Page 1

S L O VÁ C K É S L AV N O S T I V Í N A A O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K

7. - 8. ZÁŘÍ 2013 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

„K LIDSKÉMU ŠTĚSTÍ A K ÚSMĚVNÉ POHODĚ PATŘÍ PROSTŘENÝ STŮL, VÍNO A PŘÁTELÉ.“ HOMÉR


S L O VÁ C K É S L AV N O S T I V Í N A A O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K

SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK V UHERSKÉM HRADIŠTI JSOU JEDINEČNOU AKCÍ SVÉHO DRUHU. VE DVOUDENNÍM PROGRAMU SE PŘEDSTAVUJE LIDOVÁ KULTURA REGIONU SLOVÁCKA V PLNÉ SVÉ KRÁSE, ROZMANITOSTI A ZÁROVEŇ RYZÍ ČISTOTĚ A ŽIVELNOSTI. ORGANIZÁTORŮM SLAVNOSTÍ SE PODAŘILO OJEDINĚLÝM SKLOUBENÍM TEMPERAMENTU SLOVÁCKÉHO FOLKLORU, LAHODNOSTI ZDEJŠÍHO VÍNA I GASTRONOMICKÝCH SPECIALIT A ATRAKTIVNÍCH OBJEKTŮ HISTORICKÝCH PAMÁTEK MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ VYTVOŘIT NEZAPOMENUTELNOU ATMOSFÉRU, VE KTERÉ VYKVÉTÁ DUCH VINAŘSKÉ TRADICE, PESTROST SLOVÁCKÝCH KROJŮ, ŠIKOVNOST LIDOVÝCH ŘEMESLNÍKŮ I UM NESPOČETNÉHO MNOŽSTVÍ MUZIKANTŮ, ZPĚVÁKŮ A TANEČNÍKŮ.

SLAVNOSTI NEJSOU „OBYČEJNÝM“ FOLKLORNÍM FESTIVALEM, ALE SKUTEČNOU REPREZENTATIVNÍ NÁRODOPISNOU SLAVNOSTÍ VÍCE NEŽ PĚTAŠEDESÁTI MĚST A OBCÍ Z CELÉHO SLOVÁCKA, KTERÉ JSOU SPOLUPOŘADATELI.

www.slavnostivinauh.cz


Vítejte v Uherském Hradišti Vážení hosté Slováckých slavností vína a otevřených památek, milí přátelé, jsem mimořádně potěšen, že Vás mohu přivítat na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek. Pro město Uherské Hradiště je velkou ctí být nositelem a hostitelem této ojedinělé a okouzlující přehlídky slováckého temperamentu, lidového umu a historie celého regionu. Jsem hrdý, jak významnou a populární akcí se za uplynulých jedenáct let Slovácké slavnosti vína a otevřených památek staly, a nejvíce mě těší, že jsme tak rozsáhlou akci schopni vytvořit vlastními silami, což se přímo odráží v přístupu okolních obcí a měst. Ty berou slavnosti jako jedinečnou příležitost předvést mnohé ze svých lidových tradic, řemesel a zvyků. Právě to dělá ze Slováckých slavností vína a  otevřených památek událost, která svým rozsahem nemá v rámci České republiky obdoby. Věřím, že jsme také letos, díky letitým zkušenostem všech pořadatelů a zúčastněných a také díky podpoře hlavního partnera akce, Nadace SYNOT, připravili pro všechny účastníky i  návštěvníky Slováckých slavností vína a  otevřených památek řadu neopakovatelných zážitků. Proto bych Vám chtěl popřát, abyste si setkání s folklorem, řemesly, historií a krásnou písničkou nad sklenkou vína s přáteli beze zbytku užili. Vítejte v Uherském Hradišti – dějství XI. ročníku Slováckých slavností vína a otevřených památek!

Květoslav Tichavský, starosta města Uherské Hradiště

www.slavnostivinauh.cz


Vážené dámy, vážení pánové, již po jedenácté nadchází čas, kdy Uherské Hradiště ovládnou barvy, zpěv, hudba, tanec a lidové veselí. Opět společně budeme moci sledovat krásu folkloru a vinařských tradic v rámci jedinečné akce - Slováckých slavností vína a otevřených památek. Jsem hrdý na to, že jsem mohl stát u zrodu tohoto svátku. Svátku, který se postupně stal největší přehlídkou lidové kultury celého Slovácka a  současně jedinečnou akcí, kterou si tento region, známý svými vinařskými tradicemi, právem zaslouží. Stačí jen uvést několik čísel: přibližně 70 000 návštěvníků, 5 000 lidí v lidových krojích a zastoupení více než 80 měst a obcí. To jsou fakta, která hovoří za vše. Dokazují, že Slovácké slavnosti vína a  otevřených památek jsou akcí, která má obrovský význam pro celý region. Především se však staly tradicí, na  kterou můžeme být právem pyšní. Největšími donátory slavností jsou již od  jejich zrodu holding SYNOT a  Nadace SYNOT (dříve Nadace Děti-kultura-sport). V  naší podpoře samozřejmě pokračujeme i letos – nakonec právě folklor je oblastí, na kterou se v  rámci našich donátorských aktivit zaměřujeme především. Plně si totiž uvědomujeme, že je třeba udržovat tradice našich předků a  napomáhat jejich předávání dalším generacím. Upřímně Vám přeji, ať si i letos naplno vychutnáte atmosféru této jedinečné akce a z Uherského Hradiště si odvezete nezapomenutelné zážitky.

Nadace SYNOT hlavní podporovatel

Slováckých slavností vína a otevřených památek

Ivo Valenta, Holding SYNOT

www.nadacesynot.cz Normální je pomáhat

www.slavnostivinauh.cz

inzerce A5_slavnosti vina.indd 6

Nadace SYNOT Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: +420 572 410 123 - 4 E-mail: nadace@nadacesynot.cz

10.7.2013 10:45:09


MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

V

ítá vás město Uherské Hradiště, přirozené centrum Slovácka – regionu, jenž je znám především řadou zachovalých lidových obyčejů, svébytným folklorem, cimbálovou muzikou, překrásnými kroji a dobrým vínem. Regionu, v němž nedílnou součástí moderního života jsou tradice a zvyky. Město bylo založeno českým králem Přemyslem Otakarem II. již roku 1257 a dodnes si zachovává svou historickou tvář. Uherské Hradiště, které se rozkládá na více než dvou tisících hektarech, leží na levém břehu řeky Moravy v nadmořské výšce od 178 do 230 metrů. Ve  městě a  ve  všech městských částech, kterými jsou Jarošov, Mařatice, Míkovice, Rybárny, Sady a Vésky, žije přibližně 25 700 obyvatel. Okolí města se vyznačuje pestrou krajinou a  přírodními zvláštnostmi, řekou Moravou a rozsáhlými lužními lesy s původní flórou a faunou. Na  Uherskohradišťsku se také nachází dvě dech beroucí pohoří, Chřiby a Bílé Karpaty. Turisticky atraktivní je Uherské Hradiště nejenom díky vlastním památkám, ale také díky nedalekému Velehradu, hradu Buchlovu, zámku v Buchlovicích a mnohým dalším historicky či kulturně významným místům v okolí. O kulturní dění se v současné době stará především Klub kultury, Slovácké divadlo, Slovácké muzeum, ve kterém jsou k vidění bohaté národopisné sbírky, Městská kina Uherské Hradiště, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, střední uměleckoprůmyslová škola, několik galerií, soukromých pořadatelských agentur a další místní kulturní zařízení. Ve městě a jeho městských částech zároveň působí nemálo folklorních, pěveckých a zájmových těles, která pořádají další akce, jako jsou mimo jiné hody s právem v jednotlivých částech města, koncerty, ochotnická divadelní představení, besedy u cimbálu a mnohé další. Tradicí se již staly jarmarky pořádané na Masarykově náměstí. V  poslední době zažívá Uherské Hradiště bouřlivý rozvoj stavební činnosti. Nejenže vzniklo mnoho nových staveb, ale rekonstrukce se dočkaly i historické budovy. Město tak návštěvníkům představuje jak svou historickou, tak i moderní tvář, která poskytuje širokou nabídku obchodů, služeb, kulturního i sportovního vyžití.

www.slavnostivinauh.cz


Jsem člověk, který pro folklor dýchá a vytváří mu existenční podmínky

J

e tím, kdo už několik let stojí na samotném vrcholu organizační struktury, která má v Uherském Hradišti na  starosti dokonalé fungování složitého organismu s  názvem Slovácké slavnosti vína a  otevřených památek. Jejich pomyslného kormidla se čtyřiačtyřicetiletý ředitel hradišťského Klubu kultury Antonín Mach chopil i  letos. A  jaké budou? Desítky tisíc účastníků slavností se podle jeho slov mají opět na co těšit. Během tří dnů se totiž má na  území metropole Slovácka odehrát více než stovka různorodých akcí a  pořadů. A to už je pořádná porce zábavy.

Na co víc se návštěvníci mohou těšit? Skutečný zážitek je čeká při prezentaci jednotlivých mikroregionů na jejich stanovištích. Pozoruhodná bude sobotní degustace nominačních vín do Salonu vín, zde se představí stovka nejlepších vín slovácké vinařské podoblasti. Pro letošní rok máme na Palackého náměstí v  rámci pořadu Slovácká jídelna připraveno i  jedno kulinářské překvapení. Předvádět slováckou gastronomii budou aktéři populární televizní show Kluci v akci. Při večerním Putování za vínem a zpěvem se v ulicích celého města představí na třicet cimbálových muzik. Mimořádný zážitek budou mít lidé, kteří přijdou na  Masarykovo náměstí na jedinečný společný koncert cimbálové muziky Harafica se slovenským souborem SĽUK. Velmi oblíbené jsou plavby lodí. Po oba víkendové dny budou lodě vyplouvat z přístaviště v Uherském Hradišti, kde mohou návštěvníci také ochutnat rybí speciality. Neděli bude vévodit krásná přehlídka dětských slavnostních krojů na Kolejním nádvoří...

www.slavnostivinauh.cz

Ano. Zde bych rád zdůraznil, že po jejím skončení se uskuteční představení nové knihy mapující staletí vývoje krojů na  Uherskohradišťsku, kterou ve  spolupráci s  Ludmilou Tarcalovou uherskohradišťský Klub kultury vydal. Upozornit bych chtěl také na nedělní koncert slovenské skupiny Banda na  Masarykově náměstí a  letošní novinku ve  Smetanových sadech – stylové středověké městečko. Ve  spolupráci se skupinou historického šermu Memento mori jsme zde připravili divadla, gastro přehlídky, souboje a soutěže pro děti.

Na přípravách slavností a bezprostředně při akci pracuje více než tři sta lidí. Je pro vás vytvoření zázemí několika tisícovkám krojovaných už spíše rutinní záležitost, nebo se to každoročně stává výraznou pořadatelskou prověrkou? Jde o  pořádnou organizační prověrku. Každý rok je svým způsobem jiný. V  takovém počtu aktérů nemůže být o rutině řeč. Vždy musí nastat dokonalá organizátorská koordinace. Nejen ta dramaturgická, programová, ale také ta bezpečnostní v  propojení s  celkovou logistikou celého města, protože není část Uherského Hradiště, která by slavnostmi nebyla nějakým způsobem zasažena. Každé slavnosti jsou jiné. Panuje na nich jiná atmosféra, jiná nálada, jiné počasí. I  návštěvníci samotní se mění. Právě to všechno je ale na slavnostech krásné.

