Page 1

E-OBVESTILA EPF

22 Junij, 2017


KAZALO

PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKIH USMERITEV EKONOMSKO-POSLOVNE FAKULTETE ................................................. 3 MEDNARODNI TEDEN EPF .................................................................................................................................. 4 DOGAJALO (SE) JE ............................................................................................................................................... 8 KATEDRE IN INŠTITUTI EPF ................................................................................................................................13 Katedre za mednarodno ekonomijo in poslovanje .................................................................................13 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja .................................................................................16 Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij ..........................................................................19 Promovirani doktorji znanosti na EPF .....................................................................................................21 Vabljena predavanja strokovnjakov iz prakse .........................................................................................21 IZPOSTAVLJAMO ...............................................................................................................................................22 KORISTNE INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE ............................................................................................................23


PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKIH USMERITEV EKONOMSKO-POSLOVNE FAKULTETE Visokošolski strokovni študijski program “Poslovna ekonomija” (VS)  Ekonomika in upravljanje javnega sektorja (PDF)  Management (PDF)  Marketing  Mednarodno poslovanje (PDF)  Podjetništvo (PDF)  Poslovne finance in bančništvo  Računovodstvo in davščine  Turizem (PDF) Univerzitetni študijski program “Ekonomske in poslovne vede” (UN)  Ekonomija (PDF)  Elektronsko poslovanje (PDF)  Finance in bančništvo  Management in organizacija poslovanja (PDF)  Marketing  Mednarodna poslovna ekonomija (PDF)  Podjetništvo (PDF)  Računovodstvo, revizija in davščine Magistrski študijski program “Ekonomske in poslovne vede” (MAG)  Ekonomija (PDF)  Finance in bančništvo  Management informatike in elektronskega poslovanja (PDF)  Management, organizacija in človeški viri (PDF)

      

 Modul M1: Management in organizacija poslovanja  Modul M2: Management človeških virov Management marketinga Management podjetij v javni lasti Mednarodna poslovna ekonomija Podjetništvo in inoviranje (PDF) Računovodstvo, revizija in davščine (PDF) Strateški in projektni management (PDF) Upravljanje in vodenje podjetij

3


MEDNARODNI TEDEN EPF Služba za mednarodno sodelovanje UM EPF je med 8. 5. in 12. 5. 2017 izvedla že 11. tradicionalni dogodek ‘Mednarodni teden’, s katerim želimo vsako leto povečati prepoznavnost fakultete in spodbujati medkulturno sodelovanje, miselnost in znanje tako v domačem kot mednarodnem okolju. V enem tednu so se na fakulteti zvrstila številna predavanja tujih predavateljev s partnerskih fakultet. Letos smo gostili kar 36 tujih gostujočih profesorjev iz 15 različnih evropskih in izvenevropskih držav.

V okviru Mednarodnega tedna smo 8. 5. 2017 izvedli tudi 1. mednarodno znanstveno konferenco 'Metode poučevanja za ekonomske in poslovne vede”. Ker se na EPF zavedamo, da je poučevanje eno izmed ključnih aktivnosti visokošolskih učiteljev, je konferenca potekala kot odgovor na vprašanje 'kako ustvariti dobro učno okolje, da bodo naši študenti pridobili strokovne in druge prenosljive kompetence, ki jim bodo omogočale, da bodo uspešni v današnjem globalnem poslovnem okolju'. Po otvoritvenih nagovorih v.d. dekanje EPF, prof. dr. Lidije Hauptman, in prodekanje EPF za mednarodno sodelovanje, prof. dr. Darje Boršič, so udeleženci konference prisluhnili vabljenemu plenarnemu predavanju, ki ga je izvedel prof. dr. Bob Johnson, komisar ECBE. V njem je osvetlil različne vidike in izzive izobraževalnega procesa na terciarni stopnji s poudarkom na zahtevah izvedbe bolonjskega sistema študija in ocenjevanja. Uvodnemu delu so sledila predavanja tako domačih kot tudi tujih profesorjev (iz Makedonije, Španije, Romunije, Portugalske, Madžarske in Turčije), ki so se v svojih prispevkih osredotočali na različne vidike pedagoškega procesa v okviru ekonomskih in poslovnih ved. Predstavili so svoje izkušnje in primere dobrih praks pri uporabi različnih kreativnih in inovativnih metod, ki spodbujajo študente k skupinskemu delu, k aktivnemu vključevanju v študijski proces in k usvajanju strokovnih znanj in kompetenc na različnih področjih za rast na strokovnem in osebnem nivoju, kot tudi inovativne pristope k preverjanju in ocenjevanju znanja. Na konferenci so svoje avtorske prispevke predstavili tudi profesorji z EPF, in sicer izr. prof. dr. Darja Boršič, izr. prof. dr. Vesna Čančer, mag. Nataša Gajšt, izr. prof. dr. Sonja Sibila Lebe (soavtor predavatelj Heri Špička, univ. dipl. ekon.), doc. dr. Franjo Mlinarič, doc. dr. Igor Perko, doc. dr. Tjaša Štrukelj in prof. dr. Zdenka Ženko. Konferenca je tako predstavljala priložnost, da se profesorji s področja ekonomskih in poslovnih ved med seboj spoznamo ter vidimo, kje so možnosti za nadaljnjo krepitev sodelovanja med visokošolskimi ustanovami na področju poučevanja ekonomskih in poslovnih ved.

4


Aktivnosti, ki so potekale na Ekonomsko-poslovni fakulteti, so bile popestrene še z družabnim programom in predstavitvijo Maribora ter naše kulture. Z vlakcem Jurčkom, mestnim pustolovcem in simpatično vodičko, so tuji gostje na zabavni način spoznavali drugo največje mesto v Sloveniji. Po vodenem ogledu mestnega jedra so se tuji gostje sprostili v zakladnici žlahtne kapljice v Vinagovi vinski kleti, kjer so ob ogledu in degustaciji vin občudovali eno najstarejših vinskih kleti v Evropi.

