Page 1

E-OBVESTILA EPF

21 Februar, 2017


KAZALO

MEDNARODNA MOBILNOST: ERASMUS+ NI MUS, POMAGA PA! ....................................................................... 3 OSEBNO - EMMANUEL GARDON ........................................................................................................................ 5 DOGAJALO (SE) JE ............................................................................................................................................... 6 KATEDRE IN INŠTITUTI EPF ................................................................................................................................11 Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja .................................................................................11 Katedra za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja .............................................................................12 Inštitut za jezike in tuje poslovne jezike ..................................................................................................13 Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij ..........................................................................13 Promovirani doktorji znanosti na EPF .....................................................................................................15 Upokojeni profesorji ...............................................................................................................................16 Vabljena predavanja strokovnjakov iz prakse .........................................................................................16 IZPOSTAVLJAMO ...............................................................................................................................................17 KORISTNE INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE ............................................................................................................19


MEDNARODNA MOBILNOST: ERASMUS+ NI MUS, POMAGA PA! Služba za mednarodno sodelovanje na EPF izvaja različne programe mobilnosti tako za študente kot tudi za profesorje (ERASMUS+, CEEPUS, BILATERALA) ter različne projekte v podporo tem programom. V nadaljevanju vam predstavljamo značilnosti in možnosti študija v okviru programa Erasmus+, ki omogoča učno in praktično mobilnost študentov.

Kaj mi Erasmus+ omogoča? ERASMUS+ je integriran program, ki bo veljal od leta 2014 do 2020 in vključuje različna področja mobilnosti in ključne ukrepe. V tujini opravljene študijske obveznosti se študentu na matični instituciji priznajo na podlagi »študijskega sporazuma-Learning agreement-a«, ki ga podpišejo matična institucija, študent in institucija gostiteljica pred odhodom študenta v tujino.

Za koliko časa lahko grem v tujino? Študentom ponuja možnost, da opravijo del rednih študijskih obveznosti na partnerski visokošolski instituciji v eni od držav članic EU v študijskih obiskih, ki trajajo od 3 do 12 mesecev. Študent lahko koristi Erasmus študijsko izmenjavo in/ali Erasmus prakso na vsaki stopnji študija za obdobje 12 mesecev skupaj.

Kdaj in kako se prijavim? Na spodnji povezavi bo objavljen Razpis za študij v tujini v okviru programa Erasmus+ za leto 2017-18 kot tudi Seznam partnerskih institucij! http://www.epf.um.si/mednarodna-dejavnost/predstavitev/obvestila/ V kolikor se boste odločili za študijsko izmenjavo v tujini preko programa Erasmus+ v akademskem letu 2017/2018, vas prosimo, da upoštevate spodaj navedene razpisne roke in postopke: 6. marec

Rok za oddajo prve interne prijave (obrazec 1) za študij v tujini v zimskem in/ali v letnem semestru študijskega leta 2015/16, ki jo oddate v Službo za mednarodno sodelovanje! Predlagamo vam, da vpišete vse tri prioritete oz. partnerske univerze, kjer bi želeli opravljati semestrski ali celoletni študij.

8. marec

Obvestilo po mailu s strani Službe za mednarodno sodelovanje o izbrani destinaciji.

14. marec

2. informativni sestanek (čas in prostor bosta določena naknadno).

30. marec

Rok za on-line prijavo na spletni strani UM: https://aips.um.si/StudentsExchange.asp (prijava bo upoštevana samo za tiste študente, ki so oddali interno prijavo in bili obveščeni o izbrani destinaciji). Oddaja vseh prijavnih obrazcev (na ravni EPF, UM in tuje inštitucije) v tiskani obliki (v kolikor ima tuja univerza že objavljene prijavne postopke).

21. april

V Službi za mednarodno sodelovanje poskrbimo, da so vse formalnosti na ravni fakultete, UM in tuje institucije pred odhodom v tujino pravočasno urejene in da vas seznanimo z načinom življenja v tujini.

Kateri so pogoji za izmenjavo? Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje sledeče pogoje:  status študenta,  znanje tujega jezika,  povprečna ocena - upoštevamo jo, kadar je na prosto razpisano mesto prijavljenih več študentov,  motivacija in 3


ob-študijske aktivnosti.

Najboljša naložba v učenje tujega jezika je neposredno učenje v tujem okolju s tujimi ljudmi! In še informacija za vse tiste, ki ste mogoče v skrbeh glede znanja tujega jezika oz. jezika države gostiteljice. Predavanja se ponekod izvajajo v angleščini in/ali nemščini, v državah kot so Španija, Francija, Portugalska pa tudi delno ali pa v celoti v njihovem domačem jeziku. Nekatere partnerske univerze ponujajo brezplačno intenzivne pripravljalne jezikovne tečaje, na katere se je potrebno pravočasno prijaviti (kot določajo njihovi prijavni postopki).

Ali prejmem finančno Erasmus dotacijo? Vsak Erasmus+ študent je opravičen do plačila šolnine na partnerski instituciji, prejme pa tudi dodatno finančno pomoč oz. dotacijo iz evropskih sredstvev, ki je namenjena delnemu kritju stroškov študija v tuji državi. V razpisu za študij v tujini je navedena tudi višina zneska dotacije glede na skupine držav. V primeru objavljenega razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, lahko pridobite še dodatno štipendijo v višini 80 EUR na mesec.

Kaj je Buddy system? Hkrati bi vas želeli seznaniti, da lahko postanete t.i. buddy oz. tutor tujemu študentu. V kolikor ste zainteresirani za pridobitev novih, nepozabnih doživetij druženja s tujimi študenti ter ogromno koristnih in zanimivih informacij o življenju in študiju v tujini, nam čimprej sporočite v našo Službo za mednarodno sodelovanje ali pišite na na mail: info@esn-mb.org

Zakaj naj bi se odločil za Erasmus+? Aktivno vključevanje v različne programe mobilnosti vas bodo obogatile z novimi znanji, vrednotami, samozavestjo, odprtostjo, ki jih zagotovo potrebujete v današnjem turbolentnem okolju. Na novo pridobljene neprecenljive izkušnje v tujini bodo prispevala neprecenljiv delež k vašemu osebnostnemu razvoju in doseganju ciljev na vaši karierni poti.

