Page 1

E-OBVESTILA EPF

18 Februar, 2016


KAZALO

MEDNARODNA MOBILNOST: Pojdi, odkrij, študiraj in uživaj! ............................................................................ 3 OSEBNO – SUPREET SRINIVAS ............................................................................................................................ 5 TUJA FAKULTETA SE PREDSTAVI ......................................................................................................................... 5 DOGAJALO (SE) JE ... ........................................................................................................................................... 6 KATEDRE IN INŠTITUTI EPF ...............................................................................................................................10 Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje ................................................................................10 Katedra za strateški management in politiko podjetja ..........................................................................12 Inštitut za jezike in tuje poslovne jezike .................................................................................................13 Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij .........................................................................14 Promovirani doktorji znanosti na EPF ....................................................................................................16 Vabljena predavanja strokovnjakov iz prakse ........................................................................................16 IZPOSTAVLJAMO ...............................................................................................................................................17 KORISTNE INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE ...........................................................................................................18


MEDNARODNA MOBILNOST: Pojdi, odkrij, študiraj in uživaj! EPF je odprta inštitucija, zato se je skladno z razvojem študijskih programov in znanstvenega raziskovanja krepilo tudi bogato mednarodno sodelovanje s fakultetami in univerzami doma in po svetu. Bogato mednarodno sodelovanje poteka tudi v obliki vedno številčnejše izmenjave študentov in učiteljev. Kakovostno izmenjavo skušamo zagotavljati z obveščanjem študentov o možnostih študija v tujini, s svetovanjem, s pomočjo pri reševanju problemov, z zbiranjem in posredovanjem informacij (brošure, spletne strani, elektronska pošta, razni drugi materiali). S takšnim delovanjem Službe za mednarodno sodelovanje se vključujemo v vizijo fakultete, ki si prizadeva zagotoviti čim kvalitetnejšo izobrazbo študentov. Program Erasmus+ omogoča učno in praktično mobilnost študentov, učnega osebja in zaposlenih. V okviru programa Erasmus+ lahko vsak študent koristi Erasmus študijsko izmenjavo in/ali Erasmus prakso na vsaki stopnji študija za obdobje 12 mesecev skupaj. V tujini opravljene študijske obveznosti se študentu na matični inštituciji priznajo na podlagi »študijskega sporazuma«, ki ga podpišejo matična inštitucija, študent in inštitucija gostiteljica pred odhodom študenta v tujino. Vsak Erasmus+ študent je upravičen do plačila šolnine na partnerski inštituciji, prejme pa tudi dodatno finančno pomoč oz. dotacijo iz evropskih sredstev, ki je namenjena delnemu kritju stroškov študija v tuji državi. V razpisu za študij v tujini je navedena tudi višina zneska dotacije glede na skupine držav. V primeru objavljenega razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije lahko pridobite še dodatno štipendijo v višini 80 EUR na mesec.

Kdaj in kako se prijavim? Na spodnji povezavi najdete objavljen Razpis za študij v tujini v okviru programa Erasmus+ za leto 2016/17 kot tudi Seznam partnerskih inštitucij: http://www.epf.um.si/mednarodna-dejavnost/studij-v-tujini/erasmus/ V kolikor se boste odločili za študijsko izmenjavo v tujini preko programa Erasmus+ v akademskem letu 2016/2017, vas prosimo, da upoštevate spodaj navedene razpisne roke in postopke: 1. marec

Rok za oddajo prve interne prijave (obrazec 1) za študij v tujini v zimskem in/ali v letnem semestru študijskega leta 2016/17, katero oddate v Službo za mednarodno sodelovanje. Predlagamo vam, da vpišete vse tri prioritete oz. partnerske univerze, kjer bi želeli opravljati semestrski ali celoletni študij.

4. marec

Obvestilo po e-pošti s strani Službe za mednarodno sodelovanje o izbrani destinaciji.

8. marec

2. informativni sestanek (čas in prostor bosta določena naknadno).

15. marec

Rok za on-line prijavo na spletni strani UM: https://aips.um.si/StudentsExchange.asp (prijava bo upoštevana po 4.3. samo za tiste študente, ki so oddali interno prijavo in bili obveščeni o izbrani destinaciji). Oddaja vseh prijavnih obrazcev (na ravni EPF, UM in tuje inštitucije) v tiskani obliki (v kolikor ima tuja univerza že objavljene prijavne postopke).