Nakolik významným projektem jsou pro vás Slovácké slavností vína a otevřených památek a  jak rozsáhlému mančaftu při této akci velíte? Slavnosti jsou největší akcí, jakou má Klub kultury po  organizační stránce na starosti. Stabilní tým lidí se na  ni připravuje prakticky celoročně. Do  příprav jsou zapojeni naprosto všichni zaměstnanci, od  obchodně-správního oddělení přes programové oddělení až po  oddělení ekonomické. Důležitou roli hraje i  propagace a  IT oddělení. Vše musí být v  určité přípravné harmonii. A  samozřejmě to graduje. S  blížícím se termínem přibývá externích spolupracovníků, kteří nám garantují buďto programovou skladbu určitého pořadu nebo se ujímají rolí moderátorů či zvukařů. Na přípravách slavností a bezprostředně při akci pracuje více než tři sta lidí. Kdysi jste přiznal, že máte blízko k  celé řadě sportů… Jak se takový sportovní turista cítí ve  folkloristickém prostředí? Nejsem aktivním folkloristou, celoročně tvořím podhoubí folklorním sdružením, souborům, kroužkům a  vím, jaké jsou radosti i  starosti z  toho plynoucí. Jsem člověk, který pro folklor dýchá a  vytváří mu podmínky, ne ten, který má prostor a čas žít folklorem naplno. Měl jste někdy v životě na sobě kroj? V  dětství jsem oblékl staroměstský kroj. Teď jsem bytostným mařatským patriotem, ale mařatský kroj jsem na  sobě doposud neměl. Mám za to, že kroj nemá být jen formálním „dresem“, měl by mít hlubší význam a smysl.


dýňobraní

Pátek 6. září, 10.00–18.00, Palackého náměstí Především dětem je určeno páteční Dýňobraní na hradišťském Palackého náměstí. Drobotina otestuje svou zručnost vyřezáváním různých tvarů či zvířátek ze zeleniny. Dopoledne budou pracovat děti z mateřských škol,

odpoledne mohou přijít malí zájemci v doprovodu svých rodičů. Večer kolem šesté hodiny budou vyrobené dýně už i  se zapálenými svíčkami slavnostně představeny obecenstvu. Premiérový ročník Dýňobraní v  rám-

ci Slováckých slavností vína a otevřených památek zpestří účast několika veřejně známých uherskohradišťských osobností. Akci pořádá Vinařství Bzenec a Informační centrum pro mládež v Uherském Hradišti.

VINNÝ STAN

Pátek 6. září, 16.00–22.00, sobota 7. září 8.00–22.00, neděle 8. září, 8.00–17.00, Masarykovo nám. Vinný stan na Masarykově náměstí nabídne kolemjdoucím po  všechny tři dny slavností bohatý sortiment re-

gionálních vín. Provoz zajišťují vinaři z uherskohradišťské městské části Sady.

V pátek zde bude od  17 hodin hrát cimbálová muzika Ohnica, v  sobotu od 20 hodin cimbálová muzika Bálešáci.

VÍTEJTE V MAŘATICÍCH

Sobota 7. září, 7.30, křižovatka Vinohradské a Družstevní ulice Úvodní sobotní program Slavností vína a otevřených památek má velice neformální charakter, o  který se již tradičně stará Folklorní studio Buchlovice s  mužským pěveckým sborem z Míkovic.

Volný program spočívá v „ladění“ hlasů i charakterů jednotlivých krojovaných chas přicházejících do Mařatic. To se pochopitelně neobejde bez sklenky vína v případě Dolňáků a štamprle slivovice u Horňáků a Kopaničárů.

Mařatické mísení kultur a tekutin je kromě jiného dobrou příležitostí k  získání pěkných obrázků, proto je vyhledávanou atrakcí pro fotografy. Ovšem hlavním atributem zůstává samozřejmě zpěv.

HRADIŠŤSKÝ JARMARK

Sobota 7. a neděle 8. září, 8.00–17.00, Masarykovo, Mariánské náměstí Dřevěné hračky, keramika, med, staročeské pečivo, víno a  burčák od  regionálních vinařů… Chcete

pokračovat ve výčtu, nebo se raději přesvědčit na  vlastní oči? Na  hradišťském jarmarku si to své vybere

opravdu každý. Vždyť zboží bude na několika místech ve  městě nabízet celkem 220 prodejců.

www.slavnostivinauh.cz


SLOVÁCKÁ JÍDELNA

Sobota 7. září, 8.00–17.00, Palackého náměstí Hosty Slovácké jídelny budou po oba víkendové dny aktéři populárního televizního pořadu Kluci v  akci. Filip Sajler a  Ondřej Slanina divákům zábavnou formou představí kouzlo vaření a  přípravy jídel v  podání skutečných profesionálů. Vaření s  nimi je zábava. Nejde pouze o  suchý výčet zpracovaných ingrediencí a popis správného postupu. Vaří totiž mladí kluci, kteří jsou nejen zručnými kuchaři s  mnoha nápady a  osobitým přístupem, ale mají navíc i  dar zprostředkovat divákům potěšení ze skutečného kulinářství. S  čím se v  Uherském Hradišti Kluci v akci předvedou? To je překvapení! Určitě se ale bude grilovat, vařit z masa K-Purland a bavit se o dobrém jídle. Oslavujeme víno, které bývá ingrediencí mnoha pokrmů. Proč je dobré jím maso podlít? Ne každé maso se dá podlít. Víno se ale skvěle kombinuje s mnoha pokrmy. Bílé hlavně s rybou a telecím, červené se zvěřinou a hovězím. Problematika je však výrazně komplikovanější, přijďte se na nás do Uherského Hradiště podívat, všechno probereme.

Jaké odrůdy vína máte nejraději a proč? Nebo jste snad pivaři? Máme rádi dobré víno i umně načepované pivo.

dinou zrovna chuť. Osobně proti dobré klobásce, řízku i do  křupava upečenému bůčku vůbec nic nenamítáme.

U nás na  Slovácku se zrovna dietně nevaří. Jaký máte názor na  bůček, klobásky, řízky? Co vlastně běžně jíte? Běžně vaříme, na  co máme s  ro-

Kde berete inspiraci pro své recepty? Sandtnerka, nebo Gordon Ramsay? Zkušenosti, knihy, internet, cestování. Stačí se koukat a ochutnávat, inspirace je všude.

SLAVNOSTNÍ PRŮVOD

Sobota 7. září, 9.00, Vinohradská ulice Jedním z hlavních programů slavností byl a zůstává průvod krojovaných, který je v každém ročníku tematicky věnován nějakému řemeslu, obchodu či zvyku. Letos nese podtext Do trhu do Hradišťa. Průvod tvoří každoročně přes 4000 krojovaných účastníků bezmála ze 100 obcí a měst, a to nejen ze Slovácka, ale i  z  Podluží, Hané a  Valašska. Jedná se o největší akci svého druhu v České republice. Trasa průvodu činí téměř dva kilometry. Když čelo krojovaného hada zdraví diváky na  Masarykově náměstí, účastníci řazení v závěru průvodu ještě ani nevychází ze sklepů v  Mařaticích. Trvá vždy nejméně dvě a půl hodiny, než masa krojovaných symbolicky zaplaví město barevnou směsí krojů a muziky. Průvod je možné sledovat po  celé jeho délce. Skvělá místa nabízí ulice Sokolovská od  hlavní křižovatky až po  kruhový objezd u  zimního stadionu.

www.slavnostivinauh.cz


VÍTEJTE V UHERSKÉM HRADIŠTI

Sobota 7. září, 13.30 – 15.00, Masarykovo náměstí Po slavnostním přípitku starostů a donátorů a  vyhlášení Šampiónů slováckých bílých, červených a  přírodně sladkých vín za  rok 2013 vás na  Masarykově náměstí přivítá výběr toho

nejlepšího z folklorních souborů Slovácka. CM Stanislava Gabriela, Radošov z  Veselí nad Moravou, Dolina ze Starého Města či Olšava z Uherského Brodu – to jsou pojmy, které netřeba

více představovat. Hostem pořadu bude i chorvatský soubor Branimir 888 Muč. V  případě nepřízně počasí bude program přesunut do Klubu kultury.

SLAVNOSTI VÍNA V PŘÍSTAVIŠTI

Sobota 7. září, 12.30–17.00, neděle 8. září, 10.00–14.00, přístavní hrana v Uherském Hradišti K  vyhledávaným programům uplynulých ročníků slavností vždy patřily Muzikantské lodě. Ani letos o ně nebudete ochuzeni. K hudebně laděnému výletu po vodě za symbolické vstupné můžete v sobotu využít muzikantských lodí Danaj a Morava. Zájemců rok od roku přibývá, plout můžete po  oba víkendové dny – v neděli na lodi Morava. Na souši v přístavu v sobotu slavnostní pohodu navodí kapela AMALGAM, v neděli pak STAROMĚSTSKÁ KAPELA. Na  muzikantské lodi Danaj zahraje kapela FRAGMENT, na  muzikantské lodi Morava kapela DĚVČICE. Po  oba dny přístaviště provoní rybí speciality.

HRAJTE NĚ, HUSLIČKY

Sobota 7. září, 13.00–15.00, Slovácká búda Po dvou letech se na slavnosti opět vrací přehlídka dětských cimbálových muzik, kterou v rámci Slavností vína pořádá Základní umělecká škola Uherské Hradiště ve spolupráci s místním Klubem kultury. Jen v samotném Uherském Hradišti působí celá řada špičkových dospělých cimbálových muzik.

Vynikající folklorní podhoubí v podobě mladých muzikantů a  zpěváků je především zásluhou základních uměleckých škol, kde vyučují pedagogové, kteří jsou nebo byli aktivními hráči v cimbálových muzikách a bezprostředně předávají své zkušenosti mladé generaci.

Účinkují: o Cimbálová muzika ZUŠ Uh. Hradiště o CM Hradišťánek o CM ZUŠ Staré Město o CM Pramének, ZUŠ Uh. Ostroh o CM Bělina, ZUŠ Morava Zlín

VÝBĚR Z HROZNŮ

Sobota 7. září, 16.00–18.00, Slovácká búda Tak jako výběr z hroznů zaručuje kvalitu vína, stejně i výběr cimbálových muzik, jejich sólistů a  hostů zaručuje úroveň programu u Slovácké búdy. Pozvali jsme cimbálové muziky a špičkové sólisty z regionů Uherskohradišťska, Uherskobrodska, Kyjovska, Horňácka a  Strážnicka. Každá muzika připravila svůj blok tak, aby minimálně jedna sada obsahovala písničky o víně. Vystoupení může doplnit sbor nebo taneční skupina. Od  roku 2010 se v  rámci hlavního folklorního pořadu u  Slovácké búdy uděluje také cena diváků – Slovácký šohaj. Držitele určuje síla potlesku

Vystoupí: o CM Ohnica, Uh. Hradiště o CM Jaroslava Čecha, Uh. Hradiště o Mužský sbor z Kyjova o Horňácká cimbálová muzika Martina Hrbáče o CM Olšava a Lubomír Málek o CM Danaj ze Strážnice a malá taneční skupina o Kobylský kvartet o Autor: Miroslav Potyka o Moderátor: Vladimír Doskočil

obecenstva. Prozatím ji dvakrát získaly soubory z Míkovic, vloni cenu obdržel folklorista Jaromír Nečas.

V případě nepřízně počasí bude program přesunut do kina Hvězda.

www.slavnostivinauh.cz


Slavnosti jsou o nadšení lidí pro věc

J

e hlavní postavou Slováckých slavností vína a otevřených památek. Během víkendu je ho vidět všude. Jde včele krojovaného průvodu, vítá starosty okolních obcí, nechybí na nedělním koštu vín. Na dlouhé dny příprav a  minimum spánku těsně před akcí samotnou však starosta Uherského Hradiště Květoslav Tichavský rád zapomene pokaždé, když uvidí spokojené návštěvníky slavností.

Slavnosti vína za sebou mají první desetiletku. Vy jste byl jedním z těch, kteří stáli u jejich zrodu. Jaká je vaše nejstarší vzpomínka, která se s  akcí pojí? Při tom letošním, jedenáctém ročníku lze vlastně už mluvit o  historické vzpomínce. Vzpomínám si i  na  zrod samotný. Myšlenka na velkou folklorní akci se nám tehdy v hlavách rodila už delší dobu, ale dát jí život se podařilo až čirou náhodou, když jsme se potkali s panem Valentou, který se pro akci nadchnul. Dnes jsou slavnosti největší hradišťskou akcí. Myslíte si, že zůstanou ve městě i za padesát let? Pevně tomu věřím.A to z  jednoho prostého důvodu. My jako město jsme víceméně „jen“ hostiteli. Kromě vlastní prezentace města zajišťujeme veškerou logistiku, čištění ulic a všechny organizační věci. Tu samotnou přehlídku ale tvoří starostové obcí a měst a mikroregiony, prostě ti lidé samotní. A slavnosti jsou o jejich nadšení pro věc. Děkuji jim za to každým rokem, když je zvu na tu pověstnou polední starostovskou číši vína.

www.slavnostivinauh.cz

Jsou slavnosti vína pro město finančně náročnou záležitostí? Město dává 1,6 milionu korun. Nadace Synot přispívá dalším milionem korun a vinařský fond přislíbil dalších 300  000 korun. Máme také pro slavnosti založený speciální fond, takže kdyby někdo chtěl přispět, může.

