Page 1

Osebno - Selami Celik Intervju: prof. dr. Majda Bastič, mag. Igor Vrečko Revija Naše gospodarstvo Nagradna križanka!

Št. 1 Junij 2010, Maribor Novice pripravlja Oddelek za študentske in študijske zadeve


INTERVJU - Revija Naše gospodarstvo Intervju s prof. dr. Majdo Bastič in mag. Igorjem Vrečkom Znanstveno strokovna revija Naše gospodarstvo, ki obravnava aktualna gospodarska vprašanja, letos praznuje že 55. letnico obstoja. O rojstvu revije, njeni vsebini in načrtih za prihodnost, smo se pogovarjali z urednico revije, prof. dr. Majdo Bastič in pomočnikom urednika, mag. Igorjem Vrečkom iz Ekonomsko– poslovne fakultete. Znanstveno strokovna revija Naše gospodarstvo izhaja že več kot 50 let. Nam lahko opišete razmere, v katerih se je rodila revija Naše gospodarstvo? MB: Prva številka revije Naše gospodarstvo je izšla 10. januarja 1955 kot strokovni časopis, s ciljem ponuditi slovenskemu in še posebej mariborskemu gospodarstvu znanja za reševanje aktualnih problemov tistega časa. Nastala je torej kot odziv na potrebe gospodarstva po aktualnem znanju. Izhajala je vsakih 14 dni. V člankih so bile obravnavane naslednje teme: gospodarski in družbeni sistem, gospodarska dokumentacija, gospodarske informacije, delo ljudskih odborov in gospodarskih svetov, delavsko samoupravljanje ter pravno in gospodarsko svetovanje. Prvi glavni in odgovorni urednik je bil Tine Lah, ki je v tistem času opravljal funkcijo načelnika tajništva za gospodarstvo na MLO Maribor. Ob koncu prvega leta izhajanja je imel časopis že 1500 naročnikov, ki so bili pretežno člani delavskih svetov, odborniki v ljudskih odborih. Višja komercialna šola postane ob svoji ustanovitvi tudi soizdajateljica revije. Po petih letih izhajanja je število naročnikov naraslo na 2400, med njimi je bilo največ študentov Višje komercialne šole Maribor.

Kako se izkazuje aktualnost revije - na naslovnici revije piše, da je to »revija za aktualna gospodarska vprašanja« ? Kdo so avtorji in bralci? MB: V reviji objavljamo kakovostne, znanstvene in strokovne članke, v katerih avtorji iščejo odgovore na aktualne probleme in izzive svetovnega gospodarstva. Prispele članke recenzirata dva recenzenta, ki jih izbiramo med priznanimi znanstveniki v in izven Slovenije.

procesov, na ključne dejavnike uspeha finančnih inovacij, (odprto inoviranje), tržno naravnanost podjetij in razvoj inovacijskih virov, na Slovenijo (Slovenija 2050 – izzivi scenarijev gospodarske rasti), davčne reforme v EU, management kakovosti, na mednarodno konkurenčnost v EU, prilagajanje podjetij tranzicijskim pogojem, na globaliziranje trga poslovnega izobraževanja, trajnostni ekonomski razvoj. Avtorji člankov so znanstveniki in študenti doktorskega študija iz Slovenije, držav bivše Jugoslavije, kot tudi iz drugih evropskih in neevropskih držav. Ker je revija indeksirana v mednarodnih bazah ABI/IFNORM Global in EconLit so potencialni bralci vsi, ki imajo dostop do teh baz.

Kakšni so načrti za smer razvoja revije Naše gospodarstvo? MB: Objavljati odmevne članke s področja ekonomije in poslovne znanosti, s čim več citati v prestižnih mednarodnih revijah s ciljem, da revija Naše gospodarstvo izpolni pogoje za indeksiranje v mednarodni bazi Science Citation Index (SCI) ali Social Sciences Citation Index (SSCI), kar privablja uveljavljene znanstvenike, da svoje raziskovalne dosežke objavijo v reviji in povečuje njeno prepoznavnost v mednarodni znanstveni in strokovni javnosti. IV: K objavi člankov v Našem gospodarstvu želimo pritegniti čim širši spekter avtorjev in tako tudi na ta način povečati bralnost naše revije. Širimo uredniški odbor s pritegnitvijo praviloma tujih uveljavljenih znanstvenikov, s čimer utrjujemo kvaliteto člankov in tako cele revije. Posebej zanimivi so prispevki, ki nastanejo v sodelovanju dveh ali več avtorjev iz različnih držav in okolij, s čimer neposredno vzpodbujamo mreženje med raziskovalci ter prenos znanj in izkušenj. Ali bomo dobili tudi spletno stran revije?