22. april

V Službi za mednarodno sodelovanje poskrbimo, da so vse formalnosti pred odhodom v tujino pravočasno urejene, obenem vas seznanimo z načinom življenja v tujini. 3


Kateri so pogoji za izmenjavo? Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje sledeče pogoje:  status študenta,  znanje tujega jezika,  povprečna ocena - upoštevamo jo, kadar je na prosto razpisano mesto prijavljenih več študentov,  motivacija in  ob-študijske aktivnosti. In še informacija za vse tiste, ki ste mogoče v skrbeh glede znanja tujega jezika oz. jezika države gostiteljice. Predavanja se ponekod izvajajo v angleščini in/ali nemščini, v državah, kot so Španija, Francija, Portugalska, pa tudi delno ali pa v celoti v njihovem domačem jeziku. Nekatere partnerske univerze ponujajo brezplačno intenzivne pripravljalne jezikovne tečaje, na katere se je potrebno pravočasno prijaviti (kot določajo njihovi prijavni postopki). Najboljša naložba v učenje tujega jezika je neposredno učenje v tujem okolju s tujimi ljudmi. Izmenjava študija je koristna tako z osebnega vidika kot z vidika neke države ali tudi skupnosti. S študijem v tujini si boste razširili obzorja, povečali samozavest, postali bolj samostojnejši, izboljšali znanje jezika ali se nauči novega, pridobili številne izkušnje, spoznali nove kulture, navezali prijateljstva ter izgubili marsikateri predsodek. Skratka, izkušnja v tujini bo prispevala neprecenljiv delež k vašemu osebnostnemu razvoju. Hkrati bi vas želeli seznaniti, da lahko postanete tutor tujemu študentu. V kolikor ste zainteresirani za pridobitev novih, nepozabnih doživetij druženja s tujimi študenti ter ogromno koristnih in zanimivih informacij o življenju in študiju v tujini, nam čim prej sporočite v našo Službo za mednarodno sodelovanje, ali pišite na e-poštni naslov: info@esn-mb.org Več informacij najdete na povezavi: http://www.epf.um.si/mednarodna-dejavnost/studij-v-tujini/ Služba za mednarodno sodelovanje uradne ure: pon. – pet. med 11.30 - 13.30 Pozdrav iz vaše Službe za mednarodno sodelovanje, mag. Sanja Kocijan

4


OSEBNO – SUPREET SRINIVAS Hi, my name is Supreet, I am 25 and I come from India. I am spending my exchange term here at University in Maribor, at Faculty of Economics and Business. The main reasons why I have chosen to go on exchange is that I wanted to experience new cultures, be exposed to education system outside India, meet new people and travel to different places.

My Erasmus Experience at Maribor One word, which can describe my student experience at Faculty of Economics and Business, University of Maribor, is amazing. Maribor is a lovely city where you can reach pretty much everywhere with walking. It is also close to nature with the Pohorje Hill nearby and the river Drava flowing through the city. The Slovenian people are very warm and easy to be friends with. The Erasmus club helps you with food coupons, which saves you a lot of money and lets you enjoy delicious food all over Slovenia at half the prices. The professors at the faculty are very helpful and flexible and the international office goes out of their way to help you with your exchange formalities! Last but not the least, the student parties at Stuk and KMS are so amazing that you will want more!

TUJA FAKULTETA SE PREDSTAVI About My University – MDI Gurgaon I study at Management Development Institute (MDI) in Gurgaon, India where I am finishing my MBA in Finance and Strategy. MDI is one of the top B-Schools of the country. The institute integrates knowledge, research, industry experience and international exposure to offer comprehensive management programmes. MDI has the distinction of being the first internationally accredited Indian B-School, accredited by South Asian Quality Systems (SAQS) in 2005 and by Association of MBAs (AMBA), U.K. Why come to exchange at MDI Gurgaon? MDI has the Largest International Exchange Programme in India. MDI has partnerships with leading B-Schools across the world. Here you can choose which subjects you would like to study according to your interests. We also have IRC group that will help you to start new life in Gurgaon, help you with on campus accommodation, show you where to go, what to do and take care of you when you need. IRC along with other student clubs conducts many events for Erasmus students, so you don't have to be worry that you will feel lonely, as well as you will have Buddy who will help you in the first days and will be your first friend at your new home. If you want to travel, experience culture and heritage there is no better place than Incredible India. From the pristine mountains in the north, serene plains of Ganges in the east, majestic beaches of Goa in the west and backwaters of Kerala in the south you have it all in India. 5


