Page 1

[[Skytterlag]] [[Postadresse]] [[Postnummer]]

Returadresse:

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Pb. 298 Økern, 0511 Oslo

[[Sted]]

Bestillingsliste for Skytterlagets navn

Vare

Pris pr stk

Antall

Pris (+25 % mva)

Oppstartpakke (kun 1 stk. pr. skytterlag) Gratis Medaljer

kr 12,-

Diplomer

kr 1,-

Plakater

kr 2,-

Invitasjoner

kr 1,-

Klistremerker / runde

kr 2,-

Klistremerker / Kom på Skytingens Dag

kr 2,-

Brosjyrer / Skyting -en sport for alle

kr 2,-

T-skjorter

kr 80,-

Hold fokus påww

Sum Sign:

– Et treffsted for nye venner Frakt og porto dekkes av DFS!

Adresse

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

Postnummer

Svarsending 3473

Sted

39645 DFS Kamp.brosj. S.D. 20132.indd 1

www.dfs.no

www.dmt.no

Navn

Lørenvangen 19 Pb. 298 Økern, 0511 Oslo Tlf. 23 17 21 00 / 02419 E-post: firmapost@dfs.no

02.05.13 12:57


Skytingens Dag – 18. august

Oppstartspakke til lagene

- Synliggjøring og informasjon Skytingens Dag skal være dagen da organisasjonen synliggjør seg selv i lokalmiljøet. Her skal mulige støttespillere fra Forsvaret, næringslivet, kommune og publikum generelt bli gitt et innblikk i vår organisasjon. En rød tråd i Langtidsplanen for 2012 – 2016, er styrket satsing på kompetanse og bedre synlighet i samfunnet gjennom tydeliggjøring av vår rolle som forsvars- og samfunnsaktør. Dette oppnår vi gjennom bevisst samarbeid med Forsvaret både sentralt og lokalt.

DIPLOM

Organisasjonen må også ha en tydelig strategi ovenfor våre bevilgende myndigheter og politikere.

TILDEL

Skytingens Dag er en unik mulighet til å markere skyttersporten og de lokale anleggene på grasrotplanet, hvor vi står aller sterkest!

for deltak

Dato:

else på Sky

ES

Kom på

tingens Da

g 20 skytterlag

Sign:

Skytingens Dag er i år lagt til 18. august. Dette er kun en uke etter Landsskytterstevnet, og skytterlagene kan her dra nytte av den eksponeringen skyttersporten får i media. Samtidig er arrangementet kun 3 uker før Stortingsvalget, så her er en flott anledning til å invitere stortingskandidater også. Med de siste års kamper for bevilgningene til DFS, vil det være en ypperlig anledning til å utfordre politikerne. Vi har et felles ansvar for å gjøre Skytingens Dag til en stor begivenhet, hvor DFS og skyttersporten presenteres under trygge rammer i regi av det lokale skytterlaget.

– Et treffs

ted for ny

Skytterla

Invitasjon

- Det store målet er å nå 10 000 deltakere årlig innen 2015 på Skytingens Dag.

e venner

g:

Skyteban e: Dato: Kontaktp

Materiellbestilling vil gjøres tilgjengelig for skytterlagene i begynnelsen av mai via egen nettbutikk for Skytingens Dag på www.dfs.no, og vi ber skytterlagene bestille materiell i god tid slik at de unngår kostnader med ekspresspakker. Skytterlagene kan allerede nå starte en bevisstgjøring i forhold til strategi og gjennomføring av Skytingens Dag 2013.

erson:

www.dmt. no

Tlf.:

Følg med på www.dfs.no – Skytingens Dag.

www.dmt.

no

Mvh Toni Hovdedalen PR ansvarlig for Skytingens Dag

Kampa n

jeinfo

Skytin

Kom på

gens D

www.dfs .no

ag 201

3

Din lille kampan jegu

ide

– Et treffsted for nye venner

WEB Informasjon og nettbutikk for Skytingens Dag finner dere på www.dfs.no – Arrangementer Nettbutikken tilbyr: • Materiellbestilling – Oppstartspakken (1 stk. pr. lag), premiering og markedsføringsmateriell • Informasjon om kampanjen 2013 • Konseptskriv for oppfølging av deltakere, presseskriv og andre nyttige dokumenter LOGG

SMS og MMS. Her kan tilgjeng du lytte på lige mel og opp dateringdinger er Pressem

eldinge

INN

r

Invitasjon Web but

ikk

Skytingens Dag

39645 DFS Kamp.brosj. S.D. 20132.indd 2

02.05.13 12:58


Skytingens Dag – 18. august

Oppstartspakke til lagene

- Synliggjøring og informasjon Skytingens Dag skal være dagen da organisasjonen synliggjør seg selv i lokalmiljøet. Her skal mulige støttespillere fra Forsvaret, næringslivet, kommune og publikum generelt bli gitt et innblikk i vår organisasjon. En rød tråd i Langtidsplanen for 2012 – 2016, er styrket satsing på kompetanse og bedre synlighet i samfunnet gjennom tydeliggjøring av vår rolle som forsvars- og samfunnsaktør. Dette oppnår vi gjennom bevisst samarbeid med Forsvaret både sentralt og lokalt.

