Page 1

Strokovna ekskurzija na Dunaj, maj 2011 - na sede탑u Zdru탑enja izvoznikov nafte (OPEC) http://ekonomija.epf.uni-mb.si/bm.aspx


Strokovna ekskurzija na Dunaj, maj 2011 - Organizacija zdru탑enih narodov http://ekonomija.epf.uni-mb.si/bm.aspx


Strokovna ekskurzija v Ljubljano, maj 2012 - pred Ljubljansko borzo http://ekonomija.epf.uni-mb.si/bm.aspx


Strokovna ekskurzija v Ljubljano, maj 2012 http://ekonomija.epf.uni-mb.si/bm.aspx


http://ekonomija.epf.uni-mb.si/bm.aspx

Ekonomija-MAG  
Ekonomija-MAG  

Strokovna ekskurzija na Dunaj, maj 2011 - na sedežu Združenja izvoznikov nafte (OPEC) http://ekonomija.epf.uni-mb.si/bm.aspx Strokovna eksku...

Advertisement