IV: Da! Že dalj časa razmišljamo o postavitvi posebnega spletnega portala, na katerem bomo podrobneje predstavili revijo in članke, ki so bili objavljeni v preteklosti. Portal bo omogočal tudi uspešnejšo trženje Teme, ki jih obravnavajo članki, objavljeni v zadnjem revije in bralnost člankov, predvsem pa seveda večanje obdobju, se nanašajo na inovacije (inoviranje poslovnih prepoznavnosti revije in s tem naše fakultete. 2


TUJA FAKULTETA SE PREDSTAVI Univerza Jaen, Španija Vas mika študij v sončni Španiji? Univerza Jean Prav tako so za študente organizirane skozi vso akadem(Universidad de Jaen), srednje velik, moderen in zelo sko leto številne družabne in športne aktivnosti s strani urejen univerzitetni kampus, ki je alociran na ESN organizacije. severozahodem delu mesta Jaen, je odlična priložnost za nove izkušnje in nepozabna doživetja… Universidad de Jaen obsega 3 različne fakultete in tri visoke šole, v okviru katerih deluje 32 različnih kateder in vključuje tudi področje ekonomskih ved. Predavanja za tuje študente so organizirana v španskem in angleškem jeziku. Znanje španskega jezika lahko tuji študentje nadgradijo na brezplačnih tečajih, ki jih organizira univerza na različnih jezikovnih nivojih. V okviru kampusa se lahko tuji študenti prijavijo za bivanje v študentskih domovih ali pa si nastanitev poiščejo v privatnih stanovanjih. Priporočljivo je, da si že pred svojim odhodom v Španijo rezervirate stanovanje s pomočjo agencij, ki delujejo v sklopu univerze... Cene stanovanj se gibljejo od 160 EUR do 220 EUR s stroški.

OSEBNO - Selami Çelik Selami Çelik, Erasmus izmenjavni študent iz Istanbula, Turčija, se je po lanskoletnem polletnem študiju na Ekonomsko-poslovni fakulteti, vrnil na fakulteto, tokrat kot študent drugega semestra in pripravnik v Mednarodni pisarni Ekonomskoposlovne fakultete. Za prvo številko e-obvestil nam je zaupal svoje vtise o programu Erasmus, Mariboru in Sloveniji…

Ekonomsko-poslovni fakulteti (v Mariboru, seveda). Ukvarjam se z reševanjem dokumentacije študentov, ki prihajajo in odhajajo na izmenjavo. Vse to mi daje enkratno priložnost, da navežem stike z veliko ljudmi in izboljšam znanje jezika (z ostalimi zaposlenimi na fakulteti se trudim pogovarjati v moji, sicer še zelo polomljeni slovenščini).

Biti Erasmus študent v Mariboru pomeni dodati svojemu Najprej naj povem, da sem imel res srečo, da sem doživel življenju zanimive zgodbe. Erasmus izmenjavo prav v Mariboru. V bistvu nisem imel kaj veliko informacij o lepotah Slovenije. Maribor sem izbral edino zaradi želje, da bi lahko enostavno potoval po balkanskih deželah in prav zaradi te izmenjave sem lahko videl to območje in opazoval njihovo kulturo. Želel sem spoznati tudi evropsko mentaliteto in način življenja, za kar je morebiti Slovenija najboljša lokacija. V tej državi je bilo zares čudovito biti Erasmus študent – spoznati veliko ljudi z vseh koncev Evrope, poizkusiti njihove tradicionalne jedi v tednu dobrodošlice za Erasmus študente, zabavati se vse noči v tem mirnem mestu, skočiti po zabavi v Dravo ob šestih zjutraj, imeti piknike s svojo novo veliko družino v čudovitem naravnem okolju, imeti predavanja v drugačnem izobraževalnem sistemu s tujimi študenti in tujimi profesorji. Trenutno mi Erasmus program nudi drugačno izkušnjo, saj delam kot praktikant v mednarodni pisarni na