V nadaljevanju sledi kratka predstavitev gostujočih profesorjev in tem predavanj, ki so bile izvedene v okviru dogodka: 1. Prof. Amalia Venera Todorut, Lecturer - Univerity of Targu -Jiu, Romunija Tema predavanja: Stimulating creative thinking of students Tema predavanja: Innovative teaching and creative learning 2. Ina Tomescu Racula, Associate Professor - Universuty of Targu Jiu, Romunija Tema predavanja: The policy of the European Union on the climatic change. Security implications 3. Mari Rytisalo, Senior Lecturer - Tampere University of Applied Sciences, Finska Tema predavanja: Intercultural Communications Skills Tema predavanja: Features of Finnish Busines Cultures -rules and recommendations Tema predavanja: Speech communication Skills- how to be an excellent communicator 4. Anu Kallionpaa, Coordinator - Tampere University of Applied Sciences, Finska Tema predavanja: Good reasons to visit Finland and study in Tampere 5


5. Shaidul Kazi, Senior Lecturer - Tampere University of Applied Sciences, Finska Tema predavanja: Managing Business in South Azia: Cultural Side of the game Tema predavanja: Finnish Work Culture Tema predavanja: Dealing with Cultural Differences in International Business 6. Juraj Misun, Associate Professor - University of Economics in Bratislava, Slovaška Tema predavanja: Group Decision Making 7. Tatjana Lazarevska, Admission Officer - Integrated Business Institute, Makedonija Tema predavanja: Introduction for Integrated Business Faculty; Introduction for Erasmus+ 8. Aneta Vasiljevic Shikaleska, Assistant Professor - Integrated Business Institute, Makedonija Tema predavanja: Quantitative methods in Economics and Business Tema predavanja: The Circular Economy: Bariers and Opportunities for SMEs 9. Malgorzata Malecka Tomala, Lecturer - The University of Dabrowa Gornicza, Poljska Tema predavanja: Innovation in education-creative methods of learning and developing personal skills Tema predavanja: International projects for students -exchanges, interships, practices, training 10. Javier Sierra, Teaching Assistant - Universidad de Salamanca, Španija Tema predavanja: Simulation of European institutions Tema predavanja: Introduction to Financial inclusion and Microfinance Tema predavanja: Evaluation of Development Public Policies 11. Birgit Oberer, Associate Professor - Sakarya University, Tučija Tema predavanja: Business Process Management Tema predavanja: New Trends in MIS 12. Alptekin Erkollar, Full Professor - Sakarya University, Turčija Tema predavanja: Database Management Systems Tema predavanja: Business Simulation Tema predavanja: Project management 13. David Alamada Garcia, Professor - Universidad de Salamanca, Španija Tema predavanja: Topics of branding Tema predavanja: Brand management in the digital area Tema predavanja: Strategic marketing 14. Monika Šulganova, Assistant Professor - Technical University of Ostrava, Češka republika Tema predavanja: Financial stability Tema predavanja: Macroprudential policy Tema predavanja: Problem loans 15. Paulino Silva, Lecturer - ISCAP, Portugalska Tema predavanja: Balanced Scorecard 16. Heli Leskinen, Senior Lecturer - Tampere University of Applied Sciences, Finska Tema predavanja: How to design a comprehensive set of Business Measures 6


Tema predavanja: Excel excersises: Using Excel pivot as a reporting tool Tema predavanja: Corporate Responsibility - Successful and Sustainable Business 17. Philippe Permantier, Head of I.R.O. - Haute Ecole de la Province de Liege, Belgija Tema predavanja: Cross Cultural marketing 18. Arjan Tushaj, Lecturer - University of Tirana, Albanija Tema predavanja: Theoretical and empirical results of relationship among banking concentartion and competition Tema predavanja: Theoretical background according to the estimation of banking concentration and competition 19. Zoltan Bajmocy, Professor - University of Szeged, Madžarska Tema predavanja: Innovation and sustainability 20. Patricia Skoparova, Associate Professor - Technical University, Faculty of Economics, Slovaška Tema predavanja: Get to know our university and posibilites of doing study exchange 21. Jozef Glova, Associate Professor - Technical University, Faculty of Economics, Slovaška Tema predavanja: Get to know our university and posibilites of doing study exchange 22. Marek Grof, Associate Professor - Technical University, Faculty of Economics, Slovaška Tema predavanja: Get to know our university and posibilites of doing study exchange 24. Olivia Roxana Popescu, Associate Professor - Universuty of Targu Jiu, Romunija Tema predavanja: Changing leaders in the context of organizational change Verjamemo, da so vas predavanja, ki so bila posredovana s strani gostujočih profesorjev nagradila z novimi pogledi in drugačnimi pristopi k nadaljnjemu razvijanju in povezovanju dosedanj znanj in izkušenj. Z željo, da bi bil mednarodni teden še bolj obiskan s strani študentov, vas spodbujamo še k večjemu vključevanju v različne programe mobilnosti in mednarodni miselni naravnanosti. In zakaj bi se odločili za študijsko izmenjavo? Aktivno vključevanje v različne programe mobilnosti vas osebnostno in strokovno obogatijo. Neprecenljive izkušnje, odprtost, druge kulture, komunikacija v tujem jeziku, veliko novega znanja ter zabave doprinesejo ogromno ... koliko, pa boste spoznali, ko boste to možnost tudi sami izkusili! Za zaključek pa samo: ‘Exchange your life!’ Mag. Sanja Kocijan Mag. Nataša Gajšt

7


DOGAJALO (SE) JE ... Informativni dnevi EPF, 10. – 11. 02. 2017 Ekonomsko-poslovna fakulteta je 10. 2. in 11. 2. 2017 organizirala Informativne dneve 2017, kjer so predstavitve študijskih programov popestrile spremljevalne aktivnosti. Bodoči študenti so ob pomembnih informacijah o študijskih programih lahko občutili utrip študija na EPF. Prav tako so strokovne službe, ki so ključna podpora študentom ob študiju, predstavile svojo dejavnost. V avli fakultete pa so se predstavili tudi Študentski svet EPF in tutorji EPF, Karierni center in knjižnica EPF. Preberi več

Simpozij o pomenu ekološko pridelane hrane, 23. 2. 2017 V letu 2014 je konzorcij izobraževalnih institucij pridobil Ciljni raziskovalni projekt (CRP) z akronimom EKOGASTRO. Tema je, kot daje slutiti okrajšava imena, uporaba ekološko pridelanih živil v gastronomiji. Preden letos jeseni projekt zaključijo, so nas želeli seznaniti z nekaj ključnimi izsledki raziskovanja na brezplačnem poldnevnem simpoziju, ki je potekal v četrtek, 23. 2. 2017 na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Modri dvorani. Preberi več

Svečana podelitev diplom dodiplomskega študija, 1. 3. - 3. 3. 2017 V Dvorani Union je bilo v sredo, 1. in četrtek, 2. marca 2017, podeljenih 309 diplom diplomantom visokošolskega strokovnega študijskega programa »Poslovna ekonomija« (sprejetim pred 11. 6. 2004), v petek, 3. 3. 2017, pa je bilo podeljenih 154 diplom diplomantom univerzitetnega študijskega programa »Ekonomija« (sprejetim pred 11. 6. 2004), ki so diplomirali v obdobju od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016.