Problém ale byl, že já kroj nemám, zachránila mě až paní Tarcalová. Řešili jste při organizaci slavností nějaký opravdu velký problém, s kterým nešlo hnout? Při takové akci se řeší hodně problémů. Dlouho jsme ale bojovali s  tím, abychom dokázali slavnosti více rozšířit také na  Mariánské náměstí. To se podařilo až v posledních letech. Teď toto náměstí patří Uherskému Brodu a  i  díky Broďanům se podařilo přesunout slavnosti i sem. Kdybyste měl jmenovat největší tahák slavností, který by to byl? Jednoznačně průvod. Vždyť v něm kráčí až pět tisíc krojovaných. To neuvidíte nikde jinde v  zemi. Osobně se mi moc líbí i  programy Ludmily Tarcalové. Její etnografické bloky jsou úžasné. Moc se těším, jak budeme letos křtít její knihu. Tahákem jistě budou i  Kluci v  akci. Pokud bych měl doporučit něco z  komponovaných pořadů, tak to si opravdu netroufám. Jsou všechny na  velmi

vysoké úrovni. Za poslední léta natolik zkvalitnily, že je těžké doporučit jednu věc. Kdo však má rád lodě, tak si letos užije, poněvadž posílíme plavbu po  řece. Popluje loď Danaj i Morava. Vy jste šel vloni včele průvodu poprvé v kroji. To jste jej oblékl úplně prvně v životě? Poprvé jsem šel v kroji do prvního ročníku střední školy. Jsem starší ročník, a  tenkrát se tak muselo na  zahájení jít. Ještě mám někde schovanou starou fotku, jak legračně jsem tehdy vypadal. Měl jsem o  dvě čísla větší boty. Podruhé jsem šel v  kroji právě vloni, kdy jsem o  svém záměru předem pomlčel, abych všechny překvapil. Problém ale byl, že já kroj nemám. Zachránila mne až paní Tarcalová, která zajistila kroj mně i mé manželce. S  tím rozdílem, že tentokrát jsem si boty papírem vycpávat nemusel. Bylo to fajn, letos půjdu v kroji zase. I  když pro vás jsou slavnosti hodně o  povinnostech, tak si jistě dáte i  sklenku dobrého vína. Jaké máte rád? Moje víno je jednoznačně ryzlink rýnský. Mám rád víno mého bývalého spolužáka, polešovického vinaře Jaroslava Vaďury, rád ochutnám vína Břetislava Jakubíka ze Zlechova nebo z  vinařství Zlomek-Vávra. Ale místní vína obecně už tak zkvalitněla, že vyzvednout jen některá by bylo vlastně nemožné. Nejsem odborník, ale nepochybuji, že na  Slovácku máme vína světové kvality.


MIKROREGION BUCHLOV

Sobota 7. září, 10.30–15.00, nádvoří a sklepy františkánského kláštera

Program Před klášterem:

Mikroregion tvoří obce Boršice, Buchlovice, Břestek, Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany, Salaš, Staré Hutě, Stříbrnice, Stupava, Tupesy, Velehrad a Zlechov. Oblasti dominuje pohoří Chřiby, jež odpradávna obestírá řada lidových pověstí, báchorek a  zkazek. Předávaly se ústně z pokolení na pokolení, čím jsou starší, jejich podoba je barevnější. Nejenom krásou přírody, ale právě četností a  různorodostí těchto příběhů jsou „buchlovské hory“ tak přitažlivé. Je to tím, že Chřiby byly od  pravěku hojně osídleny lidmi. Nalézáme v nich archeologické doklady o  pohybu lidí takřka všech kultur, které prošly Pomoravím, jejich hradiska, mohylová pole, ba i  místa spjatá s jejich kulty.

o 10:30 • DH Buchlovjané z Buchlovic s kapelníkem Pavlem Martinákem o 11:05 • CM Rubáš z Buchlovic s primášem Vítězslavem Preclíkem • Buchlovjánek z Buchlovic s vedoucí Simonou Dvouletou • Děcka z Buchlovic s vedoucí Lenkou Rašticovou, doprovází Mladá muzika z Buchlovic • Folklorní studio Buchlovice, taneční složka pod vedením Michaly Kyliánové • Mužský pěvecký sbor z Buchlovic pod vedením Stanislava Mikuláštíka o 12:15 • Omlazená CM Osvětimany s primášem Ondřejem Vaškem • FS Klimentek z Osvětiman s vedoucí Hanou Motalovou a Pavlou Chaloupkovou (mladší děti) • Omlazená CM Osvětimany s primášem Ondřejem Vaškem • Klimentek z Osvětiman s vedoucí Hanou Motalovou a Patrikem Slovákem (starší děti) o 12:50 • Tupeské parádnice z Tupes, ženský, nejen pěvecký sbor • Mužský pěvecký sbor Tupešané z Tupes pod vedením Tomáše Kučery

o 13:20 • CM Liša z Modré pod vedením Ondřeje Krátkého • FS Liša z Modré s vedoucí Ilonou Krátkou • Lukáš Balajka z Modré – verbuňk o 13:45 • Mužský pěvecký sbor z Modré pod vedením Martina Schreiera o 14:00 • CM Pentla z Borčic s primášem Jakubem Špalkem • FS Pentla z Boršic pod vedením Libora Marečka a choreografa Davida Mikuly o 14:20 • DH Boršičanka, Boršice

Na nádvoří:

o 10:00 – 10:30 Bastafidli, Medlovice o 11:00 – 11:30 Bastafidli, Medlovice o 12:00 – 12:30 Bastafidli, Medlovice o 12:00 – 12:30 Bastafidli, Medlovice o 13:00 – 13:30 Bastafidli, Medlovice o 14:00 – 14:30 Bastafidli, Medlovice

MIKROREGION STAROMĚSTSKO

Sobota 7. září, 10.30–16.00, nádvoří Staré radnice Mikroregion Staroměstsko tvoří 19 obcí. Na slavnostech se budou letos prezentovat obce Babice, Boršice, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kostelany nad Moravou, Kudlovice, Nedakonice, Ořechov, Polešovice, Spytihněv, Sušice, Traplice, Tučapy, Újezdec a  město Staré Město. Mikroregion se rozkládá na  rozsáhlém a  značně členitém území, kdy jednu jeho část tvoří niva řeky Moravy se svými slepými rameny, druhou pak podhůří Chřibů. Příznivci vodní turistiky mohou využít nabídky plaveb po  Baťově kanálu, cykloturisté zase díky stávajícím i  nově vznikajícím cyklostezkám ocení spoustu zajímavých míst. Ať už je to zámek v Ořechově, Památník Velké Moravy ve Starém Městě, skanzen lidové keramiky v  Tupesích či portálový most a  muzeum rybářství v  Kostelanech nad Moravou.

Program o 10.30 Staroměstská kapela o 11.00 Lipuše a Lipka z Jankovic o 11.20 Mužský a ženský sbor z Kudlovic o 11.45 FS Pentla z Boršic o 12.00 CM Džbánek a soubor Čutora z Tupes o 12.20 Dolina a CM Bálešáci ze Starého Města o 12.35 Dolinečka a CM Bálešáci ze Starého Města o 12.45 FS Kalina a dívčí sbor Kalinka z Babic o 13.05 Dechová hudba Boršičanka

o 13.25 Drmolice z Polešovic o 13.45 Doliňáci a CM Dolina ze Starého Města o 14.00 Dechová hudba Nedakoňanka o 14.20 CM Stanislava Gabriela o 14.40 Společné zpívání starostů a místostarostů, CM Bálešáci o 15.00 Chasa z Ořechova o 15.10 Ženáči, mužský a ženský pěvecký sbor z Nedakonic o 15.30 Mužský pěvecký sbor Chlapčiska ze Spytihněvi a Folklorní klub Lajbl z Kostelan nad Moravou o 15.45 Mužský sbor z Vážan

www.slavnostivinauh.cz


MIKROREGION ZA MORAVÚ A HOSTÉ Sobota 7. září, 13.00–18.00, Smetanovy sady

Sdružení, mikroregion Za Moravú je tvořeno dvanácti obcemi: Bílovice, Březolupy, Částkov, Kněžpole, Mistřice, Nedachlebice, Pašovice, Svárov, Topolná, Zlámanec, Prakšice a  Šarovy. Územní celek sousedí na východě s  mikroregionem Luhačovské Zálesí, na  severu s  mikroregionem Otrokovicko, na  západě s  mikroregionem Staroměstsko a na jihu s mikroregionem Uherskobrodsko.

Program v parkovém altánu o 13.00 DH Kněžpolanka o 13.30 Kněžpolský mužský sbor o 14.15 DH Topolanka o 15.00 FS Holomňa, Prakšice o 15.30 Pěvecký sbor Děvčice z Kněžpola o 16.00 CM Včelaran o 16.30 Pěvecký sbor Nedachlebjan o 17.00 S klerotyci + taneční skupina Countrymix, Pašovice

MIKROREGION OSTROŽSKO

Sobota 7. září, 10.00–16.30, Reduta a její nádvoří

Program

Pokud budete chtít poznat mikroregion Ostrožsko, najděte si na mapě známé poutní místo Svatý Antonínek. To je kopcovitým výběžkem Bílých Karpat, čtrnáct kilometrů jižně od  Uherského Hradiště, směrem na  Velkou nad Veličkou a slovenskou Myjavu. Kolem Antonínka najdete na  mapě všechny obce a  města Os-

www.slavnostivinauh.cz

trožska – Blatnici pod Svatým Antonínkem, Blatničku, Boršice u Blatnice, Ostrožskou Lhotu, Ostrožskou Novou Ves, Uherský Ostroh a  Hluk. Mikroregion protíná hustá síť cyklostezek. Centrem je Uherský Ostroh se svým zámkem, v  minulosti hradem, založeným po  roce 1260 Přemyslem Otakarem II.

o 10.00 Začínáme zvesela o 10.00 Představení mikroregionu, směsice písní o 12.00 Nejen ti nejmenší z Ostrožska o 12.00 Jasenka Blatnička + CM Novoveská banda o 12.15 Vavřínek Blatnice + CM Blatnická studánečka o 12.30 Štěpnička Veselí nad Mor. + vlastní doprovod o 12.45 Hluboček + CM Šefranica o 13.00 CM Šefranica o 13.15 MS Ostrožská Lhota o 13.25 ŽS Blatnice o 13.35 MS Hluk o 13.45 Novoveské Děvčice + CM Novoveská banda o 13.55 MS Krasavci O. N. Ves o 14.05 Zpívání starostů + CM Novoveská banda o 14.20 Přehlídka krojů Ostrožska, Veselska, Horňácka z období roku 1890 a 1930 o 14.30 FS Dolňácko Hluk + CM Novoveská banda o 14.40 DS Oskoruše o 14.50 Hosté z Horňácka – MS z Velké nad Veličkou o 15.00 ŽS Denica O. N. Ves + CM Novoveská banda o 15.20 CM Novoveská banda o 15.30 MS Boršice o 15.40 Hosté z Horňácka – MS z Velké nad Veličkou o 16.00 DH Pohoda z Hluku


MIKROREGION DOLNÍ POOLŠAVÍ

Sobota 7. září, 11.30–16.30, park u obchodní akademie

Mikroregion se rozkládá na dolním toku řeky Olšavy na katastrech obcí Kunovice, Popovice, Podolí, Veletiny, Hradčovice, Drslavice a  městských částí Uherského Hradiště – Sady, Vésky, Míkovice. Krajinný ráz mikroregionu je dán nivou řeky Olšavy náležící k Dolnomoravskému úvalu, ohraničenou Prakšickou vrchovinou na  severu a  Hluckou pahorkatinou na  jihu a v dáli se zdvihajícími kopci Bílých Karpat. Na  území Dolního Poolšaví se rozkládá několik zajímavých přírodních lokalit.