Kje najdem več informacij: http://www.epf.um.si/mednarodna-dejavnost/studij-v-tujini/erasmus/ Pozdrav iz vaše Službe za mednarodno sodelovanje

4


OSEBNO - EMMANUEL GARDON About Me Salut! My name is Emmanuel and I come from France. I am a student at the Faculty of Economy of Maribor and this is my first Erasmus experience. I enjoy learning new languages while meeting new people from other nationality and travelling to discover new cultures and sceneries.

About My University – Aix-en-Provence – Francija I study at, in Aix-en-Provence, France. It is the biggest French University of the world. It provides high quality education, professional insertion, encourage scientific research and large network of organization. Every year, there are a lot of international student who are coming to the University. It is the opportunity for them to discover French life-style and everything is done for them to enjoy their journey. France is quite expensive I agree, now that I am in Slovenia I can see a big difference. However, if you want to discover new tastes, to meet a lot of different people with different culture and to see many breathe taking sceneries. France is like cooking, France is beautiful and tasty because there are a multitude of people from different cultures who share their experience and put some spices in their dish.

Why did I decide to come to Maribor? I wanted to go to a country that is not so common in Europe, is there a better place to answer this criteria than Slovenia? I don’t think so! Maribor is a beautiful city surrounded by nature, it is calm and safe. However, it is as well a dynamic city because there are plenty Erasmus Students. You can go out with your friend one day and go for a walk in the forest or Pohorje to take a deep breath; there are many opportunities to do sport and learn about Balkans culture. Lectures enable me to discover interesting subjects and I have enough free time to travel in countries all around with my friends from different nationalities, which help me to improve my English speaking skills. Adio ;) Emmanuel Gardon

5


DOGAJALO (SE) JE ... Raziskovalni seminar Methodolatry (from scientism to phenotypes), and polymeasures (from adductive reasoning and propositional logic to psychophysics and neurology) to futures research, 27. 10. 2016 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje je organizirala raziskovalni seminar, namenjen zainteresiranim pedagoškim sodelavcem fakultete in doktorskim študentom EPF. Seminar je potekal v angleškem jeziku, katerega je izvedel gostujoči profesor, dr. Luiz Moutinho z Dublin City University, DCU Business School, ki se ukvarja z akademsko raziskovalnim področjem bio-marketinga, metod raziskovanja, modeliranja in prognoziranja trendov razvoja pojavov v prihodnosti. Preberi več

Naraščajoča povezava med Kitajsko in gospodarstvi v razvoju, 14. 11. 2016 Rast in razvoj kitajskega gospodarstva ter povezava z razvijajočimi gospodarstvi je lahko, na eni strani podlaga optimističnih napovedi za prihodnost, na drugi strani pa postavlja skrb vzbujajoča vprašanja. Kaj je ozadje tako hitrega razvoja kitajskega gospodarstva, kako to vpliva na države v razvoju in kakšne so napovedi za prihodnost, so bile osrednje teme, o katerih je 14. novembra 2016 predaval prof. Tomoo Marukawa iz Univerze v Tokiu. Izhodiščna točka predavanja je bil pregled gibanja razdelitve svetovnega BDP. Njegova razdelitev se je v zadnjih tridesetih letih močno spremenila. V devetdesetih letih je BDP Japonske znašal 15 % svetovnega, med tem, ko je bil BDP Kitajske takrat še zanemarljiv. Preberi več

Characteristics of corporate governance in BIH, 17. 11. 2016 Katedra za strateški management in politiko podjetja je obiskal doc. dr. Igor Todorović iz Ekonomske fakultete Univerze v Banja Luki. V času svojega obiska je predaval študentom Ekonomskoposlovne fakultete Univerze v Mariboru. Predavanje z naslovom »Značilnosti upravljanja podjetij v Bosni in Hercegovini«, ki ga je doc. dr. Igor Todorović izvedel v četrtek, 17. 11. 2016 v predavalnici P1.4, je bilo namenjeno študentom 3. letnika univerzitetnega bolonjskega programa in članom Alumni EPF. Polna predavalnica poslušalcev dokazuje, da je tema upravljanja podjetij danes izredno aktualna. Predavatelj je v prvem delu predavanj pojasnil teoretična izhodišča upravljanja podjetij in nadaljeval je z obravnavo OECD načel na področju upravljanja podjetij. Preberi več

Resnica o Kickstarterju ali kako se naučiti uspeti s pomočjo množice, 22. 11. 2016 Na povabilo Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja je Ekonomsko-poslovno fakulteto obiskala diplomantka na usmeritvi Podjetništvo, Maja Monrue, ki je 22.11.2016 v polni predavalnici P1.5, izvedla zanimivo predavanje z naslovom »Resnica o Kickstarterju ali kako se naučiti uspeti s pomočjo množice«. Preberi več

6


Stanje notranjega revidiranja v Sloveniji, EU in svetu, 28. 11. 2017 Katedro za računovodstvo in revizijo je obiskala mag. Polona Perger Guzej, ki je aktivna preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, z veljavnimi mednarodnimi nazivi s področja notranjega revidiranja (CIA), preiskovanja prevar (CFE), notranjega revidiranja finančnih storitev (CFSA) in ocenjevanja upravljanja s tveganji (CRMA). V času svojega obiska je predavala študentom Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru. Predavanje s temo »Kakovost notranjega revidiranja v Sloveniji in ugotovitve mednarodne CBOK študije«, ki ga je mag. Polona Perger Guzej izvedla v ponedeljek, 28. 11. 2016 v predavalnici S10, je bilo namenjeno študentom 1. letnika bolonjskega magistrskega programa in članom Alumni EPF. Preberi več

Jesenski posvet Društva ekonomistov Maribor, 30. 11. 2016 Društvo ekonomistov Maribor je v sredo, 30.11.2016, v popoldanskih urah, organiziralo tradicionalni jesenski posvet na aktualne strokovne teme. V sklopu posveta so bile podeljene tudi nagrade za najboljša diplomska dela EPF po njihovem izboru in izvedena okrogla miza z zanimivimi predavatelji. Preberi več