Delavnica Viharjenje možganov – angl. Brainstorming, 6. 3. 2017 Na Ekonomsko-poslovni fakulteti sta doc. dr. Tjaša Štrukelj in mag. Vesna Kovačič v ponedeljek, 6. marca 2017 ob 8:00 uri v predavalnici R0.1 izvedli delavnico, na kateri so študenti z uporabo metode Viharjenja možganov razvijali kompetenci ustvarjanja uporabnih in izvirnih idej, s katerima bodo lahko izboljšali svojo študijsko in delovno učinkovitost ter tako prispevali tudi k boljšanju svoje zaposljivosti. Metodo Vihranja možganov na Ekonomsko-poslovni fakulteti že uporabljamo, a smo jo pred kratkim dodatno razvili in še dopolnili v okviru projekta Erasmus+ “The acceleration method of development of transversal competences in the students’ practical training process”. Preberi več

Svečana podelitev diplom podiplomskega študija, 6. 3. - 9. 3. 2017 V Dvorani Union je bilo v ponedeljek, 6., torek, 7. in četrtek, 9. marca 2017, podeljenih 181 diplom diplomantom znanstvenega magistrskega študijskega programa »Ekonomske in poslovne vede«. Dne, 9. 3. 2017 so bile podeljene 4 diplome študentom specialističnega študijskega programa »Poslovna 8


ekonomija«. Vsi diplomanti so diplomirali v obdobju od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016.

Projektni dnevi z Uspešnimi ženskami 2017, 8. 3. 2017 Mladi projektni managerji Maribor so organizirali enodnevni dogodek Projektni dnevi z Uspešnimi ženskami 2017, ki je potekal 8. marca 2017, v prostorih Ekonomsko – poslovne fakultete. V sklopu projekta so se predstavili strokovnjaki s svojimi zgodbami uspeha, vseskozi pa je bil poudarek na evolucijii uspeha ter ključnih dejavnikih, ki pogojujejo uspeh. Vzporedno s kratkimi predavanji strokovnjakov ekonomskih in poslovnih ved, so potekale tudi delavnice na temo poslovnega bontona in gestikulacije. Preberi več

The Single Supervisory Mechanism (SSM) and the main elements of the supervision of systemically important banks in the euro area, 21. 3. 2017 Na že četrti Ekonomski premišljevalnici, v tem študijskem letu, smo gostili diplomantko smeri Ekonomija, ki je zaposlena na Evropski centralni banki v Frankfurtu. Eva Lorenčič, mag. ekon. in posl. ved, je predstavila temo »The Single Supervisory Mechanism (SSM) and the main elements of the supervision of systemically important banks in the euro area«.

Novosti ZGD-1 pri vsebini poslovnega poročila kot dela letnega poročila družbe – poročilo o upravljanju in poročilo o razmerjih s povezanimi družbami, 21. 3. 2017 Krepitev korporativne družbene odgovornosti je eden izmed ciljev strategije Evropa 2020. Posledično zakonodaja EU, z njeno implementacija pa tudi slovenska zakonodaja, prinašate pomembne spremembe na področju korporativnega upravljanja. Predavanje je bilo namenjeno Alumni EPF. Preberi več

Doseganje rasti podjetja z notranje podjetniškimi aktivnostmi na primeru podjetja Orodjarstvo Gorjak d.o.o., 3. 4. 2017 Gospod Marko Gorjak iz podjetja Orodjarstvo Gorjak d.o.o., je v sklopu predmeta Dinamično podjetništvo in Korporacijsko podjetništvo predaval na temo Doseganje rasti podjetja z notranje podjetniškimi aktivnostmi na primeru podjetja Orodjarstvo Gorjak d.o.o.. Orodjarstvo Gorjak je družinsko podjetje iz Rač, ki se ukvarja z izdelavo vseh vrst orodij. V začetku 80-ih let so začeli izdelovati enostavna orodja za potrebe industrije, danes pa z inovativnim pristopom in 50 sodelavci konstruirajo ter izdelujejo visoko zahtevna orodja za potrebe avtomobilske industrije in drugih panog. Preberi več

Delavnica - Izzivi in priložnosti študija v tujini, 12. 4. 2017 Tujina - Tako blizu pa vendar tako daleč. Program Erasmus+ študentom ponuja edinstveno priložnost, da obogatijo svoja študentska leta: z novimi poznanstvi, novimi kulturami, drugačnimi pogledi in pristopi, nepozabnimi doživetji in spomini, ki ostanejo za večno. Vsa ta doživetja pa prinašajo 9


tudi posebne izzive, ki lahko povzročajo tudi večje ali manjše skrbi: tuj jezik, drugi običaji, neznana pravila ... Na delavnici so se študenti lahko spopadli s takšnimi skrbmi. Raziskali so pot od trenutka, ko se odločimo za takšno spremembo pa do dejanskega odhoda, poiskali lastne vire s pomočjo katerih se lahko soočimo s skrbmi in izzivi, ki jih takšna pot prinaša in razkrili glavne prednosti, ki jih prinašajo Erasmus doživetja. Preberi več

Izzivi obvladovanja kompleksnega multiprojektnega okolja v velikem podjetju – primer Telekom Slovenije, 24. 4. 2017 Management skorajda vseh srednje velikih in velikih podjetij v Sloveniji, in tudi sicer v svetu, se v aktualnem dinamičnem poslovnem okolju sooča s skupnimi izzivi. O tem, kako se s temi izzivi spopadajo v Telekomu Slovenije, velikem slovenskem podjetju, delujoče na še posebej dinamičnem področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, je govoril mag. Matjaž Madžarac iz projektne pisarne Telekoma Slovenije. Preberi več

Ko nas obišče inšpektor, 8. 5. 2017 Katedra za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja je vabila na predavanje z naslovom »Ko nas obišče inšpektor«. Predavanje je v okviru predmeta Okoljski management izvedel mag. Vladimir Kaiser, ki zadnjih 15 let deluje kot inšpektor za okolje in naravo na Inšpektoratu za okolje in prostor. Trenutno opravlja funkcijo direktorja inšpekcije za okolje in naravo. Na predavanju je bil predstavljen inšpekcijski postopek in ukrepanje na splošno, korektivni in represivni ukrepi ter pravice zavezanca, saj je glede tega še vedno precej nerazumevanja. V razpravi pa so bili prikazani detajli izbranih materialnih predpisov s primeri iz prakse.