Program o 11.30 MS Kunovice, Podolské Frišky s dětmi o 12.00 Vítají vás starostové obcí mikroregionu Dolní Poolšaví – krátké pozvánky do jednotlivých obcí o 12.15„Děcka, poďte si hrát“ (blok dětských souborů – hry a tance dětí z Dolního Poolšaví) • Doprovází po dohodě CM Lintava • Kunovjánek + CM Slovácké ZUŠ, Lintavěnka, Malý Handrláček + CM Lintava, Handrláček + CM Lintava, Děcka z Kunovic + CM Lintava, Míkovjánek, Zpěváčci z Podolí, Veleťánek + CM Vinár o 13.40 „Tak sa u nás verbuje“ • Doprovází CM Mladí Burčáci, Jakub Tomala, Radovan Siman, Petr Polách, Petr Pěcha o 14.15„Tak sa u nás zpívá aj tancuje“ (folklorní soubory a pěvecké sbory mikroregionu) • MS Hradčovice, chasy obcí Dolního Poolšaví, ŽS Kunovice, Tetičky z Kunovic, Handrlák + CM Lintava, SPOT Slunéčko + CM Lintava

MIKROREGION VÝCHODNÍ SLOVÁCKO A HOSTÉ Sobota 7. září, 12.30–16.00, nádvoří justičního paláce

Program o 12.30 Ženský sbor Plkotnice – Suchá Loz, Slatinka, dětský folklorní soubor ZŠ a MŠ Suchá Loz o 13.00 Bobkovníci, FS Bystřice pod Lopeníkem o 13.20 DH Dechovečka mladých – Nivnice o 13.50 Mužský pěvecký sbor – Korytná o 14.20 Vlčnovské búdové umělkyně – Vlčnov, mužský pěvecký sbor – Vlčnov o 15.00 Bánovské zpěvule – Bánov, FS Kohútek a CM Strúček – Bánov, mužský pěvecký sbor Hútek – Bánov o 15.40 DH Dechovečka mladých – Nivnice

Na nádvoří justičního paláce se představí zástupci Bánova, Bystřice pod Lopeníkem, Korytné, Nivnice, Suché Loze a  Vlčnova, tedy obcí sdružených v  mikroregionu Východní Slo-

vácko. V regionu můžete navštívit například muzeum pálenic, pravděpodobné rodiště Komenského, vyhaslou sopku s  kalvárií, minerální prameny Slatina a  Smraďačka, lesní

kapličky nebo morový hřbitov. Od loňského roku se mohou návštěvníci podívat na krajinu Východního Slovácka z ptačí perspektivy z šesti nových rozhleden.

www.slavnostivinauh.cz


MIKROREGION BÍLÉ KARPATY

Sobota 7. září, 12.20–15.00, Galerie Slováckého muzea Mikroregion Bílé Karpaty se skládá z devíti obcí: Dolní Němčí, Horní Němčí, Slavkov, Strání, Březová, Lopeník, Vyškovec, Vápenice, Starý Hrozenkov. Oblast mikroregionu se rozkládá v podhůří dvou nejvyšších vrcholů – Velké Javořiny a  Velkého Lopeníka. Tento krásný kout Zlínského kraje může svým návštěvníkům nabídnout nejen hluboké lesy a  rozkvetlé louky, ale i  živé tradice, pestrost krojů, dobrou slivovici, veselou písničku a spoustu další zábavy.

Program o 12.20 M užský pěvecký sbor Dolněmčané, Dolní Němčí o 12.40 Ž enský pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí, Dolní Němčí o 13.00 Krúžek Dolněmčan, Dolní Němčí o 13.20 Tetkozpěv, Horní Němčí o 13.40 Mužský pěvecký sbor S.E.N. Strání o 14.00 FS Javorina, Strání o 14.20 CM Strýci, Strání

UHERSKÝ BROD

Sobota 7. září, 13.30–16.00, Mariánské náměstí

V krásné oblasti Slovácka, v zelené krajině obklopené Bílými Karpaty, se nachází město Uherský Brod. Jeho bohatá historie je zde zachována v  řadě významných architektonických památek. Počátky osídlení sahají až do  10. století. Významným mezníkem je 29. říjen 1272, kdy český král Přemysl Otakar II. povýšil Brod na  město královské. Původně hraniční pevnost provázela pohnutá historie častých nepřátelských nájezdů, krutých válek, morových ran

www.slavnostivinauh.cz

a střídavých období hospodářského vzestupu a úpadku. Folklor a tradice jsou ve městě stále živé díky činnosti několika zájmových souborů. Místní folklorní soubory Olšava, Oldšava, Holúbek, Jakub a Rozmarýn svým zpěvem, tancem a  pestrostí kroje ozdobí nejednu kulturní událost. Smíšený pěvecký sbor Dvořák, dětský pěvecký sbor Comenius, ochotnické Divadlo Brod a  šermířský spolek Los pupkos tvoří důležitou základnu kulturní nabídky města.

Program o 13.30 FS Oldšava a CM Olšava (vedoucí souboru Ivana Sušilová, primáš Tomáš Zubr) o 14.10 FS Rozmarýn (vedoucí souboru Karel Trousil, primáš Jan Mudrák) o 15.00 DFS Olšavěnka a CM Olšavěnka (vedoucí souboru Eva Vrbová a Martina Horňáková, vedoucí muziky Roman Myšinský)


S L O VÁ C K É S L AV N O S T I V Í N A A O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K

5 1 $ 1 6 #   <  Ĥ   MAŘ ATICE - VINOHR ADSK Á ULICE 7.30

VÍTEJTE V MAŘATICÍCH FS Buchlovice a MPS Míkovice SLAVNOSTNÍ PRŮVOD „Do trhu do Hradišťa“

9.00

MASA RYKOVO NÁMĚSTÍ 8 - 17 8 - 22

HRADIŠŤSKÝ JARMARK VINNÝ STAN (pátek 17-22, sobota 8-22, neděle 8-17) DOBRÉ RÁNO S DH BLATNIČKA SLAVNOSTNÍ PRŮVOD VÍTEJTE V UHERSKÉM HRADIŠTI Pořad souborů Slovácka HRAJE VÁM STŘÍBRŇANKA ZPÍVÁNÍ S CIMBÁLEM - mužské sbory ORCHESTR SĽUK A CM HARAFICA BRANIMIR 888 MUĆ Vystoupení chorvatského folklorního souboru

9.00 10.00 13.30 15.00 16.20 18.30 20.00

MARIÁNSK É NÁMĚSTÍ 11 - 20 17.00

NOMINACE SALONU VÍN ČR 100 „nej“ vín slovácké podoblasti 2013 PODVEČER SE SKUPINOU KALÍŠEK

PAL ACKÉHO NÁMĚS TÍ 8 - 17

DĚTSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNIČKA Téma: Den otevřených dveří památek a Slavnosti vína

PREZENTACE MIKROREGIONŮ 10 - 16

PREZENTACE LIDOVÝCH ŘEMESEL HRAJTE NĚ, HUSLIČKY - dětské CM ZUŠ VÝBĚR Z HROZNŮ - Písně o víně i jiné

* podrobnosti v programovém sborníku slavností

RESTAURACE KORUNA 14.00

17.00

14.00

PUTOVÁNÍ VINOHRADSKOU ULICÍ Program pro celou rodinu, degustace vín - národní soutěž slovácké podoblasti, otevřené sklepy

UH. HRADIŠ T Ě - S ADY 14.00 20.00

TRADIČNÍ SLOVÁCKÉ HODY S PRÁVEM Vození berana Předhodová zábava

V INNÉ SKLEPY A DALŠÍ OB JEK T Y 19.00

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Pořady pro děti po celý den v podání skupiny historického šermu MEMENTO MORI

PŘÍSTAVIŠTĚ UH. HRADIŠTĚ MUZIKANTSKÉ LODĚ Plavby loděmi Morava a Danaj Hrají: Děvčice a Fragment V přístavišti: Amalgam rybí speciality

SLOVÁCKÁ KŘÍDLOVKA Dechové hudby Komňané, Hrozenčané, Ořechovjané a Hradčovjanka COUNTRY VEČER NA KORUNĚ se skupinami Telegraf a Podjezd

M AŘAT ICE

Vystoupí: CM J.Čecha, Kobylský kvartet, Danaj, Olšava, MS Kyjov, HCM Martina Hrbáče, Ohnica Udělení ceny diváka „Slovácký šohaj“

12.30

To nejlepší z měst a obcí regionu Slovácko UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Jezuitská kolej OSTROŽSKO - Reduta ZA MORAVÚ - Smetanovy sady DOLNÍ POOLŠAVÍ - Jezuitská zahrada (park u Obchodní akademie) VÝCHODNÍ SLOVÁCKO - Justiční palác (SUPŠ) STAROMĚSTSKO - Stará radnice BÍLÉ KARPATY - Galerie Slováckého muzea UHERSKÝ BROD - Mariánské náměstí BUCHLOV - Františkánský klášter

RABIGABI a.G - „Klezmer po moravsku“

SME TANOV Y SADY 10.00 13.00 16.00

9.00

SLOVÁCKÁ JÍDELNA Gastronomické speciality a Kluci v akci

JEZUITSKÁ KOLEJ 17.30

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZE A

VEČERNÍ POŘADY NEJENOM VE SKLEPECH Slovácká búda CM Stanislava Gabriela U Musilů CM Kunovjan Vinotéka Hruška CM Jaroslava Čecha Jezuitská kolej CM Ohnica Atrium Staré radnice CM Pentla Vinný stan CM Bálešáci U Juráků CM Včelaran Atrium v Havlíčkově ulici CM Olšava Hotel Koníček CM Lintava U Skryjů CM Pozdní sběr

KLUB KULTURY 20.00

LIDOVÁ VESELICE S DH BORŠIČANKA A. KONÍČKA

HISTORICKÉ PAMÁTKOVÉ OBJEKTY 9 - 17

OTEVŘENÉ PAMÁTKY UHERSKÉHO HRADIŠTĚ


UHERSKÉ HR ADIŠTĚ

WC

16

14

15 13

17 18

20

19 WC

21

12

38

11

8

6 37

9

25

7 22

10

i 1

2 4

24

23

3 D

5

PRŮVO

WC

WC

WC

PRŮVO

D

D

PRŮVO

26

30 WC

27

28

A 29

40

1

JEZUITSKÁ KOLEJ UHERSKÉ HRADIŠTĚ

2

REDUTA OSTROŽSKO

3

KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO

4

OBCHODNÍ AKADEMIE A JEZUITSKÁ ZAHRADA DOLNÍ POOLŠAVÍ

5

RADNICE

6

FARA - FARNÍ ZAHRADA

7

HOTEL A PASÁŽ SLUNCE

8

LÉKÁRNA U ZLATÉ KORUNY

9

DŮM KNIHY PORTAL

PŘÍSTAVIŠTĚ - PLAVBA LODÍ - RYBÍ SPECIALITY

i

INFORMAČNÍ CENTRUM

10

ATRIUM

14

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZ BÍLÉ KARPATY

11

STARÁ RADNICE STAROMĚSTSKO

15

RESTAURACE KORUNA

12

MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ UHERSKÝ BROD

16

VINNÝ SKLEP U JURÁKŮ

17

KAPLE SV. ALŽBĚTY

13

VINOTÉKA HRUŠKA 18

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER BUCHLOV

STANOVIŠTĚ PRVNÍ POMOCI

WC

TOALETY


W W W . S L AV N O S T I V I N A U H . C Z

36

VOD

PRŮ

PR

D

PRŮVO

ŮV

OD

34 35

Aquapark

ZEA

33

39 31

19

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

20

GYMNÁZIUM

21

KNIHOVNA B.B. BUCHLOVANA

22

OBJEKT SPECIÁLNÍ ŠKOLY

23

KAPLE SV. ŠEBESTIÁNA

32

24

JUSTIČNÍ PALÁC (SUPŠ) VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

25

BÝVALÁ VĚZNICE

26

SLOVÁCKÉ MUZEUM

27

KINO HVĚZDA

28

SMETANOVY SADY ZA MORAVÚ

29 SLOVÁCKÁ BÚDA

35

VINNÝ SKLEP SYNOT

30 BASTION

36

KAPLE SV. ROCHA

31 VINNÝ SKLEP U SKRYJŮ

37

VINNÝ STAN

32 HOTEL A REST. KONÍČEK

38

STUDNA V NÁDVOŘÍ

33 VINNÝ SKLEP U LISU

39

SKLEP Č. P. 73 (MUSILOVI)