DOGAJALO (SE) JE ... Gary Whitehill, podjetniška ikona iz Silicijeve doline, 03. 11. 2015 3. novembra 2015 smo na Ekonomsko-poslovni fakulteti, na velikem odprtem predavanju, gostili ikono iz Silicijeve doline, Garyja Whitehilla - svetovno priznanega podjetnika, strateškega svetovalca in ambasadorja podjetništva. Neugodje je ključno gonilo podjetniškega uspeha, zato je podjetništvo tudi tako zahtevno. Uspeh v podjetništvu za razliko od drugih primerov evolucijskega napredka, zahteva izstop iz cone udobja, ustaljenih navad in vzorcev vedenja - prisili nas k opustitvi evolucijsko prirojenih varnostnih mehanizmov. Preberi več

CrossKnowledge, 10. 11. 2015 10. novembra 2015 smo na Ekonomsko-poslovni fakulteti v sodelovanju z založbo Wiley predstavili CrossKnowledge. Novi poslovni multimedijski izobraževalni vir sta predstavila zastopnika Wiley Melissa Abbots in Jacek Lewinson. CrossKnowledge je spletni učni pripomoček za vodenje, upravljanje in osebnostni razvoj, razvit v sodelovanju z vodilnimi imeni nekaterih najbolj prestižnih svetovnih poslovnih šol, vključno z London Business School, Harvard Business School and INSEAD. Vsebuje več kot 300 študij, vsaka vsebuje video, poglobljeno usposabljanje, pregled vaj in nasvete za praktično uporabo. Nekateri ključni sodelavci so Charles Handy, Manfred Kets de Vries, Kym Warren, Jeremy Myerson, Tal Ben-Shahar in Jean Pierre Detrie. Preberi več

Doc. dr. Igor Todorović: Characteristics of corporate Governance in BiH, 26. 11. 2015 Katedra za strateški management in politiko podjetja je v okviru programa CEEPUS obiskal doc. dr. Igor Todorović iz Ekonomske fakultete Univerze v Banja Luki. V času svojega obiska je predaval študentom naše fakultete. Eno od predavanj je bilo namenjeno študentom 3. letnika univerzitetnega bolonjskega programa in članom Alumni EPF. Predavanje z naslovom »Značilnosti upravljanja podjetij v Bosni in Hercegovini« je doc. dr. Igor Todorović izvedel v četrtek, 26. 11. 2015 v predavalnici P1.4. Preberi več

6


Izkustvena delavnica: Razvoj kompetenc sistemskega razmišljanja z igrifikacijo, 01. 12. 2015 Na Ekonomsko-poslovni fakulteti smo 1. decembra 2015 s pričetkom ob 14:00 uri v predavalnici PA pripravili izkustveno delavnico z naslovom Razvoj kompetenc sistemskega razmišljanja z igrifikacijo. Delavnico je izvedla mag. Vesna Kovačič, ustanoviteljica Inštituta za sistemsko razmišljanje in celostno inoviranje Maribor (SrCi Inštitut). Cilj delavnice je bil razvoj kompetenc sistemskega razmišljanja. Pri tem smo uporabili igrifikacijo, ki se v poslovni praksi vse bolj uveljavlja kot sodoben pristop k reševanju konkretnih poslovnih izzivov. V uvodu delavnice je mag. Vesna Kovačič pojasnila nekaj osnovnih pojmov. Kaj je sistemsko? Kaj je sistemsko razmišljanje? Kaj pomeni igrifikacija? Preberi več

Novosti in kariera na področju rešitev Microsoft Dynamics NAV, 07. 12. 2015 V ponedeljek, 7.12.2015 ob 12.30 v predavalnici PA, je Katedra za e-poslovanje organizirala tradicionalni dogodek »Trendi in kariera na področju poslovnih informacijskih rešitev Microsoft Dynamics«, ki je plod intenzivnega sodelovanja s podjetjem Microsoft Slovenija in z združenjem Microsoft Dynamics Academic Alliance. Preberi več

Svečana podelitev diplom dodiplomskega študija, 08. 12. 2015 in 09. 12. 2015 V Dvorani Union je bilo v torek, 8. decembra 2015, podeljenih 80 diplom diplomantom visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje »Poslovna ekonomija« in 17 diplom diplomantom visokošolskega študijskega programa »Poslovna ekonomija« (sprejetim pred 11. 6. 2004), ki so diplomirali v obdobju od 01. 05. 2015 do 31. 10. 2015. V sredo, 9. decembra 2015, je bilo podeljenih 103 diplom diplomantom univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje »Ekonomske in poslovne vede« in 11 diplom diplomantom univerzitetnega študijskega programa »Ekonomija« (sprejetim pred 11. 6. 2004), ki so diplomirali v obdobju od 01. 05. 2015 do 31. 10. 2015.

