malování a tvorba zvířátek z různých materiálů. Ukázky zvířat z Kovozoo. Účinkují dětská cimbálová muzika a dětský folklorní soubor Kunovjánek.

VINAŘSKÝ VLÁČEK NEDĚLE 13.00 - 17.30, VINOHRADSKÁ ULICE

MAPA

F2

- PALACKÉ NÁMĚSTÍ

Jízdní řád na str. 23

NA MASARYKOVÉ NÁMĚSTÍ WI-FI ZDARMA! 6

MAPA

B3

MAPA

C3


Z KRAJA POD JAVORINÚ NEJSTARŠÍ TYPY KROJŮ BÍLÝCH KARPAT

NEDĚLE 13.00 - 14.00 KOLEJNÍ NÁDVOŘÍ

MAPA

B3

Prostřednictvím krojové přehlídky budou mít návštěvníci možnost poznat krásu a rozmanitost lidového oděvu Bílých Karpat, jako jednoho z nejpozoruhodnějších projevů hmotné lidové kultury. Dlouhodobé soužití obyvatel obou stran moravsko-slovenské hranice přivedlo etnografky Zuzanu Bielikovou a Ludmilu Tarcalovou k myšlence prezentace některých vybraných krojových typů. Ze slovenské strany se představí krojové páry z Bošáce, Moravského Lieskového, Miškech Dedinky, Myjavy, Brezovej pod Bradlom, Vrboviec a dalších, prezentující obraz lidového oděvu v podjavořinském kraji a přilehlých oblastech na přelomu 19. a 20. století. Pozornost bude věnovaná kopaničářské variantě svátečního oděvu svobodných lidí u myjavského, lubinského a bošáckého typu kroje. Zaměří se na vývoj daného typu lidového oděvu, na jeho regionální a lokální specifikaci i různorodost, jako i vzájemné přesahy některých prvků mezi jednotlivými krojovými typy. Z moravské strany se představí krojované páry z Boršic u Blatnice, Březové, Bystřice pod Lopeníkem, Kněždubu, Nové Lhoty, Petrova, Starého Hrozenkova a Strání. Na krojích z moravské části Bílých Karpat uvidíte nejstarší typy krojových součástek, dozvíte se o jejich zvláštnosti, popřípadě shody ve střihu nebo materiálu se slovenskými kroji.

ZPÍVÁNÍ S CIMBÁLEM SOBOTA 16.20 - 17.30 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

MAPA

B3

Pořad zpívání mužských sborů s cimbálem dokresluje již roky, že k široké paletě folklorních činností patří neodmyslitelně také zpívání mužských sborů. Tato činnost je produktem zralých chlapů, kteří zamlada tančili v nějakém souboru a láska k folkloru jim zůstala, tak ji přetavili v mnohohlasný zpěv, reagující na různé životní situace a emoce. Opět se představí sbory z Kyjovska, Horňácka a Dolňácka, které bude doprovázet na cimbál Jan Káčer. Účinkují: Mužský pěvecký sbor Kunovice Mužský pěvecký sbor Mužáci ze Šardic Mužský pěvecký sbor Krasavci z Ostr. Nové Vsi Mužský pěvecký sbor Javorník Mužský pěvecký sbor z Valtic 7


SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ UVIDÍ POPRVÉ VEŘEJNOST „NOVINKAMI NEDĚLNÍHO PROGRAMU BUDOU HISTORICKÁ ŠKOLA A DOBOVÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA“

Antonín Mach, ředitel Klubu kultury v Uherském Hradišti, hlavního pořadatele Slováckých slavností vína a otevřených památek Letošní slavnosti otevře páteční program pro veřejnost... Rozšířily se oslavy vína do třídenního svátku? To je velmi podstatná novinka. Organizátoři slavností vnímají, že lidé přijíždějí do Uherského Hradiště již v pátek a těší se na druhý den, který je dominantní. Pro ně jsme před čtyřmi lety připravovali zpříjemnění ve formě vinného stanu. A proč návštěníkům nenabídnout ještě něco navíc? Páteční program býval jakýmsi poděkováním všem starostům a manažerům mikroregionů. Tato neveřejná akce vždy měla svoji kvalitativní část v programu a prezentovala i jednotlivé mikroregiony, letos to bude Východní Slovácko. Tak proč ji neukázat veřejnosti? Na druhou stranu musím říct, že slavnosti se nerozšiřují na třídenní slavnost. To bychom jako organizátoři nedokázali zvládnout a nachystat město na tento velký svátek soboty a neděle. V průběhu noci probíhá stavba jarmarku, technického zabezpečení, ozvučení, naváží se sociální zařízení, a to všechno není určeno pro oko diváka. Na páteční předvečer si však můžeme dovolit otevřít tento slavnostní zahajovací program, aby i Hradišťáci si mohli užít trošku „volnější“ náměstí, než tomu bude v sobotu.

s historickou a divadelní společností Memento mori. Středověké městečko ve Smetanových sadech nabídne nejen ukázky historických řemesel, dobových tanců, soubojů, divadel a zvláštního ležení. Dvěma novinkami budou historická škola, kde malí i velcí zájemci budou mít příležitost vyzkoušet si, kolik váží například drátěná košile, zastřílet si s lukem, zkusit si pár něžných tahů mečem, a určitě zajímavá bude přehlídka historických kostýmů na dobové módní přehlídce.

Muzikanti nehrají jen na pódiích, v uličkách, sklepech, ale i na lodích ... Řeka dává úrodu a z toho přirozenou cestou vytanul i folklor. Město Uherské Hradiště leží na řece Moravě, a proto zákonitě slavnosti pronikly do přístaviště. Muzikantské lodě jsou jednou z atrakcí pro malé a velké, ale nejsou jen o folkloru. To dokládá i doprovodný hudební program a gastronomická přehlídka rybích specialit. To, co plave v řece Moravě, ochutnáte i na souši. Lodě Morava ani Danaj nemají žádné jízdní řády. Svezou zájemce od přístavní hrany po Jarošov nebo po kunoCo z pozice hlavního pořadate- vický jez. le považujete za nejatraktivnější Bez jakých dárkočást tohoto víkendu? Atraktivnost pro jednoho či druhého vých předmětů je rozdílná. Určitě, kdo přijede do Uher- by návštěvského Hradiště za vínem, bude pro něj níci neměli atraktivní Národní soutěž vín slovácké odjíždět ze podoblasti jak ve Vinohradské ulici, s l a v n o s t í tak na Mariánském náměstí. Milovníci vína? folkloru si nenechají ujít krásný večerní Kdo má rád koncert CM Harafica a jejích hostů. víno, odveKrojovaný průvod vnímám jako atrakci ze si symbol samu o sobě, obrovský tahák pro oči. s l a v n o s t í Kdo viděl tu parádu, je pestrostí jednot- - d o b ro u livých měst a obcí naprosto fascinován. l a h v i n Takže hlavní roli budou hrát ku vína. víno, kroje a slovácké písníčky? P e s t r o u Příjemným zpestřením bude rozšíření škálu nanedělního programu, který koncipujeme b í d n o u 8

lidoví řemeslníci. Novinkou je větší výběr propagačních a upomínkových předmětů. Trička se symbolem slavností, deštník nebo slunečník, ať si každý vybere podle počasí, náramky a klíčenky a soubor pohlednic s folklorní tematikou. Turisté se s dotazy obracejí na Městské informační centrum, kde najdou odpovědi na své otázky návštěvníci slavností? Na Masarykově náměstí vedle pódia vyroste stánek slavností, který bude poskytovat veškeré informace. Stane se distribučním místem programových materiálů a zároveň místem, kdy si návštěvníci zakoupí upomínkové předměty. A to v koordinaci s Městským informačním centrem, kde mají profesionální zaměstnance, kteří poskytnou návštěvníkům informace k dílčí programové části. Co závěrem vzkážete návštěvníkům slavností vína? Všem návštěvníkům i účinkujícím za celý organizační tým přejeme, ať se jim v Uherském Hradišti líbí, ať si Slovácké slavnosti vína užijí a se všemi vjemy vzájemně propojí v jeden harmonický celek. Ať si oslava památek, folkloru, lidových řemesel, tradic uchová jedinečnou atmosféru, která provázela i předchozích jedenáct ročníků.