34 VINNÝ SKLEP U VČELKY

40

FRANKLOVKA


S L O VÁ C K É S L AV N O S T I V Í N A A O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K

0 ' & û . '   <  Ĥ   MASA RYKOVO NÁMĚSTÍ

GALERIE SLOVÁC KÉHO MUZE A

8 - 17

HRADIŠŤSKÝ JARMARK

8 - 17

VINNÝ STAN

12.00

BANDA - koncert slovenské hudební skupiny

10.00

Téma: Den otevřených dveří památek a lidová řemesla

world music s tanečníky 14.30

KUMPANOVI MUZIKANTI

AT RIUM P OD STAROU R ADNIC Í 10.00

Galakoncert originální dechové hudby

16.15

SY-NOTOVÁNÍ S DĚTMI Dětský workshop se Slováckou ZUŠ

ŠTRAJCHKAPELA Z KNĚŽPOLA

KINO HVĚZDA

MARIÁNSK É NÁMĚSTÍ 10 - 16

DĚTSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNIČKA

14 - 18

VÍNA SLOVÁCKÝCH VINAŘŮ Prezentace vinařství slovácké podoblasti

KINO - VÍNO - BRANÍ Šašek Franta a klaun Pepe aneb Se smíchem je vždycky lépe, Pražáci na vinařských stezkách

MAŘ ATICE 11.00

U H . H R A D I ŠTĚ - SA D Y

PUTOVÁNÍ VINOHRADSKOU ULICÍ Program pro celou rodinu, otevřené sklepy, degustace vín, mistroství Slovácka ve stloukání másla

JEZUITSKÁ KOLEJ 13.00

11.00 13.30 20.00

PŘÍSTAVIŠTĚ UH. HRADIŠTĚ

DYŽ SEM BYLA MALUČKÁ Přehlídkový pořad krojů dětí ze Slovácka

10.00

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Pořady pro děti po celý den v podání skupiny historického šermu MEMENTO MORI

9 - 17

PUTOVÁNÍ ZA HISTORIÍ MĚSTA Prohlídky s odborným výkladem, sraz před radnicí, Masarykovo náměstí 9:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00

18 - 20

PÍSNIČKA NA ROZLOUČENOU

14.00

PROG R AMY V PAMÁTK ÁCH

11.00

HRADIŠŤAN S JIŘÍM PAVLICOU

JIŘÍ KOVÁŘ - VARHANNÍ KONCERT KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO

KOŠT VÍN A ŠAMPION ŠAMPIONŮ

14.00

Ochutnávka nejlepších vín Slovácka

SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER

KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO

HISTORICKÉ PAMÁTKOVÉ OBJEKTY

MŠE SVATÁ

9 - 17

PAL AC KÉHO NÁMĚS T Í 8 - 17

STŘEDOVĚKÉ MĚSTEČKO Soutěže, kolotoč, divadélko, kejklíři, rytířské turnaje a souboje, středověký jarmark

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

REDUTA

10.00

MUZICÍROVÁNÍ U VODY Hrají: Staroměstská kapela a Děvčice Plavba lodí, rybí speciality

SME TANOV Y SADY

10.30

Zpívání u vína s muzikou

9.00

TRADIČNÍ SLOVÁCKÉ HODY S PRÁVEM Mše svatá Obcházení stárků Hodová zábava

OTEVŘENÉ PAMÁTKY UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

SLOVÁCKÁ JÍDELNA Gastronomické speciality a Kluci v akci

PODROBNœINFOR M ACE9995.#80156+8+0#7*%< <OüPCRTQITCOWX[JTC\GPC


UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Sobota 7. září, 11.00–14.00, Kolejní nádvoří Listinou krále Přemysla Otakara II. z 15. října 1257 bylo na ostrovní půdě náležící velehradskému klášteru založeno město Uherské Hradiště (původní název Nový Velehrad). Město vyrostlo na soutoku Moravy a Olšavy, kde v  8. a  9. století tvořily tři ostrovy jádro velkomoravského sídelního areálu, rozkládajícího se na  území dnešního Starého Města, Uherského Hradiště a  Sadů. Název Hradiště je poprvé použit v roce 1294, přívlastek „Uherské“ až v  roce 1587. Pevnostní město si dlouho zachovalo středověký urbanismus – dvě náměstí propojená uličkou se Starou radnicí. Nejvýznamnější kulturní památkou a dominantou Masarykova náměstí je soubor jezuitských staveb ze 17. a 18. století: jezuitská kolej, farní kostel sv. Františka Xaverského a budova gym-

názia s divadelním sálem – Redutou –, která byla po  nákladné rekonstrukci znovu otevřena v  roce 2001. Městu vévodí šikmá věž Staré radnice. Uherské Hradiště je přirozeným kulturním a  společenským centrem Slovácka. Současné kulturní dění se soustřeďuje kolem stálé divadelní scény Slováckého divadla, Klubu kultury, Městských kin UH, Knihovny B. B. Buchlovana a Slováckého muzea s galerií výtvarného umění. K  nejvýznamnějším kulturním aktivitám přesahujícím hranice regionu patří Festival hudebních nástrojů lidových muzik, Letní filmová škola, mezinárodní ekologický festival Týká se to také tebe, Slovácké slavnosti vína a  otevřených památek nebo mezinárodní malířské sympozium Hradišťský plenér. Nesmírně bohatá je zde také sportovní tradi-

ce, dnes reprezentovaná zejména působením prvoligového 1. FC Slovácko.

Program o 11.00 Old Stars souboru Hradišťan s mužským pěveckým sborem a CM Ohnica o 11.30 Dětský folklorní soubor Hradišťánek o 11.40 Cimbálová muzika Jaroslava Čecha o 12.00 Mužský a ženský pěvecký sbor z Míkovic, soubor Míkovjan, CM Burčáci a Mladí Burčáci o 12.30 Folklorní soubor Kunovjan o 13.00 Dětský folklorní soubor Omladinka o 13.10 Folklorní soubor Cifra a CM Ohnica V případě nepřízně počasí bude program přesunut do Klubu kultury.

RABIGABI A. G: KLEZMER PO MORAVSKU Sobota 7. září, 17.30–18.30, Kolejní nádvoří

RabiGabi a. G nepatří rozhodně k žádným nováčkům našich pódií. Přestože kapela vznikla až v  roce 2010, její členové projeli s  Hradišťanem, Cimbálovou muzikou Jaroslava Čecha a brněnskou Natalikou v uplynulých dvaceti letech prakticky celý svět. Nezaměnitelný zvuk plný emocí, který dnes kapela vytváří, vychází ze spojení haličského klezmeru s moravskou folklorní melodikou. „Dnes už ani přesně nevíme, kdo přinesl na  zkoušku první klezmer píseň. Ani si nepamatujeme, která to byla. Víme ale zcela jistě, že se nám zalíbila, že pak přicházely v  rychlém sledu další a další. Bylo to v době, kdy

většina z nás byla bez stálého angažmá a chtěli jsme si jen tak zahrát. Pro sebe, pro radost. A  také zkusit něco nového,“ vysvětlují členové skupiny. Hudba RabiGabi a. G znamená ve  zvuku větší prostor pro klarinet, soprán saxofon a akordeon. Z moravských kořenů pak ponechávají cimbál. Poměrně jednoduchou harmonii židovských kapel obohacují o  moravské a  cikánské postupy a  naopak zase využívají prvky klezmer rytmiky. Velký důraz a velkou vážnost kladou na  improvizovaná sóla, aby si každý z nich mohl zahrát s radostí a uchopit melodii podle sebe. Zjistili, že moravský folklor a klezmer

mají mnoho společného. A především, že když zkusí hrát klezmer „po  moravsku“, dostaví se docela zajímavý výsledek. Vzniká muzika plná emocí a napětí, která dává možnost vyjádřit širokou paletu pocitů a nálad. Od radosti, smíchu a  bujarého veselí až po smutek, slzy a tragiku. Když se jednou ptali klezmerů, kde že berou ty nádherné melodie, odpověděli jim: „Čteme noty přímo z  nebe.“ Ta slova mají v  sobě pokoru i  lásku. Je z  nich cítit, jak muzikanti dávají do  hraní celé své srdce a  celou svoji duši. A  právě takovou muziku chce RabiGabi a. G hrát.

www.slavnostivinauh.cz


Chceme přispět k tomu, aby se tradice našich předků dále předávaly

S

lovácké slavnosti vína a otevřených památek by bez něj nemohly vypadat tak, jak je všichni znají. Prostřednictvím Nadace SYNOT podporuje řadu bohulibých aktivit v  regionu i  za  jeho hranicemi. Sám přiznává, že miluje folklor ve  všech jeho podobách. Ivo Valenta, majitel holdingu SYNOT, je největším mecenášem slavností, ale o  víkendu jej potkáte, jak se nenápadně prochází mezi davy krojovaných z  nejrůznějších koutů regionu.

Kdy jste se rozhodl, že podpoříte Slovácké slavnosti vína a otevřených památek? Pomohlo k tomu jedno setkání. Před mnoha lety jsem si totiž povídal o víně s  představiteli města a  zástupci Klubu kultury. V tu chvíli jsem si uvědomil, že Slovácko známé svými vinařskými tradicemi vlastně oslavu vinobraní vůbec nemá, což je velká škoda. Dohodli jsme se tedy, že podobné akci zkusíme dát konkrétní podobu a  holding SYNOT spolu s naší nadací ji finančně podpoří tak, aby mohla mít nekomerční charakter a  lidé nemuseli platit ani vstupné. Zájem ze strany návštěvníků slavností nás již tehdy všechny příjemně překvapil. Není divu. Akce se každoročně účastní až 80 obcí a  přibližně 70  000 návštěvníků. Jste mezi nimi i vy? Samozřejmě! Jsem fascinován krásou lidových krojů, které musí svou rozmanitostí uchvátit snad každého. Navíc je velmi příjemné vidět tisíce lidí z desítek vesnic, kteří se spolu s celými rodinami spontánně obléknou do krojů a  aniž by je k  tomu kdokoliv nutil, jdou hrdě průvodem. Vše je doplněno zvukem cimbálových muzik, umem lidových řemesel, dobrým jídlem a pitím a především programem, kde si na své musí přijít úplně každý, včetně malých dětí.

www.slavnostivinauh.cz

Tradiční součástí slavností bývá také Putování Vinohradskou ulicí. Uskuteční se i letos? Samozřejmě, že i letos návštěvníkům nabídneme oblíbené, tentokrát už 6. Putování Vinohradskou ulicí. I  tato akce už má svou tradici. Letos jsme navíc připravili opravdu pestrý program – jde například o  národní nominační výstavu slovácké vinařské podoblasti, která nabídne ta nejlepší slovácká vína. Samozřejmostí jsou putování po  jednotlivých historických vinných sklepích a  venkovních stanovištích, gurmánské speciality i  cimbálové muziky, kterých tu letos vystoupí celkem 15. Pro nejmenší jsme letos připravili speciální dětský dvorek, kde na děti čekají animační programy, soutěže, dovednostní disciplíny, živá zvířata a seznamování s lidovou kulturou a řemesly. Máme připravenu i jednu atraktivní novinku, kterou je historicky první Mistrovství Slovácka v  tradičním stloukání másla. Pod dohledem zkušených odborníků se týmy utkají nejen v rychlosti, ale také kvalitě a chuti výsledného másla, na kterém si pak pochutnají všichni diváci. Po  oba víkendové dny bude přepravu mezi Vinohradskou ulicí a  Palackého náměstí zdarma zajišťovat vinařský vláček.