Svečana podelitev diplom podiplomskega študija, 10. 12. 2015 V Dvorani Union je bilo v četrtek, 10. 12. 2015, podeljenih 110 diplom diplomantom študijskega programa 2. stopnje »Ekonomske in poslovne vede« in 3 diplome diplomantom znanstvenega magistrskega programa »Ekonomija in poslovne vede«, ki so diplomirali v obdobju od 01. 05. 2015 do 31. 10. 2015.

7


Delavnica: Pisno komuniciranje, 11. 12. 2015 Ekonomsko-poslovna fakulteta je 11. 12. 2015, v predavalnici PA, v sodelovanju z Univerzitetno knjižnico Maribor organizirala delavnico Pisno komuniciranje »Diplomski projekt/magistrska naloga«. Delavnica je bila namenjena študentom zaključnih letnikov dodiplomskih študijskih programov 1. stopnje (VS in UN) in 2. stopnje (MAG), ki bodo v letnem semestru študijskega leta 2015/16 pričeli s pisanjem diplomskega projekta oziroma magistrske naloge.

mag. Rene Redžič: Upravljanje vzajemnih skladov, 18. 12. 2015 Mag. Rene Redžič je magistriral na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in je zaposlen kot upravljalec naložb v podjetju Infond d.o.o.. Na predavanju je predstavil in pojasnil metode, tehnike in vrednotenje naložb v investicijskih skladih.

Ana Krošlin: Obdavčitev samostojnega podjetnika posameznika, 22. 12. 2015 Ana Krošlin je diplomantka Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru in davčna svetovalka, trenutno zaposlena na davčnem oddelku v Gorenje d.d.. Na predavanju je predstavila in pojasnila, kdaj je bolje biti samostojni podjetnik posameznik, kako je podjetnik posameznik obdavčen in na kaj mora biti pozoren pri pripravi davčnega obračuna.

Milena Kosi, univ. dipl. ekon., pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij: Praksa ocenjevanja vrednosti podjetij, 12. 01. 2016 Milena Kosi, univ. dipl. ekon., je diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ima veliko let bogatih delovnih izkušenj, ki se zadnjih 16 let v veliki meri nanašajo na vrednotenje podjetij. Na tem področju je delovala 4 leta v okviru revizijske družbe KPMG, zadnjih 12 let pa je zaposlena kot direktorica v lastnem podjetju M.Kabinet, d.o.o, ki se ukvarja z ocenjevanjem vrednosti podjetij, skrbnimi pregledi poslovanja, finančnim svetovanjem, sodnim izvedenstvom na področju financ in vrednotenja podjetij, izdelavo poslovnih in investicijskih načrtov in oceno investicijskih programov za banke. Je imetnica licence pooblaščene ocenjevalke vrednosti podjetij, pridobljene v okviru Slovenskega inštituta za revizijo (od 2002) in 8


naziva akreditirane višje ocenjevalke pri Ameriškem združenju ocenjevalcev (od 2009) ter tudi sodna izvedenka za ekonomijo – smer finance in vrednotenje podjetij (od 2007) in članica združenja certificiranih preiskovalcev prevar (Association of Certified Fraud Examiners). Od leta 2013 je gostujoča predavateljica na EPF pri predmetu Vrednotenje podjetij v okviru magistrskega študija, kot predavateljica pa je vključena tudi v strokovne izobraževalne programe Slovenskega inštituta za revizijo. V svojem predavanju je ga. Milena Kosi skozi proces ocenjevalčevega dela predstavila prakso in problematiko ocenjevanje vrednosti podjetij.

Mag. Rene Redžič: Temeljna analiza vrednostnih papirjev, 15. 01. 2016 Mag. Rene Redžič je magistriral na Ekonomsko-poslovni fakulteti in je zaposlen kot upravljalec naložb v podjetju Infond d. o. o.. Na predavanjih je predstavil in pojasnil temeljno analizo vrednostnih papirjev.