NAŠI NEJMENŠÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SOUBORŮ

SOBOTA 13.00 - 15.00 SLOVÁCKÁ BÚDA D4

MAPA

Rázovitou oblast Kopanic uvede Kopaničárek ze Starého Hrozenkova. Vedoucí souboru Marie Rapantová a umělecký vedoucí muziky Jan Rapant připravili s nejmenšími dětmi pásmo Budze ráno, starší děti zatancují U mája. Dolinečka, soubor s dlouholetou tradicí, zastupuje Staroměstsko. Jak to vypadá na nádraží ve Starém Městě, než přijede Šohaj, na který navazuje kača, zjistíme v pásmu Na nádraží. Vedoucími souboru jsou Kateřina Vránová, Jarmila Tomešková, doprovází Cimbálová muzika ZUŠ Uh. Hradiště, pobočka Staré Město. Marie Ježková a Taťána Milošová jsou vedoucími souboru Dolněmčánek. V pásmu Hrajeme si na tanec vystoupí děti od 3 do 11 let.

Doprovází cimbálová muzika Šáteček. Bojkovsko je v pořadu zastoupeno souborem Světlovánek. Pověsti o hradu Světlově ztvárnili v pásmu Na Turky vedoucí Jitka Maštalířová, Dagmar Peřestá a Bohumír Gottfried. Se Světlovánkem se také podíváme na bojkovský jarmak. Je těžší udělat boty, nebo sukni? Odpověď dá soubor Popovjánek s vedoucí Jitkou Novákovou. Úplně nejmladšími soubory jsou Míkovjánek a Omladinka. Oba byly založeny v roce 2012, letos budou mít v našem pořadu svou velkou premiéru. Míkovjánek s vedoucí Janou Trubačíkovou a Nikol Škráškovou předvede pásmo U potoka. Omladinka z Uh. Hradiště

se představí v pásmech Uspávání panenek a Ženilo se motovidlo. Vedoucími jsou Michaela Rosůlková a Simona Uhříčková. Z velké členské základny Hradišťánku se tentokrát představí skupinka Laďky Mikuláštíkové a Štěpánky Tománkové s pásmem Kováři, zatančí boršické, doprovází cimbálová muzika Hradišťánku.

Účinkují: Kopaničárek, Starý Hrozenkov Dolinečka, Staré Město Dolněmčánek, Dolní Němčí Světlovánek, Bojkovice Popovjánek, Popovice Míkovjánek, Míkovice Omladinka, Uherské Hradiště Hradišťánek, Uherské Hradiště

SLOVÁCKÝ VERBUŇK PŘEHLÍDKA NEJLEPŠÍCH VERBÍŘŮ

SOBOTA 17.30 - 18.30 KOLEJNÍ NÁDVOŘÍ B3

MAPA

Jak žije verbuňk v jednotlivých regionech Slovácka? V programu vystoupí generace verbířů, učitelé a žáci, slavní verbíři a jejich pokračovatelé za hudebního doprovodu CM Mladí Burčáci. Je potěšitelné, že v dnešní uspěchané, přetechnizované a konzumní společnosti se lidé na Slovácku umí radovat z lidového tance zvaného verbuňk, který byl v roce 2005 organizací UNESCO zapsán na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva. Co je k tomu vede? Je to radost z pohybu, prvek předvádivosti při vyhledávání životního partnera. Už v dětském věku se vlastně do určité míry porovnáváme a do určité míry soupeříme se svými vrstevníky. Verbuňk žije díky lidovým zábavám, ale také cílenou výchovou v souborech a slováckých krúžcích. Nesmíme také zapomenout na obětavost a nezbytnou podporu rodičů. Moderují Jan Blahůšek a David Pavlíček. 9


HRADIŠŤSKÝ JARMARK SOBOTA a NEDĚLE 8.00 - 17.00 MASARYKOVO B3 a MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ MAPA

MAPA

B2

PREZENTACE LIDOVÝCH ŘEMESEL SOBOTA 10.00 - 17.00 SMETANOVY SADY D4

MAPA

Dřevěné hračky, keramika, med, pečivo, víno a burčák od regionálních vinařů… Na obou hradišťských náměstích si svůj suvenýr vybere opravdu každý. Srdce města po dva dny roztepou téměř dvě stovky zručných řemeslníků, zabývajících se tradiční lidovou a uměleckou výrobou, a to nejen z našeho regionu, ale i z jiných koutů Moravy, Slezska, z Čech i ze Slovenska. Své zboží, um a vlastní výrobu zde prezentují vyhlášení mistři tradiční rukodělné výroby, ocenění titulem ministra kultury Nositelé tradice lidových řemesel, mistři řemesla ocenění regionální Cenou Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. Část plochy jarmarku již tradičně bude patřit těm tvůrcům z regionu Slovácko, kteří získali ochrannou známku Tradiční výrobek Slovácka. Vedle lidového sortimentu budou mít návštěvníci slavností možnost zakoupit a ochutnat i gastronomické speciality, včetně slováckého vína a burčáku.

KOŠT VÍN V REDUTĚ REGIONÁLNÍ VÝSTAVA VÍN

NEDĚLE 9.30 - 14.00 REDUTA B3 MAPA

Vinaři Mařatice, o. s., tradičně připravili nedělní výstavu vín. Návštěvníci si mohou vybírat mezi 400 až 500 vzorky, jejichž správnou teplotu zaručí i letos umístění lahví v chladicích boxech. Oceněn bude šampion bílých vín suchých, polosladkých a přírodně sladkých (výběr z bobulí, ledové, slámové, výběr z cibéb) a šampion červených vín. Vyhodnocení a předání diplomů se uskuteční na Masarykově náměstí už v sobotu. Sběr vzorků proběhl uplynulý víkend v kulturním zařízení v Mařaticích, kde se konala i jejich degustace a hodnocení. Garantem výstavy a vedoucím degustace je Vojtěch Luža z Velehradu. Na koštu vín hraje CM Kunovjan. Vstupné činí 300 Kč, cena zahrnuje katalog, koštovku a volnou degustaci. 10


NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2014 NOMINAČNÍ VÝSTAVA SLOVÁCKÉ PODOBLASTI

SOBOTA 9.00 - 20.00 MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ SOBOTA 14.00 - 01.00 VINOHRADSKÁ ULICE

MAPA

B2

MAPA

F2

Návštěvníci Slováckých slavností vína budou moci v průběhu celého dne a večera ochutnat 365 druhů vín, která získala 41 zlatých, 64 stříbrných a 7 bronzových medailí v nejprestižnější vinařské soutěži v České republice. Do celostátního kola Salonu vín - národní soutěže vín postoupilo ze slovácké vinařské podoblasti 257 vín. Vítězem se stalo Svatovavřinecké 2011, pozdní sběr, firmy Vinum Moravicum z Bzence. Toto víno se stalo Šampionem a vítězem kategorie červených suchých a polosuchých vín. Celá kolekce přihlášených vín bude návštěvníkům k dispozici ve Vinohradské ulici v areálu společnosti Synot. Degustaci doprovodí cimbálová muzika. Pro každého návštěvníka bude připravena sklenička na víno a přehledný katalog všech degustovaných vín. Stovka vybraných vín pak bude návštěvníkům k dispozici i na Mariánském náměstí v degustačním stanu Slováckých vinařů. Vstup do degustačních stanů je zdarma, každý návštěvník si pak může zakoupit za symbolickou cenu libovolný počet degustačních lístků. Šampioni a vítězové kategorií Bílá vína suchá a polosuchá (Rulandské bílé 2013, pozdní sběr - Stanislav Škrobák, bílá polosladká: Pálava 2013, výběr z hroznů - Jaroslav Vaďura, sladká vína (bílá, růžová i červená): Sauvignon 2012, slámové víno - Vinné sklepy Skalák/Leona Šebestová, růžová vína a klarety: Cabernet Sauvignon Rose 2013, pozdní sběr - Rodinné vinařství Košut, červená vína suchá a polosuchá: Svatovavřinecké 2011, pozdní sběr - Vinum Moravicum, červená vína polosladká: Zweigeltrebe barrique 2011, výběr z bobulí - Vinařství Štěpán Maňák z Žádovic a sekty: Crémant de Spielberg 2010, pěstitelský sekt - Spielberg CZ

VINNÝ STAN VINAŘŮ SADY PÁTEK 16.00 - 22.00, SOBOTA 8.00 - 01.00, NEDĚLE 8.00 - 17.00 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Odborný garant sdružení Vinaři Sady bude nabízet k ochutnání i k prodeji necelou čtyřicítku vín vinařů slovácké podoblasti. Jako zajímavost, která osloví nejen řidiče a děti, bude v nabídce nealkoholický, 100% přírodní vinný mošt.