EPF je postal varna točka, 1. 12. 2016 V sklopu projekta pri UNICEF-u Slovenija smo na Ekonomsko-poslovni fakulteti dne 1.12.2016 označili obe stavbi z nalepko »Varna točka«. Nalepki smo nalepili ob prisotnosti članov Študentskega sveta in tutorjev EPF in zaposlenih na Ekonomsko-poslovni fakulteti. S tem se je Ekonomsko-poslovna fakulteta pridružila preko 600 varnim točkam po Sloveniji, ki nudijo pomoč, zaščito ali nasvet otrokom in mladostnikom v težavah. Varne točke so predvsem javni prostori, ki ponudijo otrokom in mladostnikom, da se vanje zatečejo v primeru, ko se znajdejo v kakršnikoli težavi ali stiski na mestnih ulicah (so se izgubili, grozijo jim sovrstniki, ne morejo priti v stik s starši, so bili priče kaznivemu dejanju …).

Delavnica Pisno komuniciranje »diplomski projekt/magistrska naloga«, 2. 12. 2016 Ekonomsko-poslovna fakulteta in Univerzitetna knjižnica Maribor sta na delavnico povabili študente zaključnih letnikov dodiplomskih študijskih programov 1. stopnje (VS in UN) in 2. stopnje (MG), ki bodo v letnem semestru študijskega leta 2016/17 pričeli s pisanjem diplomskega projekta oziroma magistrske naloge. Na delavnici so spoznali iskanje po podatkovnih zbirkah, postopek oddaje zaključnega dela v DKUM s poudarkom na preverbi podobnosti vsebin in citiranje virov z uporabo orodja EndNote. Delavnico sta vodila Jerneja Grašič in Miloš Petrovič iz UKM.

Do lastnega stanovanja brez kredita, 5. 12. 2017 Na predavanju Do lastnega stanovanja brez kredita, ki ga je izvedel David Fister, uni. dipl. prav. iz FINANČNE HIŠE d.o.o., smo izvedeli kako Slovenci kupujemo nepremičnine in kako z malo zvitosti in znanja do lastne nepremičnine lahko pridemo tudi drugače, predvsem pa ceneje. Spoznali smo majhne trike, ki so povprečnim ljudem ujetim v utečeni stroj bančništva prikrite. Udeležencem predavanja je bila predstavljena pot do zaposlitve in kariernega uspeha v njihovem podjetju. Preberi več

7


Svečana podelitev diplom dodiplomsega študija, 7. 12. 2016 in 8. 12. 2016 V Dvorani Union je bilo v sredo, 7. decembra 2016, podeljenih 103 diplom diplomantom univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje »Ekonomske in poslovne vede«, v četrtek, 8. 12. 2016, pa je bilo podeljenih 81 diplom diplomantom visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje »Poslovna ekonomija«, ki so diplomirali v obdobju od od 01. 05. 2016 do 30. 09. 2016.

Strateški management dobavnih verig v podjetju Zikas d.o.o., 8. 12. 2016 Žiga Sladič, univ. dipl. ekon. direktor podjetja ZIKAS d.o.o. ter zelo dober poznavalec trga elektro vodnikov, kablov in ostalega elektro materiala, je v sklopu predmeta Strateški management dobavnih verig (MAG) in za Alumni EPF predaval na temo Strateški management dobavnih verig v podjetju ZIKAS d.o.o..

Upravljanje družb, ki opravljajo javno gospodarsko službo, 8. 12. 2016 Mag. Mirko Zorenč je predavanje na temo »Upravljanje družb, ki opravljajo javno gospodarsko službo« izvedel na povabilo Katedre za strateški management in politiko podjetja. Predavanje je bilo namenjeno študentom 1. in 2. letnika podiplomskega bolonjskega in GING programa ter članom Alumni EPF. Predavatelj je v prvem delu predavanj podal teoretična izhodišča za obravnavo problemov upravljanja državnega premoženja na praktičnem primeru družbe, ki opravlja javno gospodarsko službo. Preberi več

Delavnica Pišemo znanstveno. Z metodami kreativnega pisanja!, 12. 12. 2016 Na delavnici Pišemo znanstveno. Z metodami kreativnega pisanja! Je bilo predstavljenih nekaj praktičnih metod, ki so nam lahko v pomoč, med drugim tudi, kako prebudite lastno kreativnost, si vzeti čas za projekt pisanja, ravnate pri krizah, strahu pred pisanjem & stresu, oblikovati odnosa z mentorico/mentorjem, uporabljati odprti spletni tečaj Academic Writing Online. Delavnico, ki sta jo izvedli Tatjana Koropec, prof in mag. Alenka Plos, je bila namenjena vsem, ki pišejo zaključna dela/seminarske naloge.

Svečana podelitev diplom podiplomsega študija, 13. 12. 2016 V Dvorani Union je bilo v torek, 13. 12. 2016, podeljenih 78 diplom diplomantom študijskega programa 2. stopnje »Ekonomske in poslovne vede«, ki so diplomirali v obdobju 01. 05. 2016 do 31. 10. 2016.

Specifični ergonomski pristopi v zdravstvu, ki pomembno prispevajo k zmanjševanju stresa pri zaposlenih v delovnem okolju, v smislu varovanja zdravja pri delu, 14. 12. 2016 Dr. Jadranka Stričević docentka na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, je na predavanju za Alumni EPF predstavila pomen in možnosti uporabe posebnih ergonomskih pristopov v zdravstvu z vidika njihovega vpliva na zmanjševanje stresa pri zaposlenih na delovnem mestu ter s tem ohranjanju njihovega zdravja pri delu. 8


Temeljna analiza vrednostnih papirjev, 23. 12. 2016 V okviru programa predmeta Borzni trendi in strategije je mag. Rene Redžič za Alumni EPF imel predavanje s temo Osnove temeljne analize vrednostnih papirjev. Tematika je zajela metode, tehnike in probleme vrednotenja vrednostnih papirjev, s poudarkom na delnicah.