9


KATEDRE IN INŠTITUTI EPF Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje Strokovnjak iz prakse na EPF: mag. Marjan Hribar, posebni svetovalec generalnega sekretarja Svetovne turistične organizacije (UNWTO) V sredo, 9. 12. 2015 je na povabilo Katedre za mednarodno ekonomijo in poslovanje obiskal EPF mag. Marjan Hribar, naš alumni, na katerega smo prav posebej ponosni, saj njegova kariera kaže, da je lahko znanje, pridobljeno na naši instituciji, odlična osnova tudi za mednarodno uspešnost na najvišji ravni. Po krajšem sprejemu pri prof. dr. Kračunu v dekanatu (na sliki sta tudi dr. Sonja Sibila Lebe in dr. Romana Korez vide, ki izvajata na EPF predmete turizma) je predaval študentom EPF in Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem o pomenu turizma za narodno gospodarstvo na primeru Slovenije, zatem pa še o vlogi turizma v globalnem kontekstu, pri čemer je predstavil tudi vlogo Svetovne turistične organizacije pri tem razvoju.

Na koncu je naš gost prisotne predavatelje in študente razveselil z neizmerno dragocenim darilom: knjižnici obeh institucij bosta že v januarju 2016 prejeli brezplačen e-dostop do vseh publikacij, ki jih je doslej izdala UNWTO. Gre za nič manj kot 974 enot gradiva, dostopnega v angleščini, pogosto pa prevedenega tudi v druge jezike OZN (francoščina, ruščina, španščina, kitajščina in arabščina), ki pokriva področja globalnih statističnih podatkov za področje turizma, publikacije o aktualnih razvojnih težnjah na področju turizma, prispevke s konference, ki jih organizira UNWTO ter dragocene knjige na najbolj aktualne teme svetovnega turizma. Sem sodijo ekoturizem, trajnostni razvoj, družbena odgovornost v turizmu, turizem kot sredstvo za premagovanje revščine na manj razvitih območjih, dostopnost turizma, ekonomska učinkovitost turističnih ponudnikov, kakovost, izobraževanje, turistična politika, raziskovanje trga in marketing za področje turizma in gostinstva, destinacijski in management turističnih podjetij ter še več drugih. Dr. Sonja Sibila Lebe, predstojnica Katedre za mednarodno ekonomijo in poslovanje

10


Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja Predavanje Gary-ja Whitehilla: “The Entrepreneur Journey – Six Stages of Preparation” Novembra smo na EPF v sklopu Podjetniškega dneva Univerze v Mariboru, ki ga je pripravila Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja skupaj s Tovarno podjemov, gostili ikono iz Silicijeve doline, Garyja Whitehilla—svetovno priznanega podjetnika, strateškega svetovalca in ambasadorja podjetništva (http://garywhitehill.com). V univerzitetnem mestu Maribor je Gary spregovoril na temo “The Entrepreneur Journey – Six Stages of Preparation”, o čemer je nazadnje govoril v Mehiki na dogodku »Campus Party Mexico City« pred več kot 6.000 udeleženci.

Maribor Startup City Guide Sodelavec Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja ter direktor Tovarne podjemov mag. Matej Rus je skupaj s Simonom Sovičem ter Dejanom Gajškom pripravil Maribor Startup City Guide, ki se je umestil na STARTUS vodnik po evropskih startup središčih. “Maribor Startup City Guide Perfectly positioned in the heart of the Alpe Adria region, Maribor is booming with an evolving startup scene while offering a perfect work-life balance possibility.« Maribor Startup City Guide je publiciran na: http://magazine.startus.cc/mariborstartup-city-guide/. Strokovna ekskurzija – obisk 10. Slovenskega foruma inovacij Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja je v okviru podjetniških predmetov za študente EPF ponovno organizirala obisk Slovenskega foruma inovacij, ki je novembra potekal v Šempetru pri Gorici. V okviru tokratnega že 10. Slovenskega foruma inovacij, je bil predstavljen inovativni potencial Slovenije in najinovativnejše ideje, študenti pa so prisluhnili tudi zanimivim predavanjem o pomenu inovativnosti.