Vína budou chlazená a nalévat je bude zkušená obsluha, u které se můžete leccos o vínech dozvědět. Páteční a sobotní chvíle se skleničkou vína nebo pohárkem burčáku zpříjemní cimbálové muziky.

MAPA

B3

Doprovodný program pátek 17.00 - 22.00 CM Ohnica sobota 20.00 - 01.00 CM Bálešáci

GALERIE SLOVÁCKÝCH VÍN NEDĚLE 10.00 - 16.00 MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

MAPA

B2

Galerie slováckých vín připravila pro letošní slavnosti vína velký vinařský zážitek. Ve velkém stanu na Mariánském náměstí připravila nabídku celkem 50 vín z těch nejlepších vinařství ze slovácké vinařské podoblasti. Kompletní degustační lístek vám pomůže dobře se zorientovat v nabízených vínech. Budou zde mít připravené i slovácké speciality k zakousnutí a výborný burčák. 11


GAJDOŠI Z KOPANIC NEDĚLE 9.30 - 10.30 MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ B2

MAPA

Účinkují: Gajdoši z Kopanic (Bohumil Gabrhel - gajdy, Lýdia Gabrhelová - zpěv a Jiří Gabrhel - gajdy) Gajdošská muzika ze Staré Břeclavi (Jan Huňař - gajdy, Jan Huňař ml. - prim a Lukáš Zonyga - kontr) Vacenovská gajdošská muzika (Miroslav Blahušek - gajdy, František Neduchal - prim a Tomáš Neduchal - kontr)

Málokterý hudební nástroj má tak dlouhou hudební tradici, je součástí hudebního instrumentáře tolika národů a měl takové společenské uplatnění jako dudy. Archaický původ, velké územní rozšíření a důležitá společenská funkce. To jsou základní atributy, které významným způsobem určují důležité postavení gajd mezi ostatními hudebními nástroji. Tento nástroj rozeznívaly ruce pastýřů, kejklířů, žebráků i císařů a králů. Jejich hlas povzbuzoval vojska v bitvách, ozývaly se při slavnostních příležitostech a obřadech panstva i prostého venkovského lidu, v chrámech i v nejhorších putykách. Dudy byly a jsou nástrojem zapomínaným i znovu objevovaným, přesto však zůstaly jedním z nejoblíbenějších nástrojů lidové hudby. Moravské gajdy, nebo správněji gajdy užívané v lidové muzice na Moravě, patřily kdysi k rozšířeným hudebním nástrojům. Z dochovaných historických pramenů je patrné, že gajdy byly v oblibě ve všech oblastech Moravy. Cílem pořadu je prezentace alespoň mála z této velmi bohaté gajdošské tradice.

TÓNY DECHOVÉ HUDBY SLOVÁCKÁ KŘÍDLOVKA

DH BLATNIČKA SOBOTA 9.00 - 10.00 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

MAPA

B3

SOBOTA 14.00 - 16.30 RESTAURACE KORUNA

DH BORŠIČANKA ANT. KONÍČKA NEDĚLE 9.00 - 10.00 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

MAPA

B3

...další muziky

NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

MAPA

B3

SOBOTA 15.00 - 16.00 20.00 - 24.00

Hraje vám DH Vlčnovjanka Lidová veselice s DH Hulíňané (Klub kultury) MAPA B3

14.30 - 16.00 16.15 - 18.00

Odpolední koncert DH Mistříňanka Štrajchkapela z Kněžpola

NEDĚLE

12

14.05 DH Sadovanka 14.55 DH Ořechovjané 15.50 DH Blatnička

MAPA

B1


OPIME SA PĚSNIČKÚ... SOBOTA 16.00 - 18.00 U SLOVÁCKÉ BÚDY D4

MAPA

Tradiční pořad u Slovácké búdy přináší vždy přehlídku špičkových cimbálových muzik, souborů a sólistů a dramaturgicky je směřován tak, aby alespoň část pořadu byla námětově zaměřena na víno. Nejinak tomu bude i letos, vždyť písniček o víně, těch známých i méně známých, je hodně. A krásných... A tak když některou uslyšíme vícekrát, nevadí. Prostor byl dán i účastníkům jubilejního 40. ročníku přehlídky Zazpívej, slavíčku. Stejně jako v posledních letech budou moci diváci hlasovat silou potlesku o ceně Slovácký šohaj. A i když nás k tomu nabádá název pořadu, nemusíme se „pěsničkú opit“, ale stačí, když si způsobíme dobrou náladu! Účinkují: CM Ohnica a zpěváci 40. ročníku soutěže Zazpívej, slavíčku CM Stanislava Gabriela FS Pentla s cimbálovou muzikou HCM Petra Mičky se sólisty FS Světlovan s CM Jaroslava Pavlíka s mužským sborem Vavřineček Slovem provází Vladimír Doskočil

MUZIKANTSKÉ LODĚ SOBOTA 12.30 - 17.00 a NEDĚLE 10.00 - 14.00 PŘÍSTAVIŠTĚ UH. HRADIŠTĚ A1 MAPA

K vyhledávaným programům uplynulých ročníků Slováckých slavností vína vždy patřily muzikantské lodě a muzicírování v přístavišti. Ani letos o ně nebudete ochuzeni. K výletu na trase směrem k Jarošovu nebo kunovickému jezu můžete využít kyvadlovou dopravu muzikantskými loděmi Danaj a Morava. Muzicírování v přístavišti vám pak jistě zpříjemní gastronomický zážitek z ochutnávky rybích specialit.

V přístavišti v prostoru u jatek sobota: kapela Kalíšek neděle: Staroměstská kapela Na muzikantské lodi Morava kapela Děvčice Na muzikantské lodi Danaj kapela Fragment (jen v sobotu) Lodní lístek stojí 20 Kč

13


MLADÁ VÍNA S HARAFICOU SOBOTA 18.30 - 20.00 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

MAPA

B3

Cimbálová muzika Harafica se i přes svou nedlouhou historii stala kometou hradišťského folkloru. Spolupráce s herci Slováckého divadla, ale i dalšími osobnostmi, např. Ondřejem Brzobohatým, Vojtou Dykem, Tomášem Klusem, stepařem Janem Bursou, Ensemblem Opera Diversa nebo orchestrem SĽUK, je vynesla hodně vysoko na příčkách popularity. Nezpychli, ač by mohli. Ba naopak, letos opět překvapí a představí nám „mladá vína“, již uznávané nebo prozatím zcela neznámé tváře folkloru. Jistě se setkáte s Kristýnou Daňhelovou a sborem Darebnice, ale další jména už neprozradíme.

NATALIKA NEDĚLE 12.00 - 13.00 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

MAPA

B3

Natalika je skupina zpracovávající lidové písně celého světa bez ohledu na etnickou příslušnost. Její rozjezd byl vskutku famózní. Hned v prvním roce svého vzniku, tedy 1999, vyhrála celostátní Portu. Hudební kritici repertoár Nataliky, jenž je silně ovlivněn východní melodikou, povětšinou zařazují do „škatulky“ world music. Kapela se při zpracování lidových písní nikterak nenechává svazovat hudebními stereotypy podobných hudebních uskupení, ani se nesnaží zachovávat jejich autenticitu. Výsledkem je zcela neortodoxní zvuk i výraz, umocněný výbornými instrumentálními výkony. Koncert Nataliky je pak pro posluchače neobyčejně silným emocionálním zážitkem, díky enormnímu nasazení všech hudebníků. Posluchač během vystoupení uslyší i umný mix nejrůznějších žánrů, např. folku, folkloru, swingu atd. Složení kapely: Natálie Velšmídová - zpěv, violoncello, perkusní nástroje Zdenek Lázók - zpěv, akustická a elektrická kytara, klávesové nástroje Jan Polyak - akustická kytara Mirek Lázók - basová kytara 14


S L O VÁ C K É S L AV N O S T I V Í N A A O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K

S O B O T A

1 3 .