DOMEL – Trajnostne inovativne rešitve, 9. 1. 2017 Na Ekonomsko-poslovni fakulteti je dr. Jožica Rejec, predsednica uprave podjetja Domel Holding v ponedeljek, 9. januarja 2017 ob 8:00 uri v predavalnici P1.4 izvedla predavanje »DOMEL – Trajnostne inovativne rešitve«. Predstavila je njihovo zgodovino in lastniško strukturo, poslovanje, temeljna načela, ki jim sledijo, in družbeno odgovornost, posebno pozornost pa je namenila tudi strategiji njihovega poslovanja. V Železnikih in na Selškem se je v minulih stoletjih in tisočletjih sooblikovala železarska in kovinarska kultura. Od leta 1946 do danes se je na podlagi teh izkušenj od zadruge Niko razvilo danes zelo uspešno podjetje Domel z okoli 121 milijonov letnih prihodkov, ki jih ustvari okoli 1.200 zaposlenih. Podjetje je v nekaj več kot 70 letih trdno na poti tradicije in uspeha, od leta 2010 pa ima 630 delničarjev – zaposlenih in ostalih dolgoročno usmerjenih in odgovornih lastnikov podjetja – 100 % delež lastništva podjetja. Preberi več

Spregovori – delavnica javnega nastopanja, 9. 1. 2017 Delavnico je vodila Branka Bezeljak, diplomirana slavistka, ki se že več desetletij ukvarja z gledališko pedagogiko, režiranjem in javnim nastopanjem. Več kot polovico prvega vtisa, ki ga pustimo na drugih, je namreč naša notranja naravnanost. Ko čutimo strah, nelagodje, tremo, se to prenaša na druge ljudi. Zavedanje svojega telesa in njegovo obvladovanja sta poleg vsebinske pripravljenosti ključnega pomena dobrega javnega nastopa. Preberi več

»Big data metodologije zbiranja podatkov« in »Priprava nacionalnega in evropskega registra skupin podjetij«, 10. 1. 2017 Na predavanjih namenjenih Alumni EPF so bile predstavljene Big Data metodologije pri zajemu in ocenjevanju izbranih ekonomskih indikatorjev (Vesna Horvat, mag. ekon. in posl. ved) ter procesi oblikovanja podatkovnih baz o strukturi in mreži delovanja podjetij, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije (Tamara Belak, mag. ekon. in posl. ved).

9


Rebranding in the Financial industry: Addiko bank, 12. 1. 2017 Kako so porušili in ponovno začeli v celoto sestavljati kocke v banki Hypo Alpe Adria nam je razkril Razvan Munteanu, ki je eden izmed vodilnih v projektu spremembe blagovne znamke Hypo. Nova blagovna znamka Addiko Bank je zahtevala popolno prenovo podobe banke, s katero želijo komunicirati novo poslovno filozofijo ter vrednote banke. Glavna načela, ki jih želijo zasledovati so pomembnost, učinkovitost in enostavnost. Kako je projekt potekal in s kakšnimi izzivi so se v Addiko Bank v procesu prenove srečali, smo izvedeli na predavanju z naslovom (Re)branding in the Financial Industry: the design and activation of Addiko Bank brand. Preberi več

Upravljanje vzajemnih skladov, 13. 1. 2017 Mag. Rene Redžič je magistriral na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in je zaposlen kot upravljalec naložb v podjetju Infond d. o. o.. Na predavanju za Alumni EPF je predstavil in pojasnil metode, tehnike in vrednotenje naložb v investicijskih skladih.

Otvoritev študentske Marketinške dirke, 17. 1. 2017 Leto je naokoli in čas je za novo Študentsko Marketinško Dirko. Vse o letošnjem izzivu, ki ga je priskrbelo podjetje BIOTERME Mala Nedelja, o izjemnih nagradah, ki čakajo najboljše in še več smo izvedeli v torek, 17. januarja ob 9:30 v predavalnici PC na predstavitvi in otvoritvi Študentske Marketinške Dirke 2017. Za vse, ki Dirke še ne poznate: to je tekmovanje, ki ga že desetič organizirata Katedra za marketing in Klub za marketing EPF. Namenjeno je študentom različnih poslovnih smeri, nanj pa se lahko prijavijo študentske ekipe sestavljene iz 2 – 5 članov. Tekmovanja se letno udeleži 15 – 20 študentskih ekip iz vse Slovenije, ponuja pa vam unikatno priložnost, da se preizkusite v reševanju aktualnega marketinškega izziva izbranega slovenskega podjetja. Preberi več

10


KATEDRE IN INŠTITUTI EPF Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja Gostujoče predavanje: Izgrajevanje in ohranjanje konkurenčnih prednosti v podjetju Panvita MIR d.d. Nekdanji diplomant EPF Dejan Kelemina, mag., danes pa vodja ključnih kupcev v podjetju Panvita MIR d.d., je na povabilo Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja v decembru 2016 izvedel zanimivo predavanje o izgrajevanju in ohranjanju konkurenčnih prednosti v podjetju Panvita MIR d.d. Predavatelj je predstavil podjetje, strategije izgrajevanja in ohranjanja konkurenčnih prednosti in predstavil cilje družbe za prihodnost. V tej luči je študentom na zanimivih praktičnih primerih predstavil pomen oblikovanja novih strategij z boljšim izkoriščanjem tržnih priložnosti, uvajanjem novih proizvodov ipd.

Delavnica za študente Podjetništva – Uporaba aplikacije GVIN.com V oktobru 2016 je gospa Krašovec iz podjetja Bisnode v okviru predmetov na študijski usmeritvi Podjetništvo, tokrat že drugič izvedla delavnico, na kateri je predstavila različne vsebinske sklope praktične uporabe aplikacije GVIN. Študentje so se na praktičnih primerih naučili, kako poiskati, primerjati in analizirati finančne podatke različnih podjetij, dejavnosti in regij. Prav tako so ugotavljali lastniške povezave podjetij in oseb, s pomočjo naprednega iskalnika sestavili lasten nabor podjetij in se naučili poiskati opozorilne članke s področja gospodarstva. Delavnica je bila posebej koristna z vidika iskanja poslovnih informacij za izdelavo seminarskih in/ali diplomskih nalog.