11


Katedra za strateški management in politiko podjetja Sodelovanje v Erasmus+ projektu / Participation in the Erasmus+ project

Ekonomsko-poslovna fakulteta kot partner sodeluje v Erasmus+ projektu z naslovom The acceleration method of development of transversal competences in the students’ practical training process. Projekt je financiran za obdobje treh let (1. 10. 2015 - 31. 8. 2018). Glavni cilj projekta je poiskati in uporabiti inovativno metodo za razvoj kompetenc študentov. V projektu sodelujemo člani Katedre za strateški management in politiko podjetja, ki smo v četrtek, 28. 1. 2016 organizirali drugo delovno srečanje partnerjev projekta. Faculty of Economics and Business is a partner in the Erasmus+ project titled The acceleration method of development of transversal competences in the students’ practical training process. The project received financial support for three years (1. 10. 2015 - 31. 8. 2018). The primary goal of the project is to elaborate and implement an innovative acceleration method of development of transversal competences of students. Members of the Department of Strategic Management and Company Policy participate in the project and organized the second working meeting on Thursday, January 28, 2016. Prof. dr. Mojca Duh Predstojnica Katedre za strateški management in politiko podjetja in vodja projekta / Head of the Department of Strategic Management and Company Policy and project manager

12


Inštitut za jezike in tuje poslovne jezike Nova raziskovalna skupina na EPF V začetku oktobra 2015 smo pri ARRS registrirali novo raziskovalno skupino Inštitut za jezike in tuje poslovne jezike za potrebe raziskovalnega dela članic Inštituta za jezike in tuje poslovne jezike na Ekonomsko-poslovni fakulteti, UM. Klasifikacija raziskovalne dejavnosti te raziskovalne skupine po šifrantu ARRS je Humanistika in sicer Jezikoslovje s podpodročjima Raziskovanje posameznih jezikov in Teoretično in uporabno jezikoslovje ter Interdisciplinarne raziskave. Članice raziskovalne skupine smo mag. Nataša Gajšt, mag. Tosja Kobler Jovanovič, Tatjana Koropec, prof., in mag. Alenka Plos. Mag. Nataša Gajšt Predstojnica IJTPJ

Obisk Sandre Fisher s Charles Sturt University, Avstralija Med 4. in 15. januarjem 2016 je Inštitut za jezike in tuje poslovne jezike gostil dr. Sandro Fisher s Charles Sturt University, Avstralija. Gospa Fisher je v dveh tednih izvedla vrsto predavanj in delavnic za študente in učitelje EPF. V okviru predavanj za študente je gospa Fisher izvedla 8 interaktivnih predavanj na teme Australian culture, Language for persuasion and argumentative style for debates, Writing for business purposes in Business culture in Australia and international business communication. V okviru delavnic za učitelje je gospa Sandra Fisher izvedla dve delavnici in sicer delavnico na temo Academic writing in English ter delavnico na temo Giving lectures in English.

Mag. Nataša Gajšt Predstojnica IJTPJ

13


Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2014 Women’s Report V okviru raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor, je novembra izšlo posebno poročilo raziskave, ki so jo izvedli raziskovalci GEM med katerimi je tudi raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na EPF, ki ga sestavljajo prof. dr. Miroslav Rebernik, prof. dr. Polona Tominc, doc. dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Karin Širec, doc. dr. Barbara Bradač Hojnik in mag. Matej Rus. V svetu je bilo v letu 2014 v 83 državah, ki so sodelovale v raziskavi Global Entrepreneurship Monitor (GEM), več kot 200 milijonov podjetnic v nastajajočih in novih podjetjih. Podjetniška aktivnost žensk se je v zadnjih dveh letih v povprečju povečala za kar 7% v 61-ih nacionalnih gospodarstvih. Publikacija je dostopna na: www.gemconsortium.org

The Missing Entrepreneurs 2015: Policies for self-emplyment and entrepreneurship OECD je decembra 2015 izdala že tretje poročilo z naslovom »The Missing Entrepreneurs 2015; Policies for self-emplyment and entrepreneurship«, ki so ga pripravili sodelavci OECD in Evropske komisije. Podatke za Slovenijo je pripravila prof. dr. Karin Širec iz Ekonomsko-poslovne fakultete UM. Poročilo je del niza študij v okviru projekta "Inclusive Entrepreneurship in Europe - An OECD-European Commission Project". Publikacija je dostopna na: www.oecdilibrary.org