Z Á Ř Í

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MAŘ AT ICE - VINOHR ADSK Á UL ICE 7.30 9.00

Pořady pro děti po celý den v podání skupiny historického šermu MEMENTO MORI v Bastionu

VÍTEJTE V MAŘATICÍCH FS Buchlovice a MPS Míkovice SLAVNOSTNÍ PRŮVOD „Pro úrodu do Hradišťa“

PREZENTACE MIK ROREGIONŮ Po celý den to nejlepší z měst a obcí regionu Slovácko

MASA RYKOVO NÁMĚST Í 8 - 17 8.00 9.00 10.00 13.30 15.00 16.20 18.30

HRADIŠŤSKÝ JARMARK VINNÝ STAN (od 20.00 do 01.00 hraje CM Bálešáci) DOBRÉ RÁNO S DH BLATNIČKA SLAVNOSTNÍ PRŮVOD VÍTEJTE V UHERSKÉM HRADIŠTI Pořad souborů Slovácka HRAJE VÁM DH VLČNOVJANKA ZPÍVÁNÍ S CIMBÁLEM - mužské sbory MLADÁ VÍNA S HARAFICOU Koncert cimbálové muziky a hostů

MARIÁNSK É NÁMĚST Í 8 - 17 9 - 20 17.00

HRADIŠŤSKÝ JARMARK NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2014 100 „nej“ vín slovácké podoblasti PODVEČER SE SKUPINOU HELEMESE

OSTROŽSKO - Reduta a nádvoří Reduty ZA MORAVÚ a HOSTÉ - Smetanovy sady DOLNÍ POOLŠAVÍ - Jezuitská zahrada (park u Obchodní akademie) VÝCHODNÍ SLOVÁCKO - Justiční palác (SUPŠ) STAROMĚSTSKO - nádvoří Staré radnice BÍLÉ KARPATY - Galerie Slováckého muzea UHERSKÝ BROD - Mariánské náměstí BUCHLOV - Františkánský klášter

(podrobnosti v programovém sborníku slavností)

RESTAURACE KORUNA 14.00

17.00

SLOVÁCKÁ JÍDELNA Gastronomické speciality

KOLEJNÍ NÁDVOŘÍ 10.30

TO NEJLEPŠÍ Z UHERSKÉHO HRADIŠTĚ FS Kunovjan, FS Cifra L. Kraváčkové, FS Míkovice,

14.00

19.00

VEČERNÍ POŘADY NEJENOM VE SKLEPECH

Slovácká búda CM Stanislava Gabriela U Musilů CM Kunovjan Vinotéka Hruška CM Jaroslava Čecha Kolejní nádvoří CM Ohnica Atrium Staré radnice CM Pentla U Juráků CM Včelaran Atrium Havlíčkova CM Olšava U Koníčka CM Sudovjan U Skryjů CM Pozdní sběr Galerie slováckých vín CM Lintava

SLOVÁCKÝ VERBUŇK Přehlídka nejlepších verbířů

SME TANOV Y SADY 10.00 13.00 16.00

PUTOVÁNÍ VINOHRADSKOU ULICÍ Program pro celou rodinu, degustace vín - národní soutěž vín slovácké podoblasti 2014, otevřené sklepy

VINNÉ SKLEPY A DALŠÍ OB JEK T Y

Old Stars Hradišťan, CM J. Čecha, FS Cifra + Kalina

17.30

SLOVÁCKÁ KŘÍDLOVKA Dechové hudby Blatnička, Ořechovjané a Sadovanka COUNTRY VEČER NA KORUNĚ skupina Telegraf a hosté

MAŘATICE

PAL AC KÉHO NÁMĚS T Í 8 - 17

2 0 1 4

PREZENTACE LIDOVÝCH ŘEMESEL NAŠI NEJMENŠÍ - přehlídka dětských souborů OPIME SA PĚSNIČKÚ - Písně o víně i jiné CM Ohnica a zpěváci 40. ročníku soutěže Zazpívej, slavíčku, CM Stanislava Gabriela, FS Pentla, Horňácká CM Petra Mičky, FS Světlovan

KLUB KULTURY

s CM Jaroslava Pavlíka a sborem Vavřineček

Udělení ceny diváka „Slovácký šohaj“

PŘÍSTAVIŠTĚ UH. HRADIŠTĚ 12.30

MUZIKANTSKÉ LODĚ Plavby loděmi Morava a Danaj Hrají: Děvčice, Fragment a Kalíšek - gastronomická přehlídka rybích specialit

20.00

LIDOVÁ VESELICE S DH HULÍŇANÉ

HISTORICKÉ PAMÁTKOVÉ OBJEKTY 9 - 17

OTEVŘENÉ PAMÁTKY UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

15


S L O VÁ C K É S L AV N O S T I V Í N A 13 . – 14 . | A In *

C

B

1

15

±

D

14

1 13 12 16

1 17 18

2

19

* I 20

40 11

1 10

6 8

24

7 41

9

I

§ ¦ * I

I

3

3

1 38

2

4

21

36

5

* I

23 1

22

* I $

29

25

26

* 27 I 4

* I 28

U St U ad Stad ionion u u

1

JEZUITSKÁ KOLEJ UHERSKÉ HRADIŠTĚ

8

LÉKÁRNA U ZLATÉ KORUNY

15 VINNÝ SKLEP U JURÁKŮ

2

REDUTA OSTROŽSKO - VESELSKO

9

DŮM KNIHY PORTAL

16 KAPLE SV. ALŽBĚTY

STARÁ RADNICE

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER

KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO OBCHODNÍ AKADEMIE A JEZUITSKÁ ZAHRADA DOLNÍ POOLŠAVÍ

10 STAROMĚSTSKO 11 UHERSKÝ BROD

18 PANNY MARIE

5

RADNICE

12 VINOTÉKA HRUŠKA

19 GYMNÁZIUM

6

FARA - FARNÍ ZAHRADA

13 BÍLÉ KARPATY

20 KNIHOVNA B.B. BUCHLOVANA

7

HOTEL A PASÁŽ SLUNCE

14 RESTAURACE KORUNA

21 OBJEKT SPECIÁLNÍ ŠKOLY

3 4

MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA

17 BUCHLOV

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ

16

| PŘÍSTAVIŠTĚ-PLAVBA LODÍ n

I

INFORMAČNÍ CENTRUM

$

STANOVIŠTĚ PRVNÍ PO


A A A A O OT T EE V VŘ Ř EE N NÝ ÝC CH H PPA AM MÁ ÁT T EE K K

ZZ Á Á ŘŘ ÍÍ 22 001144 E

G

F

H 35 35

32 32

33 33 34 34

37 37

30 30 31 31

39 39

KAPLESV. SV.ŠEBESTIÁNA ŠEBESTIÁNA 22 22 KAPLE

29 29

BASTION BASTION

VINNÝSTAN STAN 36 36 VINNÝ

23 23 VÝCHODNÍ VÝCHODNÍSLOVÁCKO SLOVÁCKO

30 30

VINNÝSKLEP SKLEPUUSKRYJŮ SKRYJŮ VINNÝ

VINNÝSKLEP SKLEPUUMUSILŮ MUSILŮ 37 37 VINNÝ

BÝVALÁVĚZNICE VĚZNICE 24 24 BÝVALÁ

31 31

HOTELAAREST. REST.KONÍČEK KONÍČEK HOTEL

38 38

SLOVÁCKÉMUZEUM MUZEUM 25 25 SLOVÁCKÉ

32 32

VINNÝSKLEP SKLEPUULISU LISU VINNÝ

KOSTELNA NANEBEVZETÍ NEBEVZETÍ KOSTEL 39 39 PANNY PANNYMARIE MARIE

KINOHVĚZDA HVĚZDA 26 26 KINO

33 33

VINNÝSKLEP SKLEPVČELKA VČELKA VINNÝ

ATRIUMSTARÉ STARÉRADNICE RADNICE 40 40 ATRIUM

SMETANOVYSADY SADY 27 27 SMETANOVY ZAMORAVÚ MORAVÚ ZA

34 34

VINNÝSKLEP SKLEPSYNOT SYNOT VINNÝ

41 41 ATRIUM ATRIUMHAVLÍČKOVA HAVLÍČKOVA

SLOVÁCKÁBÚDA BÚDA 28 28 SLOVÁCKÁ

35 35

KAPLESV. SV.ROCHA ROCHA KAPLE

KOSTEL KOSTELNAROZENÍ NAROZENÍPANNY PANNYMARIE MARIE 42 42 Mimo Mimomapu mapu(k. (k.ú. ú.Sady) Sady)

BÝVALÝJUSTIČNÍ JUSTIČNÍPALÁC PALÁC(SUPŠ) (SUPŠ) BÝVALÝ

OMOCI OMOCI

§ ¦

GALERIESLOVÁCKÝCH SLOVÁCKÝCHVÍN VÍN GALERIE

PAMÁTKY PAMÁTKY- -DNY DNYEVROPSKÉHO EVROPSKÉHODĚDICTVÍ DĚDICTVÍ 17

MĚSTSKÁ MĚSTSKÁ POLICIE POLICIE

TOALETY * I * TOALETY I

STANOVIŠTĚ STANOVIŠTĚMIKROREGIONU MIKROREGIONU OSTATNÍ OSTATNÍMÍSTA MÍSTA

DATA DATAČÚZK ČÚZK2012 2012


S L O VÁ C K É S L AV N O S T I V Í N A A O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K

N E D Ě L E

1 4 .