DIPLOM

Organisasjonen må også ha en tydelig strategi ovenfor våre bevilgende myndigheter og politikere.

TILDEL

Skytingens Dag er en unik mulighet til å markere skyttersporten og de lokale anleggene på grasrotplanet, hvor vi står aller sterkest!

for deltak

Dato:

else på Sky

ES

Kom på

tingens Da

g 20 skytterlag

Sign:

Skytingens Dag er i år lagt til 18. august. Dette er kun en uke etter Landsskytterstevnet, og skytterlagene kan her dra nytte av den eksponeringen skyttersporten får i media. Samtidig er arrangementet kun 3 uker før Stortingsvalget, så her er en flott anledning til å invitere stortingskandidater også. Med de siste års kamper for bevilgningene til DFS, vil det være en ypperlig anledning til å utfordre politikerne. Vi har et felles ansvar for å gjøre Skytingens Dag til en stor begivenhet, hvor DFS og skyttersporten presenteres under trygge rammer i regi av det lokale skytterlaget.

– Et treffs

ted for ny

Skytterla

Invitasjon

- Det store målet er å nå 10 000 deltakere årlig innen 2015 på Skytingens Dag.

e venner

g:

Skyteban e: Dato: Kontaktp

Materiellbestilling vil gjøres tilgjengelig for skytterlagene i begynnelsen av mai via egen nettbutikk for Skytingens Dag på www.dfs.no, og vi ber skytterlagene bestille materiell i god tid slik at de unngår kostnader med ekspresspakker. Skytterlagene kan allerede nå starte en bevisstgjøring i forhold til strategi og gjennomføring av Skytingens Dag 2013.

erson:

www.dmt. no

Tlf.:

Følg med på www.dfs.no – Skytingens Dag.

www.dmt.

no

Mvh Toni Hovdedalen PR ansvarlig for Skytingens Dag

Kampa n

jeinfo

Skytin

Kom på

gens D

www.dfs .no

ag 201

3

Din lille kampan jegu

ide

– Et treffsted for nye venner

WEB Informasjon og nettbutikk for Skytingens Dag finner dere på www.dfs.no – Arrangementer Nettbutikken tilbyr: • Materiellbestilling – Oppstartspakken (1 stk. pr. lag), premiering og markedsføringsmateriell • Informasjon om kampanjen 2013 • Konseptskriv for oppfølging av deltakere, presseskriv og andre nyttige dokumenter LOGG

SMS og MMS. Her kan tilgjeng du lytte på lige mel og opp dateringdinger er Pressem

eldinge

INN

r

Invitasjon Web but

ikk

Skytingens Dag

39645 DFS Kamp.brosj. S.D. 20132.indd 2

02.05.13 12:58


[[Skytterlag]] [[Postadresse]] [[Postnummer]]

Returadresse:

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Pb. 298 Økern, 0511 Oslo

[[Sted]]

Bestillingsliste for Skytterlagets navn

Vare

Pris pr stk

Antall

Pris (+25 % mva)

Oppstartpakke (kun 1 stk. pr. skytterlag) Gratis Medaljer

kr 12,-

Diplomer

kr 1,-

Plakater

kr 2,-

Invitasjoner

kr 1,-

Klistremerker / runde

kr 2,-

Klistremerker / Kom på Skytingens Dag

kr 2,-

Brosjyrer / Skyting -en sport for alle

kr 2,-

T-skjorter

kr 80,-

Hold fokus påww

Sum Sign:

– Et treffsted for nye venner Frakt og porto dekkes av DFS!

Adresse

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

Postnummer

Svarsending 3473

Sted

39645 DFS Kamp.brosj. S.D. 20132.indd 1

www.dfs.no

www.dmt.no

Navn

Lørenvangen 19 Pb. 298 Økern, 0511 Oslo Tlf. 23 17 21 00 / 02419 E-post: firmapost@dfs.no

02.05.13 12:57

Skytingensdag 2013 online  
Skytingensdag 2013 online  
Advertisement