Jsem fascinován krásou lidových krojů

Slavnosti vína ale nejsou jediným projektem, který v oblasti folkloru podporujete… Ano, v  letošním roce jsme změnili koncepci naší Nadace SYNOT. Rozhodli jsme se, že přibližně z devadesáti procent podpoříme právě folklor. Jedná se totiž o  oblast, která je neprávem velmi opomíjena. Naše podpora směřuje na Valašsko a Slovácko, a to především prostřednictvím takzvaných folklorních

grantů. Chceme tím přispět k tomu, aby se tradice a odkazy našich babiček a  dědů dále předávaly dalším generacím. Kdy bude vyhlášeno další kolo grantového řízení a  komu je folklorní grant určen? Podzimní kolo grantového řízení bude vyhlášeno právě v  době konání slavností – tedy v  sobotu, 7. září. Spektrum možných žadatelů je velmi široké – jedná se o občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, jiné formy příspěvkových organizací a  fyzické osoby, které vyvíjejí folklorní činnost na území Slovácka a Valašska. Prostředky z grantu jim pomohou s aktivní péčí o  tradiční lidovou kulturu, s  náklady spojenými s nákupem a údržbou krojů a hudebních nástrojů i s činností samotných folklorních souborů, pěveckých sborů a  cimbálových muzik. V  neposlední řadě mohou žadatelé díky grantu hradit náklady spojené s pořádáním nejrůznějších tradičních akcí, lidových obyčejů, festivalů a  slavností či podpořit publikační a prezentační činnost. Nadace současně v  rámci jednotlivých grantů již tradičně uděluje také speciální ceny za mimořádný přínos a reprezentaci regionu v oblasti folkloru. Čím to, že máte tak vřelý vztah právě k folkloru? Pocházíme z  Rožnova pod Radhoštěm, celá naše rodina proto byla spjata s  valašským folklorem a  historií. Nějakou dobu jsem žil i  v  Uherském Hradišti, ale především jsem procestoval mnoho zemí, takže jsem měl možnost poznat, že taková hustota krojů, zvyků, zvyklostí není snad nikde jinde ve světě jako v těchto dvou regionech. Oceňuji vesnické chasy a  jiná volná seskupení lidí, jejich zvyky, bály, zábavu – a především to, že si na sebe s hrdostí vezmou kroj. Jsem rád, že je Synot s touto aktivitou spojován.


DOBRÉ RÁNO S DECHOVOU HUDBOU BLATNIČKA Sobota 7. září, 9.00–10.00, Masarykovo náměstí

Pro hezké ráno a dobrou náladu vám na Masarykově náměstí zahraje dechová hudba Blatnička. Pochází z malebné obce na Moravském Slovácku v okrese Hodonín a podle ní nese také svůj název

BLATNIČKA. Je to hudba s dlouholetou tradicí, první zmínka o  ní je již z  roku 1878. Současnou kapelu obnovil v roce 1972 pan Josef Pančík, v jeho práci pokračoval syn František. V repertoáru na-

leznete skladby předních moravských a českých autorů dechové hudby, ale i skladby jiných hudebních žánrů, jako jsou například muzikálové melodie. Nynějším kapelníkem je Miroslav Zalubil.

SLOVÁCKÁ KŘÍDLOVKA

Sobota 7. září, 14.00–17.00, restaurace Koruna Slovácká křídlovka je festival dechových hudeb, který vzešel v roce 2006 z nápadu Michala Dvouletého. Když tehdy pro spolupráci získal skvělého odborníka,

textaře a moderátora Vladimíra Salčáka, sotva je mohlo napadnout, jakou tradici se jim podaří vytvořit. Na letošním, v  pořadí již osmém ročníku, se

představí dechové hudby Komňané z Komně, Hrozenčané ze Starého Hrozenkova, DH Ořechovjané z  Velkého Ořechova a Hradčovjanka z Hradčovic.

HRAJE VÁM STŘÍBRŇANKA

Sobota 7. září, 15.00-16.00, Masarykovo náměstí Program na Masarykově náměstí v  sobotu zpestří i  krojovaná moravská kapela Stříbrňanka, sestávající z profesionálních i amatérských mladých, temperamentních hudebníků. Kapela má svůj typický nezaměni-

telný zvuk, hraje široký repertoár – lidovou hudbu, koncertní a taneční skladby, populární jsou zejména její orchestrální skladby pro sólové nástroje. O Stříbrňance se říká, že je to kapela, která hraje srdcem a dokáže

rozveselit i uspokojit i  ty nejnáročnější posluchače. A  to je asi to nejlepší, co si muzikanti a  zpěváci mohou přát. V případě nepřízně počasí bude program přesunut do  Klubu kultury.

LIDOVÁ VESELICE S DECHOVOU HUDBOU Sobota 7. září, 20.00–24.00, Klub kultury

Pro příznivce dechové hudby a také pro všechny ty, kteří si chtějí v  jejím rytmu zazpívat a  zatancovat, bude

přichystána lidová veselice s dechovou hudbou. Nejen k  tanci a  zpěvu, ale také k poslechu zahraje Dechová

hudba Boršičanka Antonína Koníčka, s rozsáhlým, rozmanitým a náročným repertoárem.

KUMPANOVI MUZIKANTI

Neděle 8. září, 14.30–16.00, Masarykovo náměstí Galakoncert fenomenální dechové kapely jistě nadchne nejenom zaryté dechovkáře. Kumpanovi muzikanti, kapela složená výlučně z profesionálních hráčů, ročně absolvuje na 70 koncertů.

V roce 2003 dokonce zvítězila na  mistrovství Evropy české a moravské dechové hudby a se svými 96,5 bodu ze 100 dodnes drží rekord. Kapelníkem je vynikající hráč na trubku Vlado Kumpan.

Hradišťskému publiku zahraje toto seskupení písničky z nového alba, na řadu však přijdou i starší věci. V  případě nepříznivého počasí bude program přesunut do Klubu kultury.

COUNTRY NA SLAVNOSTECH VÍNA PODVEČER SE SKUPINOU KALÍŠEK

Sobota 7. září, 17.00–18.30, Mariánské náměstí Repertoár country kapely Kalíšek tvoří převážně country a folkové písně, s chutí ale zahrají i lidovky a písničky 60. a  70. let. Kalíšek vznikl v  roce 1991 a  vystřídal různé personální sestavy. V poslední dekádě se obsazení kapely ustálilo na  pětici členů, kromě kytary, benja, mandoliny, basy a foukací harmoniky doprovází někdy kapelu i trubka a housle.

COUNTRY VEČER NA KORUNĚ

Sobota 7. září, 17.00–21.00, restaurace Koruna Návštěvníkům restaurace Koruna se v rámci slavností představí hned dvě country kapely – uherskohradišťský TELEGRAF a zlínský PODJEZD. Telegraf zahraje známé hity z dílny Rangers, Greenhorns, Poutníků a  jiných legendárních kapel. Zlínská bluegrassová kapela PODJEZD, která má svůj domov v Zelenáčově šopě, zahraje na slavnostech počtvrté, společně s Telegrafem se na Koruně představí poprvé.

www.slavnostivinauh.cz


PUTOVÁNÍ ZA VÍNEM A ZPĚVEM

Sobota 7. září, 17.00, město Uherské Hradiště Magii večerního posezení při cimbálové muzice ve vinném sklepě či jiném příjemném prostředí zažijete pouze na Slovácku. Nechte se unášet rajskými tóny anonymních skladatelů a textařů z minulosti, popíjejte u toho moravské víno a bavte se s přáteli. V  17 hodin se dokořán otevřou všechny historické vinné sklepy ve  Vinohradské ulici. (U  Lisu, U  Marholtů, U Dvořáků, Včelka, U Pospíšilů, Jahoda, SYNOT a U Kieryků). Rozezní je cimbálové muziky a zavoní zde místní speciality a další gurmánské pochoutky. Svých

hudebních nástrojů se tady chopí více než 70 muzikantů. K tomu přijde několik folklorních souborů, ale i  další desítky krojovaných, kteří zde rádi končí hektický program Slováckých slavností vína a otevřených památek.

Od 17 hodin:

o U Lisu – CM Lúčka o U Marholtů – CM Linda o U Dvořáků – CM Radima Snopka o Včelka – CM Sudovjan o U Pospíšilů – Hudci Františka Kopeckého o Jahoda – CM Mladí Burčáci o Synot – CM Čardáš

Od 19 hodin se bude hrát i na dalších místech:

o Slovácká búda – CM Stanislava Gabriela o U Musilů – CM Kunovjan o Hotel a restaurace Koníček – CM Lintava o U Juráků – CM Včelaran o U Skryjů – CM Pozdní sběr o Atrium Stará radnice – CM Pentla o Vinotéka Hruška – CM Jaroslava Čecha o Kolejní nádvoří – CM Ohnica o Atrium Havlíčkova – CM Olšava o Masarykovo náměstí (vinný stan, od 20 hodin) – CM Bálešáci

KOŠT VÍN V REDUTĚ

Neděle 8. září, 9.00–14.00, Reduta Zážitek plný chutí a ponoření do  tajů jednotlivých odrůd nabízí každoročně nedělní výstava vín v  Redutě. Návštěvníci si mohou vybírat mezi 400 až 500 vzorky tohoto nápoje bohů zrajícího v  regionálních vinicích. Jeho správnou teplotu zaručí umístění lahví v  chladicích boxech. Šampioni kategorií bílá vína suchá a  polosladká, vína červená a vína přírodně sladká vzešli z degusta-

ce odborníků konané minulou neděli. Garantem výstavy je Vojtěch Luža z Velehradu. Součástí koštu bude i vyhlášení naprosto nejlepšího vína – Šampiona šampionů. Tato prestižní záležitost je soutěží asi šesti desítek vítězných vzorků z regionálních koštů pořádaných ve vesnicích a městech účastnících se slavností vína. Komise vybírá z vítězů jednotlivých výstav naprostého šampiona.

BANDA

Neděle 8. září, 12.00 –13.00, Masarykovo náměstí Po slavnostním přípitku starostů a  donátorů a  vyhlášení Šampiónů slováckých bílých, červených a přírodně sladkých vín za rok 2013 vás na Masarykově náměstí přivítá výběr toho nejlepšího z folklorních souborů Slovácka. CM Stanislava Gabriela, Radošov z  Veselí nad Moravou, Dolina ze Starého Města či Olšava z  Uherského Brodu – to jsou pojmy, které netřeba více představovat. Hostem pořadu bude i  chorvatský soubor Branimir 888 Muč. Vítejte tedy v Uherském Hradišti!

Ve skupině účinkují:

o Samo Smetana – zpěv, housle, mandolína, kytara o Ivan Hanula – zpěv, viola, mandolína o Alžbeta Lukáčová – cimbál, zpěv, housle, buben o Peter Obuch – kontrabas, zpěv, violoncello o Igor Ajdži Sabo – bicí, zpěv o Eva Brunovská – zpěv

Banda je častým hostem slovenských a českých pódií a  festivalů, koncertovala v  Norsku, Anglii, Maďarsku, Itá-

lii, na Ukrajině, v  Německu, Rakousku a  Polsku. V  závěru roku 2010 vydala své první studiové CD s  názvem BANDA jedna, které se v říjnu 2011 umístilo v žebříčku World Music Chards Europe na osmé příčce, což je nejlepší umístění slovenské skupiny v  historii. S  působivou originální choreografií, spojující prvky lidového tance s  moderním, se představí profesionální sólisté – tanečníci Mária Miklovičová a  David Schimmer. V  případě nepřízně počasí bude program přesunut do Klubu kultury.

KONCERTY V KOSTELECH HRADIŠŤAN

Neděle 8. září, 10.30, kostel Zvěstování Panny Marie Koncert vychází z repertoáru, odrážejícího současné i historické duchovní kontexty. V sakrálním prostoru zazní barokní melodie, písně Bohuslava Martinů, ale především tvorba Jiřího Pavlici. Zhudebněná poezie, liturgické texty i moderní písňová tvorba jsou spojeny vnitřní výpovědí o smyslu života, jehož podstata se v dnešním rozpolceném světě často vytrácí.

www.slavnostivinauh.cz

VARHANNÍ KONCERT – JIŘÍ KOVÁŘ

Neděle 8. září, 11.00, kostel sv. Františka Xaverského Jiří Kovář věnuje pozornost zejména hudebním skladatelům jako je J. S. Bach a velkému českému skladateli 20. stol. Petru Ebenovi, jehož skladbu, Symphonii gregorianu, provedl na  svém absolventském koncertě na  konzervatoři. V  programu zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Dietricha Buxtehudeho, Františka Xavera Brixiho, Leona Boëllmanna, Petra Ebena a vlastní improvizace.