Strokovna ekskurzija študentov Podjetništva v Velenje Na Katedri za podjetništvo in ekonomiko poslovanja smo v novembru 2016 za študente na usmeritvi Podjetništvo, univerzitetni študijski program, organizirali enodnevno študijsko ekskurzijo v Velenje. Zavedamo se namreč, da kakovostno podjetniško izobraževanje ni mogoče brez spoznavanja in preučevanja podjetniške stvarnosti. Zato si na Katedri za podjetništvo in ekonomiko poslovanja že od vsega začetka prizadevamo združiti teoretično izobraževanje s praktičnim usposabljanjem in študente bolje pripraviti na delo v podjetjih. Sestavni del tega procesa je tudi organizacija tokratne strokovne ekskurzije, katere namen je bil seznaniti študente s poslovanjem uspešnih podjetij in dogajanjem v širši strokovni javnosti. V okviru novembrske strokovne ekskurzije smo obiskali podjetje Plastika Skaza d.o.o., Muzej premogovništva Slovenije in SAŠA inkubator d.o.o.

11


Podjetniški vikend 2016 Člani katedre za Podjetništvo in ekonomiko poslovanja in študentje podjetništva na EPF so aktivno sodelovali na podjetniškem vikendu, ki je potekal na Tovarni podjemov podjetniškem inkubatorju Univerze v Mariboru. Na podjetniškem vikendu je skupaj sodelovalo 26 ekip, ki jim je strokovno pomagalo več kot dvajset izkušenih mentorjev, ki so s svojimi nasveti, kritikami in izkušnjami pomagali pri hitrem napredku podjetniških idej. Vikend je bil izpeljan med 25. in 27. Novembrom 2016, in sicer s podporo Mestne občine Maribor v okviru programa Start:up Maribor. Strokovno komisijo, ki so jo sestavljali Tadej Gregorčič, Luka Topolovec, Maša Judar, prof. dr. Miroslav Rebernik, Tadej Muršič, Simon Štrancar in Vlado Krašovec, so najbolj prepričale podjetniške ekipe Macte Animo, Podari paketek, Pohorske dobrote, App za izobraževanje, Selfiebox in Safy. Posebej nas veseli, da je bila med najobetavnejšimi ekipami, ki so si prislužile intenziven paket podpore univerzitetnega inkubatorja, tudi ekipa App za izobraževanje, katere vodja Rok Behin je študent študijske usmeritve Podjetništvo na univerzitetnem programu.

Katedra za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja Sodelovanje prof. dr. Gregorja Radonjiča na podiplomskem študiju Univerze v Portu V preteklem letu je bil prof. dr. Gregor Radonjič povabljen, da sodeluje kot mentor in član komisije za zagovor pri magistrski nalogi kandidata z Ekonomske fakultete Univerze v Portu na Portugalskem. Magistrski kandidat Antonio Vieira, študent omenjene fakultete na študijski usmeritvi ''Environmental economics and management'', je v študijskem letu 2015/16 na EPF preživel en semester v okviru programa Erasmus, kjer je opravljal tudi izpit iz predmeta ''Tehnološki menedžment in varstvo okolja''. Zaradi njegovega interesa po preučevanju okoljskih tem pri poslovanju podjetij je Ekonomska fakulteta Univerze v Portu na predlog in željo študenta povabila prof. dr. Gregorja Radonjiča k sodelovanju pri pripravi njegove magistrske naloge. Njena tema je bila ''Eco-innovation activities and its disclosures on sustainability reports: an exploratory study with two samples of industrial European companies''. V magistrski nalogi je študent Antonio Viera pod mentorskim vodstvom prof. Gregorja Radonjiča in prof. Cristine Chaves z matične fakultete, raziskal v kolikšni meri in na kakšen način izbrana podjetja, ki izvajajo aktivno okoljsko politiko in o njej poročajo v obliki t.im. trajnostnih ali okoljskih poročil, v njih vključujejo tudi poročanje o eko-inovacijah. Eko-inovacije namreč predstavljajo eno od strateških usmeritev EU (tudi v okviru prehoda v krožno gospodarstvo). Kandidat Antonio Vieira je svojo magistrsko nalogo na Ekonomski fakulteti Univerze v Portu pred komisijo, v kateri je sodeloval tudi prof. Gregor Radonjič, uspešno zagovarjal novembra 2016. Rezultati raziskave bodo v letošnjem letu predstavljeni tudi na mednarodni konferenci.

Komisija za zagovor magistrske naloge na Ekonomski fakulteti Univerze v Portu: prof. dr. Manuel Castelo Blanco, prof. dr. Nuno Formigo, kandidat Antonio Vieira, prof. dr. Cristina Chaves in prof. dr. Gregor Radonjič (z EPF)

12


Inštitut za jezike in tuje poslovne jezike Izvedba seminarja za učitelje nemščine Inštitut za jezike in tuje poslovne jezike je 28. in 29.10.2016 skupaj z Goethe Institutom iz Ljubljane izvedel dvodnevni seminar za učiteljice in učitelje nemščine. Tema seminarja je bila Deutsch im Beruf – mach mit! s tematiko poučevanja nemščine kot jezika stroke in poklica. Seminar je izvedla ga. Catharina Clemens iz Berlina, ki je predstavila vrsto tehnik in učnih materialov za poučevanje in učenje. Praktično naravnanega seminarja se je udeležilo 28 učiteljic in učiteljev iz cele Slovenije. mag. Alenka Plos

Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij POSEBNO POROČILO WEF - World Economic Forum in raziskave GEM - Global Entrepreneurship Monitor Slovenija V okviru longitudinalnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ki preučuje odnose med podjetniško aktivnostjo in nacionalno gospodarsko rastjo, je skupaj s Svetovnim gospodarskim forumom (WEF), ki je mednarodna organizacija za javno-zasebno sodelovanje, izšlo posebno poročilo o Evropskih skritih podjetnikih. Med raziskovalci GEM je tudi raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ki ga sestavljajo prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), prof. dr. Polona Tominc, doc. dr. Katja Crnogaj, izr. prof. dr. Karin Širec, doc. dr. Barbara Bradač Hojnik in mag. Matej Rus. Evropski skriti podjetniki nadomestijo nizko stopnjo nastajanja novih podjetij v Evropi, pri čemer se Nemčija, Francija, Italija in Španija uvrščajo nizko, vodijo pa baltske in nordijske države. (Ženeva, 20 december 2016) Evropa je dolgo časa uživala paradoksalen ugled kot kontinent z nizkimi stopnjami podjetništva, vendar visokimi splošnimi stopnjami ekonomske konkurenčnosti. Novo poročilo, ki sta ga izdala Svetovni gospodarski forum ter Globalni podjetniški monitor, ponuja pojasnilo: Evropa je dom mnogim notranjim podjetnikom, posameznikom, ki se odločijo inovirati znotraj organizacij.  Nova raziskava je pokazala, da ima severna Evropa neobičajno visoko stopnjo notranjih podjetnikov, s čemer se nadomestijo nizke stopnje novonastalih podjetij ter ovrže mit, da Evropi manjka podjetnikov.  V tem so Nemčija, Francija, Italija in Španija na dnu skupne lestvice, ki meri samostojno novonastalo podjetništvo in podjeme znotraj uveljavljenih podjetij.  Najbolje so se odrezale majhne baltske države, kot sta Estonija in Latvija, ter nordijske države, kot je Švedska. Celotno poročilo je na voljo: weforum.org

13


Izšel je novi univerzitetni učbenik EKONOMIKA PODJETJA, avtorjev prof. dr. Miroslava Rebernika in prof. dr. Karin Širec (Maribor, 7. december 2016) Pri GV Založbi je izšla 5., spremenjena in dopolnjena izdaja univerzitetnega učbenika Ekonomika podjetja, ki je bila od prve izdaje v letu 1990 prodana že v skoraj 8.000 izvodih. Tolikšen odziv med bralci je lahko dosegla le na način, da se je nenehno prilagajala in dopolnjevala tako, kot se spreminjajo in prilagajajo uspešna podjetja, ki se zavedajo, da uspeh definira praksa primerno podprta s teorijo. Učbenik upošteva tesno prepletenost teorije in prakse ter uveljavlja sodoben pogled na podjetje in obvladovanje njegove ekonomike. Zato je uporabna tako za študente ekonomskih in poslovnih ved kot tudi za ljudi iz poslovne prakse, ki morajo sprejemati ekonomske odločitve. Ob standardnih vsebinah in številnih praktičnih primerih, ki pojasnjujejo osrednje teme moderne ekonomike podjetja, se knjiga odlikuje tudi po temeljitem prikazu sodobnih teorij podjetja ob razumevanju pomena podjetnika, podjetništva in njegovega ekosistema, avtorja pa se dotakneta tudi novosti, ki jih prinašajo trendi na področju razvoja informacijsko komunikacijskih tehnologij, kot so na primer izzivi za dosego konkurenčnosti s pomočjo pametnih povezanih proizvodov in novimi praksami delitvene ekonomije. Učbenik obsega 500 strani, ob koncu vsakega poglavja so vključena nekatera vprašanja in naloge, dodane pa so tudi njihove rešitve. Za poglobljeno razumevanje tematike sta avtorja učbenik opremila s 118 slikami in kar 89 praktičnimi primeri. Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej prejemnik platinaste nagrade HORUS 2016 za posebne zasluge IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, sta v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno– interesnimi organizacijami, decembra 2016, razglasila prejemnike Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2016. Ocenjevalna komisija pa je tokrat prvič, v osmih letih podeljevanja te nagrade, podelila še posebno, Platinasto nagrado Horus 2016 in sicer zasl. prof. ddr. Matjažu Muleju. Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej je znanstveni svetnik, raziskovalec, pedagog, mož, oče, dedek in mentor. S svojim delom na področju sistemske teorije, inovativnosti in družbene odgovornosti je izkazal izjemen posluh za sodobne težave posameznika, skupin ljudi, družbe in narave. S posebnim občutkom za razvoj navdihuje mlade ljudi v njihovem raziskovalnem, znanstvenem, pedagoškem, ekonomskem in drugem delu. Vseskozi jih opozarja, kako soodvisni smo in kako pomemben del našega obstoja in razvoja je družbena odgovornost. Že več kot deset let je največji prostovoljec IRDO - Inštituta za razvoj družbene odgovornosti, ki se je prav z njegovo pomočjo, pa tudi s pomočjo mnogih drugih, prebil med vodilne na tem področju v Sloveniji in v mednarodnem merilu. Izjemno je njegovo znanstveno delo na področju družbene odgovornosti in sistemske teorije in inovativnosti. Najbolj dragocen pa je njegov posluh za človeka in neutrudna pomoč vsem, ki bijejo svoj boj s samim sabo ali z različnimi deležniki te družbe.

14


Nov član Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij Blaž Frešer, mag. ekon. in posl. ved., je mladi raziskovalec na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ter član Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij. Na Ekonomsko-poslovni fakulteti je uspešno zaključil dodiplomski in podiplomski bolonjski študij na področju računovodstva, revizije in davščin. Tekom študija je dosegal nadpovprečne študijske rezultate, kot najboljšemu študentu Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru v svoji generaciji pa mu je bila podeljena tudi Rektorjeva nagrada. Njegov doktorski študij je usmerjen v preučevanje in raziskovanje podjetništva v povezavi s finančnim vidikom.