Aktivnosti okoljskega menedžmenta v podjetju Gorenje, d.d., 8. 5. 2017 Mag. Vilma Fece je direktorica sektorja varstva okolja ter varnega in zdravega dela v podjetju Gorenje, d.d. iz Velenja, kjer je odgovorna za razvojni in operativni del varstva okolja tako s področja proizvodov kot tudi tehnologij. Je članica strateškega sveta za politiko varstva okolja in podnebne spremembe pri GZS, članica Slovenskega združenja za kakovost in zunanja presojevalka sistemov varstva okolja ter varnega in zdravega dela. V predavanju je predstavila pomen uvajanja in izvajanja okoljevarstvenih aktivnosti v podjetju ter številne poslovne prednosti, ki jih takšen pristop prinaša in prestavljajo enega od nujnih pogojev za uspešen plasman izdelkov na trgu.

English for commerce and trade, 9. 5. 2017 Delavnica 'English for Commerce and Trade' je bila namenjena vsem, ki želijo obnoviti svoje znanje angleške terminologije s področja nabave oziroma prodaje in svoje znanje osnovnih slovničnih struktur angleškega jezika. Skozi različne oblike nalog (individualno delo ter delo v dvojicah in skupinah) smo se na delavnici osredotočili na ključno terminologijo področij kot so opis blaga in storitev, cena in plačilo, izdaja oziroma odprema in prevzem blaga, plačilni pogoji, dobavni roki, odstop od pogodbe, lastninska pravica, garancije in reklamacije, višja sila in reševanje sporov. Delavnica je bila zasnovana interaktivno s poudarkom na strokovni terminologiji ter na govornih in pisnih spretnostih v angleškem jeziku. Stopnja zahtevnosti delavnice po lestvici Evropskega referenčnega okvirja (CEFR) je bila B1-B2. Delavnico je vodila mag. Nataša Gajšt, ki kot visokošolka učiteljica poučuje poslovno angleščino na EPF UM. 10


The Circular Economy: Bariers and Opportunities for SMEs, 10. 5. 2017 V okviru 11. Mednarodnega tedna 2017, ki je na Ekonomskoposlovni fakulteti potekal od 8. do 12. maja 2017, je Aneta Vasiljevich-Shikaleska, docentka na Integrated Business Institute, Makedonija, izvedla predavanje na temo The Circular Economy: Barriers and Opportunities for SMEs (Krožno gospodarstvo: ovire in priložnosti za MSP). Predavanje v angleškem jeziku je potekalo v sredo, 10. 5. 2017 od 8:00–9:30 v predavalnici P.03. Preberi več

Predavanje Corporate Responsibility – Successful and Sustainable Business, 10. 5. 2017 V okviru 11. Mednarodnega tedna 2017, ki je na Ekonomskoposlovni fakulteti potekal od 8. do 12. maja 2017, je Heli Leskinen, višja predavateljica na Tampere University of Applied Sciences, Finska, izvedla predavanje z delavnico na temo Corporate Responsibility – Successful and Sustainable Business (Družbena odgovornost – uspešno in trajnostno poslovanje). Predavanje z delavnico v angleškem jeziku je potekalo v sredo, 10. 5. 2017 od 9:00–10:15 v računalniški učilnici R0.1. Preberi več

Krajše gostovanje predavateljev na EPF, 15. 5. – 18. 5. 2017 Gostovanja so potekala v sklopu projekta: “Involvement of visiting foreign experts and university teachers in the pedagogical process as a pillar of quality development process of internationalization of the University of Maribor / Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru.” Predavatelji, ki so gostovali na fakulteti:  prof. dr. Zoran Kalinić s področja e-poslovanja - Univerza v Kragujevcu, Srbija  prof. dr. Huiru Zhang s področja računovodstva in financ - International Business College, Dalian Nationalities University, Kitajska  Doc. dr. Jasmina Dlačić s področja marketinga - Ekonomska fakulteta, Univerza v Rijeki, Hrvaška  prof. dr. Nataše Rupčić s področja projektno usmerjenega strateškega managementa - Ekonomska fakulteta, Univerza v Rijeki, Hrvaška

Delavnica: Timsko in skupinsko delo na študiji primera, 22. 5. 2017 Na Ekonomsko-poslovni fakulteti je v ponedeljek, 22. maja 2017 ob 8:00 uri v predavalnici R0.1 doc. dr. Tjaša Štrukelj izvedla delavnico, na kateri so študenti z uporabo metode timskega dela in skupinskega dela na študiji primera razvijali svoje kompetence, s katerimi bodo lahko izboljšali svojo študijsko in delovno učinkovitost ter tako prispevali tudi k boljšanju svoje zaposljivost. Preberi več

11


Kdo in kako nas v resnici heka?, 22. 5. 2017 Ne moremo mimo tega, da zunaj na Internetu vlada zakon divjine. Kljub temu, da imamo postavljene ograje, ki naj bi nas ščitile vseeno v teh ograjah obstajajo luknjice in tudi luknje. Zadnja razkritja glede različnih varnostnih služb nam kažejo pravo sliko kdo vse in kako nas lahko spremlja, sledi in celo razbija močna šifriranja. So krivi sistemci ali razvijalci, proizvajalci ali integratorji ali nenazadnje celo vlade? Kdo nam sploh grozi in česa se moramo v RESNICI bati in ali lahko tudi vi postanete hekerji. Preberi več

Razvoj poslovnega bančništva v Sloveniji, 23. 5. 2017 Katedra za finance je organizirala predavanje z naslovom »Razvoj poslovnega bančništva v Sloveniji«. Predavanje je v sklopu predmetov Bančni management I in Bančni management II izvedel mag. Andrej Plos, predsednik uprave banke Sparkasse. Na področju bančništva deluje že od leta 1994, ko se je zaposlil v NKBM. Tekom zaposlitve v omenjeni banki je opravljal naloge implementacije modelov in standardov na področju računovodstva, obvladovanj finančnih tveganj in zakladništva, leta 2010 pa postal tudi član uprave te banke. Preberi več

Prihodnost optimizacije portfelja, 25. 5. 2017 Petra Lesjak je pomočnica direktorja naložbenega sektorja v KD Skladih ter nosilka certifikata CFA. Predavala je o oblikovanju portfelja ter razložila, kaj je pri tem potrebno upoštevati in kakšni so pričakovani trendi v prihodnosti. Predstavila je tudi uporabo izvedenih finančnih instrumentov za doseganje želene izpostavljenosti ter varovanje portfelja. Med prisotne študente, ki so pravilno odgovorili na vprašanja iz snovi predavanja, je predavateljica razdelila nekaj vrednostnih bonov za vlaganje v KD sklade v višini 30 EUR.

