Page 1

Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu cyklo.praha-mesto.cz

5.3.2010

Praha a cyklisté

- jak se bude rozvíjet pražská cykloinfrastruktura v roce 2010 a dále

Ing. Pavel Polák

„cyklokoordinátor“ předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklodopravu (2007) ombudsman pro Prahu čistou a zelenou


Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu cyklo.praha-mesto.cz

5.3.2010

Funkce „cyklokoordinátora“ zřízena za účelem zajištění centrální koordinace a informovanosti o všem, co se cyklistické dopravy v Praze týká.

Praha - Vinohradská


Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu cyklo.praha-mesto.cz

5.3.2010

… historie

Praha - Letňany (kolem 1964-69)


Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu cyklo.praha-mesto.cz

5.3.2010

Dosavadní přístup:

zajistit cyklistům „bezpečnost“ = vytlačit cyklisty z běžného života!

Praha 2010


Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu cyklo.praha-mesto.cz

Cyklistické trasy, Praha 2003

5.3.2010


Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu cyklo.praha-mesto.cz

5.3.2010

Celoměstský systém cyklistických tras, Praha 2007 - 2009


Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu cyklo.praha-mesto.cz

Od roku 2009:

• •

chráněné stezky integrační opatření

5.3.2010


Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu cyklo.praha-mesto.cz

5.3.2010

Nehodovost: s přibývajícími cyklisty i kilometry klesá! (zvykají si jak cyklisté, tak ostatní). 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

usmrcen

0

1

1

1

0

3

1

1

0

0

těžce zraněn

23

13

12

15

17

11

11

14

15

10

lehce zraněn

150

93

123

116

98

92

64

66

54

45

nezraněn

47

30

31

27

20

46

46

39

31

15

celkem

220

137

167

159

135

152

122

120

100

68


Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu cyklo.praha-mesto.cz

5.3.2010

Délka značených cyklotras ……………………... 349 km Cyklotrasy před vyznačením …..……………....... 49 km Další uvažované cyklotrasy pro rok 2010 …... min. 40 km Délka cyklostezek ……………………… Délka jednosměrných jízdních pruhů …… Délka komunikací s vysokou bezpečností (cyklostezky + cyklopruhy) celkem ……

Cyklopiktokoridory BUS cyklo taxi pruhy Cyklobousměrky Vyhrazené prostory Cyklostojany

…… …… …… …… ……

135,4 km 22,8 km 158,2 km

11,4 km 9,7 km 4,8 km 84 míst 840 ks

Cyklotrasy - nárůst oproti 2003 o 194 % resp. 221% Cyklostezky a cyklopruhy – nárůst oproti 2003 o 264 %


Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu cyklo.praha-mesto.cz

Stezky:

5.3.2010


Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu cyklo.praha-mesto.cz

5.3.2010

Integrační opatření: „cyklopiktokoridory“(pikťáky)


Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu cyklo.praha-mesto.cz

Integrační opatření: „BUS-cyklo-TAXI pruhy“

5.3.2010


Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu cyklo.praha-mesto.cz

Integrační opatření: • cyklopruhy • cykloobousměrky • předsazená STOPčára

5.3.2010


Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu cyklo.praha-mesto.cz

Integrační opatření: • předsunutá „STOPčára“

5.3.2010


Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu cyklo.praha-mesto.cz

Cyklisté v PID (MHD)

5.3.2010


Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu cyklo.praha-mesto.cz

Stojany:

5.3.2010


Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu cyklo.praha-mesto.cz

Praha a cyklisté

5.3.2010

… děkuji za pozornost

Ing. Pavel Polák

tel. 605 287 269 e-mail: gup@cityofprague.cz „cyklokoordinátor“ předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklodopravu (2007) ombudsman pro Prahu čistou a zelenou Vytvořil: Ing. Květoslav Syrový Fotografie: Ing. arch. Tomáš Cach, Tomáš Prousek, Ing. Květoslav Syrový, Petr Introvič

Polak  

„cyklokoordinátor“ předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklodopravu (2007) ombudsman pro Prahu čistou a zelenou Komise Rady hlavního města...

Advertisement