Entrepreneurship Support for the Unemployed in Slovenia

Pri OECD je izšlo poročilo z naslovom »Entrepreneurship Support for the Unemployed in Slovenia: Rapid Policy Assessment of Inclusive Entrepreneurship Policies and Programmes«, ki so ga pripravili prof. dr. Karin Širec in doc. dr. Barbara Bradač Hojnik iz Ekonomsko-poslovne fakultete UM ter David Halabisky iz LEED programa pri OECD. Poročilo je del niza študij OECD z naslovom "Inclusive Entrepreneurship in Europe: Rapid Policy Assesments of Inclusive Entrepreneurship Policies and Programmes". Publikacija je dostopna na: www.ec.europa.eu

14


Prof. dr. Karin Širec gostja oddaje »Pozitivne zgodbe« na Radiu Maribor Ob izidu posebnega poročila raziskave GEM: The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2014 Women's Report, je članica slovenskega raziskovalnega tima GEM, prof. dr. Karin Širec, kot gostja oddaje »Pozitivne zgodbe« na Radiu Maribor, spregovorila o rezultatih študije v intervjuju z novinarjem Robertom Levstekom. Pogovorni oddaji lahko prisluhnete na http://www.rtvslo.si/radiomaribor/oddaja/57

Zaslužni profesor ddr. Matjaž Mulej imenovan za gostujočega profesorja Sečuanske univerze v Čengduju Prof. ddr. Matjaž Mulej je kot podpredsednik Mednarodne akademije sistemskih in kibernetskih znanosti (s sedežem na Dunaju) bil vabljen govornik na konferenci te akademije (IASCYS), ki se je odvila na Sečuanski univerzi v Čengduju, Kitajska (jugozahodna, vzhodno od Tibeta). Tema je bila 'Sistemske rešitve za sistemske probleme'. Njegov prispevek je pokazal povezavo med teorijo sistemov, družbeno odgovornostjo in netehnološkim inoviranjem. Čengdu ima 15 milijonov prebivalcev in več univerz. Sečuanska univerza ima 62.000 študentov. Katedra za teorijo sistemov zaposluje 18 doktorjev znanosti, katedra za inovacije 20 doktorjev znanosti. Osem akademikov (iz Amerike, Avstralije, Avstrije, Francije, Kitajske in Slovenije) sta fakulteta in univerza povabila za gostujoče profesorje.

15


Promovirani doktorji znanosti na EPF Datum zagovora

Doktorand

Mentor doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek Somentorica: prof. dr. Polona Tominc prof. dr. Miroslav Rebernik Somentorica: prof. dr. Polona Tominc

Tatjana Dolinšek

1. 9. 2015

Irena Kedmenec

8. 6. 2015

Tomaž Lešnik

29. 5. 2015

prof. dr. Davorin Kračun

Boštjan Kuralt

16.02.2015

prof. dr. Vojko Potočan

Naslov disertacije Model za preučevanje vpliva dejavnikov na spletno računovodsko poročanje slovenskih podjetij The impact of individual, social and cultural factors on the social entrepreneurial intentions of business students Učinkovitost davčne izvršbe kot sredstva fiskalne politike za obvladovanje davčnega dolga Razvoj modela etičnega managementa sodobnih organizacij

Vabljena predavanja strokovnjakov iz prakse Datum

Naslov

Predavatelj Branka Atelšek, dipl. univ. ekon. Kornelija Krašovc, univ. dipl. ekon. mag. Metka Svetec Šooš

Podjetje

03.11.2015

Računovodsko predračunavanje v občini

Občina Maribor

10.11.2015

Računovodstvo v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije

16.11.2015

Upravljanje človeških virov v Acront-u

20.11.2015

Financiranje obratnih sredstev in zagotavljanje likvidnosti v podjetju s pomočjo odkupa terjatev/faktoringa

Dejan Barbutovski

S-Factoring d.d.

24.11.2015

Razvoj zaposlenih v pokrajinski in študijski knjižnici

Jasna Horvat, mag.

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota

26.11.2015

Financiranje in zavarovanje izvoznih poslov na primerih dobre prakse

Leon Lebar

SID Banka

ZZZS Acront IP d.o.o.

09.12.2015

Vloga turizma v globalnem gospodarstvu

mag. Marjan Hribar

United Nations World Tourism Organization

14.12.2015

Mednarodno trženje vina

Edšidt Blaž, mag. ekon. in posl. ved

Vinmar d.o.o.