Z Á Ř Í

MASA RYKOVO NÁMĚSTÍ

PAL ACKÉHO NÁMĚS TÍ

8 - 17

HRADIŠŤSKÝ JARMARK

8 - 17 9.00

VINNÝ STAN SNÍDÁME S DH BORŠIČANKA A. KONÍČKA

12.00

NATALIKA - koncert skupiny world music

14.30

MISTŘÍŇANKA

8 - 17

Výtvarná dílnička na téma: Tradice a lidová řemesla

AT R I U M S T A R É R A D N I C E 10.00

8 - 17

HRADIŠŤSKÝ JARMARK

9.30 10 - 16

GAJDOŠI Z KOPANIC GALERIE SLOVÁCKÝCH VÍN Prezentace vinařství slovácké podoblasti TEMPUS Koncert skupiny renesančního folkrocku

Dětská cimbálová muzika a DFS Kunovjánek

KINO HVĚZDA 14 - 17

PŘÍSTAVIŠTĚ UH. HRADIŠTĚ

PUTOVÁNÍ VINOHRADSKOU ULICÍ

10.00

KOLEJNÍ NÁDVOŘÍ

SME TANOV Y SADY 14.00

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Pořady pro děti po celý den v podání skupiny historického šermu MEMENTO MORI

18 - 20

MUZICÍROVÁNÍ U VODY Hrají: Staroměstská kapela a Děvčice Plavba lodí, rybí speciality

Z KRAJA POD JAVORINÚ Přehlídka nejstarších krojů regionů Bílých Karpat

9 - 16

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Program pro celou rodinu, otevřené sklepy, degustace vín

13.00

SY-NOTOVÁNÍ S DĚTMI TENTOKRÁTE O ZVÍŘATECH (Kovozoo)

MAŘ ATICE 14 - 18

DĚTSKÝ ATELIÉR

ŠTRAJCHKAPELA Z KNĚŽPOLA

MARIÁNSK É NÁMĚSTÍ

11.00

SLOVÁCKÁ JÍDELNA Gastronomické speciality

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZE A 10.00

Odpolední koncert dechové hudby

16.15

2 0 1 4

PUTOVÁNÍ ZA HISTORIÍ MĚSTA Komentované prohlídky s průvodci, sraz před radnicí, Masarykovo náměstí 9:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 PÍSNIČKA NA ROZLOUČENOU

PROG R AMY V PAMÁTK ÁCH 10.30

HRADIŠŤAN S JIŘÍM PAVLICOU KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

11.00

JIŘÍ KOVÁŘ - VARHANNÍ KONCERT KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO

14.00

Zpívání u vína s muzikou

STŘEDOVĚKÉ MĚSTEČKO Soutěže, kolotoč, divadélko, kejklíři, rytířské turnaje a souboje, středověký jarmark

OLOMOUC GUITAR CONSORT FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER

REDUTA 9.30

HISTORICKÉ PAMÁTKOVÉ OBJEKTY

KOŠT VÍN V REDUTĚ

Prezentace vinařů měst a obcí Slovácka

KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO 10.00

18

9 - 17

OTEVŘENÉ PAMÁTKY UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

MŠE SVATÁ

WWW.SLAVNOSTIVINAUH.CZ Změna programu vyhrazena


MIKROREGIONY SE PŘEDSTAVUJÍ Sedm sdružení obcí a dvě města, Uherské Hradiště a Uherský Brod, ukáží každému návštěvníkovi svoje kouzlo. Od Chřibů po Bílé Karpaty žije bodrý slovácký lid, který věří v Boha, tradice a um předávaný po několik pokolení. Na tomto uzemí najdete zámky Buchlovice a Nový Světlov v Bojkovicích, středověký hrad Buchlov, velkomoravské hradisko Starého Města i poutní místo Velehrad. Narodil se zde učitel národů Komenský. Po staletí se zde udržují jízdy králů ve Vlčnově, Kunovicích a Hluku, téměř ve všech obcích slovácké hody s právem, košty vín nebo masopustní veselí. Úrodný úval lemují vinohrady, protíná technická památka Baťův kanál a nespočet kilometrů cyklostezek. A hlavně, náš kraj je znám svou pohostinností a dobrými lidmi.

BUCHLOV SOBOTA 10.00 - 15.00 FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER

MAPA

B2

17

Boršice, Buchlovice, Břestek, Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany, Salaš, Staré Hutě, Stříbrnice, Stupava, Tupesy, Velehrad, Zlechov Před klášterem: DH Boršičanka, Boršice 11.30 Děcka z Buchlovic, Buchlovice 12.10 CM Rubáš, Buchlovice Folklorní studio Buchlovice 12.50 FS Klimentek, Osvětimany Omlazená CM, Osvětimany FS Klimentek, Osvětimany 13.25 Děcka ze Zlechova 13.40 Tupeské parádnice, Tupesy MPS Tupešané, Tupesy CM Liša, Modrá 14.10 14.35 FS Pentlička, Boršice CM Pentla, Boršice FS Pentla, Boršice Na nádvoří: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 a 14.00 Bastafidli, Medlovice

BÍLÉ KARPATY SOBOTA 12.00 - 15.00 NÁDVOŘÍ GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA

MAPA

A1

13

Dolní Němčí, Horní Němčí, Slavkov, Strání, Březová, Lopeník, Vyškovec, Vápenice, Starý Hrozenkov 12.20 12.40 12.45 13.05 13.25 13.45 14.05

NK Dolněmčan, Dolní Němčí zahájení za účasti všech starostů FS Javorina, Strání ŽPS Netáta, Strání FS Horněmčí, Horní Němčí ŽPS Tetičky, Dolní Němčí MPS Dolněmčané, Dolní Němčí

Dechová hudba Dolněmčanka bude koncertovat před vstupem do Galerie Slováckého muzea.

19


STAROMĚSTSKO SOBOTA 11.00 - 16.00 NÁDVOŘÍ STARÉ RADNICE

MAPA

B2

10

Babice, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kostelany nad Moravou, Kudlovice, Nedakonice, Ořechov, Polešovice, Spytihněv, Staré Město, Sušice, Traplice, Tučapy, Újezdec, Vážany 12.00 12.30 12.50 13.05 13.35 13.55 14.20 14.35 14.50 15.00 15.15 15.25 15.45

DH Nedakoňanka FS Kalina a dívčí sbor Kalinka, Babice DH Nedakoňanka, ŽPS a MPS, Nedakonice FSPT Dolina a CM Bálešáci, Staré Město FS Pentla a DFS Pentlička, Boršice MPS a ŽPS, Kudlovice ŽPS Drmolice MPS, Vážany Nette Füchse - lovecké fanfáry, partnerské město Tönisvorst, SRN Doliňáci a CM Bálešáci, Staré Město Společné zpívání starostů a místostarostů s CM Bálešáci MPS Chlapčiska, Spytihněv a Lajbl, Kostelany nad Moravou Chasa z Ořechova

DOLNÍ POOLŠAVÍ SOBOTA 10.00 - 16.00 PARK U OBCHODNÍ AKADEMIE

MAPA

B4

4

Kunovice, Popovice, Podolí, Veletiny, Hradčovice, Drslavice, Míkovice, Sady, Vésky 10.00 11.45 12.00 12.05 13.25 13.50 14.20 15.20