Izzivi na področju regionalne politike, lokalne samouprave in črpanja evropskih sredstev, 31. 5. 2017 Katedra za finance je vabila na predavanje z naslovom »Izzivi na področju regionalne politike, lokalne samouprave in črpanja evropskih sredstev«. Predavanje je v sklopu predmeta Javne finance II izvedel dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. V okviru predavanja je dr. Žagar predstavil aktualne izzive na področju regionalne politike, lokalne samouprave in črpanja evropskih sredstev. Preberi več

12


KATEDRE IN INŠTITUTI EPF Katedre za mednarodno ekonomijo in poslovanje Obisk študentov predmetov turizma na VSGT Maribor Turizem je težko poučevati v predavalnici, zato smo se z direktorico Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor (VSGT), našo alumnijko mag. Heleno Cvikl, dogovorili, da pri naših sosedih pripravijo za naše študente predavanje o poslovnem bontonu s poudarkom na vedenju za mizo ob poslovnem kosilu. Mag. Cviklova je našim študentom najprej razložila princip študija na višji strokovni šoli, opozorila na razlike med višje- in visokošolskim študijem in razložila, zakaj si študija nikakor nista konkurenta. Zatem nam je šolo še razkazala. Zares je izjemno lepo, morda na neki način celo razkošno urejena, saj je v njej kar šest popolnoma opremljenih učnih kuhinj. V restavraciji, ki je povezana z eno od njih, pa smo imeli sredi januarja popolnoma drugačne vaje, kot so možne v učilnicah EPF. Pričakala nas je pogrnjena miza, študentke in študenti EPF pa so lahko sami izbrali mesta, kjer so želeli sedeti. Marsikdo je sedel z desne strani namesto z leve, stoli so glasno drsali po tleh, prtički so ostali na mizi, namesto da bi si jih pogrnili preko kolen in tako zaščitili oblačila, žemljico smo vzeli v roke in jo grizli, ali pa jo prerezali na pol, namazali in naredili iz nje sendvič. Pecljate kozarce smo prijeli za čašo namesto za pecelj, imeli težave pri jedi testenin (servirane so bile le vilice), govorili s polnimi usti, imeli komolce ob jedi na mizi, se sklanjali v krožnik z juho, tudi kakšen kos hrane je padel iz ust spet nazaj na krožnik, natakarjem smo se pozabili zahvaliti za pospravljen krožnik ali postreženo hrano itd. Mag. Cviklova je na zelo nevtralen način in obzirno opozarjala na spodrsljaje, ob sklepu vaj pa je razlago bontona razširila še s predstavitvijo pravil vedenja pri dvigalu in vratih: ljudi najprej pustimo izstopiti, šele zatem vstopamo. Prednost imajo vedno ženske in starejši – da to vemo, pokažemo tudi v avtobusu, kjer jim odstopimo sedež. Pravi gentleman pa dami, ki bo sedla z njim v avto, odpre vrata in ji pomaga vstopiti in seveda kasneje tudi odpre vrata in ji pomaga izstopiti – no, kdo od vas, gospodje, ki to berete, to ve in počne?! Da pridobljeno znanje ne bo prehitro izpuhtelo, nam je direktorica prijazno dovolila uporabo prosojnic, ki jih je prikazovala ob teh nadvse zanimivih vajah. Ob koncu našega obiska je nastala fotografija s študenti obeh šol: EPF-ovci smo na njej gostje, VSGT-jevci pa so v uniformah, da se vidi, kdo so bili naši mojstri kuhanja in strežbe. Prof. dr. Sonja Sibila Lebe

Fotografija je objavljena z dovoljenjem lastnice, VSGT. 13


Gostovanje prof. dr. Nira Avielija na EPF V času od 17. do 24. 2. 2017 je gostoval na vabilo Katedre za mednarodno ekonomijo in poslovanje na EPF prof. dr. Nir Avieli z Univerze Ben Gurion v Negevu (Izrael). Prof. Avieli je doktoriral iz antropologije – da je odličen strokovnjak na svojem področju kaže tudi to, da je predsednik izraelskega antropološkega društva. Raziskovalno ga zanimata predvsem trajnostni razvoj turizma in področje gastronomije, ki jo vidi kot zrcalo družbe. Oboje je izbral tudi za osrednjo temo predavanj, ki jih je zvedel na EPF. Dodiplomskim študentom je predaval o vlogi gastronomije v promociji turistične destinacije, torej o področju, na katerem gradi svojo pozitivno podobo tudi Slovenija. Navdušilo ga je, ko smo mu povedali, da smo dobili pred desetletjem Strategijo razvoja turizma na Slovenskem in da predstavlja naša država zaradi izjemne pestrosti in raznolikosti jedi na tako majhnem prostoru pravi mali gastronomski unikum (»krivi« pa sta podnebna in geografska raznolikost). Prof. Avieli je predstavil študentom EPF svoje izkušnje z raziskovanjem gastronomije in prehranskih navad v Vietnamu. Razlago je popestril s bogatim naborom fotografij iz obiskanih krajev in predavanje zaključil z živahno diskusijo s študenti – ti so ga nagradili z zares dolgim ploskanjem. Veliko jih je ostalo po uradnem zaključku v predavalnici, da bi z njim še osebno izmenjali nekaj besed. Posebno predavanje je bilo namenjeno podiplomskim študentom in asistentom. Čeprav je bila v predavalnici le peščica prisotnih, je bilo tudi to predavanje izjemno zanimivo. Še vedno je bila tema gastronomija, vendar tokrat osvetljena z drugega zornega kota: s kakšnimi metodami se loteva njenega raziskovanja antropologija in v čem se raziskovanje antropologa razlikuje od raziskav ekonomista. Tretjič se je predstavil gostujoči profesor zunanji javnosti, in sicer predstavnikom slovenskih izobraževalnih institucij na simpoziju, ki je potekal v sklopu CRP-projekta EKO-GASTRO, v katerem sodeluje naša fakulteta s tremi drugimi izobraževalnimi institucijami. Predstavil je primer dobre prakse ekološke pridelave veganske hrane v Izraelu. Prof. dr. Sonja Sibila Lebe