Promovirani doktorji znanosti na EPF Doktorand

Datum zagovora

Mira Zore

20. 4. 2016

Polona Pašić

6. 5. 2016

Anita Šimundža

20. 5. 2016

Magda Zupančič

23. 6. 2016

Prof. ddr. Matjaž Mulej; somentorica: prof. dr. Darja Boršič

Letonja Marina

24. 6. 2016

Prof. dr. Zdenka Ženko; somentorica: prof. dr. Mojca Duh

Amna Potočnik

30. 6. 2016

Prof. ddr. Matjaž Mulej

Saša Zupan Korže

8. 7. 2016

Prof. dr. Sonja Sibila Lebe

Mitja Steinbacher

11. 7. 2016

Prof. ddr. Timotej Jagrič

Bojan Geršak

7. 9. 2016

Prof. dr. Borut Bratina

Milan Pukšič

16. 9. 2016

Prof. dr. Duško Uršič

Mentor Prof. ddr. Matjaž Mulej; somentorica: prof. dr. Majda Bastič Prof. dr. Borut Bratina; somentorica: prof. dr. Mejra Festić Prof. dr. Jožica Knez Riedl; somentorica: prof. dr. Vesna Čančer

Naslov disertacije Krepitev inovativnosti podjetij v Sloveniji z razvojem družbene odgovornosti Vpliv korporativnega upravljanja na poslovanje bank v državah srednje in vzhodne Evrope Social entrepreneurship as a way for approaching sustainable community - solving the issue of social inclusion in BIH by encouraging social entrepreneurship Inovacija upravljanja starejših znanjskih sodelavcev kot dejavnik inovativnosti in konkurenčnosti trga dela kot podsistema gospodarstva v Sloveniji Inovativnost generacije naslednikov v manjših družinskih podjetjih v tranzicijskem gospodarstvu Viabilna regija - rezultat inoviranja z dialektično teorijo sistemov in kibernetiko poslovnih sistemov Model vplivnih dejavnikov, ključnih za uspešno poslovanje malih hotelov v Sloveniji Likvidnostna past in domena stabilnosti bančnega sistema: mrežni pristop Primerjalno - pravna analiza razmejitev med gospodarskimi prekrški in gospodarskimi kaznivimi dejanji s področja prevzemne politike Zasnova in uvedba inovativnega organizacijskega modela managementskega koncepta tretje generacije - primer farmacevtske panoge v Sloveniji

15


Upokojeni profesorji Ime in priimek

Katedra

Datum upokojitve

Izr. prof. dr. Bojana Korošec

Katedra za računovodstvo in revizijo

31.12.2016

Vabljena predavanja strokovnjakov iz prakse Datum

Naslov

Predavatelj

Podjetje

20. 10. 2016

Uporaba aplikacije Gvin.com

Mojca Krašovec

Bisnode d.o.o.

14. 11. 2016

ZIKAS, d.o.o.

Žiga Sladič

ZIKAS, d.o.o.

22. 11. 2016

Resnica o Kickstarterju ali kako se naučiti uspeti s pomočjo množice

29. 11. 2016

14. 12. 2016

16. 12. 2016 19. 12. 2016 21. 12. 2016 13. 1. 2017

19. 1. 2017

16

Predstavitev podatkovne aplikacije EBONITETE Specifični ergonomski pristopi v zdravstvu, ki pomembno prispevajo k zmanjševanju stresa pri zaposlenih v delovnem okolju, v smislu varovanja zdravja pri deluvu, ki pomembno prispevajo k zmanjševanju stresa pri zaposlenih v delovnem okolju, v smislu varovanja zdravja pri delu Analiza in vrednotenje podjetij Razvoj in komunikacija izdelka z navdihom: primer Lidlove Jogurteke Izgrajevanje in ohranjanje konkurenčnih prednosti v podjetju Panvita MIR d.d. Analiza in vrednotenje podjetij - 2 del.

Oglaševalski kodeks in najnovejši primeri dovoljenega in nedovoljenega oglaševanja v Sloveniji

Maja Monrue

Primož Potočnik

Pisateljica in diplomantka Ekonomsko-poslovne fakultete Prva bonitetna agencija

Doc. dr. Jadranka Stričević

Fakulteta za zdravstvene vede Maribor

mag. Simona Krajnc

FRM, CFA

Tina Cipot

Lidl Slovenija

mag. Dejan Kelemina

Panvita, MIR d.d.

mag. Simona Krajnc

FRM, CFA

dr. Roman Berčon;

Ana Predovič

član Oglaševalskega razsodišča (in donedavni predsednik le tega); Slovenska oglaševalska zbornica


IZPOSTAVLJAMO Zaslužni prof. ddr. Matjaž Mulej in znanstvena dela EPF s področja družbene odgovornosti V IRDO Mozaiku – Prvih slovenskih družbeno odgovornih novicah 10/IX decembra 2016 je na straneh 46–47 zaslužni prof. ddr. Matjaž Mulej objavil novico, da je s pomočjo (so)mentorjev na Ekonomsko-poslovni fakulteti v letih 2015 in 2016 uspešno (so)mentoriral in pripeljal do zagovora 5 doktorskih disertacij in 8 magistrskih del, ki so vsebinsko povezane(a) z družbeno odgovornostjo. Uredništvo IRDO Mozaika je vsem novim magistrom in doktorjem iskreno čestitalo in zaželelo še veliko uspešnega raziskovanja in dela na področju družbene odgovornosti. Pridružujemo se čestitkam in se za odlično opravljeno delo zahvaljujemo zaslužnemu prof. ddr. Matjažu Muleju in (so)mentorjem! Informacije KAJ? Znanstvena dela EPF s področja družbene odgovornosti KDAJ? 2015–2016 KJE? Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, objavljeno v IRDO Mozaiku – Prvih slovenskih družbeno odgovornih novicah 10/IX decembra 2016, strani 46–47 KDO? zaslužni prof. ddr. Matjaž Mulej Reportaža V letu 2014 nihče, v letu 2015 dve disertaciji, v 2016 kar štiri disertacije in osem magistrskih del na UM EPF – vse v povezavi z družbeno odgovornostjo Z mentorstvom Matjaža Muleja in s pomočjo somentorjev so v 2015 in 2016 doktorske disertacije uspešno zagovarjali naslednji študenti UM EPF: 1. Cunk, Z. (2016): Presoja inovativnosti menedžerjev s kazenskopravnega vidika kot bistvenega kriterija družbene odgovornosti. Doktorska disertacija, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor; somentorica Lilijana Selinšek. 2. Potočnik, A. (2016): Viabilna regija – rezultat inoviranja z dialektično teorijo sistemov in kibernetiko poslovni sistemov. Doktorska disertacija, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. 3. Rašič, K. (2015): Sistem indikatorjev tehnično-tehnoloških raziskav, inovativnosti in znanja na primeru tranzicijskega gospodarstva Doktorska disertacija, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor; somentorica Vesna Čančer. 4. Štrukelj, T. (2015): Dialektični sistem vidikov za inoviranje upravljanja in vodenja tranzicijskega podjetja. Doktorska disertacija, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor; somentorica Mojca Duh. 5. Zore, M. (2016): Krepitev inovativnosti podjetij v Sloveniji z razvojem družbene odgovornosti. Doktorska disertacija, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor Doktorska disertacija, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor; somentorica Majda Bastič. 6. Zupančič, M. (2016): Inovacija upravljanja starejših znanjskih delavcev kot dejavnik inovativnosti in konkrenčnosti trga dela kot podsistema gospodarstva v Sloveniji. Doktorska disertacija, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor; somentorica Simona Šarotar Žižek. 17