CM Kunovjané MS Kunovice Vítají vás starostové obcí mikroregionu Dolní Poolšaví - průvodní slovo Děcka, poďte si hrát - blok dětských souborů - hry a tance dětí z Dolního Poolšaví: Podolské Frišky s dětmi za doprovodu CM Lintava, Malý Handrláček za doprovodu CM Lintava, Kunovjánek za doprovodu CM Kunovjánku, DFS Veleťánek za doprovodu CM Vinár, CM Lintavěnka, Děcka z Kunovic za doprovodu CM Šefranica Tak sa u nás zpívá aj tancuje - FS Lintava a FSPT Handrlák, za doprovodu CM Lintava Ve jménu UNESCO - Jízda králů, verbuňk: FSPT Handrlák s Radovanem Simanem, Handrláček - Na krála, matičko, na krála, Věneček - O koních, sólo verbíři - Petr Polách, Radovan Siman, Petr Oulehla DH Hradčovjanka Tak sa u nás zpívá - Tetičky Kunovice, MPS Podolí, ŽPS Kunovice, MPS Hradčovice

Během programu kulinární speciality: zabijačkové speciality, zvěřinové speciality, víno, burčák 20


OSTROŽSKO-VESELSKO MAPA

SOBOTA 12.00 - 16.30 REDUTA A NÁDVOŘÍ REDUTY

B3

2

Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Boršice u Blatnice, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh a Hluk 12.00 12.00 12.15 12.50 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.20 14.35 14.45 14.55 15.05 15.15 15.25 15.35 15.45 15.55

začínáme zvesela CM Šefranica pásmo obce Ostrožská Lhota DFS Kameňáček a CM Višňa, Děvčice z Háječku, FS Háječek a CM Radošov ŽPS Klebetnice DFS Hluboček a CM Šefranica DFS Štěpnička DFS Vavřínek a CM Šmrnc DFS Jasenka a CM Radošov FS Štěpnička starší CM Radošov Zpívání starostů s CM Radošov FS Dolňácko Hluk a CM Radošov MPS Blatničané ŽPS Denica FS Novovešťan a CM Banda MPS Krasavci Hosté z Horňácka - FS Lipovjan a CM z Lipova MPS Hluk MPS Boršičané TS Radošov a CM Radošov

12.00 - 16.30 Řemesla a speciality Prodej grilovaných specialit - Řeznictví U Kusáků - Bohumil Kusák; prodej burčáku, nealkoholických nápojů - Vinotéka Na Zámku Uh. Ostroh - Jiří Buráň a Michal Janás; prodej vína z Boršic u Blatnice - Víno Zlomek & Vávra; prodej vína z Blatničky - Stanislav Hruška; ochutnávka domácích specialit z Ostrožska a Horňácka - Tetičky

MĚSTO UHERSKÝ BROD SOBOTA 13.30 - 15.30 MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 13.30 14.15 14.50

MAPA

B2

11

FS Olšava Uherský Brod DFS Holúbek Uherský Brod FS Oldstar Rozmarýn Uherský Brod - Újezdec

21


VÝCHODNÍ SLOVÁCKO SOBOTA 12.00 - 16.00 NÁDVOŘÍ JUSTIČNÍHO PALÁCE

MAPA

C3

23

Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Korytná, Nivnice, Suchá Loz a Vlčnov 12.30 12.45 13.00 13.20 13.40 14.00 14.20 14.40 15.00 15.30

Malučká Nivnička DFS Slatinka, ZŠ a MŠ Suchá Loz ŽPS Plkotnice ze Suché Loze Malá Nivnička MPS Korytná Bánovské zpěvule z Bánova Bobkovníci z Bystřice pod Lopeníkem MPS Vlčnov Za císaře pána - pásmo mužského sboru Hútek z Bánova ke 100. výročí I. světové války Dechovečka mladých, Nivnice

ZA MORAVÚ SOBOTA 12.00 - 16.30 ALTÁN VE SMETANOVÝCH SADECH

MAPA

D4

27

Bílovice, Březolupy, Částkov, Kněžpole, Mistřice, Nedachlebice, Pašovice, Svárov, Topolná, Zlámanec, Prakšice a Šarovy 13.00 13.30 14.15 15.00 15.30 16.00

22

DH Topolanka Kněžpolský MPS DH Kněžpolanka FS Holomňa z Prakšic ŽPS Děvčice z Kněžpola Sklerotyci a taneční skupina Countrymix Pašovice


PUTOVÁNÍ VINOHRADSKOU ULICÍ SOBOTA 14.00 - 02.00 a NEDĚLE 14.00 - 18.00

MAPA

F2

Objevte pohádkovou uličku královského města Uherského Hradiště s jedinečnými měšťanskými sklepy i starobylou vinařskou tradicí. Poznejte nezaměnitelnou atmosféru otevřených vinných sklepů, slovácké pohostinnosti a folkloru. Také v rámci letošních Slováckých slavností vína a otevřených památek proběhne již posedmé Putování Vinohradskou ulicí v Mařaticích. Letošní ročník nabídne dvoudenní program nejen pro milovníky vína a slováckých gurmánských specialit.

VINAŘSKÉ ODPOLEDNE V sobotu od 17.00 se otevřou historické vinné sklepy, v nichž se rozezní cimbálové muziky a zavoní lahodné místní speciality a další slovácké gurmánské pochoutky. Na jednom kilometru, který je lemován jedinečnými měšťanskými vinnými sklepy, tak prožijete nejen největší koncentraci vína a burčáku, ale také cimbálových muzik. A abyste mohli ochutnat vína a dobroty i z jiného koutu světa, připravili jsme pro vás i v letošním roce ochutnávku lahodných španělských vín. Najdete je ve vinném sklepě Jahoda a jeho venkovním prostoru. K těmto vínům pak nebudou pochopitelně chybět ani středomořské gurmánské delikatesy, jako např. vyzrálé kozí a ovčí sýry, lehce zauzená panenka nebo vyzrálá sušená šunka Iberico té nejvyšší kvality. K plným španělským červeným vínům dokonale padnou na jazyk také famózní datle ručně plněné čistou kakaovou pastou.

VELKÁ FOLKLORNÍ SHOW Hlavní stan na Vinohradské ulici bude v sobotu od 17.00 patřit velkému folklornímu pořadu s názvem Spojeni písní a tancem, ve kterém vystoupí vítězové loňské ankety slováckého týdeníku DOBRÝ DEN S KURÝREM Hvězda slováckého folkloru. Vedoucí absolutního vítěze této ankety, folklorního souboru Míkovjan, Jana Trubačíková, která bude průvodkyní celým programem, pozvala na pódium další vítěze loňské úspěšné ankety. Úvod obstará spolu s Míkovjanem cimbálová muzika Falešnica, kterou vystřídá Pajtáš se sólistkou Magdalenou Krchňavou. Pěvecké sbory zastoupí mužský sbor Paniháj a ženský sbor Drmolice. Na pódiu se představí také Petr Klein za doprovodu Falešnice a finále obstará FS Míkovjan s figurálními tanci v doprovodu CM Falešnica. V programu budou také ocenění vítězové Národní výstavy vín slovácké podoblasti, která bude v hlavním stanu souběžně probíhat.

MISTROVSTVÍ SLOVÁCKA V POJÍDÁNÍ VLČNOVSKÝCH VDOLEČKŮ

Po skončení sobotního folklorního pořadu přijde ve 20.00 na řadu soutěž v pojídání vlčnovských vdolečků. Soutěže se může zúčastnit pětadvacet návštěvníků, kteří se zaregistrují prostřednictvím přihlášky, která vyjde ve slováckém týdeníku DOBRÝ DEN S KURÝREM v pondělí 8. září 2014, nebo na e-mailu: produkce@ddk.cz. Přihlásit se bude možno ještě i v sobotu 13. září 2014 do 17.00 u moderátora v hlavním stanu. Soutěž bude probíhat ve dvou kolech. Z prvního, tzv. vyřazovacího kola postoupí pět soutěžících, kteří nejrychleji snědí 10 vlčnovských vdolečků. Ve finále se utká těchto pět postupujících. Vítězem druhého kola se stane ten, kdo sní nejvíce vdolečků v časovém úseku patnácti minut. Soutěžící, kteří se umístí na prvním až třetím místě, získají unikátní ceny.