Simpozij o pomenu ekološko pridelane hrane na EPF V četrtek, 23. 2. 2017, je potekal na EPF simpozij o pomenu ekološko pridelane hrane. Nanj smo povabili predstavnike slovenskih izobraževalnih institucij, na katerih poučujejo turizem in gostinstvo. Simpozij na EPF je potekal kot ena izmed aktivnosti ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) z akronimom EKO-GASTRO, v sklopu katerega raziskujemo uporabo ekološko pridelanih živil v slovenski gastronomiji. Pedagoge smo nagovorili zato, ker želimo, da ima projekt trajne in dolgoročno pozitivne posledice, ki jih lahko dosežemo le, če bodo o pomembnosti te teme obveščeni tudi učitelji, ki vzgajajo bodoče rodove zaposlenih v turizmu. Prvi del simpozija so izvedle strokovnjakinje s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, prof. dr. Martina Bavec, mag. Tjaša Vukmanič in doktorska študentka Erasmus programa iz Srbije, mag. Milica Rančić. Predstavile so področje pridelave ekoloških živil in na primerih ponazorile razliko med standardno in ekološko pridelavo mesa, mleka, sadja in žita. Predstavile so tudi certifikate za ekološka živila in del rezultatov anketiranja, izvedenega v sklopu projekta CRP o tem, kako dobro poznajo ekološke znake potrošniki.

14


V drugem delu je prof. dr. Sonja Sibila Lebe z EPF pojasnila, kakšna je pravilna priprava ekološko pridelanih živil, da ohranijo svojo vrednost. Prav tako je predstavila delne rezultate projekta intervjuvanja gostinskih lokalov, v katerih ponujajo vsaj delno kaj ekološko pridelanega (npr. del ponudbe pri zajtrku v hotelu). Kot zadnji predavatelj je nastopil gost iz Izraela, prof. dr. Nir Avieli, ki je na primeru dobre prakse pokazal, kako se je lotila pridelave in predelave ekološko pridelanih živil afriška skupnost v Izraelu: so najbolj prepoznavni ponudniki ekološke veganske prehrane v Izraelu. Po vsakem prispevku je sledila razprava, udeleženci so vsebine ocenili kot zelo poučne in koristne, zato jih bodo skušali v čim večji meri vključiti v kurikulume na svojih izobraževalnih institucijah. Prof. dr. Sonja Sibila Lebe

Učenje malo drugače, z uporabo ustvarjalnih metod V sklopu Mednarodnega tedna, ki je potekal na EPF v maju 2017, je predavala študentom usmeritve Turizem tudi vodja projektov z Univerze Dabrowa Gornicza na Poljskem, mag. Małgorzata Małecka-Tomala. Navdušila je s svojo neposrednostjo in smislom za humor, predvsem pa s prikazom metode, ki jo študentje EPF uporabljajo le izjemoma. Z uporabo metode risanja miselnih vzorcev so si študentke in študenti narisali shemo vplivnih dejavnikov za svoj sanjski poklic, predavateljica pa jim je razložila, kako lahko metodo uporabijo tudi pri razmišljanju o drugih rečeh, npr. pri pisanju seminarskih in diplomskih nalog ter tudi v zasebnem življenju.

Na fotografiji so študentje turizma z gostujočo predavateljico. Dr. Sonja Sibila Lebe, izred. prof.

15


Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja Gostujoče predavanje: Doseganje rasti podjetja z notranje podjetniškimi aktivnostmi na primeru podjetja Orodjarstvo Gorjak d.o.o Študent na usmeritvi Podjetništvo Marko Gorjak, ki skupaj z očetom, mamo in bratom vodi vse bolj prodorno orodjarno Orodjarstvo Gorjak d.o.o., je na povabilo Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja izvedel gostujoče predavanje na temo Doseganje rasti podjetja z notranje podjetniškimi aktivnostmi. Študentom je predstavil, kako si s svojo mladostno energijo, znanjem in vizijo ustvarja nove priložnosti, ki družinskemu podjetju prinašajo tudi 25 % letno rast.

Utrinki iz gostujočega predavanja Marka Gorjaka

PODIM 2017 Tudi letos smo sodelavci Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja EPF aktivno sodelovali na največji podjetniški konferenci v Alpe-Adrija regiji PODIM. Na glavnem konferenčnem odru in treh vzporednih programskih sklopih je 59 uglednih domačih ter tujih govorcev delilo svoja znanja, nasvete in izkušnje, zaradi katerih je marsikateri izmed več kot 800 udeležencev hitro in učinkovito prišel do rešitev za svoj posel, za katere bi sicer lahko porabil tedne ali mesece. Z 48 predavanji, govori, panelnimi razpravami, pogovori ob kaminu, okroglimi mizami in delavnicami smo uspeli pokriti vsa področja oz. tematike, ki zanimajo udeležence start-up konference, hkrati pa zagotoviti intezivno izkušnjo učenja in interaktivnega sodelovanja z govorci. Da bi udeležencem PODIM-a zagotovili resnično najboljšo možno vrednost, pa smo letos močno okrepili tudi sklop za osebna (ena-na-ena) svetovanja. Skupaj smo tako za udeležence izvedli 86 osebnih svetovanj z vrhunskimi strokovnjaki iz D-Labs, EIT Digital in IUURI, in sicer na področju hitrih produktnih popravkov, pospešitve poslovanja in pravnega svetovanja. Letos se nam je na PODIM-u kot častni gost pridružil tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar. Njegova udeležba je bila izjemnega pomena za nadaljnji razvoj inovativnega podjetništva v Sloveniji, saj smo v slovenski start-up skupnosti v ta namen pripravili skrben popis vseh glavnih upravnih, davčnih, poslovnih in administrativne ovir, s katerimi se start-upi soočajo pri svojem poslovanju, zaradi katerih nemalokrat zapuščajo domače okolje in podjetje raje ustanovijo v tujini. Predsednik vlade je bil pripravljen sprejeti izziv in se soočiti s težavami, ki slovenske start-up podjetnike pestijo že nekaj let, hkrati pa se je obvezal, da bo v prihodnosti k reševanju težav pristopil sistematično in na medresorski ravni.