S (so)mentorstvom Matjaža Muleja in s pomočjo (so)mentorjev so v 2015 in 2016 magistrska dela uspešno zagovarjali naslednji študenti UM EPF: 1. Bernard, N. (2016): Umetniško ustvarjanje kot vir za ustvarjalno inovativno sistemsko vedenje v organizaciji. Master thesis. Magistrsko delo, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor; somentorica Simona Šarotar Žižek. 2. Blagotinšek, A. (2016): Učinek socialnega kapitala na družbeno odgovorno izmenjavo znanja v razvojnih ekipah novih izdelkov ob voditeljstvu na osnovi znanja in vrednot. Magistrsko delo, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor; somentorica Simona Šarotar Žižek. 3. Čuš, M. (2016): Inoviranje transfera know-how-a s povezovanjem tehnično-tehnoloških in poslovnih vidikov ter upoštevanjem 7 načel družbene odgovornosti. Magistrsko delo, UM, Ekonomskoposlovna fakulteta, Maribor; somentor Borut Bratina. 4. Gorjup, V. (2016): Inovacijski menedžment v športnih organizacijah. Magistrsko delo, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. 5. Kušnik, M. (2016): Družbena odgovornost kot netehnološka inovacija v spletnih trgovinah v Sloveniji. Magistrsko delo, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor; somentor Samo Bobek. 6. Stvarnik, D. (2016): Inoviranje v postopku prisilne poravnave. Magistrsko delo, UM, Ekonomskoposlovna fakulteta, Maribor; somentorica Bojana Korošec. 7. Zorko, T. (2016): Vpliv izobraževanja in usposabljanja na ustvarjalnost zaposlenih. Magistrsko delo, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor; somentor pri Sonji Treven. 8. Zrelec, A. (2016): Kvalitativni model za spoznanje razvojne faze v življenjskem ciklu manjšega podjeta z vidika obvladovanja podjetniških kriz z implementacijo netehnoloških inovacij. Magistrsko delo, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Tudi Anita Hrast, direktorica IRDO inštituta je magistrirala na temo družbene odgovornosti: 1. Hrast, A. (2016): Model večdeležniškega dialoga za več družbene odgovornosti podjetij na nacionalni ravni, magistrsko delo. Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ljubljana; mentorica Urša Golob. Satja Mulej Bratec pa je na Univerzi Ludvika Maksimiljana uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo, ki na prvi pogled nima opraviti z družbeno odgovornostjo, je pa Satja zelo družbeno odgovorna oseba: Extending the Concept of Emotion Regulation with Model-Based fMRI, First Supervisor and Reviewer: Christian Sorg, Second Supervisor and Reviewer: Afra Wohlschlager. K spodbujanju družbene odgovornosti vabljeni vsi, ki vam je mar za bodoče generacije! V imenu visokošolskih učiteljev in sodelavcev Ekonomsko-poslovne fakultete doc. dr. Tjaša Štrukelj

18


KORISTNE INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE Referat sporoča Referat se nahaja v pritličju stavbe na Razlagovi 14.

Uradne ure: 11.30 – 13.30

Referentka za VS program: Jasmina Grahornik 02 22 90 205

Referent za MAG program: Gregor Božič 02 22 90 203

Referatka za UN program: Jerica Burjan 02 22 90 209

IZPITNI RED je objavljen v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru (NPB2). - Prijava na izpit - Odjava od izpita - Komisijski izpit - Ocenjevanje znanja - Zviševanje ocene - Ugovor študenta zoper oceno - Kršitve izpitnega reda in sankcije - Izpitni roki - Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela in dela diplomskega seminarja na EPF - Praktično usposabljanje: o Visokošolski strokovni program »Poslovna ekonomija« Office 365 namig: Outlook – Iskanje stikov Sedaj, ko imate v svojem »adresarju« dodanih že kar nekaj stikov, je priporočljivo poiskati način, s katerim enostavno in hitro poiščete želen stik. 1. Spremenite pogled vaše pošte v adresar in sicer levo spodaj kliknite Stiki ter nato kliknite v iskalno polje, ki se nahaja pod orodno vrstico. 2. V polje vpišite ime želene osebe, kliknite na gumb za iskanje in po nekaj sekundah bo Outlook prikazal zadetke iskanja. 3. S klikom na gumb za zapiranje, ki se nahaja na desni strani iskalnega polja, se enostavno vrnete na seznam vseh obstoječih stikov.

19


E-obvestila EPF Številka:

21

Urednik:

Franjo Mlinarič

Grafična oblikovalka:

Dragana Malinović

Novice pripravlja:

Služba za študentske in študijske zadeve

Izdajatelj:

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru Razlagova 14, SI-2000 Maribor

Spletna stran:

http://www.epf.um.si/skupne-vsebine/e-obvestila-epf/

Leto izida:

2017

Letno izide:

3 (tri) številke

ISSN:

1855-9689

20


21

21. E-obvestila EPF  

Februar, 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you