NEDĚLE PRO CELOU RODINU

Neděle bude patřit tradičně Dnu otevřených památek, mezi které patří hned několik historických vinných sklepů ve Vinohradské ulici. Na venkovních stanovištích budou opět od 14.00 hrát cimbálové muziky, degustovat se bude kvalitní slovácké víno, k obědu si budete moci pochutnat na specialitách z grilu, udírny či jiných slováckých dobrotách. V hlavním stanu bude připraven tříhodinový program pro milovníky folkové a dechové hudby. Na úvod odpoledne vystoupí dívčí folková kapela Rózinky ze ZUŠ ve Veselí nad Moravou, kterou na pódiu vystřídá dechová hudba Blatnička. Pro děti připravilo občanské sdružení Kunovjan dětský koutek s atraktivním programem. V tvůrčí dílně po oba dny (14.00 18.00) na parkovišti před Office centrem SYNOT vytvoří příjemné zákoutí plné aktivit a nabídne prostor, kde si malý návštěvník bude moci na vlastní kůži vyzkoušet řemesla našich babiček a dědečků. Tvůrčí dílna se bude skládat z několika stanovišť, na každém z nich se děti nejen dozvědí spoustu zajímavých informací o daném řemesle, ale budou si jej moci také vyzkoušet. Půjde například o zpracování vlny, pletení náramků, práci s hlínou a hrnčířským kruhem, práci s vinařským lisem, mletí a lisování hroznů a výrobu hroznové šťávy s ochutnávkou.

VINAŘSKÝ VLÁČEK

V neděli budete moci pro přepravu do Vinohradské ulice a zpět využít jedinečný vinařský vláček Moravský drak, který bude zdarma v pravidelných intervalech jezdit mezi Palackého náměstím a Vinohradskou ulicí. Jízdní řád: Odjezdy z Palackého náměstí směrem do Vinohradské ulice: 13.30/14.30/15.30/16.30/17.30 Odjezdy z Vinohradské ulice směrem na Palackého náměstí: 14.00/15.00/16.00/17.00  Změna vyhrazena! Podrobný program najdete na www.vinohradskaulice.cz 23


MAŘATICKÝ KOSTEL ZNOVU OTEVŘE DVEŘE „S HISTORIÍ UHERSKÉHO HRADIŠTĚ VÁS SEZNÁMÍ VÍCE JAK STOVKA GYMNAZISTŮ“ Stanislav Blaha, místostarosta Uherského Hradiště a koordinátor dění v památkách na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek Otevřené dveře hradišťské věznice na loňských slavnostech vína se staly opravdovým návštěvnickým magnetem. Bude toto místo zpřístupněno veřejnosti také letos? Máte pravdu, návštěvnost bývalé hradišťské věznice byla loni obrovská. Lidé se na toto nechvalně známé místo přicházeli podívat, byť měli možnost jen po dobu šesti hodin, naprosto nad naše očekávání. Tento zájem nás utvrdil v tom, že další úsilí o zpřístupnění věznice veřejnosti má smysl. Podařilo se v jednání s okresním soudem prolomit ledy a také letos bude lidem toto místo otevřeno, a to na delší dobu. Tentokrát v sobotu od 13.00 do 17.00 a v neděli od 10.00 do 14.00 budou mít zájemci možnost projít kaplí a několika celami, tzv. samotkami. Kromě toho vzniká díky spolupráci se sdružením Memoria i nový obsah prohlídky: budou zde osobně přítomni pamětníci, informační panely a výstavy. Věříme, že tím veřejně upozorníme na problematiku bývalé věznice, že se nám lépe podaří prosadit zájem města na její rekonstrukci a že nám to pomůže přimět stát k jejímu důstojnému využití. Návštěvníci si doslova zamilovali Putování za historií Uherského Hradiště. Mohou se letos těšit na nějaké nové turistické okruhy? Letos bude pro prohlídky k dispozici více než 130 průvodců, výhradně z řad studentů uherskohradišťského gymnázia. Vychází se od budovy radnice v sobotu i neděli v 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, a v 16.00. Trasy povedou na již ustálená místa ve městě jako jezuitská kolej, kostel sv. Alžběty, bývalý justiční palác, nebo právě smutně proslulá bývalá věznice. Tam bude, mimochodem, využito nejvíce průvodců. Kolik uherskohradišťských památek bude vlastně otevřeno? Budou mít některé svoji premiéru nebo se otevřou po delší době? V sobotu 13. a v neděli 14. září bude na území Uherského Hradiště pro návštěvníky bezplatně zpřístupněno 24 památek a ve stejném termínu se přidá i památník Velké Moravy ve Starém Městě. 24

Novinkou, ze které máme opravdu velkou radost, bude obnovený kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích. Je to památka ve vlastnictví města, kterou město zdárně opravilo a letos na slavnostech vína představuje v celé kráse svým občanům. O kráse kostela svědčí i to, že se stal památkou roku Zlínského kraje v nové soutěži vyhlášené Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jehož je naše město dlouholetým a aktivním členem. Za dvacet let se srdce Slovácka proměnilo k nepoznání a byla zrekonstruována řada památek. Jsou vůbec ještě takové, které na své znovuprobuzení teprve čekají a město má v plánu jejich rekonstrukci? Jedna z našich vizí je stále areál bývalé věznice. Tato nemovitost je ve správě státu, a tak není jednoduché celou záležitost dořešit. Naše úsilí je zrekonstruovat a zachovat tu nejvíce autentickou část areálu jako muzeum paměti národa, nebo jinak nazváno - muzeum totalitních režimů. Myslím, že je naší povinností starat se o naši historickou paměť. Dalším naším perspektivním projektem je jediná národní kulturní památka na území města Výšina sv. Metoděje. Loni jsme učinili první krok k revitalizaci, lepší prezentaci a zpřístupnění tohoto místa, vybudovali přístupovou osvětlenou cestu a přivedli tam elektřinu. Rádi bychom toto památné území ještě dovybavili tak, aby důstojně reprezentovalo svůj význam a hlavně - aby tam lidé rádi chodili. K tomu ale musíme učinit ještě hodně práce. V nejbližší době to bude nový informační systém, lavičky a další mobiliář.

Během slavností vína zdejší památky skutečně ožijí. Které akce v dobových prostorách by si podle vás neměli návštěvníci nechat ujít? Jaký je váš soukromý tip? Není snadné vybrat jen něco. Slavnosti vína mám, snad jako každý Hradišťák, rád se vším všudy, co k nim patří. Sobota je už tradičně provázena folklorním veselím a neděle bývá klidnější a příhodnější pro procházky po místních památkách. Královské město Uherské Hradiště tvoří nádhernou historickou kulisu a dává celým slavnostem mimo jiné i duchovní rozměr. Ve vybraných památkách je tato sváteční atmosféra ještě podpořena hudebním programem. Snad mohu zdůraznit nově připravenou akci Středověké městečko Mementa mori ve Smetanových sadech. Myslím, že plánované dva dny mají co nabídnout každému. Já za sebe bych nechtěl zapomenout ani na dobrá vína, která k těmto slavnostem neodmyslitelně patří. Rád si připiji na zdraví našeho krásného města.