16


Ekipa PODIM 2017 skupaj s predsednikom vlade dr. Mirom Cerarjem

Prof. dr. Zdenka Ženko – nova redna profesorica na EPF Članica Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja prof. dr. Zdenka Ženko, je bila dne 16. 5. 2017 s strani rektorja UM, promovirana v naziv redne profesorice za področje Upravljanje in strateški management. Prof. dr. Zdenka Ženko je na Ekonomsko – poslovni fakulteti Univerze v Mariboru zaposlena od novembra 2000. Pred tem je delala v gospodarstvu, tudi na vodilnih mestih. Bila je tudi svetovalka za področje managementa. V prejšnji izvolitvi je bila izredna profesorica za Inovacijski management in docentka za Teorije sistemov. Prof. dr. Zdenka Ženko uspešno deluje na širšem znanstvenoraziskovalnem področju upravljanja in strateškega managementa. Za svoje inavguracijsko predavanje je izbrala predavanje, v katerem na kratko utemeljuje opredelitev inovacije in jo hkrati povezuje s področji managementa inovacij, ko razvijamo idejo do koristno uporabljene novosti ter s tem spreminjamo družbo. To področje razvoja ideje v inovacijo ali tudi ne v povezavi z obsežnimi dejavnostmi širjenja inovacij v družbi bi lahko bilo zanimivo tudi za poslušalce, ki delajo na drugih področjih spreminjanja družbe.

2017 Kybernetes Literati Awards Prispevek ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona in MULEJ, Matjaž, (2016) »Creating a healthy company by occupational health promotion as a part of social responsibility«, objavljen v reviji Kybernetes Vol. 45 Issue: 2, pp.223-243, je bil s strani uredniškega odbora revije izbran za »Highly Commended paper« v letu 2017 s strani Emerald Literati Network Awards for Excellence.

17


Študentski startup vikend Člana Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja prof. dr. Miroslav Rebernik in mag. Matej Rus sta 21. in 22. 4. predavala in mentorirala študente in dijake na Študentskem startup vikendu, ki ga je v hotelu Habakuk organiziral univerzitetni inkubator Tovarna podjemov. Dvodnevnega dogodka se je udeležilo 30 ljudi, ki so z intenzivnim timskim delom ob pomoči mentorjev in podjetnikov razvijali svoje poslovne ideje na podlagi metodologije vitkega podjetništva. Ob zaključku drugega dne so ideje pred komisijo, ki so jo sestavljali predvsem podjetniki, tudi predstavili. Zmagala je ekipa SERŽ, ki je razvila aplikacijo za trenerje košarke in drugih ekipnih športov.

Delovno vzdušje in udeleženci Študentskega startup vikenda

18


Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij Slovenska podjetja in družbena odgovornost: Slovenski podjetniški observatorij 2016 MOČNIK, Dijana, CRNOGAJ, Katja, BRADAČ HOJNIK, Barbara (2017). Slovenska podjetja in družbena odgovornost: Slovenski podjetniški observatorij 2016, (Slovenski podjetniški observatorij, 2016). Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta. V okviru knjižne zbirke Slovenski podjetniški observatorij je v marcu 2017 izšla nova znanstvena monografija z naslovom Slovenska podjetja in družbena odgovornost, ki so jo pripravili raziskovalci Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. V njej avtorji, prof. dr. Dijana Močnik, doc. dr. Katja Crnogaj in prof. dr. Barbara Bradač Hojnik, poleg temeljite analize podatkov o slovenskih podjetjih in samostojnih podjetnikih ter primerjave z Evropsko unijo opozarjajo tudi na stanje na področju družbene odgovornosti v Sloveniji. Publikacija je dostopna na: www.ipmmp.um.si

Dinamika podjetniškega potenciala: GEM Slovenija 2016 REBERNIK, Miroslav, CRNOGAJ, Katja, ŠIREC, Karin, BRADAČ HOJNIK, Barbara, RUS, Matej, TOMINC, Polona (2017). Dinamika podjetniškega potenciala: GEM Slovenija 2016, (Globalni podjetniški monitor, 2016). Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta. V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je v zbirki »Slovenski podjetniški observatorij« v aprilu 2017 izšla znanstvena monografija z naslovom Dinamika podjetniškega potenciala: GEM Slovenija 2016, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. V monografiji avtorji, prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), doc. dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Karin Širec, prof. dr. Barbara Bradač Hojnik, mag. Matej Rus ter prof. dr. Polona Tominc, analizirajo podjetništvo v Sloveniji primerjalno s svetom v letu 2016. Rezultati raziskave so bili predstavljeni na tiskovni konferenci, ki je bila 20. 4. 2017, ob 10. uri na SPIRIT-u, Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Publikacija je dostopna na: www.ipmmp.um.si. Publikacija je dostopna na: www.gemslovenia.org

Tiskovna konferenca GEM Slovenija 2016

19


Izšel je GLOBALNI PODJETNIŠKI MONITOR

Kuala Lumpur, 6. februar 2017 Izšel je Globalni podjetniški monitor 2016/2017, ki poroča, da se podjetništvo v globalnem merilu povečuje ter da je izgradnja pozitivnega globalnega podjetniškega ekosistema ključnega pomena za ustvarjanje delovnih mest. Zelo spodbuden porast zgodnje podjetniške aktivnosti smo zaznali tudi v Sloveniji. Nosilec slovenskega dela raziskave je Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalci nacionalnih timov drugih držav tudi aktivno sokreira nadaljnji razvoj vsebine in metodologije raziskave. Slovenski raziskovalni tim sestavljajo prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), prof. dr. Polona Tominc, doc. dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Karin Širec, prof. dr. Barbara Bradač Hojnik in mag. Matej Rus. Globalno poročilo je dostopno na: www.gemconsortium.org ter na www.ipmmp.um.si.

Prof. dr. Miroslav Rebernik in prof. dr. Karin Širec gosta oddaje »Studio 5« na NET TV Ob izidu znanstvene monografije Dinamika podjetniškega potenciala: GEM Slovenija 2016, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, sta avtorja in člana raziskovalnega tima, prof. dr. Miroslav Rebernik in prof. dr. Karin Širec, kot gosta oddaje »Studio 5 plus« na televiziji NET TV, spregovorila o rezultatih raziskave v intervjuju z novinarjem Alešem Preglom.