3


DOGAJALO SE JE... Dan informacijske pismenosti, 3. marec 2010 Informacijska pismenost, ključna veščina prihodnosti Ena izmed mnogih definicij informacijske pismenosti pravi, da je informacijska pismenost sposobnost posameznika, da najde, ovrednoti in uporabi informacijske vire. Neglede na poenostavljenosti v zapisanem, je situacija informacijske pismenosti med prebivalstvom Slovenije in Evrope skrb vzbujajoča, saj se v praksi ugotavlja, da je odstotek tistih, ki so je resnično vešči, zaskrbljujoče nizek. Na zgoraj omenjeno problematiko, ter na pomembnost premikov v pozitivnejši smeri, sta z dogodkom Dan informacijske pismenosti, želela opozoriti mariborska Ekonomsko-poslovna fakulteta in Microsoft Slovenija (več…). Foto utrinki 4. Marketinški semafor, 23.3.2010 Klub za marketing na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru in Katedra za marketing sta 23. marca 2010 organizirala 4. Marketinški semafor, največji študentski marketinški dogodek na Štajerskem. V tekmovalnem delu Študentske marketinške dirke so se prestavile tri najboljše skupine, po mnenju strokovne komisije, pa je letošnji zmagovalec skupina Radioactive. Semaforja se je udeležilo več kot 250 udeležencev (več...).

Poslovne rešitve Microsofta danes in jutri, 7. april 2010 Ekonomsko-poslovna fakulteta je v sodelovanju s študenti smeri E-poslovanja (BU) in smeri Management informatike in elektronskega poslovanja (BM) ter slovensko podružnico Microsofta in njegovimi partnerji organizirala 7. aprila 2010 že tradicionalni dogodek Poslovne rešitve Microsofta danes in jutri (več...). Foto utrinki

Projektni dnevi EPF, 20. april 2010 “S projekti do ponovnega vzpona!” Osrednja misel letošnjih projektnih dni je bila povezana z aktualno globalno finančno in poslovno problematiko. Lahko bi sicer (zanimivo) razpredali o preteklih projektih, ki so privedli do sedanjega stanja, vendar pa je bila tematika bolj usmerjena v iskanje odgovorov na vprašanja, kako projekte razumeti in obvladovati v prihodnje, katerim projektom dati prednost, kako sodelovati pri projektih in podobno…vse v smeri zagotavljanja ponovnega vzpona, vendar ne samo gospodarstva, pač pa celotne družbe! (več…)

Podelitev diplom, 16. junij 2010 (Foto utrinki) EPF uvrščen med 400 najbolj prepoznavnih fakultet (več…) 4


Nagradna križanka v vrednosti 50 EUR!

Navodila za sodelovanje v nagradnem žrebanju: Rešite zgornjo križanko, jo natisnite, na hrbtno stran zapišite svoje podatke: Ime, priimek, GSM številko ter naslov vaše spletne pošte ter jo v zaprti kuverti oddajte v vložišče Ekonomsko-poslovne fakultete na Razlagovi 14, s pripisom »KRIŽANKA (Oddelek za študentske in študijske zadeve)«. Rešeno križanko oddajte najkasneje do 31. avgusta 2010. Med vsemi prispelimi križankami bomo med pravilno rešenimi izžrebali dobitnika glavne nagrade, ki je bon za storitve v fotokopirnici Biro Labar, v vrednosti 50 EUR. Srečnega dobitnika bomo obvestili po telefonu in spletni pošti. Dobitnik mora nagrado vnovčiti najkasneje do 31. decembra 2010. Nagrado podarja Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor.

Izpitni roki

Pogosta vprašanja Referat sporoča IZPITNI RED je objavljen v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG

POSTOPEK PRIPRAVE IN ZAGOVORA DELA DIPLOMSKEGA SEMINARJA (je objavljen v Pravilniku o postopku priprave in zagovora diplomskega dela in dela diplomskega seminarja na EPF)

INFORMACIJE O VPISU 5

1. E-obvestila EPF  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you