KONCERT HARAFICA A SĽUK

Sobota 7. září, 18.30–20.00, Masarykovo náměstí

Jak to zní, když na jednom pódiu společně vystoupí jedna z  nejpopulárnějších cimbálovek Uherskohradišťska a  špičková profesionální „ľudová hudba“ z  Bratislavy? Tento nevšední zážitek můžete na vlastní uši i oči okusit v  sobotu 7. září od  18.30 na  uherskohradišťském Masarykově náměstí. Představí se vám cimbálová muzika Harafica z Uherského Hradiště a hudba Slovenského ľudového umeleckého kolektivu (SĽUK) z Bratislavy. „Pro některé naše kluky je to splnění snu,“ říká k výjimečnému koncertu umělecký vedoucí a cimbalista Harafice Petr Gablas. Petře, jak ke  spolupráci těchto dvou výrazných kapel došlo? S  většinou muzikantů z  Bratislavy se osobně znám. Když jsme se jednou potkali na  festivalu ve  slovenské Detvě, slovo dalo slovo a  domluva byla na  světě. Program jsme koncipovali jako spojení profesionálního a  amatérského celku. Oni budou vycházet písněmi ze Slovenska, my zase z Moravy, a někde uprostřed se potkáme. Jaký vztah vaši muzikanti ke  SĽUKu chovají?

Jejich nahrávky jsou mezi námi hodně oblíbené. Jsou muzikantsky vypracované, přece jen je slovenský folklor o něco temperamentnější než ten moravský.

Slovenska. Zazpívá náš i jejich dívčí sbor, slovenské top zpěvačky.

Ve SĽUKu stojí před cimbálem primáška. Jak se projeví, když žena mužům v muzice vládne? Máte s tím nějakou zkušenost? Párkrát jsem už s  ženami hrál, ale Zuzka Pokorná ze SĽUKu je něčím výjimečná. Má osobitý styl, tón, je naprosto suverénní. Jde o  jednu z  nejlepších primášek či primášů bez rozdílu pohlaví.

Budete SĽUKu stíhat? Doufám, že rovnoměrně rozložíme síly a naše strana z toho nebude nijak deprimovaná. Repertoár je vybraný tak, aby všem vyhovoval. Pro nás je to šance se něčemu přiučit. Někteří z nás si dokonce splní svůj malý sen. Jako existuje ve fotbale nebo hokeji zápas roku, tak toto je určitě náš nejdůležitější letošní koncert. Snad moderátoři David Pavlíček a Ladislav Šimeček udělají dobrou pohodu a odlehčí nervózní atmosféru.

Můžete popsat repertoár, s kterým na pódiu vystoupíte společně? Budou to moravská i slovenská pásma. Vystoupí někteří sólisté a obecenstvo čeká i překvapení, které nebudu dopředu prozrazovat. Více než polovina našeho repertoáru bude složena z  úplných novinek. Proto jsem čtvrt roku ležel v  notách a  u  klavíru psal muziku. Zahrajeme si společně se SĽUKem cikánské melodie, cimbálové variace i nějakou závěrečnou vypalovačku, možná melodie ze středního

Uskutečnilo se již někdy podobné spojení moravské a slovenské cimbálovky? Nad tímto jsem vůbec nepřemýšlel. Na Slovensku to funguje tak, že existuje Vrchárský orchester Juraje Pecníka, což je mix těch nejlepších muzikantů z celého Slovenska. Hrají tam čtyři cimbály, pět kontrabasů, nespočet houslí. Slyšet ho je veliký zážitek. Vím jen, že s  tímto orchestrem měl loni na  Rožnovské valašce brněnský Ondráš.

SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR Neděle 8. září, 14.00, františkánský klášter

V rajské zahradě františkánského kláštera prodchnou nedělní odpoledne tóny skvostů klasické hudby v  podání Slováckého komorního orchestru. Program vyplní hudba barokní i romantická, například Concerta grossa A. Corelliho nebo virtuózní skladby Fritze Kreislera. Slovácký ko-

morní orchestr působí v Uherském Hradišti a  okolí od  roku 2007. Tvoří ho mladí profesionální hudebníci, kteří mají k  této oblasti vřelý vztah. Mnozí zde působí jako pedagogové základních uměleckých škol. Všichni členové jsou absolventy vysokých hudebních škol a  hrají ve  významných

hudebních tělesech. Jedním z mnoha cílů působení Slováckého komorního orchestru je také podpora mladých talentovaných dětí z  řad žáků okolních uměleckých škol. V  čele tělesa stojí dvě výrazné umělecké osobnosti – houslista Jiří Pospíchal a  violoncellista David Hrubý.

www.slavnostivinauh.cz


DYŽ SEM BYLA MALUČKÁ

Neděle 8. září, 13.00–14.00, Kolejní nádvoří Slovácké slavnosti vína budou letos patřit dětem. Přehlídkový pořad dětských krojů již měl své diváky, prostor i čas v letech předcházejících, proto jsme se k němu znovu vrátili. V letošním roce se nám představí děti z  menších i  větších národopisných souborů – z  bohatého Podluží, hanáckého Slovácka, Kyjovska, ale také ze Strážnice, ze samostatných krojových ostrůvků Rohatce i  Vracova. Z Dolňácka se budou prezentovat krojovaní z  Veselska, Uherskoostrožska a Uherskohradišťska, včetně kunovického a buchlovického kroje. Různorodost regionu podtrhne oblast Uherskobrodska s kroji uherskobrodským, hradčovickým, vlčnovským, nivnickým, boršickým, bánovským, straňanským a březovským i  typy lidového oděvu z  Luhačovického Zálesí a  horských oblastí Horňácka a  moravských Kopanic. Přehlídka dětských krojů ukáže rozmanitost regionálních typů svátečního, slavnostního či obřadního, který v současnosti oblékají děti školního i  předškolního věku při

světských i církevních slavnostech. Ty nejmenší děti doprovodí i tatínek nebo maminka oblečení v  kroji. Prezentace dětského oblékání nebude jen ukázkou krojové různorodosti, ale především ukázkou šikovnosti a  obětavosti žen, maminek či babiček, které umí ještě dnes kroj nejen vyprat a  vyžehlit, ale mnohé i ušít či vyšít krojové součástky. Součástí programu na  Kolejním nádvoří bude i  představení zbrusu nové knihy hradišťské etnografky a někdejší

pracovnice Slováckého muzea Ludmily Tarcalové. Jmenuje se Kroj na Uherskohradišťsku, vydal ji Klub kultury v Uherském Hradišti v září 2013. Chlubí se 272 stranami a  zhruba 350 fotografiemi. Knihu bude možno zakoupit po celou dobu slavností na městském informačním centru a na stanovišti města na Kolejním nádvoří. V případě nepřízně počasí bude program přesunut do Kostela sv. Fr. Xaverského.

SLAVNOSTI PRO DĚTI

Sobota 7. září, 11.00–18.00, Bastion, přístaviště, u synagogy, Mar. náměstí, jezuitská kolej Sobotní program pro ty nejmenší se bude odehrávat na  několika místech v  Uherském Hradišti. Děti, které navštíví Bastion, se mohou těšit na hry, soutěže, divadélko, jízdu na ponících či skákací hrad. Na  Mariánském ná-

městí se představí šermíři ze skupiny Memento mori, kejklíři a k vidění bude také ukázka historických tanců. V  přístavišti budou přichystány soutěže, stejně tak jako rytířské souboje a  u  františkánského kláštera budou

probíhat rytířské turnaje. Na nádvoří jezuitské koleje, kde má vytyčen své stanoviště mikroregion Uherské Hradiště, mohou děti zdarma ochutnat čerstvě presovanou hroznovou šťávu z vinařského lisu.

DĚTSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNIČKA

Sobota 7. září 9.00-16.00, neděle 8. září 10.00-14.00, galerie slováckého muzea Děti, které navštíví Galerii Slováckého muzea, budou v sobotu za použití tužek, pastelek a  fixů kreslit svoje

zážitky ze Slováckých slavností vína a otevřených památek. V  neděli pak budou tvořit na téma lidová řemesla.

Obrázky, které nakreslí, budou vystaveny v dětském ateliéru Galerie Slováckého muzea.

STŘEDOVĚKÉ MĚSTEČKO

Neděle 8. září, 14.00–17.00, Smetanovy sady Návrat do historie dětem umožní nedělní program ve  Smetanových sadech. Ve  středověkém městečku na ně, kromě her a soutěží, čeká také ukázka dávných řemesel, dobových tanců i hudby, rytířské turnaje i jízda na ponících. Velkou historickou exkurzi ve spolupráci s  Klubem kultury organi-

www.slavnostivinauh.cz

zuje historická skupina Memento mori z Uherského Ostrohu. Jejím vedoucím je Pavel Jurčeka. Středověké městečko, které zažívá na Slováckých slavnostech vína a  otevřených památek premiéru, si můžeme představit jako velké dobové ležení, které nabídne různé atrakce především dětem. Poznají, jak se v  ta-

kovém táboře žilo, čeká je spousta zajímavostí včetně ukázky šermířských soubojů či pohádek. Show je stylizována do období středověku a  renesance. Zúčastní se jí soubor Memento mori s  pozvanými hosty z  Napajedel, Olomouce a  Uherského Hradiště. Celkem padesátka účinkujících.


Komentovaných prohlídek letos přibude

J

e rozený Hradišťan, žije v Uherském Hradišti prakticky celý život, má rád město i jeho neobyčejný kolorit. Zastává funkci místostarosty Uherského Hradiště. Stanislav Blaha má při Slováckých slavnostech vína a  otevřených památek na starosti právě uherskohradišťské pamětihodnosti. Kolik památek bude zpřístupněných? Návštěvníci si letos budou moci prohlédnout celkem jednatřicet našich památek. Je to o čtyři více než vloni. Mohlo jich být i o pět více, ale práce na  obnově kostela v  Mařaticích ještě kvůli vysoké vlhkosti zdiva a dlouhodobého procesu vysychání neskončily.

Kterou z památek by návštěvník, který zavítá do Uherského Hradiště úplně poprvé, určitě neměl vynechat? Je jich hned několik. Každý by měl vidět rozsáhlý barokní soubor jezuitských staveb s kostelem svatého Františka Xaverského, s Galerií Joži Uprky, s expozicí dějin města a také se Slováckou galerií vín. K  populárním a  nejnavštěvovanějším místům patří i  Slovácké muzeum a galerie v bývalé císařské zbrojnici. Čeká návštěvníky nějaké překvapení či novinka v souvislosti s otevřenými památkami? Otevřou se i  dveře budovy číslo 368

na třídě Maršála Malinovského, kde sídlí uměleckoprůmyslová škola. Po rekonstrukci bude znovu zpřístupněn dům číslo 46 na  Mariánském náměstí. Po  určité době se otevřou i  opravené jezuitské sklepy se zmíněnou Slováckou galerií vín a Stará radnice s obnovenou restaurací v  patře. Unikátní příležitostí bude návštěva nejvíce autentické části nechvalně proslulé části justičního paláce – uherskohradišťské věznice, kterou se po  dlouhé době ve  spolupráci s  okresním soudem podařilo znovu zpřístupnit. Prohlídky zde ale budou časově omezené a pouze po organizovaných skupinách. Překvapením bude restaurovaný průchod domem číslo 35, je to takzvaný Portál. Velmi populárními se staly i komentované prohlídky. Neuvažujete o rozšíření této aktivity? Komentovaným prohlídkám je věnována klidnější neděle. Prohlídky se uskuteční tři dopoledne a tři odpoledne. Ze čtyř původních nedělních prohlídek jsme počet rozšířili už na šest. Ani toto číslo nemusí být v budoucnu konečné. Do památek investujete ročně miliony korun. Na Uherském Hradišti je to i vidět. Dokážete tento trend udržet i v následujících letech? Zřejmě objem prostředků nebude tak

obrovský jako v roce uplynulém, kdy jsme dokončovali rekonstrukci jezuitské koleje. Stále realizujeme a  připravujeme další projekty, které se památkové zóny týkají. Probíhá obnova mateřské školy a  zahájení prací na  sousední historické budově základní školy UNESCO. Dokončujeme obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie v  Mařaticích. Patří sem také projekt revitalizace veřejných prostranství v  památkové zóně Jezuitská zahrada a  Komenského náměstí, který bude realizován s využitím evropské dotace v  příštím roce. Zapomenut není ani připravený větší projekt na rekonstrukci Masarykova náměstí. Sledujeme vývoj problému s bývalou věznicí. Investice do objektů a prostranství v historickém centru nikdy neskončí. Jak památky, tak exponované veřejné prostory v historickém centru města vyžadují soustavnou péči, náročnější údržbu než běžné stavby, a tudíž nemalé investice. Která uherskohradišťská památka je ta vaše nejoblíbenější a proč? Asi podle nálady a  stavu mysli. Někdy je to Galerie Slováckého muzea pro její zvláštní uklidňující atmosféru, jindy Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v bývalé synagoze s bezpočtem malých i starších nadšených návštěvníků. A někdy sklepy jezuitské koleje s galerií našich fantastických slováckých vín.