Prenovljena spletna stran Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij V začetku leta 2017 so na Inštitutu za podjetništvo in management malih podjetij prenovili in posodobili obstoječo spletno stran, ki se nahaja na naslovu www.ipmmp.um.si. Na njej najdete informacije o delu Inštituta, projektih ter aktualnih raziskavah.

Prenovljena spletna stran Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij

20


Promovirani doktorji znanosti na EPF Datum zagovora

Doktorand

Robert Celec

19. 9. 2016

Mentor

Naslov disertacije

prof. dr. Vito Bobek

Dejavniki uspeha internacionalizacije malih in srednjih podjetij z upoštevanjem podjetniške orientiranosti

Vabljena predavanja strokovnjakov iz prakse Datum

Predavatelj

Podjetje

19.01.2017

Oglaševalski kodeks in najnovejši primeri dovoljenega in nedovoljenega oglaševanja v Sloveniji

dr. Roman Berčon, Ana Predovič

dr. Berčon - član Oglaševalskega razsodišča (in donedavni predsednik le tega), Ana Predovič Slovenska oglaševalska zbornica

08.03.2017

Prestrukturiranje insolventne družbe - primer iz prakse iz vidika banke upnice

Mitja Farič, mag. ekon. in posl. ved

Abanka d.d.

20.03.2017

Denar in finančno posredništvo

dr. France Arhar

21.03.2017 03.04.2017 20.04.2017

Naslov

SSM Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)" Doseganje rasti podjetja z notranje podjetniškimi aktivnostmi na primeru podjetja Orodjarstvo Gorjak d.o.o. Marginalizem v razvoju ekonomske misli

mag. Eva Lorenčič Marko Gorjak

Orodjarstvo Gorjak d.o.o.

dr. Jure Stojan

ISR Ljubljana

09.05.2017

Aktivni pristop upravljanja slabih terjatev v finančnih institucijah

Mag. Martin Kandrič

23.05.2017

ECB in njena vloga v evro območju

Mag. Tina Žumer

24.05.2017 25.05.2017

Merjenje svobode: od filozofije do metodologije Izzivi poslovanja in rasti mladega podjetja na dveh kontinentih

Združenja bank Slovenije Evropska centralna banka v Frankfurtu

Nova KBM d.d. v Sektorju upravljanja tveganih terjatev kot strokovni sodelavec za prestrukturiranje Evropska centralna banka

Mag. Tanja Porčnik

-

Aljaž Andrejaš

Reveel

21


IZPOSTAVLJAMO Slovenija je speča turistična lepotica - 11. Marketinški semafor Klub za marketing EPF je 4. aprila 2017 v sodelovanju s Katedro za marketing že enajstič prižgal zeleno luč novim marketinškim znanjem in zabavi; študentska marketinška konferenca Marketinški semafor je tudi letos postregla z zanimivimi predavanji marketinških strokovnjakov. Tokrat smo potovali po poteh marketinga v turizmu, ki jih v Sloveniji še moramo prehoditi in ponujajo veliko potenciala za nadaljnji razvoj naše države.

Da je Slovenija speča turistična lepotica so ugotavljali gostje okrogle mize, ki jo je vodila Mojca Mavec, v okviru 10. Študentske marketinške dirke pa so finalisti tekmovanja predstavljali svojo rešitve izziva Bioterm Mala Nedelja. Komisijo je s prepričljivim nastopom najbolj prepričala skupina DŠPV, ki je prejela nagrado v vrednosti 2000€.

22


KORISTNE INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE Referat sporoča Referat se nahaja v pritličju stavbe na Razlagovi 14. Uradne ure: Ponedeljek, sreda, četrtek in petek: 11.30 – 13.30 Torek: 9.00 - 10.00 in 13.30 - 14.30 Referat za VS program: Jasmina Grahornik 02 22 90 205

Referat za UN program: Jerica Burjan 02 22 90 209

Referat za MAG program: Gregor Božič 02 22 90 203

IZBIRA USMERITVE - Študijska programa 1. stopnje - Študijski program 2. stopnje

IZPITNI RED je objavljen v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG. - Prijava na izpit - Odjava od izpita - Komisijski izpit - Ocenjevanje znanja - Zviševanje ocene - Ugovor študenta zoper oceno - Kršitve izpitnega reda in sankcije - Izpitni roki INFORMACIJE O POSTOPKU DIPLOMIRANJA - Navodila o postopku priprave in zagovora dela diplomskega seminarja/dela diplomskega projekta na študijskih programih prve stopnje Ekonomsko-poslovne fakultete - Navodila o postopku priprave in zagovora magistrskega dela - Navodila za izdelavo zaključnega dela na EPF 1. in 2. stopnje INFORMACIJE O VPISU - Vse o vpisu na študijskih programih 1. stopnje - Vse o vpisu na študijskem programu 2. in 3. stopnje - Informacije o oddaji prošnje na Komisijo za študijske zadeve EPF Office 365 namig: Outlook – Dodajanje skupin Za lažje in hitrejše pošiljanje sporočil si lahko enostavno ustvarimo skupine stikov. Le te lahko oblikujemo po lastni želji, in ko so enkrat ustvarjene lahko istočasno pošljemo sporočilo vsem članom skupine hkrati.

23


1. Spremenite pogled vaše pošte v adresar in sicer desno zgoraj kliknite Ljudje ter v orodni vrstici kliknite »+Novo« in nato izberete možnost Ustvarite skupino. 2. Odpre se vam novo pogovorno okno, v katerega vpišite Ime skupine, nato pa dodajte še Člane. Hkrati ob vpisovanju imen članov, se vam samodejno izpišejo elektronski naslovi, seveda le če imate te člane že dodane kot stike. 3. Za konec lahko dodate še Opombo in celotni zadevo zaključite s klikom na gumb »Shrani«.

24


E-obvestila EPF Številka:

22

Urednik:

Franjo Mlinarič

Grafična oblikovalka:

Dragana Malinović

Novice pripravlja:

Služba za študentske in študijske zadeve

Izdajatelj:

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru Razlagova 14, SI-2000 Maribor

Spletna stran:

http://www.epf.um.si/skupne-vsebine/e-obvestila-epf/

Leto izida:

2017

Letno izide:

3 (tri) številke

ISSN:

1855-9689

25


26

22. E-obvestila EPF  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you