S L O VÁ C K É S L AV N O S T I V Í N A A O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K D N Y E V R O P S K É H O D Ě D I C T V Í 13 . a 14 . Z Á Ř Í S E Z N A M O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K NÁZEV PAMÁTKY

MAPA

ULICE

OTEVŘENO

Františkánský klášter

17

Velehradská třída

so, ne 9.00 - 17.00

Jezuitská kolej

1

Masarykovo náměstí

so, ne 9.00 - 17.00

Kostel sv. Františka Xaverského

3

Masarykovo náměstí

so 9.00 - 17.00, ne 13.00 - 17.00

Kostel Zvěstování P. Marie

18

Františkánská ulice

so, ne 9.00 - 17.00

Kaple sv. Šebestiána

22

Palackého náměstí

so, ne 9.00 - 17.00

Kaple sv. Alžběty

16

Vodní

so, ne 9.00 - 17.00

Lékárna u Zlaté koruny

8

Masarykovo náměstí

so, ne 9.00 - 17.00

Radnice

5

Masarykovo náměstí

so, ne 9.00 - 17.00

Pod věží Staré radnice

10

Prostřední ulice

so, ne 11.00 - 17.00

Dům knihy Portal

9

Masarykovo náměstí

so, ne 9.00 - 17.00

Hotel a pasáž Slunce

7

Masarykovo náměstí

so, ne 9.00 - 17.00

Justiční palác (UMPRUM)

23

Všehrdova

so, ne 9.00 - 17.00

Bývalá věznice

24

Politických vězňů

so 13.00 - 17.00, ne 10.00 - 14.00

Slovácké muzeum

25

Smetanovy sady

so, ne 9.00 - 17.00

Galerie Slováckého muzea

13

Otakarova

so, ne 9.00 - 17.00

Fara - farní zahrada

6

Masarykovo náměstí

so, ne 9.00 - 17.00

Knihovna B. B. Buchlovana

20

Velehradská třída

so, ne 9.00 - 17.00

Kino Hvězda

26

Náměstí Míru

so, ne 9.00 - 17.00

Objekt speciální školy

21

Palackého náměstí

so, ne 10.00 - 16.00

Gymnázium

19

Velehradská třída

so, ne 9.00 - 17.00

Sklepy jezuitské koleje

38

Nádražní ulice

so 9.00 - 24.00, ne 9.00 - 20.00

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

39

Mařatice

ne 13.00 - 17.00

Kaple sv. Rocha

35

Nad vinohrady

so 14.00 - 17.00, ne 13.00 - 17.00

Kostel Narození Panny Marie

Sady

so 9.00 - 17.00, ne 13.00 - 17.00

Památník Velké Moravy (Staré Město)

Jezuitská

so, ne 9.00 - 17.00

PUTOVÁNÍ ZA HISTORIÍ MĚSTA - NEDĚLE 14. ZÁŘÍ Komentované prohlídky s průvodci: 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hodin. Sraz na Masarykově náměstí před radnicí města Uherské Hradiště, ZDARMA


KONCERTY V PAMÁTKÁCH HRADIŠŤAN NEDĚLE 10.30 KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

MAPA

B2

18

Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou je ojedinělým tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla - zejména v počátcích jeho existence - lidová tradice. Programově pracuje hlavně s odkazem lidové tradice a jejím filozofickým přesahem. Překračuje hranice hudebních žánrů a spolupracuje s osobnostmi různých kultur celého světa. Je častým hostem domácích i zahraničních festivalů tradiční, alternativní, ale i vážné hudby. Hradišťan spolupracuje s rozhlasem, televizí a filmem, koncertoval na 4 kontinentech, natočil více než 30 stěžejních zvukových nosičů a na mnoha dalších spolupracoval. Mezi kmenové sólisty patří Alice Holubová, Jiří Pavlica a David Burda. Zazní skladby různých historických období a také ukázky z nového alba Vteřiny křehké, které v sobě nesou současné duchovní kontexty. Obsazení muziky: Jiří Pavlica - umělecký vedoucí, housle, zpěv; David Burda - klarinet, flétny, zpěv; Milan Gablas - kontrabas, zpěv; Roman Gill - viola, zpěv; Alice Holubová - zpěv; Josef Fojta - klávesy, perkuse, zpěv; Milan Malina - cimbál, zpěv

VARHANNÍ KONCERT JIŘÍHO KOVÁŘE NEDĚLE 11.00 KOSTEL SV. FR. XAVERSKÉHO MAPA

B3

3

Jiří Kovář hraje na varhany od svých devíti let. V ZUŠ ve Veselí nad Moravou se vzdělával ve hře na akordeon a klavír, je absolventem konzervatoře v Olomouci pod vedením Petra Rajnohy, v současné době studuje hru na varhany u Pavla Černého na JAMU v Brně. Svou pozornost věnuje hudebním skladatelům Johannu Sebastianu Bachovi a především českému skladateli 20. století Petru Ebenovi.

OLOMOUC GUITAR CONSORT NEDĚLE 14.00 FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER

MAPA

B2

17

Společenství dvanácti sólových hráčů na klasickou kytaru. Nástrojové obsazení souboru je kromě klasických kytar obohaceno o užívání kytar oktávových a basových. Soubor vznikl na půdě Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci a jeho zakladatelem a uměleckým vedoucím je profesor hry na kytaru na této škole Miroslav Malina. Jádro souboru tvoří studenti konzervatoře. Složení souboru: Petra Galasová, Kateřina Maňáková, Terezie Odstrčilová, Veronika Jakubčíková, Monika Brožíková, Kateřina Smékalová, Jan Pospíšil, Viktorie Nesrstová, Barbora Tůmová, Artur Koval, Nikola Sklenářová, Václav Hikl OZVĚNY SLOVÁCKÝCH SLAVNOSTÍ VÍNA

26


INZERTNÍ PŘÍLOHA DOBRÉHO DNE

27


SLOVÁCKÝ FESTIVAL

V. PŘEHLÍDKA

NA KOLE VINOHRADY UHERSKOHRADIŠŤSKA symbolické zavírání slováckých cyklostezek

SLOVÁCKO V TRADICI

CHUTÍ A VŮNÍ

sobota 4. 10. 2014 10.00 – 18.00 hodin Uherské Hradiště Masarykovo náměstí

ŽEHNÁNÍ

SVATOMARTINSKÉHO VÍNA

Uherské Hradiště Masarykovo náměstí křest nové kuchařky

sobota 11. 10. 2014 8.30 – 17.30 hodin

www.slovackakucharka.cz

www.uherske-hradiste.cz

SOBOTA 15. 11. 2014 OD 9.00 DO 17.00 UHERSKÉ HRADIŠTĚ REDUTA

slavnost spojená s ochutnávkou mladého vína Uherské Hradiště Masarykovo náměstí úterý 11. 11. 2014 10.45 – 18.00 www.uherske-hradiste.cz

www.tradicnivyrobek.cz

Region Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, Uherské Hradiště, www.slovacko.cz

28


29


NOVINKA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Tažírna oceli

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY SE SVÝM CHOVÁNÍM SNAŽÍ POZITIVNĚ OVLIVNIT BUDOUCNOST. NAŠIM DĚTEM A JEJICH POTOMKŮM CHCEME ZANECHAT HODNOTNÝ ODKAZ, NA KTERÉM BUDOU MOCI DÁLE STAVĚT. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., provoz Tažírna oceli, Tovární 1688, 686 03 Staré Město tel.: +420 572 430 112, fax: +420 572 541 665, www.trz.cz

30


ČTĚTE KAŽDÉ PONDĚLÍ

SLOVÁCKÝ TÝDENÍK www.ddk.cz MOBILNÍ APLIKACE

E-NOVINY

TIŠTĚNÉ NOVINY

OBSÁHLOU REPORTÁŽ ZE SLAVNOSTÍ VÍNA, VČETNĚ BOHATÝCH FOTOGALERIÍ NAJDETE V DOBRÉM DNU JIŽ V PONDĚLÍ 15. ZÁŘÍ 2014


S L O VÁ C K É S L AV N O S T I V Í N A A O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K

HLAVNÍ PARTNEŘI

PODPOROVATELÉ

HLAVNÍ ORGANIZÁTOR

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

Východní

MORAVA

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek - ojedinělé skloubení temperamentu slováckého folkloru,Oficiální lahodnosti zdejšího i gastronomických specialit a otevřených objektů historických brožura XII. vína Slováckých slavností vína a otevřených památek 2014. památek města Uherského Hradiště. Nezapomenutelná atmosféra, ve které vykvétá duch vinařské tradice, pestrost slováckých krojů,DNE šikovnost lidovýchsřemeslníků i um nespočetného množství Připravila redakce DOBRÉHO ve spolupráci Klubem kultury Uherské Hradiště. muzikantů, zpěváků a tanečníků. Osvit a tisk: Samab Brno Group, a. s. SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ! PODROBNÉ INFORMACE V PROGRAMOVÉM SBORNÍKU SLAVNOSTÍ WWW.SLAVNOSTIVINAUH.CZ

NA SHLEDANOU NA SLOVÁCK ÝCH SLAV NOSTECH VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK 12. A 13. ZÁŘÍ 2015

Brožura slavnosti vína 2014  
Brožura slavnosti vína 2014  
Advertisement