21.12.2015

Kako močna blagovna znamka najde priložnost za rast tudi na zrelih lokalnih trgih?

Ana Žunjanin

Atlantic grup

16


IZPOSTAVLJAMO Podeljene nagrade in priznanje Univerze v Mariboru sodelavcem EPF

Vir: www.um.si

Na slovesnosti ob Rektorjevem dnevu 27. januarja 2016 so bile podeljene nagrade Univerze v Mariboru. Nagrado UM za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo je prejela red. prof. dr. Polona Tominc, priznanje UM za strokovno delo je prejel Janez Pohleven, mag. ekon. in posl. ved in Rektorjevo nagrado kot najboljši študent Ekonomsko-poslovne fakultete v svoji generaciji je prejel Blaž Frešer. EPF izreka čestitke nagrajencem. Več: um.si

Jean Monnet poletna šola »Big Data EU Business Implications« V prvi polovici junija na EPF pripravljamo mednarodno poletno šolo »Big Data EU Business Implications«. Na njej boste študenti sodelovali pri pripravi svojega idejnega zasnutka storitve, ki temelji na uporabi Velikih podatkov. Seznanili se boste o EU usmeritvah, podpori in pravilih uporabe Velikih podatkov, spoznali boste priložnosti uporabe Velikih podatkov v različnih poslovnih izzivih ter ugotovili, kako uporabiti najprimernejša informacijska orodja in metode. Na ekskurziji se boste srečali s podjetji, ki vodijo razvoj na področju podpore delovanja podjetij in poslovnega obveščanja. Rezultate svojega dela boste predstavili pred kolegi in strokovnjaki ter pridobili pomembne izkušnje pred vstopom v poslovni svet. Projekt sofinancira Jean Monnet Modul EU.

17


KORISTNE INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE Referat sporoča Referat se nahaja v pritličju stavbe na Razlagovi 14.

Uradne ure: 11.30 – 13.30

Referat za VS program: Jasmina Grahornik 02 22 90 205

Referat za MAG program: Gregor Božič 02 22 90 203

Referat za UN program: Jerica Burjan 02 22 90 209

IZPITNI RED je objavljen v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG ter v Spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG (Obvestila XXVIII-7-2010), (Obvestila XXX-2-2012) in (Obvestila XXXII-5-2014).          

Prijava na izpit Odjava od izpita Komisijski izpit Ocenjevanje znanja Zviševanje ocene Ugovor študenta zoper oceno Kršitve izpitnega reda in sankcije Izpitni roki Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela in dela diplomskega seminarja na EPF Praktično usposabljanje: o Visokošolski strokovni program »Poslovna ekonomija«

Office 365 namig: Outlook - Pomočnik za razporejanje v koledarju Ko ste ustvarili nov sestanek ali srečanje, lahko s pomočnikom za razporejanje dokončate večino opravil, ki jih potrebujete za načrtovanje srečanja. 1. Spremenite pogled vaše pošte v koledar in sicer levo spodaj kliknite Koledar ter nato v orodni vrstici kliknite puščico ob možnosti »Nov« in nato Sestanek ali Povabilo na srečanje. 2. Vpišite vse potrebne podatke in nato kliknite zavihek Pomočnik za razporejanje, kjer s klikom na »Izberi udeležence« izberete poljubne stike. Ko izberete udeležence se v razpredelnici samodejno prikažejo njihovi urniki. Če se vam v urniku prikaže modra vrstica, je ta oseba ob tem času zasedena. 3. Če želite spremeniti datum sestanka ali srečanja, kliknite polje Začetek ali Konec in izberite nov datum. 4. Če želite premakniti čas srečanja, vpišite uro v polje ob datumu ali pa povlecite vrstico, ki predstavlja čas srečanja, na drug čas. 5. Ko želite dokončati zadevo kliknite zavihek Sestanek in nato gumb »Pošlji«.

18


E-obvestila EPF Številka:

18

Urednika:

Lidija Hauptman in Davorin Kračun

DTP oblikovalka:

Dragana Malinović

Novice pripravlja:

Služba za študentske in študijske zadeve

Izdajatelj:

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru Razlagova 14, SI-2000 Maribor

Spletna stran:

http://www.epf.um.si/skupne-vsebine/e-obvestila-epf/

Leto izida:

2016

Letno izide:

3 (tri) številke

ISSN:

1855-9689

19


20

18. E-obvestila EPF  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you