PUTOVÁNÍ ZA HISTORIÍ MĚSTA

Neděle 8. září, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 – sraz před budovou radnice na Masarykově nám. Nejen ochutnáváním vína živ je člověk. A  Uherské Hradiště není jen městem hudby a zpěvu, ale také četných pamětihodností. Právě na  ně

se zaměří nedělní prohlídky historického centra města. Dvě vyškolené průvodkyně, Marie Šáchová a Magdalena Chlachulová, vám během

asi hodinových okruhů poskytnou široký výklad týkající se těch nejzajímavějších uherskohradišťských památek.

www.slavnostivinauh.cz


D N Y E V R O P S K É H O D Ě D I C T V Í 7. A 8 . Z Á Ř Í S E Z N A M O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K NÁZEV PAMÁTKY

MÍSTO

OTEVŘENO

Františkánský klášter

Velehradská třída

so i ne 9.00 – 17.00

Jezuitská kolej

Masarykovo náměstí

so i ne 9.00 – 17.00

Kostel sv. Františka Xaverského Masarykovo náměstí

so 9.00 – 17.00 ne 13.00 – 17.00

Kostel Zvěstování P. Marie

Františkánská ulice

so i ne 9.00 – 17.00

Kaple sv. Šebestiána

Palackého náměstí

so i ne 9.00 – 17.00

Kaple sv. Alžběty

Vodní ulice

so i ne 9.00 – 17.00

Lékárna U Zlaté koruny

Masarykovo náměstí

so i ne 9.00 – 17.00

Radnice

Masarykovo náměstí

so i ne 9.00 – 17.00

Stará radnice

Prostřední ulice

so 15.00 – 22.00 ne 9.00 – 17.00

Dům knihy Portal

Masarykovo náměstí

so i ne 9.00 – 17.00

Hotel a pasáž Slunce

Masarykovo náměstí

so i ne 9.00 – 17.00

Dům č. p. 46

Mariánské náměstí

so 7.00 – 22.00 ne 9.00 – 20.00

Bývalý justiční palác (SUPŠ)

Všehrdova ulice

so i ne 9.00 – 17.00

Bývalá věznice

Všehrdova ulice

so 13.00 – 16.00 ne 9.00 – 12.00

Slovácké muzeum

Smetanovy sady

so i ne 9.00 – 17.00

Galerie Slováckého muzea

Otakarova ulice

so i ne 9.00 – 17.00

Fara – farní zahrada

Masarykovo náměstí

so i ne 9.00 – 17.00

Knihovna B. B. Buchlovana

Velehradská třída

so i ne 9.00 – 17.00

Obchodní akademie

Nádražní ulice

ne 9.00 – 16.00

Kino Hvězda

Náměstí Míru

so i ne 9.00 – 17.00

Objekt speciální školy

Palackého náměstí

so i ne 10.00 – 16.00

Gymnázium

Velehradská třída

so i ne 9.00 – 17.00

Sklepy jezuitské koleje

Nádražní ulice

so 9.00 - 24.00 ne 9.00 – 20.00

Studna v nádvoří

Prostřední ulice

so i ne 9.00 – 17.00

Vinný sklep Synot

Vinohradská ulice

ne 13.00 – 17.00

Vinný sklep U Lisu

Vinohradská ulice

ne 13.00 – 17.00

Vinný sklep U Včelky

Vinohradská ulice

ne 13.00 – 17.00

Hotel Koníček

Družstevní ulice

so i ne 9.00 – 17.00

Sklep č. p. 73 (Musilovi)

Třída 1. máje

so 15.00 – 18.00

Franklovka

Tř. Marš. Malinovského so i ne 9.00 – 17.00

Kaple sv. Rocha

Nad vinohrady

so 14.00 – 17.00 ne 13.00 – 17.00

PUTOVÁNÍ ZA HISTORIÍ MĚSTA 8. září 2013 - prohlídky s odborným výkladem 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hodin, sraz před radnicí, Masarykovo náměstí.


982972A

Využijte jedinečné nabídky Objednejte si předplatné nejčtenějšího regionálního Deníku a vyberte si ZDARMA dárek Předplatné Deníku na 1 den v týdnu na 1/2 roku

Předplatné Deníku na 1 den v týdnu na 1 rok

Porc Porcelánová orcc panenka pan an ne

Kufřík s pomůckami na kreslení

6

1

7

Batoh

2 Velké auto Poklop na Po P potraviny po p

Trekingové hole

3

Deka

Předplatné Deníku na 1 den v týdnu na 1/4 roku

4

5

8

Digitální budík

9 10

Dřevěn néé auto auto o Dřevěné

Malé auto

Předplatné můžete objednat na tel. lince 602 768 925, na e-mailu abo.olomouc@denik.cz nebo v nejbližší redakci regionálního Deníku.


982971A

Vše pro domácnost! Sklenice na víno - křišťál, různé typy

Nová prodejna Action v OD Delta v Uherském Hradišti Set 3 ks misek s podnosem

0,7 0, l

- keramika, a, dřevo

0,34 l

19 ,

90 / ks

0,2 l

Alkohol testerr

,9 9 2

Set 3 ks svíček s podnosem a kamínky

- bezpečný test - jednorázový zový

, 5 3

Keramická pánev „Cera Green“ ø 28 cm

1

99 ,-

, 9 7 1

- nepřilnavý keramický povrch - dvojité indukční dno

982968A


Foťte Slovácké slavnosti vína a vyhrajte! Uherské Hradiště - Redakce Slováckého deníku vyhlašuje 3. ročník fotosoutěže ze Slováckých slavností vína a otevřených památek. Soutěž je otevřená všem, zejména ale fotoamatérům z řad návštěvníků slavností. Bavte se, koštujte, foťte!

Pravidla soutěže Svoje maximálně 3 kvalitní fotografie v původním rozlišení zasílejte od soboty 7. září do středy 11. září do 12.00 hodin na adresu milena.maresova@denik.cz. Do  předmětu e-mailu uveďte „Fotosoutěž slavnosti vína 2013“. Fotografii opatřete také jménem, příjmením a  bydlištěm autora snímku. Snímky musí pocházet z letošního 11. ročníku Slováckých slavností vína a otevřených památek. Vítězný snímek z roku 2012 od Jany Remešové z Uherského Hradiště

Pravidla, hodnocení soutěže a o co hrajeme naleznete na www.slovackydenik.cz/tretirocnik

www.petpohromade.cz

udíme pro vás Získejte výhodné volání s vaším Deníkem

Stačí jen mít všech pět pohromadě :-) • Získáváte 100 volných minut do všech sítí • Oceníte účtování po vteřinách od začátku hovoru • Využijete 50 sms zdarma do všech sítí • Povídat si můžete se 4 přáteli zcela zdarma • Nepodepisujete žádnou smlouvu, tudíž můžete tarif ukončit podle vašeho přání Nabídka platí pro všechny, kteří mají předplacen regionální Deník alespoň na 5 dnů v týdnu.

Více ve vaší redakci, na infolince 840 336 459 nebo na www.petpohromade.cz

Vyzkoušejte to nejčerstvější z našich prodejen Uherský Brod Uherské Hradiště Bojkovice

akční ceny najdete na: www.vomaub.cz 982991A


Dům U Hroznu v plném provozu už od října

V

atraktivní obchodní pasáž se službami pro širokou veřejnost se proměnila jedna z dominant Masarykova náměstí v Uherském Hradišti. V domě U Hroznu najdete nově kromě České pojišťovny

zřejmě nepřijdou ani o kontaktní místo přímo u  vstupu do  budovy. Součástí služeb je rovněž bankomat v přízemí,“ uvedl Adam Havlíček ze společnosti MARLIN reality, s. r. o. Investorem celé rekonstrukce je

také například kosmetický a kadeřnický salon nebo finanční poradce. Co se týče samotné rekonstrukce, tak ta bude dokončena koncem září, o měsíc dřív oproti původnímu plánu. Provoz bude zahájen od  1. října již bez jakýchkoliv stavebních prací. „Od  května loňského roku, kdy rekonstrukce začala, šlo všechno podle plánu. Horní dvě patra, kde bude sídlit pojišťovna, jsme měli hotová už v lednu. Klienti tohoto finančního ústavu samo-

firma DEPAM, která nabídla obchodníkům a dalším zájemcům opravdu atraktivní místa přímo v  centru královského města Uherské Hradiště. Že je o  kanceláře v  nově opravených prostorách velký zájem dokládá fakt, že jsou téměř všechny obsazené. „Zůstávají volné pouze dvě kanceláře, které jsou vzájemně propojené,“ prozradil Zdeněk Hrňa z investorské společnosti DEPAM, s. r. o. Kromě finančníků, kteří se soustředili v  druhém a  třetím pat-

ře, našli v moderní budově své místo i  podnikatelé nabízející různé služby. Do  přízemí se stěhuje z  druhé strany Masarykova náměstí prodejna sýrů U Mlsného kocoura, nově tam najdete i  cestovní agenturu, prodejnu pečiva z  pekárny Přílepy a  k  odpočinku pak poslouží vinárna. V prvním patře nově sídlí stavební firma HORASTAV, s. r. o., kadeřnictví Hair studio Paulina nebo kosmetický salon. Přestože je budova zmodernizovaná tak, aby vyhovovala požadavkům současné doby, zachovali v ní stavebníci některé původní motivy a  prvky.

Na první pohled je patrné, že zůstala původní fasáda. Příchozí si mohou všimnout historické fresky nad vchodem do  objektu, na  jejíž zrestaurování byla použita dotace ze Zlínského kraje ve  výši 220  000,- Kč. V  průběhu minulého století byly prostory domu U  Hroznu využívány i  jako vinárna, kavárna nebo restaurace, což investor

zachoval. „Vinárna vznikla v zadní části přízemí. V letních měsících nabídne k  dispozici také venkovní posezení, které bude umístěno před domem,“ uzavřel Zdeněk Hrňa.

983604A


.OXENXOWXU\8KHUVNÇ+UDGLxWøPøVWR8KHUVNÇ+UDGLxWø

;;,,,)HVWLYDOKXGHEQËFK Q¿VWURMĎOLGRYÛFKPX]LN 2]YøQ\6ORY¿FNÛFKVODYQRVWËYËQDDRWHYĆHQÛFKSDP¿WHN

$32//±1$3$1 2Q¿VWURMËFKGUQNDFËFKDSËxČDO¿FK ¸êLQNXMË

%$/.$16$0%(/$0$5(.3$67«5,. &+$,5§$-26().5é(. /,6(/277($-$152.<729, 0$57,1%,(6$)/$0(1&2&/$1 086,&$)2/./25,&$$-$526/$9é$-.$

32352*5$081Ÿ6/('8-(=Ÿ%$9$6&0.8129-$1

.OXENXOWXU\ ĆËMQDYKRGLQ YVWXSQÇ.ê SĆHGSURGHM ./8%.8/785<0,&5(&25'086,&


S L O VÁ C K É S L AV N O S T I V Í N A A O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K

HLAVNÍ PARTNEŘI

PODPOROVATELÉ

HLAVNÍ ORGANIZÁTOR

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

VýFKRGQË

MORAVA

Samostatně neprodejný program XI. SLOVÁCKÝCH SLAVNOSTÍ VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK vydává v nákladu 30 000 kusů Slovácký deník. Redakce, texty, grafická úprava a DTP: Klub kultury ve spolupráci se Slováckým deníkem. Fotografie: archiv Klubu kultury a Slováckého deníku. Tisk: NOVOTISK, s.r.o www.kkuh.cz, www.slovacky.denik.cz

NA SHLEDANOU NA SLOVÁCK ÝCH SLAV NOSTECH VÍNA #16'8Ĥ'0°%*2#/6'-#<Ĥ www.slavnostivinauh.cz

Brožura slavnosti vína 2013  
Brožura slavnosti vína 2013  
Advertisement